JOZEF MÝTNY
PHOTO NEWS 1/
2013
ABBA
n
a
e
r
o
K tation
p
m
Te
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
Björn Again
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
H
T
R
O
N
A
E
R
KO
Page
3
4
5 - 33
34 44
45 - 47
48 - 62
63 - 74
75
76 - 77
75
76
80- 81
82
83
84
85
Contents - Obsah
JOZEF
MYTNY
WHAT IS PHOTO NEWS? ČO JE TO PHOTO NEWS?
Address - Príhovor
ABBA Červeník 2012
PHOTO NEWS
Celebrating the 40th anniversary of ZUŠ Exnárova 6 art school
Celebrating Chinese New Year
VOĽNÉ FOTOGRAFIE
KOREAN TEMPTATION KÓREJSKÉ POKUŠENIA - NORTH KOREA
JOZEF MÝTNY PHOTO PICTURE FOR SALE
JOZEF MÝTNY BEST PHOTO FOR SALE (original negativ)
REAL-ESTATE-FOR SALE, NEHNUTEĽNOSTI-NA PREDAJ
DISGRACED, STRÁNKA HANBY
Modern KOMMUNISTS or HYENAS in Slovak photography
WANTED BORIS JAVOREK
STANISLAV JASEČKO
JAROMÍR JÁGR
Prices for advertisements Cenník inzercie na stránkach JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS
Models PHOTO NEWS
“FREE PHOTOGRAPHY”
Partneri Partners
Redakcia - Edition
Jozef Mýtny
+421 915 888 771
www.mpl.sk
[email protected]
www.chinarestaurantgarden.sk
Photo: title -page
©photo: Jozef Mýtny
Mediálny Partneri
Media Partners
www.kanadskyslovak.ca
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS nesmie byť znova tlačená alebo reprodukovaná, či použitá v akejkoľvek forme, či už elektonickými, mechanickými
alebo inými v súčasnosti známymi alebo neskôr vynájdenými prostriedkami, vrátane kopírovania či videozáznamu, ani nemôže byť zahrnuté do nijakého informačného či rešeršového
systému bez písomného povolenia vydavateľa ako aj autora fotografií.
All rights reserved. No part of JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS may be reprinted or reproduced or utilized in any form or by any electronic, mechanical or other means, now known
or hereafter invented, including photocopying and recording, or in any information storage or retrieval system, without permission in writing from the publishers.
[email protected] www.photomytny.eu www.photomytny.sk www.photomytny.com JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2013
JOZEF MÝTNY ?
WHAT IS PHOTO NEWS?
? PHOTO NEWS
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS - internetové fotografické spravodajstvo, JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS – Internet photo reporting, many
veľa FOTO málo slov, ktoré Vám bude približovať udalosti doma a vo svete, nie
slovom, ale fotografiou, ktorá neklame a zodpovedá skutočnosti, obohatené popismi
fotografií. Zameriame sa predovšetkým na hudobnú fotografiu, ale samozrejme našu
pozornosť sústredíme aj na iné. V niektorých prípadoch budeme siahať aj do archívov.
Ostatné fotografie si môžete pozerať na stránkach www.photomytny.eu s možnosťou
ich zakúpenia, po zmluvnej dohode s autorom fotografií. V prvom čisle 1/2011
(vianočnom ) sme Vám priblížili krst knihy autora Jozefa Mýtneho z vydavaťeľstva
Borovica s.r.o. (možno vidieť vo vianočnom čisle PHOTO NEWS 1/2011).
Jozef Mýtny pripravuje knižné tituly:
PHOTOS and few words, that brings you close to events at home or in the world,
not using words but using photographs that offer a true, undeceiving image along
with descriptions. We focus primarily on music photography but also include other
themes. We will occasionally dig into the archives. You can view other photos at
www.photomytny.eu and purchase them upon agreement with their authors. In the
first issue, No 1/2011 (Christmas issue), we reported on the christening ceremony
of the book by Jozef Mýtny from Borovica s.r.o. publishers (this can be viewed in
the Christmas issue of PHOTO NEWS 1/2011).
Jozef Mýtny is preparing the following book titles:
JAZZ OF THE WORLD
JAZZ OF THE WORLD
ROCK AND POP OF THE WORLD
ROCK AND POP OF THE WORLD
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2013
3
JOZEF MÝTNY
Vážení čitatelia,
Príhovor - Address
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2013
svetoznáma pôvodná kapela ABBA sa síce rozpadla, ale fungujú
ako ABBA THE SHOW možete si pozrieť PHOTO NEWS 1/2012
str. 5-12.
V tomto čísle uverejňujeme z tradičného festivalu hudby a tanca
v Červeníku, skutočnú lahôdku až z Austrálie - Björna Againa!
Pod touto značkou sa skrýva austrálsky projekt koncertujúci po
celom svete, ktorý vznikol v roku 1988 v Austrálii.
Vzhľadom na situáciu vo svete Vám priblížime fotograficky
Severnú Kóreu ako aj hraničné pásmo medzi Severnou a Južnou
Kóreou.
PHOTO NEWS
Dear Readers,
ABBA, the original, world-acclaimed pop group is no more, but
the group’s music lives on and you can see how under ABBA
THE SHOW in PHOTO NEWS 1/2012 on pages 5-12. Björna
Again, a real treat from Australia, was brought to the Červeník
traditional music and dance festival and is featured in this issue.
The brand covers an Australian project (originating in 1988) that
has given concerts all over the world.
Regarding the global situation, we bring pictures from North
Korea as well as the border between North and South Korea.
V ďalšom čísle 2/2013 Vám prinesieme fotoreportáž z koncertu The next issue 2/2013 will bring photo coverage of the concert
legendárnej kapely Nazareth (“predskokanov” kapele YPS 2010) by legendary band Nazareth (“forerunners” to the YPS 2010
band).
4
JOZEF MÝTNY
PHOTO NEWS
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2013
Björn Again
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
ČERVENÍK
AUGUST 11, 2012
5
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2013
6
JOZEF MÝTNY
ČERVENÍK
AUGUST 11-12, 2012
Už po 47. krát “Festival Červeník” otvoril svoje brány v dňoch
11.-12.8.2012.
Björn Again (ABBA show) koncertujú v zložení : Aileen
McLaughlin si hovorí „Agnetha Falstart“, TJ“Davisová je „Frida
Longstokin“, Toby Boyle – „Bjorn Volvo-Us“ a Robin Scott
vystupuje ako „Benny Anderwear“. Odzneli obrovské hity ako
„Money, Money“, „Mamma mia“, „Fernando“ ........
Organizátori „ Festivalu Červeník “ boli šťastní a spokojní, že sa
im opäť podarilo zabezpečiť svetové meno akým je Björn Again .
Festivalom nás sprevádzal jeden z najlepších moderátorov na
Slovensku Richard Vrablec.
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2013
PHOTO NEWS
The 47th “Festival Červeník” was held on 11-12 August 2012.
Björn Again (ABBA THE SHOW) was performed by Aileen
McLaughlin as “Agnetha Falstart”, TJ Davis as “Frida
Longstokin”, Toby Boyle as “Bjorn Volvo-Us” and Robin Scott
as “Benny Anderwear”. Magnificent hits such as “Money,
Money”, “Mamma Mia”, “Fernando” and many more pleased
the audience.
The organizers of “Festival Červeník” were happy that they
brought a famous brand like Björn Again to the festival.
Richard Vrablec, one of the best moderators in Slovakia, guided
the audience through the festival.
7
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2013
8
JOZEF MÝTNY
PHOTO NEWS
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2013
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
Björn Again
9
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2013
10
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2013
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
11
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
PHOTO NEWS
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2013
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
PHOTO NEWS
12
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2013
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
ČERVENÍK
AUGUST 11, 2012
13
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
PHOTO NEWS
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2013
14
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2013
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
15
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2013
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
PHOTO NEWS
16
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2013
www.mpl.sk
17
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2013
18
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2013
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
19
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2013
PHOTO NEWS
Björn Again
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
20
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2013
PHOTO NEWS
Björn Again
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
21
Björn Again
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2013
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
22
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2013 23
JOZEF MÝTNY
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
ČERVENÍK
AUGUST 11, 2012
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2013
24
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2013 25
JOZEF MÝTNY
PHOTO NEWS
www.kanadskyslovak.ca
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2013
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
ČERVENÍK
AUGUST 11, 2012
Björn Again
26
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
Björn Again
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2013
27
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2013
28
JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2013
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
PHOTO NEWS
3/2012 !!! 101
PAGE www.photomytny.com
PPALFFY ZIGMUND - SLOVAKIA (PHOTO) Ice
hockey player
TITTEL Dušan
29
PHOTO NEWS
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2013
30
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2013
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
31
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
PHOTO NEWS
PHOTO NEWS
CLICK HERE
https://www.youtube.com/watch?v=LDCgbSFKj3I
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2013
http://www.youtube.com/user/photomytny
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
ČERVENÍK
AUGUST 11, 2012
32
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2013
THE END
33
PHOTO NEWS
Celebrating the 40th anniversary
of ZUŠ Exnárova 6 art school
&
Celebrating Chinese New Year
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2013
February 28, 2012
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
34
JOZEF MÝTNY
February 28, 2012
Dňa 28. 2. 2013 sa konal v čínskej reštaurácii Garden výnimočný
koncert žiakov ZUŠ Exnárova 6.
Dôvody usporiadania tohto zaujímavého podujatia boli hneď tri:
1) oslava 40.výročia založenia ZUŠ Exnárova 6
2) oslava čínskeho nového roku
3) z príležitosti čínsko-slovenského priateľstva. Tohto podujatia
sa zúčastnil aj vzácny hosť, jeho excelencia čínsky veľvyslanec
Gu Ziping, ktorý ZUŠ Exnárova 6 zablahoželal ku krásnemu
výročiu a poprial do ďalších umeleckých rokov len to najlepšie.
V krásnych priestoroch pripomínajúcich čínsku kultúru odzneli
slovenské ľudové piesne, tradičné čínske skladby, najznámejšie
skvosty z vážnej hudby a muzikálové melódie. Na záver koncertu
sa predstavil so svojím nezabudnuteľným programom komorný
orchester Exnárčatá, ktorý je pýchou ZUŠ Exnárova a účinkuje
na najvýznamnejších podujatiach v Bratislave.
Tento krásny večer bol opäť dôkazom toho, že láska k hudbe
a k umeniu nemá hranice a vytvára neviditeľné, ale o to pevnejšie
priateľstvá.
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2013
PHOTO NEWS
The Garden Chinese restaurant hosted a special concert by
students from the art school ZUŠ located at Exnárova 6 on
February 28, 2013.
There were three occasions for holding this interesting event:
1) Celebrating the 40th anniversary of ZUŠ Exnárova 6 art school;
2) Celebrating Chinese New Year;
3) Celebrating Chinese-Slovak friendship.
A distinguished guest, His Excellency Gu Ziping, Chinese ambassador to Slovakia, visited the event and congratulated ZUŠ
Exnárova 6 art school on its anniversary with best wishes for much
success in coming years.
The beautiful premises that resonate with Chinese culture were
filled with sounds of Slovak folk songs, traditional Chinese music,
and gems of classical music as well as musicals. The finale of the
concert belonged to the unforgettable chamber orchestra called
Exnárčatá, which is the pride of the ZUŠ Exnárova 6 art school
and regularly performs at important Bratislava events.
The evening was living proof that love of music and art knows no
borders and helps to develop invisible but powerful and strong
friendships.
35
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2013
February 28, 2012
36
JOZEF MÝTNY
PHOTO NEWS
PHOTO NEWS 3/2012 !!! 101 PAGE www.photomytny.com
PPALFFY ZIGMUND - SLOVAKIA (PHOTO) Ice hockey
player
TITTEL Dušan
February 28, 2012
www.chinarestaurantgarden.sk
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2013
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
Celebrating the 40th anniversary
of ZUŠ Exnárova 6 art school
&
Celebrating Chinese New Year
37
February 28, 2012
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2013
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
38
JOZEF MÝTNY
PHOTO NEWS
PHOTO NEWS 3/2012 !!! 101 PAGE
www.photomytny.com
PPALFFY ZIGMUND - SLOVAKIA (PHOTO)
Ice hockey player
TITTEL Dušan
Celebrating the 40th anniversary
of ZUŠ Exnárova 6 art school
&
Celebrating Chinese New Year
Gu Ziping
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2013
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
February 28, 2012
www.chinarestaurantgarden.sk
39
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2013
February 28, 2012
Zuzana Poláková
40
Ján “BOBO” Hangoni
YPS 2010
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2013
PHOTO NEWS
Michal Šlachtovský
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
41
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2013
42
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2013
43
CLICK
HERE
http://www.youtube.com/watch?v=rgSO8fPjf7w
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
February 28, 2012
CHAMBER ORCHESTRA
EXNÁRČATÁ
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2013
44
JOZEF MÝTNY
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
FREE PHOTOGRAPHY
FREE PHOTOGRAPHY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2012
45
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
FREE PHOTOGRAPHY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2013
46
CLICK
HERE
https://www.youtube.com/watch?v=-FDYgdOU6Mw
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2013
47
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
FREE PHOTOGRAPHY
JOZEF MÝTNY
NORTH KOREA
PHOTO NEWS
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2013
original diapozitiv
48
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
Korean Temptation
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2013
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
Korean Temptation
49
PHOTO NEWS
original negativ
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
Korean Temptation
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2013
50
JOZEF MÝTNY
PHOTO NEWS
Korean Temptation
Kórejské pokušenia
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2013
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
original negativ
51
JOZEF MÝTNY
Kórejské pokušenia
Korean Temptation
Kórejské pokušenia
V roku 1989 som bol v medzinárodnej komisii Interpress foto (pozn. autora: obdoba
ocenenia World press photo, ale organizovaná vtedajším východným blokom), ktorá
sa stala sprievodným programom festivalu mládeže a študenstva v Pchjongjangu.
Vybrali si ma, lebo som mal ako jediný fotograf zo Slovenska uverejnenú fotografiu
v pamätnej publikácii firmy Kodak pri príležitosti 150. výročia založenia firmy.
Do Kórey som prišiel dva týždne pred Svetovým festivalom mládeže a študenstva.
Po prílete do Pchjongjangu ma privítali akísi ľudia a snažili sa ma presvedčiť, že som
redaktor Pavol Komár z denníka Smena. Moje presviedčanie a preukazovanie sa
preukazom, že som síce z Československa, ale fotograf Jozef Mýtny a nie Pavol
Komár, vôbec nebrali do úvahy. Rozhodli sa, že keď som z Československa, musím
byť Paľo Komár z redakcie Smena a ja som ako člen odbornej komisie pre fotografiu
dostal pozvanie neskôr a vlastne som mal doklady vybavené až na poslednú chvíľu.
Čakali teda len jeho. Ubytovali ma v krásnom novom hoteli. Tešil som sa, že po viac
ako 14 hodinách letu a cesty mám konečne na dosah komfort. Povyzliekal som sa
a sadol si tam, kam i králi chodia pešo. Zrazu niekto začal strašne búchať na moje
dvere. Zľakol som sa, vyskočil z oného miesta a vybehol som otvoriť, čo sa deje, či
nie som v ohrození. Vytiahli ma na chodbu a kričali na mňa, že som Mýtny a nie
Komár. Pritakal som s tým, že im to tvrdím od samého začiatku. Keďže som nebol
Paľo Komár, previezli ma do staršieho, ošumelého, skromnejšie vybaveného hotela.
A tie najzaujímavejšie zážitky ma ešte len čakali...
Ani v komisii, kde bolo zastúpených sedem krajín východného bloku, nebolo všetko
tak, ako malo byť. Mali sme posudzovať kvalitu súťažných fotografií profesionálnych
fotografov, ale niektorí členovia komisie chceli fotografie posudzovať predovšetkým
podľa autorov a krajiny, z ktorej pochádzajú. Ohradil som sa proti takémuto postupu.
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2013
PHOTO NEWS
Korean Temptation
In 1989 I was a member of international committee Interpress Photo (author’s note:
similar to World Press Photo Award but organized by then Eastern Bloc), which was an
accompanying program of World Festival of |Youth and Students in Pyongyang. They
chose me because I was the only photographer from Slovakia whose picture was published
in commemorative Kodak’s book published at the 150th anniversary of the company.
I came to Korea two weeks prior to the Festival. After the arrival to Pyongyang, I was
welcomed by certain people who tried to persuade me that I was sport’s editor Pavol
Komár of the Smena newspaper. They did not take into account my persuasion attempt
and showing of my ID card saying that even though I am from Czechoslovakia, but I‘m
photographer Jozef Mýtny not editor Pavol Komár. They’ve decided that I am from
Czechoslovakia thus I have to be Pavol Komár whose accreditation was confirmed half
a year prior to the Games. I, on the other hand, as a member of the sport photography
expert committee obtained the invitation much later, and my documents were furnished
at the last minute. So they were expecting him. They’ve put me in a beautiful hotel. I was
so excited that after more than 14 hours of flight I had some comfort at my fingertips. So
I stripped my clothes and went to a bathroom. Suddenly, someone started to bang on my
door. I’ve got frightened, so I jumped out of the toilet seat and ran for a door to open
them and find out what’s going on, whether I am in any kind of danger. They pulled me
out to the hall, and they screamed at me that I’m Mýtny, not Komár. I nodded in consent
saying that I was telling that from the very beginning. Because I was not Pavol Komár,
they transfered me to an older, shabby, modestly furnished hotel. But the most interesting
experiences were just waiting...
Neither in the committee, consisting of representatives of seven countries of the Eastern
Bloc, wasn‘t everything as it should be. We supposed to assess the quality of the
competitive pictures of the professional photographers but some members of the
committee wanted to judge the photographs based on their authors and country they
52
JOZEF MÝTNY
Korean Temptation
Kórejské pokušenia
Neviem, či to bolo mojím sebavedomým vystupovaním s postojom aktívneho
karatistu, alebo direktívnym odmietnutím, ale po „šoku” z nečakaného odporu
napokon súhlasili a vyberali sme tak, ako sa patrí, podľa stanovených pravidiel.
Potom sme mali program, v rámci ktorého nám poukazovali celú Kóreu. Dovolili nám
fotiť len to, čo oni uznali za vhodné. Najradšej by boli, keby sme fotografovali iba
sochy Kim Ir Sena. Mali sme pridelené auto, šoféra, tlmočníčku a bez nich sme nemali
chodiť nikam. Chceli sme im uniknúť a fotiť, čo sa páči nám. Raz sme sa dohodli, že
sa rozpŕchneme, každý inou stranou. Tajných bolo menej a nemohli utekať za
všetkými. Pochopili, že sme fotografovali nepovolené veci a chceli nám vziať filmy.
Zľakli sa medzinárodného škandálu, ktorým sme im pohrozili...
V sprievodnom programe festivalu mala vystupovať Lúčnica, kde som poznal
viacerých jej členov. Keď sme sa stretli, oslávili sme to, ako sa patrí a ja som na druhý
deň zaspal. Nestihol som sa tak pripojiť k oficiálnemu sprievodu. A tak som išiel do
mesta a fotografoval som, čo zaujalo mňa. Neskôr prišli za mnou takí páni a chceli
filmy. Podarilo sa mi z toho vykľučkovať s tvrdením, že som nikde nebol, že som tvrdo
spal na izbe.
Raz nám spravili výlet na juh. Po asi 100 km dlhej ceste vlakom, chvíľu idúc, chvíľu
stojac, so zakrytými oknami, sme sa v noci ocitli aj na hraniciach znepriatelenej
kapitalistickej Južnej Kórey, na bielej čiare, za ktorou už boli americkí vojaci.
Samozrejme, urobil som viacero zaujímavých fotografií. Zbadal som, že americký
vojak, ktorého som si chcel odfotografovať, fotografuje mňa. Tak vznikol zaujímavý
záber. Aj som váhal, či tú čiaru do iného sveta preskočím, alebo nie. Lenže takéto
kúsky boli veľmi nebezpečné. Tam sa s nikým nehrali a vojaci z východnej časti Kórey
vraj strieľali presne. A tak som to neriskol...
Z fotografií z Kórey som potom spravil v Bratislave výstavu v priestoroch
Slovenského rozhlasu „Mýtny na Mýtnej“.
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2013
PHOTO NEWS
were coming from. I protested such a practice. I don‘t know whether it was my confident
behavior with the attitude of an active karate athlete or the direct refusal but after the
“shock” from my unexpected resistance they finally agreed, and we were making
selections based upon established rules. Afterwards, according to the scheduled program,
they showed us whole Korea. They allowed us to take photos only of the things they
considered fit. They mostly wanted us to take shoot photographs and statues of Kim Ir
Sen. We were assigned a car, a driver and an interpreter, and we couldn’t go anywhere
without them. We wanted to get a rid of them and take pictures of what we considered
fit. Once we have agreed that we will scatter. There was much less secret service men than
us, so they couldn’t follow all of us. They realized that we were snapping shots of
prohibited things and they wanted to seize the films. But they’ve got scared once we
threatened with international scandal...
In accompanying festival program had Lúčnica (Slovak Folk Dance Group) a part, and
I knew most of its members. So when we‘ve met, we celebrated it fully, and the next day
fell asleep, and did not join the official parade. So I went to the city and photographed
things I considered interesting. Later I was visited by certain men who wanted to seize
the films. I managed to persuade them that I didn’t go anywhere and that I was sleeping
in my room all the time.
Once they organized the trip to the south for us. Approximately after 100 km long
journey by train, then by walk, at times even standing with windows cover, we found
ourselves at night at the enemy border lines of capitalist South Korea, at the white line
beyond which were standing American soldiers. I took several interesting shots, indeed.
I noticed that an American soldier who I was taking a shot of, was photographing me.
This was a very interesting picture. I even hesitated whether or not to jump over that line
to the other world. But it was very dangerous. They did not play such games, and
reportedly Eastern Korea soldiers were very good shooters. So I did not take a risk...
Later on I exhibited photos from Korea in the premises of Slovak Radio in Bratislava,
and I named this exhibition „Mýtny at Mýtna“ (Mýtna – name of a street in Bratislava).
53
JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2013
Korean Temptation
Kórejské pokušenia
original negativ
PHOTO NEWS
54
JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2013
PHOTO NEWS
original negativ
55
JOZEF MÝTNY
PHOTO NEWS
original negativ
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2013
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
Korean Temptation
Kórejské pokušenia
56
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2013
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
Korean Temptation
Kórejské pokušenia
original negativ
57
PHOTO NEWS
original negativ
58
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2013
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
Korean Temptation
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2013
original negativ
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
Korean Temptation
59
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2013
PHOTO NEWS
original negativ
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
Korean Temptation
60
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2013
original negativ
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
Korean Temptation
61
JOZEF MÝTNY
PHOTO NEWS
original diapozitiv
THE END
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
Korean Temptation
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2013
more photos in book 1989 - NEŽNÁ REVOLÚCIA - VELVET REVOLUTION - JOZEF MÝTNY
62
JOZEF MÝTNY PHOTO PICTURE FOR SALE
EF
JOZ
:
O
HOT
©P
1
NY
MÝT
700.- Eur
2
7
1900.- Eur
700.- Eur
ZEF
: JO
O
T
HO
©P
Y
ÝTN
EF M
JOZ
:
O
HOT
©P
©
ZEF
: JO
O
T
PHO
8
NY
MÝT
EF
JOZ
:
O
HOT
©P
3
NY
MÝT
1.100.- Eur
700.- Eur
F
OZE
J
:
O
HOT
©P
9
NY
MÝT
ZEF
: JO
O
T
HO
©P
4
NY
MÝT
700.- Eur
700.- Eur
O:
HOT
©P
10
NY
MÝT
EF
JOZ
©
5
NY
MÝT
700.- Eur
TO:
PHO
EF M
JOZ
M
ZEF
O
J
O:
HOT
©P
1.100.- Eur
M
ZEF
O
J
O:
HOT
©P
11
Y
ÝTN
6
Y
ÝTN
700.- Eur
Y
ÝTN
FM
OZE
J
:
O
HOT
©P
Y
ÝTN
700.- Eur
12
63
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2013
700.- Eur
JOZEF MÝTNY PHOTO PICTURE FOR SALE
FM
OZE
J
:
O
HOT
©P
13
NY
MMÝÝTTNY
F
E
JOZZEF
TOTO: : JO
O
H
©©PPHO
Y
ÝTN
©
ZEF
: JO
O
T
PHO
14
700.- Eur
NY
MÝT
EF
JOZ
:
O
HOT
©P
15
700.- Eur
EF M
JOZ
:
O
HOT
©P
O:
HOT
P
©
17
EF M
JOZ
Y
ÝTN
F
NY
MÝT
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2013PHOTO: JOZE
©
900.- Eur
1.300.- Eur
21
22
O:
HOT
P
©
23
EF M
JOZ
Y
ÝTN
1.300.- Eur
O:
HOT
P
©
900.- Eur
1.500.- Eur
19
700.- Eur
Y
ÝTN
20
700.- Eur
Y
ÝTN
O:
HOT
P
©
24
Y
ÝTN
Y
ÝTN
Y
ÝTN
M
ZEF
O
J
O:
HOT
©P
EF M
JOZ
16
M
ZEF
O
J
O:
HOT
©P
1.300.- Eur
18
700.- Eur
Y
ÝTN
FM
OZE
J
:
O
HOT
©P
M
ZEF
O
J
O:
HOT
©P
NY
MÝT
1.100.- Eur
25
EF M
JOZ
Y
ÝTN
900.- Eur
26
EF
JOZ
:
O
HOT
©P
NY
MÝT
1.100.- Eur
O:
HOT
P
©
27
EF M
JOZ
Y
ÝTN
64
1.300.- Eur
JOZEF MÝTNY PHOTO PICTURE FOR SALE
28
34
EF
JOZ
:
O
HOT
©P
NY
MÝT
700.- Eur
ZEF
: JO
O
T
HO
©P
O:
HOT
P
©
29
Y
ÝTN
1900.- Eur
O:
HOT
P
©
30
Y
ÝTN
M
F
OZE
O: J
T
O
H
©P
NY
MÝT
900.- Eur
FM
OZE
J
Y
:
N
TOÝT
PEHF OM
©
Z
O
J
35
900.- Eur
EF M
JOZ
Y
ÝTN
800.- Eur
EF
JOZ
:
O
HOT
©P
36
31
NY
MÝT
700.- Eur
M
ZEF
O
J
O:
HOT
©P
O:
HOT
P
©
37
Y
ÝTN
700.- Eur
EF M
JOZ
M
ZEF
O
J
O:
HOT
©P
32
Y
ÝTN
900.- Eur
Y
ÝTN
O:
HOT
P
©
1.100.- Eur
EF M
JOZ
:
O
HOT
©P
38
EF M
JOZ
33
Y
ÝTN
700.- Eur
Y
ÝTN
O:
HOT
©P
EF M
JOZ
Y
ÝTN
700.- Eur
39
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2013 65
700.- Eur
JOZEF MÝTNY PHOTO PICTURE FOR SALE
FM
OZE
J
:
O
HOT
©P
40
FM
OZE
J
:
O
HOT
©P
Y
ÝTN
700.- Eur
Y
ÝTN
F
OZE
J
:
O
HOT
©P
41
900.- Eur
Y
ÝTN
©
M
ZEF
O
J
TO:
PHO
700.- Eur
46
47
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2013
O:
HOT
P
©
FM
OZE
J
:
O
HOT
©P
NY
MÝT
EF M
JOZ
42
48
Y
ÝTN
800.- Eur
F
OZE
J
:
O
HOT
©P
Y
ÝTN
900.- Eur
FM
OZE
J
:
O
HOT
©P
NY
MÝT
700.- Eur
Y
ÝTN
O:
HOT
©P
43
700.- Eur
©
700.- Eur
TO:
PHO
EF M
JOZ
EF M
JOZ
44
Y
ÝTN
700.- Eur
Y
ÝTN
EF M
JOZ
:
O
HOT
©P
45
700.- Eur
O:
HOT
P
©
49
700.- Eur
Y
ÝTN
EF M
JOZ
Y
ÝTN
M
ZEF
O
J
O:
HOT
©P
Y
ÝTN
50
66
JOZEF MÝTNY PHOTO PICTURE FOR SALE
51
NY
MÝT
F
E
JOZ
1.700.- Eur
O:
HOT
P
©
52
Y
ÝTN
EF M
JOZ
Y
ÝTN
©
1.700.- Eur
O:
HOT
P
©
EF M
JOZ
TO:
PHO
53
1.700.- Eur
Y
ÝTN
M
ZEF
O
J
O:
HOT
©P
54
1.700.- Eur
55
Y
ÝTN
1.700.- Eur
56
FM
OZE
J
:
O
HOT
©P
Y
ÝTN
1.700.- Eur
Y
ÝTN
Y
ÝTN
M
ZEF
O
J
O:
HOT
©P
1.900.- Eur
57
58
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2013
O:
HOT
P
©
NY
MÝT
F
E
JOZ
EF M
JOZ
900.- Eur
59
©
ZEF
: JO
O
T
PHO
NY
MÝT
700.- Eur
60
©
ZEF
: JO
O
T
PHO
NY
MÝT
700.- Eur
61
ZEF
: JO
O
T
HO
©P
NY
MÝT
700.- Eur
O:
HOT
P
©
62
EF M
JOZ
Y
ÝTN
700.- Eur
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
O:
HOT
P
©
O:
HOT
P
©
EF M
JOZ
67
JOZEF MÝTNY PHOTO PICTURE FOR SALE
Y
ÝTN
M
F
OZE
O: J
T
O
H
©P
63
500.- Eur
Y
ÝTN
FM
E
Z
JO
TO:
O
H
©P
©
64
1.100.- Eur
69
70
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2013
Y
ÝTN
M
ZEF
O
J
TO:
PHO
Y
ÝTN
500.- Eur
M
ZEF
O
J
O:
HOT
©P
65
700.- Eur
M
ZEF
O
J
O:
HOT
©P
Y
ÝTN
900.- Eur
©
TO:
PHO
NY
MÝT
F
E
JOZ
O:
HOT
P
©
66
EF M
JOZ
700.- Eur
67
EF
JOZ
:
O
HOT
©P
NY
MÝT
700.- Eur
O:
HOT
P
©
68
EF M
JOZ
Y
ÝTN
700.- Eur
Y
ÝTN
ZEF
: JO
O
T
HO
©P
71
Y
ÝTN
900.- Eur
72
NY
MÝT
1.700.- Eur
EF
JOZ
:
O
HOT
©P
73
NY
MÝT
1.700.- Eur
FM
OZE
J
:
O
HOT
©P
74
Y
ÝTN
900.- Eur
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
M
ZEF
O
J
O:
HOT
©P
68
JOZEF MÝTNY PHOTO PICTURE FOR SALE
75
900.- Eur
76
©
ZEF
: JO
O
T
PHO
NY
MÝT
900.- Eur
EF
JOZ
:
O
HOT
©P
77
79
500.- Eur
FM
OZE
J
:
O
HOT
©P
80
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2013
21
O:
HOT
P
©
Y
ÝTN
900.- Eur
81
M
ZEF
O
J
O:
HOT
©P
78
500.- Eur
Y
ÝTN
FM
OZE
J
:
O
HOT
©P
NY
MÝT
EF M
JOZ
Y
ÝTN
1100.- Eur
Y
ÝTN
700.- Eur
O:
HOT
©P
82
NY
MÝT
F
E
JOZ
700.- Eur
FM
OZE
J
:
O
HOT
©P
Y
ÝTN
900.- Eur
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
©
ZEF
: JO
O
T
PHO
NY
MÝT
83
69
JOZEF MÝTNY PHOTO PICTURE FOR SALE
NY
MÝT
F
E
OZ
O: J
T
O
H
©P
84
900.- Eur
85
Y
ÝTN
M
F
OZE
O: J
T
O
H
©P
1.100.- Eur
90
91
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2013
1.100.- Eur
FM
OZE
J
:
O
HOT
©P
86
©
ZEF
: JO
O
T
PHO
900.- Eur
Y
ÝTN
900.- Eur
EF
JOZ
:
O
HOT
©P
92
NY
MÝT
87
NY
MÝT
1.100.- Eur
EF
JOZ
:
O
HOT
©P
700.- Eur
O:
HOT
P
©
93
NY
MÝT
EF M
JOZ
FM
OZE
J
:
O
HOT
©P
88
Y
ÝTN
700.- Eur
89
Y
ÝTN
1.100.- Eur
94
O:
HOT
P
©
EF M
JOZ
95
Y
ÝTN
700.- Eur
M
ZEF
O
J
O:
HOT
©P
Y
ÝTN
900.- Eur
EF M
JOZ
:
O
HOT
©P
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
NY
MÝT
F
E
JOZ
TO:
NY
O
H
MÝT
©P
F
E
JOZ
TO:
O
H
©P
Y
ÝTN
900.- Eur
70
JOZEF MÝTNY PHOTO PICTURE FOR SALE
FM
OZE
J
:
O
HOT
©P
Y
ÝTN
96
700.- Eur
Y
ÝTN
M
F
OZE
O: J
T
O
H
©P
97
900.- Eur
O:
HOT
P
©
100
ZEF
: JO
O
T
HO
©P
EF M
JOZ
:
O
HOT
©P
NY
MÝT
1.100.- Eur
101
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2013
21
EF M
JOZ
M
ZEF
O
J
O:
HOT
©P
98
Y
ÝTN
900.- Eur
99
102
Y
ÝTN
1100.- Eur
Y
ÝTN
Y
ÝTN
1.100.- Eur
O:
HOT
P
©
EF M
JOZ
900.- Eur
103
ZEF
: JO
O
T
HO
©P
NY
MÝT
700.- Eur
O:
HOT
P
©
104
EF M
JOZ
Y
ÝTN
900.- Eur
71
JOZEF MÝTNY PHOTO PICTURE FOR SALE
105
109
EF
JOZ
:
O
HOT
©P
NY
MÝT
700.- Eur
F
OZE
J
:
O
HOT
©P
106
NY
MÝT
1.100.- Eur
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2013
21
110
NY
MÝT
F
E
OZ
O: J
T
O
H
©P
700.- Eur
EF
JOZ
:
O
HOT
©P
700.- Eur 111
FM
OZE
J
:
O
HOT
©P
107
900.- Eur
M
ZEF
O
J
O:
HOT
©P
NY
MÝT
111
Y
ÝTN
900.- Eur
O:
HOT
P
©
108
Y
ÝTN
Y
ÝTN
1100.- Eur
M
ZEF
O
J
O:
HOT
©P
112
EF M
JOZ
Y
ÝTN
900.- Eur
72
JOZEF MÝTNY PHOTO PICTURE FOR SALE
©
113
900.- Eur
114
F
OZE
J
:
O
HOT
©P
O:
HOT
P
©
NY
MÝT
900.- Eur
NY
MÝT
F
E
JOZ
©
115
700.- Eur
116
ZEF
: JO
O
T
PHO
NY
MÝT
O:
HOT
©P
700.- Eur
117
EF M
JOZ
Y
ÝTN
700.- Eur
Y
ÝTN
NY
MÝT
1.100.- Eur 119
118
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2013
O:
HOT
©P
EF M
JOZ
Y
ÝTN
M
F
OZE
O: J
T
O
H
©P
Y
ÝTN
EF M
JOZ
:
O
HOT
©P
Y
ÝTN
M
ZEF
O
J
O:
HOT
©P
900.- Eur
120
1.100.- Eur
121
1.100.- Eur
122
Y
ÝTN
700.- Eur
M
ZEF
O
J
O:
HOT
©P
123
Y
ÝTN
700.- Eur
73
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
FM
OZE
J
:
O
HOT
©P
ZEF
: JO
O
T
HO
©P
ZEF
: JO
O
T
PHO
NY
MÝT
JOZEF MÝTNY PHOTO PICTURE FOR SALE
Fotoobrazy sa vyhotovujú len ako kusovky
na objednávku, zarámované a s podpisom
autora, na fotopapier, fotoplátno a pod.
bežne do formátu cca 60 cm x 80 cm podľa
uhlopriečky (s možnosťou aj väčších
rozmerov)
The pictures are made only as one time
piece order, framed and signed by an author
on photopaper,etc by the format 23,6 inch
x 31,4 inch, based on the screen dimenzions,
with the option of biger dimenzions
h
c
a
l
s
í
č
h
c
i
c
ú
d
u
b
v
e
s
i
e
n
u
a
s
v
s
o
i
č
t
a
x
r
e
k
n
o
n
P
i
d
e
u
n
i
t
n
o
c
e
b
o
T
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2013
74
Športová fotografia
13.000.- Eur
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
35.000.- Eur
35.000.- Eur
1. ks - predaný
1. ks - ukradnutý
original negativ
ONLY 10 pcs.
Y
NY
MÝT ÝTN
ZEF EF M
O
J
TO:
OZ
PHO : J
©
O
HOT
©P
100 cm x 130 cm
ONLY 10 pcs.
1. piece -sold
1. piece - stolen
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
original negativ
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
Y
ÝTN
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
M
ZEF
O
J
O:
HOT
©P
Ako jediný Slovák bol uvedený v knihe „150
rokov svetovej fotografie”, vydanej firmou Kodak
original negativ
13.000.- Eur
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
ONLY 10 pcs.
Academy Award (for the first time in history the
Award was given to the photograph – front page of
the book) for the picture from the Velvet Revolution
named “Girl with the Bell”.
As the only Slovak person he was listed in the
book “150 Years of Photography”
published by Kodak
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY BEST PHOTO FOR SALE
Ocenenie Award Academy (po prvý krát v histórii
bola udelená za fotografiu - titulná strana knihy)
za fotografiu z obdobia Nežnej revolúcie
„Dievča so zvončekom”.
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2013
75
NA PREDAJ:
FOR SALE:
Viacgeneračný rodinný dom v Malých
Karpatoch iba 25 km od Bratislavy a 70 min.
od letiska Schwechat /Viedeň/.
Dom s obývacou plochou 400 m2 /čiastočne
nedokončený/, garážou a 1.000 m2
pozemkom ponúka svojou polohou v krásnej
prírode /500 m.n.m./ súkromie a veľa
možností pre športové aktivity a turistiku.
Táto oblasť sa nazýva Modra - Piesok
/známa tiež ako Zochova chata/ a je
súčasťou chránenej prírodnej oblasti.
Na druhej strane, iba 7 min. jazdy autom
sú k dispozícii výborné a útulné reštaurácie
ako súčasť Malokarpatskej vínnej cesty.
A house with 3 apartments in the Small
Carpatian Mountains only 25 km from
Bratislava /Capital of Slovakia/ and only 60
Minutes from Vienna airport.
The house with 400 m2 living area /partly
unfinished/, garage and 1.000 m2 off land offers through its location in the beautiful nature /500 m above the sea level/ privacy and
many possibilities for sport activities and
tourism. This area with houses in the forest
is called Modra – Piesok /known also as Zochova chata/ and it is a part of natural reservation.
On the other side there are many good and
comfortable restaurants as a part of „ Small
Carpatian wine route“ only 7 Minutes with
car from here.
Cena: 190.000 Eur
Mobil: 00421 905 628 472
00421 915 888 771
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2013
Price: 190.000 Eur
Cell phone: 00421 905 628 472
76
Land for Sale in Slovakia.
Info:12 ha ( 120.000m2 ) of Land for sale!
The land price is Euro 6/m2
The land location is in close proximity of Capital City of Slovakia,Bratislava,just half
an hour.The Land is settled right on the Danube river bank, an European bigest fresh
water source in Central Europe.The area called commonly as a "Zitny ostrov",is well
known for riches of fresh water,hot mineral waters and the best fertile agricultural
land in Slovakia,as well as well known recreational area,cottages,hotels,hot spas,direct
access to three Europeans capital cities Budapest,Bratislava and Vienna!There is
a good road connection, the land is right on the main road to capital city.The title of
the land is clean,one owner only!
[email protected]
77
pri nj
JOZEF MÝTNY
STRÁNKA HANBY
DISGRACED
PHOTO NEWS
Na túto stránku patria tí, čo nedodržujú autorský zákon - jednoducho firmy, This page is for those who violate copyright rules, in other words, companies
ktoré kradnú fotografie..., zasahujú ľubovoľne do autorských diel, zlodeji that steal photographs, arbitrarily infringing on copyright-protected items –
fotografií a neplatiči: (postupne budeme zverejňovať podrobnejšie informácie thieves who steal photographs and do not pay for them. More detailed information
o každom - až do vysporiadania si autorských práv a podlžností)
will be published about every one of them, pending settlement of their copyrightrelated violations and debts.
1. Martinus.sk, s.r.o. internetové kníhkupectvo
Prevádzkovateľ: M.R.Štefánika 58, 036 01 Martin
1. Martinus.sk, s.r.o. Internet bookstore
2. Partner Technik s.r.o ( Marek Řepka aj tak Vám nezaplatím...)
Operated by: M. R. Štefánika 58, 036 01 Martin
3. Fedor Nemec - komunistický fotograf: dozviete sa ako sa podpisoval pod moje 2. Partner Technik, s.r.o ( Marek Řepka – I won’t pay, no matter what!)
fotografie za komunizmu a aj teraz, ako venoval moje fotografie cez prezidenta 3. Fedor Nemec – Communist photographer: you will learn how he signed his
Slovenskej republiky Rudolfa Schustera princovi Albertovi z Monaka pri návšteve name on photos that I made and dedicated them to Prince Albert of Monaco (now
Slovenska (terajší Monacký kráľ)
the King of Monaco) through the hands of then-president Rudolf Schuster of
4. TV noviny.sk (TV Markíza)
Slovakia.
5. SNG (Slovenská národná galéria)
4. TV Noviny.sk (TV Markíza)
6. Vyd. Ikar (vybavuje p. Malíková)
5. SNG (Slovenská národná galéria, the Slovak National Gallery)
7. Denník SME a vydavateľstvo PETIT PRESS (ironické úsmevy Alexeja 6. Ikar publishing house (handled by Ms. Malíková)
Fulmeka...do kedy...?... takúto pravicu už nikdy viac...
7. SME daily and PETIT PRESS publishers (ironically, a grinning Alexej
Fulmek ...for how much longer...? Never again that kind of right ...)
Come back to JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2013/2014 to learn more. The
Sledujte JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2013/2014 dozviete sa postupne viac, next issue will be released at the turn of June/July 2013 and there will be more
najbližšie číslo vyjde na prelome mesiacov jún, júl 2013 a pribudnú ďalší....
about this.
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2013
78
JOZEF MÝTNY
STRÁNKA HANBY
PHOTO NEWS
DISGRACED
Modern KOMMUNISTS
NOVODOBÍ KOMUNISTI
or
ALEBO
HYENIZMUS VO FOTOGRAFII
NA SLOVENSKU
HYENAS
in Slovak photography
Who tells lies and misleads? Is it
Alexej Fulmek, director general of
Petit Press (the SME daily), or
JUDr. Ján Čarnogurský (in theory
a candidate for the president of the
Slovak Republic)? - you will find
out
in
2013/2014.
h
ac
sl
čí
ch
ci
dú
bu
v
e
ni
va
Pokračo
“Klame a zavádza Alexej Fulmek
generálny riaditeľ vydavaťeľstva
Petit Press (denník Sme), alebo
JUDr. Ján Čarnogurský (teoretický
kandidát na prezidenta Slovenskej
republiky)?...dozviete sa v priebehu
roka 2013/2014”
To be continued in next issues
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2013
79
JOZEF MÝTNY
STRÁNKA HANBY
DISGRACED
PHOTO NEWS
WANTED BORIS JAVOREK
Cheater or businessman?
Boris Javorek, son of futbaler Trainer Justin Javorek (1932) and father Justin Javorek (1988), living in Canada, father DOMINIK
JAVOREK (1996), hockey player SVK (HC Slovan Bratislava), DEPTOR 165.860,71.- Eur from justice result, more information
on PHOTO NEWS JOZEF MYTNY 2013/2014
Podvodník alebo podnikateľ?
Boris Javorek, syn futbalového trénera Justina Javorka (1932) a otec Justina Javorka (1988) pôsobiaceho v Kanade, otec
DOMINIKA JAVORKA (1996), hokejového hráča SVK (HC Slovan Bratislava), dlžník 165.860,71.- EUR podla súdneho
rozhodnutia....viac sa dozviete postupne vo PHOTO NEWS JOZEF MYTNY 2013/2014
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2013
80
JOZEF MÝTNY
30. 01. 2012
PHOTO NEWS
Boris Javorek
DEPTOR
STRÁNKA HANBY
Pokračovanie v budúcich číslach
To be continued in next issues
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2013
165.860,71.- Euro
BorisJavorek
dlžník
81
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
DISGRACED
JOZEF MÝTNY
PHOTO NEWS
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2013
original negativ
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
STANISLAV JASEČKO
82
JOZEF MÝTNY
PHOTO NEWS
JAROMÍR JÁGR
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2013
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
original negativ
83
Cenník inzercie na stránkach
Prices for advertisements
JOZEF MÝTNY - PHOTO MYTNY JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS
JOZEF MÝTNY - PHOTO MYTNY JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS
ČASOPIS vychádza ako štvrťročník (70 – 84 strán).
The journal is a quarterly (70 – 84 pages).
1. úvodná stránka - logo firmy s preklikom na Vašu firmu
cena: 1.700,- Euro/ rok
v cene súčasne propagácia v internom časopise 3 - 4 x v čísle
2. úvodná stránka - logo firmy s preklikom na Vašu firmu
cena: 1.000,- Euro/ 6 mesiacov
v cene súčasne propagácia v internom časopise 3 - 4 x v čísle
3. reklama - logo firmy s preklikom na Vašu firmu
cena: 200,- Euro
4. reklama - logo firmy s preklikom na Vašu firmu
cena: 500,- Euro/ 7x logo
5. fotografie z akcií - na stránkach časopisu
cena: 200,- Euro/ fotostrana
(pri viacerých stranách možnosť dohody)
6. titulná strana - logo firmy
cena: 1 500,- Euro
Uvedené sumy sú bez DPH.
V cene nie sú zahrnuté réžijné náklady (cestovné, ubytovanie atď.)
VIDEO
Produkcia: písanie námetu, scenára, réžia, kamera, zvuk, osvetlenie
Postprodukcia: hudba, strih, kolorovanie, titulkovanie, export
Cena v závislosti od náročnosti projektu a režijných nákladov.
VIĎ VZOR
Shihan TAKEJI OGAWA - 40 years of karate in Slovakia (JOZEF MYTNY)
1. Introductory page – company logo with a link to your company website
Price: € 1,700/year
(the price includes promotion in internal journal, 3 - 4 times in an issue)
2. Introductory page – company logo with a link to your company website
Price: € 1,000/6 months
(the price includes promotion in internal journal, 3 - 4 times in an issue)
3. Advertisement – company logo with a link to your company website
Price: € 200
4. Advertisement – company logo with a link to your company website
Price: € 500 for publication of the logo 7 times
5. Photographs of events – in pages of the journal
Price: € 200/photo-page
(price is negotiable for several pages)
6. Front page – company logo
Price: € 1,500
These prices do not include VAT.
These prices do not include any overhead costs (travel, accommodation, etc.)
VIDEO
Production: Drafting the idea/story, scripting, directing, camera, sound, light
Postproduction: music, cut, color, subtitles, export
Actual prices depend on the size of project and overhead costs.
EXAMPLE
Shihan TAKEJI OGAWA – 40 Years of Karate in Slovakia (JOZEF MYTNY)
CLICK
HERE
https://www.youtube.com/watch?v=ADceXqfRfKw
CLICK
HERE
85
MODELS
PHOTO NEWS
for more photos...
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2013
www.photomytny.com
akty/nudes
86
Download

JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS