Argus, spol. s r. o., Ostrov 444, 922 01 Ostrov pri Piešťanoch
tel.: 00421 33 7746 367, 00421 905 791 249, fax: 00421 33 7746 366
e-mail: [email protected], web: www.argus-sk.sk
Argus CZ s.r.o., Loosova 262/1, 638 00 Brno-Lesná
tel.: 00420 545 223 591, 00420 603 181 160, fax: 00420 545 224 204
e-mail: [email protected], web: www.argus-cz.cz
3
1
1598-0176
A6
1671-0148
A4
2
1671-0147
A4
4
1598-0177
A6
5
6
1721-0010
1721-0119
8
1632-0141
A4
9
1680-0108
A5
1232-0141
A4
7
1 1671-0148
4 1598-0177
zakladač pákový A4
pořadač pákový A4
školský zošit A6
školní sešit A6
š. chrbta/ š. hřbetu 8 cm
TYP 644
2 1671-0147
5 1721-0010
zakladač pákový A4
pořadač pákový A4
poznám. lístky v krabičke
blok kostka v krabičce
š. chrbta/ š. hřbetu 8 cm
3 1598-0176
32
školský zošit A6
školní sešit A6
TYP 644
40
6
200
10 x 10 cm
40
6
6 1721-0119
poznám. lístky v krabičke
blok kostka v krabičce
10 x 10 cm
7 1232-0141
10 1632-0120
zakladač A4 so 4-krúž. mechanikou
pořadač A4 se 4-krouž. mechanikou
box na zošity A4
box na sešity A4
š. chrbta/ š. hřbetu 5 cm
8 1632-0141
zakladač A4 so 4-krúž. mechanikou
pořadač A4 se 4-krouž. mechanikou
š. chrbta/ š. hřbetu 5 cm
200
9 1680-0108
karisblok A5
karisblok A5
1
100
11 1682-0120
karisblok A5
karisblok A5
12 1531-0120
zošit so špirálou A4
sešit se spirálou A4
100
1
1
80
6
10
1632-0120
A4
11
1682-0120
A5
15
1817-0002
177
u
0
16
1817-0001
12
1531-0120
A4
17
1815-0001
14
1461-0120
A5
18
1819-0002
19
21
1814-0001
20
n ew
13
1819-0001
1541-0120 /A5
1816-0001
22
1814-0002
13 1541-0120
zošit so špirálou A5
sešit se spirálou A5
14 1461-0120
záznamová kniha A5
záznamová kniha A5
15 1817-0002
etue
etue
20 x 10 cm
16 1817-0001
80
6
etue
etue
20 x 10 cm
17 1815-0001
96
6
etue
etue
20 x 9 cm
18 1819-0002
etue
etue
21 x 8 cm
19 1819-0001
etue
etue
21 x 8 cm
22 1814-0002
etue
etue
20,5 x 7 cm
20 1816-0001
etue
etue
20 x 8 cm
21 1814-0001
etue
etue
20,5 x 7 cm
33
2
1
1672-0139/A4
1672-0140
A4
3
1682-0139/A5
4
1702-0139
5
1931-0139
A4
6
7
1726-0139
8
1 1672-0139
papierová podložka na stôl
papírová podložka na stůl
š. chrbta/ š. hřbetu 8 cm
47 x 34 cm
2 1672-0140
5 1931-0139
zakladač pákový A4
pořadač pákový A4
podložka s klipom A4
podložka s klipem A4
š. chrbta/ š. hřbetu 8 cm
3 1682-0139
34
1726-0140
4 1702-0139
zakladač pákový A4
pořadač pákový A4
karisblok A5
karisblok A5
1232-0139/A4
100
6 1232-0139
box na zošity A4
box na sešity A4
25
7 1726-0139
archivačný box A4
archivační box A4
š. chrbta/ š. hřbetu 9,5 cm
8 1726-0140
archivačný box A4
archivační box A4
š. chrbta/ š. hřbetu 9,5 cm
9 1427-0167
zápisník
zápisník
9,4 x 14 cm
80
6
10
9
1522-0167
1427-0167
11
13
12
1408-0167
1051-0167
1150-8001
BOX mix 24
Ø 17 cm
15
14
16
1142-0172
1142-0167
2100-8167
SET 4 ks
n ew
Ø 20 cm
18
17
1131-0172
1131-0167
Ø 23 cm
Ø 14 cm
10 1522-0167
zápisník so špirálou
zápisník se spirálou
120
10,4 x 13,9 cm
11 1408-0167
telefónny diár s registrom
telefonní diář s registrem
6
ABC
8,4 x 13,5 cm
12 1150-8001
zápisník s magnet. uzáverom
zápisník s magnet. uzávěrem
10 x 7,5 cm
56
6
80
MIX
24 ks
13 1051-0167
listová súprava
dopisní souprava
14 1142-0167
10
150
poznámkové lístky v krabičke s magnetom
poznámkové lístky v krabičce s magnetem
15 1142-0172
6
150
poznámkové lístky v krabičke s magnetom
poznámkové lístky v krabičce s magnetem
11 x 9 cm
darčekové krabice - sada
dárkové krabice - sada
sada 4 veľkostí/ velikostí
10
11 x 9 cm
16 2100-8167
6
17 1131-0167
40
7,8 x 21,3 cm
6
18 1131-0172
40
7,8 x 21,3 cm
6
magnet. trhací zápisník
magnet. trhací zápisník
magnet. trhací zápisník
magnet. trhací zápisník
35
1
1631-0136/A4
3
1431-0136
1522-0136
2
4
1051-0136
Ø 17 cm
5
1441-0171
6
Ø 20 cm
1051-0171
7
2100-8171
SET 4 ks
1431-0171
1423-0171
Ø 23 cm
8
9
n ew
Ø 14 cm
1 1631-0136
zakladač A4 so 4-krúžkovou mechanikou
pořadač A4 se 4-kroužkovou mechanikou
š. chrbta/ š. hřbetu 5 cm
2 1522-0136
zápisník so špirálou
zápisník se spirálou
10,4 x 13,9 cm
3 1431-0136
36
pamätník
památník
12,5 x 14,5 cm
120
6
4 1051-0136
5 1441-0171
zápisník
zápisník
10,5 x 15 cm
6 1051-0171
48
6
10
listová súprava
dopisní souprava
listová súprava
dopisní souprava
10
7 2100-8171
sada 4 veľkostí/ velikostí
8 1423-0171
96
6
1
darčekové krabice - sada
dárkové krabice - sada
zápisník
zápisník
84
9,4 x 14 cm
10
9 1431-0171
10
12,5 x 14,5 cm
pamätník
památník
1
6
1
48
6
1426-0173
12
1531-0173
A4
1131-0167
13
1461-0173
A5
14
15
1451-0173
1150-8001
MIX BOX 24 ks
17
16
10 1427-0173
zápisník
zápisník
9,4 x 14 cm
zápisník
zápisník
10,5 x 15 cm
12 1531-0173
zošit so špirálou A4
sešit se spirálou A4
96
záznamová kniha A5
záznamová kniha A5
6
14 1451-0173
120
6
diár kombinovaný
diář kombinovaný
6
zápisník s magnet. uzáverom
zápisník s magnet. uzávěrem
10 x 7,5 cm
16 1431-0142
pamätník
památník
12,5 x 14,5 cm
17 1051-0142
listová súprava
dopisní souprava
9,2 x 16 cm
15 1150-8001
80
6
3x50
11 1426-0173
13 1461-0173
80
6
80
MIX
24 ks
18 1051-0128
listová súprava
dopisní souprava
1431-0117
1051-0142
1431-0142
23
1051-0128
9
11
10
1427-0173
18
19
19 1431-0117
48
6
pamätník
památník
12,5 x 14,5 cm
48
6
10
10
10
10
37
2
1
1423-0168
1427-0168
3
4
1446-8002
MIX 24
5
1150-8001
MIX 24
1051-0168
8
7
1431-0168
6
1522-0168
1846-0168
4
4
4
1150-8001
MIX 24
1 1423-0168
zápisník
zápisník
84
9,4 x 14 cm
2 1427-0168
zápisník
zápisník
6
80
9,4 x 14 cm
3 1446-8002
38
mini zápisník
mini zápisník
4,5 x 6 cm
6
50
MIX
24 ks
1150-8001
MIX 24
9
1150-8001
MIX 24
4 1150-8001
zápisník s magnet. uzáverom
zápisník s magnet. uzávěrem
10 x 7,5 cm
80
MIX
24 ks
5 1051-0168
listová súprava
dopisní souprava
6 1846-0168
školský peračník
školní penál
22 x 9,5 x 5 cm
10
10
7 1431-0168
pamätník
památník
12,5 x 14,5 cm
8 1522-0168
zápisník so špirálou
zápisník se spirálou
10,4 x 13,9 cm
9 1427-0175
zápisník
zápisník
9,4 x 14 cm
1427-0175
10 1408-0169
48
6
120
6
80
6
telefónny diár
telefonní diář
ABC
56
8,4 x 13,5 cm
11 1432-0169
pamätník
památník
13,5 x 17,5 cm
12 1423-0169
zápisník
zápisník
9,4 x 14 cm
1
6
1
48
6
84
6
1
10
11
1408-0169
1432-0169
13
12
14
1122-0169
1051-0169
1423-0169
4
1841-0169
1150-8001
BOX MIX 24
16
15
1826-0169
Ø 17 cm
1431-0143
19
1431-0144
18
17
Ø 20 cm
Ø 23 cm
20
21
1421-0138
1423-0150
n ew
1431-0116
22
2100-8178
SET 4 ks
Ø 14 cm
13 1122-0169
trhací zápisník s výsekom
trhací zápisník s výsekem
9,5 x 13,8 cm
6
14 1051-0169
listová súprava
dopisní souprava
15 1841-0169
školský peračník MINI
školní penál MINI
16 1826-0169
100
10
10
19 1431-0143
puzdro
pouzdro
pamätník
památník
13,5 x 7 cm
17 1431-0116
pamätník
památník
12,5 x 14,5 cm
12,5 x 14,5 cm
18 1431-0144
pamätník
památník
12,5 x 14,5 cm
20 1421-0138
48
6
zápisník
zápisník
9 x 13 cm
21 1423-0150
48
6
zápisník
zápisník
9,4 x 14 cm
22 2100-8178
48
6
darčekové krabice - sada
dárkové krabice - sada
sada 4 veľkostí/ velikostí
48
6
84
6
39
2
1426-0115
4
3
1446-8002/MIX 24
1423-0137
Ø 23 cm
Ø 17 cm
1
1051-0137
6
2100-8008
SET 4 ks
5
Ø 14 cm
1431-0115
Ø 20 cm
7
12
11
1142-0169
1142-0151
1142-0154
8
14
13
1142-0152
1142-0153
1142-0170
9
1 1051-0137
listová súprava
dopisní souprava
2 1426-0115
zápisník
zápisník
10
3 1423-0137
zápisník
zápisník
4 1446-8002
40
mini zápisník
mini zápisník
4,5 x 6 cm
5 1431-0115
pamätník
památník
1131-0170
48
6
6 2100-8008
120
6
84
9,4 x 14 cm
10
12,5 x 14,5 cm
10
10,5 x 15 cm
1131-0169
6
50
MIX
24 ks
6
40
7,8 x 21,3 cm
150
poznámkové lístky v krabičke s magnetom
poznámkové lístky v krabičce s magnetem
11 x 9 cm
6
150
poznámkové lístky v krabičke s magnetom
poznámkové lístky v krabičce s magnetem
11 x 9 cm
7,8 x 21,3 cm
magnet. trhací zápisník
magnet. trhací zápisník
sada 4 veľkostí/ velikostí
8 1142-0152
40
magnet. trhací zápisník
magnet. trhací zápisník
10 1131-0170
darčekové krabice - sada
dárkové krabice - sada
7 1142-0169
9 1131-0169
6
11 1142-0154
6
150
poznámkové lístky v krabičke s magnetom
poznámkové lístky v krabičce s magnetem
11 x 9 cm
12 1142-0151
6
150
poznámkové lístky v krabičke s magnetom
poznámkové lístky v krabičce s magnetem
11 x 9 cm
6
13 1142-0170
150
poznámkové lístky v krabičke s magnetom
poznámkové lístky v krabičce s magnetem
11 x 9 cm
14 1142-0153
6
150
poznámkové lístky v krabičke s magnetom
poznámkové lístky v krabičce s magnetem
11 x 9 cm
15 1471-0002
notes
notes
notes
notes
9 x 14 cm
1
6
1
60
9 x 14 cm
16 1471-0001
1
6
2
60
6
15
1471-0002
17 1471-0003
18 1471-0004
23 1474-0002
22 1473-0001
19 1471-0005
20 1471-0006
25 1474-0003
26 1473-0003
24 1473-0002
n ew
21 1474-0001
16 1471-0001
27 1474-0004
17 1471-0003
notes
notes
9 x 14 cm
18 1471-0004
notes
notes
9 x 14 cm
19 1471-0005
notes
notes
9 x 14 cm
20 1471-0006
notes
notes
9 x 14 cm
28 1473-0004
60
6
60
6
60
6
60
6
29 1474-0005
21 1474-0001
notes
notes
13 x 21 cm
22 1473-0001
notes
notes
9 x 14 cm
23 1474-0002
notes
notes
13 x 21 cm
24 1473-0002
notes
notes
9 x 14 cm
30 1473-0005
80
6
80
6
80
6
80
6
25 1474-0003
notes
notes
13 x 21 cm
26 1473-0003
notes
notes
9 x 14 cm
27 1474-0004
notes
notes
13 x 21 cm
28 1473-0004
notes
notes
9 x 14 cm
31 1474-0006
80
6
80
6
80
6
80
6
32 1473-0006
29 1474-0005
notes
notes
13 x 21 cm
30 1473-0005
notes
notes
9 x 14 cm
31 1474-0006
notes
notes
13 x 21 cm
32 1473-0006
notes
notes
9 x 14 cm
80
6
80
6
80
6
80
6
41
1
1477-0001
2
1477-0002
3
1477-0003
5
1690-0004
6
1690-0001
7
1690-0003
9
1485-0001
4
8
1477-0004
1690-0002
10 1485-0002
Predajný pultový
stojan argus.
n ew
Prodejní stojan
Argus.
1 1477-0001
notes
notes
10,5 x 15 cm
2 1477-0002
notes
notes
10,5 x 15 cm
3 1477-0003
42
notes
notes
10,5 x 15 cm
100
6
100
6
100
6
4 1477-0004
notes
notes
10,5 x 15 cm
5 1690-0004
karisblok A6
karisblok A6
6 1690-0001
karisblok A6
karisblok A6
100
6
100
6
100
6
7 1690-0003
karisblok A6
karisblok A6
8 1690-0002
karisblok A6
karisblok A6
9 1485-0001
notes
notes
9 x 13,5 cm
100
6
100
6
40
6
11 1479-0001
12 1479-0002
13 1479-0003
14 1481-0003
16
1481-0002
n ew
15 1481-0001
Predajný otočný
stojan argus.
17 1483-0001
10 1485-0002
notes
notes
9 x 13,5 cm
11 1479-0001
notes
notes
10,5 x 15 cm
12 1479-0002
notes
notes
10,5 x 15 cm
Prodejní zařízení
Argus.
18 1483-0002
40
13 1479-0003
6
10,5 x 15 cm
100
6
100
6
notes
notes
14 1481-0003
notes
notes
10,5 x 15 cm
15 1481-0001
notes
notes
10,5 x 15 cm
100
6
100
6
100
6
16 1481-0002
notes
notes
10,5 x 15 cm
17 1483-0001
notes
notes
10,5 x 15 cm
18 1483-0002
notes
notes
10,5 x 15 cm
100
6
100
6
100
6
43
Download

Untitled