NAJLEPŠIE OSIVÁ
pre rozvoj produkcie vo Vašej i...
V AKEJKOĽVEK OBLASTI!
Elitná genetika, kvalitné osivá & moderné služby
2015
MAÏSADOUR Semences
dodávku hybridov a inovatívnych služieb na mieru vo vzťahu
Elitná genetika
Každé balenie osiva je výsledkom ôsmich rokov výskumu, počas ktorých detailne
otestujeme správanie sa jednotlivých hybridov a následne poľnohospodárovi
odporučíme najvhodnejšie spôsoby pestovania. Naši výskumníci a šľachtitelia
v biomolekulárnych laboratóriách, v šľachtiteľských škôlkach a na viac ako 300 000
pokusných parcelkách v Európe, reprezentatívnych čo do diverzity pôdy, klimatických
podmienok a technológií pestovania, používajú na vytvorenie našich odrôd tie
najmodernejšie nástroje a metódy.
Najlepšie osivá
Európsky líder v produkcii hybridných osív.
Každá dávka osiva so značkou Maïsadour Semences zodpovedá tým najnáročnejším
trhovým štandardom kvality - klíčivosti a kvality úpravy osiva. Naše tri osivárske
závody a francúzska, ukrajinská a španielska množiteľská sieť využívajú najnovšie
dostupné technológie.
Komplexná ponuka riešení pre vysokú a ekonomickú produkciu
Sme dcérskou spoločnosťou poľnohospodárskej a poľnohospodársko-potravinárskej
družstevnej skupiny a našou prioritou je teda byť pri našich zákazníkoch a pôde
prostredníctvom našich tímov a prinášať inovatívne riešenia s cieľom maximalizovať výnos z
produkcie. Ponuka spektra našich hybridov je doplnená službami: využite náš servis
Precosem© a Mas´Pilot© a vyťažíte maximum potenciálu nášho osiva.
Pridružením sa k JD, Maïsadour Semences rozšíril v roku 2013 svoju ponuku
a teraz prináša nové riešenia aj pre chovateľov hospodárskych zvierat
a pestovateľov obilnín, ako sa dočítate v tomto katalógu.
Vám garantuje,
ku konkrétnym typom poľnohospodárskej produkcie.
V srdci nášho Oddelenia výskumu a vývoja (str. 4)
Od genómu k agronómii, 2 piliere genetickej inovácie
Zákaznícky servis Naša ponuka pre rastlinnú výrobu
(str. 6)
(str. 8)
Kukurica na zrno
Kukurica na siláž
Naša ponuka pre živočíšnu výrobu
(str. 16)
Lucerna
Silo King
Naša ponuka pre rastlinnú výrobu
(str. 17)
Slnečnica
Repka olejná
3
V srdci Oddelenia
Od genómu k agronómii,
Každé balenie osiva je výsledkom ôsmich rokov výskumu, počas ktorých
detailne otestujeme správanie sa jednotlivých hybridov a následne
poľnohospodárovi odporučíme najvhodnejšie spôsoby pestovania.
1
2
GENOMIKA
INOVAČNÉ BIOMOLEKULÁRNE LABORATÓRIUM
AGRONÓMIA
RÔZNORODÁ POKUSNÁ SIEŤ
Cieľ: Garancia adaptácie našich hybridov
a úrodová spoľahlivosť
Ciele:
– Lepšia znalosť genómu
– Presnejšia, efektívnejšia a rýchlejšia
tvorba nových hybridov
Kríženie
Molekulárne značenie
Analýza 300 000 úsekov
DNA rastlín ročne
Sejba
Rôznorodá pokusná sieť
• 5 centier Výskumu a vývoja
• 4 výberové skupiny:
– Skorá kukurica, neskorá kukurica
– Slnečnica, repka olejná
• 300 000 parciel na 218 miestach
Naši špecialisti každý rok sejú, krížia, počítajú, triedia, produkujú, zbierajú
úrodu, mapujú, analyzujú obrovské šľachtiteľské škôlky s 25 miliónmi rastlín:
v tomto rozmere prebieha práca výskumníkov a šľachtiteľov
Maïsadour Semences na poli aj v laboratóriu.
4
výskumu a vývoja
2 piliere genetickej inovácie
Registrácia
Analýza
Zber úrody
Pozorovanie
- záznamy
Od genómu k agronómii,
2 PILIERE GENETICKEJ INOVÁCIE
Naši medzinárodní partneri
Rhodon :
Šľachtenie & testovanie
Kukurica, slnečnica, repka olejná
Mimosezóna na južnej pologuli
Partneri pre výskum a vývoj
Haut-Mauco :
Biomolekulárne laboratórium,
výskum, vývoj a šľachtenie,
osivárstvo
Haut-Mauco :
Šľachtenie & testovanie
Kukurica, slnečnica,
repka olejnáe
Neckarmühlbach :
Šľachtenie & testovanie
Zrnová kukurica, silážovanie
Moguilev :
Šľachtenie & testovanie
Kukurica, slnečnica, repka olejná
Belciugatele :
Šľachtenie & testovanie
Slnečnica, kukurica
Testovanie KUKURICA - SILÁŽ
Testovanie KUKURICA - ZRNO
Testovanie KUKURICA – ZRNO I SILÁŽ
Testovanie SLNEČNICA
Testovanie REPKA OLEJNÁ
5
Ser Les
vice
s
Náš cieľ: Rentabilita
Maïsadour Semences je Vaším partnerom:
Pretože úspešnosť Vašej plodiny závisí od každej etapy jej vývoja, od výberu hybridu po zber
úrody, rady a zákaznícky servis Maïsadour Semences Vám pomôžu naplno využiť
potenciál Vašej produkcie.
Využite naše služby pri pestovaní kukurice a slnečnice:
Poradenstvo počas celej
pestovateľskej sezóny
Zákaznícky servis so zárukou,
že zasejete v pravý čas
Výber vhodného
hybridu
Možnosť sledovať Vaše
parcely v prostredí PRO.
Pestovanie
Sejba
Vymeňte si skúsenosti s našimi špecialistami, distribútormi a priemyselnými
partnermi pre ešte lepšie zhodnotenie Vašej produkcie kukurice a slnečnice:
Maxicorn
Zvýšte bezpečnosť Vašej produkcie
kvalitných krmív
6
Zvýšte rentabilitu Vašej
kukurice na zrno
Maximalizujte úrody a kvalitu
Vašich slnečníc
Vašej produkcie
€
Zhodnotenie
Dear clie
weather nt, the
for you conditions
r
„Griesheilocation
optimu m“ is
start sowm. You may
ing.
Your Ma
Precosemisadour Team
Konzervácia
Upozorníme Vás na
kľúčové obdobia od sejby
až po zber úrody.
Zber úrody
Letné stretnutia:
Objavte hybridy vhodné pre
Vaše prostredie
Nenahraditeľné stretnutia
poľnohospodárskych profesionálov
Zimné stretnutia:
Vymeňte si skúsenosti a lepšie
zhodnoťte Vašu produkciu
7
• EXCELENTNÝ VÝKON V ZRNE
Mas 29.T
vo všetkých podmienkach
• RÝCHLE UVOĽŇOVANIE VODY
FAO 290
najskoršia zrelosť v tomto segmente
GDR
WSR
• NÍZKA RASTLINA
s veľmi dobrou toleranciu k chorobám
CHARACTERISTIKA
TYP ZRNA: RASTLINA: dent
nízka
VYUŽITIE
Zrno:
CCM:
■■■■■
■■■■■
Matthieu CHAIX
POČET RADOV
ZŔN/RAD
HTZ v g
16-18
30-34
320-330 g
Produktový manažér
Naša novinka v skorom sortimente Mas 29.T je jedným z najskorších
hybridov typu konský zub z dostupného sortimentu. Prináša mnoho
benefitov pre pestovateľa - spája vysokú výkonnosť so skorosťou a úrodovou
stabilitou vo všetkých pestovateľských oblastiach. Veľmi rýchly štart a skoré
kvitnutie zabezpečujú odolnosť k stresu počas vegetácie.
AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI
Pokusy s kukuricou na zrno 2013
31,0
108
UVOĽŇOVANIE VODY: vynikajúci
ODOLNOSŤ K POLIEHANIU PRED ZBEROM: veľmi dobrý
TOLERANCIA K FUZÁRIÁM (ZRNO): vynikajúci
30,5
106
30,0
29,5
104
29,0
ODPORÚČANIA
28,5
102
PRECOSEM
8
OK
Zdroj: Maisadour Semences R&D Sieť, 22 lokalít Európy
CM: Kontrolné hybridy kukurice
26,5
26,0
Vlhkosť %
80 000
CM 662
85 000
96
27,0
CM 664
Výsevok (zŕn/ha)
98
CM 666
++++
Priemer
++++
27,5
CM 663
Adaptácia
Úroda zrna v q/ha
V optimálnych V zhoršených
podmienkach podmienkach
Mas 29.T
28,0
100
kukUrica
• EXCELENTNÁ ÚRODA ZRNA
Mas 35.K
pre vysokú intenzitu
• TOP V RÝCHLOSTI POČIATOČNÉHO RASTU
FAO 380
s nadpriemernou toleranciou k chladu
GDR
• VYSOKÁ TOLERANCIA
k fuzáriu šúľka
CHARACTERISTIKA
TYP ZRNA: RASTLINA: dent
streden vysoká
VYUŽITIE
Zrno:
CCM:
■■■■■
■■■■■
Mireille LABORDE
POČET RADOV
ZŔN/RAD
HTZ v g
16
30-32
320-340 g
Vedúca plánovania výroby osív
Trh pre kukurice so strednou skorosťou je natiahnutý cez mnoho tisícov kilometrov:
od Francúzska po Rusko. Je to hlavný skorostný segment v Európe. Aj z tohto dôvodu
naše oddelenie vývoja a šľachtenia predstavuje hybrid Mas 35.K. S rekordnými
úrodami od Východu k Západu počas troch rokov je pre nás Mas 35.K lídrom v tejto
kategórii, hlavne vďaka šúľkom s vysokým počtom zŕn, vytvorenom na veľmi dobre
vybalancovanej zdravej rastline. V Maďarsku bol hybrid zaregistrovaný v Národnom
katalógu ako elitný. V snahe poskytnúť tento hybrid čo najväčšiemu počtu našich
zákazníkov v celej Európe, založili sme veľmi ambicióznu výmeru výroby osiva tohto
hybridu, čo rovnako ukazuje vysokú hodnotu, ako i dôveru v hybrid Mas 35.K.
AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI
UVOĽŇOVANIE VODY: veľmi dobrý
ODOLNOSŤ K POLIEHANIU PRED ZBEROM: dobrý
TOLERANCIA K FUZÁRIÁM (ZRNO): vynikajúci
11
Mas 35.K
CM 674
ODPORÚČANIA
CM 373
Adaptácia
++++
++
Výsevok (zŕn/ha)
85 000
80 000
OK
Úroda zrna v t/ha
10
V optimálnych V zhoršených
podmienkach podmienkach
PRECOSEM
Pokusy s kukuricou na zrno 2011-13
CM 387
9
CM 303
8
14,5
15,0
15,5
16,0
16,5
17,0
Vlhkosť %
Zdroj: Maisadour Semences R&D Sieť, 17 lokalít Strednej Európy
CM: Kontrolné hybridy kukurice
9
• VYSOKÁ ÚRODA ZRNA A SILÁŽE
Mas 37.H
s vysokou kvalitou
• VYNIKAJÚCE AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI
FAO 370
spoľahlivá aj v podmienkach stresu
GDR
WSR
• STABILNÁ RASTLINA
vysoká odolnosť k poliehaniu
CHARACTERISTIKA
TYP ZRNA: dent
RASTLINA: stredne vysoká
VYUŽITIE
Zrno:
CCM:
Siláž: Bioplyn:
Szilvási Andrea
■■■■■
■■■■■
■■■■■
■■■■■
POČET RADOV
ZŔN/RAD
HTZ v g
14
36-40
350-370 g
Manažér marketingu
Mas 37.H je novým hybridom zo skupiny poloskorých kukuríc, ktorý dopĺňa
ponuku v našom katalógu. Poskytuje veľmi dobré výsledky v produkcii zrna a
siláže. Je vyrovnaný, robustný a spoľahlivý, čo ho predurčuje pre pestovanie v
rôznych podmienkach u všetkých uživateľov. Mas 37.H napĺňa požiadavku na
univerzálny a flexibilný hybrid prinášajúci kompletnú spokojnosť
11,0
Pokusy s kukuricou na zrno 2012-13
AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI
Mas 37.H
ODPORÚČANIA
CM 353
10,5
CM 674
Úroda zrna v t/ha
UVOĽŇOVANIE VODY : dobrý
ODOLNOSŤ K POLIEHANIU PRED ZBEROM : vynikajúci
TOLERANCIA K FUZÁRIÁM (ZRNO) : veľmi dobrý
Priemer
CM 684
CM 683
10,0
CM 387
CM 303
V optimálnych V zhoršených
podmienkach podmienkach
Adaptácia
Výsevok (zŕn/ha)
PRECOSEM
10
++++
++
80 000
75 000
OK
9,5
18,0
18,5
19,0
19,5
20,0
20,5
21,0
Vlhkosť %
Zdroj: Maisadour Semences R&D Sieť, 17 lokalít Strednej Európy
CM: Kontrolné hybridy kukurice
21,5
22,0
22,5
kukurica
Mas 36.CR
Mas 36.A
FAO 360
FAO 350
GDR
GDR
WSR
GDR
• DUO SYSTÉM
• VÝKONNÝ UNIVERZÁL • VYSOKÁ STABILITA • RÝCHLY POČIATOČNÝ RAST
• ZDRAVÁ • STAY GREEN EFEKT
pre boj s obtiažnymi trávovitými burinami
s možnosťou výberu využitia
pre vhodnosť do všetkých podmienok
s rýchlym zapojením porastu
pre zaistenie kvality zrna
spojený s rýchlym uvoľňovaním vody
CHARACTERISTIKA
CHARACTERISTIKA
TYP ZRNA: dent TYP ZRNA: dent
VYUŽITIE
Zrno:
Siláž: Bioplyn:
■■■■■
■■■■■
■■■■■
VYUŽITIE
Zrno:
CCM:
Siláž: Bioplyn:
■■■■■
■■■■■
■■■■■
■■■■■
POČET RADOV
ZŔN/RAD
HTZ v g
POČET RADOV
ZŔN/RAD
HTZ v g
14-16
32-35
320-340 g
16
32-34
300-320 g
AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI
AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI
UVOĽŇOVANIE VODY : veľmi dobrý
ODOLNOSŤ K POLIEHANIU PRED ZBEROM : vynikajúci TOLERANCIA K FUZÁRIÁM (ZRNO) : vynikajúci
UVOĽŇOVANIE VODY : veľmi dobrý
ODOLNOSŤ K POLIEHANIU PRED ZBEROM : dobrý
TOLERANCIA K FUZÁRIÁM (ZRNO) : vynikajúci
ODPORÚČANIA
ODPORÚČANIA
V optimálnych V zhoršených
podmienkach podmienkach
V optimálnych V zhoršených
podmienkach podmienkach
Adaptácia
++++
++++
Adaptácia
+++
++++
Výsevok (zŕn/ha)
85 000
80 000
Výsevok (zŕn/ha)
85 000
75 000
PRECOCEM
OK
PRECOCEM
OK
11
• EXELENTNÝ VÝKON
Mas 40.F
vyšší zisk z hektára
• SKORÉ KVITNUTIE
FAO 410
pre minimalizáciu stresu
GDR
WSR
• RÝCHLE ODOVZDÁVANIE VODY
pre skorý zber a minimalizáciu ďalších nákladov
CHARACTERISTIKA
TYP ZRNA: dent
RASTLINA: vysoká
Francois HARAMBAT
VYUŽITIE
Zrno:
CCM:
■■■■■
■■■■■
POČET RADOV
ZŔN/RAD
HTZ v g
16-18
32-36
340-360 g
Riaditeľ marketingu
Vo viac ako v 70 vývojárskych pokusoch,
v 10 krajinách, počas dvoch rokov, pri rôznych úrovniach intenzity a
rôznych pôdno-klimatických podmienkach - Mas 40.F prekonávala
kontroly vo všetkých pokusoch. Mas 40.F s vysokým poteniálom v siláži
i zrne, spolu s rýchlym uvoľňovaním vody pre šetrenie nákladov na
sušenie, spojené navyše so skorým kvitnutím pre minimalizáciu stresu
pri kvitnutí.
Pokusy s kukuricou na zrno 2012-13
AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI
99
UVOĽŇOVANIE VODY: vynikajúci
ODOLNOSŤ K POLIEHANIU PRED ZBEROM: veľmi dobrý
TOLERANCIA K FUZÁRIÁM (ZRNO): veľmi dobrý
Mas 40.F
CM 690
98
ODPORÚČANIA
V optimálnych V zhoršených
podmienkach podmienkach
Adaptácia
++++
++
Výsevok (zŕn/ha)
80 000
75 000
PRECOSEM
12
OK
Úroda zrna v q/ha
97
Priemer
CM 474
96
95
CM 401
94
17,0
17,5
18,0
18,5
Vlhkosť %
Zdroj: Maisadour Semences R&D Sieť, 14 lokalít Strednej Európy
CM: Kontrolné hybridy kukurice
19,0
kukurica
• VYSOKÁ STABILITA
Mas 47.P
každoročne rovnaká spokojnosť
• REALIZÁCIA POTENCIÁLU
FAO 450
od strednej až po najvyššiu intenzitu
GDR
WSR
• VÝBORNÝ ZDRAVOTNÝ STAV
umožňuje zberať v optime vlhkosti
CHARACTERISTIKA
TYP ZRNA: dent
VYUŽITIE
Zrno:
CCM:
Siláž: Bioplyn:
■■■■■
■■■■■
■■■■■
■■■■■
Burcin DILCI
170
AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI
150
UVOĽŇOVANIE VODY: dobrý
ODOLNOSŤ K POLIEHANIU PRED ZBEROM: vynikajúci
TOLERANCIA K FUZÁRIÁM (ZRNO): vynikajúci
V optimálnych V zhoršených
podmienkach podmienkach
Adaptácia
++++
++
Výsevok (zŕn/ha)
85 000
75 000
PRECOSEM
OK
130
Úroda zrna v q/ha
ODPORÚČANIA
Výsledky pokusov s kukuricou na zrno
110
90
70
50
NÍZKY
STREDNÝ
Priemer
330-350 g
Mas 47.P
30-36
Priemer
16
Mas 47.P
HTZ v g
Priemer
ZŔN/RAD
Mas 47.P je stalicou nášho portfólia. Poskytuje vysoké a stabilné úrody zrna i
siláže vo všetkých pestovateľských podmienkach, čo je veľmi dôležitá a cenená
vlastnosť u pestovateľov. Vďaka prispôsobivosti k intenzívnym aj extenzívnym
podmienkam pestovania prináša tento hybrid každoročne vysokú mieru
spokojnosti.
Mas 47.P
POČET RADOV
Produktový manažér kukurica
Maisadour Semences
VYSOKÝ
Úrodový potenciál
Zdroj: Maisadour Semences R&D Sieť 2011-12, 31 lokalít Európy
13
• OVERENÁ VÝŠKA A STABILITA ÚROD
Mas 51.G
na ktorú sa možno spoľahnúť
• EXCELENTNÝ ÚRODOVÝ POTENCIÁL
FAO 470
vo všetkých podmienkach
GDR
WSR
• RÝCHLY POČIATOČNÝ RAST pridáva hodnotu včasnej sejbe
CHARACTERISTIKA
TYP ZRNA: RASTLINA: dent
nízka
VYUŽITIE
Zrno:
CCM:
■■■■■
■■■■■
Ivan Fabián
POČET RADOV
ZŔN/RAD
HTZ v g
16-18
32-38
360-380 g
Vedúci predaja Slovensko
Je málo hybridov kukurice vhodných pre všetky pôdno-klimatické a
technologické podmienky Európy, schopné poskytovať každoročne vysoké
a stabilné úrody. Mas 51.G je takým. Na Slovensku dosahuje tento hybrid
presvečivé úrody už 3 roky v pokusoch a 2 roky vo výrobe. Pestovatelia oceňujú
jeho rýchly štart vegetácie, vyrovnanosť porastu a schopnosti kompenzácie a
odolávania stresovým podmienkam. Toto sú dôvody, prečo je tak populárny u
pestovateľov.
AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI
Výsledky pokusov s kukuricou na zrno
UVOĽŇOVANIE VODY : veľmi dobrý
ODOLNOSŤ K POLIEHANIU PRED ZBEROM : vynikajúci
TOLERANCIA K FUZÁRIÁM (ZRNO) : vynikajúci
160
140
ODPORÚČANIA
V optimálnych V zhoršených
podmienkach podmienkach
Úroda zrna v q/ha
120
100
80
60
40
Adaptácia
++++
++
20
Výsevok (zŕn/ha)
80 000
70 000
0
PRECOSEM
OK
NÍZKY
STREDNÝ
Mas 51.G
VYSOKÝ
Priemer pokusov
Zdroj: Maisadour Semences R&D Sieť 2011-12, 31 lokalít Európy
14
kukurica
Mas 56.E
Pelota
FAO 490
FAO 520
WSR
• VYSOKÁ VÝKONNOSŤ • EXCELENTNÝ POTENCIÁL
V ZRNE A SILÁŽI
v intenzívnych podmienkach pestovania
• ÚRODOVÁ STABILITA
s možnosťou voľby
potvrdená v minulých extrémnych rokoch
• RÝCHLY POČIATOČNÝ RAST • SPOĽAHLIVOSŤ s rýchlym zapojením porastu
i pri rôznych úrovniach intenzity
• STAY GREEN EFEKT poskytuje široký časový priestor pre zber
CHARACTERISTIKA
CHARACTERISTIKA
TYP ZRNA: dent
TYP ZRNA: RASTLINA: ENERGETICKÝ TYP: dent
vysoká
vybalancovaná
VYUŽITIE
Zrno:
CCM:
Siláž: Bioplyn:
■■■■■
■■■■■
■■■■■
■■■■■
VYUŽITIE
Zrno:
Siláž: Bioplyn:
■■■■■
■■■■■
■■■■■
POČET RADOV
ZŔN/RAD
HTZ v g
POČET RADOV
ZŔN/RAD
HTZ v g
16-18
30-35
350-380 g
16-18
32-34
320-340
AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI
AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI
UVOĽŇOVANIE VODY :
UVOĽŇOVANIE VODY : TOLERANCIA K FUZÁRIÁM (ZRNO) : veľmi dobrý
veľmi dobrý
dobrý ODPORÚČANIA
UVOĽŇOVANIE VODY : UVOĽŇOVANIE VODY : TOLERANCIA K FUZÁRIÁM (ZRNO) : veľmi dobrý
veľmi dobrý
veľmi dobrý ODPORÚČANIA
V optimálnych V zhoršených
podmienkach podmienkach
V optimálnych V zhoršených
podmienkach podmienkach
Adaptácia
++++
+++
Adaptácia
++++
+++
Výsevok (zŕn/ha)
75 000
70 000
Výsevok (zŕn/ha)
85 000
80 000
PRECOCEM
OK
PRECOsEM
OK
15
Technologický balík:
Úroda a bielkoviny
GALAXIE
MAX
PRODUKTÍVNA
A VEĽMI BOHATÁ NA BIELKOVINY
• REKORDNÉ A PRAVIDELNÉ ÚRODY
• VYŠŠÍ OBSAH BIELKOVÍN
• VYSOKÁ STRÁVITEĽNOSŤ
ZLOŽENIE:
Lucerna siata: GALAXIE
Lucerna siata: TIMBALE
VLASTNOSTI:
Galaxie Max je uvádzaná na trh spolu s technológiou SAS Energy
a upravená do výsevných jednotiek Précidose – 4,5 mil. semien
Index dormancie: 4,5
Udržateľnosť: 4 roky a viac
Francúzska genetika
S.A.S Energy technológia znamená vyššiu úrodu vďaka:
+ vyššiemu podielu vzídených rastlín/m2
+ väčšou životaschopnosťou mladých rastlín
+ rýchlejšiemu rozvoju koreňov a listov
+ dusíkovou autonómiou vďaka inokulácii osiva
POUŽITIELÁS:
2 výsevné jednotky / ha
Druh pôdy: zdravá s pH > 6
Spôsoby využitia: seno, balíkovanie,
senážovanie, sušenie
SILO KING
DRY
®
POUŽITIE:
Úprava: 15kg vrecko
Dávka: od 0,5 do 1,5 kg/t sušiny sena
a baleného sena
KRMIVOVÉ ADITÍVUM
NOVEJ GENERÁCIE
• ZVYŠUJE OBSAH ŽIVÍN
• ZVYŠUJE BEZPEČNOSŤ ZBERU
• ZAMEDZUJE ROZVOJU PLESNÍ
• ZVYŠUJE STRÁVITEĽNOSŤ
ZLOŽENIE:
• 3 druhy baktérií
Zlepšujú konzerváciu
krmív
16
• Enzýmy
Zlepšujú stráviteľnosť
krmiva
• Antioxidanty
Obmedzujú prehrievanie
• Protiplesňové zložky
SLNEČNICA
• Vysoká úroda
Mas 80.IR
na úrovni neskorších hybridov
• Skorý zber linolový Clearfield-skorý
skoré dozrievanie vo všetkých podmienkach
• Stabilita
Vynikajúca kombinácia agronomických vlastností pre vyššiu istotu
CHARACTERISTIKA
Výška rastliny: Úbor: HTS: Obsah oleja: nízka
mierny sklon, konvexný
45-55 g
47-51 %
Léa DULOS
Produktová manažérka
pre olejniny
Mas 80.IR je hybridom našej novej generácie Clearfield hybridov - skorší ako je
priemer tohto segmentu. Poskytuje veľmi dobré a stabilné úrody vo všetkých
oblastiach pestovania slnečnice. Veľmi dobrá tolerancia k záraze kombinovaná
s benefitmi Clearfield technológie prináša vysokú spokojnosť pestovateľov. Mas
80.IR je možné pestovať vo všetkých podmienkach pri rôznych úrovniach intenzity,
pretože kombinuje vysokú mieru odolnosti k chorobám s vhodnými agronomickými
vlastnosťami.
AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI
Odolnosť k suchu:
8
Záraza:A-E
múčnatka: RM7
Phomopsis:7
Sclerotínia úboru: 6
Sclerotínia stonky: 9
36
Cieľová hustota porastu (rast./ha)
PRECOSEM
++++
++++
50-55 000
56-60 000
OK
Úroda pri 9% vlhkosti (q/ha)
V optimálnych V zhoršených
podmienkach podmienkach
Skorosť a
Vysoká úroda!
Mas 80.IR
35
ODPORÚČANIA
Adaptácia
Pokusy so slnečnicou 2013
SF 438
SF 431
SF 416
34
33
SF 425
SF 427
32
31
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0
Vlhkosť %
Zdroj: Maisadour Semences R&D Sieť 2013, 9 lokalít Európy
SF: Kontrolné hybridy slnečnice
17
• Vysoká stabilita úrod
Mas 87.IR
Vysoká výkonnosť vo všetkých podmienkach pestovania
• Pevná a stabilná rastlina
linolový Clearfield-skorý
Výborné agronomické vlastnosti kombinované s toleranciu chorôb
• Vysoký obsah oleja
Veľmi dobrý pomer úrody a obsahu oleja
CHARACTERISTIKA
nízka
mierny sklon, konvexný
45-55 g
51-55 %
Ivan Fabián
Vedúci predaja Slovensko
Mas 87.IR je reprezentantom novej generácie hybridov do technológie
Clearfield. Svoje vynikajúce úrodové výsledky potvrdil aj na Slovensku, kde sa
prezentuje vysokými a stabilnými úrodami. Pestovatelia popri vysokej úrode
oceňujú nižší vzrast a výborný zdravotný stav. Mas 87.IR je hybridom, ktorý sa
rozhodne oplatí pestovať.
AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI
Stabilná a vysoká úroda
36
56
35
54
34
52
Cieľová hustota porastu (rast./ha)
PRECOSEM
18
52-55 000
55-60 000
OK
Obsah oleja %
44
Ø Kontrol
29
48
Mas 87.IR
++++
50
46
Ø Kontrol
++++
30
Mas 87.IR
Adaptácia
31
Ø Kontrol
V optimálnych V zhoršených
podmienkach podmienkach
32
Mas 87.IR
Úroda (q/ha)
33
ODPORÚČANIA
Vysoký obsah oleja
Ø Kontrol
odolnosť k suchu:
8
záraza:A-E
múčnatka: RM3
Phomopsis:7
sclerotínia úboru: 6
sclerotínia stonky: 8
Mas 87.IR
výška rastliny: úbor: HTS: obsah oleja: 2012
2013
2012
2013
Mas 87.IR
32,29
34,94
Mas 87.IR
53,20
54,83
Ø Kontrol
31,15
33,37
Ø Kontrol
47,82
50,51
Zdroj: Maisadour Semences R&D Sieť 2013, 20 lokalít Európy
Ø Kontrol: Priemer 5 kontrolných hybridov slnečnice
SLNEČNICA
Mas 85.OL
High oleic- skorý až poloskorý
• Vysoký úrodový potenciál vhodnosť pre intenzívne podmienky
• Vysoký obsah kyseliny
olejovej
Mas 91.IR
Adaptovaná pre všetky technológie
• Zdravá až do zrelosti linolový Clearfield-skorý
Vysoká odolnosť k chorobám poskytuje istotu
• Extrémna skorosť krátky životný cyklus pre ľahký, skorý zber
CHARACTERISTIKA
• Adaptovaná pre neskoré výsevy a ako náhradná plodina výška rastliny: úbor: HTS: obsah oleja: pre všetky podmienky
• Vysoký obsah oleja Veľmi dobrý pomer úrody a obsahu oleja
AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI
CHARACTERISTIKA
výška rastliny: úbor: HTS: obsah oleja: stredne vysoká
vzpriamený, rovný
48-53 g
48-53 %
stredne vysoká
vzpriamený, rovný
48-53 g
48-53 %
odolnosť k suchu:
8
záraza:A-E
múčnatka: RM7
Phomopsis:9
sclerotínia úboru: 8
sclerotínia stonky: 8
ODPORÚČANIA
AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI
V optimálnych V zhoršených
podmienkach podmienkach
odolnosť k suchu:
9
záraza:múčnatka: RM7
Phomopsis:6
sclerotínia úboru: 8
sclerotínia stonky: 7
Adaptácia
Cieľová hustota porastu (rast./ha)
PRECOSEM
++++
++++
56-58 000
56-58 000
OK
ODPORÚČANIA
V optimálnych V zhoršených
podmienkach podmienkach
Adaptácia
Cieľová hustota porastu (rast./ha)
PRECOSEM
+++
++++
56-58 000
56-58 000
OK
19
Mas 89.M
linolový-poloskorý
• extrémne vysoký úrodový potenciál
Pre vysoké tržby z hektára
• Vysoká tolerancia k Sclerotínii
Mas 83.R
Vysoký stupeň odolností k chorobám poskytuje vysokú istotu
• Tolerantná k stresu linolový skorý
Rýchle vzchádzanie poskytuje silné a vyrovnané porasty
• Výborný pomer úrody a
skorosti
CHARACTERISTIKA
výška rastliny: úbor: HTS: obsah oleja: Istota vysokej úrody kombinovaná so skorosťou
• Adaptovaná pre suché podmienky
stredne vysoká
mierny sklon, konvexný
60-65 g
46-47 %
Poskytuje stabilné úrody vo všetkých podmienkach
AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI
• Skorý zber a úrodová stabilita
CHARACTERISTIKA
výška rastliny: úbor: HTS: obsah oleja: 5
nízka
mierny sklon, konvexný
46-50 g
1-53 %
Adaptácia
odolnosť k suchu:
9
záraza:A-E
múčnatka: RM7
Phomopsis:7
sclerotínia úboru: 7
sclerotínia stonky: 8
Cieľová hustota porastu (rast./ha)
PRECOSEM
ODPORÚČANIA
V optimálnych V zhoršených
podmienkach podmienkach
Cieľová hustota porastu (rast./ha)
PRECOSEM
20
ODPORÚČANIA
V optimálnych V zhoršených
podmienkach podmienkach
AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI
Adaptácia
odolnosť k suchu:
9
záraza:múčnatka: RM7
Phomopsis:6
sclerotínia úboru: 8
sclerotínia stonky: 8
+++
++++
50-55 000
55-60 000
OK
+++
++++
54-56 000
56-58 000
OK
repka
• Veľmi vysoký úrodový potenciál
Galia
zvýraznený vysokou intenzitou pestovania
• Vysoký obsah oleja
Repka olejka ozimná
• Stredne vysoká rastlina
veľmi dobrá stavby rastliny - odolnosť k poliehaniu
CHARACTERISTIKA
Typ : Skorosť : výška rastliny : obsah oleja : hybrid
poloskorá
nízka
48%
Léa DULOS
Produktová manažérka
pre olejniny
Galia je náš nový stredne skorý hybrid ozimnej repky, registrovaný v EU. Jeho
vysoký úrodový potenciál, stredná skorosť a nízky vzrast z neho robia úrodovo
veľmi spoľahlivý hybrid, využiteľný vo všetkých repkárskych oblastiach Európy. Je
schopný veľmi dobre vzdorovať tvrdej zime a rovnako i suchu v období napĺňania
šešúľ v oblastiach juhovýchodnej Európy. Galia poskytuje najlepšie úrody pri
vysokej intenzite na hlbokých pôdach. Jej vysoký obsah oleja je daľšim benefitom
pri realizácii komodity.
AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI
Fómová hniloba: sclerotínia stonky: Verticillium: Poliehanie: Pevnosť uzavretia šešúľ: 7
9
9
9
8
Galia - obsah oleja 2011-2012
49
Obsah oleja % (9% H2O)
48
odporúčania
47
46
45
44
43
GALIA
V optimálnych V zhoršených
podmienkach podmienkach
Adaptácia
++++
+++
Cieľová hustota porastu (rast./ha)
30-40
35-45
KONTROLA 1
KONTROLA 2
2012
2011
2012
2011
2012
2011
40
2011
41
2012
42
KONTROLA 3
Zdroj: Maisadour Semences R&D Sieť 2011-2012
21
OSPREY
Repka olejka ozimná
• Extrémna výkonnosť
pri intenzívnom spôsobe pestovania
• Veľmi vysoký obsah oleja
jeden z najvyšších na trhu
• Výborná kombinácia
agronomických vlastností
excelentná odolnosť kpoliehaniu
línia
poloskorá
stredne vysoká
50%
pre maximálne úrody
• Výborná adaptácia
vhodnosť do všetkých pôdno-ekologických podmienok
• Nízky obsah glukosinolátov
AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI
Fómová hniloba: sclerotínia stonky: Verticillium: Poliehanie: Pevnosť uzavretia šešúľ: Repka olejka ozimná
• Vynikajúce spojenie úrody,
skorosti a zimovzdornosti
CHARACTERISTIKA
Typ: Skorosť: výška rastliny: obsah oleja: REGIS
na úrovni 10 µmólov
7
7
9
9
8
CHARACTERISTIKA
Typ: Skorosť: výška rastliny: obsah oleja: ODPORÚČANIA
V optimálnych V zhoršených
podmienkach podmienkach
Adaptácia
+++
+++
Cieľová hustota porastu (rast./ha)
40-50
45-55
hybrid
poloskorá
nízka
47%
AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI
Fómová hniloba: sclerotínia stonky: Verticillium: Poliehanie: Pevnosť uzavretia šešúľ: 7
8
9
9
8
ODPORÚČANIA
V optimálnych V zhoršených
podmienkach podmienkach
22
Adaptácia
+++
+++
Cieľová hustota porastu (rast./ha)
30-40
35-45
23
PREDAJNÝ TÍM
SZIJÁRTÓ Bálint
Regionálny riaditeľ
pre Strednú Európu
[email protected]
SZILVÁSI Andrea
Manažér marketingu
pre Strednú Európu
[email protected]
Photo credit: Maïsadour Semences & Mascaret Communication & Szinkron Digital Kft.
FABIÁN Ivan
Vedúci predaja Slovensko
MAISADOUR SEMENCES
tel: +421 911 704 007
[email protected]
Tradisco Kft.
H-1138 Budapest, Váci út 141-143.
Tel.: +36-1-242-1091 ; +36-1-236-0061
Fax : +36-1-250-7238
www.maisadour-semences.fr/sk
Výsledky a odporúčania poskytnuté v tomto dokumente sú hodnoty založené na výsledkoch Maisadour Semences R&D pokusnej siete a sú určené ako všeobecné doporučenie. Nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť za dosiahnutie týchto hodnôt v budúcnosti, pretože individuálne
výsledky a charakteristiky môžu varírovať podľa lokálnych pestovateľských, pôdnych a poveternostných podmienok. Pestovatelia by mali využívať naše odporúčania v závislosti na vlastných skúsenostiach a znalostiach lokálnych podmienok. 
Download

NAJLEPŠIE OSIVÁ V AKEJKOĽVEK OBLASTI!