NAJLEPSZE NASIONA
ABY ZWIĘKSZYĆ PLONY
NA WASZYCH POLACH
... NA WSZYSTKICH POLACH !
Elitarna genetyka, najlepsze nasiona & innowacyjny serwis
2015
MAÏSADOUR Semences dostarcza Wam dostosowane do różnych
Elitarna genetyka
Każda jednostka siewna jest wynikiem 8 lat selekcji, testów i wnikliwych analiz. W wyniku
tych obserwacji powstają mieszańce dostosowane do wymagań rolników.
Aby stworzyć nasze odmiany, nasi hodowcy mają do dyspozycji nowoczesne laboratorium
biotechnologiczne, szkółki roślinne i ponad 300 000 poletek doświadczalnych, które reprezentują
różnorodność glebowo - klimatyczną i różne metody uprawy w Europie.
Najlepsze nasiona
Będąc europejskim liderem w produkcji nasion mieszańców gwarantujemy najwyższą jakość,
zdolność kiełkowania oraz zaprawianie każdej jednostki nasion Maïsadour Semences.
Nasze 3 fabryki we Francji, na Ukrainie i w Hiszpanii są wyposażone w najlepsze
i najnowocześniejsze technologie.
Kompleksowa oferta serwisów, aby jak najlepiej wykorzystać
potencjał naszych odmian i Waszych pól
Maïsadour Semences jako część spółdzielczej grupy producenckiej posiada wieloletnie
doświadczenie w hodowli roślin i szeroko rozumianym agrobiznesie. Nasze odmiany,
serwisy i pracownicy mają jeden cel: zwiększyć rentowność na Państwa polach.
Naszą ofertę odmian kukurydzy uzupełniamy serwisami Precosem i Mas Pilot, które pomagają
rolnikom osiągać maksymalny plon kukurydzy.
Dla hodowców bydła od 2013 roku Maïsadour Semences wzbogacił serwis Nutriplus poprzez
partnerstwo z francuską firmą Jouffray Drillaud powiększając swoją ofertę o nowe produkty.
2
najlepsze mieszańce oraz serwisy
typów gospodarstw
Badania & Rozwój
4-5
Genetyka i agronomia: 2 filary innowacyjności
Innowacyjne serwisy
6-7
Oferta produktów Maïsadour
8- 9
Oferta kiszonkowa
8
Oferta ziarnowa
9
Oferta kiszonkowa
Odmiany kukurydzy kiszonkowej10-13
Rośliny pastewne i dodatki do zakiszania
14-15
Oferta ziarnowa
Odmiany kukurydzy ziarnowej16-24
Odmiany słonecznika
Odmiany rzepaku
25
26-27
3
Badania &
Genetyka i agronomia:
Każda jednostka materiału siewnego jest wynikiem 8 lat selekcji, testów i wnikliwych
analiz. W wyniku tych obserwacji powstają nowe mieszańce dostosowane do wymagań
rolników.
1
GENETYKA
INNOWACYJNE LABORATORIUM BIOMOLEKULARNE
2
• Poznawanie genomu
300 000 fragmentów DNA roślin
analizowanych każdego roku
ROZBUDOWANA SIEĆ DOŚWIADCZEŃ W RÓŻNYCH WARUNKACH
GLEBOWO KLIMATYCZNYCH
• Dostosowanie mieszańców do różnych warunków
• Szybkie i precyzyjne tworzenie nowych mieszańców
Labolatorium
biomolekularne
AGRONOMIA
klimatycznych
• Ocena regularności plonowania
Siew
Krzyżowanie
odmian
RÓŻNORODNA EUROPEJSKA
SIEĆ DOŚWIADCZEŃ
• 5 stacji doświadczalnych
• 4 typy roślin: kukurydza ziarnowa,
kukurydza kiszonkowa, rzepak,
słonecznik
• 300 000 poletek w 218 lokalizacjach
Co roku nasi specjaliści z działu Badań i Rozwoju sieją, krzyżują, oceniają, mierzą,
ważą i zbierają 25 milionów roślin. Pokazuje to ogrom pracy jaki muszą wykonać na
poletkach i w laboratoriach, aby powstały mieszańce Maïsadour Semences
4
Rozwój
2 filary innowacyjności
Rejestracja
Analiza
Zbiór
Nasi międzynarodowi partnerzy
Obserwacje
Rhodon :
Hodowla & Doświadczenia
Kukurydza, Słonecznik, Rzepak
Szkółki zimowe
Partnerzy Badań
& Rozwoju
Moguilev :
Hodowla & Doświadczenia
Kukurydza, Słonecznik, Rzepak
Haut-Mauco :
Laboratoria & Biotechnologie
Produkcja odmian
eksperymentalnych
Haut-Mauco :
Hodowla & Doświadczenia
Kukurydza, Słonecznik, Rzepak
Neckarmühlbach :
Hodowla & Doświadczenia
Kukurydza na ziarno i kiszonkę
Belciugatele :
- Doświadczenia kiszonkowe
- Doświadczenia ziarnowe
- Doświadczenia ziarnowe i kiszonkowe
-Doświadczenia słonecznikowe
- Doświadczenia rzepaczane
Hodowla & Doświadczenia
Kukurydza, Słonecznik
5
Ser
Innowacyjne
aby podnieść rentowność
vice
s
Maïsadour Semences towarzyszy rolnikom:
Porady techniczne i poszczególne serwisy Maïsadour Semences, od siewu do zbioru, pomagają
w wykorzystaniu całego potencjału Waszych upraw.
Korzystajcie z naszych licznych serwisów w trakcie
uprawy kukurydzy:
Porady techniczne w trakcie całego rozwoju
wegetacyjnego kukurydzy
Serwis wprowadzony, aby pomóc rolnikom siać kukurydzę
w optymalnym terminie
Dostęp do informatora
pogodowego na swoich polach
Agrotechnika
Wybór odpowiednich odmian
Siew
Zapraszamy na dni pola z naszymi handlowcami i dystybutorami
Zapewnienie wysokiej ilości i
jakości pasz dla hodowców bydła
6
Zwiększenie plonu
kukurydzy na ziarno
Uprawa słonecznika
o wysokiej wydajności
serwisy,
Waszych gospodarstw
€
Zysk
Dear clie
weather nt, the
for you conditions
r
„Griesheilocation
optimu m“ is
start sowm. You may
ing.
Your Ma
Precosemisadour Team
Zakiszanie
Wysyłka smsów w kluczowych fazach
rozwoju uprawy
Zbiór
Dni pola MAS :
odkryjcie kolekcje mieszańców
MAS w bliskich sobie lokalizacjach i na
różnych stanowiskach
profesjonalne spotkania
dla rolników
Spotkania zimowe:
podzielcie się swoim
doświadczeniem
7
OFERTA KISZONKOWA
ŚREDNIO PÓŹNY
ŚREDNIO WCZESNY
WCZESNY
ODMIANY KUKURYDZY NA KISZONKĘ
STRAWNOŚĆ
WŁÓKIEN
STAY
GREEN
FAO K
TYP
ZIARNA
Mas 11.F
210
ffd
Wczesna, energetyczna kiszonka
■■■■
Mas 12.H NOWOŚĆ
220
ffd
Ponadprzeciętny plon kiszonki
■■■■■ ■■■■
■■■■■
Mas 19.H
230
fd
Energetyczna kiszonka: wiele krów juz o tym wie!
■■■■■ ■■■■
■■■■
Mas 18.T
230
fd
Waga ciężka wśród kiszonek
■■■■■ ■■■■
■■■■■
Mas 27.L
250
fd
Rejestracja w Polsce, idealne parametry żywieniowe
■■■■
DYNAMITE
250
fd
Wybuchowy plon kiszonki WSR
■■■■■ ■■■■
■■■■■
Mas 26.K
260
ffd
Wysoki plon suchej masy, na kiszonkę i biogaz
■■■■
■■■■
■■■■
Mas 24.N
270
fd
Nowy król kiszonki
■■■■
■■■■■ ■■■■
Mas 28.A
270
fd
Full wypas na kiszonkę
■■■■
■■■■
Mas 28.F
270
fd
Kiszonka jak marzenie
■■■■■ ■■■■
ODMIANA W 2 SŁOWACH
SKROBIA
■■■■
BIOGAZ
ZIARNO
CCM
■■■■
■■■■■ ■■■■■
■■■■■
■■■■
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
STRONA
✓
✓
✓
10
11
11
✓
12
13
-
ROŚLINY PASTEWNE
UŻYTKOWANIE
MIESZANKI TRAW
LUCERNA
SKŁAD
Pastwiska
Siano
Siano
Kiszonka
kiszonka
UPRAWA
Dawka siewu Termin siewu Trwałość
Stanowiska
lekkie/suche
WARTOŚĆ PASZOWA
Dobre
Stanowiska
stanowiska zimne/mokre
Białko
Strawność
GALAXIE MAX
Lucerna
✓ ✓ ✓
2 jednostki
Précidose/ha
Wiosenny
poźno letni
do 4 lat
14
HARPE
Lucerna
✓ ✓ ✓
20-25 kg/ha
Wiosenny
poźno letni
do 4 lat
-
MELOPRO DIAL
Życica mieszańcowa 50%, Koniczyna
czerwona 37%, Koniczyna inkarnatka 8%,
Koniczyna biała 5%
✓ ✓ ✓
25-35 kg/ha
Późno letni
2 do 3 lat
-
MULTIPRES
PERFORMANCE
Kostrzewa trzcinowa 36%, Kupkówka 22%,
Życica trwała 2N 8%, Lucerna 12%, Koniczyna
łąkowa 2N 6%, Koniczyna biała 8%, Komonica 8%
✓ ✓ ✓ ✓
25-35 kg/ha
Wiosenny
późno letni
do 4 lat
-
MULTIPRES
HERBA’ FIBRES
Kostrzewa trzcinowa 60%,
Tymotka 20%, Życica trwała 20%
✓ ✓ ✓ ✓
25-35 kg/ha
Wiosenny
późno letni
do 4 lat
-
DODATKI DO ZAKISZANIA
8
TYP PASZY
ZAWARTOŚĆ
SUCHEJ MASY
DZIAŁANIE SILO - KING®
TYP SILO - KING®
DAWKA
KISZONKA Z LUCERNY
30-35%
szybki spadek pH
Silo - King® GS
1 opakowanie / 100t zielonej masy
KISZONKA Z TRAWY, GPS
30-35%
zwiększenie strawności
Silo - King® GS
1 opakowanie / 100t zielonej masy
SIANOKISZONKA
45-65%
redukcja strat białka
Silo - King® GS
1 opakowanie / 50t zielonej masy
KISZONKA Z KUKURYDZY
30-35%
zwiększenie strawności, mniej ogrzewania
Silo - King® MS
1 opakowanie / 100t zielonej masy
MOKRE ZIARNO W
RĘKAWACH
60-70%
hamowanie rozwoju pleśni
Silo - King® MS
1 opakowanie / 70t mokrego ziarna
STRONA
15
OFERTA ZIARNOWA
ŚREDNIO PÓŹNY
ŚREDNIO WCZESNY
WCZESNY
ODMIANY KUKURYDZY NA ZIARNO
Mas 15.P
PLENTY
MAS 13.L
VICKY
DM0022
Mas 17.G
Mas 16.R
Mas 20.F
Mas 25.T
Mas 20.S
Mas 22.R
AMELIOR
DM2012
Mas 21.D
Mas 25.F
Mas 21.M
VASILI
Mas 24.V
Mas 29.T
Mas 32.F
Mas 31.R
Mas 37.H
Mas 35.K
NOWOŚĆ
NOWOŚĆ
NOWOŚĆ
NOWOŚĆ
NOWOŚĆ
FAO Z
TYP ZIARNA
210
220
220
220
230
230
230
230
240
240
240
250
250
250
250
250
250
250
270
260
280
290
290
ffd
ffd
fd
fd
fd
fd
ffd
fd
fd
ffd
fd
ffd
fd
ffd
fdd
ffd
fd
d
d
d
d
d
d
ODMIANA W 2 SŁOWACH
Najlepszy stosunek plonu do wczesności na polskim rynku
Nowa wczesna perła na obfity plon ziarna
Wierny, wczesny mieszaniec na ziarno
Wczesność, produktywność, jakość
Wczesne kwitnienie, wczesne dojrzewanie
Faworyt w grupie średniowczesnej
Nowy zawodnik w lidze średniowczesnych ziarnówek
Przebojowe ziarno, sukces od Bałtyku po Tatry
Gwiazda ziarnowa, ma już wielu fanów
Niespotykanie wysoki plon
Prawdopodobnie najlepsza odmiana ziarnowa w Polsce
Nie znacie??? Mocne ziarno!
Odmiana jak terenówka - wszędzie da radę
Niepowtarzalna piękność i wydajność
Obfite plony ziarna
Nowa ziarnówka, skomplikuje życie konkurencji
Topowa odmiana na każdej farmie
Nowy dent dobrze radzący sobie w czasie upałów
Czysty dent, czysty zysk
Pewny wczesny dent
Króluje na prawym brzegu Wisły
Czarny koń w plonowaniu
Węgierska kawaleria w bitwie o plon
ODPORNOŚĆ
KISZONKA
GDR
GDR
*
*
*
*
WSR
*
*
*
*
WSR
GDR
WSR
WSR
*
*
*
*
WSR
WSR
*
WSR
*
*
GDR
STRONA
16
16
-
-
17
18
18
20
19
20
21
22
23
24
24
najwyższa tolerancja na Fuzariozę kolb
najwyższa tolerancja na okresowe niedobory wody
ODMIANY SŁONECZNIKA
CHARAKTERYSTYKA
Mas 83.R
ODMIANA W 2 SŁOWACH
WCZESNOŚĆ
ZAWARTOŚĆ OLEJU
Bardzo wczesny
*****
Sprawdzony w polskich warunkach
WCZESNOŚĆ
ZAWARTOŚĆ OLEJU
ODMIANA W 2 SŁOWACH
średnio - wczesny
średnio - wczesny
średnio - wczesny
****
***
****
Plon z innej GALIAktyki
czyli REGularność I Stabilność
Odlotowe plony
ODMIANY RZEPAKU
F1
LINIA
GALIA
REGIS
OSPREY
9
NOWOŚĆ
• IMPONUJĄCY PLON SUCHEJ MASY
Mas 12.H
FAO K 220 - FAO Z 230
jak na tak wczesną odmianę
• ENERGETYCZNA KISZONKA
FFD
dzięki wysokiej zawartości skrobi, możliwy zbiór także na ziarno
• BARDZO DOBRY WIGOR POCZĄTKOWY
doskonała odmiana do wczesnych siewów na północy Polski
ALINE DUMONT,
CHARAKTERYSTYKA
dział rozwoju Europa północna
Rzędy
SKŁADNIKI PLONU - KOLBA
Ziarna/Rzędy
MTZ
16
24-28
300-320 g
Typ ziarna: ,,Mas 12.H jest godną zaufania odmianą na wczesny rynek kiszonek.
Z przyjemnością obserwowałam tą odmianę na poletkach
i analizowałam jej wyniki. Wieloletnie doświadczenia w północnej
Europie pokazały jej wysoką wydajność i dużą zawartość skrobi. Jej duże
kolby i wczesne dojrzewanie sprawiają, że odmiana może być również
wykorzystywana na ziarno. ‘‘
flint flint dent
Plon suchej masy Mas 12.H w 2013 r.
8 lokalizacji MAS - Niemcy
WARTOŚĆ ŻYWIENIOWA
Skrobia:
Dinag:
Stay green:
Plon suchej masy (t/ha)
■■■■■
■■■■■
■■■■■
ZALECENIA UPRAWOWE
Zalecana gęstość siewu (szt./ha)
Klasa gleby
I-II
III-IV
V-VI
Ziarno
90 000
90 000
85 000
Kiszonka
95 000
90 000
85 000
Dostępny
10
Zawartość suchej masy (%)
Źródło : Doświadczenia Maïsadour Semences 2013
FAO Z 230 - FAO K 230
KUKURYDZA NA KISZONKĘ
Mas 18.T
Mas 27.L
FFD
FAO K 240 - FAO Z 250
FD
• WAGA CIĘŻKA
• ODMIANA ZAREJESTROWANA
• WZORCOWA REGULARNOŚĆ
WYGLĄDU KOLBY
• NA KAŻDE STANOWISKO
• WYSOKI I NIEZAWODNY PLON
SUCHEJ MASY
na kiszonkę w Polsce w 2012r.
wśród wczesnych kiszonek
gwarancją pełnego silosu
• BARDZO DOBRA WARTOŚĆ
ŻYWIENIOWA
zapewnia wysoką produkcję mleka
CHARAKTERYSTYKA
CHARAKTERYSTYKA
Rzędy
SKŁADNIKI PLONU - KOLBA
Ziarna/Rzędy
12-14
28-32
Typ ziarna: MTZ
Rzędy
SKŁADNIKI PLONU - KOLBA
Ziarna/Rzędy
MTZ
320-340 g
14
30-34
310-330 g
flint flint dent
Typ ziarna:
Plon suchej masy Mas 18.T w 2013 r.
stacja COBORU Smolice - Polska
flint dent
Plon suchej masy (t/ha)
Plon suchej masy (t/ha)
Plon suchej masy Mas 27.L w 2013 r.
2 stacje COBORU pn.-wsch. - Polska
Zawartość suchej masy (%)
Zawartość suchej masy (%)
Źródło : Doświadczenia COBORU 2013
Źródło : Doświadczenia COBORU 2013
WARTOŚĆ ŻYWIENIOWA
WARTOŚĆ ŻYWIENIOWA
Skrobia:
Dinag:
Stay green:
Skrobia:
Dinag:
Stay green:
■■■■■
■■■■■
■■■■■
■■■■■
■■■■■
■■■■■
ZALECENIA UPRAWOWE
ZALECENIA UPRAWOWE
Zalecana gęstość siewu (szt./ha)
Zalecana gęstość siewu (szt./ha)
Klasa gleby
I-II
III-IV
V-VI
Klasa gleby
I-II
III-IV
V-VI
Kiszonka
95 000
90 000
85 000
Kiszonka
90 000
85 000
80 000
Dostępny
Dostępny
11
• BESTSELLER NA KISZONKĘ
DYNAMITE
FAO K 250 - FAO Z 250
wybuchowy plon zielonki
• WYSOKO ENERGETYCZNA KISZONKA
FD
dzięki rekordowej zawartości skrobi
• POTĘŻNY GABARYT
i bombowe kolby
,,Jestem zadowolony z plonu zielonej masy i wigoru początkowego’’
CHARAKTERYSTYKA
GR Michał Ząjac,
powiat wąbrzeski, kujawsko-pomorskie
Rzędy
SKŁADNIKI PLONU - KOLBA
Ziarna/Rzędy
MTZ
14-16
32-36
280-300 g
Typ ziarna: ,,Odmianę Dynamite zasiałem w tym roku, jako nowość z firmy Maisadour na kiszonkę.
Gospodarstwo położone jest w woj. pomorskim koło miejscowości Prabuty i FAO 250 przy
wczesnym siewie jest tu jak najbardziej wskazane. Jestem zadowolony z plonu zielonej
masy i wigoru początkowego. Wyraźną cechą jest przedłużona zieloność, co pozwoliło mi
na elastyczne podejście do czasu zbioru. Zamierzam dalej wysiewać tą odmianę.“
flint dent
Plon suchej masy DYNAMITE w 2013 r.
6 stacji COBORU - Polska
WARTOŚĆ ŻYWIENIOWA
Skrobia:
Dinag:
Stay green:
Plon suchej masy (t/ha)
■■■■■
■■■■■
■■■■■
ZALECENIA UPRAWOWE
Zalecana gęstość siewu (szt./ha)
Klasa gleby
I-II
III-IV
V-VI
Ziarno
90 000
85 000
80 000
Kiszonka
90 000
85 000
80 000
Dostępny
12
Zawartość suchej masy (%)
Źródło : Doświadczenia COBORU 2013
KUKURYDZA NA KISZONKĘ
• WIERNY POTENCJAŁ PLONOTWÓRCZY
Mas 28.A
FAO K 270 - FAO Z 270
na kiszonkę
• MASYWNA ROŚLINA
FD
bardzo wysoki i stabilny potencjał plonowania
• WYMARZONE PARAMETRY DLA ŻYWIENIOWCÓW
dla bardzo wymagającego bydła
Rzut oka na Europę
CHARAKTERYSTYKA
SKŁADNIKI PLONU - KOLBA
Ziarna/Rzędy
Rzędy
Mas 28.A został wyselekcjonowany, aby sprostać potrzebom hodowców bydła we Francji,
w Niemczech i Polsce. To pózna odmiana, typu flint dent, która wyróżnia się potencjałem
MTZ
plonowania, jak również dobrym wigorem wiosennym i tolerancją na chłodne wiosny.
Bardzo dobra wartość żywieniowa Mas 28.A zapewnia wysokiej jakości pasze dla bardzo
wymagających, produktywnych stad bydła. W Niemczech i w Czechach Mas 28.A to idealny
14-16
26-30
Typ ziarna: 320-340g
surowiec do produkcji biogazu.
flint dent
Plon suchej masy Mas 28.A w 2012 i 2013 r.
5 lokalizacji UKZUZ - Czechy
WARTOŚĆ ŻYWIENIOWA
Skrobia:
Dinag:
Stay green:
Plon suchej masy (t/ha)
■■■■■
■■■■■
■■■■■
ZALECENIA UPRAWOWE
Zalecana gęstość siewu (szt./ha)
Klasa gleby
I-II
III-IV
V-VI
Kiszonka
90 000
85 000
80 000
Dostępny
Zawartość suchej masy (%)
Źródło : Doświadczenia UKZUZ 2012 i 2013
13
GALAXIE MAX
MIESZANKA 2 ODMIAN
• Galaxie: FR 2007, AUT 2012
• Timbale: FR 2003, AUT 2012
CECHY AGRONOMICZNE
• Klasa spoczynku: 4,4
• Użytkowanie: siano, sianokiszonka, kiszonka
ZALECENIA UPRAWOWE
Siew
• Siew wiosenny lub późno letni
• Gleby przepuszczalne
• 2 Précidose® / hektar = 900 nasion /m²
• Głębokość siewu : 1-2cm
• Konieczne wałowanie
Zbiory
• Pokosy w fazie pąkowania
• Wysokość koszenia min 7cm
• Min 5 tygodni między pokosami
• Raz w roku zostawić do pełnego kwitnienia - lepsza
trwałość
Konserwacja
• Stosować dodatek do zakiszania SILO-KING® GS
NOWOCZESNA LUCERNA
NOWE TECHNOLOGIE W WASZYM LUCERNIKU
KOMBINACJA NAJLEPSZYCH ZALET
2 NOWOCZESNYCH ODMIAN
• Galaxie : champion w plonie, bogata w białko,
wysoka odporność na Verticillium
• Timbale : regularność plonowania, cienkie łodygi,
bardzo dobra strawność, dobre utrzymanie liści na łodydze
• Kombinacja tych 2 odmian zwiększa wydajność,
niezawodność i trwałość lucernika
BARDZO WYSOKA WARTOŚĆ ŻYWIENIOWA
• Wysoki plon suchej masy na hektar
• Bardzo wysoka zawartość białka w suchej masie dzięki
dużemu udziałowi liści
• Bardzo wysoka strawność lucerny dzięki cienkim łodygom
NIEZAWODNA GENETYKA
• Bardzo dobra zimotrwałość potwierdzona rejestracją
odmiany Timbale na Białorusi w 2014 r.
• Odporność na choroby liściowe Verticillium
• Mocne ukorzenienie
• Wysoka odporność na wyleganie
Nasiona GALAXIE MAX są otoczkowane
bakteriami typu Rhizobium
z technologią NITRAGIN® GOLD
> Skuteczny rozwój brodawek
i plenność lucernika
Nasiona GALAXIE MAX są otoczkowane
substancjami odżywczymi dzięki
technologii S.A.S ENERGY
> Lepsze wschody, szybszy wzrost,
lepsze ukorzenienie
Nasiona GALAXIE MAX są dostępne w
nowoczesnym opakowaniu PRÉCIDOSE®
zawierającym 4,5 mln nasion.
> Wysiew 2 jednostek PRÉCIDOSE® na
hektar gwarantuje optymalną gęstość
siewu 900 nasion/m²
14
Dodatek do kiszonek
nowej generacji
15
Mas 15.P
FAO Z 210 - FAO K 220
PLENTY
FFD
FAO Z 220 - FAO K 220 FFD
• SŁYNNY WCZESNY MIESZANIEC
• NOWA, CENNA, WCZESNA
• KRÓTKI OKRES WEGETACJI
• OBFITY POTENCJAŁ
PLONOWANIA
odmiana na ziarno
na ziarno, rejestracja w Polsce w 2012 r.
pozwala na wczesny zbiór lub niskie koszty suszenia
jak na tak wczesnego mieszańca
• BEZBŁĘDNA GWARANCJA
SUCHEGO ZIARNA
• ZDROWA ROŚLINA I ZIARNO
aż do zbioru
CHARAKTERYSTYKA
CHARAKTERYSTYKA
Rzędy
SKŁADNIKI PLONU - KOLBA
Ziarna/Rzędy
MTZ
Rzędy
SKŁADNIKI PLONU - KOLBA
Ziarna/Rzędy
MTZ
12-14
28-32
300-320 g
12-14
32-36
280-300 g
Typ ziarna: flint flint dent
Typ ziarna: flint flint dent
Matthieu Chaix
35,0
33,0
31,0
29,0
27,0
25,0
23,0
21,0
19,0
17,0
15,0
Produkt Menadżer
Wzorzec
Mas 15.P
Węgrzce
Pawłowice
Lućmierz
Krościna Mała
Smolice
Słupia W.
Kawęczyn
Skołoszów
Głębokie
Chrząstowo
Głubczyce
Masłowice
Świebodzin
Tomaszów Bol.
Kościelna Wieś
Śrem
Przecław
Najniższa
wilgotność
w Polsce
Zybiszów
Wilgotność ziarna (%)
Wilgotność ziarna Mas 15.P przy zbiorze w 2013r.
18 Stacji COBORU Polska
Źródło: Doświadczenia COBORU 2013
ZALECENIA UPRAWOWE
,,Rok 2013 był to pierwszy sezon w którym nowa odmiana PLENTY została
wprowadzona na poletka w całej Polsce. Odmiana spotkała sie z wielkim
zainteresowaniem, gdyż wczesne odmiany ziarnowe są rarytasem bardzo
poszukiwanym na polskim rynku, nie tylko w północnej części kraju. Takie
wczesne odmiany gwarantują niską wilgotność zbioru niezależnie od warunków
klimatycznych w danym roku.
Mimo chłodnego miesiąca maja, PLENTY wyróżniła sie dobrym wigorem
początkowym. Roślina miała potężne kolby, 14 lub nawet 16 rzędowe i wyróżniała się na stanowiskach o wysokim potencjale plonowania. W sezonie 2013
pokazała swoją wczesność i wysokie plonowanie dochodzące do 12 t suchego
ziarna. Niezależnie od terminu zbioru, zarówno przy wczesnym, jak i późnym,
wilgotność była bardzo zadowaląjaca.’’
ZALECENIA UPRAWOWE
Zalecana gęstość siewu (szt./ha)
Zalecana gęstość siewu (szt./ha)
Klasa gleby
I-II
III-IV
V-VI
Klasa gleby
I-II
III-IV
V-VI
Ziarno
95 000
90 000
85 000
Ziarno
95 000
90 000
85 000
Kiszonka
95 000
90 000
85 000
Kiszonka
95 000
90 000
85 000
Dostępny
16
Dostępny
KUKURYDZA NA ZIARNO
• ELITARNA ODMIANA ZIARNOWA
Mas 17.G
FAO Z 230 - FAO K 240
poziom plonowania z górnej półki
• WYRÓWNANE DŁUGIE KOLBY
• WCZESNE KWITNIENIE
FD
gwarantuje zbiór o niskiej wilgotności
CHARAKTERYSTYKA
,,ta kukurydza dwukrotnie mnie pozytywnie zaskoczyła’’
SKŁADNIKI PLONU - KOLBA
Ziarna/Rzędy
Rzędy
14
30-34
Typ ziarna: GR Zbigniew Mokrzyczak,
powiat brzeski, opolskie
MTZ
,,W tym roku dałem sie namówić przedstawicielowi Maisadour na nową odmianę Mas 17.G,
miała wysoko plonować i dobrze oddawać wodę na polu. Przyznam się, że ta kukurydza
dwukrotnie mnie pozytywnie zaskoczyła: pierwszy raz końcem września kiedy musiałem zrealizować kontrakt na mokrą kukurydzę i brakowało mi do jego realizacji kilkunastu ton. Wtedy obkosiłem poprzeczniaki na polu, gdzie rósł Mas 17.G i odmiana ta miała taką samą wilgotność jak
odmiana z FAO 200, no i oczywiście wyższy plon. Drugie zaskoczenie było dwa tygodnie później
kiedy skończyłem żniwa kukurydziane i okazało się, że najwyżej plonującą odmianą w tym roku
w moim gospodarstwie był Mas 17.G z plonem 13t mokrego ziarna przy wilgotności 31 %.“
300-320 g
flint dent
ZALECENIA UPRAWOWE
Plon ziarna Mas 17.G w 2013 r.
8 stacji COBORU - Polska
Klasa gleby
I-II
III-IV
V-VI
Ziarno
90 000
85 000
80 000
Kiszonka
95 000
90 000
85 000
Dostępny
Plon suchego ziarna (dt/ha - 14% wilg.)
Zalecana gęstość siewu (szt./ha)
Najwyższy
plon w grupie
wczesnych odmian
Wilgotność ziarna (%)
Źródło : Doświadczenia COBORU 2013
17
Mas 16.R
FAO Z 230 - FAO K 240
Mas 20.F
FFD
FAO Z 230 - FAO K 220
• ORYGINALNA ODMIANA WCZESNA
która potrafi osiągać aż do 13T suchego ziarna
•WSZECHSTRONNE
• POLSKI PRZEBÓJ
wysokie plony potwierdzone przez wieloletnie żniwa
w całym kraju
• ODMIANA ELASTYCZNA
wykorzystanie na ziarno i na kiszonkę
• ZALECANA DO SIEWU NA PÓŁNOCY KRAJU
dzięki wczesnemu kwitnieniu i dojrzewaniu
dzięki kolbie typu flex, tolerująca wszystkie warunki uprawy
• WYRÓŻNIA SIĘ W TRUDNYCH WARUNKACH
i na słabych glebach
CHARAKTERYSTYKA
CHARAKTERYSTYKA
Rzędy
SKŁADNIKI PLONU - KOLBA
Ziarna/Rzędy
14-16
26-30
Typ ziarna: FD
MTZ
Rzędy
SKŁADNIKI PLONU - KOLBA
Ziarna/Rzędy
MTZ
290-310 g
14-16
30-34
290-310 g
flint flint dent
Typ ziarna: Plon ziarna Mas 16.R w 2013 r.
stacja COBORU Chrząstowo - Polska
flint dent
Plon Mas 20.F w 2013 r. wg regionów
w porównaniu do odmian o FAO 230-250
Plon suchego ziarna (dt/ha - 14% wilg.)
Plon suchego ziarna (dt/ha - 14% wilg.)
120,0
110,0
100,0
103%
111%
90,0
107%
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
Region V
(7 lok.)
Region III
(25 lok.)
Wilgotność ziarna (%)
Region VI
(7 lok.)
Region I i II
(3 lok.)
Źródło : Doświadczenia COBORU 2013
ZALECENIA UPRAWOWE
Średnia krajowa
(42 lok.)
Źródło : Profarm 2013
ZALECENIA UPRAWOWE
Zalecana gęstość siewu (szt./ha)
Zalecana gęstość siewu (szt./ha)
Klasa gleby
I-II
III-IV
V-VI
Klasa gleby
I-II
III-IV
V-VI
Ziarno
90 000
85 000
80 000
Ziarno
85 000
80 000
75 000
Kiszonka
95 000
90 000
85 000
Dostępny
18
105%
101%
Dostępny
KUKURYDZA NA ZIARNO
Mas 20.S
o niespotykanie wysokim plonie ziarna
•WSZECHSTRONNY
DM 2002
na wszystkich stanowiskach
FAO Z 240 - FAO K 240
FFD
• BARDZO SZYBKIE ODDAWANIE WODY
po dojrzałości fizjologicznej
CHARAKTERYSTYKA
Rzędy
14-16
SKŁADNIKI PLONU - KOLBA
Ziarna/Rzędy
MTZ
26-30
320-340 g
Typ ziarna: THIERRY DUPOU
dział rozwojuMaïs
,,Z odmianą DM2002 wszystko jest możliwe. Wśród wielu tegorocznych kandydatów do rejestracji
wybraliśmy specjalnie tego mieszańca. Jego uniwersalne użytkowanie i dostosowanie do wielu
stanowisk sprawiają, że idealne nadaje się do warunków polskich. Jej nowoczesna genetyka,
wysoka odporność na warunki stresowe zapewniają wysoki plon ziarna. Odmianę DM2002 polecałbym również na biogaz, pośród naszych testowanych odmian miała ona najwyższą zawartość
metanu. ‘‘
flint flint dent
ZALECENIA UPRAWOWE
Plon ziarna DM 2002 w 2013 r.
7 lokalizacji MAS - Europa Środkowa
Zalecana gęstość siewu (szt./ha)
Klasa gleby
I-II
III-IV
V-VI
Ziarno
90 000
85 000
80 000
Kiszonka
95 000
90 000
85 000
Dostępny
Plon suchego ziarna (dt/ha - 14% wilg.)
NOWOŚĆ
• NOWOCZESNY MIESZANIEC
Wilgotność ziarna (%)
Źródło: Doświadczenia Maïsadour Semences 2013
19
Mas 22.R
FAO Z 240 - FAO K 240
Mas 25.T
FD
FAO Z 240 - FAO K 240
FD
• ODMIANA NIE DO POBICIA NA ZIARNO
• GWIAZDA ZIARNOWA
• DOBRE ODDAWANIE WODY
gwarancją wysokiego plonu nawet na glebach mozaikowatych
w ofercie Maïsadour w Polsce
w grupie średniowczesnej
• WZOROWA REGULARNOŚĆ KOLBY
po osiągnięciu dojrzałości fizjologicznej
• WYJĄTKOWA ODPORNOŚĆ KOLB NA FUSARIUM
• REGULARNIE W CZOŁÓWCE
na poletkach w całej Polsce
dzięki wczesnemu kwitnieniu i dojrzewaniu
CHARAKTERYSTYKA
CHARAKTERYSTYKA
Rzędy
SKŁADNIKI PLONU - KOLBA
Ziarna/Rzędy
MTZ
Rzędy
SKŁADNIKI PLONU - KOLBA
Ziarna/Rzędy
MTZ
14-16
30-34
300-320 g
14
30-34
320-340 g
Typ ziarna: flint dent
Typ ziarna: flint dent
Plon Mas 25.T w 2013 r.
w porównaniu do odmian o FAO 230-250
Plon ziarna Mas 22.R wg regionu
w porównaniu do odmian o FAO 230-250
%
120,0
104%
109%
100,0
103%
% plonu w porównaniu do
odmian FAO 230-250
106%
130,0
109%
104%
80,0
Plon suchego ziarna
(dt/ha - 14% wilg.)
Plon suchego ziarna (dt/ha - 14% wilg.)
140,0
Średnia plonu ziarna Mas 22.R
Mas 25.T
120,0
110,0
100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
60,0
50,0
40,0
40,0
20,0
0,00
Region III
(34 lok.)
Region IV
(11 lok.)
Region V
(8 lok.)
Region VI
(5 lok.)
Region I i II
(3 lok.)
Średnia krajowa
(61 lok.)
Źródło : Profarm 2013
Źródło : Profarm 2013
ZALECENIA UPRAWOWE
ZALECENIA UPRAWOWE
Zalecana gęstość siewu (szt./ha)
Zalecana gęstość siewu (szt./ha)
Klasa gleby
I-II
III-IV
V-VI
Klasa gleby
I-II
III-IV
V-VI
Ziarno
90 000
85 000
85 000
Ziarno
90 000
85 000
80 000
Kiszonka
95 000
90 000
85 000
Kiszonka
95 000
90 000
85 000
Dostępny
20
Dostępny
KUKURYDZA NA ZIARNO
DM2012
FAO Z 250 - FAO K 240
wszędzie da radę
• WYJĄTKOWE ZALETY AGRONOMICZNE
FD
wczesny wigor, adaptacja do późnego zbioru i stresowych warunków
• REGULARNE KOLBY
dobre oddawanie wody
TOBIAS ESCHHOLZ,
CHARAKTERYSTYKA
selekcjoner wczesnej kukurydzy
Rzędy
SKŁADNIKI PLONU - KOLBA
Ziarna/Rzędy
MTZ
14-16
28-32
320-340 g
Typ ziarna: ,,Tereny do uprawy wczesnych odmian kukurydzy są dość specyficzne. Istnieje tam wiele
czynników ryzyka wpływających na plon ziarna jak na przykład niskie temperatury, dość lekkie
gleby, ryzyko wylegania. Mieszaniec DM2012 skupia w sobie najlepsze cechy genetyczne i jest
odporny na warunki stresowe. Jego wyniki polowe są bardzo zadowalające co umożliwi nam jego
szybką rejestrację.’’
flint dent
Plon ziarna DM 2012 w 2013 r.
10 lokalizacji MAS - Europa, stresujące warunki
ZALECENIA UPRAWOWE
Zalecana gęstość siewu (szt./ha)
Klasa gleby
I-II
III-IV
V-VI
Ziarno
90 000
85 000
80 000
Plon suchego ziarna (dt/ha - 14% wilg.)
NOWOŚĆ
• ODMIANA JAK TERENÓWKA
Dostępny
Wilgotność ziarna (%)
Źródło : Doświadczenia Maïsadour Semences 2013
21
• POTĘŻNY POTENCJAŁ PLONOWANIA
Mas 21.M
FAO Z 250 - FAO K 250
w grupie średniowczesnej
• GRUBE, 16 RZĘDOWE KOLBY
FFD
z ziarnami o dużej zawartości bielma szklistego
• WYSOKA JAKOŚĆ ZIARNA
przydatnego do przemysłu młynarskiego
Rzut oka na Europę
CHARAKTERYSTYKA
Rzędy
SKŁADNIKI PLONU - KOLBA
Ziarna/Rzędy
MTZ
16
28-32
320-340 g
Typ ziarna: Rynek ,,wczesnej“ kukurydzy we Francji jest głównie zlokalizowany w basenie
paryskim, czyli na obrzeżach Paryża. Dominują tam mieszańce z FAO 250-270
o ziarnie typu flint/dent. Rywalizacja o plon w tej grupie wczesności jest bardzo
duża. Mas 21.M to nowy, wyselekcjonowany mieszaniec, aby dostarczyć maksymalny plon dzięki grubej 16 rzędowej kolbie. Odmiana ma ziarno typu flint flint
dent z dużym udziałem skrobi szklistej, która szczególnie poszukiwana jest w
przemyśle młynarskim.
Plon Mas 21.M w 2013r.
w porównaniu do odmian o FAO 230-250
flint flint dent
Lokalizacja
ZALECENIA UPRAWOWE
Zalecana gęstość siewu (szt./ha)
% plonu
Mas 21.M
OGL-Kietrz
101,4
91,7
111%
PWA-Grylewo
106,3
94,7
113%
RKR-Rymanów
93,0
96,4
96%
RJA-Zadąbrowie
115,1
102,7
112%
RSA-Jaćmierz
122,1
115,5
106%
Klasa gleby
I-II
III-IV
V-VI
PGS-Bodzewo
133,3
116,1
115%
Ziarno
85 000
80 000
75 000
KPR-Piekary
122,0
116,8
104%
Kiszonka
90 000
85 000
80 000
POZ-Zalasewo
125,0
120,1
104%
PSL-Koszuty
121,8
121,7
100%
CZN-Mamlicz
142,3
130,9
109%
Dostępny
22
Plon ziarna Mas 21.M Średni plon ziarna odmian
(dt/ha-14%)
FAO 230-250
107%
+7,6 dt/ha
Źródło : Profarm 2013
KUKURYDZA NA ZIARNO
• TYPOWY MIESZANIEC DENT
Mas 29.T
FAO Z 270 - FAO K 270
dla koneserów kukurydzy
• WCZESNE KWITNIENIE
D
pozwala na uprawę w większej części kraju
• REGULARNE KOLBY
ziarna szybko schnące jesienią
Rzut oka na Europę
Potrzeby rynku na wczesne odmiany typu dent wzrastają w całej Europie.
Nowe odmiany potrafią kwitnąć wcześniej, co pozwala na ich uprawę w coraz
chłodniejszych strefach. Ważną zaletą tych wczesnych odmian typu dent jest
kombinacja wysokiego potencjału plonowania oraz wczesnego dojrzewania.
Dojrzewając wcześnie, takie odmiany mają czas, aby oddać wodę przed żniwami.
Mas 29.T jest odmianą nowej generacji, przeznaczoną na rynek dent od basenu
paryskiego aż po Ukrainę.
CHARAKTERYSTYKA
Rzędy
SKŁADNIKI PLONU - KOLBA
Ziarna/Rzędy
MTZ
14-16
30-34
320-340 g
Typ ziarna: dent
Plon i wilgotność Mas 29.T w 2013 r.
wg regionu w porównaniu do odmian o FAO 260 i wyższym
130%
125%
120%
115%
110%
ZALECENIA UPRAWOWE
105%
100%
95%
Zalecana gęstość siewu (szt./ha)
90%
Region III
Region IV
RJA-Szówsko
KPR-Piekary
OPO-Grabin
KPR-Gruszów
OGL-Kietrz
ONY-Otmuchów
WSK-Ruchna
DWR-Proszkowice
DZG-Sulików
Region V
KPR-Nowe Brzesko
Dostępny
LKS-Krasnystaw
80 000
LBL-Markowicze
85 000
PSL-Koszuty
90 000
PSZ-Duszniki
Kiszonka
ESI-Poniatów
80 000
PSE-Manieczki
85 000
PGS-Bodzewo
90 000
80%
PKA-Kocielec
Ziarno
85%
POZ-Zalasewo
V-VI
CZN-Mamlicz
III-IV
PGO-Grodzisk Wlkp
I-II
CBR-Komorowo
Klasa gleby
Region VI
Źródło : Profarm 2013
23
NOWOŚĆ
Mas 37.H
FAO Z 290 - FAO K 290
Mas 35.K
D
FAO Z 290 - FAO K 290
• CZARNY KOŃ W PLONOWANIU
D
• POTĘŻNY MIESZANIEC
ZIARNOWY TYPU DENT
wśród dentów
zarejestrowany na Węgrzech w 2012 roku
• PRZYSTOSOWUJE SIĘ DO RÓŻNYCH STANOWISK
• WYSOKI MTZ
• OGROMNE PLONOWANIE
potrafi osiągnąć aż do 15 t/ha na dobrych glebach
• SUPER WIGOR POCZĄTKOWY
pozwala na wczesny siew i maksymalne
wykorzystanie nasłonecznienia
aby osiągnąć maksymalny plon
CHARAKTERYSTYKA
CHARAKTERYSTYKA
Rzędy
SKŁADNIKI PLONU - KOLBA
Ziarna/Rzędy
MTZ
Rzędy
SKŁADNIKI PLONU - KOLBA
Ziarna/Rzędy
MTZ
14
36-40
350-370 g
16
30-32
330-350 g
Typ ziarna: dent
Typ ziarna: Plon ziarna Mas 37.H w 2013 r.
9 lokalizacji MAS - Europa środkowa
Plon Mas 35.K w 2013 r. wg klasy gleby
w porównaniu do odmian o FAO 260 i wyższym
Plon suchego ziarna (dt/ha - 14% wilg.)
Plon suchego ziarna (dt/ha - 14% wilg.)
140,0
130,0
Średnia odmian FAO 260 i wyżej
Mas 35.K
120,0
110,0
100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
Wilgotność ziarna (%)
dent
Klasa III
11 lokalizacji
Klasa I i II
7 lokalizacji
Źródło : PROFARM 2013
Źródło : Doświadczenia Maïsadour Semences 2013
ZALECENIA UPRAWOWE
ZALECENIA UPRAWOWE
Zalecana gęstość siewu (szt./ha)
Zalecana gęstość siewu (szt./ha)
Klasa gleby
I-II
III-IV
V-VI
Klasa gleby
I-II
III-IV
V-VI
Ziarno
85 000
80 000
75 000
Ziarno
85 000
80 000
75 000
Kiszonka
85 000
80 000
75 000
Kiszonka
85 000
80 000
75 000
Dostępny
24
Klasa IV i VI
4 lokalizacje
Dostępny
SŁONECZNIK
Mas 83.R
BARDZO WCZESNA
•KLUCZOWA ODMIANA
w ofercie Maïsadour na skalę europejską
•WYJĄTKOWY STOSUNEK PLONU
do wczesnosci, bardzo dobra wydajność oleju
•BARDZO WCZESNA ODMIANA
gwarancja pełnej dojrzałości do zbioru w polskich warunkach
VASILIUK GRIGORY VASILOVICH
CHARAKTERYSTYKA
Agronom gospodarswto Krinitsya,
• Zaolejenie : 46-48%
Ingulets, obwód chersoński
• MTZ:
50-55g
• Gęstość siewu :
- Dobre warunki glebowe - 65 000 nasion/ha
- Trudne warunki glebowe - 70 000 nasion/ha
,,To już 3 rok z rzędu kiedy siejemy Mas 83.R w naszym gospodarstwie.
Nasz region jest ciepły i suchy, średni plon słonecznika wynosi 8 dt/ha. Inne
hybrydy, które próbowaliśmy dały do 15 dt/ha. Dzięki genetyce Maisadour
i doradztwu technicznemu, udało nam się zwiększyć plon do 25 dt/ha, a
nawet do 35 dt/ha w ubiegłym roku.
Mas 83.R bardzo dobrze radzi sobie latem w czasie upałów, nawet podczas
kwitnienia. Zawartość oleju jest również bardzo wysoka, dzięki czemu
dostaję lepszą cenę od firm skupujących.’’
25
• NOWOCZESNA ODMIANA MIESZAŃCOWA
REGIS
o bardzo dużym potencjale plonowania
• WYDAJNA ROŚLINA
tworząca dużą ilość pędów bocznych
MIESZANIEC ŚREDNIO-WCZESNY
• BARDZO REGULARNE
I STABILNE ZACHOWANIE
nawet na glebach lekkich
czyli REGularność
I Stabilność plonu
OLIVIER MAES
MORFOLOGIA
Selekcjoner rzepaku
• Wigor początkowy : dobry
• Początek wiosennej wegetacji : średnio-wczesny
• Kwitnienie : wczesne
• Wysokość rośliny : średnia
• Rozgałęzienie : dobre
• Zawartość oleju : 48-50%
• MTN : 4,5g
,,Regis to mieszaniec średniowczesny, który nadaje się na wszystkie stanowiska glebowe.
Nasze doświadczenia w Polsce na glebach mozaikowatych potwierdziły elastyczność tego
mieszańca. Regis nie jest zbyt wysoką rośliną, nie wylega i jest łatwy do zbioru. Rośliny na
polu tworzą regularny łan i mają dużą ilość pędów bocznych. We wszystkich europejskich
lokalizacjach zaobserwowałem doskonałą zdrowotność, w szczególności odporność na suchą
zgniliznę.
Regis to odmiana, która doskonale sprawdza się w Niemczech i we Francji, więc jestem
przekonany, że w Polsce będzie również wysoko plonować.’’
CECHY AGRONOMICZNE
• Cylindrosporioza : • Sucha zgnilizna :
• Werticilioza :
• Sklerotinia łodyg :
• Wydłużanie :
• Wyleganie :
• Wyleganie :
9
9
9
8
8
9
8
Plon 2013
9 lokalizacji
Europa Północna
1-3 słaby/wrażliwy | 4-6 średni | 7-9 odporny
ZALECENIA UPRAWOWE
GĘSTOŚĆ SIEWU
OBSADA DOCELOWA PO ZIMIE
26
Plon-9%
(dt/ha)
Początek
Zawartość kwitnienia
oleju(%)
(dni)
Wysokość
roślin
(cm)
REGIS
40,9
48,0
117,1
141,7
WZORZEC E
41,2
48,8
119,8
157,2
WZORZEC A
40,1
48,8
117,1
147,2
średnia
40,7
48,5
118,0
148,7
Źródło: Sieć doświadczeń Maïsadour Semences
40-50 roślin/m²
30 roślin/m²
RZEPAK
NOWOŚĆ
GALIA
MIESZANIEC ŚREDNIO-WCZESNY
• WYSOKI PLON NA DOBRYCH
STANOWISKACH,
polecana przy intensywnej agrotechnice
• ŚREDNIO - NISKA ROŚLINA,
odporna na wyleganie
OSPREY
ODMIANA LINIOWA ŚREDNIO-WCZESNA
• BARDZO WYSOKA ZAWARTOŚĆ
TŁUSZCZU
• SPRAWDZONA ODMIANA,
plony często na poziomie najlepszych mieszańców
plon z innej GALIAktyki
• BARDZO MOCNY PALOWY
SYSTEM KORZENIOWY
dobra adaptacja do uprawy uproszczonej
• WYJĄTKOWA MROZOODPORNOŚĆ
MORFOLOGIA
• Wigor początkowy : • Początek wiosennej wegetacji : • Kwitnienie : • Wysokość rośliny : • Rozgałęzienie : • Zawartość oleju : • MTN : bardzo dobry
średnio-wczesny
średnio-wczesne
średnio-niska
dobre
48-50%
4,5g
potwierdzona zimą 2011-2012
odlotowe plony
na słabych stanowiskach
CECHY AGRONOMICZNE
MORFOLOGIA
• Cylindrosporioza : • Sucha zgnizlizna :
• Werticilioza :
• Sklerotinia łodyg :
• Wydłużanie :
• Wyleganie :
• Osypywanie :
• Wigor początkowy : bardzo dobry
• Początek wiosennej wegetacji : średnio-wczesny
• Kwitnienie : średnio-wczesne
• Wysokość rośliny : wysoka
• Rozgałęzienie : dobre
• Zawartość oleju : 48-50%
• MTN : 5g
9
7
9
9
9
9
8
1-3 słaby/wrażliwy | 4-6 średni | 7-9 odporny
CECHY AGRONOMICZNE
ZALECENIA UPRAWOWE
GĘSTOŚĆ SIEWU
OBSADA DOCELOWA PO ZIMIE
40-50 roślin/m²
30 roślin/m²
• Cylindrosporioza : • Sucha zgnilizna :
• Werticilioza :
• Sklerotinia łodyg :
• Wydłużanie :
• Wyleganie :
• Osypywanie :
9
7
9
8
8
9
8
1-3 słaby/wrażliwy | 4-6 średni | 7-9 odporny
ZALECENIA UPRAWOWE
GĘSTOŚĆ SIEWU
OBSADA DOCELOWA PO ZIMIE
55-65 roślin/m²
40 roślin/m²
27
Graphic conception: www.agence-hudik.fr - Photo credits and copyright: ©thinkstock - Iurii Kovalenko - © Maïsadour semences Photo credit: Maïsadour Semences & Mascaret Communication
ZESPÓŁ MAÏSADOUR POLSKA
Wyniki i zalecenia uprawowe wykorzystane w tym dokumencie oparte są na podstawie doświadczeń sieci Badań&Rozwoju.
Rezultaty te należy traktować umownie. Należy pamiętać, że mogą się one zmieniać ze względu na rok, lokalizację, warunki klimatyczne, typ gleby.
MAÏSADOUR POLSKA SP. Z O.O.
ul. Pokrzywno 3A, 61-315 POZNAŃ
tel/fax: +48 61 879 83 06
www.maisadour-semences.pl
Wejdź na naszego Twittera i bądź na bieżąco!
twitter.com/MaisadourPolska
MAÏSADOUR POLSKA Sp. z o.o.
Download

NAJLEPSZE NASIONA NA WSZYSTKICH POLACH !