MAÏSADOUR Semences
výkonné hybridy a inovační služby
Elitní genetika
Každý pytel osiva je výsledkem osmiletého výzkumu, při kterém se zkoumají vlastnosti
daného hybridu v různých klimatických podmínkách. Abychom vyšlechtili co nejvýkonnější
a nejplastičtější hybridy, musejí naši výzkumní pracovníci disponovat nejmodernější technikou
v biomolekulární laboratoři, v našich školkách a na více jak 300 000 zkušebních parcelách po celé
Evropě, které reprezentují diverzitu půd, klimatu a systému hospodaření.
Kvalitní osivo
Jsme lídrem ve výrobě hybridních osiv v Evropě. Dbáme na to, aby osivo značky Maïsadour
Semences splňovalo nejnáročnější kvalitativní normy na trhu, těmi jsou klíčivost a kvalita moření.
Naše tři výrobní závody ve Francii, na Ukrajině a ve Španělsku jsou vybaveny nejnovějšími
technologiemi.
Kompletní nabídka řešení pro zvýšení výnosů Vaší výroby
S cílem zvýšit hodnotu našeho šlechtění a osiva je náš sortiment doplněn o různé
inovační služby, které zajišťují lepší technické, ekonomické a environmentální
využití. Neváhejte využít našich služeb Precosem© a Mas-Pilot© pro zvýšení výnosu. Od roku
2013 jsme spojením se s firmou Jouffray-Drillaud (JD) rozšířili svou nabídku za účelem přinést
nová řešení chovatelům skotu a pěstitelům pícnin, která naleznete v tomto novém katalogu.
2
se zavazuje dodat Vám
pro různé typy zemědělských farem
V srdci našeho Vývoje & Výzkumu
str. 4–5
Od genomiky až po agronomii, dva inovační genetické pilíře.
Naše osobní služby
Naše nabídka hlavních plodin
Zrnová kukuřice, slunečnice a řepka
Vojtěška, Silo King Dry
Bioplyn
Naše nabídka pro chovatele skotu
Silážní kukuřice
Vojtěška, Silo-King MS a GS
str. 6–7
str. 8
str. 8–12, 22–23
str. 21
str. 13
str. 14
str. 14–19
str. 20
3
4
5
Náš cíl: zvýšení Vaší
Maïsadour Semences Vás doprovází:
Pro dosažení co největších výnosů a zároveň i zisku je důležité každé stádium od výběru osiva až po sklizeň.
Osobní poradenství a služby Maïsadour Semences Vám napomohou k využití veškerého potenciálu
naší genetiky a Vaší výroby.
novinka
Využijte našich služeb pro kukuřici a slunečnici:
Poradenství po celou dobu pěstování
Osobní služba pro usnadnění rozhodnutí časného setí
za optimálních podmínek.
Možnost
ž sledování
l d á í stádia
ádii porostu
ád
pomocí služby MAS-PILOT
Vegetace
Výběr vhodné odrůdy
Setí
Přijďte na diskuzi s našimi odborníky, partnery, distributory a výrobci, abyste tak
mohli lépe zhodnotit Vaše postupy v pěstování kukuřice a slunečnice.
Maxicorn
Zabezpečení Vaší výroby
kvalitního krmiva
6
Zvýšení produkce Vaší zrnové
kukuřice
Maximalizace Vašeho výnosu
pro slunečnici
rentability
Zhodnocení
Dear clie
weather nt, the
for you conditions
r
„Griesheilocation
optimu m“ is
start sowm. You may
ing.
Your Ma
Precosemisadour Team
Skladování
Dostáváte
á á upozornění
ě
v klíčovou dobu během
vegetace od setí až po sklizeň.
Sklizeň
Letní setkání:
Poznejte hybridy uzpůsobené pro
pěstování ve Vašich podmínkách
Zimní setkání:
Setkání s odborníky z oblasti zemědělství
Výýmě
měnna zku
kuše
šeno
ností, aby
b chom
om lép
épee
mohlli zh
mo
z od
odnotitt Va
Vaši výrob
o u
7
KUKUŘICE NA ZRNO
Mas 15.P
REBECCA
REGISTRACE: EU 2011
REGISTRACE: ČR 2009
FAO 190 zrno
(Mas 22.R)
FAO 240 zrno/230 siláž
• MIMOŘÁDNĚ VÝKONNÝ HYBRID
velmi raný, poskytující nadprůměrný výnos zrna
• VELMI DOBRÝ DRY DOWN EFEKT
zajišťuje časnou sklizeň a nízkou sklizňovou vlhkost
• JEDNIČKA V PRODUKCI ZRNA
V RANÉ KATEGORII HYBRIDŮ
patří ke špičce ve své FAO skupině, kontrolní hybrid ÚKZÚZ
• VYNIKAJÍCÍ POČÁTEČNÍ RŮST
odolnost k chladnému počasí, vhodný pro brzké setí
• VYNIKAJÍCÍ EKONOMIKA
PĚSTOVÁNÍ
• VYSOKÁ KVALITA ZRNA
přes své nízké FAO dosahuje výnosů nad 10 t/ha suchého zrna
vysoká tolerance k napadení palic fusarií
CHARAKTERISTIKA
POUŽITÍ
CHARAKTERISTIKA
POUŽITÍ
Typ zrna:
mezityp
Výška rostliny:
střední
Zrno:
CCM:
Typ zrna:
mezityp
Výška rostliny:
střední
Zrno:
CCM:
Siláž:
■■■■■
■■■■■
VÝNOSOTVORNÉ PRVKY
VÝNOSOTVORNÉ PRVKY
Počet řad v klase
Počet zrn v řadě
HTZ
Počet řad v klase
Počet zrn v řadě
HTZ
12–14
28–32
310–330 g
14–16
30–34
300–320 g
VLASTNOSTI
VLASTNOSTI
Stay green:
Odolnost Helmintosporium:
Odolnost Fusarium (rostlina):
Uvolňování vody ze zrna:
Odolnost k poléhání při sklizni:
Odolnost Fusarium (klas):
DOPORUČENÍ
■■■■■
■■■■■
■■■■■
dobrý
dobrá
dobrá
velmi dobré
velmi dobrá
excelentní
Optimální
podmínky
Stresové
podmínky
ADAPTABILITA
■■■■
■■■
OPT. HUST. POROSTU – ZRNO
95 000
85 000
Stay green:
Odolnost Helmintosporium:
Odolnost Fusarium (rostlina):
Uvolňování vody ze zrna:
Odolnost k poléhání při sklizni:
Odolnost Fusarium (klas):
DOPORUČENÍ
střední
dobrá
střední
velmi dobré
velmi dobrá
excelentní
Optimální
podmínky
Stresové
podmínky
ADAPTABILITA
■■■■
■■■■
OPT. HUST. POROSTU – ZRNO
95 000
85 000
100 000
85 000
PRECOSEM
ANO
OPT. HUST. POROSTU – SILÁŽ
DRUHÁ PLODINA*
ANO
PRECOSEM
ANO
RAJONIZACE
BVO a OVO
DRUHÁ PLODINA*
ANO
RAJONIZACE
OVO a ŘVO
* Vhodné i pro setí po senážích a GPS v období do poloviny května ŘVO a OVO.
* Vhodné i pro setí po senážích a GPS v období do poloviny května KVO a ŘVO.
8
• VÝKONNÝ ZRNOVÝ HYBRID PRO
MAXIMÁLNÍ VÝNOS ZRNA
Mas 21.M
s možností pěstování i pro potřebu kvalitní siláže
REGISTRACE: EU 2014
• VÝBORNÝ ZDRAVOTNÍ STAV
FAO 260 zrno/250 siláž
produkce zdravého zrna, vhodný pro mlynárenské využití
• VYSOKÁ KRMNÁ HODNOTA SILÁŽE
vysoký obsah škrobu a bílkovin
CHARAKTERISTIKA
POUŽITÍ
Typ zrna:
tvrdý až mezityp
Výška rostliny:
střední až vysoká
Zrno:
CCM:
Siláž:
Bioplyn:
■■■■■
■■■■■
■■■■■
■■■■■
VÝNOSOTVORNÉ PRVKY
Počet řad v klase
Počet zrn v řadě
HTZ
16
28–32
300–340 g
Ředitelka marketingu produktů
Maïsadour Semences
„Hybrid Mas 21.M byl vyšlechtěn s cílem poskytování stabilních vysokých
výnosů. Těchto vysokých výnosů dosahuje díky tomu, že má dlouhé palice s 16
řadami v palici. Tento hybrid díky svému vyššímu obsahu bílkovin v kukuřičné
siláži je vhodný pro produkci kvalitní siláže pro výživu masného a mléčného
skotu.“
Mas 21.M – Výnos zrna v roce 2013, zdroj: Výzkum a vývoj Maïsadour
Semences, průměr z 5 lokalit ve střední Evropě
VLASTNOSTI
Stay green:
Odolnost Helmintosporium:
Odolnost Fusarium (rostlina):
Uvolňování vody ze zrna:
Odolnost k poléhání při sklizni:
Odolnost Fusarium (klas):
DOPORUČENÍ
DILCI BURCIN
velmi dobrý
velmi dobrá
velmi dobrá
dobré
dobrá
excelentní
Optimální
podmínky
Stresové
podmínky
ADAPTABILITA
■■■■
■■
OPT. HUST. POROSTU – ZRNO
90 000
80 000
OPT. HUST. POROSTU – SILÁŽ
95 000
85 000
PRECOSEM
ANO
DRUHÁ PLODINA*
ANO
RAJONIZACE
OVO, ŘVO a KVO
* Vhodné i pro setí po senážích a GPS v období do poloviny května KVO.
9
• VYSOCE VÝKONNÝ ZRNOVÝ HYBRID
Mas 29.T
ve všech podmínkách pěstování, výrazná odolnost k suchu
a stresovým podmínkám
REGISTRACE: EU 2014
• RYCHLÉ UVOLŇOVÁNÍ VODY ZE ZRNA
FAO 290 zrno
dosahuje velice rychlé fyziologické zralosti, což zajišťuje sklizeň při
nízké vlhkosti
• ROSTLINY NIŽŠÍHO VZRŮSTU
s výbornou odolností proti poléhání a chorobám
CHARAKTERISTIKA
POUŽITÍ
Typ zrna:
koňský zub
Výška rostliny:
nízká
Zrno:
CCM:
Mas 29.T – Výnos v oficiálních zkouškách v Německu 2013, IMIR
pokusná síť Biengen
■■■■■
■■■■■
VÝNOSOTVORNÉ PRVKY
Počet řad v klase
Počet zrn v řadě
HTZ
16–18
30–34
320–340 g
VLASTNOSTI
Stay green:
Odolnost Helmintosporium:
Odolnost Fusarium (rostlina):
Uvolňování vody ze zrna:
Odolnost k poléhání při sklizni:
Odolnost Fusarium (klas):
DOPORUČENÍ
velmi dobrý
dobrá
excelentní
excelentní
velmi dobrá
excelentní
Optimální
podmínky
Stresové
podmínky
ADAPTABILITA
■■■■
■■■■
OPT. HUST. POROSTU – ZRNO
95 000
80 000
PRECOSEM
ANO
DRUHÁ PLODINA*
NE
RAJONIZACE
ŘVO a KVO
* Vhodné i pro setí po senážích a GPS v období od konce dubna do poloviny května.
10
Mas 29.T – Výnos zrna 2013, zdroj: Výzkum a vývoj Maïsadour
Semences, průměr z 22 lokalit v Evropě
• STATNÝ HYBRID S OBŘÍMI PALICEMI
Mas 35.K
poskytující vysoký výnos zrna i silážní hmoty, vhodný
do intenzivních podmínek pěstování
REGISTRACE: EU 2011
• RYCHLÝ POČÁTEČNÍ RŮST
FAO 350 zrno/330 siláž
rané kvetení zabrání stresu z letních přísušků, vysoká tolerance
vůči klasovým fusariím
• VYSOKÝ VÝNOS ZRNA
je podpořen vysokou HTZ
CHARAKTERISTIKA
POUŽITÍ
Typ zrna:
koňský zub
Výška rostliny:
vysoká
Zrno:
CCM:
Siláž:
Bioplyn:
Mas 35.K – Výnos zrna 2012, zdroj: Německo, EU – pokusy zrnových
hybridů Neuenburg (BW)
■■■■■
■■■■■
■■■■■
■■■■■
VÝNOSOTVORNÉ PRVKY
Počet řad v klase
Počet zrn v řadě
HTZ
16
30–32
320–340 g
VLASTNOSTI
Stay green:
Odolnost Helmintosporium:
Odolnost Fusarium (rostlina):
Uvolňování vody ze zrna:
Odolnost k poléhání při sklizni:
Odolnost Fusarium (klas):
DOPORUČENÍ
dobrý
dobrá
velmi dobrá
velmi dobré
dobrá
excelentní
Optimální
podmínky
Stresové
podmínky
ADAPTABILITA
■■■■
■■
OPT. HUST. POROSTU – ZRNO
85 000
75 000
OPT. HUST. POROSTU – SILÁŽ
90 000
80 000
PRECOSEM
ANO
DRUHÁ PLODINA*
NE
RAJONIZACE
ŘVO a KVO
* Vhodné i pro setí po senážích a GPS v období od konce dubna do konce května.
Porovnání výnosu hybridu Mas 35.K s pozdními hybridy s typem zrna
zub (FAO > 330), zdroj: PROFARM 2013
výnosu =
+14 % ve
a
+1,4 t/h
11
• VYSOKÁ ODOLNOST K LETNÍM
PŘÍSUŠKŮM
Mas 47.P
hybrid pro nejteplejší oblasti České republiky
REGISTRACE: EU 2011
• MOHUTNÝ HABITUS ROSTLINY
FAO 390 zrno/390 siláž
s velkými, dobře ozrněnými palicemi, zajišťuje vysoký výnos zrna
i silážní hmoty
• VYNIKAJÍCÍ ZDRAVOTNÍ STAV
umožňuje produkci kvalitní siláže
CHARAKTERISTIKA
POUŽITÍ
Typ zrna:
koňský zub
Výška rostliny:
střední až vysoká
Zrno:
CCM:
Siláž:
Bioplyn:
■■■■■
■■■■■
■■■■■
■■■■■
VÝNOSOTVORNÉ PRVKY
Počet řad v klase
Počet zrn v řadě
HTZ
16
30–36
330–350 g
Mas 47.P – Výnos zrna při různých úrovních pěstování, zdroj: Výzkum
a vývoj Maïsadour Semences 2011–2012, 31 lokalit v Evropě
Stay green:
Odolnost Helmintosporium:
Odolnost Fusarium (rostlina):
Uvolňování vody ze zrna:
Odolnost k poléhání při sklizni:
Odolnost Fusarium (klas):
dobrý
dobrá
velmi dobrá
velmi dobré
excelentní
excelentní
Optimální
podmínky
Stresové
podmínky
ADAPTABILITA
■■■■
■■■■
OPT. HUST. POROSTU – ZRNO
80 000
70 000
OPT. HUST. POROSTU – SILÁŽ
85 000
75 000
PRECOSEM
ANO
DRUHÁ PLODINA*
NE
RAJONIZACE
KVO
* Vhodné i pro setí po senážích a GPS v období od konce dubna do konce května.
12
Produktový manažer Maïsadour
Semences pro zrnovou kukuřici
„Po dobu našeho pětiletého testování v naší síti výzkumu a vývoje od Atlantiku
až po Ural ukázal hybrid Mas 47.P svou ohromnou stabilitu. Výborný počáteční
růst, dobrý zdravotní stav, vysoká kvalita zrna a vynikající uvolňování vody ze
zrna před sklizní jsou vlastnosti, které Mas 47.P může nabídnout farmářům
po celé Evropě.“
VLASTNOSTI
DOPORUČENÍ
PIERRE COMBES
Hybridy kukuřice pro produkci bioplynu
V Evropě a také v České republice se zvyšují plochy oseté kukuřicí
pro energetické využití v bioplynových stanicích. Společnost
Maïsadour Semences od roku 2004 pracuje na šlechtění hybridů
kukuřice pro využití v produkci bioplynu. Toto šlechtění probíhá
v naší šlechtitelské stanici v německém Neckarmühlbachu.
Šlechtění hybridů kukuřice pro produkci bioplynu je zaměřeno
na dva hlavní parametry.
1) Zvýšit výnos suché hmoty z hektaru ve všech
klimatických podmínkách
Naší první prioritou je redukovat náklady na produkci siláže pro
bioplynové stanice. Společnost Maïsadour Semences šlechtí nové
hybridy pro vyšší výnosy suché hmoty. Každým rokem nabízíme
našim zákazníkům nové hybridy se stále vyšším výnosem. Nesmíme
zapomenout na druhý aspekt, kterým je spolehlivost hybridů
v různých stresových a půdních podmínkách. Naše hybridy poskytují
dobré výnosy i v horších pěstebních podmínkách, což zajišťuje
určitou jistotu pro farmáře.
2) Zvýšit obsah zfermentovatelné organické hmoty
Po sklizni a skladování musí kukuřičná siláž zajistit produkci velkého
množství metanu. K získání co největšího množství metanu musí
mít kukuřičná siláž vysoký obsah zfermentovatelné organické
hmoty. Ten je úzce spojený s obsahem škrobů a stravitelné
vlákniny. V rámci šlechtitelského programu společnosti Maïsadour
Semences, který úzce spolupracuje s certifikovanými laboratořemi,
je zajišťován vysoký obsah kvalitní organické hmoty u všech našich
hybridů.
Abychom mohli posoudit vhodnost našich hybridů pro produkci
bioplynu, provádíme konstantní testování od raných fází šlechtění
až po finální použití v bioplynových stanicích. Spolupracujeme
s farmáři a bioplynovými stanicemi, a tak se můžeme lépe
přizpůsobit a naplnit jejich očekávání od hybridů kukuřice určených
pro produkci bioplynu.
Dr. Tobias Eschholz
Ředitel šlechtitelské stanice Neckarmühlbach
Pro sezónu 2015 je připraveno devět hybridů vhodných na bioplyn:
FAO S/Z
Rajonizace
Mas 16.V
Hybrid
220/–
BVO, OVO, ŘVO
Intenzivní tvorba energie při krátké vegetační době.
Poznámka
Mas 18.T
230/–
BVO, OVO, ŘVO
Progresivní hybrid zajistí kvalitní siláž ve všech podmínkách.
LAVENA
250/260
OVO, ŘVO, KVO
Adaptabilní hybrid s gigantickým vzrůstem pro využití na zrno, siláž a bioplyn.
DYNAMITE
270/–
OVO, ŘVO, KVO
Nadprůměrný výnos suché hmoty s vysokým podílem škrobu.
Mas 28.A
290/–
OVO, ŘVO, KVO
Silážní hybrid s vysokou produkcí zelené hmoty i zrna, vhodný pro využití na bioplyn.
Mas 37.H
320/330
ŘVO, KVO
Výrazný stay green zajistí energeticky bohatou siláž díky možnosti sklizně při vyšší
sušině rostlin.
Mas 34.C
340/340
ŘVO, KVO
Statné robustní rostliny pro zajištění vysokého výnosu kvalitní silážní hmoty především
pro bioplynové stanice.
Mas 35.K
330/350
ŘVO, KVO
Vzrůstný hybrid poskytující vysoký výnos suché hmoty s vysokým podílem zrna. Velmi
tolerantní k oblastem s častými přísušky.
Mas 47.P
390/390
KVO
Pozdní hybrid s mohutným vzrůstem a dlouhými palicemi. Výrazná suchovzdornost.
13
KUKUŘICE NA SILÁŽ
Mas 11.F
Mas 16.V
REGISTRACE: EU 2012
REGISTRACE: EU 2014
FAO 210 zrno/200 siláž
FAO 220 siláž
• UNIVERZÁLNÍ HYBRID
• VYSOKÝ VÝNOS
s vysokým výnosem silážní hmoty s možností pěstování
na zrno
• ADAPTABILITA K CHLADU
hybrid vhodný do okrajových oblastí pro pěstování kukuřice
• DOBRÝ STAY GREEN EFEKT
umožňuje provést sklizeň ve vynikající kvalitě
přes své nízké FAO poskytuje vysoký výnos zelené i suché hmoty
• VYNIKAJÍCÍ STRAVITELNOST
VLÁKNINY
podpořena vynikajícím zdravotním stavem a produkcí kvalitní
siláže
• VYNIKAJÍCÍ POČÁTEČNÍ RŮST
vhodné pro brzké setí nebo pozdní dosevy
CHARAKTERISTIKA
POUŽITÍ
Typ zrna:
tvrdý
Výška rostliny:
střední
Zrno:
CCM:
Siláž:
■■■■■
■■■■■
■■■■■
CHARAKTERISTIKA
POUŽITÍ
Typ zrna:
tvrdý
Výška rostliny:
vysoká
CCM:
Siláž:
Bioplyn:
VÝNOSOTVORNÉ PRVKY
VÝNOSOTVORNÉ PRVKY
Počet řad v klase
Počet zrn v řadě
HTZ
Počet řad v klase
Počet zrn v řadě
HTZ
12–14
28–30
300–320 g
12–14
28–30
310–330 g
VLASTNOSTI
VLASTNOSTI
Stay green:
Odolnost Helmintosporium:
Odolnost Fusarium (rostlina):
Uvolňování vody ze zrna:
Odolnost k poléhání při sklizni:
Odolnost Fusarium (klas):
DOPORUČENÍ
dobrý
dobrá
excelentní
dobré
velmi dobrá
velmi dobrá
Stay green:
Odolnost Helmintosporium:
Odolnost Fusarium (rostlina):
DOPORUČENÍ
velmi dobrý
dobrá
dobrá
Optimální
podmínky
Stresové
podmínky
Optimální
podmínky
Stresové
podmínky
ADAPTABILITA
■■■■
■■■■
OPT. HUST. POROSTU – SILÁŽ
100 000
85 000
ADAPTABILITA
■■■
■■■
PRECOSEM
ANO
OPT. HUST. POROSTU – ZRNO
90 000
85 000
DRUHÁ PLODINA*
ANO
OPT. HUST. POROSTU – SILÁŽ
100 000
85 000
RAJONIZACE
BVO, OVO a ŘVO
PRECOSEM
ANO
DRUHÁ PLODINA*
ANO
RAJONIZACE
BVO a OVO
* Vhodné i pro setí po senážích a GPS v období do konce května ŘVO, OVO a BVO.
14
■■■■■
■■■■■
■■■■■
* Vhodné i pro setí po senážích a GPS v období do konce května ŘVO, OVO a BVO.
• VZRŮSTNÝ RANÝ SILÁŽNÍ HYBRID
Mas 18.T
s vysokou produkcí silážní hmoty a s vysokým zastoupením
zrna v siláži
REGISTRACE: EU 2011
• EXCELENTNÍ STAY GREEN EFEKT
FAO 230 siláž
umožnuje sklizeň v širším sklizňovém okně
• VYSOKÁ KRMNÁ HODNOTA
dána šlechtitelským programem NUTRIPLUS
CHARAKTERISTIKA
POUŽITÍ
Typ zrna:
mezityp
Výška rostliny:
vysoká
CCM:
Siláž:
Bioplyn:
■■■■■
■■■■■
■■■■■
VÝNOSOTVORNÉ PRVKY
Počet řad v klase
Počet zrn v řadě
HTZ
12–14
28–32
320–340 g
DOPORUČENÍ
Manažer zákaznického centra
Maïsadour Semences
„Hybrid Mas 18.T byl vyšlechtěn speciálně pro požadavky trhu
v segmentu raný silážní hybrid. Je to vysoce výnosný silážní hybrid
s dobrou rovnováhou mezi obsahem škrobu a stravitelnou vlákninou.
Tento hybrid byl během čtyř let umístěan na 96 lokalitách v síti našeho
výzkumu a vývoje. Na všech lokalitách prokazoval svoji plasticitu
a spolehlivost.“
VLASTNOSTI
Stay green:
Odolnost Helmintosporium:
Odolnost Fusarium (rostlina):
DELATTRE FLORENCE
Mas 18.T – Výnos suché hmoty 2013, zdroj: COBORU, Polsko
excelentní
velmi dobrá
velmi dobrá
Optimální
podmínky
Stresové
podmínky
ADAPTABILITA
■■■■
■■■
OPT. HUST. POROSTU – SILÁŽ
100 000
85 000
PRECOSEM
ANO
DRUHÁ PLODINA*
ANO
RAJONIZACE
BVO, OVO a ŘVO
* Vhodné i pro setí po senážích a GPS v období do druhé poloviny května ŘVO a OVO.
15
• UNIVERZÁLNÍ HYBRID
LAVENA
vysoká produkce zrna, silážní hmoty i bioplynu
• VYSOKÁ KVALITA/HODNĚ ENERGIE
REGISTRACE: ČR 2008
ideální pro vysokoprodukční mléčné farmy a bioplynové stanice
FAO 260 zrno/250 siláž
• GIGANTICKÝ VZRŮST A VÝBORNÁ
PLASTICITA
bohaté olistění a vysoká tolerance k půdním
a stanovištním podmínkám
CHARAKTERISTIKA
POUŽITÍ
Typ zrna:
tvrdý až mezityp
Výška rostliny:
vysoká
Zrno:
CCM:
Siláž:
Bioplyn:
■■■■■
■■■■■
■■■■■
■■■■■
Ing. ZDEŇEK ARLT
majitel společnosti
Dvůr Horní Počáply s.r.o.
VÝNOSOTVORNÉ PRVKY
Počet řad v klase
Počet zrn v řadě
HTZ
16
30–34
310–330 g
VLASTNOSTI
Stay green:
Odolnost Helmintosporium:
Odolnost Fusarium (rostlina):
Uvolňování vody ze zrna:
Odolnost k poléhání při sklizni:
Odolnost Fusarium (klas):
DOPORUČENÍ
velmi dobrý
dobrá
velmi dobrá
střední
excelentní
excelentní
Optimální
podmínky
Stresové
podmínky
ADAPTABILITA
■■■■
■■■■
OPT. HUST. POROSTU – ZRNO
85 000
80 000
OPT. HUST. POROSTU – SILÁŽ
90 000
85 000
PRECOSEM
ANO
DRUHÁ PLODINA*
ANO
RAJONIZACE
OVO, ŘVO a KVO
* Vhodné i pro setí po senážích a GPS v období do druhé poloviny května KVO a ŘVO.
16
„Kukuřici pěstuji částečně na siláž pro výkrm býků a na zrno. Při výběru
hybridu kukuřice proto kladu důraz na univerzální využití, plasticitu
a výnos. Hybrid LAVENA mé požadavky v sezóně 2013 skutečně splnil,
i když nebyly optimální podmínky pro pěstování kukuřice.
Rostliny byly vysoké s pěknými palicemi. Při sklizni na siláž jsem sklidil
45 t/ha zelené hmoty a při sklizni na zrno 13 t/ha při sklizňové vlhkosti
28 %, což jsou velice dobré výsledky pro oblast, kde hospodařím. Půdy
mám středně těžké a značně nehomogenní.
V letošní sezóně 2014 LAVENA opět potvrzuje svoji plasticitu
a odolnost k chladu během vzcházení. LAVENU jsem letos s obavou
zasel o čtrnáct dní dříve, než je obvyklý termín setí v oblasti, ve které
hospodařím. Půda byla ještě poměrně chladná a vlhká. LAVENA si
s těmito podmínkami poradila výborně, rovnoměrně vzcházela,
dobře překonala stres z chladu v počátečním období. Následně, když
se oteplilo, tak rostla takřka „před očima“. Teď je polovina července
a LAVENA už kvete a mohu říct, že takhle vysokou kukuřici v době
květu jsem ještě nikdy neměl. “
• VYSOKÝ VÝNOS ZELENÉ HMOTY
DYNAMITE
velikán mezi hybridy na siláž s explozivní produkcí zelené hmoty
• VÝBORNÁ KRMNÁ HODNOTA
REGISTRACE: ČR 2012
energeticky bohatá siláž, dobrá rovnováha mezi škrobem a DINAG
FAO 270 siláž
• ADAPTABILITA
intenzivní počáteční růst, mohutný habitus rostlin s dlouhými
palicemi, výborná plasticita k půdním podmínkám
CHARAKTERISTIKA
POUŽITÍ
Typ zrna:
mezityp
Výška rostliny:
vysoká
Zrno:
CCM:
Siláž:
Bioplyn:
■■■■■
■■■■■
■■■■■
■■■■■
VÝNOSOTVORNÉ PRVKY
Počet řad v klase
Počet zrn v řadě
HTZ
16–18
32–35
280–300 g
VLASTNOSTI
Stay green:
Odolnost Helmintosporium:
Odolnost Fusarium (rostlina):
Uvolňování vody ze zrna:
Odolnost k poléhání při sklizni:
Odolnost Fusarium (klas):
DOPORUČENÍ
velmi dobrý
dobrá
velmi dobrá
střední
dobrá
dobrá
Optimální
podmínky
Stresové
podmínky
ADAPTABILITA
■■■■
■■■
OPT. HUST. POROSTU – SILÁŽ
85 000
80 000
PRECOSEM
ANO
DRUHÁ PLODINA*
ANO
RAJONIZACE
OVO, ŘVO a KVO
DYNAMITE – Obsah škrobu v suché hmotě 2011–2012, zdroj: ÚKZÚZ
* Vhodné i pro setí po senážích a GPS v období nejpozději do poloviny května KVO a ŘVO.
17
• VYSOKÁ PRODUKCE ZELENÉ I SUCHÉ
HMOTY
Mas 28.A
v různých zemědělských oblastech České republiky
REGISTRACE: ČR 2013
• VÝBORNÝ ZDRAVOTNÍ STAV
FAO 290 siláž
vysoká tolerance ke všem chorobám, vynikající krmivářské parametry
• EXCELENTNÍ STAY GREEN
s impozantním vzhledem a vysokým a stabilním výnosem
CHARAKTERISTIKA
POUŽITÍ
Typ zrna:
tvrdý až mezityp
Výška rostliny:
vysoká
Siláž:
Bioplyn:
Mas 28.A – Celkový výnos suché hmoty 2012–2013, zdroj: Výzkum
a vývoj Maïsadour Semences, průměr z let 2012 a 2013
■■■■■
■■■■■
Výnos suché hmoty
vyšší o 1 t/ha
(v porovnání s komerčními hybridy v období
dvou let ve 14 lokalitách ve Francii)
VÝNOSOTVORNÉ PRVKY
Počet řad v klase
Počet zrn v řadě
HTZ
14–16
26–30
320–340 g
VLASTNOSTI
Stay green:
Odolnost Helmintosporium:
Odolnost Fusarium (rostlina):
DOPORUČENÍ
excelentní
velmi dobrá
excelentní
Optimální
podmínky
Stresové
podmínky
ADAPTABILITA
■■■■
■■■
OPT. HUST. POROSTU – SILÁŽ
95 000
85 000
PRECOSEM
ANO
DRUHÁ PLODINA*
ANO
RAJONIZACE
OVO, ŘVO a KVO
* Vhodné i pro setí po senážích a GPS v období nejpozději do začátku května KVO.
18
Mas 28.A – Výnos suché hmoty 2013, zdroj: ÚKZÚZ
• VYSOCE VÝKONNÝ UNIVERZÁLNÍ
HYBRID
Mas 37.H
s vysokým výnosem zrna i kvalitní siláže
REGISTRACE: EU 2013
• MOHUTNÝ HABITUS ROSTLIN
FAO 330 zrno/320 siláž
plastický ke stresovým podmínkám
• DOBŘE VYVINUTÝ KOŘENOVÝ SYSTÉM
vysoká odolnost ke stresu ze sucha a poléhání
CHARAKTERISTIKA
POUŽITÍ
Typ zrna:
koňský zub
Výška rostliny:
střední až vysoká
Zrno:
CCM:
Siláž:
Bioplyn:
■■■■■
■■■■■
■■■■■
■■■■■
VÝNOSOTVORNÉ PRVKY
Počet řad v klase
Počet zrn v řadě
HTZ
14–16
36–40
350–370 g
SZILVÁSI ANDREA
Marketingová manažerka Maïsadour
Semences pro Maďarsko, Slovensko
a Českou republiku
„Hybrid Mas 37.H je nový univerzální hybrid s dobrými výsledky
výnosu zrna a produkce suché hmoty. Tento hybrid se vyznačuje
pravidelností, plasticitou k pěstebním podmínkám a spolehlivostí
ve výnosu. Je vhodný pro pěstování v kukuřičné a řepařské výrobní
oblasti, kde poskytne vysoké výnosy ke spokojenosti každého
zákazníka.“
VLASTNOSTI
Stay green:
Odolnost Helmintosporium:
Odolnost Fusarium (rostlina):
Uvolňování vody ze zrna:
Odolnost k poléhání při sklizni:
Odolnost Fusarium (klas):
DOPORUČENÍ
velmi dobrý
velmi dobrá
excelentní
dobré
excelentní
velmi dobrá
Optimální
podmínky
Stresové
podmínky
ADAPTABILITA
■■■■
■■■■
OPT. HUST. POROSTU – ZRNO
85 000
75 000
OPT. HUST. POROSTU – SILÁŽ
90 000
80 000
PRECOSEM
ANO
DRUHÁ PLODINA*
ANO
RAJONIZACE
ŘVO a KVO
Mas 37.H – Výnos zrna 2012–2013, zdroj: Výzkum a vývoj Maïsadour
Semences, průměr ze 17 lokalit ve střední Evropě
* Vhodné i pro setí po senážích a GPS v období do začátku května KVO.
19
20
21
SLUNEČNICE
Mas 83.R
Mas 88.OL
REGISTRACE: EU 2011
REGISTRACE: EU 2011
VELMI RANÝ • KLASICKÝ HYBRID
VELMI RANÝ • HIGH OLEIC HYBRID
• POMĚR VÝNOS/RANOST
• MAXIMÁLNÍ ZISK
velmi raný hybrid se stabilním výnosem ve všech půdních
i klimatických podmínkách pěstování
• VELMI DOBRÁ TOLERANCE
k suchu a stresovým podmínkám, vhodný i pro velmi časné
výsevy
• VÝBORNÝ ZDRAVOTNÍ STAV
velmi raný hybrid s excelentním výnosem nažek
• PRAVIDELNÝ VYSOKÝ VÝNOS
jistota a stabilita ve výnosech ve všech pěstitelských oblastech
• VYSOKÁ HTZ
lepší kvalita a výnos
vysoká odolnost napadení stonků a úborů chorobami až
do sklizně, výrazná odolnost poléhání
CHARAKTERISTIKA
Typ:
Vzrůst rostliny:
Tvar úboru:
Obj. hmotnost:
CHARAKTERISTIKA
linoleic
nízký
mírně vypouklý s minimálním
obsahem dužniny
44 kg/ha
VÝNOSOTVORNÉ PRVKY
Obj. hmotnost:
high oleic
střední
mírně vypouklý s minimálním
obsahem dužniny
44–46 kg/ha
VÝNOSOTVORNÉ PRVKY
Obsah oleje
HTS
Obsah oleje
HTS
51–53 %
46–50 g
46–47 %
60–65 %
ODOLNOSTI
Rezistence k suchu:
Plíseň slunečnicová:
Phomopsis:
Sclerotinia úboru:
Sclerotinia lodyhy:
ODOLNOSTI
9
gen rezistence PL 6
7
7
8
Legenda: 1–3 = náchylný, 4–6 = průměr, 7–9 = výborný.
DOPORUČENÍ
Stresové
podmínky
ADAPTABILITA
■■■■
■■■■
OPT. HUST. POROSTU
50–55 000
50–55 000
ANO
Rezistence k suchu:
Plíseň slunečnicová:
Phomopsis:
Sclerotinia úboru:
Sclerotinia lodyhy:
8
gen rezistence PL 7
8
7
8
Legenda: 1–3 = náchylný, 4–6 = průměr, 7–9 = výborný.
Optimální
podmínky
PRECOSEM
22
Typ:
Vzrůst rostliny:
Tvar úboru:
DOPORUČENÍ
Optimální
podmínky
Stresové
podmínky
ADAPTABILITA
■■■■
■■■■
OPT. HUST. POROSTU
52–55 000
50–54 000
PRECOSEM
ANO
REGIS
REGISTRACE: EU 2013
REGISTRACE: EU 2010
ŘEPKA OZIMÁ
ŘEPKA OZIMÁ
• HYBRID DOSAHUJÍCÍ VYSOKÉHO
VÝNOSU SEMENE
vhodný pro vysokou intenzitu pěstování
• PŘIZPŮSOBIVÝ HYBRID
vhodný do všech oblastí pěstování, tolerantní k půdním
podmínkám
• VÝNOS/RANOST
• SILNÝ KŮLOVÝ KOŘEN
dobrý poměr k dosažení maximálního výnosu
přizpůsobivost pěstebním podmínkám
• STŘEDNĚ VYSOKÉ ROSTLINY
s dobrou odolností proti poléhání
CHARAKTERISTIKA
Ranost:
Habitus:
Olejnatost:
ŘEPKA OZIMÁ
GALIA
• NÍZKÝ OBSAH GLS
okolo 10 μmol
CHARAKTERISTIKA
středně raný hybrid
střední
48 %
Ranost:
Habitus:
Olejnatost:
VÝNOSOTVORNÉ PRVKY
středně raný hybrid
střední až menší
47 %
VÝNOSOTVORNÉ PRVKY
Obsah oleje
HTS
Obsah oleje
HTS
48 %
4,5 g
47 %
4,5 g
ZDRAVOTNÍ STAV/ODOLNOSTI
ZDRAVOTNÍ STAV/ODOLNOSTI
Phoma:
Sclerotinia:
Verticillium:
Pukání šešulí:
Poléhání:
Phoma:
Sclerotinia:
Verticillium:
Pukání šešulí:
Poléhání:
dobrý
dobrý
velmi dobrý
vysoký
velmi dobrý
DOPORUČENÍ
PŘIZPŮSOBIVOST
OPTIMÁLNÍ POČET
ROSTLIN/m2
Optimální
podmínky
Stresové
podmínky
■■■■
■■■
30–35
30–40
velmi dobrý
vysoký
velmi dobrý
vysoký
velmi dobrý
DOPORUČENÍ
PŘIZPŮSOBIVOST
OPTIMÁLNÍ POČET
ROSTLIN/m2
Optimální
podmínky
Stresové
podmínky
■■■
■■■
30–35
30–40
23
Kontakty Maïsadour Semences
pro Českou republiku
BALINT SZIJARTO
SZILVÁSI ANDREA
PETR FUKSÍK
MARTINA POLÁKOVÁ
Manažerka marketingu pro ČR, SK a HU
MAÏSADOUR SEMENCES
[email protected]
tel.: +36 202 619 626
Zástupce pro ČR
MAÏSADOUR SEMENCES
[email protected]
tel.: +420 702 081 072
Technicko-poradenská služba
SOUFFLET AGRO
[email protected]
tel.: +420 724 762 609
Upozornění: výsledky a doporučení uvedené v tomto katalogu jsou získané na základě sítě výzkumu a vývoje Maïsadour Semences a jsou určeny pro všeobecné informace. Nemůžeme převzít jakoukoliv zodpovědnost za budoucí dosažení těchto
hodnot, protože jednotlivé výsledky se mohou lišit dle lokality, půdních a klimatických podmínek. Pěstitel by měl používat naše doporučení v souladu s jeho vlastními zkušenostmi a znalostmi místních podmínek.
w w w. s o u f f l e t - a g ro. c z
w w w. m a i s a d o u r - s e m e n c e s. f r
Výhradní distributor pro Českou republiku:
ROUTE DE SAINT-SEVER - 40280 HAUT-MAUCO
SOUFFLET AGRO a.s.
BP 27 - 40001 MONT-DE-MARSAN CEDEX
Průmyslová 2170/12
TEL : +33 5 58 05 83 11 FAX : +33 5 58 05 89 34
796 01 Prostějov
Telefon: (+420) 582 328 320
Fax: (+420) 582 328 328
E-mail: [email protected]
www.maisadour-semences.fr/cz
DTP: Hynek Kučera • Fotografie a zdrojová data byla vyrobena Maïsadour Semences & Mascaret Communication • Maïsadour Semences © 2014
Manažer obchodu pro ČR, SK a HU
MAÏSADOUR SEMENCES
[email protected]
tel.: +36 305 713 790
Download

(.pdf)