Klub športovej kynológie a Obedience Bratislava
pod záštitou Zväzu športovej kynológie Slovenskej republiky
pozývajú na
Majstrovstvá Slovenskej republiky v Obedience,
preteky so zadaním skúšky, ktoré sa uskutočnia
8.9.2012
vo výcvikovom centre Z POLYTANU SK, Ranč Nový dvor, Malý Lapáš.
Otvorené sú všetky súťažné triedy: OBZ, OB1, OB2, OB3.
Koordinátor pretekov: Ingrid Tkáčová
Vedúci pretekov: Ludevít Krampe
Rozhodcovia
Pavel Tamáši, hlavný rozhodca
Ingrid Tkáčová
Dana Tóthová
Jozef Oleačin
Stewardi:
Veronika Uherčíková, hlavný steward
Katarína Janovová
Karin Ďurčanská
Ludevít Krampe
Věra Wohlrathová
Podmienky na zadanie titulu „Majster Obedience 2012“
Majstrom SR v Obedience 2012 sa stane psovod s dosiahnutým najvyšším počtom bodov
z Majstrovstiev SR v Obedience dňa 8.9.2012, pričom podmienkou získania titulu je trvalý pobyt
v Slovenskej republike a súčasne splnenie limitu skúšky. Majster SR v Obedience bude vyhlásený
v každej zúčastnenej triede, ak splní uvedené podmienky.
Štartovné
15 EUR za jedného psa pre člena kynologického klubu združeného v ZŠK SR
5 Eur za druhého súťažiaceho psa
17 EUR za jedného psa neregistrovaného účastníka
7 EUR za druhého súťažiaceho psa
Organizátor si vyhradzuje právo: v prípade neúčasti prihlásených sa štartovný poplatok nevracia.
Neregistrovaným účastníkom ponúkame možnosť zaregistrovať sa v Klube športovej kynológie
a Obedience. Členský poplatok je 2 EUR. Záujem o registráciu je nutné vyznačiť na prihláške.
Uzávierka
Prihlášky je možné zasielať do 1.9.2012 elektronicky na mail: [email protected], alebo na
adresu KŠKO: Ingrid Tkáčová, Líščie nivy 2, 821 08 Bratislava.
Podmienky účasti
Každý súťažiaci pes musí mať vystavenú výkonnostnú, resp. pracovnú knižku. O vystavenie
výkonnostnej knižky môžete požiadať sekretariát ZŠK SR (poplatok + poštovné), alebo na preteku
Obedience. Ak už výkonnostnú alebo pracovnú knižku máte, nežiadate o novú. Na jedného psa sa
vystavuje iba jedna knižka, ktorej číslo sa zapisuje do Preukazu pôvodu.
Účasť psov na preteku podlieha platným veterinárnym zákonom v SR a podmienkam, ktoré sú
stanovené platným skúšobným poriadkom Obedience v SR.
Miesto konania:
Ranč Nový dvor , cca 5 km pred dedinou Malý Lapáš. (smer Nitra- Vráble)
http://www.novydvor.wbl.sk/kontakt.html
Ubytovanie
Obmedzená kapacita ubytovacích priestorov v objekte. Záujem je treba vyznačiť na prihláške.
Strava
Strava sa bude sa nahlasovať pri prezentácií. Tí, ktorí pricestujú už v piatok 7.9.2012 si večeru
a raňajky nahlásia mailom spolu s prihláškou.
Download

Klub športovej kynológie a Obedience Bratislava pod - ZŠK-SR