Kalendár kynologických akcií na rok 2014
SÚCHNO, ZŠK-SR
KALENDÁR KYNOLOGICKÝCH AKCIÍ 2014
Združenie technických a športových činností SR
Zväz športovej kynológie Slovenskej republiky
Slovenská únia chovateľov nemeckých ovčiakov
Vygenerované: 10.02.2014 15:02
- 1-
Kalendár kynologických akcií na rok 2014
SÚCHNO, ZŠK-SR
SLOVENSKÁ ÚNIA CHOVATEĽOV
NEMECKÝCH OVČIAKOV
SEKRETARIÁT, HLAVNÁ PLEMENNÁ KNIHA, SERVISNÉ STREDISKO, REDAKCIA NOVÍN
KYNOLÓGOV
Kancelária:
Medený Hámor 7
974 01 Banská Bystrica
tel./fax: 048/414 40 99
e-mail:[email protected]
www.suchno.sk
ZVÄZ ŠPORTOVEJ KYNOLÓGIE SR
SEKRETARIÁT, SERVISNÉ STREDISKO, REDAKCIA NOVÍN KYNOLÓGOV
Kancelária:
Medený Hámor 7
974 01 Banská Bystrica
tel./fax: 048/414 40 99
e-mail: [email protected]
www.zsk-sr.sk
Vygenerované: 10.02.2014 15:02
- 2-
Kalendár kynologických akcií na rok 2014
SÚCHNO, ZŠK-SR
1. Medzinárodné akcie
Dátum
Informácie
18.01. - Trenčín, MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV - CACIB
19.01. www.wintershow.sk
Nitra, Victory show / Šampión šampiónov
28.03.
www.nitradog.sk
29.03. - Nitra, MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV - CACIB
30.03. www.nitradog.sk
25.04. Oberdorla /Nemecko/, MS IPO-FH
27.04.
31.05. - Nitra, MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV - CACIB
01.06. Cruft´s 2015 kvalifikácia, www.nitracacib.sk
20.06. Vranov nad Topľou /Slovensko/, WUSV Universalsieger
22.06.
08.08. Helsinki /Fínsko/, MS Obedience
10.08.
16.08. - Bratislava, MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV - CACIB
17.08. www.duodanube.sk
30.08. - VRBOVÉ, GRAND PRIX KYNOLOGICKÁ REVUE - CACIT
31.08. Kontakt: Miroslav Slovák, [email protected]
06.09.
11.09. 14.09.
04.10. 05.10.
09.10. 12.10.
Rozhodca
IPO3: A-Ing.Ráček ,
B-Jánsky /CZ/,
C-Bc.Adamuščin ,
IPO1: A -Ružička,
B-Klíma ,
C-Bc.Adamuščin ,
SVV1: A- Ružička,
B+C-Mgr.Štaudinger
Malý Lapáš, Majstrovstvá ZŠK SR Obedience /CACIOB/
Kontakt: Ingrid Tkáčová, Líščie Nivy 2, 82108 Bratislava, 0948 386 705,
[email protected]
Malmo /Švédsko/, MS FCI 2014
Bratislava, MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV - CACIB
Cruft´s 2015 kvalifikácia, www.danubeduocacib.sk
Haguenau /Francúzsko/, MS WUSV 2014
ŠK Polysport Veľký Lapáš, Pretek o Pohár firmy Z POLYTANU - CACIT /so zadaním
skúšky/
17.10. Kontakt: Martin Tóth, 951 04 Malý Lapáš, 0903205219, [email protected], Preteká sa
19.10.
v kategóriach BH-SK, SVV1, IPO1, IPO3 / v rámci preteku sa konajú MSR Belgických
ovčiakov, Dobermanov, Rottweilerov/
29.11. - Nitra, MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV - CACIB
30.11. www.duonitradog.sk
2. Národné akcie
Dátum
Informácie
04.04. - KMK Dagnik Veľká Paka, MSR ZŠK /IPO3, IPO1/
06.04. Kontakt: Jozef Domonkoš, Malá Paka 104, 930 51 Velká Paka, 0948000601
26.04.
Rozhodca
IPO3 - A:
Klíma, B:
Danek, C:
I.Lengvarský,
IPO1 - Majtás
KK 047 Jablonica, Majstrovstvá SR malých plemien + Kynologické preteky na počesť vstupu SR
do EÚ /SVV, SMP/
Kontakt: RNDr.Jana Hamerlíková, Hurbanova 743, 906 32 Jablonica, 0915311460,
[email protected]
02.05. - KK Poprad, MSR SÚCHNO /IPO3, IPO1, SVV1/
04.05. Kontakt: Ján Garajček, 29.januára 634, 059 38 Štrba, 0903901857
Vygenerované: 10.02.2014 15:02
A: Raček, B:
Klíma, C:
I.Lengvarský,
IPO1 P.Lengvarský
- 3-
Kalendár kynologických akcií na rok 2014
24.05.
30.05.
12.09. 14.09.
12.09. 13.09.
20.09. 21.09.
27.09. 28.09.
SÚCHNO, ZŠK-SR
KK Laugaricio Trenčín, Majstrovstvá SR SVV3 /v rámci majstrovstiev aj Laugaricio Cup SVV3/
Alojz Pristach, Liptovská 2, 911 01 Trenčín, 0907 249574
Senec, NÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV - CAC, Víťaz Slovenska
www.vystavapsov-senec.sk
Nová Baňa, M SR v BVK
Kontakt: Slavomír Bedenský, Brezová 14, 96801 Nová Baňa, 0917436566
KK 047 Jablonica, M SR záchranárskych psov so zadaním skúšky
Kontakt: RNDr.Jana Hamerlíková, Hurbanova 743, 906 32 Jablonica, 0915311460,
[email protected]
KK Vranov nad Topľou, M SR IPO-FH
Kontakt: Peter Lengvarský, Na hrunku 52, 093 01 Vranov nad Topľou, mobil : 0907 680 228, e-mail
: [email protected]
Malý Lapáš, HŠV NO
Kontakt: Martin Tóth, 951 04 Malý Lapáš, 0903205219, [email protected]
Rudolf Danek
I.Lengvarský,
P. Čurila
M.Osman,
J.Stiegler
3. Kvalifikačné preteky
Dátum
Informácie
Rozhodca
KK Vranov nad Topľou, Kvalifikačné preteky na MS IPO-FH
22.03. P.Lengvarský,
Kontakt: Peter Lengvarský, Na hrunku 52, 093 01 Vranov nad Topľou, mobil : 0907 680 228, e-mail
23.03.
R. Danek
: [email protected] V prípade nepriaznivého počasia zmena termínu vyhradená!
IPO3 - A:
KMK Dagnik Veľká Paka, 1.kvalifikačné preteky o postup na MS WUSV a FCI /BH, IPO1, IPO2,
Klíma, B:
04.04. - IPO3/
Danek, C:
06.04. Kontakt: Jozef Domonkoš, Malá Paka 104, 930 51 Velká Paka, 0948000601 V rámci preteku aj
I.Lengvarský,
kategórie IPO2 a BH so zadaním skúšky.
IPO1 - Majtás
IPO3 - A:
Raček, B:
02.05. - ZO KK Poprad, 2.kvalifikačný pretek o postup na MS WUSV a MS FCI /IPO3, IPO1, SVV1//
Klíma, C:
04.05. Kontakt: Ján Garajček, 29.januára 634, 059 38 Štrba, 0903901857
I.Lengvarský,
IPO1 P.Lengvarský
IPO3 - A:
P.Lengvarský,
30.05. - Žilina , 3.kvalifikačný pretek o postup na MS WUSV a FCI /IPO3, IPO1/
B: Majtás, C:
01.06. Kontakt: Rudolf Danek, Záhradnícka 37, 010 04 Žilina, 0905358582
Klíma, IPO1 Honíšková
KK Vranov nad Topľou, MSR IPO-FH
20.09. I.Lengvarský,
Kontakt: Peter Lengvarský, Na hrunku 52, 093 01 Vranov nad Topľou, mobil : 0907 680 228, e-mail
21.09.
P. Čurila
: [email protected]
●
●
●
●
●
●
●
Postupový kľúč na MS FCI a MS WUSV – započítavajú sa 2 najlepšie kompletné súčty z 3.kvalifikačných pretekov pri
splnení limitu 540 bodov. Body sa môžu použiť len zo súťaží, kde bol splnený limit v každej disciplíne A/70, B/70, C/70.
Na MS FCI a WUSV postupuje max. 5 pretekárov
V prípade mimoriadnych udalostí, ktoré majú za následok vypadnutie reprezentanta z dôvodu úhynu psa, alebo úrazu, má
Prezídium ZŠK SR právo rozhodnúť o doplnení reprezentačného družstva ďalšími pretekármi do počtu 5, podľa poradia
umiestnenia a v osobitných prípadoch aj pri nesplnení bodového limitu.
Reprezentantom môže byť len občan Slovenskej republiky.
Postupový kľúč na MS stopárov - Z prvého kola postupuje 6 najlepších do druhého kola. Z druhého kola postupujú dvaja
najlepší na MS stopárov. Postup je v kompetencii Prezídia ZŠK SR.
Na pretekoch so zadaním skúšky (napr.CACIT), môže byť psovi zapísaná skúška do pracovného listu len v
prípade, že má splnenú požadovanú skúšku nižšieho stupňa.
Meniť a nahrádzať rozhodcov na jednotlivé disciplíny všetkých kvalifikačných pretekov môže usporiadateľ akceptovať len
po predchádzajúcom schválení Prezídiom ZŠK SR. Prezídium ZŠK SR si vyhradzuje právo zmeny personálneho obsadenia
akcií v mimoriadnych prípadoch.
UPOZORNENIE:
Pretekári, zúčastnení na jednotlivých pretekoch, sú povinní zúčastniť sa slávnostného vyhodnotenia pretekov. Pokiaľ sa
pretekári slávnostného vyhodnotenia nezúčastnia, alebo z pretekov odstúpia (s výnimkou zdravotných problémov psa),
budú diskvalifikovaní a nebude im umožnený štart na nasledujúcich kvalifikačných pretekoch. Jednotlivé priestupky bude
riešiť disciplinárna komisia ZŠK SR.
Vygenerované: 10.02.2014 15:02
- 4-
Kalendár kynologických akcií na rok 2014
SÚCHNO, ZŠK-SR
4. Oblastné výstavy NO
Dátum
Informácie
19.03. OKaH PPZ - OKaH Prezídia Policajného zboru /pplk. Ing. Vincúr/
05.04. KK Závod - Martin Kozárek, Mierová 856,Závod, 0918529864
12.04. KK Kočovce - Luboš Kopún, 916 31 Kočovce č.353, 0903453930, [email protected]
26.04. MKK Imeľ - Vojtech Hubsch, Hradná 821/10, 946 52 Imeľ, 0908415920
11.05. KŠK ECE Bardejov - Ján Sudimák, Pod Šibeňou Horou 45, 08501 Bardejov, [email protected]
24.05. KK Kolačno - Kontakt: Miloš Hudok, Kolačno 243, 95841 Kolačno, 0907331761
30.08. KK Trstice - Karol Nagy, 925 03 Horné Saliby 699, 0905 391277, [email protected]
Rozhodca
Ivan Kočajda
MVDr.Otakar
Meloun
Jürgen
Hoffman /DE/
Norbert
Wettlaufer
Ivan Kočajda
Otto Korber
Ahrens
Karel
Strouhal
KK Skovenský raj - Smižany - MVDr.Kristína Kovaľová, Astrová 4, 05201 Spišská Nová Ves, 0905
903102
12.10. KK Vyhne - Albín Majsniar, 966 02 Vyhne 93, 0905259122
22.10. OKaH PPZ - OKaH Prezídia Policajného zboru /pplk. Ing. Vincúr/
Ján Sudimák
28.11. Nitra / pri MVP v Nitre poriada KK Vyhne/ - Albín Majsniar, 966 02 Vyhne 93, 0905259122
L.Schweikert
11.10.
●
●
●
Na uvedené oblastné výstavy NO deleguje rozhodcov Chovateľská skupina SÚCHNO na návrh (požiadanie) usporiadateľa.
Na výstavách v triede dospelých NO psov i sučiek je podmienkou k účasti platný RTG DBK a DLK (jedince narodené po
1.1.2006) a skúška z výkonu (platí aj ZM).
Exportovaní jedinci v majetku slovenských chovateľov musia mať exportný preukaz pôvodu a musia byť zapísaní do
plemennej knihy SÚCHNO. V opačnom prípade sa takýto jedinci nemôžu zúčastniť na výstave.
5.a/ Bonitácie NO
Dátum
Informácie
15.03. KK Lučenec - Ing. Martin Majer, M.R.Štefánika 17, 985 11 Halič, 0902325519
20.03. OKaH PPZ - OKaH Prezídia Policajného zboru /pplk. Ing. Vincúr/
06.04. KK Závod - Martin Kozárek, Mierová 856,Závod, 0918529864
17.05. KK Drienov - Kontakt: Miroslav, Mruz, Revolučná 13,08204 Drienov, 0910907885
18.10. KK Pobedím - Jozef Bílik, 916 23 Pobedím 323, 0903250359
23.10. OKaH PPZ - OKaH Prezídia Policajného zboru /pplk. Ing. Vincúr/
25.10. ZO KK Poprad - Ján Garajček, 29.januára 634, 059 38 Štrba, 0903901857
01.11. KK Vyhne - Albín Majsniar, 966 02 Vhne 93, 0905259122
Komisár
Mgr. Juraj
Štaudinger
Mgr. Ivan
Kočajda
Milan
Kadlecej
Ján Sudimák
Albín
Majsniar
Mgr. Ivan
Kočajda
Ján Sudimák
Mgr. Ivan
Kočajda
Podmienky účasti na bonitáciach NO:
●
●
●
●
●
●
skúška z výkonu min. SVV1, vykonaná na Slovensku, SchH a IPO vykonané na Slovensku, v SRN, v ČR a v Rakúsku a ZVV
vykonaná v ČR
výstavné hodnotenie min. "dobrý" z OV SÚCHNO alebo z HŠV SÚCHNO v tr. mladých, dospievajúcich, alebo dospelých
hodnotenie z národných a z medzinárodných výstav organizovaných na Slovensku platí len za predpokladu, že výstavu
posudzuje rozhodca SÚCHNO
RTG bedrových kĺbov do druhého stupňa (vrátane) a výsledok RTG na DBK – ak bol vykonaný pred kúpou, zo SRN,
Rakúska (ÖSV) a ČR
jedinci narodené po 1.1.2006 RTG lakťových kĺbov do druhého stupňa (vrátane)
chovnosť na základe prvej bonitácie platí nasledujúce 2 roky. Jedinci zaradení do chovu v r. 2009 musia absolvovať
rebonitáciu v r. 2011. Po uplynutí tejto doby a novom úspešnom absolvovaní bonitácie je chovnosť predĺžená doživotne
Vygenerované: 10.02.2014 15:02
- 5-
Kalendár kynologických akcií na rok 2014
SÚCHNO, ZŠK-SR
5.b/ Bonitácie SV
Dátum
Informácie
13.04. KK Banská Bystrica - Mgr. Ivan Kočajda, Radvanská 25, 974 01 Banská Bystrica
26.04. KK Rohožník - Gabriela Salaiová, 906 38 Rohožník 347, 0903 468004
25.05. KK Kolačno - Kontakt: Miloš Hudok, Kolačno 243, 95841 Kolačno, 0907331761
29.11. Nitra / pri MVP Nitra organizuje KK Vyhne/ - Albín Majsniar, 966 02 Vyhne 93
Komisár
Jurgen
Hoffman
Dieter Oeser
Otto Korber
Ahrens
Schweikert
Podmienky účasti na bonitáciach SV:
●
skúška z výkonu min. SVV1, IPO1, /SchH1 u rozhodcu SV/, RTG DBK A DLK vyhodnotené v Nemecku so zápisom v
plemennej knihe SV, AD skúška a výstava u rozhodcu SV
6. a/ Medzinárodné skúšky IPO
Dátum
Informácie
KK Dolná Streda, Ivan Dobiš , Šintava 237, 0903 677769
Rozhodca
Vojtech
29.03.
Hübsch
Alžbeta
12.04. MKK Imeľ, Vojtech Hubsch, Hradná 821/10, 946 52 Imeľ, 0908415920
Jamnikar
Milan
12.04. MKK Nitra, Mgr. Maroš Svitač, Hanulova 4, Nitra, [email protected]
Kadlecaj
Jana
12.04. KK Sliač, Peter Šramko, Hájnická 157/28, 962 31 Sliač, 0905892796, [email protected]
Honíšková
12.04. KK Rohožník, Gabriela Salaiová, 906 38 Rohožník 347, 0903468004
Ludwig
- 13.04. rozhodca: Ludwig Wimmer /DE/
Wimmer /DE/
Bc. Jozef
19.04. KK Excel Trenčín, Viliam Ružička , 913 04 Chocholná Velčice 454, 0903453389
Adamuščin
19.04. KŠK Pezinok, Roman Novota, Záhradná 56, 900 26 Slovenský Grob, 0905 554997
Miloš Bočkai
20.04. ŠaKK Canislog Poprad, Jozef Olearčin, Dostojevského 45, Poprad 05801, t.č. 0905 544 645,
Ján Sudimák
Viliam
26.04. KK Bojnice, Igor Letavay, Cintorínska 104/65, 97201 Bojnice, 0905 483036, [email protected]
Ružička
26.04. MKK Hnúšťa, Ing.Oliva Vargová, Hlavná 14, 98101 Hnúšťa, 0907882630
Štefan Szabó
Peter
26.04. KK Košice-Krásna nad Horn, Peter Čurila , Repiská 184, 044 15 Nižná Myšľa, tel. 0915 567 550
Lengvarský
Martin
26.04. Canis sport Bratislava, Marta Majtásová, Na Hrádzi 9, Bratislava, [email protected]
Kozárek
27.04. KK Most, Dáša Kostelná, Narcisová 56, Bratislava, 0905910063
Miloš Bočkai
KK Vranov nad Topľou, Peter Lengvarský , Na hrunku 52, 093 01 Vranov nad Topľou, mobil : 0907
27.04.
Peter Čurila
680 228, e-mail : [email protected]
Milan
10.05. KK Staré ihrisko Bratisla, Mgr. Jana Guothová , Narcisová 40, 821 01 Bratislava, 0905594176
Kadlecaj
KK J.Stolárika Modra, Veronika Uherčíková , Harmónia 3038, 900 01 Modra, 0902135690,
11.05.
Miloš Bočkai
[email protected]
Jana
11.05. KK Zubrohlava, Milan Huľo, Hamuljakova 141/21, 029 01 Námestovo, 0910796633
Honíšková
17.05. KK Žilina 1, Rudolf Danek, Záhradnícka 37, 010 04 Žilina, 0905358582
Jana Kucková
24.05. Dogservice Maco Bratislav, Marian Rajcsanyi, Slatinska 26, 821 07 Bratislava, 0905 908868
Dušan Majtas
07.06. ECE Bardejov, Ján Sudimák , Pod Šibeňou Horou 45, 08501 Bardejov, [email protected]
Peter Čurila
Bc. Jozef
21.06. KK Laugaricio Trenčín, Alojz Pristach, Liptovská 2, 911 01 Trenčín, 0907 249574
Adamuščin
23.08. KK Detva, Radomír Lipták, Piešť 1 č.268, Detva, mob.0905 251699
KK Liptovský Hrádok, Libor Záhradník , Belánska 578, 033 01 Liptovský Hrádok, 0903353926,
13.09.
[email protected]
13.09. Majer-Prievidza, Jozef Záň , Malookružná 13/3, 971 01 Prievidza, 0903251860
04.10. KK Banská Belá, Milan Babirád , 966 15 Banská Belá 241, 0905 963376, [email protected]
04.10. KK Sliač, Peter Šramko, Hájnická 157/28, 962 31 Sliač, 0905892796, [email protected]
Vygenerované: 10.02.2014 15:02
- 6-
Kalendár kynologických akcií na rok 2014
SÚCHNO, ZŠK-SR
KK Žilina 1, Rudolf Danek, Záhradnícka 37, 010 04 Žilina, 0905358582
KK Most, Dáša Kostelná, Narcisová 56, Bratislava, 0905910063
KK Orava Párnica, Ján Franko, 026 01 Párnica 240
KK Blatné, MVDr. Ján Kuštár, Záhradná 16, 900 82 Blatné, 0905620676
KK Anička Košice, Kontakt: Bc. Michaela Burianová, Húskova 51, 040 23 Košice, 0908092841,
11.10.
www.kkanicka.sk
11.10. MKK Hnúšťa, Ing.Oliva Vargová, Hlavná 14, 98101 Hnúšťa, 0907882630
11.10. MKK Kolárovo, Marcel Molnár, Mierová 119, 94603 Kolárovo, 0905 111705
MKŠK Martin Odtoky, Mgr.Martina Babíková, S. Chalupku 16, 036 01 Martin,
11.10.
0911175573,[email protected]
11.10. ECE Bardejov, Ján Sudimák, Pod Šibeňou Horou 45, 08501 Bardejov, [email protected]
11.10. KK Rohožník, Gabriela Salaiová, 906 38 Rohožník 347, 0903468004
- 12.10. rozhodca: Koczi /A/
12.10. Agilis Lučenec, Peter Dóža, Sadová 26, 98401 Lučenec, 0907172590, [email protected]
18.10. KK Smolinské, Vladimír Smolinský , 906 42 Smolinské 375, 090147964, [email protected]
18.10. KK Závod, Martin Kozárek, Mierová 856,Závod, 0918529864
18.10. KK Staré ihrisko Bratisla, Mgr. Jana Guothová , Narcisová 40, 821 01 Bratislava, 0905594176
25.10. MKK Imeľ, Vojtech Hubsch , Hradná 821/10, 946 52 Imeľ, 0908415920
25.10. KŠK Pezinok, Roman Novota, Záhradná 56, 900 26 Slovenský Grob, 0905 554997
25.10. KK Bojnice, Igor Letavay, Cintorínska 104/65, 97201 Bojnice, 0905 483036, [email protected]
KŠK ECE Bardejov, Ing.Marianna Virgalová, Tehelná 113, 085 01 Bardejov , 0905 227 013
25.10.
!!! miesto konania Mokroluh !!!
KK Vranov nad Topľou, Peter Lengvarský , Na hrunku 52, 093 01 Vranov nad Topľou, mobil : 0907
26.10.
680 228, e-mail : [email protected]
27.10. KK Dog a Wolf Turčianske , Ján Dírer, 038 61 Turčianske Kľačany 303, 0905929550
04.10.
05.10.
05.10.
06.10.
b/ Obedience
Dátum
Informácie
KŠKO Bratislava, Ingrid Tkáčová, Líščie Nivy 2, 82108 Bratislava, 0948 386 705,
22.03. [email protected]
Skúšky sa uskutočnia v rámci 2.pretekov Ligy Obedience a pretekov Duna Cup 2014, Veľká Paka.
03.05. ŠaKK Canislog Poprad, Jozef Olearčin, Dostojevského 45, Poprad 05801, t.č. 0905 544 645,
17.05.
Turňa nad Bodvou, Mgr. Dana Tóthová, 044 71 Paňovce 135, 0948 119512
Skúšky sa uskutočnia v rámci 3.pretekov Ligy Obedience
28.06.
Mošovce, Ľudovít Krampe, Červenej armády 69, 039 01 Turčianske Teplice, 0905 493509
Skúšky sa uskutočnia v rámci 4.pretekov Ligy Obedience
Malý Lapáš, Ingrid Tkáčová, Líščie Nivy 2, 82108 Bratislava, 0948 386 705,
[email protected]
06.09.
Skúšky sa uskutočnia v rámci 5.pretekov Ligy Obedience a Majstrovstiev ZŠK SR Obedience
/CACIOB/.
11.10.
Hrabušice-Podlesok, Jozef Olearčin, Dostojevského 45, Poprad 05801, t.č. 0905 544 645
Skúšky sa uskutočnia v rámci 1.pretekov Ligy Obedience 2015
Rozhodca
Tamáši,
Tkáčová,
Durčanská
Tóthová,
Durčanská
Olearčin,
Durčanská
Tamáši,
Olearčin,
Tóthová
Tamáši,
Olearčin,
Tkáčová,
Tóthová, zahr.
rozhodca
Tamáši,
Tóthová,
Ďurčanská
c/ Špeciálne skúšky + SVV3
●
Môžu sa vykonávať v termínoch masových skúšok súčasne s nimi podľa rozpisu, za dodržania maximálneho počtu 10-tich
psovodov u rozhodcov:
p. Adamčiaková, Benovič, Čurila, Hamerlík, Kadlecaj, Klíma, I.Lengvarský, P.Lengvarský, Majtas, Majtasová, Malina,
Mazúr, Palec, Petruš, Ráček, Ružička, Sláčková, Sudimák, Szabó, Šaliga, Štaudinger, Štrba, Tatarko.
❍
d/ Skúšky malých plemien
●
Skúšky malých plemien sa môžu vykonávať v termínoch masových skúšok súčasne s nimi podľa rozpisu, za dodržania
maximálneho počtu 10-tich psovodov v jednom termíne u rozhodcov:
Vygenerované: 10.02.2014 15:02
- 7-
Kalendár kynologických akcií na rok 2014
❍
SÚCHNO, ZŠK-SR
p Adamčiaková, Benovič, Gajdoš, Kadlecaj, Kozárek, I.Lengvarský, Majtas, Malina, Petruš, Prouza, Sitarčík, Slačková,
Sudimák, Szabó, Štaudinger, Tatarko.
e/ Skúšky všestranného výcviku SVV
Dátum
Informácie
29.03. Agilis Lučenec, Peter Dóža, Sadová 26, 98401 Lučenec, 0907172590, [email protected]
29.03. KK Závod, Martin Kozárek, Mierová 856,Závod, 0918529864
29.03. KK Banská Bystrica, Mgr.Ivan Kočajda, Radvanská 25, Banská Bystrica, 0949861875
30.03. KK Dolná Streda, Ivan Dobiš, Šintava 237, 0903 677769
12.04. MKK Nitra, Mgr. Maroš Svitač, Hanulova 4, Nitra, [email protected]
12.04.
KK Košice-Krásna nad Horn, Peter Čurila , Repiská 184, 044 15 Nižná Myšľa, tel. 0915 567
[email protected], 0915740320
12.04. KK Pliešovce, Bc.Ivan Teren, Tajovského 362/9, Pliešovce, 0904678174
18.04. Dogservice Maco Bratislav, Marian Rajcsanyi , Slatinska 26, 821 07 Bratislava, 0905 908868
19.04.
KK Liptovský Hrádok, Libor Záhradník , Belánska 578, 033 01 Liptovský Hrádok, 0903353926,
[email protected]
19.04. KK Vyhne, Albín Majsniar, 966 02 Vyhne 93, 0905259122
19.04. KK Detva, Radomír Lipták, Piešť 1 č.268, Detva, mob.0905 251699
26.04. KK Lučenec, Ing. Martin Majer, M.R.Štefánika 17, 985 11 Halič, 0902325519
26.04. KK pri SPoŠ Michalovce, Judita Želtvayová, Štefánikova 28, 07101 Michalovce
KK Anička Košice, Kontakt: Bc. Michaela Burianová, Húskova 51, 040 23 Košice, 0908092841,
26.04.
www.kkanicka.sk
26.04. KK Leopoldov, Jozef Tkáč, Gucmanová 656/14, 920 41 Leopoldov, 0905 920963
26.04. MKK Kolárovo, Marcel Molnár, Mierová 119, 94603 Kolárovo, 0905 111705
26.04. KK Sĺňava, Jozef Piovarči, Teplická 29, 921 01 Piešťany, 0915721324
KŠK ECE Bardejov, Ing.Marianna Virgalová, Tehelná 113, 085 01 Bardejov , 0905 227 013
26.04.
!!! miesto konania Mokroluh !!!
26.04. MKK Alekšince, Robert Faltus, 951 22 Alekšince 43, 0903811737
27.04. KK Smolinské, Vladimír Smolinský , 906 42 Smolinské 375, 090147964, [email protected]
10.05. KK Pobedím, Jozef Bílik, 916 23 Pobedím 323, 0903250359
10.05. KK Gbely, Mgr. Dušan Vrbňák , Štefánikova 381, 908 45 Gbely, 0905793501
10.05. KK Podbreziny, Pavol Pávnica, Jefremovská 614/7, Liptovský Mikuláš, 0905343352
11.05. ECE Bardejov, Ján Sudimák, Pod Šibeňou Horou 45, 08501 Bardejov, [email protected]
17.05. KK 1 Prešov, Andrej Sabanoš, Šípková 1, Prešov-Solivar tel. č. 0911 438581
17.05. KK Malá Fatra - Varín, Podhorský Peter, Hájik 413, 031 03 Varín, 0905265564
18.05. KK Dog a Wolf Turčianske , Ján Dírer, 038 61 Turčianske Kľačany 303, 0905929550
24.05. Majer-Prievidza, Jozef Záň , Malookružná 13/3, 971 01 Prievidza, 0903251860
24.05. KK Šalková, Ivan Plavec, Hronská 55, Banská Bystrica-Šalková
Vygenerované: 10.02.2014 15:02
Rozhodca
Mgr.
Miroslav
Surový
Dušan Majtas
Bc. Ivan
Teren
Ing. Štefan
Hamerlík
Jaroslav
Jančiček
MVDr. Pavol
Marton
Pharm.Dr.
Vasil Šatník
Martin
Kozárek
Ján Kačník
Bc. Andrea
Adamčiaková
Mgr. Juraj
Štaudinger
Pharm.Dr.
Vasil Šatník
Ján Sudimák
MVDr. Pavol
Marton
MVDr.
Vladimír Salai
MVDr.
Ľubomír Jaký
Igor Malina
Bc. Eugen
Moré
Ing. Marián
Ráček
Marta
Majtasová
Viliam
Ružička
Alžbeta
Jamnikar
MUDr.
Vladimír
Kormoš
Peter Čurila
Peter
Lengvarský
Ján Kačník
Ondrej Bihari
Miroslav
Nalevanko
Rudolf Danek
- 8-
Kalendár kynologických akcií na rok 2014
SÚCHNO, ZŠK-SR
KK 047 Jablonica, RNDr.Jana Hamerlíková, Hurbanova 743, 906 32 Jablonica, 0915311460,
24.05. [email protected]
SVV + SMP
07.06. KK Námestovo, František Ptačin , Mieru 275/4, 029 01 Námestovo, 0903 517691
KK Slovenský raj - Smižan, MVDr.Kristína Kovaľová,, Astrová 4, 05201 Spišská Nová Ves, 0905
07.06.
903102
07.06. KK Sliač, Peter Šramko, Hájnická 157/28, 962 31 Sliač, 0905892796, [email protected]
08.06. KK Most, Dáša Kostelná, Narcisová 56, Bratislava, 0905910063
14.06.
MKŠK Martin Odtoky, Mgr.Martina Babíková , S. Chalupku 16, 036 01 Martin,
0911175573,[email protected]
21.06. KK Rohožník, Gabriela Salaiová, 906 38 Rohožník 347, 0903468004
22.06. KK Zubrohlava, Miroslav Lešňovský, Lazová 388, 029 43 Zubrohlava
28.06.
23.08.
06.09.
06.09.
13.09.
14.09.
20.09.
20.09.
20.09.
04.10.
04.10.
04.10.
04.10.
11.10.
11.10.
11.10.
18.10.
18.10.
18.10.
19.10.
25.10.
25.10.
25.10.
25.10.
26.10.
01.11.
ZKB Turčianské Teplice, Kontakt: Dušan Krupa, Kuzmányho 245/2, 03901 Turčianske Teplice,
0905 211118
KŠK Pezinok, Roman Novota, Záhradná 56, 900 26 Slovenský Grob, 0905 554997
KK Prešov 2 Bikoš, Peter Špes, Clementisová 10, Prešov, 0907 457683
ECE Bardejov, Ján Sudimák, Pod Šibeňou Horou 45, 08501 Bardejov, [email protected]
Canis sport Bratislava, Marta Majtásová, Na Hrádzi 9, Bratislava, [email protected]
Agilis Lučenec, Peter Dóža, Sadová 26, 98401 Lučenec, 0907172590, [email protected]
KK J.Stolárika Modra, Veronika Uherčíková , Harmónia 3038, 900 01 Modra, 0902135690,
[email protected]
KK Vranov nad Topľou, Peter Lengvarský, Na hrunku 52, 093 01 Vranov nad Topľou, mobil : 0907
680 228, e-mail : [email protected]
KK Považský Chlmec, František Plavý , Višňové 581, 013 23 Žilina, tel: 0907 242 705, mail:
[email protected]
Dlhá nad Kysucou, Anton Barčák, Predmier 49, 023 54 Turzovka, 0908 935880
KK Rohožník, Gabriela Salaiová, 906 38 Rohožník 347, 0903468004
Dogservice Maco Bratislav, Marian Rajcsanyi , Slatinska 26, 821 07 Bratislava. 0905 908868
KK SLOVINKY , Peter FIGULI, 0908368118, [email protected]
KK pri SPoŠ Michalovce, Judita Želtvayová, Štefánikova 28, 07101 Michalovce
KK Sĺňava, Jozef Piovarči, Teplická 29, 921 01 Piešťany, 0915721324
KK 1 Prešov, Andrej Sabanoš , Šípková 1, Prešov-Solivar tel. č. 0911 438581
KK Excel Trenčín, Viliam Ružička , 913 04 Chocholná Velčice 454, 0903453389
ŠaKK Canislog Poprad, Jozef Olearčin , Dostojevského 45, Poprad 05801, t.č. 0905 544 645,
KK Vyhne, Albín Majsniar, 966 02 Vyhne 93, 0905259122
KK Kolačno, Kontakt: Miloš Hudok, Kolačno 243, 95841 Kolačno, 0907331761
KK Laugarício Trenčín, Alojz Pristach, Liptovská 2, 911 01 Trenčín, 0907 249574
KK Skalica, Mgr. Ján Vašečka , Školská 27, 90901 Skalica, 0905783913
KK Bratislava Vtáčnik, Ľudovít Svoboda , Sibírska 29, 831 02 Bratislava, 0905962314
- aj malé plemená KK Bojnice, Igor Letavay, Cintorínska 104/65, 97201 Bojnice, 0905 483036, [email protected]
KK Holíč, Martin Foriška, 908 47 Radimov 88, 0902 113828
Skúšky sa uskutočnia v kynologickom areáli v Radimove
KK Banská Bystrica, Mgr.Ivan Kočajda , Radvanská 25, Banská Bystrica, 0949861875
Marta
Majtasová
Rudolf Danek
Jozef Olearčin
RNDr. PhDr.
Silvia
Marková
MVDr.
Ľubomír Jaký
RNDr. PhDr.
Silvia
Marková
Alžbeta
Jamnikar
Ing. Jaroslava
Slačková
Bc. Ivan
Teren
7. Športové kynologické akcie
Dátum
25.01.
Informácie
Rozhodca
KŠZK Rúbanice Holíč, Novoročný pretek o pohár primátora mesta Holíč /BH, IPO1, SVV1/
- bez stôp
Alžbeta Jamnikar
Kontakt: Bc. Jana Šafárová, email: [email protected], 0905 927898
Vygenerované: 10.02.2014 15:02
- 9-
Kalendár kynologických akcií na rok 2014
22.02.
22.03. 23.03.
12.04.
25.04. 27.04.
26.04.
01.05.
08.05.
10.05.
10.05.
17.05.
31.05.
31.05.
07.06.
20.06. 22.06.
30.06. 06.07.
05.07.
05.07.
19.07.
01.08. 02.08.
01.08. 02.08.
10.08.
16.08. 17.08.
23.08.
30.08.
KK 047 Jablonica, Záhorácka zimná liga kynológov-obranársky pretek
Kontakt: RNDr.Jana Hamerlíková, Hurbanova 743, 906 32 Jablonica, 0915311460,
[email protected]
KMK Dagnik Veľká Paka, Duna Cup - Jozefov pohár
Kontakt: Jozef Domonkoš, Malá Paka 104, 930 51 Velká Paka, 0948000601 16.03.2013
kategórie: BH /so zápisom skúšky/,ZM,OBEDIENCE, najkrajší pes, 17.03.2013 kategórie:
SVV1, IPO1, IPO3 /bez pachových prác/.
KK UVLaF Košice, Kvalifikačný pretek v BVK - oblasť východ
Kontakt: MVDr. Jana Farbáková, Komenského 73, 04081Košice, 0907120713
Majer-Prievidza, Školenie výcvikár, figurant
Kontakt: Juraj Linhart, ul. Lúčky 34/2 Bojnice, tel. č. 0915730915
Canis Spišská Nová Ves, Pretek klubu Canis so zadaním skúšky /BH/
Kontakt: Milan Oravec, J.Matušku 12/39, 052 05 Spišská Nová Ves, 0903638202
KK Sabinov, Pretek Cena Sabinova /IPO1, SVV1/ so zadaním skúšky
Kontakt: Ján Mihálik, Ružova 59, 083 01 Sabinov, 0911228713
KK Drienov, Memoriál Jozefa Pavúra
Kontakt: Miroslav, Mruz, Revolučná 13,08204 Drienov, 0910907885
KK Slovenský raj - Smižany, Cena Slovenského raja /BH/ so zadaním skúšky
Kontakt: MVDr.Kristína Kovaľová, Astrová 4, 05201 Spišská Nová Ves, 0905 903102 Pretek
je so zadaním skúšky.
KK Lugaricio Trenčín, VVS Považský pohár /SVV1, IPO1/ - 1.kolo
Alojz Pristach, Liptovská 2, 911 01 Trenčín, 0907 249574
Canis Spišská Nová Ves, Cena Spiša /SVV1, IPO1/ so zadaním skúšky
Kontakt: Milan Oravec, J.Matušku 12/39, 052 05 Spišská Nová Ves, 0903638202
ZKB Turčianské Teplice, Obranársky pretek mesta Turčianské Teplice
Kontakt: Dušan Krupa, Kuzmányho 245/2, 03901 Turčianske Teplice, 0905 211118,
[email protected]
Banská Belá, Kvalifikačný pretek v BVK /stred/
Kontakt: Milan Babirád, 966 15 Banská Belá 241, 0905963376,[email protected]
Nová Baňa, Obranársky pretek O Pohár primátora mesta
Kontakt: Slavomír Bedenský, Brezová 14, 96801 Nová Baňa, 0917436566
ŠaKK Canislog Poprad, Školenie výcvikár-figurant
Kontakt: Jozef Olearčin, Dostojevského 45, Poprad 05801, t.č. 0905 544 645
KK Prašice, Letný výcvikový tábor - 3.ročník
Kontakt: Peter Detko, 1. mája 167, 95622 Prašice, 0902 103184, [email protected]
Agilis Lučenec, Výcvikový seminár /SVV a IPO/
Kontakt: Peter Dóža, Sadová 26, 98401 Lučenec, 0907172590, [email protected]
KK Prašice, Kvalifikačný pretek v BVK /západ/
Kontakt: Peter Detko, 1. mája 167, 95622 Prašice, 0902 103184, [email protected]
KK Tomášov, Kvalifikačný pretek v BVK - Bratislava a okolie
A.Štrasser, Svätej trojice 1, 900 44 Tomášov, 0905 815854
KK Lučenec, Výcvikový seminár Lučenec
Kontakt: Ing.Martin Majer, M.R.Štefánika 17, 985 11 Halič, 0902325519
KK Lučenec, Výcvikový seminár
Kontakt: Ing. Martin Majer, M.R.Štefánika 17, 985 11 Halič, 0902325519
KK Bodona Piešťany, VVS Považský pohár /SVV1, IPO1/ - 2.kolo
Kontakt: Bc.Milan Komandel, Jánošíková 66, 921 01 Piešťany, 0903868975,
[email protected]
KK Anička Košice, Cassovia Multicup /SVV+malé plemená/ so zadaním skúšky
Kontakt: Bc. Michaela Burianová, Húskova 51, 040 23 Košice, 0908092841,
www.kkanicka.sk
KK Kolačno, 17.ročník o Pohár SNP
Kontakt: Miloš Hudok, Kolačno 243, 95841 Kolačno, 0907331761
MKK Alekšince, Pretek o Pohár starostu obce Alekšince so zadaním skúšky /SVV1/
Kontakt: Robert Faltus, 951 22 Alekšince 43, 0903811737 Pretek je so zadaním skúšky.
30.08. - VRBOVÉ, GRAND PRIX KYNOLOGICKÁ REVUE - CACIT
31.08. Kontakt: Miroslav Slovák, [email protected]
Vygenerované: 10.02.2014 15:02
SÚCHNO, ZŠK-SR
Milan Kadlecaj - BH
IPO: Čurila, SVV:
Sudimák
Štefan Szabó
IPO1: J.Adamuščin,
SVV1: I.Malina
Jozef Olearčin
Pharm.Dr. Vasil
Šatník
IPO3: A-Ing.Ráček ,
B-Jánsky /CZ/,
C-Bc.Adamuščin ,
IPO1: A -Ružička,
B-Klíma ,
C-Bc.Adamuščin ,
SVV1: A- Ružička,
B+C-Mgr.Štaudinger
- 10-
Kalendár kynologických akcií na rok 2014
SÚCHNO, ZŠK-SR
KK Nirtica, Putovný Pohár KK Nitrica + 4.kolo Považský Pohár /SVV1, IPO1/ - 3.kolo
Kontakt: Branislav Ondrka, 95642 Žitná Radiša 185, 0918 245609
KK Čakajovce, O Pohár starostu obce Čakajovce so zadaním skúšky /SVV1, SVV2/
06.09.
Kontakt: Peter Marciš, Šuleková 33, 949 01 Nitra, 0905 548058
KK Banská Belá, 8.ročník preteku o Pohár KK Banská Belá /SVV1, IPO1/
06.09.
Kontakt: Milan Babirád, 966 15 Banská Belá 241, 0905 963376, [email protected]
Banská Belá, 8.ročník Preteku o Pohár Kynologického klubu Banská Belá /SVV1, IPO1/
06.09.
Kontakt: Milan Babirád, 966 15 Banská Belá 241, 0905963376,[email protected]
MKK Zbehy, Národný pohár Zbehy 2014 /SVV1, SVV2, SVV3/ so zadaním skúšky
20.09.
Kontakt: Stanislav Žákovič, 95142 Zbehy 51, 0905 543692
KK Turčianské Kľačany, 3.ročník Obranársky pretek - Memoriál Miroslava Mažáriho
21.09.
Kontakt: Marián Soldán, M.R.Štefánika 6, 038 61 Vrútky, 0918930689
KK Anička Košice, Working dog Cassovia cup+obranársky pretek /SVV + IPO/ so zadaním
04.10. - skúšky
05.10. Kontakt: Bc. Michaela Burianová, Húskova 51, 040 23 Košice, 0908092841,
www.kkanicka.sk
KK Prašice, Pretek prašických kynológov /ZM,SVV1,SVV2,IPO1/ so zadaním skúšky
04.10.
Kontakt: Peter Detko, 1. mája 167, 95622 Prašice, 0902 103184, [email protected]
KK Prašice, Pretek prašických kynológov /ZM, SVV1, SVV2, IPO1/ - so zadaním skúšky
04.10.
Kontakt: Peter Detko, 1. mája 167, 95622 Prašice, 0902 103184, [email protected]
KK Bodona Piešťany, Kynologická súťaž podľa SVV1 bez stôp
05.10. Kontakt: Bc.Milan Komandel, Jánošíková 66, 921 01 Piešťany, 0903868975,
[email protected]
11.10. - KK UVLaF Košice, Pretek O Pohár rektora UVLF /SVV, IPO/ so zadaním skúšky
12.10. Kontakt: MVDr. Jana Farbáková, Komenského 73, 04081Košice, 0907120713
MKK Nitra, Memoriál B.Šaligu /SVV, IPO/ so zadaním skúšky
11.10.
Kontakt: Mgr. Maroš Svitač, Hanulova 4, Nitra, [email protected]
Tekovská Breznica, Pretek /ZM, SVV1/ so zadaním skúšky
11.10.
Kontakt: Jozef Juhás, 966 52 Tekovská Breznica 645, 0905826429
MKK Lazany, Hornonitriansky pohár /BH, ZM, SVV1, IPO1/
18.10.
Kontakt: Ján Baláž, Školská 432/31, Lazany, 0907 618650
KK Košice-Krásna nad Hornádom, Memoriál Petra Spacaya so zadaním skúšky /SVV,
25.10. IPO/
Kontakt: Peter Čurila, Repiská 184, 044 15 Nižná Myšľa, tel. 0915 567 550
KK Pobedím, Súťaž o pohár KK Pobedím /SVV1, IPO1/ so zadaním skúšky + 4.kolo
25.10. Považský pohár
Kontakt: Jozef Bílik, 916 23 Pobedím 323, 0903250359
KK Šalková, Šalkovský pretek /SVV1, SVV2, SVV3/ so zadaním skúšky
25.10.
Kontakt: Ivan Plavec, Hronská 55, Banská Bystrica-Šalková
KK Most, Bratislavský pretek /BH, IPO1/ so zadaním skúšky
09.11.
Kontakt: Dáša Kostelná, Narcisová 56, Bratislava, 0905910063
Agilis Lučenec, 13.Pretek o Pohár firmy RÚR GAS /SVV1 a IPO1 bez stôp/
15.11.
Kontakt: Peter Dóža, Sadová 26, 98401 Lučenec, 0907172590, [email protected]
KK Excel Trenčín, Vianočný pretek kynológov
06.12.
Kontakt: Viliam Ružička, 913 04 Chocholná Velčice 454, 0903453389
KK Lučenec, Memoriál Imricha Vargu, Obranársky pretek o putovný pohár predsedu KK
06.12. Lučenec
Kontakt: Ing.Martin Majer, M.R.Štefánika 17, 985 11 Halič, 0902325519
KK Lučenec, Memoriál Imricha Vargu
06.12.
Ing. Martin MajerM.R.Štefánika 17, 985 11 Halič, 0902325519
Agilis Lučenec, Klubový pretek
14.12.
Kontakt: Peter Dóža, Sadová 26, 98401 Lučenec, 0907172590, [email protected]
KK Prešov 2 Bikoš, Klubový vianočný pretek
20.12.
Kontakt: Peter Špes, Clementisová 10, Prešov, 0907 457683
06.09.
8. Výcvikové kynologické tábory
Dátum
Informácie
30.06. - KK Prašice, Letný výcvikový tábor
06.07. Kontakt: Peter Detko, 1. mája 167, 95622 Prašice, 0902 103184, [email protected]
Vygenerované: 10.02.2014 15:02
Rozhodca
- 11-
Kalendár kynologických akcií na rok 2014
SÚCHNO, ZŠK-SR
KK HERO, Stanový výcvikový tábor-Poruba
01.08. Kontakt: Anton Šabík, Prievidzská 7/2, 972 51 HandlovÁ, tel: 0914109445, mail:
03.08.
[email protected]
04.08. - KK Bodona Piešťany, Letný výcvikový tábor so zadaním skúšky /SVV/
09.08. Kontakt: Bc.Milan Komandel, Jánošíková 66, 921 01 Piešťany, 0903868975, [email protected]
09.08. - Nová Baňa, Letný výcvikový tábor
11.08. Kontakt: Slavomír Bedenský, Brezová 14, 96801 Nová Baňa, 0917436566
Vygenerované: 10.02.2014 15:02
- 12-
Kalendár kynologických akcií na rok 2014
SÚCHNO, ZŠK-SR
Rozhodcovia pre: Výkon psov IPO
P.č.
Priezvisko, meno, titul, adresa
1.
Adamčiaková Andrea Bc., Železničná 955, 034 95 Likavka
2.
3.
4.
5.
6.
Adamuščin Jozef Bc., Nám. Oslobodenia 16/5, 905 01 Senica
Bihari Ondrej , 966 15 Banská Belá 294
Bočkai Miloš , Osadná 18, 831 01 Bratislava
Čurila Peter , Repiská 184, 044 15 Nižná Myšľa
Danek Rudolf , Záhradnícka 37, 010 04 Žilina
7.
Hamerlík Štefan Ing., Školská 6, 906 32 Jablonica
8.
9.
Honíšková Jana , Osiková 7, 010 01 Žilina
Hübsch Vojtech , 946 52 Imeľ 821
10. Jaký Ľubomír MVDr., Svätoplukova 50, 903 01 Senec
11. Jamnikar Alžbeta , Pri Hrádzi 9/A, 821 06 Bratislava
12. Kadlecaj Milan , Mierová 32, 900 44 Tomašov
13.
14.
15.
16.
Klíma Jozef , 900 63 JAKUBOV 384
Kozárek Martin , Mierová 856, 908 72 Závod
Kucková Jana , 976 33 Oravce 10
Lengvarský Peter , Na Hrunku 52, 093 01 Vranov nad Topľou
17. Lengvarský Igor Mgr., Tehelná 276, 093 03 Vranov nad Topľou
18. Majtas Dušan , Pri Hrádzi 9, 821 06 Bratislava
19.
20.
21.
22.
Majtasová Marta , Pri Hrádzi 9, 821 06 Bratislava
Marton Pavol MVDr., Rožkovany 267, 082 71 Lipany nad Torysou
Olearčin Jozef , Dostojevského 45, 058 01 Poprad
Ráček Marián Ing., 935 31 Dolná Seč 273
23. Ružička Viliam , Súhrada 454, 913 04 Chocholná-Velčice
24.
25.
26.
27.
Salai Vladimír MVDr., 906 38 Rohožník 347
Šaliga Ján , J.Kráľa 110, 949 01 Nitra
Štrba Miroslav , Štúrova 13/7, 968 01 Nová Baňa
Sudimák Ján , Pod Šibeňou horou 45, 085 01 Bardejov
28. Szabó Štefan , Jovická 28, 048 01 Rožňava
29. Tóth Ján , Malý Lapáš 1, 951 04 Veľký Lapáš
Telefón
044/4331792, 0905
511 257
0907 738 031
0918 183 525
0915578630
0915 567 550
0905 358 582
034/6583226, 0904
165 079
0949 204 142
0908 415 920
02/45923033, 0908
737 870
0949 711 335
02/45958315, 0905
341 415
0903 102 686
0918 529 864
0903 525 984
0907 680 228
057/4464781, 0905
249 334
02/45522441, 0907
716 290
0908 128 331
0905 604 281
0905 544 645
0903 219 471
032/6484038, 0903
453 389
0905 521 887
0907 295 245
045/6856244
0907 993 512
058/7343702, 0905
967 207
0903 795 693
Rozhodcovia pre: Národný skúšobný poriadok
P.č.
Priezvisko, meno, titul, adresa
1.
Adamčiaková Andrea Bc., Železničná 955, 034 95 Likavka
2.
3.
Adamuščin Jozef Bc., Nám. Oslobodenia 16/5, 905 01 Senica
Bihari Ondrej , 966 15 Banská Belá 294
4.
Blaško Ján , Štefánikova 545, 059 38 Štrba
5.
6.
Čurila Peter , Repiská 184, 044 15 Nižná Myšľa
Danek Rudolf , Záhradnícka 37, 010 04 Žilina
7.
Hamerlík Štefan Ing., Školská 6, 906 32 Jablonica
8.
Hübsch Vojtech , 946 52 Imeľ 821
9.
Jaký Ľubomír MVDr., Svätoplukova 50, 903 01 Senec
10. Jamnikar Alžbeta , Pri Hrádzi 9/A, 821 06 Bratislava
Vygenerované: 10.02.2014 15:02
Telefón
044/4331792, 0905
511 257
0907 738 031
0918 183 525
052/7781370, 0903
995 420
0915 567 550
0905 358 582
034/6583226, 0904
165 079
0908 415 920
02/45923033, 0908
737 870
0949 711 335
- 13-
Kalendár kynologických akcií na rok 2014
11. Jančiček Jaroslav , Holubyho 22, 920 03 Šulekovo
12. Kačník Ján , D.Makovického 73/4, 034 01 Ružomberok
13. Kadlecaj Milan , Mierová 32, 900 44 Tomašov
14. Kormoš Vladimír MUDr., Ústie nad priehradou 107, 028 01 Trstená
15. Kozárek Martin , Mierová 856, 908 72 Závod
16. Lengvarský Peter , Na Hrunku 52, 093 01 Vranov nad Topľou
17. Lengvarský Igor Mgr., Tehelná 276, 093 03 Vranov nad Topľou
18. Majtas Dušan , Pri Hrádzi 9, 821 06 Bratislava
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Majtasová Marta , Pri Hrádzi 9, 821 06 Bratislava
Malina Igor , Brigádnická 35, 911 01 Trenčín
Marková Silvia RNDr. PhDr., Pravenec 290, 972 16 Prievidza
Marton Pavol MVDr., Rožkovany 267, 082 71 Lipany nad Torysou
Moré Eugen Bc., B.Němcovej 19, 080 05 Prešov
Nalevanko Miroslav , Benice 31, 038 42 Príbovce
Olearčin Jozef , Dostojevského 45, 058 01 Poprad
Ráček Marián Ing., 935 31 Dolná Seč 273
27. Ružička Viliam , Súhrada 454, 913 04 Chocholná-Velčice
28.
29.
30.
31.
Salai Vladimír MVDr., 906 38 Rohožník 347
Šaliga Ján , J.Kráľa 110, 949 01 Nitra
Šatník Vasil Pharm.Dr., 976 34 Tajov 263
Sitarčík Jaroslav Mgr., Svätoplukova 2, 984 01 Lučenec
32. Slačková Jaroslava Ing., Priebežná 489/9, 031 01 Liptovský Mikuláš
33. Štaudinger Juraj Mgr., L.Svobodu 28, 984 01 Lučenec
34. Štrba Miroslav , Štúrova 13/7, 968 01 Nová Baňa
35. Sudimák Ján , Pod Šibeňou horou 45, 085 01 Bardejov
36. Surový Miroslav Mgr., Strmá 7, 974 11 Banská Bystrica
37. Szabó Štefan , Jovická 28, 048 01 Rožňava
38. Teren Ivan Bc., Tajovského 362/9, 962 63 Pliešovce
39. Tóth Ján , Malý Lapáš 1, 951 04 Veľký Lapáš
40. Želtvayová Judita , Štefánikova 28 B2/A, 071 01 Michalovce
SÚCHNO, ZŠK-SR
0902 219 415
044/4328203, 0904
985 740
02/45958315, 0905
341 415
043/5322024, 0905
522 417
0918 529 864
0907 680 228
057/4464781, 0905
249 334
02/45522441, 0907
716 290
0908 128 331
0944 534 295
046/5441412
0905 604 281
0905 488 758
0907 557 651
0905 544 645
0903 219 471
032/6484038, 0903
453 389
0905 521 887
0907 295 245
0907 818 436
0911 209 714
044/5533400, 0905
268 630
047/4323986, 0905
265 563
045/6856244
0907 993 512
0905 644 907
058/7343702, 0905
967 207
045/5562521, 0904
678 174
0903 795 693
056/6425633, 0908
972 916
Rozhodcovia pre: Obedience
P.č.
Priezvisko, meno, titul, adresa
1. Ďurčanská Karin , Kalinčiakova 9, 040 01 Košice
2. Olearčin Jozef , Dostojevského 45, 058 01 Poprad
3. Tamáši Pavel Ing., Karpatské námestie 17, 831 06 Bratislava
4. Tkáčová Ingrid Ing., Líščie Nivy 2, 821 08 Bratislava
5. Tóthová Dana Mgr., 044 71 Paňovce 135
Telefón
0905 109 428
0905 544 645
0917 753 931
0948 386 705
0911 273 052
Rozhodcovia pre: PZ - záchranárske
P.č.
Priezvisko, meno, titul, adresa
1.
Adamčiaková Andrea Bc., Železničná 955, 034 95 Likavka
2.
3.
Gajdoš Jaroslav , 038 47 Sklené 313
Sitarčík Jaroslav Mgr., Svätoplukova 2, 984 01 Lučenec
Vygenerované: 10.02.2014 15:02
Telefón
044/4331792, 0905
511 257
0905 603 066
0911 209 714
- 14-
Kalendár kynologických akcií na rok 2014
4.
Slačková Jaroslava Ing., Priebežná 489/9, 031 01 Liptovský Mikuláš
5.
Štaudinger Juraj Mgr., L.Svobodu 28, 984 01 Lučenec
SÚCHNO, ZŠK-SR
044/5533400, 0905
268 630
047/4323986, 0905
265 563
Rozhodcovia pre: Exteriér NO
P.č.
Priezvisko, meno, titul, adresa
1. Huľo Milan , Hamuljakova 141/21, 029 01 Námestovo
2.
Kadlecaj Milan , Mierová 32, 900 44 Tomášov
3.
4.
Kočajda Ivan, Mgr. , Radvanská 25, 974 01 Banská Bystrica
Lisoňová Silvia , Tehelňa 27, 060 01 Kežmarok
5.
Majsniar Albín , č.d. 93, 966 02 Vyhne
6.
7.
8.
Salai Vladimír, MVDr. , 908 38 Rohožník 347
Štaudinger Juraj Mgr. , L.Svobodu 28, 984 01 Lučenec
Sudimák Ján , Pod Šibeňou horou 45, 085 01 Bardejov
Telefón
0910 796 633
02/45958315, 0905
341 415
048/4104911
045/6772386, 0905
259 122
034/848455
047/4323986
0907 993 512
Bonitační komisári SÚCHNO
P.č.
Priezvisko, meno, titul, adresa
1.
Kadlecej Milan , Mierová 32, 900 44 Tomašov
2.
Kočajda Ivan Mgr., Radvanská 25, 974 01 Banská Bystrica
3.
Majsniar Albín , č.d. 93, 966 02 Vyhne
4.
5.
Štaudinger Juraj Mgr., L.Svobodu 28, 984 01 Lučenec
Sudimák Ján , Pod Šibeňou horou 45, 085 01 Bardejov
Vygenerované: 10.02.2014 15:02
Telefón
02/45958315, 0905
341 415
048/4104911
045/6772386, 0905
259 122
047/4323986
0907 993 512
- 15-
Kalendár kynologických akcií na rok 2014
SÚCHNO, ZŠK-SR
ORGANIZAČNÉ POKYNY
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
skúšky mimo termínov uvedených v tomto kalendári sú platné po zaplatení poplatku 66,39 € na účet
ZŠK SR za 1 termín a po jeho odsúhlasení Prezídiom ZŠK SR
skúšky sa musia začínať o 8,00 hod. v poradí disciplín A, B, C (stopa, poslušnosť, obrana)
každá zmena v konaní skúšok (dátum, miesto, čas) musí byť schválená povereným členom Prezídia ZŠK
SR (Mgr. J. Štaudinger) po písomnom nahlásení na sekretariát ZŠK SR najneskôr 1 týždeň vopred
termíny uvedené v tomto Kalendári kynologických akcií sú menné vrámci príslušného kalendárneho
roka po vzájomnej dohode medzi usporiadateľom, delegovaným rozhodcom a ZŠK SR, maxinálne však
1 x v roku
v odôvodnených prípadoch treba požiadať o súhlas na zmenu delegovania rozhodcov (na adresu
sekretariátu ZŠK SR)
rozhodca, ktorý zo závažných dôvodov nemôže prijať delegovanie podľa rozpisu tohto kalendára, osloví
povereného člena Prezídia ZŠK SR, ktorý dá pokyn na delegovanie iného rozhodcu sekretariátu ZŠK SR
rozhodca z výkonu je oprávnený posúdiť akciu so zadaním skúšky, uvedenú v KKA, len na
základe delegačného listu, ktorý obdrží od sekretariátu ZŠK SR. Delegačný list bude
rozhodcovi zaslaný len v prípade, že sekretariát ZŠK SR obdrží v stavenom čase od
usporiadateľskej organizácie Predbežné hlásenie o pripravovanej skúške /10 pracovných dní
pre akciou/. V prípade, že rozhodca z výkonu posúdi akciu bez delegačného listu, bude táto
neplatná. Rozhodca, vedúci skúšok a organizácia budú sankcionovaní podľa rozhodnutia
disciplinárnej komisie. Toto opatrenie sa nevzťahuje na akcie bez zadania skúšky a
kvalifikačné preteky.
rozhodnutím prezídia ZŠK SR je každý figurant, ktorý vykonáva prácu figuranta na akciách ZŠK SR,
povinný potvrdiť svojím podpisom na „Súpiske účastníkov skúšok“ počet psov, ktorých na akcii figuroval
ZŠK SR bude vykonávať kontrolu nad priebehom skúšok formou vysielania osôb, ktoré budú poverené
vykonaním kontroly a dohľadom nad priebehom skúšok
povinnosťou rozhodcu je do 14 dní od usporiadania akcie zaslať správu o jej priebehu, u
skúšok súpisku s potvrdeniami o vykonanej skúške na adresu sekretariátu ZŠK SR aj v prípade,
že sa jedná o pretek so zadaním titulu CACIT, alebo pretek so zadaním skúšky
formuláre (žiadosti) o výcvikové a chovateľské akcie na rok 2014 budú zaslané na členské ZO ZŠK SR
začiatkom júla 2014
Spracované na základe dodaných materiálov ZŠK SR a SÚCHNO
Spracoval: Bc. Jozef Adamuščin, Bc. Matúš Rohaľ
Za správnosť: Mgr. Juraj Štaudinger
Kalendár kynologických akcií bol schválený Prezídiom ZŠK SR v Banskej Bystrici
Vygenerované: 10.02.2014 15:02
- 16-
Download

Kalendár kynologických akcií SÚCHNO a ZŠK na rok 2014