Download

PERSUÁZIA V MASMEDIÁLNEJ A MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCII