Vážení klienti, milí cestovatelia,
na úvod sa vám chceme poïakovaś za prejavenú dôveru a sme radi, že sa opäś stretávame pri listovaní naším katalógom a už dvadsiaty tretí
raz vám môžeme predstaviś tohtoroènú ponuku zájazdov do našich overených destinácií EGYPTA a BULHARSKA. Letoviská aj ubytovania sme
vyberali so zrete¾om na vaše požiadavky vychádzajúc z minuloroèných vašich i našich skúseností.
Aj túto sezónu ostávame verní týmto dvom ob¾úbeným krajinám, pretože mnohí sa tam radi vraciate predovšetkým kvôli nádherným pieskovým
plážam, výnikajúcej kuchyni, pohostinnosti domácich, živému noènému životu, pamiatkam i bohatej histórii a hlavne cenovej dostupnosti týchto
destinácií.
Za posledné desaśroèie je stále ob¾úbenejšia destinácia Egypt - nádherná krajina tyrkysového mora, pretože môže ponúknuś všetkým ALL
INCLUSIVE POBYTY za prijate¾né ceny na plážach krásneho slnkom zaliateho Èerveného mora plného korálov a „obyvate¾ov“ tohto úžasného
pestrofarebného podmorského sveta. Egypt ponúka možnosti zábavy, športu a nákupov, èi už v starých bazároch alebo moderných nákupných
centrách. Samozrejme v ponuke sú aj výlety, pre ktoré sa môžete rozhodnúś – výlet na krásny ostrov Giftun, plavba poloponorkou, jazda jeepom,
jazda na štvorkolkách, výlet k PYRAMÍDAM, výlet do LUXORU, ABU SIMBELU, …
Pre detských návštevníkov je otvorené v Hurghade nové DELFINÁRIUM, kde si môžete užiś fantastické vystúpenie delfínov a tuleòov
pripravených zabaviś všetkých.
A preto využite bohatú ponuku kvalitných hotelov rôznych kategórií s all inclusive službami v egyptskom turistickom raji - Hurghade
s odletmi z Bratislavy a Košíc.
K našej stálej ponuke patrí aj dovolenka na èiernomorskom pobreží v Bulharsku v ob¾úbených letoviskách Nesebar - Ravda, Burgas,
Primorsko, Kiten a Lozenec. Prednosśou týchto stredísk sú hlavne nižšie ceny v porovnaní s ve¾kými strediskami ako napríklad Slneèné Pobrežie,
Zlaté Piesky, Pomorie. Bulharsko stále láka turistov všetkých vekových kategórií zrekonštruovanými hotelmi, prijate¾nými cenami, priaznivou
stredomorskou klímou, širokými piesoènatými zlatistými plážami, srdeènosśou a pohostinnosśou domácich. Vynikajúcu kuchyòu, bulharské
vína a múèniky samozrejme nesmieme opomenúś. Športovci môžu využiś potápaèské kurzy, lety na motorovom rogale, požièiavanie bicyklov,
rybárèenie. Popri oddychu na pláži si môžete vybraś aj z výletov – mesto Burgas, historické mesteèko Sozopol, Varna s návštevou delfinária
alebo blízky turecký Istanbul, plavba loïkou, Bulharský folklórny veèer, tropická rieka Ropotamo s návštevou rezervácie Arkutino pri Primorsku a
ïalšie atrakcie.
Výhodou zájazdu do Bulharska je aj výborné letecké spojenie do Burgasu zo 4 letísk - Bratislavy, Popradu, Košíc a Sliaèa.
Z východu Slovenska máme aj autobusové zájazdy pohodlným klimatizovaným autobusom BOVA.
Kúpa zájazdu FIRST MINUTE vám ponúka výhodné finanèné zvýhodnenie a z¾avy a bonusy pre jednotlivcov a hlavne pre rodiny s deśmi.
Ak chcete porovnávaś ceny, porovnávajte porovnate¾né - tzn. rovnakú destináciu a stredisko, termín, rovnaký poèet dní, kategóriu hotela, typ
stravovania a pod. Ak si zrátate všetky poplatky, príplatky a porovnáte ceny, urèite nenájdete na slovenskom trhu lepšiu ponuku ako je naša. Ak
náhodou nájdete lepšiu koneènú katalógovú cenu, vráśte sa k nám a urèite sa dohodneme.
Pri výbere dovolenky pod¾a vašich predstáv vám samozrejme osobne i telefonicky poradia naše pracovníèky v centrále Cestovnej kancelárie
OROSTOURS v Košiciach a v poboèkách v Bratislave, Banskej Bystrici, Poprade, Prešove a Michalovciach. Dovolenku si môžete objednaś aj
cez internet na našej webovej stránke www.orostours.sk.
Vydajte sa s nami na vysnívanú dovolenku a prežite nezabudnute¾né chvíle plné pohody.
kolektív CK OROSTOURS
Darček - Papyrus ...
kúpou zájazdu do Egypta a
Bulharska získate ...
do 29.2.2012 - Darček - Egyptský PAPYRUS
+ bonus výlet City tour Hurghada
+ Bonus - výlet na ostrov Giftun
do 31.3.2012 - Darček - Egyptský PAPYRUS
+ bonus výlet City tour Hurghada
do 30.4.2012 - pri kúpe zájazdu do egypta a Bulharska
Darček - Egyptský PAPYRUS
Zájazdy Cestovnej kancelárie OROSTOURS sú poistené voči úpadku podľa zákona 281/2001 v poisťovni UNION a.s.
Zľavy a bonusy je možné uplatniť na zájazdy CK OROSTOURS z cenníka platného od 27.1.2012.
Využite výhodné zľavy objednaním zájazdu do 30. 4. 2012, zaplatením zálohy iba 150 EUR / dosp. osoba :
ULTRA FIRST MOMENT
až 25
%
do 29. 2. 2012
25 % ZĽAVA do 28. 2.
20 %zo základnej ceny dospelej osoby
(nie však z príplatkov)
3 %pre stálych klientov
2 %pri objednaní a zaplatení
100 % ceny zájazdu.
FIRST MOMENT
SECOND MOMENT
do 31. 3. 2012
do 30. 4. 2012
až 20
%
až 15
20 % ZĽAVA do 31. 3.
15 %zo základnej ceny dospelej osoby
(nie však z príplatkov)
3 %pre stálych klientov
2 %pri objednaní a zaplatení
100 % ceny zájazdu.
%
15 % ZĽAVA do 30. 4.
10 %zo základnej ceny dospelej osoby
(nie však z príplatkov)
3 %pre stálych klientov
2 %pri objednaní a zaplatení
100 % ceny zájazdu.
až 15 % zľava do 30.4.2012 pri zakúpení PROGRAMU 5 + 5 jachta / hotel
10 % zo základnej ceny dospelej osoby (nie však z príplatkov)
p r e
3 % pre stálych klientov
2 % pri objednaní a zaplatení 100 % ceny zájazdu.
B O N U S y
P R V Ý C H
K l i entov
do 29.2.2012 : DARČEK - egyptský PAPYRUS + 1. BONUS výlet CITY TOUR HURGHADA + 2. BONUS výlet na ostrov GIFTUN
do 31.3.2012 : DARČEK - egyptský PAPYRUS + 1. BONUS výlet CITY TOUR HURGHADA
do 30.4.2012 : pri kúpe zájazdu do EGYPTA a BULHARSKA DARČEK – egyptský PAPYRUS
Zľavy pre skôr narodených ... klienti, ktorí v roku 2012 dovŕšia 60 rokov a viac, majú možnosť
získať zľavu 10 % z katalógovej ceny, max. 43 EUR / osoba ...
Zľavy pre novomanželov ... pár, ktorý uzavrel manželstvo od 1. 1. 2011 do doby konania
zájazdu, má možnosť získať zľavu 66 EUR / pár ...
All inclusive vo všetkých hoteloch v Egypte pre 2 deti ZDARMA ... ** strana 34
Osoba sama bez príplatku ... v hoteli Empire Triton ... * strana 34
Zľava až 20 EUR / zmluva cez internet
EGYPT – ZĽAVY pre deti :
1. dieťa od 2 do 15/14/13 rokov : letenka + ubytovanie + stravovanie úplne zdarma do 31. 3. 2012 ...
199 EUR po 31.3.2012.
2. dieťa od 2 do 6 rokov 199 EUR : ubytovanie + stravovanie úplne zdarma do 31. 3. 2012 ...
259 EUR po 31. 3. 2012.
Pri zájazdoch do Egypta, ak cestuje dieťa úplne zadarmo v sprievode 2 dospelých osôb, zaplatí iba povinné príplatky, komplexné
cestovné poistenie, poistenie proti insolventnosti - dospelé spolucestujúce osoby nemajú nárok na zľavu za skorý nákup.
Ak dieťa platí rovnakú cenu ako dospelá osoba na základnom lôžku, má nárok na rovnaké percento zľavy.
Zľavy pre skôr narodených a novomanželov nie je možné kombinovať so zľavou za skorý nákup a pri LAST MINUTE ...
Zľavy pre skôr narodených a novomanželov nie je možné uplatniť pri autobusových, kombi zájazdoch a pri LAST MINUTE ...
Žiadnu z uvedených zliav ani bonusy nie je možné uplatniť pri MIMORIADNYCH PONUKÁCH a pri LAST MINUTE ...
Zľavy je možné kombinovať do 30. 4. 2012 (skorý nákup, vernostná zľava a úhrada plnej ceny zájazdu).
3
Zľavy a bonusy je možné uplatniť na zájazdy CK OROSTOURS z cenníka platného od 27.1.2012.
Hurghada CITY TOUR
Delegátka Hanka
SUPER
PROGRAM
Odchod z hotela 2. deň zájazdu
popoludní cca o 14:00 hod. Od
hotela sa autobusom presuniete
k známej reštaurácii FELFELA, kde
nasleduje FOTO zastávka s výhľadom
na nádherné Červené more.
Ukážeme Vám lodný vojenský prístav
i miesto, odkiaľ odplávajú lode do
Sharm El Sheikhu.
Navštívite aj „fantastický“ orientálny
OVOCNO – ZELENINOVÝ TRH,
ktorý málokto videl, aj keď už bol
v Hurghade. Súčasťou programu
je zástavka pri mešite a prehliadka
kres­ťan­ského kostola. Ďalší nádher­
ný pohľad na more spojený s ob­
čerstvením a „bafkaním“ z vodnej
fajky „ŠIŠA“ si užijete v reštaurácii
AQUA – INN. Potom navštívite nové
akvárium.
Po akváriu nasleduje finále prehliadky
Hurghady. Čaká na Vás návšteva
špeciálneho laboratória ALOE VERA,
kde na vlastné oči uvidíte výrobu
prírodných olejov, ktoré posilňujú
oslabený imunitný systém a používajú
sa pri liečení mnohých chronických
i civilizačných ochorení (napr.
bolesti hlavy, sennej nádchy, astmy,
rôznych alergií, reumy, migrény,
depresie, stresu, kožných chorôb,
psoriázy, vysokého krvného tlaku,
cukrovky, obezity ...). Občerstvením
a vyskúšaním olejov na vlastnej koži
sa končí prehliadka Aloe Vera.
Po návrate do Hurghady si posedíte
na promenáde „Saint Tropez“ v
slovenskom bare novej Mariny.
Návrat do hotela cca o 19:00 hod.
Pavol D. (Nitra): „Prehliadka mesta ako
sa patrí. Skvelý výklad, kostol, mešita
a orientálny trh stáli za to. Múdrosť
egyptského liečiteľstva pretrváva.
Našiel som odpovede na mnohé
otázky.“
Orientačná cena: 10 EUR.
4
FAKULTATÍVNE VÝLETY POČAS POBYTU V EGYPTE
V Hurghade je pre Vás pripravená bohatá ponuka fakultatívnych výletov. Tieto výlety
poriada miestna agentúra, ktorá je zárukou kvality. Doporučujeme Vám, aby ste si
výlety zakúpili priamo u nášho delegáta. Pozor na pouličných a plážových predavačov
výletov, pretože...
Výlet za delfínmi na ostrov Giftun
Krásny piesočnatý ostrov leží asi hodinu plavby jachtou z Hurghady. Odchádza sa
ráno z Hurghady. Pri troche šťastia sa naskytá pravdepodobnosť „stretnúť“ delfíny.
Potom sa pokračuje na ostrov, kde loď zakotví a klienti trávia fantastické chvíle na
panenskej pláži. Na ostrove Giftun kurz šnorchlovania – naučíme šnorchlovať každého.
Farebný svet Červeného mora môžu šnorchlovaním pozorovať aj neplavci. Na ostrove
sa nachádza kaviareň, ktorej majiteľom je slávny egyptský herec Hesham Selem.
Po obede, ktorý je na lodi, je zastávka na otvorenom mori pri nádherných koraloch možnosť kúpania, šnorchlovania, potápania. V cene je plavba jachtou, chutný obed,
občerstvenie a požičanie potrieb na šnorchlovanie. Návrat cca 17:00 hod.
Orientačná cena: 30 EUR
Káhira – PROGRAM A 1 deň
Celodenný zájazd do hlavného mesta Egypta. Odchod v ranných hodinách (raňajky
formou balíčka). Po príchode do Káhiry návšteva Egyptského múzea, Veľkých pyramíd
a Sfingy v Gize. Po obede, ktorý je v cene výletu, nasleduje prehliadka inštitútu
„Papyrus“ a „PALÁCA PARFÉMOV“. Návrat do Hurghady v neskorých večerných
hodinách, neskorá večera v hoteli.
Orientačná cena: 70 EUR
Luxor
Prekrásny a veľmi obľúbený celodenný výlet
za pamiatkami egyptskej histórie. Odchod
v ranných hodinách, cesta cez púšť do
Nílskeho údolia. V Luxore navštívite západný
breh Nílu (Údolie kráľov, Memnonove kolosy,
chrám Ramzesa III. v Medinet Habu). Po
obede, ktorý je v cene výletu, nasleduje
prehliadka východného brehu v Luxore a
chrámu v Karnaku. Návrat do Hurghady
v neskorých večerných hodinách, neskorá
večera v hoteli.
Orientačná cena: 75 EUR
Dendera + Luxor 1 deň
Fantastický nový program za pamiatkami
egyptskej histórie. Odchod v ranných
hodinách, cesta cez púšť do Nílskeho údolia,
do Dendery. Návšteva chrámu bohyne Hathor,
prehliadka mystických katakomb a pohľad do
tváre Kleopatry. V Dendere uvidíte kópiu
zverokruhu, ktorého originál sa nachádza
v Louvre v Paríži. V Luxore Memnonove
kolosy, plavba felukou na banánový ostrov,
obed (v cene výletu), Luxorský chrám,
prehliadka inštitútu „Papyrus“. Návrat do
Hurghady v neskorých večerných hodinách,
neskorá večera v hoteli.
Orientačná cena: 90 EUR
KÁHIRA ŠPECIÁL PROGRAM B 1 deň
Celodenný výlet do hlavného mesta Egypta.
Odchod v ranných hodinách (raňajky formou
balíčka). Po príchode do Káhiry prehliadka
veľkého pohrebiska a najstaršej stupňovitej
DŽOSEROVEJ pyramídy v SAKKARE. Po
obede (v cene výletu) pri Sfinge a VEĽKÝCH
PYRAMÍDACH v Gize, nasleduje návšteva
Citadely, Alabastrovej mešity Mohameda
Alliho a starej Káhir y s prehliadkou
kresťanskej Koptskej štvrti. Po návšteve
„PALÁCA PARFÉMOV“ návrat do Hurghady v neskorých večerných hodinách, neskorá
večera v hoteli.
Orientačná cena: 90 EUR
Káhira 2 dni
Odchod v ranných hodinách. Po príchode do Káhiry návšteva Egyptského múzea,
Veľkých pyramíd a Sfingy v Gize. Po obede, ktorý je v cene výletu, nasleduje
prehliadka inštitútu „Papyrus“ a „PALÁCA PARFÉMOV“, ubytovanie v hoteli a večera.
Vo večerných hodinách návšteva slávneho trhu Khan El Khalili. Na druhý deň navštívite
Džoserovu pyramídu v Sakkare, prvé hlavné mesto Egypta Memphis, Citadelu,
Alabastrovú mešitu, Koptskú štvrť. Vo večerných hodinách návrat do Hurghady,
neskorá večera v hoteli.
Orientačná cena: 115 EUR
ALEXANDRIA DE LUXE + KÁHIRA 2 dni
1. deň: Odchod v ranných hodinách (raňajky formou balíčka). Po príchode do Káhiry
návšteva kresťanského kostola Svätej Trojice a historického komplexu Al-Matariyya (na
tomto mieste Panna Mária na úteku pred Herodesom kŕmila Ježiša pod posvätným
stromom SYKOMORY). Tu Ježiš vykonal jeden zo zázrakov - VYTRYSKNUTIE VODY.
Presun do náleziska pyramíd v DAHSURE (prehliadka SNOFREVOVÝCH pyramíd
- pekná prehliadka vnútra ČERVENEJ PYRAMÍDY kráľa Snofreva). Obed (v cene
výletu) pri Sfinge a VEĽKÝCH PYRAMÍDACH v GIZE. Návšteva PALÁCA PARFÉMOV.
Ubytovanie neďaleko VEĽKÝCH PYRAMÍD v GIZE a následne nádherný večerný
dvojhodinový výlet luxusnou loďou po Níle s večerou a orientálnym programom, v
ktorom nebude chýbať ani brušná tanečnica.
2. deň: Raňajky v hoteli, odchod do Alexandrie, návšteva nádherného kresťanského
komplexu Sv. MINA.
Prehliadka veľmi pekných historických RÍMSKYCH KATAKOMB, návšteva miesta,
kde stál jeden z DIVOV SVETA (maják na ostrove FAROS), prehliadka CITADELY
a pobrežia Stredozemného mora, obed (v cene výletu). Popoludní návšteva unikátnej,
nádhernej Alexandrijskej knižnice, ktorá bola postavená a otvorená v roku 2002 za
pomoci UNESCO. Na záver autobusová prehliadka 25 km dlhej Anglickej promenády
a návšteva kráľovských záhrad kráľa Farouka. Príchod do Hurghady vo večerných
hodinách, neskorá večera v hoteli.
Orientačná cena: 130 EUR
ABU SIMBEL + LUXOR 2 dni
Odchod z Hurghady v podvečerných hodinách. Po príchode do Luxoru večera
(švédské stoly s občerstvením). Po večeri fantastická, úžasná LASER SHOW v chráme
v Karnaku (za poplatok). O polnoci odchod do Asuánu, Abu Simbelu. Prehliadka
komplexu Abu Simbel (chrám RAMZESA II a NEFERTARI). Odchod do Asuánu, obed,
(prípadná prehliadka ostrova PHILAE a chrámu bohyne ESET). Odchod cez Luxor do
Hurghady, neskorá večera v hoteli.
Orientačná cena: 110 EUR
Safari Jeepom
Výlet jeepmi za beduínmi. Odchod z Hurghady je v poobedňajších hodinách.
Nasleduje dobrodružná hodinová cesta púšťou, kde uvidíte na 100 % fatamorgánu.
Na piesočnatých dunách si môžete aj „zalyžovať“. V horách na kraji púšte navštívite
osadu, kde sa môžete zoznámiť so životom
beduínov. Beduínky Vám určite ponúknu
tradičné výrobky, korenie, šperky a možno
Vám upečú aj placky. V cene je zahrnutá
prechádzka na ťavách a tradičná večera
- barbecue. Určite sa pôjdete pozrieť na
romantický západ slnka. Večer beduíni
hrajú na hudobných nástrojoch, spievajú
a vyzývajú hostí do tanca. Cestou späť
je zastávka v púšti a pozorovanie nočnej
oblohy plnej hviezd.
Orientačná cena: 30 EUR
Safari buggy – štvorkolky
(program v dedine ako Safari Jeepom)
Výlet na štvorkolesových motorkách.
Odchod z hotela je v poobedňajších
hodinách. Nasleduje dobrodružno –
adrenalínová hodinová cesta púšťou do
beduínskej dediny ... Večer cestou späť
pri rozsvietených svetlách na motorkách
prežijete nezabudnuteľný zážitok.
Orientačná cena: 35 EUR
Submarine SEASCOPE – PRE
VŠETKÝCH
P l a v b a p o l o p o n o r ko u S U B M A R I N E
SEASCOPE s presklenými stenami,
pri ktorej môžete zblízka pozorovať
fascinujúci podmorský svet s koralmi,
prekrásnou faunou a flórou a hemžiacimi sa
pestrofarebnými rybkami.
Orientačná cena: 40 EUR
SUPER SAFARI
Jeepy, fatamorgána, lyžovanie na dunách,
ťavy, jazda štvorkolkami, terárium, večerné
barbecue s občerstvením, romantický
západ slnka, vodná fajka – „ŠIŠA“, nubian
show, brušná tanečnica – belly dance,
fakír – ohňová show, beduínska diskotéka,
pozorovanie nočnej oblohy plnej hviezd...
Orientačná cena: 50 EUR
FANTÁZIA V PRIAMOM PRENOSE
2 dni na jachte SEA KING MARCO *****
Klasifikáciu jachty nájdete v katalógu CK OROSTOURS a na www.orostours.sk
1. deň: Nalodenie na jachtu SEA KING MARCO *****. Prehliadka jachty
a oboznámenie sa s programom. Plavba k ostrovom ROBINSON a ŠERBRUR
(prehliadka starej lode, fantastické kúpanie v úžasných tyrkysovo - modrých vodách
Červeného mora, opaľovanie, šnorchlovanie a hľadanie pokladov). Obed (šv. stoly)
na jachte s občerstvením. Plavba K OSTROVU SNOV MALÝ GOBAL - KARIBIK.
Podvečerné barbecue na OSTROVE SNOV a nočná rybačka. Večerná zábava
a nocľah na jachte.
2. deň: Po raňajkách (šv. stoly) celodenný program na OSTROVE KARIBIK - možnosť
plávania s delfínmi... Na ostrove piesočnaté pláže - jemný svetlý piesok, pozvoľný
vstup do mora, romantické, piesočnaté, skalnaté zákutia a zálivy. Čakajú na Vás
fantastické možnosti ničnerobenia, leňošenia, opaľovania FKK, kúpania, šnorchlovania
- krásne koraly, ale aj veľké možnosti aktívnej dovolenky (za poplatok jazda motorovým
člnom, potápanie...). V podvečerných hodinách plavba pomedzi ostrovy do Hurghady.
Transfer do hotela cca o 19:00 hod.
V cene: transfer z / do hotela, plavba jachtou po Červenom mori, plavba motorovým
člnom na ostrovy, 1 noc na jachte, 2 dni plná penzia - all inclusive (vrátane
nealkoholických nápojov), uteráky, osušky, matrace na jachte na opaľovanie, povolenia
a vstupenky na jednotlivé ostrovy, šnorchlovacie potreby, slnečník a dobrá nálada...
Orientačná cena: 110 EUR
5
MESIAC
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
DENNÉ TEPLOTY
24
25
28
30
35
37
38
39
37
34
30
28
TEPLOTA MORA
21
20
22
25
27
28
28
29
28
26
25
23
Egypt leží medzi Stredozemným a Červeným
morom na hranici Afriky a Ázie. Podľa staro­
dávnej povery je Egypt darom Nílu. Jeho úrodné
naplaveniny umožnili vznik jednej z najstarších
civilizácií sveta. Nílske údolie, ktoré je široké
len 8-16 km delí územie Egypta na dve časti.
Na hornom toku Nílu vzniklo výstavbou 111 m
vysokej Asuánskej priehrady rozsiahle Násirovo
jazero, ktoré zaplavilo údolie v dĺžke 300 km.
Súbežne s Nílom a Červeným morom sa tiahne
dlhé pohorie. Najsevernejší výbežok Červeného
mora tvorí Suezský záliv, spojený s Port Saidom
pri Stredozemnom mori 195 km dlhým Suezským
prieplavom. Stavba Suezského prieplavu
v rokoch 1859-1869, spájajúceho Stredozemné
more s Indickým oceánom, výrazne umocnila
strategickú polohu Egypta. Východne od
prieplavu leží trojuholníkový Sinajský polostrov
vyplnený prevažne kamenitou vápencovou
plošinou. Tá sa na juhu dvíha do žulových
pohorí s najvyššími vrcholmi Egypta Džebel
Katherina a Džebel Sinaj. V Egypte nie sú žiadne
lesy. Palmové háje a porasty duny thébskej sa
vyskytujú v oázach a pozdĺž Nílu. Väčšinu Egypta
zaberajú monotónne púštne pustatiny.
Prevažná časť Egypta má vnútrozemské suché
a horúce púštne podnebie. Letá sú bez zrážok
s teplotami dosahujúcimi 50 °C. V zime klesá
teplota v púšti v noci niekedy aj pod bod mrazu.
V priemere prší len 7 dní v roku a to v zimnom
období na severe. Na jar vietor chamsín vanúci
vytrvalo zo Sahary prináša teplo, prach, pieskové
búrky. Len severné pobrežie má miernejšie
stredomorské podnebie.
Štátne usporiadanie
Štátnym zriadením Egypta je republika. Oficiálny
názov je Egyptská arabská republika.
História krajiny
Egypt sa môže pýšiť jednou z najstarších
civilizácií na svete. Dnes je to prozápadne
orientovaná arabská republika s charakteris­tickou
spoločnosťou a vlast­nou kultúrou. Približne medzi
rokom 3000 a 525 p.n.l. vládol v spojenom
kráľovstve Horného a Dolného Egypta dlhý rad
panovníkov - ­faraónov. Toto najslávnejšie obdobie
krajiny rozdeľujú historici na Starú ríšu, Strednú
ríšu a Neskoré obdobie. V roku 332 p.n.l. založil
macedónsky panovník Alexander Veľký novú
grécku dynastiu. Od roku 30 p.n.l. sa Egypt stal
rímskou provinciou, ktorá bola riadená z hlavného
mesta Východorímskej, neskôr Byzantskej ríše,
Konštantinopolu. Roku 642 n.l. vnútili krajine
arabskí dobyvatelia arabčinu a islam. V roku 1250
založili ma­meluci, predtým kráľova telesná stráž,
novú kráľovskú dynastiu. V roku 1517 dostali
krajinu pod kontrolu osmanskí Turci a Egypt začal
postupne hospodársky i kultúrne upadať. Po
krátkej francúzskej okupácii na prelome 18. a 19.
storočia prešla moc na osmanského miestokráľa
z Albánska Mohammeda Aliho. Politika expanzie
za ­Mohammeda a jeho nástupcu zadĺžila Egypt
v Británii, ktorá v roku 1882 prevzala kontrolu
krajiny i Suezského prieplavu. Egypt sa stal
v roku 1914 britským protektorátom. V roku 1922
získal formálnu nezávislosť a stal sa konštitučnou
monarchiou. Za 2. svetovej vojny boli v západnom
Egypte pri El‑Ala­meine porazené fašistické
vojská. Skutočnú nezávislosť získal Egypt v roku
1952. V rámci národno-demo­kra­tickej revolúcie
prevzal moc generál Mohammad Nagíb, ktorý
bol v roku 1954 zvrhnutý plukovníkom Násirom
V roku 1956, po znárodnení Suezského
prieplavu, nasledovala nevydarená invázia
Británie, Francúzska a Izraela. V roku 1958
bola vytvorená Zjednotená arabská republi­
ka spojením Egypta, Sýrie a Jemenu. V roku
1961 sa federácia rozpadla. Za sovietskej
finančnej a technickej podpory začal Egypt
stavať Asuánsku priehradu. V šesťdňovej vojne
s Izraelom v roku 1967 stratil Egypt Sinajský
polostrov. Násirov nástupca Anvar Sadat oživil
styky so západom, keď skoncoval s egyptskou
závislosťou na Sovietskom zväze. V roku 1974
bola obnovená prevádzka Suezského prieplavu
a v roku 1979 bola podpísaná mierová dohoda
o Sinaji medzi Egyptom a Izraelom. Toto
zblíženie s Izraelom však viedlo k egyptskej
izolácii v arabskom svete i k odporu v samotnej
krajine.
Údaje o obyvateľstve
Obyvateľstvo nílskeho údolia je etnicky
homogénne. Drobné menšiny tvoria Núbijci na
juhu, nomádski hamitskí Bédžovia vo Východnej
púšti a obyvatelia zmiešaného berberského
a arabského pôvodu v Líbyjskej púšti a pozdĺž
pobrežia Červeného mora. ­Islam je dominantným
náboženstvom, hlási sa k nemu viac než
90 % obyvateľov. Kresťanskú menšinu tvoria
predovšetkým Koptovia, potomkovia kresťanov,
ktorí sa v 5. storočí odštiepili od východnej
ortodoxnej cirkvi. Údolie a hlavne delta Nílu
predstavujú jednu z najviac zaľudnených
oblastí na svete s priemernou hustotou väčšou
než 1 500 obyvateľov na km2. Takmer tretinu
obyvateľov sústreďuje aglomerácia Káhiry.
Približne polovicu populácie tvoria rodiny felláhov
(poľnohospodárskych robotníkov), žijúcich na
vidieku.
Podmienky vstupu do Egypta
Pri vstupe do Egypta je pre občanov SR potrebný
platný cestovný pas s platnosťou minimálne 6
mesiacov po návrate a pobytové turistické vízum.
Podľa praxe postačuje platnosť pasu 3 mesiace
pri vstupe (potrebné mať voľnú 1/2 stranu
v pase). Turistické vízum sa udeľuje na 1 mesiac.
­V ízum Vám zabezpečí CK OROSTOURS.
Devízové podmienky a mena
Egyptskou menou je egyptská libra (LE), drobnou
jednotkou sú piastre (PT). 1 LE = 100 PT. Do
Egypta je možné dovážať a vyvážať akúkoľvek
voľne zmeniteľnú menu. V hoteloch a v niektorých
„kamenných“ obchodoch možno platiť bez
problémov cestovnými šekmi a euro šekmi a tiež
platobnými kartami, ale to neplatí na trhoch ani na
výletných lodiach po Níle, kde sa platí výhradne
hotovosťou. Doviesť alebo vyviesť je dovolené
najviac 1.000 egyptských libier. Peniaze možno
meniť v hoteloch, zmenárňach alebo v banke
bez poplatku. Banky sú otvorené od nedele do
štvrtka od 8:30 do 14:00 hod., pobočky bánk
v hoteloch majú otváracie hodiny upravené.
Kurz v decembri 2011:
za 1 USD dostanete cca 5,95 LE;
za 1 EUR dostanete cca 7,69 LE.
Nákupy - zjednávanie
Nakupovať v Egypte môžete, rovnako ako vo
väčšine krajín arabského sveta, buď v obchodoch,
supermarketoch s pevne stanovenými cenami
alebo na trhoch. K nim neodmysliteľne patrí
povestné dohadovanie. Obchodíky so suvenírmi,
pohľadnicami, potravinami sa otvárajú okolo
9 hodiny ráno a otvorené sú do neskorších
nočných hodín. Obľúbenými suvenírmi sú
kvetinové vázy, dekoratívne kazety a sošky
z alabastru, tradične dlhý voľný vrchný egyptský
odev galábeja, zlato a striebro, kožené tašky
a kabelky, tkané tapisérie a výrobky z dreva, ktoré
v Egypte majú vysokú kvalitu. Pri ná­kupe zlata
a papyrusov si dávajte pozor na falzifikáty. Lacné
zlato neexistuje.
Jedlo a nápoje
V hoteloch je ponúkaná miestna a medzi­národná
kuchyňa. Kto chce ochutnať typické egyptské
jedlá, má z čoho vyberať. Výborný je kebab,
šťavnaté rezy jahňacieho a baranieho mäsa, kofta,
korenená sekaná alebo mletá jahňacina nabalená
na plochý ražeň, čerstvé ryby z Červeného mora,
ktoré sa obyčajne smažia na panvici alebo fritujú
a dochucujú rascou. Obľúbená je varená studená
červená repa, plátky zrelých paradajok a uhorky
podávané s kvapkou citrónovej šťavy či octu.
V zelených šalátoch môže byť tiež kyslý, takmer
korenistý list nazývaný gardžir. Známou miestnou
lahôdkou je omali, pečený dezert z ryže, mlieka,
hrozienok a kokosu. Za ochutnanie rozhodne
stojí aj múčnik nazývaný baklava, pripravený
z mnohovrstvového lístkového cesta, ktorý je
plnený orieškami a medom. Jeho obmenou je
atajíf, fritovaný múčnik so sladkou alebo syrovou
plnkou, podávaný hlavne v priebehu ramadánu.
Pitie alkoholu majú moslimovia zakázané.
Obyčajne sa dajú kúpiť aj 100 % čerstvo
vylisované ovocné šťavy. Určite ochutnajte
špecialitu príjemnej chuti nazývanú Karkadeh,
sýto červený výťažok z okvetných lístkov ibišku,
podávaný mierne sladený. Samozrejme v Egypte
je široká ponuka bielych a červených vín, piva
a liehovín vyrábaných z hrozna a ďatlí, ktoré sa
dajú kúpiť v iba špecializovaných obchodoch. Čaj
je u Egypťanov a turistov veľmi obľúbený a pre
osvieženie sa podáva s lístkami mäty.
Foto - Video
Takmer vo všetkých starovekých hrobkách je
fotografovanie zakázané. Fotografovanie bez
blesku v múzeách je bez problémov, väčšinou
za poplatok. Za filmovanie videokamerou sú
dosť vysoké poplatky. V ostatných prípadoch
budete musieť fotoaparát alebo kameru nechať
pri pokladni a pri odchode Vám budú vrátené.
Mosty, letiská, vojenské objekty a prístavy je
prísne zakázané fotografovať. Miestni strážcovia
sú bdelí a Vám hrozí zabavenie fotoaparátu,
kamery a vysoká pokuta. Ak chcete fotografovať
miest­nych obyvateľov, požiadajte ich o sú­hlas.
Dovolenie si vyžiadajte i pred fotografovaním
v mešitách a kostoloch.
Lekárska pomoc
V prípade nevyhnutnej lekárskej pomoci sa
obráťte na recepciu hotela alebo delegáta
cestovnej kancelárie, ktorý zaistí prevoz do
zdravotníckeho zariadenia. Nezabudnite si zobrať
so sebou poistku a cestovný pas.
Naše rady pre Vás
Prvé dni v Egypte sa nevystavujte slnku viac než
15 minút. Používajte opaľovacie krémy s vysokým
ochranným faktorom a slnečné okuliare
s UV filtrom. Nepodceňujte slnečné žiarenie,
ktoré by Vám mohlo spôsobiť nepríjemnú
komplikáciu počas dovolenky. Nemiešajte rôzne
druhy pikantných a ťažko stráviteľných jedál.
Nepite vodu z vodovodu a hydrantov a ani si
v nej neumývajte ovocie. Zoberte si so sebou
lieky proti spáleniu a úpalu. Pri žalúdočných
ťažkostiach nikdy neužívajte iné lieky, len
egyptské lieky Antinal a Diax. Nepite chladené
nápoje, pretože Vás čaká „Faraónova pomsta“.
Pri návšteve Egypta aj v najteplejších mesiacoch
je vhodné ľahké bavlnené oblečenie, klobúk so
širokým šiltom a slnečné okuliare. V zime môže
byť v noci chladno, pribaľte si preto teplý sveter.
Pre večery v púšti je nevyhnutné teplé oblečenie
po celý rok. Pamätajte, že niektoré prvotriedne
hotelové jedálne a reštaurácie vyžadujú, aby páni
mali na sebe sako a dlhé nohavice. Do mešity
nie je povolený vstup v krátkych nohaviciach.
Ženy by na sebe mali mať dlhšie šaty s rukávom,
páni dlhé nohavice a košeľu. Ramená musia byť
stále zahalené. Ak plánujete cestu na horu Sinaj,
obujte si pevné topánky a veľmi teplé oblečenie.
Je zakázané z Egypta vyvážať koraly, lastúry,
mušle, rôzne nerasty bez povolenia príslušných
orgánov. K exotike južných krajín patrí i hmyz.
Doporučujeme klientom pribaliť si do batožiny
prostriedky proti hmyzu. Neodporúčame brať si
na dovolenku šperky. Cestovné doklady, peniaze,
šeky, platobné karty a všetky cenné predmety si
uložte do trezoru na izbe alebo recepcii hotela,
ktorý je väčšinou zadarmo. V arabských krajinách
je zvykom venovať za poskytnuté služby prepitné.
„BAKŠIŠNÉ“ je v Egypte jedným zo zdrojov
príjmov, preto od Vás bude požadované veľmi
často.
Letecká doprava
Všetky lety ponúkané Cestovnou kanceláriou
OROSTOURS sú zabez­pečované renomovanými
leteckými spoločnosťami. Na základe predpisov
a dohovorov bežných v medzinárodnej leteckej
preprave si CK OROSTOURS vyhradzuje
možnosť zmeny miesta odletu, trasy letu,
možnosť medzipristátia, leteckej spoločnosti,
typu lietadla a letového plánu. Presné platné
časy odletu a príletu sú uvedené vo Vašich
cestovných dokladoch. Prvý a posledný deň
nie je zakalkulovaný v cene zájazdu, je určený
k preprave a nie k vašej dovolen­ke. Nie je
možné zaručiť odlety dopoludnia a spiatočné
lety večer. Zmeny letových časov sa môžu
uskutočniť aj niekoľko hodín pred plánovaným
odletom a meškania sú v posledných časoch
bežné. Je to spôsobené nie­len počasím, ale
aj technickými problémami, zvlášť preplnením
vzdušných koridorov. CK OROSTOURS a letecké
spoločnosti sa usilujú o najväčšiu možnú mieru
vylúčenia týchto rušivých vplyvov a prosia, v
prípade zmien odletových časov, prípadne
oneskorenia, o Vaše pochopenie. O prípadných
zmenách budú klienti obratom informovaní. Za
poškodenie alebo stratu batožiny pri leteckej
preprave preberá plnú zodpovednosť letecká
spoločnosť. Pokiaľ k tomu dôjde, musí byť
táto skutočnosť nahlásená ihneď po prílete na
príslušnom mieste na letisku ešte pred colnou
kontrolou a musí byť spísaný protokol (P.I.R.),
ktorý je nutný pre ďalšie jednanie s poisťovňou.
Náklady spojené s vybavovaním reklamácií hradí
klient. Preprava neskladných batožín, bicyklov,
surfov, snowboardov a pod. (za poplatok) musí
byť nahlásená v CK OROSTOURS najmenej
7 dní pred zájazdom. Je zakázané v lie­tadle
dovážať a vyvážať tlakové fľaše na potápanie.
Preprava zvierat je možná v batožinovom
priestore v špeciálnych kontajneroch (za zvláštny
poplatok). Živé zvie­ratá sa zásadne prepravujú
len po súhlase leteckej spoločnosti a vždy za
poplatok.
Hotely a ubytovanie
Všetky hotely sme starostlivo vyberali s našími
zahraničnými partnermi. Popis a klasifikácia
hotelov sú uvedené podľa kritérií stanovených
príslušným rezortom dotyčnej krajiny (hodnotenie
klientov a cestovnej kancelárie guličkami je
uvedené pri popise ubytovacieho zaria­denia
na základe minuloročných skúseností). Kvalita
hotelov sa priblížila medzinárodnej úrovni. Izby
väčšinou nebývajú dostatočne izolované. Život
sa odohráva - zvlášť v lete - aj na ulici, často až
do neskorých nočných hodín. Pre automobily
a motocykle ne­platia žiadne prísne predpisy.
Prideľovanie izieb hosťom je vždy záležitosťou
vedenia hotela. CK OROSTOURS na to nemá
vplyv. Ako trojlôžková izba sa klasifikuje izba
dvojlôžková s prístelkou. Výnimočne možno
doplniť dve prístelky, čím sa obytný priestor
zmenší. Jednoposteľové izby sú po prvé malé,
po druhé zle situované a podstatne drahšie kvôli
príplatku. Pri odchode z hotela izby musia byť
uvoľnené najneskôr do 10:00 hod. (niekedy aj
do 9:00 hod.) alebo podľa pokynov zástupcu
CKO. O neskoršom uvoľnení izby sa môžete
individuálne dohodnúť na recepcii (väčšinou
za poplatok). Možnosť nasťahovania v deň
príchodu je najskôr o 14:00 hodine. Včasný
príchod alebo odchod neoprávňuje k ďalšiemu
používaniu izby. U dodatočne vypísaných
zvláštnych ponúk a zájazdov na poslednú chvíľu
(Last minute) garantujeme iba triedu hotela,
nemusí sa vždy jednať o hotel z katalógu. Názov
hotela sa klient dozvie po prílete do cieľovej
oblasti. Prosíme, aby ste vzali na vedomie, že vo
väčšine hotelov nie je povolené donášať na izbu
vlastné potraviny a nápoje. Niektoré hotelové
izby majú minibar. V záujme predchádzania
možných problémov odporúčame po príchode
do hotela skontrolovať jeho obsah a prípadné
rozdiely okamžite nahlásiť na recepcii hotela.
V niektorých ubytovacích zariadeniach nie je v kú­
peľniach mydlo. V hoteloch so solárnym ohrevom
môže chvíľami tiecť len vlažná voda. Niekedy tiež
môže dôjsť na kratšiu dobu k výpadku elektrickej
energie tým i klimatizácie. Väčšina pláží je
verejne prístupná i miestnemu obyvateľstvu,
ktoré býva hlučnejšie. Ležadlá a slnečníky sa
dajú prenajať za poplatok, prípadne zdarma viď katalóg. Údaje o vzdialenosti od hotela sú
v popise hlavného katalógu len orientačné. V
mimosezónnom období sa môže stať, že hotel
obmedzí poskytované služby, prípadne svoje
zariadenie otvorí až neskôr alebo skôr zatvorí.
Môže dôjsť k obmedzeniu ponuky pre voľný čas
a zábavu. V mieste pobytu je pre Vás pripravená
bohatá ponuka fakultatívnych výletov. Tieto služby
zaisťujeme v spolupráci s miestnou agentúrou,
ktorá zájazdy poriada. Pozor na pouličných
predavačov výletov! Doporučujeme Vám, aby ste
si výlety zakúpili priamo u nášho delegáta a nie
u pouličných alebo plážových predajcov, pretože
sa vám môže stať, že na výlet nepôjdete a prídete
aj o peniaze, ide väčšinou o necertifikované
agentúry.
Stravovanie
V hoteloch sa varí väčšinou medzinárodné jedlo
obohatené miestnymi prvkami. Prevažuje zelenina
a rôzne šaláty. Spôsob stravovania je uvedený
v popise každého hotela. Raňajky podávané
formou bufetu alebo švédskych stolov znamenajú
voľnú konzumáciu z ponuky, ktorá zodpovedá
triede hotela a miestnym zvyklostiam. Väčšinou
obsahujú pečivo, kávu, čaj, džús, rôzne sladké
koláče, ovocie, zaváraniny, syr, salámu a to
všetko opäť podľa triedy hotela. Večera je buď
menu s obsluhou, výber je z niekoľkých menu
šalátov formou bufetu alebo voľná konzumácia
formou bufetu alebo švédskych stolov.
Ponuka opäť zodpovedá triede hotela, pričom
i v trojhviezdičkovom hoteli môžeme v mnohých
prípadoch očakávať iba jedno teplé hlavné jedlo.
Nápoje nikde nie sú zahrnuté v cene (ak nie
je uvedené inak - napr. hotely „all inclusive“).
Upozorňujeme klientov na možnosť zmeškania
objednanej stravy z dôvodu neskorého príletu
alebo skorého odletu. Prvá a posledná strava
podávaná na palube lietadla sa zarátava ako
služba v zájazde.
7
Sea Star Beau Rivage
POLOHA:
Luxusný päťhviezdičkový hotelový komplex pre náročných klientov,
má výbornú polohu, priamo pri peknej piesočnatej pláži, nachádza sa
vo vilovej časti letoviska Hurghada. Do centra El Dahar sa dostanete
príjemnou prechádzkou alebo taxíkom maximálne za cca 5 LE. Do
starého centra Sakkala je to asi 5 minút jazdy lacným taxíkom, za cca
1 EUR. Transfer z letiska do hotela trvá cca 20 minút.
PLÁŽ:
Veľmi pekná široká piesočnatá pláž. Vstup do mora je postupný, vhodný
pre deti, neplavcov, plavcov. Asi 80 m od brehu sa nachádza krásny
koralový útes na šnorchlovanie aj pre potápačov. Pri pláži je volejbalové
ihrisko, futbalové ihrisko, minigolf a detské ihrisko. Taktiež tu nájdete
medzinárodné potápačské centrum a centrum vodných športov. Na pláži
a pri bazéne sú slnečníky, ležadlá, matrace a osušky zdarma.
UBYTOVANIE:
Veľmi pekne zariadené priestranné 2 – posteľové izby s vlastnou
klimatizáciou a s možnosťou až 2 prísteliek. Každá izba má vlastné
sociálne zariadenie, sušič na vlasy, TV/SAT, minibar, telefón s priamou
voľbou a balkón s výhľadom na more alebo na bazény. Na vyžiadanie, za
príplatok je možné zabezpečiť rodinné izby alebo prepojené izby.
STRAVOVANIE:
Polpenzia - raňajky, večere formou bohatých švédskych stolov alebo
ALL INCLUSIVE za príplatok.
8
Hurghada
ALL INCLUSIVE - zahŕňa bohaté raňajky, obedy, večere a ďalšie ľahké
občerstvenie formou švédskych stolov počas dňa, 16:00 - 17:00 zmrzlinu
pre deti, 16:30 - 17:30 čaj a koláčiky, kávu, čaj, nealkoholické nápoje,
pivo a alkoholické nápoje miestnej výroby - od 10:00 do 24:00 hod.
(s výnimkou džúsov z čerstvého ovocia).
VYBAVENIE:
Hlavná budova so vstupnou halou a recepciou, zmenáreň (National Bank),
bar s príjemným posedením a s veľkým LCD televízorom, obchodná
arkáda so suvenírmi. K dispozícii sú 2 bazény vrátane jedného s teplou
vodou (mimo sezóny) a 1 detský bazén, volejbalové ihrisko, futbalové
ihrisko. V hoteli je talianska reštaurácia, diskotéka, bar pri bazéne so
živou hudbou a večerným programom, kozmetický salón, internetová
kaviareň, miniclub s detským ihriskom. Trezor na recepcii - zdarma. Za
poplatok: internet, beauty centrum, čistenie a pranie odevov, squashové
kurty, FITNESS CENTRUM, sauna, jacuzzi, turecké kúpele, masáže,
biliard, minigolf, stolný tenis. Hotel poriada animačné programy pre deti aj
dospelých. Oproti hotelu je lekáreň a menší supermarket.
NÁŠ NÁZOR:
Najlepší hotel z našej ponuky. Veľmi žiadaný hotel u klientov západnej
Európy, je obsadzovaný renomovanými cestovnými kanceláriami. Klientela
je v prevažnej miere francúzska, anglická, nemecká, belgická, holandská,
nórska ... Luxusný a pohodlný hotel, ktorý uspokojí aj náročnejších klientov,
má fantastickú polohu, veľmi dobrý servis a pestré doplnkové služby.
Oficiálna kategória * * * * *
www.seastar-beaurivage-hrg.com
í
letecky 12 dn
€
už od 479
+ príplatky
Sea Star Beau Rivage
9
Sea Gull Resort
POLOHA:
Pekný a veľký hotelový komplex sa nachádza priamo pri pláži, je situovaný
v totálnom centre Hurghady, kde sa nachádza množstvo obchodíkov,
kaviarní a reštaurácií. Areál pozostáva z troch častí Sea Gull Club, Sea
Gull Beach Resort, a Premium Sea Gull. Klienti môžu využívať všetky
zariadenia a služby celého komplexu. Transfer z letiska trvá cca 15 minút.
PLÁŽ:
Dve veľmi pekné piesočnaté pláže s pozvoľným vstupom do mora.
Slnečníky, ležadlá, matrace a osušky na pláži a pri bazénoch zdarma.
UBYTOVANIE:
Hotel ponúka príjemne zariadené 2 – posteľové izby s vlastnou
klimatizáciou s možnosťou 2 prísteliek. Každá izba má vlastné sociálne
zariadenie, sušič na vlasy, TV/SAT, minibar, telefón, balkón alebo terasu.
STRAVOVANIE:
All inclusive – zahŕňa raňajky, obedy, večere a ďalšie ľahké
občerstvenie formou švédskych stolov, počas dňa - káva, čaj,
nealkoholické nápoje, pivo a alkoholické nápoje miestnej výroby –
10
Hurghada
od 10:00 do 23:30 hod. (s výnimkou džúsov z čerstvého ovocia).
VYBAVENIE:
V hotelovom komplexe je AQUAPARK - tobogány, šmýkačky
pre všetky vekové kategórie. Veľmi pekný hotelový komplex
s reprezentačnou vstupnou halou s recepciou, má niekoľko reštaurácií
a barov, diskotéku, detské ihriská, konferenčnú miestnosť. V celom
komplexe je niekoľko bazénov (1 vyhrievaný v zimných mesiacoch)
a bazény pre deti. Komplex ponúka zábavné programy, animácie počas
dňa na pláži a pri bazénoch. Za poplatok biliard, stolný tenis, tenisové
kurty, masáže, potápanie, FITNESS CENTRUM. Na recepcii je trezor
za minimálny poplatok. V tesnej blízkosti sa nachádza veľmi pekné
obchodné centrum so „šiša“ kaviarňami.
NÁŠ NÁZOR:
Veľmi obľúbený a vyhľadávaný hotel v centre letoviska s výbornou polohou
priamo pri pláži. Hotel je vhodný pre všetkých klientov, hlavne pre tých,
ktorí vyhľadávajú nočný život, nákupy a prechádzky.
Oficiálna kategória * * * *
www.hurghadaseagull.com
í
letecky 12 dn
€
už od 503
+ príplatky
Sea Gull Resort
11
í
letecky 12 dn
€
už od 479
+ príplatky
Grand Plaza
POLOHA:
Veľmi pekný a príjemný hotelový komplex sa nachádza v exotickej záhrade
v južnej časti Hurghady na pešej zóne, hneď oproti hotelu Grand Plaza
Resort, s ktorým má spoločnú piesočnatú pláž. Klienti hotela Grand Plaza
môžu využívať malý aquapark v sesterskom hoteli Grand Plaza Resort.
Hotel je priamo pri pláži, vedľa hotela Hilton Resort a Intercontinental.
Vzdialenosť od letiska 6 km, od totálneho centra SAKKALA 9 km.
PLÁŽ:
Široká piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora, ležadlá, slnečníky
a plážové osušky sú zdarma. Na pláži sa nachádza centrum vodných
športov a potápačské centrum s možnosťou športového vyžitia.
UBYTOVANIE:
Luxusne zariadené klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou jednej
prístelky sú vybavené kúpeľňou s WC, sušičom vlasov, telefónom,
minibarom, rýhlovarnou kanvicou, trezorom, TV/SAT a balkónom alebo
terasou s posedením.
STRAVOVANIE:
ALL INCLUSIVE – zahŕňa raňajky, obedy, večere formou švédskych stolov.
Počas dňa ľahké občerstvenie, zmrzlina pre deti, káva, čaj, nealkoholické
12
Hurghada
nápoje, pivo a alkoholické nápoje miestnej výroby – od 11:00 do 24:00
hod. (s výnimkou džúsov z čerstvého ovocia).
VYBAVENIE:
Vstupná hala s recepciou, zmenáreň s bankomatom, internetová kaviareň,
Wi-Fi zóna (za poplatok), hlavná reštaurácia, a’la carte reštaurácia,
niekoľko barov. V komplexe hotela sa nachádzajú dva vonkajšie bazény,
detský bazén, detský klub, obchodíky, služby lekára, posilňovňa, spa
centrum, tenisový kurt, stolný tenis, šípky, biliard, plážový volejbal,
záhradné šachy, rôzne animačné programy počas dňa a večera. Hostia
môžu využívať niektoré vybrané služby v sesterskom hoteli Grand Plaza
Resort.
NÁŠ NÁZOR:
Hotel s dobrou polohou pri peknej promenáde s veľmi dobrým servisom,
nádhernou plážou v južnej časti Hurghady. Hotel aj pre náročnejších
klientov.
Oficiálna kategória * * * * www.grand-plaza.net
í
letecky 12 dn
€
už od 455
+ príplatky
Hurghada
POLOHA:
Hotelový komplex sesterského hotela Grand Plaza sa nachádza na konci
pešej promenády v južnej časti Hurghady. Klienti môžu využívať aj služby
hotela Grand Plaza. Resort je postavený v roku 2008. Vzdialenosť od
pláže 300 - 400 metrov, vzdialenosť od letiska 6 km, od totálneho centra
SAKKALA 9 km.
PLÁŽ:
Piesočnatá pláž, slnečníky, ležadlá a uteráky sú zdarma. Hotel poskytuje
ideálne zázemie na celodenný relax pre milovníkov šnorchlovania a
aktívneho aj pasívneho oddychu. Na pláži nájdete taktiež potápačské
centrum a centrum vodných športov.
STRAVOVANIE:
ALL INCLUSIVE – zahŕňa raňajky, obedy, večere formou švédskych stolov.
Počas dňa ľahké občerstvenie, zmrzlina pre deti, káva, čaj, nealkoholické
nápoje, pivo a alkoholické nápoje miestnej výroby – od 11:00 do 24:00
hod. (s výnimkou džúsov z čerstvého ovocia).
Ubytovanie:
Dvojlôžkové izby s možnosťou 1 - 2 prísteliek. Izby majú vlastné sociálne
Grand Plaza Resort
zariadenie, sušič vlasov, individuálnu klimatizáciu, telefón, TV/SAT,
minibar, rýchlovarnú kanvicu na čaj a kávu, trezor na izbe, balkón alebo
terasu s posedením.
Vybavenie:
Vstupná hala s recepciou, zmenáreň a bankomat (v hoteli Grand Plaza)
2 reštaurácie, niekoľko barov, diskotéka Le Bouchon, obchodná arkáda
a kaderníctvo (v Grand Plaza hotel), pripojenie na internet (za poplatok)
Wi-Fi v lobby bare, miniklub (v Grand Plaza hotel), 3 bazény (1 v zime
vyhrievaný), malý aquapark, animačné programy, nepravidelné večerné
programy, fitness, tenisový kurt v Grand Plaza hotel, biliard.
Náš Názor:
Rozľahlý hotelový komplex s peknou záhradou, priestrannou plážou,
dobrou polohou je vhodný pre všetky vekové kategórie. Klientom ponúka
príjemné prostredie a dobrú úroveň služieb.
Oficiálna kategória * * * *
www.grand-plaza.net
13
í
letecky 12 dn
€
už od 559
+ príplatky
Paradise Golden 5
POLOHA:
Komplex hotela Paradise Golden 5 sa skladá z hlavnej budovy
a dvojpodlažných budov (klienti CK OROSTOURS majú ubytovanie iba
v hlavnej budove). Hotel je situovaný priamo pri nádhernej piesočnatej
pláži (slnečníky, ležadlá, matrace zdarma). Do Hurghady sa pohodlne
dostanete mestskou dopravou za 3 LE alebo lacným taxíkom. Transfer
z letiska cca 30 min.
PLÁŽ:
Rozsiahla dlhá piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora so
slnečníkmi, ležadlami, matracmi a osuškami zdarma. Na pláž sa dostanete
aj vyhliadkovou lanovkou postavenou Švajčiarmi, ktorá Vás odvezie
z hlavnej budovy na pláž za poplatok 10 LE.
UBYTOVANIE:
Všetky izby s vlastnou nastaviteľnou klimatizáciou s možnosťou 1-2
prísteliek majú vlastné sociálne zariadenie, chladničku - minibar, telefón,
TV/SAT a trezor zdarma. Izby majú balkón s výhľadom na more (za
príplatok) alebo do záhrady.
STRAVOVANIE:
All Inclusive: zahŕňa raňajky, obedy, večere a ďalšie ľahké
občerstvenie formou švédskych stolov. Počas dňa občerstvenie (od 10:30
do 24:00 hod.) - káva, čaj, nealkoholické a alkoholické nápoje miestnej
výroby (s výnimkou džúsov z čerstvého ovocia). Počas pobytu 1 hodina
14
Hurghada
zdarma - minigolf, tenis, biliard, stolný tenis. Obedy pri all inclusive aj na
pláži alebo pri aquaparku.
VYBAVENIE:
Rozsiahly hotelový komplex ponúka nespočetné množstvo športových
a zábavných aktivít. K dispozícii je 8 bazénov (slnečníky, ležadlá, matrace
a osušky - zdarma), niekoľko reštaurácií, barov, snack barov, obchodov,
kaviarní, konferenčné sály, nočný klub, diskotéka, herňa, beauty centrum,
detské bazény. Športové aktivity a zábava zdarma: ihrisko na volejbal
a basketbal, spievajúca fontána, bohaté denné a večerné animačné
programy. Za poplatok: fitness, sauna, masáže, 3 tenisové kurty,
minigolfové ihrisko, centrum potápania a množstvo vodných športov na
pláži.
NÁŠ NÁZOR:
Veľmi žiadaný hotel u klientov západnej aj východnej Európy, je
obsadzovaný renomovanými cestovnými kanceláriami. Luxusný
a pohodlný hotel, ktorý uspokojí aj náročnejších klientov, má veľmi dobrú
polohu s aquaparkom, veľmi dobrý servis a pestré doplnkové služby.
Oficiálna kategória * * * * *
www.golden5.com
í
letecky 12 dn
€
už od 479
+ príplatky
Hurghada
POLOHA:
Transfer z letiska do hotela je 30 minút. Hotel Club Golden 5 je súčasťou
atraktívneho hotelového komplexu Golden 5 o rozlohe 700 x 900 m. Do
komlexu sa vstupuje impozantnou vynovenou pyramídou. Areál komplexu
Golden 5 tvorí 5 bazénov, z toho 3 spojené a 1 detský sa nachádzajú pri
hlavnej budove a ďalšie 3 pri Club Golden 5 (2 pre dospelých a 1 pre deti
vyhrievaný), ležadlá, slnečníky, matrace a osušky - zdarma. V areáli sa
nachádza veľmi pekný detský kútik s preliezkami, hojdačkami a atrakciami
pre deti. Komplex Golden 5 sa nachádza priamo pri širokej piesočnatej
pláži posiatej slnečníkmi a ležadlami, kde môžete využiť bohatú ponuku
vodných športov, animačných programov a navštíviť špeciálne masážne
centrum, či posedieť si v plážovom bare. Vzdialenosť do totálneho centra
Sakkala je 15 km.
PLÁŽ:
Rozsiahla dlhá piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora
so slnečníkmi, ležadlami, matracmi a osuškami zdarma.
STRAVOVANIE:
All inclusive: zahŕňa raňajky, obedy, večere a ďalšie ľahké
občerstvenie formou švédskych stolov. Počas dňa občerstvenie (od
10:30 do 24:00 hod.) - káva, čaj, nealkoholické a alkoholické nápoje
miestnej výroby (s výnimkou džúsov z čerstvého ovocia). Obedy pri all
inclusive aj na pláži alebo pri aquaparku.
Club Golden 5
Ubytovanie:
Veľmi pekný hotelový komplex má 2 posteľové klimatizované izby
s možnosťou 1-2 prísteliek, s vlastnou nastaviteľnou klimatizáciou a novým
štýlovým zariadením. Izby majú v prevažnej miere výhľad na nádhernú
farebnú spievajúcu fontánu alebo na bazény. Každá izba je s vlastným
sociálnym zariadením, kúpeľňou s WC, telefónom, TV/SAT, chladničkou
- minibarom.
Vybavenie:
Klienti hotela Club Golden 5 môžu využívať aj všetky služby areálu
Golden 5. V hotelovom komplexe Golden 5 môžete zdarma využívať
basketbalové a volejbalové ihriská, zabaviť sa pri bohatých animačných
programoch pri bazénoch a pláži, vodné pólo, aqua fitness, aerobic,
dancing, volejbal či zapojiť sa do rôznych súťaží. Nachádza sa tam taktiež
detský klub, kde v čase od 10:30 do 17:00 hod. je možnosť umiestniť
deti. Večer môžete obdivovať nádherne farebne vysvietenú spievajúcu
fontánu alebo vystúpenie egyptského folklóru. Za poplatok: fitness,
sauna, masáže, 3 tenisové kurty, minigolf, centrum potápania a množstvo
vodných športov na pláži. Veľmi obľúbenou zábavou pre klientov komplexu
Golden 5 je kŕmenie rybičiek v Červenom mori.
Oficiálna kategória * * * *
www.golden5.com
15
í
letecky 12 dn
€
už od 319
+ príplatky
Empire Triton
POLOHA:
Veľmi pekný hotelový komplex sa nachádza priamo pri obchodnom centre
Dahar, kde sa nachádza orientálny egyptský trh. Do hlavného centra
Sakkala je to asi 5 minút jazdy lacným taxíkom alebo minibusom. Hotel
Empire Triton je vzdialený od sesterského hotela Empire Triton Beach
cca 180 m, zdieľa s ním spoločné piesočnaté pláže. Transfer z letiska do
hotela trvá cca 20 minút.
PLÁŽ:
Piesočnaté pláže so slnečníkmi a ležadlami sú zdarma. Pri pláži sa tiež
nachádza 5 bazénov (2 vyhrievané mimo sezóny a 2 malé pre deti),
volejbalové ihrisko, detské ihrisko, centrum vodných športov ... Na pláži
a pri bazénoch je bohatý animačný program pre dospelých a deti počas
celého dňa, plážový aerobic, vodný aerobic, orientálne tance ...
UBYTOVANIE:
Moderne zariadené 2 - 3 lôžkové izby s príslušenstvom s možnosťou
až 1 - 2 prísteliek. Izby sú s vlastnou nastaviteľnou klimatizáciou,
chladničkou, telefónom, TV/SAT, kúpeľňou s WC, balkónom s posedením
a s výhľadom na more alebo bazény. Trezor na izbe alebo recepcii
zdarma.
VYBAVENIE:
Hotel má každý deň veľmi dobré animačné programy na pláži, každý večer
hudobný program s tancom. Dvakrát do týždňa poriada hotel veľkú show
„AFRICAN PARTY“ s veľmi pekným, bohatým, kultúrnym a spoločenským
programom (poplatok 7 EUR). V hoteli sa nachádza recepcia, zmenáreň
16
Hurghada
National Bank a bankomat, hlavná reštaurácia, rybia a orientálna
reštaurácia, bar pri recepcii a pri bazéne, kaviarne, obchodíky so
suvenírmi, butiky, detské ihrisko na pláži. V hoteli sa nachádzajú 2 spojené
bazény so sladkou vodou na prízemí a tretí bazén „DOLPHIN“ na terase
1. poschodia hotela. Ležadlá a slnečníky pri bazénoch sú zdarma. V hoteli
pri recepcii sa nachádza malý supermarket. Klientom je k dispozícii nové
kaderníctvo a úplne nové FITNESS CENTRUM s vybavením (posilňovňa,
jacuzzi, sauna, turecké kúpele ...)
STRAVOVANIE:
Polpenzia - raňajky, večere formou bohatých švédskych stolov alebo
ALL INCLUSIVE za príplatok.
ALL INCLUSIVE - zahŕňa raňajky, obedy, večere formou bohatých
švédskych stolov. Od 10:00 do 23:00 hod. nealkoholické nápoje, pivo
a alkoholické nápoje miestnej výroby (s výnimkou džúsov z čerstvého
ovocia a vína) v hotelovom areáli aj na pláži. Na každú izbu denne jedna
veľká fľaša minerálnej vody. Od 12:00 do 15:00 hod. obed v reštaurácii
Olivos na pláži. Od 12:00 do 17:00 hod. ľahké občerstvenie (sendviče,
pizza, hranolky, nápoje, káva, čaj) na pláži v Sunny Terrace.
NÁŠ NÁZOR:
Veľmi príjemný hotel s kvalitným stravovaním, službami a servisom.
Najžiadanejší hotel našich klientov v posledných rokoch. Hotel
s belgickým manažmentom patrí do hotelovej siete THREE CORNERS.
Oficiálna kategória * * *
www.threecorners.com
jší
Najobľúbene
hotel už
ov
niekoľko rok
Empire Triton
17
í
letecky 12 dn
€
už od 367
+ príplatky
Regina Resort
POLOHA:
Hotelový komplex skladajúci sa z hotelovej časti a prízemných viliek leží
priamo v centre Hurghady. Hotel sa nachádza priamo pri piesočnatej
pláži. Transfer z letiska do hotela trvá cca 15 minút.
PLÁŽ:
Rozľahlá piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora vhodným pre
deti, plavcov a neplavcov. Pre deti je k dispozícii detský bazén a 2 bazény
pre dospelých. Súčasťou pláže sú slnečníky, ležadlá, matrace a osušky
pri bazénoch a na pláži zdarma. Na pláži je klientom k dispozícii aj bar.
UBYTOVANIE:
2-posteľové klimatizované izby s možnosťou 1 - 2 prísteliek sú štandardne
zariadené. Izby majú vlastné sociálne zariadenie, telefón, TV/SAT, balkón
alebo terasu. Na recepcii alebo na izbe trezor zdarma.
STRAVOVANIE:
Polpenzia - raňajky, večere formou švédskych stolov alebo
ALL INCLUSIVE za príplatok.
ALL INCLUSIVE - zahŕňa raňajky, obedy, večere a ďalšie ľahké
18
Hurghada
občerstvenie. Počas dňa 16:30 - 17:30 hod. čaj a koláčiky, kávu, čaj,
nealkoholické a alkoholické nápoje miestnej výroby (11:00 - 23:00 hod.).
VYBAVENIE:
Veľmi pekný hotel s veľkou vstupnou halou a recepciou. Všetky
spoločenské priestory sú klimatizované. K ďalšiemu vybaveniu patrí
zmenáreň, bankomat a internetová kaviareň. Súčasťou hotela sú aj
2 reštaurácie, nočný bar a diskotéka. Športuchtivých zase poteší
volejbalové ihrisko, squashové kurty, biliard, stolný tenis a za poplatok aj
tenisový kurt. Príležitostne sa v hoteli organizujú animačné programy.
NÁŠ NÁZOR:
Napriek svojej polohe v centre Hurghady hotel ponúka pokojnú,
v príjemnom prostredí prežitú dovolenku. Hotel je vhodný pre rodiny s deťmi
a všetky vekové kategórie, čo obľubujú blízkosť centra a rušný život.
Oficiálna kategória * * * *
www.reginaresorts.com
í
letecky 12 dn
€
už od 471
+ príplatky
Hurghada
POLOHA:
Veľmi obľúbený hotel s medzinárodnou klientelou sa nachádza v novom
centre Hurghady na krásnej, nádhernej pešej promenáde. Táto
promenáda je nová atraktívna časť Hurghady stvorená aj pre nočný
život - 200 m od hotela na promenáde sa nachádza slávna diskotéka
Little Buddha a veľmi pekný aquapark. Do totálneho centra Sakkala
vzdialeného 4 km sa dostanete minibusom alebo taxíkom. Transfer
z letiska do hotela trvá cca 10 minút.
PLÁŽ:
Hotel má vlastnú privátnu pláž, ktorá je dlhá, široká a piesočnatá
s pozvoľným vstupom do mora. Do 20 m voda maximálne po ramená,
vstup do mora je vhodný pre všetky vekové kategórie, hlavne pre deti.
Slnečníky, ležadlá, matrace a osušky pri bazénoch a na pláži zdarma.
UBYTOVANIE:
2 – posteľové izby s možnosťou 1 - 2 prísteliek sú klimatizované a štýlovo
zariadené. Izby majú vlastné sociálne zariadenie, telefón, sušič na vlasy,
TV/SAT, chladničku alebo minibar, balkón alebo terasu.
STRAVOVANIE:
ALL INCLUSIVE - zahŕňa raňajky, obedy, večere a ďalšie ľahké
občerstvenie formou švédskych stolov počas dňa, kávu, čaj nealkoholické
Royal Palace
nápoje, pivo a alkoholické nápoje miestnej výroby – od 10:00 do 23:00
hod. (s výnimkou džúsov z čerstvého ovocia).
VYBAVENIE:
Už samotný vstup do priestorov je veľmi pekný. Recepčná hala je
priestranná, nachádza sa tam internetová kaviareň, lobby bar, obchodíky
a zastúpenie banky, kde si každý môže zameniť peniaze. V pasáži hotela
sa nachádza niekoľko obchodov, reštaurácií, maurská kaviareň ...
Hotel ponúka široké možnosti aktivít po celý deň aj večer. Súčasťou hotela
sú aj štyri bazény - dva menšie bazéniky pre deti, jeden bazén s barom
a jeden veľký plavecký bazén. V areáli hotela je stolný tenis, biliard,
volejbalové, futbalové a detské ihrisko, FITNESS CENTUM, squash kurty,
na pláži je potápačské centrum a množstvo vodných športov.
NÁŠ NÁZOR:
Veľmi obľúbený a vyhľadávaný hotel pri krásnej kúpeľnej promenáde
s výbornou polohou priamo pri pláži. Klienti tohto hotela majú blízko na
promenádu, do centra, na diskotéku – majú všetko ako na dlani. Pri tomto
hoteli je veľmi dobrý pomer kvality a ceny.
Oficiálna kategória * * * *
www.royalpalacehotel.com
19
19
í
letecky 12 dn
€
už od 495
+ príplatky
Sunny Beach
POLOHA:
Nový atraktívny dovolenkový resort sa nachádza priamo na vlastnej pláži,
medzi obľúbenými letoviskami Hurghada a El Gouna, približne 10 min.
jazdy autom od starého centra Hurghady – Daharu. Transfer z letiska cca
30 min.
PLÁŽ:
Komplex je priamo pri piesočnato-kamienkovej pláži, vstup do mora je
možný aj z móla. Taktiež tu nájdete medzinárodné potápačské centrum a
centrum vodných športov. Na pláži a pri bazénoch sú slnečníky, ležadlá,
matrace a osušky zdarma.
STRAVOVANIE:
ALL INCLUSIVE – zahŕňa raňajky, obedy, večere formou švédskych
stolov. Počas dňa ľahké občerstvenie, kávu, čaj, nealkoholické nápoje,
pivo a alkoholické nápoje miestnej výroby – od 10:00 hod. do 24:00 hod.
(s výnimkou džúsov z čerstvého ovocia).
Ubytovanie:
Hotel ponúka priestranné klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou
20
Hurghada
1 - 2 prísteliek. Izby majú vlastné sociálne zariadenie, sušič na vlasy, TV/
SAT, chladničku alebo minibar, telefón, balkón alebo terasu s posedením,
trezor. Rodinné izby (2+2) (za príplatok) majú veľkú spálňu s oddelenou
časťou pre deti, kde sa nachádzajú 2 pevné lôžka. Rodinná izba má jedno
spoločné sociálne zariadenie, TV/SAT, chladničku alebo minibar, telefón,
trezor, balkón alebo terasu s posedením.
VYbavenie:
Hotel má vstupnú halu s recepciou, lobby bar Soleil, internet aj s
možnosťou wi-fi vo verejných priestoroch hotela (za poplatok), lekársku
službu, obchodíky, hlavnú reštauráciu, reštauráciu na pláži, taliansku a’la
carte reštauráciu Dolce Vita, plážový bar, bar pri bazéne, 2 bazény (v zime
vyhrievané) uprostred hotelového areálu, aquapark s tobogánmi, detský
bazén s Junior water parkom, detské ihrisko, detský klub.
NÁŠ NÁZOR:
Príjemný a pohodlný hotel priamo pri pláži, uspokojí aj náročnejších
klientov a je vhodný pre rodiny s deťmi.
Oficiálna kategória * * * * www.threecorners.com
1. deň:Odlet z Košíc alebo Bratislavy, prílet do Hurghady, transfer na jachtu, prehliadka
jachty. Oboznámenie sa s programom zájazdu. Na promenáde návšteva DUTY FREE
s možnosťou výhodných nákupov.
2. deň:Ráno dvojhodinová plavba jachtou na juh, smer Safaga. Pobyt na krásnom ostrove EL
TOBIA. Okružná plavba po Červenom mori na motorovom člne (plavba zručnosti za
asistencie kapitána).
3. deň:Ráno plavba jachtou na SINAJ. Návšteva PRÍRODNÉHO PARKU, rezervácie RAS
MOHAMMED. Možnosť kúpania v mori, opaľovania na lodi, šnorchlovania, potápania
a jazdy na motorovom člne.
4. deň:Kúpanie a šnorchlovanie pri ostrove EL ERG. Kotvenie pri ostrove EL ERG – fantastická
podvečerná a nočná rybačka (kuchár pripraví každému, čo si uloví ... možnosť aj
zakúpenia morských produktov od domácich rybárov).
5. deň:Ráno plavba k ostrovu „MALÝ GOBAL – KARIBIK“. Pri ostrove možnosť kúpania sa
s delfínmi (celodenný pobyt na ostrove snov - fantázia v priamom prenose, piesočnaté
pláže - jemný biely piesok, pozvoľný vstup do mora, romantické piesočnaté, skalnaté
zákutia a zálivy). Večerné barbecue na ostrove GOBAL, diskotéka ...
6. deň:Plavba do Hurghady. Počas plavby zastávka na kúpanie a šnorchlovanie. Poobede
balenie a transfer do hotela podľa výberu Sea Star Beau Rivage * * * * * a Empire
Triton * * * + v Hurghade.
7. deň:Pobyt v hoteli (INFO - možnosť zakúpenia fakultatívnych výletov).
8. deň:Pobyt v hoteli - individuálny program (fakultatívne výlety - SAFARI ...).
9. deň:Pobyt v hoteli - individuálny program (fakultatívne výlety - KÁHIRA, LUXOR ...).
10. deň:Pobyt v hoteli - individuálny program (fakultatívny výlet - GIFTUN).
11. deň:Pobyt v hoteli, transfer na letisko, odlet na Slovensko.
Fakultatívne služby (možnosť doobjednať) : all inclusive v hoteli, jazda motorovým člnom alebo
skútrom, plavba poloponorkou, kurzy potápania, fotografovanie pod vodou, filmovanie pod vodou ...
Na jachte zdarma spoločenské hry - dáma, šachy, človeče nehnevaj sa, domino, stolný futbal,
žolíkové karty, sedmové karty, pexeso ...
Klasifikácia jachty SEA KING MARCO * * * * *
Nádherná klimatizovaná 4 - podlažná jachta s certifikátom pre 40 osôb, vyrobená
v Alexandrii na európsky spôsob.
SEA KING MARCO * * * * * má 12 dvojlôžkových kajút s možnosťou tretieho
pevného lôžka. Každá kajuta má vlastné sociálne zariadenie, chladničku, televízor,
klimatizáciu. Druhé podlažie má nádherný salón a bar obložený drevom. Salón je
rozdelený na dve časti. Jedna časť slúži aj ako reštaurácia so švédskym stravovaním
formou all inclusive vrátane nealkoholických nápojov. V druhej časti salónu
je možnosť občerstvenia v bare a sledovania TV. Na treťom podlaží sa nachádza
kapitánsky mostík. V prednej a v zadnej časti je klientom k dispozícii paluba na zábavu,
posedenie a opaľovanie. Štvrté podlažie má riadiacu vežu s otvorenou vyhliadkovou
palubou vhodnou na sedenie a opaľovanie. Na otvorených palubách jachty sú klientom
k dispozícii matrace na oddych a opaľovanie. K výbave jachty patria aj dva motorové
člny a šnorchlovacie potreby.
SEA KING MARCO * * * * * je vybavená kompletným navigačným systémom, satelitným
telefónom, ako aj všetkými ostatnými prístrojmi, ktoré spĺňajú vysoký medzinárodný
štandard. SEA KING MARCO * * * * * Vám zaručuje bezpečnosť, komfort a vysoký
štandard poskytovaných služieb. Úslužný personál, ochotný Vám kedykoľvek a čokoľvek
splniť, dotvára príjemnú atmosféru počas Vášho pobytu na tejto nádhernej jachte.
í
letecky 11 dn
€
už od 539
+ príplatky
www.boat-dive-safari.com
21
Základné informácie:
Názov:
Bulharská republika
Rozloha:
111.000 km2
Počet obyvateľov:
8.500.000
Hlavné mesto:
Sofia
Mena:
1 EUR = cca 1,95 BGL
1 USD = cca 1,29 BGL
Čas:
+1 hod.
Elektrické napätie: 220 V
Dĺžka pobrežia:
178 km
Letecká doprava:Bulgarian Air Charter, lietadlom MD 82
Travel service, Boeing 737 - 800
Autobusová doprava: BOVA F HD 12
23. sezóna
Klimatické podmienky
Mesiac
VI
VII
VIII
IX
Priemerná teplota vzduchu
27 °C
29 °C
30 °C
27 °C
Priemerná teplota vody
22 °C
23 °C
24 °C
22 °C
Fa k ult atí vne v ýlet y v B ulhar s k u
Z letoviska
Burgas
Primorsko
Sozopol
Lozenec
Kiten
Ravda
1. p
oldenný výlet do Burgasu (prehliadka, možnosť
nákupov)
-
6 EUR
8 EUR
6 EUR
2. poldenný výlet do Sozopolu
7 EUR
5 EUR
5 EUR
8 EUR
3. c
elodenný výlet do Sozopolu (prehliadka) +
Perla (kúpanie) + letovisko Djuny (program,
večera, nestinársky tanec v ohni)
13 EUR
-
-
17 EUR
4. c
elodenný výlet do Varny (návšteva delfinária,
voľno)
15 EUR
20 EUR
30 EUR
15 EUR
5. jednodenný výlet do Istanbulu (nákupy)
cca 40 EUR
+ vízum na hranici
10 EUR
50 EUR
+ vízum na hranici
10 EUR
50 EUR
+ vízum na hranici
10 EUR
50 EUR
+ vízum na hranici
10 EUR
6. dvojdenný výlet do Istanbulu (návšteva mešity,
Veľkého bazáru - nákupy)
cca 70 EUR
+ vízum na hranici
10 EUR
80 EUR
+ vízum na hranici
10 EUR
80 EUR
+ vízum na hranici
10 EUR
80 EUR
+ vízum na hranici
10 EUR
7. výlet do prírodnej rezervácie Arkutino-Ropotamo
5 EUR
5 EUR
5 EUR
10 EUR
8. A
QUAPARK - Ravda
celodenný pobyt
vstup: 26 Leva / dosp. osoba, dieťa do výšky 120 cm 16 Leva, do 90 cm zdarma
9. A
QUAPARK - Primorsko
celodenný pobyt
vstup: 26 Leva / dosp. osoba, dieťa do výšky 120 cm 16 Leva, do 90 cm zdarma
Ostatné výlety • z Burgasu: jednodenný výlet do Varny – delfinárium + panoráma Slnečného Pobrežia + Nesebar prehliadka (18 EUR) • z Primorska:
plavba loďkou do Kitenu (5 EUR), do Careva (8 EUR), piknik na Perle – kúpanie + obed (12 EUR), folklórny večer – program + nestinársky tanec
(11 EUR), rybárčenie – 2 h (5 EUR), požičanie horských bicyklov 1/2 dňa (3 EUR), 1 deň (5 EUR) • Doporučujeme zakúpenie výletov najneskôr do 2.
dňa pobytu v miestnych cestovných kanceláriách. Ceny výletov sú orientačné.
„DOVOLENKA“ je od slova „DOVOLIŤ SI ...“
letecky 8 dní
€
už od 167
+ príplatky
Burgas
ným
aj klimatizova
autobusom
Park
hotel
POLOHA: Hotel Park - oáza oddychu, veľmi pekné zariadenie
vsadené v zeleni - obklopené niekoľkohektárovým parkom,
cca 100 m od pláže. Pekná pláž, dlhá niekoľko kilometrov, je
lemovaná prímorským parkom, na konci ktorého sa nachádza
hotel PARK. Hotelový komplex je vybavený denným barom,
cukrárňou, kaviarňou a priestrannou TV - spoločenskou
miestnosťou. V hoteli sa nachádza reštaurácia s výhľadom na
more. V hotelovom komplexe je záhradný fastfood s grilovanými
kuracími špecialitami. V areáli sú aj pestré možnosti športového
vyžitia: volejbalové ihrisko, 2 tenisové kurty, 100 m od hotela je
5 ďalších tenisových kurtov, kde sa hrá Burgaský satelit, 50 m
od hotela je úplne nový jazdecký areál s jazdeckou školou ...
UBYTOVANIE: Izby sú 2 - posteľové s príslušenstvom
s možnosťou 1 prístelky. Väčšina izieb má balkón (za poplatok).
Trezor na recepcii za poplatok.
PLÁŽ: Široká, niekoľko kilometrov dlhá, piesočnatá pláž.
Ležadlá a slnečníky na pláži za poplatok.
STRAVOVANIE: Polpenzia za príplatok - servírované rozšírené kontinentálne
raňajky, večera - polievka, hlavné jedlo, dezert, nápoj (limonáda alebo minerálka).
Stravovanie je možné aj v okolitých reštauráciach a v nespočetnom množstve
stánkov v blízkosti pláže.
DOPRAVA: Letecky alebo kombinovanou dopravou z BA, BB, PP, KE alebo
klimatizovaným autobusom z východného Slovenska po trase Slovensko - Oradea Ruse - Burgas - Burgas.
letecky: Bratislava - Burgas - Bratislava, Sliač - Burgas- Sliač,
Poprad - Burgas - Poprad, Košice - Burgas - Košice.
NÁŠ NÁZOR: Už niekoľko rokov najžiadanejší hotel v našej ponuke, super služby, super
poloha, v cene kvalitné stravovanie. V prímestskom parku cca 200 m od hotela sa
nachádzajú detské ihriská, zábavné parky, lunaparky, ...
Oficiálna kategória * *
LIEČBA LIMANOVÝM ČIERNYM BAHNOM V BURGASE
Bahno je usadenina slaného burgaského jazera, ktoré sa nachádza
neďaleko hotela Park. To, čo robí z bahna výnimočný liek je jeho
organický obsah. Ľudia obyčajne ležia v hnedej časti bahna a nevedia,
že čierna vrstva je liečivejšia a obsahuje viac hormónov a antibiotík.
Ľudské telo prijíma z bahna jód aj fosfor. Liečenie pôsobí na celú
nervovú sústavu, cievy, bolesti sa potlačujú, jazvy po ranách postupne
miznú. Bahno prispieva k zrastaniu zlomenín, lieči skoro všetky kožné
choroby, gynekologické choroby. Výnimočne pomáha liečiť psoriázu.
23
Bahno nielen lieči, ale aj omladzuje a skrášľuje.
letecky 8 dní
€
už od 151
+ príplatky
Elegance
penzión
Ravda / Nesebar
POLOHA: Veľmi pekný 4 - podlažný rodinný penzión sa nachádza v stredisku Ravda (vedľa
penziónu Sv. Georgi). Vzdialenosť od pláže cca 200 m. Na dvore je barbecue s možnosťou
vlastného grilovania (za poplatok). Večer si môžete príjemne posedieť pri ohni, v bare alebo
v kaviarni penziónu. Neďaleko sa nachádza atraktívny AQUAPARK v Ravde.
UBYTOVANIE: Pekné 2 - posteľové izby s možnosťou 1 - 2 prísteliek, s vlastným sociálnym
zariadením, rýchlovarnou kanvicou a balkónom s posedením. Na izbe je minibar alebo
chladnička.
PLÁŽ: Niekoľko piesočnatých pláží. Ležadlá a slnečníky na pláži za poplatok.
STRAVOVANIE: Je možné v okolitých lacných reštauráciách.
DOPRAVA: Letecky alebo kombinovanou dopravou z BA, BB, PP, KE alebo klimatizovaným
autobusom z východného Slovenska po trase Slovensko - Oradea - Ruse - Burgas - Ravda.
letecky: Bratislava - Burgas - Bratislava, Sliač - Burgas- Sliač,
Poprad - Burgas - Poprad, Košice - Burgas - Košice.
NÁŠ NÁZOR: Maximálna spokojnosť klientov v minulej sezóne. Kvalitný, žiadaný, skoro
predaný penzión.
Oficiálna kategória * *
Alberto
penzión
Ravda / Nesebar
POLOHA: 3 - podlažný rodinný penzión sa nachádza v novoobjavenom stredisku Ravda.
Vzdialenosť od pláže cca 200 m. Na dvore je barbecue s možnosťou vlastného grilovania.
Večer si môžete príjemne posedieť v kaviarni alebo v bare ...
UBYTOVANIE: Izby sú 2 - posteľové s možnosťou 1 - 2 prísteliek, s vlastným sociálnym
zariadením, novým nábytkom a balkónom s posedením, klimatizáciou (za poplatok na
mieste). Na každej izbe je TV/ SAT, minibar alebo chladnička, rýchlovarná kanvica.
PLÁŽ: Niekoľko piesočnatých pláží. Ležadlá a slnečníky na pláži za poplatok.
STRAVOVANIE: Je možné v okolitých lacných reštauráciách.
DOPRAVA: Letecky alebo kombinovanou dopravou z BA, BB, PP, KE alebo
klimatizovaným autobusom z východného Slovenska po trase Slovensko - Oradea - Ruse
- Burgas - Ravda.
letecky: Bratislava - Burgas - Bratislava, Sliač - Burgas- Sliač,
Poprad - Burgas - Poprad, Košice - Burgas - Košice.
NÁŠ NÁZOR: Veľmi
žiadaný a najskôr predaný
penzión, v našej ponuke ho
máme 9. sezónu. Neďaleko
sa nachádza atraktívny
AQUAPARK v Ravde.
Oficiálna kategória * *
letecky 8 dní
€
už od 143
+ príplatky
24
letecky 8 dní
€
už od 151
+ príplatky
Ravda / Nesebar
Sv. Georgi
penzión
Letovisko Ravda / Nesebar s peknými piesočnatými plážami sa nachádza len 2 km od
Nesebaru a 3 km od slávneho prímorského strediska Slnečné Pobrežie. Ravda je známa
bývalými mládežníckymi tábormi. V centre letoviska sa nachádza mnoho taverien, reštaurácií,
kaviarní a všetkých doplnkových služieb, ktoré sú potrebné pre turistov. Piesočnaté pláže
poskytujú možnosť oddychu aj športového vyžitia - plážový volejbal, skútre, vodné bicykle,
banán, parasailing, motorové rogalo ...
POLOHA: V pokojnej časti letoviska (vedľa penziónu Elegance) cca 200 m od pláže, cca 150
m od totálneho centra. V areáli penziónu je barbecue pre klientov s posedením pri vodnom
mlyne, v penzióne sa nachádza aj pekný supermarket.
UBYTOVANIE: Pekné 2 - posteľové izby s možnosťou 1 - 2 prísteliek. Každá izba má TV/ SAT,
vlastné sociálne zariadenie, minibar alebo chladničku a balkón. Na každom poschodí je automat
na teplú a studenú vodu.
PLÁŽ: Široké, piesočnaté pláže s pozvoľným vstupom do mora vhodným pre deti aj pre
neplavcov. Ležadlá a slnečníky na pláži za poplatok.
STRAVOVANIE: Je možné ihneď vedľa penziónu v reštaurácii alebo v okolitých reštauráciách,
kaviarňach a nespočetnom množstve stánkov v blízkosti pláže.
DOPRAVA: Letecky alebo kombinovanou dopravou z BA, BB, PP, KE alebo klimatizovaným
autobusom z východného Slovenska po trase Slovensko - Oradea - Ruse - Burgas - Ravda.
letecky: Bratislava - Burgas - Bratislava, Sliač - Burgas- Sliač,
Poprad - Burgas - Poprad, Košice - Burgas - Košice.
V Ravde je otvorený nádherný a zaujímavý
AQUAPARK, pripravený prijať turistov
v sezóne 2012. Z centra letoviska premáva
autobus k Aquaparku ZDARMA.
NÁŠ NÁZOR: Veľmi pekný penzión so super polohou
je určený aj pre náročných klientov. Pekné ubytovanie
a výhodná cena - penzión je vhodný pre všetkých a
hlavne pre rodiny s deťmi, pretože v Ravde je atraktívny
AQUAPARK.
Oficiálna kategória * *
Aquapark
Ravda
25
Kamea
penzión
letecky 8 dní
€
už od 143
+ príplatky
Kiten
POLOHA: 4 - 5 podlažný penzión je od totálneho centra cca 100 m, od južnej pláže je vzdialený cca
250 m a od severnej cca 700 m.
UBYTOVANIE: Penzión má 2 druhy ubytovania - hotelové apartmány a dvojposteľové izby s možnosťou
1 - 2 prísteliek s vlastným sociálnym zariadením, TV/ SAT, minibarom alebo chladničkou, rýchlovarnou
kanvicou a balkónom. Apartmány sú vybavené klimatizáciou (za poplatok na mieste).
PLÁŽ: Dve široké dlhé piesočnaté pláže - južná a severná s pozvoľným vstupom do mora vhodným
pre deti aj pre neplavcov. Ležadlá a slnečníky na pláži za poplatok.
STRAVOVANIE: Je možné v okolitých reštauráciách, kaviarňach a nespočetnom množstve stánkov
v blízkosti pláže.
DOPRAVA: Letecky alebo kombinovanou dopravou z BA, BB, PP, KE po trase Slovensko - Oradea Ruse - Burgas - Kiten.
letecky: BA - Burgas - BA, Sliač - Burgas- Sliač,PP - Burgas - PP, Košice - Burgas - Košice.
NÁŠ NÁZOR: Príjemný rodinný penzión s pekným ubytovaním, vhodný pre všetky vekové kategórie
aj pre rodiny s deťmi. V minulej sezóne maximálna spokojnosť klientov.
Oficiálna kategória * *
Nina
26
hotel
letecky 8 dní
€
už od 151
+ príplatky
Lozenec
POLOHA: 4 - podlažný hotel Nina sa nachádza v super letovisku Lozenec. Hotel má veľmi dobrú
polohu. Vzdialenosť je cca 100 m od centra a cca 250 m od hlavnej piesočnatej pláže s pozvoľným
vstupom do mora vhodným pre deti aj pre neplavcov.
UBYTOVANIE: Moderne zariadené izby sú 2 - posteľové s možnosťou 1 prístelky, s vlastným sociálnym
zariadením, minibarom alebo chladničkou, rýchlovarnou kanvicou a balkónom s posedením.
PLÁŽ: Niekoľko pláží + hlavná centrálna pláž cca 250 m od zariadenia. Ležadlá a slnečníky na pláži za
poplatok.
STRAVOVANIE: Je možné v hoteli a okolitých lacných reštauráciách.
DOPRAVA: Letecky alebo kombinovanou dopravou z BA, BB, PP, KE po trase Slovensko - Oradea Ruse - Burgas - Lozenec.
letecky:BA - Burgas - BA, Sliač - Burgas- Sliač, Poprad - Burgas - Poprad, Košice - Burgas - Košice.
NÁŠ NÁZOR: Moderný, veľmi kvalitný hotel, ktorý uspokojí aj najnáročnejších klientov.
Oficiálna kategória * * *
Od Burgasu je Kiten vzdialený 55 km.
Letovisko má 2 veľké pláže. Na severnej
pláži je krásny záliv Atliman, známy svojimi
piesočnatými dunami. Dlhá piesočnatá
južná pláž je miestom, kde si prídu na
svoje mladí aj skôr narodení. Z južnej
pláže je možno dovidieť do Lozenca
a Careva. Na pláži nájdu širokú ponuku
aj milovníci vodných športov a potápači.
Príjemné večery môžete stráviť v niektorej
z miestnych reštaurácií, cukrární a taverien.
Kiten
letecky 8 dní
s raňajkami
€
už od 207
+ príplatky
Onyx
hotel
POLOHA: Obľúbený moderný hotel pozostávajúci z 2 budov je situovaný pár krokov od
hlavnej promenády, 50 m od totálneho centra a 100 m od trhoviska. V centre nájdete
množstvo obchodíkov, reštaurácií, kaviarní... kde si môžete posedieť a spríjemniť pobyt za
veľmi prijateľné ceny. Hotel a aj letovisko Kiten je vhodné pre rodiny s deťmi a aj pre všetkých
klientov, ktorí vyhľadávajú spoločenský život.
UBYTOVANIE: Moderne zariadené a priestranné dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky
majú kúpeľňu s WC, TV/ SAT, chladničku a balkón. Izby sú centrálne klimatizované.
PLÁŽ: Na obidve piesočnaté pláže s pozvoľným vstupom do mora, ktoré patria k letovisku,
sa dostanete príjemnou prechádzkou. Veľmi pekná južná pláž je od hotela vzdialená cca
200 m. Na severnú pláž – krásny záliv ATLIMAN je cca 600 m. Slnečníky a ležadlá na
pláži sú za poplatok. Ponuka vodných športov na pláži zahŕňa požičovňu vodných bicyklov,
skútrov, windsurfing, banán... Južná pláž v Kitene je ideálnym miestom pre milovníkov
potápania.
STRAVOVANIE: Raňajky formou švédskych stolov.
VYBAVENIE: Klimatizovaný hotel má vlastnú recepciu, pobočku pošty, príjemnú reštauráciu
s terasou. Wi-Fi zdarma, FITNESS zdarma, 2 bazény - slnečníky a ležadlá pri bazéne
zdarma. Za poplatok je možné využiť masáže, biliard, stolný tenis, vírivku a saunu. Pred
hotelom je príjemný a pekný park s fontánou.
DOPRAVA: Letecky alebo kombinovanou dopravou z BA, BB, PP, KE po trase Slovensko Oradea - Ruse - Burgas - Kiten.
letecky: Bratislava - Burgas - Bratislava, Sliač - Burgas - Sliač, Poprad - Burgas - Poprad,
Košice - Burgas - Košice.
NÁŠ NÁZOR: Hotel je vhodný aj pre rodiny s deťmi a pre klientov, ktorí vyhľadávajú pestrý
spoločenský život. Priamo v centre letoviska Kiten je široký výber kaviarní, barov a diskoték.
Oficiálna kategória ***
Maximálna
ntov
e
li
k
ť
s
o
jn
o
k
spo
27
Antonov
penzión
letecky 8 dní
€
už od 143
+ príplatky
Primorsko
POLOHA: 4 - podlažný penzión je vzdialený cca 400 m od južnej a cca 650 m od
severnej pláže. Cca 350 m od penziónu sa nachádzajú kvalitné tenisové kurty a atraktívny
AQUAPARK. Vzdialenosť od centra je cca 350 m.
UBYTOVANIE: Pekné 2 - posteľové izby s možnosťou 1 prístelky. Každá izba má vlastné
sociálne zariadenie, minibar alebo chladničku, rýchlovarnú kanvicu. Väčšina izieb má
vlastný balkón, niektoré balkóny sú spoločné pre 2 izby.
PLÁŽ: Široké, niekoľko kilometrov dlhé piesočnaté pláže - južná a severná s pozvoľným vstupom
do mora vhodným pre deti aj pre neplavcov. Ležadlá a slnečníky na pláži za poplatok.
STRAVOVANIE: Je možné v okolitých reštauráciách, kaviarňach a nespočetnom množstve
stánkov v blízkosti pláže.
DOPRAVA: Letecky alebo kombinovanou dopravou z BA, BB, PP, KE po trase Slovensko Oradea - Ruse - Burgas - Primorsko.
letecky: Bratislava - Burgas - Bratislava, Sliač - Burgas- Sliač,
Poprad - Burgas - Poprad, Košice - Burgas - Košice.
NÁŠ NÁZOR: Najskôr predaný penzión vo vyhľadávanom stredisku Primorsko.
Oficiálna kategória * *
Kostadinka
ným
aj klimatizova
autobusom
penzión
Primorsko
POLOHA: Renovovaný 3 - podlažný penzión sa nachádza cca 300 m od južnej pláže
a cca 500 m od severnej pláže. 150 m od penziónu sa nachádzajú kvalitné tenisové kurty
a atraktívny AQUAPARK. Vzdialenosť od centra je cca 200 m.
UBYTOVANIE: 2 - posteľové izby s možnosťou 1 - 2 prísteliek. Každá izba má vlastné
sociálne zariadenie, minibar alebo chladničku, rýchlovarnú kanvicu a balkón. Na každom
poschodí je kuchynský kútik na prípravu raňajok (káva, čaj).
PLÁŽ: Dve široké, niekoľko kilometrov dlhé piesočnaté pláže - južná a severná s pozvoľným
vstupom do mora vhodným pre deti aj pre neplavcov. Ležadlá a slnečníky na pláži za poplatok.
STRAVOVANIE: Je možné v okolitých reštauráciách, kaviarňach a nespočetnom množstve
stánkov v blízkosti pláže.
DOPRAVA: Letecky alebo kombinovanou dopravou z BA, BB, PP, KE alebo klimatizovaným
autobusom z východného Slovenska po trase Slovensko – Oradea – Ruse – Burgas Primorsko.
letecky: Bratislava - Burgas - Bratislava, Sliač - Burgas- Sliač,
Poprad - Burgas - Poprad, Košice - Burgas - Košice.
NÁŠ NÁZOR:
Cenovo výhodný a obľúbený
penzión vo vyhľadávanom
stredisku Primorsko.
Oficiálna kategória * *
letecky 8 dní
€
už od 143
+ príplatky
28
letecky 8 dní
€
už od 143
+ príplatky
Primorsko
Mara
penzión
POLOHA: 3 - podlažný penzión sa nachádza cca 350 m od južnej pláže a cca 500 m od
severnej pláže. Cca 350 m od penziónu sa nachádzajú kvalitné tenisové kurty a atraktívny
AQUAPARK. Vzdialenosť od centra je cca 150 m.
UBYTOVANIE: 2 - posteľové izby s možnosťou 1 - 2 prísteliek. Každá izba má vlastné sociálne
zariadenie, minibar alebo chladničku, rýchlovarnú kanvicu a balkón. Na dvore pre klientov je
pripravené príjemné posedenie.
PLÁŽ: Široké, niekoľko kilometrov dlhé piesočnaté pláže - južná a severná s pozvoľným
vstupom do mora vhodným pre deti aj pre neplavcov. Ležadlá a slnečníky na pláži za poplatok.
STRAVOVANIE: Je možné v okolitých reštauráciách, kaviarňach a nespočetnom množstve
stánkov v blízkosti pláže.
DOPRAVA: Letecky alebo kombinovanou dopravou z BA, BB, PP, KE alebo klimatizovaným
autobusom z východného Slovenska po trase Slovensko – Oradea – Ruse – Burgas - Primorsko.
letecky: Bratislava - Burgas - Bratislava, Sliač - Burgas- Sliač, Poprad - Burgas - Poprad, Košice - Burgas - Košice.
NÁŠ NÁZOR: Kvalitný rodinný penzión, ktorý máme v ponuke už 8 rokov je ideálny aj pre rodiny s deťmi. Vhodný je aj pre skupiny, kapacita 6 - 8 izieb.
Výborná poloha v blízkosti centra, veľké možnosti stravovania, nakupovania, zábavy, ...
Oficiálna kategória * *
Primorsko
POLOHA: 4 - podlažný penzión je vzdialený cca 300
m od južnej a cca 600 m od severnej pláže. Oproti
penziónu sa nachádzajú, kvalitné tenisové kurty
a atraktívny AQUAPARK. Vzdialenosť od centra je cca
200 m.
UBYTOVANIE: 2 - posteľové izby s možnosťou 1 - 2
prísteliek. Každá izba má vlastné sociálne zariadenie,
minibar alebo chladničku, rýchlovarnú kanvicu a balkón.
PLÁŽ: Široké, niekoľko kilometrov dlhé, piesočnaté
pláže - južná a severná s pozvoľným vstupom do mora
vhodným pre deti aj pre neplavcov. Ležadlá a slnečníky
na pláži za poplatok.
Despina
penzión
STRAVOVANIE: Je možné v blízkych okolitých reštau­ráciách, kaviarňach a nespočetnom
množstve stánkov v blízkosti pláže.
DOPRAVA: Letecky alebo kombinovanou dopravou z BA, BB, PP, KE alebo klimatizovaným
autobusom z východného Slovenska po trase Slovensko – Oradea – Ruse – Burgas - Primorsko.
letecky: BA - Burgas - BA, Sliač - Burgas- Sliač,PA - Burgas - PA, Košice - Burgas - Košice.
NÁŠ NÁZOR: Cenovo výhodný a obľúbený penzión s ideálnou polohou vo vyhľadávanom
stredisku Primorsko.
Oficiálna kategória * *
ným
aj klimatizova
autobusom
29
Kalypso
hotel
letecky 8 dní
€
už od 159
+ príplatky
Primorsko
POLOHA: Hotel je situovaný v Primorsku neďaleko hotela Belitsa, hotela Ambassador a hotela Sv. Ivan, cca
100 m od nádhernej, severnej piesočnatej pláže s množstvom športového vyžitia - vodné bicykle, plážový
volejbal, skútre, vodné lyže, banán, parasailing, motorové rogalo... Neďaleko hotela sa nachádzajú tenisové
kurty, AQUAPARK, reštaurácie, kaviarne...
UBYTOVANIE: Veľmi pekné 2 - posteľové izby s možnosťou 1 - 2 prísteliek. Každá izba má vlastné sociálne
zariadenie, TV/ SAT, minibar alebo chladničku, klimatizáciu (za poplatok na mieste), rýchlovarnú kanvicu a
balkón. Niektoré izby majú výhľad na more.
PLÁŽ: Široké, niekoľko kilometrov dlhé piesočnaté pláže – severná a južná s pozvoľným vstupom do mora
vhodným pre deti aj pre neplavcov. Ležadlá a slnečníky na pláži za poplatok.
STRAVOVANIE: Raňajky - švédske stoly za príplatok, obedy, večere možné dokúpiť v hotelovej reštaurácii.
Stravovanie možné aj v okolitých lacných reštauráciách, kaviarňach ...
DOPRAVA: Letecky alebo kombinovanou dopravou z BA, BB, PP, KE alebo klimatizovaným autobusom z
východného Slovenska po trase Slovensko - Oradea - Ruse - Burgas - Primorsko.
letecky: BA - Burgas - BA, Sliač - Burgas - Sliač, PP - Burgas - PP, Košice - Burgas - Košice.
NÁŠ NÁZOR: Nový, veľmi pekný hotel v našej ponuke, je situovaný pri severnej pláži v Primorsku, vhodný aj
pre náročných klientov.
Oficiálna kategória ***
Eli
penzión
POLOHA: 3 - podlažný penzión má ideálnu polohu cca 300 m od južnej pláže a cca 600
m od severnej pláže, kde je veľké množstvo športového vyžitia, ako sú vodné bicykle,
plážový volejbal, skútre, vodné lyže, banán, parasailing, motorové rogalo... Do centra je
cca 100 m, nachádza sa tam množstvo obchodíkov, barov a reštaurácií. Cca 250 m od
hotela sa nachádzajú kvalitné tenisové kurty a atraktívny AQUAPARK.
Primorsko
UBYTOVANIE: 2 - posteľové izby s možnosťou 1 prístelky. Každá izba
má vlastné sociálne zariadenie, minibar alebo chladničku, rýchlovarnú
kanvicu, TV/ SAT a balkón. V penzióne je aj 1 apartmán (za poplatok
klimatizácia) so spálňou, obývačkou, kuchyňou a vlastným sociálnym
zariadením, TV/ SAT a balkónom.
PLÁŽ: Široké, niekoľko kilometrov dlhé piesočnaté pláže - južná
a severná s pozvoľným vstupom do mora vhodným pre deti aj
preneplavcov. Ležadlá a slnečníky na pláži za poplatok.
STRAVOVANIE: Je možné v okolitých reštauráciách, kaviarňach
a nespočetnom množstve stánkov v blízkosti pláže.
DOPRAVA: Letecky alebo kombinovanou dopravou z BA, BB, PP, KE
alebo klim. autobusom z východného Slovenska po trase Slovensko –
Oradea – Ruse – Burgas - Primorsko.
letecky: BA - Burgas - BA, Sliač - Burgas - Sliač, PP - Burgas - PP,
Košice - Burgas - Košice.
NÁŠ NÁZOR: Super ubytovanie a maximálna spokojnosť klientov.
Oficiálna kategória * *
letecky 8 dní
€ + príplatky
už od 151
30
Primorsko
Sv. Ivan
hotel
Najobľúbenejšie bulharské turistické stredisko, ktoré leží 51 km južne od Burgasu sa radí medzi najnavštevovanejšie letoviská Čierneho mora.
V Primorsku môžete oddychovať, športovať, nakupovať, zabávať sa, plaviť sa jachtou, absolvovať potápačský kurz ... Piesočnaté pláže sú vhodné pre
deti aj pre neplavcov. Vybrať si môžete z dvoch pláží - severnej a južnej, kde nájdete všetko čo patrí k turizmu. Severná pláž, pri ktorej sa nachádza
aj rezidencia „Perla“, je vhodná na kúpanie, opaľovanie, surfovanie ... Na južnej pokojnejšej pláži nájdete aj tobogan a slávnu diskotéku Delfín.
Na polostrove pribudlo množstvo reštaurácií, kaviarní a rôzne druhy rýchleho a lacného občerstvenia. ­Primorsko je známym a najžiadanejším centrom
slovenských dovolenkárov najmä pre výhodné podmienky pre turizmus a pre zábavychtivých turistov.
POLOHA: Hotel je situovaný v ­Primorsku neďaleko hotela Belitsa a hotela Am­bassador,
cca 150 m od nádhernej, severnej piesočnatej pláže s množstvom športových
vyžití ako sú vodné bicykle, plážový volejbal, skútre, vodné lyže, banán, parasailing,
motorové rogalo ... V blízkosti hotela sa na­chádzajú tenisové kurty, AQUAPARK
a reštaurácie, všetko za primerané ceny.
UBYTOVANIE: Veľmi pekné 2 - posteľové izby s možnosťou 1- 2 prísteliek. Každá izba
má vlastné sociálne zariadenie, TV/ SAT, minibar alebo chladničku, klimatizáciu (za
poplatok na mieste), rýchlovarnú kanvicu a balkón. Niektoré izby majú výhľad na more.
PLÁŽ: Široké, niekoľko kilometrov dlhé piesočnaté pláže - južná a severná
s pozvoľným vstupom do mora vhodným pre deti aj pre neplavcov. Ležadlá a slnečníky
na pláži za poplatok.
STRAVOVANIE: Je možné v okolitých lacných reštauráciách, kaviarňach
a nespočetnom množstve stánkov v blízkosti pláže.
DOPRAVA: Letecky alebo kombinovanou dopravou z BA, BB, PP, KE po trase
Slovensko - Oradea - Ruse - Burgas - Primorsko.
letecky: Bratislava - Burgas - Bratislava, Sliač - Burgas- Sliač,
Poprad - Burgas - Poprad, Košice - Burgas - Košice.
NÁŠ NÁZOR: Veľmi pekný hotel, je situovaný pri severnej pláži v Primorsku, vhodný aj
pre náročných klientov.
Oficiálna kategória * * *
letecky 8 dní
€
už od 151
+ príplatky
31
letecky 8 dní
€
už od 167
+ príplatky
POLOHA: Veľmi pekný hotel s bazénom (slnečníky, ležadlá zdarma)
je situova­ný v Primorsku cca 350 m od nádhernej, severnej
piesočnatej pláže s množstvom športových vyžití ako sú vodné
bicykle, plážový volejbal, skútre, vodné lyže, banán, parasai­ling,
motorové rogalo ... Cca 400 m od hotela sa na­chádzajú kvalitné te­
nisové kurty a atraktívny AQUAPARK.
UBYTOVANIE: Komfortné 2 - posteľové izby s možnosťou
1 - 2 prísteliek. Každá izba má vlastné sociálne zariadenie, minibar
alebo chladničku, TV/ SAT, klimatizáciu (za poplatok na mieste),
rýchlovarnú kanvicu a balkón.
PLÁŽ: Široké, niekoľko kilometrov dlhé piesočnaté pláže - južná
a severná s pozvoľným vstupom do mora vhodným pre deti aj pre
neplavcov. Ležadlá a slnečníky na pláži za poplatok.
STRAVOVANIE: Raňajky - švédske stoly za príplatok. Obedy a
večere v okolitých reštauráciách, kaviarňach a nespočetnom
množstve stánkov pri hoteli a v blízkosti pláže.
Sole
hotel
Primorsko
DOPRAVA: Letecky alebo kombinovanou dopravou z BA, BB, PP, KE po trase
Slovensko - Oradea - Ruse - Burgas - Primorsko alebo klimatizovaným autobusom
z východného Slovenska po trase Slovensko – Oradea – Ruse – Burgas Primorsko.
letecky: B
A - Burgas - BA, Sliač - Burgas- Sliač,PP - Burgas - PP, KE - Burgas - KE.
NÁŠ NÁZOR: Veľmi pekný a obľúbený hotel, situovaný neďaleko severnej pláže
v Primorsku. Je vhodný pre náročných klientov, ktorí uvítajú kvalitný servis a najmä
pohodlné a moderné ubytovanie.
Oficiálna kategória * * *
32
letecky 8 dní
€
už od 159
+ príplatky
Primorsko
Ambassador
hotel
POLOHA: Veľmi pekný hotel s vynikajúcou polohou je situovaný v Primorsku
cca 100 m od nádhernej, severnej piesočnatej pláže s množstvom
športových vyžití ako sú vodné bicykle, plážový volejbal, skútre, vodné lyže,
banán, parasai­ling, motorové rogalo ... V okolí hotela Ambassador je veľa
obchodíkov, barov a reštaurácií, všetko za primerané ceny.
UBYTOVANIE: Veľmi pekné 2 - posteľové izby s možnosťou 1 - 2 prísteliek.
Každá izba má vlastné sociálne zariadenie, TV/ SAT, minibar alebo
chladničku, rýchlovarnú kanvicu a balkón. Niektoré izby majú výhľad na
more. V každej izbe zdarma trezor.
PLÁŽ: Široké, niekoľko kilometrov dlhé piesočnaté pláže – južná a severná.
Ležadlá a slnečníky na pláži za poplatok.
STRAVOVANIE: Raňajky - švédske stoly za príplatok. Obedy a večere v okolitých
reštauráciách, kaviarňach a nespočetnom množstve stánkov pri hoteli a v blízkosti
pláže.
DOPRAVA: Letecky alebo kombinovanou dopravou z BA, BB, PP, KE alebo
klimatizovaným autobusom z východného Slovenska po trase Slovensko –
Oradea – Ruse – Burgas - Primorsko.
letecky: Bratislava - Burgas - Bratislava, Sliač - Burgas- Sliač,
Poprad - Burgas - Poprad, Košice - Burgas - Košice.
NÁŠ NÁZOR: Nádherný, zaujímavo riešený hotel, je situovaný pri severnej
pláži v Primorsku. Je vhodný aj pre náročných klientov, ktorí uvítajú najmä
pohodlné a mo­derné ubytovanie a vysokú kvalitu služieb.
Oficiálna kategória * * *
ným
aj klimatizova
autobusom
33
VŠEOBECNÉ A ZÁRUČNÉ PODMIENKY PRE ÚČASŤ
NA ZÁJAZDOCH CESTOVNEJ KANCELÁRIE OROSTOURS
Na zmluvný vzťah medzi objednávateľom - účastníkom zájazdu a Cestovnou kanceláriou OROSTOURS, Jozef Oros – OROSTOURS (ďalej
len CKO alebo OROSTOURS) sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákonov :
zák. 281/2001 Zz. – Zákon o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov; zák. 250/2007 Zz.– Zákon o ochrane spotrebiteľa; zák. 40/1964 Zz. –
Občiansky zákonník v úplnom znení.
STORNOVACIE PODMIENKY : Objednávateľ / účastník zájazdu je oprávnený zrušiť svoju zmluvu s CKO kedykoľvek pred odchodom
na zájazd. Pri zrušení objednávky zájazdu organizáciou, resp. zrušení účasti jednotlivca na zájazde, je zákazník povinný osobne alebo
písomne (doporučeným listom) odovzdať zmluvu o obstaraní zájazdu v tej pobočke CKO, v ktorej sa na zájazd prihlásil. Pri odoslaní
písomného storna zájazdu je pre stanovenie stornovacieho poplatku rozhodujúci dátum prijatia CKO, pri osobnom odovzdaní dátum
prezenčnej pečiatky CKO. Lehota začína plynúť v 1. pracovný deň po doručení storna. Pri zrušení objednávky zájazdu organizáciou alebo
jednotlivcom, účtuje CKO za každú prihlásenú osobu tieto stornovacie poplatky:
56 a viac dní pred odchodom - 66 EUR (základný stornovací poplatok) + poistenie
31 - 55 dní pred odchodom - 30 % z ceny zájazdu + poistenie
15 - 30 dní pred odchodom - 70 % z ceny zájazdu + poistenie
8 - 14 dní pred odchodom - 90 % z ceny zájazdu + poistenie
0 - 7 dní pred odchodom - 100 % z ceny zájazdu + poistenie
CKO účtuje stornovací poplatok, ak dôjde k neúčasti na zájazde v dôsledku:
- nesprávnych a neplatných osobných údajov na záväznej prihláške alebo v mennom zozname
- nepredložením cestovných dokladov CKO pri zájazdoch do štátov s vízovou povinnosťou v termíne určenom CKO
- neúčasti na zájazde, pretože účastník so zájazdom neodcestoval alebo v stanovený deň a hodinu sa na miesto odchodu nedostavil
- vrátenie účastníka z hraníc pre nedodržanie pasových, colných, devízových alebo iných predpisov
- žiadosť organizácie o zmenu termínu zájazdu, ktorý si organizácia objednala a bol CKO potvrdený, nezakladá dôvod zbavenia sa
povinnosti platenia storno poplatku.
- Účastník zájazdu, ktorý počas zájazdu poruší zákonné predpisy príslušného štátu, nerešpektuje program zájazdu, odmieta sa riadiť
pokynmi zástupcu CKO alebo vedúceho zájazdu, môže byť vylúčený zo zájazdu, pričom stráca akýkoľvek nárok na náhradu za
neposkytnuté služby.
- Účastník zájazdu sa zaväzuje, že uhradí prípadnú škodu, ktorú spôsobil v dopravnom prostriedku, ubytovacom alebo inom zariadení kde
čerpal služby alebo spôsobil škodu inej osobe počas trvania zájazdu.
- CKO je oprávnená zájazd zrušiť najneskôr 20 dní pred začiatkom zájazdu ak na zájazd nie je záväzne prihlásených 75 % z celkového
počtu účastníkov pri leteckom, kombinovanom a autobusovom zájazde.
- Najneskôr 7 dní pred začiatkom zájazdu môže účastník zájazdu za seba nahlásiť písomne inú osobu bez poplatku, v tom prípade ak
CKO nevznikne škoda - náklady pri zabezpečovaní letenky a ubytovania pre účastníka zájazdu.
- V lehote kratšej ako 7 dní pred začiatkom zájazdu sa na každú zmenu v zmluve o obstaraní zájazdu vzťahujú stornovacie podmienky
a ustanovenia Občianskeho zákonníka podľa § 741 f.
- Za správnosť osobných údajov uvedených v zmluve, zodpovedá v plnom rozsahu objednávateľ – účastník zájazdu. Prevzatie písomnej
zmluvy o obstaraní zájazdu a ďalších potrebných dokladov odsúhlasí CKO potvrdením zmluvy o obstaraní zájazdu a prevzatím
predpísanej zálohy ceny zájazdu. Zostatok ceny zájazdu musí byť zaplatený najneskôr 40 dní pred začiatkom zájazdu, ak to nie je
určené inak.
- Každý účastník je osobne zodpovedný za dodržanie pasových, colných a zdravotných predpisov krajiny, do ktorej cestuje. Všetky
náklady, ktoré vzniknú nedodržaním týchto predpisov, hradí účastník zájazdu. Objednávateľ / účastník zájazdu je povinný zobrať so
sebou na zájazd platný cestovný doklad a zmluvu o obstaraní zájazdu, ktorá je zároveň aj ubytovacím poukazom. Do Bulharska je
možné vycestovať aj s platným slovenským občianskym preukazom. V prípade, ak účastník zájazdu nebude vpustený z akýchkoľvek
subjektívnych a objektívnych dôvodov príslušnými orgánmi danej krajiny na jej územie, nároky voči cestovnej kancelárii sú z tohoto
dôvodu vylúčené.
- Pri zájazdoch do Egypta a Bulharska nie je potrebné žiadne očkovanie.
- Každý účastník zájazdu starší ako 5 rokov musí mať vlastný cestovný pas platný minimálne 6 mesiacov po príchode do SR alebo podľa
predpisov príslušného štátu. Deti do 5 rokov, ktoré sa zúčastnia na zájazde spolu s rodičmi, môžu byť zapísané v cestovnom doklade
otca alebo matky. Deti, ktoré cestujú samostatne bez rodičov, musia mať vlastný cestovný doklad! Do Bulharska osoba nad 15 rokov
môže cestovať aj na platný slovenský občiansky preukaz.
- Objednávateľ / účastník zájazdu berie na vedomie, že pri rezervácií, objednaní polovice 2 – lôžkovej izby (event. viaclôžkovej izby) musí
byť započítaná prirážka k cene, ako za objednávku jednolôžkovej izby, pokiaľ sa neprihlási ďalší účastník. Jednolôžkové izby sú vždy
s príplatkom, sú väčšinou veľmi malé a často nemajú balkón. Vo väčšine ubytovacích zariadení sa za troj, štvorlôžkovú izbu považuje
dvojlôžková izba s prístelkami. Prístelky môžu byť pohovka, rozkladací gauč alebo lehátko, ktoré môže byť aj menších rozmerov. Pri
ubytovaní, hlavne v Bulharsku, 3. dospelá osoba a dieťa nemajú väčšinou zľavu, ak to nie je stanovené inak. Penzióny - súkromné domy
v Bulharsku, sú súkromné byty s vlastným soc. zariadením. Podľa medzinárodných zvyklostí je nutné izby opustiť v deň odchodu, odletu
do 10:00 hod. (v niektorých prípadoch dokonca do 9:00 hod.) alebo podľa pokynov zástupcu CKO. Možnosť nasťahovania je v deň
príchodu najskôr po 14:00 hod. Včasný príchod alebo neskorý odchod neoprávňujú k ďalšiemu používaniu izieb.
Pre všetky nedokončené vety s bodkami ... (deti, osoba sama, zľavy atď.) sa počíta cena podľa tabuliek platného cenníka Orostours.
- Komplexné cestovné poistenie a insolventnosť nie je v cene zájazdu. Zmluva o komplexnom cestovnom poistení je výhradne medzi
poisťovňou a klientom a CKO neprináleží posudzovať existenciu, prípadne výšku uplatňovaných nárokov z tohoto vzťahu.
Samostatné poistenie proti insolventnosti je 0,60 Eur/os./deň.
- Všetky ceny sú vykalkulované podľa devízového kurzu EUR/USD ku dňu 15.01.2012, pri cene paliva 550 USD/tona FOB Rotterdam
a podľa Občianskeho zákonníka podľa § 741 účinného od 1. 1. 2008. CK OROSTOURS podľa zákona 281/2001 Zz. a Občianskeho
zákonníka podľa § 741 c, si vyhradzuje právo upraviť cenu zájazdu a dopravy v prípade závažných okolností (pri zmene kurzu o viac ako
5 %, zvýšenia cien pohonných hmôt, zvýšenia palivových poplatkov, ďalej výrazných zmien taríf leteckej, autobusovej a lodnej prepravy,
zmeny daňových predpisov).
- Zmluva o obstaraní zájazdu platí pre všetky osoby uvedené na zmluve. Za zmluvné záväzky ďalších prihlásených osôb ručí objednávateľ.
Podpisom zmluvy o obstaraní zájazdu objednávateľ / účastník zájazdu potvrdzuje, že bol oboznámený so Všeobecnými a záručnými
podmienkami pre účasť na zájazdoch usporiadaných CKO, súhlasí s nimi a prijíma ich.
*
**
Museli ste zrušiť zájazd?
S komplexným cestovným poistením
od Union poisťovne vás to neposadí
Už 20 rokov je Union poisťovňa, a.s. lídrom na slovenskom trhu cestovného poistenia. Preto i Vy
cestujte s príjemným pocitom, že Vám Vašu dovolenku nemôže nič pokaziť. Ak si vo Vašej CK zakúpite
komplexné cestovné poistenie v našej poisťovni Union, získate výhodný balík poistenia:
t QPJTUFOJFTUPSOB[ÈKB[EV
t QPJTUFOJFMJFǏFCOâDIOÈLMBEPWW[BISBOJǏÓ
t QPJTUFOJFCBUPäJOZ
t ÞSB[PWÏQPJTUFOJF
t QPJTUFOJF[PEQPWFEOPTUJ[BÝLPEV
t QPJTUFOJFQSFEǏBTOÏIPOÈWSBUVBOFǏFSQBOâDITMVäJFC
... a samozrejme nonstop telefonickú asistenčnú službu
Eurocross Assistance na čísle +420 2 9633 9644
a ďašie zaujímavé výhody.
Poistite si svoj úsmev :-)
tUFM
XXXVOJPOTL
Január
Po Ut St Št Pi So Ne
Február
Po Ut St Št Pi So Ne
1
2
3
9
10 11
2
3
13 14 15 16 17 18 19
12 13 14 15 16 17 18
9
10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
20 21 22 23 24 25 26
19 20 21 22 23 24 25
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
27 28 29
26 27 28 29 30 31
23 24 25 26 27 28 29
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15
6
7
3
4
8
9
10 11 12
Po Ut St Št Pi So Ne
8
3
2
Apríl
Po Ut St Št Pi So Ne
1
2
1
Marec
5
5
6
7
4
30 31
5
6
7
8
30
Máj
Po Ut St Št Pi So Ne
7
1
4
1
2
3
8
9
10 11 12 13
4
5
Jún
Po Ut St Št Pi So Ne
6
4
5
6
7
1
2
3
8
9
10
Júl
Po Ut St Št Pi So Ne
August
Po Ut St Št Pi So Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
6
7
1
2
3
8
9
10 11 12
4
5
14 15 16 17 18 19 20
11 12 13 14 15 16 17
9
10 11 12 13 14 15
13 14 15 16 17 18 19
21 22 23 24 25 26 27
18 19 20 21 22 23 24
16 17 18 19 20 21 22
20 21 22 23 24 25 26
28 29 30 31
25 26 27 28 29 30
23 24 25 26 27 28 29
27 28 29 30 31
30 31
September
Po Ut St Št Pi So Ne
3
4
5
6
7
Október
Po Ut St Št Pi So Ne
1
2
1
2
3
4
5
6
8
9
8
9
10 11 12 13 14
November
December
Po Ut St Št Pi So Ne
Po Ut St Št Pi So Ne
7
5
6
7
1
2
3
4
8
9
10 11
3
4
5
6
7
1
2
8
9
10 11 12 13 14 15 16
15 16 17 18 19 20 21
12 13 14 15 16 17 18
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
22 23 24 25 26 27 28
19 20 21 22 23 24 25
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
29 30 31
26 27 28 29 30
24 25 26 27 28 29 30
31
Nám. oslobodite¾ov 77, 071 01
Tel./Fax: 056 / 644 20 20
mobil: 0907 906 382
[email protected]
Horná 5, 974 01
Tel./Fax: 048 / 41 55 175
mobil: 0907 990 968
[email protected]
Nám. Sv. Egídia 3643
(ved¾a Reduty), 058 01
Tel./Fax: 052 / 77 25 405
mobil: 0907 990 967
[email protected]
Hlavná 128, 080 01
Tel./Fax: 051 / 77 33 023
mobil: 0907 911 875
[email protected]
Námestie oslobodite¾ov 22, 040 01
Tel./Fax: 055 / 62 268 96,
62 268 38, 62 284 07
0918 492 115, 0910 564 254
[email protected]
Telefón: 02 / 63 834 656
mobil: 0908 982 663
mobil: 0918 492 115
[email protected]
[email protected]
Download

+ príplatky