CENTRUM JAZYKOVEJ A ODBORNEJ PRÍPRAVY
CJOP s.r.o., Bratislava
Zmaturovali ste a neboli prijatí na vysokoškolské štúdium alebo
Vaším cieľom nie je ďalej študovať na vysokej škole.
Chcete sa dobre uplatniť na trhu práce, no Vaša komunikácia v cudzom
jazyku nie je na požadovanej úrovni, máme pre Vás riešenie:
absolvujte
ročné štúdium cudzích jazykov,
podľa vlastného výberu
/anglický, nemecký, francúzsky, španielsky, taliansky a ruský jazyk/
ktoré Vám ponúkame v dvoch programoch:
1/ Štúdium jedného - vybraného jazyka v rozsahu 300 vyuč. hodín (10 hod. týždenne);
2/ Štúdium dvoch jazykov - anglický v kombinácii - v rozsahu 600 vyuč. hodín
(po 10 hod. týždenne z každého jazyka).
Jazyková úroveň: A1-A2(začiatočník ), B1(mierne pokročilý),B2(stredne pokročilý),C1(pokročilý)
anglický
francúzsky, nemecký
taliansky, španielsky
ruský
Termín:
B1 , B2, C1
A1, A2 , B1 , B2
A1, A2 , B1
A1, A2
Zimný semester: 7 .10.2013 – 20.12.2013
Letný semester: 13.01.2014 – 30.05.2014
Ukončenie: záverečná skúška
(Skúška sa uskutočňuje štandardizovaným európskym systémom skúšania. Overovaná a hodnotená je
úroveň všetkých 4 jazykových zručností – počúvania, hovorenia, čítania a písania)
Poplatok:
1/jeden jazyk : € 995 (€ 3,31/hod.)
2/dva jazyky : € 1.495 (€ 2,49/hod.)
Termín prihlásenia: vyplnenú online prihlášku (na www.cjop.sk ) zašlite najneskôr
15. septembra 2013
Zápis a začiatok výučby: v 2. októbrovom týždni 2013
Miesto výučby:
Bratislavská Business School , Palisády 22, Bratislava
výučba je vedená kvalifikovanými a skúsenými lektormi
Požiadavky na prijatie:
 podmienka znalosti jazyka pre zaradenie do kurzu v príslušnej jazykovej úrovni (pre
úroveň A1 bez tejto podmienky);
 zaradenie do študijných skupín na základe vstupného zaraďovacieho testu (okrem
úrovne A1).
Upozornenie: Pre vytvorenie študijnej skupiny je nevyhnutný počet 7 študentov.
Ďalšie informácie Vám poskytne Ing. Jarmila Kotláriková, CJOP, sro.
Tel.: ++421 917 306193; e-mail: [email protected] , www.cjop.sk
Download

CENTRUM JAZYKOVEJ A ODBORNEJ PRÍPRAVY