LHL - Liptovská Hokejová
Liga
1, Herný systém
Liptovská hokejová liga je určená pre amatérskych hokejistovi a nadšencov hokeja. Má dve
divízie A a B rozdelené podľa výkonnosti. Hracím dňom je sobota. Súťaž sa hrá na zimnom
štadióne JL ARÉNA v Liptovskom Mikuláši a má dve časti - Základnú časť a Playoff. V
Základnej časti sa hrá systémom každý s každým 2-4 krát podľa počtu prihlásených tímov. Po
skončení základnej časti nasleduje play-off, kde sa mužstvá rozdelia do dvojíc podľa kľúča
najlepší s najhorším a hrajú na 2 víťazné zápasy, pričom pravidlá zápasu sú také isté ako v
základnej časti. Víťaz postupuje do ďalšieho kola.
1.1 Termín hracej doby
Základna časť
Playoff
01.10.2014 – 28.02.2015
01.03.2015 – 15.04.2015
Časy sobotných zápasov:
1. 13:00 – 14:15
2. 14:30 – 15:45
3. 16:00 – 17:15
4. 17:30 – 18:45
5. 19:00 – 20:15
2, Hokejové družstvá v sezóne 2014/2015
Účastníci divízie A - bývalí hráči a pokročilí amatéri
Budú upresnení po ukončení registrácie mužstiev na sezónu 2014/2015. Uzávierka registrácie
tímov je 31.8.2014.
Účastníci divízie B - hobby hráči a veteráni
Budú upresnení po ukončení registrácie mužstiev na sezónu 2014/2015. Uzávierka registrácie
tímov je 31.8.2014.
3, Pravidlá a organizácia LHL
3.1 Zápas
Zápas sa začína hrať po uplynutí 5 minút od začiatku prenájmu ľadovej plochy, ktoré slúžia
ako rozcvička. Hrací čas je 3 x 20 min hrubého času to znamená, že čas sa pri prerušení hry
nezastavuje, jedine po strelení gólu. Prestávka medzi tretinami je 2 minútová. Ak je stav
zápasu nerozhodný, alebo jeden tím vedie o 1 gól, posledné dve minúty stretnutia sa hrá
čistý čas to znamená, že čas sa zastavuje pri akomkoľvek prerušení
hry.
Pokiaľ zápas skončí nerozhodne nasledujú nájazdy po 3 hráčoch. Ak sa nerozhodne Ďalej
už len po 1 až do rozhodnutia. Víťazný tím získa za výhru v riadnom hracom čase 3 body, za
výhru v nájazdoch 2 body a porazený tím v nájazdoch 1 bod.
Pri konečnom poradí tabuľky rozhodujú následovné atribúty:
1.) počet bodov
2.) vzájomný zápas
3.) skóre zo vzájomných zápasov
4.) počet strelených gólov
5.) žreb
3.2 Pravidlá hry a tresty
Platia hokejové pravidlá SZĽH + pravidlo 601 – BEZKONTAKTNÝ HOKEJ. Zmeny sú
akceptované aj počas súťaže.
Mimo týchto pravidiel platia nasledujúce pravidlá a obmedzenia:
● zápas rozhodujú vždy 2 rozhodcovia.
● strely príklepom sú povolené len do otvoreného priestoru. Pokiaľ sú medzi
strieľajúcim hráčom a brankárom ďalší hráči, je toto odpískané ako technický priestupok
a útočiaci tím je vykázaný do svojho obranného pásma.
● je zakázaná tzv. hra do tela. ( Posudzuje rozhodca )
● je zakázané narážanie zozadu predovšetkým pri mantineloch, krosček, podrazenie,
sekanie.
● zakázané sú zákerné, surové zákroky a nešportové správanie.
● Pri vylúčení hráča miesto menšieho trestu nasleduje trestné strieľanie.
● Pri vylúčení a udelení vyššieho trestu alebo osobného trestu nasleduje trestné
strieľanie a hráč končí v danom zápase. O ďalšom dodatočnom treste rozhodne
disciplinárna komisia.
Zastavenie hráčskej činnosti:
Prvý osobný trest v sezóne na 10 minút, resp. do konca stretnutia za nešportové správanie
podľa pravidla 550b,c,d,e plus podľa pravidla 562c,d,e,f (opustenie trestnej alebo hráčskej
lavice):
● zákaz činnosti na najbližší 1 zápas
Druhý osobný trest v sezóne na 10 minút, resp. do konca stretnutia za nešportové správanie
podľa pravidla 550b,c,d,e plus podľa pravidla 562c,d,e,f (opustenie trestnej alebo hráčskej
lavice):
● finančná pokuta 30 EUR + zákaz činnosti na najbližšie 3 zápasy
Tretí osobný trest v sezóne na 10 minút, resp. do konca stretnutia za nešportové správanie
podľa pravidla 550b,c,d,e plus podľa pravidla 562c,d,e,f (opustenie trestnej alebo hráčskej
lavice):
● zákaz činnosti do konca aktuálneho hokejového ročníka LHL vrátane Play
Off
Prvý väčší trest v sezóne na 5 minút
● zákaz činnosti na najbližšie 3 zápasy
Druhý väčší trest v sezóne na 5 minút
● zákaz činnosti do konca aktuálneho hokejového ročníka LHL vrátane Play
Off
V prípade, ak bol osobný trest na 10 minút uložený súčasne s väčším 5 minútovým trestom
aplikujú sa disciplinárne postihy stanovené pre väčší 5 minútový trest.
●
Pokiaľ sa hráč zapojí do fyzického konfliktu s vyšším trestom, bude postihnutý
dištancom na 3 zápasy a finančnou pokutou 50 EUR.
● Za verbálny útok na rozhodcu udelí rozhodca automaticky trest do konca stretnutia,
pri opakovanom verbálnom útoku bude hráč potrestaný do konca súťažného ročníka.
● Akákoľvek inzultácia rozhodcu, časomerača, súperovho trénera, organizátora ligy
bude potrestaná vylúčením hráča do konca súťažného ročníka a povinnosťou
zaplatiť pokutu 100 EUR inak bude doživotne vylúčený z LHL.
● S rozhodcom smie komunikovať len kapitán mužstva, vo výnimočných prípadoch jeho
asistenti.
Výkonný výbor súťaže má možnosť podľa závažnosti jednotlivých priestupkov rozhodnúť o
predĺžení trestu, najmä pri hrubých a/alebo úmyselných zákrokoch ohrozujúcich zdravie hráčov,
a to aj v prípade ak nedôjde k žiadnemu zraneniu protihráča. Každé zranenie hráča na ľadovej
ploche je Výkonný výbor povinný prerokovať a informovať o záveroch zástupcov mužstiev v
Komisii súťaže.
Ak potrestaný hráč do začiatku hracieho dňa ďalšieho kola súťaže neuhradí predpísaným
spôsobom (prevod na účet, resp. zloženie hotovosti k rukám jedného z členov
výkonného výboru oproti dokladu o príjme) finančnú pokutu, automaticky mu bude
vymeraný trest v alternatívnej forme zákazu činnosti bez finančného postihu.
ZASTAVENIE ČINNOSTI DO KONCA SÚŤAŽNÉHO ROČNÍKA
Hráčovi, ktorý:
● Akýmkoľvek spôsobom sa úmyselne dotkne rukami alebo hokejkou, chytí, sotí
alebo napadne rukami, hokejkou alebo telom, podrazí, sekne, udrie rozhodcu
alebo opľuje rozhodcu stretnutia, činovníka stretnutia
● Zosmiešňuje alebo ruší alebo poškodzuje priebeh stretnutia
● Na ľadovej ploche alebo mimo nej, kdekoľvek na zimnom štadióne pred, počas a
po stretnutí neslušne gestikuluje voči rozhodcom alebo iným osobám.
● Opľuje ktorúkoľvek osobu na ľadovej ploche alebo kdekoľvek na zimnom štadióne
Rozhodca uloží hráčovi trest v súlade s pravidlami SZĽH a uvedie do zápisu presný popis
priestupku, ktorý následne prerokuje výkonný výbor LHL a stanoví disciplinárny trest pre hráča
a mužstvo, ktoré sa takýmto spôsobom previnilo.
3.3 Súpiska
Každý tím musí odovzdať súpisku pred začiatkom súťaže do
31.8.2014. Súpiska musí obsahovať meno, priezvisko a dátum
narodenia. Každý hráč bude mať registračný preukaz s fotkou a všetkými osobnými údajmi,
ktoré sú aj na súpiske. Táto súpiska musí obsahovať minimálne 10 hráčov a jedného
brankára, maximálne 25 hráčov a 3 brankárov. Na jednotlivý zápas musí nastúpiť
minimálne 5 hráčov a 1 brankár. Ak družstvo nemá k dispozícii 5 korčuliarov alebo brankára,
zápas bude skontumovaný 5:0. 15 minút pred začatím každého stretnutia odovzdá zástupca
družstva zapisovateľovi alebo rozhodcovi zoznam hráčov s číslom dresu, ktorí skutočne
nastupujú na stretnutie (musí súhlasiť so základnou súpiskou). Na zápas nesmie nastúpiť
hráč, ktorý nie je na súpiske.
3.3 Obmedzenia hráčov
Na súpiske nesmú byť zapísaní tí hráči, ktorí aktívne hrávajú ktorúkoľvek súťaž SZĽH,
alebo hráči mladší ako 18 rokov. Taktiež sa vylučuje účasť hráčov extraligy a prvej ligy,
ktorí ukončili aktívnu činnosť skôr ako pred tromi sezónami a hráči juniorskej ligy, ktorí
ukončili činnosť skôr ako pred dvomi sezónami. Hráči, ktorý v sezónne 2013/2014 hrali II.
ligu môžu hrať v LHL s tým, že ich počet v jednom mužstve je obmedzený na 4 hráčov.
Každý tím, ktorý bude dopisovať súpisku po termíne registrácie musí bezodkladne vopred
informovať riaditeľa ligy o dopísaní hráčov do povoleného limitu 25 hráčov a 3 brankárov.
Prestupy hráčov počas sezóny sú zakázané.
Pokiaľ daný tím bude mať problém ohľadom brankárov, postihnutý tím môže požiadať vedenie
ligy o voľného náhradníka, ktorý vypomôže len v prípade závažného dôvodu neúčasti ani
jedného brankára daného tímu. Požiadať o náhradníka musí daný tím najneskôr 1 deň pred
zápasom.
3.4 Výstroj hráča
Štart v stretnutí je hráčom povolený len v kompletnej hokejovej výstroji. Prilba sa musí
používať zapnutá v súlade s pravidlami SZĽH. Každý tím musí mať jednotné dresy rovnakej
farby s číslom a logom tímu a tiež štucne rovnakej farby. Farby prilieb a nohavíc sú povolené
rôzne.
Každý účastník ligy bude hrať v dresoch a štucniach, ktoré si musí zakúpiť od usporiadateľa
ligy. Ceny budú zvýhodnené pred začiatkom ligy, pri hromadnej výrobe. Reklamné logá
umiestňovať na dresy je zakázané okrem priestoru na hrudi ako logo tímu.
4, Štartovné a cena zápasu
Cena 1 zápasu v trvaní 1 hodinu a 15 minút je 110,00 EUR s DPH na 1 tím.
V cene zápasu pre každý tím je zahrnuté:
1, Nová šatňa so sprchou v JL ARÉNE
2, Dvaja rozhodcovia
3, Časomerač
4, Trestomerač
5, Zdravotník
6, Prítomnosť vedenia LHL na zápase
7, Hudba
8, Organizácia ligy
9, Webstránka LHL so štatistikami
10, Facebook stránka LHL
11, Dizajnový návrh dresov a štucní + zvýhodnená cena 39 EUR za dres a pár pletených štucní
Štartovné pre každý tím je stanovené na od 1 540,00 do 1 980,00 EUR s DPH, čo zahŕňa 14
až 18 zápasov základnej časti. Finálna suma bude upresnená po registrácii všetkých družstiev
a rozlosovaní, kedy bude jasné koľko zápasov bude mať Základná časť. Štartovné je potrebné
uhradiť do 20.9.2014.
V play off je vždy stanovená pevná cena na zápas 110,00 EUR s DPH na 1 tím. Štartovné pre
play-off sa bude uhrádzať pred každým zápasom play-off!
5, Výkonný výbor a komisia súťaže
Vedenie súťaže - Výkonný výbor LHL
Výkonný výbor ma 2 členov:
● Ing. Jozef Kasanický - Riaditeľ JL Arény
● Pavol Sasko - Organizačný riaditeľ LHL
Vedenie - Výkonný vybor LHL má na starosti kontrolu dodržiavania pravidiel a podmienok
súťaže počas ktoréhokoľvek stretnutia LHL. Členovia vedenia budú dozerať na zápasy,
družstvá a rozhodcov. Členovia majú právo sa písomne vyjadriť do zápisu o stretnutí. Ich
povinnosťou je napísať všetky nezrovnalosti k zápasu a tiež napísať svoje údaje a podpis.
Priestupky budú posudzované podľa platných pravidiel.
Komisia LHL
Každé mužstvo registrované v LHL si vymenuje svojho zástupcu do komisie LHL. Komisia
súťaže je riadiacim subjektom Liptovskej Hokejovej Ligy. V rámci svojej pôsobnosti prijíma
uznesenia, ktoré sú záväzné pre všetky družstvá a hráčov LHL. Každé družstvo LHL disponuje
v komisii súťaže jedným hlasom. Komisia súťaže sa v dohodnutých termínoch stretáva na
zasadnutiach ohľadom činnosti LHL.
Zasadnutie komisie LHL môže zvolať ktorýkoľvek člen komisie súťaže, pričom musí na neho
pozvať všetkých členov komisie. Družstvo, ktoré podá žiadosť, musí sa zúčastniť zasadania. Ak
družstvo zvolá zasadnutie a nedostaví sa naň, budú mu odobraté 2 body a pokuta 20 EUR.
Zo zasadnutia komisie sa vyhotovuje písomná zápisnica v ktorej sú uvedené tieto údaje: dátum
zasadnutia, mená prítomných, záležitosti, výsledky hlasovania.
UPOZORNENIE !!!
Táto súťaž je v plnej miere AMATÉRSKA a každý zo zúčastnených zodpovedá za svoje vlastné
zdravie a vlastné konanie. Za prípadné ÚMYSELNÉ AJ NEÚMYSELNÉ ZÁKROKY nenesie
zodpovednosť ani VV LHL, ani rozhodca, a preto by sa jednotlivé zákroky mohli kvalifikovať ako
úmyselné ublíženie na zdraví. Týmto vyzývame všetkých účastníkov LHL, aby vyššie uvedené
informácie zobrali na vedomie. Vedúci každého mužstva bol oboznámený s pravidlami LHL a
svojim súhlasom sa v mene celého mužstva zaväzuje dodržiavať pravidlá fair-play. Zároveň
berie každý hráč na vedomie, že v prípade ublíženia na zdraví, alebo iných udalostí (úrazov),
nesie každý účastník LHL svoju vlastnú zodpovednosť v súlade s platnou slovenskou
legislatívou a je si vedomý, že môže čeliť prípadnej súdnej žalobe v
občianskoprávnom, resp. trestnoprávnom konaní.
Všetky závažnejšie priestupky bude riešiť disciplinárna komisia.
Komisiu tvorí vždy jeden z rozhodcov, ktorý sa zúčastnil daného zápasu, riaditeľ ligy, šéf
rozhodcovskej komisie a zástupca jl arény
Download

LHL - Liptovská Hokejová Liga