P o k y n y pre účastníkov turnaja KEMPA 4 SPORT CUP 2015
(Prešov, 4. – 7. január 2015)
Sobota 3. január 2015
- registrácia družstiev, úhrada poplatkov v CALL CENTRE v Športovej hale Prešovskej univerzity (PU)
ul. Športová 10. /viď mapa/ od 10.00 – 20.00 hod., ubytovanie, večera - do 21.00 hod.
Prosíme družstvá, aby platili v eurách. Nie je možnosť platiť platobnou kartou.
Niektoré ubytovacie zariadenia požadujú kauciu 50 eur/družstvo, ktorou sú hradené prípadné škody,
spôsobené účastníkmi družstva. Ak budú izby vrátené v pôvodnom stave, kaucia im bude vrátená.
Pri registrácii vedúci družstva predloží :
- Súpiska hráčov – 2 ks
- Čestné prehlásenie – 1 ks.
-formulár Hlásenie pobytu /zahraničné družstvá/ - formulár je nutné odovzdať pri ubytovaní na internáte.
Pri registrácii je možnosť objednať si balíček pre účastníkov na cestu späť domov. Balíček obsahuje
šunkovú bagetu, džús, perník v cene 2.- € / ks.
Nedeľa 4. január 2015
- príchod družstiev podľa rozlosovania, najneskôr 30 minút pred začiatkom prvého zápasu;
- Centrálna registrácia v CALL CENTRE - vyplatenie štartovného, ďalšie pokyny v Športovej hale PU.
- pri registrácii vedúci družstva predloží vypísané : Súpiska hráčov – 2 ks; Čestné prehlásenie – 1 ks.
Zápasy v základných skupinách od 7:30 do 20.40 hod.
17:30 hod.- slávnostný nástup v hale PU /viď mapa/, zúčastnia sa všetky účastnícke družstvá.
Hráči sa usadia v hľadisku a budú sledovať slávnostné otvorenie so sprievodným programom. Súčasťou
programu bude organizátorom vybraný zápas turnaja.
21.00 hod. - priateľské posedenie v Bowlingu pri trati /ul. Jazdecká 1/A – viď mapa/ pre trénerov a
vedúcich družstiev – za každé družstvo sú pozvané 2 osoby.
Tréner je povinný zabezpečiť dozor pre deti dospelou osobou počas jeho neprítomnosti na internáte!
Pondelok 5. január 2015
7.30 – 20.40 hod - zápasy v základných skupinách
Utorok 6. január 2015
7.30 – 20.40 hod. - zápasy v základných skupinách a play-off
20.00 - 23.00 hod. – Diskotéka v Bowlingu pri trati /ul. Jazdecká 1/A – viď mapa/ pre účastníkov turnaja
(kat. U17, A17, U19, A19). Vstup na Identifikačnú kartu v doprovode trénera.
Tréneri môžu v tom čase hrať bowling na prízemí zdarma.
.
Streda 7. január 2015
Izby na internáte je nutné uvoľniť do 8.00 hod.!!! Batožinu je možné nechať v miestnosti na to
určenej v internáte.
8:00 do 17:00 hod. – play off a finálové zápasy
17.30 hod. - Slávnostné dekorovanie víťazov, vyhlásenie výsledkov - Športová hala PU
Usporiadateľ: 4 SPORT s.r.o., Prešov
PRO REGIO o.z., Prešov
Centrum regionálneho rozvoja n.o., Prešov
Organizačný výbor:
Mgr. Marek Gernát – riaditeľ turnaja
Ing. Juraj Basala – riaditeľ 4 SPORT s.r.o.
Kategórie:
chlapci nar. po 1.1.1996/97 /U19/
chlapci nar. po 1.1.1998/99 /U17/
chlapci nar. po 1.1.2000/01 /U15/
chlapci nar. po 1.1.2002/03 /U13
dievčatá nar. po 1.1.1996/97 a mladšie /A19/
dievčatá nar. po 1.1.1998/99 a mladšie /A17/
dievčatá nar. po 1.1.2000/01 a mladšie /A15/
dievčatá nar. po 1.1.2002/03 a mladšie /A13/
Ekonomické náležitosti turnaja:
Turnaja sa zúčastňujú družstvá na vlastné náklady.
Účastnícky poplatok:
100.- € / 1 družstvo, 185.- € / 2 družstvá, 240.- € / 3 družstvá, 300.- € / 4 družstvá, 350.- € / 5 družstiev.
Ubytovanie a stravovanie:
Školský internát - cena ubytovania / noc / osoba:
9,50 €
- cena stravovania / deň / osoba:
10.- €
4 x noc, 4 x plná penzia = 78.- € / osoba / pobyt.
Turnaj začína večerou 3.1.2015 /sobota/ a končí obedom 7.1.2015 /streda/.
Družstvá, ktoré budú dochádzať si môžu stravu doobjednať:
- raňajky:
2,80 € / osoba
- obed:
3,80 € / osoba
- večera:
3,40 € / osoba
Vecné ceny:
Na turnaji KEMPA 4 SPORT CUP 2015 budú odmenené v každej kategórii prvé tri najlepšie družstvá
nasledovne:
- víťazné poháre za prvé, druhé, tretie miesto v každej kategórii turnaja,
- diplomy a zlaté, strieborné a bronzové medaily v každej kategórii turnaja,
- vecné ceny pre každého hráča družstva na prvom, druhom a treťom mieste v každej kategórii
turnaja, /max.18 hráčov/,
- najlepší brankár, hráč a strelec v každej kategórii turnaja,
- „Certifikát účasti“ pre každé družstvo.
Každá kategória je sponzorovaná spoločnosťou PRO LEAGUE s.r.o., športovými výrobkami v
hodnote 1 000.- €.
Družstvá:
Oficiálna výprava môže mať max. 20 osôb vrátane trénera a vedúceho družstva. Ďalší hostia, fanúšikovia a
rodičia hráčov sú organizátormi vítaní!
Hráči štartujú na registračný preukaz /slovenské družstvá/ alebo platný cestovný pas. Vek hráčov nesmie
presiahnuť určenú hranicu v každej kategórii. Hráč môže štartovať len za jedno družstvo a len v jednej
vekovej kategórii.
Vedúci družstiev musia mať k dispozícii počas celého turnaja nasledovné dokumenty:
- registračné preukazy každého hráča, zahraničné družstvá platné cestovné pasy,
- karty poistenca každého hráča.
Prehlásenia:
Zúčastnené družstvá sú povinné odovzdať pri registrácii Čestné prehlásenie o zdravotnom stave a
dokladoch hráčov a kompletnú Súpisku hráčov, vrátane mena a priezviska, dátumu narodenia, čísla
registračného preukazu, u zahraničných družstiev čísla pasu a čísla dresu.
Pravidlá:
Hrá sa podľa hádzanárskych pravidiel IHF a SZH a týchto propozícií.
Hrací systém:
Družstvá v každej kategórii hrajú v základnej skupine systémom každý s každým /jednokolovo/ podľa
priloženého harmonogramu zápasov; podľa počtu družstiev a skupín v jednotlivých kategóriách budú
nasledovať zápasy „play-off“ až do finále.
Nadstavba:
V kategóriách, v ktorých budú dve a viac skupín, sa ďalej hrá systémom „play-off“ až do finále.
V nadstavbe pri nerozhodnom výsledku (play-off zápasoch) budú nasledovať 3 x 7m hody. Ak sa
nerozhodne, každé družstvo bude realizovať 1 x 7m hod až do rozhodnutia. Ten istý hráč môže opakovane
realizovať hod až po vystriedaní všetkých hráčov družstva (vrátane brankára).
Hrací čas:
2 x 17 minút-kategória U19, A19, U17, A17, 2 x 15 minút – kategórie U15, U13, A15, A13 prestávka 1´.
Tresty hráčov:
Vylúčenie hráča – 1´, kat. U17, A17 (2 x 17´) – vylúčenie hráča – 2´.
Hodnotenie:
Víťazstvo v stretnutí - 2 body, remíza - 1 bod, prehra - 0 bodov.
O poradí v skupine rozhoduje:
a) celkový počet získaných bodov,
b) vzájomné stretnutie,
c) rozdiel gólov zo vzájomných stretnutí,
d) rozdiel gólov zo všetkých stretnutí,
e) vyšší počet strelených gólov zo všetkých stretnutí.
Výstroj:
Jednotné dresy, obuv – halová, ktorá nenecháva čierne stopy! Pokiaľ je to možné, tak si prineste 2 sady
dresov rôznych farieb. V prípade, že družstvá vo svojom zápase budú mať rovnakú farbu dresov, tak sa
použijú rozlišovačky. Rozlišovačky bude mať to družstvo, ktoré je vo vyžrebovaní uvedené na druhom
mieste. Hrá sa loptami značky KEMPA.
Nástup družstiev:
Do priestorov ihriska môžu ísť s hráčmi/hráčkami len tréner, vedúci družstva a lekár družstva. Nástup
družstiev na zápasy bude spoločný, pod vedením rozhodcu zápasu. Podľa zápisu hosťujúce družstvo
podáva ruky súperovi. Družstvo, ktoré do 5 min. nenastúpi na zápas podľa časového rozpisu, tento zápas
prehráva kontumačne. V prípade telefonického upozornenia je možnosť preloženia zápasu, ale len z
adekvátnych dôvodov.
Konfrontácia:
Zápis o stretnutí sa vypisuje min.15 minút pred začiatkom zápasu (tréner si po každom zápase zoberie
zápis o stretnutí), v tomto časovom priestore je možné previesť konfrontáciu, pokiaľ o to jedno z družstiev
požiada. Protesty voči štartu hráčov/hráčok sa podávajú počas a do 5 min. po ukončení zápasu a po
zaplatení protestného vkladu 20.- € pri zapisovateľskom stolíku. Ak je protest opodstatnený, vklad sa
vracia späť. Tréner je povinný dať k nahliadnutiu registračné karty alebo cestovné pasy (zahraničné
družstvá) hráčov zapísaných na súpiske, zápis o stretnutí a súpisku. V prípade, že tieto dokumenty
nepredloží, bude zápas skontumovaný. ŠTK má právo pri registrácii družstva previesť komplexnú
konfrontáciu!
Poistenie:
Zúčastnené družstva sú povinné zabezpečiť poistenie pre každého oficiálneho účastníka počas celého
pobytu na turnaji. Upozorňujeme účastníkov zo štátov EÚ, že v prípade potreby zdravotného ošetrenia, je
nevyhnutné byť držiteľom Eurokarty, na základe ktorej bude ošetrenie vykonané bezplatne. V opačnom
prípade si účastník hradí všetky náklady sám. Všetci účastníci, ktorí nie sú členmi EÚ si všetky náklady
spojené s prípadným zdravotným ošetrením hradia v plnej výške.
Vedúci družstva musí mať k dispozícii karty poistencov hráčov alebo poistku s menným zoznamom
poistených osôb na každom zápase počas celého turnaja.
Voľný čas:
Družstvá pri registrácii obdržia Identifikačnú kartu, ktorá platí pre 2 dospelé osoby a 18 detí. Táto
identifikačná karta oprávňuje na:
 bezplatné cestovanie mestskou hromadnou dopravou denne 03.-07.01.2015
 bezplatné cestovanie linkami kyvadlovej prepravy denne 04.-07.01.2015 podľa rozpisu
 Bowling - „Bowling pri trati“, ul. Jazdecká 1/A, 50% zľava - denne od 15.00 hod.
 5D Kino - ZOC MAX, ul. Vihorlatská 2A - 3D obraz umocnený špeciálnymi efektmi - max. 8 osôb
na 10 min., - denne od 10.00 d 21.00 hod - 3.-€ /osoba, alebo 18.- €/ 8 osôb
 Vodárenská veža – vyhliadková veža, denne 10.00 – 18.00 hod., vstup voľný
Vstup na Vodárenskú vežu je potrebné vopred nahlásiť osobne v CALL CENTRE alebo telefonicky na
číslach: +421 918 315 372, +421 918 315 373.
Všeobecné info:
- Centrálna registrácia a CALL CENTRE v dňoch 3.1.2015 až 7.1.2015 bude na adrese:
Športová hala PU, ul. Športová 10, Prešov, kde budú prijímané pripomienky a otázky týkajúce sa turnaja;
- v každej hale budú pre účastníkov turnaja k dispozícii 4 šatne, to znamená, že po každom zápase
družstvo do 10 minút uvoľní šatňu pre ďalšie družstvá podľa rozlosovania;
Upozornenie!
Od 1.1.2010 je v doprave na Slovensku zavedený elektronický výber mýta.
Všetky informácie: www.emyto.sk.
Presný počet osôb na ubytovanie (z toho počet žien) a stravu v dňoch 3. - 7. januára 2015
prosíme nahlásiť najneskôr do 19. decembra 2014 / pondelok / e-mailom
alebo telefonicky: +421 915 873 134 /Ľudmila Stančák/.
V opačnom prípade budú platiť počty zaslané v prihláškach!
/objednané počty večerí vo štvrtok a raňajok v piatok sa musia zaplatiť/
INFORMÁCIE: - Mgr. Gernát Marek – riaditeľ turnaja
tel.:
+421 51/ 77 20 704, fax: +421 51/ 77 20 706
e-mail: 4sport@4sport.sk
mobil: +412 903 642 350, +421 915 873 246
- Mgr. Stančák Ľudmila
tel.:
+421 51/ 77 20 705, fax: +421 51/ 77 20 706
e-mail: andrea@4sport.sk
mobil: +421 915 873 134
Download

Pokyny - KEMPA 4 SPORT CUP