Investícia do zmeniek
private equity skupiny
SKYSIDE
INVESTIČNÁ PONUKA SKYSIDE,
jeseň a zima 2013, platná X-XII 2013
1. Investícia do zmeniek private equity skupiny SKYSIDE
2. Rozvojový plán assetu SKYSIDE, spoločnosti KALTENECKER
3. Profil remeselného pivovaru KALTENECKER
4. Rozvojový plán assetu SKYSIDE,
spoločnosti Západoslovenské žriedla, a.s.
5. Profil spoločnosti Západoslovenské žriedla, a.s.
6. Rozvojový plán assetu SKYSIDE,
administratívno - rezidenčného objektu Alžbetina
7. Profil realitného segmentu SKYSIDE
8. Benefity investora – projekcia výnosnosti
9. Profil podnikateľskej skupiny SKYSIDE
10. Kontakt
www.kaltenecker.sk
www.slatina.sk
www.skyside.eu
Investícia do zmeniek
private equity skupiny SKYSIDE
Naša filozofia
V skupine SKYSIDE veríme na možnosti financovania nášho holdingu
prostredníctvom štandardných modelov alternatívneho financovania,
ktoré sa stávajú aj na Slovensku zaujímavým modelom zhodnocovania
finančných prostriedkov tak individuálnych, ako aj inštitucionálnych
investorov. Do našich fondov, zmeniek a dlhopisov výhodne investujú
privátni, ale aj profesionálni investori zo Slovenska, ako aj zo zahraničia.
Máme ambíciu, na pozadí investičných plánov skupiny vo viacerých
segmentoch jej podnikania, stať sa kvalitným komplementárnym produktom
pre investorov, ktorí majú za cieľ zhodnocovať minoritnú časť svojich
financií prostredníctvom cenných papierov, fondov naviazaných na reálne,
hmatateľné aktíva v regióne Strednej a Východnej Európy. Túto ambíciu
realizujeme prostredníctvom portfólia svojich finančných produktov
od roku 2011. Aktuálne zmenky skupiny SKYSIDE sú limitovanou
investičnou ponukou našej skupiny na jeseň a zimu 2013 a sú viazané
na tri rozvojové projekty v skupine SKYSIDE. Ide o projekty týkajúce
sa remeselného pivovaru KALTENECKER, spoločnosti Západoslovenské
žriedla, a.s., a napokon realitného projektu administratívno - rezidenčného
objektu Alžbetina v Košiciach.
Domnievame sa, že tieto investičné produkty sú zaujímavou možnosťou
investície na obdobie jedného, dvoch, či troch rokov a vzhľadom na svoju
výnosnosť sú vysoko konkurencieschopným produktom na našom
kapitálovom trhu. Ich výnos v rozmedzí od 7 - 8% ročne v závislosti
od doby trvania zmenky sa viaže na rozvojové plány jednotlivých assetov
SKYSIDE:
- značky remeselného pivovaru KALTENECKER predovšetkým v oblasti
exportných iniciatív na trhoch Maďarska, Poľska a Ruskej federácie.
- spoločnosti Západoslovenské žriedla, a.s., ktorej rozvojový plán sa delí
na dva základné piliere, pričom v jednom bude spoločnosť prechádzať
zásadnou modernizáciou prostredníctvom investícií v celkovom rozsahu
8 mil. EUR a v druhom pilieri rozvoja bude spoločnosť realizovať
2
www.kaltenecker.sk
www.slatina.sk
www.skyside.eu
Investícia do zmeniek
private equity skupiny SKYSIDE
na už modernizovanej technológií, popri rozvíjaní obchodnej značky
Slatina, predovšetkým produkciu určenú pre jej kľúčového odberateľa,
nadnárodného lídra v oblasti nealkoholických nápojov.
- realitného projektu Alžbetina v Košiciach, ktorý v priestoroch meštianskeho
domu, kultúrnej pamiatky situovanej priamo v centre mesta Košice, vytvorí
renovovaný objekt administratívno - rezidenčného charakteru s polyfunkciou.
Rozvojový plán assetu SKYSIDE,
spoločnosti KALTENECKER
Pivovar KALTENECKER po úspešnej implementácii inovatívnych
a technologických investícií holdingu SKYSIDE v rokoch 2011 a 2012,
ktoré dosiahli celkovú výšku investície 4,5 mil. EUR zvyšuje svoju
produkčnú kapacitu z pôvodných 2 tis. hl ročne na 15 tis. hl ročne.
Týmto krokom sa KALTENECKER posunul do pozície najrýchlejšie
sa rozvíjajúceho remeselného pivovaru na Slovensku, ktorého produkty
vzbudzujú nemalý dopyt predovšetkým na trhoch USA, Maďarska,
Poľska a Ruska. Z hľadiska expanzného plánu značky sme odhodlaní
na základe rozpracovaných obchodných kontraktov s kredibilnými
odberateľmi rýchloobrátkových tovarov na uvedených trhoch uspokojiť
rastúci spotrebiteľský záujem masívnou podporou exportu značky
v roku 2014. Pre tento rozvojový plán chceme získať podporu partnerov,
ktorí sa budú spolupodieľať na obchodných úspechoch pivovaru
KALTENECKER garantovaných spoľahlivým, finančne stabilným
a personálne vysoko odborným pozadím profesionálnej finančnej
skupiny. Primárnym ukazovateľom rozvojového plánu pivovaru
KALTENECKER je zvýšenie podielu exportu na celkovej produkcii
na úroveň 60 percent, čo bude predstavovať vývoz až 9 tis. hl slovenského
prémiového piva do zahraničia od roku 2014. Ďalšou etapou rozvoja
tohto remeselného pivovaru bude rozšírenie výrobnej kapacity na 45 tis.
hl pri výške investície cca 7,5 mil. EUR v rokoch 2014 a 2015.
3
www.kaltenecker.sk
www.slatina.sk
www.skyside.eu
Investícia do zmeniek
private equity skupiny SKYSIDE
Profil remeselného pivovaru KALTENECKER
Pivovar KALTENECKER v Rožňave je odborníkmi na pivovarníctvo,
ale aj odbornými ekonomickými médiami doma i v zahraničí často
označovaný za „žraloka medzi slovenskými pivovarmi“ alebo za „klenot
slovenského pivovarníctva“. V novodobej histórií pivovarníctva patrí
na Slovensku medzi najstaršie a najznámejšie slovenské remeselné
pivovary a v roku 2013 oslávil 16. výročie svojho vzniku. Dnes už tento
pivovar s históriou mnohých úspechov a prvenstiev vyrába až 22 druhov
pivných špeciálov, z toho 10 druhov celoročne a zvyšok ako exkluzívne
sezónne pivá. V zime sú to pivá silné, hutné a zaujímavé svojou chuťou.
Na jar prichádzajú do ponuky o niečo slabšie pivá a v lete dominujú pivá,
ktoré majú úlohu osviežiť v letných horúčavách. Dôkazom nespornej
kvality produktov nesúcich značku KALTENECKER ja aj to, že Slovenská
pivovarnícka Akadémia udelila prestížny titul Pivo roka 2011 pivnému
špeciálu Brokát B27 Old Beer a v roku 2012 pivnému špeciálu No Limit 22˚.
V roku 2013 Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka SR udelilo
značku kvality SLOVAK GOLD remeselnému pivovaru Kaltenecker
až na 7 výrobkov a tieto sa môžu logom Slovak Gold označovať do 21.5.2016. Viac informácii na www.kaltenecker.sk
Rozvojový plán assetu SKYSIDE, spoločnosti
Západoslovenské žriedla, a.s.
Západoslovenské žriedla, a.s. v rámci svojej rozvojovej stratégie pripravujú
investície v bezprostrednom období v celkovej výške 8 mil. EUR, ktoré
umožnia modernizáciu tepelného hospodárstva, stavebné úpravy budov
a predovšetkým inštaláciu novej, vysoko inovatívnej a efektívnej výrobnej
linky. Projekt si svojou kvalitou získal aj dôveru štátnej agentúry zodpovedajúcej
za implementáciu fondov EU a bude tak spolufinancovaný prostredníctvom
zdrojov z Európskeho spoločenstva v rámci grantových schém zameraných
na modernizáciu výrobných kapacít.
4
www.kaltenecker.sk
www.slatina.sk
www.skyside.eu
Investícia do zmeniek
private equity skupiny SKYSIDE
Investície si kladú za cieľ významne prispieť k zvýšeniu konkurencieschopnosti
závodu spoločnosti Západoslovenské žriedla v tvrdej konkurencii trhu
s minerálnymi vodami na Slovensku. Rovnako si kladú za cieľ naplniť
požiadavky aktuálne kontrahovaného klienta, ktorý sa zaraďuje medzi
najväčších, najvýznamnejších a napokon z hľadiska vlastníctva známej
FMCG značky medzi najrelevantnejších hráčov na svetovom trhu
nealkoholických nápojov.
Primárnym ukazovateľom rozvojového plánu spoločnosti Západoslovenské
žriedla je zvýšenie výrobnej kapacity až na 18 tisíc fliaš za hodinu
(očakávaná priemerná denná produkcia 140 tis. fliaš), ktoré budú aktuálne
po inštalácii novej výrobnej linky v marci 2014, v kontexte s uzatváraným
kontraktom, ktorý zabezpečí plné vyťaženie tejto novej, špičkovej a energeticky
nenáročnej technológie.
Spoločnosť Západoslovenské žriedla, a.s. chce pre tento rozvojový
plán získať podporu partnerov a investorov do jej zmeniek, ktorí sa
budú spolupodieľať na obchodných úspechoch závodu spoločnosti
v Slatine, úspechoch definovaných modernizáciou závodu, dlhodobým
kontraktom svetového hráča v oblasti FMCG a samozrejme finančne
stabilným pozadím finančnej skupiny.
Profil spoločnosti Západoslovenské žriedla, a.s.
Západoslovenské žriedla, a.s. majú na Slovensku najdlhšiu históriu v plnení
minerálnych vôd. V súčasnosti sa vo výrobnom závode plnia popri tradičnej,
a na trhu zavedenej značky prírodnej minerálnej vode Slatina, aj privátne
značky pre obchodné reťazce. Výhodná lokalizácia výrobného závodu
spoločnosti a jeho skladových kapacít dáva Západoslovenským žriedlam,
a.s. konkurenčnú výhodu v segmente privátnych značiek z pohľadu
dostupnosti ku kľúčovým logistickým centrám v okolitých krajinách.
Viac informácii na www.slatina.sk
5
www.kaltenecker.sk
www.slatina.sk
www.skyside.eu
Investícia do zmeniek
private equity skupiny SKYSIDE
Rozvojový plán assetu SKYSIDE,
administratívno – rezidenčného objektu Alžbetina
Budova meštianskeho domu, kultúrnej pamiatky v centre Košíc bude
počas najbližších 13 mesiacov v rekonštrukcii. Jej realizátorom bude
spoločnosť Alžbetina s.r.o. Vzhľadom na typ projektu sa SKYSIDE
SLOVAKIA rozhodla pre vydanie zmeniek v celkovom objeme 2 000 000 EUR.
Projekt bude po jeho ukončení v rámci 4 podlažnej budovy obsahovať
priestory na prenájom, ktoré sa delia medzi kancelárske priestory a priestory
vhodné pre prevádzku reštaurácie, vinotéky, wellness prevádzky
a lekárne. Rovnako bude budova ponúkať aj 4 mezonetové byty určené
na predaj. Projekcia výnosov administratívno - rezidenčného objektu
Alžbetina je vymedzená jej prenájmom, prípadne predajom budovy
realitnému fondu.
Profil realitného segmentu SKYSIDE
Projekt administratívno - rezidenčného objektu Alžbetina je realizovaný
spoločnosťou Alžbetina s.r.o., ktorá patrí do realitného segmentu skupiny
SKYSIDE. Segment nehnuteľností v rámci skupiny okrem spoločnosti
Alžbetina s.r.o. reprezentujú spoločnosti Ramon s.r.o., Structura s.r.o.,
SKY Reality s.r.o., J&J stav s.r.o a Profin account s.r.o. Tieto spoločnosti
patriace do portfólia skupiny SKYSIDE reprezentujú Penzión Kukučka
v Štrbe, ktorý je aktuálne v prevádzke a pred rekonštrukciou a dobudovaním
wellness centra, Hotel SEMAFOR v Štrbe pred rozsiahlou rekonštrukciu,
či hotel Poštár na Zemplínskej Šírave, tiež pred plánovanou rekonštrukciou.
Ďalšie spoločnosti zodpovedajú za developerský zámer v Trnave,
či projekt rezidenčného objektu v Košiciach.
Viac informácii na www.skyside.eu/reality
6
www.kaltenecker.sk
www.slatina.sk
www.skyside.eu
Investícia do zmeniek
private equity skupiny SKYSIDE
Projekcia výnosnosti
Profil podnikateľskej skupiny SKYSIDE
Skupina SKYSIDE na Slovensku úspešne podniká už viac ako 10 rokov
a dynamicky rozvíja svoju činnosť vo viacerých oblastiach hospodárstva.
Je investične aktívna najmä v energetike, v realitnom developmente
v oblasti rýchloobrátkového tovaru (FMCG), ktoré ponúkajú investičnú
príležitosť a možnosť vytvárania dlhodobo stabilnej trhovej pozície
v jednotlivých segmentoch. Skupina SKYSIDE má v súčasnosti
prostredníctvom svojich dcérskych spoločností tím viac ako
250 spolupracovníkov, profesionálov v oblastiach financií, energetiky,
stavebníctva, potravinárstva, realít a logistiky. Svoju činnosť organizuje
prostredníctvom svojich pobočiek v Bratislave, v Košiciach, v Prahe,
v Amsterdame a v Sofii. Skupina SKYSIDE, rešpektujúc zásady spoločensky
zodpovedného podnikania, je aktívna aj v projektoch zameraných
na podporu talentovanej mládeže v oblastiach športu, či kultúry a dôsledne
prihliada aj na to, aby projekty riadené skupinou mali nulový, či nízky
dopad na životné prostredie.
7
www.kaltenecker.sk
www.slatina.sk
www.skyside.eu
Kontakt
Head office AUPARK TOWER
Einsteinova 24 Bratislava 851 01
email: [email protected]
Download

Investícia do zmeniek private equity skupiny SKYSIDE