APRÍL 2014
ANDREJ
KISKA
prvý nezávislý
prezident?
str. 12
UKRAJINA
nepotrebuje vojakov,
ale peniaze
str. 18
ISLAMSKÉ
BANKOVNÍCTVO
Dve tváre vplyvu islamu
a arabskej kultúry
str. 30
Martin
Guttman
Opustiť zamestnanie
bolo moje najlepšie
rozhodnutie!
str. 22
OSOBNOSŤ . BANKY A POISŤOVNE . FINANCIE . LIFESTYLE . KONFERENCIE
MetLife Amslico prináša špeciálne
poistenie pre ženy – Eva plus,
pretože najkrajším darčekom
pre ženu je pocit istoty.
inzercia
0800 800 008
www.evaplus.sk
MetLife Amslico poisťovňa, a.s. Pribinova 10, 811 09 Bratislava (ďalej aj „MetLife Amslico“), tel.: +421 2 59363 111, fax: +421 2 59363 255, www.metlifeamslico.sk, www.evaplus.sk, MetLife Amslico je súčasťou spoločnosti MetLife, Inc.
EDITORIÁL
Foto: Viera Prievozníková
Bude mať náš štát
lepšieho manažéra?
Je už síce apríl, ale v nás všetkých ešte stále rezonujú voľby, ktoré sa konali poslednú marcovú sobotu.
Inak tomu nie je ani v redakcii NEXT FUTURE.
V aprílovom vydaní sme preto pripravili aj článok
o Andrejovi Kiskovi. Za vás čitateľov sa pýtame,
ako sa mu bude v úrade dariť. Podarí sa mu vytvoriť lepšie podnikateľské prostredie a zlepšiť ekonomickú situáciu? Predseda Združenia podnikateľov
Slovenska, Ján Oravec pozitívne vníma jeho zvolenie za prezidenta Slovenskej republiky. Verí, že ako
skúsený manažér a podnikateľ môže pomôcť zlepšiť samotné podnikateľské prostredie v SR. Zrejme
všetci by sme radi uverili, že tak, ako úspešne riadil
svoje podnikanie a neskôr aj neziskovú organizáciu Dobrý anjel, bude manažovať aj našu republiku. Ako
si poradí v politickej džungli, navyše s kompetenciami, ktoré prezident na Slovensku má, ukáže až čas.
V NEXT FUTURE sme zverejnili aj rozhovor s pánom Kiskom, ktorý sme realizovali presne pred rokom.
Z dnešného pohľadu je veľmi zaujímavé, ako sa mu podarilo vtedajšie ambície do bodky naplniť.
Tejto téme sa ešte budeme venovať aj v ďalších číslach nášho magazínu, kde o názor poprosíme rôznych
ekonomických analytikov a podnikateľov.
V novom vydaní sme neopomenuli zhodnotiť ani situáciu na Ukrajine, ktorej sa taktiež pomerne obšírne venujeme vo viacerých príspevkoch.
Veľmi zaujímavé sú tiež články týkajúce sa počítačovej (ne)bezpečnosti a online marketingu. Naši redaktori sa na problematiku pozreli z rôznych uhlov pohľadu a výsledok ich práce je naozaj zaujímavý. Dočítate sa len u nás v NEXT FUTURE.
Veľmi sa teším, že sa nám darí náš časopis napĺňať čoraz kvalitnejšími exkluzívnymi redakčnými
príspevkami, ktoré verím, že ponúknu pohľad na svet financií jasne a pútavo očami redaktorov NEXT
FUTURE.
Na záver už len poprajem krásnu jar a príjemne strávené veľkonočné sviatky.
Jana Ondrejka
šéfredaktorka časopisu NEXT FUTURE
NEXT FUTURE
3
TIRÁŽ
VYDAVATEĽ
INFINITY LANGUAGE INSTITUTE, s. r. o.
Identifikácia
IČO: 46 741 682
DIČ: 2023564895
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro,
vložka 82849/B
REDAKCIA
Šéfredaktorka
Jana Ondrejka ([email protected])
Redaktori
Alica Balaščíková, Gabriel Trenčianský, Marek Mittaš,
Zuzana Kočišová, Jana Poláčiková, Ján Beracka
Spolupracovníci na vydaní
Jim Heidema
Jazyková redakcia
Andrea Hoštáková
Fotografi
Simona Oswaldová, Lucia Mandincová
Obchod a marketing
Katarína Drinková ([email protected])
Art director, grafika a layout
Martin Malina, Crystal Group, s. r. o.
Redakčná rada
Štefan Velčický, Národná banka Slovenska
Eduard Riegel, Národná banka Slovenska
Marko Tomašovič, Allianz – Slovenská poisťovňa
Daniel Jursa, ČSOB Poisťovňa
Rastislav Nemeček, ČSOB Poisťovňa
Dáša Polláková, ČSOB banka
Peter Záthurecký, Kooperativa
Sídlo vydavateľstva
Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava
Tel.: 00421 2 32 660 500
Fax: 00421 2 32 660 501
Riaditeľ spoločnosti
Adrian Gabura
([email protected])
Roman Staňo, VÚB banka
Melinda Burdanová, VÚB banka
Marián Zelko, Generali Slovensko poisťovňa
Alena Medveďová, Generali Slovensko poisťovňa
Juraj Kováč, MetLife Amslico
Eva Hergovitsová, MetLife Amslico
Boris Krajčovič, MetLife Amslico
Ján Kusý, AXA
Gabriel Jaščur, AXA
Róbert Kanás, Slovenská sporiteľňa, a. s.
Ján Ondráš, Slovenská sporiteľňa, a. s.
Zuzana Lauermannová, Wüstenrot poisťovňa
Miroslav Chovan, Genertel poisťovňa
Jana Voberová, UniCredit Bank
Gabriela Hrdlicová, UniCredit Bank
Branislav Buštík, Aegon Životná poisťovňa, a. s.
Martin Adamec, Broker Service Group, s. r. o.
Vladimír Vaňo, Sberbank
Ernest Kiac, J&T Banka
Stanislav Pánis, J&T Banka
Andrej Dedo, Winners Group
Peter Murgaš, Novis Poisťovňa
NEXT FUTURE
Apríl 2014
Periodicita: mesačník
www.nextfuture.sk
Niektoré reklamné texty neprešli jazykovou korektúrou.
Foto na titulnej strane: Martin Guttman, podnikateľ, tvorca TULI vakov
4
NEXT FUTURE
APRÍL 2014
www.slovakiaring.sk
inzercia
OFICIÁLNI PARTNERI SERIÁLU
OBSAH
22 OBSAH
TÉMA MESIACA
Jarné hypoakcie majú aj háčiky | 10
TÉMA MESIACA
Andrej Kiska – prvý nezávislý prezident? | 12
EKONOMIKA
Konflikt na Ukrajine posiela Rusko do hlbšej krízy | 14
EKONOMIKA
12
Ukrajina nepotrebuje vojakov, ale peniaze | 18
OSOBNOSŤ
Martin Guttman: Opustiť zamestnanie bolo moje
najlepšie rozhodnutie! | 22
BANKY A POISŤOVNE
V centre pozornosti: privátni klienti | 26
42
BANKY A POISŤOVNE
Islamské bankovníctvo 1. časť: Dve tváre vplyvu
islamu a arabskej kultúry | 30
BANKY A POISŤOVNE
Siegfried Fatzi: Naším cieľom je ukázať poistencom,
že majú na výber | 34
BANKY A POISŤOVNE
48
Havarijné poistenie – viac ako ochrana pred
vlastnými chybami | 38
BANKY A POISŤOVNE
Priznať zdravotný stav je pri životnom poistení
rozhodujúce! | 42
MANAŽÉR MESIACA
Eva Dragúnová Lukáčová: Ľudí do tímu si vyberám
podľa chémie | 48
6
NEXT FUTURE
APRÍL 2014
OBSAH
54
FINANCIE A INVESTÍCIE
Finanční agenti: Ako odhaliť ich neprofesionalitu?
(2. časť) | 52
FINANCIE A INVESTÍCIE
Marián Jančuška: Bitcoin je alternatívou
k štandardnému finančnému sektoru | 54
FINANCIE A INVESTÍCIE
Názor mesiaca | 58
TECHNIKA
Svet odsúdený napospas počítačovej (ne)bezpečnosti | 64
78
TECHNIKA
Používateľom elektronického bankovníctva hrozí
phishing | 68
ROZVOJ OSOBNOSTI
James Heidema: Šarmantné vodcovstvo | 72
ROZVOJ OSOBNOSTI
Peter Sasín: Ľudia si často neuvedomujú, že
sabotujú sami seba! | 74
84
ROZVOJ OSOBNOSTI
Popularizácia vedy, alebo keď je ekonomická veda
„cool“ | 78
REDAKČNÁ RADA
Marcové zasadnutie členov redakčnej rady Next
Future | 82
94
LIFESTYLE
Donald Trump – samoľúby magnát so zlatou
ofinkou | 84
LIFESTYLE
Ivo Gogál: Všetko je tak, ako má byť | 94
NEXT FUTURE
7
KRÁTKE SPRÁVY
SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA OCENILA NAJLEPŠÍCH SPROSTREDKOVATEĽOV
Slovenská sporiteľňa ocenila svojich najlepších externých partnerov v roku 2013. Na podujatí v divadle Aréna
vyhlásila desať najlepších spoločnosti s najvyšším objemom poskytnutých úverov. Ocenenie bronzový externý
partner si prevzala spoločnosť BROKER SERVICE GROUP, strieborným externým partnerom sa stala spoločnosť Fincentrum a ocenenie zlatý externý partner si odniesla spoločnosť PARTNERS GROUP SK. Slovenská
sporiteľňa vyhlásila aj najlepších v kategórii TOP Externý sprostredkovateľ za rok 2013, kde prvé miesto obsadil
obchodník zo spoločnosti MBI Marketingbertung International. Ďalšou kategóriou bol Najproduktívnejší partner
v oblasti sprostredkovania úverov v roku 2013, ktoré získal BROKER SERVICE GROUP. Medzi novinky patrila
aj kategória Skokan roka, v ktorej zvíťazila spoločnosť Finportal.
Banka tiež udelila trom spoločnostiam, ktoré splnili kritériá, Certifikát kvality. Slávnostné odovzdávanie cien
uzavrelo divadelné predstavenie.
Zdroj: Slovenská sporiteľňa, a. s.
VÚB PONÚKA BEZPEČNÉ INVESTOVANIE S HYPOTEKÁRNYMI ZÁLOŽNÝMI LISTAMI
VÚB banka predáva novú 79. emisiu Hypotekárnych záložných listov. Tie garantujú zhodnotenie 2 % ročne
a počas celej 6,5-ročnej viazanosti klientovi zarobia 13 %. V predaji budú do 24. júna 2014.
Nová emisia Hypotekárnych záložných listov od VÚB banky ponúka garantovaný výnos 2 % ročne. Celkovo
tak klienti počas 6,5-ročnej viazanosti zarobia 13 %. Výnosy bude banka vyplácať priebežne, vždy k 24. 3.
príslušného roka. „Hypotekárne záložné listy sú bezpečnou formou investície aj pre konzervatívnych klientov,
ktorí majú záujem zhodnocovať svoje úspory dlhší čas a tak dosiahnuť vyšší výnos ako na termínovaných
účtoch. Garantujú vopred stanovený výnos a 100 %-nú návratnosť vloženého vkladu na konci doby splatnosti,“ objasňuje Vladimír Hriz, vedúci oddelenia Depozitných produktov VÚB banky.
S nominálnou hodnotou 1 000 eur sú Hypotekárne záložné listy dostupné širokej verejnosti. Záujemcovia
môžu nakúpiť ľubovoľný počet dlhopisov. S investíciou nie sú spojené žiadne vstupné poplatky. Jedinou
podmienkou je, aby mal investor otvorený majetkový účet v ktorejkoľvek banke, ktorá je členom Centrálneho
depozitára cenných papierov SR, a. s., alebo priamo v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a. s.
V ponuke je celkovo 10 000 kusov Hypotekárnych záložných listov, ich predaj sa ukončí najneskôr 24. júna 2014.
Zdroj: TS VÚB banka
NADÁCIA ALLIANZ VYHLASUJE GRANT VO VÝŠKE 30-TISÍC EUR
Od 1. apríla 2014 vyhlasuje Nadácia Allianz grantový program na zvýšenie bezpečnosti na cestách v slovenských obciach a mestách v celkovom objeme 30-tisíc eur. V rámci grantu nadácia podporí až 30 obcí či miest.
Oblasť podpory grantového programu sa zameriava na projekty, ktorých cieľom je zvýšenie bezpečnosti na
cestách pre motoristov i chodcov. Podporené budú projekty zamerané napríklad na osadenie meračov rýchlosti
pri vjazde do obce, rekonštrukciu alebo vybudovanie priechodov pre chodcov či spomaľovače rýchlosti. Mestá
a obce na celom Slovensku majú možnosť získať grant aj na vybudovanie chodníkov pre vyššiu bezpečnosť
chodcov, osadenie zábradlí pred materské a základné školy a podobne.
„Dlhodobým cieľom Nadácie Allianz je aktívne podporovať bezpečnosť cestnej premávky pre všetkých jej
účastníkov. Od svojho vzniku venovala Nadácia Allianz na verejnoprospešné projekty vyše 900-tisíc eur
a tešíme sa, že tento grantový program pomôže ďalším mestám a obciam,“ hovorí Lucia Muthová, správkyňa
Nadácie Allianz.
Zdroj: TS Nadácia Allianz
8
NEXT FUTURE
APRÍL 2014
KRÁTKE SPRÁVY
ISTOTA V ŽIVOTE, KTORÝ SA RÝCHLO MENÍ
Wüstenrot prináša klientom úver s garantovanou výškou úrokov a splátok až na 25 rokov a komplexné poistenie nehnuteľnosti a domácnosti so zľavou až 25 %.
Wüstenrot stavebná sporiteľňa poskytuje do konca mája 2014 úvery na bývanie s garanciou podmienok
až na 25 rokov. Fixný úrok len 3,99 % p. a. až na 15 rokov a 5 % p. a. na ďalších 10 rokov s garanciou
dohodnutej výšky úroku a splátky až do úplného splatenia úveru. Úver je možné získať hneď, bez predchádzajúceho sporenia, až do výšky 200 000 eur pri ručení nehnuteľnosťou. Časovo limitovaná ponuka Wüstenrotu je využiteľná aj na výhodné prefinancovanie úveru z inej banky. Zároveň Wüstenrot poisťovňa ponúka
komplexné poistenie nehnuteľnosti a domácnosti so zľavou až 25 % pri dojednaní zmluvy. Klient získa širokú
poistnú ochranu za výhodnú cenu, zľavu za bezškodový priebeh a k tomu asistenčné služby a poistenie
zodpovednosti za škodu pre všetkých príslušníkov domácnosti zadarmo. Nadobudnutie bytu alebo domu
patrí k najväčším životným investíciám Slovákov. Priemerná cena nehnuteľností sa na Slovensku pohybuje na úrovni 1 200 eur /m2. Priemerná mzda v SR za rok 2013 bola na úrovni 820 eur /mesiac. Uvedené
čísla jednoznačne ukazujú, že nadobudnutie bytu alebo domu je celoživotnou investíciou. Trh s nehnuteľným
majetkom výrazne oživili úverové produkty, ktoré umožnili mladým ľuďom zabezpečiť si bývanie. „Klienti sa
snažia využiť aktuálnu úrokovo-priaznivú situáciu vo svoj prospech. Je však ťažké odhadnúť, ako dlho tento
stav potrvá. Garanciu vývoja úrokov do budúcna ponúkajú naše stavebné úvery, ktoré patria k najvýhodnejším na trhu. Rozhodli sme sa preto v našej ponuke poskytnúť záujemcom o urýchlené financovanie bývania
výhody garancie úrokových sadzieb aj splátok počas celej doby splácania úveru s možnosťou čerpania
úveru bez predchádzajúceho sporenia,“ povedal na margo aktuálnej ponuky Ing. Jozef Adamkov, predseda
predstavenstva Wüstenrot stavebnej sporiteľne a Wüstenrot poisťovne.
Zdroj: TS Wüstenrot
ROZVOD JE PRE ŽENY FINANČNÝM STRAŠIAKOM
Aktuálna štúdia skupiny Allianz ukazuje, že zmena statusu z vydatej na slobodnú je jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré vplývajú na mieru chudoby starších žien. Klesajúci počet svadieb, zvyšujúca sa
miera rozvodovosti a rastúca priemerná dĺžka života zásadne zvyšujú riziko, že ženy v dôchodkovom veku
vyčerpajú svoje dôchodkové rezervy.
V roku 1970 sa na Slovensku sobášilo 8 párov na tisíc obyvateľov, dnes je to výrazne menej. Do manželstva vstúpi ročne niečo menej ako 5 párov z tisícky Slovákov. Priemer krajín Európskej únie je pritom
4,5 svadby na tisíc Európanov. Aj keď je každý pri vstupe do manželstva presvedčený, že je to navždy, nie
každý manželský vzťah má šťastný koniec.
Navyše, miera rozvodovosti sa neustále zvyšuje, približne každá druhá svadba sa na Slovensku dnes
končí rozvodom. Z priemerného 0,8 rozvodu na tisíc obyvateľov v roku 1970 sa tento pomer zvýšil až na
2,2 rozvodu na tisíc Slovákov v roku 2010.
Priemerná Slovenka tak v súčasnosti pred oltár predstúpi vo veku 26 rokov, pričom ak berieme do úvahy
priemernú dĺžku manželstva končiaceho sa rozvodom, ktorá je niečo menej ako 15 rokov, rozvádza sa ako
41 ročná. Spoliehať sa teda na to, že si partneri na starobu finančne pomôžu, predstavuje značné riziko.
Skutočnosť, že rozvod má veľký vplyv na finančný status potvrdzuje aj prieskum, ktorý je súčasťou štúdie.
Ten sa uskutočnil medzi 2 200 ženami vo vekovej skupine 24 až 75 rokov, pričom v ňom až 48 % žien
priznalo, že rozvod priniesol so sebou aj ich finančné problémy.
Podľa expertov na demografiu zo skupiny Allianz, staršie ženy čelia väčšej miere rizika chudoby až v 27 z 30 krajín
OECD, keďže v týchto krajinách sa v chudobe ocitlo až 15 % žien a iba % percent mužov. Na Slovensku si musí
8,4 % žien nad 65 rokov vystačiť s príjmom pod hranicou chudoby. V porovnaní s krajinami V4 sme na tom
najhoršie, predbehla nás Česká republika (2,9 %), Poľsko (6,1 %) aj Maďarsko (6,6 %).
Zdroj: TS Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
NEXT FUTURE
9
TÉMA MESIACA . Jarné hypoakcie majú aj háčiky
TÉMA MESIACA
JARNÉ HYPOAKCIE
MAJÚ AJ HÁČIKY
Autor: Zuzana Kočišová
Nielen historicky nízke úroky, ale aj pozornejší
výber klientov charakterizujú aktuálne
hypotekárne akcie.
N
a úroky okolo 3 % si môžu siahnuť
najmä žiadatelia, ktorí chcú kupovať byty v Bratislave či Košiciach
(VÚB banka), nechajú si do banky
presmerovať výplatu v určitej výške (Tatra
banka žiada príjem aspoň 400 eur mesačne v čistom) a chcú si požičať aspoň niekoľko desaťtisíc eur. Ideálne je, ak výhodnejším
úverom splatia predošlú hypotéku. Vtedy im
banky odpustia nielen rôzne poplatky, ale sú aj
ochotnejšie vyjednávať o výške úroku.
Najmä menšie banky opäť siahli po modeli
takzvaného jednotného úroku. Jednu sadzbu
vtedy núkajú všetkým žiadateľom s dostatočným príjmom, no bez ohľadu na ďalšie
ukazovatele. Napríklad ostatné pôžičky,
vzdelanie a podobne.
10
NEXT FUTURE
Prima banka najmä tým, ktorí si k nej presunú
staršiu hypotéku, núka jednotnú sadzbu 3,4 %,
UniCredit Bank láka aj nových dlžníkov na
2,99 % pri trojročnej viazanosti úroku, pri
dlhšej päťročnej fixácii sľubuje úrok 3,09 %.
Pri všetkých akciách ale treba rátať s tým, že
banka bude chcieť od žiadateľa, aby jej bežný
účet využíval aktívne. Nestačí teda poslať naň
raz za mesiac splátku z inej banky, ale platiť
opakovane kartou a využívať aj ďalšie produkty danej banky. Vítaná je aj poistka samotného
žiadateľa, od poisťovne z danej skupiny.
I keď sa značne rozšírilo odpúšťanie poplatku
za poskytnutie úveru v čase jarných a jesenných akcií, nie všetky banky tak aktuálne
robia. Preto aj túto niekoľko stoeurovú položku treba pri konečnom výbere zohľadniť.
APRÍL 2014
sila prírody
pre vaše zdravie
• 100% prírodné potravinové doplnky najvyššej kvality
• detoxikácia organizmu
• vhodný proti prekysleniu organizmu
inzercia
pre viac informácií navštívte
www.gpcsk.sk
NEXT FUTURE
25
TÉMA MESIACA . Andrej Kiska – prvý nezávislý prezident?
ANDREJ KISKA
prvý nezávislý prezident?
Autor: Marek Mittaš, Foto: archív Andreja Kisku
História samostatného Slovenska je krátka. Slobodná voľba prezidenta občanmi
ešte kratšia. Práve vďaka nej sa stal víťazom po sobotňajších prezidentských voľbách
Andrej Kiska, ktorý ašpiruje na prvého skutočne nezávislého prezidenta v našich
dejinách. Aká bude jeho misia?
Manažér roka – manažér
republiky
Novozvolený prezident Andrej
Kiska bol dlhoročný podnikateľ. Okúsil aj manuálnu prácu
robotníka v USA a neskôr sa ako
jeden z mála Slovákov vrátil späť
do vlasti. Chcel spraviť krajinu
lepšou, ako bola dovtedy. Tejto
12
NEXT FUTURE
myšlienky sa nevzdal ani dnes.
V roku 2006 sa po úspechu
v podnikaní stal zakladateľom
známej charitatívnej organizácie
Dobrý anjel. Jeho manažérske
zručnosti sú jednoducho neodškriepiteľné a v prezidentských
voľbách mu až 1 307 065 Slovákov dalo dôveru, že úspešne
zvládne manažovať aj Slovenskú
republiku. Má 51 rokov, štyri
deti, za sebou dve manželstvá
a od 15. júna 2014 sa stane
oficiál­nym prezidentom Slovenskej republiky. V tento deň zloží
sľub pred Národnou radou SR.
Niečo však sľúbil už predtým.
Prezidentský plat, ktorý momen-
APRÍL 2014
Andrej Kiska – prvý nezávislý prezident? . TÉMA MESIACA
tálne dosahuje výšku 7 844 eur,
rozdá chudobným.
Slovensko plánuje „predať“
Kiska sa už počas priebehu
kampane netajil tým, že chce byť
štvrtým prezidentom v poradí, ale
prvým, ktorý vráti dôveru v prezidentský úrad. Jeho manažérske
zručnosti a prax sa odrážajú aj vo
vyhláseniach. Neraz sa pre médiá
vyjadril, že každú jednu zahraničnú cestu by využil na to, aby
Slovensko takpovediac „predal“
a vrátil späť do hry. Slabé zviditeľnenie je podľa neho už dlhé
roky problémom krajiny. Týka sa
to ako investorov, tak cestovného
ruchu. Dokáže to Andrej Kiska?
Právomoci na to určite má.
Kompetencie prezidenta
Prezident Slovenskej republiky má
dostatok kompetencií, ktoré mu
umožňujú zastupovať Slovenskú
republiku navonok. Tu vidí aj
Kiska svoj priestor. Dojednáva
a ratifikuje medzinárodné zmluvy. Prijíma, poveruje a odvoláva
vedúcich diplomatických misií. Na
druhej strane je ako hlava štátu
efektívny aj doma, záleží však na
aktivite. Zvoláva ustanovujúcu
schôdzu Národnej rady Slovenskej
republiky a za určitých okolností
ju môže rozpustiť, podpisuje
zákony, vymenúva členov vlády
Slovenskej republiky, vyhlasuje
výnimočný stav a menuje sudcov.
V neposlednom rade môže mať
jeho činnosť priame vplyvy aj na
bežných ľudí – podnikateľov.
VÝROKY ANDREJA
KISKU
publikované v rozhovore pre
portál nextfuture.sk
„Každý musí mať svoj pohľad na
svet a nebáť sa ísť svojou vlastnou cestou.“
„Záleží mi na tom, aby tu mladí
ľudia chceli žiť v tejto krajine
a aby sa im tu žilo dobre.“
„Chcel by som silou autority
prezidentského úradu pomôcť
zmeniť Slovensko.“
„Ľudia u nás sa tešia zo stability
a istoty a boja sa riskovať.“
„Pomáhať je morálnou povinnosťou každého úspešného
človeka.“
Podnikateľom by sa mohlo
dýchať ľahšie
Zvolenie Andreja Kisku do
funkcie prezidenta Slovenskej
republiky vníma veľmi pozitívne
aj Ján Oravec, predseda Združenia podnikateľov Slovenska.
Verí, že ako skúsený manažér
a podnikateľ môže pomôcť zlepšiť samotné podnikateľské prostredie v SR. „Jedným z hlavných
problémov podnikateľského
prostredia u nás je veľký počet
zlých, nekvalitne pripravených
zákonov, ktorými vláda neustále
zvyšuje náklady na podnikanie a administratívnu záťaž
firiem. Vláda i parlament tak
na nás vysielajú smršť približne
600 právnych noriem ročne,
nekvalitnej legislatívy, ktorá je
výsledkom spôsobu jej schvaľovania, vrátane neodôvodneného
používania inštitútu skráteného
pripomienkového konania. Nový
prezident by mohol prispieť
k zlepšeniu podnikateľského
prostredia zvýšením nárokov na
kvalitu právnych noriem, ktoré
mu budú vláda i parlament predkladať na podpis,“ hovorí Oravec
na margo Kiskovho víťazstva.
Duch podnikateľa sa tak uplatní
aj v najvyššej ústavnej funkcii.
Nová cesta Slovenska
Kiskova výrazná kampaň nebola
o peniazoch, ktoré slovenský
milionár zaplatil, aby vyhral.
V jeho kampani išlo predovšetkým o minulé úspechy, prax
a možnosti, ktoré ponúkal ako
alternatívy k tomu, aby boli
všetky dôležité postavy štátu
v rukách jednej strany. Andrej
Kiska zvíťazil s 59,4 % nad
Robertom Ficom so ziskom
40,6 %. Jednoznačný úspech.
Aj jeho knihy Cesta manažéra
z pekla a Vezmi život do svojich
rúk boli úspešné a naznačujú,
že by sa Kiska ako prvý skutočne nezávislý prezident mohol
zapísať do histórie aj ako autor
úspešného projektu novej cesty
pre Slovensko.
Rozhovor s Andrejom Kiskom
nájdete tu: http://www.nextfuture.sk/osobnost/osobnost/andrejkiska-uspesny-a-odvazny-vizionar-nic-nie-je-nemozne/
NEXT FUTURE
13
EKONOMIKA . Konflikt na Ukrajine posiela Rusko do hlbšej krízy
KONFLIKT NA UKRAJINE
POSIELA RUSKO DO HLBŠEJ
KRÍZY
Autor: Gabriel Trenčianský, Foto: Stockfresh
14
NEXT FUTURE
APRÍL 2014
Konflikt na Ukrajine posiela Rusko do hlbšej krízy . EKONOMIKA
Tento rok v mínuse
„Ruská ekonomika sa namiesto
k šesť až osempercentnému
prebytku bežného účtu z predkrízového obdobia blíži teraz
k deficitu a spadne doň už tento
alebo budúci rok,“ približuje stav ruskej ekonomiky Steen
Jakobsen, hlavný ekonóm Saxo
Bank. Krajine nepomáha ani
to, že ceny energií sú relatívne
vysoko. Tamojšie HDP oproti
očakávanému trojpercentnému
zrýchleniu rástlo vlani menej
ako 1,3-percentným tempom.
„Podľa mojich ekonomických
modelov by sa tento rok malo
Rusko ocitnúť v recesii. Ak teda
krajina nepristúpi na skutočné
reformy,“ dodáva Jakobsen.
Priemerný rast ruskej ekonomiky dosahoval v posledných
rokoch pred krízou hranicu
7 %. Tamojší prezident Vladimír Putin má však aj naďalej
vysoké ambície. Cieľom je podľa
jeho slov dosiahnuť päťpercentný priemerný rast HDP.
Pod ťarchou posledných dát
však už lídri v Rusku začínajú
Hlbšia recesia, riziko straty ratingu,
prepady akciového trhu, výrazné oslabenie
rubľa. Kríza na Kryme dá ruskej ekonomike
poriadne zabrať. A to práve v čase, keď
po rokoch výrazného rastu hrubého
domáceho produktu v krajine prichádza
spomalenie, odhliadnuc od šarvátok
s Kyjevom.
otvorene hovoriť o problémoch.
Zástupkyňa šéfa ruskej centrálnej banky Xénia Yudayevová
varuje pred takzvanou stagfláciou. Znamená to, že na jednej
strane sa ekonomika dostáva do stagnácie, na druhej
sa zvyšuje inflácia v krajine.
Vlani dosiahol rast cien 6,5 %,
čo je výrazne viac, ako je cieľ
tamojšej centrálnej banky.
Oficiálne zdroje, najmä ruské
ministerstvo financií, pritom
stále počítajú s približne
2,5-percentným rastom ekonomiky tento rok.
Ukrajina rozhodla
Konf likt so susedským štátom
však posiela Rusko do recesie.
Pokles HDP sa má stať realitou v prvých šiestich mesiacoch tohto roka. Predpovedajú to ekonómovia finančnej
skupiny Morgan Stanley. „Je
to dôsledok krízy na Ukrajine, vyšších úrokových sadzieb,
ako aj rizikových prirážok.
To vedie k nižšej spotrebe
a znižovaniu investícií,“ napísali v správe. V druhej polovici roka by sa situácia podľa
nich mohla zlepšiť, celkovo
však ekonomika nepodrastie
viac ako o 0,8 % oproti vlaňajšku. O pôvodnom odhade na
úrovni 2,5 % sa podľa ekonómov nedá ani hovoriť.
V prípade kľúčových úrokových sadzieb pristúpil Kremeľ
k ich zvýšeniu. Ruská centrálna banka argumentuje potre-
NEXT FUTURE
15
EKONOMIKA . Konflikt na Ukrajine posiela Rusko do hlbšej krízy
Z 2,6 miliardy eur v roku
2012 na 1,8 v prípade vlaňajška. „Napriek tomu zostáva Rusko najväčšou krajinou
pre naše operácie a zaväzujeme sa v pokračovaní pôsobenia v krajine,“ uviedla v správe banka. Centrálna banka
v Rusku však mala dobré dôvody na zvýšenie sadzieb napriek
riziku spomalenia ekonomického rastu. „Vysvetľujem si to ako voľbu menšieho zla – radšej menšia kríza
teraz, ako hasiť väčšiu neskôr.
Mohla by sa totiž zvrtnúť situácia okolo nezabezpečených
úverov. Celkovo 83 regiónov
si už nabralo deficit vo výške
100 miliárd dolárov,“ vysvetľuje Jakobsen s tým, že Moskva
nemá kontrolu nad tým, že
miestni politickí lídri „prehospodária“ viac peňazí, než sa im
podarí zarobiť. A lacné úvery
v prípade ponechania nízkych
sadzieb by ich chuť na míňanie
mohli ešte viac podporiť.
Pošramotený imidž
bou udržať odlev kapitálu z krajiny pod kontrolou. To
však neprospieva ekonomike,
keďže od sadzieb sa odvodzujú
úroky na úveroch pre podniky.
Čím „drahšie“ peniaze banky
firmám núkajú, tým nižšia je
spravidla ochota spoločností míňať peniaze na spotrebu či investície. Firmy pritom
príchod ťažkých časov cítia
16
NEXT FUTURE
a samy sa do investícií nehrnú.
Vlani napríklad klesol objem
kapitálu viazaného na investície v prípade ruského biznisu medziročne o 0,3 %. Oslabený apetít hlási aj Európska
banka pre obnovu a rozvoj.
Pre „zložitú ekonomickú situáciu v krajine“ vlani prudko kleslo poskytovanie investičných pôžičiek bankou.
Aj keď riziko zvýšenia odlevu kapitálu z krajiny sa podľa
Kremľa podarilo odkloniť,
kríza na Ukrajine sa naplno
prejavila v podlomenej dôveryhodnosti Ruska v očiach
trhov. V posledných dňoch sa
úroky na dlhopisoch so splatnosťou v roku 2027 vyšplhali
na najvyššie úrovne za posledné dva roky. Úroky dosiahli 9,71 %. Trhy tak posla-
APRÍL 2014
Konflikt na Ukrajine posiela Rusko do hlbšej krízy . EKONOMIKA
li Moskve jasnú správu, že
za požičanie peňazí Rusku
si vypýtajú vyššie výnosy.
V praxi to znamená, že obsluha verejného dlhu sa pre Rusko
môže predražiť, keďže bude
musieť investorom ponúknuť vyššie úroky za požičané peniaze. Na tomto fronte už
trhy Rusov pritlačili k múru.
A to natoľko, že ruské ministerstvo financií muselo vo štvrtok pristúpiť k zrušeniu aukcie
nových cenných papierov pre
„nepriaznivé podmienky na
trhu“. To však Moskva zatiaľ
„ustojí“. „Bez aukcií vydrží Rusko do polovice tohto
roka,“ okomentoval rozhodnutie Kremľa pre Bloomberg šéf
moskovského inštitútu ZAO
Dmitry Dudkin.
Nedôvera voči Rusku a jeho
schopnosti vyrovnať sa so
svoji­m i finančnými záväzkami, a to hlavne pod vplyvom
hrozby zavedenia ekonomických sankcií zo strany USA
a EÚ, sa však stupňuje nielen
na trhoch. Ratingová agentúra
S & P zhoršila výhľad krajiny.
Upozornila tak, že je pripravená znížiť rating Ruska z terajšej
známky BBB. Krajina sa pritom
nachádza len dva stupne nad
špekulatívnym pásmom. Ak by
sa doň prepadla, pre investorov by to bola jasná správa,
že nalievať peniaze do Ruska
„zaváňa“ hazardom. Rizikové prirážky pre krajinu by tak
mohli rásť ešte viac.
Krym nebude zadarmo
A ťažkosti s krymskou krízou
sa tu pre Rusko nekončia. Ruský minister práce
Maxim Topilin pre Bloomberg upozornil, že pripojenie
polostrova k najväčšej krajine
sveta nebude lacné. V najbližších rokoch to bude znamenať pre Kremeľ zvýšené výdavky o „niekoľko tuctov mili-
árd rubľov“ ročne. Ide hlavne
o sociálne a zdravotné zabezpečenie „nových“ občanov.
Hodnota jednej miliardy
rubľov sa pritom pohybuje na
úrovni 20 miliónov eur.
Celkové priame náklady presnejšie vyčíslil vrchný ekonóm pre
Rusko v Bank of America Vladimir Osakovskiy. Ten hovorí
približne o 2,2 miliardách eur.
NEXT FUTURE
17
EKONOMIKA . Ukrajina nepotrebuje vojakov, ale peniaze
UKRAJINA NEPOTREBUJE
VOJAKOV, ALE PENIAZE
Spracovali: Zuzana Kočišová, Foto: Volodymyr Inomistov
Politický pohľad na dianie na Ukrajine môže mať rôznu
optiku, no ekonomické fundamenty nepustia. Krajina
potrebuje miliardy eur či dolárov. Západ ich podmieňuje
prijatím reforiem, Rusi väčším vplyvom.
18
NEXT FUTURE
APRÍL 2014
Ukrajina nepotrebuje vojakov, ale peniaze . EKONOMIKA
Politické dianie na Ukrajine
a najmä na Kryme sa začiatkom
týždňa viac upokojilo najmä
zahrnutím slov o obchodných
sankciách voči Rusku do rétoriky predstaviteľov Európy i USA.
Radikálnejšie začali od druhého marcového týždňa západné
mocnosti vystupovať aj na poli
vojenských manévrov.
Bez ohľadu na konečný výsledok politických rokovaní o nárokoch na Krym, jedno je jasné
už teraz. Ekonomická kondícia celej Ukrajiny nie je dobrá.
Krajina potrebuje súrne peniaze
nielen na rozbeh hospodárstva,
ale v súčasnosti aj na financovanie základných úloh štátu.
Úroky z vkladov v bankách
sa šplhajú k číslu 30, čo však
nestačí presvedčiť verejnosť aj
podniky o dôvere k ukladaniu peňazí v bankách. Navyše eskaluje záujem o výmenu
hrivien za cudzie meny.
Aj preto deň pred MDŽ prijala
Európska komisia krátkodobé
aj dlhodobé opatrenia s cieľom
podporiť ukrajinskú ekonomiku v celkovej výške 11 miliárd eur. Jednou z mála lepších
správ v tejto súvislosti je, že
väčšina z týchto prostriedkov bude mať formu pôžičky
a bude podmienená realizovaním rôznych podnikateľských
projektov. Peniaze sa poskytnú
cez Európsku investičnú banku
a Európsku banku pre obnovu a rozvoj. Tri ďalšie miliardy
majú z rozpočtu únie smero-
vať na Ukrajinu bezodplatne najbližšie roky, takmer pol
druha miliardy majú predstavovať rôzne granty.
Ďalšie tri miliardy majú do
krajiny smerovať od Svetovej banky, pričom z toho
dve miliardy sú súčasťou
už rozbehnutých projektov
a miliardou chce banka zadotovať priamo ukrajinskú vládu.
Podmieňuje to ale zlepšením
ekonomického fungovania
krajiny. Ukrajinu má finančne podporiť tiež Medzinárodný
menový fond.
Slabá ekonomika
Hospodárenie krajiny už dlhšie
nevyzeralo ružovo. Už dávnejšie sa ekonomický rast spomaľoval. V závere vlaňajška síce
dokázal vykázať rast, ako ale
spresňuje analytik Tatra banky
Juraj Valachy, nesúviselo to
s obrátením trendu. „Zásluhu
na tom má dobrá úroda, ktorej
zber sa posunul za september
kvôli počasiu. Väčšina dôležitých sektorov ako stavebníctvo, priemysel alebo obchod aj
v závere roka klesala,“ vysvetlil.
Najhoršie sa darí v krajine stavebníctvu, ktoré v januári vykázalo prepad o 16 %. A ako dodáva J. Valachy, napríklad rafinérie
na spracovanie ropy už tri roky
po sebe postupne ukončujú svoju
činnosť, pretože krajina neinvestovala do ich modernizácie.
Samé zlé správy vykazuje aj ukrajinská hrivna. Jej kurz Ukrajinská
národná banka udržiavala roky
na fixnej úrovni voči americkému doláru v rozpätí +/- 2 %.
Teda v zásade okolo úrovne osem
hrivien za dolár.
Násobný nárast dopytu po
dolároch zo strany domácich
podnikov ale podľa J. Valachyho donútil centrálnu banku
fixný kurz zrušiť, keďže nemala sama dostatočne vysoké devízové rezervy. Hrivna
bezprostredne potom oslabila
o 9 % voči doláru.
Nedôvera voči peniazom
Ukrajinská národná banka
v snahe zabrániť väčšiemu znehodnoteniu domácej
meny zaviedla už obmedzenia
na pohyb kapitálu. Aj napríklad vo forme limitu na nákup
devíz pre fyzické osoby. Z čias
komunistického Česko-Slovenska si podobný limit pre nákup
zahraničných mien pri ceste
mimo socialistického bloku
pamätajú aj postarší Slováci.
No ide len o krátkodobé opatrenie, ktoré samo osebe nebude
stačiť na zastavenie prepadu hrivny. Aj preto Ukrajina potrebuje
zahraničnú finančnú pomoc.
Okrem toho to ale s obchodným záujmom zahraničia
o túto krajinu vyzerá biedne. Vlani predstavoval nové
zahraničné investície do krajiny polovicu z úrovne spred
roka a ako upozorňuje J. Valachy, naopak, ukrajinské firmy
sa snažili svojim zahraničným
NEXT FUTURE
19
EKONOMIKA . Ukrajina nepotrebuje vojakov, ale peniaze
miku najväčšieho obchodného partnera – Ruska. Jeho
situácia vyzerá podobne pesimisticky, keď len napríklad
kurz rubľa voči euru sa za
posledný rok (marec 2013 –
marec 2014) prepadol o 26 %,
z toho o približne 6,6 % len za
posledný mesiac.
Práve varovania o obchodných
sankciách voči tejto krajine sa
ukázali ako najväčšou diplomatickou zbraňou v terajšom
konflikte na Kryme.
Stupňovanie hrozieb
veriteľom splatiť čo najviac
z poskytnutých pôžičiek
v cudzej mene. „Splátky úverov
v závere roka boli takmer dvojnásobne vyššie ako po iné
20
NEXT FUTURE
roky,“ porovnáva analytik.
Úpadok ukrajinského priemyslu nemožno pripisovať len
vedeniu krajiny, ale aj veľmi
úzkemu prepojeniu na ekono-
Prečo si vlastne Rusko nemôže
dovoliť sankcie zo strany Európy? Je síce popredným vývozcom zemného plynu, ropy
a ďalších nerastných surovín,
no zároveň najmä od Európy je
APRÍL 2014
Ukrajina nepotrebuje vojakov, ale peniaze . EKONOMIKA
vybraných kľúčových činiteľov zo strany Európskej únie, aj
posledné vyjadrenia o možnom
zmrazení ich bankových kont
na území únie.
Pritom podobne silné vyjadrenia ešte pred týždňom
odmietali najmä predstavitelia Veľkej Británie. Londýn
je veľmi obľúbeným sídlom
ruských oligarchov a množstvo ruských firiem si práve
tamojšiu burzu volí pre
umiestnenie svojich akcií.
Najbližšie kľúčové udalosti
závislé od dovozu strojárskych
zariadení a potravín.
Slovensko si už spätný tok
zemného plynu počas plynovej
krízy vyskúšalo pred niekoľkými
rokmi a podľa vyjadrení zástup-
cov vlády vďaka tomu a zásobám plynu je Slovensko pre plné
využívanie plynu vybavené na
obdobie niekoľkých mesiacov.
Rusov strašia aj vyhrážky o obmedzení pohybu pre
›› 16. marca sa má konať na
Kryme referendum o nezávislosti, ktoré Ukrajina ako
aj väčšina zahraničia označuje za neprávoplatné (Krym
preto 11. marca, schválil
deklaráciu o nezávislosti,
ktorá mu má umožniť organizovanie referenda ako aj
prijatie nezávislosti)
›› 25. mája sa majú konať
prezidentské voľby na Ukrajine, ktoré zas za neprávoplatné označuje bývalý prezident
Viktor Janukovyč, momentálne sa zdržiavajúci na území
Ruska, argumentuje, že
nebol zbavený svojho postu
právoplatne
›› už tento týždeň štartujú prelety lietadiel NATO na monitorovanie situácie na Kryme
›› námorná pechota USA
spolu s vojakmi Rumunska
a Bulharska zahajuje vojenské cvičenie v Čiernom mori
NEXT FUTURE
21
OSOBNOSŤ . Martin Guttman: Opustiť zamestnanie bolo moje najlepšie rozhodnutie!
MARTIN GUTTMAN
OPUSTIŤ ZAMESTNANIE
BOLO MOJE NAJLEPŠIE
ROZHODNUTIE!
Autor: Marek Mittaš, Foto: archív Martina Guttmana
Učil ľudí na Slovensku, že pri relaxe a oddychu nemusíme len sedieť alebo
ležať, ale dá sa aj „túliť“. Odišiel z dobre plateného miesta a vstúpil na dráhu
podnikateľa. S víziou, húževnatosťou a rodinným zázemím začal budovať
svoj sen. Tak vznikla značka TULI reprezentujúca novú dimenziu „túlivého“
sedenia. Slovenský „self-made man“ s medailou úspechu na krku.
Pán Guttman, šesť rokov ste
pracovali v banke, potom
prišli TULI vaky. Aký je
rozdiel vyvíjať bankové
produkty a vlastný biznis? Je
to iná forma zodpovednosti,
poslania, radosti?
V roku 2008 som ukončil svoje
pôsobenie v bankovom sektore a začal som robiť veci prvý
raz v živote skutočne sám pre
seba. Keď vyvíjate nové veci,
idete na 110 %, a to najmä v situáciách, keď všetko robíte úplne
sám. Prirodzene, aj v zamestnaní som robil veci na maximum, no až v podnikaní som
zistil, že byť osamelým vojakom
v poli je na jednej strane skvelé, na druhej stane musíte robiť
aj veci, ktoré boli vždy veľkou
neznámou. Nie je tu však žiadny šéf, žiadne čakanie na schva-
22
NEXT FUTURE
„Trh si žiada
multifunkčné
produkty.“
ľovanie nápadov. Vidím omnoho väčší priestor na vlastnú kreativitu. Úlohy zadávam sám sebe
a môžem sa slobodne rozhodnúť,
čo chcem vyvíjať a prototypovať. Stojím sám so svojimi snami
a bez akýchkoľvek obmedzení.
Niekedy však nie je na škodu
spoľahnúť sa aj na talent iných
ľudí. To ste urobili v roku
2009, keď ste naštartovali
spoluprácu na vývoji vakov aj
s dizajnérmi. Čo táto zmena
priniesla? Je ešte kam posúvať
dizajn vakov?
Spolupráca s dizajnérmi
priniesla nové produkty, ktoré
na trhu neboli. Priniesli sme
inovácie, ktoré ja vnímam
ako hlavný pohon vývoja našej značky TULI. Trh si
žiada multifunkčné produkty. Aj preto treba dizajn posúvať smerom k výrobkom, ktoré
majú dve, tri a viac funkcií.
Následne sa stáva produkt pre
používateľa hodnotnejší. Môže
si kúpiť jeden výrobok, ktorý
vyrieši štyri problémy. Je to
efektívnejšia, ekologickejšia, kreatívnejšia cesta a zároveň ide o skutočne atraktívny dizajnový koncept. Dnes
sa snažíme vyvíjať okrem
vakov aj detské hracie podložky 3K. Ide o podložku skladateľnú na tunel, úložisko na hračky, domček, dá sa
APRÍL 2014
Martin Guttman: Opustiť zamestnanie bolo moje najlepšie rozhodnutie! . OSOBNOSŤ
NEXT FUTURE
23
OSOBNOSŤ . Martin Guttman: Opustiť zamestnanie bolo moje najlepšie rozhodnutie!
pospájať do väčších segmentov a obsahuje minimálne šesť
rôznych účelov a tvarov. Hoci
by sa zdalo, že sedací vak nie
je možné ďalej kreovať, snažíme sa o to. Prišli sme na trh
s vakom pôsobiacim ako dizajnový doplnok, kde si dospelý
človek vie sadnúť ako do kresla, pre dieťa predstavuje hračku so skrýšou.
Ako prijala verejnosť vaše
úplne prvé TULI vaky? Bolo
ju potrebné presvedčiť, že pri
relaxe sa možno aj „túliť“,
nielen sedieť alebo ležať?
Mali sme na jednej strane ľahkú
pozíciu v tom, že sme priniesli
nepoznaný produkt. Bola to
absolútna novinka a ľudia
okamžite zistili, že ide o príjemné sedenie aj atraktívny bytový doplnok. Paradoxne to bola
aj ťažká situácia v promovaní produktu, ktorý nikto nepoznal. Museli sme hľadať cesty,
ako produkt spropagovať
a ľudia ho začali vyhľadávať.
V tom čase boli prehry bežnou
súčasťou podnikania. Museli sme robiť veci nové a, prirodzene, nie všetky vyšli. Skúšali
sme rôzne typy marketingu na
vlastnej koži doslova pokusom
a omylom. Niektoré nezafungovali, iné vyšli nad očakávania.
Je na Slovensku ťažké podnikať? Ako vnímate podnikateľské prostredie u nás, čo pre vás
predstavuje najväčšie prekážky?
24
NEXT FUTURE
Slovensko je malý trh, na
ktorom sme začali a získali sme si srdcia ľudí. Dostali
sme sa do povedomia a máme
množstvo spokojných klientov. Určite by boli pre podnikateľov zaujímavé nižšie dane,
lepšia štátna podpora a taktiež
by pomohol kvalitnejší vzdelávací systém. V princípe sa však
nemôžem sťažovať na pros-
momente musí vždy dať na
váhu svoje osobné sny a každodenné dochádzanie do práce.
Silnú oporu som mal v manželke, takže musím povedať, že
pod úspechom firmy sa podpísala aj jej dôvera a silná pomoc.
Investoval som vlastné zdroje a snažili sme sa minimalizovať náklady. Nemali sme veľké
oči a všetko sme sa snažili robiť
„Výdrž a vízia sú dva základné
piliere úspechu.“
tredie pre podnikateľov ako
také. Naším problémom nie
je domáci, ale zahraničný trh.
Radi by sme sa posunuli za
hranice. Máme prvé kontrakty s Českom, prvé distribučné
kanály smerujú do Poľska, no
situácia nie je ľahká. Z tržieb na
Slovensku je nesmierne zložité vygenerovať dostatok zisku
na rozbehnutie predaja napríklad v Nemecku, kde sú náklady nepomerne vyššie.
Ste jeden z mála podnikateľov, ktorí svoje podnikanie
začali bez úverov, len z vlastných zdrojov. Ako to prijímala rodina? Nebáli ste sa staviť
úspory na jednu kartu?
Išlo o rozhodnutie, ktoré nebolo ľahké. No človek si v istom
kvalitne a lacno. Nepotrebovali sme špeciálne technológie, ale začali sme ich správne kombinovať. Nezariaďovali
sme vlastnú dielňu, ani výrobu polystyrénu. Išlo o zmysluplné smerovanie, tvorbu značky a dizajnu, čo sa dalo riešiť
naozaj nízkonákladovo.
S podnikaním ste dokonca
štartovali takmer so začiatkom príchodu krízy. Napriek
tomu ste sa úspešne rozvíjali.
Ako sa vám to podarilo?
Bola to kombinácia správneho času so správnym miestom
a správnym produktom. Súčasťou každodenného života
bola húževnatosť, že sme to
s prvými neúspechmi nezabalili a vydržali, až kým sa
APRÍL 2014
Martin Guttman: Opustiť zamestnanie bolo moje najlepšie rozhodnutie! . OSOBNOSŤ
Martin Guttman
Narodil sa v Nitre, vyštudoval Ekonomickú univerzitu
v Bratislave a dlhé roky pracoval v bankovom sektore.
Vyvíjal nové produkty a stratégie. Dovolenka v Thajsku mu zmenila život. Odišiel zo zamestnania a podľa
inšpirácie thajského sedenia vytvoril fenomén TULI.
V roku 2011 dostal od spoločnosti Ernst & Young
ocenenie Začínajúci podnikateľ roka. Stal sa držiteľom mnohých cien a v roku 2013 získal aj prestížnu dizajnérsku cenu Red Dot Award za produktový
dizajn multifunkčného detského výrobku 3K. Má dve
deti a s manželkou býva v Pezinku.
„Účelom samotného podnikania je robiť
život lepším nielen sebe, ale aj ľuďom,
ktorí vaše produkty využijú.“
predaj nerozbehol po dvoch
rokoch, ktoré boli stratové.
Tento koncept už ale nemôžeme uplatniť za hranicami, kde
sedacie vaky existujú. Máme
však dynamický rast, nové
nápady a nový dizajn. Vieme
ponúknuť mnoho inovácií,
húževnato sa prehrýzť stratou
a potom čakať na úspech.
Koncept TULI vaku s vami
prišiel ako ideový suvenír
z Thajska. Aké ďalšie „suveníry“ skrývate vo svojej
hlave? Aké sú vízie a plány do
budúcnosti?
To, že som na niečom podobnom ako sú sedacie vaky sedel
v Thajsku, bola prakticky len
zhoda náhod. Takéto náhody
sa stávajú každému aj doma na
Slovensku. Určite za inšpiráciou netreba preletieť pol sveta.
Rozdiel je v tom, ako svoje
nápady človek zrealizuje. Aj
dnes mám nové nápady, nové
ideály, no aktívne sa venujem
len projektu TULI. Nie vždy
na ne teda vyjde čas. Možno
aj kvôli tomu, že viac ako
len pracovné úspechy musím
hľadať aj životný balans. Mám
manželku a dve malé deti.
Keď som s nimi, vtedy púšťam
z hlavy prácu, pretože rodina bola základom pri začiatkoch podnikania a zaslúži si
moju pozornosť. Hoci hlavu
nemôžete vypnúť vypínačom
a nad prácou, novými nápadmi a možnosťami rozmýšľam
často naozaj od rána do večera.
Aké vlastnosti považujete za
najdôležitejšie u podnikateľa,
ktorý je úspešný?
Výdrž a vízia. Dva základné
piliere úspechu. Vo vízii sám
musím vidieť uplatnenie svojho produktu, v prvom rade
mu veriť a vedieť, aký prínos
znamená. Ak zároveň vydrží
dosť dlho, je veľká pravdepodobnosť, že úspech sa dostaví.
Keď sa obzriete do minulosti, čo pokladáte v živote za
svoje najlepšie rozhodnutia
a prečo?
Jedným z najdôležitejších
rozhodnutí v živote bol určite
odchod z trvalého pracovného
pomeru a vstup do podnikania.
Musím povedať, že ide naozaj
aj o jedno z najlepších rozhodnutí, pretože môj život sa od
základov zmenil a dokázali
sme s tímom vytvoriť skutočne originálny koncept a obohatiť množstvo ľudí a ich životy.
V tom vidím aj účel samotného
podnikania. Robiť život lepším
nielen sebe, ale aj ľuďom, ktorí
vaše produkty využijú.
Ďakujeme za rozhovor.
NEXT FUTURE
25
BANKY A POISŤOVNE . V centre pozornosti: privátni klienti
V CENTRE POZORNOSTI:
PRIVÁTNI KLIENTI
Autor: Ján Beracka, Foto: Stockfresh
26
NEXT FUTURE
APRÍL 2014
V centre pozornosti: privátni klienti . BANKY A POISŤOVNE
V ostrom konkurenčnom prostredí dnes banky bojujú o každého
klienta a zákonite teda vždy deklarujú, že každý klient je pre nich
dôležitý. Napriek tomu niektorí klienti z radu vytŕčajú, presnejšie
povedané, v žiadnom rade nestoja. Banky pre takýchto klientov
vytvárajú „VIP kluby“, do ktorých nemá prístup každý. Na červenom
koberci sa v žiare reflektorov objavujú klienti, ktorí využívajú
služby privátneho bankovníctva. Vo vyberanej spoločnosti sa vo
všeobecnosti nachádzajú relatívne solventnejší ľudia.
V
zťah privátneho klienta s bankou ponúka
v porovnaní s retailovým bankovníctvom väčší rozsah
služieb. Je to tak jednoducho
preto, lebo má klient oveľa väčšie
možnosti, ak ponúka banke do
správy rádovo stotisíce eur, než
v prípade, že je ukladaná suma
napríklad tisíc eur.
Kľúčom od zamknutých dverí
privátneho bankovníctva je teda
nezriedka limit hodnoty aktív,
ktoré musí klient banke poskytnúť. „Klient privátneho bankovníctva by mal mať vo VÚB
banke viac ako 300-tisíc eur,“
hovorí Peter Guľvaš, riaditeľ
odboru privátneho bankovníctva VÚB banky. „Je to objem
umožňujúci efektívnu správu
finančných prostriedkov pri
kvalitnej a bezpečnej diverzifikácii portfólia. Všeobecne platí,
že čím viac prostriedkov má
klient k dispozícii, tým lepšie
a efektívnejšie ich v spolupráci
s bankou môže rozdeliť medzi
jednotlivé formy investovania,
napr. do podielových fondov,
individuálnych akcií firiem,
dlhopisov, rôznych cudzích mien,
ale aj komodít či umeleckých
diel,“ dopĺňa. Táto hranica sa
v jednotlivých bankách líši. „Pre
využívanie služieb privátneho
bankovníctva je v Tatra banke
hranica 400-tisíc eur majetku
v správe,“ uvádza Katarína
Boledovičová, riaditeľka privátneho bankovníctva Tatra banky.
Stanovenie minimálnej výšky
hodnoty uložených aktív pre
vstup medzi privátnych klientov
nie je pravidlo bez výnimky.
V každom prípade však klient
musí byť pre banku potenciálne
zaujímavý. „Nemáme stanovené
presné kritériá, ktoré musí klient
splniť, aby získal „vstupenku“
medzi privátnych klientov. Berieme do úvahy celkový potenciál
klienta, aj do budúcnosti,“ hovorí
Ľubomíra Chmelová zo spoločnosti Sberbank. „Hranica v našej
banke pre poskytovanie služieb
privátneho bankovníctva predstavuje hodnotu aktív 200-tisíc
eur. Táto hranica sa môže znížiť
v prípade, ak v klientovi vidíme
reálny potenciál ďalšieho nárastu,“
uviedla Zuzana Eliášová, hovorkyňa ČSOB Finančnej skupiny.
„Ako prvé hodnotíme bonitu
klienta a pôvod jeho prostriedkov. Do úvahy berieme spoločenský a obchodný status, ako aj
potenciál klienta do budúcnosti.
Klient sa stáva privátnym, pokiaľ
vloží do banky prostriedky vo
výške od 300-tisíc eur,“ uvádza
riaditeľka privátneho bankovníctva J&T Banky Katarína
Sásiková. Podľa jej slov sa však
o privátnom bankovníctve
v pravom slova zmysle dá hovoriť pri objeme prostriedkov vo
výške až niekoľko stotisíc eur.
Privatbanka má v súčasnosti
minimálnu hranicu stanovenú
pre aktívne riadenie portfólia
zníženú na 100-tisíc eur.
Diskrétnosť alfou a omegou
V každom prípade je privátne
bankovníctvo otázkou vyšších
súm a tomu zodpovedá aj správanie sa banky k privátnemu klien-
NEXT FUTURE
27
BANKY A POISŤOVNE . V centre pozornosti: privátni klienti
tovi. Základnou črtou privátneho
bankovníctva je mimoriadna
diskrétnosť. „Klientom sú, samozrejme, k dispozícii diskrétne,
vyhradené rokovacie priestory
banky, no časť stretnutí s klientmi sa koná mimo nich. Pokiaľ
klientovi z hľadiska jeho komfortu a diskrétnosti vyhovujú iné
priestory, je úplne bežné, že jeho
privátny bankár zabezpečí miesto
rokovania podľa preferencií
klienta,“ hovorí Guľvaš. Komfort
a flexibilitu pre klienta zabezpečuje jeho osobný bankár, ktorý hľadá
možnosti, ako uspokojiť potreby
svojho klienta. Tieto potreby sú
skutočne mimoriadne rôznorodé,
preto je nevyhnutné, aby banky
ku každému privátnemu klientovi
pristupovali úplne individuálne.
„Každý privátny klient je individuálny a má rôzne požiadavky.
Práve v tom je služba privátneho
bankovníctva úžasná a jedinečná.
Spôsob obsluhy a skladbu produktov „šijeme klientovi na mieru“.
Naši klienti sa odlišujú podľa objemu spravovaných prostriedkov,
pohľadu na riziko, veku a podobne,“ uvádza hovorca Slovenskej
sporiteľne Štefan Frimmer.
Široké možnosti
Privátnym klientom banky štandardne ponúkajú všetky produkty
retailového bankovníctva, teda
účty, sporiace produkty, úvery
a podobne. „Privátni klienti majú
rovnako možnosť využívať retailové produkty, v takom prípade
sú im poskytované za najvýhod-
28
NEXT FUTURE
nejších úrokových a poplatkových podmienok. Bez poplatku
za poskytnutie môžu požiadať
na­príklad o hypotekárne úvery či
kreditné karty,“ upozorňuje Guľvaš.
Tu sa to však celé iba začína
a omnoho zaujímavejšie sú
investičné možnosti, ktoré banky
ponúkajú. „Klientom privátneho
bankovníctva sú dostupné všetky
bankové služby so zameraním
na investičné produkty a celkovú
správu majetku,“ uvádza Chmelová. Banka teda privátnym
klientom ponúka rôzne devízové
operácie, ako aj investície do
dlhopisov, rôznych fondov či
komodít. „Okrem štandardných
produktov ponúkaných v rámci
retailového bankovníctva poskytujeme klientom privátneho
bankovníctva exkluzívny balík
ČSOB Privátne konto, produkty
Asset Management, ako sú aktívne
riadené fondy, kapitálovo chránené
fondy, produkty finančných trhov,
obchodovanie so zlatom s fyzickou
dodávkou, zvýhodnené sporiace
programy ČSOB, úverové produkty so zvýhodnenými parametrami
a iné,“ hovorí Eliášová. Rozsah
využívaných produktov a služieb
býva širší. „Jednou z najdôležitejších stratégií dlhodobo úspešného
portfólia je diverzifikácia. Portfólio je vždy mixom investičných
nástrojov... Klienti chápu, že
diverzifikácia je pri dlhodobom
investovaní najdôležitejšia,“ uvádza
Boledovičová. „Vieme vyhovieť aj
záujmu klienta o nákup umelec-
kých diel či iných drahých vecí
podľa jeho individuálnych požiadaviek,“ vraví hovorca Frimmer.
Zároveň upozorňuje na to, že
banka svojim klientom ponúka
prístup na domácu aj zahraničné
burzy. „Podľa požiadaviek klienta
vieme zostaviť aj individuálne
produkty a zakladáme domáce aj
zahraničné obchodné spoločnosti,“
uvádza Sásiková z J&T Banky.
„Zabezpečujeme aj daňové a právne poradenstvo, ďalej poradenstvo
týkajúce sa nehnuteľností, služby
správy portfólia či financovanie
podnikateľských zámerov klienta.
Pre najsolventnejších klientov je
určená služba Family Office,
ktorá zahŕňa komplexnú správu
klientovho majetku a starostlivosť
o jeho rodinných príslušníkov.
Pre klientov vytvárame dlhodobé riešenia, ktoré majú nielen
zhodnotiť majetok, ale zabezpečiť
aj jeho ochranu na niekoľko
generácií,“ dopĺňa.
Aj pre ostatné banky je štandardom, že ponúkajú služby
aj rodinným príslušníkom
privátnych klientov. „Samozrejmosťou je aj ponúkanie služieb
privátneho bankovníctva
rodinným príslušníkom klienta,“ uvádza Eliášová. „Banka
sa snaží pokryť všetky oblasti
potrieb klienta, či už jeho
vlastných, alebo jeho rodinných
príslušníkov. Klient má k dispozícii privátneho bankára, ktorý
mu zabezpečuje komplexnú komunikáciu a kontakt
APRÍL 2014
V centre pozornosti: privátni klienti . BANKY A POISŤOVNE
s bankou. V prípade potreby sú
prizývaní špecialisti, ktorí spolu
s klientom riešia jeho špecifický
problém,“ uvádza Michal Šubín,
riaditeľ Odboru privátneho
bankovníctva Privatbanky.
Kto sú privátni klienti
Práve tieto prémiové služby
môžu byť pre privátnych klientov
zaujímavé. Klienti totiž chcú
svoje prostriedky zhodnotiť,
často navyše týmto investičným
možnostiam rozumejú, pretože privátnymi klientmi bánk
nezriedka bývajú manažéri
veľkých firiem, ale, samozrejme,
nielen oni. „Klientmi privátneho bankovníctva sú zväčša
podnikatelia alebo tí, ktorí svoje
podiely vo firmách predali, TOP
manažéri, reštituenti, slobodné
povolania, dediči a podobne,“
hovorí Eliášová.
Podľa Michala Šubína existuje
niekoľko typov privátnych klientov. Môžu to byť aktívni manažéri, podnikatelia, ktorí sú aktívne
zapojení vo svojom biznise a od
banky očakávajú starostlivosť
smerom k ich finančnej rezerve.
Keďže sú maximálne vyťažení
svojou profesiou, vyberajú si
často práve službu aktívne riadeného portfólia.
Druhou skupinou sú klienti,
ktorí úspešne opustili svoje
zamestnanie, predali spoločnosť
a hľadajú banku, ktorá im bude
spravovať ich celoživotné úspory,
resp. výnos z predaja.
Treťou skupinou sú ľudia, ktorí
mimoriadne uspeli v oblasti,
ktorej sa profesionálne venujú. Napríklad to môžu byť
športovci, vedci a podobne.
Napokon štvrtou skupinou sú
klienti, ktorí financie zdedili
alebo vyhrali.
Privátni klienti cítia v porovnaní so štandardným klientom
rozdiel predovšetkým v prístupe
banky ku klientovi a k jeho
peniazom. Klient v podstate
viac riskuje a vkladá vlastné
prostriedky do investičných
príležitostí. Banka mu preto
venuje náležitú pozornosť.
NEXT FUTURE
29
BANKY A POISŤOVNE . Dve tváre vplyvu islamu a arabskej kultúry
ISLAMSKÉ BANKOVNÍCTVO
I. ČASŤ
DVE TVÁRE VPLYVU ISLAMU
A ARABSKEJ KULTÚRY
Spracovala: Jana Poláčiková, Foto: Shutterstock,
Spracované podľa: World Database Islamic Banking and Finance, Ing. Michal Kohút, Islamské
bankovníctvo II, 2002, M. Maitana: Islam a politický systém na Blízkém východě, doktorandská práce,
ww.islamweb.sk, www.islamonline.sk
Islam a arabská kultúra nás, Európanov sprevádzala odnepamäti.
Či už v dobrom, alebo v zlom. Jej vplyv bol však vždy poznačený
naším samoľúbym europocentrizmom a predsudkami z večného
hľadania „Kráľovstva nebeského“.
30
NEXT FUTURE
APRÍL 2014
Dve tváre vplyvu islamu a arabskej kultúry . BANKY A POISŤOVNE
Refresh islamského
bankovníctva
Aj vďaka významnému vplyvu islamu a arabskej kultúry
sa nezvratne skončil „temný
stredovek v Európe“ a nastupuje
uvoľnenie v podobe humanizmu
a renesancie, keď sa Európa stáva
na najbližších 500 rokov pupkom
sveta. Odvážne môžeme konštatovať, že sme statočne stáli a viezli sa
na vlne začínajúcej sa globalizácie.
A viezli sme sa až dovtedy, kým
samotná globalizácia nenarazila
na svoje limity.
Európa a celý svet zmietaný dlho
sa vlečúcou finančnou, neskôr
hospodárskou, dnes už dlhovou,
niektorí odborníci hovoria už
systémovou (civilizačnou) krízou,
znovu objavil dlho ignorovaný,
nemoderný, archetypálny finančný systém, ktorý odolal fatálnym
turbulenciám na svetových
finančných trhoch a zaznamenáva triumfálnu expanziu do
tradičných bášt konvenčného
bankovníctva aj u nemoslimských klientov.
Hlavným pilierom islamu je
„zakát (zakah)“
Arabi hovoria, že v žiadnom
jazyku neexistuje slovo, ktoré
vystihuje jeho význam v Koráne.
Nie je to len forma dobročinnosti, daru, almužny, dane alebo
ekvivalent „desiatku“. Sú to všetky
tieto významy, ktoré sú vzájomne prepojené so zbožnosťou,
duchovnými a morálnymi hodnotami. Ide o povinnosť nariadenú
Bohom, ktorú moslimovia vykonávajú v záujme spoločnosti ako
celku. Zakát možno doslovne
preložiť ako čistota alebo očisťovanie. Je to povinná ročná daň
z majetku, ktorá predstavuje
2,5 % a je určená pre chudobných
ľudí. Je chápaná ako dlh voči
Bohu a musí byť rozdelený pre
Jeho potešenie, pre oprávnených
príjemcov zakátu:
›› Chudobný moslim, ktorý nič
nemá.
›› Chudobný moslim, ktorému
to, čo má, nestačí na pokrytie
základných potrieb.
›› Ľudia, ktorí sú poverení
rozdávaním zakátu.
›› Nemoslim, ktorý má blízko
k islamu a zakát by ho ešte
viac priblížil k islamu, alebo
ne­priateľ islamu, ktorý by
zmenil svoj negatívny postoj
k moslimom, ak by dostal zakát.
Toto však platí len v tom prípade,
ak to moslimovia potrebujú.
›› Vykúpenie otrokov.
›› Oddlženie (odpustenie dlhu)
zadĺžených moslimov.
›› Podpora správneho džihádu.
›› Moslim na cestách, ktorý potrebuje pomoc.
Existuje veľa citátov proroka
Mohameda, v ktorých vyzýva
každého moslima na platenie
zakátu. Imám Dža’far Sádiq (s)
hovorí, že ten, kto neplatí zakát,
nemôže očakávať, že jeho modlitby budú Alahom vyslyšané.
Existujú historické dokumenty,
ktoré dokazujú, že v dejinách
islamskej nadvlády boli obdobia,
kedy nebolo oprávneného príjemcu podpory zo zakátu; každý
poddaný – moslim, kresťan alebo
žid, v celom islamskom impériu mal dostatok majetku, aby
dokázal uspokojiť svoje potreby,
a vládcovia preto museli odkladať zakátové poplatky do štátnej
pokladnice. To dokazuje, že
v prípade správneho uplatňovania
zakátových zákonov dochádza
k znižovaniu počtu chudobných
občanov a k napĺňaniu štátnej
pokladnice do takej miery, že
neexistujú žiadni chudobní ľudia a
produkujú sa veľké prebytky.
Technická realizácia platby
zakátu je „user friendly“. Od
jednoduchých pokladničiek
pred obchodíkmi, na trhoch až
po poradenské a konzultantské spoločnosti, nadácie, ktoré
sú veľmi populárne v USA.
Nadobúda sofistikovanú formu
v podobe certifikátu zaplateného zakátu od certifikovaného
subjektu povereného jeho
prerozdelením. V USA je dokonca možné znížiť na základe
takéhoto certifikátu svoj ročný
daňový základ.
Refresh islamského bankovníctva
odvodzuje profesor ekonómie
Mohammad Nejatullah Siddiqi
z King Abdulaziz University jeho
silným morálnym a sociálnym
rozmerom zakotveným v Koráne, ktorý sa úrokom zaoberá
v 12 veršoch a z ktorých možno
odvodiť 5 hlavných dôvodov,
prečo je úrok „ribá“ zakázaný:
NEXT FUTURE
31
BANKY A POISŤOVNE . Dve tváre vplyvu islamu a arabskej kultúry
Slnečná tvár
Bez islamu a arabskej kultúry by sme však nepoznali arabské číslice,
klasickú matematiku, antických filozofov, napr. Aristotela v originálnej podobe jeho diel, vďaka Averroovi a Avicenovi. Sprostredkovávali nám poznatky ďalekého Východu od štúdia máp ďalekých a dovtedy nepoznaných svetov, geografiu, kompas, až po
pušný prach. Priniesli nové plodiny a prispeli k rozvoju poľnohospodárskej nadprodukcie a nového odboru záhradníctvo – šľachtiteľstvo, špeciálne tulipánov. Vďaka nim Európania ochutnali datle,
banány, ryžu, citrusy, marhule, broskyne a podľahli podmanivej
chuti korenín Orientu.
Importovali k nám mariánsky kult v podobe fiesty a uctievania
Panny Márie – ako spasiteľky, matky, Bohorodičky, čím prispeli
k zjemneniu feudálnych mravov. Žena tak prestala byť len pokušiteľkou, semenišťom zla a diabla a stala sa tak predovšetkým symbolom lásky a materstva, stredobodom rytierskych súbojov.
Scivilizovali Európanom každodenný život, naučili ich osobnej
hygiene, mužov naučili holiť sa, ukázali im saunovanie ako životný štýl a terapiu, ktorá zánikom antického Ríma upadla do zabudnutia. Priniesli novinku – púder, vonné a esenciálne oleje, parfum
a odvtedy môžeme hovoriť o nástupe módy ako štylizovaného
životného štýlu, keď už nestačilo byť umytý a oblečený, ale sa aj
„páčiť“. Aj vďaka novým tkaninám, ktoré k nám doviezli – kašmír,
hodváb, bavlna a zamat, sa rozvinuli textilné manufaktúry a dlhé
obdobie zabezpečovali Európe hospodársky rozvoj.
›› Ohrozuje morálku spoločnosti.
›› Znižuje ľudskú dôstojnosť.
›› Vedie k nevhodnému spôsobu privlastňovania cudzieho
majetku.
›› Vo svojom dôsledku zapríčiňuje
záporný rast.
›› Je nespravodlivý.
Je dôležité povedať, že islam nemá
morálne ani žiadne iné výhrady
proti hromadeniu (rastu) majetku,
resp. proti zisku (veď aj prorok
Mohamed bol obchodník), tzn.
akákoľvek forma legitímneho
príjmu je prijateľná.
Úrok je spojený s časom. Čas
je ale fenomén, ktorý spadá
32
NEXT FUTURE
výsostne do rúk Stvoriteľa. Bežný
smrteľník ho nesmie používať na
zarábanie peňazí.
Hlavné zásady islamského
bankovníctva sú vysvetľované
islamským právom šarí´a, ktoré
celú oblasť vzťahov medzi ľuďmi
a Bohom chápe ako „zmluvný
vzťah“. V histórii islamu vznikli
štyri právnické školy „mazhaby“,
čo spôsobilo existenciu odlišných
interpretácií islamského práva.
Výklad v prípade novej skutočnosti alebo sporu poskytujú najvyšší
predstavitelia náboženskej obce
„muftí“, ktorých stanoviská
„fatva“ môžu byť odlišné v závis-
losti od školy, ktorú reprezentujú.
Každá islamská banka má výbor
zložený zo zástupcov bankových
úradníkov a „duchovných“,
ktorí posudzujú, či sú jednotlivé
obchody v súlade s princípmi
šarí´a. Každý výbor formuluje
vlastné stanoviská pre akceptáciu
konkrétneho obchodu, čo však
v praxi znamená, že jeden a ten
istý obchod môže byť jednou
obchodnou bankou schválený
a druhou zamietnutý.
Všetky štyri školy však vychádzajú z fundamentálnych princípov
islamského bankovníctva a šarí´a:
APRÍL 2014
Dve tváre vplyvu islamu a arabskej kultúry . BANKY A POISŤOVNE
Temná tvár
Je isté, že vplyv islamu a arabskej kultúry zanechal v Európe aj temnú stránku v podobe krvavej a násilnej islamizácie. Tá pretrváva v rôznych formách dodnes, pričom
najextrémnejšou sa javí jej militantný fundamentalizmus v eskalovaní hrozby teroristických útokov, džihádu na civilné obyvateľstvo, kultúrnej a náboženskej intolerancie
voči nemoslimským obyvateľom. Financovanie vyzbrojovania islamských militantných
skupín predstavuje problém nielen pre ostatný svet, ale aj pre samotnú islamskú kultúru, keďže je v zásadnom rozpore s islamským právom šarí´a. „Zakát“ ako pilier islamu
je využívaný aj ako legitimizovaný prostriedok pre financovanie džihádu a získavanie
nevercov do radov islamu ako jeho oprávnených prijímateľov. Nesporne ide o najkontraproduktívnejšie zásady tohto sociálno-ekonomického systému.
Je však potrebné pripomenúť, že ani arabský svet nie je homogénny, je vnútorne stratifikovaný do rôznych subkultúr. Tie sa rôznymi spôsobmi vyrovnávajú so stretom západného konzumného sveta, pociťujú ohrozenie vlastnej identity a nemenných tisícročných
tradícií. Najmä mladá generácia moslimov, ktorá vyrástla na establishmente európskej
kultúry, je konfrontovaná s rigidným tradicionalizmom islamu ich rodičov. Ich postavenie je však poznačené všeobecnou frustráciou mladých ľudí v Európe (nielen moslimov) z vysokej miery nezamestnanosti ako dôsledku svetovej finančnej krízy. Hľadanie
vinníkov ich nenaplnených ambícií a nachádzanie jednoduchého riešenia pre stratenú
generáciu v etnickej neznášanlivosti, dáva militantnému islamu zdanlivú legitimitu, ako
alternatívu zdola, ktorá je vo svojich dôsledkoch skôr negatívnou deviáciou. Ale to je
problém, ktorý treba chápať v širšom kontexte nárastu extrémizmu nielen v islamskom
svete, ale aj v tradičných demokratických spoločnostiach.
Stret kultúr a vierovyznaní je permanentný proces, je jeden z megatrendov globalizácie
a nemá víťaza. Preto sme odsúdení ku koexistencii, k súťaži myšlienok a riešení.
›› Zisk musí byť vytvorený len
reálnym obchodom.
›› Zákaz úroku „ribá“.
›› Je zakázané zarábať požičiavaním peňazí – zákaz zisku
z takejto činnosti.
›› Je zakázané realizovať
„virtuálne obchody“ (swapy,
deriváty a všetky špekulatívne
finančné obchody).
›› Je zakázané podnikať v obchodoch spojených so zbraňami,
drogami, alkoholom, tabakom,
bravčovým mäsom, prostitúciou
a hazardom.
›› Obchody a investície nesmú
vykazovať riziká, banky musia
dôsledne preverovať bonitu
obchodných partnerov aj
obchodov.
V čom sa islamské bankovníctvo líši od konvenčného
bankovníctva?
›› Islamské banky môžu uskutočňovať finančné operácie len
do výšky vlastných rezerv.
›› Zákaz úroku robí z poskytovateľov pôžičiek investorov a nie
veriteľov, tzn. spoločne s klientom sa podieľajú ako na zisku,
tak aj na stratách.
›› Islamské banky majú zakázané
používať peniaze vo forme
potenciálneho kapitálu, pretože
islam uznáva len súčasnú, nie
budúcu hodnotu peňazí.
›› Oddlženie (odpustenie dlhu)
zadlžených, ktorí nič nemajú
ako naplnenie zakátu je záväzné
aj pre banky.
Čas ukáže, ako sa konvenčné
bankovníctvo popasuje s problémami, ktorých doterajšie „akože
riešenia“ generujú len ďalšie
problémy a prehlbujú tak agóniu,
ktorá znervózňuje a zneisťuje
bežných daňových poplatníkov.
Tie „akože riešenia“ išli doteraz
v prevažnej miere na ich účet.
NEXT FUTURE
33
BANKY A POISŤOVNE . Siegfried Fatzi: Naším cieľom je ukázať poistencom, že majú na výber
SIEGFRIED FATZI
NAŠÍM CIEĽOM JE UKÁZAŤ
POISTENCOM, ŽE MAJÚ NA
VÝBER
Autor: Jana Ondrejka, Alica Balaščíková,
Foto: archív Siegfrieda Fatziho
Siegfried Fatzi je v sektore poisťovníctva jednou z najznámejších tvárí.
Rozhodol sa využiť svoje dlhoročné skúsenosti a založil na Slovensku
NOVIS Poisťovňu. Celý koncept poisťovne je založený na dôkladne
premyslených inováciách, ktoré by, ako tvrdí, nemali zmysel, keby
neprinášali pre klienta pozitívnu zmenu.
Prečo ste sa rozhodli pre
vytvorenie úplne novej poisťovne práve na Slovensku?
Už v minulosti som pôsobil na Slovensku, konkrétne na slovenskom poistnom
trhu. Rozhodol som sa preto
pokračovať práve tu. Tak ako
v Rakúsku, aj v Bratislave mám
zázemie a vďaka výhodnej polohe môžem pracovať v obidvoch
krajinách. Je tu aj výhoda blízkosti Maďarska, máme zamestnancov, ktorí hovoria po
maďarsky. Bratislava je síce na
34
NEXT FUTURE
okraji Slovenska, no z európskeho pohľadu je v strede, čo je
veľmi výhodná poloha.
Založiť novú poisťovňu si iste
vyžaduje mnoho odvahy. Čo
všetko tomu predchádzalo?
Založiť poisťovňu je veľmi
náročné. Celý proces prípravy
podkladov trval rok. V súčasnosti už máme prihlásené tri
pobočky – v Česku, Rakúsku
a Nemecku. Dnes už netreba zakladať dcérske spoloč-
„Bratislava je síce na okraji Slovenska,
no z európskeho pohľadu je v strede, čo
je veľmi výhodná poloha.“
APRÍL 2014
Siegfried Fatzi: Naším cieľom je ukázať poistencom, že majú na výber . BANKY A POISŤOVNE
NEXT FUTURE
35
BANKY A POISŤOVNE . Siegfried Fatzi: Naším cieľom je ukázať poistencom, že majú na výber
nosti. Máme tam aj odbytových partnerov, ktorí na nás
čakajú. Je to však len začiatok
a plánujeme expandovať aj do
iných krajín. Tým, že v poisťovníctve pôsobím 20 rokov,
vedel som, ktoré oblasti sú v tomto sektore atraktívne. Chcel som zosumarizovať všetky inovácie, čo sa mi
aj podarilo. V NOVIS Poisťovni sme vytvorili tzv. Pentagón
inovácií. Obsahuje päť oblastí, v rámci ktorých je v každej
päť inovácií. Spolu sme teda
vytvorili 25 inovácií, ktoré sa
v takejto podobe na slovenskom trhu nenachádzajú. To
sa dá realizovať len v novej
poisťovni. V už existujúcej je
mnoho vecí nemenných a jasne
definovaných.
Ktoré z týchto unikátnych
inovácií by ste vyzdvihli?
Žiadna z týchto inovácií nie je len
o marketingu. Každá z nich má
význam pre určitú časť obyvateľstva. Konkurencia ich neposkytuje. Inovácia je inováciou tým,
že prináša zlepšenie pre klienta,
inak nie je zmysluplná.
Inováciou je neuveriteľná flexibilita. Zmluva sa dá uzavrieť
pre celú rodinu, s čím sú spojené úspory; zmluvu môžete
počas svojho života meniť podľa
aktuál­nych potrieb, jednoducho
sa dá zmeniť všetko.
Využívame nové, výhodnejšie formy sporenia. Ponúkame
jeden garantovaný a štyri nega-
36
NEXT FUTURE
„Inovácia je inováciou tým, že prináša
zlepšenie pre klienta, inak nie je
zmysluplná.“
rantované fondy. Pri garantovanom fonde NOVIS Poisťovňa garantuje zhodnotenie
prostriedkov o vopred stanovenú úrokovú sadzbu, ktorá môže
byť zmenená raz ročne. Čo sa
týka negarantovaných fondov,
poisťovňa investuje do moderných ETF akciových fondov,
do zlata, perspektívnych firiem
z regiónu a do hypotekárne
zabezpečených úverov a hypotekárnych záložných listov.
Jedna zo zaujímavých noviniek
z nášho portfólia je aj poistenie
opatrovníctva. Ide o takzvaný dôchodok s opatrovaním.
NOVIS Poisťovňa umožňuje takto poisteným osobám
čerpať vyšší dôchodok v prípade, že nastane potreba opatrovateľskej starostlivosti. Ľudia
žijú stále dlhšie a v starobe sa
o nich nemá kto starať.
Prišli sme dokonca s niekoľkými svetovými novinkami.
Prináša mi veľkú radosť o nich
hovoriť. Napríklad jednou
z nich je inovácia pre ľudí,
ktorých motívom nie sú dediči. Existujúce formy poistenia preto nie sú pre nich ideálne. Títo jednotlivci totiž nespe-
ňažujú riziko, že sa nedožijú
vyplatenia dôchodku. My im
ponúkame možnosť profitovať
z toho. V podpisovanej zmluve
klient zaškrtne, či má záujem
o bonus za prežitie. Ako oprávnenú osobu pre prípad, že
umrie, uvedie našu poisťovňu. Znamená to, že ak klient
umrie, to, čo má nasporené,
dostane poisťovňa. Tá to bude
každý mesiac vyplácať ako
bonus. Každý mesiac, ktorého sa klient takpovediac dožije, mu bude vyplatený bonus.
100 % peňazí, ktoré nám teda
pripadnú, prerozdelíme medzi
ostatných poistencov, ktorí
neumreli, od tých, ktorí umreli. Je to zaujímavé asi pre tretinu obyvateľstva. Najmä pre
tých, ktorí nemajú deti.
Rozhodli ste sa využívať
iba nezávislých finančných
sprostredkovateľov. Prečo si
neplánujete vytvoriť vlastnú sieť?
Naším cieľom je ukázať našim
poistencom, že majú na výber.
Keby sme mali vlastných
maklérov, pretlačili by produkt
bez ohľadu na jeho kvalitu. Keď
spolupracujeme s nezávislými
APRÍL 2014
Siegfried Fatzi: Naším cieľom je ukázať poistencom, že majú na výber . BANKY A POISŤOVNE
agentmi, majú možnosť, tak
ako aj klient, posúdiť ho sami.
Ak teda chceme dosiahnuť, aby
nezávislé siete ponúkali naše
produkty, musia byť kvalitné.
Považujeme to za našu konkurenčnú výhodu oproti poisťovniam s vlastnou sieťou.
V čom vidíte nedostatky v sektore poisťovníctva
v rámci Európy?
Najviac ma ovplyvňuje nemecký poistný trh. Čítam mnoho
nemeckých odborných časopisov. Zaujíma ma najmä
„Ak chceme
dosiahnuť, aby
nezávislé siete
ponúkali naše
produkty, musia
byť kvalitné.“
kritika zo strany ochrancov spotrebiteľa. Tí sú tam
veľmi aktívni. Mnohí riaditelia poisťovní na nich nadávajú, ja si však myslím, že majú
vo veľkej miere pravdu. Už ako
študent som sa cítil ako jeden
z ochrancov záujmov spotrebiteľov, keďže som sa tejto
problematike aktívne venoval. Kritika padá najmä na
orientáciu poisťovní na jeden
produkt, že sú produkty neflexibilné, príliš drahé či nezaujímavé.
Tieto veci som sa snažil pri zakladaní NOVIS Poisťovne riešiť.
Museli sme spojiť aspekt toho, čo
je výhodné aj pre klienta, aj pre
poisťovňu a ešte urobiť produkt
atraktívnym aj pre predajcu.
Ďakujeme za rozhovor.
NEXT FUTURE
37
BANKY A POISŤOVNE . Havarijné poistenie – viac ako ochrana pred vlastnými chybami
HAVARIJNÉ POISTENIE
VIAC AKO OCHRANA PRED
VLASTNÝMI CHYBAMI
Autor: Marek Mittaš, Foto: Stockfresh
Prioritou na cestách by mala byť najmä bezpečná jazda.
Pre prípad „keby niečo“ je tu poistenie. Hoci má prívlastok
havarijné, vzťahuje sa aj na krádeže či živelné katastrofy.
Rovnako však platí, že opatrnosti nikdy nie je dosť.
Poisťovne chcú spravodlivejší systém, ktorým sa čoskoro
skončí vyhýbanie sa zodpovednosti.
Pokryje viac ako šoférske
chyby
Havarijné poistenie nie je
povinné. Mnoho vodičov sa
preto pri jeho výbere riadi
pravidlom ako na cestách.
Čo netreba, to nemusia. No
krádeže, živelné pohromy
alebo aj vlastnú nezodpovednosť PZP nikdy nenahradí. Oplatí sa teda investovať
desiatky eur do havarijného
poistenia? „Naša poisťovňa
odporúča uzavrieť havarijné
poistenie každému. Či už ide
o klienta, ktorý si kúpil nové
auto, alebo o vodičov so star-
38
NEXT FUTURE
ším motorovým vozidlom.
Havarijné poistenie okrem
toho, že odškodní vodiča, či
už nehodu spôsobil, alebo
nie, chráni aj pred rizikom
krádeže. Podľa našich štatistík sa stretávame so zvýšeným počtom nielen nových
kradnutých vozidiel, ale aj
áut, ktorým nedávno vypršal lízing. Kým klient vozidlo
spláca na lízing, havarijné
poistenie musí mať uzatvorené. Po tejto dobe však poistku väčšinou zruší, alebo
platnosť nepredĺži,“ hovorí Mgr. Daniela Šulcová,
špecialista PR a marketingu
Komunálnej poisťovne, a. s.,
Vienna Insurance Group. Nie
je na to dôvod, pretože havarijné poistenie je záchrannou
sieťou pre peňaženku majiteľa
aj v prípade, že už nejazdí na
„funglovke“.
Poistenie aj pre staršie
typy
Názor, že havarijné poistenie sa oplatí len novým automobilom vyvracia aj Zuzana Eliášová, hovorkyňa
ČSOB Finančnej skupiny:
„Majitelia motorových vozi-
APRÍL 2014
Havarijné poistenie – viac ako ochrana pred vlastnými chybami . BANKY A POISŤOVNE
diel často tvrdia, že vozidlo
staršie ako šesť rokov sa už
neoplatí havarijne poistiť.
Nie vždy je to však správna úvaha. V prípade najčastejších škôd, ako sú napríklad oškreté dvere, odrazené spätné zrkadlo, preliačený
nárazník a podobne, sa poistenie určite oplatí. Poisťovňa uhradí náhradné diely
v nových cenách. To znamená, že nielen preplatí náklady za opravu, ale v niektorých prípadoch sa samotné
vozidlo aj zhodnotí.“ Vhodnosť havarijného poistenia aj
Bonus je zľava z poistného poskytnutá pri havarij-
nom poistení a tiež pri PZP v prípade, že klient poisťovne za stanovené obdobie nespôsobil poistnú udalosť.
Malus je navýšenie poistného (prirážka) v súvislos-
ti s poistnými škodovými udalosťami klienta, ktoré sám
spôsobil. Opakom malusu je bonus.
pre staršie vozidlo potvrdzuje
Miroslav Chovan z poisťovne Genertel poisťovňa, a. s.:
„Havarijné poistenie SOS sa
stalo zaujímavým aj pre maji-
teľov vozidiel až do 12 rokov.
Poistné je stanovené podľa
ceny vozidla s prihliadnutím na jeho vek a hodnotu
pri vstupe do poistenia.” Na
NEXT FUTURE
39
BANKY A POISŤOVNE . Havarijné poistenie – viac ako ochrana pred vlastnými chybami
veteránov je havarijné poistenie krátke, napriek tomu
je potrebné povedať, že nie
je obmedzené len na krytie
nových modelov. Aj výmena zrkadiel či dverí nás núti
siahnuť do peňaženky hlbšie,
ako je to pri poplatku za
samotné poistenie.
Cenová politika je
rozdielna
„Cena havarijného poistenia sa prepočíta percentuál­
nou sadzbou z poistnej sumy,
ktorú si určuje poistník
a mala by zodpovedať hodnote nového vozidla. Výsledná sadzba zahŕňa požadovaný rozsah poistného krytia,
stupeň poistnej ochrany,
výšku spolu­účasti, stupeň
dosiahnutého bonusu za
bezškodový priebeh a iné
poistno-technické parametre,“ vysvetľuje systém výpočtu poistenia Ing. Imrich
Polák, riaditeľ oddelenia
poistenia motorových vozidiel UNIQA poisťovne, a. s.
Aj tu sa však vyskytujú odlišnosti, v rámci ktorých si
každá poisťovňa presadzuje
svoju vlastnú obchodnú politiku. Výška platby v havarijnom poistení závisí od viacerých faktorov, ktoré môžu byť
u jednotlivých poisťovateľov
odlišné. „V prvom rade je to
však rozsah poistenia – proti
akým rizikám chce byť klient
poistený. Ďalej sa bežne
40
NEXT FUTURE
zohľadňuje výrobná značka, prípadne aj model vozidla
a poistná hodnota vozidla,“
hovorí Gabriel Tóth, špecialista odboru firemnej komunikácie Allianz – Slovenskej
poisťovne, a. s. Rovnako ako
v iných odvetviach poistenia, aj v prípade havarijného
pristupujú poisťovne k odme-
ňovaniu klientov v rámci
bonusového systému. Ten sa
najčastejšie viaže k už existujúcim zmluvám s poisťovateľom. „Klientom dávame
bonus za bezškodový priebeh
pri vstupe do poistenia, ako
aj obchodnú zľavu, zľavu za
PZP alebo zľavu za klientstvo
v poisťovni. Zľavy priznáva-
APRÍL 2014
Havarijné poistenie – viac ako ochrana pred vlastnými chybami . BANKY A POISŤOVNE
me podľa nároku na ňu, ak si
klient uzavrie aj PZP súčasne s havarijným poistením,
dostane 10 % zľavu, ak je
klient poistencom UZP, alebo
má inú zmluvu v Union poisťovni, dostáva zľavu 5 %,“
vysvetľuje Judita Smatanová,
špecialistka externej komunikácie a hovorkyňa Union
poisťovne, a. s.
Keď príde na lámanie
chleba
Ak vznikol poistenému nárok
na plnenie z poistnej udalosti, poisťovňa zaplatí sumu
zodpovedajúcu skutočne vynaloženým a primeraným nákladom na opravu
poškodeného vozidla v čase
poistnej udalosti. „Poisťovateľ hradí materiálové náklady a náklady na prácu na
základe normohodín udávaných autorizovaným servisom. Z tejto sumy sa odpočíta
dohodnutá spoluúčasť, ktorou
sa klient podieľa na každej
poistnej udalosti,“ vysvetľuje priebeh plnenia Ján Kusý,
riaditeľ pre obchod v neživotnom poistení ČR/SR AXA
poisťovne, a. s.
Poistné plnenie sa väčšinou
delí na dve časti: parciálnu
škodu a totálnu škodu, keď je
motorové vozidlo odcudzené, alebo sú náklady na opravu vyššie ako 90 % všeobecnej hodnoty. „Pri parciálnej
škode je oprava hradená na
základe predložených faktúr,
znížená o spoluúčasť. V prípade totálnej škody sa klientovi vypláca trhová cena vozidla
znížená o spoluúčasť, prípadne upotrebiteľné zvyšky,“
vysvetľuje Ing. Daniela
Vlčková, komunikácia a PR
Wüstenrot poisťovne, a. s.
pre všetkých,“ hovorí Lucia
Makayová z úseku marketingu a komunikácie Generali Poisťovne, a. s. Tento nelichotivý stav, vďaka ktorému
je systém havarijného poistenia stále mierne nespravodlivý, by sa mal v najbližších
rokoch zmeniť.
Malusy zatiaľ nie sú
v móde
K spoločnému postupu
príde aj na Slovensku
Po škodovej udalosti mnoho
poisťovní prehodnocuje poistenie klienta na ďalšie
roky. K priamym sank­c iám
– malusom, za spôsobené
havárie však pristupuje len
máloktorá. Vo väčšine prípadov ide o dobratie prémiových ponúk. Dôvodom bola
migrácia „sankcionovaných“
klientov do inej poisťovne, ktorá im namiesto malusov pribalila výhody. „Na
‚malusovú turistiku‘ väčšinou doplácali zodpovední vodiči. Riziko sa rozkladá medzi masy, čím nie je
možné adresne potrestať
vinníkov dopravných nehôd.
V Českej republike sú všetci poisťovatelia ‚online‘ napojení do centrálnej evidencie poistných udalostí, kde
je možné ihneď zistiť škodovú históriu daného klienta.
U nás existuje podobná databáza, ale bohužiaľ, vlastníci tohto projektu ju nie sú
ochotní a schopní efektívne spracovať a začať využívať
U českých susedov prinútili špekulácie vodičov poisťovne k spoločnému postupu. „Poisťovňa, ktorá si
nepreveruje škodovú históriu klienta, sa vystavuje problémom v budúcnosti. V jej
portfóliu sa naakumulujú rizikovejší klienti, ktorí
môžu vytvoriť tlak na zvýšenú výplatu poistných plnení. To buď poisťovňu oberie
o zisk, respektíve prinúti
zvýšiť poistné, čím potrestajú aj menej rizikových klientov. Sme presvedčení, že
k spoločnej dohode v dohľadnej dobe príde aj na našom
trhu,“ hovorí Zuzana Eliášová. Malusová turistika, ktorá
umožňovala vodičom vyhýbať sa zodpovednosti a platiť
rovnaké poistné ako bezškodoví vodiči, sa tak čoskoro
na návrh samotných poisťovní skončí. Spravodlivosť tak
môže priniesť atraktívnejšie ceny pre zodpovedných
a priamoúmerné tým, ktorí
škody spôsobili.
NEXT FUTURE
41
BANKY A POISŤOVNE . Priznať zdravotný stav je pri životnom poistení rozhodujúce!
PRIZNAŤ ZDRAVOTNÝ
STAV JE PRI ŽIVOTNOM
POISTENÍ ROZHODUJÚCE!
Autor: Marek Mittaš, Foto: Shutterstock
Zdravie a život sú pre každého to najdôležitejšie.
Pred ochorením či operáciou nás neochráni žiadna
poistka. V prípade nepriazne osudu však vie podať
pomocnú ruku, zabezpečiť príjem či náklady
na liečbu. To všetko platí v prípade, že nielen
poisťovňa, ale aj klient hrajú fér!
Na lekársku prehliadku ešte oceňovateľ zdravotného rizika
takzvaný underwriter. „Vyhodpred podpisom zmluvy
Správne nastavená životná
poistka je základom spokojnosti
a zodpovednej ochrany. Tá musí
byť nielen na strane klienta, ale
aj samotnej poisťovne. Preto
klientovo zdravie posudzuje
42
NEXT FUTURE
nocovanie sa robí na základe
odpovedí zo zdravotného dotazníka, ktorý je súčasťou poistného
návrhu. Takisto sa posudzuje aj
samotná zdravotná dokumentácia, ktorú predkladá klient,
respektíve si ju vyžiada poisťovňa,“ hovorí Ján Ďurech z marketingového oddelenia spoločnosti
AEGON. Podobný princíp
zachovávajú v každej poisťovni,
no Dušan Quis, generálny riaditeľ ING Životnej poisťovne, a. s.,
dodáva, že to niekedy nestačí:
APRÍL 2014
Priznať zdravotný stav je pri životnom poistení rozhodujúce! . BANKY A POISŤOVNE
„V prípade výnimočnej poistnej
sumy, ktorá má byť na základe
poistnej udalosti vyplatená
klientovi, posielame poisteného
do zmluvného zdravotníckeho
zariadenia.“ Spoznať skutočný
zdravotný stav klienta je pre
poisťovňu prvoradé aj vo vzťa-
hu k cene poistného. „Rozsah
oceňovania sa zameriava na
zdravotné, ale aj finančné riziko
poistenej osoby ako napríklad
zdravotný stav poistenej osoby,
vysoká škodovosť v predchádzajúcich poisteniach, dlžné
poistné a iné. V roku 2013
vstúpilo do procesu oceňovania
22 % produkcie, pričom riziková prirážka bola prijatá na 4 %
a výluka z oceňovania na 5 %
produkcie,“ vysvetľuje Rastislav
Nemeček, PhD., riaditeľ Divízie
zákazníckych služieb ČSOB
Poisťovne, a. s.
NEXT FUTURE
43
BANKY A POISŤOVNE . Priznať zdravotný stav je pri životnom poistení rozhodujúce!
Nezatajiť skutočnosť
znamená byť poistený
Poisťovňa nepreveruje u každého klienta komplexný zdravotný záznam. Netreba sa
však spoliehať, že v poisťovni
dostanete lacnejšie poistenie,
prípadne bez výluk, ak neprezradíte ochorenia. „Pri uzatváraní návrhu poistnej zmluvy
vypĺňa zdravotný dotazník
klient, ktorý sa zároveň čestným prehlásením písomne
zaviazal, že ním poskytnuté
informácie o jeho zdravotnom
stave sú pravdivé,“ hovorí Mgr.
Daniela Šulcová, špecialista
PR a marketingu Komunálnej poisťovne, a. s., Vienna
Insurance Group. Uzavrieť
poistku s vedomím tajomstva
je pasca, ktorá môže neskôr
zamrzieť. Pri likvidácii poistnej
udalosti sa neskúma len dátum
vzniku náhodnej udalosti, ale
aj prvé príznaky a diagnostikovanie ochorenia, v dôsledku
ktorého si klient uplatňuje
nárok na poistné plnenie. Preto
je nevyhnutné, aby klient pri
uzatváraní poistenia odpovedal
pravdivo a úplne na všetky
otázky týkajúce sa jeho zdravotného stavu. V opačnom
prípade je možné, že si poistku
platí zbytočne. Nie sú to však
len choroby, ktoré treba priznať,
ale aj aktuálny životný štýl.
Ak fajčíte, holdujete alkoholu
alebo trpíte nadváhou, aj tieto
informácie sa musia stať súčasťou priznania. „Samozrejme,
44
NEXT FUTURE
Čo hrozí klientovi v prípade nepriznaných
diagnóz ozrejmuje Judita Smatanová,
špecialistka externej komunikácie a hovorkyňa Union poisťovne, a. s.
V
prípade, že klient pri dojednaní poistnej zmluvy nepravdivo odpovie na otázky v zdravotnom
dotazníku, poruší § 793 Občianskeho zákonníka.
Ak sa poisťovateľ pri poistnej udalosti dozvie z predloženej
zdravotnej dokumentácie o ochoreniach, resp. úrazoch,
ktoré neboli v zdravotnom dotazníku uvedené, zváži
podľa závažnosti zamlčaných skutočností, aký by mali
tieto ochorenia, resp. úrazy, vplyv na uzavretie poistnej
zmluvy. Ak ide o ochorenia, pri ktorých by poisťovateľ
danú poistnú zmluvu s klientom neuzavrel, poisťovateľ si
uplatní právo v súlade s § 802 ods. 1 a od poistnej zmluvy
odstúpi od začiatku poistenia, ako keby zmluva nevznikla. Pri menej závažných ochoreniach a úrazoch, ktoré
klient utrpel pred uzatvorením poistenia, môže poisťovateľ dodatkom k poistnej zmluve vylúčiť úrazy alebo ochorenia týkajúce sa orgánu alebo končatiny, ktorá bola pred
vstupom do poistenia poškodená. Poisťovateľ môže tiež
odmietnuť poistné plnenie podľa § 802 ods. 2 Občianskeho zákonníka so zánikom celej poistnej zmluvy, prípadne
so zánikom konkrétneho pripoistenia na poistnej zmluve.
Pri ochoreniach, ktoré klient v poistnej zmluve neuviedol
a tieto by mali vplyv na výšku poistného, môže poisťovateľ podľa vypočítaného koeficientu poistné plnenie krátiť.
v zdravotnom stave klienta
zohľadňujeme aj tieto riziká,
ktoré negatívne vplývajú na
zdravotný stav klienta a často
sa stávajú podnetom pre výskyt
chorôb. Výsledkom je navýšenie zrážok za poistné krytie,“
hovorí Oto Lanc, riaditeľ
marketingu a komunikácie
NOVIS Poisťovne, a. s.
Istota napriek ochoreniu
Chronickými chorobami
ako cukrovka, vysoký krvný
APRÍL 2014
Priznať zdravotný stav je pri životnom poistení rozhodujúce! . BANKY A POISŤOVNE
tlak, astma a podobne trpí
stále viac a viac ľudí. Sú preto
pacienti zbavení možnosti
uzavrieť poistku? Odpovedá
Jana Tarčáková Janičová,
PR & Communication AXA
poisťovne, a. s.: „Tieto ochorenia väčšinou bývajú vylúčené
z poistnej ochrany formou
písomnej úpravy poistnej
zmluvy v závislosti od druhu
poistného krytia a výpisu zo
zdravotnej dokumentácie. Ak
klient s úpravou poistnej zmluvy súhlasí, svoj súhlas vyjadrí
podpisom. V opačnom prípade
nedôjde k uzatvoreniu príslušného pripoistenia.“ V životnom
poistení sa choroby zvyčajne
ocenia prirážkou k poistnému.
„Najčastejšie oceňovaným
ochorením v poistení vážnych
chorôb je vysoký krvný tlak.
V tomto prípade pristupujeme
zväčša k výlukám pre infarkt
myokardu, cievnej mozgovej
príhody a operácii vencovitých tepien s prihliadaním na
poistnú dobu a ďalšie rizikové
faktory – štádium hypertenzie,
nadváha, fajčenie, laboratórne parametre,“ komentuje
Rastislav Nemeček. Čo však
v prípade, ak bol klientovi
diagnostikovaný napríklad
vysoký tlak v minulosti, no
v ďalších rokoch nebol liečený
a tlak sa mu upravil? „Zdravotný stav klienta je posudzovaný
na základe aktuálnej zdravotnej dokumentácie. V prípade
vysokého krvného tlaku,
ak lekár klientovi potvrdí,
že dané ochorenie už nemá,
nemá následky, nelieči sa, je
možné klienta prijať do poistenia s normálnym rizikom,“
vysvetľuje Ing. Daniela Vlčková z oddelenia komunikácie
a PR Wüstenrot poisťovne, a. s.
V tomto prípade sa však netreba spoliehať na svoje uváženie,
ale skutočné lekárske závery.
Poistiť sa dá aj pred
rakovinou
Srdcový infarkt, cievna
mozgová príhoda, rakovina.
Diagnózy, pri ktorých sa
každému razom zmení celý
život. Ako hovorí Daniela
Šulcová, žijeme v dobe civilizačných ochorení. Životné
poistenie klienta týchto
chorôb nezbaví, ale pomôže prekonať ich následky
a preklenúť najmä ťažké
obdobie liečby. Ku kritickým
chorobám možno zahrnúť
až do stovky diagnóz a na
ich zoznam sa treba aktuál­
ne informovať vo svojej
poisťovni. Plnenie sa začína
okamžite po diagnostikovaní
a potvrdení. Proces plnenia sa
snažia poisťovne urýchliť, no
má svoje pravidlá. „V prípade,
že si klient uplatní nárok na
poistné plnenie, poisťovateľ
je povinný došetriť dátum
vzniku ochorenia, v dôsledku ktorého kritická choroba
vznikla, respektíve v dôsledku ktorej bola podstúpená
operácia. Došetrenie prebieha
v zmysle oslovenia praktického alebo odborného lekára,
ktorý výpisom zo zdravotnej
dokumentácie klienta zodpovie doplňujúce otázky týkajúce
sa zdravotného stavu klienta
a prvého diagnostikovania
predmetného ochorenia. Podľa
druhu kritického ochorenia si
poisťovateľ vyžiada aj ďalšie
doklady potrebné k určeniu
nároku na poistné plnenie,
ako kópia histologického nálezu, kópia prepúšťacej správy
z hospitalizácie, kópie kardiologických, neurologických
nálezov, kópie správ z doplnkových vyšetrení,“ vysvetľuje
Judita Smatanová.
Ak klient spĺňa definíciu kritickej choroby podľa dojednaných
poistných podmienok, poisťovňa pristúpi k výplate poistného
plnenia vo výške dojednanej
poistnej sumy. Pripoistenie
kritickej choroby dňom vzniku poistnej udalosti zaniká.
Niektoré menej závažné diagnózy ponúkajú čiastkové plnenie vo výške určitého percenta
z poistnej sumy. „Po čiastkovom plnení ostáva pripoistenie
naďalej platné a v prípade
ďalšieho kritického ochorenia
v budúcnosti môže byť opäť
vyplatené plnenie vo výške
rozdielu medzi poistnou sumou
a v minulosti vyplateným
plnením. Po druhom plnení
pripoistenie zaniká,“ uzatvára
Jana Tarčáková Janičová.
NEXT FUTURE
45
Ako si predstavujete svoj seniorský vek?
AKO SI PREDSTAVUJETE SVOJ
SENIORSKÝ VEK?
Zdroj: Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
VEDELI STE, ŽE
Celý život pracujete na tom, aby ste jeseň života prežili dôstojne a v prípade
potreby mohli podať pomocnú ruku svojej rodine či priateľom. Pretože aj zrelý
život má svoje čaro a ponúka množstvo nových možností, Allianz – Slovenská
poisťovňa pripravila produkt pre ľudí, ktorí myslia na svoju budúcnosť. Program
Senior vám pomôže zmierniť finančnú záťaž v nepredvídateľných životných
situáciách a poskytne finančnú podporu pozostalým v prípade smrti.
›› Na Slovensku stúpla priemerná dĺžka života
v porovnaní s rokom 1950 v priemere o 15 rokov.
›› V roku 2060 by mala dosiahnuť v našej krajine
priemerná dĺžka života u muža 82,2 rokov
a priemerná dĺžka života ženy 87,4 rokov.
›› V roku 2012 mal najstarší bežec na atletických
majstrovstvách Slovenska veteránov 92 rokov.
S
enior je program kapitálového životného
poistenia, ktorý poskytuje poistnú ochranu
pre klientov vo veku 55 až 66 rokov s poistným
krytím do 80., prípadne 95. roku života.
Program Senior ponúka najmä finančnú podporu poistenému v prípade úrazu alebo dožitia sa
konca poistnej doby a finančnú podporu pozos­
talým v prípade smrti poisteného so zámerom
zabezpečiť náklady na pohreb.
Okrem krytia poistných rizík umožňuje aj
mimoriadne vklady poistného a výbery prostredníctvom odkupov, či možnosť využiť prázdniny v platení poistného. Súčasťou je aj možnosť
uzatvoriť poistenie Senior Asistencia, ktoré vám
v prípade hospitalizácie zabezpečí napríklad
odvoz domov či na vyšetrenie, kontrolu domácnosti počas pobytu v nemocnici alebo asistenciu
v domácnosti po ukončení rehabilitácie.
V PROGRAME SENIOR VÁM PONÚKAME:
›
›
›
›
›
›
Kapitálové životné poistenie pre prípad smrti alebo dožitia so skrátenou dobou platenia
Poistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici z dôvodu úrazu
Senior Asistenciu
Poistenie trvalých následkov úrazu s progresiou
Poistenie telesného poškodenia následkom úrazu
Poistenie za mimoriadne poistné
46
NEXT FUTURE
APRÍL 2014
inzercia
MANAŽÉR MESIACA . Eva Dragúnová Lukáčová: Ľudí do tímu si vyberám podľa chémie
EVA DRAGÚNOVÁ LUKÁČOVÁ:
Ľudí do tímu si
vyberám podľa
chémie
Autor: Alica Balaščíková, Foto: archív Evy Dragúnovej Lukáčovej
Eva Dragúnová Lukáčová si stihla popri výchove dieťaťa vybudovať
úspešnú kariéru oblastnej riaditeľky v Allianz – Slovenskej poisťovni.
Dnes tvrdí, že dosiahla životnú úroveň, po ktorej vždy túžila. Pôsobí na
východnom Slovensku a môže byť príkladom toho, že materstvo nie je
na pracovnom trhu hendikepom.
Prečo ste sa rozhodli pôsobiť
práve v spoločnosti Allianz –
Slovenská poisťovňa?
Moja mama pracovala
40 rokov ešte v bývalej Slovenskej poisťovni. To ma inšpirovalo a počas štúdia na vysokej škole som začala pracovať
v Allianz – Slovenskej poisťovni, na oddelení obchodu
v rámci predaja poistenia. To
bola cesta, ktorá ma doviedla
od roku 2003 k súčasnej riaditeľskej pozícii.
48
NEXT FUTURE
Na tejto ceste ste sa určite
stretli s prekážkami. Čo bolo
pre vás najťažšie?
Povedomie ľudí. Poisťovníctvo v ľuďoch evokuje nie práve
pozitívne pocity. Keďže som
skončila vysokú školu s červeným diplomom z ekonómie,
každý sa čudoval, prečo som
sa rozhodla pre prácu v poisťovníctve. Ja som však poznala výhody tejto práce, keďže
som sa jej venovala už počas
štúdia. V tom čase moji spolu-
žiaci vykladali tovar v hypermarkete a ja som robila službu
občanom. Ja som pri pracovnej dobe prispôsobenej štúdiu
zarobila štyrikrát viac ako oni.
Vedela som, že ma táto práca
baví a chcem ju robiť. Už aj
dnes, keď prijímam do svojho
tímu obchodníkov tvrdím, že
táto práca je poslaním. Treba
veriť, že to, čo robím, je pomoc
ľudom, a keď sa im stane to
najhoršie, sme to my, kto zaklope na dvere a prinesie peniaze.
APRÍL 2014
Eva Dragúnová Lukáčová: Ľudí do tímu si vyberám podľa chémie . MANAŽÉR MESIACA
NEXT FUTURE
49
MANAŽÉR MESIACA . Eva Dragúnová Lukáčová: Ľudí do tímu si vyberám podľa chémie
Nie je ťažké všimnúť si,
s akým zanietením hovoríte o svojej práci. V čom vidíte
výhody práce v poisťovníctve
oproti iným zamestnaniam?
Som človek, ktorý má rád
výzvy. Chcem byť najlepšia
v tom, čo robím a za svojím
cieľom idem, kým ho nedosiahnem. Výhodou tejto práce
je pre mňa preto možnosť
ukázať, čo vo mne je. Verím,
že v každom z nás je nejaký
potenciál a záleží na nás, čo
všetko sme ochotní urobiť pre
dosiahnutie úspechu.
Hlavne v začiatkoch bolo pre
mňa najväčšou výhodou aj to,
že som si mohla sama organizovať pracovný čas. Keď som
v Allianz – Slovenskej poisťovni nastúpila na manažérsku pozíciu, bolo to pre mňa
dôležité, keďže som mala malé
dieťa. Každá mamička vie, že
je to náročné a treba to nejako
zosúladiť.
Dá sa to zosúladiť? Nejde
niekedy práca na úkor rodiny alebo naopak?
Všetko si vyberá svoju daň,
nič nie je ideálne alebo stopercentné. Dôležitá je pre mňa
podpora okolia, najmä môjho
manžela a mojej mamy, ktorá
ma vie pri dieťati zastúpiť,
ak som na služobnej ceste, na
porade či na školení. Aj na
Slovensku existuje možnosť
pre mladé mamičky bez akejkoľvek praxe dosiahnuť úspech.
50
NEXT FUTURE
Treba sa len chytiť príležitosti, ktorá sa naskytne. Nie je
dobré chápať dieťa ako hendikep. Ja sama som príkladom
mamičky, ktorá je na riadiacej pozícii a dokáže sa venovať práci aj rodine.
typologicky veľmi podobní. Ak
im niečo poviem, rozumejú,
ako to myslím.
Ako vnímate vývoj poisťovníctva počas vašej praxe?
Aké zmeny nastali v tomto
sektore?
Od roku 2003 sa sektor poisSvoju vlastnú skúsenosť
môžete využiť aj ako motivá- ťovníctva výrazne zmenil. Je
ciu pre mladé mamičky, ktoré to možno tým, že na trhu je
veľmi veľa poisťovní a bánk
prijímate do svojho tímu.
a ľudia sú presýtení informáNa základe čoho si vyberáte
ciami o produktoch. Negatívčlenov tímu?
ne vnímajú, že sú nimi priam
Áno, je to pre mladé mamičatakovaní. Na poistnom trhu už
ky, čo sa flexibilného pracovného času týka, ideálne a zaro- môžeme hovoriť o mobbingu.
Ľudia sú znechutení a na poisbia niekoľkonásobne viac než
ťovníctvo majú negatívny názor.
v iných zamestnaniach na
Z môjho pohľadu je to spôsoSlovensku. Najdôležitejšie je
bené tým, že v rámci finančveľmi chcieť a mať zodpovednej gramotnosti sme ešte nevyný prístup. Spolupracovníkov
si vyberám na základe chémie, speli na úroveň západnej Európy
človek mi musí sadnúť typolo- a ľudia si neuvedomujú potrebu
gicky. Je to dôležité kvôli tomu, poistenia. Sú ochotní platiť vysoké sumy za poistenie majetku.
aby sme spolu z dlhodobéNešťastie však chodí po ľuďoch,
ho hľadiska vedeli komuniko-
„Aj na Slovensku existuje možnosť pre
mladé mamičky bez akejkoľvek praxe
dosiahnuť úspech.“
vať a dobre spolu vychádzať. Na
základe skúseností, ktoré mám,
je dôležité, či si ľudia takpovediac sadnú. V súčasnosti mám
v tíme manažérov, ktorí sú mi
nie po horách. Vlastný život je
cennejší než majetok. Vnímam
ale, že práve preto mnohí, ktorí
nedôverujú finančným inštitúciám, zveria svoje peniaze len
APRÍL 2014
Eva Dragúnová Lukáčová: Ľudí do tímu si vyberám podľa chémie . MANAŽÉR MESIACA
„Mnohí, ktorí
nedôverujú
finančným
inštitúciám, zveria
svoje peniaze
len najsilnejšej
poisťovni a
najsilnejšej banke.
Ja som takej
súčasťou.“
najsilnejšej poisťovni a najsilnejšej banke. Ja som takej súčasťou.
Ľudia dôverujú Allianz – Slovenskej poisťovni. Boli sme tu už
pred sto rokmi, a preto ja z nedôvery ľudí nemám obavy.
Sú vám spomínané negatívne názory na poisťovníctvo
ľudsky nepríjemné?
Počas svojej kariéry som si
uvedomila, že táto problematika má tri fázy. Najprv vás
okolie ľutuje, že ste „skončili“ v poisťovníctve. Keď zistí,
že ste stále na tom istom mieste, nastáva obdiv. Je už zjavné, že som spokojná a chcem
tu pracovať. Tretia fáza, ktorá
je pre mňa najvyššou formou
uznania, je závisť. Ľudia vidia,
kde bývate, na akom aute jazdíte, čo si môžete dovoliť…
Uvedomujem si, aká je situácia
na Slovensku a mňa moja práca
ných zástupcov. Na západnom Slovensku majú lepšie čísla
ako my. Naša najlepšia oblastná riaditeľka je taktiež zo západu. V priebehu dvoch rokov
som si dala za cieľ dostať sa na
prvé miesto v rámci oblastných
Aké máte kariérne plány do
riaditeľov. Ak budem pokrabudúcnosti?
Pôsobím na východnom Sloven- čovať s mojimi ľuďmi tak ako
sku v Košiciach, Prešove, Popra- doteraz, do dvoch rokov sa mi
to dúfam podarí. To je pre mňa
de, Rožňave, Spišskej Novej
najväčšia výzva.
Vsi… Tam mám zastúpenie
Ďakujeme za rozhovor.
svojich manažérov a obchodbaví a napĺňa. Zarábam niekoľkonásobne viac ako priemerne
zarábajú ľudia na východnom
Slovensku a žijem životným
štýlom, ktorý som chcela.
NEXT FUTURE
51
FINANCIE A INVESTÍCIE . Finanční agenti. Ako odhaliť ich neprofesionalitu? (II. časť)
FINANČNÍ AGENTI AKO ODHALIŤ
ICH NEPROFESIONALITU?
(II. ČASŤ)
Autor: Alica Balaščíková
Formálne oblečenie, dar reči, sebavedomie a produkty, ktoré musíte mať!
To všetko je súčasťou dobre premyslenej stratégie finančných agentov.
Mnohokrát je ich cieľom získať čo najrýchlejšie províziu nehľadiac na záujmy
klienta. Ich práca vám však môže aj výrazne pomôcť usporiadať peniaze
na tie správne miesta. Často majú dlhoročnou praxou vytvorený prehľad
o finančných produktoch a možnostiach a dokážu vám nestranne poradiť.
Ako teda odhaliť, s kým máme dočinenia? Ako sa dá rozlíšiť kompetentný
finančný agent a ako sa brániť proti neserióznosti tých nepovolaných?
P
okiaľ má klient dočinenia s vyškoleným
a skúseným finančným agentom, je
pre neho na začiatku priam
nemožné odhaliť jeho neserióznosť. „Podvodníci sú väčšinou
školení profesionáli, ktorí vedia,
že najdôležitejší je prvý dojem.
Vyzerajú ako z módneho žurnálu a majú príjemné správanie,
ovládajú argumentačnú techniku a svojím prejavom dokážu
klientovi predať čokoľvek,“
hovorí Andrea Koštialová, Senior
Director v spoločnosti Broker
Service Group, s. r. o., a dodáva,
že ak PFA rozpráva len marketingovo a celý predaj je postavený na
výhodách pre klienta, je to prvý
52
NEXT FUTURE
signál, že môže ísť o neserióznosť.
Ide podľa nej o prejavy neverbálnej a verbálnej komunikácie,
ktoré môžu agenta prezradiť, keď
začnete dávať otázky. Jeho odpovede sú vyhýbavé, všeobecné,
nedokáže priamo pozerať do očí.
Ak chce klient odhaliť neserióznosť agenta, musí byť zdatný
a ovládať reč tela.
Podľa Jozefíny Žákovej, generálnej riaditeľky Slovenskej asociácie
poisťovní, je prvým znakom
neserióznosti to, že vám finančný
agent vnucuje produkt bez toho,
aby sa vás spýtal na vaše potreby.
Koštialová radí, aby si klient pred
tým, ako uzavrie zmluvu, najskôr
skontroloval správnosť vypísaných údajov v zmluve, overil si
na stránke NBS v registri podriadených finančných agentov, či
je agent registrovaný v sektore
poistenie, zaistenie. „Opýtajte
sa ho, na základe akých kritérií
vybral práve túto poistnú zmluvu, požiadajte ho o podrobné
vysvetlenie všetkých nejasností
a podmienok. Dôležité je najmä
veľa sa pýtať,“ dodáva Koštialová.
Na druhej strane sa však podľa
Žákovej drvivá väčšina najmä
životných poistení uzatvára až na
základe ponuky predloženej poisťovacím agentom. „Ak by to tak
nebolo, väčšina ľudí u nás by ani
nevedela, že je možné sa poistením zabezpečiť pre prípad staroby,
choroby alebo iného nepredvídaného rizika,“ dodáva Žáková.
APRÍL 2014
Finanční agenti. Ako odhaliť ich neprofesionalitu? (II. časť) . FINANCIE A INVESTÍCIE
Existuje množstvo prípadov,
keď vidina provízie zvíťazí nad
profesionalitou
Koštialová uvádza niekoľko príkladov z praxe: „Klienti platili poistenie domu a domácnosti do poisťovne a keď ich zaplavilo, poisťovňa
nevyplatila poistné plnenie. Klienti
zistili, že v danej poisťovni nemajú
žiadnu poistnú zmluvu a celé roky
platili poistné finančnej agentke na
jej osobný účet.“
Stal sa jej aj prípad, keď agent
svojich klientov požiadal, aby
zmenili na trvalom príkaze len
číslo účtu a variabilný symbol
s vysvetlením, že poisťovňa menila
účet do inej banky a klient netušil, že v jeho mene s falšovaným
podpisom mu jeho agent založil
v inej poisťovni novú zmluvu.
Tento agent to v jednom mesiaci
urobil svojim 50 klientom, dostal
veľkú províziu a odvtedy ho nikto
z klientov už nikdy nevidel.
Eduard Riegel, expert povoľovacích
procesov v Národnej banke Slovenska, upozorňuje najmä na prepoistenie, teda zrušenie životného poistenia pod rúškom výhod z nových
životných poistiek. „V skutočnosti
ide o to, že sprostredkovateľovi
ide o prvotné provízie a klient
stráca, keďže odkupná hodnota je
v prvých rokoch malá, resp. nulová. Nové poistky síce môžu mať
nejaké podmienky výhodnejšie, ale
v konečnom dôsledku klient stráca
zaplatené poistné za tie zrušené.“
„Podľa zákona o finančnom
sprostredkovaní a finančnom
poradenstve musí finančný agent
a finančný poradca vykonávať
finančné sprostredkovanie alebo
finančné poradenstvo v súlade so
zásadami poctivého obchodného
styku s odbornou starostlivosťou
a v záujme klienta,“ hovorí Žáková
a dodáva, že by vám nemal vnútiť
niečo, čo nepotrebujete.
„Ak vám bez vážnejšej analýzy
finančný agent poradí, aby ste
zrušili životné poistenie v jednej
poisťovni a uzavreli nové v tej,
pre ktorú pracuje on, tak radšej
zutekajte,“ dodáva Žáková.
Podľa Asociácie finančných sprostredkovateľov
a finančných poradcov:
› Žiadny kvalitný
sprostredkovateľ na
prvom stretnutí nenavrhne klientovi konkrétny
finančný produkt.
› Kvalitnému sprostredkovateľovi ide o vytvorenie
dlhodobého vzťahu,
prostredníctvom ktorého
sa stáva dlhodobým partnerom klienta.
Ako postupovať v prípade, že
bol klient oklamaný
Ak má klient pocit, že bol
finančným agentom podvedený
alebo doplatil na jeho neseriózne
jednanie, môže podať sťažnosť
samostatnému finančnému
agentovi (SFA), pre ktorého
pracuje podriadený finančný
agent (PFA), ktorý sa mal takéhoto konania dopustiť.
„PFA musí klientovi poskytnúť
podľa zákona o finančnom
sprostredkovaní a poradenstve
tlačivo, kde môže klient nájsť
aj názov SFA,“ hovorí Adrian
Gabura, odborník na finančné
právo, a dodáva, že v prípade, ak
PFA klientovi takéto informácie
neodovzdal, názov SFA sa dá
zistiť v registri finančných agentov
a finančných poradcov.
Tento register vedie Národná
banka Slovenska od roku 2010.
Sú v ňom evidované osoby vykonávajúce finančné sprostredkovanie alebo poskytujúce
finančné poradenstvo na území
Slovenskej republiky.
SFA má zo zákona povinnosť
sťažnosť prešetriť a o výsledku
informovať klienta. Ak by však
SFA nekonal, klient by sa mal
obrátiť na NBS.
„Klient sa môže na NBS obrátiť
hneď, ale v takých prípadoch
NBS postupuje sťažnosť SFA,“
hovorí Gabura a dodáva, že
okrem sťažnosti môže klient
využiť aj občianskoprávne
a trestnoprávne prostriedky. Ak
má pocit, že mohla byť naplnená
skutková podstata trestného
činu podvodu, môže podať
trestné oznámenie. V prípade, že
konaním PFA vznikne klientovi
škoda, je možné požadovať od
PFA náhradu škody, ktorá by bola
súdne vymáhateľná.
Podľa Gaburu by mal klient
zároveň poslať sťažnosť aj
finančnej inštitúcii, ktorej
produkt bol sprostredkovaný.
NEXT FUTURE
53
FINANCIE A INVESTÍCIE . Marián Jančuška: Bitcoin je alternatívou k štandardnému finančnému sektoru
E
MARIÁN JANČUŠKA
BITCOIN JE ALTERNATÍVOU
K ŠTANDARDNÉMU FINANČNÉMU
SEKTORU
Autor: Patrik Pomíchal, Jana Ondrejka, Alica Balaščíková,
Foto: archív Mariána Jančušku
Podnikateľ Marián Jančuška je nadšenec pre virtuálnu
menu bitcoin. Snaží sa ju spropagovať a podporiť a verí
v jej sľubnú budúcnosť. Ako prvý inštaloval na Slovensku
automat na bitcoiny, prostredníctvom ktorého si môžu
záujemcovia zameniť bankovky za virtuálnu menu bitcoin
vo svojej elektronickej peňaženke, ktorú možno prirovnať
k číslu bankového účtu.
Ako by ste čo najpresnejšie
charakterizovali bitcoin?
Bitcoin je v prvom rade alternatívny transakčný systém
existujúci v decentralizovanej
sieti na internete. Bitcoin je
tiež virtuálna mena s vlastnosťami drahého kovu, ktorá
využíva infraštruktúru spomenutého transakčného systému.
Je platenie bitcoinmi podobné
ako platenie reálnou menou
cez internet?
54
NEXT FUTURE
Áno, je to veľmi podobné s tým
rozdielom, že na uskutočnenie
prevodu nepotrebujete internet­
banking vybranej finančnej
inštitúcie. Stačí počítačová či
mobilná aplikácia, ktorá umožní narábať s bitcoinovou peňaženkou. Peňaženku si môže
každý vytvoriť sám, príp. môže
využiť služby online peňaženiek spravovaných dôveryhodnou spoločnosťou. Každá
peňaženka má svoj 34-znakový
kód, ktorý možno prirovnať
k číslu bankového účtu a elektronický kľúč, ktorý umožňuje
narábať s jej obsahom. Prevod
bitcoinov sa deje medzi dvoma
peňaženkami, no protokol
umožňuje aj kombinovať viac
odosielajúcich peňaženiek
a viac prijímajúcich peňaženiek
v jednej transakcii. Transakcia
sa rozpošle každému účastníkovi siete Bitcoin. Je to akýsi
akt, pri ktorom „vykričím“ do
sveta komu a koľko bitcoinov
som previedol. Týmto je už
MAREC 2014
Marián Jančuška: Bitcoin je alternatívou k štandardnému finančnému sektoru . FINANCIE A INVESTÍCIE
priradí na Borisovu peňaženku.
O tejto zmene informuje celú sieť,
ktorá tvorí bloky týchto zmien.
Každý uzavretý blok potom
predstavuje stav toho verejného
zoznamu bitcoinov v danom
čase, t. j. počiatočný stav zoznamu so všetkými zmenami
akceptovanými sieťou do daného
času. Od tohto momentu bude
sieť akceptovať Borisove zmeny
v priradení bitcoinov, ktoré
pôvodne patrili Alici, a zároveň
sa Alica vzdáva ďalšieho nakladania s prevedenými bitcoinmi.
daný prevod nezvratný, pretože
o ňom každý vie a s prevedenými bitcoinmi môže narábať už len ich nový majiteľ,
resp. vlastník elektronického
kľúča k peňaženke, ktorá
bitcoiny prijala. Platbu následne
overia členovia siete uzavretím
bloku transakcií, ktorý nadväzuje na predošlý blok. Po uzavretí
bloku začne celá sieť pracovať na
uzavretí ďalšieho bloku transakcií, pričom jeden takýto cyklus
trvá v priemere 10 minút.
Mohli by ste to našim čitateľom popísať na konkrétnom
príklade?
Najlepšie asi bude, ak si najprv
predstavíme verejný zoznam
všetkých bitcoinov, ktorý má
každý člen siete. Každý bitcoin na
tom zozname má svojho vlastníka, t. j. patrí k nejakej peňaženke.
Povedzme, že Alica chce poslať
bitcoiny Borisovi. Zadaním
prevodného príkazu Alica spraví
vlastne to, že niektoré z bitcoinov
priradených k jej peňaženke
Vedeli by ste stručne zhrnúť
a pomenovať výhody, ale aj
nevýhody tohto systému?
V prvom rade v tomto systéme
nie je centrálny orgán, ktorý ho
riadi. Systém funguje automaticky
a zasahovať doň je možné len
všeobecným konsenzom. Ďalšou
výhodou aj nevýhodou je anonymita. Jeden používateľ si môže
vytvoriť jednotlivé peňaženky
pokojne aj na každý prevod, takže
tok peňazí je v podstate nesledovateľný a nikto nevedie ucelený
záznam o tom, kto je vlastníkom
ktorej peňaženky. To, že môžete
s peňaženkou narábať dokazujete
kľúčom, ktorý sa vytvorí spolu
s novou peňaženkou. Tento krok
tiež neriadi žiadna centrálna
moc. Nie je možné zmraziť váš
bitcoin účet. Nekontrolovateľnosť
tokov nahráva aj kriminálnikom.
Pomocou bitcoinu je jednoduchšie
prevádzkovať čierne trhy a pranie
špinavých peňazí. Absencia regu-
NEXT FUTURE
55
FINANCIE A INVESTÍCIE . Marián Jančuška: Bitcoin je alternatívou k štandardnému finančnému sektoru
presvedčím aj obchodníkov.
Započul som, že je možnosť
objednať bitcoinový automat
z Portugalska, tak som neváhal
a objednal som jeden. Doteraz sa
predalo asi 100 automatov.
lácie znamená, že si peniaze musíte chrániť sami, pričom ochranu
svojich bitcoinov, resp. svojich
elektronických kľúčov, môžete
zveriť aj inému subjektu, no v tom
prípade stále nesiete riziko zlyhania daného subjektu. Čo sa týka
počítačovej bezpečnosti, často sú
domáce počítače ľahkým terčom
útočníkov. V prípade, že sa niekto
dostane do vášho počítača
alebo telefónu, kde máte kľúče
k bitcoin peňaženkám, môže
vám ich ukradnúť. V prípade
vytvorenia služby je to opäť
o dôvere. Taká služba ale bude
fungovať podobne ako banka,
čím sa stráca idea bitcoinu.
56
NEXT FUTURE
Čo vás viedlo k prevádzke
bankomatu na bitcoiny na
Slovensku?
Na prvé počutie ma bitcoin nezaujal. Neskôr som sa však o ňom
dozvedel viac a táto problematika
ma začala zaujímať. Dokonca sa
stala mojím koníčkom. Veľmi sa
mi zapáčila myšlienka slobody,
ktorá je za tým. Čítal som o dianí
vo svete bitcoinov a napadla mi
myšlienka rozšíriť bitcoin aj na
Slovensku, presvedčiť obchodníkov, aby ho prijímali vo svojich
obchodoch. Prišiel som však
na to, že je dôležité zabezpečiť,
aby sa ľudia vedeli k bitcoinom
bezproblémovo dostať a tým
Ako takýto automat funguje?
Prídete k bankomatu, kde si
zvolíte najskôr jazyk prostredia.
Potom naskenujete QR kód vašej
peňaženky. Tento QR kód obsahuje číslo vašej peňaženky. Následne
vložíte do bankomatu bankovky,
ktoré automat spočíta. Po vložení
bankoviek, ktoré chcete previesť
na bitcoiny, stlačíte tlačidlo poslať
a bankomat zo svojej peňaženky
danú hotovosť pošle do vašej
peňaženky. Ak máte peňaženku
v mobile, zvyčajne dostanete
hneď upozornenie o tom, že bola
transakcia uskutočnená. Potom
sa ešte čaká na potvrdenie platby.
Prvé potvrdenie prichádza asi do
desiatich minút.
Časom bude týchto potvrdení
pribúdať. Približne po hodine sa
už dá povedať, že uskutočnnené
transakcie sú nezvratné.
Sú klientom za transakcie účtované poplatky?
Poplatky sú zahrnuté vo výmennom kurze. Mojím cieľom je
bitcoin podporiť, ale automat
samozrejme nechcem prevádzkovať so stratou. Napriek tomu sa
snažím držať maržu na minime.
Ako k bitcoinu pristupujú vlády
jednotlivých krajín, ich legis-
APRÍL 2014
Marián Jančuška: Bitcoin je alternatívou k štandardnému finančnému sektoru . FINANCIE A INVESTÍCIE
latívny systém a ako to vníma
bankový sektor?
Samozrejme, vlády nemajú
rady systémy a trhy, nad ktorými nemajú moc. Bitcoin je
akousi alternatívou k štandardnému finančnému sektoru, čiže
je to konkurencia bánk. Vlády
sa k tomu zatiaľ stavajú rôzne,
sú rôzne vyhlásenia, ale zatiaľ
aj krajiny ako Čína to strpia,
aj keď sa to snažia obmedziť.
Môže sa stať, že v niektorých
štátoch sa stane bitcoin ilegálnym, ale podľa mňa to zastaviť
nemôžu. Kým bude medzi
ľuďmi o bitcoin záujem, tak tu
stále bude aj keď ilegálne. Na
druhej strane, bežný finančný
sektor je veľmi krehký. Krízy
tu sú a pravidelne sa vracajú.
Môže sa stať, že ľudia prestanú
dôverovať tomuto systému, kde
vlády riadia hodnotu peňazí
tým, že ich tlačia. Udržuje
sa inf lácia, aby podporili
konzum. Zvyšujú dane, aby
mohli narábať s väčším množstvom finančných prostriedkov. Takže v prípade nejakého
kolapsu alebo extrémnej situácie ako je napríklad vojna, tu
vzniká šanca, že ľudia budú
svoje peniaze chcieť zachrániť
investovaním do drahých
kovov alebo alternatívnych
mien, aby ich ochránili proti
znehodnoteniu dôsledkom
vládnych rozhodnutí. Kým
tu taký silný impulz nebude,
bude asi bitcoin skôr doménou nadšencov.
POZITÍVA A NEGATÍVA VIRTUÁLNEJ
MENY BITCOIN Z POHĽADU
ATRAKTIVITY PRE INVESTOROV
Plusy a mínusy virtuálnej meny bitcoin spracoval redaktor Next
Future Ján Beracka.
+ POZITÍVA
- NEGATÍVA
››
››
››
››
››
›› Závislý od dôvery ľudí
›› Zatiaľ málo používaný
›› Neistota okolo ďalšieho
vývoja, nestabilita
›› Povaha špekulácie, výkyvy
hodnoty
›› Citlivý na útoky hekerov
›› Mnoho bánk argumentuje,
že je to prostriedok vhodný
na pranie špinavých peňazí
Obmedzená ponuka
Neregulovaný
Decentralizovanosť
Anonymita
Veľký potenciál. Platforma,
teoreticky využiteľná pre
všetky druhy obchodovania
›› Prípadná platforma pre
vydávanie akcií
›› Ľahko prevoditeľný, prenosný
B
itcoin je riadený vlastným protokolom, je to teda nezávislá mena
a nemá na ňu vplyv žiadna záujmová skupina. Ponuka bitcoinov
je obmedzená. Bude ich maximálne 21 miliónov a odhaduje sa, že
tento stav sa naplní okolo roku 2140. Marián Jančuška, ktorý sa podieľa na
prevádzke bitcoinového automatu, upozorňuje na to, že bitcoin zaručuje rovnaký prístup ku všetkým účastníkom a v tomto smere spĺňa jeden
z predpokladov, na ktorých stojí voľný trh. Bitcoin je výhodný aj z technického hľadiska tým, že je možné ľahko ho uskladniť a prevádzať, čiže klesajú náklady na držbu tejto meny.
Najväčším negatívom však v súčasnosti je to, že bitcoin nie je vo svetovej
ekonomike veľmi rozšírený, ľudia ho nepoužívajú a jeho atraktivita klesá.
Ďalším veľkým problémom sa zdá byť hrozba hekerských útokov. Veľký
otáznik visí teda nad bezpečnosťou investície do meny bitcoin. O ochranu pred veriteľmi požiadala japonská burza MtGox. Niektorí z analytikov
považujú investíciu do bitcoinov za špekuláciu. Jančuška upozorňuje na to,
že bitcoin ohrozuje mocenské postavenie vlád a bánk, preto je len ťažko
možné očakávať náklonnosť týchto subjektov.
NEXT FUTURE
57
FINANCIE A INVESTÍCIE . Názor mesiaca
NÁZOR MESIACA
Autor: redakcia NEXT FUTURE
Aký je váš názor na takzvané investičné bubliny, ktoré obchodujú s extrémne
vysokým pomerom ceny k ziskom? Zaradili by ste tam aj sociálne siete ako
napr. Facebook, LinkedIn, alebo aj virtuálnu menu bitcoin?
Aký je váš názor na virtuálnu menu bitcoin? Aký predpokladáte vývoj a aké
sú pre a proti pri tejto mene?
DALIBOR ROHÁČ
politický analytik, Center for Global Liberty
and Prosperity Cato Institute
Sú aktíva, pri ktorých je fundamentálna
hodnota veľmi neistá – ako napríklad sociál­
ne siete či najrozšírenejšie apps. Ich hodnota v konečnom dôsledku závisí od toho,
koľko ľudí ich bude považovať za užitočné
či zaujímavé, a to sa pri týchto nehmotných,
abstraktných produktoch ťažko predpokladá. Je teda v poriadku očakávať veľa volatility
v ich cenách – a to je aj presne to, čo vidíme.
MARTIN REGULI
analytik Nadácie F. A. Hayeka
Investičné bubliny považujem za dlhodobý
fenomén, ktorý pravidelne môžeme vídať
v rámci svetovej ekonomiky v rôznych
podobách. Koncom 90-tych rokov minulého storočia sme príklad bubliny mohli
vidieť v podobe internetovej bubliny
(známej ako dot-com bubble) nahradenej
realitnou bublinou, ktorá asistovala pri
spustení hospodárskej krízy, v ktorej sa
nachádzame. Tieto bubliny sú založené na
prehnanom nadšení a obrovskom dopyte po niečom, čo má výrazne menšiu reál-
58
NEXT FUTURE
Bitcoin je zaujímavý, ale nie ako aktívum, ale
predovšetkým ako platforma, ktorá umožňuje finančnú inováciu. Pretože bitcoin ponúka programovací jazyk a všetky transakcie
v ňom sú verejne verifikovateľné. Poskytuje priestor pre zaujímavé nové kontakty,
ktoré môžu byť plne automatizované a bez
potreby akéhokoľvek externého vynucovania. Napríklad prostredníctvom súdov.
Pokiaľ excesívna regulácia bitcoin nezlikviduje, myslím, že sa môžeme tešiť na celkom
nové odvetvie finančných služieb, o ktorého
možnostiach veľa nevieme.
nu hodnotu pre samotných vlastníkov. Sú
hnané túžbou po okamžitom zbohatnutí, ktoré sa v jednom momente skončí a je
nasledované prepadom hodnoty. Neviem
vyhodnotiť, či Facebook a LinkedIn patria
do tejto kategórie. Na rozdiel od internetových firiem, ktoré skrachovali v rámci technologickej bubliny pred 14 rokmi, ponúkajú tieto firmy reálne služby pre používateľov a napriek tomu, že ich hodnota závisí od
ich popularity, nepovažujem ich za dobrý
príklad investičnej bubliny.
V prípade bitcoinu sa obávam, že ide o bublinu z toho dôvodu, že samotný bitcoin nemá
žiadnu vnútornú hodnotu. Zároveň na
APRÍL 2014
Názor mesiaca . FINANCIE A INVESTÍCIE
účely finančných transakcií je bitcoin veľmi
nestabilný. Očakávam, že jeho hodnota
z týchto dôvodov významne poklesne, no
nedá sa predpokladať, kedy sa tak stane.
STANISLAV LACKO
la pod upisovaciu hodnotu, táto rozvážnosť sa
však vytratila pri vstupe sociálnej siete LinkedIn na burzu. Nehovoriac o poslednej akvizícii WhatsApp, kde 400 miliónov používateľov služby bolo ohodnotených cenovkou
19 miliárd dolárov.
Bitcoin je zaujímavý projekt. Pre prevádzkovateľov služieb, ktorí získané bitcoiny použijú v biznise, je to možnosť ako
získať zákazníkov, ktorí by inak išli ku
konkurencii. Teda akceptovanie bitcoinov
je jednoznačne konkurenčná výhoda. Čo
sa týka budúcnosti, zrealizovaním kvantových počítačov, podľa mňa, táto mena
padne, rovnako ako ostatné kryptomeny.
Mať ich ako dlhodobú investíciu je rizikom.
Managing Director, SnazzyBee, s. r. o.,
Poskytovateľ online ekonomického a
CRM systému SnazzyBee
História pozná niekoľko investičných bublín,
ktoré znamenali obrovské zisky pre prvých
a pre tých, ktorí sa týchto, podľa mňa rizikových investícií, zbavili dostatočne skoro.
Žiaľ, tieto straty zaznamenali hlavne menší
investori, ktorí týmto bublinám uverili. Už si
asi málo ľudí spomenie na tzv. dot-com bublinu z roku 2000, keď napr. Yahoo! z ceny akcií
nad 100 USD kleslo na úroveň pod 9 USD. To,
že sa investori poučili naznačovalo pri vstupe Facebooku na burzu, keď cena akcií kles-
RADOSLAV KASÍK
portfolio Manager Across Wealth Management, o. c. p., a. s.
Rôzne internetové akcie, najmä tie
s formou sociálnych sietí, pôsobia pridraho.
V cenách majú značné očakávania investorov. V skutočnosti ide o pomerne unikátny biznis, ktorého potenciál je nepopierateľný. No netrúfam si zaujať jednoznačný
postoj, či tento potenciál bude aj dosiahnutý a materializovaný.
Ocenenie tohto sektora vykazuje prvky
podobné technologickej bubline a určite všetky spoločnosti z oblasti sociálnych
sietí, cloudu alebo inak revolučné z pohľadu
internetu nebudú schopné dodať to, čo trh
premieta do ich cien.
Na druhej strane Facebook za dva roky
zdvojnásobil príjmy. Jednoznačne patrí
medzi rastové akcie, ktorých zisk rýchlo
rastie, a preto mávajú vyššie ocenenie mera-
né pomerom cena akcie a zisk na akciu.
Samotný potenciál spoločnosti sa dnes nedá
podľa môjho názoru jednoznačne poňať
a determinovať.
Určite niektoré internetové spoločnosti majú
známky bubliny a padnú. Dnes na trhu
nájdeme aj neúspešné príklady ako napríklad Groupon, ktorý je viac ako dva roky od
úpisu 60 % pod uvádzacou cenou. Mojím
odporúčaním je preto zbytočne nepodliehať emóciám a víziám a reálne si zhodnotiť,
čo má aký potenciál, pretože väčšina týchto
firiem nedodá to, čo sa od nich očakáva.
Sú faktory, ktoré hovoria v jej prospech, no
i naopak. Problém vidím v kvalite a bezpečnosti, čo nakoniec vyzerá, že je aktuálnou
ranou pre samotnú virtuálnu menu (súčasné problémy burzy MtGox a ich vplyv
na cenu). Druhým problémom je regulácia. Pokiaľ popularita bude narastať, bude
lákať pozornosť špekulantov, hekerov, ale aj
vlád a centrálnych bánk, ktoré v nej pocítia
NEXT FUTURE
59
FINANCIE A INVESTÍCIE . Názor mesiaca
konkurenciu a stratu vplyvu. Preto si myslím,
že časom sa k nej dostane určitá regulácia,
ktorá výrazne okreše jej súčasné „výhody“.
Príklad možno nájsť v Číne, ktorá jej použitie významne okresala. Čína má tradičnú kontrolu kapitálových tokov a juan nie je
voľne vymeniteľný. Mnoho Číňanov našlo
práve v bitcoine možnosť, ako zameniť juany
na inú menu a dostať ich z krajiny. Z veľkej
časti tento fakt stál za rozšírením bitcoinu
a nárastu jeho ceny.
Ďalším faktorom, ktorý je potrebný pre
definitívne zvýšenie relevantnosti meny,
je jej akceptácia finančnými trhmi. Pokiaľ
k tomuto nedôjde, bitcoin zostane druhoradým aktívom pre internetových nadšencov,
špekulantov a verejnosť.
Poslednou inštanciou je vyššia transparentnosť trhu a stabilizácia ceny. Nedôjde
k vyššiemu využitiu, pokiaľ sa mena bude
v priebehu dní hýbať v desiatkach percent.
Z toho vyplývajú obrovské riziká pre používateľov meny, ktorí ju budú akceptovať ako
platidlo. Rovnako vidím problém v konkurencii. Paralelne s bitcoinom už existuje
niekoľko mien a viaceré firmy s dosahom na
širokú paletu spotreby a služieb zavádzajú
vlastné platidlá (napr. Apple). Víťazov môže
byť len pár.
Môj osobný názor je, že ak aj prežije, nebude to vo významnej forme. Očakávam, že do
budúcnosti sa však zasa objaví niečo nové,
prepracovanejšie, no svetový systém tradičných mien nebude ešte dlho pokorený.
ING. MARIÁN JANČUŠKA
ne vyššia miera neistoty zvyčajne so sebou
prináša väčšie možnosti zisku.
Ak sa mám o niektorom z aktív vyjadriť ako
o bubline, hovoril by som, že si nemyslím,
že jeho súčasná trhová hodnota zodpovedá
jeho skutočnej úžitkovej hodnote, resp. že
jeho skutočná hodnota nevzrastie na súčasnú trhovú hodnotu ani v krátko- či strednodobom horizonte. Asi neprekvapím, keď
poviem, že bitcoin určite nie je bublina.
Často sa zabúda na to, že bitcoin je hlavne samostatný transakčný systém s množstvom funkcií, a len jednou z nich,
i keď dominantnou, je prevod virtuálnej meny bitcoin. Bitcoin považujem ako
celok za prelomový objav, ktorý prináša skutočnú slobodu do sveta financií,
a to nielen pre vyspelý svet. Je to systém,
ktorý dáva priestor voľnému trhu, rovnaké podmienky pre všetkých a garanciu
jasných a nemenných pravidiel a parametrov systému ako aj virtuálnej meny. To
ocenia najmä ľudia z rozvojových krajín
a tiež ľudia z krajín s rýchlo sa znehod-
CEO, 0011 s. r. o., majiteľ bitcoinového
bankomatu
Investičné bubliny sú väčšinou prejavom
toho, keď sa väčšina účastníkov trhu zhodne vo svojich očakávaniach týkajúcich sa
obchodovaného aktíva. Nejakú dobu môže
byť trh naladený pozitívne, no v istom bode
môže prísť na základe nových informácií
k vytriezveniu a obratu, a teda spľasnutiu
bubliny. Pojem investičnej bubliny je však
dosť vágny a o bubline sa zvyčajne hovorí až po jej spľasnutí. Je preto na každom
investorovi, aby ocenil skutočnú hodnotu daného aktíva a nenechal sa ovplyvniť náladami na trhu. To, samozrejme, nie
je jednoduchá úloha a správne rozhodnutia si vyžadujú isté skúsenosti, znalosť
aktíva i prostredia, v ktorom sa nachádza,
a v nemalej miere aj schopnosť predvídať.
Čím je aktívum novšie, čím má kratšiu
históriu na trhu, tým ťažšie je robiť správne
investičné rozhodnutia, no na druhej stra-
60
NEXT FUTURE
APRÍL 2014
Názor mesiaca . FINANCIE A INVESTÍCIE
nocujúcou národnou menou. K nim sa
ale môžu pripojiť aj občania vyspelých
štátov, a to najmä vtedy, ak sa centrálnym
bankám a samotným štátom nepodarí udržať stabilitu národných mien i celé-
ho bankového sektora. Na druhej strane
je bitcoin a jeho ekonomika stále vo fáze
zrenia a bude musieť ešte prekonať viacero prekážok, aby si k nemu našla cestu aj
široká verejnosť.
VLADIMÍR VAŇO
mí, že cena sa dostala do neudržateľného,
extrémneho teritória.
Jedným zo základných fundamentálnych
ukazovateľov, ktorým sa hodnotí primeranosť vývoja trhovej ceny akcií, je vývoj zisku
firmy. Od tej sa odvádza „price-earnings
ratio“ – pomer trhovej ceny k zisku na jednu
akciu. Vysoký pomer trhovej ceny k zisku
na jednu akciu však sám o sebe nemusí byť signálom o „cenovej bubline“. Vysoký pomer medzi trhovou cenou a ziskom je
charakteristický najmä pre mladé a rýchlo rastúce firmy, u ktorých trh predpokladá, že rýchly rast tržieb bude sprevádzaný
aj rýchlejším rastom ziskovosti.
Môj osobný názor je, že ak aj prežije, nebude
to vo významnej forme. Očakávam, že do
budúcnosti sa však zasa objaví niečo nové,
prepracovanejšie, no svetový systém tradičných mien nebude ešte dlho pokorený.
Hlavný analytik
SBERBANK Slovensko, a. s.
Finančné trhy majú tendenciu k pohybu
ceny v rámci krátkodobých, strednodobých, ale aj dlhodobých trendov. Prirodzenou
súčasťou takéhoto vývoja finančných trhov sú
preto krátkodobé neprimerané „excesy“, teda
premrštenia trhovej ceny, a to nielen v pozitívnom, ale aj v negatívnom smere.
Príkladom negatívnej „bubliny“ boli
prvé tri mesiace roku 2009, keď prudký
prepad cien na akciových trhoch nezodpovedal rozsahu aktuálneho zhoršenia ekonomických fundamentov. Preto
sú okrem pohybov cien v rámci trendov pre finančné trhy charakteristické aj
následné korekcie – prudké pohyby opačným smerom po tom, ako si trh uvedo-
JURAJ KARPIŠ
Analytik INESS
Technologické akcie nesledujem, preto
neviem posúdiť, či pri spomenutých spoločnostiach ide dnes o bubliny alebo nie. Pri
bitcoine ide určite o špekuláciu. Podobne ako
pri nákupe zahraničnej meny. Z jeho držania
nevyplývajú žiadne príjmy a ľudia ho nakupujú hlavne s cieľom predaja za vyššiu cenu
v budúcnosti. Na rozdiel od iných mien je
jeho cena vzhľadom na plytkosť tohto trhu
výrazne volatilnejšia,. O tom, že ide o bublinu počúvame už niekoľko rokov. Zatiaľ ale
nespľasla. Aj po korekcii spôsobenej pádom
burzy MtGox je jeho cena o 2 200 % vyššie
ako pred rokom. Podľa mňa ide o jednu
z najzaujímavejších udalostí v monetárnej
oblasti za posledných 40 rokov.
Bitcoin však zatiaľ nie je peniazom. Nekúpite si zaň tovar v potravinách a málokto
by ho akceptoval na výplatnej páske. Dnes
je skôr nástrojom obchádzania finančného systému, anonymizácie a špekulácie.
Myslím, že je len relatívne nízka pravdepodobnosť toho, že sa bitcoin nakoniec naozaj
stane platidlom, teda všeobecne akceptovaným prostriedkom výmeny.
Bitcoin ale treba vnímať skôr ako infraštruktúru než menu. Práve preto považujem bitcoin
NEXT FUTURE
61
FINANCIE A INVESTÍCIE . Názor mesiaca
za zásadnú inováciu. Táto technológia umožňuje decentralizované transakcie, ktoré majú
potenciál zmeniť nacionalistické fungovanie
sveta. Na podobnom princípe, ako funguje
bitcoin totiž možno postaviť decentralizované
burzy, registre majetku či automaticky procesované zmluvné kontrakty bez nutnosti existencie národnej dohliadacej autority.
V neposlednom rade bitcoinový experiment pekným spôsobom ilustruje nedostatky dnešných nekvalitných, štátom manažovaných monopolných peňazí. Môže tak
poslúžiť k rozširovaniu povedomia verejnosti o fungovaní dnešného finančného systému a z toho vyplývajúcich rizík.
DANA ŠPACÍROVÁ
skutočná hodnota týchto spoločností zodpovedá ich trhovej kapitalizácii, teda hodnote
všetkých ich akcií na trhu, ukáže až čas.
Hoci aj situácia okolo bitcoinu by sa dala
označiť za bublinu, nemá taký široký dopad
ako tie vyššie spomenuté. A hoci sa zdá, že
bitcoinová bublina už praskla, je možné, že
stále celkom nespľasla a prepad cien bitcoinov môže pokračovať aj v budúcnosti. Bitcoi­ny predstavujú len akúsi virtuálnu menu, ktorej cena závisí len od dopytu
po nich a nemajú žiadnu vnútornú hodnotu.
Minulý rast ceny tohto virtuálneho platidla
tak nie je zárukou jej budúceho rastu.
Problémy jednej z najznámejších búrz umožňujúcich obchodovanie s Bitcoinami nie sú pre
túto virtuálnu menu dobrou správou, avšak
nemusia jej „zlomiť väz“, nakoľko na trhu
virtuálnych mien existuje niekoľko ďalších
významných hráčov. Na druhej strane ale
prípadný bankrot tejto spoločnosti môže
vyvolať obavy medzi tými ľuďmi, ktorí majú
Bitcoiny nakúpené a cena tejto virtuálnej
meny na trhu tak môže ešte poklesnúť. História virtuálnych mien je však len veľmi krátka
a určité problémy sa dali očakávať.
Analytička Poštovej banky
Investičné bubliny sprevádzajú ekonomiku
už po stáročia. Príkladom z dávnej minulosti, konkrétne ešte zo 17. storočia, je takzvaná tulipánová horúčka v Holandsku. Dnes sa
nám to môže zdať neuveriteľné, ale tulipány sa
v tom období tešili takému záujmu a dopytu,
že ich cibuľky boli niektorí vtedajší „investori“
ochotní vymeniť za celý majetok. Ekonomický
úžitok tulipánov bol pritom nulový, hoci kvitli určite krásne. Samozrejme, že po opadnutí mánie a nástupe zdravého rozumu sa cena
tulipánov prepadla.
V novodobej histórii sme boli svedkami
viacerých bublín – tými najznámejšími sú
asi dotcom bubble (teda technologická bublina) z prelomu milénií či hypotekárna bublina
spred siedmich rokov. A všetci dobre vieme,
ako sa tieto bubliny skončili. Akcie Face­book
či LinkedIn zastupujú reálne spoločnosti s tržbami, zamestnancami a množstvom
používateľov. Pokým teda bude o sociálne
siete medzi ich používateľmi záujem, bude
záujem aj o reklamný priestor na nich, a teda
aj priestor na ich ďalšie fungovanie. Či však
RONALD IŽIP
Analytik spoločnosti TRIM Broker
Sociálne siete a bublina dot-com majú veľa
spoločných charakteristík. Jednoducho ľudia
62
NEXT FUTURE
a investori očakávajú, že tieto sociálne siete
prinesú veľký zisk a výnosy, ale obávam sa, že
hodnota týchto firiem je už výrazne nadhodnotená. Investori kupujú ich akcie kvôli
pekným príbehom stojacim za nimi, no reál-
APRÍL 2014
Názor mesiaca . FINANCIE A INVESTÍCIE
na hodnota firiem je stále veľmi nízka. Ani sa
dokonca neočakáva, že by tieto firmy mohli
v najbližšom období dosiahnuť výraznejší
zisk. Preto ide viac o špekuláciu ako zmysluplné investovanie.
Bitcoin začal naberať na hodnote, keď
investori presunuli svoje investície zo
zlata do meny bitcoin, preto ten nárast
hodnoty. Posledné týždne však ukázali,
že bit­coin čelí veľkým problémom, pretože
bezpečnosť systému môže byť kompromitovaná, rovnako môže byť problém aj s tým,
ako budú štáty, respektíve vlády akceptovať
toto platidlo. Bitcoin teda môže stratiť veľa
zo svojich výhod. Stále však môže byť zaujímavý, pokiaľ sa dokáže implementovať do
bežného života. Ak sa toto nepodarí, virtuálna mena skončí. Sám som skúšal investo-
vať nejaké drobné prostredníctvom MtGox,
ktorá pravdepodobne skrachovala a pravdepodobne som o tieto peniaze prišiel. Práve
preto by ľudia mali byť opatrní v súvislosti
s tým, akým spôsobom budú do virtuálnych
mien investovať.
Problémy burzy MtGox na samotnú menu
zásadný vplyv mať nemusia. Dôležitá je
dôvera investorov v to, že bitcoin má svoju
hodnotu. Zlato preverilo tisíce rokov ľudskej
činnosti, bitcoin je tu iba pár rokov a stále je
otázne, či dokáže naplniť to, čo ľudia očakávajú. Bitcoin môže byť rovnocennou alternatívou bežných peňazí, ale dovtedy musí byť
všeobecne akceptovaný, čo sa nemusí stať ešte
veľa rokov. Bitcoin však potenciál rozhodne
má. Stále je to však veľká špekulácia, nie je to
investícia, je to špekulácia.
MATÚŠ POŠVANC
informácií, či v budúcnosti ďalšie služby, ako vydávanie akcií, decentralizované spoločnosti, či právne služby.
V kontexte ostatných udalostí okolo
burzy MtGox je možné očakávať okolo
samotného Bitcoinu určitú neistotu, ktorá môže v najbližšej dobe výrazne hýbať kurzom. Pojem určitú používam schválne vzhľadom na to, že na
ostatných burzách kurz neklesol až tak
výrazne ako na MtGox, ktorý zamedzil
výber bitcoinov.
Ale bitcoin a ani žiadna iná kryptomena
nezažili ešte napr. finančnú krízu, ktorá
podľa mňa v nejakej dohľadnej dobe príde,
a reálne odskúša záujem o bitcoiny a iné
kryptomeny.
Z dlhodobého hľadiska skôr vidím ako naj‑
zaujímavejšie rôzne technologické možnosti, ktorými tieto protokoly (bitcoin a iné
krypto­meny) oplývajú a ktoré budú využívané. Preto si myslím, že bitcoin alebo nejaký jeho nasledovník má určite budúcnosť.
Riaditeľ Nadácie F. A. Hayeka
Investičná bublina sa vyznačuje tým,
že cena daného aktíva alebo komodity rastie na základe prílišných očakávaní a bez ohľadu na reálne fundamenty. Niektorí považujú akcie sociálnych
sietí za bublinu vzhľadom na to, aké reálne zisky a hodnotu produkujú, prípadne môžu produkovať. Keď sa bitcoin za
pár týždňov dostal z hranice 130 USD na
1 200 USD ani nie pred pol rokom, bol
to rovnako znak špekulatívnej bubliny.
Dnešný pokles ceny je spôsobený neistotou okolo burzy MtGox, ktorú dnes všetci stotožňujú s bitcoinom.
Osobne sa mi páčia mnohé vlastnosti,
ktoré kryptomeny ako také majú, medzi
nimi i bitcoin, ktorý je vlastne prvým
svojho druhu. Každá z nich je vlastne
založená na verejnom protokole, ktorý
umožňuje transakcie, ale i zdieľanie
NEXT FUTURE
63
TECHNIKA . Svet odsúdený napospas počítačovej (ne)bezpečnosti
SVET ODSÚDENÝ
NAPOSPAS POČÍTAČOVEJ
(NE)BEZPEČNOSTI
Autor: Marek Mittaš, Foto: Stockfresh
64
NEXT FUTURE
APRÍL 2014
Svet odsúdený napospas počítačovej (ne)bezpečnosti . TECHNIKA
Odsťahovať sa na Sibír, prestať používať počítač
aj kreditné či debetné karty. To radia odborníci na
počítačovú bezpečnosť v prípade, ak chcete ostať
úplne mimo rizika, že vás niekto „sleduje“. Netreba
asi nijako zvlášť zdôrazňovať, že peniaze nie sú to
jediné, o čo zapnutím počítača môžeme prísť…
Našťastie zopár spôsobov, ako si chrániť súkromie
a financie, o ktoré fantómovým útočníkom za
počítačmi predovšetkým ide, predsa len existuje.
Oči biznisu sa nikdy
nezatvárajú
Ako hovoril Woody Allen,
to, že ste paranoidní, ešte
neznamená, že vás nesledujú.
Výrok, ktorý by mohol byť
sloganom pre všetky počítače
pripojené na internet. Sledovanie sa stalo chlebíkom nielen
počítačových záškodníkov, ale
aj internetových spoločností,
obchodov, sociálnych sietí
a marketingových agentúr.
Pohodlie pri surfovaní na webe
vymieňame za vlastnú intimitu. Sledovanie našich počítačov začína v momente, keď
sa prihlásime do siete. Robert
Houser, technický riaditeľ GFI
Česká republika a Slovensko,
hovorí: „Pokiaľ ide o sledovanie zvykov obchodníkov,
určitá šanca obrany existuje,
no za cenu dosť výrazných
ústupkov v pohodlí používateľov internetu. Všade, kde
je to možné, treba používať
prehliadač v režime súkromia,
blokovať cookies, neukladať
heslá, používať rôzne heslá
pre rôzne služby, čo na druhej
strane bude znamenať, že si
vás e-shop nebude pamätať, na
YouTube nebude automatická
ponuka videí s vašou obľúbenou tematikou a namiesto
futbalu tam môže byť opäť
Lady Gaga. Nie je možné mať
naraz dokonale personalizovaný obsah a zároveň dokonalé
súkromie.“ Svoje stopy zanechávame všade, kde klikneme.
Inteligentné systémy z nášho
personalizovaného obsahu
dokážu ponúkať lepšie produkty. Vedia analyzovať, že ten,
kto si kúpi tenisovú raketu,
tenisky na tenis a knihu o tenise
nepohrdne ani tenisovou loptičkou, šiltovkou, či nohavicami.
Zdá sa vám povedomé, že zrazu
akoby sa internet prispôsoboval
vašim potrebám? Nie je to nič
neobvyklé, to len vysledoval
vaše potreby a ponúka pohodlie. Ako starostlivá mama či
veľký brat, ktorí o vás jednoducho všetko vedia.
O súkromie sa delíme radi,
cena nás nezaujíma!
Sociálne siete sú novodobý
fenomén. Ich ochrana je približne rovnaká, ako v prípade
bežných stránok, no s tým
rozdielom, že vytvárajú fiktívny
pocit bezpečia, pričom sa na
nich delíme o omnoho väčšie
detaily ako v anonymnom
prieskume na internete, ktorý
nám je podozrivý. Tak sa môže
stať, že trójsky kôň dokáže
ukradnúť heslá a čísla kreditných kariet zo 16 000 kont
a to nie je všetko. Samotným
používaním Facebooku sa
delíte o osobné dáta. Kvízy, hry,
súťaže, všetky aplikácie vyžadujú povolenie na to, aby ste im
sprístupnili svoje súkromie. Ak
za nimi stojí len reklamná agentúra, zaobíde sa to s pár mailmi.
No nie vždy je to spoločnosť,
ktorá obchoduje s dátami
celkom legálne. Nehovoriac
o situácii, keď sa o vás začne
zaujímať tajná služba. Vtedy je
všetko zbytočné a môžete byť
sledovaní aj cez webkameru
na notebooku. To sa stalo na
začiatku roka, keď Britské
Vládne komunikačné ústredie
(GCHQ) v spolupráci s americkou Národnou bezpečnostnou agentúrou (NSA) získalo
prostredníctvom webových
kamier, ktoré sú súčasťou osobných počítačov, milióny fotografií
používateľov internetu.
V skutočnosti sociálne siete
násobia hrozbu zneužitia tým, že
NEXT FUTURE
65
TECHNIKA . Svet odsúdený napospas počítačovej (ne)bezpečnosti
ľuďom dávajú pocit, že sa pohybujú v známom prostredí a sú
menej ostražití,“ hovorí Robert
Houser. Stále ide však viac-menej
o pasívne sledovanie. Skutočné
nepríjemnosti sa začínajú vtedy,
keď váš počítať začne byť doslova
zlatou baňou informácií. Dokonca aj tých, ktoré by ste bežne
neprezradili ani najlepšiemu
kamarátovi. Podľa Housera je
potrebné si uvedomiť, že hlavným problémom internetu vo
všeobecnosti je možnosť ľahkého
odpočúvania a sledovania komunikácie. Jediným spôsobom,
ako tomu zabrániť, je šifrovanie.
Z používateľského hľadiska je
preto dôležité dbať na to, aby
akýkoľvek prenos citlivých
údajov prechádzal cez zabezpečený https prenos a dávať pozor
na certifikáty. Klasický e-mail je
pritom väčšinou prenášaný ako
otvorený text a bez toho, aby bolo
možné ochranu ovplyvniť. Samozrejme vo voľne dostupných free
WiFi spotoch je odpočúvanie ešte
jednoduchšie. Aj preto prostredníctvom nich netreba zverejňovať
príliš osobné údaje. Zvedavé oči
sú totiž všade.
DESATORO OCHRANY INTERNETOVÉHO BANKOVNÍCTVA
1.
2.
Chrániť si heslo a PIN – využí� v ať najväčšiu možnú
dĺ� ž ku hesla a PIN-u a nikam nezaznamenávať.
Dávať si pozor na mobilný telefón – ochrana
sa dá zvýšiť aj použí� v aní� m aplikácie, ktorá pre
odomknutie obrazovky vyžaduje zadanie hesla. Do telefónu si určite neinštalovať neznáme aplikácie a aktualizácie sťahovať iba z dôveryhodných zdrojov. Odporúčané je aj použí� v anie antiví� r usového programu určeného pre smartfóny.
3.
4.
Chrániť si token a čipovú kartu.
Skontrolovať si platobné prí� k azy, ktoré potvrdzujeme formou SMS kľúča.
Virtuálne peniaze treba
chrániť ako skutočné
Medzi stále častejšie dôsledky
špehovania a špionáží patria
krádeže, ku ktorým často
získavanie informácií smeruje.
Zvyčajne ide o zbieranie akýchkoľvek údajov a nakoniec sa
druhá strana rozhodne, či ich
66
NEXT FUTURE
APRÍL 2014
Svet odsúdený napospas počítačovej (ne)bezpečnosti . TECHNIKA
5.
Overiť si, či sa nachádzate na zabezpečenej stránke elektronického bankovní�c tva svojej banky.
Nespoliehať sa na vzhľad stránky, ale skontrolovať si
v prehliadači adresu stránky, na ktorej sa nachádzate.
Kliknúť na ikonu bezpečnostného zámku a overiť si, či
ide o certifikát GlobalSign Extended Validation CA.
6.
7.
8.
9.
10.
Nereagovať na podozrivé e-maily.
Využí� v ať zasielanie informačných SMS a e-mailov.
Zabezpečiť si počí�t ač.
Nesťahovať súbory z nedôveryhodných zdrojov.
Ak je podozrenie, okamžite kontaktovať svoju
banku.
využije, alebo o presné sledovanie čísel kreditných kariet, či
iných prístupových práv. Preto
Marína Masárová, hovorkyňa
Tatra banky odporúča klientom vždy sa prihlasovať len zo
svojho domáceho počítača, nie
z internetových kaviarní, PC
svojich známych, PC v hoteloch
v dovolenkových rezortoch
a podobne a skontrolovať si, či
je stránka internetbankingu
banky klienta začínajúca sa
„https“ so zeleným zámkom.
Toto je znak zabezpečenej
stránky. „Ochrana klienta
prebieha na niekoľkých úrovniach. Jedným stupňom je
zabezpečenie serverov, teda
ochrana na strane banky,
taktiež zabezpečenie samotného
Internetbankingu, vybavenie
klienta ochrannými autorizačnými a autentifikačnými
nástrojmi (nástroj Karta a čítačka).
„Neposlednou úrovňou ochrany
je ochrana zariadení, ktoré klient
pre prístup do Internetbankingu
používa – a teda pracovať len so
svojím zabezpečeným počítačom,
pravidelný update antivírusových
softvérov, pristupovanie na bezpečné stránky, nesťahovanie podozrivých programov, nezapájanie sa do
spamov a iných reťazových e-mailov a podobne,“ dodáva Masárová.
Hoci banky pracujú s najmodernejšími systémami ochrany, samotný klient musí byť
obozretný pri platení prostredníctvom karty na pochybných
stránkach či sťahovaní softvéru.
„Bezpečnosť finančných
prostriedkov je pre nás na
prvom mieste. Pre dosiahnutie
čo najvyššieho zabezpečenia
využívame najmodernejšie
technológie, ktoré máme
k dispozícii. K ochrane financií
však môžu výraznou mierou
prispieť aj klienti. Stačí, keď
dodržiavajú základné zásady
bezpečnosti pri používaní
elektronického bankovníctva,“
vysvetľuje Zuzana Eliášová,
hovorkyňa ČSOB Finančnej
skupiny. Uvádza preto aj
krátke desatoro, ako sa chrániť
pred tým, aby sa zo sledovania
nestala aj lúpež.
NEXT FUTURE
67
TECHNIKA . Používateľom elektronického bankovníctva hrozí phishing
POUŽÍVATEĽOM
ELEKTRONICKÉHO
BANKOVNÍCTVA HROZÍ
PHISHING
Autor: Ján Beracka, Foto: Stockfresh
V súčasnosti, v časoch, ktorými hýbu
informačné technológie, už neplatí, že ľudia
sú za zamknutými dverami svojich domovov
v bezpečí a ich peniaze sú za každých
okolností v bezpečí na účtoch v bankách.
Ľudia si úplne prirodzene dávajú pozor
na peňaženku či kľúče. Dôležité je
správať sa rovnako obozretne aj vo
virtuálnom svete, napríklad pri
používaní internetbankingu.
Neopatrnému používateľovi
sa totiž môže ľahko stať,
že mu hekeri ukradnú
jeho virtuálne kľúče od
účtu v banke.
68
NEXT FUTURE
APRÍL 2014
H
Používateľom elektronického bankovníctva hrozí phishing . TECHNIKA
rozba takejto
virtuál­nej krádeže sa na Slovensku
objavila aj nedávno.
Preto banky a taktiež Slovenská
banková asociácia (SBA) vyzývajú
klientov bánk, aby si dávali pozor
na možné útoky.
„Slovenská banková asociácia
upozorňuje klientov bánk, že viaceré banky zaznamenali v poslednom období novú formu útokov
na internetbanking, takzvaný
phishing,“ varuje SBA vo svojom
stanovisku. Cieľom útoku môžu
byť okrem počítačov aj mobilné
zariadenia ako tablety či telefóny.
Prezradenie hesla
Tento druh útokov je hrozbou
predovšetkým pre používateľov, ktorí sú neopatrní a pri práci
s počítačom nepozorní. Táto forma
útokov je založená na tom, že
škodlivý softvér, ktorý sa dostane do počítača, presmeruje klienta z prihlasovacej stránky do internetbankingu na stránku, ktorá
vyzerá veľmi podobne, no je pod
kontrolou útočníka. V presvedčení, že sa klient prihlasuje do svojho účtu, zadá prístupové údaje
k svojmu účtu, a tak sa ich útočník zmocní. „Škodlivý kód, ktorý
sa dostane do počítača používateľa,
„podhodí“ klientovi webovú stránku, tváriacu sa ako stránka elektronického bankovníctva, prípadne upraví spôsob, akým prehliadač
nainštalovaný v počítači používateľa zobrazí legitímnu stránku
internetbankingu. Podozrivé sprá-
Ako by sa tieto dva základné princípy mali
prejavovať v praxi, konkretizuje bližšie SBA
›› Banka nikdy nevyžaduje od klienta aktívne zadanie
telefónneho čísla, e-mailovej adresy alebo akýchkoľvek
iných osobných údajov. Tieto údaje si klient udržuje vo
svojom profile výhradne sám, na základe vlastného
rozhodnutia.
›› Banka si nevynucuje inštaláciu žiadnej mobilnej aplikácie
alebo programu do počítača a mobilného zariadenia.
›› Do svojho počítača, notebooku, PDA, tabletu, mobilného telefónu či iného podobného zariadenia by
mali používatelia pravidelne inštalovať bezpečnostné
aktuali­zácie, ktoré ich ochránia pred škodlivým programom. Taktiež by mali sledovať správanie svojho počítača.
›› Zariadenie používané pri komunikácii s bankou by
malo mať nainštalovaný antivírusový program od niektorej z renomovaných spoločností na trhu. Internetové
spojenie a počítač by mali byť chránené systémom
„firewall“. Pri práci v internetbankingu by si mal klient
vždy skontrolovať bezpečnostný certifikát stránky. Do
mobilných zariadení by si klienti mali inštalovať len
overené a dôveryhodné aplikácie. Do počítača by si
klienti mali nahrávať programy len zo známych zdrojov.
Do internetového prehliadača by mali inštalovať len
známe rozšírenia. Taktiež by určite mali odinštalovať zo
svojich zariadení všetky podozrivé aplikácie. SBA medzi
takýto softvér zaraďuje napríklad aplikáciu MPin.
›› Klienti by okrem toho nemali otvárať e-maily od neznámych odosielateľov, nemali by otvárať neznáme prílohy
a nemali by klikať na neznáme odkazy. Do elektronického bankovníctva by sa mali pripájať cez zabezpečenú
sieť. K účtu by mali klienti mať nastavené upozornenia
prostredníctvom e-mailu či SMS o pohyboch na účte.
›› V prípade, ak vzniklo podozrenie, že počítač alebo
iné zariadenie mohli napadnúť útočníci, je potrebné kontaktovať servisné stredisko. Klienti by tiež mali
v prípade podozrivých transakcií na účte komunikovať
so svojou bankou.
NEXT FUTURE
69
TECHNIKA . Používateľom elektronického bankovníctva hrozí phishing
vanie systému spočíva v zobrazení „falošnej“ webovej stránky, ktorá
je takmer identická s oficiálnou
stránkou banky,“ varuje SBA.
V tejto chvíli je však úspech hekera
iba čiastočný, pretože banky v záujme bezpečnosti internetbankingu vyžadujú systémy banky, aby
klient okrem prihlasovacích údajov
zadať aj kód, ktorý mu banka pošle
na mobilný telefón v SMS správe. Útočník preto potrebuje získať
aj telefónne číslo klienta. „Pod
zámienkou zvýšenia bezpečnosti si útočníci vyžiadajú od klienta nainštalovanie mobilnej aplikácie a zadanie vlastného mobilného telefónneho čísla, ktoré je po
potvrdení zrejme odoslané nezná-
70
NEXT FUTURE
memu príjemcovi. Účelom aplikácie je zachytávať, resp. presmerovať
SMS správy, ktoré klientovi zasiela
banka,“ dopĺňa SBA.
Tieto slová potvrdzuje aj Zuzana Hošalová zo spoločnosti ESET.
„Ide o formu útoku, v ktorom sa
podvodné stránky napríklad so
škodlivým obsahom snažia vydávať za legitímne weby, napríklad za
internetové bankovníctvo,“ hovorí Hošalová. Podľa jej slov sa vždy
zhoduje forma a cieľ phishingu.
„Cieľ je získať čo najviac reálnych
údajov o existujúcej osobe, teda
osobné údaje, loginy, heslá, čísla
kreditných kariet. Forma je jednoduché klamstvo alebo lož, ktorou
sa obeť nechá oklamať. Nie je to
teda útok na počítač, systém alebo
mobilné zariadenie. Ide o útok na
ľudský rozum,“ dopĺňa Hošalová.
Samotné banky svojich klientov upozorňujú, že nikdy od nich
nežiadajú, aby komukoľvek diktovali alebo posielali svoje údaje.
„Banka nikdy nepožaduje informácie o účtoch, telefónnych
číslach, prihlasovacích údajoch,
kódoch do služieb elektronického bankovníctva alebo o platobných kartách,“ uvádza Slovenská
sporiteľňa. V rovnakom duchu sa
vyjadrujú aj ďalšie banky. „VÚB
banka od klientov nikdy nevyžaduje aktívne zadanie telefónneho čísla, e-mailovej adresy alebo
akýchkoľvek iných osobných
APRÍL 2014
Používateľom elektronického bankovníctva hrozí phishing . TECHNIKA
údajov. Rovnako nežiadame klien- né telefóny klientov,“ uvádza SBA.
„Za žiadnych okolností si do počítov, aby si do mobilného telefónu
tača ani mobilného telefónu nesťainštalovali mobilnú aplikáciu pre
zvýšenie bezpečnosti a ani žiadnu hujte podozrivý softvér, neotvárajte e-maily od neznámych adresáinštaláciu bezpečnostného certitov, podozrivé prílohy a neznáme
fikátu,“ uvádza VÚB banka vo
odkazy v správach,“ vyzýva kliensvojom stanovisku.
tov VÚB banka.
Tieto útoky sú nebezpečné aj
preto, lebo sú v prvom rade
Bezpečnostné opatrenia
namierené proti klientom a nie
Práve preto, že cieľom tohto
proti bankám. „Systémy bánk nie phishingu nie sú systémy bánk,
sú napadnuté, útoky sú zameraale klientov, je dôležité, aby každý
né primárne na počítače a mobil- klient dbal na bezpečnosť počí-
tača, ktorý pri komunikácii
s bankou používa. Banky klientom radia, ako sa na internete správať, aby sa nestali obeťou
útokov. Tie hrozia používateľom,
ktorí majú vo svojom počítači
škodlivý softvér. Preto je dôležité,
aby klienti mali v počítači aktívnu
ochranu antivírusovým systémom
a taktiež nesťahovali do počítača podozrivý softvér a nereagovali na podozrivé e-maily. Základné
princípy ochrany zhrnula Zuzana Hošalová do dvoch základných
kategórií: technologická ochrana
a vlastná obozretnosť.
Aj Zuzana Hošalová odporúča klientom, aby s bankou komunikovali: „Treba sledovať oznamy
banky o novinkách v ich internetovom bankovníctve. Zmeny v internetovom bankovníctve, o ktorých
neviete, si radšej preverte telefonicky v banke. Ak je totiž výzor
elektronického bankovníctva vo
vašom prehliadači iný, znamená to, že máte infikovaný počítač.“
Zároveň odporúča klientom, aby si
po odstránení problémov zmenili všetky heslá. „Tie staré sú totiž
skompromitované,“ dodáva.
Phishing je druh útoku, ktorý
prostredníctvom slabín v počítači využíva ľudské slabiny používateľov. Preto je potrebné, aby používatelia internetu robili potrebné opatrenia a takýmto útokom
predchádzali. Inak sa môže stať, že
vo virtuálnej peňaženke nastane
skutočné prázdno.
NEXT FUTURE
71
ROZVOJ OSOBNOSTI . Šarmantné vodcovstvo
ŠARMANTNÉ
VODCOVSTVO
Autor: James M. Heidema, Foto: archív autora
Iba raz v živote som mal šancu pracovať so skutočne
charizmatickým lídrom. Volá sa Drew Wallace a v súčasnosti
je CEO/Prezident investičnej firmy, ktorá je dcérskou
spoločnosťou stredne veľkej poisťovne v Kanade.
P
rvýkrát som stretol Drew Wallaca v roku
1988 a 1989, keď bol regionálnym viceprezidentom divízie v jednej z najväčších
poisťovní v Kanade, London Life. Bolo to v čase,
keď som sa zúčastňoval manažérskych tréningov,
aby som sa stal oblastným manažérom. Časť
mojich kurzov sa odohrávala v mojom regióne
a časť v našej firemnej centrále London Life.
Pamätám si, že sme sa stretli vo firemnej
centrále v Londýne v kanadskom Ontáriu. V tej
chvíli som si povedal, že na tomto človeku je
niečo veľmi špeciálne. Zanechal vo mne veľmi
dobrý dojem.
Vyžarovalo z neho spojenie integrity, profesio­
nality, úprimnosti, srdečnosti a súcitu. „Fíha,
aký skvelý človek, “ myslel som si. Vtedy som
začal rozmýšľať nad tým, aký dojem nechávam v ľuďoch ja sám. Pravdepodobne nie taký
skvelý ako on.
72
NEXT FUTURE
APRÍL 2014
Šarmantné vodcovstvo . ROZVOJ OSOBNOSTI
naše tváre. Všetci máme v rukách upokojujúci
drink. Drew sa vtedy ku mne priblížil a povedal:
„Jim, ako dlho by vám trvalo opustiť Vancouver,
presťahovať sa so svojou rodinou do Londýna
v Ontáriu a viesť tréning a rozvoj našich nových aj
existujúcich zástupcov?“ Zo žartu som povedal, že
by ma z Vancouveru nevypáčil ani páčidlom. Som
tu príliš šťastný. Teda aspoň som si to vtedy myslel.
Potom prišlo prekvapenie. O dva mesiace som sa
ocitol v Londýne v Ontáriu. Čo sa to stalo? Ako
je to možné? Dal mi niečo do drinku, potom ma
zabalil do škatule a vylodil, a zobudil som sa až
v Londýne? Nie, nebolo to také dramatické.
Urobil mi ponuku, ktorú som nemohol odmietnuť. Ak máte možnosť pracovať s naozajstným
lídrom, všetky detaily spojené so sťahovaním vašej
rodiny 4 109 kilometrov z Vancouveru do Londýna sú odrazu ľahko riešiteľné a prekonateľné.
Drew Wallace
Keď som ho stretol znova, bol som manažér
jednotky v agentúre vo Vancouveri v Kanade. Naša
agentúra práve získala ocenenie ako najlepšia agentúra v Kanade v špeciálnej súťaži s názvom June
Campaign. Táto súťaž má tradíciu v London Life
(London Life Insurance Company, London, Ontario,
Canada) mnoho desaťročí. Súťažili sme proti veľkým
agentúram s väčšími obchodnými tímami a lukratívnejšími trhmi. Aj napriek tomu sme však vyhrali.
Na oslavu nášho víťazstva sme si prenajali veľkú
jachtu na plavbu po pobrežných vodách Vancouveru. Na jachte sa ubytovali členovia nášho predajného tímu s manželkami. Okolo 75 ľudí počas
večernej plavby večeralo a popíjalo kokteily. Iste si
viete predstaviť, že to bola skutočne veľká jachta.
Drew, ako vedúci predaja a ako senior viceprezident, bol na tejto plavbe naším hosťom. Predstavte
si, ako sa plavíme medzi ostrovmi na prekrásnej
jachte, slnko zachádza a teplý večerný vánok hladí
Keď máte možnosť pracovať s takýmto charizmatickým človekom, všetko je možné. Presťahovanie
sa z Vancouveru do Londýna zmenilo môj život.
Drew vytvoril podmienky, v ktorých som sa cítil
schopný zmeniť svet. Skúšať nové veci. Zmeniť
staré spôsoby. Nikdy som nemal pocit, že je
mojím šéfom, pretože sa ku mne správal vždy
ako ku kolegovi. Dostal zo mňa to najlepšie, čo vo
mne bolo a nechal ma zažiariť. Vďaka Drewovi
som pochopil, čo vedenie v skutočnosti znamená.
Stal sa zo mňa lepší človek a táto skúsenosť mi
poskytla základ pre moje ďalšie úspechy.
Po tom, čo som opustil spoločnosť London Life
v roku 1998, trénoval a koučoval som 170 000 ľuďom
vo vyše tridsiatich krajinách a napísal som sedem
kníh v 20 jazykoch. Taktiež som stretol mnoho
zaujímavých ľudí, ktorí obohatili môj život.
Ďakujem, Drew Wallace, za to, že si taký aký si
a za významný prínos do môjho profesionálneho
a osobného života. Som ti navždy vďačný.
NEXT FUTURE
73
ROZVOJ OSOBNOSTI . PETER SASÍN: Ľudia si často neuvedomujú, že sabotujú sami seba!
PETER SASÍN
Autor: Marek Mittaš,
Foto: archív Petra Sasína
Ľudia si často
neuvedomujú,
že sabotujú
sami seba!
Bol športovec, pracoval v biznise
a marketingu, až sa mu jedného
dňa, podľa jeho vlastných slov, vybili
poistky. Stretol sa s neurolingvistickým
programovaním a zmenil život sebe
a stovkám ďalších ľudí. Tvrdí, že pre
úspech sa možno rozhodnúť, no väčšina
planéty na svoje šťastie kašle!
74
NEXT FUTURE
APRÍL 2014
PETER SASÍN: Ľudia si často neuvedomujú, že sabotujú sami seba! . ROZVOJ OSOBNOSTI
Peter, ste uznávaným trénerom
neurolingvistického programovania. Môžete vysvetliť tento
tajuplný pojem, ktorý akoby
bol o magickom „preprogramovaní“ mysle?
Áno, NLP je skutočné preprog­
ramovanie mysle. Chcete pre
čitateľov dôkaz?
Dá sa to? Tak to skúsme!
Výborne (smiech)! Predstavte si
situáciu, za ktorú ste sa v minulosti kritizovali a kde by takáto kritika
vo vás vyvolala negatívne pocity.
Ak si takú situáciu viete vybaviť, tak si v mysli prehrajte ten
kritický hlas.
Odkiaľ počujete ten hlas? (tip:
z hlavy, z hrude, zvonka, sprava,
zľava?)
Akou hlasitosťou hovorí ten
hlas? (je tichý, hlasný?)
Akým tónom? (je príjemný,
nepríjemný?)
Je to váš hlas? (Niekedy sa stáva,
že moji klienti sa kritizujú napr.
hlasom svojho rodiča a nie
svojím vlastným hlasom.)
kritické slová, ktoré vám v minulosti spôsobovali zlé pocity.
Práve ste pomocou jediného
jednoduchého cvičenia dokázali
zmeniť svoj postoj a pocit pri sebakritike. NLP je skutočne technológia, pomocou ktorej vieme veľmi
rýchlo meniť nastavenia mysle.
„Popri myslení
nesmieme zabudnúť
vyvinúť akciu.“
Teraz ponechajte tie isté slová,
ktorými ste sa kritizovali. Len
namiesto hlasu, akým ste pred
chvíľou k sebe hovorili, si túto
kritiku povedzte napríklad
hlasom včielky Maji.
Možno tomu rozumieť tak, že
po absolvovaní techník osobnostného rastu NLP sa človek
stane novým človekom?
Áno aj nie. Človek sa po absolvovaní NLP seminárov síce
podstatne zmení, no zmenia
sa najmä jeho postoje a schopnosti. Stále si ponecháva svoje
spomienky, no jeho postoj k nim
sa môže zmeniť. Ľudia sa však
nezmenia, len budú v daných situáciách reagovať inak ako doteraz. Sebavedomejšie, efektívnejšie,
s väčšou radosťou, budú mať život
aj emócie pod kontrolou.
Ako sa zrazu zmenil váš pocit
pri sebakritike? Je možné, že ste
sa pri tom zasmiali alebo prinajmenšom pousmiali napriek
tomu, že ste ponechali tie isté
Ako to funguje v praxi?
Napríklad ľudia, ktorí sa zaoberajú predajom alebo sprostredkovaním finančných produktov, nám hlásia, že ich úspeš-
nosť pri predaji stúpla o desiatky
percent. Naučili sa u nás totiž,
ako funguje nielen ich vlastná
myseľ, ale aj ako funguje myseľ
ich zákazníkov. Mnohí pomocou
NLP techník dokážu viac pomáhať svo­jim deťom. A to nielen
v učení sa, ale aj pri zvládaní
každodenných problémov. Ak
mal niekto roky strach zo skúšok,
alebo z vystupovania na verejnosti, zrazu si tieto nové výzvy
doslova vychutnáva. Športovci,
ktorých trénujem, dosahujú zrazu
oveľa lepšie výsledky a s oveľa
väčšou ľahkosťou. Príkladov
a ohlasov je skutočne mnoho.
Kedy ste sa vy sami stretli prvý
raz s NLP a čím si vás získalo?
Prvýkrát som sa s NLP stretol v Nemecku, kde som dlhé
roky žil. V mojom prípade šlo
o akési otvorenie očí. O prebudenie. Zistil som, že v živote je to úplne inak, ako ma to
učila škola, rodina, spoločnosť.
Dovtedy mi hovorili o „náhodách“ a chaose. Sám som tomu
niekde v hĺbke duše neveril. Čítal som knihy o osobnom raste, o reči tela a často sa
tam opakovala práve skratka
NLP. Nakoniec som si objednal
knihu s NLP cvičeniami a môj
život sa zmenil od základov.
Pomocou jednoduchých techník
som lusknutím prsta dokázal
meniť pocity. Situácie, na ktoré
som predtým spomínal negatívne, som zrazu vnímal úplne
inak. Chcel som viac a našiel
NEXT FUTURE
75
ROZVOJ OSOBNOSTI . PETER SASÍN: Ľudia si často neuvedomujú, že sabotujú sami seba!
som si tých najlepších trénerov
na svete. Jedným z mojich trénerov bol nakoniec aj Dr. Richard
Bandler, spoluzakladateľ NLP.
Znie to priam ideálne, meniť
život lusknutím prsta. Ale
na rovinu. Svet je plný motivačných seminárov a školení,
a pritom mnohým nefungujú?
Kde je teda problém?
Na jednej strane tu máme ľudí,
ktorí si prečítajú knihu alebo
navštívia seminár a hneď začínajú „trénovať“ a učiť iných.
Máme tu koučov, ktorí majú
strach z vystupovania pred
ľuďmi, ale sami idú učiť iných,
ako sa zbaviť strachu. Mnohí
školitelia len odovzdávajú informácie. Lenže doba sa zmenila a dnes už to nie je o informáciách a návodoch. Ľudia aj sami
vedia, že ak chcú mať kondičku, majú behať. No problém je
aj v samotných účastníkoch. Je
rozdiel poznať kroky k sebavedomiu a dokázať byť sebavedomý práve vtedy, keď to potrebujete. Našou úlohou a našťastie aj
kompetenciou je, že pracujeme
s podvedomím ľudí a oni získavajú schopnosti. Nielen informácie. Ľudia totiž niekedy nerobia to, čo sa naučili. Zastavenie akcie prebieha zvyčajne
na podvedomej úrovni. Ľudia
si často neuvedomujú, že tým
sabotujú sami seba. V NLP
preto pracujeme práve s podvedomím a dokážeme robiť
zmeny, ktoré sú trvalé.
76
NEXT FUTURE
Ako potom vnímate „techniky“
pritiahni si svoje šťastie, stačí
myslieť pozitívne a šťastie vám
spadne z neba?
Mnoho ľudí dnes uverilo, že
stačí pozitívne myslieť. Nakoniec myslia a myslia a nič pozitívne sa v ich živote nemení.
Nehovorím, že nič pozitívneho sa v ich živote nedeje, len nič
pozitívneho sa nemení. Nestačí len myslieť. Samozrejme, že na
to, aby sme sa niekam posunuli,
„Neúspech je nemať
ciele.“
potrebujeme zámer. Potrebujeme presne vedieť, ako to vyzerá,
keď to dosiahneme. Len nesmieme zabudnúť vyvinúť akciu. Ak
si v živote presne určíte, kam
chcete smerovať, tak sa vo vašom
živote budú vyskytovať ľudia
a okolnosti, ktoré vám môžu
pomôcť tento cieľ dosiahnuť.
Vy ich však potrebujete spoznať
a správne zareagovať. Aj tento
rozhovor predsa robíme aktívne
a nie len doma v mysli. Pravdou
však je, že najprv bola myšlienka a až potom sme sa my dvaja
mohli stretnúť. Čiže nie je to
žiadne buď myslieť, alebo konať,
je to kruh. Platí oboje.
Viem o vás, že podporujete
mládež a vystupujete na fórach,
kde mladým radíte, ako uspieť.
Čo hovoríte dnešným mladým?
Čo im chýba a čoho majú viac
ako predchádzajúca generácia?
Áno, pre študentov prednášam pravidelne. Veľmi dobrú
spoluprácu máme s medzinárodnou študentskou organizáciou AIESEC. Moje prednášky
pre študentov vysokých a stredných škôl sú zadarmo. Je to akýsi
sociálny projekt, kde mladým
ľuďom odovzdávam svoje vedomosti, aby ich čím skôr vedeli vo
svojom živote využívať. Myslím,
že nedokážem generalizovať, čoho vo všeobecnosti majú
dnešní mladí viac alebo menej.
No tí, ktorí chodia na moje
prednášky, sú otvorení, veľmi
zdvorilí, sú ochotní na sebe
pracovať. Dokonca mi nedávno jeden študent ponúkol, že
bude pre našu spoločnosť pracovať bez nároku na odmenu. Čiže
vnímam u nich aj určitú pokoru a chuť rásť. Toto zrejme nie je
opis kompletnej vzorky mládeže
zo Slovenska či Česka, no je to
to, čo vnímam ja v mojom okolí.
Často sa za synonymom úspechu chápe plná peňaženka,
dobré auto, veľký dom. Vo
východnom svete sú meradlom
úspechu úplne iné hodnoty. Čo
je úspech pre vás? Koho považujete za úspešného človeka?
Za úspešného považujem každého človeka, ktorý dosahuje svoje
ciele. Za neúspešného považujem
človeka, ktorý nemá ciele alebo
takého, ktorý sa svojich cieľov
APRÍL 2014
PETER SASÍN: Ľudia si často neuvedomujú, že sabotujú sami seba! . ROZVOJ OSOBNOSTI
„Úspešným sa stane
každý, kto sa pre to
rozhodne.“
vednosť za svoj život iným ľuďom
či vonkajším okolnostiam.
PETER SASÍN
Tréner NLP a spoluzakladateľ NLP Akadémie.
N
iekoľko rokov pôsobil pre Slovensko ako riaditeľ v úspešných medzinárodných spoločnostiach TAXUS International, s. r. o., a O úspechu,
s. r. o. Bol najbližší� m spolupracovní� kom ich zakladateľa Iva Tomana. Pôsobil aj ako marketingový konzultant
a stál pri zrode mnohých úspešných projektov. Spoločnosti, s ktorými ako konzultant spolupracoval, dosahujú vďaka jeho pomoci dlhodobé zisky. Pravidelne prednáša na medzinárodných konferenciách a publikuje
v manažérskych a vzdelávací�c h periodikách.
vzdáva predčasne. Úspešný je
podľa mňa každý, kto sa rozhodol v plnej miere prevziať zodpovednosť za svoj život. Dokonca
existuje test na úspech. Na koľko
percent ste podľa vás zodpovední za to, ako vyzerá váš život? Od
nula do sto. Tak ako to vnímam,
tí úspešní povedia sto. Tí menej
úspešní radi odovzdávajú zodpo-
Môže byť teda podľa vás úspešný každý človek?
Môže. No nebude! Niektorí sa
totiž podvedome rozhodnú byť
neúspešní. To, či niekto bude
úspešný, totiž súvisí s rozhodnutím. Nie s nejakým talentom. Ja
dokonca presadzujem teóriu, že
talent je mýtus a vôbec neexistuje.
Každý z nás sa denne rozhoduje,
čomu bude venovať svoje myšlienky. Niektorí rozmýšľajú a rozprávajú o svojej skvelej budúcnosti
a iní zas donekonečna riešia tarify mobilných operátorov a akú
hru si stiahnuť do mobilu. Úspešným sa stane každý, kto sa pre to
rozhodne. No „toto“ rozhodnutie zrejme ešte dlho neurobia všetci
ľudia na tejto planéte.
Tak skúsme naštartovať deň plný
úspechu. Viete poradiť krátky tip
na ráno, ktorý pomôže?
Veľmi rád. Rozhodnite sa, že
to bude skvelý deň. Tak, ako to
povedal Voltaire: „Dozvedel som
sa, že pre moje zdravie je dobré
byť šťastným. Preto som sa
rozhodol byť šťastným.“
Ide o zlaté pravidlo.
NEXT FUTURE
77
ROZVOJ OSOBNOSTI . Popularizácia vedy, alebo keď je ekonomická veda „cool“
POPULARIZÁCIA
VEDY, ALEBO KEĎ JE
EKONOMICKÁ VEDA
„COOL“
Autor: Jana Poláčiková, Foto: Stockfresh
S POPULARIZÁCIOU SA STRETÁVAME DENNE. NIEKEDY SME SVEDKAMI
TOHO, AKO MÁLO STAČÍ, ABY SA NEJAKÁ VEC ALEBO ČLOVEK STAL
POPULÁRNYM. POPULARIZOVAŤ SA DÁ VŠETKO. HUDBA, POÉZIA,
LOGIKA, MATEMATIKA, ANTICKÁ DRÁMA, BALET, OPERA. TAK
PREČO NIE AJ VEDA?
78
NEXT FUTURE
APRÍL 2014
Popularizácia vedy, alebo keď je ekonomická veda „cool“ . ROZVOJ OSOBNOSTI
Robiť kvalitnú popularizáciu vedy je umenie
V prvom rade aj majstri popularizácie potrebujú zdravých,
nevyhorených a zapálených
vedcov, pozitívne vzory, auto-
rity a svoje kultúrne stánky,
tak ako výtvarníci potrebujú galérie, herci divadlá, športovci štadióny. To, čo sa dnes
v spoločnosti „nosí“, je „cool“.
Aby sa veda stala cool, musí
sa stať cool aj jej popularizácia. Nie každý sa môže a chce
stať vedcom. Ale s provedeckou mentálnou výbavou môže
každý jedinec lepšie vnímať
svet a kvalifikovanejšie sa
podieľať na správe vecí svojich
aj verejných.
Vedecké autority ako pozitívne vzory spoločnosti sú morálnym kompasom. Ich primárnou funkciou nie je vyhľadávať a vychovávať vedcov. Ich
funkciou a poslaním je vytvárať vzťah k vede a provedeckému mysleniu a cíteniu. Ak
dieťa prejaví záujem o vedecké
poznatky, ešte to neznamená,
že sa z neho stane vedec.
Kto alebo čo nabúra stereotypy vzorových schém správania
tak, aby koncept komunikovaných celebrít alebo elity nášho
národa nevyvolával skôr
rozpaky a znechutenie?
Podľa uznávaného sociológa profesora Kellera: „Vzťah
k veciam a hodnotám si vytvárame ako deti, potom sú relatívne nemenné. To, čo sa
stane do päť rokov, je nemenné, ideme v tých istých koľajach.“ Ak deťom v tomto veku
neponúkneme pozitívne vzory
správania, budú preberať
také vzorce správania, aké im
ponúkne ulica alebo sociopatogénne prostredie.
Nie je žiadnym tajomstvom, že
deťom imponuje vzor správania „rebel“, ktorý je iný, ktorý
sa vzpiera tradičným normám
NEXT FUTURE
79
ROZVOJ OSOBNOSTI . Popularizácia vedy, alebo keď je ekonomická veda „cool“
a rigidným schémam správania. Možno práve to je cesta.
Rebel, ktorý poľudštil
ekonómiu
Tomáš Sedláček je prototypom novodobého, moderného vedca, rebela, ktorý posúva
ref lexiu nielen seba samého,
ale aj ekonomickej vedy. Dáva
jej nový, ľudský rozmer, volá
po integrácii vedných odborov, po návrate k historickým koreňom chápania vedy,
sprostredkováva nové dimenzie cestovania ekonomickou
80
NEXT FUTURE
vedou v čase, ktorú prezentuje
vo viacerých komunikačných
úrovniach.
Jeho kniha „Ekonomie dobra
a zla“ sa stala bestsellerom
rovnako ako najpredávanejší životopis Steva Jobsa na
Slovensku v decembri 2011.
Ekonómia na divadelných
doskách
V rozhovore pre Český rozhlas
vysvetľoval T. Sedláček genézu svojej metamorfózy na
divadelníka, herca. Brnenskí herci Lukáš Hejlík a Alan
Novotný prišli s myšlienkou divadelného spracovania
jeho knihy „Ekonomie dobra
a zla“ formou zábavnej experimentálnej koláže „Listování“ na Novej scéne Národného divadla v Prahe. Plánovaná bola jedna premiéra a päť
repríz. Reakcia verejnosti
bola prekvapivá. Predstavenie
naďalej hrajú formou zájazdového divadla v Čechách a na
Morave a dokonca pripravujú
aj verziu pre zahraničné hosťovanie. Sedláček má prirodzený talent pre šou, pre interak-
APRÍL 2014
Popularizácia vedy, alebo keď je ekonomická veda „cool“ . ROZVOJ OSOBNOSTI
Kto je Tomáš Sedláček?
›› úspešný vedec, ktorému rozumie viac zahraničná vedecká
komunita ako jeho domáca (česká)
›› úspešný vedec v pozícii sebairónie a parodovania seba samého
›› úspešný vysokoškolský učiteľ
›› úspešný ekonóm vo finančnej sfére
›› otvorený v komunikácii s názorovými oponentmi (ako jeden
z mála mal odvahu v Davose vstúpiť do diskusie s predstaviteľmi Occupy Wall Street)
›› popularizátor a humanizátor ekonomickej teórie a vedy, ktorú
na rozdiel od väčšiny ekonomických teoretikov považuje za
antropologickú vedu
›› má za sebou úspešné prednáškové turné po stredných školách,
univerzitách, vysokých školách, dokonca aj kostoloch, kde
má reálny kontakt s rôznymi cieľovými skupinami a okamžitý
feedback
›› má výhrady voči silnej matematizácii ekonómie, pretože sa tak
odcudzila reálnym potrebám reálnych ľudí
›› veľký odporca fetišizácie rastu HDP na úkor rastu štátneho dlhu
›› propagátor zdravého životného štýlu
›› zástanca trvalo udržateľného rozvoja, ktorý rešpektuje príro-
du a životné prostredie – do práce chodí na bicykli alebo na
kolobežke
›› propagátor návratu k tradičným hodnotám ľudskej spoločnosti s etikou, morálkou a konzekventnosťou vo svojich zásadách
›› bloger, ktorý nemapuje len aktuálne témy a problémy, ale
dokáže aj kultivovane komunikovať
›› úspešný herec, ktorý „hrá sám seba“ – šoumen v divadelných
predstaveniach
›› šťastný manžel a otec
tivitu s publikom. Publikum si
samo určuje témy do záverečnej diskusie. Prekvapuje ho, že
sa čoraz častejšie pýtajú nižšie
vekové kategórie (12-ročné
deti), dokážu v neformálnej
atmosfére formulovať otáz-
ky a problémy, ktoré ho svojou
logickou spontánnosťou dokážu vždy prekvapiť, napr.:
›› Čo sú peniaze?
›› Psychológia krízy
›› Je cena rovnaká ako
hodnota?
Návštevníci jeho predstavenia reprezentujú tretiu generačnú líniu, čím nabúravajú zaužívané dramaturgické schémy v divadelnej vede.
Najmladší návštevník mal
6 rokov a najstarší 85 rokov.
Konštatuje, že je úžasné, ak sa
zábavnou formou učíme všetci
vzájomnému rešpektu a úcte.
Svojimi komunikačnými aktivitami ukazuje, že je otvorený
pre dialóg s celou spoločnosťou. Pomyselnou čiarou, ktorú
však nikdy neprekročí, je
vstup do politiky, lebo daňou
za tento obchod so svedomím
by bola strata jeho nezávislosti. Zostáva rebelom konzekventným vo svojich postojoch
a názoroch.
Zmeňme pohľad na vedu
Máme odborníkov, vedcov,
vedecké kapacity, ktoré sú
akceptované aj v zahraničí
a zároveň sú aj osobnosťami,
ktoré konvenujú k vzorovej
schéme nielen mladých ľudí?
Ani ich netreba „vyrábať“. Internetový priestor, blogy, sociálne siete indikujú, že naša mládež
objavuje svojich vedeckých hrdinov, dokáže sa s nimi stotožniť a dokáže ich v zahraničí aj
„predať“. Intuitívne robia ten
najefektívnejší marketing popularizácii vedy. Ak ich začneme lepšie a pozornejšie počúvať,
sami nám ukážu, čo treba robiť,
aby sa zmenilo ich vnímanie
vedy, nielen ekonomickej.
NEXT FUTURE
81
REDAKČNÁ RADA . Marcové zasadnutie členov redakčnej rady Next Future
MARCOVÉ
ZASADNUTIE ČLENOV
REDAKČNEJ RADY
NEXT FUTURE
Autor: Alica Balaščíková, Foto: Simona Oswaldová
Marcové stretnutie zástupcov najväčších
bánk a poisťovní Slovenska, ako aj Národnej
banky Slovenska, sa konalo v Tulip House
Boutique Hotel. Členovia redakčnej
rady magazínu Next Future sa zaoberali
aktuálnymi otázkami z finančného trhu.
82
NEXT FUTURE
P
rvou diskusnou témou
boli bonusy a malusy
v havarijnom poistení.
Rozoberali sa podmienky na
ich určovanie, ako sa premietajú do ceny poistky a taktiež
postup pri predaji auta alebo
zmene poisťovne.
V poslednom období zaznamenali viaceré banky útoky na
internetbanking. Preto druhou
témou, aktuálnou najmä pre
zástupcov bánk, boli ich skúsenosti s hekerskými útokmi.
Treťou témou redakčnej rady
bol vplyv zdravotného stavu
na uzatvorenie životného poistenia. Diskutovalo sa o tom,
ako sa zdravotný stav vyhod-
APRÍL 2014
Marcové zasadnutie členov redakčnej rady Next Future . REDAKČNÁ RADA
nocuje pred uzavretím zmluvy
a o výlukách spojených s chronickými chorobami.
Ďalšou témou bolo privátne bankovníctvo. Diskutovalo
sa o počte bonitných klientov,
ktorí ho využívajú, aké finančné limity na to musia dosiahnuť a o službách, ktoré privátne
bankovníctvo zahŕňa.
Piatou a zároveň poslednou témou boli hypotéky pre
klientov nad 40 rokov. Rozoberali sa zmeny podmienok
poistenia vzhľadom k vekovej
hranici, ako aj to, či začína byť
táto cieľová skupina pre banky
zaujímavá viac ako mladí
klienti (okolo 25 rokov).
NEXT FUTURE
83
LIFESTYLE . Donald Trump – samoľúby magnát so zlatou ofinkou
84
NEXT FUTURE
APRÍL 2014
Donald Trump – samoľúby magnát so zlatou ofinkou . LIFESTYLE
DONALD TRUMP
SAMOĽÚBY MAGNÁT
SO ZLATOU OFINKOU
Autor: Marek Mittaš, Foto: Shutterstock
Tento rok v júni dovŕši Donald Trump šesťdesiatosem
rokov. S povestnou zlatou ofinkou, ktorá akoby symboli­
zovala Midasov dotyk, od rána do večera mení svoj život
na plnohodnotný. Na dôchodok sa nechystá, radšej stále
plní sny a nielen svoje vlastné.
Muž, ktorý toho zažil príliš veľa
Dnes má titul realitného magnáta,
no je v ňom omnoho viac. Charizma vodcu, šarm playboya, živočíšnosť bonvivána a neskonalá túžba po
dobrom živote. Ak chceme hovoriť
o kariére tohto výnimočného obchodníka, musíme sa vydať až k jeho kolíske, v ktorej mu rodičia priam naservírovali budúcnosť. Kedysi mal byť
Donald len jedným z pokračovateľov obchodníckej tradície, no bol to
práve on, kto vystúpil z priemeru
a ukul z mena značku hodnú miliárd
dolárov. Narodil sa v Queense a jeho
otec patril k úspešným obchodníkom
s realitami. Okrem obchodníckeho
ducha vynikal aj prísnou výchovou,
a preto keď sa Donald v trinástich
rokoch dostal na vojenskú akadémiu, cítil sa ako doma. Bol výborným
športovcom, miloval futbal aj zápolenie a adrenalín. To z neho stvorilo obchodníka, ktorý rád vyhrával
a nikdy sa nevzdával. Na univerzite vyštudoval ekonómiu a finančníctvo. S diplomom v ruke sa plnohodnotne začlenil do rodinného podniku. Začiatky v stavebnom priemysle mu
vyšliapal otec, no neskôr sám priznal, že
NEXT FUTURE
85
LIFESTYLE . Donald Trump – samoľúby magnát so zlatou ofinkou
to bol Donald, ktorý trpel Midasovým nadaním všetko premeniť na zlato. Možno už tu sa zrodil
nápad mať najexotickejšiu ofinu
vo svete obchodu, ale ani Donald
nepatril k tým, ktorých žiara iba
stúpa nahor.
nil v krízových rokoch. Donald
sa nadýchol a poskytnutú príležitosť už z rúk nepustil, hoci sa
s dlhmi pasoval celé deväťdesiate
roky. Problémy mu nevzali vietor
z plachiet a značka Trump získala
čestné miesto medzi elitou hviezd.
Z výšky až do suterénu
Hviezda robí hviezdy
Predával najlepšie domy v najlepších štvrtiach a čoskoro mu banky
dokázali požičať aj na jeho vlastné sny. Donald sa vrhol na luxus
a posunul firmu smerom od
bývania pre každého po luxusné byty pre vyvolených. Je autorom známej päťdesiatposchodovej Trump Tower na Piatej avenue.
K jeho pýche patrí aj Trump Taj
Mahal, najväčšie kasíno a v časoch
vrcholnej slávy sa prechádzal po
Manhattane s hlavou dohora ako
po domácom trávniku, keďže
viac ako polovicu mal skúpenú aj
s dokmi West Side. Väčšina elitných golfových klubov nesie jeho
pečať. Mal všetko. Peniaze, vzťahy, dobrodružstvá aj manželky. V roku 1990 však okúsil, že
aj tí najlepší raz musia dostať gól
do vlastnej bránky. V dôsledku
realitnej krízy narazil na problémy a dostal sa do bankrotu.
Dlžil bankám, veriteľom, dlhopisy stratili hodnotu a samotnému Donaldovi hrozilo väzenie. Aj
tu však ukázal tvár dokonalého
biznismena. Sám v neskutočných
problémoch veril sebe a svojim
snom. Banky opäť presvedčil, že
je lepšie dať mu ešte šancu, akoby
mali prísť o všetko, čo premár-
86
NEXT FUTURE
Keby bol Donald Trump iba
obchodníkom, jeho meno by tak
hviezdne nesvietilo na stránkach časopisov. Americký maga-
zín Forbes odhadol hodnotu jeho
majetku na necelé tri miliardy,
hoci sám Trump sa pýši majetkom približne trojnásobnej
hodnoty. Chválenkár a tak trochu
egocentrik. Práve preto sa stal
aj hviezdou večierkov, aj televíznych šou. Preslávil sa ako hlavná postava vlastnej reality šou
The Apprentice z prostredia realít
a biznisu. Program predstavuje
liaheň nových podnikateľov, kde
zadáva nadšeným obchodníkom
Ivana Trump – bývalá manželka Donalda
APRÍL 2014
Donald Trump – samoľúby magnát so zlatou ofinkou . LIFESTYLE
šie. Ak sa o jeho slovách aj dá
pochybovať, v prípade Ivanky je to
skutočne pravdivý výrok. Okrem
iného ako milovník krásnych žien
často sedí v porotách súťaží krásy,
keďže je spolumajiteľom licencií Miss World, Miss USA a Miss
Teen USA a Miss Universe.
Slovensko mu prirástlo
k srdcu
Donald Trump je výstredný. O tom nemožno pochybovať ani na okamih a k našim
končinám ho viaže aj niečo
viac, ako len manželstvo s jeho
bývalou partnerkou. Okrem
svojich radovánok má dostatočne široké srdce pre filantropiu. Podporuje stovky grantov, jedným z najúspešnejších
je Donald J. Trump New York
City challenge grant, prostredníctvom ktorého financoval
zeleň v New Yorku a množstvo
ďalších projektov. Jedným z jeho
najnovších projektov, ktorým chce
Donald so svojou dcérou Ivankou Trump
podporiť rast talentov, je fond
FundAnything.com. Práve vďaka
a takpovediac zelenáčom možnosť oficiál­ne osem žien. Mnoho mile- tomuto fondu sa dostal blízko
k slovenskej talentovanej dive
ukázať svoj talent v reálnom živo- niek a aférok sa však nikdy neodhalilo. Je to milovník nielen peňa- Celeste Buckingham, ktorej
te. Šou je nesmierne populárvenoval sumu 25 000 dolází, ale aj rozkoší vo všetkých
na v celých Spojených štátoch
rov na rozbeh kariéry v zahraa novopečení podnikatelia okrem smeroch. Najznámejší bol jeho
sobáš s emigrantkou z niekdajšie- ničí. Mladá Slovenka ho údajbiznis hviezdičky s logom Trumpa získavajú aj mediálnu publicitu. ho Československa Ivanou Zelníč- ne oslovila a keďže Donald je
známy tým, že podporuje len
kovou. Práve s ňou splodil jediVeď sám Trump je jeden z mála
miliardárov a obchodníkov, ktorí nú dcéru Ivanku, perlu rodinného skutočnú kvalitu, vypovedá to
pokladu, modelku, spisovateľku aj o budúcnosti samotnej Celessi nenechajú ujsť tú príležitosť
tvrdú biznismenku. Donald o sebe te mnoho. Rovnako ako o nose
stať sa aj celebritou. S tým súviDonalda Trumpa na príležitoss obľubou a samoľúbo tvrdí, že
sí jeho život bohéma milujúceti a dobré investície.
značka Trump je vždy to najlepho vášne. Zaknihoval si v ňom
NEXT FUTURE
87
MÓDA A DIZAJN . JAR LETO 2014
JAR LETO
2014
Man
88
NEXT FUTURE
V sezóne jar/leto 2014 čerpá značka GANT
inšpiráciu na dokonalej letnej svadbe.
Rodina, priatelia a široké príbuzenstvo sa
schádzajú, aby oslavovali a predviedli svoj
najlepší štýl. Svieže, uvoľnené odevy sa
nosia s doplnkami dotvárajúcimi formálny,
predsa však uvoľnený štýl. V tejto sezóne
je pánska kolekcia značky GANT odetá do
ľahkých letných tkanín a hrá sa s farebnými
kontrastmi. Kolekcia spája americké ležérne
oblečene s európskym dobre padnúcim
strihom a tie spoločne vytvárajú svieži,
aktualizovaný štýl, ktorý zvýrazňuje ducha
tejto oslavy lásky.
APRÍL 2014
JAR LETO 2014 . MÓDA A DIZAJN
PERFECT NAVY
Kľúčové kúsky: polo-formálne nohavice,
smokingové sako a kožená weekend bag
V tejto sezóne je modrá naša nová čierna. Elegantný letný štýl pozostáva z košele z opraného madrasu v rôznych pastelových farbách skombinovanej
s dvojradovým sakom z bavlny piké či smokingovým sakom z jemne tkanej vlny. Tento štýl je najlepšie doplniť polo-priliehavými nohavicami z pružnej
bavlnenej zmesi pre dosiahnutie pohodlia pri súčasnom udržaní štruktúry. Doplnky sú pre túto sezónu kľúčové. Detaily pre špeciálne príležitosti, ako
vzorovaná vreckovka v náprsnom vrecku, kožená
weekend bag či nevyhnutný hodvábny motýlik, dodajú pánskemu štýlu v sezóne jar/leto 2014 osobitý, no
predsa klasický vzhľad. Značka GANT preberá vplyv
európskeho dedičstva a vytvára dokonalú kombináciu formálneho a ležérneho.
OCEAN PREP
Ak sa Perfect Navy hodí na formálnejšiu príležitosť, potom podkolekcia Ocean Prep zaručí, že
je svadobný hosť dokonale šik i nasledujúci deň.
Spojením námorníckych a univerzitných motívov
sa kolekcia jar/leto 2014 zameriava na kombináciu
padnúcich klubových sák ozdobených osobitými
detailmi v kombinácii so vzorovanými nohavicami
chinos z bavlnenej zmesi a priedušnými letnými
košeľami či slnkom vyblednutým ragbyovým tričkom. Farebná paleta obsahuje odtiene od sviežeho
indiga, cez žiarivú žltú a smotanovú až po náznak
červenej na odevoch ušitých z ľanu, tkaniny seersucker a madrasu.
Kľúčové kúsky: klubové sako, ležérne
nohavice chinos
NEXT FUTURE
89
MÓDA A DIZAJN . JAR LETO 2014
JAR LETO
2014
V sezóne jar/leto 2014 pozýva
značka GANT na dokonalý svadobný
víkend obklopený priateľmi, rodinou
a širokým príbuzenstvom. Je to dobre
oblečená a farebná scenéria skladajúca sa
z dlhých a elegantných šiat určených pre
deň D a šik štýlov na ďalší deň. Tradícia
amerického ležérneho oblečenia sa spája
s európskym štýlom a dáma v tejto
sezóne kombinuje dobre padnúce saká,
univerzitnú potlač a „malé modré“ šaty
s množstvom doplnkov.
Woman
90
NEXT FUTURE
APRÍL 2014
JAR LETO 2014 . MÓDA A DIZAJN
PERFECT NAVY
Kľúčové kúsky: malé šaty v námorníckej
modrej, dlhé biele či pastelové šaty, motorkárska bunda, voľné úplety s výstrihom
Dámska kolekcia značky GANT v sezóne jar/leto 2014
vstupuje do svadobného motívu v klasickej štíhlej siluete s dlhými bielymi šatami a malými šatami v námorníckej modrej, z ktorých vyžaruje elegancia a ženskosť.
Vodové výstrihy sa krásne vlnia a je v nich zachytená podstata jednoduchého a predsa šik letného štýlu.
Čipka je v tejto sezóne nutnosťou a farby odtieňov
smotanovej a šampaň spolu s akvarelovými pastelmi
vytvárajú efekt kontrastu farieb. Naprieč kolekciou je
zrejmý vplyv pánskeho oblečenia v podobe kombinácie štíhlej siluety šiat či nohavíc s voľnejšími bundami,
či už ide o bomber s kvetinovou vzorkou alebo o koženú motorkársku bundičku.
OCEAN PREP
Štýl podkolekcie Ocean Prep v sezóne jar/leto
2014 je definovaný šik a modernou ženou oblečenou do hodvábnych športových šortiek s vysokým
pásom a abstraktnou potlačou, ktoré kombinuje
s voľnejšou košeľou z bavlnenej zmesi či madrasu.
Americké ležérne oblečenie (American Sports­wear)
sa spája s európskymi dobre padnúcimi strihmi, čo
ukazuje mix odevov s univerzitnou potlačou skombinovaný so sakami zo zmesi ľanu a bavlny. Tento
svieži štýl sa dá obliecť nielen na brunch a nákupy
v meste, ale aj na následný výlet na pláž, keď si
stačí pod voľnú košeľu dať iba vrchný diel od bikín.
V tejto sezóne značka GANT kombinuje základný
denný outfit s mnohými variáciami doplnkov od
elegantných tkaných klobúkov, cez ručne splietané
opasky až po elegantné kožené kabelky.
Kľúčové kúsky: šortky s potlačou, svetre
s logom univerzity, doplnky, voľnejšie košele
NEXT FUTURE
91
Minerálne vody z Talianska
THE FINE DINING WATERS
MINERÁLNE VODY
Z TALIANSKA
Chuť skvelého jedla dokáže doplniť nielen vhodne zvolené
víno, ale aj zaujímavá minerálna voda. Takou sú bezpochyby aj
svetoznáme talianske vody San Pellegrino a Acqua Panna.
P
atria medzi svetovú špičku v oblasti
minerálnych vôd a sú neoddeliteľnou
súčasťou vysokej gastronómie. Ich nezameniteľná a špecifická chuť je daná bohatým a vyváženým obsahom minerálnych
látok, ako aj miestom pôvodu. San Pellegrino a Acqua Panna nájdete na najvyberanejších stoloch sveta, v TOP reštauráciách
a hoteloch. Značky reprezentuje aj nezameniteľná etiketa, pod ktorou sa skrýva
história a dedičstvo už od roku 1899.
Acqua Panna a San Pellegrino reprezentujú taliansky životný štýl, ktorý sa spája
92
NEXT FUTURE
s kulinárskym majstrovstvom i pôžitkom z dobrého vína. Gurmáni z Apeninského polostrova totiž vedia, že voda
výrazne ovplyvní chute na jazyku. Jej
výber preto netreba podceňovať. Pod
hlavičkou Acqua Panna a San Pellegrino dokonca vznikol rozsiahly výskum,
takzvaný Water Codex, ktorý sa snaží
odhaliť jemné nuansy pri kombinovaní chute vody, jedla a vína. Projekt si
zobral pod patronát Giuseppe Vaccarini, jeden z najlepších svetovo uznávaných somelierov.
APRÍL 2014
Minerálne vody z Talianska
Acqua Panna učarovala i Mediciovcom
Priezračná Acqua Panna sa môže pochváliť neuveriteľne dlhou históriou, ktorá siaha až do obdobia Rímskej ríše.
Pochádza z prameňa v Toskánsku, ktorý vyviera vo výške
900 m, v niekdajšom sídle najmocnejšej šľachtickej rodiny Mediciovcov, známych najmä pre svoj luxusný a bujarý
život. Práve oni údajne ako prví využívali prameň tejto vody.
Acqua Panna je nesýtená, jemná minerálna voda s lahodnou chuťou. Patrí k slabo mineralizovaným vodám a práve
vďaka vyváženej skladbe minerálnych látok pôsobí priaznivo na zdravie človeka.
Vhodne doplní a podporí pokojnú atmosféru večere s lahodnými a menej chuťovo výraznými jedlami
a harmonickými vínami.
Obe minerálne vody sú mimoriadne vhodné k pokrmom v gastronómii, ako aj ku kvalitným vínam. Navyše sú to výnimočné produkty, ktoré podporia imidž
samotnej reštaurácie.
San Pellegrino oceňoval už Leonardo
da Vinci
Často je označovaná ako „šampanské medzi minerálnymi vodami“. Vyviera z termálneho prameňa s teplotou
27 °C na úpätí horského masívu v Dolomitoch, čnejúceho sa nad riekou Brembo v talianskych Alpách. Preteká vulkanickými a vápencovými horninami, čo ju obohacuje o minerálne soli. Obsahuje prirodzený oxid uhličitý
a minerály dôležité pre ľudský organizmus, ako vápnik,
fluór, dusík, horčík, draslík, kremík, sodík a tiež stroncium, ale nie v jeho rádioaktívnej podobe. Jedným z jej
prvých priaznivcov bol Leonardo da Vinci a dodnes sa
spája s výnimočnými osobnosťami a udalosťami nielen
gastronomického sveta. Od roku 2007 je San Pellegrino hlavným sponzorom prestížneho rebríčka najlepších
reštaurácií sveta World’s 50 Best Restaurant Awards.
výhradný dovozca pre Slovensko
www.kon-rad.sk
NEXT FUTURE
93
LIFESTYLE . Ivo Gogál: Všetko je tak, ako má byť
Ivo Gogál: Všetko je tak, ako má byť . LIFESTYLE
Aký je váš názor na stav slovenskej filmovej tvorby v súčasnosti? Mohli by ste aj na základe
vašich hereckých skúseností zo
zahraničia porovnať podmienky a prístup v iných krajinách
(napríklad v Českej republike)
so Slovenskom?
Čo sa týka filmu, už veľmi dávno
ma nikto „nepozval do tanca“.
Aký typ postáv najradšej
stvárňujete? Je nejaká konkrét- Takmer všetci talentovaní ľudia
zo Slovenska utekajú a už aj
na, ktorá vám najviac prirástv tomto sa dá nájsť odpoveď na
la k srdcu?
vašu otázku. Typickou charakSnom každého herca je hrať
terovou črtou u nás je neúcta
veľké, rozporuplné divadelné,
a závisť. Čo si budeme nahovárať,
televízne alebo filmové charaksme jednou z rozvojových krajín
tery. Či už kladné, alebo záporné. Nakoniec je ale každý vďačný a prejavuje sa to nielen u hercov,
ale aj v iných odboroch. Príznačaj za postavu krásneho princa.
To, že je herec pre niekoho krás- ným znakom práce slovenských
hercov je to, že až na pár seriálony, je aspoň lichotivé. Ak však
dlho nepríde žiadna ponuka, ide vých stálic, majú akútny problém uživiť sa. Za posledných
hrať takmer hocičo. Ak vôbec
nejaká ponuka príde. Život herca 10 – 15 rokov sa honoráre znížili
takmer o polovicu, čo už teda ani
ani zďaleka nie je med lízať.
v iných odboroch, kde sa mzdy
aspoň pomaly zvyšujú a dobiehaJe pre vás zaujímavejšie hrať
v divadle alebo pred kamerou? jú infláciu, bežné nie je. Už sa len
pýtam, kedy začneme my herci
V divadle som hral 10 rokov.
platiť za to, že sa budeme môcť
Ak niekto preferuje kontakt
objaviť v divadle alebo v televízii.
so živým divákom a túži žiť
život postavy mnohokrát za
Napriek vášmu pesimizmu,
sebou, divadlo je na nezaplamnoho ľudí by vás asi poklatenie. Navyše je to pre herca
veľká škola artikulácie a nará- dalo za úspešného človebania s hlasom či s telom. Keď ka, z ktorého mám pocit, že
vás totiž v divadle nie je počuť sa v živote rozhodoval na
a rozumieť, akoby ste tam ani základe toho, kam ho viedlo srdce. Mám pravdu? Čo by
neboli. Ale ja sám nerád veci
ste našim čitateľom odporúčaopakujem. Je pre mňa preto
li na základe svojich životných
ideálnejšia televízia, film
skúseností?
alebo dabing.
be a z môjho pohľadu sa všetko zopakovalo. Svoje prvé detské
postavy som hral u režisérov
Ťapáka, Medveďa či Laholu.
Odtiaľ už bol iba krok do televízie k množstvu televíznych
inscenácií. Ovplyvnilo ma to aj
pri výbere mojej vysokej školy.
IVO GOGÁL:
VŠETKO JE TAK,
AKO MÁ BYŤ
Autor: Alica Balaščíková, Foto: Simona Oswaldová
Ivan Gogál sa herectvu venuje
odmalička. Okrem mnohých
televíznych postáv, ktorými
obohatil slovenskú filmovú
tvorbu, sa v súčasnosti venuje
najmä dabingu. Stal sa jednou
z tvárí neinvestičného fondu
Euro deťom, ktorý podporuje
aj magazín Next Future.
94
NEXT FUTURE
Pochádzate z rodiny, kde ste sa odmalička stretávali s hereckou „brandžou“.
Ovplyvnilo vás to? Je to dôvod, prečo ste sa
rozhodli pre herectvo?
Áno, môj otec bol herec v Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Odmalička ma brával do divadla na skúšky, a tak sa
na mňa „nalepili“ aj prvé detské postavy. Keď
som tam už bol, neváhali ma využiť. Mal som
vtedy päť alebo šesť rokov. Navyše obaja rodičia sa venovali ochotníckemu divadlu, a tak
ma vozili po všelijakých festivaloch na Slovensku, či v Čechách. Keď som mal osem rokov,
mama sa rozhodla ísť študovať divadelnú
réžiu. Preto sme sa presťahovali do Bratislavy, kde otec nastúpil ako asistent réžie na Koli-
APRÍL 2014
Úspešný by som dal do úvodzoviek, ak úspech neznamená to,
že som sa dožil tohto požehnaného veku. Ale bez žartov, o pár
úspešných ľuďoch by som vám
vedel porozprávať, no synonymom úspešného by bolo spokojný. A to asi som, lebo všetko
mohlo dopadnúť oveľa horšie.
Mojím životným krédom je:
„Všetko je tak, ako má byť.“
Čomu sa venujete vo svojom
voľnom čase? Čo robíte najradšej, ak sa práve nevenujete
pracovným aktivitám?
Voľného času mám neskutočne málo, ale kúpil som si „letný
byt“, taký celoročne obývateľný
domček na maďarskom vidieku,
kde sa snažím venovať prírode
a manželke. A už sa dva a pol
roka plánujem učiť po maďarsky. Ale určite to budem plánovať ešte ďalších pár rokov.
Stali ste sa jednou z tvárí neinvestičného fondu Euro deťom,
ktorý podporuje aj magazín
Next Future. Ako vnímate tento
projekt a prečo ste sa rozhodli
podporiť ho?
Dávať deťom je ten najlepší pocit
na svete. Aj keď od nich potom,
keď začnú žiť vlastné životy, asi
nesmiete veľa očakávať. Ale to je
už iná pesnička. No čo sa týka
tohto projektu, nepoznám lepšiu
vec, ako podporovať bezbranné
deti. Pretože deti nemôžu za to, že
sa nenarodili úspešným.
Ďakujeme za rozhovor.
NEXT FUTURE
95
Roman Staňo o podpore neinvestičného fondu Euro deťom
ROMAN STAŇO
O PODPORE
NEINVESTIČNÉHO
FONDU EURO DEŤOM
Zdroj a foto: Euro deťom neinvestičný fond
ROMAN STAŇO, VEDÚCI TÍMU, ZODPOVEDNÝ ZA RIADENIE
EXTERNÉHO PREDAJA VO VÚB BANKE, PODPORUJE
NEINVESTIČNÝ FOND EURO DEŤOM.
„Môj pracovný život za posledných
10 rokov významne ovplyvňujú externí
partneri banky. Ich aktivity majú široký
záber a mnohí z nich sa sústreďujú na
rôzne formy podpory charitatívnych projektov.
Vážim si, že nachádzame v partneroch VÚB ľudí
s rovnakou filozofiou – zodpovednosť k svojej
práci a k svojmu okoliu. Za všetkým hľadaj človeka a p. Jurkovičovi a p. Červeňovej z Euro deťom
držím v ich aktivitách palce.“
PREČO STE SA ROZHODLI PODPORIŤ
PRÁVE TÚTO ORGANIZÁCIU?
Hlavné posolstvo celého projektu spočíva
v tom, aby každý človek, ktorý má možnosť,
začal pomáhať iným a hlavne tým, ktorí si
nedokážu pomôcť sami. Tak ako chce Euro
deťom toto posolstvo šíriť ďalej, tak som sa aj
ja rozhodol, že sa pripojím a budem zdieľať túto
96
NEXT FUTURE
krásnu myšlienku. Myslím si, že každý, kto má
možnosť, môže podať pomocnú ruku, pretože
nikdy nevie, kedy tú pomoc bude potrebovať on
sám. Jedným z dôvodov, prečo som sa rozhodol
pre Euro deťom je aj fakt, že organizácii nejde
len o jednostranné vyberanie peňazí, ale skutočne sa snaží pomáhať, čo dokazuje nespočetné
množstvo podujatí, ktoré pre deti organizujú jej
zakladatelia v spolupráci so sponzormi a darcami. Každý má právo na dôstojný život, a preto
som veľmi rád, že mám tú možnosť a môžem
aspoň takýmto spôsobom skvalitniť niečí život.
Verím, že sa stanem inšpiráciou aj pre ďalších
ľudí, ktorí o podobnej možnosti zatiaľ neuvažovali. Poskytnutím príspevku na podporu niekoho, kto to naozaj potrebuje, obohacujeme aj svoj
život. My snívame mnoho snov. Tie deti majú
len jeden a tým je zdravie. Vďaka tomu dostáva
každý, aj ten najmenší príspevok, hlbší zmysel.
APRÍL 2014
Roman Staňo o podpore neinvestičného fondu Euro deťom
ČÍM SA ZAOBERÁ ORGANIZÁCIA EURO
DEŤOM?
Euro deťom neinvestičný fond je organizácia, ktorá pomáha deťom so zdravotným
postihnutím, prípadne ich rodinám. Ide o deti
s diagnózami detská mozgová obrna – DMO,
spinálna svalová atrofia a farmakorezistentná
epilepsia. Procedúry, ktoré deti potrebujú, sú
finančne veľmi náročné, nehovoriac o životných nákladoch a každodennej starostlivosti, ktorú si ich zdravotný stav vyžaduje. Len
náklady na liečbu sú pre mnohých nepredstaviteľné a neúnosné, napríklad také liečenie
v rehabilitačných zariadeniach, kde liečba
stojí ročne cca 10 000 eur, aby táto liečba
mala zmysel a posunula dieťa ďalej. V súčasnosti organizácia podporuje 10 detí a pre
každé usporadúva okrem finančnej zbierky
aj rôzne akcie na ich podporu. Medzi inými
napríklad vernisáže, odbery a darovania krvi,
športové podujatia a pod. Aby bola pomoc
transparentná a konkrétna, každé dieťa má
pridelený svoj variabilný symbol, pod ktorým
je ho možné podporiť a Euro deťom mu odovzdá
100 % z vyzbieranej sumy.
Všetky informácie, ako aj príbehy všetkých
detičiek a charitatívne akcie, ktoré sa organizujú pre deti, nájdete na www.eurodetom.sk.
NEXT FUTURE
97
Harmónia golfu, wellness
a gastronómie v Tatrách
27 JAMKOVÉ GOLFOVÉ IHRISKO
gratis
TRÉNINGOVÉ PLOCHY
PROFESIONÁLNI TRÉNERI
HOTEL INTERNATIONAL**** NOC+FEE od 88 € /osoba
REŠTAURÁCIA, LOBBY & INDOOR BAR
VONKAJŠÍ AJ VNÚTORNÝ BAZÉN
VÍRIVKA, SAUNY A MASÁŽE
GOLFOVÝ REZORT BLACK STORK, VEĽKÁ LOMNICA, +421 52 466 1111, [email protected], www.golftatry.sk
Download

Martin Guttman