Investícia do zmeniek
private equity skupiny
SKYSIDE
Limitovaná investičná ponuka SKYSIDE,
platná do 28. februára 2014
1. Naša filozofia
2. Rozvojový plán spoločnosti Západoslovenské žriedla, a.s.,
člena skupiny SKYSIDE,
3. Profil spoločnosti Západoslovenské žriedla, a.s.
4. Rozvojový plán remeselného pivovaru KALTENECKER,
člena skupiny SKYSIDE
5. Profil remeselného pivovaru KALTENECKER
6. Rozvojový plán administratívno - rezidenčného kompexu
ALŽBETINA, projektu SKYSIDE reality
7. Profil administratívno - rezidenčného komplexu ALŽBETINA,
a realitného segmentu SKYSIDE
8. Profil podnikateľskej skupiny SKYSIDE
9. Kontakt
www.kaltenecker.sk
www.slatina.sk
www.skyside.eu
Investícia do zmeniek
private equity skupiny SKYSIDE
1. Naša filozofia
V skupine SKYSIDE investujeme do perspektívnych projektov v odvetviach
obnoviteľných energií, rýchloobrátkového tovaru a realít. V ére klesajúcich
výnosov z vkladov v bankách vytvárame alternatívne investičné príležitosti
pre privátnych, ale aj korporátnych investorov. Môžu sa tak na priamo
podieľať na výnosoch z našich projektov. Našou ambíciou je ponúknuť
kvalitný komplementárny produkt obmedzenej skupine slovenských,
ale aj zahraničných investorov, ktorí chcú zhodnocovať časť svojich
financií prostredníctvom investícií do cenných papierov naviazaných
na reálne, hmatateľné aktíva v regióne Strednej Európy.
Našu filozofiu sme vniesli v roku 2011 aj do našich finančných produktov,
ktoré predstavujú investičnú príležitosť pre limitovanú skupinu investorov.
Aktuálne vydané zmenky skupiny SKYSIDE sú viazané na tri rozvojové
projekty v skupine SKYSIDE. Ide o projekty týkajúce sa spoločnosti
Západoslovenské žriedla, a.s., remeselného pivovaru KALTENECKER,
a napokon realitného projektu administratívno – rezidenčného komplexu
ALŽBETINA v Košiciach. Naša dôvera v tieto projekty je vyjadrená aj tým,
že vzhľadom na ich predpokladaný výnos ponúkame investorom na našom
kapitálovom trhu vysoko konkurencieschopný produkt s ročným výnosom
v závislosti od doby splatnosti zmenky aj niekoľkonásobne prevyšujúcim
výnosy na bankových depozitoch.
Hlavné investičné zámery v našich vybraných projektoch sú:
- v spoločnosti Západoslovenské žriedla, a.s., rozvojový plán
zásadná modernizácia výrobných kapacít a následne produkcia
lídra v oblasti nealkoholických nápojov. Toto všetko popri rozvíjaní
s rozsahom investícií 8 mil. € sa delí na dva základné piliere:
nápojov určená pre jej kľúčového odberateľa, nadnárodného
obchodnej značky Slatina.
- v prípade remeselného pivovaru KALTENECKER ide predovšetkým
o exportné iniciatívy na trhy Maďarska, Poľska, Ruskej federácie
a USA.
2
www.kaltenecker.sk
www.slatina.sk
www.skyside.eu
Investícia do zmeniek
private equity skupiny SKYSIDE
- v prípade realitného projektu ALŽBETINA v Košiciach, vytvoríme
priamo v centre mesta Košice, administratívno – rezidenčný
a predaj.
v priestoroch meštianskeho domu, kultúrnej pamiatky situovanej
komplex vysokého štandardu s priestormi a bytmi na prenájom
2. Rozvojový plán spoločnosti Západoslovenské
žriedla, a.s., člena skupiny SKYSIDE
Západoslovenské žriedla, a.s. v rámci svojej rozvojovej stratégie realizujú
investície v celkovej výške 8 mil. €, ktoré umožnia modernizáciu tepelného
hospodárstva, stavebné úpravy budov a predovšetkým inštaláciu novej,
inovatívnej a vysoko efektívnej výrobnej linky. Projekt si svojou kvalitou
získal aj dôveru štátnej agentúry zodpovedajúcej za implementáciu
fondov EÚ a bude tak spolufinancovaný prostredníctvom zdrojov
z Európskeho spoločenstva v rámci grantových schém zameraných
na modernizáciu výrobných kapacít. Investície si kladú za cieľ významne
prispieť k zvýšeniu konkurencieschopnosti závodu spoločnosti
Západoslovenské žriedla a.s. v tvrdej konkurencii na trhu s minerálnymi
vodami na Slovensku. Rovnako si kladú za cieľ naplniť požiadavky
aktuálne kontrahovaného klienta, jedného z najväčších a najvýznamnejších
hráčov na svetovom trhu nealkoholických nápojov vlastniaceho mnoho
celosvetovo známych značiek nealko nápojov a iných potravín.
Primárnym cieľom rozvojového plánu spoločnosti Západoslovenské
žriedla je zvýšenie výrobnej kapacity až na 18 tisíc fliaš za hodinu
(očakávaná priemerná denná produkcia 140 tis. fliaš), ktoré budú aktuálne
po inštalácii novej výrobnej linky v marci 2014. Spomínaný kontrakt
so svetovým lídrom zabezpečí plné vyťaženie tejto novej,špičkovej
a energeticky nenáročnej technológie.
3
www.kaltenecker.sk
www.slatina.sk
www.skyside.eu
Investícia do zmeniek
private equity skupiny SKYSIDE
Týmto vzniká investorom do našich zmeniek príležitosť spolupodieľať
sa na rozvojovom pláne spoločnosti Západoslovenské žriedla, a.s.,
a zhodnotiť svoje prostriedky cez obchodné úspechy obnoveného
a kapacitne rozšíreného závodu spoločnosti v Slatine.
3. Profil spoločnosti Západoslovenské žriedla, a.s.
Západoslovenské žriedla, a.s. majú na Slovensku historicky najdlhšiu
skúsenosť v plnení minerálnych vôd. V súčasnosti sa vo výrobnom
závode plnia popri tradičnej, a na trhu zavedenej značky prírodnej
minerálnej vody Slatina, aj privátne značky pre obchodné reťazce.
Výhodná lokalizácia výrobného závodu spoločnosti a jeho skladových
kapacít dáva Západoslovenským žriedlam, a.s. konkurenčnú výhodu
v segmente privátnych značiek z pohľadu dostupnosti ku kľúčovým
logistickým centrám v okolitých krajinách. Viac informácii na www.slatina.sk
4. Rozvojový plán remeselného pivovaru
KALTENECKER, člena skupiny SKYSIDE
Do inovatívnych technológii Pivovaru KALTENECKER preinvestovala
skupina SKYSIDE v rokoch 2011 a 2012 čiastku 4,5 mil. €. Po uvedení
inovatívnych technológií do prevádzky pivovar zvýšil svoju produkčnú
kapacitu z pôvodných 2 tis. hl ročne na 15 tis. hl ročne. Tým sa pivovar
KALTENECKER stal najrýchlejšie rozvíjajúcim remeselným pivovarom
na Slovensku.
4
www.kaltenecker.sk
www.slatina.sk
www.skyside.eu
Investícia do zmeniek
private equity skupiny SKYSIDE
Produkty pivovaru KALTENECKER zaznamenávajú dopyt predovšetkým
z Maďarska, Poľska a Ruskej Federácie a USA. V snahe uspokojiť
rastúci spotrebiteľský záujem, pripravujeme masívnu podporou exportu
značky v roku 2014. Pre KALTENECKER to znamená zvýšenie podielu
exportu na celkovej produkcii na úroveň 60 percent, čo bude predstavovať
vývoz až 9 tis. hl slovenského prémiového piva do zahraničia od roku
2014. Ďalšou etapou rozvoja pivovaru bude rozšírenie výrobnej kapacity
na 45 tis. hl pri výške investície cca 7,5 mil. € v rokoch 2014 a 2015.
To ponúka príležitosť investorom do našich zmeniek spolupodieľať sa
na tomto exportnom pláne, a zhodnotiť svoje prostriedky cez obchodné
úspechy značky KALTENECKER na nových trhoch.
5. Profil remeselného pivovaru KALTENECKER
Remeselný pivovar KALTENECKER v Rožňave je odborníkmi na pivovarníctvo,
ale aj odbornými médiami doma i v zahraničí často označovaný za
„žraloka medzi slovenskými pivovarmi“ alebo za „klenot slovenského
pivovarníctva“. V novodobej histórií pivovarníctva patrí na Slovensku
medzi najstaršie a najznámejšie slovenské remeselné pivovary a v roku
2013 oslávil 16. výročie svojho vzniku. Dodnes tento pivovar zaznamenal
mnoho úspechov a prvenstiev. Vyrába až 22 druhov pivných špeciálov,
z toho 10 druhov celoročne a zvyšok ako exkluzívne sezónne pivá.
V zime sú to hlavne pivá silné, hutné, na jar prichádzajú do ponuky
o niečo slabšie pivá a v lete dominujú pivá, ktoré majú úlohu osviežiť
v horúčavách. Dôkazom nespornej kvality produktov nesúcich značku
KALTENECKER ja aj to, že Slovenská pivovarnícka Akadémia udelila
prestížny titul Pivo roka 2011 pivnému špeciálu Brokát B27 Old Beer
a v roku 2012 pivnému špeciálu No Limit 22˚. V roku 2013 Ministerstvo
poľnohospodárstva a rozvoja vidieka SR udelilo značku kvality SLOVAK
GOLD remeselnému pivovaru Kaltenecker až na 7 výrobkov a tieto sa
môžu logom Slovak Gold označovať do 21.5.2016.
Viac informácii na www.kaltenecker.sk
5
www.kaltenecker.sk
www.slatina.sk
www.skyside.eu
Investícia do zmeniek
private equity skupiny SKYSIDE
6. Rozvojový plán administratívno – rezidenčného
komplexu ALŽBETINA, projektu SKYSIDE reality.
Budova meštianskeho domu, kultúrnej pamiatky v centre Košíc bude
počas najbližších mesiacov v rekonštrukcii. Jej realizátorom bude
spoločnosť Alžbetina s.r.o. Komplex po rekonštrukcii ponúkne v rámci
4 podlažnej budovy priestory na prenájom ako aj 4 mezonetové byty
určené na predaj. Budú tu kancelárske priestory, reštaurácia, vinotéka,
wellness a lekáreň. Projekcia výnosov administratívno - rezidenčného
komplexu ALŽBETINA sa bude skladať z príjmov za predaj bytov a dlhodobý
prenájom priestorov, prípadne z výnosov z predaja budovy realitnému
fondu.
SKYSIDE ponúka investorom do zmeniek príležitosť spolupodieľať sa
na projekte administratívno - rezidenčného komplexu ALŽBETINA,
a zhodnotiť svoje prostriedky cez predaj resp. prenájom exkluzívnych
priestorov v historickom centre Košíc.
7. Profil administratívno – rezidenčného objektu
ALŽBETINA, a realitného segmentu SKYSIDE
Projekt administratívno - rezidenčného objektu Alžbetina je realizovaný
spoločnosťou Alžbetina s.r.o., ktorá patrí do realitného segmentu skupiny
SKYSIDE. Segment nehnuteľností v rámci skupiny okrem spoločnosti
Alžbetina s.r.o. reprezentujú spoločnosti Ramon s.r.o., Structura s.r.o.,
SKY Reality s.r.o., J&J stav s.r.o a Profin account s.r.o. Tieto spoločnosti
patriace do portfólia skupiny SKYSIDE reprezentujú Penzión Kukučka
v Štrbe, ktorý je aktuálne v prevádzke a pred rekonštrukciou a dobudovaním
wellness centra, Hotel SEMAFOR v Štrbe pred rozsiahlou rekonštrukciu,
či hotel Poštár na Zemplínskej Šírave, tiež pred plánovanou rekonštrukciou.
Viac informácii na www.skyside.eu/reality
6
www.kaltenecker.sk
www.slatina.sk
www.skyside.eu
Investícia do zmeniek
private equity skupiny SKYSIDE
8 Profil podnikateľskej skupiny SKYSIDE
Skupina SKYSIDE na Slovensku úspešne podniká už viac ako 10 rokov
a dynamicky rozvíja svoju činnosť vo viacerých oblastiach hospodárstva.
Je investične aktívna najmä v energetike, v realitnom developmente
v oblasti rýchloobrátkového tovaru (FMCG), ktoré ponúkajú investičnú
príležitosť a možnosť vytvárania dlhodobo stabilnej trhovej pozície
v jednotlivých segmentoch. Skupina SKYSIDE má v súčasnosti prostredníctvom
svojich dcérskych spoločností tím viac ako 250 spolupracovníkov, profesionálov
v oblastiach financií, energetiky, stavebníctva, potravinárstva, realít
a logistiky. Svoju činnosť organizuje prostredníctvom svojich pobočiek
v Bratislave, v Košiciach, v Prahe, v Amsterdame a v Sofii. Skupina
SKYSIDE, rešpektuje zásady spoločensky zodpovedného podnikania,
je aktívna aj v projektoch zameraných na podporu talentovanej mládeže
v oblastiach športu, či kultúry a prihliada na to, aby projekty riaden
skupinou nemali negatívny dopad na životné prostredie.
7
www.kaltenecker.sk
www.slatina.sk
www.skyside.eu
9. Kontakt:
SKYSIDE private equity,
AUPARK TOWER, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
email: [email protected]
Download

Investícia do zmeniek private equity skupiny SKYSIDE