Obec Skalka nad Váhom
Číslo 1 - apríl 2011
Ročník VI.
Fašiangy
Fašiangy našich detí
Fašiangové stretnutie
Aj keď deti z našej materskej a základnej školy ešte úplne nerozumejú podstate fašiangov a nasledujúceho pôstu ani jeden rok si
nenechajú ujsť fašiangový karneval. Aj tento rok nebolo tomu inak.
Niektoré deti už od januára plánovali akým filmovým alebo rozprávkovým hrdinom sa aspoň na pár chvíľ stanú. Tešili sa, či budú mať
krajšiu masku ako ich kamarát a či ich ostatní spoznajú. Tie mladšie
si len vybrali, čím chcú byť a rodičia už zaobstarali, čo bolo treba,
no a tí starší školáci si už aj sami dokázali zhotoviť nejakú tú masku.
A keď sa doma nedalo nič vymyslieť, pomohla požičovňa.
Fašiangy. To krásne predpôstne obdobie. Symbol veselosti, zábavy,
hodovania a pitia. Také boli fašiangy v minulosti a také sa v redukovanej podobe zachovávajú takmer vo všetkých regiónoch Slovenska i
dnes. Obdobie fašiang sa začína už v čase Troch kráľov a trvá do popolcovej stredy. Po fašiangoch nasleduje čas štyridsaťdňového pôstu. V slovenských dedinách k fašiangovému obdobiu neodmysliteľne
patrili zakáľačky. V poslednú fašiangovú nedeľu sa mládenci vyobliekaní
do masiek vydávali na obchôdzku dedinou – z domu do domu. Za odmenu
dostávali slaninu, klobásy, vajíčka,
koláče, ale i pálenku. K typickému fašiangovému pečivu, ktoré sa ponúkalo, patrili smažené šišky a fánky.
Vyvrcholením fašiangového obdobia vo fašiangový utorok bola
posledná muzika spojená s pochovávaním basy. Takmer vo všetkých
obciach sa v posledný fašiangový víkend konajú dedinské zakáľačky a ľudové zábavy. Troška nám prišlo ľúto, že my pre našich ľudí
nemáme možnosť usporiadať žiadnu fašiangovú veselicu, nakoľko
nemáme vhodné priestory. A taká fašiangová zakáľačka by už asi
tiež nebola zaujímavá, pretože sa koná všade na okolí.
Termín karnevalu bol stanovený – tento rok si vybrali presne fašiangový utorok 8. marca - všetky prípravy masiek boli hotové, rodičia
a starí rodičia pozvaní a tak sa deti spolu s pani učiteľkami popoludní
po vyučovaní začali vo svojom prestrojení zhromažďovať v zasadačke
obecného úradu. Prázdna a chladná zasadačka sa začala zapĺňať
princeznami, pirátmi, včielkami, lienkami a inými roztomilými rozprávkovými bytosťami. Hudba hrala, deti sa dosýta vytancovali
a pozabávali. No a nesmela, ako na ozajstnom plese, chýbať ani
tombola s peknými a pre deti lákavými cenami. A nakoľko na druhý
deň bola už popolcová streda, karneval sa nemohol zaobísť bez
pochovávania basy.
Pani učiteľky a rodičia boli radi, že sa zábava vydarila, deti sa vyšantili
a už sa tešia na budúci rok ako si užijú fašiangy.
Tak sme vymysleli malé stretnutie občanov pri hudbe spojené s
ochutnávkou fašiangového pečiva, horúceho punču a čaju (s rumom
pre dospelých). No a v nedeľu 6. marca o 15.00 h. to vypuklo. Počasie bolo slnečné, ale veľmi studené. Ľudia si podupkávali pri hudbe
a zohrievali sa horúcim punčom a čajom s rumom. Šišky a fánky boli
veľmi chutné, hlavne úplne čerstvé. Hojná účasť občanov nás milo
prekvapila a bola zadosťučinením našej práce. Bol to taký NULTÝ
ročník fašiangov v našej obci. Myslíme si, že sa celkom vydaril. Ďakujeme.
Redakčná rada
2.
Naša obec sa pekne rozrastá,
každým rokom nám pribúdajú
noví spoluobčania. Už sme stratili
prehľad a častokrát sa pri bežnom
stretnutí nepoznáme a čo je horšie,
obchádzame sa bez pozdravu.
Preto sme sa rozhodli všetkým
občanom, hlavne tým, ktorí neprejavujú záujem o dianie v obci
predstaviť poslancov Obecného
zastupiteľstva v Skalke nad Váhom
pre volebné obdobie 2010 - 2014.
Mgr. Anna Gugová
Už 30 rokov som občiankou našej
obce. Zdá sa mi, že čas sa vôkol
mňa zastavil. Žiadne veľké zmeny,
slabá aktivita a možnosť osobnej
pomoci ma priviedli k tomu, že
som sa rozhodla kandidovať za
poslankyňu.
Týmto chcem poďakovať svojim
voličom a zároveň ich presvedčiť o
mojej snahe a schopnostiach.
Bc. Ivona Hejdišová
Volám sa Ivona Hejdišová, mám
40 rokov. Niektorí občania ma
poznajú, niektorí nie a preto sa
im chcem predstaviť. V Skalke
nad Váhom bývam 17 rokov. Som
vydatá a mám 2 synov.
Bývam v osade Hejdiš (Kopanice). Vyštudovala som vysokú školu
Obecný spravodajca
Predstavujeme poslancov
Pedagogickú v Trnave. Pracujem
ako SZČO. Poslancom som sa rozhodla byť preto, lebo ma baví práca
s ľuďmi, rada sa učím nové veci a
rada by som chcela aj s ostatnými
poslancami zmeniť niektoré veci
v našej obci, ktoré sa dlhé roky
vôbec nezmenili.
Som rada, že občania mi dali dôveru a dúfam,že ich nesklamem.
Ďakujem. Ivona.
Mariana Lukšová
Žijeme v jednej obci, máme tu
deti, rodinu, priateľov a prežívame
tu veľkú časť svojho života. Treba
si uvedomiť, že sami si utvárame
našu obec a dodržiavanie verejného poriadku a všeobecnej čistoty v
obci je jedným zo základných predpokladov kvalitného susedského a
občianskeho spolunažívania.
Za najdôležitejšie považujem
prebudenie záujmu občanov o
veci spoločné a zveľaďovanie životného prostredia, aby bolo také
samozrejmé, ako zveľaďovanie
vašich záhradiek a dvorov. Keď
spoločným úsilím zmiznú všetky
smetiská a divé skládky okolo
Váhu, potom naša práca v prospech celku nebude zbytočná.
Mgr. Jana Rabšíková
V prvom rade sa chcem poďakovať všetkým vám, ktorí čítate
tieto noviny za opätovne prejavenú dôveru. Je to pre mňa výzva
pracovať pre ľudí čo najlepšie. I
v tomto volebnom období budem
so skupinkou ľudí, na ktorých sa
môžem spoľahnúť, pracovať v
kultúrnej komisii, ktorá pripravuje i
Obecného spravodajcu. Je mnoho
vecí, ktoré ma v mojom okolí trápia.
Nečistota a neporiadok na našich
uliciach, neudržiavaná zeleň,
parkovanie kamiónov kdekoľvek
a kedykoľvek, ľahostajnosť ľudí
a benevolentnosť zodpovedných
k veciam verejným. Toto všetko
sa musí zmeniť. Viem, že to nie
je možné zo dňa na deň, musíme
k tomu dospieť – sebareflexiou,
sebadisciplínou. Ukážme našim
susedom, že to ide... len treba začať u seba. „Nečakám, že obecný
úrad mi vymetie cestu a pokosí
trávu pred domom a v okolí. Ja to
dokážem urobiť sama a možno lepšie - spríjemním si svoje okolie...,
urobím niečo pre svoje zdravie...,
robím niečo dobré pre seba, z čoho
majú osoh aj iní susedia - hovorí sa
tomu pozitívna externalita.“ Kultúra
sa z našej obce vytratila už pred
pár rokmi. Vraj sme ju nepotrebovali. Niektorí ju možno nepotrebujú
dodnes, ale kultúru a spoločenský
život potrebuje každý človek ako
kvet vodu. Bez nej zakrnieva,
mentálne sa nerozvíja, uzatvára
sa do seba. Ja osobne sa veľmi
teším na náš zrekonštruovaný
kultúrny dom.
Máme veľa plánov a nápadov,
ako vám spríjemniť život v našej
obci. Dúfam, že sa nám s vašou
pomocou aj podaria zrealizovať.
Opäť sa budeme stretávať, spoznávať a mať radosť zo života.
Veď Boh stvoril ľudí, aby tu boli
jeden pre druhého..., aby si pomáhali...,chápali sa a navzájom sa
podporovali v časoch dobrých, aj
tých zlých. Každý z vás je osobnosť
a má ostatným čo ponúknuť. Teším
sa na naše spoločné „prebudenie“
a spoluprácu.
Ľuboš Samák
Volám sa Luboš Samák, narodil
som sa v Trenčíne a do Skalky som
sa presťahoval pred šiestimi rokmi.
Manželka pochádza zo Skalky nad
Váhom a máme dve deti, syna a
dcéru.
Na poslanecké miesto som
nastúpil ako prvý náhradník a na
januárovom zastupiteľstve som
bol starostom menovaný na post
zástupcu starostu našej obce.
Tiež som bol zvolený za predsedu
finančnej komisie a ako člen pracu-
číslo 2 apríl 2011
jem v stavebnej komisii. Obecným
zastupiteľstvom mi bola určená
zodpovednosť za obvod obce
Skalská Nová Ves od cintorína po
dom č. popisné 63. Rád pomôžem
každému pri riešení problémov a
požiadaviek, ktoré za vás predložím na obecnom zastupiteľstve
na prerokovanie. Dúfam, že v súčinnosti s celým obecným zastupiteľstvom sa nám bude dariť pri ich
riešení k všeobecnej spokojnosti.
Ďalej je mojim prioritným cieľom,
aby každý občan obce bol plne
informovaný o správe, finančnej
situácii obce, o kúpach, predajoch
prenájmoch a v neposlednom rade
o platobnej disciplíne subjektov,
ktoré používajú obecné priestory,
alebo obecný majetok. Nakoľko
sa jedná o majetok nás všetkých
ubezpečujem každého, že budem
konať s najlepším vedomím, svedomím a vždy na prospech obce.
Blanka Tršková
Som nezávislý kandidát, mám
47 rokov, som vydatá a mám dve
deti. Ďakujem občanom za hlas,
ktorý mi dali vo voľbách, verím, že
vás nesklamem, pretože mi záleží
na budúcnosti našej obce, v ktorej
som vyrastala a ku ktorej sa hrdo
hlásim.
číslo 2 apríl 2011
Miroslav Vendžúr
Na úvod si dovolím predstaviť
moju osobu. Volám sa Miroslav
Vendžúr, bývam v časti Skalská
Nová Ves II/119. Mám 46 rokov,
som ženatý, mám 3 deti - dvoch
vysokoškolákov a jedného stredoškoláka. Pracujem dlhodobo
v manažérskych funkciách, momentálne vediem oddelenie kvality a kontroly v strojárskej firme.
Venujem sa taktiež audítorským
činnostiam a pracujem v rôznych
iných komisiách. V prvom rade
sa chcem poďakovať voličom za
prejavenú dôveru pri voľbách do
obecného zastupiteľstva. I keď
moje rozhodovanie o kandidatúre
nebolo ľahké (moja práca mi nedáva veľa priestoru na iné aktivity),
stav obce, nespokojnosť a v neposlednom rade i oslovenie skupinou
občanov ma nakoniec presvedčili
o potrebe angažovania sa v tejto
oblasti. Napriek tomu, že som
kandidoval na kandidátke Smeru,
som nezávislý poslanec. Moje
pôsobenie poslanca sa vzťahuje
na oblasť stavebnej a finančnej
komisie, nevyhýbajúc sa pritom angažovania i v ostatných komisiách.
Nie som typ populistu - preto
nerád zbytočne hovorím, radšej
viac konám. Mojou poslaneckou
prioritou bude viac počúvať ako
rozprávať, a nesľubovať veci ktoré
nedokážem splniť. Cítim sa byť
zodpovedný nielen voči tej časti
voličov ktorí mi dali svoj hlas, ale aj
voči tým, ktorí si vybrali iných kandidátov. Už v priebehu prvých troch
mesiacov sme sa ako poslanci
mali možnosť zoznámiť so stavom
diania v obci (nedostatkami), a to
hlavne v oblasti športu, životného
prostredia, deficitom obecných
informácii, dlhodobého neplatenia
nájmu a daní, atď. Sú to všetko
záležitosti s ktorými sa v obci veľmi
nepracovalo - a pokiaľ pracovalo,
tak nie naplno a nie úspešne.
Pokiaľ by som zhodnotil prvé tri
mesiace činnosti zastupiteľstva tak
môžem konštatovať, že určité veci
Obecný spravodajca
sa i napriek krátkej dobe podarilo
naštartovať (napr. futbal, verejné
stretnutia obecného zastupiteľstva,
internetová stránka obce) - iné potrebujú svoj čas a chuť riešiť ich
spoločne so starostom, poslancami a v neposlednom rade taktiež s
občanmi. Doterajšia nespokojnosť
a upozornenia občanov okrem
športu a realizácie neverejných
zastupiteľstiev smerovali hlavne na
oblasť životného prostredia. Musím
priznať, že súčasný stav je viac ako
nevyhovujúci. V našom katastri
sa nachádza jedna z najväčších
nelegálnych skládok na Považí.
Mimo jednotlivcov z našej obce
sa v nemalej miere o to pričinilo i
široké okolie. Stalo sa pravidlom
stretávať v blízkosti skládky automobily s rôznymi ŠPZ najviac však
IL alebo PU. Je to holý fakt.
Svoje pozemky sme si len tak z
pohodlnosti a nedbanlivosti (alebo
za úplatu ?) nechali beztrestne zavážať odpadom a fekáliami zo širokého okolia. Vyvážalo sa hockde,
najlepšie hneď vedľa komunikácie.
Nik nebral ohľad na to, že pozemky
pod smetiskom patria súkromným
vlastníkom a PD ich iba užíva.
Prvé kroky teda zákonite museli
smerovať k zastaveniu vyvážania
odpadu, nakoľko určitá časť z
neho spĺňa atribút nebezpečného.
Súčasné opatrenia sú však len
dočasné a obec musí prijať také
opatrenia, ktoré budú trvalé.
Je to dlh voči občanom a ten si
obec musí splatiť formou rekultivácie zmienených nelegálnych
skládok, ako i zriadením zberného
dvora, ktorý danú problematiku
bude riešiť.
Som rád, že v tejto otázke panuje
zhoda medzi poslancami a občanmi, nakoniec rekultiváciu skládky
mali v programe i všetci kandidáti
na starostu. Touto cestou chcem
zároveň požiadať občanov o konštruktívnu pomoc týkajúcu sa spolupráce s poslancami. Nápomocní
môžu byť hlavne svojimi radami,
postrehmi a v neposlednom rade i
trpezlivosťou pri zavádzaní niektorých opatrení. Je viac ako pravdepodobné, že určité rozhodnutia
budú bolestivé a časť občanov
nebude s nimi stotožnená. Bohužiaľ, momentálna situácia si vyžaduje rýchle a neodkladné riešenie
a akékoľvek zaváhanie môže obec
dostať do ešte väčších ťažkostí.
Z doterajších pracovných stretnutí
zastupiteľstva je však evidentné,
že všetci poslanci chcú pracovať
a zlepšiť súčasný stav obce.
Som presvedčený, že so spoločne
vynaloženým úsilím sa naša obec
bude môcť čoskoro porovnávať s
obcami, ktoré podobné problémy
úspešne zvládli už v minulosti.
3.
100 dní v novom funkčnom období
Uplynuli už tri mesiace od komunálnych volieb
a ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. Každého z nás, mám na mysli poslancov
obecného zastupiteľstva, i mňa ako starostu, si
zvolili občania priamo vo voľbách. Mám pred
sebou jasné ciele i program, ktorým som oslovil
voličov a chcem ho naplniť. K tomu potrebujem
pochopenie a pomoc nielen poslancov obecného
zastupiteľstva, ale aj vás, vážení občania.
Potvrdilo sa, že skupina ľudí má neustále záujem znepríjemňovať
život mne, ale i ostatným občanom v našej obci, sústavným osočovaním a ohováraním založeným na nepravde a závisti. Nepríjemností, nevraživostí, priamych i nepriamych konfrontácií je neúrekom. Pripadá mi to, akoby časť občanov doteraz nebývala v našej
obci, alebo ako keby žila v diktatúre a nemala možnosť podieľať
sa na veciach verejných. Takzvaná „opozícia“ riadne naštartovala tlakovú vlnu voči obecnému úradu. Mnohí sú zrazu ekológovia,
ekonómovia, mnohí sú vo veľa odboroch najspravodlivejší, mnohí
sú tí, ktorí mávnutím ruky a z ničoho pretvoria obec na krajšiu, bohatšiu i súdržnejšiu. Úprimne sa zamyslime každý sám nad sebou,
obzrime sa dozadu a položme si otázku ako a čím sme boli my
sami obci nápomocní...
O dobro obce ide a musí ísť predovšetkým mne, len je to akosi
inak vnímané. Nie všetko je o peniazoch, ale žiaľ tieto sú veľmi potrebné k plneniu požiadaviek občanov i k fungovaniu obce. Často
sú skloňované slová od kolegov starostov i poslancov iných obcí,
ktorí prevzali zodpovednosť na ďalšie obdobie, že nie sú peniaze,
že sú neúmerne zadlžení a tiež nemajú na ďalšie plynulé fungovanie obce. Ani naša obec nie je výnimkou a veľké finančné problémy sú aj u nás. Počas posledných dvoch rokov nám to všetkým
kompetentným odobralo veľmi veľa energie a ešte veľa energie,
času, trpezlivosti si to bude vyžadovať aj v ďalšom období, pokiaľ
chceme ísť cestou rozvoja.
Hovorí sa o neinformovanosti, o nekompetentnom riadení obce,
o podvodoch, o tých najhorších scenároch. Hovorí sa nahlas o
tom, ako som si nadeľoval výplaty, ako som postavil niekoľko rodinných domov, ako som preferoval rodinkárstvo, klientelizmus.
Toto osočovanie a ohováranie založené na intrigách niekoľkých
jednotlivcov naberajú na obrátkach a niekomu veľmi záleží, aby
tomu občania uverili, pretože takýmto informáciám ľudia radi veria.
Je na Vás vážení občania nakoľko sa dlho poznáme, aby ste si o
tom všetkom vytvorili svoj názor sami a podhodeným klamstvám
neuverili. Odmeňovaný som bol a aj som platom, ktorí mi podľa
zákona schválili poslanci OcZ, tak isto, ako schvaľovali aj investičné akcie v prospech rozvoja obce. Som sklamaný, že niektorí z
bývalých poslancov sa dištancujú od svojich rozhodnutí. Je poľutovania hodné, že tie ťažké situácie a rozhodnutia, ktoré sme spoločne zvládli teraz nechcú obhajovať, alebo bojazlivo mlčia. Možno
by nebolo zlé oživiť myšlienky z predchádzajúcich období terajším
oponentom a zábudlivcom. Nie som stopercentný, ani sa za takého nepovažujem, ale pracoval som aj spolu s poslancami minulých
období podľa najlepšieho vedomia a svedomia. Viem pochopiť,
viem uznať, viem pomôcť a chcem byť takým aj naďalej. Som vo
funkcii štvrté volebné obdobie a dobre viem, o čom funkcia starostu je. Mrzí ma však, že všetko, čo sa v obci za spomenuté obdobia
robilo a budovalo už akoby nie je pravda, alebo to nechceme vidieť.
Naša obec je na dobrej ceste k rozvoju, ešte treba nájsť spoločného menovateľa vo forme spolupráce medzi starostom a poslancami OcZ. Podkopávanie nôh a neustále tlaky na moju osobu
ma neprinútia sklamať občanov našej obce. Preto by som vás, milí
spoluobčania, na záver môjho príspevku poprosil, aby sme spoločne hľadali cesty vpred a nie vzad. Je na vás, či uprednostníte
vzájomnú spoluprácu a dobré spolunažívanie, pretože v urážaní,
ohováraní, udávaní a intrigách cesta k rozvoju obce nevedie.
Prajem vám všetkým, vážení spoluobčania, príjemné prežitie
veľkonočných sviatkov, veľa zdravia, spokojnosti a vzájomného
porozumenia pri ďalšej spolupráci.
Anton Horečný
Obecný spravodajca
4.
číslo 2 apríl 2011
Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.12.2010
Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Skalke nad Váhom
A. berie na vedomie
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy
obce,
2. vystúpenie novozvoleného starostu,
B. konštatuje, že
1. novozvolený starosta obce Anton Horečný zložil zákonom predpísaný sľub starostu
obce,
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva
Mgr. Anna Gugová, Bc.Ivona Hejdišová, p.
Mariana Lukšová, Mgr. Jana Rabšíková, p.
Ľuboš Samák, p. Blanka Tršková a p. Miroslav
Vendžúr zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Skalke nad Váhom
poveruje
poslanca Mgr. Janu Rabšíkovú zvolávaním a
vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v
prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3
tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov.
Uznesenie č. 3
Obecné zastupiteľstvo v Skalke nad Váhom.
A. zriaďuje
dočasné komisie, a to mandátnu, návrhovú
a volebnú,
B 1. volí
1) predsedu mandátnej komisie Mgr. Annu
Gugovú,
2) členov mandátnej komisie, poslancov p.
Miroslava Vendžúra a Bc. Ivonu Hejdišovú,
B 2. volí
1) predsedu návrhovej komisie p. Ľuboša
Samáka,
2) členov návrhovej komisie, poslancov p. Miroslava Vendžúra a p. Blanku Trškovú,
B 3. volí
1) predsedu volebnej komisie p. Marianu
Lukšovú,
2) členov volebnej komisie, poslancov p. Blanku Trškovú, Mgr. Janu Rabšíkovú.
Uznesenie č. 4
Obecné zastupiteľstvo v Skalke nad Váhom
A. zriaďuje
Stále komisie, a to finančnú, stavebnú, kultúrnu, školskú, sociálnu a verejného poriadku,
B. volí
1) predsedu trojčlennej finančnej komisie p.
Ľuboša Samáka,
2) predsedu päťčlennej stavebnej komisie p.
Miroslava Vendžúra,
3) predsedu štvorčlennej kultúrnej komisie Mgr.
Janu Rabšíkovú,
4) predsedu trojčlennej školskej komisie Mgr.
Annu Gugovú,
5) predsedu trojčlennej sociálnej komisie Bc.
Ivonu Hejdišovú,
6) predsedu trojčlennej komisie verejného
poriadku p. Marianu Lukšovú,
C. poveruje
Predsedov komisií predložením návrhov na
členov komisií - poslancov a odborníkov z radov obyvateľov obce v termíne do 30 dní.
Uznesenie č. 5
Obecné zastupiteľstvo v Skalke nad Váhom.
A. určuje
zodpovednosť poslancov za jednotlivé obvody
obce:
a) Časť obce Skala od č. 1 po č. 90 Mgr. Anna
Gugová,
b) Časť obce Skala od č. 91 po č. 114 Mgr.
Jana Rabšíková,
c) Časť obce Skalská Nová Ves od cintorína
po č. 63 p. Ľuboš Samák,
d) Časť obce Skalská Nová Ves od č. 64 po
č.103, vrátane bytovky a nového stavebného
obvodu p. Mariana Lukšová,
e) Časť obce Skalská Nová Ves od č. 104 po
č. 136 p. Miroslav Vendžúr,
f) Časť obce Skalská Nová Ves od 137 po č.
180 (kopanice) p. Ivona Hejdišová,
g) Časť obce Újazd vrátane časti Nová Ves za
cintorínom p. Blanka Tršková.
Uznesenie č. 6
Obecné zastupiteľstvo v Skalke nad Váhom
A. určuje
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred
voľbami na celé funkčné obdobie mesačný plat
starostu vo výške 2,20-násobku priemernej
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstva vyčíslenej na základe údajov
Štatistického úradu SR za predchádzajúci
kalendárny rok,
B. schvaľuje
zásady odmeňovania poslancov Obecného
zastupiteľstva a členov komisií Obecného zastupiteľstva v Skalke nad Váhom s účinnosťou
od 01.01.2011.
Uznesenia a informácie z prvého riadneho
zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Skalke nad Váhom, konaného dňa
27.01.2011 v zasadačke obecného úradu.
Uznesenie č. 1/2011:
Obecné zastupiteľstvo v Skalke nad Váhom
schvaľuje program prvého riadneho zasadnutia.
Inf. č. 1/2011:
Obecné zastupiteľstvo v Skalke nad Váhom
vzalo na vedomie informáciu o plnení uznesení
z ustanovujúceho zasadnutia konaného dňa
27.12.2010.
Inf. č. 2/2011:
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie pripomienky a dopyty vznesené obyvateľmi obce.
Inf. č. 3/2011:
Obecné zastupiteľstvo v Skalke nad Váhom
vzalo na vedomie informáciu starostu o poverení poslanca pána Ľuboša Samáka do funkcie
zástupcu starostu obce.
Uznesenie č. 2/2011:
Obecné zastupiteľstvo v Skalke nad Váhom
na návrh predsedov komisií volí:
a) členov komisie finančnej: p. Miroslava Vendžúra a p. Boženu Jančovú,
b) členov komisie stavebnej: p. Ľuboša Samáka, p. Petra Košúta, p. Milana Tršku a p.
Antona Dúžeka,
c) členov komisie kultúrnej: p. Magdalénu
Bučkovú, Bc. Helenu Mikušíncovú a p. Ľudmilu
Žúžiovú,
d) členov komisie školskej: Bc. Ivonu Hejdišovú
a Mgr. Miroslava Šumichrasta,
e) členov komisie sociálnej: p. Blanku Trškovú
a Bc. Miroslavu Hejdišovú,
f) členov komisie pre verejný poriadok: Mgr.
Annu Gugovú a p. Elenu Ferejovú.
Uznesenie č. 3/2011:
Obecné zastupiteľstvo v Skalke nad Váhom
schvaľuje Štatút komisií Obecného zastupiteľstva v Skalke nad Váhom s účinnosťou od
27.01.2011.
Uznesenie č. 4/2011:
Obecné zastupiteľstvo v Skalke nad Váhom
volí radu Obecného futbalového klubu (OFK)
v zložení:
- predseda: Anton Horečný
- podpredseda: Mgr. Anna Gugová
- členovia rady: Bc. Miroslav Ješko, p. Anton
Vykopal, p. Jozef Bahno.
Uznesenie č. 5/2011:
Obecné zastupiteľstvo v Skalke nad Váhom
volí zástupcov do školskej rady:
Mgr. Annu Gugovú a Bc. Ivonu Hejdišovú.
Uznesenie č. 6/2011:
Obecné zastupiteľstvo v Skalke nad Váhom
schvaľuje plán zasadnutí OcZ na rok 2011.
Inf. č. 4/2011:
Obecné zastupiteľstvo v Skalke nad Váhom
vzalo na vedomie plán kontrolnej činnosti na
I. polrok 2011.
Uznesenie č. 7/2011:
Obecné zastupiteľstvo v Skalke nad Váhom
schvaľuje upravené zásady pre hospodárenie
a nakladanie s majetkom obce Skalka nad
Váhom s účinnosťou od 01.02.2011.
Uznesenie č. 8/2011:
Obecné zastupiteľstvo v Skalke nad Váhom
schvaľuje
a) uzatvorenie nájomných zmlúv na dobu 3
roky žiadateľom:
1.
Fraňová Eva
2.
Szoboszlaiová Hana
3.
Valisková Janka
4.
Benko Libor
5.
Kutišová Martina
6.
Peťková Mária
7.
Trenčan Branislav
8.
Mgr. Juricová Viera

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
b)
1.
2.
3.
4.
5.
Lakatošová Lucia
Motola Alexander
Motolová Jana
Lukáčová Martina
Sedláček Pavol
Buranová Martina
Svrbík Miloš
Holíček Jozef
Janega Dalibor
Holíčková Zuzana
Ondračka Pavol
Hodulíková Leona
Lenhartová Vlasta
Mgr. Valisková Lenka
Jankechová Daniela
JUDr. Patková Katarína
Oriešková Viera
Mgr. Kukučová Marcela
Hodulíková Miroslava
Zvoníčková Alena
Petrech Ľuboš
Filo Jozef
Nápoký Pavol
Miklátková Janka
Bartek Ján
Horecký Vladimír
na dobu 1 mesiac žiadateľom:
Tvaroh Jaroslav
Šumichrast Juraj
Škultétyová Terézia
Murková Zdena
Puliš Branislav
Uznesenia a informácie z 2. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Skalke nad
Váhom, konaného dňa 23.03.2011
o 17.00 hod. v zasadačke obecného
úradu.
Uznesenie č. 9/2011:
Obecné zastupiteľstvo v Skalke nad Váhom
schvaľuje upravený program druhého zasadnutia a berie na vedomie určenie zapisovateľa
Ľudmilu Žúžiovú a overovateľov pani Blanku
Trškovú a Mgr. Janu Rabšíkovú.
Inf. č. 5/2011:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
plnenie uznesení z prvého riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného
27.01.2011.
Inf. č. 6/2011:
Obecné zastupiteľstvo v Skalke nad Váhom
vzalo na vedomie dotazy a pripomienky obyvateľov obce.
Uznesenie č. 10/2011:
Obecné zastupiteľstvo v Skalke nad Váhom:
1) doporučuje s účinnosťou od 01.04.2011
úpravu výšky nájomného:
1a) za 140m2 nebytových skladových priestorov nájomníkovi KBD Trading a.s. Jilemnického
2, Trenčín na sumu 1.500.- €/rok,
1b) za 130 m 2 nebytových reštauračných
priestorov nájomníkovi Michaela Daneková,
MIŠA Bar, Slnečná 1355/43, Nemšová na
sumu 1.560.- €/rok, čo činí 130.- € mesačne,
plus náklady na energie podľa článku V. bod 4,
1c) za 31 m2 nebytových priestorov kaderníctva v CSS nájomníkovi Ľubomíra Sabadková,
Dolná Súča 649 na sumu 600.- €/rok, čo činí
50.- €/mesačne plus náklady na energie,
1d) za nebytové prevádzkové priestory vo
Obecný spravodajca
výmere 24,15 m2 nájomníkovi Julianna Ondrášková, Skalka nad Váhom I/66 na sumu
362,25 €/rok, čo činí 30,19 € mesačne plus
energie podľa článku V. bod 4,
1e) za nebytové prevádzkové priestory vo výmere 101,24 m2 nájomníkovi MUDr. František
Gáborík na sumu 1518,60 €/rok, plus náklady
za energie podľa článku V bod5 a parkovacie
priestory pred budovou OcÚ vo výmere 15 m2
vo výške 45.- €,
1f) za nebytové prevádzkové priestory Dušan
Trška Golden Jewell o výmere 17,88 m2 na
sumu 268,20 €/rok, plus náklady za energie
podľa článku V. bod 5 a parkovacie priestory
pred budovou OcÚ vo výmere 15 m2 vo výške
45.- €/rok, čo predstavuje 26,10 € mesačne,
2) vydáva rozhodnutie o úprave výšky nájomného za pozemok pred budovou OcU nájomcu
Marcel Mičko vo výmere 42 m2 na podnikateľské účely v sume 600.-€/rok, plus náklady na
energie podľa článku V. bod 5 a parkovacie
priestory pred OcÚ vo výmere 15 m2 vo výške
45.-€/rok, čo činí 53,75 € mesačne,
3) vydáva rozhodnutie o výpovedi nájomnej
zmluvy podnikateľovi Ľubomír Machara, Bufet
Prístav v k.ú. Skala tak, aby od 01.04.2011
začala plynúť trojmesačná výpovedná lehota
podľa článku IV. bod 3.
Uznesenie č. 11/2011:
Obecné zastupiteľstvo v Skalke nad Váhom
1) zamieta žiadosť Andrey Svedkovej o uzatvorenie nájomnej zmluvy na 1-izbový byt a ukladá
nájomcovi predmetný obecný byt vypratať k
31.03.2011, inak bude vyprataný komisionálne
poverenou firmou na náklady nájomníka,
2) schvaľuje nájom bytu do 30.06.2011 nájomníkom: Jaroslav Tvaroh, Zdena Murková,
Terézia Škultétyová a Juraj Šumichrast, pričom
nájomná zmluva im od 01.07.2011 môže byť
predĺžená za podmienky riadneho splácania
bežného nájmu a vyrovnania celej dlžnej sumy
v termíne do 30.06.2011,
3) schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy do
31.01.2012 nájomníkovi Branislav Puliš.
Uznesenie č. 12/2011:
Obecné zastupiteľstvo v Skalke nad Váhom
schvaľuje zadanie a vypracovanie pasportu
dopravného značenia na miestne komunikácie
firmou Getos s.r.o. v hodnote 1.200.- €.
Uznesenie č. 13/2011:
Obecné zastupiteľstvo v Skalke nad Váhom:
a) zamieta poskytnutie úľavy na dani z nehnuteľností dlžníkovi PD Skalka nad Váhom za
roky 2009 a 2010,
b) doporučuje vyrovnanie dlhu v celkovej výške
25.995,08 eur zápočtom za práce a služby
ktoré poskytne dlžník obci a zabezpečenie
daňovej pohľadávky záložným právom na
majetok dlžníka.
Uznesenie č. 14/2011:
Obecné zastupiteľstvo v Skalke nad Váhom:
a) berie na vedomie výpoveď nájmu z priestorov obecného úradu a vzájomné uznanie dlhu
v celkovej výške 47.983,09 Eur,
b) schvaľuje zápočet na zníženie dlhu z návrhu fy COVER s.r.o. vo výške 2.395 Eur za
podmienky doloženia dokladov o zakúpení,
alebo faktúr za práce, ktoré sú predmetom
zápočtu,
c) doporučuje zabezpečiť pohľadávku záložným exekučným právom.
5.
Uznesenie č. 15/2011:
Obecné zastupiteľstvo v Skalke nad Váhom:
a/ schvaľuje usmernenie k financovaniu Obecného futbalového klubu:
1. výšku mesačných odmien:
1a) tréner dospelých 150.- € netto
1b) tréner žiakov 100.- € netto,
2. výšku vstupného na majstrovský futbalový
zápas 0,50 € (deti a mládež do 18 rokov vstup
zdarma),
3. limity na občerstvenie pri majstrovských
futbalových zápasoch (MFZ)
3a) mužov na MFZ do výšky max. 20 €/MFZ s
výnimkou alkoholických nápojov,
3b) žiakov na MFZ do výšky 15.-€/MFZ,
splatné bezhotovostne na faktúru vystavenú
dodávateľom,
3c/ poveruje podpredsedu OFK výberom a
zúčtovávaním vstupného na základe prevzatých očíslovaných a opečiatkovaných vstupeniek, ktoré bude mesačne vyúčtovávať do
pokladne obce.
Uznesenie č. 16/2011:
Obecné zastupiteľstvo v Skalke nad Váhom
schvaľuje:
a) Dodatok č. 1/2011 Knižničný a výpožičný
poriadok Miestnej knižnice v predloženom
znení,
b) Smernicu č. 1/2011 o hospodárení s finančnými prostriedkami a majetkom obce v
obecnej knižnici.
Uznesenie č. 17/2011:
Obecné zastupiteľstvo v Skalke nad Váhom
schvaľuje odovzdanie automobilu Citroen
Berlingo vo vlastníctve obce, zakúpeného na
sociálne účely, do správy rozpočtovej organizácie Centrum sociálnych služieb Skalka nad
Váhom.
Uznesenie č. 18/2011:
Obecné zastupiteľstvo v Skalke nad Váhom
schvaľuje zmenu rozpočtu Centra sociálnych
služieb na rok 2011 - úprava č.1 na základe
plnenia úloh sociálnych služieb, ktoré vyplývajú
zo zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
Uznesenie č. 19/2011:
Obecné zastupiteľstvo v Skalke nad Váhom
odkladá prerokovanie žiadostí o dotácie a
príspevky z rozpočtu obce na nasledujúce
zasadnutie.
Uznesenie č. 20/2011:
Obecné zastupiteľstvo v Skalke nad Váhom:
a) poveruje priestupkovú komisiu vypracovaním koncepcie kontrolného mechanizmu k
zamedzeniu nelegálneho vývozu odpadu na
Sihote v k.ú. Skala, Skalská Nová Ves a Újazd,
v spolupráci s právnym zástupcom obce a
ostatnými poslancami,
b) schvaľuje výšku pokuty 166.- € za nepovolený vývoz odpadu.
Uznesenie č. 21/2011:
Obecné zastupiteľstvo v Skalke nad Váhom:
a) odporúča starostovi obce zadať vypracovanie webovej stránky obce občanovi Martin
Klačman, bytom Skalka nad Váhom, Skalská
Nová Ves 26,
b) schvaľuje prevod domény www.skalkanadvahom.sk od vlastníka Bohumil Hlatký,
bytom Skalka nad Váhom, Újazd 2, na nadobúdateľa Obec Skalka nad Váhom,
c) poveruje kultúrnu komisiu vypracovaním
záložky „História“ na webovú stránku obce.
Obecný spravodajca
6.
SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Pribudli medzi nás:
Nataša Dorúšková, Hana Košútová, Nella Balajová,
Tatiana Tomková, Yasmine Dúžeková, Tatiana Zemanová,
Teodor Púček, Sofia Horečná, Veronika Horná.
Šťastným rodičom blahoželáme!
Naši jubilanti:
Významné životné jubileá oslávili títo naši občania:
Viktor Hejdiš, Agnesa Kukučová, Margita Kukučová,
Anna Mičková, Oľga Zemanovičová, Jozef Šumichrast,
Jarmila Jurigová, Julianna Ondrášková, Mária Plšková,
Mária Švančárková, Dana Horná.
Všetkým jubilantom prajeme do ďalšieho života
veľa zdravia, šťastia a spokojnosti.
Navždy nás opustili:
Michal Hulvák (DD), Žofia Jarošová (DD), Anna Jančová,
Mária Barišová, Terézia Janovská.
Česť ich pamiatke!
Krásne životné jubileum
Život sa nám rýchlo míňa pomedzi dni naplnené radosťami, ale i starosťami a každodennými problémami. A máme pocit, že čím sme starší, tým sa nám roky
akosi rýchlejšie míňajú. Tváre a spomienky tých, ktorí
už odišli sa strácajú v hmle rýchlo ubiehajúcich dní. O
to vzácnejšie je, keď sa niektorí z pomedzi nás dožívajú krásneho životného jubilea a chcú sa s nami o túto
radosť podeliť. Dňa 16. februára 2011 sa úctyhodných
90-tych narodením dožil náš spoluobčan Viktor Hejdiš.
Pán Hejdiš bol dlhoročným organistom vo farskom kostole a aj v súčasnej dobe nám aktívne prispieva svojimi
spomienkami do Obecného spravodajcu.
Preto sme sa rozhodli na stretnutí Jednoty dôchodcov
v Skalke nad Váhom pripojiť k početným gratulantom a
zaželať pánovi Hejdišovi pevné zdravie, radosť a pohodu v kruhu svojich najbližších.
Redakčná rada
číslo 2 apríl 2011
Slávnosť na Skalke
V pamätný deň 13. februára roku 1921
boli v Nitre vysvätení prví traja slovenskí
biskupi – Mons. ThDr. Karol KMEŤKO
(biskup nitriansky), Mons. Marián BLAHO (biskup banskobystrický) a Mons.
Ján VOJTAŠŠÁK (biskup spišský).
V nedeľu 20. februára 2011 sme si
túto významnú udalosť - 90. výročie –
pripomenuli slávnostnou sv. omšou v
pútnickom kostole na Skalke za prítomnosti predstaviteľov politického, spoločenského a kultúrneho života.
Slávnostnú sv. omšu slávili za prítomnosti Mons. Viliama Judáka, sídelného
nitrianskeho biskupa a Mons. Stanislava Zvolenského, bratislavského
arcibiskupa-metropolitu, kňazi a cirkevní
hodnostári, ktorí svojou prítomnosťou
dali najavo svoj záujem o rozvoj tohto
najstaršieho pútnického miesta na
Slovensku.
V onen pamätný deň 13.02.1921
početná skupina slovenských cirkevných a občianskych osobností prejavila
ušľachtilý zámer ako prejaviť vďačnosť
Všemohúcemu Bohu. Týmto zámerom
bolo vystavať na starobylej Skalke
chrám s misijným kláštorom, ktorý by
bol našou národnou katolíckou svätyňou
a ohniskom nášho cirkevno-národného
života. Hneď po biskupskej vysviacke
sa nitriansky biskup Karol Kmeťko so
zápalom pustil do generálnej opravy
Malej a Veľkej Skalky, ktorá bola jeho
zásluhou znova vybudovaná a pozdvihnutá z ruín.
Dnes vieme ako sa tento ušľachtilý
plán podarilo naplniť a ako bol v ťažkých
rokoch útlaku marený. Pred 90-timi
rokmi bol vypracovaný plán na obnovu
Skalky so založením fondu, do ktorého
mohli prispieť všetci, ktorí sa chceli
podieľať na jej znovuzrodení. Dnes má
tento zámer pokračovateľov. Na 90-te
výročie vysvätenia slovenských biskupov a vyhlásenia vtedajšej elity národa
vybudovať pútnickú Skalku, sa predstavitelia nášho spoločenského, politického
a kultúrneho života rozhodli obnoviť
tento zámer a pokračovať v obnove.
Ich cieľom je dobudovať toto dôležité
pútnické miesto, kde sa bude náš národ
posilňovať vo viere, ale i pohostinne vítať
pútnikov z iných národov.
„Chceme obetovať svoje schopnosti a
sily, zhromažďovať potrebné prostriedky
a takto s pomocou Božou dielo našich
predkov rozvinúť a zveľadiť. Chceme vybudovať pútnický dom, ktorý bude slúžiť
k duchovným, kultúrno-spoločenským a
vzdelávacím aktivitám.“
Pre veriacich, ktorí sa nemohli na slávnosti zúčastniť rádio Lumen zabezpečilo
priamy prenos sv. omše i celého sprievodného programu. Pútnici, ktorí prišli
na Skalku a nedostali sa do kostolíka
mohli sv. omšu sledovať na obrazovke
vonku. V mrazivom počasí po skončení
slávnosti dobre padlo teplé občerstvenie
pripravené v pútnickom dome.
Vďaka patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o dôstojný
priebeh celej slávnosti a aj napriek
mrazivému počasiu neľutovali čas ani
sily a priložili ruku k dielu pod vedením
miestneho pána dekana Mgr. Stanislava
Strapka.
M.B.
Arcibiskup Karol KMEŤKO
Pripomeňme
si ešte pár vetami, kto bol tento
významný predstaviteľ slovenského národa,
ktorému bola
tak blízka naša
Skalka.
Karol Kmeťko
sa narodil 12.12.1875 vo Veľkých Držkovciach pri Bánovciach nad Bebravou.
Pochádzal z početnej rodiny notára.
Gymnaziálne štúdiá absolvoval na
Piaristickom gymnáziu v Nitre (18871895), štúdium teológie v Budapešti
(1895-1899). Za kňaza bol vysvätený
v Nitre 02.07.1899. Doktorát z teológie
na Budapeštianskej univerzite získal
v roku 1906. Desať rokov pôsobil ako
kaplán v duchovnej správe v Bošáci,
Bolešove, Hornej Súči, Divine, Riečnici,
Novej Bystrici a v Kysuckom Novom
Meste. Ako dočasný správca farnosti v
Brodne, Kysuckom Novom Meste a Považskej Bystrici. Farárom bol v Tepličke
nad Váhom.
Pápežom Benediktom XV. bol v roku
1920 vysvätený za nitrianskeho biskupa. Hneď po biskupskej vysviacke sa
so zápalom pustil do generálnej opravy
Malej a Veľkej Skalky.
Zdôrazňoval sociálnu spravodlivosť a
zlepšovanie sociálnych pomerov svojich
veriacich. Je jedným so signatárov Martinskej deklarácie z roku 1918. Venoval
sa výchove mladého kňazstva, podporoval študujúcu mládež, charitatívnu
činnosť, podporovaním zámorských misií rozvinul vo veľkej miere na Slovensku
misijnú činnosť. Bol zvolený za predsedu
všetkých misijných spolkov ČSR. Šíril
kult sv. Cyrila a Metoda a našich svätcov
Andreja-Svorada a Beňadika. V roku
1944 bol vymenovaný za arcibiskupa.
Karol Kmeťko zomrel 22.12.1948 v
Nitre, kde je aj v biskupskej katedrálnej
krypte pochovaný.

Obecný spravodajca
Ako získať právnu pomoc bezplatne
Čo robiť v takých prípadoch, ak
potrebujeme právnu pomoc, no
služby právnika sú pre nás finančne náročné, alebo rada u právnika, vzhľadom na náš problém
by bola príliš nákladná?
Mestský úrad v Trenčíne prostredníctvom Kancelárie verejného ochrancu práv zriadil bezplatnú právnu poradňu a tak isto
aj Krajský súd v Trenčíne Vám
poskytne bezplatné právne poradenstvo z oblasti občianskeho
práva, rodinného práva, či pomôže vyriešiť pracovnoprávne spory.
Mestský úrad
Mierové námestie č.2, 911 64
prostredníctvom Kancelárie VOP:
tel.: 02/48 28 73 42, 02/48 28 74 01
každú prvú stredu v mesiaci
Právna poradňa MS SR
Krajský súd Nám. Sv. Anny 28,
tel.: 032/ 65 728 11
streda 10.00 - 16.00
Zároveň Vám dávame do pozornosti aj úradné hodiny niektorých
úradov a inštitúcií, ktoré najčastejšie navštevujeme:
Mesto Trenčín – podateľňa:
Mierové nám. 2, 911 64 Trenčín
Úradné hodiny:
po 8.00 - 11.30 h. 12.30 - 15.00 h.
ut 8.00 - 11.30 h. 12.30 - 15.00 h.
st 8.00 - 11.30 h. 12.30 - 16.00 h.
št 8.00 - 11.30 h. 12.30 - 15.00 h.
pi 8.00 - 11.30 h. 12.30 - 14.00 h.
Obvodný úrad Trenčín - Odbor
živnostenského podnikania
(živnostenský úrad)
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
Tel.: 032-741 11 11
Úradné hodiny:
pondelok 8.00 – 14.30 h.
utorok 8.00 – 14.30 h.
streda 8.00 – 16.30 h.
štvrtok nestránkový deň
piatok
8.00 – 13.30
Daňový úrad Trenčín
K dolnej stanici 22,
911 33 Trenčín
www.drsr.sk , Tel.: 032-657411
Úradné hodiny:
po 8.00 - 12.00 13.00 -14.00
ut nestránkový deň
st 8.00 - 12.00 13.00 - 16.00
št nestránkový deň
pi 8.00 - 11.00
Úradné hodiny - podateľňa:
pondelok 8.00 – 15.00
utorok 8.00 – 15.00
streda 8.00 – 16.00
štvrtok 8.00 – 15.00
piatok
8.00 – 14.00
Úrad práce sociálnych vecí
a rodiny
M.R.Štefánika 20, 911 01 Trenčín
www.upsvartn.sk
tel.: 032-2440111
Úradné hodiny:
po 8.00 - 12.00 13.00 - 15.00
ut 8.00 - 12.00 13.00 - 15.00
st 9.00 - 12.00 13.00 - 17.00
št nestránkový deň
pi 8.00 - 12.00
Všeobecná zdravotná
poisťovňa, pobočka Trenčín
Partizánska 2315,
911 01 Trenčín
www.vszp.sk, tel: 032-2824111
Úradné hodiny
pondelok 8.00 - 15.00
utorok
8.00 - 15.00
streda
8.00 - 17.00
štvrtok
8.00 - 12.00
piatok
7.30 - 14.00
Sociálna poisťovňa,
pobočka Trenčín
Jilemnického 3760, 912 50Trenčín
www.socpoist.sk
tel.: 032-6512111
Úradné hodiny pre klientov
pondelok 8.00 - 16.00
utorok
8.00 - 14.00
streda
8.00 - 17.00
štvrtok
8.00 - 14.00
piatok
8.00 - 14.00
Úradné hodiny pokladne
po 8.00 - 12.00 12.30 - 16.00
ut 8.00 - 12.00 12.30 - 14.00
st 8.00 - 12.00 12.30 - 16.00
št 8.00 - 12.00 12.30 - 14.00
pi 8.00 - 12.00 12.30 - 14.00
7.
SOCIÁLNE SLUŽBY V OBCI
Dostupnosť sociálnych služieb pre našich obyvateľov bola a je
jednou z priorít vedenia obce. Pôsobnosť obce pri poskytovaní
týchto služieb je daná aktuálne platným Zákonom o sociálnych
službách, ktorého zásadná zmena je očakávaná v priebehu tohto
roku. S cieľom zabezpečenia rozsahu a kvality sociálnych služieb
najmä pre občanov Skalky nad Váhom, v rámci svojej pôsobnosti
obec už od roku 1985 poskytuje sociálne služby v zariadení pre
seniorov, ktoré až do dnešných dní /ako samostatný právny subjekt/ poskytuje starostlivosť o 57 klientov. Zariadenie pod názvom
Domov dôchodcov Skalka n/V, napriek nedávnym finančným ťažkostiam a pretrvávajúcim legislatívnym prekážkam v oblasti zabezpečovania kapacity /57 klientov/, svojou pozitívnou odozvou v
regióne, formovalo a naďalej formuje množinu informácií o našej
obci.
V rámci spomínaného Zákona o sociálnych službách /ZSS/ však
vedenie obce pristúpilo k rozšíreniu rozsahu týchto služieb a to
zásadným spôsobom. Zmenou štatútu Domova dôchodcov uznesením obecného zastupiteľstva č. 54/2010 zo dňa 22.09.2010
bola zriadená nástupnícka rozpočtová organizácia s názvom
Centrum sociálnych služieb Skalka n/V/ účinnosť od 01.10.2010/,
pričom so zmenou názvu súvisiace i rozšírenie sociálnych služieb
je v zmysle ZSS zaregistrované na Trenčianskom samosprávnom
kraji s platnosťou od 10.03.2011.
Novozriadený právny subjekt Centrum sociálnych služieb v množine svojich kompetencií zahŕňa pôvodný domov dôchodcov /
zariadenie pre seniorov/, avšak štruktúru svojich služieb pre občanov rozširuje o:
- opatrovateľskú službu v teréne,
- prepravnú službu,
- odľahčovaniu službu.
Konanie vo veciach predmetných sociálnych služieb a podmienky ich poskytovania sú vymedzené vo Všeobecne záväznom
nariadení Obce Skalka n/V č. 2/2010 o sociálnych službách a ich
úhradách, včítane jeho zmeny schválenej uznesením č. 53/2010
dňa 22.09.2010. Tieto služby sú určené našim spoluobčanom,
ktorí sú z rôznych dôvodov na takéto služby odkázaní a uľahčia
im uspokojovanie ich základných životných potrieb.
Hoci vyriešenie legislatívnych prekážok v oblasti “obložnosti” ZPS
/obytná plocha v priemere na klienta v izbe/ si vyžiada ešte nemalý výdaj energie kompetentných pracovníkov, dôležitým predpokladom je súčinnosť našich občanov pri riešení otázok organizovania a výkonu sociálnych služieb. O to viac, že odkázanosť na
takéto služby môže postihnúť každého z nás.
Obecný spravodajca
8.
O činnosti
obecnej knižnice
Aj v minulom roku sa obecná knižnica svojou činnosťou sa snažila plniť svoju funkciu a byť tak súčasťou
kultúrneho života našej obce. Knižnica i naďalej pracuje pod správou obecného úradu, v ktorého priestoroch
má svoje sídlo.
Knižnica je otvorená dvakrát v týždni – pondelok
14.30-17.30 hod. a štvrtok 16.00-18.00 hod. Od decembra 2010 je knižnici sprístupnený aj internet pre
verejnosť. S pravidlami využívania internetu ako aj knižničným a výpožičným poriadkom sa môžete oboznámiť
na internetovej stránke obce alebo priamo v knižnici.
Ku koncu roka sa vo fonde knižnice nachádzalo spolu
4854 zväzkov kníh. Z toho tvorí krásna literatúra 2186
kníh, náučná literatúra pre dospelých 625 kníh, krásna
literatúra pre deti a mládež 1800 kníh, náučná literatúra
pre deti a mládež 243 kníh.
Vyraďované neboli žiadne knihy. Knihy boli nakúpené
z príspevku obecného úradu a z členských príspevkov
čitateľov ako aj zo získanej dotácie z Ministerstva kultúry SR. K 31.12.2010 evidovala knižnica spolu 102
čitateľov, čo predstavuje asi 9,02% z celkového počtu
obyvateľov obce. Z celkového počtu čitateľov tvorí mládež do 15 rokov polovicu.
V roku 2010 vypožičala obecná knižnica spolu 2211
zv. kníh. Navštívilo ju spolu 993 návštevníkov - čitateľov.
Fond našej knižnice sme sa snažili v uplynulom roku
rozšíriť najmä o knihy, ktoré si čitatelia najviac žiadali.
Boli to hlavne obľúbené romány pre ženy od slovenských autoriek (Táňa Keleová-Vasilková, Mária Hamzová, Petra Nagyová-Džerengová, Katarína Gillerová)
alebo knihy pre deti a mládež – romány pre dievčatá
(pokračovanie Džínsového denníka, Príbeh ako z románu,...), ale i rozprávkové knihy pre najmenších čitateľov,
ktorí sa ešte len zoznamujú s písmenkami. Fond knižnice bol obohatený aj o niekoľko kusov náučnej literatúry
a náučnú literatúru pre najmenších, ktorá sa hravým
spôsobom snaží deťom priblížiť zložitý svet dospelých.
Tento rok boli do knižnice zakúpené knihy: Táňa Keleová-Vasilková - Ranč u starého otca, Katarína Gillerová
- Nezabudni milovať, Jana Chmelová – Láska, hriechy,
nádeje, Jozef Banáš – Kód 9, Andrea Codingtton – Židovka (zaujímavá biografia mladého židovského dievčaťa zo Slovenska).
Aj keď knižničný fond nie je taký rozsiahly, ako by sme
si predstavovali, budeme sa i naďalej v rámci finančných možností, snažiť nakupovať také knihy, o ktoré
budú čitatelia najviac prejavovať záujem. Veríme, že si
knižnica i naďalej zachová priazeň návštevníkov, a že si
v nej čitatelia nájdu knihu, ktorá ich zaujme.
Vaše podnety a požiadavky radi privítame na e-mailovej adrese [email protected] Tešíme sa
na Vašu návštevu.
číslo 2 apríl 2011
Hľadač „ pokladov“?
Na základe podnetu miestneho obyvateľa sme dali na Krajský pamiatkový
úrad v Trenčíne dotaz, či v bolo v súčasnosti vydané povolenie na prieskum v
mieste archeologickej lokality na kopci
Chochel. Z Krajského pamiatkového
ústavu sa nám okamžite ohlásili na návštevu. Keďže žiadne povolenie k archeologickému prieskumu vydané nebolo, vybrali sme sa s pracovníkmi KPÚ
na tváromiestnu obhliadku. V miestach,
kde v roku 1996 vykonával záchranný
archeologický prieskum Archelogický
ústav SAV v Nitre, sme našli dva výkopy, z toho jeden rozsiahly. Ďalej sa
v okolí výkopov nachádzali predmety,
ktoré napovedali, že na predmetnej lokalite šarapatili vykrádači. Podľa zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu je akýkoľvek archeologický
nález majetkom štátu. Kto nález nájde,
je povinný ho ohlásiť a odovzdať. Nález vybratý z miesta bez vedeckého
preskúmania širších súvislostí však
stráca svoju výpovednú historickú hodnotu a stáva sa z neho iba artefakt. Preto nepovolené vyhľadávanie archeologických nálezov je trestné.
Hľadač na Skalke bol pri svojej práci pravdepodobne vyrušený a tak tam
časť svojich vecí zanechal. Predmetné
dôkazy bude ďalej skúmať kriminálna
polícia, nakoľko všetko, čo sa na mieste
našlo, poukazuje na porušenie zákona.
Ďakujeme všímavým občanom a veríme, že ak by sa skutok v budúcnosti opakoval, páchateľ bude okamžite
oznámený policajnému zboru.
ŠPORTOVÉ OKIENKO
Dňa 24.01.2011 bola založená Rada
Obecného futbalového klubu Skalka
nad Váhom.
Radu tvoria: predseda: Anton Horečný
podpredseda: Mgr. Anna Gugová
členovia: Jozef Bahno, Bc. Miroslav
Ješko, Anton Vykopal
TJ Slovan Skalka nad Váhom nastúpila do prvej jarnej časti futbalových súťaží. Mužstvo tvoria 18 hráči (z toho 15
domácich a 3 hráči z blízkeho okolia).
Novou posilou je brankár Martin Vavruš.
Po neúspešnej jesennej časti naše
mužstvo obsadilo so ziskom 7 bodov
poslednú priečku.
Po veľmi úspešnej zimnej príprave
sa hráčsky káder skonsolidoval, čo sa
odrazilo aj v prvých dvoch majstrovských zápasoch.
Pod vedením trénera Roberta Tomíka
sme získali na svoju stranu 2 víťazstvá:
TJ Slovan Skalka n/ Váhom - Opatová 3:1 (góly: Vykopal M., Vykopal J.,
Zubo L.)
Melčice-Lieskové - TJ Slovan Skalka
n/Váhom 0:3 (góly: Guga R.,Košút
P.,Zubo L.)
Aktívnou hrou našich hráčov sme
sa odtrhli z dna tabuľky (zo 14. na 11.
miesto)
Je to len začiatok súťaže, nekladieme si vysoké ciele, ale súčasný káder
má všetky predpoklady úspešných
výsledkov.
Týmto by sme chceli pozvať všetkých
fanúšikov na domáce i vonkajšie zápasy.
Dúfame, že sa nám bude dariť, že sa
opäť vráti na štadión výborná atmosféra a pekný športový zážitok.
Rada OFK





Download

Vydanie 01 (Apríl 2011)