EDİTÖRDEN
Etkileşim Yayınları, Türkiye’nin düşünce haritasını çizmeye devam ediyor. Yeni boyutlar, yeni ufuklar ve yeni anlayışlar
Etkileşim Yayınları’nın yazar kadrosu tarafından Türkiye’nin
kuraklaşmış düşünce arazisine ekiliyor. Şimdiye kadar ana
akım medya tarafından dayatılan hayatı algılama ve yaşamı
ona göre şekillendirme anlayışı yıkılırken Etkileşim Yayınları
kitaplarıyla bu sürece destek olarak, gelmekte olan yeni dönemin kodlarını veriyor.
Farklı birçok kesimden düşünür ve yazarların kitaplarının
yayınlandığı Etkileşim Yayınları; insan hakları, demokrasi,
çoğulculuk gibi evrensel ilkeleri okuyucularına yansıtmaya
çalışıyor.
www.etkilesimyayinlari.com
KLASİKLER / 12,5x21 CM /
2
100 TEMEL ESER
“Eskimeyen kitaplar,
yeniden okurlarıyla
buluşuyor...”
KLASİKLER
Klasikler, sadece bir milletin değil, bütün bir insanlığın
ortak hafızasıdır. Ve bu özellikleri, onları, diğer edebî ürünlerden ayırır. Gördükleri ilgi, sadece yazıldıkları coğrafyanın malı
olmaktan onları kurtarmış, tüm insanlığın üzerine konuştuğu
metinler haline getirmiştir.
Etkileşim Yayınları çatısında oluşturduğumuz bu yeni
serinin, öncelikle lise çağındaki öğrencilerimize, daha sonra
konuyla ilgilenen herkese faydaları olacaktır. Kültürümüzün
sonraki nesillere taşınması adına bir katkı olması dileğimizle...
100 TEMEL ESER
3
BÜYÜK MEDYADA ERGENEKON
HABERCİLİĞİ I-II
“Ergenekonculuk” denilen faaliyet alanı hakkında tam
bir bilgi sahibi olmak için, bu alanı, yalnızca “teşkilat” tarafıyla değil, “zihniyet” tarafıyla da irdelemeliyiz. Bu nedenle,
Ergenekon’la hiçbir örgütsel bağı olmamış, fakat oynadıkları
rol itibarıyla Ergenekonculuğun zihnî oluşumuna katkıda bulunan, sunan kimi toplumsal aktörler de mutlaka genel analizin içine alınmalıdır. Bu kitap, başarılı gazeteciliğiyle kendisi
de sürecin en cesur kalemlerinden olan Alper Görmüş’ün, Ergenekon davası sürecini, bir de bu pencereden bakarak, medya
eksenli bir süreç analizine tâbi tutması üzerine şekilleniyor.
HAYAT BİLGİSİ
“SİYASETTEN SPORA, EDEBİYAT DÜNYASINDAN MEDYAYA
VE AKADEMYAYA, YAŞANMIŞ HAYATLAR ÜZERİNDEN”
Usta gazeteci Alper Görmüş, kamuoyunun yakından
tanıdığı isimlerin portreleri üzerinden bizlere bir yol haritası sunuyor. Turgay Kerimoğlu, İlber Ortaylı, Orhan
Pamuk, Hrant Dink, Yılmaz Özdil, Ahmet Davutoğlu gibi
ünlü isimlerin portrelerini içeren Hayat Bilgisi başka hayatlar üzerinden kendimize bakmamızı sağlıyor.
DERLEME / 13,5x21 CM / 264 S.
İNCELEME-ARAŞTIRMA / 13,5x21 CM / 352 S.
GÜNCEL KİTAPLAR / 13,5x21 CM / 256 S.
İMAJ ve HAKİKAT
Türkiye’nin tehlikeli bir virajdan geçtiği 2007’nin fırtınalı günlerinde, bir bomba etkisi yaparak gündeme düşen
bir haberdi Nokta’nın kapaktan verdiği Darbe Günlükleri.
Bu günlükler, içerdiği ‘darbe notları’yla çok konuşuldu; ama
binlerce sayfalık metin içinde TSK hakkında oluşturulan
‘imaj’a karşılık ‘hakikat’e ışık tutan daha geniş boyutu öne
çıkmadı. Bu kitap, ‘günlükler’in işte bu boyutunu ortaya
koyuyor.
ALPER GÖRMÜŞ
4
DÜNYAYI DURDURAN 60 GÜN
BİTİŞLER BAŞLANGIÇLAR
DÜNYANIN DÖNÜŞÜMÜ, TÜRKİYE’NİN DEĞİŞİMİ
GÜNCEL KİTAPLAR / 13,5x21 CM / 336 S.
GÜNCEL KİTAPLAR/ 13,5x21 CM / 304 S.
Tarih boyunca bilgiyi üretip yönetenler, artık imtiyazlarını kaybediyorlar. Teknolojideki devlet tekelinin kırılması
sayesinde, bugüne kadar ulus devletlerin hakim olduğu topraklara siyasî küreselleşmenin dalgası varmış durumda... Bu
kitapta, Cemil Ertem, bütün bu süreçlerin nasıl başladığını,
hangi aşamalardan geçerek bize bugünkü manzarayı gösterdiğini anlatıyor. Sanayi devrimiyle başlayan 250 yıllık
sürecin bugün neden yıkıldığını ve yerine neyin geleceğini
irdeliyor. Büyük bir dönüşümün tam ortasında, tarihin ve
değişimin öznesi olmak isteyen herkesin, bu kitaptan alacağı
çok şey var...
İNCELEME-ARAŞTIRMA / 13,5x21 CM / 368 S.
Türkiye yüz yıllık parantezi kapatmaya çalışırken;
Arap dünyası özgürlük meşalesini yakmışken küresel bir
operasyon devreye sokuldu.Gezi’deki masum çevreci bilinç
manipüle edilerek ‘darbe’ üretilmeye çalışıldı; Mısır’da darbe
oldu.
Dünyayı ‘Durduran’ Altmış Gün, Türkiye’yi ve hatta
dünyayı ‘durdurup’ akışı tersine döndürmeyi hedefleyen bu
girişimleri, Gezi’nin günceline ve sınırlarına hapsolmadan
irdeleyen, bugünü ve geleceği anlamaya yarayacak, ufuk açıcı bir başvuru kitabı...
WIKILEAKS
YENİ DÜNYA DÜZENİNE HOŞGELDİNİZ
2010 yılının Kasım ayı, dünya diplomasi tarihi açısından
önemli bir dönüm noktasıydı. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın
iç yazışma belgeleri bu tarihte Wikileaks adlı internet sitesi
üzerinden dünya gündemine düştü. Bu kitap; bahsedilen olay
üzerinden, artık nasıl bir dünyaya doğru yol aldığımızı anlatıyor. Özgür Uçkan ve Cemil Ertem eldeki mevcut verileri bu
kitapta masaya yatırıyorlar.
MARKAR ESAYAN & CEMİL ERTEM
ÖZGÜR UÇKAN & CEMİL ERTEM
5
MİLLETLER ve MİLLİYETÇİLİKLER
Siyaset bilimci Prof. Dr. Mümtaz’er Türköne’nin derlemesiyle hem dünya çapında tanınmış E. Gellner, M. Weber,
E. Renan, E. Kedourie, B. Anderson, E. Hobsbawm ve A.
Smith gibi yazarlardan milletler ve milliyetçilik üzerine
önemli makaleleri; hem de Türkiye’de milliyetçilik akımının
ortaya çıkışında ve gelişmesinde katkısı bulunan Yusuf Akçura, Ziya Gökalp, Nurettin Topçu gibi temel düşünürlerin
yazdıklarını bu kitapta okuyacaksınız.
DERLEME / 16x23.5 CM / 336 S.
SİYASET
Siyaseti öğrenmek, siyaset hakkında kanaat sahibi bireyler olmak ve bir yurttaş olarak sahip olduğumuz gücü
kullanmak zorundayız. İktidarı başka türlü denetlememiz, makul ve meşru sınırlar içinde tut­mamız, bize zarar
vermesini önlememiz mümkün değil.
Yine de unutmamalıyız: Söz konusu olan, hayaller,
ütop­yalar ve büyük düşüncelerden önce bizim hayatımız.
Ön­celiği olan, biziz. O halde amacımız, siyasetin kendisini
anlamak, yorumlamak ve değiştirmek...
“Siyaset” işte bu amaçla yazıldı…
İNCELEME-ARAŞTIRMA / 21x23.5 CM / 624 S.
MÜMTAZ’ER TÜRKÖNE
6
SİYASÎ İDEOLOJİ OLARAK
İSLÂMCILIĞIN DOĞUŞU
Bir düşüncenin veya ideolojinin doğuş sürecini aktarmaya
çalışan araştırmalar belirsiz, gevşek ve zayıf ipuçlarından yola
çıkarak bir tablo oluşturmaya çalışırlar. Genelde tahminlerde
ve zanlarda bulunurlar. Çünkü bir düşüncenin, bir ideolojinin,
bir akımın takibini yapmak zordur. Fakat bu kitapta, Mümtaz’er
Türköne, eldeki bilgilerden yola çıkarak, İslâmcılığın doğuşu
için, daha müşahhas ve tutarlı bir tablo oluşturmaya çalışıyor
ve bunu büyük oranda da başarıyor. Meraklılarını kendisine
bağlayacak bir eser, İslâmcılığın Doğuşu...
TARİH / 13,5x21 CM / 372 S.
MANKURTLAR
Milletimin yücelmesi için uğraşmak, benim namus borcum. Öyleyse ben de bir Türk milliyetçisiyim. Ben milletime
karşı namus borcumu ödemekle mükellefim. Namus borcum
ise; en nadir bulunan, üstlenilen görevi ifa etmek: eleştirmek.
İnsanları rahatsız etmek. Tatlı rüyalarından gerçekler dünyasına uyandırmak. Putları yerle bir etmek. Milliyetçilerin pek
alışık olmadığı bir iş. Bu kitap bu işin eseri. Kurtlarla uğraşmak.
Kurtların arasında dolaşıyorum. Ne işim var kurtların
dünyasında? Bana bu soru defalarca sorulmuştu. Hakikaten
ne işim var?
Bu kitabı insaflı bir hikayeyi gelecek nesillere aktarmak
için yazdım. Hem de Kurtlukta söz söylemenin çok zor olduğunu bile bile…
Açık, ezber bozan bir dille; ve sözünü budaktan sakınmadan…
GÜNCEL KİTAPLAR / 13,5x21 CM / 192 S.
MÜMTAZ’ER TÜRKÖNE
7
GAYRİ RESMİ YAKIN TARİH
“DEVRİMLER YANLIŞTIR, KEMALİST DEVRİM DE YANLIŞTI...”
MODERN EZBERLERİN SONU
Akıl ve bilimin ateizmden çok teizmi (Allah inancını)
destekler hale gelmesi, düşünürlerin önüne yeni bir soru
da koyuyor. Eskiden “İnsanlar niçin Tanrı’ya inanır?” diye
sorulur ve bir dizi psikolojik faktör sayılırdı: Ölüm sonrasından korkmak, güçlü bir varlığa sığınmak gibi. Ama artık
“İnsanlar niçin ateist olur?” diye de soruluyor ve yine psikolojik faktörler inceleniyor. Bu kitap, işte silbaştan sorulmaya
başlanan bu soruların cevabını arıyor.
İNCELEME-ARAŞTIRMA/ 13,5x21 CM / 176 S.
GÜNCEL KİTAPLAR / 13,5x21 CM / 208 S.
BİLİM, DİN ve ATEİZME DAİR
TARİH / 13,5x21 CM / 208 S.
Bugünümüz ve yarınımız için, dünü de doğru bir şekilde bilip anlamaya ihtiyacımız var. Tarihin olduğu gibi
değil, “olması istendiği gibi” anlatılıp sunulduğu bir toplum için, bu, bilhassa gerekli. Gayri Resmi Yakın Tarih,
işte bu ihtiyaca cevap veren bir kitap... Mustafa Akyol,
bugünün problem alanlarını tarihsel arkaplanı içinde irdelerken, resmî tarih algısındaki eksiklere ve yanlışlara
cesaretle işaret ediyor ve düne dair ezberleri bozuyor.
Gayri Resmi Yakın Tarih’in sayfaları arasında ilerlerken,
şu gerçeği göreceksiniz: Doğru bilgi, çözümün en yakın
arkadaşıdır!
DİNİ DÜNYA İŞLERİNE
KARIŞTIRMANIN FAYDALARI
Eğitim sistemimize hâkim olan ezberciliğin bir ayağı oluşturan resmî ideoloji, insanımıza iki büyük ezber dayatmakta:
“Din ve dünya işlerini birbirinden ayırmak” ve “Din, terakkiye
manidir.”
Resmî ideoloji, bu iki ezberin sorgulanmadan kabul edilmesini ister. Çünkü eğer sorgulanırsa kâğıttan kaleleri yıkılacaktır.
Resmî ideolojinin kâğıttan kalelerini yıkmak için ezberlerini sorgulamaya var mısınız?
MUSTAFA AKYOL
8
POLİTİKA SÖZLÜĞÜ
Zekeriya Yıldız, Politika Sözlüğü isimli çalışmasında
bu yerinden oynamış zemini tekrar zihinlerde inşa ederek,
daha sağlıklı tartışmalara bir ortam oluşturmak telaşında.
Politika Sözlüğü’nde; Cumhuriyet Senatosu, Diplomatik
Misyon, Faydacılık, Jakoben, Kazan Kazan Teorisi, Mekik
Diplomasi, Oportünizm, Parlamento Dokunulmazlığı,
Paternalizm, Rejyonalizm ve daha nice kavramı ve politika üzerine bilinmeyenler aydınlatılıyor. Hem anlamlar
zenginleşiyor, hem de ortak bir dil geliştiriliyor bu sayede.
SÖZLÜK/ 16x24 CM / 336 S.
SİVİL İTAATSİZLİK
Kendi dayattığı tarifle ‘iyi vatandaş’ olmamızı sağlayan
muktedirlere karşı, sivil itaatsizliğin bize açtığı ‘iyi insan’
olma yolu, tam olarak nedir? Sivil itaatsizlik ne gibi uygulama modellerine sahiptir ve hangi durumda hangisi daha
etkilidir? Bu düşüncenin ve uygulamanın tarihte yeri nedir, bugün nasıl bir karşılığı vardır? Özellikle Türkiye açısından, sivil itaatsizlik ne anlam taşımaktadır?
Sivil İtaatsizlik, baskıya karşı direnmenin tarihî ve
fikrî kaynaklarını; sivil itaatsizliğin sosyo-politik çerçevesini, temel unsurlarını ve meşruiyeti meselesini akademik
titizlikle ve ustalıkla inceliyor.
İNCELEME-ARAŞTIRMA/ 16x24 CM / 326 S.
ZEKERİYA YILDIZ
ŞÜKRÜ NİŞANCI
9
PUSLU DEMOKRASİ
ERGENEKON GÜNCESİ
Mehmet Altan bütün akademisyenlik ve yazarlık yaşamı boyunca dünyanın gelmiş olduğu noktayı görerek
ülkesine vizyon kazandırmaya çalışmış Türkiye’nin önemli
isimlerinden biri. On yıl sonra dünya gücü haline gelen, refah içinde yaşayan bir ülke hayal ediyor ve bunun mücadelesini veriyor.
Bu kitabında Mehmet Altan, adına Ergenekon denilen çeteci yapılanmayı ve ana aktörlerini sorguluyor. Puslu
Demokrasi’nin karanlık sokaklarında ilerlemek isteyenlere
güvenli bir yol haritası sunuyor.
GÜNCEL KİTAPLAR / 13,5x21 CM / 228 S.
MUŞ’TA MERYEM OLMAK
Kürt sorunuyla yüzleşmek, aynı zamanda, Türkiye’nin geçmişiyle yüzleşmesi anlamına gelir. Geçmişin
en acı tablolarını ortaya koyarak, onlarla hesaplaşması
demektir. Diyarbakır Cezaevi’nde yaşananlar ile yüzleşilmeden, Dersim’le yüzleşilmeden, Türkiye, bu kadim sorunlarını aşamaz ve çözemez... İşte yıllardır “sadece” siyasî
ve askerî yönleriyle ele alınan Kürt Sorunu’nu, insanî yönleriyle de ele alan Mehmet Altan, “devlet” esas alındığında
içinden çıkılmaz görülen her meselenin, “insan” esas alındığında nasıl çözüme kavuştuğunu, bu kitapta gösteriyor.
GÜNCEL KİTAPLAR / 13,5x21 CM / 144 S.
MEHMET ALTAN
10
ULUS DEVLETİN BUNALIMI
FEDERALİZM VE KÜRT MESELESİ
Modern zamanların egemen devlet modelini, ulusdevletler oluşturuyor. Fransız İhtilali’nden bugüne imparatorluklar yıkılıp yerlerine ulus-devletler kurulurken farklı
etnik kökenlere sahip, farklı diller konuşan, farklı dinlere
veya mezheplere mensup farklı uluslardan insanların bir
‘ulus-devlet’ kalıbı içinde nasıl bir arada tutulacağı ise, hep
bir sorun olageldi. Milliyetçi hareketler imparatorluklardan
ulus-devletler oluştururken mikro-milliyetçilikleri de körükledi ve her ulus-devlet kendi içinde yeni milliyetçi gerilimlerle yüzyüze geldi.
Peki, modern zamanlarda
farklılıkları tek bir devlet çatısı altında çatıştırmadan buluşturmak ne derece mümkün
oluyor? Türkiye’nin bu noktada
yaşadığı gerilimi aşmada Kanada, İsviçre, İspanya gibi örnekler yol gösterici olabilir mi?
Türkiye’de özelde Türk-Kürt
ayrışması şeklinde beliren gerilimi aşmak için en uygun çözüm, bazılarının iddia ve talep
ettiği gibi, federalizm midir?
Milliyetçilik üzerine araştırmalarıyla tanınan Doç. Dr.
Ahmet Yıldız, Ulus Devletin Bunalımı’nda, ‘norm’dan değil
‘olgular’dan hareketle bütün bu soruları ele alıyor. Ve dünya
ölçeğinde derin bir araştırmaya dayanan, herkes için şaşırtıcı bir sonuca ulaşıyor.
Ulus Devletin Bunalımı, gerçeğin değil kurguların, aklıselimin değil öfkenin hâkim olduğu gerilimli bir alanda,
kurgulardan ve korkulardan arınmış, olgulara ve sağduyuya
dayalı bir bakış açısı sunuyor. Önümüze sağlıklı çıkış yolları
sunan bir bakış açısı hem de…
İNCELEME-ARAŞTIRMA / 13,5x21 CM / 208 S.
Şükrü Hanioğlu
Kemal Karpat
Feroz Ahmad
Ayşe Kadıoğlu
John Esposito
Tanıl Bora
Ahmet T. Kuru
Alfred Stepan
Ayhan Aktar
Andrew Arato
Ömer Taşpınar
CUMHURİYETİN
DEMOKRASİYLE İMTİHANI
Bu kitap, bugünün önemli meselelerini
kökenleri ile birlikte farklı bakış açılarıyla görebileceğiniz bir yol haritası sunuyor.
Bunu yaparken de Cumhuriyetin kadınları,
gayrimüslimleri, Kürtleri ve dindarları nasıl
gördüğünü, ötekileştirdiklerine nasıl davrandığını; açıkçası ‘Cumhuriyetin Demokrasiyle İmtihanı’nı ortaya koyuyor.
Şahin Alpay
Jenny White
Hüseyin Hatemi
Mehmet Seyitdanlıoğlu
Altan Tan
Hikmet Özdemir
Mehmet Ali Kılıçbay
Mümtaz’er Türköne
Mehmet Altan
Metin Heper
YAKIN TARİH / 13,5x21 CM / 376 S.
AHMET YILDIZ
11
TÜRKİYE’NİN KİMLİKLERİ
Kimlik politikaları ve milliyetçilik konularında yaptığı çalışmalarla uluslararası akademik camiada tanınan
Şener Aktürk, Türkiye’nin Kimlikleri’nde karşılaştırmalı
siyasetin imkânlarından da faydalanıyor. Akıcı bir dille
yazılmış bu akademik çalışma, kimliğe dair birçok konuda daha detaylı, farklı ve çözüme yönelik düşünmenin kapısını aralıyor.
Rum, Ermeni ve Musevi olmadan Osmanlılık olur
mu?
Medeniyet nedir? Bir İslam medeniyeti var mı(ydı)?
Günümüz Türkiyesi hangi medeniyetin mensubu?
Avrupa’da İslam ve Yahudi düşmanlığının kökenleri nelerdir?
Cumhuriyeti Rumeli muhacirleri mi kurdu?
Türkiye, Türkmenlerin devleti mi?
Kimlik krizinin çözümü İslamcılık mı? Türklük, ortak kimlik olabilir mi?
polİTİka/ 13,5x21 CM / 352 S.
TÜRKİYE DIŞ POLİTİKASI
Türkiye’nin dış politikası üzerine yazılan kitapların
belki en önemli zaafı, bir dönemi idealize edip, başka
bütün dönemleri bunun getirdiği bir ‘ideolojik bagaj’la
birlikte ele almasıdır. Objektif bir tutumdan uzak şekilde ‘altın dönem’ araışındaki ‘dış politika’ analizleri,
kurguyu gerçeğe hâkim kıldığı için, sahih bir çizgide
ilerleme imkânını daha baştan yitirmektedir.
Elinizdeki kitap, sağlam bir bilgi altyapısıyla,
Türkiye’nin dış politikasını onbir döneme ayırarak ve
akademik dilin sıkıcılığına boğmadan irdeliyor.
Türkiye Dış Politikası, uluslararası ilişkiler düzleminde neler olup bittiğini bilmek ve anlamak için, doğru bir
‘başlangıç’ kitabı...
polİTİka/ 13,5x21 CM / 344 S.
ALİ BALCI
12
ŞENER AKTÜRK
TEVBE RİSALESİ
“İki ateşten biri insanı şerden kurtarır: Ya pişmanlık
ateşi veya cehennem ateşi!
İnsanın cevherini şeytanın pisliklerinden temizlemek için ateşle yakmak zaruridir. İki ateşten hafif olanı
seçmek insanın elindedir.
Seçme imkânı elinden alınmadan, mecburi
ikametgâhı olan cennet ve cehennem tarafına sevk edilmeden önce bunu yapabilir.”
Çağının müceddidi İmam Gazalî’nin “pişmanlık ve
tevbe” üzerine kaleme aldığı muhteşem eseri…
İSLAM KLASİKLERİ/ 13,5x21 CM / 184 S.
SÛFÎ İLE TERAPİST
Psikoterapiler ve tasavvuf üzerine bir karşılaştırma
denemesi olan Sûfî ile Terapist, Batılı terapi sistemleri
ile İslâmî sûfî yolun, insanda kesişen ve ayrışan noktalarını, metinlerden aynen aktarımlarla desteklenen ikna
edici bir üslupla ortaya koyuyor.
tasavvuf/ 13,5x21 CM / 284 S.
İMAM GAZALî
ALİ RIZA BAYZAN
13
KÜLTÜR-EDEBİYAT / 13,5x21 CM / 256 S.
KÜLTÜR-EDEBİYAT / 13,5x21 CM / 256 S.
PORTRELER GALERİSİ
KÜLLENEN İZLER I-II
OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E
İKTİDAR OYUNU
İktidarı ele geçirmek, hükmetmek ve yönetmek…
İnsanlık tarihine baktığımızda, çıkan bütün çatışmaların kaynağında hükmetme ve yönetme isteğinin
izlerini görürüz.
Bu kitapta böyle bir isteğin bizim tarihimizdeki yansımalarını okuyacaksınız. Osmanlı’dan
Cumhuriyet’e İktidar Oyunu’nda on beşinci yüzyıldan
günümüze kadar yaşanan iktidar savaşlarının bir
dökümünü bulacaksınız.
Yakın ve uzak tarihimizde sürekli sahne alan “İktidar Oyunu”nundaki yeni aktörlere ve açılan perdelere
her geçen gün yenilerinin eklendiğini göreceksiniz.
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İktidar Oyunu tam bir
rehber kitap.
İNCELEME-ARAŞTIRMA / 13,5x21 CM / 368 S.
14
İki kitap halinde hazırlanan Küllenen İzler, kendi ışığında gününü değil geleceğini aydınlatan kültür ve düşünce
adamlarının unutulan, unutturulan, küllenen cevherlerini
hatırlatma, zihinlerde ve gönüllerdeki yerlerini yeniden
inşâ etme amacıyla iki kitap halinde hazırlandı.
Abdülbaki Gölpınarlı, Abdülhak Şinasi Hisar, Ahmet
Cevdet Paşa, Aka Gündüz, Ali Ekrem Bolayır, Ali Fuad
Başgil, Elmalılı Hamdi Yazır, Erol Güngör, Fethi Gemuhluoğlu, Fethi Okyar, Fuzuli, İsmail Hami Danişmend, Kemal
Tahir, Mehmet Akif, Mehmet Ali Aybar, Mehmet Halit Bayrı, Mimar Kemalettin, Mümtaz Turhan, Nihat Sami Banarlı,
Niyazi Berkes, Nurettin Topçu, Ömer Lütfü Barkan, Osman
Zeki Üngör, Pertev Naili Boratav, Prens Sabahattin, Sabri
Ülgener, Şevket Süreyya Aydemir, Seyyid Ahmed Arvasi,
Süheyl Ünver, Yahya Kemal Beyatlı.
Küllenen İzler’i okurken tanıdığınız, aşina olduğunu
çehrelerle sanki ilk kez tanışıyor hissine kapılacaksınız.
AVNİ ÖZGÜREL
DÜNE VEDA
Türkiye’de liberal tecrübenin yaşadığı kendine
özgü serencamının sebepleri nelerdir? Liberalizm ile
demokratlık aynı şeyler midir; değilse, farkları nelerdir? Türkiye’de demokrat/liberal cephede yaşanan ayrışmalar, kopmalar, savrulmalar nasıl açıklanabilir? Ve
en önemlisi, son çeyrek yüzyılın hâkim liberal söylemi
bugün Türkiye’nin ‘yarın’ını mı, ‘dün’ünü mü tarif eder
niteliktedir?
Düne Veda, ‘Türkiye’de liberalizmin tarihini ve bilhassa son otuz yılını anlatırken, sadece ‘dün’ün analizini yapmıyor. Yarına, geleceğe dair ufuk açıcı bir çerçeve
de sunuyor...
POLİTİKA / 13,5x21 CM / 384 S.
TÜRKİYE’DE AYDININ KISA TARİHİ
Kitap ‘entelektüel’ ve ‘aydın’ kavramlarını birbirinden ayırarak, bunlara tarihin akışı ve siyasî konjonktür
içinde nasıl bir işlev yüklendiğini mercek altına alıyor.
Ve bu çerçevede, ideolojik olarak zıt kutuplarda yer
alan aydınları/entelektüelleri yeri geldiğinde ‘Kemalizm paltosu’ altında birleştiren süreçleri ve mekanizmaları analiz ediyor.
1930’ların konferans salonlarından 2000’lerin televizyon stüdyolarına, yazdıkları ve yaşadıklarıyla bir
tür olarak ‘aydın’ın ve ‘entelektüel’in hikâyesi eşliğinde
çarpıcı bir Türkiye tarihi okuması da sunuyor.
İNCELEME ARAŞTIRMA / 13,5x21 CM / 352 S.
DOĞAN GÜRPINAR
15
TÜRKMEN TÜRKÇESİ GRAMERİ
Türkmence hakkında kaynak bir kitap... Başını Prof. Dr.
Ahmet B. Ercilasun’un çektiği bir grup akademisyen, 1990’lı
yıllarda Türk lehçeleri uzmanlarını yetiştirmeye başladılar. Bu
uzmanlar da değişik lehçelerin gramerlerini hazırladılar. Bu kitap, o uzmanlardan birisi tarafından yazıldı. Söz konusu eser;
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Türk Dili ve Edebiyatı
vb. bölümlerde okutulan biricik Türkmen Türkçesi grameridir.
İNCELEME-ARAŞTIRMA / 16x23.5 CM / 232 S.
SEKÜLER BİLİMİN TANRILARI
Dünyada ve Türkiye’de çok satan yazarlar listesinde görmeye alıştığımız bilim adamları, eserleriyle, dinî inançları sorgulayıp, açıkça ateizm propagandası yapıyor. Bu kitap, bu noktada bilimsel verileri kullanarak onları sorguluyor ve inançlı
bir bilimin imkânlarını da gösteriyor.
İNCELEME-ARAŞTIRMA / 13,5x21 CM / 272 S.
PROF. DR. MEHMET KARA
16
FURKAN AYDINER
Osmanlı’dan Ortadoğu’ya
SOSYOLOJiK SAVAŞ
Yaklaşık üç yüz yıldan beri, üstünlük iddiasındaki Batı,
ona yetişmek kaygısındaki Batı-dışı toplumlara kendi inanç,
düşünce ve kültür değerlerini terk ederek, Batı’nın değişmesine
kaynaklık eden inanç, düşünce ve kültür atmosferine geçmelerini dayatıyor.
Öte yandan İslam dünyası, etnisite, mezhep, cemaat veya
lider ırkçılığının karşılıklı dışlayıcı özelliğiyle, ihtilaf ve çatışmalarla boğuşuyor. Bu çatışmalar aynı dine mensup gruplar
arasında üst düzeyde bir dayanışma ortaya konulmasını engelliyor. İslam dünyasının bu durumu, Avrupa kolonyalizmi için
bir müdahale zemini oluşturuyor.
Sözkonusu müdahaleyi yeni bir kavramsallaştırmayla;
‘sosyolojik savaş’ kavramıyla açıklayan bu kitap, komplo teorisinin kolaycılığına kaçmadan, toplumların dönüşüm süreçlerindeki sosyolojik müdahale boyutunu berrak bir şekilde
ortaya koyuyor.
SİYASET/ 13,5x21 CM / 304 S.
YUSUF ÇAĞLAYAN
17
PENDNAME
Feridüddin Attar, Pendname’de İslam tasavvufuyla İslam şiirini buluşturur ve kaleme aldığı mesnevilerinde tasavvufun en zor ve çetrefilli meselelerini en anlaşılır ve akıcı
bir üslupla şiirselleştirir.
Bu kitapta, Feridüddin Attar’ın nasihatname türündeki
Pendname adlı eseri yeniden tercüme edildi. Doç. Dr. Yusuf
Çetindağ’ın hazırladığı bu İslam klasiğini keyifle okumanız
temennisiyle...
İSLAM KLASİKLERİ / 13,5x21 CM / 416 S.
OSMANLI’YI MÜJDELEYEN
MEVLÂNA
Mevlâna’nın hem Türk’ün, Fars’ın, Arap’ın, Hintli’nin;
hem tekkenin, caminin, medresenin, köy kahvesinin; hem
de Sünni’nin, Şia’nın ve her çeşit tasavvufi cereyanın itibar
ettiği bir bilge, bir hakem ve birleştirici bir isim olmasının
temelinde neler vardı?
Bu ve benzeri daha pek çok soruya cevap bulabileceğiniz Osmanlı’nın Müjdecisi Mevlana kitabını okurken,
Mevlâna’yı ve onun öğretilerini tanıyacaksınız.
İNCELEME-ARAŞTIRMA / 13,5x21 CM / 320 S.
DOÇ. DR.YUSUF ÇETİNDAĞ
18
KAYIP İSA
Hak peygamber olan Hz. İsa (a.s.), kimler tarafından,
hangi süreçlerin sonunda gerçek kimliğinden uzaklaştırıldı.
Bu süreçte İncil nasıl tahrif edildi? Hristiyanlık nasıl pagan
dinlerin tesiri altına girdi? Orijinal İncil bize hangi mesajı
veriyordu?
Kayıp İsa, Hz. İsa’nın (a.s.) gerçek kimliğini ve mesajını
ortaya çıkarmaya çalışıyor.
EVREN’DEN ALLAH’A
Kâinatı ezelî bir varlık, evrenin içindeki canlıları tesadüfen var olmuş olarak gören natüralist-ateist anlayışla; Allah
tarafından yaratılmış olarak gören tektanrıcı anlayışın hayat
görüşleri arasında bir uçurum var. Bu kitapta, işte bu en önemli meselelerde fark oluşturan temellerden hangisinin rasyonel
olduğu modern bilimin verileriyle tartışılıyor.
İNCELEME-ARAŞTIRMA / 13,5x21 CM / 144 S.
CANER TASLAMAN
İNCELEME-ARAŞTIRMA / 13,5x21 CM / 232 S.
S. KORAY ER
19
BİR YUSUF BİN ZÜLEYHA
Yazar bu kitabında yıllar boyunca gidip gördüğü beldeleri, içinden geçtiği bin bir tabiat dekorunu, vakte ilişkin
bazı algılamaları, yani bütünüyle kendisinde birikenleri
özenle yazıya geçiriyor. Çağdaş insanın topraktan, tabiattan
ve tarihten koptuğu, büyük şehirlerin hayhuyunda çalkalanıp durduğu günümüzde, insanı yeniden tabiat ve toprakla
anlamlı bir bütünlük kurmaya çağırıyor.
DUA VE YAKARIŞ
KÜLTÜR-EDEBİYAT / 13,5x21 CM / 320 S.
KÜLTÜR-EDEBİYAT / 13,5x21 CM / 254 S.
Din, günümüzde dua, yakarış ve tazarrulardan oldukça
uzak felsefi, siyasi bir nazariye gibi algılanıyor. Sanki inandığımız dine onun bir mensubu gibi değil de, ona biraz
daha dıştan, sanki bir nesneden söz eder gibi yaklaşıyoruz.
Bir de bunlara, şimdilerde âdete modaya dönüşmüş gibi
gözüken modernist tutumlar eklenince; din konusu sanki
baştan sona problemlerle yüklü bir alan gibi algılanmaya
başlanıyor. Nitekim son yıllarda iyiden iyiye kendimizi kaptırdığımız bu tür dini araştırmaların, Türk halkı üzerinde
iyi bir tesir bırakmadığı aşikâr değil mi?
ŞEHRİN BÜYÜK RÜYASI
Kitapta şehirle beraber bazı mekânlara, bazan da varlığıyla şehre bir anlam katan sanatçıların kişilik ve portrelerine doğru uzanmak gereği duyuluyor. Bazı önemli edebiyatçıların kişiliğinin teşekkülünde, şehrin ve bu mekânların
görünmez tesirleri ortaya koyuluyor. Böylece okuyucu,
Tanpınar’ın “Bursa’da Zaman”ı ile Necip Fazıl’ın “Canım
İstanbul”u arasında birtakım ilişkiler kurmak; Sezai Karakoç, Peyami Safa, Cemil Meriç, Ziya Nur, Fethi Gemuhluoğlu, Erol Güngör, Ali Ulvi Kurucu… gibi varlıklarıyla
şehirlere anlam katan çok sayıda simayı ziyaret etmek imkanına kavuşuyor.
Şehrin Büyük Rüyası, şehir ve sanat konuları etrafında
zevkle okunacak bir eser.
KÜLTÜR-EDEBİYAT / 13,5x21 CM / 292 S.
NECMETTİN TURİNAY
20
DÜŞÜNCE / 13,5x21 CM / 151 S.
DÜŞÜNCE / 13,5x21 CM / 144 S.
J.P. SARTRE ATEİZMİNİN
DOĞURDUĞU PROBLEMLER
BİR EVRENSEL PROJEMİZ VAR MI?
Bugünün insanı manevi ve fikri anlamda arayış içinde
olduğunu geçmiş on yıllara oranla daha fazla fark etmekte
ve çözümler üretmeye çalışmaktadır. Kenan Gürsoy’un bu
derinlikli eseri, günün problemlerini çözmede bizim medeniyetimizin evrensel çözümler sunabileceğini öngörüyor,
Batı hümanizmiyle İslam medeniyetinin insana verdiği değer arasındaki farkları tarihi ve felsefi bir perspektiften ele
alıyor.
Varoluşçuluk felsefesi, farklı eğilimleriyle yirminci yüzyıla damgasını vurmuş olan bir felsefe akımıdır. Bu
felsefenin en önemli temsilcisi ise hiç kuşkusuz Jean Paul
Sartre’dir. Sartre, temsil ettiği felsefi ekolün görüşleriyle
uyumlu bir şekilde kendisine hareket noktası olarak insanı
seçmiş, insanı yaşam tecrübelerinden, şuur ve iradesinden
hareketle kendi varlığını yine kendi oluşturan bir canlı olarak görmüştür. Fakat ona göre insanın sahip olduğu bu hürriyet, Tanrı’nın varlığı anlayışıyla bağdaşmaz.
Kenan Gürsoy’un bu eseri, Sartre’ın felsefi sisteminin
açmazlarını ve çelişkilerini, meseleyi felsefi zeminin dışına
taşırmadan değerlendirmek, bazı temellendirmeler ve karşılaştırmalarla konuyu açığa kavuşturmak amacıyla kaleme
alınmıştır.
BİR FELSEFE GELENEĞİMİZ VAR MI?
Sevgiyle değerlendirmemiz gereken bir kültürümüz,
bir dilimiz, bir edebiyatımız var. Dahası tam da irfan kültürümüz işte budur diyebileceğimiz, bugün özgürce ve
evrensel kucaklayıcılığı ile işleyebileceğimiz bir tasavvuf
geleneğimiz söz konusu. Bize ait bir felsefenin ancak irfan
toprağında kök salabileceği anafikrinden hareketle, zengin
tasavvuf geleneğimizi felsefi bir yaklaşımla tahlil eden Bir
Felsefe Geleneğimiz Var mı?, Türkiye’de sahici bir düşünme
çabasını ciddiye alan herkesin cevaplaması gereken bir soruya cevap arıyor.
PROF. DR. KENAN GÜRSOY
DÜŞÜNCE / 13,5x21 CM / 112 S.
21
ŞİİRİN SULTANI
ÖMER LÜTFİ METE / 13,5x21 CM / 128 S.
TAHA ÇAĞLAROĞLU / 13,5x21 CM / 272 S.
BÂKİ
RİSALE-İ NUR ESTETİĞİ
AŞKIN GÜZELLİK
Bediüzzaman’ın ara sıra ibret için sinemaya gittiğini ve
“Sinemada geçmiş zamanın gölgelerini hazır zamana getirmek” ifadesini kullandığını veya “Keşke şair olsaydım…”
dediğini kaç kişi biliyor?
Dinin yerine sanatı ikame etmek isteyen bir zihniyete
karşı Risalelerin hangi önerileri var?
Bu kitap Risale-i Nur Estetiği’ni arayış yolculuğunun ve
bu arayışla birlikte zihnimizde sıralanan sorulara cevap bulma gayretinin semeresidir.
Divan şiirinin en büyük altı şairinden biri...
Osmanlının en muhteşem zamanında, bu ihtişama
şiiriyle mührünü vurup ‘bâkî kalan hoş bir sada’ bırakan
isim...
Abdülbâkî Efendi... Şöhret bulduğu ünvanıyla, kısaca
Bâkî...
Şiirin Sultanı Bâkî, bu büyük şairi yaşadığı zamanla birlikte tanımak için, vazgeçilmez bir başvuru kitabı...
Kanunî Sultan Süleyman, Bâkî için diyor ki:
“Padişahlığumun birkaç yirinde hazz-ı vâfirüm vardur.
Biri de, Abdülbâkî Efendi gibi bir tab’-ı pâk ve cevher-i zâtı
bulup çıkarup, kadr u kıymet virdüğümdür.”
KLASİK / 13,5x21 CM / 216 S.
BASILI YAKIT
İlk kitabım basıldığında yakın dostum keresteci Naci’nin
dükkânını mekân tutmuştuk. Bu durumu öğrenen bir dördüncü arkadaşımız bizimle çok haklı olarak alay ediyordu.
Beşbin adet bastığımız kitabı satmak için beslediğimiz
hayaller çok erken yıkılmıştı. Dostlarımız birer tane değil,
üçer beşer tane almalarına rağmen elimizden çıkan kitap sayısı yüzü, ikiyüzü zor geçiyordu.
Evliliğimin ikinci ayında beşbin kitabı evime taşımak zorunda kaldım. Eşim ciddi ama yumuşak bir sesle sordu: “Ne
olacak bunlar?”
Cevap verdim: “Kış yaklaşıyor, sobayı tutuştururuz.”
KÜLTÜR-EDEBİYAT
22
MAHMUT KAPLAN
KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE
HZ. MUHAMMED (a.s.m.)
İslamiyet’i kabul edip yeni bir medeniyet dairesine
giren Türkler, bu inancın coşkusuyla, başlangıçta Arap ve
İran edebiyatlarını örnek aldılar. Zamanla yazılan özgün
eserlerle büyük bir edebiyat meydana getirdiler. İslam medeniyetinin temel kaynaklarını yerli unsurlarla yoğurdular. Bu kitapta şairlerimizin Hz. Muhammed’i (a.s.m.) nasıl anladıkları ve nasıl anlattıkları, ona duydukları köklü
ve güçlü muhabbet örnekleriyle sunuluyor. Hz. Peygamber sevgisini işleyen bazı beyitler günümüz Türkçesi ile
ifade ediliyor ve kısa notlarla açıklanıyor.
TEVHİD
FUZÛLÎ
PROF. DR. MAHMUT KAPLAN / 13,5x21 CM / 96 S.
PROF. DR. MAHMUT KAPLAN / 13,5x21 CM / 128 S.
Eski şairlerimiz divanlarının başında Allah’ın varlığını,
birliğini, kudretini, esma ve sıfatlarını anlatan manzumelere yer verirlerdi. Fuzûlî de bu geleneğe uymuş, divanının
başında bir Tevhid manzumesine yer vermiştir. Bu kitapta,
şairin bu ünlü eseri günümüz okuyucusunun istifadesine
sunulmuştur. Osmanlı Türkçesi öğrenenlere bir kolaylık
olması için metnin eski harflerle yazılmış biçimi de eklenmiştir.
KÜLTÜR-EDEBİYAT
AŞKIN SULTANI
Osmanlı tarihinin en kudretli padişahıdır Kanunî Sultan Süleyman. Düşmanları bile ‘Muhteşem’ unvanını uygun görmüşlerdir kendisi için. ‘Muhibbî’ mahlasıyla yazmış
olduğu şiirleri ise, onu söz ve mânâ ülkesindeki kudretiyle
anlatır. Ve bunlar ışığında şu gerçek çıkıyor karşımıza: Aşkın Sultanı’nı da okumadan, Kanunî’yi hakkıyla tanımış sayılmazsınız...
KÜLTÜR-EDEBİYAT / 13,5x21 CM / 200 S.
23
SESSİZLİK DİYARI
“Çünkü sen Süleyman’ı görmedin / Kuşların dilini nereden bileceksin?” diyen Sühreverdi’nin, “Konuşan yalnız
hakikattir” diyen Bediüzzaman’ın, “Ayrılığa ulaşsaydık, ona
kendi acısını tattırırdık” diyen İbn Arabi’nin, “Üzüm sarhoşluğu değil benim sarhoşluğum / Benim sarhoşluğumun
sonu yok” diyen Mevlâna’nın, “Mantıku’t-Tayrın lugat-ı
mutlakından söyleriz” diyen Niyazi Mısri’nin… özetle, “pilav yiyip Mesnevi okuyarak” bir medeniyeti inşa eden Doğulu-Batılı bütün bilgelerin, azizlerin ve şairlerin izinde bir
yolculuk… Sadık Yalsızuçanlar, bu okumalarından
süzülen sözün, sessizliğe çıkışını öykülüyor.
DÜNYANIN ORTA YERİ SİNEMA
Dünya hayatı bir oyun, bir oyalanma, daha çok mal ve
evlat edinmekten ibaret. İki saat süreyle bir salona ve karanlığa hapsolarak beyaz perdede seyrettiğimiz hikâyeler
bu gerçeği bize açıkça ve gayet dürüstçe gösterir. Bu özelliği
yüzündendir ki sinemayı dünyanın imgesi olarak gösterebiliriz.
Dünyayı bir oyun sahnesi olarak görebilmek için vizyoner olmak zorunlu değildir; ama en güzel, en uzun ömürlü
filmleri de hep vizyoner yönetmenler çekmiştir.
KÜLTÜR-EDEBİYAT / 13,5x21 CM / 280 S.
DÜŞÜNCE / 13,5x21 CM / 272 S.
24
SADIK YALSIZUÇANLAR
TÜRK DÜŞÜNCESİNİN SOSYOLOJİSİ
FIKIHTAN SOSYAL BİLİMLERE
Bu çalışma, şimdiye kadar düşünce tarihi metodu ile incelenen dönemi, ‘düşünce sosyolojisi’ adını verdiği yeni bir
yöntemle tahlil etmek iddiasındadır. Klasik Osmanlı sosyal
düşüncesinin temel unsuru olarak Fıkıh ilmini temel alan
ve bu büyük ilim ve düşünce sahasının etrafındaki tartışmalara odaklanan çalışma, düşünce tarihi ve bilgi sosyolojisinden farklı ve onları tamamlayıcı bir zaviyeden, düşünce
ve sosyal yapı ilişkisine yaklaşmayı öneriyor. Kitapta ayrıca,
Tanzimat’tan Cumhuriyet’e kadar geçen sancılı geçiş döneminde Türkçe düşünen ve yazan aydınlarımızın, bunalım ve ikilemleri sosyolojik bir gözle inceleniyor.
İNSAN HAKLARI VE İSLÂM
SOSYOLOJİK VE FIKHÎ YAKLAŞIMLAR
Bu kitabı oluşturan yazılar, İslâm ve Batı toplumlarının
insan hakları söylemlerini üretirken nasıl bir yol izlediklerini göstermeye çalışıyor. Kitapta, bir yandan insan hakları
düşüncesinin yalnız Batı’ya mahsus bir anlayış olmadığı
ortaya konurken, diğer yandan da Müslüman toplumların
Batılı insan hakları söyleminin yalnız tüketicileri olmaktan
çıkıp bu söyleme katkıda bulunmaları gerektiği ileri sürülüyor.
İNCELEME-ARAŞTIRMA / 13,5x21 CM / 312 S.
PROF. DR. RECEP ŞENTÜRK
DÜŞÜNCE / 13,5x21 CM / 176 S.
25
BEDİÜZZAMAN’IN GÖZÜYLE
KÜRESELLEŞME VE AHLÂK
Bediüzzaman Said Nursî’nin küreselleşme ve ahlak alanında ortaya koyduğu yaklaşımlar, bu eserde değerli ilim
adamları tarafından derinlemesine inceleniyor. Nursî’nin
mesajının evrensel karakteri sebebiyle okuyucu kitapta,
İslâm alimleri ile Hıristiyan ve Yahudi bilim adamlarını,
İslâm’ın tabiatı ve Said Nursî’nin tefekkürü üzerinde söyleşirken bulacaktır.
IAN MARKHAM & İBRAHİM ÖZDEMİR / 13,5x21 CM / 336 S.
ÇEVRE AHLAKI
İnsan, içinde yaşadığı çevre ile nasıl bir ilişki kurmalı?
“Doğayı sev, yeşili koru” söylemi, insan-çevre ilişkisini
şekillendirmek için yeterli mi?
Çevreyle insana öğüt veren, nimet bahşeden ve ibret
sunan bir Yaratıcı’ya inanmaksızın bilgi üretmek, ekolojik
krizi çözmede ne derece başarılı olabilir?
Hadisler Ekseninde Çevre Ahlakı, bu sorulardan hareketle ilerliyor ve insan-ahlak-çevre üçlüsünü hadisler ekseninde ele alıyor.
HURİYE MARTI / 13,5x21 CM / 159 S.
İNCELEME-ARAŞTIRMA
26
NECİP FAZIL KISAKÜREK
PROF. DR. ALİ KÖSE / 13,5x21 CM / 136 S.
DOÇ. DR. ALİ MURAT YEL / 13,5x21 CM / 192 S.
KENDİ SESİNİN YANKISI
LAİK AMA KUTSAL
Bu eser, dinin işlevinin geçtiğimiz iki yüzyılda seslendirilen birçok olumsuz düşünceden çok farklı bir yönde
ilerlediğinden bahseden yazılardan oluşuyor. Din sosyolojisinde yetkin isimlerin makalelerinden meydana gelen kitap,
temel olarak kutsalın çeşitli formlarda yoluna devam ettiği
düşüncesini seslendiriyor.
Yirminci yüzyıla damgasını vuran düşünür ve aksiyon
adamlarından Necip Fazıl’ı tanımak için büyük bir fırsat.
Hocaların hocası Orhan Okay’ın geniş takdimi ve onun gözünden yapılan seçkilerle Necip Fazıl’ın temsil edici yazıları, bu eserde bir araya geliyor.
BİR MABED SAVAŞÇISI
Bilinmeyen Cemil Meriç’e ait ilk defa yayımlanan belgeler eşliğinde, kendisini, bir fikir ve edebiyat savaşının
ortasında bulacak olan okur, bu sefer savaşçının nârâlarını
bir senfoni tadında dinleyecek; evet, hüzünlü bir senfoni
tadında...
Bir Mabed Savaşçısı, gerçekte bir savaşın gizli günlüğü
ve bir savaşçının saklı serencâmı.
DÜCANE CÜNDİOĞLU / 13,5x21 CM / 369 S.
1917’de Portekiz’in ücra bir kasabası olan Fatima’da, üç
küçük çocuğa Hz. Meryem’in göründüğü ve onlara üç sır
verdiği söylenir. Bu kitap günümüzde kilise, devlet ve siyaset ilişkileri bakımından dünya çapında bir fenomen halini
alan Fatima olayını derinlemesine inceliyor.
Açıklanan sırlardan birisinin Papa suikastıyla alakalı olması münasebetiyle ülkemizi de ilgilendiren olaylar zinciri
ele alınıyor.
ORHAN OKAY / 13,5x21 CM / 320 S.
FATİMA’NIN SIRLARI
DİN VE TOPLUM
27
BATI HİKMETİNİN
BİLİNMEYEN TARİHİ
PETER KINGSLEY / 13,5x21 CM / 222 S.
ŞULE AKBULUT ALBAYRAK / 13,5x21 CM / 144 S.
Bu kitap, şimdiye kadar ele alınmamış bir konuyu,
Batı’nın köklerindeki mistik ve manevi geleneği inceliyor.
Eski Yunan düşüncesinin önemli simalarından ve mantığın
esas kurucusu kabul edilen Parmenides ve çevresinden hareketle, çok farklı bir düşünce tarihi tasavvuru ortaya koyuluyor.
DAVID BOHM / 13,5x21 CM / 142 S.
Soğuk Savaş sonrasında İslâm’ı fundamentalizmle özdeşleştirme çabaları uluslararası siyasi ortamın yönlendirdiği konjonktürel bir durum oldu. Zira, Sovyetler Birliği’nin
var olduğu dönemde komünizm en büyük tehdit olarak algılanırken, Birliğin yıkılması sonrasında İslâm ötekileştirilmek suretiyle adeta Deccal ilan edildi.
Bu kitap, Amerika’daki Hıristiyan fundamentalizmi örneği çerçevesinde fundamentalizmi tüm yönleriyle ve özellikleriyle ele alıyor.
RENE GUENON / 13,5x21 CM / 85 S.
HIRİSTİYAN FUNDAMENTALİZMİ
VARLIĞIN MERTEBELERİ
Gelenekselci ekolün kurucusu kabul edilen büyük
Müslüman düşünür ve bilge René Guénon’un (Abdülvahid
Yahya) bu eseri, esas itibariyle, Şeyhü’l-Ekber İbn Arabî’nin
“meratib-i vücud” hikmetlerinden beslenmiştir. Guénon,
diğer eserlerinde olduğu gibi, saf metafiziği konu edinen
bu çok önemli telifinde oldukça sistematik bir yaklaşım
ortaya koymaktadır. Varlığın ontolojik düzeylerinin “daire”
olgusuyla açıklandığı, “zuhur” ve “tecelli” kavramlarının
derinliklerine sızıldığı bu eser, hacim olarak küçük olmakla
birlikte, mana bakımından çok zengin ve kapsamlıdır.
BİRLİKTE DÜŞÜNMEK:
DİYALOG
Yirminci yüzyılın en önemli bilim adamlarından ve etkili düşünürlerinden olan David Bohm, bu eserinde hem
tek tek fertlerin, hem de bütün olarak toplumun kendilerini
ve ötekileri daha iyi anlamalarını sağlayacak çok verimli bir
diyalog ve iletişim imkânından söz ediyor.
DÜŞÜNCE
28
BENLİK VE RUH
MODERN BATI’NIN ANLAM ARAYIŞI
Modern dünyayı karakterize eden çalışma, spor, bilgisayarlar, arabalar gibi başlıklar ve Marilyn Monroe ile Elvis
Presley gibi kült isimlerin etrafında yürüttüğü tartışmayı,
klasik temalarla karşılaştırarak derinlikli bir analiz yürütüyor. İnsanoğlunun iki farklı yönünü temsil eden ‘Benlik’ ile
‘Ruh’ kavramlarını modern Batı’yı anlamak için bir anahtar
olarak kullanan yazar, içinde bulunduğumuz dünyayı kavrayabilmek adına kışkırtıcı ve kapsamlı bir tartışmanın sonuçlarını sunuyor okuyucuya.
JOHN CARROLL / 13,5x21 CM / 336 S.
İSLÂM VE HIRİSTİYANLIK
POLİTİK-TEOLOJİ DENEMELERİ
Bu kitap, hayatını Hıristiyanlığın Anglikan mezhebinin etkisinde şekillendirmiş, fakat nihayetinde evini İslâm
inancına inşa etmiş bir teoloğun çalışmasıdır. İngiliz bir
Müslüman olarak yazar, Müslüman-Hıristiyan diyaloğu
bağlamında kaleme aldığı makalelerinde İslâmî hakikati
Hıristiyanların da anlayabileceği bir dille açıklamaya çalışıyor. Her iki din için de anlamlı olan kişi ve sembollerden
hareketle, Batılı Müslüman bir düşünürün perspektifiyle
derinlikli analizler yürütüyor.
DÜŞÜNCE
TIMOTHY J. WINTER (ABDÜLHAKİM MURAD) / 13,5x21 CM / 270 S.
29
İSLÂM VE BİLİM TARTIŞMALARI
John Gray bu kitapta, büyük bir ustalıkla çağımızın egemen düşünce biçiminin arkasında yatan hesapları ortaya çıkarıyor. İçinde yaşadığımız dünyayı daha bilinçli bir şekilde
anlamak için okumamız gereken zengin bir kitap.
OLCAY YAZICI / 13,5x21 CM / 213 S.
KÜRESEL YANILGILAR
MUSTAFA ARMAĞAN / 13,5x21 CM / 288 S.
İslâm ve bilim konusunda önde gelen otoritelerden Seyyid Hüseyin Nasr’dan düşünür Ziyaeddin Serdar’a, Nobel
ödüllü fizikçi Abdüsselam’dan bilginin İslâmîleştirilmesi
projesinin sahibi İ. Raci Faruki’ye kadar pekçok düşünürün
İslâm ve bilim ilişkilerine dair ortaya koydukları yaklaşımlar, bu kitapta bir araya geliyor.
IRMAKLAR SONSUZA AKAR
DÜŞÜNÜRLERLE KÜLTÜR SOHBETLERİ
Bu kitapta, Türkiye’nin seçkin ilim, kültür, düşünce ve
edebiyat insanlarıyla yapılmış, 80’li yıllardan yakın tarihe
kadar uzanan söyleşiler yer alıyor. Kitabın önemi, çoğu aramızdan ayrılmış olan bu değerli isimlerin bir ömür boyu
geliştirdikleri düşünceleri okuyucuya toplu olarak sunmuş
olmasında yatıyor.
JOHN GRAY / 13,5x21 CM / 207 S.
30
DÜŞÜNCE
HEDEF NEDEN İRAN?
İran çoğumuza uzak görünen bir ülke. Yanıbaşımızda
tanıma fırsatını bulamadığımız bir muamma. Neden dünyanın gündemine bu kadar giriyor? Neden her krizde baş
aktör ve hedef oluyor?
Konunun uzmanlarının farklı bakış açılarıyla ele aldığı
bir kitap Hedef Neden İran?
Alanında uzman kalemlerin İran üzerindeki değerlendirmeleri bu kitapta...
DÜNYAYI YÖNETEN ŞİRKETLER
Dünyayı yöneten şirketler insanlığın son iki yüzyıllık geçmişini sorgulayan bir eser. Şirket küreselleşmesinin
ortaya çıkarttığı tehditler, eko sistemin buna dayalı olarak
dengesini yitirmesi, kaynakların ve paranın adil olmayan
bir şekilde paylaşılması ve buna benzer sorunlar bu kitabın
ana konusu.
Türkiye’de uzun yıllar boyunca yaptığı yatırımlarla çevreye duyarlı teşebbüslerin gerçekleştirilebileceğini gösteren
Dr. Cemil Çakmaklı’nın Önsözü kitabın önemini açıkça
ortaya koyuyor.
DERİN EKONOMİ
CUMHURİYETİN FİNANSAL ŞİFRELERİ
Bu kitabı okuduğunuzda, Türkiye manzarasının sadece
görünenden ibaret olmadığını anlayacak, ekonomi haberlerini başka bir gözle değerlendirecek ve şu gerçekle tanışacaksınız: Ekonomi, sadece ekonomi değildir!
SÜLEYMAN YAŞAR / 13,5x21 CM / 192 S.
ORTADOĞU’DA GÜÇ SAVAŞLARI
Bu küçük kitap, işletme yüksek lisansını yeni tamamlamış bir gençle yaşlı bir ekonomi profesörü arasında geçen konuşmalardan meydana geliyor. Pek çoğumuz gibi bu
genç yönetici adayı da çok sayıda dersler almış ve formüller
öğrenmek için didinmiştir; fakat hala ekonominin gerçekten ne demek olduğunu kavrayamamıştır. Onları dinledikçe görürüz ki Profesör; makro, mikro ve uluslararası ekonominin önemli kavramlarını grafikler, anlaşılmaz bilimsel
bir lisan veya matematik kullanmadan gayet sade bir dille
açıklar.
DR. JOHN CHARLES POOL-DR. ROSS M. LA ROE / 13,5x21 CM / 128 S.
HEYET / 13,5x21 CM / 248 S.
DAVID C. KORTEN / 13,5x21 CM / 416 S.
BİR GÜNDE EKONOMİST
NASIL OLUNUR?
EKONOMİ
31
Bu kitapta 11 Eylül’ün çeşitli veçhelerine ilişkin, konusunda uzman akademisyenlerin seçme makaleleri bir
araya getirildi. 11 Eylül’ün dünya siyaseti ve uluslararası
hukuk üzerine etkileri, ABD’nin Afganistan’a saldırısının
analizleri, Avrasya’da genişlemesinin bölgesel ve uluslararası boyutları ve İslâm dünyası üzerine entelektüel analizler, bu kitabın ağırlıkla durduğu konuları oluşturmaktadır.
2023 TÜRKİYE YOL HARİTASI
20. yüzyılın ortalarında ekonomik ve sosyal durumları bizden daha geride olan ülkeler bugün dünya liginde
ön sıralarında oynuyorlar. Kendimize ivedilikle şu soruları
sormamız gerekiyor: Bir zamanlar bizden geride olan bizi
nasıl geçtiler? Sorunlarını hangi formüllerle çözdüler? Ve
en önemlisi tarih boyunca insanlığa birçok değer katabilmiş
ülkemiz toprakları değer üretmekte bu gün neden kısırlaştı?
Mehmet Öğütçü her ülkenin gelişme çizgisinin ve o ülkenin modern dünyaya eklemlenmesinin seyrini takip etti.
İspanyadan Güney Kore’ye, Hindistan’dan Brezilya’ya kadar
gözlemledi ve analiz etti.
ÜÇ YUSUF BİR İSLÂM
Din sosyolojisi alanının önemli araştırmacılarından Ali
Köse, zaman zaman toplumsal tartışma doğuran konular
hakkında çeşitli tarihlerde kaleme aldığı yazılarını bu kitabında bir araya getiriyor. Kitap, popüler kültürle dinin
kesiştiği konularla ilgili zevkli bir üslupla ufuk açıcı yaklaşımlar içeriyor.
PROF. DR. ALİ KÖSE / 13,5x21 CM / 159 S.
11 EYLÜL ÖNCESİ VE SONRASI
Uluslararası ilişkilerin “software”ini daha sistem yazılımını tamamlamadan şifrelerini çözerek, ondan modeller
üretecek genellemelerde bulunmak bir yerde “bilimsel” (!)
kahinlik olsa gerektir. Hele dünyamız, belki de tarihinin hiçbir döneminde rastlanmadık derecede hızlı bir dönüşüme ve
ciddi “türbülanslara” tâbi olurken bu çabanın alkışlanması
mı, yoksa kınanması mı gerektiği konusunda hâlâ kararsızım.
PROF. DR. MİM KEMAL ÖKE / 13,5x21 CM / 336 S.
MEHMET ÖĞÜTÇÜ / 14,5x23,5 CM / 256 S.
PROF. DR. BÜLENT ARAS & GÖKHAN BACIK / 13,5x21 CM / 256 S.
KILIÇ VE NEY
GÜNCEL KİTAPLAR
32
MAKÂLAT
İBN TUFEYL / 13,5x21 CM / 144 S.
HACI BEKTAŞ VELİ / 13,5x21 CM / 100 S.
Horasan’dan gelip Anadolu’da maneviyat ateşi yakarak gönülleri fetheden büyüklerden birisi de Hacı Bektaş
Veli’dir. Onun en önemli eseri olan Makâlât, dört ana kapıyı
ve bu kapılara girildikten sonra çıkılacak merdivenler olan
kırk makamı anlatır. Bu eser, gerçek bir insan olabilmek
için gerekenleri dilimizin en güzel ifadeleriyle anlatan bir
başyapıttır.
HAYY BİN YAKZAN
Endülüslü büyük İslâm düşünürü İbn Tufeyl’in bu
ölümsüz eseri, yüzyıllar boyunca birçok romana ilham verdi. Hayy Bin Yakzan; insan eli değmemiş bir tabiat parçasında sosyo-kültürel şartlandırmalardan uzak bir insanın tek
başına bir adada tecrübe ettiği ruh ve düşünce gelişimini
anlatmaktadır.
KLASİKLER
FÜTÛHU’L-GAYB
SIRLI ÂLEMLERİ KEŞİFLER
İslâm irfanının ölümsüz şahsiyetlerinden olan Abdülkadir Geylani’nin bu eseri, onun bütün temel düşüncelerini içine alan bir klasiktir. Seçkin bir gruba yaptığı sohbetlerden derlenen eseri asırlar boyunca İbn Teymiyye’den
Bediüzzaman’a, İbnü’l-Arabi’den İmam Rabbani’ye kadar
ilim ve irfan semasının yıldızları okuyup etkilenmişlerdir.
ABDÜLKADİR GEYLANİ / 13,5x21 CM / 192 S.
33
İSLAM MEDENİYETİNİN
KURUCULARI SAİD NURSÎ
Bu kitap İslâm Medeniyetinin Kurucularına adanmış
bir dizide yer alıyor. 1400 yılın İslâmî birikimini bugüne ve
yarına taşıma istidadında olan bir tecrübe ve eser bırakarak
bu dünyadan göçmüş bir ismi, Bediüzzaman Said Nursî’yi,
bu bağlamda değerlendiriyor.
Oxford Üniversitesi İslâm Çalışmaları Merkezi tarafından hazırlanan ve Oxford Üniversitesi’nin ve I. B. Tauris’in
ortaklaşa yayınladıkları bu çalışma, bilmeyenler için, Bedüzzaman Said Nursî’nin hayatına, eserlerine ve düşüncelerine dair bir giriş niteliğinde.
COLİN TURNER & HASAN HORKUÇ/ 13,5x21 CM / 144 S.
BEDİÜZZAMAN SAİD NURSÎ
ENTELEKTÜEL BİYOGRAFİSİ
Şükran Vahide’nin bu eseri, Bediüzzaman Said Nursî
hakkında dünyada kaleme alınan çalışmaların en önemlisi
ve kapsamlısı olarak bilinmektedir. Eser, Bediüzzaman’ın
ilmî ve fikrî tarafını konu edinen bir çalışma olarak ayrı bir
önem taşıyor.
ŞÜKRAN VAHİDE / 13,5x21 CM / 432 S.
İNCELEME-ARAŞTIRMA / 13,5x21 CM / 144 S.
34
BİYOGRAFİ
SAİD NURSÎ VE TASAVVUF
1920’lerde şekil almaya başlayan Risale-i Nur eserleri
hızla değişen Türkiye şartları altında modern dönem problemlerinin çözümüne katkı sağlayan, Kur’an üzerine yazılmış en derin ve etkili tefsir olarak kabul edilmektedir. Bir
şaheser olarak kabul gören Risalelerde ele alınan konular,
merhum Nursî’nin manevi hayatının yansımaları mahiyetindeki derin tasavvufî anlayışı, farklı din ve kültüre mensup önde gelen akademisyenler tarafından mukayeseli olarak incelendi ve elinizdeki kitapta yer aldı.
BEDİÜZZAMAN’DAN NELER
ÖĞRENDİM?
Hıristiyan bir ilahiyat profesörü olan Ian Markham son
yüzyılda yetişmiş büyük Müslüman düşünür Bediüzzaman
Said Nursi’nin fikirlerini inceledi.
Kitabın yazarı Markham, Bediüzzaman’ın düşüncesini Bertrand Russell gibi ateist, Hardt ve Negri gibi Marksist, John Hick gibi liberal, Richard John Neuhaus gibi
muhafazakâr isimlerin yaklaşımlarıyla karşılaştırarak, Said
Nursî’nin küresel sorunlar için nasıl bir imanî ve entelektüel
açılım sunduğunu ortaya koyuyor.
PROF. DR. THOMAS MICHEL / 13,5x21 CM / 160 S.
IAN S.MARKHAM / 13,5x21 CM / 240 S.
İBRAHİM M. ABU-RABİ / 13,5x21 CM / 592 S.
BEDİÜZZAMAN’A GÖRE
MÜSLÜMANLIK-HIRİSTİYANLIK
MÜNASEBETLERİ
Bu eser, Katolik bir bilim adamı olan yazarın, hikmetin
evrensel olduğu noktasından hareketle, Risale-i Nur’daki
hikmet hazinelerini devşirmeye yönelik okumalarının sonucunda ortaya çıkmıştır.
Bediüzzaman, bu kitapta, en temel değerlerin çiğnendiği ve ortalığı şüphe ve inançsızlık bulutlarının kapladığı
günümüzde, Allah’ın mesajına iman eden bütün din mensuplarının alabileceği dersler veren bir bilge olarak karşımıza çıkıyor.
İNCELEME-ARAŞTIRMA
35
ÂLİM VE DÜŞÜNÜR OLARAK
BEDİÜZZAMAN
Batı’da Bediüzzaman hakkında yayınlanmış olan en
önemli çalışmalardan biri olan kitapta, Batı ve İslâm dünyasından sahasında uzman akademisyenler, onun hayatını ve
düşüncesini felsefî, sosyolojik, teolojik ve tarihsel açılardan
ele alıyorlar.
ÇAĞDAŞ İLMÎ TEFSİRDE
VEHMİN EGEMENLİĞİ
Bu eser, yüzyılı aşkın bir zaman boyunca bilimsel tefsir başlığı altında kaleme alınan eserleri değerlendiriyor ve
tenkit ediyor. Kitaptaki temel perspektif, sabit olan esasın
bilim değil, Kur’an oluşu şekilnde belirlenmiş.
Kur’an’ın nasıl anlaşılması gerektiği hakkında kafa yoran herkes için önemli bilgi ve yorumlar içeriyor.
PROF. DR. AHMET YÜKSEL ÖZEMRE / 16x22 CM / 212 S.
İBRAHİM M. ABU-RABİ / 13,5x21 / 511 S.
36
İNCELEME-ARAŞTIRMA
AVRUPA’DA İSLÂM DAMGASI
Avrupa’da yayımlandığında hararetli tartışmalara
yol açan bu eser, İslâm’ın Avrupa tarihi boyunca üstlendiği merkezî rolü açıkça ortaya koyuyor. Yazar, İslâm’ın
Avrupa’nın geçmişine ve geleceğine ait ayrılmaz bir parça
olduğunu gösteriyor.
JACK GOODY / 13,5x21 CM / 224 S.
DÜNYANIN İNCİSİ
ENDÜLÜS MODELİ
Bu eserde, bir zamanlar İspanya topraklarında üç tek
ilaha inanan din mensuplarının, Müslümanların önderliğinde nasıl bir arada barış ve refah içerisinde yaşayabildiklerinin çarpıcı hikâyesi anlatılıyor.
İNCELEME-ARAŞTIRMA
MARIA ROSE MENOCAL / 13,5x21 CM / 332 S.
37
DÜNYAYI DEĞİŞTİREN 50 SAVAŞ
Dünyayı Değiştiren 50 Savaş isimli bu kitapta, yazarın
dünya tarihinde çok büyük izler bıraktığına inandığı savaşlar belgesel tadında sunuluyor. Günümüzün modern
dünyasıyla ilişkisine göre belli bir sıraya göre ele alınan bu
savaşlar kadim geçmişten günümüze kadar uzanıyor ve savaşlar tarihi karış karış ele alınıyor.
Dünyayı Değiştiren 50 Savaş isimli bu kitapta tarihin
en büyük ve en önemli savaşlarında kimlerin yer aldığını,
kimlerin kazanıp kimlerin nasıl kaybettiğini okuyacaksınız.
DÜNYAYI DEĞİŞTİREN 50 SİLAH
Bilim ve teknolojide gerçekleştirilen her yenilik ve buluşun maalesef silahların gölgesinde kaldığı acı bir gerçek.
Bu yüzden silahlar aslında sadece savaşları, savaş yöntemlerini değil; sadece tarihi de değil, insanların birbirine olan
bakışını da değiştiriyor. Daha fazla öldürme özelliği silahlar
için en belirleyici kriter olarak algılanıyor. Bunların sonucu
olarak da insanlık ölmeme uğruna daha fazla öldürme vahşetine hemen her dönemde şahit oluyor.
Dünyayı Değiştiren 50 Savaş’ın yazarı William Weir’in
Savaşları Değiştiren 50 Silah isimli bu kitabında savaş tarihine bir başka açıdan, kullanılan silahlar yönünden bakılıyor. Silahların ortaya çıkardığı etkiler ele alınırken bu silahların savaş anlayışını hangi sebeplerle ve nasıl değiştirdiğine
vurgu yapılıyor.
WILLIAM WEIR / 14x23 CM / 432 S.
38
WILLIAM WEIR / 14x23 CM / 240 S.
TARİH
OSMANLILAR VE BİLİM
Dünyaca ünlü bilim tarihçimiz Prof. Dr. Ekmeleddin
İhsanoğlu’nun bu çalışması, Fatih külliyesi medreselerinden Endülüs menşeli bilim adamlarının Osmanlı bilimine,
tıp, astronomi, matematik, topçuluk sahalarındaki katkılarına, Osmanlıların Avrupa’da gelişen yeni bilimle ilişkilerine kadar geniş bir konu yelpazesini inceliyor.
OSMANLILARDA
BİLİM VE TEKNOLOJİ
Osmanlıların bilim ve teknoloji alanlarındaki durmak
bilmeyen çabaları olmasaydı ne imparatorluk altı asır ayakta kalabilir, ne de Türkiye Cumhuriyeti’ndeki bilim hayatı,
bugünkü canlılığına ulaşabilirdi.
Prof. Dr. Aykut Kazancıgil kaleme aldığı bu eserinde,
genellikle olmadığı iddia edilen bilim ve teknoloji alanlarındaki gelişmelerin yanında Osmanlı Devleti’ndeki bilim
ve eğitim kurumlarının vücuda getirdiği büyük bilgi birikimini derli toplu bir şekilde ve ‘içeriden’ bir bakışla okuyucunun dikkatine sunuyor.
PROF. DR. AYKUT KAZANCIGİL / 13,5x21 CM / 352 S.
TARİH
PROF. DR. EKMELEDDİN İHSANOĞLU / 13,5x21 CM / 272 S.
39
TARİH BOYUNCA
AVRUPA’DA SAVAŞ VE BARIŞ
Kitap iki bin yılı aşkın bir zaman dilimi çerçevesinde,
Avrupa tarihinde savaş ve barış olgularını inceliyor. Konusunun uzmanı olan tarihçilerin katkılarıyla ortak bir çabanın ürünü olarak meydana gelen bu eserde, Eski Yunan’dan
Varşova Paktı’na, Roma’dan Haçlı seferlerine kadar her dönemde temsil edici nitelikteki savaş ve barışlar mercek altına alınıyor. Tek tek tarihi olgu ve hadiselerden başka, çeşitli
tarihi dönemlerde savaşın nasıl algılandığına ve bizzat savaş
ve barışın doğasına yönelik önemli soruların cevaplarını da
arayan eser aynı zamanda, uluslararası ilişkiler ve askeri tarih gibi konuyla ilişkili farklı disiplinlerin değişik perspektiflerinden yararlanmak suretiyle disiplinlerarası bir köprü
vazifesi de görüyor. Avrupa’da Savaş ve Barış, insanlık tarihinin ayrılmaz bir parçası olan savaş ve barış üzerine ciddi
bir okuma yapmak isteyenler için.
ANJA V. HARTMANN & BEATRICE HEUSER
13,5x21 CM / 408 S.
ÇÖLE İNEN FAŞİZM
İTALYAN İŞGALİ ALTINDAKİ KUZEY AFRİKA’DA
MACERALI BİR SEYAHAT
İslâm’ı seçmiş bir Danimarkalı olan yazar, 1930’da
Fas’tan başlayarak Kuzey Afrika’yı baştan başa kendi otomobiliyle kateder. Libya toprakları o sırada Mussolini’nin
liderliğindeki faşist İtalyan işgali altındadır. Yazarın bir roman tadında kaleme aldığı anıları, okuyucuyu, en karanlık
ihtiraslarla en temiz duyguların bir arada yaşandığı bir zamana ve coğrafyaya götürüyor.
KNUD HOLMBOE / 13,5x21 CM / 288 S.
40
TARİH
TARİH BOYUNCA İSTANBUL
En eski çağlardan günümüze kadar stratejik konumu
ve doğal güzellikleriyle hep cazibe merkezi olmayı sürdüren İstanbul’un özellikle Osmanlı-Türk tarihi bakımından
önemi çok büyüktür. Elinizdeki eserde, Bizans ve İstanbul
tarihi konusunda dünya çapında bir otorite olan Prof. Dr.
Semavi Eyice, tarih boyunca İstanbul’un kurum ve binalarını, sosyal hayata ışık tutacak özelliklerini, âfetlerini, idari ve siyasi değişimlerin sonuçlarını bir uzman titizliğiyle
ortaya koyuyor. Bir İstanbul envanteri niteliğindeki kitap,
İstanbul’un kaybolmuş güzelliklerini, yıkılmış yapılarını bir bütün olarak görebilmeyi sağlaması yanında, bazı
yaygın hataları düzeltmesi ve en yeni araştırmalar ışığında
yeni bilgiler sunması bakımından okuyucuya gerçek bir
ilim ve tarih ziyafeti vaadediyor.
PROF. DR. SEMAVİ EYİCE / 13,5x21 CM / 276 S.
OSMANLI’YA VEDA
İMPARATORLUK ÇÖKERKEN OSMANLI HALKLARI
Üç kıtada hüküm süren, birçok etnik unsurları bünyesinde barındıran bir cihan imparatorluğunun dağılmasından sonra neler oldu? Ortaya çıkan irili ufaklı devletler ve
bu ülkelerde yaşayan halkların kaderi nasıl şekillendi?
Bu kitapta yazar, bu ve benzeri sorulara cevap arıyor.
Osmanlı hakkında savaşların insanî ve psikolojik sonuçlarından ekonomik verilere kadar, ideolojik tarafgirliklerden
uzak bir şekilde yalnızca gerçeği arıyor.
TARİH
JUSTIN McCARTHY / 13,5x21 CM / 400 S.
41
OSMANLI GERİLEDİ Mİ?
Halil İnalcık’tan Linda Darling’e, İlber Ortaylı’dan
Rhoads Murphey’e kadar dünyanın önde gelen Osmanlı
tarihçilerinin makalelerinden derlenen bu eserde, Osmanlı
Devleti’nin standartlaşan büyüme ve gerileme şeması eleştiriliyor.
Bu kitapta bir tarih devriminden söz ediliyor. Kitabın
satırları arasından yeni bir Osmanlı tarihinin ayak sesleri
duyuluyor.
OSMANLI KADINI
Bu Amerika’da Illinois Üniversitesi’nde “Batı Edebiyatında Türk, Doğulu Kadın ve Harem Algısı” konusunda doktora yapmakta olan Filiz Barın Akman’ın ilk kitabı
Batılı Kadın Seyyahların Gözüyle Osmanlı Kadını Batılılar
tarafından zihinlerde şekillendirilmiş Osmanlı kadınını
sorguluyor. Fakat bunu yaparken Osmanlı kaynaklarından değil, Batılı kadın seyyahların mektuplarından, seyahatnamelerinden yararlanıyor. Batılı kaynaklar tarafından
oluşturulmuş algıyı yine Batılı kaynaklardan faydalanarak
çürütüyor.
MUSTAFA ARMAĞAN / 13,5x21 CM / 352 S.
42
FİLİZ BARIN AKMAN / 13,5x21 CM / 144 S.
TARİH
Download

Untitled - Etkileşim Yayınları