ČEĽUSTNOORTOPEDICKÁ AMBULANCIA
MUDr. JAKUBOVÁ KATARÍNA, MDDr. HLAUŚEK DANIEL, MDDr. HLAUŚKOVÁ ANNA
ZLATÉ MORAVCE, Bernolákova 24, NOVÉ ZÁMKY , Komárňanská 24,
NITRA, Fatranská 12
POUČENIE PRE PACIENTA S FIXNÝM APARÁTOM
1.NÁVŠTEVA -
predbežné ČO vyšetrenie, potreba liečby, načasovanie liečby a návrh
typu aparátu / snímateľný aparát, funkčný aparát, fixný aparát /
2.NÁVŠTEVA -
komplexné vstupné vyšetrenie pacienta, zhotovenie odtlačkov
hornej a dolnej čeľuste, zhotovenie RTG snímkov /OPG, teleRTG/
dentálna hygiena
je potrebné byť nalačno !
3.NÁVŠTEVA -
-
4.NÁVŠTEVA -
-
5.NÁVŠTEVA -
konzultácia s rodičom, lekár oboznámi pacienta a rodiča s detailne
vypracovaným liečebným plánom, ktorý po odsúhlasení rodičom nie
je možné meniť, to znamená, že nie je možné vyžadovať od lekára
liečbu len v jednej čeľusti, prípadne sa vyhnúť plánovaným
extrakciám, či ďalším plánovaným aparátom.
liečebný plán môže upraviť len lekár, po konzultácii s rodičom sa
zmena zaznačí do dokumentácie
zmena liečebného plánu súvisí s nepredpokladaným rastom,
s nedostatočnou spoluprácou pacienta, s nedostatočnou hygienou
pacienta a s prípadnou traumou v dutine ústnej
- zároveň bude rodič oboznámený s finančným plánom terapie
- rodičovi budú vysvetlené prípadné komplikácie liečby a ich riešenie
- tiež bude vysvetlený približný časový harmonogram liečby, treba
rátať s tým, že liečba fixným aparátom trvá od 1 až do 3 rokov
a po aktívnej fáze nasleduje retenčná fáza, ktorá trvá tiež 1-2 roky
separácia
vloženie separačných gumičiek do medzizubných
priestorov okolo šestoriek, ktoré pomôžu oddeliť zuby od seba,
v prípade bolesti či tlaku je možné užiť analgetikum / panadol,
ibalgin/, ale gumičky nevyberať !
dentálna hygiena – je nevyhnutnou podmienkou pred nasadením
fixného aparátu, DH pacientovi podrobne vysvetlí, ako si čistiť zuby
s fixným aparátom, je možné tiež si zakúpiť špeciálny set DH
fotodokumentácia – zhotovenie snímkov pacienta a jeho chrupu,
pred , počas a po terapii, z dôvodov kontroly, z dôvodov prednáškových
a vedeckých
nasadenie fixného aparátu - nasadenie krúžkov, brekiet a oblúka,
je pomerne časovo náročné – 0,5-1 hodinu, je bezbolestné, pacient
bude podrobne poučený !
prvý týždeň smie pacient jesť len kašovitú , mäkkú stravu, počas celej
liečby nesmie nič odhryzovať, jedlo sa musí krájať alebo odlamovať,
je treba vyhnúť sa lepivým jedlám, bonbónom, žuvačkám, orieškom,
čipsom, apod., nepiť sladké nápoje vo veľkom množstve /cola/,
- pacientovi je odovzdaná informačná brožúrka o fixnom aparáte
6. – X. NÁVŠTEVA - pravidelné kontroly približne v 5-6 týždňových intervaloch,
zahrňujú aktivácie , výmeny oblúkov, kontroly dentálnej hygieny,
odovzdávanie prídatných zariadení
- je nevyhnutné chodiť na kontroly pravidelne, podľa objednania,
- v prípade nedodržania kontrol môžu nastať komplikácie !
- ak je pacient chorý, telefonicky sa preobjednajte, dáme Vám iný
termín
- v prípade uvoľnenia brekety, drôtu a pri iných komplikáciách sa
s nami telefonicky skontaktujte, poradíme vám, prípadne vám bude
daný skorší termín
XI. NÁVŠTEVA -
sňatie fixného aparátu - je tiež bezbolestné, treba byť nalačno, po
sňatí fixného aparátu sú zhotovené odtlačky, RTG snímky, dentálna
hygiena a v ten istý deň pacient dostane retenčné aparáty
retenčné aparáty sú priesvitné dlahy na deň a platne na noc, ktoré
pacient nosí prvé 3 mesiace 24 hodín denne, potom ich vynecháva
podľa pokynov lekára !
retenčná fáza trvá približne tak dlho ako aktívna fáza liečby!
retenčná fáza liečby je neoddeliteľnou súčasťou ČO liečby !!
- kontroly sú približne 1x za tri mesiace
- retenčné aparáty je potrebné nosiť na každú kontrolu
- v prípade nedodržania pokynov lekára o intenzite nosenia retenčných
aparátov, zuby sa môžu vrátiť do pôvodnej polohy !
- posun zubov pri nedostatočnej spolupráci neuvidíte hneď, ale zistíte
to podľa toho, že nebudete schopní si nasadiť ani jeden retenčný
aparát !!!
Dôležité upozornenia
- dodržiavanie dentálnej hygieny je nevyhnutné !!!
- pacient si musí čistiť zuby po každom jedle, to znamená 5-6 x denne,
- v prípade opakovaného nedodržiavania hygieny je možné ukončiť liečbu
skôr!!!
- v prípade akýchkoľvek problémov pacienta / škrabanie, pichanie drôtika,
prípadne odlepenie súčiastky / je potrebné kontaktovať našu ambulanciu
- ak je pacient chorý alebo sa nemôže zúčastniť kontroly, je potrebné sa včas
preobjednať
- o všetkých upozorneniach zo strany lekára bude uskutočnený zápis do
dokumentácie, pri nedostatočnej spolupráci bude liečba ukončená skôr
- liečba fixným aparátom je náročná , ale výsledky pri dobrej spolupráci sú
veľmi dobré a stabilné
Download

poučenie o fixnom aparáte