NÁVOD NA POUŽITIE
ZÁRUČNÝ LIST
Sedlo
Predstavec
Riadítka
Brzdové / radiace páčky
Sedlovka
Hlavové zloženie
Odpružená vidlica
Zadný tlmič
Brzda
Pastorky
Plášť
Pedál
Ráf
Prehadzovač
Prešmykovač
Kľuky s prevodníkmi
Ventil
Rýchloupinák
Sedlo
Predstavec
Riadítka
Brzdové / radiace páčky
Sedlovka
Hlavové zloženie
Brzda
Vidlica
Plášť
Koleso
Prehadzovač
Prešmykovač
Ventil
Rýchloupinák
Úvod
Vážený zákazník,
kúpou bicykla MERIDA ste sa rozhodli pre
kvalitný výrobok. Jeho komponenty boli navrhnuté a vyrobené s veľkou starostlivosťou
a odbornosťou a boli podrobené výstupnej
kontrole. To vám zaručuje spokojnosť a pocit
dôvery už od prvého šliapnutia do pedálov.
V tomto návode sme pre vás pripravili množstvo rád a cenných informácií nielen o používaní bicykla, ale tiež o jeho stavbe a údržbe.
Prečítajte si ho pozorne, určite bude pre vás
užitočný, dokonca aj keď ste dlhoročným
cyklistom. Technológie sa neustále vyvíjajú,
bicykle sa za posledné roky veľmi zmenili.
Ešte skôr, než sa pustíte do nastavovania
vášho nového bicykla, nezabudnite si prečítať kapitolu nazvanú: „Pred PRVOU jazdou“.
Aby sme vám zaručili najväčší možný
pôžitok z jazdy, mali by ste pravidelne
vykonávať minimálnu kontrolu funkcií popísanú v kapitole: „Pred KAŽDOU jazdou“.
Pri údržbe či oprave majte na pamäti, že obsiahle inštrukcie popísané v tomto návode, sa
týkajú iba vášho bicykla a nemusia platiť pri
iných bicykloch. Vďaka častému prepracovávaniu a zmenám sa môže stať, že niektoré
práce nie sú popísané do všetkých detailov.
Pripomíname tiež, že pokyny si môžu vyžadovať ďalšie vysvetlenia a niektoré úkony môžu
byť vykonané iba so špeciálnym náradím.
Z dôvodu vlastnej bezpečnosti nikdy
nevykonávajte na bicykli nič, čím si nie
ste absolútne istí. Pokiaľ máte pochybnosti,
požiadajte o radu svojho predajcu bicyklov
MERIDA.
Upozorňujeme však, aby ste sa pri kúpe
bicykla presvedčili, či je bicykel riadne
zostavený, plne funkčný a pripravený na
jazdu. Neprevezmite nefunkčný bicykel.
Doporučujeme všetky ďalej popisované
úkony týkajúce sa nastavovania, servisu a údržby zveriť odbornému servisu.
2
1
Úvod
Skôr než vyrazíte, dovoľte nám upozorniť vás na
niekoľko vecí, ktoré sú podstatné pre každého
cyklistu. Nikdy nejazdite bez správne nastavenej
a nasadenej prilby a bez vhodného oblečenia.
Minimálnou požiadavkou je správny strih nohavíc a obuv s pevnou protišmykovou podrážkou.
Po verejných komunikáciách jazdite opatrne a
dodržujte pravidlá cestnej premávky tak, aby nedošlo k ohrozeniu vás, ani nikoho iného.
Dodržujte zákonné predpisy pokiaľ ide o jazdu
mimo vyznačenej cesty. Tieto predpisy sa môžu
v rôznych regiónoch líšiť. Keď idete cez les alebo po lúke, rešpektujte prírodu.
Používajte váš bicykel iba po značených a spevnených cestách.
Najprv vás chceme zoznámiť s rôznymi komponentmi vášho bicykla. Pozrite si prednú stranu
tohto návodu a nájdite tam obrázok bicykla so
všetkými jeho základnými komponentmi.
Obrázok nie je určený na to, aby popisoval určitý
druh bicykla a nemusí sa tiež tomu vášmu presne podobať, pretože v dnešnej dobe je mnoho
druhov bicyklov navrhnutých na špecifické účely
a podľa toho vybavených.
V sortimente bicyklov MERIDA a UMF nájdete:
– horské bicykle (MTB) pevné a celoodpružené
– krosové a trekingové bicykle
– fitness modely Speeder
– mestské modely S-Presso
– cestné bicykle
– detské bicykle
– bicykle pre Freestyle BMX a MTB
Venujte, prosím, zvýšenú pozornosť nasledujúcim symbolom používaným v nasledujúcich textoch:
Tento symbol znamená, že váš život
alebo zdravie môžu byť ohrozené, pokiaľ
nedodržíte inštrukcie alebo nevykonáte predpísané opatrenia.
Tento symbol vás varuje pred úkonmi,
ktoré môžu viesť k vecným škodám alebo
poškodeniu životného prostredia.
Tento symbol označuje informácie o tom,
ako zaobchádzať s výrobkom alebo sa
zmieňujú o častiach návodu na obsluhu, ktoré
si zasluhujú zvýšenú pozornosť.
www.merida.sk
3
Obsah
2
5
7
8
10
11
15
25
73
74
78
4
Úvod
Pred prvou jazdou
Pred každou jazdou
Po nehode
Požiadavky na premávku po verejných
komunikáciách
Rýchloupináky
Nastavenie bicykla podľa potrieb jazdca
Dôležité informácie o funkcii a údržbe
25 Brzdy
37 Prevody
46 Kolesá a plášte
55 Hlavové zloženie
58 Odpružená vidlica
61 Odpružená sedlovka
62 Celoodpružený bicykel
67 Špeciálne charakteristiky karbónu
69 Pedále
71 Osvetlenie
Dirt bicykle – špeciálne charakteristiky
Detské bicykle – špeciálne
charakteristiky
Čo je potrebné vedieť o bicykli
78 Prilby a príslušenstvo
79 Batožina
80 Prevoz detí
81 Prevoz bicykla autom
82
83
84
86
89
91
Čistenie, starostlivosť a kontrola
Skladovanie
Plán údržby
Kompletizácia a vybavenie rámu MERIDA
Doporučené uťahovacie momenty
skrutkových spojení
Záručné podmienky
Pred prvou jazdou
1. Každý z našich bicyklov je navrhnutý na
maximálnu celkovú nosnosť (jazdec, batožina a bicykel spolu):
Na strane 69 nájdete tabuľku, kde je každý model bicyklov MERIDA popísaný spolu
s ďalšími potrebnými informáciami. Tu vám
ponúkame krátky prehľad:
120 kg pre fitnesové bicykle, cestné bicykle
a horské bicykle (MTB), s výnimkou horčíkových rámov.
Krosové a trekingové bicykle: pánske modely - 120 kg, dámske modely - 100 kg.
Mestské bicykle: 100 kg. Na nosiči batožiny
je označenie jeho maximálneho zaťaženia.
2. Cestné bicykle a fitnesové bicykle sú navrhnuté výlučne na cesty s hladkým spevneným povrchom – asfalt, betón.
Mestské, krosové a trekingové bicykle
sú určené na cesty s hladkým povrchom
(asfalt), môžu sa používať aj na cestách s nespevneným povrchom.
Horské bicykle sú vhodné na použitie do terénu, ale nie na skákanie, dual slalom, freeride
alebo zjazd.
UMF MTB bicykle sú určené na MTB freestyle,
celoodpružené bicykle UMF sú určené na
freeride. Použitie na tieto účely je však limitované triedou bicykla. To znamená, že bicykel takéhoto typu nižšej cenovej kategórie,
vybavený lacnými komponentmi – vidlicou,
zadným tlmičom a ďalšími súčiastkami je nevhodný na náročné použitie a je neadekvátne jeho používanie napríklad na pretekárske
účely.
BMX bicykle sú určené na jazdu v upravených
dráhach stavaných špeciálne pre tieto bicykle. Použitie bicykla je tiež limitované triedou
bicykla.
Jazdite opatrne a vždy v rámci svojich možností. Niektoré ukážky profesionálnych jazdcov vyzerajú síce jednoducho, ale v skutočnosti môžu pre váš život znamenať vysoké
riziko.
Používajte svoj bicykel iba zodpovedajúcim
spôsobom, pretože inak nemusí zvládnuť
zaťaženie a môže zlyhať. Nesprávne použitie
môže viesť k neplatnosti záruky. Pri freerido-
vom spôsobe jazdy sú pády pomerne časté.
Upozorňujeme, že poškodenia bicykla spôsobené pádmi nespadajú do záruky. Vždy
dodržujte pravidlá platné pre premávku na
verejných komunikáciách a tiež mimo nich.
3. Ste oboznámení s činnosťou bŕzd? Overte
si, či sú páčky bŕzd v takej pozícii, na ktorú
ste zvyknutí. To znamená, ľavá páčka ovláda
prednú brzdu, pravá zadnú, alebo naopak.
Pokiaľ páčky bŕzd nie sú na tej strane, na
ktorú ste zvyknutí, budete si musieť nacvičiť
ich používanie, pretože nesprávne použitie
prednej brzdy môže viesť k pádu! Pokiaľ si
nie ste istí, požiadajte svojho predajcu bicyklov MERIDA o preloženie páčiek.
Pred tým, než k bicyklu pripojíte detský
vozík alebo namontujete detskú sedačku, pozrite sa na str. 69, kde nájdete potrebné
informácie, za akých okolností je to možné a
prípustné.
www.merida.sk
5
Pred prvou jazdou
Váš nový bicykel MERIDA je vybavený modernými brzdami, ktoré môžu byť omnoho
účinnejšie než tie, ktoré ste doteraz používali. Nezabudnite, že prvá skúška použitia bŕzd
by nemala byť na verejnej komunikácii!
Viac informácií o brzdách nájdete v kapitole
nazvanej „Brzdy“.
4. Ste obznámení s typom a funkciami meničov
prevodov? Pokiaľ nie, oboznámte sa s nimi
sami na mieste, kde nie je cestná premávka.
Viac informácií o meničoch prevodov nájdete v kapitole „Radenie“.
5. Sú sedlo a riadítka správne nastavené? Sedlo by malo byť nastavené do výšky, z ktorej
dosiahnete pätou na pedál v jeho najnižšej
pozícii. Skontrolujte si, či sa prsty dotknú
zeme, keď sedíte v sedle (Neplatí pri bicykloch UMF). Váš predajca vám isto rád pomôže so správnym nastavením sedla. Podrobnosti nájdete v kapitole „Nastavenie bicykla
podľa potrieb jazdca“.
te upnutie a uvoľnenie jednej nohy, potom
druhej nohy. Viac informácií nájdete v časti
„Pedále“.
7. Pokiaľ ste si kúpili odpružený bicykel, požiadajte predajcu, aby vám pružiaci mechanizmus nastavil podľa vašich potrieb. Nesprávne nastavené pružiace prvky sú zodpovedné
za nesprávne fungovanie, alebo sa môžu
poškodiť. V každom prípade sa zhorší výkon bicykla a rovnako tak vaša bezpečnosť
pri jazde. Viac informácií nájdete v kapitole
„Odpružená vidlica“, „Odpružená sedlovka“,
„Celoodpružený bicykel“ a prípadne v priložených návodoch na obsluhu výrobcov dodávajúcich pružiace komponenty.
6. Pokiaľ je bicykel vybavený košíkmi alebo
nášlapnými pedálmi, skontrolujte, či máte
vyhovujúcu obuv. Najskôr si v stoji vyskúšaj6
5
Pred každou jazdou
Pred tým, než sa vydáte na cestu, skontrolujte
nasledujúce:
1. Sú rýchloupináky na prednom aj zadnom
kolese, sedlovke a ďalších komponentoch
správne zavreté? Viac informácií nájdete
v časti „Rýchloupináky“.
2. Sú plášte v dobrom stave a majú primeraný
tlak (test stlačením rukou, ako veľmi sa dá
stlačiť plášť k ráfiku)? Viac informácií nájdete
v kapitole „Kolesá a plášte“.
3. Roztočte kolesá a skontrolujte, či sú ráfiky
vycentrované. Sledujte medzeru medzi
ráfikom a brzdovou gumičkou, alebo pri kotúčových brzdách, medzi rámom a ráfikom.
Nevycentrovaný ráfik môže byť indikátorom
popraskaných bokov plášťa, zlomenej osky
náboja alebo prasknutej špice.
4. Otestujte brzdy – postavte sa a pevne pritiahnite brzdové páčky smerom k riadítkam.
Brzdové gumičky čeľusťových bŕzd alebo
V-bŕzd sa musia pri brzdení dotýkať ráfika
celou plochou tak, aby sa nedotýkali plášťa. Brzdová páčka by sa nemala dotýkať
riadítok! Pri kotúčových brzdách by ste mali
mať na páčke stabilný bod, kde brzda zaberá. Pokiaľ sa dá s brzdou „pumpovať“ (pri
hydraulických brzdách) kontaktujte ihneď
svojho predajcu bicyklov MERIDA. Viac informácií nájdete v kapitole „Brzdy“.
5. Pokiaľ chcete jazdiť po verejných komunikáciách, musíte svoj bicykel vybaviť doplnkami
v súlade s pravidlami cestnej premávky. Jazdiť na bicykli bez svetla a odrazových svetiel
v tme alebo pri zníženej viditeľnosti je veľmi
nebezpečné, pretože vás ostatní účastníci
cestnej premávky nemôžu vidieť. Zapnite
si svetlá, akonáhle sa začne stmievať. Viac
informácií nájdete v kapitole „Požiadavky na
premávku na verejných komunikáciách“.
6. Podvihnite bicykel a z malej výšky ho pustite kolesami na zem, pričom ho pridržujte.
Ak počujete podozrivé zvuky, zistite, odkiaľ
vychádzajú. Skontrolujte skrutkové spoje a
ložiská (napr. v nábojoch, hlavovom zložení,
stredovom zložení), či nejavia vôľu.
8. Pokiaľ má váš bicykel bočný sklápací stojan,
skôr než nasadnete, skontrolujte či je úplne
zaklopený k rámu.
9. Doporučujeme zobrať si na cestu poriadnu
zámku. Jediný spôsob, ako svoj bicykel
účinne zabezpečiť pred krádežou, je zam–
knúť ho k nepohyblivému objektu.
Nesprávne zatiahnutý rýchloupinák sa
môže povoliť a zapríčiniť tak vážnu nehodu!
Nejazdite na bicykli, ak ste nesplnili
niektorý z týchto bodov. V prípade pochybností kontaktujte svojho predajcu bicyklov
MERIDA. Bicykel, ktorý nie je v poriadku, môže
spôsobiť vážnu nehodu.
7. Ak máte odpružený bicykel, skontrolujte
rám: zatlačte na bicykel a pozrite sa, či sa
pružiace prvky sťahujú a rozťahujú tak, ako
zvyčajne.
www.merida.sk
7
Po nehode
1. Skontrolujte, či kolesá pevne držia v zakončení vidlice a či sú ráfiky stále vycentrované
s ohľadom na rám alebo vidlicu. Roztočte
kolesá a sledujte medzeru medzi ráfikom a
brzdovými gumičkami. Ak sa vzdialenosť výrazne mení a vy nemáte možnosť na mieste
ráfik vycentrovať, mali by ste brzdu trochu
povoliť tak, aby sa otáčajúci ráfik nedotýkal brzdových gumičiek. Zároveň v tomto
prípade nezabudnite, že brzdy nebudú tak
účinné, ako ste zvyknutí.
Viac informácií nájdete v kapitole „Brzdy“ a
„Kolesá a plášte“.
2. Skontrolujte, či riadítka a predstavec nie
sú ohnuté alebo zlomené a či sú v rovine a
smerujú dohora. Skontrolujte predstavec, či
stále pevne drží na vidlici - skúste pootočiť
riadítkami proti prednému kolesu. Tiež sa
krátko oprite na brzdové páčky a uistite sa,
či riadítka v predstavci pevne držia.
a prevodníku. Ak váš bicykel spadol na stranu kde je reťaz, skontrolujte, či je možné
zmeniť prevod. Požiadajte kamaráta, aby
vám zodvihol bicykel za sedlo a opatrne
vyskúšajte všetky prevody. Dávajte zvláštny
pozor pri prehadzovaní na najväčšie pastorky (najľahší prevod) a uistite sa, či sa menič
prevodov nepohybuje príliš blízko k výpletu
zadného kolesa. Pokiaľ sa menič prevodov
alebo zakončenie vidlice zohlo, môže sa
prehadzovač dostať do výpletu. To môže
viesť k poškodeniu prehadzovača, zadného
kolesa alebo rámu. Skontrolujte fungovanie
prešmykovača, pretože jeho posunutie
môže spôsobovať padanie reťaze a tým prerušenie hnacej sily.
Podrobnosti nájdete v časti „Radenie“.
4. Skontrolujte, či sedlo nie je otočené, či pevne drží a je v osi s hornou rámovou trubkou.
Viac informácií nájdete v kapitolách „Nastavenie bicykla podľa potrieb jazdca“ a „Hlavové zloženie“.
3. Pozrite sa, či reťaz zostala na prešmykovači
8
7
Po nehode
5. Zdvihnite bicykel niekoľko centimetrov do
vzduchu a nechajte ho dopadnúť na zem.
V prípade, že počujete nezvyčajný zvuk, pozrite sa, či nie sú povolené niektoré skrutky.
Pokiaľ váš bicykel splnil všetky body, pokračujte opatrne najkratšou možnou cestou domov.
Nezrýchľujte ani nebrzdite príliš prudko a nepedálujte v stoji.
6. Nakoniec sa poriadne pozrite na celý bicykel, či nezistíte nejaké deformácie, oškretie
farby alebo praskliny.
Ak máte pochybnosti o správnom fungovaní
bicykla, nechajte sa odviezť autom a zbytočne
neriskujte.
7. Ak máte celoodpružený bicykel, skontrolujte
zadný tlmič a uistite sa, či upevňovacie miesta nie sú poškodené.
Doma bicykel znovu dôkladne prehliadnite a
poškodené časti nechajte opraviť. V prípade,
že si nie ste istí, navštívte svojho predajcu bicyklov MERIDA.
Ohnuté časti, zvlášť tie, ktoré sú vyrobené z hliníka, sa môžu zlomiť bez predchádzajúceho varovania. Tieto časti sa nesmú
opravovať resp. narovnávať, pretože stále hrozí
riziko ich zlomenia. Týka sa to predovšetkým
vidlíc, riadítok, predstavcov, kľúk a pedálov.
Ak máte pochybnosti, bude bezpečnejšie tieto
časti vymeniť.
www.merida.sk
98
Požiadavky na premávku na verejných komunikáciách
Pokiaľ chcete používať váš bicykel na verejných
komunikáciách, mal by byť vybavený doplnkami
v súlade s predpismi. Jedná sa predovšetkým o
odrazové sklíčka a osvetlenie.
10
9
Rýchloupináky
Aj keď použitie rýchloupinákov je veľmi jednoduché, ich nesprávne používanie býva opakovane príčinou nehôd. Vlastný mechanizmus sa
skladá z dvoch základných častí:
1. Páčka na jednej strane, zavretím ktorej
prostredníctvom excentra vzniká upínacia
sila.
2. Doťahovacia matica na druhej strane, ktorou
sa nastavuje predpätie na tiahle so závitom.
Bezpečné upnutie komponentov:
Otvorte páčku rýchloupináku. Na páčke by ste
mali prečítať „Open“ (Otvorené).
Pokiaľ chcete rýchloupínací náboj zavrieť, pritiahnite páčku späť.
častí ako napríklad k vidlici alebo zadnej stavbe, určite však nie k brzdovému kotúču alebo
špiciam. V konečnej pozíci by páčka mala byť
rovnobežná s kolesom a nemala by vyčnievať
na stranu. Páčka by mala byť pritiahnutá blízko
k rámu tak, aby sa náhodou neotvorila.
Uistite sa, či sú páčky oboch rýchloupínacích nábojov vždy na opačnej strane
ako reťaz. To vám pomôže zabrániť nesprávnemu nasadeniu predného kolesa.
Skontrolovať, či je páčka bezpečne dotiahnutá
môžete tak, že ju zavretú skúsite otočiť dookola. Zatlačte na koniec páčky, ako keby ste
s ňou chceli opísať kružnicu. Ak môžete páčkou pootočiť, koleso nie je bezpečne upnuté.
Znovu otvorte páčku a pootočte doťahovaciu
maticu o pol otočenia na zvýšenie predpnutia.
Zavrite páčku a skontrolujte koleso, či drží. Ak
už páčkou nemôžete otočiť, je koleso správne
upnuté.
Na vonkajšej strane páčky by ste mali prečítať
„Close“ (Zavreté). Zo začiatku zatvárania páčky,
približne do prvej polovice, by sa páčka mala
pohybovať ľahko, napr. bez uchytenia kolesa.
V priebehu druhej polovice môže sila potrebná
na pohyb páčkou podstatne vzrásť. Ku koncu
dráhy môže ísť páčka veľmi ťažko, preto na
zavretie páčky použite bruško palca, pričom sa
prstami priťahujte ku niektorej z nepohyblivých
www.merida.sk
11
10
Rýchloupináky
Nakoniec bicykel zdvihnite tak, aby kolesá boli
pár centimetrov nad zemou a zľahka zhora udrite do plášťa. Pokiaľ je koleso správne upnuté,
zostane pevne uchytené v ráme.
Pokiaľ je váš bicykel vybavený rýchloupínacou
objímkou sedlovky, skontrolujte jej upnutie,
teda či je sedlo pevne uchytené – skúste s ním
pootočiť vzhľadom k rámu.
12
Rýchloupináky, ktoré nie sú správne
zavreté, môžu pri prevoze bicykla viesť
ku strate niektorých častí.
Ak rýchloupinák zatvárate, nedotýkajte
sa prstami brzdového kotúča ani špíc.
11
Rýchloupináky
Informácie ku montáži kolies s nábojmi
s pevnou oskou
Pri konvenčnom systéme pevnej osky zasuňte pevnú osku cez otvory v nohách vidlice
a náboj kolesa tak, aby hlava imbusovej skrutky
vystupovala z pravej nohy vidlice (pri pohľade
v smere jazdy).
Nakoniec utiahnite štyri imbusové skrutky na
prednej strane nôh vidlice podľa inštrukcií výrobcu vidlice, čím upevníte osku vo vidlici.
Skontrolujte utiahnutie skrutiek po jednej až
dvoch hodinách od montáže a potom po každých 20 hodinách jazdy.
Ak je váš bicykel vybavený systémom pevnej
osky s rýchloupinákom, založte koleso do
vidlice a brzdový kotúč vložte do brzdového
strmeňa. Nastavte koleso do správnej polohy medzi otvory v nohách vidlice. Cez osovo
zrovnané otvory potom z pravej strany zasuňte
osku náboja s otvorenou páčkou rýchloupináka. Keď závit osky dosiahne závit v otvore ľavej nohy vidlice, upnite koleso otáčaním osky
v smere hodinových ručičiek.
Nakoniec zavrite rýchloupinák rovnakým spôsobom, ako pri klasickom rýchloupínacom náboji. Od úplného otvorenia až po približne polovicu chodu páčky rýchloupináka sa musí páčka
pohybovať ľahko, bez odporu, v druhej polovici
chodu páčky musí odpor pri zatváraní páčky
citeľne narastať. Ku koncu chodu páčky treba
vyvinúť väčšiu silu, preto páčku zatlačte dlaňou,
pričom sa prstami priťahujte ku niektorej z nepohyblivých častí ako napríklad ku vidlici alebo
zadnej stavbe. Určite však nie ku brzdovému
kotúču alebo špiciam. V konečnej uzavretej
pozícii musí páčka rýchloupináka držať pevne,
aby sa s ňou nedalo ďalej otočiť.
Na upnutie osky nepoužívajte žiadne
iné nástroje. Príliš silné upnutie rýchloupináka môže viesť ku poškodeniu osky alebo nôh vidlice.
Potom ako je oska založená, niekoľkokrát
mierne poklepte kolesom založeným vo vidlici
o podklad, čo má zabrániť vzpriečeniu osky.
Potom naskrutkujte maticu na osku a utiahnite ju podľa sprievodných odporučení výrobcu
vidlice.
www.merida.sk
13
Rýchloupináky
Systém pevnej osky, ktorý je kombináciou
závitovej osky a rýchloupínacieho systému.
Pri tomto systéme upnutia kolesa založte najprv
koleso aj s brzdovým kotúčom do vidlice a brzdového strmeňa. Potom vsuňte osku cez osovo
zarovnané otvory v nohách vidlice a náboj kolesa správnym smerom, aby závit na konci osky
dosadol na vnútorný závit v druhej nohe vidlice. Osku zakrúťte pomocou odklopenej páčky
rýchloupináka.
14
Následne uzavrite obidve páčky predných rýchloupinákov pre upevnenie osky. Postupujte ako
pri klasických rýchloupinákoch. Od úplného
otvorenia až po približne polovicu chodu páčky
rýchloupináka sa musí páčka pohybovať ľahko, bez odporu, v druhej polovici chodu páčky
musí odpor pri zatváraní páčky citeľne narastať. Ku koncu chodu páčky treba vyvinúť väčšiu
silu, preto páčku zatlačte dlaňou, pričom sa
prstami priťahujte ku niektorej z nepohyblivých
častí ako napríklad ku nohám vidlice.
Na upnutie osky nepoužívajte žiadne
iné nástroje. Príliš silné upnutie rýchloupináka môže viesť ku poškodeniu osky alebo nôh vidlice.
Nastavenie bicykla podľa potrieb jazdca
Vaša telesná výška je rozhodujúcim parametrom pri určení vhodnej veľkosti rámu, ktorú
potrebujete. Dbajte predovšetkým na dostatok
miesta pod rozkrokom, aby nedošlo ku zraneniu, keď rýchlo zoskočíte z bicykla.
Už pri výbere druhu bicykla si volíte spôsob
sedenia, ako budete jazdiť. Napriek tomu sú
niektoré komponenty špeciálne navrhnuté tak,
že si bicykel môžete vzhľadom k proporciám
svojho tela čiastočne prispôsobiť. To sa týka
sedla, predstavca a brzdových páčiek.
Potom, ako vykonáte úpravu, vždy urobte krátku kontrolu jednotlivých funkcií popísanú v kapitole „Pred každou jazdou“ a skúšobnú jazdu
uskutočnite na nefrekventovanom mieste. Overíte si tak, že je všetko v poriadku. Pokiaľ si nie
ste istí, ako niektoré úpravy urobiť, bude lepšie
nastaviť len správny posed. O ďalších úpravách
sa radšej poraďte s vašim predajcom bicyklov
MERIDA. O vaše prianie sa postará, akonáhle
mu necháte bicykel v servise, napr. pri prvej
garančnej prehliadke.
Nastavenie správnej výšky sedla
(neplatí pre UMF)
Správna výška sedla je výška, ktorá vám poskytuje maximálnu účinnosť a komfort pri pedálovaní. Pri pedálovaní by mal byť kĺb palca
na nohe umiestnený nad osou pedála. S chodidlom v tejto pozícii by ste nemali byť schopní v najnižšom bode nohu úplne vystrieť, inak
bude pedálovanie pre vás nepríjemné. Výšku
sedla si môžete nastaviť nasledujúcim jednoduchým spôsobom. Najlepšie to dosiahnete
s topánkami s plochou podrážkou.
Posaďte sa na sedlo a dajte jednu pätu na pedál v najnižšej polohe. V tejto pozícii by noha
mala byť úplne vystretá a vaše boky by nemali
byť naklonené ani na jednu stranu.
Na nastavenie výšky sedla povoľte uťahovaciu
skrutku, alebo páčku rýchloupináku (pred tým
si však prečítajte kapitolu „Rýchloupináky“).
Na povolenie skrutky použite vhodné náradie
tak, že ňou otočíte dve alebo tri otočenia v protismere hodinových ručičiek.
Všetky nasledovne popísané úkony si
vyžadujú skúsenosti, vhodné náradie a
manuálnu zručnosť. Buďte opatrní pri doťahovaní skrutiek. Postupne zvyšujte silu uťahovania
a popri tom kontrolujte správne usadenie sa
príslušného komponentu. Používajte momentový kľúč, ktorý nedovolí použiť vyšší uťahovací
moment než je nastavený.
CHÝBA OBRÁZOK
www.merida.sk
15
12
Nastavenie bicykla podľa potrieb jazdca
Ak máte cestný bicykel s veľmi malým
rámom, môže hroziť nebezpečenstvo
kolízie vašich chodidiel s predným kolesom. Ak
je to váš prípad, upravte si na vašich cyklistických tretrách umiestnenie zarážiek nášlapných
pedálov.
Teraz môžete nastaviť sedlo na požadovanú
výšku. Dajte si pozor a sedlovku príliš nevyťahujte. Ryska na sedlovke označujúca maximálne vysunutie musí vždy zostať vo vnútri
sedlovej trubky. Minimálna dĺžka, ktorou musí
byť sedlovka zasunutá v sedlovej trubke, je 2,5
násobok jej priemeru, napr. sedlovka s priemerom 30 mm musí byť zasunutá v sedlovej trubke
aspoň 75 mm.
Uistite sa, že časť sedlovky vo vnútri sedlovej
trubky je namazaná (s výnimkou karbónovej
sedlovky alebo rámu!). Pokiaľ sa nedá so
sedlovkou v sedlovej trubke ľahko pohnúť,
nepoužívajte hrubú silu, ale požiadajte o radu
svojho predajcu.
V prípade rámov s
ktorá pokračuje až
ku, musí sedlovka
nej rámovej trubky
V tomto prípade je
aspoň 10 cm.
Znovu pevne upnite sedlovku otáčaním skrutky
sedlovej trubky v smere hodinových ručičiek.
Na dostatočné dotiahnutie sedlovej trubky
nebudete potrebovať veľkú silu. Ak áno, tak
to znamená, že veľkosť sedlovky nezodpovedá
požiadavkám rámu.
16
dlhou sedlovou trubkou,
nad hornú rámovú trubsiahať pod úroveň hora vrchol zadnej stavby.
nutné sedlovku zasunúť
Vyrovnajte os sedla s osou bicykla tak, aby tieto
osi boli totožné.
Nikdy nejazdite na bicykli so sedlovkou
vytiahnutou nad vyznačenú bezpečnostnú rysku. Sedlovka sa môže zlomiť, alebo zaviniť vážne poškodenie rámu.
13
Nastavenie bicykla podľa potrieb jazdca
Skontrolujte, či ste sedlovku správne upli
- uchopte sedlo na oboch koncoch rukami a
pokúste sa s ním otočiť. Ak sa vám to nepodarí,
všetko je v poriadku.
Prináša test napnutia nohy správny výsledok?
Skontrolujte pohybom chodidla a pedálom v
najnižšej polohe. Pokiaľ máte kĺb palca na nohe
presne nad stredom pedála (ideálna pozícia na
pedálovanie), vaše koleno musí byť ľahko pokrčené. Ak je to váš prípad, tak ste výšku sedla
nastavili správne. V tomto prípade by ste mali
dokázať sedieť na sedle a nohami sa opierať o
zem. Pokiaľ nie, znížte trochu výšku sedla.
Ak je váš bicykel vybavený rámom s dlhou sedlovou trubkou, ktorá pokračuje až nad hornú
rámovú trubku, potom sedlovka musí siahať
pod úroveň hornej rámovej trubky a pod vrchol
zadnej stavby!
Nastavenie výšky riadítok
Výška riadítok určuje, ako veľmi bude vaša horná polovica tela naklonená dopredu. Zníženie
riadítok dáva jazdcovi aerodynamické držanie
tela a prenáša viac hmotnosti na predné koleso. Avšak extrémne naklonenie jazdca dopredu
je veľmi únavné a nepohodlné, pretože zaťažuje zápästia, ramená, hornú polovicu tela a krk.
Štandardné predstavce (používané pri vidliciach so závitom na krku) však dovoľujú iba
obmedzené nastavenie výšky posunutím vo
vnútri krku vidlice.
Všetko, čo potrebujete urobiť na zmenu výšky
pri nastaviteľnom predstavci, je povoliť a utiahnúť pár skrutiek.
V prípade bezzávitového systému, akým je
systém „Aheadset“, predstavec je funkčnou
súčasťou hlavového zloženia. Pri tomto type
je však nastavenie výšky zložitejšie, pretože
obsahuje jednak demontáž a potom následné
založenie predstavca.
Nikdy nezasúvajte do horčíkového rámu
sedlovku bez príslušnej vymedzovacej
vložky!
Ak vám posed spôsobuje problémy,
napr. znecitlivie rozkrok, môže to byť
sedlom. Váš predajca má široký výber sediel a
rád vám poradí.
www.merida.sk
17
14
Nastavenie bicykla podľa potrieb jazdca
Klasický predstavec
Povoľte rozpernú skrutku o dve až tri celé otočenia. Teraz by ste mali byť schopní predstavcom vo vnútri krku vidlice ľahko otočiť.
môže znamenať demontáž a montáž niektorých
komponentov z riadítok. Informujte sa u svojho
predajcu o rozličných typoch predstavcov.
Pokiaľ tento spôsob nefunguje, vyskrutkujte
skrutku nad úroveň predstavca a ľahkým klepnutím gumeným kladivom ju posuňte smerom
nadol. Potom bude možné predstavcom ľahko
otáčať.
Nezabudnite, že skrutkové spojenia riadítok a predstavca musia byť dotiahnuté na
daný uťahovací moment. Predpísané hodnoty
nájdete v kapitole „Doporučený uťahovací moment skrutkových spojov“. Ak nebudete dbať
na predpísané hodnoty, riadítka alebo predstavec sa môžu povoliť, alebo zlomiť.
Nikdy nejazdite na bicykli, ktorého predstavec je vysunutý nad rysku označujúcu
maximálne možné vysunutie. Skontrolujte
všetky skrutkové spoje a predtým než vyrazíte,
vyskúšajte brzdy.
Teraz môžete s riadítkami a s predstavcom hýbať ako s celkom. Nevyťahujte predstavec nad
rysku vyznačenú na krku predstavca! Minimálna dĺžka predstavca, ktorá musí zostať zasunutá, je 2,5 násobok priemeru krku predstavca.
Nastavte riadítka tak, aby boli symetrické vzhľadom k prednému kolesu. Os riadítok má byť
kolmá na os predného kolesa.
Pritiahnite rozpernú skrutku a dajte pozor, aby
ste neprekročili maximálny možný uťahovací
moment.
Ak sú riadítka stále príliš vysoko alebo nízko,
nezostáva vám nič iné, než predstavec vymeniť. To môže byť trochu zložitejšia práca a tiež
18
Predstavec je jednou z nazaťaženejších
nosných častí vášho bicykla, preto nesprávna manipulácia môže ovplyvniť vašu bezpečnosť. Pokiaľ si nie ste istí, ako predstavec
nastaviť, váš predajca vám isto rád pomôže.
15
Nastavenie bicykla podľa potrieb jazdca
Nastaviteľný predstavec
Nastavenie sklonu prednej časti sa robí mechanizmom na spodnej strane predstavca.
dzovacími krúžkami, tiež nazývanými podložky.
V prípade modelov „flip-flop“ je možné otočiť
predstavec opačne (tak, že bude mať inverzný
sklon).
Povoľte skrutku pod integrovaným ozubením,
aby sa mechanizmus povolil. Nevyskrutkujte
ju však úplne, inak sa mechanizmus môže
rozpadnúť. Nastavte predstavec podľa vašich
potrieb.
Povoľte skrutku na vrchu predstavca, ktorá slúži na nastavenie vôle a odstráňte krytku.
Zľahka priťahujte skrutku poistného mechanizmu, kým do seba nezapadne. Skontrolujte, či
po dotiahnutí skrutky plochy ozubeného mechanizmu do seba správne zapadli. Pokiaľ áno,
skrutku dotiahnite.
Pokiaľ máte záujem iba nastaviť smer
predstavca, tak nepovoľujte krytku, pretože tým môžete zmeniť vôľu ložísk v hlavovom
zložení.
Povoľte skrutky na bočnej strane predstavca a
vytiahnite predstavec z vidlice.
Predstavec typu „Aheadset“*
*Aheadset je registrovaná ochranná známka
spoločnosti Dia Compe, ktorá vyvinula systém
bezzávitového uchytenia vidlice.
Predstavec Aheadset tiež slúži na nastavenie
vôle hlavového zloženia. Ak zmeníte polohu
predstavca, musíte znovu nastaviť vôľu (prečítajte si kapitolu „Hlavové zloženie“).
Rozsah vertikálneho nastavenia je daný vymewww.merida.sk
19
16
Nastavenie bicykla podľa potrieb jazdca
Teraz môžete vybrať vymedzovacie krúžky. Založte naspäť predstavec na krk vidlice a potom
naň nasuňte krúžky.
Pokiaľ by ste chceli predstavec otočiť a zmeniť
tak inverzne jeho sklon, musíte tiež odskrutkovať skrutky upevňujúce riadítka a demontovať
riadítka.
Po otočení predstavca znovu založte riadítka,
vycentrujte ich a riadne ich znovu dotiahnite
(pozri kapitola „Nastavenie výšky riadítok“…).
Ak odstránite podložky, budete musieť
skrátiť krk vidlice. Táto zmena je nezvratná a v každom prípade je lepšie ju prenechať
odborníkovi. Ak si nie ste istí, požiadajte svojho
predajcu bicyklov MERIDA o vykonanie tohto
úkonu.
Ak meníte pozíciu predstavca, zmení sa
aj pozícia riadítok a brzdových aj radiacích páčiek. Znovu ich nastavte podľa popisu
v predchádzajúcej časti „Nastavenie výšky
riadítok“.
Nezabudnite, že skrutkové spojenia majú
predpísaný uťahovací moment. Pokiaľ ho
prekročíte, výsledkom môže byť zlomený predstavec alebo riadítka.
Pokiaľ je váš bicykel vybavený vidlicou
s karbónovým krkom (spoznáte to podľa
čiernej alebo žlto-čiernej farby v štrbine predstavca), musíte byť dostatočne opatrní pri montáži predstavca.
20
17
Nastavenie bicykla podľa potrieb jazdca
Kontrolu vykonajte nasledovne: predné koleso
pridržte kolenami a pokúste sa pootočiť riadítkami. Ak sa hýbu, opatrne pritiahnite skrutky
a skontrolujte znovu. Nikdy neprekročte maximálny uťahovací moment! Nebezpečenstvo:
Nezabudnite, že skrutkové spojenia riadítok
a predstavca musia byť dotiahnuté stanoveným uťahovacím momentom. Ak skrutky príliš
utiahnete, môže to mať za následok zlomený
predstavec alebo riadítka.
Nastavenie sedla a jeho sklonu
Sklon vašej hornej polovice tela a z toho vyplývajúci jazdný komfort a sila vložená do pedálovania, sú tiež ovplyvnené vzdialenosťou medzi
rukoväťami riadítok a sedlom. Táto vzdialenosť
môže byť mierne upravená posunutím sedla po
koľajničkách v podsedlovom zámku.
Rozsah nastavenia sedla je veľmi malý.
Výmena predstavca vám dovolí robiť
väčšie zmeny dopredu aj dozadu, pretože
dĺžky predstavcov sa môžu lišiť aj o viac ako 10
centimetrov. V tomto prípade pravdepodobne
budete musieť upraviť dĺžku laniek – túto prácu
je preto lepšie prenechať svojmu predajcovi
bicyklov MERIDA!
Predstavce majú rôzne dĺžky a tiež rôzne
priemery otvorov a objímok. Nesprávna
veľkosť predstavca môže predstavovať vážny
zdroj nebezpečenstva. Napr. môžu prasknúť
riadítka alebo predstavec, prípadne sa môže
stať iná nehoda.
Nastavte vôľu ložísk hlavového zloženia, vyrovnajte predstavec a dotiahnite ho (popísané
v kapitole „Hlavové zloženie“).
Skontrolujte, či sú riadítka dobre upevnené
v predstavci, tým že skúsite otočiť riadítka
dole. Tiež skontrolujte, či môžete otočiť riadítka
a predstavec vzhľadom k vidlici.
www.merida.sk
21
18
Nastavenie bicykla podľa potrieb jazdca
Tieto faktory ovplyvnia vaše pedálovanie. Ak je
sedlo umiestnené viac dopredu, tak dosiahnete väčšiu silu pri pedálovaní, a naopak. Vodorovne nastavené sedlo umožňuje pohodlný štýl
jazdy. Ak ho nakloníte dopredu, budete stále
naklonení na riadítka, budete sa zo sedla skĺzať
a zaťažovať ruky.
Nepoužívajte oceľový predstavec v kombinácii
s hliníkovými riadítkami, pokiaľ nie je táto kombinácia doporučená priamo výrobcom.
Nastavenie vertikálnej polohy a sklonu sedla
Pri nových typoch patentovaných sedloviek sa
podsedlovým zámkom nastavuje aj sklon aj vertikálna poloha sedla a sú zaistené centrálnou
imbusovou skrutkou.
Niektoré sedlovky majú dve skrutky na presnejšie nastavenie sklonu. Iné typy majú tzv.
sedlovú upínaciu skrutku, ktorá má zvyčajne
dve matice nasadené na jedinej prechádzajúcej skrutke.
Povoľte jednu alebo obidve skrutky v hornej
časti sedlovky. Povoľte skrutky maximálne o
dve až tri otočenia doľava, inak môže vypadnúť.
Posuňte sedlo podľa priania dopredu alebo
dozadu. Môžete doňho zľahka udrieť, aby sa
posunulo.
Predtým než utiahnete skrutky, uistite sa, že je
sedlo vodorovne. Keď nastavujete sedlo, bicykel musí stáť na rovnom podklade.
Dodržte predpísaný uťahovací moment,
pretože príliš voľné alebo príliš pritiahnuté skrutky môžu viesť k poškodeniu sedlovky.
22
19
Nastavenie bicykla podľa potrieb jazdca
Po upevnení sedla skontrolujte, či vydrží nastavený sklon, keď sa naň posadíte celou váhou
vášho tela. Preneste hmotnosť na prednú časť
sedla a tiež na koniec.
Nastavenie vzdialenosti brzdových páčiek
od rukovätí (gripov)
Väčšina brzdových systémov na horských,
mestských a fitnesových bicykloch má nastaviteľnú vzdialenosť medzi gripmi a brzdovými
páčkami. To ponúka jazdcom s malými dlaňami
možnosť priblížiť si páčky k riadítkam. Tiež dĺžka jazdcových prstov určuje polohu páčky.
Keď ste brzdové páčky nastavili na požadovanú
vzdialenosť, skontrolujte, aby zostala primeraná
vôľa chodu brzdovej páčky pri jej stlačení, než
sa brzdové gumičky dotknú ráfika.
Nastavenie sklonu riadítok, bŕzd, páčiek a
nástavcov riadítok
Riadítka horských a trekingových bicyklov bývajú väčšinou na koncoch mierne zakrivené.
Nastavte si riadítka tak, aby zápästia boli uvoľnené a neboli príliš vytočené von.
Pri cestných bicykloch by rovné konce riadítok
mali byť rovnobežné s podkladom, alebo sa
mierne zvažovať k zadnej časti.
Ako na prednom, tak na zadnom kolese si zvoľte bod, kedy sa brzdové gumičky začnú dotýkať
ráfika. Tento bod má byť dosiahnutý po krátkom
pohybe páčkou. Po zmene vzdialenosti medzi
páčkou a gripom (popísané v kapitole „Brzdy“)
budete musieť opätovne nastaviť brzdy, pretože
brzdy môžu drhnúť o ráfik.
Väčšina bicyklov má malú (zapustenú) skrutku
blízko miesta, kde ústi brzdové lanko. Pootočte
skrutku doprava a sledujte, ako sa pohybuje
brzdová páčka.
Správne nastavené brzdové páčky sa
nesmú dať pritiahnúť až k riadítkam.
Maximálny brzdný účinok má byť dosiahnutý
krátko pred týmto bodom.
www.merida.sk
23
20
Nastavenie bicykla podľa potrieb jazdca
Nastavenie polohy riadítok otočením
Povoľte imbusové skrutky na prednej alebo
spodnej strane predstavca o dve až tri otočenia. Natočte riadítka do požadovanej polohy.
Skontrolujte, či sú riadítka založené v predstavci svojim stredom.
Teraz skrutky opatrne doťahujte. Skúste pootočiť riadítkami vo vnútri predstavca a ak to
je nutné, tak skrutky ešte trochu dotiahnite.
Dodržte maximálny uťahovací moment (uvedené v kapitole „Doporučený uťahovací moment
skrutkových spojov“).
Po nastavení riadítok treba znovu nastaviť
brzdové a radiace páčky (pokiaľ sa nejedná o
cestný bicykel).
Povoľte skrutky, ktoré zvyčajne bývajú na
spodnej strane nástavcov, o jedno až dve celé
otočenia.
Natočte nástavce do požadovanej polohy a
skontrolujte, či je na obidvoch stranách rovnaký
uhol. Dotiahnite skrutky požadovaným uťahovacím momentom.
Skontrolujte, či sú nástavce pevne dotiahnuté a
skúste s nimi pootočiť.
Nezabudnite, že skrutkové spojenia
predstavca, riadítok, nástavcov a bŕzd
musia byť dotiahnuté stanoveným uťahovacím
momentom. Predpísané hodnoty nájdete v kapitole „Doporučený uťahovací moment skrutkových spojov“.
Nastavenie nástavcov riadítok
Nástavce na riadítka vám umožňujú držať riadítka iným spôsobom. Zvyčajne bývajú nastavené
v takej polohe, ktorá jazdcovi ponúka najväčší
komfort pri pedálovaní v stoji, obyčajne takmer
rovnobežne s podkladom, alebo mierne naklonené hore.
24
21
Brzdy - dôležité informácie o používaní a údržbe
Brzdy sa používajú na prispôsobenie rýchlosti dopravnej situácii a zastavenie. V naliehavých
prípadoch však brzdy musia byť schopné bicykel úplne zastaviť v čo najkratšom čase. Počas
brzdenia sa hmotnosť jazdca prenáša dopredu,
čím sa znižuje zaťaženie zadného kolesa. Miera
spomalenia je v prvom rade obmedzená nebezpečenstvom prevrátenia sa cez riadítka a až na
druhom mieste priľnavosťou pneumatík. Tento
problém je výraznejší hlavne pri jazde z kopca.
Činnosť a opotrebovanie bŕzd
Stlačením brzdovej páčky na riadítkach sú
brzdové gumičky pritlačené k brzdnej ploche
ráfika kolesa a vzniknuté trenie spomalí koleso.
Pokiaľ sa niektorá z brzdných plôch dostane
do styku s vodou, špinou alebo olejom, zmení
sa súčiniteľ trenia a zníži sa spomalenie. Preto
pri mokrom počasí brzdy reagujú s miernym
zmeškaním a s menšou účinnosťou. Platí to
predovšetkým pre ráfikové brzdy.
Na udržanie ich účinnosti je nutné brzdy občas
skontrolovať a znovu nastaviť.
Počas náhleho zastavenia sa musíte pokúsiť
preniesť svoju hmotnosť- ťažisko čo najviac
dozadu. Brzdite zároveň obidvomi brzdami.
Nezabúdajte, že v dôsledku posunu ťažiska
dopredu, preberajú predné brzdy oveľa väčšiu
časť zaťaženia.
Pri jazde na mokrých alebo šmykľavých
cestách používajte brzdy opatrne,
pretože kolesá môžu ľahko dostať šmyk.
Zvyknite si pri takýchto podmienkach jazdiť
pomalšie.
Priradenie brzdovej páčky buď k prednej
alebo k zadnej brzde sa môže na
jednotlivých modeloch bicyklov líšiť. Dôkladne
sa oboznámte s brzdami na svojom bicykli,
prípadne požiadajte vášho predajcu bicyklov
MERIDA, aby vám brzdy upravil podľa vášho
priania.
Pri zoznamovaní sa s brzdami buďte
opatrní. Do doby, než svoj bicykel
perfektne
zvládnete,
skúšajte
prudké
spomalenia na miestach bez cestnej premávky.
Môže to zabrániť nehode.
Mokré počasie znižuje brzdný výkon.
Pri jazde v daždi preto počítajte s dlhšou
brzdnou dráhou.
www.merida.sk
25
22
Brzdy - dôležité informácie o používaní a údržbe
Ráfikové brzdy (všeobecne)
Trenie, spôsobené brzdením, má za následok
opotrebovanie brzdových gumičiek a rovnako
tak aj ráfikov. Časté jazdenie v daždi a blate
urýchľuje opotrebovanie oboch brzdných
plôch. Akonáhle dosiahne opotrebovanie
ráfika kritickú úroveň, ráfik môže pod tlakom
pneumatiky prasknúť. Môže tak dôjsť k zablokovaniu kolesa alebo prasknutiu pneumatiky,
čo v oboch prípadoch zapríčiní pád z bicykla.
Preto najneskôr po opotrebovaní každej druhej sady brzdových gumičiek navštívte svojho
predajcu bicyklov MERIDA a požiadajte ho o
skontrolovanie hrúbky steny ráfikov.
Pri výmene brzdových gumičiek sa uistite, či
sú vhodného typu a či sú vhodné k vášmu ráfiku.Váš predajca bicyklov MERIDA vám ochotne
poskytne pomoc.
Zabezpečte, aby na styčných brzdných plochách nebol absolútne žiadny vosk, tuk alebo
olej.
S brzdami sa oboznámte na mieste bez
cestnej premávky.
Kontrola, nastavenie a synchronizácia
V-bŕzd
Brzdové lanká, ktoré sú poškodené,
napr. rozstrapkané, by mali byť okamžite
vymenené, pretože by mohli v kritickom
okamžiku zlyhať a spôsobiť pád z bicykla.
Bežné konštrukčné riešenie V-bŕzd má dve
čeľuste s brzdovými gumičkami namontované
na prednej vidlici a vzadu na ráme. Stlačenie
brzdovej páčky vytvára ťah na brzdové lanko,
ktoré pritiahne brzdové gumičky proti sebe,
kým brzdové gumičky nedosadnú na ráfik.
V prípade, že ráfik kolesa je súčasťou
brzdového systému bicykla, brzdová
plocha ráfika podlieha opotrebovaniu spôsobenom samotným brzdením. Pravidelne si kontrolujte stav opotrebovania ráfikov a v prípade
potreby včas nechajte ráfiky vymeniť za nové.
Kontrola činnosti
Skontrolujte, či sú brzdové gumičky presne
osovo vyrovnané s ráfikmi a či ešte majú dostatočnú hrúbku. Zistíte to podľa drážiek na
brzdovom obložení. Ak sú gumičky opotrebované až po spodnú časť drážiek, nastal čas na
ich výmenu.
Brzdové gumičky by mali dosadnúť na ráfik
súčasne, pričom najskôr by sa ho mali dotknúť
svojou prednou časťou.
26
23
Brzdy - dôležité informácie o používaní a údržbe
V okamihu prvého dotyku by mala byť zadná
časť obloženia vzdialená jeden milimeter od
ráfika. Pri pohľade zhora tvorí brzdové obloženie tvar „V“, s vrcholom smerom dopredu.
Toto nastavenie v tvare „V“ zabraňuje škrípaniu
pri brzdení.
Medzi brzdovou páčkou a riadítkami musí byť
vždy určitá vzdialenosť. Nemalo by byť možné
pritiahnuť ju až na doraz k riadítkam ani pri
prudkom brzdení.
Nechajte si ráfiky pravidelne skontrolovať odborníkom.
Synchronizácia a nastavenie bŕzd
Takmer všetky brzdy majú nastavovaciu skrutku
predpätia pružiny, umiestnenú buď na jednej
alebo na oboch brzdových čeľustiach.
Nastavenie
brzdových
gumičiek
vzhľadom k ráfikom vyžaduje značnú
dávku zručnosti. Výmenu a nastavenie
brzdových gumičiek je preto nejlepšie zveriť
vášmu predajcovi bicyklov MERIDA.
Po nastavovaní bŕzd ich vždy skontrolujte,
pričom sa presvedčte, či brzdové
gumičky pri ich silnom stlačení úplne dosadajú
na ráfik.
Túto skrutku nastavte tak, aby medzera medzi
brzdovým obložením a ráfikom bola na obidvoch stranách rovnaká.
Na nastavenie bŕzd, povoľte drážkovaný poistný krúžok na nastavovacej skrutke brzdovej
páčky. Povoľte nastavovaciu skrutku so zárezom v hlavičke o niekoľko otočení. Skrátite tak
voľný chod brzdovej páčky.
Pevne podržte nastavovaciu skrutku a dotiahnite poistný krúžok ku telu brzdovej páčky. Zabráni sa tak samovoľnému uvoľneniu nastavovacej
skrutky.
Zárez skrutky pritom nesmie byť obrátený
dopredu ani dohora, pretože by to umožnilo
vniknúť vode alebo nečistotám.
Brzdu po jej nastavení skontrolujte na
mieste. Presvedčte sa o tom, či sú
brzdové gumičky presne proti ráfiku a že nie je
možné zatiahnúť brzdovú páčku až na doraz k
riadítkam.
www.merida.sk
27
24
Brzdy - dôležité informácie o používaní a údržbe
Kontrola, nastavenie a synchronizácia
cestných bŕzd a bŕzd s bočným ťahom
V prípade bŕzd s bočným ťahom sú brzdové
čeľuste upevnené v spoločnom bode, čím
vytvárajú integrálny systém. Používajú sa na
cestných bicykloch.
Kontrola funkčnosti
Skontrolujte, či sú brzdové gumičky presne
osovo vyrovnané s ráfikmi a či majú dostatočnú
hrúbku. Opotrebovanie brzdových gumičiek je
možné posúdiť podľa vzhľadu drážiek.
Zvislé nastavenie gumičiek
Povoľte upevňovaciu skrutku gumičky brzdy o
jedno až dve plné otočenia.
Posuňte brzdovú gumičku do požadovanej výšky a upevňovaciu skrutku znovu pritiahnite.
Synchronizácia a nastavenie bŕzd s bočným ťahom
Dotýkajú sa gumičky ráfika súčasne a nedotýkajú sa plášťa, keď zatiahnete brzdu?
Pri dvojosových čeľusťových brzdách pootočte
skrutku (bez hlavičky), umiestnenú na boku
alebo na boku a hore tak dlho, kým obidve
brzdové gumičky nie sú rovnako vzdialené od
ráfika. Skontrolujte, či je skrutka upevňujúca
brzdu k rámu stále dostatočne dotiahnutá.
Cítite jednoznačný brzdný účinok, keď silno zatiahnete brzdovú páčku a zostane pritom medzi
brzdovou páčkou a riadítkami určitá vôľa bez
ohľadu na to, ako silno páčku zatiahnete?
Na nastavenie brzdy pootočte drážkovanú maticu alebo skrutku, ktorou prechádza brzdové
lanko pri strmeni, až kým chod brzdovej páčky
nevyhovuje vašim potrebám.
Ak vaše brzdy spĺňajú všetky tieto požiadavky,
znamená to, že sú správne nastavené.
28
25
Brzdy – dôležité informácie o používaní a údržbe
„Cantilever“ ráfikové brzdy
Kontrola funkčnosti
Dnes sú najmä cyclokrosové bicykle bežne vybavené brzdami typu „Cantilever“ s niekoľkými
špeciálnymi črtami tohto brzdového systému. Na
vrchnej horizontálnej časti cestných riadítok sú
namontované dodatočné brzdové páčky, ktoré
umožňujú bezpečne brzdiť aj v náročnom teréne
v situáciách, keď máte ruky položené práve na tejto horizontálnej časti riadítok.
Tak ako pri všetkých ráfikových brzdách, brzdové
gumičky musia byť zarovnané s ráfikom a musia
mať dostatočnú hrúbku brzdiacej hmoty.
Cestné čeľusťové brzdy s bočným ťahom používané na klasických cestných bicykloch sa vplyvom
nečistôt, blata či snehu v náročných terénnych
podmienkach cyklokrosu rýchlo stávajú neúčinnými a zároveň obmedzujú chod znečistených
kolies. Preto sa na cyklokrosových bicykloch používajú brzdy typu „cantilever“, ktoré nechávajú pre
plášť väčší priestor.
umiestnenú na bočnej strane každého ramena.
Jej otáčaním sa mení predpätie pružiny brzdy. Pomocou týchto skrutiek nastavte súmernosť bŕzd
tak, aby vzdialenosť medzi brzdovou gumičkou
a brzdnou plochou ráfika bola na obidvoch stranách rovnaká.
Pri nastavovaní brzdových gumičiek sa prednou
časťou jemne dotýkajú brzdovej plochy ráfika,
zadnou časťou sú 1 milimeter od ráfika vzdialené.
Pri pohľade zvrchu sú gumičky nastavené v tvare
písmena „V“, hrotom dopredu. Tento „tvar-V“ obmedzí nepríjemné zvuky pri brzdení.
Pri stlačení brzdovej páčky sa obidve ramená jednej brzdy musia ku stene ráfika priklopiť súčasne.
Brzdy by mali byť nastavené tak, aby v prípade
prudkého núdzového brzdenia nebolo možné brzdové páčky potiahnuť až na doraz ku riadítkam. To
znamená, aby maximálne zovretie brzdových ramien bolo dosiahnuté skôr, než sa brzdové páčky
dotknú riadítok.
Synchronizácia a nastavenie bŕzd typu
„cantilever“
Pre nastavenie bŕzd povoľte drážkovaný poistný
krúžok umiestnený na doraze brzdového lanka
prípadne na brzdových páčkach. Povoľte nastavovaciu skrutku so zárezom v hlavičke o niekoľko
otočení. Skrátite tak voľný chod brzdovej páčky.
Pevne podržte nastavovaciu skrutku a dotiahnite
poistný krúžok ku dorazu alebo telu brzdovej páčky. Zabráni sa tak samovoľnému uvoľneniu nastavovacej skrutky.
Pre nastavenie súmernosti zovierania obidvoch
ramien brzdy má väčšina „cantilever“ bŕzd skrutku
www.merida.sk
29
Brzdy – dôležité informácie o používaní a údržbe
Nastavenie brzdových gumičiek vzhľadom
k ráfikom si vyžaduje značnú dávku zručnosti. Výmenu a nastavenie brzdových gumičiek
preto odporúčame zveriť vášmu predajcovi bicyklov MERIDA.
Brzdy po ich nastavení vždy skontrolujte
na mieste, pričom sa presvedčte, či brzdové gumičky pri ich silnom stlačení úplne dosadnú na ráfik.
Ráfikové U-brzdy
Viaceré BMX bicykle sú vybavené hlavovým zložením s integrovaným rotorom (umožňuje neobmedzené otáčanie riadítok o 360°) a v spojení s týmto
systémom aj brzdami, ktoré sú známe ako „U-brzdy“. Bežné riešenia U-bŕzd majú dve samostatné
ramená namontované na obidvoch stranách ráfika. Pri stlačení brzdovej páčky sa obidve ramená
brzdy pomocou lanka stlačia a brzdové gumičky
sa pritknú k ráfiku.
Kontrola, nastavenie a synchronizácia
U-bŕzd
Skontrolujte, či sú brzdové gumičky správne zarovnané s ráfikom a majú dostatočnú hrúbku brz30
diacej hmoty. Ak sú gumičky opotrebované, treba
ich vymeniť za nové.
Pri brzdení sa majú obidve gumičky dotknúť ráfika súčasne. Pri nastavovaní brzdových gumičiek
sa prednou časťou jemne dotýkajú brzdovej plochy ráfika, zadnou časťou sú 1 milimeter od ráfika
vzdialené. Pri pohľade zvrchu sú gumičky nastavené v tvare písmena „V“ hrotom dopredu. Tento
„tvar-V“ obmedzí nepríjemné zvuky pri brzdení.
Brzdy by mali byť nastavené tak, aby v prípade
núdzového prudkého brzdenia nebolo možné brzdové páčky potiahnuť až na doraz ku riadítkam. To
znamená, aby maximálne zovretie brzdových ramien bolo dosiahnuté skôr, než sa brzdové páčky
dotknú riadítok.
Nastavenie brzdových gumičiek vzhľadom
k ráfikom si vyžaduje značnú dávku zručnosti. Výmenu a nastavenie brzdových gumičiek
preto odporúčame zveriť vášmu predajcovi bicyklov MERIDA.
Brzdové lanká U-brzdy s rotor-systémom pozostavájú z viacerých úsekov, pričom každý z nich treba
skontrolovať a nastaviť. Ako prvé povoľte poistné
matice všetkých nastavovacích prvkov, potom
povoľte (vykrúťte) nastavovacie skrutky tak, aby
napnutie laniek zodpovedalo vašim požiadavkám.
Nakoniec upevnite nastavovacie skrutky dotiahnutím poistných matíc, pričom zabráňte ďalšiemu otáčaniu nastavovacej skrutky. Brzda funguje
správne len vtedy, keď sú všetky jej úseky správne
Brzdy – dôležité informácie o používaní a údržbe
nastavené, preto odporúčame zveriť túto prácu
skúsenému mechanikovi.
tený dopredu ani dohora, pretože by to umožnilo
vniknúť vode alebo nečistotám.
Možnosti nastavenia na brzdovej páčke
Možnosti nastavenia na brzdových čeľustiach
a doraze na ráme
Na nastavenie bŕzd na brzdovej páčke povoľte
drážkovaný poistný krúžok nastavovacej skrutky na brzdových páčkach. Povoľte nastavovaciu
skrutku so zárezom v hlavičke o niekoľko otočení.
Skrátite tak voľný chod brzdovej páčky.
Pevne podržte nastavovaciu skrutku a dotiahnite
poistný krúžok ku telu brzdovej páčky. Zabráni sa
tak samovoľnému uvoľneniu nastavovacej skrutky.
Zárez v nastavovacej skrutke nesmie zostať obrá-
pomocou nastavovacích skrutiek v doraze týchto
laniek. Povoľte poistnú maticu na doraze a povoľte
(vyskrutkujte) nastavovaciu skrutku o niekoľko otočení Potom spätne dotiahnite poistnú maticu ku dorazu lanka, aby sa skrutka samovoľne neuvoľnila.
Ďalšou možnosťou je nastavenie prednej brzdy pomocou nastavovacej skrutky priamo na čeľustiach.
Povoľte drážkovaný poistný krúžok umiestnený na
doraze brzdového lanka, cez ktorý lanko prechádza, povoľte (vyskrutkujte) nastavovaciu skrutku so
zárezom v hlavičke o niekoľko otočení a nakoniec
spätne dotiahnite poistný krúžok ku telu brzdy.
Nastavenie zadnej brzdy je možné urobiť podobným spôsobom. Lanko zadnej brzdy vedúce popod hornú rámovú trubku môže byť nastavované
Brzdy po ich nastavení vždy skontrolujte
na mieste, pričom sa presvedčte, či brzdové gumičky pri ich silnom stlačení úplne dosadnú na ráfik.
www.merida.sk
31
Brzdy – dôležité informácie o používaní a údržbe
Nastavenie zadnej U-brzdy s rotor systémom
Rotor systém umožňuje nezávislosť brzdových
laniek od uhla otočenia riadítok a teda neobmedzené otáčanie riadítok o 360° pri súčasnom zachovaní plnohodnotného brzdiaceho účinku. Na
druhej strane, je treba venovať väčšiu pozornosť
správnosti montáže a nastavenia zadnej brzdy.
V prípade zistenia určitého opotrebovania brzdových gumičiek je možné chod brzdy nastaviť pomocou nastavovacích skrutiek na brzdovej páčke
a na doraze lanka na spodnej strane hornej rámovej trubky podľa postupu popísanom už vyššie.
Na rotore sa nachádzajú štyri nastavovacie skrutky
s poistnými maticami – dve z hornej strany, dve
z dolnej strany rotora. Tieto skrutky umožňujú nastaviť synchronizáciu brzdových laniek v pároch
tak, aby sa rotor pohyboval rovnomerne a pri stlačení brzdy nedošlo k jeho vzpriečeniu.
Nastavovanie rotora a chodu brzdových
laniek odporúčame zveriť skúsenému mechanikovi. Ich nesprávne nastavenie môže viesť
ku zlyhaniu bŕzd!
32
Brzdy po ich nastavení vždy skontrolujte
na mieste, pričom sa presvedčte, či brzdové gumičky pri ich silnom stlačení úplne dosadnú na ráfik.
Synchronizácia
Niektoré typy U-bŕzd sú vybavené dvomi skrutkami pre nastavenie predpätia vratnej pružiny brzdy,
ktoré sú umiestnené na oske, na ktorej je rameno brzdy pripevnené ku rámu. Vonkajšiu maticu
podržte vidlicovým kľúčom v jej pôvodnej pozícii
a pomocou imbusového kľúča povoľte vnútornú
skrutku.
Pomocou vidlicového kľúča pokračujte opatrným nastavovaním vonkajšej matice, pokým sa
vzdialenosť medzi brzdovou gumičkou a brzdnou plochou ráfika nevyrovná druhej strane. Keď
budú obidve brzdové gumičky v správnej polohe,
spätne dotiahnite vnútorné imbusové skrutky. Pri
doťahovaní skrutiek neprekročte odporučený uťahovací moment.
Dostupná je aj verzia U-bŕzd, kde sú skrutky pre
nastavenie predpätia pružiny a odstupu brzdových
gumičiek od ráfika umiestnené kolmo na montážny pivot ramena brzdy v podobe malej imbusovej
skrutky bez hlavičky. Pomocou vhodného kľúča
opatrne nastavte súmerný odstup obidvoch brzdových gumičiek od ráfika.
Brzdy – dôležité informácie o používaní a údržbe
Bubnové alebo valčekové brzdy
Kontrola a nastavenie
Pri týchto konštrukciách bŕzd sú obidve brzdové
plochy chránené pred vplyvmi počasia. Brzdná
sila je prenášaná prostredníctvom brzdového lanka od páčky ku brzde.
Pravidelne kontrolujte, či brzda dosahuje maximálny brzdný účinok skôr, než sa páčka dotkne
riadítok.
Určitý rozsah opotrebovania brzdového obloženia
je možné kompenzovať priamo z riadítok. Uvoľnite
poistný krúžok na nastavovacej skrutke, cez ktorú
vedie brzdové lanko, a potom vykrúcajte samotnú
skrutku, až kým nedosiahnete želaný chod brzdovej páčky.
Po viacerých nastavovaniach sa pozícia brzdovej
páčky môže zmeniť. To môže zredukovať brzdnú
silu natoľko, že v extrémnej situácii nebude dostatočne vysoká.
Niektoré modely ponúkajú ďalšiu možnosť nastavenia aj priamo na brzde. V každom prípade,
pred zasahovaním do nastavenia brzdy sa treba
podrobne oboznámiť s princípmi fungovania tejto
brzdy. Odporúčame obrátiť sa na skúseného mechanika.
Pravidelne kontrolujte, či je objímka protišľapnej
brzdy stále pevne uchytená o rám.
Následne opätovne dotiahnite poistný krúžok, aby
ste zabránili samovoľnému otáčaniu nastavovacej
skrutky. Zárez v nastavovacej skrutke by nemal
zostať natočený hore ani dopredu, pretože by to
uľahčilo vniknúť vode alebo iným nečistotám.
www.merida.sk
33
Brzdy – dôležité informácie o používaní a údržbe
Poškodené lanká by mali byť okamžite
nahradené za nové, pretože môže dôjsť
ku ich roztrhnutiu. Pri viacnásobnom nastavovaní
brzdy len na brzdovej páčke môže dôjsť ku zníženiu jej brzdnej účinnosti.
Uvedené brzdové systémy sú čiastočne
náchylné na prehriatie. Môže k nemu dôjsť
pri vytrvalom brzdení počas dlhšej jazdy dolu
kopcom. Výsledkom môže byť znížená brzdná
účinnosť, jej postupné slabnutie a v extrémnom
prípade až jej úplné zlyhanie. Ako náhle zistíte
zníženie účinnosti bŕzd vplyvom prehriatia, mali
by ste im nechať čas na vychladnutie. Niekedy
stačí striedavo používať prednú a zadnú brzdu.
Ak to nepostačuje, mali by ste zastaviť a počkať
niekoľko minút.
Bubnové brzdy sa pri jazde zohrejú na vysokú teplotu. Z tohto dôvodu sa v krátkom
čase po zastavení nedotýkajte brzdy, špeciálne
po dlhšej jazde dolu kopcom.
34
Protišľapné brzdy (tzv. s kontrou)
Tento typ brzdy je špeciálnou formou valčekovej
alebo bubnovej brzdy. Niektoré modely mestských bicyklov, ale aj niektoré detské modely sú
vybavené týmto typom brzdy. Brzdový mechanizmus je plne integrovaný do zadného náboja.
Protišľapná brzda je aktivovaná snahou o spätné
pedálovanie. Pre dosiahnutie maximálneho brzdného účinku zatlačte na pedál, ktorý je pri horizontálnej pozícii kľúk vzadu.
Ak je váš bicykel vybavený protišľapnou brzdou,
mali by ste príležitostne skontrolovať napnutie reťaze. Rozsah vôle medzi prevodníkom a zadným
pastorkom by nemal presiahnuť 2 centimetre.
Pravidelne kontrolujte, či je objímka protišľapnej brzdy pevne uchytená o rám.
Brzdy - dôležité informácie o používaní a údržbe
Kotúčové brzdy
Kotúčové brzdy sa vyznačujú svojim vynikajúcim brzdným účinkom a dobrou odolnosťou
voči nepriaznivému počasiu. Za mokra reagujú
omnoho rýchlejšie než ráfikové brzdy a vysoký
brzdný účinok nadobúdajú vo veľmi krátkej
dobe. Rovnako vyžadujú pomerne malú údržbu
a neopotrebovávajú ráfiky ako ráfikové brzdy.
Nedostatkom kotúčových bŕzd je, že majú tendenciu byť hlučné, ak sú mokré.
Brzdové páčky je možné nastaviť podľa veľkosti vašich rúk, čo umožňuje efektívne ich
ovládať. Vo väčšine prípadov sa to uskutočňuje
pomocou malej imbusovej skrutky umiestnenej
priamo na páčke. Uvedomte si, že potom pravdepodobne budete musieť znovu nastaviť aj
brzdové čeľuste.
Pri mechanických kotúčových brzdách Shimano sa chod brzdovej páčky predlžuje s tým,
ako sa opotrebovávajú brzdové doštičky, čo si
vyžaduje pravidelné nastavovanie bŕzd.
Hydraulické brzdy Magura a Shimano sú vybavené mechanizmom, ktorý automaticky vyrovnáva opotrebovanie.
Nové brzdové doštičky je nutné predtým,
ako dosiahnu svoj optimálny brzdný
výkon, zabehnúť. Na tento účel 30x až 50x
zrýchlite jazdu bicykla na približne 30 km/ hod
a zakaždým ho zastavte.
Pri ich použití sa kotúčové brzdy
zahrievajú. Nedotýkajte sa preto kotúča
ani čeľustí, predovšetkým v krátkom čase po
dlhšej jazde z kopca.
www.merida.sk
35
26
Brzdy - dôležité informácie o používaní a údržbe
Kontrola a nastavenie hydraulických kotúčových bŕzd
Kontrola, nastavenia a synchronizácie
mechanických kotúčových bŕzd
Pravidelne kontrolujte hadičky a spoje, či pri
stlačení brzdovej páčky niekde neuniká brzdová kvapalina. V prípade úniku brzdovej kvapaliny
sa okamžite obráťte na vášho predajcu bicyklov
MERIDA, pretože únik brzdovej kvapaliny by
mohol zapríčiniť zlyhanie vašich bŕzd.
Pravidelne kontrolujte, či dôjde k jednoznačnej
brzdnej odozve predtým, než sa páčka dotkne
riadítok.
Na nastavenie chodu páčky pootočte nastavovaciu skrutku, ktorá je umiestnená na púzdre
páčky. Uvedomte si, že táto skrutka má iba
obmedzený rozsah nastavenia. Nesnažte sa s
ňou preto otáčať až za zarážku.
Skontrolujte opotrebovanie doštičiek: prekontrolujte kovové výstupky vyčnievajúce zozadu
bŕzd. Ak sa tieto ukazovatele opotrebovania priblížia ku kotúču tak, že zostáva približne 1 milimeter vôle, mali by sa doštičky podľa návodu
výrobcu demontovať a starostlivo prehliadnúť.
Na nastavenie chodu páčky pootočte pomocou malého skrutkovača nastavovaciu skrutku
umiestnenú na páčke. Uvedomte si, že táto
skrutka má iba obmedzený rozsah nastavenia.
Nesnažte sa ňou preto otáčať až za zarážku.
Opotrebovanie brzdových doštiček je možné
do istej miery kompenzovať priamo na brzdovej páčke. Povoľte poistnú maticu na skrutke,
cez ktorú lanko prechádza do páčky a potom
povoľujte skrutku tak dlho, kým páčka nemá
požadovaný chod.
Utiahnite znovu poistnú maticu a dbajte pritom
na to, aby zárez hlavy skrutky nebol obrátený
dohora alebo dopredu, pretože by to zbytočne
umožnilo preniknúť vode alebo nečistotám.
Doštičky a kotúč čistite iba liehom.
Voľné spoje a netesné brzdové hadičky
výrazne zhoršujú brzdný výkon. Ak v brzdovom systéme zistíte akékoľvek úniky brzdovej kvapaliny alebo deformáciu hadičky, obráťte
sa na vášho predajcu bicyklov MERIDA.
Unikajúca brzdová kvapalina môže poškodiť nielen vaše zdravie, ale okrem
iných materiálov pôsobí škodlivo aj na lak.
36
27
Brzdy/prevody - dôležité informácie o používaní a údržbe
Teraz skontrolujte funkčnosť brzdy, pričom sa
presvedčte, či sa brzdové obloženie pri uvoľnenej brzdovej páčke nedotýka kotúča a nechajte
koleso voľne sa otáčať.
Nastavovanie brzdových páčiek na riaditkách
ovplyvňuje polohu pohyblivého ramena na
brzdovom strmeni mechanických kotúčových
bŕzd. Toto môže znižovať brzdný účinok a v kritickom prípade môže spôsobiť zlyhanie bŕzd!
Mechanická brzda sa dá nastavovať aj priamo
na brzdovom strmeni. Vyžaduje si to však určitú
dávku zručnosti.
Každopádne je nutné si pred nastavovaním
bŕzd prečítať pôvodné pokyny výrobcu brzdy.
V prípade akýchkoľvek pochybností sa obráťte
o pomoc na vášho predajcu bicyklov MERIDA.
Skontrolujte opotrebovanie doštičiek prehliadkou výstupkov vyčnievajúcich zozadu
brzdového strmeňa. Ak sa tieto ukazovatele
opotrebovania priblížia ku kotúču tak, že zostáva približne 1 milimeter vôle, mali by sa doštičky
podľa návodu výrobcu demontovať a starostlivo
prehliadnúť.
Prevody
Prevody na vašom bicykli slúžia na prispôsobenie vašej sily šliapania profilu terénu, vetru a požadovanej rýchlosti. Ľahký prevod, keď je reťaz
vpredu na malom prevodníku (prešmykovač) a
vzadu (na prehadzovači) na veľkom pastorku,
umožňuje jazdu do strmých kopcov pri miernej
šlapacej sile, pričom však je nutné pomerne
rýchlo pedálovať.
Ťažké prevody (veľký prevodník pri prešmykovači a malý pastorok na prehadzovači) sú určené
na jazdu z kopca. Každé otočenie pedálov vás
výrazne potiahne dopredu pri zodpovedajúcej
vysokej rýchlosti.
Poškodené lanká by mali byť vymenené,
pretože sa môžu pretrhnúť. Brzdy, ktoré
boli núdzovo nastavené iba nastavovacou
skrutkou na brzdovej páčke, môžu rapídne
stratiť svoju účinnosť.
Na efektívnu jazdu je nutné často meniť prevody. Podobne ako pri motore vozidla, aj váš „motor“ si vyžaduje, ak má podávať svoj najlepší výkon, aby bol udržiavaný v určitom rýchlostnom
rozsahu. Frekvencia pedálovania, označovaná
tiež ako kadencia, by mala byť na rovine vyššia
než 60 záberov za minútu. Pretekári pedálujú na
rovine rýchlosťou 90 až 110 záberov za minútu.
Pri stúpaní kadencia prirodzene o niečo klesne.
Pedálovanie by však malo byť vždy plynulé.
www.merida.sk
37
28
Prevody - dôležité informácie o funkčnosti a údržbe
Meniče prevodov
Súčasné meniče prevodov sú najefektívnejším
spôsobom sprevodovania, aký momentálne
na bicykloch existuje. So špeciálne riešeným
ozubením pastorkov, flexibilnými reťazami a
presnými polohami radiacej páčky sa prevody
menia veľmi ľahko. Väčšina súčasných systémov má na riadítkach indikáciu aktuálne používaného prevodu.
Meniče prevodov – ich činnosť a použitie
Pri horských, fitnesových a trekingových bicykloch je zmena prevodov vyvolaná stlačením
páčky na riadítkach alebo eventuálne krátkym
pootočením gripu na otočnej rukoväti.
Radením na pravej strane sa ovláda prehadzovač (tlakom palca zaradíte väčší pastorok,
stlačením menšej páčky ukazovákom zaradíte
menší pastorok). Radením na ľavej strane riadítok sa ovláda prešmykovač (predný menič)
- tlakom palca zaradíte väčší prevodník, stlačením menšej páčky ukazovákom zaradíte menší
prevodník.
38
Noste vždy priliehavé nohavice, alebo
používajte nohavicové spony, aby sa vám
nohavice nezachytili do reťaze.
Kým sa dobre zoznámite s funkciami radiacich páčiek alebo otočných radiacich
rukovätí, trénujte zmenu prevodov na mieste
mimo cestnej premávky.
29
Prevody - dôležité informácie o funkčnosti a údržbe
To isté v zásade platí o otočných radiacich rukovätiach. Pootočením pravej rukoväti smerom
k sebe sa zaradí nižší prevod, zatiaľ čo ten istý
pohyb vľavo zaradí vyšší prevod.
Pri cestných bicykloch sú radiace páčky väčšinou integrované v brzdovej páčke. Pri cestnom
bicykli s vybavením Campagnolo sa pohybom
malej radiacej páčky umiestnenej za brzdovou
páčkou smerom dovnútra pomocou ukazováka
alebo prostredníka presunie reťaz k väčším reťazovým kolieskam, zatiaľ čo zatlačením palca
na menič umiestnený na vnútornej čelnej strane opierky brzdovej páčky sa reťaz presunie
na vedľajšie menšie ozubené koliesko.
Pri radení Shimano otočením celej brzdovej
páčky dovnútra sa reťaz presunie k väčším
reťazovým kolieskam, zatiaľ čo pohybom iba
malej páčky sa reťaz presunie k menším reťazovým kolieskam.
Pohyb radiacej páčky sa prenáša prostredníctvom bovdenov a laniek na menič prevodov.
Menič prevodov sa potom potočí a presunie
reťaz na ďalšie reťazové koliesko. Reťazové kolieska sú vybavené špeciálnymi vodítkami, ktoré umožňujú meniť prevody počas pedálovania
silou, za predpokladu, že sú prevody správne
nastavené. Napriek tomu však vždy existuje
možnosť spadnutia reťaze, zvlášť keď meníme
prevody prešmykovačom. Preto je dôležité počas zmeny prevodov medzi prevodníkmi alebo
pastorkami pokračovať v plynulom pedálovaní
bez použitia sily!
Moderné bicykle môžu mať až 30 prevodových
stupňov. Použitie prevodov s extrémne šikmým
chodom reťaze (krížením) znižuje účinnosť
prenosu sily a urýchľuje opotrebovanie reťaze.
Nevhodný chod reťaze je v prípade, keď je najmenší prevodník (predné ozubené koleso) použitý s jedným z dvoch alebo troch najmenších
pastorkov (zadné ozubené kolieska), alebo keď
je najväčší prevodník použitý s jedným z dvoch
najväčších zadných pastorkov.
Počas zmeny prevodových stupňov
pokračujte v ľahkom pedálovaní. Zmena
prevodového stupňa bude hladká a tichá.
Zmena rýchlostí pri zábere, t.j. pri
pedálovaní silou, môže zapríčiniť spadnutie reťaze a tiež značné skrátenie doby jej
životnosti.
Vylúčte použitie prevodov s extrémne
šikmým, kríženým chodom reťaze.
Kontrola a nastavenie
Prevody na vašom bicykli boli pred dodaním
starostlivo nastavené vašim predajcom bicyklov
MERIDA.
www.merida.sk
39
30
Prevody - dôležité informácie o funkčnosti a údržbe
Bovdeny a lanká však môžu v priebehu prvých
kilometrov trochu povoliť a spôsobiť tak nepresné radenie prevodov. V dôsledku toho reťaz
nechce naskočiť na susedné väčšie reťazové
koliesko.
Prehadzovač
Napnite viac radiace lanko pootočením nastavovacej skrutky, ktorou lanko vstupuje do
radiacej páčky alebo meniča prevodov.
Cestné bicykle nemajú nastaviteľné radiace
páčky a namiesto nich sú vybavené nastaviteľnými dorazmi na spodnej rámovej trubke.
Povoľte skrutky v krokoch o pol otočenia.
Nastavenie dorazov
Prehadzovač je vybavený dorazovými skrutkami, ktoré obmedzujú rozsah pohybu prehadzovača a zabraňujú tak prehadzovaču a reťazi
v kolízii s výpletom kolesa alebo spadnutiu reťaze z najmenšieho pastorka. Tieto dorazy boli
nastavené vašim predajcom bicyklov MERIDA
a počas normálného použitia nemenia svoju
polohu.
Perfektné nastavenie prešmykovača
a prehadzovača je práca pre skúseného mechanika. V prípade akýchkoľvek
problémov s radením sa obráťte na vášho
predajcu bicyklov MERIDA.
Posuňte radiacu páčku na najťažší prevod.
Radiace lanko bude teraz úplne voľné a reťaz
automaticky naskočí na najmenší pastorok.
Pozrite sa na zadné pastorky a skontrolujte,
či sú kladky prehadzovača osovo vyrovnané
s ozubením najmenšieho pastorka.
Po napnutí lanka skontrolujte, či reťaz ľahko
naskočí na susedné väčšie reťazové koliesko.
Na to je nutné buď ručne pootočiť kľukami,
alebo vykonať kontrolu počas jazdy.
Ak naskakuje reťaz ľahko na susedný väčší pastorok, skontrolujte, či sa tiež ľahko presúva na
menšie pastorky pri prechode na vyšší prevodový stupeň. Správne nastavenie prehadzovača si pravdepodobne vyžiada viac pokusov.
40
31
Prevody - dôležité informácie o funkčnosti a údržbe
Ak je to nutné, upravte polohu kladky prehadzovača pomocou dorazových skrutiek. Nastavovacie skrutky na meničoch prevodov sú často
označované ako „H“ pre ťažký prevod a „L“ pre
ľahký prevod. Ľahký prevod je prevod s veľkým
prevodovým pomerom, tj. keď reťaz beží na
malom pastorku.
Ak nie sú nastavovacie skrutky označené, bude
ich nutné rozlíšiť skúškou. Otáčajte jednou
zo skrutiek a počítajte pritom počet otočení
a sledujte prehadzovač. Až kým sa nepohne,
to je počiatočná poloha. Potom skúste rovnaký
postup so skrutkou pri ďalšom doraze.
Pootočte skrutku v smere hodinových ručičiek,
aby sa prehadzovač posunul ku kolesu a proti
smeru hodinových ručičiek, aby sa posunul od
kolesa von.
V prípade pádu vášho bicykla alebo nárazu prehadzovača sa môže prehadzovač
alebo jeho držiak ohnúť. Preto doporučujeme
po takejto nehode alebo po montáži nových
komponentov skontrolovať rozsah chodu a
nastaviť znovu dorazové skrutky.
Zaraďte reťaz až na najväčší pastorok. Pritom
dajte pozor, aby prehadzovač nenarazil na výplet kolesa. Keď reťaz beží na najväčšiom pastorku, pozrite sa, či je možné prehadzovač posunúť ešte ďalej posunutím radiacej páčky na
koniec jej chodu. Potom prehadzovač zatlačte
ďalej ručne k výpletu kolesa. Otáčajte kolesom.
Ak sa kladka dotýka výpletu kolesa, alebo ak
začína reťaz viesť mimo najväčší pastorok, je
nutné zmenšiť rozsah chodu prehadzovača.
Skrutkou s označením „L“ otáčajte tak dlho,
kým sa prehadzovač nedostane mimo kontakt
s výpletom kolesa.
Ak prehadzovač ešte stále nepracuje dostatočne spoľahlivo a prevody nie je možné meniť
hladko, bude lepšie prenechať túto prácu predajcovi bicyklov MERIDA.
www.merida.sk
41
32
Prevody - dôležité informácie o funkčnosti a údržbe
Viacrýchlostné náboje – náboje s internou
prevodovkou
Otočné rukoväte SRAM: Počas preraďovania by
sa mal bicykel viezť bez aktívneho pedálovania,
ísť na voľnobeh.
Viacrýchlostné náboje ponúkajú dve výhody
– uzavretý dizajn a možnosť zaradenia až 14
rôznych prevodov pomocou jedného ovládača.
Popri tom je životnosť reťaze dlhšia, než pri riešení s prehadzovačom.
Viacrýchlostné náboje Shimano sú dostupné
buď s voľnobežkou, vtedy je náboj kombinovaný
s rukami ovládanou V-brzdou, valčekovou brzdou
alebo kotúčovou brzdou, alebo je vybavený integrovanou bubnovou brzdou (protišľapnou). Protišľapná brzda je aktivovaná snahou o spätné pedálovanie. Maximálny brzdný účinok dosiahnete
pri zaradených nižších prevodoch zatlačením na
pedál, ktorý je pri horizontálnej pozícii kľúk vzadu.
Viacrýchlostné náboje SRAM sú dostupné buď
s voľnobežkou, vtedy je náboj kombinovaný
s rukami ovládanou V-brzdou, bubnovou brzdou
alebo kotúčovou brzdou, alebo je vybavený integrovanou bubnovou brzdou (protišľapnou). Protišľapná brzda je aktivovaná snahou o spätné pedálovanie. Maximálny brzdný účinok dosiahnete
pri zaradených nižších prevodoch zatlačením na
pedál, ktorý je pri horizontálnej pozícii kľúk vzadu.
Otočné rukoväte nábojov Shimano Nexus: Preraďovanie prebieha lepšie počas pedálovania, ale
pre hladší a bezhlučný priebeh treba zvoľniť silu
vkladanú do pedálovania.
Ako fungujú a ako ich používať
Náboje s internou prevodovkou sú vybavené ovládacou páčkou, alebo tlačítkom pre zmenu zaradeného prevodu, ako aj indikátorom aktuálne zaradeného stupňa. V závislosti od typu použitého
náboja, môžete počas preraďovania pokračovať
v pedálovaní, alebo musíte chvíľku ísť na voľnobeh. Viac informácií o konkrétnom systéme vám
poskytne predajca bicyklov MERIDA.
42
Precvičujte si preraďovanie na miestach mimo
premávky vozidiel, pokým si neosvojíte jeho techniku a špecifiká.
Prevody - dôležité informácie o funkčnosti a údržbe
Nastavenie
Viacrýchlostné náboje nie je potrebné nastavovať často. Nastavovací mechanizmus je umiestnený na náboji a/alebo na radiacej páčke. Na
náboji sa nachádzajú dve (červené) značky,
ktoré musia byť nastavovaním uvedené do roviny.
Nastavenie napnutia reťaze na bicykloch
s nastaviteľným upnutím kolesa
Pre nastavenie napnutia reťaze musíte povoliť
skrutky na oske náboja zadného kolesa. Skrutku objímky protišľapnej brzdy treba tiež povoliť
aspoň o dve otočenia.
Po nastavení požadovaného napnutia reťaze
upevnite pomocou momentového kľúča zadné
koleso vo vidlici utiahnutím skrutiek na oske
zadného náboja.
Dotiahnite skrutku objímky protišľapnej brzdy
na požadovaný uťahovací moment.
Kontrola napnutia reťaze
Odporúčame obrátiť sa na skúseného mechanika u vášho predajcu bicyklov MERIDA.
Pravidelne kontrolujte, či je objímka protišľapnej brzdy pevne uchytená o rám.
Potom pomocou imbusových skrutiek napínačov na oboch stranách zadnej vidlice potiahnite
koleso dozadu, tak aby vôľa reťaze medzi prevodníkom a zadným pastorkom nepresiahla 2
centimetre.
V prípadoch, keď bicykle s viacrýchlostným alebo jednorýchlostným zadným nábojom nemajú
napínače reťaze, musí byť napnutie reťaze kontrolované príležitostne, cca každých 1.000 km,
v závislosti od intenzity používania bicykla. Rozsah vôle medzi prevodníkom a zadným pastorkom by nemal presiahnuť 2 centimetre.
www.merida.sk
43
Prevody - dôležité informácie o funkčnosti a údržbe
Prešmykovač
Nastavenie rozsahu chodu prešmykovača si
vyžaduje značnú dávku skúseností. Rozsah, v
ktorom vedie prešmykovač reťaz na prevodníku bez toho, že sa sám reťaze dotýka, je veľmi
malý. Často je lepšie nechať reťaz zľahka šuchnúť o prešmykovač, než riskovať spadnutie
reťaze z prevodníka, čím by sa prerušil prenos
sily. Ak má reťaz tendenciu spadnúť z prevodníka, bude nutné znížiť rozsah chodu rovnako
ako u prehadzovača, tj. otáčaním dorazových
skrutiek označených „H“ a „L“.
Tak, ako lanko prehadzovača, aj lanko prešmykovača podlieha vyťahaniu, čím sa znižuje presnosť pri zmene prevodov. V prípade nutnosti
lanko viac napnite pootočením nastavovacej
skrutky, ktorou lanko vchádza do radiacej páčky. Cestné bicykle majú na nastavenie radiaceho lanka na spodnej rámovej trubke nastavovaciu skrutku.
44
Správne nastavenie prešmykovača je
práca, ktorá si vyžaduje zručnosť. Nesprávne nastavenie môže spôsobiť spadnutie
reťaze. Bolo by preto najlepšie prenechať to
odborníkovi.
Skúšobnú jazdu po nastavení radenia
vykonávajte vždy na miestach bez premávky.
Prevody - dôležité informácie o funkčnosti a údržbe
Opotrebovanie reťaze
Aj keď reťaz je jedným z dielov bicykla, ktoré sa
opotrebovávajú, existujú spôsoby ako ovplyvniť jej životnosť. Zabezpečte pravidelné mazanie reťaze, zvlášť po jazde v daždi. Snažte sa
používať iba tie prevody, ktoré umožňujú viacmenej rovný chod reťaze. Zvyknite si pedálovať
rýchlo.
Reťaze používané s meničmi prevodov sa opotrebujú približne po 1.000 až 3.000 km. Silno
napnuté reťaze zhoršujú činnosť meničov prevodov. Jazda s opotrebovanou reťazou tiež
značne urýchľuje opotrebovanie pastorkov a
prevodníkov.
Výmena vyššie uvedených dielov je v porovnaní
s cenou novej reťaze relatívne drahá. Preto sa
doporučuje pravidelne kontrolovať stav reťaze.
Na presnú kontrolu stavu reťaze má váš predajca bicyklov MERIDA presné meracie pomôcky. Výmena reťaze by mala byť prenechaná
odborníkovi, pretože nie všetky reťaze majú
hlavný spojovací článok. Miesto toho ich konštrukcia je kontinuálna a ich montáž si vyžaduje
špeciálny nástroj. V prípade potreby požiadajte
o pomoc vášho predajcu bicyklov MERIDA,
aby vám vybral a založil reťaz vhodnú pre váš
bicykel.
Údržba reťaze
Stále platí, že správne mazanie prispieva k príjemnej jazde. Pritom nie je dôležité množstvo,
ale skôr rovnomerná a pravidelná aplikácia maziva.
Čas od času očistite reťaz od nečistôt a oleja
naolejovanou handričkou. Pritom nie je treba
používať špeciálne odmasťovače. Po čo najdôkladnejšom očistení reťaze namažte články reťaze olejom na reťaze, voskom alebo mazacím
tukom.
Mazivo aplikujte na články reťaze a otáčajte
pritom kľukou. Potom niekoľkokrát reťaz pedálovaním pretočte a nechajte ju na niekoľko
minút v kľude, aby sa mazivo mohlo rozptýliť.
Prebytok maziva utrite handričkou, aby pri jazde
nestriekalo okolo seba.
Z ekologických dôvodov používajte
iba ekologicky nezávadné mazivá.
Nezabúdajte, že niektoré mazivá skončia vždy
na povrchu zeme, zvlášť keď je mokro.
Postarajte sa o to, aby brzdné plochy
ráfikov a kotúčových bŕzd neboli
zamastené, inak hrozí zlyhanie bŕzd.
Nesprávne znitovaná alebo nadmerne
opotrebovaná reťaz sa môže roztrhnúť a
zapríčiniť pád z bicykla.
Kým sa zoznámite s funkciou radiacich
páčiek alebo otočných radiacich
rukovätí, precvičite si radenie prevodov
na mieste mimo cestnej premávky.
www.merida.sk
45
34
Kolesá a plášte - dôležité informácie o funkčnosti a údržbe
Kolesá
Koleso sa skladá z náboja, špíc a ráfika. Plášť
je založený na ráfiku a obaľuje dušu. Dno ráfika
je vybavené páskou chrániacou citlivú dušu
pred maticami špíc kolesa a hranám dna ráfika,
ktoré sú často ostré.
Kolesá sú vystavené značnému namáhaniu
spôsobenému jednak hmotnosťou jazdca a
batožiny a jednak nerovnosťami povrchu ciest
alebo terénu.
Aj keď sú kolesá vyrábané s veľkou opatrnosťou a dodávané sú presne vycentrované, nedá
sa tým zabrániť, aby napnutie špíc a ich matíc
pri prvých kilometroch jazdenia trochu nepovolilo. Preto po ubehnutí približne 50 km absolvujte u predajcu garančnú prehliadku, aby okrem
iného znovu vycentroval kolesá.
Po zabehnutí kolesá pravidelne kontrolujte. Zriedka kedy však bude nutné špice
doťahovať.
46
35
Kolesá a plášte - dôležité informácie o funkčnosti a údržbe
Plášte, duše, ráfikové pásky, ventily
a hustenie
Plášte zabezpečujú trenie, potrebné na pohyb
kolesa dopredu po jazdnom povrchu. Súčasne
by však mali spôsobovať minimálne valivé trenie a zvyšovať pohodlie jazdca absorbovaním
menších nárazov. Vhodnosť plášťa na jednotlivé
cestné povrchy alebo jazdu v teréne je predurčená jeho vnútornou štruktúrou, označovanou
tiež ako kostra, ako aj typom profilu plášťa.
Váš predajca vám ochotne pomôže pri výbere
z množstva rôznych typov, vhodných na rôzne
jazdné účely.
Na výmenu plášťa potrebujete poznať rozmery starého plášťa. Tieto sú uvedené na boku
plášťa. Existujú dva rôzne označenia, z ktorých presnejšie používa milimetre. Číselné
označenie 37-622 znamená, že plášť je pri
plnom nahustení 37 mm široký a má vnútorný
priemer 622 mm. Ďalšie označenie pre tento
plášť, ktoré je uvedené v palcoch, je 28 x 1
5/8 x 1 3/8.
Nesprávne nahustená pneumatika môže byť
ľahko príčinou tzv. „hadieho hryzu“, napríklad
pri prechádzaní ostrých obrubníkov.
Tlak doporučený výrobcom je uvedený na boku
plášťa alebo na typovom štítku. Nižšia hodnota
tlaku z dvoch údajov udáva hodnotu na lepšie
tlmenie nárazov a je preto vhodnejšia na jazdu
mimo ciest. S rastúcim tlakom sa znižuje valivý
odpor, ale tiež jazdné pohodlie. Vysoký tlak
pneumatík je preto najvhodnejší na jazdu na
asfaltových vozovkách. Ďalšie zvyšovanie tlaku
má už len malý vplyv na zníženie trenia a zvyšuje iba tvrdosť pneumatík. Plášte, dovoľujúce
hustenie tlakom 5 barov alebo viac, musia byť
montované na ráfiky s hákovitou pätkou a sú
označené písmenom „C“. Obráťte sa na vášho
predajcu bicyklov MERIDA.
psi
40
50
60
Bar
2,8
3,5
4,1
psi
70
80
90
Bar
4,8
5,5
6,2
psi
100
110
120
Bar
6,9
7,6
8,3
Tlak na hustenie pneumatík je často
udávaný v starých jednotkách, tj. v psi
(librách na štvorcový palec). Tabuľka uvádza
najbežnejšie hodnoty tlaku v jednotkách oboch
systémov.
Zaobchádzajte so svojími pneumatikami
dobre a zvlášť nejazdite cez ostré hrany!
Nikdy nehustite pneumatiku nad maximálny
prípustný tlak, inak by mohla pri jazde prasknúť
alebo vyskočiť z ráfika.
Plášť a ráfik by sami o sebe neboli schopné
zadržať stlačený vzduch. Na zadržanie stlačeného vzduchu musí byť do vnútra plášťa vložená
duša. Duša sa hustí cez ventil.
Na správne fungovanie musia byť pneumatiky
nahustené na správny tlak. Správne nahustené
pneumatiky sú tiež odolnejšie voči defektu.
www.merida.sk
47
36
Kolesá a plášte - dôležité informácie o funkčnosti a údržbe
Výnimkou sú tzv. „galuskové“ plášte, používané
na cestných bicykloch, ktoré musia byť nalepené na ráfik a novovyvinuté bezdušové systémy
pre horské bicykle. V oboch prípadoch predstavuje ráfik s plášťom vzduchotesnú konštrukciu bez pomoci duše.
Na bicykloch MERIDA sa všeobecne používajú
dva typy ventilov:
Ventily Sclaverand alebo Presta: tento typ je
v súčasnosti používaný pri takmer všetkých
typoch bicyklov. Vydržia extrémne vysoký tlak.
zvoľne uniká. Skontrolujte sedlo tela ventilu
v jeho drieku.
Predajca bicyklov MERIDA má k dispozícii
rôzne adaptéry na fúkanie duší, ktoré vám
umožnia nahustiť pneumatiky so štandardným
typom ventilu.
Plášte s opotrebovaným dezénom alebo s popraskanými a rozstrapkanými bokmi vymeňte.
Vlhkosť a nečistoty prenikajúce do pneumatiky
môžu spôsobiť poškodenie ich vnútornej štruktúry. Rovnako tiež okamžite vymeňte zničené
ráfikové pásky.
Ventil Schrader: ide o prispôsobený ventil z
pneumatík áut, ktorý sa používa hlavne na horských bicykloch.
Obidva dva typy ventilov sú chránené pred nečistotami čiapočkou z plastu. V prípade ventilu
Schrader je možné hustiť priamo vhodnou pumpou, stačí len odstrániť ochrannú čiapočku.
Pri ventile Presta je nutné najskôr uvoľniť
drážkovanú hlavičku a jemne ju zatlačiť
dovnútra, až začne unikať vzduch. Pri tomto ventile sa často stáva, že jeho telo nie
je dostatočne zaskrutkované a vzduch po48
Jazdite vždy s predpísaným tlakom vzduchu v pneumatikách a pravidelne tlak
kontrolujte.
37
Kolesá a plášte - dôležité informácie o funkčnosti a údržbe
Vycentrovanie kolies a napnutie výpletu
Napnutie výpletu kolies musí byť rovnomerne
rozložené po celom obvode ráfika, aby bolo
koleso pri jazde vycentrované. Ak sa zmení
napnutie jednotlivých špíc, napríklad v dôsledku rýchleho prejdenia cez obrubník alebo
prasknutia špice, ťahové sily pôsobiace na ráfik
prestanú byť vyvážené a koleso už nebude vycentrované. Funkčnosť vášho bicykla sa môže
zhoršiť dokonca už predtým, než si všimnete
nevycentrované koleso podľa jeho kmitania.
Pri čeľusťových brzdách a V-brzdách slúžia
boky ráfikov tiež ako brzdné plochy. Nevycentrované koleso môže zhoršiť účinnosť brzdy.
Preto sa doporučuje vycentrovanie kolies
občas skontrolovať. Zdvihnite koleso nad zem
a rukou ním otáčajte. Sledujte medzeru medzi
ráfikom a brzdovými gumičkami. Pokiaľ sa medzera mení o viac než jeden milimeter, mali by
ste požiadať vášho predajcu o vycentrovanie
kolesa.
Upevnenie kolesa: matice alebo rýchloupináky
Kolesá sú k rámu pripevnené pri osi náboja.
Každá osa je pevne upnutá pomocou šesťhranných matíc alebo rýchloupinákov.
Na utiahnutie alebo povolenie matíc kolies je
zvyčajne potrebný 15 mm kľúč.
Rýchloupináky nevyžadujú žiadne nástroje. Iba
sa povolí páčka, v prípade nutnosti sa vyskrutkuje o niekoľko otočení a vyberie sa koleso.
Poškodené ráfikové pásky je nutné
ihneď vymeniť.
Nejazdite s nevycentrovanými kolesami.
Pri extrémnom stranovom kmitaní
(„hádzaní“) kolesa by mohli brzdové gumičky
minúť ráfik a zachytiť sa vo výplete kolesa!
Obyčajne to okamžite zablokuje koleso a môže
tak dôjsť k pádu z bicykla!
Vycentrovanie kolies je práca, ktorú
by ste mali každopádne prenechať
predajcovi bicyklov MERIDA.
Pamätajte si, že trenie v dôsledku
brzdenia spôsobuje opotrebovanie
ráfikov. Akonáhle dosiahne opotrebovanie
ráfika určitý kritický bod, ráfik môže pod tlakom
pneumatiky prasknúť. Obráťte sa na vášho
predajcu bicyklov MERIDA a požiadajte ho,
aby skontroloval hrúbku ráfikov a to najneskôr
vždy po opotrebovaní druhej sady brzdových
gumičiek.
www.merida.sk
49
38
Kolesá a plášte - dôležité informácie o funkčnosti a údržbe
Predné koleso je zvyčajne naviac zaistené
úchytmi proti vypadnutiu, ktoré zabraňujú kolesu, aby úplne nevypadlo pri uvoľnení rýchloupináku alebo matíc.
Oprava defektov
Defekty sa môžu prihodiť každému cyklistovi.
Pokiaľ máte nevyhnutné náradie na výmenu
plášťov a duší a náhradnú dušu alebo súpravu
na opravu defektov, nemusí to vôbec znamenať
koniec vašej cesty na bicykli. V prípade kolesa
s rýchloupinákmi potrebujete len dve páčky na
demontáž plášťa a pumpu; pokiaľ sú vaše kolesá zaistené matkami, potrebujete tiež vhodný
kľúč na demontáž kolesa.
50
Demontáž kolies
Ak je váš bicykel vybavený V-brzdami, musíte
najskôr odpojiť brzdové lanko od brzdových
čeľustí. Jednou rukou pevne uchopte bicykel a
stlačte brzdové čeľuste proti sebe. V tejto polohe by malo byť jednoduché odpojiť lanko.
Pred jazdou sa vždy presvedčte, či máte
bezpečne upevnené kolesá. Koleso,
ktoré sa uvoľní počas jazdy, s najväčšou
pravdepodobnosťou zapríčiní nehodu.
Ak máte cestné čeľusťové brzdy, uvoľnite páčku rýchloupináku pri brzde (Shimano) alebo
posuňte poistný kolík na brzdovej páčke (Ergopower Campagnolo).
39
Kolesá a plášte - dôležité informácie o funkčnosti a údržbe
Ak máte kotúčové brzdy, mali by ste najskôr
skontrolovať presnú polohu brzdových doštičiek, tj. ukazovatele opotrebovania. Týmito sú
kovové výstupky. Takto je možné stanoviť, či je
brzdová doštička vo svojej správnej polohe.
Ak máte bicykel so zadným meničom prevodov
(prehadzovačom), mali by ste pred demontážou
zadného kolesa najskôr presunúť reťaz na najmenší pastorok. Prehazdovač sa tak posunie
smerom von, kde nebráni vybratiu kolesa.
Otočte maticu kolesa doľava alebo otvorte
páčku rýchloupináku ako je popísané vyššie.
Ak nemôžete po uvoľnení páčky alebo matice
vybrať predné koleso, je pravdepodobne stále ešte držané na svojom mieste záchytkami
proti vypadnutiu. Tieto vypadajú ako výstupky,
ktoré vyčnievajú do výrezov alebo ako kovové
úchytky, ktoré zapadajú do vybraní výrezov.
V každom prípade iba uvoľnite niekoľkými otočeniami nastavovacou maticou rýchloupináku
a vysuňte koleso z úchytky von. Demontáž
zadného kolesa bude ľahšia, keď potiahnete
menič prevodov trošku dozadu. Nadvihnite celý
bicykel trochu nad zem a udrite slabo rukou do
kolesa tak, aby vypadlo von.
Nestláčajte brzdovú páčku, ktorá patrí
k demontovanému kolesu.
Brzdové kotúče sa môžu zahriať, preto
ich pred demontážou kolesa nechajte
vychladnúť.
www.merida.sk
51
40
Kolesá a plášte - dôležité informácie o funkčnosti a údržbe
Demontáž pneumatík
Vyskrutkujte čiapočku ventila a upevňovaciu
maticu z ventilu a dušu úplne vypustite.
Stlačte plášť zo strán smerom do stredu ráfika.
Plášť sa bude skladať ľahšie, pokiaľ to spravíte
po celom obvode.
Na demontáž plášťa nasaďte umelohmotnú
montážnu páčku v blízkosti ventila a odtlačte
plášť v tomto mieste od ráfika. Držte pevne
páčku v tejto polohe. Založte druhú montážnu
páčku medzi ráfik a plášť v mieste vzdialenom
asi 10 cm od prvej montážnej páčky a stiahnite
túto časť plášťa páčkou cez hranu ráfika.
Po stiahnutí plášťa by ste mali skontrolovať aj
ráfikový pásik. Pásik by mal ležať presne na dne
ráfika a pokrývať všetky koncovky špíc kolesa a
nemal by byť nikde prekrútený alebo potrhaný.
V prípade ráfikov s dvojitým dnom – známych
tiež ako dvojkomorové ráfiky – musí pásik
pokrývať celé dno ráfika, pričom by však jeho
šírka nemala prečnievať na boky ráfika.
Ak dostanete počas jazdy defekt, nevyberajte z plášťa von celú dušu. Nechajte
ventil trčať v ráfiku a najskôr nájdite otvor, ktorým uniká vzduch. Na jeho ľahšie nájdenie nafúkajte dušu. Keď nájdete otvor v duši, skúste
nájsť príslušné miesto na plášti a skontrolujte
ho. Pravdepodobne tam nájdete cudzie teleso
trčiace v plášti a v takom prípade by ste ho mali
odstrániť.
Ráfikové pásiky na tento typ ráfika by mali byť
vyrobené iba z textilu alebo trvanlivej umelej
hmoty. Ak si nie ste istí, ktorý druh ráfikového
pásika použiť, obráťte sa na vášho predajcu
bicyklov MERIDA.
Po stiahnutí časti plášťa cez okraj ráfika by za
normálnych okolností malo byť možné stiahnuť
celý plášť na jednu stranu pohybom montážnej
páčky okolo celého obvodu.
Teraz môžete dušu vybrať. Dbajte na to, aby sa
pritom ventil nezachytil, pretože sa tým môže
duša poškodiť.
Opravte defekt podľa inštrukcií výrobcu súpravy
na opravu duší.
52
41
Kolesá a plášte - dôležité informácie o funkčnosti a údržbe
Nasadenie plášťa
Pri zakladaní plášťa dbajte na to, aby sa do
plášťa nedostali cudzie predmety, špina alebo
piesok a aby ste nepoškodili dušu. Nasaďte
jednu stranu plášťa na ráfik. Pomocou palcov
zatlačte plášť cez okraj ráfika po celom obvode. Malo by to byť možné bez použitia nástrojov, bez ohľadu na typ plášťa. Prestrčte ventil
duše otvorom v ráfiku.
Nahustite trochu dušu a zatlačte ju do plášťa po
celej jej dĺžke. Dbajte na to, aby duša nebola
v plášti pretočená. Na dokončenie nasadenia
plášťa začnite v bode oproti ventilu. Obidvomi
palcami zatlačte druhú stranu plášťa cez okraj
ráfika, ako najviac je to možné. Dbajte na to, aby
sa duša nepricvikla medzi plášťom a ráfikom.
Zatlačte plášť do ráfika, pričom postupujte
symetricky z oboch strán smerom k ventilu.
Nakoniec budete musieť stiahnuť plášť silno
smerom dole, aby už nasadená časť plášťa
skĺzla do najhlbšej časti dna ráfika. Značne to
uľahčí prácu na posledných centimetroch. Znovu skontrolujte, či duša leží správne vo vnútri
plášťa a palcami zatlačte poslednú časť plášťa
cez okraj ráfika.
Pokiaľ sa to nedá, budete musieť použiť montážne páčky.
Zatlačte ventil hlboko do plášťa, aby sa duša
nezachytila medzi ráfik a pätky plášťa.
Stojí ventil rovno? Pokiaľ nie, demontujte znovu
jednu stranu plášťa a upravte polohu duše. Aby
sa duša nepricvikla medzi ráfikom a pätkou
plášťa, nahustite trochu pneumatiku a potom
s ňou pohybujte sem a tam medzi bokmi ráfika.
Pritom môžete tiež skontrolovať, či sa neposunul ráfikový pásik.
Nafúkajte dušu na potrebný tlak. Maximálny
tlak je uvedený na boku plášťa.
Skontrolujte, či je plášť správne nasadený.
Pritom sa riaďte čiarou na obvode plášťa, ktorá
je tesne nad okrajom ráfika. Medzera medzi
čiarou a okrajom ráfika by mala byť rovnaká po
celom obvode plášťa.
www.merida.sk
53
42
Kolesá a plášte - dôležité informácie o funkčnosti a údržbe
Montáž kolesa
Pri montáži kolesa je postup opačný ako pri
jeho demontáži. Presvedčte sa, či je koleso
uložené v zárezoch a či je správne vycentrované medzi ramenami vidlice alebo zadnou
stavbou.
Presvedčte sa, či sú rýchloupináky a úchytky
proti vypadnutiu správne usadené.
Ak máte V-brzdy, presvedčte sa, či ste znovu
pripojili brzdové lanko!
Ak máte cestné čeľusťové brzdy, uzavrite páčku
rýchloupináku na brzde (Shimano), alebo vráťte
kolík na brzdovej páčke späť do pôvodnej polohy (Campagnolo).
54
43
Hlavové zloženie - dôležité informácie o funkčnosti a údržbe
Pokiaľ máte kotúčové brzdy, skontrolujte, či sú
brzdové doštičky správne uložené v brzdovej
čeľusti. Skontrolujte súbežnosť medzery medzi
doštičkami a polohu indikátora opotrebovania.
Uistite sa, či je pri stlačení brzdovej páčky
brzdový kotúč skutočne zovretý brzdovými
doštičkami.
Pred jazdou znovu skontrolujte, či sa
počas montáže nedostala vazelína alebo
olej na brzdový kotúč alebo doštičky. Skontrolujte, či brzdové obloženie nenaráža o brzdové
plochy. Skontrolujte, či je koleso bezpečne založené a upevnené. Za každých okolností brzdy
vždy pred jazdou otestujte!
Po montáži kolesa a dotiahnutí rýchloupínacích
nábojov stlačte brzdovú páčku a koleso potom
roztočte. Kotúčová brzda nesmie čeľusť ťahať
ani drhnúť o doštičky
Jazda na bicykli s uvoľneným hlavovým
zložením nadmerne zaťažuje vidlicu aj
samotné hlavové zloženie, čo môže vidlicu
poškodiť a viesť k vážnym následkom.
Hlavové zloženie
Hlavové zloženie spája vidlicu, predstavec,
riadítka a predné koleso s rámom a súčasne
umožňuje, aby sa ako celok voľne otáčalo. Nesmie mať prakticky žiadny odpor pri otáčaní a
zároveň sa musí počas jazdy stabilizovať. Nárazy spôsobené nerovnosťami povrchu vystavujú
hlavové zloženie značnému zaťaženiu. Hlavové
zloženie sa preto môže uvoľniť a byť nesprávne
nastavené.
www.merida.sk
55
44
Hlavové zloženie - dôležité informácie o funkčnosti a údržbe
Kontrola a nastavenie hlavového zloženia
Skontrolujte vôľu hlavového zloženia, položte
prsty okolo hornej misky, druhou rukou stlačte
prednú brzdu a posúvajte bicykel po zemi dopredu a dozadu.
Podľa priemeru hlavového zloženia použite vidlicové kľúče veľkosti najmenej 32 mm. Predné
koleso pevne zovrite medzi kolená a pomocou
oboch kľúčov poistnú maticu povoľte.
Pokiaľ má hlavové zloženie vôľu, ucítite pohyb
hornej misky voči spodnej.
Spodnú misku trochu zaskrutkujte (smerom
dole). Dbajte na to, aby miska nebola príliš
pevne dotiahnutá, ináč sa uloženie môže poškodiť.
Ďalšou možnosťou kontroly hlavového zloženia
je, že zodvihnete predné koleso zo zeme a potom ho necháte spadnúť na zem. Drnčivý zvuk
vás upozorní na vôľu v hlavovom zložení.
Kľúčom misku pridržte na svojom mieste tak,
aby zostala na svojom mieste.Druhým kľúčom
dotiahnite poistnú maticu voči miske hlavového
zloženia.
Skontrolujte ľahkosť chodu ložísk hlavového
zloženia - zodvihnite rám, až sa predné koleso
ocitne vo vzduchu. Riadítkami otočte doprava
a doľava. Predné koleso by sa malo na obidve
strany veľmi ľahko otáčať a jeho pohyb by
nemal nikde viaznuť. Len ľahké klepnutie do
riadítok stačí, aby sa predné koleso otočilo do
strany.
Opäť skontrolujte vôľu. Pokiaľ sa vidlica nepohybuje voľne a ľahko, zrejme bolo hlavové
zloženie príliš dotiahnuté. V tomto prípade
nastavenie opakujte. Správne nastavenie
hlavového zloženia je otázkou niekoľkých pokusov. Základným predpokladom dlhodobej
bezporuchovej prevádzky je chod hlavového
zloženia bez vôle.
Klasické hlavové zloženie
Nastavenie hlavového zloženia si
vyžaduje určitú dávku skúseností a preto
by malo byť prenechané predajcovi bicyklov
MERIDA.
Na nastavenie hlavového zloženia klasického
typu potrebujete dva ploché vidlicové kľúče.
56
45
Hlavové zloženie - dôležité informácie o funkčnosti a údržbe
Bezzávitové hlavové zloženie „Aheadset“
Zvláštnou vlastnosťou tohto systému je, že
predstavec nie je zapúzdrený, ale skôr uchopený na krku vidlice, ktorá v tomto prípade nemá
závit. Predstavec je dôležitou časťou uloženia
hlavového zloženia. Jeho upínacia sila zaisťuje
celý systém v nastavenej polohe.
Uvoľnite o jedno až dve otočenia skrutky, ktoré
sú umiestnené na bočnej strane predstavca.
Veľmi jemne dotiahnite zápustnú nastavovaciu
skrutku imbusovým kľúčom.
Opäť vyrovnajte predstavec s rámom tak, aby
riadítka neboli odklonené, keď bicykel smeruje
priamo vpred.
Postupne momentovým kľúčom dotiahnite
skrutky až na maximum (pozri Uťahovacie
momenty). Po dotiahnutí skrutiek by ste nemali
byť schopní otočiť predstavcom voči vidlici.
Vyššie popísaným spôsobom skontrolujte
vôľu hlavového zloženia. Dbajte na to, aby ste
hlavové zloženie príliš neutiahli, pretože sa
môže poškodiť.
Nastavovaciu skrutku nedoťahujte úplne,
slúži len na nastavenie správnej vôle!
Skontrolujte pevnosť
predstavca:
postavte sa pred bicykel a zovrite
ho kolenami. Uchopte riadítka a skúste s
nimi pootočiť proti prednému kolesu. Voľný
predstavec môže spôsobiť vážnu nehodu.
Pokiaľ
vlastníte
cestný
bicykel
s karbónovou vidlicou s karbónovým
krkom, prečítajte si najskôr veľmi pozorne
návod výrobcu vidlice. Príliš silné dotiahnutie
upínacích skrutiek môže vidlicu poškodiť.
www.merida.sk
57
46
Odpružená vidlica - dôležité informácie o funkčnosti a údržbe
Odpružené vidlice
Väčšina horských bicyklov a niektoré trekingové a krosové bicykle sú vybavené odpruženou
vidlicou, ktorá umožňuje bezpečnejšie ovládanie bicykla na nerovnom povrchu. Výrazne znižuje namáhanie nielen jazdca, ale tiež bicykla,
ktoré je spôsobené mechanickými nárazmi
počas jazdy.
Akonáhle predné koleso dostane náraz, spodné trubky vidlice sú tlačené dohora. Spodné
nohy vidlice sa pohybujú po tenších vnútorných
horných trubkách, ktoré sú pevne spojené s korunkou vidlice. S tým, ako je pružina vo vnútri
stláčaná, vidlica sa vťahuje. Pružina umožňuje
vidlici opäť sa roztiahnuť do pôvodnej dĺžky. Netlmená pružina by sa okamžite opäť roztiahla a
tým by sa jazda stala takmer nemožnou. Vidlica
má zabudovaný vibračný tlmič, ktorý zabraňuje,
aby sa pružina nekontrolovateľne vrátila späť
a umožňuje tak hladký spätný chod. Pružnosť
týchto vidlíc zaisťuje oceľová pružina alebo
zvláštny typ pružného plastu - elastoméru.
Niektoré vidlice môžu byť vybavené vzduchovým pružením, prípadne môžu byť kombináciou
vyššie uvedených možností. Tlmenie je obvykle
zabezpečované olejom alebo elastomérom.
58
Nastavenie a údržba
Správna funkčnosť vidlice je možná až po jej
nastavení vzhľadom k hmotnosti jazdca a účelu
jazdy. Prvé nastavenie vyžaduje len málo práce – pokiaľ použijete jednoduchú pomôcku.
Pred tým, než začnete vidlicu nastavovať,
tlmenie a pruženie musí byť uvedené do najnižšej polohy.
Založte na hornú trubku vidlice plastový sťahovací pásik tak, aby sa mohol po trubke ľahko
posúvať. Posuňte ho do najnižšej polohy. Pásik
vám ukáže ponorenie vidlice zaťaženého bicykla. Pokiaľ to nie je možné kvôli nedostatku
miesta, postupujte nasledovne: požiadajte inú
osobu, aby vám zmerala vzdialenosť hornej hrany korunky vidlice od zeme – najskôr bez zaťaženého bicykla a potom si sadnite na sedlo.
Všeobecne sa dá povedať, že pri zaťažení
bicykla jazdcom by vidlica mala poklesnúť asi
o 10 až 25% z udávaného celkového zdvihu.
Pokiaľ tento prípad nenastane, musíte zmeniť
predpätie pruženia.
Tento návod na obsluhu bicykla vo všeobecnosti obsahuje aj popis obsluhy
odpruženej vidlice. V prípade bicykla so zložitejšou odpruženou vidlicou doporučujeme
požiadať predajcu bicyklov Merida o dodanie
podrobnejšieho návodu ku konkrétnej odpruženej vidlici, tento návod je predajcovi poskytnutý
zo strany dovozcu. V elektronickej podobe ho
nájdete aj na stránke www.merida.sk, prípadne
na požiadanie ([email protected]) zašleme návod
e-mailom. Pred tým, než zmeníte akékoľvek nastavenie alebo sa pustíte do údržby, starostlivo
si návod prečítajte.
Odpružená vidlica - dôležité informácie o funkčnosti a údržbe
Prevezte sa na bicykli po rôznom povrchu a pozrite sa, v akom rozsahu vidlica pracuje. Pokiaľ
sa sťahovací pásik posunul iba o pár milimetrov,
vidlica je príliš tuhá alebo nafúkaná. Skontrolujte, či je počiatočné napätie pružiny v najnižšej
polohe. Pokiaľ áno, nechajte pružinu vymeniť.
Ak sa sťahovací pásik posunul po celom zdvihu
alebo na konci pohybu vidlice počujete náraz,
potom je pružina príliš pružná (flexibilná). Nastavte predpätie alebo vidlicu dofúkajte. Ak to
nepomôže, musíte nechať (oceľovú) pružinu
v odbornom servise vymeniť.
Po nastavení pruženia môžete začať optimalizovať tlmenie podľa vlastných potrieb. Otočte
skrutkou o štvrť alebo pol otáčky a sledujte
rýchlosť odozvy vidlice. Nedostatočné tlmenie
spôsobí, že odpruženie je príliš silné a máte pocit, že sa vás bicykel pokúša „vyhodiť“. Čím viac
uzatvárate mechanizmus tlmenia, tým pomalšie
pružina reaguje a tlmenie sa stává mäkkším.
Neotáčajte žiadnu skrutku na odpruženej
vidlici v pochybnej nádeji, že tým niečo
nastavíte. Môžete uvoľniť upínací mechanizmus a tak spôsobiť nehodu. Pravidlom je, že
výrobca zvyčajne na vidlici vyznačí + a - alebo
vyznačí stupnicu.
Pokiaľ zistíte, že nie je možné sťahovací
pásik založiť okolo hornej trubky vidlice,
budete zrejme potrebovať pomoc inej osoby,
ktorá bude sledovať správanie sa vidlice počas
jazdy a poradí vám, ako ju nastaviť.
Bicykel nepoužívajte, pokiaľ
v krajnej polohe naráža.
vidlica
Presné nastavenie odpruženej vidlice
môže byť dlhá a prácna činnosť. Pokiaľ
si nie ste istí, je lepšie sa spojiť s vašim predajcom bicyklov MERIDA.
Nadmerné tlmenie spôsobí, že sa vidlica pri sérii nárazov prepadá, pretože je spätné tlmenie
príliš pomalé.
www.merida.sk
59
48
Odpružená vidlica - dôležité informácie o funkčnosti a údržbe
Údržba odpruženej vidlice
Odpružené vidlice sú veľmi zložité zariadenia a
vyžadujú si značnú starostlivosť a zodpovedajúcu údržbu. Tento fakt vedie zvyčajne k tomu, že
takmer všetci výrobcovia odpružených vidlíc si
zriaďujú servisné strediská, kde si môžu zákazníci nechať svoju vidlicu skontrolovať a opraviť.
Na údržbu odpruženej vidlice je dôležitý nasledujúci pracovný postup:
Nezáleží na tom, aký typ odpruženej vidlice
máte, ale vždy udržujte klzné plochy horných
trubiek vidlice úplne čisté. Po každej jazde
utrite vidlicu mäkkou navlhčenou špongiou. Po
umytí horského bicykla nastriekajte na horné
trubky vidlice trošku špeciálneho oleja alebo
ich jemne potrite hydraulickým olejom.
U svojho predajcu bicyklov MERIDA si nechajte
pravidelne kontrolovať všetky skrutkové spoje
na vidlici momentovým kľúčom.
Pokiaľ je vaša vidlica vybavená elastomérom,
ste upozornení na pravidelné čistenie a mazanie týchto syntetických pružín. Na tento účel
používajte iba mazacie prípravky bez živice,
ktoré nepodporujú koróziu. Niektorí výrobcovia
60
poskytujú špeciálne mazacie prostriedky určené práve na údržbu vidlice. Dbajte na doporučenia výrobcu.
Pri vidliciach so vzduchovým pružením je nutné pravidelne kontrolovať tlak vzduchu, ktorý
časom klesá.
Pred a po nastavení vidlice vždy skontrolujte, či je skrutka v hornej časti vidlice
poriadne dotiahnutá. Pri väčšine odpružených
vidlíc táto skrutka súčasne slúži tiež na nastavenie. Počas nastavovania sa môže skrutka
uvoľniť.
Ak dostupné možnosti nastavenia nie sú
schopné pokryť vaše požiadavky, bude
nutné vymeniť pružiny alebo tlmiče. Väčšina
výrobcov ponúka sady určené na modernizáciu
alebo prispôsobenie pôvodnej vidlice novým
požiadavkam. Požiadajte svojho predajcu o
výmenu týchto častí, pretože chybná montáž
môže byť príčinou nehody s vážnymi následkami.
Väčšina výrobcov odpružených vidlíc má
vlastné servisné centrá, ktoré môžete
požiadať o výmenu.
Odpružené vidlice sú zložitým výrobkom,
preto akýkoľvek zásah, údržbu a zvlášť
demontáž alebo dokonca prestavbu prenechajte radšej odbornému servisu bicyklov
MERIDA.
49
Odpružená sedlovka - dôležité informácie o funkčnosti a údržbe
Odpružené sedlovky
Nastavenie
Odpružené sedlovky zvyšujú komfort jazdy
zvlášť po nerovnom povrchu. Je vhodné ich
používať nie len pri jazde na cestách a poľných
cestách, ale tiež pri cyklokrose. Odpružené
sedlovky nie sú vhodné pre zjazd (downhill).
Pri zvyšovaní počiatočného napnutia pružiny
musíte najskôr vybrať sedlovku z rámu. Ešte
pred tým si však označte polohu sedla na sedlovej trubke (napr. lepiacou páskou).
Odpružené sedlovky sú obvykle navrhnuté pre
jazdcov s priemernou hmotnosťou 75 kg. Ich
pružiace vlastnosti sa môžu meniť buď nastavením napnutia pružiny alebo výmenou pružiny.
Pri nastavovaní počiatočného napätia
nevyskrutkujte skrutku až za polohu, keď
je rovnobežná so sedlovou trubkou.
Uvoľnite skrutku alebo rýchloupínak, ktorý
upína sedlovú trubku do rámu. Nastavovacia
skrutka je umiestnená v sedlovke. Ak chcete
napätie zvýšiť, otáčajte imbusovým kľúčom
smerom doprava. Ak chcete napätie pruženia
znížiť, otáčajte skrutku smerom doľava. Pri
otáčaní smerom doľava (pri pohľade na skrutku
zospodu) ju neuvoľňujte až za bod, keď je rovnobežná so sedlovou trubkou, ináč sa upínací
mechanizmus môže poškodiť.
Ak rozsah nastavenia nevyhovuje vašim požiadavkám, budete zrejme potrebovať vymeniť
pruženie vo vnútri trubky za tvrdšie alebo mäk–
kšie. Používajte iba originálne komponenty.
www.merida.sk
61
50
Celoodpružený bicykel - dôležité informácie o funkčnosti a údržbe
Sedlovku pevne upnite a skontrolujte, či je
v sedlovej trubke bezpečne zaistená (pozri kapitolu „Nastavenie správnej výšky sedla“)
Kontrola a údržba
Skontrolujte bočnú vôľu sedlovky – obidvomi
rukami uchopte na konci sedlo a skúste s ním
pohnúť zo strany na stranu. Ak zistíte akúkoľvek
vôľu, vyhľadajte odborný servis alebo sa riaďte
pokynmi výrobcu sedlovky
Celoodpružený bicykel (zadný tlmič)
Celoodpružené bicykle sú vybavené nielen
prednou odpruženou vidlicou, ale tiež pohyblivou zadnou stavbou, ktorá vďaka zadnému tlmiču pruží a tlmí nárazy. Nárazy obvykle absorbuje oceľová pružina alebo vzduchové pruženie,
tlmenie je obyčajne realizované olejom.
Pri nastavovaní sedla na celoodpruženom
bicykli je nutné si uvedomiť, že pri nasadnutí
jazdca na bicykel sa výška sedla nepatrne zníži.
To spôsobí, že sa sedlo mierne nakloní dozadu. Tento jav môžete kompenzovať nastavením
polohy sedla. Ak máte problémy s posedom,
skúste oproti zvyčajnej polohe mierne znížiť
prednú časť sedla.
Nastavenie
Pred tým, než bicykel obdržíte, je nejakým
spôsobom nastavený, bolo zvolené pruženie
alebo nastavený tlak vzduchu vzhľadom k veľkosti rámu a predpokladanej hmotnosti jazdca.
Následne sa dozviete, ako je možné presnejšie
nastaviť charakteristiku zadného tlmiča podľa
hmotnosti a posedu jazdca.
62
51
Celoodpružený bicykel - dôležité informácie o funkčnosti a údržbe
Zadný tlmič zadného kyvného ramena sa musí
pod váhou jazdca mierne vtiahnuť, aby sa tak
umožnil zdvih negatívnej pružiny. Pri prejazde
zadného kolesa cez jamu sa pružina roztiahne
a pružiaci mechanizmus tak eliminuje nerovný
pohyb. Ak je napätie pružiny príliš vysoké,
stráca sa tento efekt, pretože vidlica bude už
úplne vysunutá. Znamená to stratu dôležitých
vlastností, akými sú bezpečnosť a pohodlie.
Okrem toho, pri niektorých modeloch môže byť
redukovaný hojdavý pohyb vznikajúci pri pedálovaní. Pri dlhých ťažkých stúpaniach do kopca,
môže byť vhodné tlmič zavrieť a tým eliminovať
prepruženie počas pedálovania.
Celoodpružené bicykle majú zjavne väčšiu svetlú výšku než bicykle bez pruženia.
Ak je sedlo nastavené na správnu výšku, nebudete schopní dosiahnuť nohou na podlahu. Na
začiatok doporučujeme sedlo mierne znížiť.
Na druhej strane, pri zjazde (downhille) je lepšie nechať tlmenie úplne otvorené.
Jazdci holdujúci cross-country obyčajne zvolia
menší zdvih negatívnej pružiny než jazdci nadšení pre downhill alebo freeride.
Nastavenie zadného tlmiča je veľmi jemná práca, pretože sebemenšia zmena polohy nastavovacieho kolieska môže mať veľký vplyv. Pokiaľ
chcete dosiahnuť presné nastavenie tlmiča,
skúšajte zmeny po každej štvrtine otáčky.
Zvážte vzdialenosť medzi zadným tlmičom a dolným koncom sedlovky. Táto
vzdialenosť nesmie byť menšia než dva až tri
centimetre, ináč môže zadný tlmič pri svojom
stiahnutí kolidovať so sedlovkou. Pokiaľ vlastníte celoodpružený bicykel so zadným tlmičom
LRS, nemusíte sa tohto prípadu obávať.
Pružina musí byť dimenzovaná a nastavená tak,
aby zadný tlmič nikdy nedosiahol koniec zdvihu. Ak zadný tlmič pravidelne dosahuje koniec
svojho zdvihu, dlhodobejším používaním sa
poškodí.
Pri bicykloch vybavených systémom tlmenia LRS nie je treba po nastavení tlmenia
vykonať žiadne ďalšie zmeny. Podrobnosti
nájdete v návode na obsluhu tlmiča LRS, ktorý
je k tomuto tlmiču dodávaný.
Vlastná činnosť zadného tlmiča môže byť nastavená pomocou vo vnútri umiestnených ventilov,
ktoré ovládajú rýchlosť prúdenia oleja a teda aj
rýchlosť, s akou sa tlmič pohybuje von a dnu.
Týmto spôsobom môžete optimalizovať reakciu
jazdca na prekážky.
www.merida.sk
63
52
Celoodpružený bicykel - dôležité informácie o funkčnosti a údržbe
Nastavenie pružiny
Zodvihnite bicykel tak, aby zadné koleso nebolo zaťažené.
Tlmiče s oceľovou pružinou
Otočte drážkovaným krúžkom smerom doľava,
kým nie je pružina úplne uvoľnená a môžete
ju zatlačiť. Pokiaľ sa samotným krúžkom nedá
otočiť, uchopte pružinu celou rukou a otáčajte
ňou súčasne s nastavovacím drážkovaným
krúžkom.
Na stanovenie celkového zdvihu je nutné zmerať vzdialenosť medzi stredom rýchloupínacieho náboja zadného kolesa a spodnou hranou
sedla. Ak pri sadnutí si jazdca na sedlo zadný
tlmič povolí o viac než jednu tretinu z celkového
zdvihu aj po zvýšení napnutia pružiny otočením
o celých šesť otočení, je treba použiť pružinu
s vyššou tuhosťou. Pri výmene pružiny pamätajte na to, že dĺžka pružiny musí byť prispôsobená celkovému zdvihu zadného tlmiča! Ak
máte nejaké pochybnosti, spojte sa s predajcom bicyklov MERIDA.
Bicykel, ktorý má úplne uvoľnenú pružinu, nepoužívajte, lebo môžete poškodiť
závit zadného tlmiča.
Opäť otočte nastavovací krúžok o celé jedno
otočenie doprava, pružinu tým zľahka napnete.
Maximálne napnutie pružiny dosiahnete po štyroch až šiestich otočeniach od tohto bodu. Pokiaľ otočíte nastavovací krúžok až za tento bod,
vinutie pružiny sa bude dotýkať a môže poškodiť zadný tlmič alebo jeho pätku. Ak chcete
zvýšiť napnutie pružiny, otáčajte nastavovacím
drážkovaným krúžkom smerom doprava.
Nastavte napnutie pružiny tak, aby keď sa posadíte do sedla, pokles bicykla činil 10 až 30%
celkového udávaného zdvihu pružiny.
64
53
Celoodpružený bicykel - dôležité informácie o funkčnosti a údržbe
Vzduchové tlmiče
Zadné tlmiče, ktorých pružiacim médiom je
vzduch, sa nastavujú prostredníctvom zmeny
tlaku vzduchu. Pamätajte si, že ventily sa môžu
líšiť. Na dofúkanie používajte vhodnú pumpu a
sledujte doporučené hodnoty tlaku. V mnohých
prípadoch je maximálna hodnota tlaku udaná
na tlmiči a vždy je tiež uvedená v návode.
Nastavenie stupňa tlmenia
Nastavenie stupňa tlmenia sa vykonáva externe
pomocou nastavovacieho kolieska. Nastavovacie koliesko umožňuje ovládať ventily olejovej
komory a tak regulovať rýchlosť prúdenia a
množstvo oleja. Niektoré modely umožňujú
samostatné nastavenie tlmenia smerom hore
aj smerom dole. Skúsenosti ukazujú, že najlepšie je najprv začať s nastavením úrovne
pri minimálnej hodnote tlmenia. Nastavenie
tlmenia sa považuje za správne vtedy, ak zadná
stavba po zídení z vysokého obrubníka odpruží
jeden krát.
ktorý vám nejlepšie vyhovuje. Otestujte zmenu
správania sa zadného tlmiča. Ak nastavovacím
kolieskom otočíte príliš a zvýšite tlmenie na maximum, olej bude pretekať len pomaly. Výsledkom je pomalý spätný pohyb a ak je zadný tlmič
vystavený sérii rýchlo po sebe idúcich nárazov,
nebude schopný reagovať.
Otočením nastavovacieho kolieska v opačnom
smere sa zníži tlmenie a zadný tlmič sa bude
rýchlejšie vracať.
Aby bolo možné toto nastavenie vykonať, treba
pred tým nastaviť úroveň tlaku vzduchu vo vzduchovej komore. Treba si všimnúť zmeny v rýchlosti, akou zadný tlmič pruží. Zvýšenie tlaku
vzduchu spôsobí, že pruženie bude tuhšie.
Bicykel otestujte v rôzne náročnom a profilovanom teréne. Ak zadný tlmič niekoľkokrát
dosiahne koniec zdvihu, je nutné zmeniť nastavenie pruženia.
Začíname pri otvorenej polohe – otáčajte
nastavovacím kolieskom po veľmi malých krokoch, kým nedosiahnete taký stupeň tlmenia,
www.merida.sk
65
54
Celoodpružený bicykel - dôležité informácie o funkčnosti a údržbe
Pokiaľ chcete vykonať zmenu pruženia, pri pružinových tlmičoch musíte vymeniť pružinu – a to
je činnosť, ktorú je lepšie prenechať odbornému servisu bicyklov MERIDA. Pri vzduchových
tlmičoch sa zmena pruženia vykonáva zmenou
tlaku vzduchu.
Na horských bicykloch je pruženie zvyčajne
štandardne nastavené pre jazdcov s hmotnosťou okolo 75 kg. Ak sa hmotnosť odchyľuje o
viac než 10 kg, je nutné pružinu nahradiť pružinou s iným stupňom tuhosti.
Údržba
Všetko, čo môžete pre údržbu zadnej časti
rámu urobiť, je udržovať úplne čistý nielen
zadný tlmič, ale tiež spoje a plochy okolo
ložísk. Pravidelne kontrolujte bočnú vôľu
zadného kyvného ramena a zvislú vôľu ložísk
zadného tlmiča.
Pri kontrole vôle zadného kyvného ramena
zodvihnite bicykel za sedlo a skúste pohýbať
zadným kolesom zo strany na stranu. V prípade
nutnosti požiadajte o pomoc druhú osobu a zabezpečte, aby pri kontrole zostala predná časť
rámu nehybná.
66
Pri kontrole vôle zadného tlmiča položte zľahka
zadné koleso na zem a opäť ho trochu zodvihnite. Skontrolujte, či nevydáva podozrivé zvuky.
Ak zistíte nejakú vôľu v uložení, bezodkladne
kontaktujte odborný servis bicyklov MERIDA.
Závit tlmiča čistite a mažte pravidelne.
Používajte mazivo, na ktoré sa nelepí špina. Premazanie je zvlášť dôležité po vyčistení.
Po umytí horského bicykla zľahka nastriekajte
na pätku zadného tlmiča a kĺbové spojenia mazivo v spreji. Kritické miesta sa nielen premažú,
ale zabezpečíte tým aj tichú jazdu.
Nepoužívajte bicykel, ktorého zadný
tlmič má tendenciu narážať až na koniec
zdvihu. Môže sa poškodiť nielen zadný tlmič,
ale tiež rám.
Zadné kyvné rameno sa pohybuje v utesnených ložiskách. Tieto ložiská si viacmenej nevyžadujú žiadnu údržbu. Momentovým kľúčom
skontrolujte, či sú komponenty priskrutkované
k ložiskám bezpečne usadené.
K bicyklom vybavených systémom
pruženia LRS dodáva výrobca návod
na obsluhu.
Pri demontáži zadného tlmiča dbajte na správne poradie demontáže jednotlivých častí! Demontované časti ukladajte starostlivo v poradí,
vyhnete sa tak nesprávnej montáži. Pri montáži
premažte klzné ložiská a zadnú pätku vazelínou
bez živice, ktorá je odolná voči korózii.
Pri montáži starostlivo sledujte doporučené maximálne uťahovacie momenty, uvedené v časti
„Uťahovacie momenty“.
Zadný tlmič je vystavený trvalému pôsobeniu vody a nečistôt striekajúcich od
zadného kolesa. Doporučujeme vám chrániť
klzné časti zadného tlmiča gumovým alebo neoprénovým chráničom. Chránič tiež pravidelne
zbavujte nahromadených nečistôt a vody.
Ak budete počuť slabé cvakanie, nastriekajte olej na miesta okolo ložísk a pätky
zadného tlmiča.
55
Špeciálne charakteristiky karbónu
Špeciálne charakteristiky karbónu
Pri používaní rámov a/alebo dielov z karbónu
treba brať do úvahy určité špecifiká tohto materiálu.
Karbón je extrémne silný a odolný materiál
s nízkou hmotnosťou, čo z neho robí perfektný
materiál na výrobu špičkových dielov pre náročné použitie. Avšak jednou z charakteristík tohto
materiálu je, že ak karbónový diel podstúpil príliš tvrdý náraz alebo neprimeranú záťaž, nemusí
– na rozdiel od oceľových či hliníkových dielov
– navonok vykazovať viditeľné znaky poškodenia, ako je napríklad ohnutie. Toto by nemalo
byť vnímané, že diel je v poriadku a nepoškodený, pretože vnútorné karbónové vlákna môžu
vykazovať vážne poškodenia.
Po podstúpení neprimeraného zaťaženia, takto
nie viditeľne poškodený diel môže neskôr definitívne zlyhať bez akéhokoľvek predchádzajúceho „upozornenia“. Preto je veľmi nebezpečné používať karbónové diely po absolvovaní
neprimerane tvrdého nárazu či iného neprimeraného zaťaženia. Môže to viesť ku nehodám
s nepredstaviteľnými dôsledkami. Dôrazne odporúčame zobrať dotknuté časti alebo aj celý
bicykel k vášmu predajcovi bicyklov MERIDA
na ich preskúmanie a posúdenie.
Poškodené karbónové diely nesmú byť opravované a opätovne uvedené do používania. Musia
byť nahradené inými! Zabezpečte, aby akýkoľvek poškodený karbónový diel nebol opäť používaný. Je potrebné ho zlikvidovať a zamedziť
jeho ďalšiemu používaniu.
Diely vyrobené z karbónu nesmú byť za žiadnych okolností vystavené vplyvom neprimerane
vysokej teploty. Preto nikdy nestriekajte karbónové diely farbou, ktorú je potrebné následne
vypáliť pri vysokej teplote. Teplota by diel poškodila. Nenechávajte diely z karbónových vlákien blízko zdroja vysokej teploty, ako napríklad
radiátor, krb, otvorený oheň, ale ani zatvorené
v aute v horúcom slnečnom počasí.
Karbónové diely, tak ako všetky konštrukcie s nízkou hmotnosťou, majú obmedzenú životnosť. Z tohto dôvodu sa odporúča vymeniť karbónový predstavec aj riadítka
preventívne každé 3 roky používania, aj keď
nezaznamenali nehodu alebo neprimerane
tvrdý náraz.
Ak váš karbónový rám MERIDA, alebo karbónová vidlica, vydáva praskavý
zvuk, alebo sú na nich viditeľné praskliny, deformácie, oblasti so zmenenou farebnosťou,
škrabance a ryhy, prestaňte váš bicykel používať, pokým poškodený diel nebude nahradený! Obráťte sa na predajcu bicyklov MERIDA, ktorý poškodený diel preskúma.
Uistite sa, že všetky karbónové objímkové oblasti sú bez vazelíny a iných mazív. Mazací tuk by penetroval pod povrch karbónového materiálu, znížil by koeficient trenia
a narušil by stabilitu objímkového spojenia.
Karbón, ktorý bol natretý vazelínou, už nikdy
nedokáže poskytnúť bezpečný objímkový
spoj. V karbónových objímkových oblastiach
preto používajte na tento účel určenú špeciálnu montážnu pastu.
www.merida.sk
67
Špeciálne charakteristiky karbónu
Starostlivosť o karbónové diely
Ochrana povrchu rámu
Karbónové diely môžete čistiť za pomoci čistej
vody a jemnej textílie. Ak je to nutné, môžete
použiť aj jemné tekuté mydlo. Na očistenie
mastnôt používajte čističe založené na benzíne. Nepoužívajte odmasťovače a rozpúšťadlá
obsahujúce acetón, trichlóretylén, metylén,
chloridy apod., pretože môžu poškodiť štruktúru karbónu.
Chráňte zraniteľné miesta rámu, ako je napríklad hlavová trubka alebo spodná časť dolnej
rámovej trubky, pomocou vhodných ochranných prvkov – nálepiek proti otretiu a poškriabaniu rámu lankami, bovdenmi alebo nárazom
skaliek. Na trhu sú dostupné ucelené sady
takýchto nálepiek. Venujte zvýšenú pozornosť
správnemu založeniu chrániča zadnej stavby aj
nerezovej ochrannej platničky chrániacej rám
pri spadnutí reťaze (len MTB karbónové rámy).
Na ochranu a preleštenie povrchu laku môžete
použiť vosk na karosérie automobilov. Leštiace
látky obsahujúce pevné častice môžu narušiť
povrch materiálu.
68
Pokiaľ by ste chceli váš karbónový bicykel dodatočne vybaviť doplnkami, ako sú nosič batožiny, blatníky, stojan či systém osvetlenia, je to
možné len montážou do špeciálnych úchytov
a montážnych otvorov na tento účel určených,
pokiaľ je nimi rám originálne vybavený.
Nikdy neupínajte karbónový rám do upínacieho mechanizmu montážneho stojana! Bicykel odporúčame do stojana upevniť
za hliníkovú sedlovku, ktorou pre tento účel
nahradíte vašu karbónovú sedlovku.
Pedále - dôležité informácie o funkčnosti a údržbe
Pedálové systémy
Nie všetky topánky sú vhodné na cyklistiku.
Topánky používané v cyklistike majú pevnú
podrážku a poskytujú chodidlu pevnú oporu.
Ak je podrážka príliš mäkká, pedále sa môžu pri
dlhej jazde cez podrážku pretlačiť a znepríjemniť šliapanie, prípadne poraniť chodidlo. Mäkká
podrážka tiež horšie prenáša silu vynaloženú na
pedálovanie.
V mieste podpätku nesmie byť topánka príliš
široká, ináč sa môže počas pedálovania dostať
do kontaktu so zadnou stavbou. Správna cyklistická obuv zaistí správnu a prirodzenú polohu
nohy, ktorá aj pri dlhodobom šliapaní nespôsobuje bolesti chodidiel a kolien.
Prehľad rôznych upínacích mechanizmov
a ich činnosti
Na športovú jazdu na bicykli doporučujeme
používať pedále, ktoré umožňujú pripnutie topánky. Tieto systémy sú známe tiež ako pedále
bez klipsní, nášlapné pedále.
Pevné spojenie topánky s pedálom zabraňuje
skĺznutiu nohy z pedálu pri rýchlej jazde alebo
v obtiažnom teréne. Okrem toho, umožňujú
na pedál nielen tlačiť, ale ho tiež ťahať, čo robí
jazdu plynulejšou.
Nášlapné pedále si vyžadujú špeciálnu cyklistickú obuv, ktorú je možné na pedál pripnúť.
Obyčajne sa to robí tak, že sa pedál nastaví do
vodorovnej polohy, noha sa nepatrne skloní
dole a špička zarážky (kovová časť na podrážke
cyklistickej topánky) sa zasunie do upínacieho
mechanizmu pedálu.
Väčšina horských bicyklov je vybavená pedálmi
s obojstranným upínacím mechanizmom a to
znamená, že topánku môžete na pedál pripnúť
z ktorejkoľvek strany. Hneď ako počujete ľahké
cvaknutie, topánka je v pedáli zaistená.
Pri všetkých komerčne dostupných upínacích mechanizmoch sa topánka z upínacieho
mechanizmu uvoľňuje ľahkým vytočením päty
smerom von.
Pri skúšaní upnutia topánky do pedála sa oprite
o múr alebo niekoho požiadajte, aby vás podoprel.
Upnutie a uvoľnenie topánok z pedálov si
najskôr starostlivo natrénujte na mieste a
až potom to zdokonaľujte na miestach s malou
premávkou.
www.merida.sk
69
56
Pedále - dôležité informácie o funkčnosti a údržbe
Nastavenie a údržba
Súčasné systémy upínania sa vyznačujú významnými rozdielmi v konštrukcii. Bez ohľadu
na tento fakt existuje na nastavenie všetkých
typov niekoľko všeobecných pravidiel:
Zarážky musia byť pripevnené k topánke na
mieste tak, aby kĺb palca bol presne nad osou
pedála. Pri šliapaní musí byť noha v prirodzenej
polohe. Pre väčšinu ľudí to znamená, že päty
smerujú nepatrne dovnútra. Uistite sa, že zaisťovacie skrutky sú riadne dotiahnuté, ináč bude
takmer nemožné uvoľniť topánku z pedála.
tiež signál opotrebovania. Pravidelne kontrolujte opotrebovanie kufrov, zvlášť vtedy, ak sú
plastové.
Ak sa topánka v nášlapnom mechanizme voľne
hýbe, je to pravdepodobne spôsobené opotrebovaním kufra alebo podrážky topánky.
Starostlivo si prečítajte pokyny výrobcu
pedálov a cyklistických topánok. Váš predajca bicyklov MERIDA vám isto rád pomôže
alebo zodpovie vaše otázky.
Nášlapné pedále používajte iba so správne fungujúcim upínacím mechanizmom.
Poškodený pedál alebo silno opotrebované
kufre môžu spôsobiť skĺznutie topánky z pedálu, čo môže viesť k nehode.
Podľa potreby jazdca nastavte vypínaciu silu
pedála. Je rozumné začať s najmenšou vypínacou silou. Malým imbusovým kľúčom pootočte
upínacím mechanizmom a skontrolujte predpätie upnutia a vypnutia topánky z pedála.
Nechránené pružiny a ďalšie komponenty, kde
sa ukladajú nečistoty, je nutné pravidelne čistiť
a mazať.
Pískanie a škrípanie kufrov sa dá často odstrániť premazaním v mieste dotyku kufra topánky
s nášlapným mechanizmom. Ale môže to byť
70
57
Osvetlenie - dôležité informácie o funkčnosti a údržbe
Sada osvetlenia
Každý, kto jazdí na verejných komunikáciách je
podľa zákona povinný mať správne fungujúce
osvetlenie. Pritom je dôležité poznať jeho konštrukčné riešenie, aby ste ho mohli v prípade
závady sami opraviť. Väčšina problémov sa
vyskytuje, ak jazdíte často v daždi alebo počas zimy.
Koliesko dynama môže na mokrom gumovom
plášti kĺzať a spôsobiť tak, že svetlo zoslabne
alebo úplne zhasne. Preto sa stávajú stále obľúbenejšie dynamá v náboji kolesa.
Dynamo v náboji je možné zapnúť veľmi pohodlne stlačením tlačítka umiestneného na
riadítkach.
Dynamo a jeho činnosť
Dynamo vyrába elektrickú energiu potrebnú na
rozsvietenie žiaroviek svetiel. Sú k nemu pripojené dva kábliky; jeden pre predné svetlo a druhý pre zadné svetlo. Pri niektorých bicykloch
môže byť elektrický prúd vedený páskovými
vodičmi integrovanými v blatníkoch.
Vyhľadanie a odstránenie závad
Tento typ dynama okrem toho, že nie je
ovplyvňované počasím sa vyznačuje väčšou
výkonnosťou. V porovnaní s plášťovým dynamom vyžaduje na výrobu rovnakého množstva
elektrickej energie menší príkon.
Plášťové dynamá sú zvyčajne uvádzané do chodu stlačením kĺbu alebo kľúča zvrchu, aby sa
uvoľnila pružina, ktorá potom pritlačí kladkové
koliesko k plášťu. Otáčaním plášťa sa otáča
tiež koliesko dynama a tým sa vyrába elektrická
energia.
Najskôr skontrolujte žiarovky predného a zadného svetla. Skontrolujte, či nie sú poškodené
ich vlákna. Žiarovky s čiernym nádychom sú
takmer istým ukazovateľom závady.
Skontrolujte kontakty a zástrčky v kryte svetla.
Biele alebo zelenkasté škvrny sú príznakom
korózie. Skrutkovačom alebo brúsnym papierom odstráňte koróziu, aby sa kontaktné plôšky
opäť leskli.
www.merida.sk
71
58
Osvetlenie - dôležité informácie o funkčnosti a údržbe
Skontrolujte celý kábel, či nie je niekde poškodený. Skontrolujte všetky kontakty. Kolíkové a
zástrčkové spojky, ak sú vystavené pôsobeniu
soli a dažďu, sú náchylné na koróziu. Rozpojte
ich a znovu spojte.
Pokiaľ ešte stále nemôžete zistiť príčinu závady,
pokúste sa dodať prúd priamo pripojením na
batériu (4,5 V). Ak sa svetlá rozsvietia, môže byť
príčinou závady samotné dynamo.
Nastavenie predného svetla
Stred zväzku svetelných lúčov predného svetla by mal osvetľovať zem najďalej 10 m pred
bicyklom. Na upravenie smerovania zväzku
svetelných lúčov uvoľnite upevňovacie skrutky
a nastavte svetlo podľa potreby. Upevňovacie
skrutky potom znovu dotiahnite.
Požívanie bicykla bez poriadneho
a funkčného osvetlenia je nielen protizákonné, ale pri zníženej viditeľnosti alebo v noci
tiež ohrozuje život cyklistu. Cyklisti jazdiaci
potme bez svetiel môžu byť ľahko prehliadnutí a
riskujú spôsobenie vážnych zranení pri dopravných nehodách.
Ak sa svetlá nerozsvietia, približujte batériu krok
za krokom smerom ku svetlám a dávajte pozor
na okamih, kedy začne prúd pretekať.
72
59
„Dirt“ bicykle – špeciálne charakteristiky
Špeciálne črty dirtových bicyklov
Dirtové bicykle sú navrhnuté pre náročné použitie, ako je freeride, dirt, street alebo dual
slalom. Nepreceňujte však svoje jazdné schopnosti pri skákaní alebo pri jazde zjazdom. Napriek tomu, že tieto bicykle sú silné a odolné,
existujú hranice závisiace na jazdcovi, jeho
technike jazdy, ako aj na podklade a prekážkach, po ktorých jazdí. Vždy používajte svoj bicykel len na účel, na ktorý bol navrhnutý, inak
nemusí odolať zaťaženiu a môže zlyhať!
Majte na pamäti, že zákony fyziky sú nekompromisné. Mnohé na pohľad jednoduché kúsky si
vyžadujú dobrú znalosť trikov, profesionálneho
tréningu a skúseností. Nepreceňujte vaše jazdné schopnosti.
Na jazdu na bicykli používajte obuv, ktorá je
kompatibilná s vašimi pedálmi, a taktiež dostatočné ochranné oblečenie, ako je prilba,
chrániče a rukavice. Na získanie potrebných
skúseností s ovládaním bicykla je vhodné stať
sa členom takéhoto klubu.
Vodítko a napínač reťaze: tento komponent
chráni reťaz pred spadnutím z prevodníka pri
tvrdých nárazoch spôsobených skokmi, jazdou
a inými trikmi.
Dirtové bicykle majú kratší rázvor kolies a nižší
posed než klasické horské bicykle. To spôsobuje, že správanie sa dirtového bicykla je viac
nervózne, hlavne v zákrutách a pri vyšších rýchlostiach, na čo treba počas jazdy myslieť.
Bashguard – chránič prevodníka: za úlohu
má chrániť prevodník pred poškodeniami v situáciách, keď s ním jazdec narazí alebo zavadí
o prekážku. Táto ochrana proti poškodeniu je
však účinná len v určitej miere. Príliš silný náraz
môže viesť ku poškodeniu prevodníkov, ložísk
alebo samotného rámu. Miera odolnosti závisí
od obidvoch faktorov, jazdca aj podkladu, na
ktorý bashguard narazí. Preto bashguard používajte veľmi opatrne.
vodítko reťaze
chránič prevodníka
Ak chcete svoj dirtový bicykel používať
na jazdu po verejných komunikáciách,
musí byť dodatočne vybavený potrebným príslušenstvom v súlade s platnými dopravnými
predpismi.
www.merida.sk
73
Detské bicykle
Čo musia mať na pamäti rodičia
Deti sú vo všeobecnosti najzraniteľnejšou skupinou účastníkov cestnej premávky – nie len
pre ich nedostatočné skúsenosti, ale aj z jednoduchého dôvodu, keďže sú menšie a majú
preto menší rozhľad nad situáciou a taktiež sú
ľahšie prehliadnuteľné inými účastníkmi premávky.
Ak chcete, aby vaše dieťa jazdilo po cestách
v aktívnej premávke, mali by ste venovať dostatočný čas dôsledným inštrukciám a zdokonaliť
jeho jazdné schopnosti. Deti nie sú v tomto
smere tak všímavé, ako sú dospelí, preto by
sa mala stať vašou rutinou pravidelná kontrola
stavu ich bicykla a v prípade potreby vykonanie
potrebných nastavení a údržby.
V prípade akýchkoľvek požiadaviek v súvislosti
s bicyklom sa neváhajte obrátiť na vášho predajcu bicyklov MERIDA. Pamätajte na to, že je
na vašej zodpovednosti sprevádzať vaše dieťa
pri jeho prvých jazdách – a nemajte pritom príliš
veľké očakávania!
74
Oboznámte sa so zákonnými pravidlami a podmienkami účasti maloletých detí v cestnej premávke.
Je veľmi dôležité, aby dieťa malo dobrú kontrolu nad svojim bicyklom predtým, než ho pustíte
na cesty. Ako prvý krok v tomto smere odporúčame nechať jazdiť vaše dieťa na takzvanom
odrážadle, aby nadobudlo cit pre udržanie rovnováhy.
Aby ste to dosiahli, je potrebné, aby si vaše dieťa osvojilo ovládanie bŕzd a radenia prevodov
predtým, než ho posadíte na bicykel. Nájdite
si dostatočne veľké miesto mimo ciest, kde
budete môcť s vašim dieťaťom nacvičovať brzdenie a zmenu prevodov pod vašim dohľadom.
Keď už vaše dieťa postúpi do bodu, že už zvláda jazdu v cestnej premávke, naučte ho zvládnuť prejazd obrubníkov a podobných kolmých
prekážok. Vaše dieťa by sa malo naučiť pozerať
dopredu a dozadu s cieľom predvídať nebezpečenstvo predtým, než na túto prekážku narazí.
Presvedčte sa, že dieťa má pri jazde
na bicykli správne založenú a upnutú
prilbu, a taktiež čo najviac viditeľné vrchné
oblečenie. Pre zvýšenie bezpečnosti odporúčame použiť príslušenstvo s výraznými reflexnými prvkami (reflexné pásky apod.).
Detské bicykle
Poznámky ku BMX bicyklom
Nastavenie detského bicykla
BMX bicykle sú navrhnuté čisto ako športové
náradie a preto sú kvôli ich geometrii a veľkosti prevodov vhodné ako detské bicykle len
na kratšie vzdialenosti. Napriek tomu sú BMX
bicykle často volené ako detské bicykle práve kvôli menším veľkostiam rámov, popularite
BMX jazdenia a tiež naliehaniu detí.
Nastavenie bicykla telesným proporciám dieťaťa je dokonca dôležitejšie než je tomu v prípade
dospelých. Pri nastavovaní vhodnej výšky sedla potrebujete nájsť kompromis, ktorý dieťaťu
umožní dosiahnuť obidvomi nohami na zem pri
sedení v sedle a zároveň mu nechať dostatočný
priestor na pedálovanie.
Nastavte sedlo na výšku, kedy dieťa dokáže
jednou nohou dosiahnuť na zem a zároveň
druhú nohu mať položenú na pedáli v jeho najnižšej polohe. Výška sedla by mala umožňovať,
aby noha položená pätou na pedál bola pri jeho
najnižšej pozícii mierne zohnutá.
Ak sa rozhodnete používať BMX bicykel
na jazdu po verejných komunikáciách,
musí byť dodatočne vybavený potrebným príslušenstvom v súlade s platnými dopravnými
predpismi.
www.merida.sk
75
Detské bicykle
Počas nastavovania výšky sedla musí panva
dieťaťa zostať horizontálne na sedle. Na záver
ešte skontrolujte, či dieťa dosiahne pri sedení
v sedle obidvomi nohami súčasne na zem. Ak
nie, tak mierne znížte polohu sedla.
Pri deťoch a dorastencoch by sa správnosť nastavenia výšky sedla mala kontrolovať najmenej každé 3 mesiace!
Riadítka, ktoré sú príliš vzdialené od sedla
môžu taktiež narušiť jazdný komfort dieťaťa.
Preto sú sedlá navrhnuté tak, aby ich bolo možné posúvať v horizontálnom smere. Použitím
vhodného kľúča povoľte matice podsedlového
zámku o jedno až dve otočenia.
Maticu neodkrúťte úplne, pretože sa celý podsedlový zámok môže rozpadnúť na jednotlivé
časti. Posuňte sedlo do želanej pozície a matice opätovne dotiahnite. Uistite sa, že sedlo je
v horizontálnej rovine a račňový mechanizmus
objímok zámku do seba správne zasadol a potom maticu dotiahnite. Skúste sedlom pohýbať
a presvedčiť sa, či si mechanizmus zámku zasadol a potom maticu pevne dotiahnite.
Nakoniec sa pokývaním sedla presvedčte, či je
sedlo pevne uchytené v zámku.
76
Teraz skontrolujte, či dieťa ľahko dosiahne na
brzdové páčky.
Ak má dieťa problém dosiahnuť na brzdové
páčky, tak ich vzdialenosť nastavte podľa návodu v kapitole „Brzdy – dôležité informácie
o používaní a údržbe“.
Pri precvičovaní brzdenia je dôležité dieťaťu
vysvetliť, že v mokrých podmienkach by malo
jazdiť pomalšie, pretože vlhké brzdové gumičky
nebrzdia tak účinne, ako v suchých podmienkach.
Detské bicykle
Zvyknite si vykonávať kontroly popísané v kapitole „Pred každou jazdou“ spolu s vašim dieťaťom. Týmto spôsobom sa dieťa naučí správne
narábať s bicyklom a bude schopné zistiť závadu na bicykli, ktorá sa pri používaní bicykla
môže vyskytnúť. Povzbuďte dieťa, aby vám vždy
povedalo o všetkom, čo na jeho bicykli nefunguje správne, alebo je pokazené. Následne
závadu čo najskôr odstráňte, resp. nechajte
odstrániť v servise.
Deti vedia byť malicherné. Uistite sa, že
kupujete odskúšanú cyklistickú prilbu,
ktorá sa dieťaťu páči a cíti sa v nej šťastne.
Zoberte dieťa so sebou do obchodu, aby ste
si mohli odskúšať, že mu prilba bude dobre
sedieť na hlave. Je to dobrý predpoklad preto, že dieťa bude prilbu používať rado.
dieťa osvojí nesprávnu techniku jazdy. Odporúča
sa nechať dieťa predtým trénovať na trojkolke
alebo odrážadle. Skúsenosti ukazujú, že keď už
dieťa nadobudne kontrolu nad odrážadlom, bude
preň jednoduchšie zvládať jazdu na bicykli.
Ak sa rozhodnete na bicykel namontovať pomocné kolieska, začnite najprv montážou koliesok na podporné ramená. Potom odkrúťte
maticu kolesa na jednej strane, založte rameno
pomocného kolieska a maticu opäť zakrúťte
a dotiahnite.
Pamätajte na to, že pomocné kolieska
nie sú ideálnou formou pomoci malým
deťom jazdiť na bicykli a mali by byť z bicykla čo najskôr odstránené, aby sa vaše dieťa
naučilo udržať rovnováhu na dvoch kolesách.
Stabilizačné kolieska
Odborníci zdieľajú názor, že pomocné kolieska sú
pre učenie sa bicyklovať vhodné len v obmedzenom rozsahu a neskôr dokonca kontraproduktívne, kvôli zapamätaniu si umelých hraníc pohybu.
Preto, aj keď sú tieto kolieska na bicykli namontované, skúšajte to čo najskôr bez nich; inak si vaše
Kolieska treba výškovo nastaviť tak, aby bol
bicykel v kolmej pozícii. Dokončite montáž dotiahnutím matíc kolesa na odporučený uťahovací moment.
Presvedčte sa, či ste rameno aj s príslušnou
objímkou založili na zadnú stavbu správne. Dotiahnite maticu kolesa a pokračujte s pomocným kolieskom na druhej strane.
www.merida.sk
77
Prilby a príslušenstvo - Čo je potrebné vedieť o bicykli
Prilby
Prilby určené na jazdu na bicykli sú pri súčasnej
cestnej premávke nevyhnutnosťou. Váš predajca bicyklov MERIDA má veľký sortiment prilieb
rôznych veľkostí. Kúpe prilby venujte dostatočný čas a prilbu, ktorej dávate prednosť, si pred
konečnou voľbou na chvíľu vyskúšajte. Správna
prilba musí tesne sedieť, ale nesmie pritom príliš silno tlačiť.
Príslušenstvo
malá súprava náradia. Táto súprava by mala
obsahovať dve montážne páčky na plášte, najčastejšie používané imbusové kľúče, náhradnú
dušu, súpravu na opravu defektov. Budete tak
dobre pripravení pre prípad defektu alebo inú
nešťastnú náhodu.
Pred kúpou akýchkoľvek prídavných zvončekov, húkačiek alebo svetelného príslušenstva
sa dôkladne informujte, či sú dovolené a
otestované, a sú teda schválené na použitie na
verejných komunikáciách.
Nikdy nejazdite bez prilby! Avšak aj
najbezpečnejšia prilba je zbytočná,
ak nemá riadne utiahnuté pásky alebo nie je
správne nastavená.
Nesprávne namontované príslušenstvo,
ako sú blatníky, kotúčové brzdy, bubnové brzdy, nosiče, atď. môžu zhoršiť funkčnosť
bicykla. Dôsledkom potom môže byť strata
kontroly nad bicyklom a pád z bicykla. Preto by
malo byť pre vás pravidlom, že pred montážou
akéhokoľvek druhu príslušenstva na bicykel, sa
poradíte s vašim predajcom bicyklov MERIDA.
Na trhu existujú rôzne druhy príslušenstva,
ktorých cieľom je zvýšiť váš pôžitok z jazdy na
bicykli. Sú to napríklad cyklopočítače, ukazujúce vašu aktuálnu a priemernú rýchlosť, denné a
celkové množstvo odjazdených kilometrov, ako
aj trvanie aktuálnej jazdy.
Náročnejšie modely tiež udávajú najvyššiu dosiahnutú rýchlosť, tepovú frekvenciu, kadenciu
pedálovania a mnoho ďalších údajov.
Najdôležitejším príslušenstvom pre vašu úspešnú jazdu na bicykli však stále bude pumpa a
78
60
Batožina - Čo je potrebné vedieť o bicykli
Pri nakladaní batožiny na bicykel sa
ubezpečte, že je jeho hmotnosť správne
rozložená. Ťažké veci by mali byť prevážané
pokiaľ možno čo najnižšie pri zemi. Tašky na
riadítkach a vrchné strany nosičov batožiny sú
vhodné iba pre ľahšie predmety.
Spätné zrkadielka značne zväčšujú váš rozsah
videnia. Pred jeho zakúpením sa uistite, že má
pevné a nevibrujúce upevnenie.
prevážajú svoju batožinu väčšinou v batohu
na chrbte. Prídavné zaťaženie tak minimálne
ovplyvňuje výkon vášho bicykla.
Nezabudnite sa vybaviť dobrým zámkom – bicykle sú veľmi často predmetom krádeže. Váš
predajca bicyklov MERIDA vám určite ochotne
poradí pri výbere, pretože sú k dispozícii rôzne
bezpečnostné kategórie zámkov bicyklov.
Existuje však tiež mnoho spôsobov upevnenia
batožiny priamo na bicykli. Bicykle vybavené
nosičom vám umožňujú pripevniť tašku alebo
košík na hornú stranu nosiča. Toto riešenie
je však najmenej vhodné z hľadiska jazdného
výkonu bicykla. Lepším riešením je prevážať
vašu batožinu v pevných cyklotaškách, pretože
sa tak znižuje celkové ťažisko.
Prevoz batožiny
Existujú rôzne spôsoby prevozu batožiny na bicykli. Vaša voľba bude v prvom
rade závisieť od hmotnosti a objemu
batožiny a na bicykli, ktorý chcete použiť.
Jazdci na horských bicykloch a cestní cyklisti
Bicykel nepreťažujte (pozri kapitola „Pred
vašou prvou jazdou“) a rešpektujte maximálnu nosnosť vyznačenú na vašom nosiči.
Batožina všeobecne mení správanie sa bicykla
a predlžuje brzdnú dráhu! Jazdu s batožinou si
precvičte na mieste bez cestnej premávky.
Pri kupovaní cyklotašiek sa ubezpečte, či sú
vodotesné, aby ste hneď po prvom daždi nezažili nejaké nepríjemné prekvapenie.
www.merida.sk
79
61
Prevoz detí - Čo je potrebné vedieť o bicykli
Ďalším spôsobom je uloženie potrebných predmetov v taške na riadítkach. Tašky sú často
kvôli rýchlej manipulácii vybavené prackami
alebo suchými zipsami. Tašky na riadítkach sa
hodia predovšetkým na cennosti a fotoaparáty.
Dbajte na to, aby prepravované dieťa malo
založenú prilbu!
Tašky na predok bicykla sú pripevnené k vidlici
pomocou špeciálnych nosičov. Sú vhodné ako
prídavná schránka pre batožinu pri dlhých cestách. Hodia sa tiež pre ťažké predmety, pretože
veľmi neovplyvňujú ovládanie bicykla jazdcom.
Hmotnosť sedačky spolu s dieťaťom má za následok zmenu ťažiska a jazda sa tak stáva vratkou. Nasadnutie a jazdu na bicykli s dieťaťom si
preto dôkladne precvičte!
Prevoz detí
Jediný možný a legálny spôsob prepravy detí
na bicykli je v špeciálnych detských sedačkách
alebo prívesných vozíčkoch. Detská sedačka
je pripevnená k rámu bicykla. Upevnenia sú
často riešené univerzálne a na príležitostné použitie. Detská sedačka tak môže byť pripevnená takmer na každý bicykel, ktorý je vybavený
potrebným príslušenstvom.
Pri kúpe trvajte na tom, aby detská sedačka
mala príslušné atesty. Pred použitím je dôležité
zapnúť dieťa bezpečnostnými pásmi a uistiť
sa, že dieťa má chodidlá správne usadené
v krytkách.
80
Detské sedačky majú veľký vplyv na jazdnú
charakteristiku bicykla.
Kritickým momentom, na ktorý si treba dať
pozor je ten, keď ste práve posadili dieťa do
sedačky, pretože v tomto momente hrozí najväčšie nebezpečenstvo, že sa bicykel prevráti.
Dobrým spôsobom, ako tomuto nebezpečenstvu zabrániť, je použiť dvojnohý stojan, ktorý
drží bicykel v stabilnej polohe.
Nikdy nezaťažujte sedačku ani nosič nad maximálnu prípustnú nosnosť, ktorá je na nich
vyznačená.
Nikdy nepreťažujte váš bicykel nad maximálne
prípustné celkové zaťaženie, uvedené v kapitole „Pred vašou prvou jazdou“.
Informujte sa o predpisoch na prepravu
detí, platných na Slovensku. Deti smú
byť prepravované iba v špeciálnych detských
sedačkách poskytujúcich dostatočnú ochranu
pre ich nohy. S prípadnými otázkami sa obráťte
na vášho predajcu bicyklov MERIDA.
Nie všetky rámy bicyklov sú vhodné na
namontovanie detskej sedačky so špeciálnym príslušenstvom. To platí predovšetkým
pre extrémne ľahké rámy. Či je váš rám na to
vhodný, zistíte na strane 69. Obráťte sa na
vášho predajcu bicyklov MERIDA, ako najlepšie sedačku pripevniť.
Pred pripojením prívesného vozíka k
bicyklu si najskôr prečítajte stranu 69, či
je váš bicykel pre tento typ pripojenia vhodný.
Spýtajte sa vášho predajcu bicyklov MERIDA
na najlepší spôsob ťahania prívesného vozíka.
Vaše dieťa vždy pripútajte bezpečnostnými pásmi, pretože nevyspytateľné
pohyby vo vnútri prívesného vozíka môžu vozík
prevrátiť. Ubezpečte sa, že dieťa, ktoré prepravujete má založenú prilbu!
62
Prevoz bicykla autom - Čo je potrebné vedieť o bicykli
Prevoz bicykla na aute
Popri všetkých ich známych nevýhodách majú
autá jednu veľkú výhodu, že sú vhodné na prepravu bicyklov.
Len ťažko existuje nejaký predajca príslušenstva pre automobily, alebo nejaká automobilová spoločnosť, ktorá by neponúkala nosiče
bicyklov. Zvyčajným riešením sú koľajničky
pripevnené na streche auta. Bicykle sú v nich
pripevnené držiakom za rám.
Stále obľúbenejšími sa stávajú zadné nosiče.
Ich veľkou výhodou oproti strešným nosičom
je, že nemusíte dvíhať bicykle na ich pripevnenie tak vysoko.
Nech sa už rozhodnete pre ktorýkoľvek systém, najskôr sa uistite, že zodpovedá relevantným bezpečnostným normám.
Preštudujte si návod na použitie vášho nosiča
bicykla a rešpektujte jeho maximálnu nosnosť a
rýchlosť jazdy. Presvedčte sa , či je vidno svetlá
a poznávaciu značku vášho auta. Pre niektoré
nosiče predpisujú predpisy pre cestnú premávku druhé vonkajšie spätné zrkadlo.
Väčšina držiakov je potenciálnym zdrojom poškodenia rámových trubiek s väčším priemerom.
Pred cestovaním po rôznych krajinách je
treba sa informovať o všetkých platných
predpisoch platných pre prevoz bicyklov na
automobiloch. Zvyčajné rozdiely sa týkajú povinných výstražných značiek a svetiel.
Nezabúdajte, že váš automobil má s prepravovanými bicyklami vyššiu celkovú
výšku. Celkovú výšku zmerajte, zaznačte na
papier a umiestnite niekde v kabíne alebo na
volante tak, aby ste ju mali na očiach.
Nikdy neprepravujte bicykle s hydraulickými brzdami kolesami nahor. Mohol by
tak do brzdového systému preniknúť vzduch a
spôsobiť zlyhanie bŕzd.
Pri preprave bicykla s demontovanými
kolesami je nutné zaistiť kotúčové brzdy
bezpečnostnými zátkami zabraňujúcimi stlačeniu hydraulickej brzdy naprázdno.
www.merida.sk
81
63
Čistenie, starostlivosť a kontrola
Bicykle sú kvalitné výrobky. Váš predajca bicyklov MERIDA vám bicykel nielen poskladá,
ale tiež nastaví, aby bol pripravený na jazdu.
Napriek tomu by ste mali aj vy svoj bicykel pravidelne kontrolovať a nechať si vykonať u vášho
predajcu bicyklov MERIDA plánovanú údržbu.
Je to jediný spôsob, ako zabezpečiť, aby všetky
komponenty fungovali bezpečne a spoľahlivo a
aby ste mohli bicykel používať bezpečne a k vašej plnej spokojnosti veľa rokov.
dobo to potom zhoršuje a ničí funkciu ložísk.
Ošetrenie vysokotlakovým čističom tiež vedie
k odliepaniu nálepiek na ráme.
Pri údržbe bicykla sa obmedzte iba na
práce, na ktoré ste vybavení náradím a
máte potrebné znalosti.
Omnoho citlivejší spôsob čistenia bicykla je
použitie slabého prúdu vody alebo vedierka
s vodou a špongie alebo metličky prípadne
štetca. Ručné čistenie bicykla má aj ďalší
kladný efekt, pretože umožňuje včasné zistenie poškodeného laku, opotrebovaných alebo
vadných dielov.
Pri čistení bicykla doporučujeme nepoužívať silný prúd vody z krátkej vzdialenosti.
Čistenie a starostlivosť o bicykel
Zaschnutý pot, špina a soľ od jazdenia počas
zimy alebo v prímorskom vzduchu vášmu bicyklu škodí. Preto by ste si mali zvyknúť pravidelne
čistiť všetky jeho komponenty a chrániť ich
pred koróziou.
Najľahší spôsob, ako odstrániť špinu a minerály
je vysokotlakovým čističom. Táto metóda čistenia je síce rýchla, ale má tiež vážne nedostatky.
Pretože voda je striekaná veľkým tlakom v úzko
sústredenom prúde, voda ľahko prenikne cez
tesnenia do ložísk.
Po vysušení bicykla by ste mali impregnovať
jeho lakované plochy voskom. Vosk tiež môžete aplikovať na špice kolies, náboje, skrutky
a matice.
Pri čistení si všímajte prípadné praskliny,
škrabance a deformovaný materiál alebo
materiál zbavený laku. V prípade akýchkoľvek pochybností kontaktujte svojho predajcu
bicyklov MERIDA. Poškodené diely nechajte
vymeniť a opravte vady na laku.
Po skončení čistenia skontrolujte reťaz a v prípade potreby ju namažte (pozri kapitola „Údržba reťaze“).
Má to za následok zriedenie maziva a následne
potom vyššie trenie a začiatok korózie. Dlho82
64
Skladovanie
Ochrana a uskladnenie
Pokiaľ váš bicykel v priebehu sezóny pravidelne
kontrolujete, nebude nutné pri jeho krátkodobom uskladnení robiť žiadne zvláštne opatrenia, okrem jeho zabezpečenia proti krádeži.
Doporučuje sa, aby bol bicykel umiestnený na
suchom a vetranom mieste. Pri zimnom uskladnení bicykla je treba pamätať na niektoré veci.
Ak nie je bicykel dlhodobo používaný, nafúkané
duše kolies postupne strácajú tlak vzduchu. Ak
bicykel stojí dlhšiu dobu na prázdnych pneumatikách, môže to spôsobiť poškodenie štruktúry
plášťov. Preto je lepšie bicykel zavesiť, prípadne tlak pneumatík pravidelne kontrolovať.
Bicykel čistite a chráňte pred koróziou tak, ako
je napísané vyššie. Zložte sedlo a umožnite tak,
aby vlhkosť, ktorá mohla preniknúť do vnútra
rámu vyschla. Nastriekajte trochu oleja do
sedlovej trubky.
Pri aplikovaní čistiacich prostriedkov a
mazív si dávajte pozor, aby ste nezasiahli
brzdové gumičky (brzdové obloženie) a boky
ráfikov (brzdový kotúč)! Mohlo by to zhoršiť
funkčnosť bŕzd a spôsobiť nehodu!
Bicykel skladujte na suchom mieste. Zaraďte
reťaz na najmenší prevodník a najmenší pastorok. Uvoľnia sa tak lanká a pružiny radiaceho
mechanizmu..
V cykloservisoch predajcov bicyklov
MERIDA spravidla nie je počas zimných
mesiacov čakacia doba. Navyše väčšina
predajcov bicyklov MERIDA ponúka ročné
prehliadky za špeciálnu cenu. Využite preto
dobu mimo sezónu a nechajte si svoj bicykel
skontrolovať!
www.merida.sk
83
65
Plán údržby
Prvú údržbu je nutné vykonať po ubehnutí cca
50 km alebo po 3 týždňoch. Počas zábehu sa
zvykne uvoľniť výplet kolies, uvoľniť radiace aj
brzdové lanká, rozladiť nastavenie meničov
prevodov a vôľa ložísk. To sú dôvody, pre ktoré
je nutné po zábehu navštíviť servis bicyklov
MERIDA. Tomuto procesu sa nedá vyhnúť.
Dohodnite sa s predajcom na prvej (garančnej) kontrole vášho bicykla. Táto prvá kontrola
je veľmi dôležitá pre funkčnosť a životnosť
bicykla.
Kompletná záruka sa vzťahuje iba na bicykle,
ktoré absolvujú garančnú prehliadku u svojho
predajcu. V nižšie uvedenej tabuľke je uvedený
hrubý plán údržby pre cyklistu, ktorý prejde
ročne 1000 až 2000 km. Ak je váš bicykel
zaťažovaný viac alebo je počet ubehnutých
kilometrov trvale vyšší, prípadne prevažnú väčšinu jazdíte cross–country alebo v náročnom
teréne, potom si váš bicykel bude vyžadovať
kratšie servisné intervaly.
Komponent
Čo treba urobiť
Osvetlenie
Kontrola
X
X
Kolesá
Kontrola tlaku
Kolesá
Kontrola opotrebovania dezénu a poškodenia bokov pneumatík
Brzdy
Kontrola chodu páčiek, opotrebovania brzdových gumičiek, nastavenia gumičiek vzhľadom
k ráfiku. Test bŕzd na mieste.
Brzdy (ráfiky), gumičky
Čistenie
Kotúčové brzdy
Kontrola chodu páčiek, opotrebovanie brzdových doštičiek, kontrola možného úniku brzd.
kvapaliny. Test bŕzd na mieste.
Pred každou jazdou
Včasná pravidelná údržba a výmena
opotrebovaných častí je súčasťou používania bicykla a teda má vplyv na záruku.
Z dôvodu zabezpečenia vlastnej bezpečnosti absolvujte prvú kontrolu po 50 km
najneskôr však do 3 týždňov používania.
Mesačne
Iný interval
X
X
X
X
Brzdové lanká
Kontrola
X
Brzda (protišlapná)
Kontrola napnutia reťaze a utiahnutie skrutiek
X
Odpružená sedlovka
Servis
Celoodpružené bicykle
(odpruženie zadnej stavby)
Servis
Reťaz
Kontrola a prípadné namazanie
Reťaz
Kontrola a prípadná výmena
Kľuky
Kontrola a prípadné dotiahnutie
84
Ročne
D
D
X
Po 1000 km
X
66
Plán údržby
Komponent
Čo treba urobiť
Prevodník, prešmykovač
Vyčistenie a premazanie
Riadítka, hliník
Kontrola, prípadná výmena
Hlavové zloženie
Kontrola vôle
Ložiská hlavového zloženia
Premazanie
Náboje
Kontrola vôle
Náboje
Premazanie
Ložiská stredovej osy
Kontrola vôle
Ložiská stredovej osy
Demontáž a premazanie závitu
Kovový povrch
Vyleštenie
Lak
Vyleštenie
Pedále
Kontrola vôle
Pedále
Vyčistenie a premazanie upínacieho mechanizmu
Rýchloupínacie náboje
Kontrola založenia
Pred každou jazdou
Mesačne
Ročne
Iný interval
X
Najmenej raz za dva roky
X
D
X
D
X
D
Najmenej raz za pol roka
Každý pol rok
X
X
X
Ráfiky (hliníkové)
Kontrola hrúbky, prípadne výmena
Skrutky a matice
Kontrola a prípadné dotiahnutie
Najmenej po druhej výmene brzdových gumičiek
Odpružená vidlica
Výmena oleja alebo namazania elastomérov
D
Ventily
Kontrola založenia
X
Kolesá, špice
Kontrola vycentrovania a napnutia
Predstavec, sedlovka
Demontáž a premazanie
D
Lanká radenia a bŕzd
Demontáž a premazanie
D
Odpružená vidlica
Výmena oleja a namazanie elastomérov
Odpružená vidlica
Kontrola tlaku vzduchu
X
X
D
X
Činnosti označené „X“ ste schopní si vykonať sami, za predpokladu, že disponujete určitým stupňom manuálnej zručnosti, máte základné skúsenosti a vlastníte potrebné náradie (napr. momentový kľúč). Váš predajca bicyklov MERIDA
Vám určite rád pomôže zodpovedať Vaše otázky alebo vyriešiť problém. Činnosti označené „D“ je lepšie prenechať odbornému servisu bicyklov MERIDA.
www.merida.sk
85
67
Kompletizácia a vybavenie rámu MERIDA
Rámy MERIDA a UMF sa tiež dodávajú samostatne a môžu byť osadené podľa individuálneho želania zákazníka. Rámy sú pripravené na
osadenie, tj. majú narezané závity, sedlá ložísk
a vysústruženú sedlovú trubku.
Hlavové zloženie
Všetky komponenty (okrem karbónových sedloviek a predstavcov určených pre karbónové
vidlice) musia byť pred montážou do rámu natreté antikoróznym mazacím tukom. Pokiaľ tak
nespravíte, môže sa stať, že sa vám ich po čase
nepodarí z bicykla opäť demontovať.
Stredové zloženie
Cestné rámy sú väčšinou dodávané spolu s vidlicami. Pri montáži karbónových vidlíc sa riaďte
pokynmi výrobcu.
Pri kompletizácii bicykla venujte pozornosť nasledujúcim informáciám.
Sedlovka
Upozornenie: do všetkých horčíkových rámov
montujte iba sedlovky s adaptérom (priemer
27,2 mm). Priama montáž sedlovky z väčším
priemerom nie je možná. Čo sa týka ostatných
rámov, ďalšie technické údaje sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
86
Rámy sú zvyčajne dodávané s nalisovanými
miskami integrovaného hlavového zloženia.
Priemer je 1 1/8“.
Všetky rámy: závit BSC alebo BSA: 1,370“ x
24TPI (na pravej strane je ľavý závit!). Šírka
púzdra je uvedená v tabuľke s technickými
údajmi. Na všetkých modeloch môže byť namontované štandardné stredové zloženie priamo do púzdra spolu s mazacím tukom.
Pri špeciálnych modeloch, akými je napr. Shimano Dura Ace a XTR, môžu byť obidve strany
púzdra frézované, pretože kvôli farbe by bolo
stredové zloženie zle uložené.
To isté platí pri horčíkových rámoch, pretože
tieto rámy majú vstavanú hliníkovú vložku so
závitom. Chráňte kovový povrch pred koróziou
napr. vazelínou alebo voskom.
Povolený zdvih odpruženej vidlice
Údaje sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Ak máte
nejaké otázky týkajúce sa kompatibility niektorých
častí, kontaktujte prosím, odborný servis.
Pri montáži vidlice do rámu horského
bicykla si pamätajte, že korunke vidlice
musí byť umožnené voľne sa otáčať bez kontaktu so spodnou rámovou trubkou! V prípade
nutnosti použite hlavové zloženie, ktoré predĺži hlavovú trubku.
Starostlivo si prehliadnite tabuľky s
uvedenými parametrami všetkých modelov a tabuľku doporučených uťahovacích
momentov.
Kompletizácia a vybavenie rámu MERIDA
Kategória
BIG.NINETY-NINE
NINETY-NINE
NINETY-SIX
ONE-TWENTY
ONE-FORTY VPK
ONE-SIXTY VPK
FREDDY VPK
BIG.NINE CF SL/PRO
BIG.NINE CF COMP
BIG.SEVEN CF
O.NINE
BIG.NINE LITE
BIG.NINE TFS
BIG.SEVEN LITE
BIG.SEVEN TFS
MATTS LITE/TFS
MATTS TRAIL
MATTS ACTIVE
JULIET
REACTO EVO
REACTO CF
SCULTURA CF SL/PRO
SCULTURA CF COMP
SCULTURA CF EVO
RIDE CF SL/PRO
RIDE CF COMP
SCULTURA
RACE LITE
RIDE LITE/EQ
WARP CF
TIME WARP CF
WARP LITE
CYCLO CROSS CF
CYCLO CROSS LITE/SPORT
SPEEDER/-LADY
S-PRESSO/-LADY
CROSSWAY TFS/ACTIVE/-LADY
DAKAR 24"
DAKAR 20"
DAKAR COASTER
UMF HARDY
UMF BRAD
Typ
Celoodpružený MTB XC/maratón rám
Celoodpružený MTB XC/maratón rám
Celoodpružený MTB XC/maratón rám
Celoodpružený MTB maratón/tour rám
Celoodpružený MTB all-mountain rám
Celoodpružený MTB enduro rám
MTB freeride rám
MTB cross-country pevný rám
MTB cross-country pevný rám
MTB cross-country pevný rám
MTB cross-country pevný rám
MTB cross-country pevný rám
MTB cross-country pevný rám
MTB cross-country pevný rám
MTB cross-country pevný rám
MTB cross-country pevný rám
MTB trail pevný rám
MTB šport pevný rám
Dámsky MTB šport pevný rám
Cestný rám
Cestný rám
Cestný rám
Cestný rám
Cestný rám
Cestný rám
Cestný rám
Cestný rám
Cestný rám
Cestný rám
Rám pre cestnú časovku/triatlon
Rám pre cestnú časovku/triatlon
Rám pre cestnú časovku/triatlon
Cyklokrosový rám
Cyklokrosový rám
Cestný fitness rám
Mestský cestný rám
Krosový rám
Detský rám
Detský rám
Detský rám
MTB freestyle rám
MTB freestyle rám
Materiál rámu
karbón / hliníková zliatina
karbón / hliníková zliatina
karbón / hliníková zliatina
karbón / hliníková zliatina
hliníková zliatina
hliníková zliatina
hliníková zliatina
karbón
karbón
karbón
karbón
hliníková zliatina
hliníková zliatina
hliníková zliatina
hliníková zliatina
hliníková zliatina
hliníková zliatina
hliníková zliatina
hliníková zliatina
karbón
karbón
karbón
karbón
karbón
karbón
karbón
hliníková zliatina
hliníková zliatina
hliníková zliatina
karbón
karbón
hliníková zliatina
karbón
hliníková zliatina
hliníková zliatina
hliníková zliatina
hliníková zliatina
hliníková zliatina
hliníková zliatina
hliníková zliatina
hliníková zliatina / oceľ
oceľ
Možnosť
pripevniť
vozík?
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
áno
nie
áno
áno
áno
áno
áno
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
áno
áno
nie
nie
nie
nie
áno
áno
áno
áno
nie
nie
nie
nie
nie
Priemer
Šírka
Povolený zdvih
Max. celková
sedlovky
stredovej
Šírka zadnej Zdvih zadnej odpruženej vidlice
nosnosť (kg) (Ø -0.1 mm) trubky (mm) stavby (mm) stavby (mm)
(mm)
120
31,6
73
142
100
100-120
120
27,2
73
135
100
100-120
120
31,6
73
135
100
100
120
31,6
73
135
120
120
120
31,6
73
142
140
140-150
120
31,6
73
142
160
160
120
31,6
73
142
180
170-180
120
27,2
73
142
100
120
27,2
73
135
100
120
27,2
73
142
100
120
27,2
73
135
100
120
27,2
73
142
100
120
27,2
73
135
100
120
27,2
73
142
100
120
27,2
73
135
100
120
31,6
73
135
100
120
31,6
73
135
120
120
27,2
68
135
100
120
27,2
68
135
100
120
aero
86
130
len pevná vidlica
120
aero
68
130
len pevná vidlica
120
27,2
86
130
len pevná vidlica
120
27,2
68
130
len pevná vidlica
120
31,6
68
130
len pevná vidlica
120
27,2
86
130
len pevná vidlica
120
27,2
68
130
len pevná vidlica
120
27,2
68
130
len pevná vidlica
120
31,6
68
130
len pevná vidlica
120
27,2
68
130
len pevná vidlica
120
aero
86
130
len pevná vidlica
120
aero
68
130
len pevná vidlica
120
aero
68
130
len pevná vidlica
120
27,2
68
130
len pevná vidlica
120
27,2
68
130
len pevná vidlica
120/100 Lady
31,6
68
130
len pevná vidlica
120/100 Lady
27,2
68
135
len pevná vidlica
120/100 Lady
27,2
68
135
50 - 75
45
27,2
68
130
50
45
27,2
68
130
30
45
22,2
68
130
len pevná vidlica
www.merida.sk
87
120
31,6
73
135
100
100
25,4
68
110
len pevná vidlica
WARP CF
Rám pre cestnú časovku/triatlon
TIME WARP CF
Rám pre cestnú časovku/triatlon
WARP LITE
Rám pre cestnú časovku/triatlon
CYCLO CROSS CF
Cyklokrosový rám
CYCLO CROSS LITE/SPORT
Cyklokrosový rám
SPEEDER/-LADY
Cestný fitness rám
S-PRESSO/-LADY
Mestský cestný rám
CROSSWAY TFS/ACTIVE/-LADY
Krosový rám
Kategória
Typ rám
DAKAR
24"
Detský
BIG.NINETY-NINE
Celoodpružený
MTB XC/maratón rám
DAKAR
20"
Detský
rám
NINETY-NINE
Celoodpružený
MTB XC/maratón rám
DAKAR
COASTER
Detský
rám
NINETY-SIX
Celoodpružený
MTB XC/maratón rám
UMF
HARDY
MTB
freestyle rám
ONE-TWENTY
Celoodpružený
MTB maratón/tour rám
UMF
BRAD
MTB
freestyle rám
ONE-FORTY
Celoodpružený
MTB all-mountain rám
UMF
SLOPE VPK
MTB
freeride rám
ONE-SIXTY
VPK
Celoodpružený
MTB enduro rám
UMF
FREDDY
MTB
freeride rám
FREDDY
VPK VPK
freeride rám
UMF
DUNCAN
MTB downhill
rám
BIG.NINE CF SL/PRO
MTB cross-country pevný rám
BIG.NINE CF COMP
MTB cross-country pevný rám
Všetky
skrutkové spojenia
na komponentoch
BIG.SEVEN CF
MTB cross-country pevný rám
bicykla
dotiahnuté
praO.NINE musia byť starostlivo
MTB cross-country
pevnýa
rám
BIG.NINE LITE
MTB cross-country
pevný
rám
videlne
kontrolované. Zabezpečíte
tým
bezpečBIG.NINE TFS
MTB cross-country pevný rám
nú
prevádzku
bicykla. NaMTB
dotiahnutie
a kontrolu
BIG.SEVEN
LITE
cross-country pevný
rám
BIG.SEVEN
TFS
cross-country pevný
rámktoje
najvhodnejšie
používaťMTB
momentový
kľúč,
MATTS LITE/TFS
MTB cross-country pevný rám
rý
sa
po
dosiahnutí
nastaveného
uťahovacieho
MATTS TRAIL
MTB trail pevný rám
MATTS ACTIVEvypne.
MTB šport pevný rám
momentu
JULIET
Dámsky MTB šport pevný rám
REACTO EVO
Cestný rám
REACTO CF doťahujte opatrne
Cestný
rámmalých krokoch
Skrutky
a po
SCULTURA CF SL/PRO
Cestný rám
až
po
maximálne
povolený
uťahovací
moment.
SCULTURA CF COMP
Cestný rám
Skontrolujte
tých kompoSCULTURA CF EVObezpečné upevnenie
Cestný rám
RIDE CF SL/PRO
Cestný rám
nentov,
ktoré sú popísané
v príslušných kapiRIDE CF COMP
Cestný rám
tolách.
SCULTURA
Cestný rám
RACE LITE
Cestný rám
RIDE LITE/EQ
Cestný rám
Tie
skrutky,
ktoré nemajú
maximálWARP
CF
Rámpredpísaný
pre cestnú časovku/triatlon
TIME
WARP CF
Rám pre cestnú
časovku/triatlon
ny
uťahovací
moment, opatrne
postupne
doťaWARP LITE
Rám pre cestnú časovku/triatlon
hujte
a
súčasne
kontrolujte
ich
správne
uložeCYCLO CROSS CF
Cyklokrosový rám
CYCLO
CROSS príslušná
LITE/SPORT kapitola).
Cyklokrosový rám
nie
(pozri
SPEEDER/-LADY
Cestný fitness rám
S-PRESSO/-LADY
Mestský cestný rám
CROSSWAYtiež
TFS/ACTIVE/-LADY
rám
Dbajte
na pokynyKrosový
výrobcu
príslušného
DAKAR 24"
Detský rám
komponentu!
DAKAR 20"
Detský rám
DAKAR COASTER
Detský rám
88
UMF HARDY
MTB freestyle rám
UMF BRAD
MTB freestyle rám
karbón
karbón
hliníková zliatina
karbón
hliníková zliatina
hliníková zliatina
hliníková zliatina
hliníková zliatina
Materiálzliatina
rámu
hliníková
karbón
/ hliníková
zliatina
hliníková
zliatina
karbón
/ hliníková
zliatina
hliníková
zliatina
karbón
/ hliníková
hliníková
zliatina zliatina
/ oceľ
karbón / hliníková
oceľ zliatina
hliníková zliatina
hliníková zliatina
hliníková zliatina
karbón
karbón
karbón
karbón
hliníková zliatina
hliníková zliatina
hliníková zliatina
hliníková zliatina
hliníková zliatina
hliníková zliatina
hliníková zliatina
hliníková zliatina
karbón
karbón
karbón
karbón
karbón
karbón
karbón
hliníková zliatina
hliníková zliatina
hliníková zliatina
karbón
karbón
hliníková zliatina
karbón
hliníková zliatina
hliníková zliatina
hliníková zliatina
hliníková zliatina
hliníková zliatina
hliníková zliatina
hliníková zliatina
hliníková zliatina / oceľ
oceľ
Kompletizácia a vybavenie rámu MERIDA
nie
nie
nie
nie
áno
áno
Možnosť
áno
pripevniť
áno
vozík?
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
áno
nie
áno
áno
áno
áno
áno
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
áno
áno
nie
nie
nie
nie
áno
áno
áno
áno
nie
nie
nie
nie
nie
120
aero
86
130
len pevná vidlica
120
aero
68
130
len pevná vidlica
120
aero
68
130
len pevná vidlica
120
27,2
68
130
len pevná vidlica
120
27,2
68
130
len pevná vidlica
120/100 Lady
31,6
68
130
len pevná vidlica
Priemer
Šírka
Povolený
zdvih
120/100 Lady
27,2
68
135
len
pevná vidlica
Max.
celková
sedlovky
stredovej
Šírka135
zadnej Zdvih zadnej odpruženej
120/100
Lady
27,2
68
50 - 75vidlice
nosnosť
(mm)
45 (kg) (Ø -0.1
27,2mm) trubky
68(mm) stavby
130(mm) stavby (mm)
50
120
31,6
73
142
100
100-120
45
27,2
68
130
30
120
27,2
73
135
100
100-120
45
22,2
68
130
len pevná
vidlica
100
120
31,6
73
135
100
120
31,6
73
135
120
120 vidlica
100
25,4
68
110
len pevná
142
140
140-150
120
31,6
73
135
130
140
142
160
160
120
31,6
73
135
150/170
180
73
180
170-180
120
31,6
83
142
220
200
120
27,2
73
142
100
120
27,2
73
135
100
komponenty majú na 100
svojom
120
27,2
73Niektoré142
120
27,2
73povrchu 135
100
uvedený maximálny uťahovací
120
27,2
73
142
100
moment.
Neprekračujte
túto hodnotu.100
120
27,2
73
135
120
27,2
73
142
100
120
27,2
73
135
100
Rám neupevňujte
do montážneho
sto120
31,6
73
135
100
120
31,6
73jana za 135
rámové trubky, pretože120trubky
120
27,2
68
135
100
sa môžu
poškodiť.
120
27,2
68
135
100
120
aero
86
130
len pevná vidlica
120
aero
68
len pevná vidlica
Ten, kto130kompletuje bicykel
na zakú120
27,2
86
130
len pevná vidlica
set, zodpovedá
za to,
že
120
27,2
68pený rámový
130
len pevná
vidlica
120
31,6
68 komponenty
130
len pevná vidlica
zvolené
boli namontované
v sú120
27,2
86
130
len pevná vidlica
lade 68
s pokynmi130výrobcu, všeobecne
prijatými
120
27,2
len pevná
vidlica
120
27,2
68
130
len pevná
normami
a technickými
možnosťami.
Ak vidlica
máte
120
31,6
68
130
len pevná vidlica
nejaké
týkajúce sa kompatibility
120
27,2
68 nejasnosti
130
len pevná vidlica
120
aero
86
130
pevná vidlica
jednotlivých
komponentov
a rámu,lenspojte
sa s
120
aero
68
130
len pevná vidlica
autorizovaným
predajcom
bicyklov
MERIDA.
120
aero
68
130
len pevná vidlica
120
27,2
68
130
len pevná vidlica
120
27,2
68
130
len pevná vidlica
120/100 Lady
31,6
68
130
len pevná vidlica
120/100 Lady
27,2
68
135
len pevná vidlica
120/100 Lady
27,2
68
135
50 - 75
45
27,2
68
130
50
45
27,2
68
130
30
45
22,2
68
130
len pevná vidlica
120
31,6
73
135
100
100
25,4
68
110
len pevná vidlica
Doporučené uťahovacie momenty skrutkových spojení
Campagnolo*
Nm
Shimano**
Nm
SRAM***
Nm
Montážna skrutka (skrutka úchytu na hák)
Skrutka upevňujúca radiace lanko
Skrutka klietky s kladkami
15
6
3
8 - 10
4-6
3-4
8 - 10
4-5
Prešmykovač
(predný menič prevodov)
Montážna skrutka
Skrutka upevňujúca radiace lanko
3.5
5
5-7
5-7
5 - 6.5
4.5
10
6-8
2.5 - 3
1.5 - 2
2.5
5 -7
Páčka brzdy a radenia
Skrutka na objímke páčky (imbus)
Skrutka na objímke páčky (skrutkovač)
Skrutka dorazu pohybu páčky (skrutkovač)
Upevňovacia skrutka radenia (rapidfire)
Kotúčové brzdy
Skrutka upevňujúca telo brzdy na rám
Skrutky upevňujúce brzdový rotor (kotúč)
7
4
5 - 7 (Z) / 9 - 10 (P)
Náboj
Rýchloupínacia páčka
Matica na nastavenie vôle ložiska rýchloupínacieho náboja
Náboj s voľnobežkou
Upevňovacia skrutka kazetového kolesa
Upevňovacia matica kazetového telesa
Uzamykací krúžok kazety
Kľuky
Upevňovacia skrutka kľuky (štvorhran, bez mazania)
Upevňovacia skrutka kľuky (Octalink, SRAM GXP)
Skrutky prevodníkov
Komponent
Skrutkové spojenie
Prehadzovač
(zadný menič prevodov)
Stredové zloženie
Pedále
Obuv
Brzdy
Zapúzdrené ložisko s pevnou miskou
Miska a poistný krúžok
Oska pedálov
Skrutky kufrov
Hroty do podrážky obuvi
Skrutka upevnenia brzdy na rám (V-brzdy)
Hlavná skrutka čeľusťovej (cestnej) brzdy
Skrutka upevňujúca lanko
Upevňovacia skrutka brzdových gumičiek
Poistná skrutka v držiaku vymeniteľnej gumičky
*podľa technických špecifikácií Campagnolo
**podľa technickej dokumentácie a produktových materiálov Shimano
3.5
9 - 12
10 - 25
35 - 49
35 - 44
29 - 49
32 - 38
70
40
34 - 44
35 - 50
8 - 11
40
49 - 69
49 - 78
34
5-8
4
10
5
8
5-9
8 - 10
6-8
5-7
1-2
48 - 54
34 - 41
31 - 34
5-7
6-8
6-8
***podľa technických informácií SRAM/Avid/Truvativ
www.merida.sk
89
Doporučené uťahovacie momenty skrutkových spojení
Komponent
Kotúčová brzda Magura
Skrutkové spojenie
Skrutka upevňujúca telo brzdy na rám alebo vidlicu
6
Skrutka na objímke brzdovej páčky
4
Skrutky upevňujúce brzdový kotúč
Skrutka krytu nádržky brzdovej kvapaliny
Skrutka upevňujúca telo brzdy na rám alebo vidlicu
Kotúčová brzda Hayes
Skrutka na objímke brzdovej páčky (imbus)
Skrutky upevňujúce brzdový kotúč (6 skrutiek)
Skrutka upevňujúca telo brzdy na rám alebo vidlicu
Skrutka na objímke brzdovej páčky (1-skrutková objímka Juicy5)
Kotúčová brzda Avid
Skrutka na objímke brzdovej páčky (2-skrutková objímka Juicy7/Carbon)
5.6 - 6.2
5 - 7 (Z)/ 9 - 10 (P)
4-5
2.8 - 3.4
5
7.8
Skrutka na objímke brzdovej páčky
Skrutka upevňujúca hydraulickú hadičku na páčke a tele brzdy
Predstavce
Expandér do krku vidlice
Sedlovka
Sedlová skrutka (systém dvoch skrutiek) M5
Sedlová skrutka (systém dvoch skrutiek) M6
Sedlová skrutka M7 / M8
9
2.5
5
5.75
19 - 20
5-7
6-8
22 - 25
Podsedlové objímka (okrem karbónových sedloviek)
12
Skrutky
5
Skrutky - karbónový rám
Nástavce na riadítka
12.4
3.4 - 4 (HFX9)
Skrutka upevňujúca hydraulickú hadičku na páčke a tele brzdy (oceľ)
Skrutky upevňujúce brzdový kotúč
Košík na fľašu
4
<1
Skrutka upevňujúca hydraulickú hadičku na páčke a tele brzdy (Alu)
Skrutka upevňujúca telo brzdy na rám alebo vidlicu
Kotúčová brzda Formula
Nm
3
6-8
Ak si nie ste úplne istý, alebo máte otázky ohľadne správnosti uťahovacieho momentu skrutkových spojov komponentov, ktoré nie sú obsiahnuté v tomto zozname, obráťte sa prosím na svojho
predajcu bicyklov MERIDA. Je veľmi dôležité striktne dodržiavať inštrukcie výrobcu ohľadne úrovne uťahovacieho momentu skrutkového spoja uvedené priamo na komponentoch.
90
Záručné podmienky
Váš bicykel zn. MERIDA alebo UMF bol vyrobený s veľkou starostlivosťou a Vášmu predajcovi
bol dodaný kompletný.
Pokladničný doklad a záručný list si bezpečne
uschovajte, pretože v prípade reklamácií je nutné ich predložiť.
Bicykel používajte na taký účel, na ktorý je určený (poz. str. 5 a 87), zabezpečíte si tak dlhú
prevádzkovú životnosť a trvanlivosť. Sledujte si
tiež povolené zaťaženie. Riaďte sa pokynmi na
montáž a rovnako tak aj dodatočnými pokynmi
výrobcu, ktoré sú uvedené v tabuľke na str. 87,
89 a 90 (zvlášť, čo sa týka uťahovacích momentov) a predpísaných intervalov údržby.
Riaďte sa pracovnými postupmi a testami uvedenými v tomto návode na obsluhu a akýmikoľvek ďalšími pokynmi, ktoré môžu byť priložené
k záručnému listu.
Poznámka o opotrebovaní
Všetky komponenty bicykla podliehajú opotrebovaniu. Rýchlosť opotrebovania závisí od
starostlivosti, údržby a spôsobu používania bicykla (intenzita používania, jazda v daždi, nečis-
totách, soli, atď.). Bicykle, ktoré sú často odkladané v otvorených priestoroch, podliehajú
vplyvom poveternostných podmienok korózii a
zvýšenému opotrebovaniu.
Celý bicykel vyžaduje pravidelnú starostlivosť a
údržbu. Napriek tomu, skôr či neskôr, v závislosti od podmienok a intenzity používania, raz
dosiahne koniec svojej životnosti.
Časti bicykla však nepodliehajú opotrebovaniu rovnomerne. Tie, ktoré dosiahli úroveň
opotrebovania skôr, musia byť nahradené
novými.
Jedná sa hlavne o:
• reťaz
• brzdové lanká a bovdeny
• rukoväte alebo omotávky riadítok
• reťazové prevodníky
• lak
• pastorky
• kladky prehadzovača
• radiace lanká a bovdeny
• pneumatiky
• sedlo (koža)
• mazivá
• brzdové gumičky alebo doštičky
Gumičky čeľusťových alebo doštičky kotúčových bŕzd sú neodmysliteľne spojené s opotrebovaním. Ak bicykel používate na pretekoch
alebo v náročnom horskom teréne, musia byť
vymieňané pomerne často. Pravidelne kontrolujte stav gumičiek (aj doštičiek) a ak je to nutwww.merida.sk
91
Záručné podmienky
né, nechajte si ich vymeniť v príslušnom servise
bicyklov MERIDA.
• ráfiky kolies s V-brzdami alebo hydraulickými
čeľusťovými brzdami
Brzdenie spôsobuje opotrebovanie nie len brzdových gumičiek, ale aj ráfikov. Z tohto dôvodu
pravidelne ráfiky kontrolujte, napr. pri fúkaní
duší. Na niektorých ráfikoch sú indikátory opotrebovania, napr. vo forme kružníc po obvode
ráfika, farebných značiek alebo žliabkov, ktoré
sa stanú viditeľnými v okamžiku, keď dosiahnú maximálnu úroveň svojho opotrebovania.
Sledujte technické údaje udávané na ráfikoch.
Môžete tiež požiadať vášho predajcu bicyklov
MERIDA, aby vám zostávajúcu hrúbku ráfikov
skontroloval, najneskôr však pri výmene druhej
sady brzdových gumičiek. Ráfik, ktorého steny
sú zdeformované alebo po nafúkaní kolesa javí
známky vlásočnicových prasklín, dosiahol koniec svojej životnosti a musí byť vymenený.
• ložiská a tesnenia odpružených vidlíc a zadných tlmičov
Tesnenia a ložiská sú počas jazdy neustále v
pohybe. Tieto pohyblivé časti sú tiež vystave92
né opotrebovaniu pôsobením poveternostných
vplyvov (dážď, nečistoty), a preto musia byť pravidelne čistené a udržiavané. Opotrebovanie
je závislé aj od intenzity používania. Keď sa v
ložiskách prejaví vôľa, musia byť vymenené.
• osvetlenie a reflektory
Na bezpečnú jazdu, zvlášť v noci, je nevyhnutné osvetlenie. Pred každou jazdou skontrolujte,
či je osvetlenie funkčné, hlavne či nie je vypálená žiarovka. Vždy majte v zásobe pár náhradných žiaroviek, aby ste mohli chybnú žiarovku
vymeniť.
• časti odpružených vidlíc a tlmičov
Všetky vidlice a tlmiče si vyžadujú pravidelné
kontroly a príslušný servis. Predsa sa jedná
o komponenty s pohyblivými časťami pracujúcimi v náročných podmienkach vystavené
nečistote a kontaminácii, čo môže spôsobiť
zníženie výkonnosti vidlice/tlmiča už po niekoľkých jazdách. Pre zachovanie vysokej výkonnosti, bezpečnosti a dlhej životnosti vašej
vidlice/tlmiča je potrebné vykonávať pravidelnú údržbu a doporučené servisné prehliadky.
Čím častejšie a tvrdšie jazdíte, tým častejšie je
nutné kontrolovať a vykonávať údržbu vidlice/
tlmiča.
Záruka na vidlicu/tlmič sa nevzťahuje na bežné
opotrebovanie v dôsledku ich používania. V prípade vidlíc a tlmičov sa za diely podliehajúce prirodzenému opotrebovaniu považujú: prachové
a olejové tesnenia, O-krúžky, gumené pohyblivé časti, vnútorné nohy vidlice, olejové náplne.
Životnosť týchto dielov, ale aj celej vidlice/
tlmiča, môže byť v súvislosti so spôsobom a
intenzitou ich používania, kratšia, než dvojročná záručná doba. Každý výrobca vidlice/tlmiča
definuje podľa technického riešenia svojho
produktu vlastné podmienky pre zachovanie
ich plnej funkčnosti a spoľahlivosti. Z tohto dôvodu výrobca vidlice/tlmiča odporúča pravidelné kontroly a výmeny opotrebovaných dielov.
O potrebe a rozsahu servisných prehliadok vidlíc/tlmičov, ich intervalov sa informujte u vášho
predajcu bicyklov Merida a UMF.
Opotrebovaniu podlieha aj rám, vidlica, riadítka, predstavec, kľuky, sedlo
a sedlovka. Hlavne pri náročnom používaní
treba pamätať aj na včasnú výmenu týchto dôležitých častí bicykla.
Záručné podmienky
Záručný list na bicykle MERIDA
Na bicykle MERIDA a UMF je dovozcom poskytovaná záruka 2 roky. Vzťahuje sa na rám
a všetky komponenty.
Výrobca potvrdzuje, že bicykel uvedeného typu
a výrobného čísla zodpovedá požiadavkám príslušných štátnych noriem a technických predpisov podľa kategórie bicykla:
STN EN 14764 - Mestské a cestovné bicykle,
STN EN 14765 - Bicykle pre malé deti,
STN EN 14766 - Horské bicykle,
STN EN 14781 - Pretekárske bicykle,
STN ISO 4210 - Bicykle,
STN ISO 8098 - Bicykle pre malé deti.
Záruka vzniká dňom predaja bicykla.
Zákazník dostane pri kúpe bicykla tento záručný list, ktorý musí byť predávajúcim riadne a čitateľne vyplnený, t.j. okrem identifikácie prvého
majiteľa, bicykla (model, veľkosť, výrobné číslo)
musia byť vyplnené aj údaje o pôvodnej vidlici/
tlmiči (značka, model, výrobné číslo - ak je na
vidlici/tlmiči vyznačené).
Záručná doba sa predlžuje o dobu vykonávania
prípadnej záručnej opravy. Výrobca vybaví na
svoje náklady všetky opravy, ktoré vznikli vadným materiálom, spracovaním, konštrukciou
a montážou. Záručnú opravu vykoná predajca
alebo opravovňa v lehote stanovenej príslušnými predpismi.
Záruky sa uplatňujú v predajni, kde bol bicykel
zakúpený. Podmienkou uplatnenia záruky je
nezasahovanie do poškodenej časti. Pri uplatňovaní záruky treba predložiť doklad o kúpe a
úplne vyplnený záručný list a bicykel odovzdať
kompletný a čistý. Predajňa nemusí prijať na reklamačné konanie špinavý bicykel.
Ak vznikne nárok na uplatnenie záruky na rám,
potom si MERIDA vyhradzuje právo poskytnúť
zákazníkovi rovnocenný, resp. vyšší model
rámu v dostupnom farebnom prevedení.
Záruka nepokrýva náklady na montáž alebo
opätovné preskladanie bicykla ani náklady na
nové príslušenstvo, ktoré si nový rám môže
vyžadovať (rozdielne rozmery sedlovky, objímky
prešmykovača,…).
Predĺžená záruka (mimo zákonnej) sa vzťahuje
iba na reklamácie prvého zákazníka, ktorý musí
predložiť pokladničný doklad a úplne vyplnený
záručný list, kde je uvedený dátum kúpy, adresa predajcu, model a číslo rámu.
Bicykel musí byť predaný konečnému užívateľovi zmontovaný, správne nastavený, pripravený
na jazdu. V opačnom prípade sa stráca nárok
na záruku.
Výrobok musí byť používaný výhradne na účel,
na ktorý bol vyrobený. Neadekvátne je používanie bicykla, určeného na rekreačné používanie,
na športovú alebo pretekársku činnosť. Kupujúci musí byť predávajúcim oboznámený o tom,
aký výrobok kupuje, musí byť poučený o účele
použitia bicykla, aby neskoršie nevzniklo nedorozumenie pri reklamáciách vád, spôsobených
nevhodným použitím bicykla.
Bicykel musí byť udržiavaný podľa návodu a
riadne skladovaný.
Vo všeobecnosti bicykle Merida a UMF
nie sú vybavené všetkým príslušenstvom
tak, aby mohli byť používané na verejných komunikáciách. Sú určené na používanie mimo
verejných komunikácií. Ak chcete bicykel požívať na verejných komunikáciách, je potrebné
dovybaviť ho podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, zvlášť sa to týka osvetlenia.
www.merida.sk
93
Záručné podmienky
Bicykel/rám MERIDA alebo UMF (modelový rok/ názov modelu/ veľkosť rámu/ farebné prevedenie):
Výrobné číslo rámu:
Značka a model prednej odpruženej vidlice:
Výrobné číslo vidlice:
Dátum predaja:
Meno a adresa zákazníka:
Podpis a pečiatka predajne:
Poznámky a záznamy o vykonaných prehliadkách a záručných opravách:
Dátum garančnej prehliadky:
Podpis a pečiatka predajne:
94
Značka a model tlmiča zadného pruženia:
Výrobné číslo tlmiča:
Záručné podmienky
Záruka sa na bicykel vzťahuje iba vtedy, ak
bicykel:
• bol používaný výhradne na taký účel, na ktorý
bol vyrobený;
• absolvoval garančnú prehliadku u predajcu
bicyklov MERIDA, kde bol bicykel zakúpený, a
to po ubehnutí približne 50 km, najneskôr však
do 3 týždňov od zakúpenia;
• nebol dodatočne vybavený inými náhradnými
dielmi, než originálnymi.
Záruka nepokrýva náklady na prácu a dopravu,
taktiež nepokrýva následné náklady spôsobené závadou.
Záruka sa nevzťahuje na bicykle, ktoré boli použité na pretekanie, na skákanie, alebo ktoré
boli vystavené inému druhu neprimeraného
zaťažovania.
Závady, ktoré vznikli v dôsledku neabsolvovania
garančnej prehliadky, nebudú uznané v rámci
záručnej lehoty.
Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené opotrebovaním, zanedbaním dostatočnej
starostlivosti a údržby - hlavne jazdou s nedotiahnutými spojmi dielov (napr. nepritiahnuté
kľuky k oske stredového zloženia), jazdou s povoleným závitom (napr. závit pedálov), jazdou s
uvoľnenými ložiskami (napr. ložiská v nábojoch
kolies, v hlavovom zložení, stredovom zložení).
Rovnako sa záruka nevzťahuje na poškodenia
spôsobené haváriami, preťažovaním, nesprávnou montážou, nedostatočným ošetrením alebo na poškodenia vyplývajúce zo zmien vykonaných na bicykli v dôsledku vlastnej montáže
alebo dodatočnou zámenou originálnych komponentov.
Trvalé dodržiavanie montážnych pokynov výrobcu a predpísaných intervalov údržby je rozhodujúce pre dlhú životnosť a trvanlivosť komponentov bicykla. Nedodržanie montážnych
pokynov výrobcu alebo predpísaných intervalov
údržby vedie k neplatnosti záruky. Dodržujte,
prosím, kontroly uvedené v tomto návode a rovnako tak pokyny, týkajúce sa výmeny z hľadiska
bezpečnosti relevantných komponentov (napr.
riadítka, atď.).
www.merida.sk
95
Elektronický on-line katalóg http://eshop.merida.sk
Elektronický katalóg vám ponúka pravidelne
aktualizovanú ponuku širokého sortimentu produktov, ktoré na slovenský trh prináša spoločnosť Merida Slovakia – a to 24 hodín denne,
stačí len internetové pripojenie vášho počítača.
Prehľadnou štruktúrou vetvenia stromu ponúkaných produktov podľa kategórií alebo výrobcov,
textovou aj obrazovou formou, vám uľahčí nájsť
požadovaný produkt.
Pomocou aktívnych odkazov sa môžete bližšie
informovať o konkrétnom produkte, presmerovať sa na originálne stránky výrobcov, alebo si
pozrieť ponúknuté súvisiace produkty.
Elektronický katalóg vie jednoducho vyfiltrovať
produktové novinky, cenovo zvýhodnené výpredajové položky alebo inak špeciálne zaradené
produkty.
Presnou identifikáciou produktu si viete overiť
jeho všeobecnú dostupnosť a následne vám to
uľahčí komunikáciu s vašim predajcom bicyklov
Merida pri jeho objednávke.
Tento katalóg nefunguje ako aktívny elektronický obchod (e-shop) a nie je možné v ňom nakupovať. S vašimi objednávkami sa prosím obráťte na niektorého z predajcov bicyklov Merida.
Zoznam s kontaktnými údajmi na všetkých predajcov nájdete na stránkach www.merida.sk.
96
Elektronický on-line katalóg http://eshop.merida.sk
 Bicykle
► MERIDA
► UMF
 Rámové sady
► MERIDA
► UMF
 Komponenty
► sedlá Selle SMP
► cyklistické reťaze Yaban
► kľuky a prevodníky Rotor
► diely ControltechUSA
► diely PZ Racing
► diely Merida
 Doplnky
► cyklistické fľaše a košíky
► náradie
► MERIDA
► BIRZMAN
► pumpy
► športové okuliare
► tašky a ruksaky
 Cyklistické prilby LAZER
► cestné
► MTB
► City / Urban
 Cyklistická obuv MERIDA
► cestné tretry
► MTB tretry
► turistické tretry
 Cyklistické oblečenie
► dámske / pánske
► letné / zimné
► tímové / civilné
► rukavice
► doplnky
http://eshop.merida.sk – elektronický on-line katalóg
www.merida.sk
97
3
Dovozca do Slovenskej republiky:
Výrobca / krajina pôvodu:
MERIDA Slovakia s.r.o.
Stavebná 36
Banská Bystrica
974 01
Merida Industry Co., Ltd.
P.O. Box 56 Yuanlin
Taiwan, R.O.C.
www.merida-bikes.com
www.merida.sk
[email protected]
http://eshop.merida.sk
Technické detaily v texte a ilustrácie použité v tomto návode môžu byť predmetom
zmien.
© Žiadna časť tejto publikácie nesmie byť
reprodukovaná bez predchádzajúceho
písomného súhlasu vydavateľa.
Vydané: február 2014
© Copyright MERIDA, všetky práva vyhradené
Download

Návod na obsluhu bicyklov Merida a UMF [PDF | 7.05 MB]