Návod na použitie
Croozer Kid for 1
Croozer Kid for 2
Originálny manuál - Uchovajte na bezpečnom mieste pre ďalšie použitie
VAROVANIE !
Nemali by ste používať vozík, pokiaľ si neprečítate tento návod na použitie.
Zanedbanie tohto upozornenia môže mať vážne následky.
Prehľadná tabuľka
1. Základné pojmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2. Prehľad súčastí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
3. Bezpečnosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
3.1 Vysvetlenie symbolov a pokynov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
3.2 Základné bezpečnostné pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
3.3 Bezpečnostné pokyny pre cestovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
3.4 Bezpečnostné pokyny pre prepravu novorodencov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
3.5 Bezpečnostné pokyny pre údržbu a opravy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
3.6 Varovanie pred neautorizovanými úpravami a doplnkami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
4. Popis vozíka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
4.1 Základná výbava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
4.2 Zostavenie vozíka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
4.3 Pripevnenie kolies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
4.4 Poťah 2v1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
4.5 Vstup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
4.6 Upevnenie madla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
4.7 Sedadlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
4.8 Bezpečnostné pásy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
4.9 Úložný priestor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
4.10 Ovládanie parkovacej brzdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
5. Použitie ako príves za bicykel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
5.1 Bezpečnostné pokyny pre použitie ako príves za bicykel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
5.2 Záťažové charakteristiky prívesu za bicykel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
5.3 Základné požiadavky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
5.4 Upevnenie ťažnej tyče k vozíku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
5.5 Upevnenie ťažnej tyče k bicyklu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
5.6 Uchytenie bezpečnostnej zástavky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
5.7 Poznámky nevyhnutné pre prevádzku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
6. Použitie vozíka pre Jogging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
6.1 Bezpečnostné pokyny pre Jogger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
6.2 Záťažové charakteristiky Joggeru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
6.3 Pripevnenie ramien predného kolesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
6.4 Pripevnenie Joggingového kolesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
6.5 Pripevnenie a použitie bezpečnostného pútka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
6.6 Poznámky nevyhnutné pre prevádzku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
7. Použitie ako kočík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
7.1 Bezpečnostné pokyny pre kočík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
7.2 Záťažové charakteristiky kočíka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
7.3 Pripevnenie kočíkového kolieska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
7.4 Pripevnenie a použitie bezpečnostného pútka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
7.5 Poznámky nevyhnutné pre prevádzku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
8. Zoznam dostupného príslušenstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
9. Servis, údržba a skladovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
10. Technické špecifikácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
11. Záruka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1. Základné pojmy
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto detského vozíka!
Váš nový detský vozík je charakterizovaný excelentnou kvalitou, ľahkou obsluhou, najvyššími štandardami
bezpečnosti a ohromnou rozmanitosťou využitia.
Systém 3 v 1 znamená, že sa môžete vydať na bicykel, prechádzať sa alebo sa venovať joggingu so svojim
dieťaťom bez toho, aby ste museli vlastniť viac kočíkov zaberajúcich miesto v garáži, alebo pivnici.
Detský vozík sa skladá z dvojkolesového základu (kabína s rámom, parkovacou brzdou, bezpečnostnými
pásmi, poťahom do každého počasia, madlom a dvoma 20“ kolesami) a výbavy 3 v 1:
- Cyklistický set
- Kočíkový set (8” koliesko)
- Joggingový set (16” koleso s dvoma ramenami)
Pre koho je tento manuál určený?
Tento manuál je určený pre majiteľa a užívateľa detských vozíkov Croozer Kid for 1 a Croozer Kid for 2.
Majiteľ a užívateľ je povinný vozík udržiavať v perfektnom stave, tak ako je to ďalej napísané.
Pokiaľ používate tento vozík, venujte tiež pozornosť návodu na použitie Vášho bicykla, ktorý používate
k ťahaniu vozíka s ohľadom na jeho zaťaženie.
Technické špecifikácie
Nosnosť Model Croozer Kid for 1
Nosnosť Model Croozer Kid for 2
Maximálny vek
Maximálna výška detí
35 kg, 1 dieťa
45 kg, maximum 2 deti
6 rokov
117 cm
Užívateľské doporučenie
Doporučené použitie
Tento vozík je určený na prepravu detí za denného svetla na verejných komunikáciách a spevnených cestách.
Náklad môže byť prepravovaný v batožinovom priestore za predpokladu, že bude umiestnený tak, aby
neohrozil prepravované deti.
Ak je vozík používaný ako príves za bicykel, tak len za dobrej viditeľnosti, za zhoršenej viditeľnosti alebo za
tmy musí byť vybavený doplnkovým osvetlením:
V prípade jednomiestneho modelu Kid for 1 červeným zadným svetlom, umiestneným na ľavej strane.
V prípade dvojmiestneho modelu Kid for 2 červeným zadným svetlom, umiestneným na ľavej strane a bielym
svetlom vpredu umiestneným na ľavej strane.
Umiestnenie svetiel je popísané v článku 5.3.
Ako súčasť užívateľských odporúčaní, by ste mali okrem pokynov v tomto návode dbať na miestne nariadenia.
Nedoporučené použitie
Tu uvádzame príklady nedoporučeného použitia.
Vozík nikdy nepoužívajte na prepravu detí a zvierat súčasne, nepoužívajte ho v náročnom teréne,
nepoužívajte ho pre komerčné účely, nepreťažujte ho, neprekračujte dovolenú rýchlosť, nezanedbávajte
včasné opravy závad.
Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nevhodným použitím – toto je výhradne na vlastné
nebezpečenstvo užívateľa. 2. Prehľad súčastí
Pozri obrázok č. 1 na str. 4 (český návod).
3. Bezpečnosť Úlohou tejto časti je zoznámiť Vás so symbolmi a bezpečnostnými pokynmi a informovať vás o nebezpečenstvách, ktoré hrozia pri používaní vozíka. To súvisí hlavne s použitím vozíka v hromadnej doprave alebo
jeho neoprávnenými úpravami.
Táto časť pomenovaná „bezpečnosť“ je najdôležitejšia súčasť tohto návodu na použitie. Z tohto dôvodu ju
musíte čítať obzvlášť pozorne.
1
3.1 Vysvetlenie symbolov a pokynov
Všetky texty tohto návodu týkajúce sa bezpečnosti sú opatrené upozornením. V závislosti na veľkosti
hroziaceho nebezpečenstva, rozdeľujeme upozornenia takto:
VAROVANIE – tu nájdete inštrukcie predchádzania ohrozenia života a zdravia užívateľa a pasažiera vo vozíku.
UPOZORNENIE – inštrukcie označené týmto symbolom upozorňujú na možné poškodenia vozíku.
Zanedbanie tohto upozornenia môže viesť k poškodeniu materiálu.
TIP – tu nájdete inštrukcie, ktoré Vám pomôžu používať vozík ľahšie.
3.2 Základné bezpečnostné pokyny
Úvodom
- Pred použitím vozíka si starostlivo prečítajte tento návod. Zanedbanie bezpečnostných pokynov môže
zapríčiniť ohrozenie zdravia alebo života užívateľa a pasažiera vo vozíku.
- Pri použití vozíka vždy dbajte na miestne nariadenia a nehodám zabraňujúcim obmedzeniam, hlavne
miestnemu cestnému zákonu, ktorý použitie vozíka upravuje.
- Bezpečné a správne použitie vozíka je na Vašu zodpovednosť. Pred prvým použitím vozíka si ho sami
vyskúšajte mimo verejnej cesty, bez dieťaťa vo vnútri. Prázdny vozík sa ľahšie prevráti, než vozík s nákladom.
Plne naložený vozík omnoho viac zaťažuje brzdy ako prázdny.
- Schádzajte prudké svahy a prechádzajte zákrutami so zvláštnou pozornosťou a obmedzujte rýchlosť.
Bezpečnosť prepravovaných detí
- Nikdy nenechávajte deti vo vozíku bez dozoru.
- Vždy sa uistite, že sú Vaše deti oblečené zodpovedajúcim spôsobom a cítia sa pohodlne (či im nie je teplo
alebo zima).
- Iba deti, ktoré sami sedia bez opory môžu byť prepravované bez použitia miminkovníka alebo opory hlavy
a trupu.
- Maximálna výška dieťaťa je 117 cm, maximálny vek 6 rokov.
- V Croozer Kid for 2 je možné prepravovať maximálne dve deti a v Croozer Kid for 1 môžeme prepravovať iba
jedno dieťa.
- Uistite sa, že končatiny, oblečenie alebo hračky dieťaťa sa nemôžu dostať do kontaktu s kolesami vozíka
alebo so zadným kolesom bicykla.
Bezpečnosť vozíka
- Prepravovaný náklad musí byť zaistený tak, aby sa nemohol pohybovať vo vnútri batožinového priestoru.
Nezaistenie nákladu a preťaženie batožinového priestoru obmedzuje stabilitu a robí vozík ťažšie ovládateľným.
- Vozík nikdy nesmie byť ťahaný motorovým dopravným prostriedkom.
- Nezložený vozík nikdy nesmie byť prepravovaný na streche vozidla.
- Na rôznych častiach vozíka boli použité samo zaisťovacie matice. Pokiaľ sú povolené, nikdy nesmú byť
znovu použité. Povolením tieto matice prichádzajú o svoju samozaisťovaciu schopnosť, čo pri opakovanom
použití môže mať vážne následky.
- Nepoužívajte vozík pod -20° C ani ich neuskladňujte pri týchto teplotách, hrozí poškodenie okien.
- Pri rozkladaní alebo skladaní vozíka hrozí zranenie Vašich rúk alebo prstov.
Bezpečnosť detí vo vozíku
- Premenu vozíka z prívesu na bicykel, na jogger alebo na kočík neprevádzajte, pokiaľ vo vozíku sedí dieťa.
To isté platí, pokiaľ prevádzate opravu vozíka.
- Hmotnosť nákladu Croozer Kid for 2 je obmedzená do 45 kg. Hmotnosť nákladu Kid for 1 je obmedzená do
35 kg.
- Nosnosť vozíka nesmie byť prekročená. Hmotnosťou nákladu sa rozumie hmotnosť dieťaťa spolu s hmotnosťou obsahu nákladu.
- Prosím upozornite Vaše deti, že sa nesmú počas jazdy hojdať, vrtieť a vykláňať z vozíka.
- Pri vyšších teplotách skladovania môžu pneumatiky mierne zapáchať, zápachom môže napáchnuť tkanina
poťahu a tak neskôr obťažovať deti vo vnútri vozíka.
3.3 Bezpečnostné pokyny pre cestovanie
Bezpečnosť prepravovaných detí
- Nikdy neprepravujte batožinu na sedadle vedľa dieťaťa.
- Nikdy neprepravujte zvieratá spolu s Vašimi deťmi.
Bezpečnosť vozíka
- Kedykoľvek vozík prechádza prekážkou iba jedným kolesom, hrozí jeho prevrátenie aj pri vychádzkovej
rýchlosti.
- Pokiaľ sa vozík prevráti, slúži madlo ako bezpečná opora, z tohto dôvodu nechávajte madlo stále pripevnené.
- Bezpečnostné pútko je nevyhnutné pri použití vozíka ako jogger a kočík, a vždy musí byť upevnené k madlu
na dodržanie pokynov.
2
- Pri použití vozíka ako príves za bicykel musí byť bezpečnostné pútko uložené vo vnútri batožinového
priestoru.
- Pred každým výjazdom skontrolujte tlak v pneumatikách, minimálny doporučený tlak je 30 psi (1,5 bar)
a maximálny doporučený tlak je 35 psi (2,5 bar). Aj keď je pre Vaše pneumatiky doporučený vyšší tlak,
doporučujeme neprekračovať tlak 35 psi (2,5 bar).
- Nepoužívajte kompresory. Pneumatiky môžu prasknúť kvôli malému objemu duší.
- Nikdy neschádzajte s vozíkom schody.
- Pred každým výjazdom skontrolujte, či sú kolesá dokonale upevnené.
- Pred každým výjazdom skontrolujte, či sú závlačky madla dokonale zaistené na svojich miestach.
- Závlačky kočíkového kolieska majte vždy zaistené v otvore držiaka.
Bezpečnosť detí vo vozíku
- Nikdy neprepravujte deti nezaistené správne napnutým bezpečnostným pásom, inak ich vystavujete veľmi
vážnej nehode. Vždy sa uistite, že sú bezpečnostné pásy nastavené vhodne s ohľadom na výšku Vašich detí.
- Pokiaľ idete rýchlejšie ako je rýchlosť chôdze, majte vždy poťah 2v1 vždy uzavretý.
- Plastové okienka vozíka poskytujú iba obmedzenú ochranu proti UV žiareniu, postarajte sa preto o dostatočnú ochranu Vašich detí pred slnkom.
- Pri nastupovaní a vystupovaní detí, musia byť obe parkovacie brzdy zaistené tak, aby zabránili samovoľnému pohybu vozíka, ktorý môže spôsobiť nehodu.
3.4 Bezpečnostné pokyny pre prepravu novorodencov
- Deti, ktoré nedokážu sami sedieť bez opory, môžu byť prepravované iba s použitím Croozer miminkovníka.
- Výrobca nenesie zodpovednosť za použitie iných sedačiek alebo sedacích doplnkov.
- Uistite sa, prosím, že dodržujete bezpečnostné pokyny Croozer miminkovník – Návod na použitie.
3.5 Bezpečnostné pokyny pre údržbu a opravy
- Údržba a starostlivosť popísaná v článku 9. je absolútne nevyhnutná pre dlhodobé a bezpečné fungovanie
vozíka.
- Používajte iba originálne náhradné diely. Pokiaľ vymieňate diely náročné na bezpečnosť ako napr. rám,
kolesá ťažnú tyč a poťah, zverte túto opravu odbornému servisu.
- Pravidelne kontrolujte diely náročné na bezpečnosť, ako je rám, kolesá, ťažná tyč, poťah a sedačky, či nie sú
opotrebované. Už pri prvej známke poškodenia nechajte diely vymeniť v odbornom servise.
- Trhliny v poťahu predstavujú vysoké bezpečnostné riziko. Cez diery v poťahu môže Vaše dieťa prísť do kontaktu s kolesami alebo povrchom vozovky.
- Pokiaľ objavíte dieru v poťahu, kontaktujte odborného predajcu čo najskôr: poťah musí byť ihneď opravený
alebo vymenený.
- Nikdy neskúšajte sami meniť diely náročné na bezpečnosť ako je rám, kolesá a ťažná tyč. Nechajte tieto diely
vymeniť v odbornom servise, inak hrozí ich poškodenie.
- Doporučujeme zveriť údržbu kolies Vášmu odbornému servisu.
3.6 Varovanie pred neautorizovanými úpravami a doplnkami
- Neatorizované úpravy vozíka nie sú prípustné z bezpečnostného dôvodu a robia záruku neplatnou.
- Používanie autosedačiek alebo iných autosedadiel, alebo opier neschválených výrobcom nie je dovolené.
- Nedoplňujte vozík akýmikoľvek časťami, napríklad pre prepravu batožiny.
- Pripojenie ďalšieho detského dopravného prostriedku k vozíku je zakázané.
4. Popis vozíka
Pozri obrázok č. 2 na str. 7 (český návod).
4.1 Základná výbava
- Kabína pre cestujúceho, 20“ kolesá, madlo, bezpečnostná zástavka, bezpečnostné pútko, ťažná tyč so závesom, náhradný záves, 8“ kočíkové koliesko, 16“ joggingové koliesko s ramenami.
Pozri obrázky č. 3, 4, 5 na str. 7 (český návod).
4.2 Zostavenie vozíka
Zostavenie kabíny pre cestujúcich
Pred zostavovaním kabíny uvoľnite prepravný popruh v zadnej časti vozíka. Voľný koniec popruhu umiestnite
do kapsičky umiestnenej v strope kabíny. Pozri obrázok č. 6 na str. 7 (český návod).
Popruh použite kedykoľvek vozík zložíte a prepravujete. Pozri obrázok č. 7 na str. 7 (český návod).
Nadvihnite horný rám vozíka jednou rukou, druhou pridržujte spodný rám pri zemi.
Pozri obrázok č. 8 na str. 7 (český návod).
Pridržte horný rám jednou rukou a druhou rukou pritiahnite vnútorný rám sedačky k sebe.
Pozri obrázok č. 9 na str. 8 (český návod).
3
Teraz zaistite ľavou (v smere jazdy) auto-lock spojku rámu. Spojka je dobre zaistená, pokiaľ sa červená pätka
nachádza v polohe za zvislou rámovou trubkou. Pozri obrázky č. 10, 11 na str. 8 (český návod).
Teraz zaistite pravú auto-lock spojku, pridržte červenú poistku zatiaľ, čo tlačíte na telo spojky. Pozri obrázok
č. 12 na str. 8 (český návod).
Nechajte vrátiť červenú poistku späť. Zaisťujúci kolík poistky teraz zapadol do otvoru v rámovej trubke. Pre
uľahčenie môžete jemne zahýbať spojkou dopredu a dozadu. Pozri obrázky č. 13,14 na str. 8 (český návod).
Zaisťovací kolík slúži ako poistka proti samovoľnému zloženiu vozíka v prípade nehody. Pravidelne kontrolujte stav auto-lock spojky rámu a správny chod zaisťovacieho mechanizmu.
VAROVANIE !
Pred každou cestou sa uistite, že obidve autol-lock spojky rámu sú zaistené v správnej polohe. Pokiaľ tomu
tak nie je, vozík sa behom jazdy môže samovoľne zložiť a zraniť tak Vaše dieťa, alebo obmedziť ovládanie
vozíka.
Skladanie kabíny pre cestujúcich
Najprv uvoľnite pravú auto-lock spojku rámu. Pridržte červenú poistku a otočte auto-lock spojku smerom
do vnútra vozíka. Pozri obrázok č. 15 na str. 9 (český návod).
Uvoľnite ľavú auto-lock spojku rámu. Pozri obrázok č. 16 na str. 9 (český návod).
Zatlačte vnútorný rám sedačky dopredu a horný rám smerom dolu. Pozri obrázok č. 17 na str. 9 (český
návod).
Potom povytiahnite látku poťahu na bokoch vozíka do strán. Pokiaľ to neurobíte, riskujete poškodenie látky
poťahu zovretím medzi trubkami rámu. Pozri obrázok č. 18 na str. 9 (český návod).
UPOZORNENIE
Nikdy sa nepokúšajte vozík zložiť bez toho, aby ste uvoľnili auto-lock spojky rámu.
VAROVANIE !
Pri vyšších teplotách skladovania môžu pneumatiky mierne zapáchať. Zápachom môže napáchnuť tkanina
poťahu a tým neskôr obťažovať deti vo vnútri vozíka. Z tohto dôvodu doporučujeme skladovať kolesá oddelene od ostatných častí vozíka.
4.3 Pripevnenie kolies
Kolesá Croozeru sú vybavené push-button oskami. Stisknutím gumového tlačítka uprostred kolesa uvoľníte
zaisťovacie guľôčky na konci osky kolesa pre jeho vybratie alebo pripevnenie k vozíku. Kolesá môžu byť
uvoľnené alebo pripevnené k vozíku iba týmto spôsobom.
TIP
Kolesá pripevníte ľahšie, ak vozík položíte nabok.
Počas pripevňovania alebo vyberania kolies musia byť parkovacie brzdy v otvorenej polohe.
Pozri obrázok č. 19 na str. 10 (český návod).
Vždy sa uistite, že držiak kolesa a jeho okolie je voľné. Pokiaľ je otvor pre zasunutie osky kolesa čiastočne zakrytý látkou poťahu, nedá sa oska kolesa zasunúť dostatočne hlboko. Vtom prípade nemôžu zaisťovacie guľôčky zapadnúť do správnej polohy a koleso tak nie je zaistené. Pozri obrázok č. 20 na str. 10 (český návod).
Pri pripevňovaní kolesa stisknite gumové tlačítko uprostred kolesa a osku kolesa vložte do držiaku až na
doraz. Uvoľnite gumové tlačítko. Zatiahnutím za koleso dopredu, dozadu a do boku, sa uistite, že je dokonale
zaistené v držiaku. Pozri obrázok č. 21 na str. 10 (český návod).
VAROVANIE !
Pred každým výjazdom sa uistite, že sú kolesá dobre pripevnené k vozíku a nedajú sa uvoľniť bez stisknutia
gumových tlačítok.
4.4 Poťah 2v1
Obidva modely Croozeru sú vybavené poťahom 2v1 do každého počasia, ktorý zaisťuje vetranie a ochranu
detí pred nepriaznivým počasím. Poťah slúži zároveň ako vchod, ktorý sa dá čiastočne alebo celkom uzavrieť.
Poťah 2v1 sa skladá z rolovateľnej pláštenky proti dažďu a sieťky proti hmyzu. Pláštenka je pevne spojená
s poťahom 2v1 a na svojom mieste drží pomocou dvoch suchých zipsov v spodnej časti čela vozíka.
Pozri obrázok č. 22 na str. 11 (český návod).
Zrolované okienko je možné zaistiť v hornej polohe pomocou gumených pútok. Pozri obrázok č. 23
na str. 11 (český návod).
Vstupný kryt 2v1 môže byť zrolovaný a prichytený v hornej polohe pomocou remienka uprostred strechy.
K tomu je potrebné napnúť pláštenku a zrolovať ju spolu s moskytierou.
Kryt 2v1 je dole zaistený páskou suchého zipsu na každej strane. Kryt najprv napneme cez vstupný rám.
4
Potom zaistíme obe strany suchého zipsu. Týmto spôsobom je vstupný kryt 2 v1 zaistený na svojom mieste.
Pozri obrázok č. 24 na str. 11 (český návod).
Otváranie vstupného dielu:
Najprv uvoľnite pásky na obidvoch stranách. Potom zdvihnite kryt 2v1 hore uchopením za obidva spodné
rohy.
Pre lepšiu ventiláciu vozíka zvlášť, keď vystúpi vnútorná teplota, doporučujeme otvoriť veko batožinového
priestoru a zaistiť ho pomocou suchého zipsu. Pozri obrázok č. 25 na str. 12 (český návod).
Poťah 2v1 sa dá odňať pri oprave alebo čistení. Pri odňatí poťahu uvoľníte patentky po oboch stranách vozíka
a poistný pásik pod stropom. Pozri obrázky č. 26, 27 na str. 12 (český návod).
Pre ľahšie pripevnenie poťahu doporučujeme vložiť pod patentku zo spodu prst. Pozri obrázok č. 28
na str. 12 (český návod).
VAROVANIE !
Pokiaľ prekročíte rýchlosť chôdze, vždy majte poťah 2v1 uzatvorený. Pokiaľ to neurobíte, Vaše dieťa bude
vystavené hmyzu alebo nečistotám odletujúcim od zadného kolesa bicykla.
TIP
Doporučujeme použiť zvlášť dlhý blatník, prípadne zásterku na zadné koleso bicykla pre obmedzenie
znečistenia vozíka odletujúcim prachom.
VAROVANIE !
Plastové okienka vozíka poskytujú iba obmedzenú ochranu proti UV žiareniu. Dbajte na dostatočnú ochranu
dieťaťa vhodnými prostriedkami proti slnku.
4.5 Vstup
Uistite sa, že pri nastupovaní do vozíka Vaše deti nestúpajú na prednú časť poťahu. V opačnom prípade môže
dôjsť k poškodeniu švov v okolí vstupu. Pozri obrázok č. 29 na str. 12 (český návod).
4.6 Upevnenie madla
Pred prvým uchytením madla stiahnite z horných rámových trubiek gumené koncovky.
Uvoľnite tunely v poťahu, aby ste ľahšie zasunuli madlo do trubiek konštrukcie.
Vložte konce madla do horných rámových trubiek tak, aby bolo vidieť cez otvory pre závlačky. Zarovnajte
madlo na oboch stranách. Pozri obrázky č. 30, 31 na str. 13 (český návod).
Zaistite madlo v správnej polohe vložením závlačiek a tie zaistite bezpečnostnou poistkou. Pozri obrázok
č. 32 na str. 13 (český návod).
Pretiahnite cez miesto spoja stropný diel poťahu. Uistite sa, že patentky, ktoré držia poťah 2v1 na mieste sú
pevne zapnuté (viď článok 4.4).
TIP
Výrobná tolerancia môže spôsobiť, že madlo sa nedá do trubiek zasunúť celkom ľahko, v tom prípade použite
silikónový spray.
VAROVANIE !
V prípade prevrátenia vozíka slúži madlo ako opora. Preto ho nechávajte vždy na mieste, pokiaľ používate
vozík ako príves za bicykel.
VAROVANIE !
Uistite sa, že madlo je bezpečne zaistené obidvoma závlačkami. Pokiaľ nie, môže sa madlo uvoľniť, čo môže
pri tlačení vozíka viesť k vážnej nehode.
4.7 Sedadlo
Sedadlo je upevnené ku konštrukcii vozíka pomocou nastaviteľných pásov. Napnutie sedačky sa dá
regulovať pomocou nastaviteľných pásov. Pozri obrázok č. 33 na str. 14 (český návod).
UPOZORNENIE
Upevňovacie pásky napínajte s citom, inak si skomplikujete skladanie vozíka.
V hornej časti zadnej opery sú Croozery vybavené bezpečnostnými vankúšikmi. Ich umiestnenie sa dá nastaviť pomocou suchého zipsu. U dvojmiestnych modelov pre každé dieťa zvlášť. Pozri obrázok č. 34 na str. 14
(český návod).
4.8 Bezpečnostné pásy
S dokonale prevereným a testovaným päťbodovým zádržným systémom budú vaše deti v Croozeru celkom
bezpečné.
5
Pri pripútavaní vášho dieťaťa postupujte takto:
- Posaďte dieťa do sedačky pri rozopnutých pásoch.
- Nastavte dľžku ramenných popruhov posunutím praciek. Pozri obrázok č. 35 na str. 14 (český návod).
- Uistite sa, že trieslový pás sa nachádza medzi nohami dieťaťa.
- Zapnite pracku vložením dvoch malých praciek ramenných pásov, vedených cez ramená a boky.
Všetky pracky musia byť zasunuté tak, aby bolo počuť cvaknutie. Zatiahnutím za pás v mieste pracky sa
uistite, že pevne držia. Pozri obrázok č. 36 na str. 14 (český návod).
Nastavte pásy tak, aby brušný pás bol čo najnižšie. Pozri obrázok č. 37 na str. 15 (český návod).
Pásy by mali byť napnuté tak, aby nestláčali telo dieťaťa.
VAROVANIE !
Pred každou jazdou sa uistite, že sú bezpečnostné pásy dokonale zapnuté. Pokiaľ nie, hrozí vážne zranenie
deťom v prípade nehody. Takisto sa presvedčte, že dĺžka pásov odpovedá výške dieťaťa.
VAROVANIE !
Prekontrolujte pracku pred každou jazdou, pokiaľ to neurobíte a nevšimnete si tak napríklad jeho
poškodenie, môže zádržný systém v prípade nehody zlíhať.
4.9 Úložný priestor
Vozíky sú vybavené objemným úložným priestorom za sedadlom, ktorý má vo vnútri malú kapsu na drobné
predmety a dvoma malými sieťovými kapsami v priestore pre cestujúcich. Pozri obrázky č. 38, 39 na str. 15
(český návod).
VAROVANIE !
Nikdy neprepravujte v úložnom priestore ťažké alebo ostré predmety, pokiaľ sedí vo vozíku dieťa (riziko úrazu
pri brzdení).
VAROVANIE !
Predmety prepravované v úložnom priestore musia byť zaistené proti samovoľnému pohybu. Pohybujúci sa
úložný priestor obmedzuje stabilitu vozíka a sťažuje jeho ovládanie.
VAROVANIE !
V závislosti na spôsobe použitia môže byť úložný priestor zaťažovaný do určitej hmotnosti. Venujte pozornosť
inštrukciám o náklade v článkoch 6.6 a 7.5.
4.10 Ovládanie parkovacej brzdy
Vozíky sú vybavené parkovacou brzdou pre každé koleso. Obidve brzdy sú ovládané osobitne.
K zabrzdeniu uchopte ovládaciu páčku za červený gombík a zatlačte ho nahor a dopredu, kým nezaskočí
tŕň brzdy do otvoru v plastovom kruhu kolesa. Pokiaľ nemožno tŕň zasunúť zľahka, pohnite jemne vozíkom
dopredu a dozadu. Pozri obrázky č. 40, 41 na str. 16 (český návod).
K zaisteniu brzdy zatlačte páčku dole tak, ako len to pôjde.
VAROVANIE !
Počas parkovania vozíka vždy zaistite obidve parkovacie brzdy. Použitie len jednej brzdy nezaistí vozík
dostatočne.
UPOZORNENIE
Ovládanie brzdy nohou môže spôsobiť poškodenie brzdy alebo kolesa.
VAROVANIE !
Parkovaciu brzdu nemožno použiť pre brzdenie pohybujúceho sa vozíka.
5. Použitie ako príves za bicykel
Plne vybavený príves za bicykel s ťažným ramenom a bezpečnostnou zástavou. Pozri obrázok č. 42 na str. 17
(český návod).
5.1 Bezpečnostné pokyny pre použitie ako príves za bicykel
Úvod
- Prosím uistite sa, že ste prečítali bezpečnostné pokyny v článku „Bezpečnosť“ na začiatku tohto návodu.
- Iba skúsení a silní cyklisti môžu utiahnuť príves. Pokiaľ chcete prepravovať deti v prívese za bicykel, musíte
byť starší ako 16 rokov.
- Uistite sa, že Váš bicykel je v dobrom a bezpečnom stave. Doporučujeme nechať Váš bicykel prehliadnuť
servisom.
- Pokiaľ si nie ste istí, či je Váš bicykel vhodný pre ťahanie prívesu, poraďte sa so svojim predajcom.
6
- Doporučujeme použitie zvlášť dlhého blatníka alebo zásterky zadného kolesa, ktorý budete používať
k ťahaniu prívesu. Zároveň doporučujeme použitie spetných zrkadiel.
- Pokiaľ používate vozík ako príves, sledujte taktiež návod k použitiu Vášho bicykla. Odhalíte tak, či je Váš
bicykel vhodný pre ťahanie prívesu a či odpovedá pomer hmotnosti bicykla a prívesu.
- Pokiaľ parkujete bicykel s prívesom, uistite sa, že stojí pevne. Pripojený vozík ku bicyklu mení ťažisko bicykla,
takže nie všetky typy stojanov sa dá použiť. Bicykel sa môže prevrátiť. Vozík i bicykel sa môžu poškodiť,
radšej sa poraďte so svojím predajcom.
Bezpečnosť prepravovaných detí
- Nikdy neprepravujte ťažké alebo ostré predmety v úložnom priestore, pokiaľ vo vozíku sedí dieťa (riziko
úrazu pri brzdení).
- Pre cyklistu a dieťa, ktoré sedí bez opory samé, doporučujeme použiť odpovedajúcu prilbu.
Bezpečnosť vozíka
- Pokiaľ vozík používate ako príves za bicykel, kočíkové koleso vždy vyberte z držiaka na nárazníku.
- Pamätajte na to, pravostranný radius pri otáčaní je obmedzený. Pokiaľ sa zadné koleso bicykla dostane
do kontaktu s ťažnou tyčou vozíka hrozí cyklistovi pád a tým zranenie.
- Pri manévrovaní sa uistite, že ťažná tyč nezviera s pozdĺžnou osou bicykla uhol väčší než 90°, inak sa môže
poškodiť.
- Uistite sa, že ťažná tyč je poriadne uchytená a zaistená k vozíku (viď článok 5.4).
Bezpečnosť detí vo vozíku
- Pamätajte, že vozík môže byť pripojený alebo odpojený len v prípade, že vo vozíku nesedí dieťa.
- Nikdy nepoužívajte vozík ako príves s otvoreným krytom 2v1, inak vystavujete deti úrazu po vniknutí
hmyzu alebo kamienkov do vnútra vozíka.
Prosím, uistite sa o nasledovných pred každou cestou:
- Uistite sa, že ťažná tyč je dokonale uchytená a zaistená k vozíku (viď článok 5.4).
- Uistite sa, že záves je dokonale pripojený k bicyklu. Uvoľnenie závesu zo zadnej osky môže spôsobiť stratu
vozíka.
- Uistite sa, že ťažná tyč je dokonale spojená so závesom a zaistená k bicyklu (viď článok 5.5).
- Pred každou cestou skontrolujte nasledujúce časti: odrazky vo výpletoch kolies, predné a zadné odrazky,
bezpečnostnú zástavku a svetlo, pokiaľ ho používate.
- Pamätajte na to, že za šera a za tmy musí byť vozík dovybavený doplnkovým osvetlením, odpovedajúcim
miestnym nariadeniam krajiny, v ktorej vozík používate (viď článok „Doporučené použitie“).
- Pred každou jazdou sa uistite, že nie je prekročená nosnosť vozíka a že ťažná tyč nie je preťažená.
Počas cesty venujte pozornosť nasledovným:
- Jazdite vždy plynule. Vyvarujte sa prudkému brzdeniu. Pri plnom stisknutí brzdy riskujete šmyk zadného
kolesa bicykla a tým stratu kontroly nad súpravou bicykla a vozíka.
- Najvyššia povolená rýchlosť pre ťahanie tohto vozíka je 25 km/h. Choďte zvlášť opatrne a krokom v mieste,
kde hrozí prevrátenie vozíka.
- Pamätajte na to, že záberové a brzdné vlastnosti Vášho bicykla sa zmení pri ťahaní vozíka.
- Snažte sa vyhnúť prechádzaniu prekážok len jedným kolesom, najmä pri prechádzaní zákrutou – vozík sa tu
môže prevrátiť i pri rýchlosti chôdze!
5.2 Záťažové charakteristiky prívesu za bicykel
Maximálna rýchlosť
Maximálna rýchlosť v zákrutách
Zaťaženie tažnej tyče v mieste závesu
Prípustná veľkosť kolies ťažného bicykla
25 km/h
vychádzková
1 až 10 kg
26 až 28 palcov
5.3 Základné požiadavky
Pokiaľ je detský vozík využívaný ako príves za bicykel, tak len za dobrej viditeľnosti. Za zhoršenej viditeľnosti
alebo za tmy musí byť vybavený doplnkovým osvetlením.
V prípade jednomiestneho modelu Kid for 1, červeným zadným svetlom, umiestneného na ľavej strane
(alebo na pravej strane v krajinách s ľavostrannou prevádzkou).
V prípade dvojmiestneho modelu Kid for 2, červeným zadným svetlom, umiestneného na ľavej strane
(alebo na pravej strane v krajinách s ľavostrannou prevádzkou) a bielym svetlom v predu upevneného na
ľavej strane (alebo na pravej strane v krajinách s ľavostrannou prevádzkou).
Zadné batériové svetlá môžu byť použité k osvetleniu vozíka. Poraďte sa so svojim predajcom o vhodnom
modely.
Zadné svetlá môžu byť upevnené k očkám na hornej zadnej časti vozíka. Pozri obrázok č. 43 na str. 18
(český návod).
Predné svetlo môže byť prichytené k prednému nárazníku. Uistite sa, že je pripevnený vertikálne a svieti
7
v smere jazdy. Pozri obrázok č. 44 na str. 18 (český návod).
Poraďte sa so svojim predajcom o vhodnom osvetlení a ako ho pripevniť.
5.4 Upevnenie tažnej tyče k vozíku
Ťažná tyč je vždy pripevnená na ľavej strane vozíka v smere jazdy.
Pokiaľ prvýkrát inštalujete ťažnú tyč, doporučujeme Vám postaviť vozík na zadnú časť. To Vám dá lepší výhľad
na miesto uchytenia a dostatok priestoru k inštalácii. Jediné, čo je treba urobiť, je nadvyhnúť prednú časť
vozíka.
Najprv vyberte bezpečnostnú závlačku z držiaka ťažnej tyče pod predným nárazníkom. Pozri obrázok č. 45
na str. 18 (český návod).
Ťažná tyč môže byť pripevnená k vozíku, pokiaľ je otvor pre bezpečnostný tŕň smerom nahor. Pozri obrázok
č. 46 na str. 19 (český návod).
Vložte zadný koniec ťažnej tyče do držiaka. Pozri obrázok č. 47 na str. 19 (český návod).
Čapy po stranách musia zapadnúť do drážok na držiaku. Pozri obrázok č. 48 na str. 19 (český návod).
Zatlačte ťažnú tyč nahor tak, aby čapy dobre zapadli. Pozri obrázok č. 49 na str. 19 (český návod).
UPOZORNENIE
Uistite sa, že šnúrka od závlačky nebola priškrípnutá. Pozri obrázok č. 50 na str. 19 (český návod).
Zatlačte ťažnú tyč úplne do držiaka, aby zapadol bezpečnostný tŕň držiaka do otvoru v tyči. Tyč zaistite
závlačkou vloženou z vonka do otvoru držiaka. Pozri obrázok č. 51 na str. 19 (český návod).
Zaistite závlačku bezpečnostným klipom. Pozri obrázok č. 52 na str. 20 (český návod).
Správne uchytená ťažná tyč – pohľad zospodu. Pozri obrázok č. 53 na str. 20 (český návod).
Prosím, obráťte sa na Vášho predajcu, rád Vám pomôže s upevnením ťažnej tyče.
VAROVANIE !
Vždy sa uistite, že je ťažná tyč dobre uchytená. Pokiaľ nie, môže mať jej uvoľnenie vážne následky.
VAROVANIE !
Uistite sa, že závlačka je zaistená bezpečnostným klipom.
UPOZORNENIE
Uistite sa, že bezpečnostná závlačka v pravom držiaku, ktorú práve nepoužívate je dobre zaistená proti
vypadnutiu. Pokiaľ sa počas jazdy uvoľní, môže to vážne poškodiť vozík.
5.5 Upevnenie ťažnej tyče k bicyklu
Upevnenie závesu na bicykel
Vždy pripevnite záves na pravú stranu v smere jazdy.
Záves vždy pripevňujte zvisle od osky zadného kolesa. Pozri obrázok č. 54 na str. 20 (český návod).
Iba ak konštrukcia Vášho bicykla nepripúšťa zvislú montáž, nainštalujte záves vodorovne smerom dozadu.
Pozri obrázok č. 55 na str. 20 (český návod).
VAROVANIE !
Pokiaľ máte problémy s upevnením závesu, zverte tento úkon radšej Vášmu predajcovi bicykla.
VAROVANIE !
Pokiaľ používate vozík ako príves, Vaša bezpečnosť a Vašich detí závisí na dobrom dotiahnutí spojov. Venujte
im preto zvýšenú pozornosť. Nikdy nevychádzajte s nedbalo uchyteným alebo nezaisteným závesom. Radšej
sa obráťte na svojho predajcu.
Upevnenie závesu na koleso rýchloupinákom
Vyberte rýchloupinák a prevlečte ho otvorom v závese. Teraz prestrčte ihlu rýchloupináka cez celú osku späť
a naskrutkujte maticu, kým sa nedotkne vidlice kolesa. Zavrite páčku rýchloupináka. Pozri obrázok č. 56
na str. 21 (český návod).
Rýchloupinák je dobre zaistený, ak jasne cítite odpor počas uťahovania páčky. Tento odpor by ste mali začať
cítiť asi 60° pred dotiahnutím páčky. Pokiaľ je príliž ľahké alebo ťažké páčku dotiahnuť, jemne povoľte alebo
utiahnite maticu na druhej strane rýchloupináku. Pozri obrázok č. 57 na str. 21 (český návod).
VAROVANIE !
Pokiaľ si nie ste istý pri prvom upevnení závesu rýchloupinákom, obráťte sa radšej na svojho predajcu.
8
VAROVANIE !
Len vtedy, ak ihla rýchloupináka vyčnieva aspoň päť závitov z utiahnutej matice, máte istotu, že je
rýchloupinák dobre zaistený. Pokiaľ je dĺžka ihly nedostatočná, môže dôjsť k jeho vytrhnutiu z matice. V tom
prípade hrozí poškodenie alebo nehoda. Preto sa radšej obráťte na Vášho predajcu.
TIP
Pokiaľ je štandardná dĺžka ihly rýchloupináka nedostatočná pre Váš bicykel, zakúpte si rýchloupinák s dlhšou
ihlou.
Upevnenie závesu na bicykel s pevnou oskou
VAROVANIE !
Pokiaľ používate bicykel s pevnou oskou, vždy sa poraďte s Vašim predajcom. Zadné náboje môžu byť vybavené podložkami, ktoré znemožňujú inštaláciu závesu. Váš predajca Vám dodá špeciálne podložky. Je tiež
možné zameniť existujúcu podložku za čap závesu, ktorý ju svojou hrúbkou nahradí.
K upevneniu závesu na koleso s pevnou oskou postupujte takto:
Vyskrutkujte maticu na ľavej strane osky. Záves umiestnite na osku kolesa. Maticu vráťte späť a utiahnite.
Pozri obrázok č. 58 na str. 22 (český návod).
VAROVANIE !
Len vtedy, ak oska kolesa vyčnieva aspoň 5 závitov z utiahnutej matice, máte istotu, že je záves dobre zaistený. Pokiaľ je dĺžka osky nedostatočná môže dôjsť k jeho vytrhnutiu z matice. V tom prípade hrozí poškodenie
alebo nehoda. Preto sa radšej obráťte na Vášho predajcu.
Pripevnenie ťažnej tyče k závesu
Nasaďte koncovku ťažnej tyče na hranol závesu. Pozri obrázok č. 59 na str. 22 (český návod).
Vložte bezpečnostnú závlačku do zarovnaných otvorov v koncovke i závese a zaistite ju bezpečnostným
klipom. Pozri obrázok č. 60 na str. 22 (český návod).
Poistný remienok veďte okolo rámovej trubky podľa vyobrazenia. Karabinku pripojte k D-krúžku na ťažnej
tyči. Pozri obrázok č. 61 na str. 22 (český návod).
VAROVANIE !
Vždy sa uistite, že je ťažná tyč zaistená remienkom. Pokiaľ by sa ťažná tyč uvoľnila zo závesu, vozík bude stále
s bicyklom spojený pomocou remienka.
VAROVANIE !
Nezávisle na tom sa vždy uistite o dokonalom utiahnutí spojov medzi závesom a kolesom. Pokiaľ sa záves
uvoľní, koniec ťažnej tyče sa môže dostať do výpletu kolesa a spôsobiť tak pád cyklistu a jeho úraz.
Správne uchytená ťažná tyč. Pozri obrázok č. 62 na str. 23 (český návod).
5.6 Uchytenie bezpečnostnej zástavky
Bezpečnostná zástavka sa vkladá do otvoru v hornej časti zadnej ľavej trubky. Je tu pripravený otvor v látkovom poťahu. Pokiaľ je to nutné, zlícujte otvor v látke s otvorom v trubke miernym posunutím látky.
Pozri obrázok č. 63 na str. 23 (český návod).
Vložte bezpečnostnú zástavku, zatlačte ju tak hlboko, ako to pôjde. Pozri obrázok č. 64 na str. 23 (čes.návod).
5.7 Poznámky nevyhnutné pre prevádzku
Mali by ste dodržiavať všetky bezpečnostné inštrukcie na začiatku tohto oddielu, rovnako ako základné
bezpečnostné inštrukcie na začiatku tohto návodu.
VAROVANIE !
Vždy sa vyvarujte prechádzaniu prekážok len jedným kolesom vozíka, najmä v zákrutách – vozík možno
prevrátiť i pi rýchlosti chôdze!
Rozloženie síl a zaťaženie ťažnej tyče v mieste závesu
Východisková poloha sedačky vo vozíku bola navrhnutá pre optimálne rozloženie síl v prípade, že deti sedia
vo vozíku s prázdnym úložným priestorom.
Jediný faktor, ktorý môže ovplyvniť rozloženie síl, je hmotnosť obsahu úložného priestoru.
Výrobca doporučuje úložný priestor v článku 4.9 pre prepravu nákladu. Preprava nákladu na sedačke spolu
s dieťaťom je zakázané. Sme tiež proti preprave batožiny v priestore pre nohy.
Preverenie zaťaženia ťažnej tyče je dôležité, pokiaľ chcete prepravovať ťažký náklad v úložnom priestore
počas prepravy ľahkého dieťaťa alebo, ak používate Váš vozík ako nákladný vozík.
Zaťaženie tyče vozíka by malo byť od 1 do 10 kg v mieste závesu pre bezpečné cestovanie. Zaťaženie tyče je
hmotnosť, ktorou tyč pôsobí na záves, ak je vozík naložený.
9
Pokiaľ si nie ste istý, aké veľké je zaťaženie závesu ťažnej tyče, vezmite si na pomoc osobnú váhu:
- Položte váhu vedľa konca ťažnej tyče naloženého vozíka.
- Stúpnite si na váhu a poznamenajte si svoju hmotnosť.
- Uchopte ťažnú tyč na konci a podržte ju asi 30 cm nad zemou.
Hmotnosť zobrazená na displeji, by mala byť o 1-10 kg vyššia ako Vaša váha.
Požiadavky na ťažný bicykel
Vždy sa uistite, že dodržujete návod k použitiu vydaným výrobcom bicykla, ktorý používate k ťahaniu
vozíka. Tu sú údaje, ktoré by ste mali v návode vyhľadať:
Príklad 1 Ak výrobca uvádza „tento bicykel je schopný ťahať nebrzdený príves o celkovej hmotnosti 40 kg“
tak môžete do vozíka naložiť 26,1 kg, ak používate 13,9 kg Kid for 1.
Príklad 2 Ak výrobca uvádza „hmotnosť bicykla 120 kg nesmie byť prekročená. Prosím berte v úvahu, že
nesmie byť prekročená ani pri pripojení prívesu“ Potom, za účelom stanovenia celkovej záťaže musíte počítať
s hmotnosťou bicykla, Vašou vlastnou hmotnosťou a hmotnosťou plne naloženého vozíka. Pre predstavu:
pokiaľ bicykel váži 15 kg a cyklista 72 kg, tak môžete naložiť na vozík minimálne 19,1 kg (120 – 15 – 72 – 13,3
= 19,1).
Hmotnosť Vášho vozíka nájdete v článku 10 „Špecifikácie“.
VAROVANIE !
Pokiaľ v návode k použitiu Vášho bicykla nie je zmienka o ťahaní prívesu, neznamená to, že zaťaženie Vášho
bicykla nie je obmedzené. V tomto prípade sa radšej obráťte na svojho odborného predajcu.
Prosím uistite sa o nasledovných pred každou jazdou:
VAROVANIE !
Ak používate vozík ako príves za bicykel, viď článok 7, kočíkové koliesko nikdy nesmie byť pripevnené.
Pozri obrázok č. 65 na str. 24 (český návod).
UPOZORNENIE
Vždy zaistite závlačku kočíkového kolieska v otvore pre jeho uchytenie. Pokiaľ to neurobíte, nezaistená
závlačka môže počas jazdy poškodiť dno vozíka. Pozri obrázok č. 66 na str. 24 (český návod).
Dbajte zvýšenou pozornosťou počas jazdy:
Dodržujte bezpečnostné pokyny zo začiatku tohto článku, rovnako ako základné bezpečnostné
pokyny zo začiatku tohto návodu.
VAROVANIE !
Pokiaľ sa otáčate alebo manévrujete, uhol medzi ťažnou tyčou a pozdĺžnou osou kolesa nesmie prekročiť 90°.
Pozri obrázok č. 67 na str. 24 (český návod).
6. Použitie vozíka pre Jogging
Pozri obrázok č. 68 na str. 25 (český návod).
6.1 Bezpečnostné pokyny pre Jogger
- Uistite sa, že ste si prečítali bezpečnostné pokyny na začiatku tohto návodu.
- Pred každou cestou skontrolujte, či sú všetky časti pevne pripevnené, najmä kolesá a madlo.
- Pokiaľ vozík používate ako Jogger, kočíkové koliesko nesmie byť pripevnené.
- Parkujte vozík len na rovných plochách.
- Pokiaľ parkujete Jogger, vždy zaistite obidve parkovacie brzdy. Použitie len jednej brzdy nezaistí vozík
dostatočne.
- Pokiaľ parkujete vozík, uistite sa, že sa nemôže prevrátiť.
- Pri tlačení Joggeru vždy používajte bezpečnostné pútko upevnené k madlu a k Vášmu zápästiu.
- Inline korčuľovanie s Joggerom nie je doporučené.
- Aby ste sa naučili vozík dobre ovládať, najprv ho vyskúšajte bez detí, zato však plne naložený niekde
na kľudnom mieste.
- Parkovacia brzda nie je určená k brzdeniu vozíka.
- K zabráneniu prevrátenia vozíka dozadu nepreťažujte pri Joggingu úložný priestor (viď článok 6.6).
- Nikdy neschádzajte schody s vozíkom.
6.2 Záťažové charakteristiky Joggeru
Maximálna rýchlosť na rovine
Maximálna rýchlosť v zákrutách
Maximálna rýchlosť vo svahoch
15 km/h
vychádzoká
vychádzková
10
VAROVANIE !
Inline korčuľovanie s Joggerom nie je doporučené.
6.3 Upevnenie ramien predného kolesa
Berte prosím na vedomie, že sa ľavé a pravé rameno predného kolesa líšia. Pri pohľade v smere jazdy ľavé
rameno má v sebe otvor, ktorý musí zapadnúť na tŕň v držiaku. Pozri obrázok č. 69 na str. 25 (český návod).
Obidve ramená sa k držiaku inštalujú rovnako ako ťažná tyč (viď článok 5.5).
VAROVANIE !
Vždy sa uistite, že sú obidve ramená dokonale pripevnené. Pokiaľ nie, môžu sa uvoľniť z vozíka a spôsobiť tak
vážnu nehodu.
VAROVANIE !
Uistite sa, že obidve bezpečnostné závlačky sú na svojich miestach a zaistené klipom.
6.4 Pripevnenie Joggingového kolesa
Oska Joggeru je na dvoch miestach sploštená. Pozri obrázok č. 70 na str. 26 (český návod).
Otvorte rýchloupinák Joggeru čo najviac. Vložte Joggingové koleso do výrezu na koňoch ramien tak, aby
plôšky na konci osky boli rovnobežné s výrezmi. Pozri obrázok č. 71 na str. 26 (český návod).
Pokiaľ nejde koleso zasunúť do výrezu, povoľte maticu rýchloupináka.
Zatlačte Joggingové koliesko čo najďalej do výrezu a zarovnajte ho v smere jazdy.
Utiahnite maticu rýchloupináka pokiaľ sa nedotkne povrchu vidlice. Zavrite rýchloupinák. Pozri obrázok
č. 72 na str. 26 (český návod).
Rýchloupinák je spoľahlivo utiahnutý, ak jasne cítite odpor pri jeho zatváraní. Mali by ste cítiť tento odpor asi
60° pred dotiahnutím páčky rýchloupináka. Pozri obrázok č. 73 na str. 26 (český návod).
V zatvorenej polohe by nemala byť páčka rýchloupináka v smere jazdy. Páčku by nebolo možné preklopiť
do krajnej polohy a utiahnutie rýchloupináka by nebolo dostatočné. Pozri obrázok č. 74 na str. 26 (český
návod).
UPOZORNENIE
Uistite sa, že rýchloupinák je dostatočne utiahnutý. Pokiaľ nie, Joggingové koliesko sa môže uvoľniť a v najhoršom prípade vypadnúť z ramena. Pokiaľ je utiahnuté príliž, plastové koncovky ramien sa môžu poškodiť.
Pri vybratí Joggingového kolieska uvoľnite rýchloupinák a povoľte maticu o 2 až 3 závity.
TIP
Nedostatočné rovné vedenie Joggeru môžete nastaviť zmenou polohy kolieska v držiaku.
6.5 Pripevnenie a použitie bezpečnostného pútka
K zabráneniu nekontrolovaného pohybu vozíka je vybavený bezpečnostným pútkom.
Pútko sa nachádza v malej vnútornej kapsičke v zadnej časti rámu (viď článok 4.9).
Navlečte menšie oko pútka na trubku madla, ako je napísané v článku 4.4.
Počas cesty si navlečte väčšie oko okolo zápästia. Pozri obrázok č. 75 na str. 27 (český návod).
Pokiaľ bezpečnostné pútko nepoužívate napríklad pri ťahaní za bicykel, môžete ho uložiť do kapsy v strope
vozíka. Pozri obrázok č. 76 na str. 27 (český návod).
6.6 Poznámky nevyhnutné pre prevádzku
Mali by ste sledovať bezpečnostné pokyny zo začiatku tohto článku, rovnako ako základné bezpečnostné
pokyny zo začiatku tohto návodu.
VAROVANIE !
Pri použití vozíka ako Jogger si vždy navlečte na zápästie bezpečnostné pútko pripevnené k madlu. Tým
zabránite prípadnému odjazdeniu vozíka preč.
VAROVANIE !
Pri použití ako Jogger nesmie byť kočíkové koliesko pripevnené. Pozri obrázok č. 77 na str. 27 (český návod).
UPOZORNENIE
Zakaždým zaistite závlačku kočíkového kolieska v otvore držiaka. Pri jeho uvoľnení sa môže poškodiť podlaha
vozíka. Pozri obrázok č. 78 na str. 27 (český návod).
UPOZORNENIE
Zaistite, aby deti nestúpali na ramená predného kolesa počas nastupovania alebo vystupovania z vozíka.
11
VAROVANIE !
Pre zabránenie prevrátenia vozíka dozadu nepreťažujte počas Joggingu úložný priestor. Správne umiestnenie
ťažiska skontrolujte takto:
Stlačte madlo dole o cca 15 cm. Vozík sa musí vrátiť späť na všetky 3 kolesá a neprevrátiť sa dozadu.
7. Použitie ako kočík
Pozri obrázok č. 79 na str. 28 (český návod).
7.1 Bezpečnostné pokyny pre kočík
- Uistite sa, že ste si prečítali bezpečnostné pokyny na začiatku tohto návodu.
- Pred každou cestou skontrolujte, či sú všetky časti pevne pripevnené, najmä všetky kolesá a madlo.
- Parkujte vozík len na rovných plochách.
- Pokiaľ parkujete kočík, vždy zaistite obidve parkovacie brzdy. Použitie len jednej brzdy nezaistí vozík
dostatočne.
- Pri tlačení kočíka vždy používajte bezpečnostné pútko upevnené k madlu a k Vášmu zápästiu.
- Inline korčuľovanie s Joggerom nie je doporučené.
- Jogging s kočíkom nie je doporučené.
- Parkovacia brzda nie je určená k brzdeniu vozíka.
- K zabráneniu prevrátenia vozíka dozadu nepreťažujte pri Joggingu úložný priestor (viď článok 7.5).
- Nikdy neschádzajte schody s vozíkom.
7.2 Záťažové charakteristiky kočíka
Maximálna rýchlosť
vychádzoká
VAROVANIE !
Inline korčuľovanie a jogging s kočíkom nie je doporučené.
7.3 Pripevnenie kočíkového kolieska
Pokiaľ prvýkrát pripevňujete kočíkové koliesko, doporučujeme Vám postaviť vozík na zadnú stranu. To Vám
poskytne lepší výhľad na miesto montáže a dostatočný priestor pre inštaláciu.
Potom, čo ste uvoľnili závlačku z otvoru držiaka, zasuňte čap kolieska do držiaka. Pozri obrázok č. 80
na str. 28 (český návod).
Zasunte bezpečnostnú závlačku do otvoru v držiaku. Pozri obrázok č. 81 na str. 28 (český návod).
Zaistite závlačku v správnej polohe bezpečnostným klipom. Pozri obrázok č. 82 na str. 28 (český návod).
7.4 Pripevnenie a použitie bezpečnostného pútka
K zabráneniu nekontrolovaného pohybu vozíka je vybavený bezpečnostným pútkom.
Pútko sa nachádza v malej vnútornej kapsičke v zadnej časti rámu (viď článok 4.9).
Navlečte menšie oko pútka na trubku madla, ako je napísané v článku 4.4.
Počas cesty si navlečte väčšie oko okolo zápästia. Pozri obrázok č. 83 na str. 29 (český návod).
Pokiaľ bezpečnostné pútko nepoužívate napríklad pri ťahaní za bicykel, môžete ho uložiť do kapsy v strope
vozíka. Pozri obrázok č. 84 na str. 29 (český návod).
7.5 Poznámky nevyhnutné pre prevádzku
Mali by ste sledovať bezpečnostné pokyny zo začiatku tohto článku, rovnako ako základné bezpečnostné
pokyny zo začiatku tohto návodu.
VAROVANIE !
Pri použití vozíka ako kočík si vždy navlečte na zápästie bezpečnostné pútko pripevnené k madlu. Tým
zabránite prípadnému odjazdeniu vozíka preč.
UPOZORNENIE
Pri prechádzaní väčších kameňov alebo väčších prekážok sa môže kočíkové koliesko rovnako ako jeho držiak
poškodiť.
UPOZORNENIE
Uistite sa, že závlačky držiaka ramien Joggeru a ťažné tyče sú zaistené na svojich miestach. Pri ich uvoľnení by
mohlo dôjsť k poškodeniu vozíka.
VAROVANIE !
Pre zabránenie prevrátenia vozíka dozadu nepreťažujte počas Joggingu úložný priestor. Správne umiestnenie
ťažiska skontrolujte takto:
Stlačte madlo dole o cca 15 cm. Vozík sa musí vrátiť späť na všetky 3 kolesá a neprevrátiť sa dozadu.
12
8. Zoznam dostupného príslušenstva
Croozer Miminkovník: vložka pre novorodenca
Croozer opora hlavy a trupu: pre deti od 10 do 20 mesiacov
Zavinovačka
Slnečná clona
Fusak
Celoročný fusak
Pláštenka
Gumová podložka pod nohy
Záves
Svetlá
Parkovací poťah
Nosič fľaše a drobností na madlo
9. Servis, údržba a skladovanie
Ťažná tyč
Pravidelne kontrolujte ťažnú tyč, či nie je poškodená.
VAROVANIE !
Pokiaľ sú zrejmé známky poškodenia ťažnej tyče, musí byť vymenená. Predídete tak následkom možnej
nehody. Poraďte sa o tom so svojim odborným predajcom.
Kolesá
Očistite osky kolies istiace guličky na koncoch a tlačítko k uvoľneniu kolesa. Naneste trochu tuku na zaisťovacie guličky a niekoľkokrát stisknite tlačítko. Pozri obrázok č. 85 na str. 30 (český návod).
VAROVANIE !
Pokiaľ nie sú zaisťovacie guličky dobre udržiavané, môžu stratiť svoju dôležitú funkciu. To môže spôsobiť
stratu kolesa s vážnymi následkami.
Nechajte svoje kolesá (pneu, ráfky, napnutie drôtov, ložisko) skontrolovať raz ročne svojim odborným predajcom.
Vyčistite kolesá starostlivo a ošetrite ich ochranným voskom, najmä ak ich používate v zime.
Poťahová látka
Kontrolujte pravidelne poťah, či nejaví známky poškodenia (trhliny).
VAROVANIE !
Trhliny v poťahu vysoké bezpečnostné riziko. Cez dieru v poťahu môže prísť Vaše dieťa do kontaktu s kolesami alebo povrchom vozovky. Ak objavíte dieru v poťahu kontaktujte odborného predajcu čo najskôr: poťah
musí byť ihneď opravený alebo vymenený.
Látku poťahu možno očistiť bežným mydlom alebo jemným čistiacim prostriedkom a teplou vodou. Nikdy
nepoužívajte škrabky alebo čistiace piesky.
Skladovanie
Skladujte svoj vozík na čistom a dobre vetranom mieste. Pred uložením musí byť vozík dokonale vysušený pre
prevenciu vzniku plesní a iným prejavom vlhkosti.
K zabráneniu straty farby nenechávajte stáť vozík dlho na slnku.
Neskladujte vozík na dlhú dobu pripojený k bicyklu.
UPOZORNENIE
Rovnako ako guma aj pneumatiky obsahujú chemické zlúčeniny, ktoré majú svoje zvláštne fyzické prejavy.
Pri vzájomnom dotyku, napríklad s bočnými alebo čelnými okienkami, môžu pneumatiky, najmä vlhké,
zanechať na plaste neodstrániteľné hnedé škvrny. Pri vyšších teplotách skladovania môžu pneumatiky mierne
zapáchať, zápachom môže napáchnuť tkanina poťahu, a tým pozdejšie obťažovať deti vo vnútri vozíka.
Z toho dôvodu doporučujeme skladovať kolesá oddelene od ostatných častí vozíka.
Základná údržba
Prehliadnite si svoj vozík.
Všetky lakované, chromované alebo galvanizované časti (vrátane skrutkových spojov) by mali byť pravidelne
čistené a chránené pomocou dostupných prostriedkov k tomu určených.
Poraďte sa so svojim špecializovaným predajcom, ktoré prostriedky na ochranu vozíka použiť.
13
10. Technické špecifikácie
D x Š x V bez madla
(Croozer Kid for 1)
(Croozer Kid for 2)
D x Š x V v zloženom stave
(Croozer Kid for 1)
(Croozer Kid for 2)
Hmotnosť prázdneho vozíka
(Croozer Kid for 1)
(Croozer Kid for 2)
Nosnosť
(Croozer Kid for 1)
(Croozer Kid for 2)
Veľkosť kolies vozíka
Veľkosť Joggingového kolesa
Veľkosť kočíkového kolesa
103 x 73,5 x 85 cm
106 x 88 x 85 cm
111 x 73 x 29 cm
112 x 87,5 x 30 cm
13,3 kg
14,6 kg
35 kg
45 kg
20“
16“
8“
11. Záruka
Záruka na výrobok pokrýva výrobné vady. Poškodenie výrobku nevhodným použitím, použitím sily, zanedbaním údržby alebo bežným opotrebovaním sú vylúčené z bežnej záruky. Na výrobok je poskytovaná 24
mesiacov.
Naše výrobky sa skladajú taktiež z častí, podliehajúcich bežnému opotrebeniu za bežného použitia. Vyššie
opotrebenie závisí na podmienkach používania a na tom, ako často je vozík servisovaný a udržiavaný.
V tejto súvislosti uvádzame, že niektoré časti (najmä u vozíka používaného denne za každého počasia) môžu
presiahnuť limit ešte pred vypršaním záruky.
Pre Vašu informáciu tu uvádzame tabuľku najdôležitejších vplyvov na opotrebenie a menujeme tu typické
faktory, ktoré môžu zapríčiniť prekročenie únosnej miery opotrebenia.
Vždy záleží na:
- Spôsobe použitia
- Frekvencie používania
- Starostlivosti a údržbe
Funkčné opotrebenie vozíka a jeho časti nájdete v nasledujúcej tabulke.
Faktory, ktoré zvyšujú opotrebenie vozíka:
- Najazdené km
- Prevážanie:
Cestujúcich
Nákladu
- Spôsob jazdy:
Stupeň zrýchlenia a brzdenia
- Ostré prechádzanie zákrutami
- Vplyvy počasia:
UV žiarenie
Vlhkosť
Špina
Teplota
Slaný vzduch
Kontakt so slanou vodou
Solené cesty
- Spôsob skladovania
- Úroveň údržby:
Intervaly údržby
Prostriedky, používané k údržbe
Skladovanie
Servisná a kontrolná činnosť
14
Prosím venujte pozornosť tabulke faktorov na poslednej strane. V tejto tabulke sa zoznámite s faktormi,
ovplyvňujúcimi živostnosť vozíka.
Postup pri reklamácii alebo potrebného servisu
V prípade potreby riešenia reklamácie alebo serivsného úkonu, prosím, kontaktuje svojho odborného predajcu. Pomôže Vám priamo alebo Vás skontaktuje s nami. Pre rýchle vyriešenie si pripravte kópiu kúpneho
dokladu a výrobné číslo Vášho vozíka.
Výrobné číslo nájdete v ľavej časti vnútornej rámovej trubky na dne úložného priestoru. Pozri obrázok č. 86
na str. 31 (český návod).
Faktory, ktoré zvyšujú opotrebenie vozíka:
Diely a časti
Faktory opotrebenia
Poťah
Sedadlo
Textílie,
podlaha,
bočné
steny
x
xx
Prevážanie:
Cestujúcich
Okná
xx
Nákladu
Ráfky,
náboje,
výplet
Pneumatiky5
Ťažná
tyč,
záves
x
xx
xx
x
xx
xx
Spôsob jazdy:
Stupeň zrýchlenia a brzdenia
xxx
Ostré prechádzanie zákrutami
xxx
Vplyvy počasia:
UV žiarenie
xx1
x
xx
Vlhkosť
xx3
xx
xx
x
x
x
x
Špina
xx
xx
xx
xx
x
x
x
Teplota
6
x
x
6
x
xx
Slaný vzduch
x
x
xx
x
xx
x
xx
Kontakt so slanou vodou
xx
xx
xx
xx
xxx
x
xx
Solené cesty
xx
xx
x
xxx
x
xx
Skladovanie
x
x
x
3
x
3
3
xx
xxx
x
6
3
Vplyvy na opotrebenie a poškodenie
x
xx
xxx
Stredný vplyv na opotrebenie a poškodenie
Silný vplyv na opotrebenie a poškodenie
Rozhodujúci vplyv na opotrebenie a poškodenie
1
2
3
4
5
6
Pokiaľ možno predchádzajte vystaveniu silného slnečného žiarenia
Pokiaľ možno predchádzajte dlhodobému vystaveniu slnečného žiarenia
Predchádzajte tvorbe plesní skladovaním na suchom mieste
Bez opotrebenia pri skladovaní v zavesenej polohe
Dôkladne preskúmajte tlak v pneumatikách
Zima: Pri teplotách pod 20°C materiály krehnú a môžu prasknúť.
15
xx2
x
4
Download

croozer