www.bikeservis.com
Centrovacie kľúče
Veľkosti rozmerov centrovacích kľúčov niplov sú
vždy v závislosti na použitom priemere a závite
niplov. Všetci výrobcovia však nepoužívajú
rovnaké označenie pre ten istý priemer špicov. A
tie isté niple s rovnakým závitom zase nemusia
mať rovnaké osadenie pre centrovací kľúč.
Napr. podľa anglickej normy má priemer špice 2
mm označenie 14 a jej francúzske označenie je
13. Niple rovnakého závitu, napr. závit FG 2,3 pre
špicu priemeru 2 mm, môžu mať zase iný rozmer
pre osadenie centrovacieho kľúča. Ako príklad sú
uvedené rôzne rozmery centrovacieho kľúča
(OK), najpoužívanejších špicov priemeru (D) 2
mm, dvoch českých výrobcov:
Šroubárna Marek - Chocerady (Hvězdonice):
D špice 1,80 mm - nipel OK 3,23 mm / 15
D špice 2,00 mm - nipel OK 3,23 mm / 14
D špice 2,32 mm - nipel OK 4,00 mm / 13
D špice 2,60 mm - nipel OK 4,50 mm / 12
D špice 3,03 mm - nipel OK 4,50 mm / 11
D špice 3,44 mm - nipel OK 5,50 mm / 10
priemer špice 3,44 mm - závit M 4
ISO norma berie za základ americko/anglické
označenie, ktoré by malo zjedniť označenie
priemeru špicov:
priemer špice 1,6 mm
označ. 16
priemer špice 1,8 mm
označ. 15
priemer špice 2,0 mm
označ. 14
priemer špice 2,3 mm
označ. 13
Bežne používané hodnoty rozmeru niplov
vychádzajú z anglického palcového (") označenia:
0,127" OK 3,23 mm
0,130" OK 3,30 mm
0,136" OK 3,45 mm
0,156" OK 3,96 mm
Uvedené rozmery centrovacích kľúčov sú merané
na 4-hrane nipla.
B
A
VeloGross - Chocerady (Vlkovec):
D špice 1,80 mm - nipel OK 3,3 mm / 15G
D špice 2,00 mm - nipel OK 3,3 mm / 14G
D špice 2,32 mm - nipel OK 3,3 mm / 13G/14G
D špice 2,32 mm - nipel OK 4,0 mm / 13G
D špice 3,00 mm - nipel OK 4,5 mm / 12G
D špice 3,50 mm - nipel OK 4,5 mm / 9G
Tolerancia presnosti rozmeru nipla je +0,0/-0,1
Poznámka:
Kvalitný závit špice je vyrobený najčastejšie
valcovaním a je pravotočivý. Priemer drôtu, na
ktorý sa závit valcuje hlavicami, má vždy menší
priemer, ako rozmer závitu.
Materiál zo základného drôtu menšieho
priemeru je vytlačený do tvaru závitu väčšieho
priemeru a je pevnejší ako narezaný závit.
Najčastejšie používaný priemer špice 2 mm, je v
skutočnosti drôt s priemerom 1,98 mm na ktorý sa
valcuje závit rozmeru 2,3 mm.
Podľa priemeru špice a závitu vždy poznáte aj
technológiu výroby závitu špice. Pri rezanom
závite (málo používaný) sú priemery takmer
rovnaké.
Valcované závity:
priemer špice 1,80 mm - závit FG 2
priemer špice 2,00 mm - závit FG 2,3
priemer špice 2,32 mm - závit FG 2,6
priemer špice 2,60 mm - závit M 3
priemer špice 3,03 mm - závit M 3,5
Pre české niple Šroubárna Marek s rozmerom
3,23 mm sú vhodné a spoľahlivé centrovacie
kľúče českej výroby: kovaný nerezový 3,25 mm, z
druhej strany 3,45 mm (A), alebo s červeným
plastovým držiakom 3,25 mm (B).
Ďalej sa stretnete aj s rozmermi centrovacích
kľúčov, ktoré budete potrebovať napr. na výpletoch
Mavic®:
7 mm
9 mm
Shimano®:
4,3 mm
4,4 mm
Ďalšie rozmery:
5,00 mm
5,50 mm
3,25 mm na 4-hr. niploch napr. Sapim
5,35 mm na 4-hr. niploch napr. BMX kolies RMX
Centrovacie kľúče
Všetky hodnoty na TW kľúčoch, ktoré sme
odmerali, slúžia len pre Vašu lepšiu orientáciu a
možnosť výberu toho správneho centrovacieho
kľúča.
Najlepšie je zobrať posuvné meradlo a odmerať
si rozmer nipla a podľa toho vybrať rozmer
centrovacieho kľúča.
Ak budete používať duralové niple, ktoré sú
hlavne na menšie zaťaženie ako mosadzné,
centrovací kľúč by mal mať čo najpresnejší
rozmer. Pri väčšom zaťažení by ste mohli počas
uťahovania strhnúť s centrovacím kľúčom väčšej
tolerancie 4-hran duralového nipla.
Ak ste si vybrali správny rozmer centrovacieho
kľúča, treba zohľadniť aj jeho správny tvar pre
manipuláciu s kľúčom (napr. výplety BMX-48
špicov) a zároveň prihliadnuť aj na jeho hmotnosť,
ak je momentálne v ponuke.
Je rozdiel, ak centrujete občas jedno koleso,
alebo ich robíte denne väčší počet. Ťažký kľúč
spôsobuje veľmi rýchle únavu ruky po
celodennom vypletaní. Platí to hlavne pri vypletaní
carbonových kolies, kde sa musíte trocha viac
"pohrať" s výpletom, ako pri bežných duralových
ráfikoch.
Ak sa rozhodnete pre spoľahlivý centrovací kľúč,
vždy si vyberte kovaný kľúč, aj keď je určite drahší
ako odliatky rôznych tvarov.
Centrovací kľúč pre niple so 6-hrannou hlavou s
rozmerom 5,5 mm.
Centrovací kľúč pre 4-hranné niple s rozmerom
3,25 mm je vhodný napr. pre niple Sapim® CX
Ray - prevrátené niple (inverted), kde niple sú vo
www.bikeservis.com
vnútri ráfika a nie sú vidieť, napr. carbonové kolesá
Tufo ®.
Niektoré centrovacie kľúče, hlavne tw výroby,
majú síce ISO označenie, ale to isté označenie na
dvoch rôznych centrovacích kľúčoch, nemusí
znamenať ten istý rozmer na nipel.
www.bikeservis.com
Centrovacie kľúče
V ponuke nájdete aj špeciálne centrovacie väčšina kvalitnejších niplov je buď mosadzná,
kľúče. Do vysokých ráfikov je výborným alebo duralová.
pomocníkom pre osadenie nipla na prvé závity
špice - kľúč s upevňovacou pružinkou.
Ďalší špeciálny kľúč môžete použiť na
nastavenie všetkých niplov do rovnakej polohy na
závit špice.
Regulačná skrutka
Doraz
Skrutkovač
Na pružinku nasaďte nipel a vložte do ráfika, kde
ho vložte na závit špice. Spodná časť nipla má
vodiacu časť bez závitu, pre lepšie navedenie a
uchytenie na prvé závity špice.
Ak sú všetky niple naskrutkované už na prvých
závitoch špicov, nastavte regulačnou skrutkou
výsuvný doraz. Skrutkovačom prípravku, ktorý
zapadne do drážky nipla, začnite skrutkovať. Po
dotyku dorazu prípravku s koncom špice sa
skrutkovač z drážky nipla postupne vysunie a
budete otáčať prípravkom len volne - bez ďalšieho
otáčania nipla. Postupným dotiahnutím všetkých
niplov, dosiahnete rovnakú polohu všetkých niplov
na závite špicov.
Ak si odmeriate pred vypletaním kolesa ešte aj
rovnakú dĺžku špicov - dotykom hlavičiek všetkých
špicov - pridržaním len v ruke - na rovnú a pevnú
podložku, dosiahnete taj ideálny východzí stav pre
začiatok kvalitného výpletu.
Po pritlačení hrot skrutkovača na konci kľúča
zapadne do drážky nipla a môžete skrutkovať.
Pri vypletaní kolies s aerodynamickými špicami,
oceníte držiak plochej špice proti pootáčeniu
počas uťahovania niplov.
Kľúčom nielenže rýchle nasadíte nipel na prvé
závity špice, ale Vám znižuje aj riziko spadnutia
nipla do ráfika. Vybratie nipla nielen z vysokého
carbonového ráfika zaberie niekedy nejakú tu
sekundu navyše, ale sa môže pretiahnuť až na pár
minút. Magnet Vám určite nepomôže, pretože
Download

Centrovacie kľúče