CTEK BATTERY
ANALYZER
INOVÁCIA V TESTOVANÍ BATÉRIÍ
ANALYZÁTOR BATÉRIÍ CTEK testuje s vysokou presnosťou stav všetkých
typov 12 V olovených akumulátorov vrátane mokrých, bezúdržbových,
Ca/Ca, gélových a AGM. Jednoduché použitie prispieva k rýchlemu a
ľahkému pochopeniu výsledkov. Rozsah prevádzkového napätia je 8 – 15
V s testovacím rozsahom 200 – 1 200 EN. Stačí pripojiť svorky na batériu
a krok za krokom postupovať podľa pokynov na displeji. Na prehľadnom
displeji sa zobrazujú informácie o stave každej 12 V olovenej batérii a
inštrukcie, čo treba vykonať. Patentovaná technológia, ktorú ANALYZÁTOR
BATÉRIÍ CTEK používa, je bezpečná pre používateľa aj elektroniku vozidla,
aj bez potreby odpojenia batérie od vozidla. Zariadenie je chránené
proti opačnej polarite, batériu vôbec nezaťažuje, nezahrieva ani neiskrí.
Pre ANALYZÁTOR BATÉRIÍ CTEK platí 2-ročná záruka.
TECHNICKÉ ÚDAJE
TYP ANALYZÁTORA
Vodivosť
TYP ANALYZOVANEJ BATÉRIE
12 V olovená
MIN. TESTOVACIE NAPÄTIE
8V
MAX. TESTOVACIE NAPÄTIE
15V
ROZLÍŠENIE
0,1 V
PRESNOSŤ
± 0,1 V
ROZSAH
200 – 1 200 EN
ROZLÍŠENIE
25 EN
PRESNOSŤ
± 25 EN
CTEK BATTERY
ANALYZER
JEDNODUCHÉ TESTOVANIE BATÉRIÍ OD
SPOLOČNOSTI CTEK
Jednoduché použitie — jednoducho pripojte batériu (nie je potrebné
ju odpájať) a riaďte sa inštrukciami z obrazovky.
Rýchle, presné výsledky — ANALYZÁTOR BATÉRIÍ CTEK otestuje
batériu za niekoľko sekúnd a na obrazovke okamžite zobrazí výsledky s
odporúčaním, čo by sa malo vykonať.
VÝSLEDKY TESTU BATÉRIE
Bezpečné – bez zahrievania alebo iskrenia — patentovaná
technológia, ktorú ANALYZÁTOR BATÉRIÍ CTEK používa, nie len že
poskytuje rýchle a presné výsledky, ale testuje bez zaťaženia batérie a
negeneruje žiadne potenciálne nebezpečné teplo ani iskry.
Dobrá, dobiť — batéria je v dobrom stave, je však potrebné ju nabiť a
obnoviť jej kapacitu.
Pre všetky 12 V olovené akumulátory — ANALYZÁTOR BATÉRIÍ
CTEK pracuje rovnako dobre so všetkými typmi olovených akumulátorov a
na presné testovanie si nevyžaduje žiadne nastavenie.
Batéria dobrá — batéria je v dobrom stave a nie je potrebné ju
nabíjať.
Nabiť a znovu otestovať — batériu nabite a znovu otestujte.
Analyzátor sa chce uistiť, že batéria si nabitie zachová.
Vymeniť batériu — na batériu sa už ďalej nedá spoliehať že
poskytne adekvátny výkon a mala by sa okamžite vymeniť.
BATTERY ANALYZER
UP
DOWN
TEST
2
1
–
+
UP
3
DOWN
TEST
–
+
4
1. Červenú svorku pripojte ku kladnému terminálu akumulátora.
2. Čiernu svorku pripojte k zápornému terminálu akumulátora.
3. Tlačidlom UP (zvýšiť) alebo DOWN (znížiť) zadajte EN hodnotu
batérie, ktorá sa má testovať. (Predvolené nastavenie je 500 EN).
4. Stlačte tlačidlo TEST a na prehľadnej obrazovke sa zobrazia výsledky
testu.
ZÁRUKA KVALITY SPOLOČNOSTI CTEK
Zákaznícka podpora CTEK zodpovie na všetky otázky súvisiace s nabíjaním a CTEK nabíjačkami. Všetky produkty a
riešenia, ktoré spoločnosť CTEK vyvinula a predáva, charakterizuje bezpečnosť, jednoduchosť a flexibilita. Spoločnosť CTEK
dodáva nabíjačky do viac než 60 krajín po celom svete. Spoločnosť CTEK
je zároveň spoľahlivý dodávateľ zariadení pre najprestížnejších svetových
výrobcov automobilov a motocyklov.
Kontakt na zákaznícku podporu: [email protected]
20018385C 56-600 SK
BATTERY ANALYZER
www.ctek.com
–
Download

INOVÁCIA V TESTOVANÍ BATÉRIÍ