Na salaši
i
š
a
l
a
s
Na
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Euroregiónu Tatry
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013
Na salaši
Volám sa Maťko. Tento rok budem mať 11 rokov. Som veľmi šťastný, pretože môj
oco sa dohodol s bačom a konečne pôjdem na salaš s ovcami. Budem honelníkom.
Okrem mňa a baču do hôr pôjdu aj dvaja valasi a podbača. Za svoju prácu dostanem
polovičku oštiepka za deň, celodenné
stravovanie a topánky. K mojím povinnostiam bude patriť naháňanie oviec
na dojenie a pasenie jahniat, ale budem aj šúpať zemiaky, rúbať drevo a
umývať riad. Bude to ťažká práca, ale ja
sa s tým netrápim, lebo viem, že raz sa
aj ja stanem valachom.
Zajtra vyrážame, tak teda už dnes
sem priviedli ovce. Bača ich pookiadzal,
aby ich týmto ochránil pred zlom. Všetci sme
boli sviatočne oblečení. Celú noc sa teraz
budeme pripravovať na redik. Nachystáme
potrebnú výbavu: kotly na žinčicu, kotlíky na
varenie jedla, putery – nádoby, v ktorých sa
vyrába syr, gelety – nádoby na ovčie mlieko,
trepačky – nástroje, ktorými sa rozbíja zrazené mlieko, kľag a formy na syry. Na voz zbalíme
aj pracovné oblečenie a zásobu jedla: zemiaky,
múku, chlieb a slaninu. Nesmieme zabudnúť na
váhu na syr. Na odchod sú už pripravené aj ovčiarske psy, ktoré nám pomôžu strážiť ovce.
Dnes je dôležitý deň. Redik. Sme už na salaši. Porozprávam vám teraz, ako vyzerá môj deň. Každý deň ráno vstávam o 5. hodine a
začínam naháňať ovce. Valasi ich doja. Pôdoj trvá do 6. hodiny. Neskôr niekoľkí valasi
odchádzajú s ovcami na pasienky. Ja s ostatnými valachmi umývame riad, ošetrujeme
zranené ovce, šúpeme zemiaky a prehrádzame košiar. Približne o 12. hodine sa valasi vracajú z pasienkov. Naženieme ovce do novo prehradeného košiara, alebo, keď je
veľmi horúco, necháme ich oddychovať v tieni lesa. Pre nás je to čas obeda. Z jednej
misky jeme zemiaky alebo rezance omastené slaninou. Máme aj dostatok sladkej
a teplej žinčice. Po obede každý umýva svoju lyžicu a črpák. Ostatné, spoločné riady
umývam ja.
Keď mám splnené povinnosti, zas pomáham nahnať ovce k dojeniu. Valasi ich
hodinu doja a potom idú na poobedňajšie pasenie. Prichádzajú o 19. hodine a jeme
večeru. Zasa zemiaky alebo rezance. Po večernom pôdoji naženieme ovce do košiara. Ak sú v okolí vlky, rozkladáme vatry a priväzujeme psy na každom rohu košiara.
Takto trávime deň za dňom na salaši. Na horách ostávame do Michala, čiže do 29.
septembra. V tento deň sa vrátime do dediny. Návrat – rôsad bude veľmi slávnostný,
tak isto ako redik. Všetci budú veľmi šťastní, že sa vrátili domov. Budeme rozdávať syry
v podobe zvierat, sŕdc a pareníc. Ovce budú v ovčiarňach, až do budúcej jari, keď
zase pôjdeme na salaš. Už sa neviem dočkať.
2
Na salaši
1. Kto je kto na salaši?
Napíš názvy postáv na obrázkoch. Aké sú ich povinnosti.
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
3
Na salaši
2. Pastierska výbava a nástroje
Ku každému obrázku vyber vhodný názov.
A) salaš, B) strunga C) košiar, D) putera, E) kumhár – drúk, na ktorom
visí kotol, F) črpák, G) oboňa H) kotlík, I) forma na oštiepok, J) trepačka
4
Na salaši
3. Ako sa vyrába oštiepok?
Očísluj obrázky znázorňujúce jednotlivé etapy vzniku oštiepka počínajúc
pôdojom, končiac hotovým syrom.
5
Na salaši
4. Vypíš výrobky, ktoré získavame vďaka chovu oviec
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
5. Kultúrne pasenie oviec v poľských Tatrách.
Prečítaj nižšie uvedené pokyny. Vyškrtni tie, ktoré sú podľa teba nesprávne.
• Počet pasených oviec a kráv je obmedzený, aby tieto zvieratá nespôsobovali
škody v prírodnom prostredí.
• Pastieri sa zaväzujú obliekať si tradičný odev a rozprávať goralským nárečím.
• Pásť môže každý goral, ktorý je vlastníkom oviec alebo kráv.
• Bača a valasi sa zaväzujú používať tradičné nástroje a udržiavať tradičné
pastierske obrady.
• Pastier môže vyháňať ovce na hoľu a nechávať ich tam bez dozoru.
• V čase pasenia platia pokyny ochrany prírody.
• Ovčiak podhaliansky je jediné plemeno psov, ktoré sa môže používať ako pomoc
pri pasení.
• Všetky ovce musia byť označené a nosiť na krkoch zvončeky.
6
Na salaši
6. Pastierske zvyky a tradície.
Priraď popis k obrázku.
A)Rôsad - návrat pastierov z hole pred zimou.
B) Jarný redik – slávnostný odchod pastierov na salaš
C)Okiadzanie oviec – bača okiadzal ovce aby ich týmto ochránil pred zlom.
Používal k tomu zelinky s prímesou živice nazbierané v predchádzajúcom
roku a svätené v deň Nanebovzatia Panny Márie. Podľa toho ako sa ovce
správali v čase okiadzania, bača veštil, či bude dobrý rok.
D)Určenie odmeny, ktorú bača platil majiteľovi za ovce dané na pasenie. Tretí
deň po výhone oviec na salaš prichádzali majitelia oviec a dojili svoje ovce trikrát
v priebehu jedného dňa. Za prítomnosti majiteľov oviec, bača nalieval mlieko
do špeciálnej nádoby. Objem mlieka sa meral pomocou paličky, na ktorej sa
nožom označovala úroveň mlieka v nádobe. Paličku pastieri rozdeľovali na
dve časti: jedna bola pre majiteľa oviec, druhá ostávala pri bačovi. Množstvo
syra, ktorý náležal majiteľom sa určovala podľa dohodnutého počtu „vôd”.
V čase vyrovnávania účtov bača nalieval vodu do tej istej nádoby, ktorú
používal pri skúšobnom pôdoji (do úrovne označenej na paličke) a prelieval
do inej nádoby. Takto odmeriaval toľko „vôd”, na koľkých bol dohodnutý
s majiteľom. Majiteľ dostával toľko syra, koľko vážila odmeraná voda.
7
Na salaši
6. Deň na salaši
Vyznač na hodinách, ako prebiehal deň na salaši
Dopoludnia
Popoludní
Výlučnú zodpovednosť za obsah tejto publikácie nesie Tatrzański Park Narodowy. Publikácia
v žiadnom prípade nemôže byť stotožňovaná s oficiálnou mienkou Európskej únie
a Euroregiónu „Tatry”.
Download

Na salaši - Tatrzański Park Narodowy