Číslo 4
október 2013
Noviny zamestnancov
PPS Group a.s.
2. ročník
(vychádzajú od roku 1955)
Diváci
leteckých dní
v hľadiskách
z PPS-ky
Augustové Medzinárodné letecké dni SIAF 2013
na Sliači mohli návštevníci sledovať aj z dvoch
hľadísk vyrobených v PPS-ke. Novšie hľadisko,
ktoré poslúžilo VIP hosťom má kapacitu 250
miest, staršie je pre viac ako 500 ľudí.
Videli ste
nový Detvan?
Práve testujeme vysokozdvižný vozík novej generácie.
Je to dôkaz, že dokážeme vyprodukovať spoľahlivý
kompletný výrobok, ktorý by navyše obstál v boji
s konkurenciou. A v mnohom by ju určite aj predbehol.
Najnovšie
O prvenstvo sa pobijeme
Chceme si udržať prvenstvo medzi dodávateľmi
pre spoločnosť VOLVO.
Jeho požiadavky sú
jasné: skrátiť v PPS-ke
dobu výroby a dodávať
načas.
Ako sa z PPS-ky nestal skanzen
Nechýbalo veľa, aby sa
z podpolianskych strojární stal skanzen zašlej
slávy zbrojárskej
výroby... V roku 2002
sa dostali do konkurzu.
Prvá časť miniseriálu.
Návraty do archívu
Podpoliansky strojár
začal vychádzať
5. januára 1955. V našej
novej rubrike začíname
oprašovať jeho staré
archívne stránky.
foto: Unio Solutions
Čím žijeme
Vyrobili sme už
druhé hľadisko pre
250 divákov
V PPS-ke sme vyrobili už druhé hľadisko,
ktoré je využiteľné pri najrôznejších podujatiach.
Má 250 miest a jeho hmotnosť sa pohybuje
medzi 4 a 5 tonami. Na prelome augusta
a septembra poslúžilo divákom na Medzinárodných leteckých dňoch SIAF 2013
na Sliači ako VIP časť. Návštevníci podujatia však sedeli aj v inom, väčšom hľadisku,
ktoré sme tiež vyrobili v našom podniku. Má
viac ako 500 sedadiel, váži 11 ton a PPS-ka
ho poskytla už predtým pre Zámocké hry
zvolenské 2013.
So zámerom pustiť sa do výroby hľadísk
pre podporu kultúry a spoločenských podujatí v regióne prišiel generálny riaditeľ PPS-ky
Ing. Pavol Šimkovič. Postup realizácie navrhli
a výrobu v Hale 4 – Raciodielni zastrešili Ing.
Rastislav Ostrihoň, Štefan Bóna a Alexander
Máteffy.
u nás končia veci, ktoré sú všetkých a pritom
nikoho. Mnohí by bez nich nemohli pracovať,
a teda ani zarábať, a napriek tomu ich nechajú takto schátrať. Vieme, že nejde o exponáty
z vitríny, no špinavý hrniec pred každým
ďalším varením tiež umyjete, však?
Pumpa Graco, stará linka H5.
foto: archív PPS Group a. s.
Jednoducho, vždy, keď pumpa zostane
od farby, treba ju očistiť. Veď starostlivosť
o techniku a stroje je tiež súčasťou bezpečnosti pri práci. Aby nové pumpy čoskoro nedopadli rovnako, musí sa popísať ich údržba
a nastaviť takzvané TPM. To tkvie
v zmene postoja zamestnanca: vyrábať
môžem kvalitne iba vtedy, ak budem svoje
zariadenie udržiavať a starať sa oň.
Ako na bojisku...
Vedenie našej spoločnosti schválilo nákup
troch nových lakovacích púmp Kremlin
za takmer 11 700 eur do lakovne v Hale 5.
Supervízor lakovne a montáže Marian Lepieš
o to požiadal pre opotrebovanosť striekacej
techniky z roku 2006 a 2007.
Najskôr však bol zmapovaný stav púmp a
ako vidíte na obrázku, je to katastrofa - ako
na bojisku. Nielen časté používanie, ale aj
zanedbaný vonkajšok sa podpísali pod ich
stav. Čo určite nie je dobrou vizitkou tých,
ktorí s nimi pracujú. Je to typický príklad, ako
2
Pumpa Kremlin H5, kancelária superví­zora.
foto: archív PPS Group a. s.
Slovami Ing. Vladimíra Ľalíka, riaditeľa úseku
kvality, pumpám je potrebné nájsť dôstojnejšie miesto a zaviesť systém pre sledovanie
starostlivosti o striekaciu techniku. Zo záznamov bude jasná každá oprava a údržba, teda
ich technický stav, ale aj to, kto naposledy
s pumpou pracoval. Tak, ako je to pri iných
zariadeniach, napríklad pri zváračkách.
Spíte dobre?
Ak áno, sme radi. Ale nie vtedy, ak spíte počas pracovnej doby. Preč sú časy, keď každý
musel mať prácu, a preto sa v nej mnohí
často iba „opierali o lopatu“. Dnes si tiež
niektorí ľudia chodia do práce skôr oddýchnuť. Rozdiel je však v tom, že dnes už nemusí
mať prácu každý. Napriek tomu, v čase, keď
sa rozširujú rady nezamestnaných, riskujú
robotu aj tí, ktorí ju majú.
Začiatkom septembra pristihli zamestnanci
útvaru vnútornej kontroly na pracovisku
v Hale 6 troch zamestnancov. Spali v oddychovej miestnosti, v tzv. kancelárskom
prístavku: dvaja na stoličkách a jeden na
nosidlách. „Bolo to o 3. hodine ráno, už polhodinu mali pracovať. Prestávka trvá od 2.
do 2.30 ráno,“ informuje šéf útvaru vnútornej kontroly Mgr. Drahomír Vaculčiak.
Sankcie na seba nenechajú dlho čakať.
Ak sa vám napriek všetkému pri práci
drieme, pozor. Na „spáčov“ si totiž pri
náhodných kontrolách pravidelne zvyknú
posvietiť práve naši spomínaní kontrolóri.
Najmä v čase, kedy sa vo výrobe teoreticky
spí najlepšie, teda keď tam nie sú supervízori
a majstri. A to môže byť kedykoľvek, nielen
počas nočných zmien cez týždeň, ale aj počas
víkendov.
foto: shutterstockphoto.com (ilustračné foto)
Aktuality
Ján Klimo tiež obsluhuje testovaný nový
vysokozdvižný vozík Detvan PPS SV 30.
foto: Unio Solutions
Videli ste nový
Detvan?
Halami PPS-ky sa šikovne „štrikuje“ nový
vysokozdvižný vozík. V PPS-ke ho testujeme ako zástupcu novej generácie vozíkov,
ktoré budú zatiaľ slúžiť iba pre potreby
nášho podniku. Zároveň si dokazujeme,
aký spoľahlivý a kompletný výrobok vieme
vyprodukovať. Pokojne by totiž obstál aj
v boji s konkurenčnými vozíkmi – dokonca
by ich niektorými vlastnosťami aj predbehol.
Prečo sme začali vyrábať nové vozíky Detvan
PPS SV 30? V PPS-ke potrebujeme najmenej
15 nových, keďže naša manipulačná technika
je už zastaraná. O ďalšom dôvode hovorí Ing.
Pavol Šimkovič, generálny riaditeľ PPS Group
a. s.: „PPS-ka sa nikdy nevzdá cieľa vyrábať
výrobky s vyššou pridanou hodnotou, aj keď
pre vlastnú potrebu. Cvičíme si naše schopnosti neopustiť túto sféru a dokázať vyrobiť
finálny výrobok.“
Prototyp bol postavený za tri mesiace.
Konkurencie sa nebojíme
Staré vozíky sme v rámci licencií CESAB prestali vyrábať asi pred 10 rokmi. Naša novinka
má jednoduchšiu konštrukciu a ľahšie sa
obsluhuje, a to nielen v porovnaní so starým
vozíkom, ale aj s konkurenciou. Vďaka hydrostatike na pohon nepotrebujeme žiadnu
spojku, prevodovku a odpadá všetko, čo
súvisí s ich údržbou. Tento pohon pri svojich
vozíkoch používajú už len dve firmy, ktoré sú
našou konkurenciou: LindeMaterial Handling
Slovenská republika a Clark.
Napriek tomu, že ten, kto by si náš nový
Detvan s nosnosťou 3 tony kúpil, by zainvestoval na začiatok asi o 3 tisíc eur viac ako
keby si zaobstaral vozík založený na hydrodynamickom pohone, nezostal by škodný. „Zákazníkovi by sa mali tieto prostriedky vrátiť
v podobe jednoduchšej obsluhy a v rámci
nižších prevádzkových nákladov,“ vysvetľuje
Ing. Peter Sobocký, konateľ spoločnosti PPS
Logistic, dcérskej firmy PPS Group a. s.
V praxi teda treba menej peňazí na fungovanie vozíka, aj na jeho údržbu.
Ako sa ukazuje v praxi
Po tom, čo som si vypočula aká je obsluha
nového vozíka Detvan PPS SV 30 jednoduchá, som nadobudla pocit, že by som to
hádam za krátku chvíľu dokázala aj ja: a to
som odjakživa novinárka. V Hale 3 sme sa
preto opýtali jeho obsluhy Pavla Šoltésa, ako
sa mu s vozíkom v rámci testovania pracuje: „Oproti tomu predošlému je lepší po
motorickej stránke a motor ani tak nehučí.
Je lepší vo zdvíhaní a ľahšie sa s ním robí.
Dobré je, že má ručnú brzdu na gombík. Ale
v porovnaní s predošlým nemá bočný posun.
Trochu nevýhoda je chýbajúce predné sklo
a nezakrytá strieška, hlavne keď vonku prší.“
Ing. Sobocký k tomu dodáva, že komponenty
ako bočný posun či predné sklo sa dajú
k vozíkom pridať.
Aké sú výhody nového Detvana PPS SV 30?
- Jednoduchšia konštrukcia. Prednú nápravu
vozíka, ktorý sme v PPS-ke vyrábali pred 10
rokmi v rámci licencií CESAB, sme nahradili
dvomi hydromotormi od renomovaných
firiem. Okrem nich je tu už len čerpadlo.
- Ľahšie ovládanie. Na bežný pohyb vozíka
stačí jeden pedál. Brzda je tiež hydraulická,
čiže sa nemusíme starať o žiadne brzdové
platničky, obloženie ani o brzdovú kvapalinu.
- Vyššia životnosť a nižšia hlučnosť, keďže
jeho základ tvoria opracované profily. Zdvíhacie zariadenie je pevné a odolné.
- Nižšia spotreba. Vozík má predpoklad nižšej
spotreby, lebo pri svojej nosnosti je výkon
motora oproti konkurenčným výrobkom
nižší.
Viete, že...
Prvý vysokozdvižný vozík sme v PPS-ke
vyrobili pred 20 rokmi? Neskôr produkcia
pre slovenský, český a ruský trh predstavovala asi 100 vozíkov ročne. Ďalších asi 500,
vrátane elektrických, sa produkovalo v rámci
licencie CESAB pre predaj v západnej Európe.
Platnosť tejto licencie sa skončila približne
pred 10 rokmi.
číslo 4 číslo
/ október
20132013
1 / marec
3
Čím žijeme
foto: Unio Solutions
Ján Malatinec pri ustavení prvej polohy 25-tonového spodného kórejského rámu.
O PRVENSTVO
MEDZI DODÁVATEĽMI SA POBIJEME
Spoločnosť VOLVO je pre PPS-ku veľmi
významným zákazníkom. Výroba pre tohto
partnera nám prináša druhé najvyššie tržby.
Volvo nás ako dodávateľa uprednostňuje
a na päť rokov s nami počíta dokonca ako
so strategickým dodávateľom. Preto sa
nášmu dôležitému zákazníkovi musíme
prispôsobiť – a jeho požiadavky sú dnes
viac ako jasné.
Držať krok so svetom
Zákazník je pre nás prvoradý. Musíme mu
maximálne vyjsť v ústrety. Jedna z hlavných
požiadaviek spoločnosti VOLVO znie: skrátiť
v PPS-ke dobu výroby. Len tak budeme môcť
dodávať načas. Ing. Zdenko Lančarič, riaditeľ
úseku rozvoja obchodných činností hovorí: „Všade vo svete chcú koncoví zákazníci
objednané výrobky v čo najkratšom čase.
Od Volva to tiež žiadajú, preto sa musíme
prispôsobiť aj my.“
Máme dve možnosti
Vezmime si napríklad stavebné firmy. Časy,
keď si stroje objednávali bez toho, aby mali
konkrétnu zákazku, sú preč. Málokto ide
do takého rizika. Keď však firma kontrakt získa, potrebuje čím skôr stavebné mechanizmy
- napríklad bagre. Všetci, ktorí sa na výrobe
a dodávke bagrov podieľajú, sú pod tlakom,
aby to urobili čo najrýchlejšie. Inak stratia
zákazky. „Dnes je situácia na trhu taká. Sú
len dve možnosti: prispôsobiť sa, alebo
neuspieť na trhu. My teraz môžeme stratiť
12 miliónov eur obratu, alebo urobiť kroky,
aby sme zaviedli výrobu, ktorou vyhovieme
požiadavkám spoločnosti VOLVO,“ konštatuje
Ing. Lančarič.
Najdôležitejšie požiadavky spoločnosti
VOLVO:
1.
Skrátiť dobu výroby a komponenty dodávať načas.
Takto sa správajú aj ostatní dodávatelia v tzv.
Volvo Production System, ktorý žiada Volvo
zaviesť aj u nás. Čo to v skratke znamená?
Vyrábať len to, čo vieme predať v čo najkratšom čase, vyrábať čo najrýchlejšie a dodávať
načas. Vyhýbať sa rozpracovanej výrobe a
vyrábaniu zásob, ktoré nás oberajú o čas aj
peniaze.
2.
Zlepšiť a udržiavať kvalitu našich
komponentov a odstrániť čo najviac chýb
spôsobených pracovníkmi.
Školenie k zmenám vo výrobe pre Volvo.
4
Čo pre to robíme? Zavádzame napríklad tzv.
poka-yoke systém: japonský spôsob myslenia
a práce so šablónami. Každá šablóna je určená pre výrobu konkrétnej časti komponentu.
Keď ju pracovník použije, nemôže sa pomýliť.
„Postupne prepracúvame všetky šablóny,
aby sme dosiahli 100% istotu, že budú návarky navarené na daný typ výložníka alebo
ramena tak, ako majú byť,“ upresňuje Ing.
Lančarič.
3.
tredie.
Systematicky chrániť životné pros-
Prečo? V bežnej prevádzke to prinesie úspory energie, zníženie nákladov na likvidáciu
odpadu a zamestnancov to povedie k vyššej
zodpovednosti za životné prostredie. Získanie certifikátu je podmienkou pre ďalší rozvoj
spolupráce so zákazníkmi ako VOLVO, TSP,
ATLAS COPCO. Na získaní Certifikátu
ISO 14001 pracujeme už tento rok.
Na rozdiel od minulosti chcú zákazníci výrobu nielen zrýchliť, ale chcú mať objednané
výrobky načas.
Ing. Pavol Strýček, expert na manažment
hovorí, že tak ako v automobilkách, kde
dodávatelia musia dodávať s polhodinovou
presnosťou presný počet kusov bez vstupnej
kontroly, podobne sa bude vyvíjať aj náš trh.
„V prvej etape je cieľom vyrábať hotový výrobok pre zákazníka Volvo za 5 dní. Následne
skracovať dobu výroby pre ďalších zákazníkov podľa ich požiadaviek. Hotový výrobok
expedovať v deň, na ktorý si ho zákazník
objednal. Pre úspech PPS-ky v budúcnosti je
skrátenie procesu výroby a zlepšenie presnosti dodania kľúčové. S tým bude súvisieť
celý rad zmien,“ vysvetľuje Ing. Strýček.
Opatrenia, ktoré nám umožnia skrátiť
čas výroby, chceme zrealizovať do konca
tohto roka. Ing. Strýček upresňuje: „Jedno
Čím žijeme
Jaroslav Bartko pri ustavení predného 16-tonového výložníka EW.
foto: Unio Solutions
z opatrení bude vyrábať len na objednávky
a nevytvárať nadvýrobu dielcov, ktoré sa
nakoniec možno ani nepoužijú. Naopak,
potrebné dielce chýbajú. Pre podnik je to
strata a pre zákazníka nesplnený termín a
nespokojnosť. Alebo: Na príprave nebudeme
páliť celý plech, len aby sme ho využili, ale
iba to, čo treba v daný deň. Druhú polovicu
plechu budeme musieť odložiť a dopáliť keď
to bude potrebné.“
ľudí pracujúcich na tom, čo v tom momente
nevieme predať. Nemôžeme viazať pracovníkov, materiál ani stroje na výrobu „nesprávnych“ komponentov. Musíme zrušiť výrobu
na dávky a na 4 – 5 týždňov dopredu.“
A celkové riešenie? „Nový systém tzv. fraktálového podniku bude omnoho flexibilnejší
a mal by splniť požiadavky Volva,“ reaguje
Ing. Lančarič.
Zdajú sa vám tieto opatrenia príliš jednoduché a skrátenie času nereálne?
Míľniky výroby pre VOLVO:
-
Rok 2011: prišla ponuka na
presunutie výroby zváraných komponentov
pre pásové nakladače, ktoré dovtedy pre
Volvo produkovala Južná Kórea. V rámci tzv.
kórejskej lokalizácie sme v PPS-ke vyrobili do
decembra vzorky výložníkov ramien.
-
Rok 2003, hlavný míľnik vo výrobe:
získali sme prvý kontrakt s Volvom Construction Equipment z nemeckého Konzu.
Uskutočnila sa dodávka ramien a výložníkov
pre kolesové nakladače. Spolupráca sa postupne rozvíjala.
-
Rok 2012: v januári sa dorobili
posledné vzorky výložníkov ramien a stredných rámov, v marci začala nabiehať sériová
výroba. K 3-miliónovému objemu z klasickej
produkcie zvarencov pre kolesové nakladače
pribudlo ďalších 7 mil. eur.
-
Rok 2007: naša spolupráca s Volvom CE dosiahla vrchol. Svetové trhy prekvitali, čo sa odrazilo aj u nás. Počas tohto roka
sa iba objem výroby zváraných konštrukcií
pre Volvo vyšplhal na vtedy neuveriteľných
12,8 mil. eur.
-
Rok 2013: v súčasnosti by sme
mali pre Volvo vyrábať v objeme 11 mil. eur,
naším odvážnym cieľom je však skončiť na
12 miliónoch eur.
foto: Unio Solutions
Štefan Stančík a Stanislav Šmál pri odovzdávaní
spodného 25-tonového kórejského rámu.
Ing. Lančarič na to odpovedá: „V súvislosti
s výrobou pre Volvo dnes hovoríme o 10
dňoch (na tento čas máme aj stále objednávky), no v skutočnosti je náš výrobný čas najmenej dva razy dlhší. Pritom platíme mzdu
-
Rok 2009: spolupráca sa prepadla
na objem výroby 1,3 mil. eur.
-
Rok 2010: nastalo mierne oživenie, výroba dosiahla objem 2,5 mil. eur.
-
Rok 2008: globálna ekonomická
kríza, ktorá sa prejavila v poslednom štvrťroku, postihuje aj výrobu v PPS-ke.
číslo 4 číslo
/ október
20132013
1 / marec
5
foto: Unio Solutions
Čím žijeme
ČAKAJÚ NÁS VEĽKÉ ZMENY
Jozef Dúbravský pri ustavení 22-tonového kórejského ramena EC.
Ako sa hovorí, PPS-ka sa mení „od podlahy“ - a začíname práve vo výrobe pre Volvo.
Generálny riaditeľ spoločnosti PPS Group
a. s. Ing. Pavol Šimkovič konštatuje: „Udržať
si prvenstvo medzi dodávateľmi pre takého
skvelého zákazníka, akým je Volvo, znamená
prispôsobiť sa mu. To je možné iba vtedy,
ak poskytneme tímu Volvo väčšiu samostatnosť.“
Kultúra „v kocke“
Ako to bude vyzerať v praxi?
Práve samostatnosť, zodpovednosť a orientácia na zákazníka sú hlavným mottom úplne
nového prístupu k práci v PPS-ke a k budovaniu fraktálového podniku. Tento zložitý názov
v tíme, ktorí doposiaľ pracovali pre viacerých
zákazníkov, budú teraz robiť len pre Volvo.
Ing. Šimkovič načrtáva: „Od výroby plechu detailu až po konečný výrobok bude všetko
fungovať vo vnútri tímu. Dnes naši ľudia
zväčša čakajú na príkazy, a to nie je dobré.
Po novom bude každý samostatnejší, bude
musieť poznať cieľ svojho tímu a navzájom
s ostatnými komunikovať. Úspech či neúspech jedného, bude úspechom i neúspechom všetkých.“
K výrobe bez strát
Expert na manažment Ing. Pavol Strýček
zdôrazňuje, že cieľom je tzv. výroba bez
strát. „To znamená napríklad menej nezhôd
a nepodarkov, ale aj menej času tráveného
zbytočnými administratívnymi procedúrami.
„Vieme, že riešenie nepodarkov dnes trvá
niekoľko dní, prípadne týždeň. A všetok čas
navyše od výrobných operácií sú pre nás
straty,“ konštatuje.
Zmeny nepadajú z neba
v praxi jednoducho bude znamenať, že pre
každého zákazníka bude pracovať jeden tím
ľudí. Napríklad pri Volve, kde tento systém
bude zavedený najskôr: Na čele tímu bude
stáť šéf, ktorý bude riadiť obchod, plánovanie, výrobu, technický rozvoj, kvalitu... Všetko, čo súvisí iba s týmto zákazníkom. Rovnako
zámočníci, zvárači, obrábači a všetci ostatní
6
Veľké premeny, ktoré nás čakajú, nám, ako sa
hovorí, nepadajú z neba. Žiadajú si ich naši
zákazníci, no začíname s nimi my. Jednoduchými, ale úplne inými opatreniami - postupmi, na aké sme boli zvyknutí. Začíname
priamo vo výrobe Volva a cez všetky jeho
úseky. To, čo vlastne v prvom rade chceme
zmeniť, je kultúra firmy.
Čo je kultúra firmy? V podstate vychádza
zo životných zásad, ktoré do nás rodičia vštepovali už odmalička a my ich odovzdávame
našim deťom. Ak sa pri ich čítaní v nasledujúcich riadkoch začnete usmievať, je to preto,
že celú zložitosť života vtesnanú do „kocky“
dôverne poznáte... Výstižne ju v knihe Fraktálový podnik (od kolektívu autorov*) zhrnul
Robert Fulgum: „Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť o tom, ako žiť, čo robiť
a akým byť, som sa naučil v materskej škole.
Múdrosť nebola na vrchole hory zvanej vysoká škola, ale na pieskovisku nedeľnej školy.“
Tam sa Fulgum okrem iného naučil: „So
všetkým sa podeľ. Hraj fér. Nebi ľudí. Vráť
veci tam, kde si ich našiel. Upratuj po sebe.
Neber nič, čo ti nepatrí. Ak niekomu ublížiš,
povedz prepáč. Umývaj si ruky pred jedlom.
Splachuj. Ži vyrovnaný život...“
To, čo platí v bežnom živote, platí aj v práci.
No nielen zásadový človek, ale aj ten, kto sa
dokáže vžiť do pocitov kolegov, je dobrým
tímovým hráčom. Navyše ho ostatní rešpektujú a v kolektíve je obľúbený. To je potom
radosť chodiť do roboty, čo poviete?
*H. J. Warnecke, J. Košturiak, R. Debnár,
M. Gregor, B. Mičieta : Fraktálový podnik,
Slovenské centrum produktivity, rok vydania
2000.
Bezpečnosť pri práci
Doma nám ako malým deťom vtĺkali
do hláv, aby sme nechytali horúci hrniec či
rozpálenú žehličku, nehrali sa so zápalkami,
nepchali prsty do zástrčky s elektrikou a nenakláňali sa z okna. Kto to vyskúšal, niesol
si následky. Dnes by sme mali byť poučení
nielen z vlastnej nepríjemnej skúsenosti, ale
aj dať na rady druhých, ak nás pred hroziacim nebezpečenstvom varujú. Aj v práci.
Prečo „starí harcovníci“?
Všetci dobre vieme, že trvalé následky
po úraze nám zmenia celý život. Nič už nebude ako predtým. A kto sa postará o rodinu?
Preto je dôležité predvídať a myslieť na to,
čo sa mi môže stať, ak... Doslova každý deň.
Prečo? Lebo faktom je, že v PPS-ke sa stáva
čoraz viac úrazov „starým harcovníkom“.
Ing. Ivana Turčanová, manažérka BOZP a PO
hovorí: „V roku 2013 sa najviac pracovných
úrazov stalo zamestnancom pracujúcim
v PPS Group a. s. v časovom období 3 až 4
roky.“ Pre porovnanie v roku 2011 sa najviac
úrazov prihodilo po jednom odpracovanom
roku. V oboch prípadoch je to dosť dlhý čas
na to, aby sme vedeli, na čo si máme
na pracovisku dať pozor. Ak nad niečím
váhame, prečo sa neporadiť so supervízorom
či majstrom?
Keď je šetrenie výhovorka
PPS-ka nikomu nevytvára nebezpečné prostredie pre prácu alebo nebezpečné pracovné
postupy. Tie si vytvárame sami, keď chceme,
aby naša práca bola ľahšia alebo aby nám
čas rýchlejšie „odsýpal“. Dokonca sme niekedy presvedčení, že robíme dobro v prospech
firmy a šetríme jej peniaze. Lenže pre tieto
dôvody nemôžeme konať nebezpečne,
ohroziť aj kolegov a vyhovoriť sa na to, že sa
to tak robilo vždy.
V PPS-ke sme ako zamestnanci získali základné zaškolenie bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci (BOZP). V ňom stojí, že nikto nesmie
vykonávať žiadne nebezpečné pracovné
postupy, ktoré by viedli k ohrozeniu zdravia
alebo majetku. V praxi však ide o to, či
dokážeme, a to najmä vo výrobe rozoznať, čo
je a čo nie je nebezpečné. Bez toho, aby nám
niekto napísal, ako máme pri svojej práci
postupovať doslova milimeter po milimetri.
Zdravý sedliacky rozum je na nezaplatenie
Vezmime si Američanov. Náramne sa zabávame na tom, že výrobca práčok im na tú
práčku napíše aj to, aby v nej neprali mačky
či iné zvieratá. Alebo iný výrobca varuje, aby
nevkladali dieťa do mikrovlnky. V našom
podniku máme tisíce technologických postupov, ktoré by museli byť do úplne maličkých
krôčikov prepracované, keby sme mali
popísať všetko, čo je bezpečné. Kým by sme
to všetko stihli a zaplatili „armádu“ úradníkov, ktorí by to robili, možno by sme nejeden
výrobok už aj prestali vyrábať.
Viesť niekoho neustále za ruku však nie je
naším cieľom. Ako hovorí náš generálny riaditeľ Ing. Pavol Šimkovič, je to podobné ako
s navigáciou GPS. Ak sa na ňu úplne spoľahnete, prestanete používať svoje zmysly a vnímať okolie. A to nie je dobré. Môže sa vám
stať to, čo istej pani – chcela ísť do Belgicka
a prišla do Chorvátska. Mala cestovať 4
hodiny, no ani keď šoférovala už celú noc,
neprišla na to, že niečo nie je v poriadku.
Alebo taký tempomat v aute: necháte ho
udržiavať rýchlosť, no pritom vás môže aj
uspať a nešťastie je na svete.
Vieme sa na seba spoľahnúť
Podobne je to aj u nás vo výrobe, musíme sa
predovšetkým spoliehať na svoje schopnosti,
byť disciplinovaní a správať sa bezpečne. Prečo? Lebo ako píšeme na inom mieste
v tomto časopise, chceme sa kvôli zákazníkom zmeniť na firmu, kde budú aj zamestnanci vo výrobe samostatnejší, zodpovednejší, tímovejší hráči. A nechceme sa zdržiavať
zbytočnou administratívou. Dobrá správa je,
že v oblasti BOZP sme už začali. Aj redakcia
nášho časopisu sa pridala ku kontrole vo
výrobe - a bolo príjemné chodiť po halách,
kde je postupne čoraz väčší poriadok.
ČO VY NA TO?
Zváračov sme sa opýtali: Čo robíte pre svoju
bezpečnosť? Obmedzuje vás niekedy pri
práci pracovné oblečenie alebo iné ochranné prostriedky?
Miroslav Juríček: Musím nosiť toto kožené
oblečenie. Je dobré, neprekáža mi, len je
v ňom strašne teplo. Ale bez toho sa zvárať
nedá. Občas nejaká iskra uletí, popáli, prejde
cez montérky. Mali by byť nehorľavé, ale
celkom nie sú.
Jozef Stieranka: Treba nosiť tento odev. Je
ťažký a pod ním mám ešte montérky aj tričko
a hlavne v lete je v tom veľmi teplo. No je
to nutné, aby som sa nespálil. Som rád, že
teraz môžem používať pri zváraní masku,
ktorá mi zakryje celú tvár. Predtým to boli
len okuliare, to bolo horšie, lebo raz mi aj
odfrklo do oka.
číslo 4 číslo
/ október
20132013
1 / marec
foto: Unio Solutions
NAJVIAC ÚRAZOV
SA STÁVA
SKÚSENEJŠÍM
7
foto: archív PPS Group a. s.
Prežili sme
Desať rokov dozadu...
Alebo ako
sa z PPS-ky
nestal skanzen
1. časť
Koľko poznáte na Slovensku podnikov, ktoré
vznikli v 50. rokoch minulého storočia
a stále vyrábajú? Zrejme nie veľa. No veľa
nechýbalo a aj z podpolianskych strojární by
sa stal skanzen zašlej slávy zbrojárskej výroby... V roku 2002 sa totiž strojárne dostali
do konkurzu.
Všetko však dopadlo inak a 17. septembra
2013 sme si pripomenuli 10 rokov odo dňa,
kedy noví majitelia prevzali kľúče od vtedajšej akciovky v konkurze PPS Detva Holding.
Dva začiatky
Základný kameň spoločnosti ako súčasti
národného podniku ČKD Sokolovo a neskôr
Tatra Kopřivnice bol položený v roku 1950.
Prvý výrobok - rýpadlo Škoda D500 opustilo
brány fabriky o štyri roky neskôr. Za oficiálny
dátum samostatného pôsobenia Podpolianskych strojární so sídlom v Detve je považovaný 1. január 1955. Hlavnou náplňou výroby
bola dlhé roky zbrojárska výroba, ktorou sa
PPS-ka okolo 70. rokov minulého storočia
zaradila medzi najstrategickejšie podniky
8
na vtedajšom socialistickom Slovensku.
Prenesme sa však do iného začiatku – tzv.
novej éry. V roku 1989, v roku tzv. Nežnej
revolúcie bola podpísaná zmluva s nemeckou
spoločnosťou HANOMAG AG Hannover. Podpis bol začiatkom dodnes trvajúcej stratégie
PPS-ky: byť partnerom pôvodných výrobcov
zariadení svetového mena.
Pestré „deväťdesiate“
Nastali 90. roky. „V roku 1990 firma zamestnávala okolo 6-tisíc ľudí, z toho asi polovica
pracovala v špeciálnej výrobe. Predstavte si,
že 90% z tejto masy ľudí chodilo do práce
autobusmi, nástupište bolo plné až po Zelený
dom,“ spomína Stanislav Ľupták, predseda
Odborového zväzu KOVO, ktorý do PPS-ky
nastúpil v roku 1983 práve na špeciálnu
výrobu.
V rokoch 1990 – 91 podnik, opäť pod
názvom Podpolianske strojárne Detva, š. p.
začína rozširovať výrobný program a nadväzuje spoluprácu so zahraničnými firmami ako
JOHN DEERE či BITELLI SIMA. Pokusy o rozširovanie obchodných kontaktov však neboli
vždy úspešné. Okrem iného sa vtedy vyrábali
aj nakladače. Niekoľko z nich išlo
na skúšku do USA a do Brazílie. No v zahraničí sa jednoducho stratili a závod prišiel
o peniaze za ne. Zrejme sme narazili na
podvodníkov. Na túto udalosť nezabudol ani
Alexander Máteffy z Raciodielne – výroby
prípravkov: „Bol to nevydarený obchod.“
Pohľad na Podpolianske strojárne Detva, š. p.
z roku 1994.
Pracovali sme aj na protilietadlovom systéme
Má názov BRAMS (dole na obrázku), má
automatické zameriavanie a dodnes nie je
zaradený do výzbroje Armády SR. Špeciálna zbraň, ktorú mohla verejnosť v auguste
tohto roka vidieť na Záhorí, dokáže podľa
portálu Pluska.sk zostreliť lietadlo vzdialené
tri kilometre a za minútu vypáli až 2400 rán.
Jeho predchodcom bol slovami A. Máteffyho
projekt STROP II, ktorý vyvinuli v Česku a
po rozdelení štátov sme ho „zdedili“. „Problémom tohto systému bolo, že skelet veže
bol slabo vystužený a pri vysokej kadencii
kanóna, keď začal strieľať, celú vežu rozochvelo a automatické zameriavanie zlyhalo,“ vysvetľuje A. Máteffy. Zdedený systém
spevnila firma Konštrukta Trenčín a vyvinula
nový stroj na podvozku húfnice Zuzany v
slovenskej verzii BRAMS. „Prvý kus skeletu
foto: Tomáš Bouchal
veže sme s mojím tímom vyrobili v PPS-ke aj
za účasti konštruktéra z trenčianskej firmy.
Lenže výroba ďalších 5 kusov prototypu sa
nekonala, vtedajšie vedenie fabriky sa nedohodlo na cene,“ opisuje A. Máteffy.
Prežili sme
Špeciálna výroba na kolenách
Dôvodom, prečo sa PPS-ka preorientovala aj
na inú ako špeciálnu výrobu, bola zbrojárska
konverzia. V rámci nej sa zastavila výroba
vo všetkých strategických podnikoch
na Slovensku - ktorými boli zbrojovky. Rok
1990 bol podľa S. Ľuptáka obdobím zlomových okamihov. „Bol to začiatok problémov.
Detva nebola ostrov. Zo známych zbrojárskych trojičiek Dubnica nad Váhom, Martin
a Detva v podstate ani jedna firma nepokračovala vo výrobe normálne.“
Od roku 1990, pokiaľ boli strojárne štátnym
podnikom, podľa S. Ľuptáka urobili dosadené
manažmenty rôzne pokusy o privatizáciu.
Neskôr sa štátny podnik zmenil na akciovku
PPS Detva a.s., no tá sa kvôli zastaveniu
zbrojárskej výroby a rozkolísaným tradičným
trhom dostala v r. 1997 do platobnej neschopnosti. V r. 1998 bol vyhlásený konkurz
a podnik i s časťou dlhov prevzala firma PPS
Detva Holding a.s.
aj inde. „Myslím si, že do istej miery to boli
kroky majiteľov spoločnosti DMD Holding
Trenčín. Tá vlastnila podnik tesne pred
konkurzom.“
Podľa S. Ľuptáka bolo obdobie pred konkurzom veľmi ťažké. „Ľudia nedostali 4 – 5 mesiacov výplaty.“ Ing. Kúdelka dodáva: „Firma
bola odstavovaná od elektriny a plynu.“ Aby
dodávky úplne nezastali, faktúry za energie
boli hradené s pomocou firiem Komatsu
a Cesab.
Rozhodovalo sa o tom, či strojárne pôjdu
do konkurzu. „My ako odborári sme dávali
návrh na konkurz,“ spomína S. Ľupták. Na jar
2002 bol nakoniec vyhlásený konkurz na PPS
Detva Holding a.s. (Pokračovanie nabudúce).
foto: archív PPS Group a. s.
Dobré a zlé časy
Prečo došlo k ďalšiemu konkurzu? Ing.
Jaroslav Kúdelka, riaditeľ útvaru investícií
hovorí, že po revolúcii to všetko bolo naštartované celkom dobre. Či už išlo o hľadanie
spolupráce so zahraničnými odberateľmi
ako JOHN DEERE, BITELLI SIMA, KOMATSU či
VOLVO, projekty výroby náprav pre KAROSU alebo uzatvorenie licenčnej zmluvy na
výrobu vysokozdvižných vozíkov s Talianskou
firmou CESAB. Pripravovala sa výroba nových
finálnych výrobkov pre stavebný priemysel,
poľnohospodárstvo až po výrobu prototypov.
„Neskôr KAROSU Vysoké Mýto kúpil investor,
ktorý nechcel nápravy od nás, kupoval ich
v Taliansku. Prišli sme o veľkú zákazku, ktorá
dávala robotu ľuďom v Hale 4. V rámci spolupráce s VOLVOM, pre ktoré sme robili rámy
na dumpre, vznikli kvalitatívne problémy
a platili sa veľké peniaze za reklamácie. KOMATSU, VOLVU aj ostatným odberateľom sa
zároveň prestalo dariť, nám ubudla robota.
Z odbytových dôvodov sa podstatne znižovala výroba nakladačov a robotov, až sa
zastavila. Nastalo takmer úplné zastavenie
špeciálnej výroby,“ opisuje J. Kúdelka.
Strojárne v druhom konkurze
Strojárne opäť prestali byť schopné platiť
svoje záväzky. S. Ľupták si myslí, že okrem
zbrojnej konverzie bola príčina problémov
Vysokozdvižný vozík PPS SV 30 z roku 1992, obsluha Matúš Baculík, OTS.
číslo 4 číslo
/ október
20132013
1 / marec
9
Čím žijeme
ANKETA
Zamestnancov PPS-ky sme sa tentoraz opýtali:
1. Pamätáte si na časy konkurzov v podpolianskych strojárňach, keď podniku hrozil zánik?
A na udalosti v roku 2003: blokáciu „Detvianskeho mosta“ odborármi a zamestnancami
a odpredaj podniku novým majiteľom? Poznáte túto časť histórie strojární?
2. Ako sa vám pracuje v PPS Group a. s. a ako vidíte svoju budúcnosť v tejto firme?
Ján Nôška, údržba:
1. Spomínam si na to
obdobie preto, že otca
prepustili dva roky
pred dôchodkom. Bolo
to ťažké. Nakoniec sa
dočkal svojich peňazí
– aj keď len pár rokov
dozadu.
2. Po štyroch odrobených rokoch v PPS-ke
a ročnej pauze som tu znovu odrobil rok. Keďže mám 44 rokov a aj vzhľadom na situáciu
naokolo si už robotu nemôžem veľmi vyberať. Snažil by som sa zotrvať tu do dôchodku.
Podmienky tu mám. Plat síce nie je ideálny,
no robil som aj za menšie peniaze, v školstve.
Keď som sem ako bývalý učiteľ nastúpil,
platovo to bol krásny skok hore.
Milan, výrobný úsek:
2. Či tu vidím svoju budúcnosť, je ťažko
povedať, to vidia skôr tí vyššie postavení odo
mňa. Keďže do toho nevidím, neviem, či mi
vôbec môžu navýšiť plat, alebo nie. Že by
na tieto otázky mal vedieť odpovedať môj
nadriadený? Á, tu nikto nič nevie.
J. K., výrobný úsek:
1. Bolo to už dávno, manželka je od tej doby
stále nezamestnaná, prepustili nás oboch.
Vtedy som robil sústružníka.
2. Uvidím, čo ešte bude a či zotrvám až
do penzie. Zatiaľ tu podmienky pre to mám,
aj keď po tých 40 rokoch, čo tu pracujem
je môj základný plat 525 eur. A to je podľa
mňa málo, aj keď k tomu idú ešte odmeny a
prémie.
E. K., Hala 4:
1. Videl som, čo bolo vtedy v televíznych
novinách.
10
2. Robím tu pol roka, nie je to veľa, ale
samozrejme, kto by nechcel vydržať na jednom mieste do penzie. Zatiaľ som spokojný.
Budúcnosť? Ťažko povedať, lebo sa to môže
rýchlo zmeniť. Záleží to aj od svetového trhu,
ak bude zlá situácia, môžeme sa snažiť ako
chceme.
Ľubica Kýpeťová,
skladníčka:
1. Na tie udalosti si
pamätám, dúfajme, že
sa to už nikdy nestane.
Vtedy tu robil môj manžel, ktorého prepustili.
Šťastie, že ľudia o svoje
peniaze celkom neprišli, aj keď ich potom už
dostali krátené.
2. Bola by som veľmi rada, keby sa firme
darilo a stále boli objednávky, aj preto, že
z našej rodiny tu nepracujem iba ja. Sama
som tu 5 rokov a som spokojná. Veľmi rada
by som zotrvala aj do dôchodku. Som vo
veku, keď ma už nezamestnajú ak by ma prepustili. A po ďalšie, mala som omnoho horšiu
prácu ako teraz, robila som predavačku, takže som sa zmene veľmi potešila. Netvrdím,
že by sa tu nedalo nič zmeniť k lepšiemu, ale
to prinesie čas.
A. M., nevýrobný úsek:
1. Boli to ťažké časy. Robil som tu od roku
1987 do roku 2001. Prepustili ma, bol som
na úrade práce, bolo to zlé, hlavne pre moju
rodinu. Preto som bol rád, keď ma sem znova zavolali pracovať.
2. Každý je optimista, chce, aby tu výroba
stále bežala a určite každý by tu chcel vydržať
aj do dôchodku. Je však veľa súkromných
firiem, ktoré ponúkajú niektoré rovnaké
roboty ako tu. Preto je to kolísavé. Zmluvy
sa robia na tri - šesť mesiacov a iní nám berú
robotu. Peňazí nie je veľa, všetko je drahé
a platy sú nízke na to všetko, čo musíme platiť: hlavne na energie alebo na deti v školách.
Ale myslím si, že v porovnaní s platmi
v regióne to nie až také zlé.
M. I., majster na úseku energetiky:
2. Z môjho pohľadu je tu dosť práce aj čo
vylepšovať, myslím firmu, aj osobnostne. Je
badať , že tu bol útlm. Do investícií sa môže
ísť smelo, pretože doba už je niekde inde, aj
technológie sú už niekde inde. Potrebné je
získavať aj nové zákazky. Ale tiež si myslím,
že je to tu energeticky náročné oproti iným
firmám, dá sa ešte šetriť. Znižovaním spotreby energií sa dajú znižovať náklady a zefektívňovať výroba. Tu vidím rezervy. Osobne si
viem predstaviť, že by som v PPS-ke zotrval
viacej rokov.
Róbert Kučera, pálič:
1. Pamätám si na tú
dobu, aj ja som tu
skončil kedysi pred
rokmi počas prvého
prepúšťania. Nakoniec
som sa dočkal aj svojich
peňazí, veď som sa
za tým aj nachodil.
Možno, že sme ako podpolianske strojárne
prežili vďaka svojej kvalitnej výrobe a zrejme
aj preto, že sa tu niekto stará o obchod.
2. Keď už táto firma toľké roky funguje, hádam to pôjde aj ďalej, uvidíme. Zohnať prácu
tu na okolí naozaj nie je ľahké. Zatiaľ som
spokojný, práca nie je zlá, kolektív dobrý,
uvidíme, ako to bude s financiami, ešte len
čakám na prvú výplatu.
Robotník, 53 rokov:
1. Robil som tu od roku 1986 do roku 2002.
Doprava sa rušila, tak ma prepustili. Znovu
som sa vrátil pred dvomi rokmi. Bolo to
vtedy kadejaké, zostalo tu asi 400 ľudí.
2. Ťažko povedať, či tu vydržím do dôchodku,
Z archívu
ale chcel by som. Bolo by to ideálne, veď
mám už 53 rokov. Je tu čo zlepšovať. Ale desať rokov som robil u iného súkromníka, tam
to bolo všelijaké a nie veľmi dobré.
Anton Šohajda, energetika:
1.Pamätám si na tú
dobu. Svoje peniaze
ľudia nakoniec dostali
z garančného fondu.
PPS-ka prežila najskôr
vďaka tým, čo ju kúpili.
2. Naša ďalšia budúcnosť závisí od výrobného programu a
od akcionárov, či to chcú nechať, predať...
Nemám takéto informácie. Som rád, že mám
robotu a že za ňou nemusím ďaleko jazdiť.
Robím tu od roku 1989 a mám vyše 50 rokov.
Ak by to bolo možné, zostal by som tu až do
dôchodku, veď kto už zoberie starého chlapa
(smiech). Za tých 20 rokov už viem čo mám
robiť a so svojou robotou som spokojný, aj
mám za ňu zaplatené. A či mám plat dostatočný, to posudzuje môj vedúci (úsmev).
Robotník, 49 rokov:
2. Ja si tu svoju budúcnosť nepredstavujem vôbec. Fabrika by mohla fungovať,
ale kompletne by som vymenil vrcholový
manažment. Ako už vo februári vedel to, že
nebudú koncoročné odmeny? Myslím si, že
tie peniaze, ktoré na to boli, si rozdelili ľudia
z vrcholového manažmentu. Pritom nemuseli peniaze rozdeliť všetkým, ale aspoň ľuďom
pred celozávodnou dovolenkou poprihadzovať, aby bolo aspoň na pivo.
Osobne som so svojou robotou spokojný,
vzhľadom na rozsah práce aj na môj vek. Ale
keby tu mohol šéfovať niekto iný, napríklad
spolumajiteľ zo Švédska. S ním sa dá rozprávať. Keby šéfoval, asi by tu bolo iné pracovné
tempo a pracovalo by tu asi aj menej ľudí,
ale zase by mali viac peňazí.
Na druhej strane, robil som aj inde, skoro 25
rokov v Lovinobani. Tam bolo najviac peňazí
a na všetko, kým bol starý, komunistický manažment. A u troch súkromníkov, kde som sa
živil s kelňou, to bolo ešte horšie. Tu v PPS-ke
je dobré, že človeka aspoň obujú, oblečú,
nachovajú a bazírujú na bezpečnosti.
NÁVRATY
DO ARCHÍVU
Podpoliansky strojár začal
vychádzať 5. januára 1955.
Musíme uznať, že váš – náš
časopis má už za sebou pekný kus histórie.
Preto sme sa rozhodli na titulnú stranu nášho terajšieho časopisu, ktorý píše 2. ročník,
pridať informáciu „vychádza od roku 1955“.
No nielen to. Vytvorili sme novú retro rubriku, v ktorej budeme oprašovať staré stránky
archívnych čísel podnikového periodika.
Podpoliansky strojár vychádzal 37 rokov
až do 1. novembra 1992, kedy ho zrušilo
vtedajšie vedenie holdingového podniku. Tak
sa o tom vo svojom poslednom príhovore
zmieňuje posledná vedúca redaktorka Mgr.
Mária Moravcová. Počas jej pôsobenia
v redakcii sa noviny vychádzajúce raz za dva
týždne vždy v piatok, tlačili priamo vo fabrike, v reprografickom stredisku. Redakciu ešte
tvorili samostatná redaktorka Jana Ružičková
– fotografka Mária Longajová a výtvarníčka
Anna Chabadová.
Vydávanie Podpolianskeho strojára bolo
minulosťou až do vlaňajška. Keďže pre
vedenie PPS-ky je dôležité informovať svojich
zamestnancov o dianí v spoločnosti a moderný časopis je súčasťou podnikovej kultúry, od
začiatku roku 2012 obnovilo jeho vydávanie.
V snahe neustáleho zlepšovania časopis
pre vás pripravuje od začiatku roku 2013
opäť nová redakcia. Ako ste si zrejme všimli,
vychádza častejšie a my sa snažíme, aby bol
stále lepší. Preto uvítame, ak nám budete
písať svoje pripomienky! Napríklad e-mailom
na adresu [email protected] . Ďakujeme.
Dnes vám prinášame podoby hlavičiek, pod
akými roky vychádzal časopis Podpoliansky
strojár.
číslo 4 číslo
/ október
20132013
1 / marec
11
Kto sú podnikoví hazardéri?
Všetky chyby niečo stoja. Aj PPS-ku vychádzajú nekvalitné výrobky poriadne draho. Vinníci
sa často bránia zodpovednosti. No nie sú to iba peniaze a čas, ktoré musíme vynakladať
za reklamácie a opravy nepodarkov, ktoré je možné opraviť. Nemenej vážne je, keď firma
stráca svoje dobré meno. V tomto roku, roku kvality, to pracovníkom vo výrobe neustále
zdôrazňujú aj supervízori, aj majstri.
Za to čo robíme, zodpovedáme
Malo by sa stať samozrejmosťou, aby si
každý strážil, ako odvádza svoju prácu a keď
skončí, skontroloval si jej výsledok. Zamestnanec dostáva mzdu, je teda zodpovedný
za to, čo vyrobí. Každý mesiac to kontrolujú
aj supervízori a majstri a za nekvalitnú prácu
môžu navrhnúť určité krátenie odmien.
„Majstrom pripomíname, aby trestali vinníkov za chyby. Musia mať rešpekt pred svojou
dielňou. Ak to tak nebude, ľudia nebudú
chcieť preberať za svoje chyby zodpovednosť,“ konštatuje riaditeľ úseku kvality Ing.
Vladimír Ľalík. A to sa aj stáva. Zamestnanci
sa zvyknú brániť, vraj ich nikto nepoučil
o tom, že nesú zodpovednosť za to, čo robia.
Kedy škody zaplatíme všetci
Náhrady škôd v rámci internej aj externej
kvality rieši škodová komisia. „To v prípadoch, keď poznáme vinníka. Často je však
ťažké zistiť, kto urobil chybu. V takomto
prípade idú škody na vrub firmy, lebo zákazníka nezaujíma, kto chybu spôsobil a že
ho nevieme odhaliť,“ hovorí Ing. Ľalík. Ak sa
vinník nenájde, na náhradu škody sa obrazne
povedané, „poskladáme“ všetci v PPS-ke.
Zákazníkom nechceme vyrábať problémy
Supervízor u nášho najvýznamnejšieho zákazníka TSP, ATLAS COPCO Ing. Peter Šuhajda
hovorí, že práve v roku kvality riešia problematiku ne/kvality s pracovníkmi omnoho
intenzívnejšie ako v minulosti. „Pracovníkov
upozorníme na každú reklamáciu od zákazníka, aj na to, čo reklamácie PPS-ke spôsobujú.
Napríklad, že zákazníkovi vytvárame problém
v prípade, ak oneskorene dodá ďalšiemu
zákazníkovi komponent, ktorý sme u nás nevyrobili načas. A vždy pripomíname, že ujma
nemusí byť len finančná.“
Každý sa podieľa na vizitke firmy
Ing. Šuhajda dopĺňa, že projekt TSP, ATLAS
COPCO nie je zatiaľ sprípravkovaný tak, ako
iné projekty. Zvarence sa skladajú z obrovského množstva položiek (často aj 400
detailov na jeden rám), a preto tu ešte viac
zohráva svoju úlohu ľudský faktor – a ľudská
omylnosť. K tomu sa pridáva tlak na rýchlosť
výroby, čo spôsobuje pracovníkom stres.
„Napriek tomu ľudia vedia, že za kvalitu
svojej práce v prvom rade zodpovedajú oni.
No nie sú ešte úplne zžití s tým, že to nie je
iba ich vizitka, ale vizitka celej firmy. Tým pádom hazardujú s menom celej spoločnosti,“
dodáva Ing. Šuhajda.
Aj povesť je dôležitá
Keď nám niekto vráti výrobok za 10 tisíc eur
a my ho opravíme, 10 tisíc eur sa síce nestratí, no musíme si pripočítať náklady na opravu
a čas, ktorý tomu ľudia venujú. A peniaze
za výrobok dostaneme fakticky neskôr, uvádza príklad Ing. Ľalík. Zároveň však konštatuje: „Ale opakujúce sa reklamácie oslabujú
našu povesť, to si musí každý uvedomiť.
Najhoršie je, ak si zákazník kvôli nespokojnosti s našimi nekvalitnými výrobkami začne
hľadať iného dodávateľa a odíde.“
Náklady za reklamácie za 1.polrok 2013
(celá spoločnosť):
-
Náklady na reklamácie za január –
jún 2013 = 31 796 €, z toho náklady na opravy u zákazníka = 7136 €, náklady na opravu
vrátených kusov v PPS Group – 4 459 €.
(Zvyšok tvoria náklady na vrátené produkty).
-
Náklady na internú nekvalitu
(opraviteľné nepodarky) od januára do júna
2013 (zatiaľ zaevidované v systéme QAD)
= 9 174 €.
-
Náklady na internú nekvalitu (neopraviteľné nepodarky) od januára do júna
2013 = 7 054,19 €.
-
Náklady na reklamácie od zákazníkov v rokoch 2010 – 2011, na ktoré prišla
faktúra a boli zúčtované v roku 2013
= 5 551,50 €.
4 111 2 3
Chyby iné
9
3 1
8
Chyby dokumentácie
11
Chyby lakovania
11
12
Chyby opracovania
111
8
1
Chyby zabrusovania
Chyby zvárania
12 2
Chyby ustavenia
18
35
30
25
20
15
10
5
0
2
Počet reklamovaných výrobkov
5
foto: Unio Solutions
Kontroly vo výrobe sú dôležité.
Transport
ÚPV
TPV
Expedícia
Nákup
Kooperácie
Zvarovňa AC H3
Zvarovňa AC H5
Montáž AC H5
Zvarovňa AC H6
Lakovňa H5
Finálne opracovanie
Obrobňa H4
Príprava materiálu H6
Ako príklad sme pripravili prehľad reklamácií podľa stredísk nášho najvýznamnejšieho zákazníka TSP, ATLAS COPCO za 1. polrok 2013.
Julio Franco (vpravo) a jeho tím s naším časopisom pri logu automobilky, ktorá čoskoro odštartuje výrobu.
Zo zákulisia mexickej automobilky
Možno aj v čoskoro novootvorenej fabrike
na výrobu áut značky Mazda v mexickom
meste Salamanca budú raz mať podobný
časopis ako je ten náš. Zamestnanci Mazdy
sa s Podpolianskym strojárom zatiaľ aspoň
odfotili... My sme sa dozvedeli niečo
zo zákulisia budúcej výroby a zisťovali sme,
v akých podmienkach tu budú ľudia pracovať.
Nič pre Európanov
V tomto závode nájde uplatnenie dovedna
4000 pracovníkov zameraných na výrobu
áut Mazda 2 a Mazda 3. Do Európy sa však
vozidlá zatiaľ nedostanú. Povedal nám to
Julio Franco, jeden z vedúcich pracovníkov
predaja. „Autá budú určené hlavne pre mexický trh, no aj do Spojených štátov amerických či do niektorých krajín Strednej Ameriky
a Južnej Ameriky,“ upresnil.
Od pondelka do soboty
Vyrábať sa bude možno už od decembra
tohto roku, napriek oficiálnym plánom začať
v januári 2014. Spočiatku by výrobné linky
malo opúšťať 40 áut či motorov za hodinu.
Teda 400 motorov alebo áut za deň, ak budú
v automobilke pracovať 10 hodín denne.
Prečo desať? Nuž v Mexiku má štandardný
pracovný týždeň 48 hodín, teda zamestnanci
s 8 hodinovou pracovnou dobou robia aj
v soboty. Ale niekedy spoločnosti prerozdelia
sobotňajšiu prácu od pondelka do piatka
a vtedy má každý deň 10 pracovných hodín.
foto: Unio Solutions
„Momentálne pracujú v našom závode 10
hodín denne iba niektoré úseky, hlavne
oblasť údržby,“ hovorí Julio Franco.
Pre porovnanie, v závode KIA Motors Slovakia pri Žiline momentálne pracujú na 3 zmeny od pondelka do piatku. Za deň vyrobia
1350 áut, povedal nám hovorca spoločnosti
Jozef Bačé.
Zarábame viac
Priemerná mzda robotníkov vo výrobe je iba
300 eur za mesiac, platy sú vyššie pri stúpajúcej úrovni vykonávanej práce. Zamestnanosť sa v tejto oblasti Mexika zvyšuje, prišla
sem vyrábať aj automobilka Honda
a pôsobí tu aj niekoľko subdodávateľov
oboch automobiliek.
BLAHOŽELÁME
Pracovné jubileá
Priezvisko
Pálka
Bystriansky
Melich
Meno
Jozef
Ing.
Luděk Ing.
Jozef
Stredisko
TPV
TPV
Údržba areálu
Pracovná pozícia
Samostatný odborný technický pracovník
Vývojový pracovník špecialista
Stavebný strojník
Odpracované roky k dátumu
30
1.8.
35
1.8.
40
18.9.
Životné jubileá
Priezvisko
Oláh
Strečko
Smutná
Hriň
Orság
Pohorelcová
Lapiň
Kalamár
Prokša
Ľupták
Hakel
Melich
Meno
Ľubomír
Juraj
Anna
Stanislav
Ján
Ing.
Ľubomíra
Jozef
Jozef
Peter
Ing.
Jozef
Pavel
Ján
Stredisko
Zvarovňa H3
Zvarovňa H6
Lakovňa
Obrobňa
TPV
Náradie a materiál
Zvarovňa H5
Obrobňa
Údžba strojov a zariadení
Lakovňa
Obrobňa
Obrobňa
Pracovný pozícia
Vek
Strojný zámočník-stehár
50
Strojný zámočník-stehár 50
Lakovačka - pomocná
55
Horizontkár, vŕtač
55
Vedúci technický pracovník 55
Skladníčka
55
Zvárač kovov
55
Zvárač kovov
60
Referent špecialista
60
Viazač bremien
60
Frézar
60
Strojárenský robotník -brusič60
k mesiacu
august
september
august
august
august
september
september
august
august
september
september
september
číslo 4 číslo
/ október
20132013
1 / marec
13
Užitočné info / Zábava
JESENNÝ
HOROSKOP
Baran - (21.3. - 20.4)
Jesenné dni vám na počudovanie prinesú vylepšenie vášho zdravotného stavu. Za týmto
faktom bude zrejme stáť spokojný partnerský život a v ňom rozšírenie vašich obzorov.
Objavíte nové, duševné i telesné dimenzie
vášho vzťahu, ktoré ho určite obohatia...
Býk - (21.4. - 21.5.)
Veľmi dobre si v tomto období preverujte
ľudí, s ktorými sa stretávate a komunikujete.
Takisto buďte obozretní pri obchodných transakciách či pri nástupe do nového zamestnania. Ak ste ešte nestihli dovolenku, určite si
doprajte niekoľko dní voľna.
Blíženci - (22.5. - 21.6.)
Čakajú vás týždne plné zmien a možno aj
osudových udalostí. Pocítite prílev energie
a chuť začať niečo nové. V oblasti lásky zažijete mnoho vzrušujúcich chvíľ a partnerské
vzťahy prejdú skúškami. Začnite teraz viac
pracovať na svojej trpezlivosti.
Rak – (22.6. - 22.7.)
Pre vaše znamenie teraz prichádzajú priaznivé dni na cestovanie, štúdium a rozširovanie
vlastných obzorov. Financie dostanú tiež
zelenú, ale zdá sa, že vás bude viac tešiť
zarábať ako míňať. Ľudia bez práce by mali
mať teraz väčšie šance niečo si nájsť.
Lev – (23.7. – 23.8)
Rodina by teraz u vás mala byť na prvom
mieste pred prácou a kariérou. Harmonické
vzťahy s najbližšími vás zbavia mnohých
citových záťaží, preto urobte v tejto sfére
maximum. Doprajte si aj oddych alebo nejaké spoločenské vyžitie s blízkymi priateľmi.
Panna – (24.8. – 23.9.)
V tomto čase budete musieť vyriešiť dávne
rodinné spory, lebo inak si zablokujete prílev
energie do všetkých oblastí života. Ak sa vám
to podarí, dajte priestor svojím nápadom
i kreativite a nie je vylúčené, že zarobíte
celkom slušné peniaze.
14
Územie záhradkárov
Užitočné informácie
Doprajme záhrade jesenné hnojivá:
Pohotovosť lekární v Detve
Záhradné rastliny i trávnik potrebujú minerálne látky, a najmä zvýšené množstvo
draslíka. Vhodné sú vodorozpustné hnojivá,
napr. Hortilon Premium - Jesenná výživa
a podobne.
5. - 6. október : Lekáreň Opál, Záhradná ul. 5,
zdravotné stredisko
Skladovanie ovocia:
19. - 20. október : Lekáreň U Galena, Tajovského 5, Detva - Poliklinika
Ak naskladovanie použijeme pivnicu, vyčistime ju, vybieľme a vysírme. Skladujeme len
zdravé plody, nahnité hneď odstraňujeme.
Pivnicu dobre vetráme, aby sa priestor ochladil a zvlhčil. Ovocie skladujeme aj sušením,
muštovaním, prípravou kompótov, marmelád, lekváru ...
Ochrana úrody zeleniny pred chladom:
Karfiol, ktorý nevytvorí do konca septembra
ružice na zber, chránime pred prvými mrazíkmi. Biela netkaná textília to zvládne až
do -4° C. Môžeme použiť aj prenosné fóliové
kryty a rukávce. Citlivé tekvice schováme
hneď pri prvej signalizácii poklesu teplôt. Cukety a tekvice dobre dozrejú aj po odtrhnutí
a na chránenom, ale dobre vetranom mieste
vydržia až do decembra. Prvý mráz znehodnotí plody paradajok, obalíme ich netkanou
textíliou a fóliou, alebo odtrhneme a necháme v teple dozrieť. Melóny sa dajú skladovať
aj 2 až 3 mesiace po zbere.
JARABINOVÝ LIKÉR
Potrebujeme:
Čistú šťavu z 2 kg čiernych jarabín, 1 vanilkový cukor, 1 škoricový cukor, 1 a ¼ kg cukru,
1 l rumu.
Postup:
Šťavu zmiešame s ¾ l vody, s vanilkovým
a škoricovým cukrom a prudko varíme 10
minút. Potom pridáme cukor a za stáleho
miešania varíme ďalších 10 minút. Hrniec
dáme schladiť do vody a do vychladnutej šťavy pridáme rum. Stáčame do umytých fliaš
cez husté sitko, uzavrieme a necháme uležať.
-jl-
12. - 13. október : Lekáreň Centrum, Štefánikova ul., Nový polyfunkčný dom
26. - 27. október : Lekáreň Sv. Antona, Nám.
SNP 5, Detva - Stará Detva
1. november : Lekáreň Schneider, Štúrova
3216, Detva, Hypermarket Tesco Detva
2. - 3. november : Lekáreň Camilca, Kpt. Nálepku 10, Detva, LDCH - bývalá pôrodnica
9. - 10. november : Lekáreň Schneider, Štúrova 3216, Detva, Hypermarket Tesco Detva
16. - 17. november : Lekáreň Opál, Záhradná
ul. 5, zdravotné stredisko
Zdroj: www.bbsk.sk
Pozvánky
Kultúrne centrum Detva
Dni mesta Detva
Uskutočnia sa na Námestí SNP od 4. do 6.
10. 2013 pri príležitosti 375. výročia založenia obce. V piatok 4. 10. sa koná Partizánska
prehliadka ako spomienka na 69. výročie
konania jedinej prehliadky partizánskych
a povstaleckých vojsk počas SNP v Detve.
Detviansky jarmok trvajúci od 5. do 6. 10. je
zahrnutý do mestských osláv. Ako tradične
ho v sobotu na Námestí SNP otvoria Mažoretky tanečnej skupiny TREND z Prievidze
(niekoľkonásobné majsterky Slovenska, viackrát postúpili na majstrovstvá Európy), ktoré
spolupracujú s rôznymi dychovými orchestrami. Aj s našou dychovou hudbou Detva
pôsobiacou už 58 rokov, ktorá má na konte
Užitočné info / Zábava
Váhy – (24.9. – 23.10)
mnohé ocenenia a jej oživením sú speváčky
A. Hudecová aj A. Ľalíková.
Ťahákom dňa bude vystúpenie známej
hudobnej skupiny LOJZO (skratka pre Ľudový
orchester jednoduchej zábavy obyvateľstva),
ktorá predala viac ako 300-tisíc hudobných
nosičov, preslávila sa vtipnými textami a
vystúpeniami v teplákoch. Známe sú hity
Každý deň budú vraj Vianoce či Štronzo, alebo Že mi je ľúto (v spolupráci s Elánom). Žiaľ,
v roku 2006 podľahol zákernej chorobe líder
a spevák Marián Kochanský.
Počas dňa vystúpia aj víťazi májového 42.
ročníka regionálneho festivalu detí v speve
detskej a populárnej piesne Zlatý kľúčik V.
Beskydiarová, M. Senková, V. Jacková, K.
Sujová, L. Jígerská (všetci zo ZŠ Detva), M.
Kováč. Priestor dostane tiež súkromné CVČ
Detva a hudobná skupina NO 5 zo Zvolena
preslávená ešte v 80. rokoch minulého storočia skladbami ako Snehulienka či Taxikár
milencov. Po odmlke začala znovu fungovať
v roku 2009.
V nedeľu na Námestí SNP uvedie Divadlo
Bez opony Banská Bystrica známu veselohru
Na skle maľované s kvalitnými hereckými
a speváckymi výkonmi. Hudobné podklady
piesní známych celým generáciám nanovo
naaranžoval líder kapely No Name Igor
Timko. Vystúpia aj Podpolianski rozkazovači
- tanečníci z Podpoľania a z iných regiónov
a Crazy rock Detva - Klub akrobatického rock
´n´ rollu z Detvy. Úspešní sú členovia Majka
Lorinčiková a Sean Kasumovič, Monika
Rezníková a Marta Kováčová. Miroslav Lalík
a Barborka Kuklišová sú momentálne medzi
päťdesiatkou najlepších tanečníkov sveta.
Jiloskero hangóro
V kultúrnom dome pri kostole 19.10. zažijete
21. ročník celoslovenského festivalu rómskej
kultúry.
Podujatia Podpolianskeho osvetového
strediska (POS) vo Zvolene:
S čipkou ma baví svet
Tvrdí Marta Onufráková, ktorá predstavuje
v POS-ke ľudové remeslá počas vlastnej
výstavy paličkovanej čipky do 11.10.
Gorazdove dni
XII. ročník Gorazdových dni chrámovej piesne a sakrálnej výtvarnej tvorby sa uskutoční
vo Zvolene od 1. do 19. 11. (bližšie info na
plagátoch).
Umelecká fotografia
Už 38. ročník celoslovenskej výstavy umeleckej fotografie Zväzu slovenských fotografov
môžete navštíviť 4. – 29. 11. v POS Zvolen.
TEKVICOVÉ
VARIÁCIE
Preveria sa vaše vzťahy s kolegami, susedmi
a v neposlednom rade i s priateľmi. So životným partnerom sa pustíte do nového projektu, ktorý prehĺbi, ale aj upevní váš vzťah.
Nezabudnite sa tešiť z maličkostí. Čakajú vás
príjemné dni plné pokoja a harmónie.
Škorpión – (24.10. – 22.11.)
Korenistá tekvicová polievka
Potrebujeme:
900 g tekvice pokrájanej na plátky, 4 jablká,
2 lyžičky olivového oleja, 1 veľkú cibuľu,
1 veľký zemiak, 2 lyžičky karí korenia, 1 lyžičku mletého ďumbiera (po česky zázvoru),
1 lyžičku soli, ½ lyžičky škorice, 1 šálku netučného mlieka.
Vo veľkom hrnci asi 5 minút pražíme na rozohriatom oleji cibuľu pokrájanú nadrobno.
Ošúpeme a na plátky pokrájame 3 a pol jablka, zvyšnú polovicu si odložíme na ozdobu.
Jablká pridáme do hrnca spolu s tekvicou,
zemiakom pokrájaným na tenké plátky,
karí korením, ďumbierom, soľou a škoricou. Zalejeme 3 šálkami vody, prikryjeme
a varíme na slabom ohni 30 minút až kým
tekvica zmäkne. Potom zmes rozmixujeme
dohladka, pridáme mlieko a prešľaháme, na
slabom ohni prehrejeme. Ozdobíme zvyšnou
polovicou jablka a ak chceme, aj nadrobno
nasekanými a opraženými kešu orechmi.
Pikantná tekvica na hriankach
Začiatkom septembra príde k podstatným
zmenám vo vašej firme, čo ovplyvní vaše
najbližšie obdobie. Váš životný partner bude
pre vás v tomto čase veľkou oporou. Dajte
mu teda pocítiť, že je dôležitým a nenahraditeľným človekom vášho života.
Strelec – (23.11. – 21.12.)
Uplynulé týždne boli skúškou vašej trpezlivosti, ktorá vás mala naučiť pokore. Nemôžete očakávať, že všetci budú robiť iba to, čo
chcete vy. Pokúste sa ujasniť, čo vlastne
v živote chcete a čo ste pre svoje ciele ochotní a pripravení urobiť.
Kozorožec – (22.12. – 20.1.)
Hoci meditovanie či očista ducha je pre
vaše znamenie neznámy pojem a takmer
neprijateľná záležitosť, skúste túto bariéru
prekonať. Duchovné cvičenia a relaxácia sú
pre vás teraz veľmi prospešné a pomôžu vám
výrazne zmeniť život k lepšiemu.
Vodnár – (21.1. – 19.2.)
Potrebujeme (na 10 porcií):
1 menšiu tekvicu, 4 kápie, 4 cibule, 10
paradajok, 4 strúčiky cesnaku, 3 lyžičky soli,
3 lyžičky vegety, 3 chilli papričky, 2 lyžičky
mletej pálivej papriky, 1 dl oleja, 2 lyžice
octu, 1 lyžicu horčice, 1 lyžicu paradajkového
pretlaku.
V medziľudských vzťahoch sa ešte stále máte
čo učiť. Nevyriešené záležitosti si dajte čím
skôr do poriadku. Možno sa budete musieť
vzdať určitého pohodlia alebo zaužívaných
vecí, no skúste si uvedomiť, že nikto nemá
celkom dokonalý život bez starostí.
Postup:
Na dne väčšieho hrnca na oleji opražíme
posekanú cibuľu, pridáme cesnak, nastrúhanú tekvicu, pokrájanú zeleninu. Pomaly
dusíme, zelenina pustí šťavu, a potom pomaly varíme, aby sa voda zo šťavy odparovala.
Pridáme koreniny, chilli a zvyšok prísad. Keď
to všetko zhustne, ponorným mixérom zmes
rozmixujeme nahladko a plníme do pohárov.
Zatvoríme a ešte horúce otáčame hore
dnom, netreba ani sterilizovať.
Ryby – (20.2. – 20.3.)
Pokúste sa viac sústrediť na svoje sny a menej si všímajte okolie alebo jeho názory. Ak
ste o niečom presvedčení, nedovoľte ľudom
okolo seba, aby vás oberali o nádej a radosť.
Každý má šancu prežiť život tak, ako si ho
vysníval, preto zabojujte aj vy.
číslo 4 číslo
/ október
20132013
1 / marec
Inka GROFČÍKOVÁ
15
Užitočné info / Zábava
priamo ako mňamka v praženici.
RASTÚ!
Čo s nimi?
Hubová sezóna nás nakoniec nesklamala
a – rastú! No sú dobré nielen na klasické
sušenie do vianočnej kapustnice alebo
A „hubovú polievku“, presnejšie vyhubované
možno dostanete od partnera/partnerky aj
bez hubárskeho úlovku... Huby sú úžasné
na spôsob tatárskeho bifteku. V našej rodine
je jeho príprava výsadou chlapov. Takže muži,
zvládnete to bez problémov a budete mať
veľký úspech!
Keďže každý si časom nájde svoje správne
množstvo prísad, neuvádzame ich presne.
Postačia nám čerstvé alebo mrazené huby
(suchohríby, podpňovky, kozáky), cibuľa,
cesnak, vajce, mleté čierne korenie, mletá
alebo drvená rasca, mletá červená
paprika, horčica, kečup, chilli korenie, soľ,
chlieb.
Nakrájané huby povaríme asi 20 minút
v osolenej vode. Potom ich pomelieme
v mlynčeku, prípadne nasekáme ručným
mixérom. Uvarené a pomleté huby preložíme
do misky, pridáme žĺtko z vajíčka, na
drobnejšie nakrájanú cibuľu, čierne korenie,
rascu, červenú papriku, horčicu, kečup, soľ
a kto má rád ostrejšie chute, aj mleté chilli.
Zmes dôkladne premiešame a podľa chuti
pridáme chýbajúce ingrediencie. Hubový
biftek podávame ihneď na hriankach
potretých cesnakom. Dobrú chuť!
Krížovka
Lúštite a vyhrajte!
foto: archív PPS Group a. s.
Tajničku krížovky nám pošlite do konca októbra e-mailom na adresu [email protected] alebo na lístku vhoďte do schránky na osobnej alebo nákladnej vrátnici. Každý z troch výhercov dostane poukážku na nákup tovaru v hodnote 20 eur. Tajnička z minulého čísla znela: "PPS Group vám praje pekné
leto." Výhercovia: 1. Ján Šufliarsky (lakovač, Lakovňa) - získava originálny kovový model bagra Caterpillar (venuje Phoenix Zeppelin), 2. Milan Kvak
(strojný zámočník, Adaptačné centrum), 3. Ladislav Sovák (zámočník stehár, Zvarovňa H6) - obaja získavajú predplatné týždenníka MY: venuje
vydavateľstvo Petitpress.
Podpoliansky strojár.
Štvrťročník pre firemnú komunikáciu. Nepredajné.
Vydáva PPS Group, a. s., Tajovského 7, 962 12 Detva.
Kontakt: Ján Štriho, riaditeľ úseku ľudských zdrojov, kl. 104, [email protected] . Redakcia: Unio Solutions, s. r. o. Kontakt: [email protected] .
Download

Desať rokov dozadu