EUROPASS
ŽIVOTOPIS
OSOBNÉ ÚDAJE
Meno / Priezvisko
Ing. Klasová Slávka
Adresa
B. Němcovej 32, 040 01 Košice
Telefón
055 602 2476
E-mail
Štátna príslušnosť
[email protected]
SR
PRAX
Od-do
Zamestnanie - pracovné zaradenie
Názov a adresa zamestnávateľa
november 2011 – apríl 2012
Asistentka na účtovnom oddelení
Progress, s.r.o. Alžbetina 41
VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA
Od – do
Získaný titul
Hlavné predmety / profesijné
zručnosti
Názov a typ organizácie
poskytujúcej vzdelávanie a prípravu
Od – do
Názov a typ organizácie
poskytujúcej vzdelávanie a prípravu
2007 – 2012
Ing.,
Štúdium ekonómie, zameranie Financie, bankovníctvo a investovanie
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta
2004 – 2007
Gymnázium M. R. Štefánika, L. Novomeského 4, 040 11 Košice,
Od – do 20122007 – 2010
Ďalšie absolvované vzdelávanie
Názov a typ organizácie
poskytujúcej vzdelávanie a prípravu
Kurz anglického jazyka
Štátna jazyková škola, Užhorodská 8, Košice
CUDZIE JAZYKY
Porozumenie
Počúvanie
Ústna interakcia
Písanie
Samostatný ústny
prejav
Anglický jazyk
B2
Samostatná
Skúsená
Samostatná
C1
B2
B2
používateľka
používateľka
používateľka
Samostatná
používateľka
B2
Samostatná
používateľka
Nemecký jazyk
A2
Používateľka
Používateľka
Samostatná
základného B1
A2 základného A2
používateľka
jazyka
jazyka
Používateľka
základného
jazyka
B1
Samostatná
používateľka
OCIÁLNE ZRUČNOSTI
POČÍTAČOVÉ ZRUČNOSTI
ZÁĽUBY
Košice, 18.9.2012
Čítanie
Hovorenie
Komunikatívnosť, kreatívnosť, zodpovednosť
MS Word – pokročilá
MS Excel – pokročilá
MS Powerpoint - pokročilá
SSPSS Clementine Client – základy
PProgram R - základy
Knihy, turistika, šport
Download

Ing. Klasová Slávka