Autorizovaný bezpečnostný a PO technik
Informácie o pracovnom mieste
Miesto práce
Sapa Profily a.s., Žiar nad Hronom
Náplň práce
Zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v spoločnosti v súlade s legislatívnymi požiadavkami
a koordináciu činností a projektov majúcich vplyv na BOZP a PO
Riadi vedúcich zamestnancov a zástupcov zamestnancov v oblasti BOZP a PO
Vykonáva audity, rieši pracovné úrazy, drobné poranenia, prijíma potrebné preventívne opatrenia
Komunikuje so štátnymi orgánmi, pracovnou zdravotnou službou
Pripravuje analýzy rizík
Realizuje školenia zamestnancov, poskytuje odbornú poradenskú činnosť zamestnancom, sleduje
dodržiavanie predpisov v oblasti BOZP a PO
Aktívne podporuje a spolupracuje s výrobnými prevádzkami a oddelením údržby, s ABT z ostatných Sapa
spoločností v rámci korporácie Sapa
Zodpovedá za tvorbu dokumentácie a implementáciu bezpečnostných systémov, za prípravu správ o stave
BOZP a definovaných ukazovateľov
Ponúkaný plat, pracovný čas
Fixný mesačný plat + bonusový systém podľa platnej KZ (dovolenkový a vianočný príspevok), pružný pracovný čas
Druh pracovného pomeru, termín nástupu
Hlavný pracovný pomer, nástup ihneď
Požiadavky na uchádzača
Požadované vzdelanie
Vysokoškolské I. / II. stupňa (technický smer)
Aktívna znalosť anglického jazyka
Odborná spôsobilosť autorizovaného bezpečnostného technika a PO technika (osvedčenia)
Doplňujúce požiadavky na kandidáta
Organizačné a koordinačné schopnosti
Vynikajúce interpersonálne zručnosti
Logické myslenie
Flexibilita, samostatnosť, kreatívnosť
Tímový hráč, zodpovednosť
Minimálne 3-ročné skúsenosti s prácou ABT a PO technika vo výrobnej spoločnosti
Adresa
Sapa Profily a.s., Odd. ľudských zdrojov, Na Vartičke 7, 965 01 Žiar nad Hronom
Svoju žiadosť so štruktúrovaným životopisom pošlite na nižšie uvedenú adresu, prípadne na e-mailovú adresu
[email protected] V žiadosti je potrebné uviesť názov pozície a súhlas so spracovaním osobných údajov
pre účely sprostredkovania zamestnania a uloženia do databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka, alebo
do písomného odvolania v zmysle zákona č. 122/2013 O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.
Tlf. kontakt:
Mgr. Dana Šimová - +421 918 775 245
www adresa:
http://www.sapagroup.com
http://www.sapaprofiles.com/sk
Informácie o spoločnosti
Sapa Profily a.s. je slovenská spoločnosť zaoberajúca sa výrobou a predajom hliníkových profilov. Na Slovensku pôsobí od
roku 1967 a počas tohto obdobia sa vyprofilovala na perspektívnu a modernú spoločnosť pôsobiacu na slovenskom,
českom trhu ako aj trhoch v rámci krajín Európskej únie. Spoločnosť má 320 zamestnancov a ročný obrat predstavuje 55
mil. EUR. Sapa Profily je členom medzinárodnej skupiny Sapa so sídlom v nórskom Osle.
Download

Autorizovaný bezpečnostný a PO technik