1
OBJAVTE SVET
PROFILOV
Prezentácia spoločnosti Sapa Profily a.s.
02/2014
SAPA GROUP
AGENDA
Sapa Group
Spoločný podnik
O spoločnosti Sapa
Sapa v číslach
Sapa Profily
História
Integrovaný manažérsky systém
Stratégia
Naša ponuka a procesy
2
SAPA A HYDRO SA SPOJILI
Orkla
Profily, stavebné
systémy a lisované a
zvárané rúry
3
Hydro
50 %
50 %
Profily, stavebné
systémy a výroba
presných rúr
SVETOVÝ LÍDER V HLINÍKOVÝCH RIEŠENIACH
Nová spoločnosť Sapa spojila činnosti v oblasti lisovania hliníka spoločností Sapa a Hydro. Spolu
tvarujeme svetlejšiu budúcnosť prostredníctvom globálneho dosahu a lokálnej pôsobnosti v rámci našich
organizácií zaoberajúcich sa lisovaním, stavebnými systémami a výrobou presných rúr.
Profily s pridanou hodnotou
Stavebné systémy
Presné rúry
4
SAPA V ČÍSLACH
5
Pôsobenie vo viac ako
Svetový líder
40
krajinách
v hliníkových riešeniach
100+ výrobných jednotiek
5 obchodných oblastí
~ 43 biliónov NOK (tržby)
23 000
zamestnancov
GLOBÁLNY DOSAH, LOKÁLNE PÔSOBENIE
EURÓPA:
AMERIKA:
ÁZIA:
AFRIKA:
Belgicko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko,
Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko,
Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko, Veľká Británia, Ukrajina
Kanada, Mexiko, USA, Argentína, Brazília
Brunej, Čína, India, Japonsko, Južná Kórea, Vietnam
Bahrajn, Južná Afrika, Katar, Maroko, Mozambik, Spojené arabské emiráty
6
AGENDA
Sapa Group
Spoločný podnik
O spoločnosti Sapa
Sapa v číslach
Sapa Profily
História
Integrovaný manažérsky systém
Stratégia
Naša ponuka a procesy
7
VIAC AKO 40 ROKOV SKÚSENOSTÍ
1969
Prvé výrobné zariadenie
Lis č.1
1970
Lis č.2
Sapa akvizícia (Sapa Profily)
Investičný proces
(lisovňa, opracovanie,
EHS, expedičný sklad)
Linka anodickej oxidácie
1973
2007 – 2008
Vybudovanie prevádzky Opracovanie
IKEA (komplexné pracovisko)
2001
Penta (vstup finančnej skupiny)
1997
1972
2006
8
2010
Sapa spoločnosť roka
Začiatok výstavby
haly anodickej oxidácie
2011
Modernizácia
lisu č.2
Certifikačný a transfer audit IMS
Projekty EÚ
1996
Modernizácia linky
anodickej oxidácie
2012
Spustenie haly anodickej oxidácie do prevádzky
Stavebný systém
1994
Modernizácia
lisu č.1
2013
Vytvorenie spoločného podniku Sapa a Hydro
Začiatok likvidácie starej linky anodickej oxidácie
Modernizácia technologických zariadení – lisov
1976
Lis č.3
1992
Alufinal a.s.
Linka práškového nanášania hmôt
Dnes
INTEGROVANÝ MANAŽÉRSKY SYSTÉM
V roku 2011 ukončený certifikačný a transfer audit IMS
Audítorská spoločnosť Det Norske Veritas SK s.r.o.
Certifikácia podľa noriem
ISO 9001:2008
OHSAS 18001:2007
ISO 14001:2004
9
SPRÁVNY VÝROBOK SO SPRÁVNYMI PARAMETRAMI
Kontrola parametrov výrobkov v súlade s výkresovou dokumentáciou
a požiadavkami zákazníka
Kontrola mechanických vlastností
Kontrola prierezu a tvaru
Kontrola povrchovej úpravy
Kontrola opracovania
Spôsoby, zariadenia kontroly a merania
Trhacie skúšky
Ručné meracie zariadenia a 2D skener (Ascona, Romidot)
Vizuálna kontrola a hrúbkomer (Dualscope)
Ručné meracie zariadenia, 3D rameno (Zeiss-Calypso), 3D portálové meracie
zariadenie (Zeiss-Accura)
10
STRATÉGIA
Od štandardných a výkresových profilov k riešeniam
11
NAŠA PONUKA – VÝVOJ
Profily vyvíjame v úzkej spolupráci s našimi zákazníkmi
Náš tím technikov je pripravený v úzkej spolupráci so
zákazníkmi vylepšiť vlastnosti každého produktu. Čím
skôr budú vtiahnutí do projektu, tým väčšia môže byť
úspora potenciálnych nákladov.
Riešenia sú výsledkom vlastných skúseností a
poznatkov získaných pri práci s hliníkom a hliníkovými
profilmi, ako aj poznatkov tisícky inžinierov, dizajnérov
a technikov pracujúcich v Sapa Group.
12
NAŠA PONUKA – VÝROBA
Nie je potrebné ďalšie spracovanie ...
Profily ušité na mieru zákazníkovi šetria čas a peniaze
Existuje obrovská škála možností, ako zakomponovať
riešenia ušité na mieru zákazníkov do našich profilov. V
spoločnosti Sapa sme pripravení uspokojiť požiadavky
zákazníkov a zabezpečiť, že naozaj dostanú to čo chcú –
a niekedy dokonca aj to, čo netušili, že je vôbec možné.
Máme odborné poznatky o hliníku, hliníkových profiloch a
ich využití, dlhoročné skúsenosti, plus moderné
technológie a výrobné metódy.
Našou ambíciou je prispôsobovať profil požiadavkám
zákazníkov, do takej miery, ako je to len možné, čo v
konečnom dôsledku šetrí čas a peniaze našich
zákazníkov.
13
NAŠA PONUKA – LOGISTIKA
Správny komponent na správnom mieste, a v správnom čase
Logistické riešenia a dodávky na čas sú dôležitou
súčasťou našej ponuky. Nie je dôležité ako dobré sú
produkty, ak ich nemá zákazník vtedy, keď ich
potrebuje.
Podľa požiadaviek zákazníka sme pripravení
zmontovať a zabaliť kompletný systém, v ktorom
hliníkový profil je podstatnou časťou. A tak sa môže
dostať hotový výrobok priamo k zákazníkom našich
zákazníkov.
14
VÝROBNÉ PROCESY
15
Anodická oxidácia
Opracovanie
Štandardné profily
Vzhľad a kvalita povrchu
hliníkových profilov je pre široké
použitie uspokojivá už pred
povrchovou úpravou. I napriek
tomu existujú priemyselné
odvetvia (nábytkárske, stavebné)
požadujúce vyššiu kvalitu
povrchu, farebnosť a taktiež
zvýšenú ochranu pred koróziou.
Už v štádiu návrhu je možné
vytvoriť hliníkový profil, ktorý
vyžaduje minimálne požiadavky
na opracovanie. I napriek tomu je
po lisovaní často potrebná určitá
forma ďalšieho opracovania.
Vlastnosti hliníka sú vhodné pre
použitie akejkoľvek metódy
opracovania.
sú vyrábané v tvaroch kruhových,
plochých a šesťhranných tyčí,
kruhových, pravouhlých a
plochooválnych rúr a profily tvarov
„L, U, T, Z, C, I, H“.
Pre uspokojenie týchto
požiadaviek sú hliníkové profily
povrchovo upravované
technológiou anodickej oxidácie
(eloxovaním).
Sapa pozná vlastnosti hliníka,
má k dispozícii strojné zariadenia
a neustále investuje do rozvoja a
zdokonaľovania metód
opracovania.
Lisovanie
Výkresové profily
sú vyrábané na základe
individuálnych požiadaviek
zákazníka. Tento typ profilov je
dizajnovaný podľa presne
definovaných potrieb konečného
produktu, pre ktorý je určený.
VÝROBNÉ PROCESY – LISOVANIE
Hliníkové čapy …
… po zahriatí sú čapy
pretlačené cez lisovací
nástroj ...
Veľkosť opísanej kružnice
Otvorené profily max. D=300 mm
Duté profily max. D=270 mm
Štandardná dĺžka profilov
3000 – 6500 mm
Váha profilov
0,11 – 16,00 kg/m
Používané zliatiny
1050A, 6101B, 6060, 6061, 6063, 6005, 6082
Nástroj pre otvorené
profily
16
… profil vychádza z nástroja
a je napílený na dĺžky
požadované zákazníkom.
Nástroj pre duté
profily
VÝROBNÉ PROCESY – ANODICKÁ OXIDÁCIA
Dôvody použitia anodickej oxidácie
Vytvára nový estetický vzhľad
Zvyšuje odolnosť voči korózii
Vytvára nečistoty odpudzujúci povrch
Vytvára na dotyk príjemný povrch
Vytvára oderu odolný povrch
Vytvára povrch s elektricky izolačným povlakom
Vytvára dekoratívny povrch so stálou farbou a leskom
Maximálne rozmery hliníkového materiálu
7500 x 2000 x 450 mm
Farebná škála
prírodný elox (C – 0)
odtiene bronzu (C – 31, C – 32, C – 33, C – 34, C – 35)
Všetko, čo robíme,
sa odráža v profile
17
VÝROBNÉ PROCESY – OPRACOVANIE
Výhody pre zákazníka v prípade
opracovania v Sapa Profily
18
Technické možnosti opracovania v Sapa
Profily
Žiadne náklady na strojné zariadenia
CNC opracovanie (3-osé a 5-osé CNC)
Žiadna potreba odborníkov a software pre
zabezpečenie technickej prípravy výroby
Pílenie a odihlovanie (jedno a dvoj-hlavové píly,
pílové automaty)
Žiadne nepodarky a výrobný odpad
Vŕtanie a závitovanie
Skrátenie výrobného cyklu
Frézovanie
Menej viazaného kapitálu
Vysekávanie (vysekávacie lisy 25, 40, 63 ton)
Znížená administratíva
Omieľanie
Hotový komponent v presnom počte kusov
priamo do montáže
Odmastňovanie / pranie
Montáž
3D meranie
19
ĎAKUJEME ZA
POZORNOSŤ!
Sapa Profily a.s.
Na Vartičke 7
965 01 Žiar nad Hronom
Slovenská republika
Tel.: +421-45-601 5001
Fax: +421-45-601 5003
E-mail: [email protected]
www.sapaprofiles.com/sk
Download

OBJAVTE SVET PROFILOV