1
OBJAVTE SVET
PROFILOV
Prezentácia spoločnosti Sapa Profily a.s.
05/2014
SAPA GROUP
AGENDA
Sapa Group
Spoločný podnik
O spoločnosti Sapa
Sapa v číslach
Sapa Profily
História
Integrovaný manažérsky systém
Výrobné procesy
2
SAPA A HYDRO SA SPOJILI
Orkla
Profily, stavebné
systémy a lisované a
zvárané rúry
3
Hydro
50 %
50 %
Profily, stavebné
systémy a výroba
presných rúr
SVETOVÝ LÍDER V HLINÍKOVÝCH RIEŠENIACH
Nová spoločnosť Sapa spojila činnosti v oblasti lisovania hliníka spoločností Sapa a Hydro. Spolu
tvarujeme svetlejšiu budúcnosť prostredníctvom globálneho dosahu a lokálnej pôsobnosti v rámci našich
organizácií zaoberajúcich sa lisovaním, stavebnými systémami a výrobou presných rúr.
Profily s pridanou hodnotou
Stavebné systémy
Presné rúry
4
SAPA V ČÍSLACH
5
Pôsobenie vo viac ako
Svetový líder
40
krajinách
v hliníkových riešeniach
100+ výrobných jednotiek
5 obchodných oblastí
~ 43 biliónov NOK (tržby)
23 000
zamestnancov
GLOBÁLNY DOSAH, LOKÁLNE PÔSOBENIE
188
Lisov
EURÓPA:
AMERIKA:
ÁZIA:
AFRIKA:
39
24
Eloxovacích
liniek
Lakovacích
liniek
20
Odlievarní
14
Zváracích
liniek
Belgicko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko,
Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko,
Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko, Veľká Británia, Ukrajina
Kanada, Mexiko, USA, Argentína, Brazília
Brunej, Čína, India, Japonsko, Južná Kórea, Vietnam
Bahrajn, Južná Afrika, Katar, Maroko, Mozambik, Spojené arabské emiráty
6
AGENDA
Sapa Group
Spoločný podnik
O spoločnosti Sapa
Sapa v číslach
Sapa Profily
História
Integrovaný manažérsky systém
Výrobné procesy
7
VIAC AKO 40 ROKOV SKÚSENOSTÍ
1969
Prvé výrobné zariadenie
Lis č.1
1970
Lis č.2
Sapa akvizícia (Sapa Profily)
Investičný proces
(lisovňa, opracovanie,
EHS, expedičný sklad)
Linka anodickej oxidácie
1973
2007 – 2008
Vybudovanie prevádzky Opracovanie
IKEA (komplexné pracovisko)
2001
Penta (vstup finančnej skupiny)
1997
1972
2006
8
2010
Sapa spoločnosť roka
Začiatok výstavby
haly anodickej oxidácie
2011
Modernizácia
lisu č.2
Certifikačný a transfer audit IMS
Projekty EÚ
1996
Modernizácia linky
anodickej oxidácie
2012
Spustenie haly anodickej oxidácie do prevádzky
Stavebný systém
1994
Modernizácia
lisu č.1
2013
Vytvorenie spoločného podniku Sapa a Hydro
Modernizácia technologických zariadení – lisov
1976
Lis č.3
1992
Alufinal a.s.
Linka práškového nanášania hmôt
Dnes
INTEGROVANÝ MANAŽÉRSKY SYSTÉM
V roku 2011 ukončený certifikačný a transfer audit IMS
Audítorská spoločnosť Det Norske Veritas SK s.r.o.
Certifikácia podľa noriem
ISO 9001:2008
OHSAS 18001:2007
ISO 14001:2004
9
VÝROBNÉ PROCESY
10
Anodická oxidácia
Opracovanie
Štandardné profily
Vzhľad a kvalita povrchu
hliníkových profilov je pre široké
použitie uspokojivá už pred
povrchovou úpravou. I napriek
tomu existujú priemyselné
odvetvia (nábytkárske, stavebné)
požadujúce vyššiu kvalitu
povrchu, farebnosť a taktiež
zvýšenú ochranu pred koróziou.
Už v štádiu návrhu je možné
vytvoriť hliníkový profil, ktorý
vyžaduje minimálne požiadavky
na opracovanie. I napriek tomu je
po lisovaní často potrebná určitá
forma ďalšieho opracovania.
Vlastnosti hliníka sú vhodné pre
použitie akejkoľvek metódy
opracovania.
sú vyrábané v tvaroch kruhových,
plochých a šesťhranných tyčí,
kruhových, pravouhlých a
plochooválnych rúr a profily tvarov
„L, U, T, Z, C, I, H“.
Pre uspokojenie týchto
požiadaviek sú hliníkové profily
povrchovo upravované
technológiou anodickej oxidácie
(eloxovaním).
Sapa pozná vlastnosti hliníka,
má k dispozícii strojné zariadenia
a neustále investuje do rozvoja a
zdokonaľovania metód
opracovania.
Lisovanie
Výkresové profily
sú vyrábané na základe
individuálnych požiadaviek
zákazníka. Tento typ profilov je
dizajnovaný podľa presne
definovaných potrieb konečného
produktu, pre ktorý je určený.
VÝROBNÉ PROCESY – LISOVANIE
Hliníkové čapy …
… po zahriatí sú čapy
pretlačené cez lisovací
nástroj ...
Veľkosť opísanej kružnice
Otvorené profily max. D=300 mm
Duté profily max. D=270 mm
Štandardná dĺžka profilov
3000 – 6500 mm
Váha profilov
0,11 – 16,00 kg/m
Používané zliatiny
1050A, 6101B, 6060, 6061, 6063, 6005, 6082
Nástroj pre otvorené
profily
11
… profil vychádza z nástroja
a je napílený na dĺžky
požadované zákazníkom.
Nástroj pre duté
profily
VÝROBNÉ PROCESY – ANODICKÁ OXIDÁCIA
Dôvody použitia anodickej oxidácie
Vytvára nový estetický vzhľad
Zvyšuje odolnosť voči korózii
Vytvára nečistoty odpudzujúci povrch
Vytvára na dotyk príjemný povrch
Vytvára oderu odolný povrch
Vytvára povrch s elektricky izolačným povlakom
Vytvára dekoratívny povrch so stálou farbou a leskom
Maximálne rozmery hliníkového materiálu
7500 x 2000 x 450 mm
Farebná škála
prírodný elox (C – 0)
odtiene bronzu (C – 31, C – 32, C – 33, C – 34, C – 35)
Všetko, čo robíme,
sa odráža v profile
12
VÝROBNÉ PROCESY – OPRACOVANIE
Výhody pre zákazníka v prípade
opracovania v Sapa Profily
13
Technické možnosti opracovania v Sapa
Profily
Žiadne náklady na strojné zariadenia
CNC opracovanie (3-osé a 5-osé CNC)
Žiadna potreba odborníkov a software pre
zabezpečenie technickej prípravy výroby
Pílenie a odihlovanie (jedno a dvoj-hlavové píly,
pílové automaty)
Žiadne nepodarky a výrobný odpad
Vŕtanie a závitovanie
Skrátenie výrobného cyklu
Frézovanie
Menej viazaného kapitálu
Vysekávanie (vysekávacie lisy 25, 40, 63 ton)
Znížená administratíva
Omieľanie
Hotový komponent v presnom počte kusov
priamo do montáže
Odmastňovanie / pranie
Montáž
3D meranie
14
ĎAKUJEME ZA
POZORNOSŤ!
Sapa Profily a.s.
Na Vartičke 7
965 01 Žiar nad Hronom
Slovenská republika
Tel.: +421-45-601 5001
Fax: +421-45-601 5003
E-mail: [email protected]
www.sapaprofiles.com/sk
Download

aktuálna prezentácia