Meracia, laboratórna, tryskacia a lakovacia technika
Leskomery MICRO-GLOSS
Efektívne meranie lesku pre rýchlejšiu kontrolu kvality
Leskomery sa v priemysle už od svojho vzniku stali štandardnými prístrojmi. Nový
Micro-gloss kombinuje ľahkú obsluhu a chránenú kalibráciu v držiaku s novou
funkčnosťou, ktorá vyhovuje dnešným štandardom kontroly kvality.
Leskomer Micro-gloss je vždy pripravený i s kalibračným držiakom, či už sa jedná o
použitie v laboratóriu, vo výrobnej linke alebo u zákazníka. Vďaka dokonale
štruktúrovanému menu a ovládaniu pomocou otočného kolieska je obsluha
omnoho ľahšia než predtým.
Automatické vyhodnotenie kalibrácie
Kalibračný štandard je stále chránený a presne umiestnený v držiaku. Nové inteligentné automatické vyhodnotenie kalibrácie
indikuje, kedy je potrebné kalibráciu previesť, a súčasne kontroluje stav kalibračnej doštičky, čo je pre obsluhu veľmi ľahké.
Namerané hodnoty sú vždy presné
S novým leskomerom Micro-gloss je možné merať lesk akéhokoľvek materiálu – farieb, plastov
alebo veľmi reflexných kovov. Rozšírený rozsah prístroje až do 2 000 jednotiek lesku (GU) vždy
garantuje spoľahlivý výsledok meraní – presne podľa medzinárodných noriem.
Vysoko odolný zdroj svetla a patentovaná kontrola osvetlenia zaisťuje veľmi vysokú presnosť
počas doby mnohých rokov. Nie je už potrebné meniť zdroj svetla.
Prístroj je optimálne prispôsobený Vašim potrebám
Ľahko ovládateľné otočné koliesko umožňuje rýchle zobrazenie všetkých
potrebných funkcií, a to i bez počítača.
Potrebujete skontrolovať rovnomernosť vzorky? Prístroj obsahuje mód
nepretržitého merania so zobrazením minima a maxima.
Potrebujete zobraziť rozdiel oproti požadovanej hodnote? Prístroj obsahuje
diferenčný mód s funkciou ohodnotenia vyhovuje/nevyhovuje.
Potrebujete získať priemernú hodnotu z niekoľkých hodnôt? Prístroj obsahuje
štatistický mód, v ktorom je možné zvoliť počet hodnôt, z ktorých sa počíta priemer.
Rýchla a profesionálna dokumentácia meraní
Každá séria nameraných hodnôt môže byť uložená pod vlastným menom. Vkladanie
mien súborov je veľmi rýchle pomocou ovládacieho kolieska.
Dodávaný software umožňuje previesť nameraná dáta do Excelu®, čím je možné
veľmi rýchlo vytvoriť profesionálny protokol kontroly kvality.
…… zmerajte si svoj úspech
_______________________________________________________________________________________________________________
Novoť 153
IČO:
36427535
Tel/Fax:
+421 435 590 402
E-mail:
[email protected]
029 55 Novoť
IČ DPH:
SK2021950040
Homepage: http://www.gamin.sk
Spoločnosť zapísaná v OR OS Žilina, oddiel Sro, vložka č.: 15909/L
Verzia: V1_03_03_10
1/4
Meracia, laboratórna, tryskacia a lakovacia technika
Leskomer MICRO-TRI-GLOSS
Micro-TRI-gloss kombinuje meraciu geometriu 20°, 60° a 85° do
jedného prístroja. Vďaka tomuto prístroju je možné merať lesk podľa
najprísnejších medzinárodných noriem.
Všetky zvolené uhly merajú rovnaké miesto a výsledky merania sú
okamžite zobrazené – vrátane štatistiky, rozdielu alebo funkcie
vyhovuje/nevyhovuje.
Novinka: prenos dát do PC pomocou kábla alebo bezdrôtovo
Dáta je teraz možné prenášať do PC cez rozhranie USB alebo
pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooh®. Bezdrôtový prenos je možné
využiť až na vzdialenosť 10 m.
Prehľad funkcií
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dlhodobá kalibrácia s automatickou kontrolou kalibračnej doštičky
Automatické určenie rozsahu: 0 – 2000 GU (20°), 0 – 1000 GU (60°), 0 – 160 GU (85°)
Doba merania: 0,5 sekundy na geometrii
Štatistika: počet meraní na vzorke je možné zvoliť od 2 do 99
Rozdielový mód a mód vyhovuje/nevyhovuje: pamäť pre 50 noriem s limitnými hodnotami
Automatické priebežné meranie: aktuálna hodnota, priemerná hodnota, minimálna a maximálna hodnota
Zobrazenie v troch stĺpcoch: aktuálna hodnota, priemerná hodnota, smerodatná odchýlka, minimálna a maximálna
hodnota, rozsah, rozdiel, vyhovuje/nevyhovuje
Micro-TRI-gloss: súčasne zobrazuje 2 alebo 3 geometrie meraní
Pamäť: 999 hodnôt s dátumom a časom
Interface a software: USB a Bluetooth®, software je dodávaný s prístrojom
Jazyk: angličtina, francúzština, nemčina, taliančina, poľština, japončina, španielčina, portugalčina, ruština
Automatické vypnutie: nastaviteľné od 10 do 99 sekúnd
Napájanie: 1,5 V alkalická batéria pre cca 10 000 nameraných hodnôt alebo cez USB port
Pracovná teplota: 15 – 40 °C
Relatívna vlhkosť: max. 85%, nekondenzujúca
Micro-TRI-gloss S
Nové leskomery micro-gloss S majú vylepšenú geometriu 60° pre meranie vo veľmi nízkom rozsahu lesku (0 – 10 GU). Vysoká
presnosť je zaistená vďaka patentovanej kalibračnej procedúre počas výroby leskomeru.
Leskomery je možné použiť v súlade s nasledujúcimi normami: ISO 2813, ISO 7668, ASTM D 523, ASTM D 2457, DIN 67530, JIS
Z8714.
…… zmerajte si svoj úspech
_______________________________________________________________________________________________________________
Novoť 153
IČO:
36427535
Tel/Fax:
+421 435 590 402
E-mail:
[email protected]
029 55 Novoť
IČ DPH:
SK2021950040
Homepage: http://www.gamin.sk
Spoločnosť zapísaná v OR OS Žilina, oddiel Sro, vložka č.: 15909/L
Verzia: V1_03_03_10
2/4
Meracia, laboratórna, tryskacia a lakovacia technika
Technické špecifikácie
Geometrie
20°
60°
85°
Aplikácie
Vysoký lesk
Stredný lesk
Nízky lesk
Rozsah
Opakovateľnosť
Reprodukovateľnosť
Spektrálna citlivosť
Rozhranie
Rozmery
Hmotnosť
Oblasť merania
10 x 10 mm
9 x 15 mm
5 x 38 mm
0 – 100 GU
100 – 2 000 GU
± 0,2 GU
± 0,2 %
± 0,5 GU
± 0,5 %
Podľa normy CIE 1931
USB a Bluetooth®
155 x 73 x 48 mm
400 g
Micro-TRI-gloss S
Rozsah
Opakovateľnosť
Reprodukovateľnosť
0 – 10 GU
± 0,1 GU
± 0,2 GU
10 – 100 GU
± 0,2 GU
± 0,5 GU
100 – 2 000 GU
± 0,2 %
± 0,5 %
Obsah dodávky: leskomer, držiak s kalibračnou doštičkou, certifikát, software, USB kábel, návod k obsluhe, batérie, ochranný kufrík
…… zmerajte si svoj úspech
_______________________________________________________________________________________________________________
Novoť 153
IČO:
36427535
Tel/Fax:
+421 435 590 402
E-mail:
[email protected]
029 55 Novoť
IČ DPH:
SK2021950040
Homepage: http://www.gamin.sk
Spoločnosť zapísaná v OR OS Žilina, oddiel Sro, vložka č.: 15909/L
Verzia: V1_03_03_10
3/4
Meracia, laboratórna, tryskacia a lakovacia technika
Leskomer Micro-TRI-gloss µ - leskomer a hrúbkomer v jednom
Lesk a hrúbka filmu sú veľmi dôležité parametre pre kontrolu
kvality náterov. Nový leskomer Micro-TRI-gloss µ meria oba tieto
parametre – súčasne a v rovnakom mieste. Dochádza tak k
značnej úspore času, čo je dôležité hlavne pri kontrolách na
pracovisku.
•
•
•
•
•
•
•
•
Súčasne zobrazuje meraciu geometrii 20°, 60° a 85°
pre vysoko lesklé až matné povrchy
Senzor Fe/NFe meria hrúbku filmu ako na železe, tak
na hliníku
Automatická kontrola stavu kalibračnej doštičky
Ľahká obsluha pomocou otočného kolieska
Štatistický
mód,
rozdielový
mód
a
mód
vyhovuje/nevyhovuje
Pamäť pre 999 hodnôt s možnosťou vloženia názvu
Software pre tvorbu protokolov v Excelu®
Prenos dát do PC pomocou USB kábla alebo
bezdrôtovo pomocou technológie Bluetooth®
Prístroj je možné použiť v súlade s nasledujúcimi normami:
Lesk: ISO 2813, ASTM D523, DIN 67530.
Hrúbka filmu: ISO 2178, ISO 2360, ISO 2808, ASTM B499, ASTM D1400.
Technické špecifikácie
Lesk
Geometria
20°
60°
85°
Aplikácie
Vysoký lesk
Stredný lesk
Nízky lesk
Rozsah
Opakovateľnosť
Reprodukovateľnosť
Hrúbka filmu
Podklad
Rozsah
Presnosť
Rozmery
Hmotnosť
Oblasť merania
10 x 10 mm
9 x 15 mm
5 x 38 mm
0 – 100 GU
± 0,2 GU
± 0,5 GU
100 – 2 000 GU
± 0,2 %
± 0,5 %
Fe: magnetický, NFe: nemagnetický
0 – 500 µm
± (1,5 µm + 2% z meranej hodnoty)
155 x 73 x 48 mm
400 g
Obsah dodávky: leskomer Micro-TRI-gloss µ, kalibračná doštička s certifikátom, nulové doštičky Fe a NFe, software, USB kábel,
návod na obsluhu, batérie, ochranný kufrík
…… zmerajte si svoj úspech
_______________________________________________________________________________________________________________
Novoť 153
IČO:
36427535
Tel/Fax:
+421 435 590 402
E-mail:
[email protected]
029 55 Novoť
IČ DPH:
SK2021950040
Homepage: http://www.gamin.sk
Spoločnosť zapísaná v OR OS Žilina, oddiel Sro, vložka č.: 15909/L
Verzia: V1_03_03_10
4/4
Download

Technický list