Východoslovenský futbalový zväz Košice
ROZPIS
východoslovenských
futbalových súťaží
riadených VsFZ Košice
pre súťažný ročník
2013 - 2014
Východoslovenský futbalový zväz, 042 96 Košice, Alejová 2
ROZPIS
VÝCHODOSLOVENSKÝCH
FUTBALOVÝCH SÚŤAŽÍ
RIADENÝCH VsFZ KOŠICE
pre súťažný ročník 2013–2014
1.
Východoslovenský futbalový zväz, 042 96 Košice, Alejová 2
Určené:
a)
futbalovým klubom riadeným VsFZ
b)
výkonným výborom oblastných futbalových zväzov Východoslovenského regiónu
c)
členom Konferencie, Výkonného výboru a komisií VsFZ
d)
rozhodcom a delegátom VsFZ
Výkonný výbor VsFZ tvoria:
1.
Ing. Richard HAVRILLA
2.
Mgr. Jozef KRIŽALKOVIČ
- predseda VV VsFZ
- podpredseda VV VsFZ za Prešovský kraj
3.
Prof. Ing. Gabriel WEISS
- podpredseda VV VsFZ za Košický kraj
4.
Jaroslav ŠVARC
- člen VV VsFZ za Košický kraj
5.
Vendelín NOVYSEDLÁK
- člen VV VsFZ za Košický kraj
6.
Ján ŠPIVÁK
- člen VV VsFZ za Košický kraj
7.
Štefan VAĽKO
- člen VV VsFZ za Prešovský kraj
8.
Peter GOGA
- člen VV VsFZ za Prešovský kraj
9.
Marián TKÁČ
- člen VV VsFZ za Prešovský kraj
Marcel EPERJEŠI
- hlavný sekretár VsFZ
Alžbeta MAJLÁTHOVÁ
- ekonómka zväzu – matrikárka VsFZ
Revízna komisia:
Ing. Ján BARILLA
- predseda RK VsFZ
Konferencia Východoslovenského futbalového zväzu:
1.
Dušan SEDLÁK
- Polárna 8, 040 12 Košice, [email protected]
2.
Ing. Marcel ALEXANDER
- Králičia 1, 040 01 Košice, [email protected]
3.
Miroslav EPERJEŠI
- Buzulucká 14, 040 00 Košice, [email protected]
4.
Ondrej ŠKODY
- Kosťova 6, 040 01 Košice, [email protected]
5.
Daniel MIKLOŠ
- Ždaňa 21, 044 11 Ždaňa, [email protected]
6.
Maroš ČIERNY
- Štóska 6, 044 25 Medzev, [email protected]
7.
František MIHALIK
- Fintická 1, 080 06 Nižná Šebastová, [email protected]
8.
Imrich GAJDOŠ
- 082 44 Miklušovce 105, M: 0902 774994
9.
Pavol ŠUHAJ
- Nám. sv. Martina 10, 082 71 Lipany, [email protected]
10. Mgr. Štefan HLEBAŠKO
- Dubinská 122, 076 17 Čeľovce, [email protected]
11. Milan DOLGOŠ
- Športová 182, 076 14Michaľany, [email protected]
12. Ján HETNEROVIČ
- Pri štadióne 457/86, 077 01 Kráľovský Chlmec,
13. Július STRAKA
- Sadová 10, 052 01 SNV, [email protected]
14. Peter JENDRÁL
- Osloboditeľov 70/55, 053 14 Spišský Štvrtok,
[email protected]
[email protected]
4
15. Vladimír MARŠÁLEK
- Tehelná 1, 056 01 Gelnica, [email protected]
16. Mgr. Dušan POLLÁK
- Edelenyská 50, 048 01 Rožňava, [email protected]
17. RNDr. Ján DŽUBÁK
- ul. 9. mája 3, 048 01 Rožňava, [email protected]
18. Ján CHANAS
- Jarková 318, 049 22 Gemerská Poloma, [email protected]
19. Vladimír DROBŇÁK
- Komenského 2651, 069 01 Snina,[email protected]
20. František BAZÁR
- 067 23 Baškovce 56, [email protected]
21. Gabriel LUKÁČIK
- Komenského 3, 06801 Medzilaborce, [email protected]
22. Ladislav BARVIRČÁK
- Bokšanská 1338/3, 091 01 Stropkov, [email protected]
23. Pavel PIRŠČ
- Sovietskych hrdinov 355/46, 089 01 Svidník,
24. Eduard HRIC
- [email protected]
25. Pavol BANČANSKÝ
- Dubník 1517, 09301 Vranov, [email protected]
[email protected]
26. Miroslav KUŽMA
- [email protected]
27. Jozef ANDREK
- 094 34 Hermanovce 10
28. Vladimír GAVALIER
- Mojzesová 2808/8, 058 01 Poprad, vladimí[email protected]
29. Vladimír HOFFMAN
- ul. 1. mája 34, 059 01 Spišská Belá, hoff[email protected]
30. Jozef KOMARA
- Trhovisko 26, 053 04 Sp.Podhradie, [email protected]
31. Mgr. Jozef KOVALČÍK
- 065 31 Jarabina 325, [email protected]
32. Karol KAČMARČÍK
- Jarmočná 36, 064 01 Stará Ľubovňa, [email protected]
33. Rastislav GRICH
- 065 45 Plavnica 319, [email protected]
34. Paeddr. Vladimír ČÁN
- J. Hollého 81, 071 01 Michalovce, [email protected]
35. Ing. Peter PILCH
- Družstevná 502, 07222 Strážske, [email protected]
36. Ing. Zdenko HUDÁK
- P. Horova 33, 071 01 Michalovce, [email protected]
37. Mgr. Ján LABANC
- Kobyly č.253, [email protected]
38. František ŠOTT
- Potočná 5, Bard. Nová Ves, [email protected]
39. Ing. Anton CHOVANEC
- Pod Kútmi 19, Dlhá Lúka, [email protected]
Pri VV pracujú tieto komisie:
Ing. Štefan OLŠAVSKÝ
- predseda ŠTK
Ing. Miroslav URBAN
- predseda DK
Ing. Marián RUŽBARSKÝ
- predseda KR
Mgr. Peter SZÉNAY
- predseda KM
Mgr. Ladislav BINDAS
- predseda MaRK
PaedDr. Juraj MIHALČIN
- predseda TMK
MUDr. Bartolomej MAGYAR
- predseda ZK
JUDr. Ondrej BRENDZA
- predseda OK
5
Bankové spojenie VsFZ Košice
Všeobecná úverová banka Košice – vidiek
Číslo účtu:
15439-542/0200
IČO:
17074029
DIČ:
2021157369
Poštu adresovať:
Východoslovenský futbalový zväz, Alejová 2, 042 96 Košice
Telefón a fax:
Telefón matrika a registrácia:
Telefón regionální tréneri mládeže:
web stránka:
055/ 6433566, 0911 945 550 – p. Eperješi
e-mail: [email protected]
055/ 7898322, 0907 992 394 – p. Majláthová
e-mail: [email protected]
p. Szénay – 0902 937 057
e-mail: [email protected]
www.futbalvsfz.sk
Hlásenie výsledkov po stretnutí:
V tomto SR zo strany VsFZ sa ruší povinnosť hlásenia výsledkov do denníka Korzár.
6
OBLASTNÉ FUTBALOVÉ ZVÄZY
KOŠICKÝ KRAJ:
ObFZ Košice – mesto, Alejova 2
č.t. 055/6435067
Predseda: Dušan SEDLÁK
Sekretár: Štefan OLŠAVSKÝ
Bankové spojenie:
Poštová banka
č.účtu: 20060545/ 6500
email: [email protected]
ObFZ Košice – vidiek, Alejova 2
č. t. 055/ 6433567
Predseda: Marcel EPERJEŠI
Sekretár: Ing. František FERENC
Slovenská sporiteľňa
0089201158/0900
email: [email protected]
ObFZ Michalovce, Hviezdoslavova 7
č.t. 056/6423890
Predseda: Vladimír ČÁN
Sekretár: Ing. Jaroslav BENDZÁK
ObFZ Rožňava, Štítnicka 64
č.t. 058/7345186
Predseda: RNDr. Ján DŽUBÁK
Sekretár: Mgr. Dušan POLLÁK
Unicredit bank
6609570000/1111
email: [email protected]
Slovenská sporiteľňa
99627734/0900
email: [email protected]
ObFZ Spišská Nová Ves, Za Hornádom 15
č.t. 053/ 4422758
Predseda: Jaroslav ŠVARC
Sekretár: Július STRAKA
Slovenská sporiteľňa
0101381738/0900
email: [email protected]
ObFZ Trebišov, J. Kostru 1
č.t. 056/ 6722256
Predseda: Mgr. Štefan HLEBAŠKO
Sekretár: Gabriel GOJDIČ
VÚB Trebišov
1176467258/ 0200
email: [email protected]
PREŠOVSKÝ KRAJ:
ObFZ Bardejov, Mlynská 1
č.t. 054/ 4722538
Predseda: Mgr. Ján LABANC
Sekretár: Ľubomír VYSKOČ
ČSOB Bardejov
4015755244/7500
email: [email protected]
email: [email protected]
ObFZ Humenné, Osloboditeľov 3
č.t. 057/ 7752854
Predseda: František BAZÁR
Sekretár: Mgr. Ladislav MOCHNACKÝ
VÚB Humenné
1246647458/ 0200
email: [email protected]
ObFZ Poprad, Huszová 12
č.t. 052/772 89 49, 0911 72 89 49
Predseda: Štefan VAĽKO
Sekretár: Anna CHMUROVÁ
Slovenská sporiteľňa
0093284347/ 0900
email: [email protected]
web. stránka: www.pfz-poprad.sk
7
ObFZ Prešov, Jarkova 41
č.t. 051/ 7720544
Predseda: Pavol ŠUHAJ
Sekretár: Ing. Martin KLOVANIČ
VÚB Prešov
50236-572/ 0200
email: [email protected]
ObFZ Stará Ľubovňa, Továrenská 1
č.t. 052/ 4322506
Predseda: Mgr. Jozef KOVALČÍK
Sekretár: Karol KAČMARČÍK
VÚB St. Ľubovňa
1914447751/ 0200
email: [email protected]
ObFZ Svidník, Sov. Hrdinov 200
č.t. 054/ 7521482
Predseda: JUDr. Ondrej BRENDZA
Sekretár: Pavol PIRŠČ
Slovenská sporiteľňa
0104673277/ 0900
email: [email protected]
ObFZ Vranov, Nám. slobody 79
č.t. 057/ 4422986
Predseda: Peter GOGA
Sekretár: Milan BUJKO
VÚB Vranov
1218087553/ 0200
email: [email protected]
Adresa SFZ:
Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava
e-mail:
offi[email protected]
funkcionári:
[email protected] napr. [email protected]
web stránka:
www.futbalsfz.sk
Bankové spojenie:
ČSOB BRATISLAVA, Lehotského 3
č.účtu:
5017019990/0900
IČO:
00687308
DIČ:
20208913
IČ DPH:
SK 2020898913
Adresa ULK:
Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava – Ružinov
8
A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1.
Riadenie súťaží
Kategória dospelých
IV. L - východ
V. liga – sever
V. liga – juh
VI. liga – skup. podtatranská
VI. liga – skup. šarišská
VI. liga – skup. košicko-gemerská
VI. liga – skup. zemplínska
VI. liga – skup. vihorlatsko-dukelská
Kategória dorastu
II. liga – starší dorast
II. liga – mladší dorast
III. liga – skup. podtatranská
III. liga – skup. šarišská
III. liga – skup. košicko-gemerská
III. liga – skup. zemplínska
III. liga – skup. vihorlatsko-dukelská
Kategória žiakov – dvojičky
II. liga starší žiaci U15 – skupina A
II. liga mladší žiaci U13 – skupina A
II. liga starší žiaci U15 – skupina B
II. liga mladší žiaci U13 – skupina B
II. liga starší žiaci U15 – skupina C
II. liga mladší žiaci U13 – skupina C
Kategória prípravky
tvoria samostatnú kapitolu v tomto Rozpise
9
Plán akcií výberov VsFZ
2.
Termíny a hracie dni
Termínová listina je nedeliteľnou súčasťou tohto Rozpisu a termíny v nej uvedené sú záväzné pre
všetky FK východoslovenských súťaží a pre oblastné futbalové zväzy v rámci Východoslovenského regiónu.
TERMÍNOVÁ LISTINA
Východoslovenských futbalových súťaží pre súťažný ročník
2013-2014
DOSPELÍ A DORAST
Jesenná časť 2013
16 účastníkov
Jarná časť 2014
14 účastníkov
16 účastníkov
14 účastníkov
Kolo
Dátum
Kolo
Dátum
Kolo
Dátum
Kolo
Dátum
1.
4. 8.
■
–
16.
10.11.13
■
–
2.
7. 8.
■
–
17.
17.11.13
■
–
3.
11.8.
1.
11.8.
18.
23.3.
14.
10.11.13
4.
18.8.
2.
18.8.
19.
30.3.
15.
17.11.13
5.
25.8.
3.
25.8.
20.
6.4.
16.
6.4.
6.
1.9.
4.
1.9.
21.
13.4.
17.
13.4.
7.
8.9.
5.
8.9.
22.
20.4.
18.
20.4.
8.
15.9.
6.
15.9.
23.
27.4.
19.
27.4.
9.
22.9.
7.
22.9.
24.
4.5.
20.
4.5.
10.
29.9.
8.
29.9.
25.
11.5.
21.
11.5.
11.
6.10.
9.
6.10.
26.
18.5.
22.
18.5.
25.5.
12.
13.10.
10.
13.10.
27.
25.5.
23.
13.
20.10.
11.
20.10.
28.
1.6.
24.
1.6.
14.
27.10.
12.
27.10.
29.
8.6.
25.
8.6.
15.
3.11.
13.
3.11.
30.
15.6.
26.
15.6.
Súťaže s 12 účastníkmi začínajú dňa 18. 8. 2013.
Súťaže s 10 účastníkmi začínajú dňa 25. 8. 2013.
II.L SD+MD odohrá 2. kolo dňa 29. 8. 2013.
Regionálna časť Slovenského pohára dospelých:
V súťažnom ročníku 2013– 2014 sa Regionálna časť SP nehrá. Do súťaže SP v rámci SFZ postupuje
družstvo umiestnené na mieste, ktoré nasleduje za postupujúcim družstvom.
Zimný turnaj – hrá sa v termíne od 17. 1. 2014 do 16. 3. 2014 na základe prihlášok. Termín podania
prihlášok je do 24. 10. 2013. Model turnaja - stretnutia doma a vonku.
10
3.
Účastníci súťaží
sú uvedení v tomto Rozpise
4.
Vyžrebovanie súťaží
Vyžrebovanie je uvedené v prílohe tohto Rozpisu a je jeho nedeliteľnou súčasťou.
5.
Hracie dni a hracie časy
a)
Hracím dňom pre súťaže dospelých a dorastu je zásadne nedeľa resp. iný deň stanovený komisiou ŠTK
b)
ÚHČ dospelých sú uvedené v čl. 63 SP. Stretnutia dvojičiek staršieho a mladšieho dorastu sa hrajú
samostatne. Hrací deň – sobota, resp. iný stanovený deň podľa dohody klubov. Mladší dorast hrá
svoje stretnutia v UHČ dospelých, a starší dorast predzápas 2 hod. 15 min. pred UHČ mladšieho
dorastu. Stretnutia samostatných skupín dorastu III. líg sa hrajú v sobotu v UHČ o 14,00 hod. Iný
UHČ, resp. termíny stretnutí sú predmetom výnimiek.
c)
ÚHČ družstiev dvojičiek – mladší a starší žiaci: starší žiaci o 9,00 hod. a mladší žiaci o 10,45 hod..
Hrací deň – sobota.
d)
Súťaže dvojičiek – prípravky U11, U10, U9 ročníkov tvoria samostatnú kapitolu tohto Rozpisu.
e)
Výnimky z ÚHČ sú uvedené pri rozlosovaní jednotlivých skupín.
f)
ŠTK si vyhradzuje právo stanoviť aj iné termíny alebo hracie časy v odôvodnených prípadoch
v súlade so zásadami, že stretnutia sa predohrávajú.
g)
V posledných 3 kolách sa rušia všetky výnimky z ÚHČ stretnutí dospelých. Zároveň si ŠTK vyhradzuje právo v stretnutiach o postup alebo zostup v odôvodnených prípadoch zrušiť čakaciu
dobu a stanoviť pre vytypované stretnutia dvojičiek staršieho a mladšieho dorastu jednotný hrací čas.
6.
Miesto stretnutia
a)
Stretnutia sa hrajú na ihriskách schválených ŠTK VsFZ, ktoré sú vo vyžrebovaní uvedené na 1.
mieste. Akékoľvek zmeny na hracej ploche a na ihrisku vôbec musia byť nahlásené na ŠTK VsFZ
a tá musí ihrisko znovu schváliť.
b)
V súťažiach je možné odohrať stretnutie aj v obrátenom poradí, ak je to z ekonomického alebo
z iného hľadiska výhodnejšie a oba zainteresované kluby sa na tom dohodli, ale zásada odohrať
stretnutia na oboch ihriskách nesmie byť porušená
c)
Všetky FK sú povinné najneskôr do 10 dní pred začiatkom súťažného ročníka 2013-2014 oznámiť
doporučene všetkým súperom a ŠTK, na ktorom štadióne budú hrať svoje domáce majstrovské
stretnutia. Zmena ihriska v priebehu súťažného ročníka musí byť odsúhlasená ŠTK v zmysle článku 6.a tohto Rozpisu.
d)
Majstrovské stretnutia dospelých, dorastu a žiakov sa hrajú zásadne na trávnatých plochách. ŠTK
povoľuje odohratie majstrovských stretnutí všetkých kategórií v jesennej časti od 1. 11. 2013
a v jarnej časti do 15. 4. 2014 aj na vedľajších trávnatých, UT a škvarových ihriskách, pokiaľ boli
schválené ŠTK. V týchto termínoch o hracej ploche je oprávnený rozhodnúť usporiadajúci FK.
Ak vplyvom poveternostných podmienok v priebehu celého súťažného ročníka, t.j. mimo uvedených termínov, je hlavná hracia plocha rozmoknutá, a odohratie stretnutia na nej by mohlo
spôsobiť škody, stretnutie možno odohrať aj na pomocnom trávnatom alebo škvarovom ihrisku,
pokiaľ je schválené ŠTK. V tomto prípade s konečnou platnosťou rozhodne rozhodca stretnutia.
V prípade, že FK má k dispozícií umelú trávu, ŠTK povoľuje hrať stretnutia aj na nej celoročne.
e)
Ak vplyvom poveternostných podmienok /počas celej sezóny/ je hlavné ihrisko rozmoknuté
a odohratie predzápasu mládeže by na ňom spôsobilo vážne škody, môže sa takéto stretnutie
odohrať automaticky na schválenom pomocnom trávnatom alebo škvarovom ihrisku.
11
Usporiadajúci FK vo všetkých súťažiach je povinný umožniť hosťujúcemu FK vykonanie filmového alebo videozáznamu z celého stretnutia. Porušenie tohto ustanovenia sa bude pokladať
za porušenie predpisov a nariadení tohto Rozpisu a bude riešené podľa príslušných článkov DP
a tohto Rozpisu čl.7 bod f.
g)
Domáce FK v IV - východ, V. a VI. lige dospelých sú povinné zabezpečiť videozáznam pre prípadné
posúdenie výkonu rozhodcu v prípade námietok voči jeho výkonu. Videozáznam musí byť zabezpečený v nasledovnej kvalite:
- nestrihaný a neprerušovaný od začiatku do konca hry až po odchod aktérov stretnutia do
kabín, a musí byť vybavený trvalým údajom prebiehania času
- pohon kamery musí byť vždy krytý batériami a musí byť vyhotovený z optimálneho miesta
a v požadovanej kvalite. Miesto natáčania videozáznamu nahlási klub ŠTK v prihláške do súťaže.
- videozáznam je FK povinný na požiadanie okamžite predložiť riadiacemu orgánu (ŠTK, DK,
KR), natočený videozáznam na DVD alebo CD nosiči je povinný klub archívovať po dobu 30
dní po odohratí stretnutia. V posledných 3 kolách sú všetky FK povinné zaslať tento videozáznam na sekretariát VsFZ pre prípad operatívnych riešení námietok.
- námietky so žiadosťou o vzhliadnutie videozáznamu je potrebné zaslať do 48 hod. s jednotným poplatkom pre všetky súťaže vo výške: 40 €. V prípade vyhovenia námietke sa tento
vklad klubu vráti.
Námietky pre vzhliadnutie videozáznamu na výkon R musia obsahovať:
- názov a adresu klubu, ktorý podáva sťažnosť
- mená, priezviska a adresy zástupcov oprávnených klub zastupovať
- označenie stretnutia, ktoré je predmetom sťažnosti
- popis konkrétných udalostí (rozhodnutí R), voči ktorým podáva klub sťažnosť s vyznačením
času (minutáže)
- predloženie, resp. požiadanie o predloženie /v prípade hosťujúceho klubu, ktorý si sám
videozáznam nevyhotovoval / príslušnej videodokumentácie v súlade s týmto bodom
- pečiatku a dva podpisy oprávnených funkcionárov klubu s uvedením ich mien, priezvísk
a funkcie, ktorí sa stretnutia zúčastnili
- podací lístok listu, ktorým bola sťažnosť odoslaná súperovi. V takom prípade, ak klub obdrží
kópiu sťažnosti, je povinný okamžite odoslať videokazetu na KR VsFZ
- úhrada za prerokovanie vo výške 40 € bude predmetom zbernej faktúry
- žiadosť pre prípadnú osobnú účasť pri sledovaní videozáznamu KR
- KR žiadosti vyhovie, ale až po internom vyriešení a vynesení rozhodnutia o sťažnosti
- príslušné komisie riadiaceho zväzu si vyhradzujú právo vyžiadať videozáznam aj v prípade,
že nebola zo žiadnej strany vznesená požiadavka na vzhliadnutie videozáznamu. V takomto
prípade je klub povinný tak urobiť najneskôr do 48 hod po stretnutí s tým, že poplatok stanovený týmto Rozpisom klub neuhrádza.
h)
Kapitán má právo po ukončení stretnutia požiadať rozhodcu o vykonanie záznamu námietok do
príslušnej rubriky na prednej strane „Zápisu o stretnutí“ v zmysle rozhodnutia VV VsFZ. Takýto
záznam v „Zápise o stretnutí“ nie je možné kvalifikovať žiadnou stranou ako sťažnosť v zmysle
vyššie uvedeného u družstiev, kde sa natáča videozáznam. Kapitán môže vzniesť námietky proti:
- výsledku stretnutia
- priebehu stretnutia (nie však voči výkonu rozhodcu)
- náležitostiam hracej plochy
- štartu niektorého súperovho hráča
- výstroju hráčov súperovho družstva
- striedaniu náhradníkov
- popisu priestupkov napomínaných alebo vylúčených hráčov
12
f)
7.
Hospodárske náležitosti
a)
Družstvá štartujúce v regionálnych súťažiach VsFZ sú povinné uhradiť štartovné na základe
schválenia Radou VsFZ. Uhradením štartovného odpadnú pre jednotlivé kluby administratívne
a finančné nároky spojené s organizáciou domácich súťažných stretnutí v súvislosti s vyššie uvedenými zákonmi.
Štartovné dospelých v €:
IV. liga
júl
august
sept.
október
február
marec
apríl
700
700
700
700
600
600
600
V.ligy
500
500
500
500
500
500
500
VI.ligy
400
400
400
400
300
300
300
400
400
300
300
300
300
II.LSMD
400
III.L D 16 účas.
320
III.L D 14 účas.
280
III.L D 10 účas.
200
II.L Ž 14 účas.
860
štartovné hradí VsFZ
II.L Ž 12 účas.
730
štartovné hradí VsFZ
Splatnosť štartovného u dospelých bude vygenerovaná v mesačných zberných faktúrach. Výšky
štartovného tak budú rozdelené na 7 mesačných splátok.
a)
Tieto splátky budú fakturované prostredníctvom zberných faktúr. Zberné faktúry sú vystavované
v systéme ISSF, ktoré sú generované vždy začiatkom nasledujúceho mesiaca. Splatnosť týchto
faktúr je 14 dní od vygenerovania, t.j finančné prostriedky musia byť 14 dní od vygenerovania
pripísané na účet. V prípade neuhradenia faktúry do stanoveného termínu splatnosti faktúry má
FK okamžite zastavenú činnosť.
b)
Tieto prostriedky budú použité na riadiacu činnosť VsFZ, prácu komisií, ako aj vyplácania náhrad
pre R a DZ zo strany VsFZ.
c)
Každý FK hrá majstrovskú súťaž na vlastné náklady.
d)
Pokuty, ktoré udelí riadiaci zväz (jeho komisia), sú FK povinné uhradiť prostredníctvom zberných
faktúr v zmysle predchádzajúceho bodu a.
e)
Za prerokovanie každého disciplinárneho previnenia sa stanovuje uhradiť náklady disciplinárneho konania prostredníctvom zberných faktúr. Pre súťaže riadené VsFZ je výška poplatku stanovená takto:
kategória
U dospelých:
IV. L V
V. liga a VI. liga
U dorastu a žiakov
jednotlivci
kolektív
10 €
10 €
5€
10 €
10 €
5€
Vyššie uvedené poplatky sa vzťahujú aj na prerokovávanie napomínaných hráčov.
f)
Za prerokovanie žiadosti zmeny termínu stretnutia po Aktíve ŠTK a v priebehu SR stanovený nasledovný poplatok: dospelí – 10 €, stretnutia mládeže – 5 €, ktorý je predmetom zbernej faktúry.
h)
Usporiadajúci FK je povinný vydať hosťujúcemu FK 25 voľných vstupeniek pre družstvo dospelých a 22 pre družstvo mládeže (dorast, mladší dorast a žiaci).
13
i)
FK, ktorého družstvo z ľubovoľných dôvodov nenastúpi na majstrovské stretnutie, je povinné
uhradiť na účet zväzu poriadkovú pokutu prostredníctvom zberných faktúr. Minimálna poriadková pokuta sa pre jednotlivé stupne súťaží na základe schválenia Radou VsFZ stanovuje nasledovne:
- IV.L - východ
- 500 €
- V. liga muži
- 400 €
- VI. liga muži
- 300 €
- II. liga S+M dorast
- 300 €
- III. liga dorast
- 100 €
- st.žiaci + ml. žiaci
- 100 €
V prípade nenastúpenia na stretnutie v posledných 3 kolách je táto poriadková pokuta
dvojnásobná, ak sa jedná v stretnutí o priame ovplyvnenie postupu alebo zostupu. Ak družstvo nastúpi na stretnutie s menej ako jedenástimi hráčmi a skončí stretnutie pre pokles hráčov
pod 7, zaplatí poriadkovú pokutu 50 € prostredníctvom zbernej faktúry.
Z uvedenej poriadkovej pokuty 50% pripadne FK, ktorého družstvo bolo pripravené na
stretnutie riadne nastúpiť ako náhrada za náklady spojené s prípravou ihriska, resp. vycestovaním na neuskutočnené stretnutie.
j)
Rozhodcom a delegátom zväzu delegovaných VsFZ-om patrí náhrada cestovných výdavkov
a stravné v zmysle schváleného uznesenia VV VsFZ.
Pre súťažný ročník 2013-2014 boli VV VsFZ schválené tieto náhrady rozhodcom a delegátom zväzu v € bez zdanenia.
IV. L
východ
R
VI.L
Hrubá odmena
22
18
14
Cestovné
49
37
29
Stravné
4
4
4
Hrubá odmena
8
7
6
49
37
29
AR Cestovné
II. LSD II. LMD III. LD
10
10
16
–
LMŽ
5
5
5
4
7
4
4
4
16
5
4
4
Stravné
4
4
4
8
7
6
49
37
29
16
4
4
4
4
Stravné
8
LSŽ
8
4
7
Hrubá odmena
DZ Cestovné
NR
V. L
7
–
–
V prípade delegovania NR, tento účtuje odmenu ako AR V. ligy
Miesto nástupu na pracovnú cestu je miesto bydliska, miesto výkonu práce na pracovnej ceste je
miesto stretnutia, doba pracovnej cesty do 12 hod., miesto skončenia pracovnej cesty je miesto
bydliska.
Prípadné zmeny výšky štartovného môžu vyplynúť zo zmeny zákonov a tým aj zmeny odvodových povinností.
14
Náležitosti súťaží SFZ:
Odmena
R
Cestovné + stravné
I.L
SD
I.L
MD
15
10
7
Odmena
7
AR Cestovné + stravné
8
I.L
Ž
5
5
7
5
7
5
Odmena
8
9
5
4
8+4
5
5
5
4
2+4
Ostatné
I.L
žiačky
8
2+4
11+4
DZ Cestovné + stravné
k)
8
11+4 9+4
Ostatné
Ostatné
I.LSŽ I.LSŽ I.L I.L MŽ
A
B
MŽA
B
5
SP
Ž
5
12
7+4
3
2
8+4
5
II.L
Ž
5
5
3
5
7+4
3
5
5
11+4
7
5
Okrem uvedených odmien má R, AR, DPR na mládežníckych stretnutiach, stretnutiach žien, priateľských a reprezentačných stretnutiach nárok na:
1) stravné v zmysle bodu 7.j - pričom sa ďalšie úpravy môžu realizovať v súlade s opatreniami
MPSVR SR
2) cestovné – R, AR a PR delegovaní na stretnutia žien a žiačok majú právo úhrady cestovného
vo výške cestovného hromadnou dopravou (vlak, autobus). Pri vyúčtovaní cestovného je potrebné predložiť doklady o cestovnom FK k vyúčtovaniu (cestovné lístky, miestenky…), alebo
pri použití motorového vozidla budú vyplatení podľa platného cenníka príslušného prepravcu hromadnej dopravy (ŽSR, SAD), bez predloženia dokladu.
Odmeny a cestovné náhrady, ktoré sú R, AR, NR, DS a DPR za ich výkon činnosti vo futbalových
stretnutiach vyplácané ekonomickým oddelením SFZ a VSFZ a FK podliehajú dani podľa § 5 –
príjmy zo závislej činnosti Zákona č. 595/2003 Z z. o dani z príjmov, alebo podľa § 6 – príjmy
z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti Zákona č. 593/2003 Z.z..
l)
Vstupné na stretnutia si stanovuje usporiadajúci FK. Vstupenky si zabezpečuje domáci FK.
m)
Rozhodcovia VsFZ sú povinní používať v majstrovských stretnutiach rozhodcovskú výstroj od firmy ATAK VD.
n)
KR nariaďuje hlásenia stretnutí mládežníckych súťaží formou sms správ na tel. č.: 0918 183477
podľa nasledujúceho tvaru (súťaž, stretnutie, výsledok, strelci gólov – domáci, strelci gólov –
hostia), resp. mailom na adresu: [email protected] Nerešpektovanie daného nariadenia je
v kompetencií KR.
8.
Poplatky uvedené vo futbalových normách SFZ
8.1 Námietky čl. 125 SP
dospelí:
CL
II. liga
III. liga
ostatné súťaže (vrátane žien)
mládež:
dorast – rep. súťaže
dorast. ost. súťaže
žiaci
8.2 Odvolanie čl. 126 SP
CL
II. liga
30 €
25 €
20 €
10 €
20 €
10 €
10 €
100 €
70 €
15
III. liga
Ostatné súťaže
I. a II. LSD
I. liga žien a žiačok
8.3 Smernica o zaraďovaní družstiev do súťaží čl. 8
CL
II. liga
III. liga
Ostatné súťaže (vrátane žien)
70 €
10 €
40 €
40 €
3 400 €
1 700 €
1 700 €
340 €
V prípade zlúčenia klubov, ktoré majú len mládežnicke družstvá, sa poplatok neplatí.
Poplatky sa zásadne uhrádzajú na účet prostredníctvom zberných faktúr.
8.4 Disciplinárny poriadok čl. 29, odst. 2
a) za prerokovanie previnenia jednotlivca
CL
II. liga
III. liga
IV.liga, V. a VI. ligy
Dorastenecké súťaže
Žiacke súťaže
b) za prerokovanie previnení kolektívov
CL
II. liga
III. liga
IV.liga, V. a VI. Ligy
Dorastenecké a žiacke súťaže
8.5 Disciplinárny poriadok, čl. 25
CL
II. liga
III. liga
I. a II. LSD
Ostatné súťaže dospelí
Mládežnícke súťaže
8.6 Registračný poriadok
Za vystavenie reg. preukazu
Za vystavenie duplikátu RP
Zmena názvu klubu
8.7 Registračný poriadok – odvolanie čl. 18, odst. 3
Kluby republikových súťaží
Kluby ostatných súťaží dospelí
Kluby ostatných súťaží mládež
8.8 Prestupový poriadok futbalu
Poplatok žiadateľa za prestup – hosťovanie/ základný
CL
II. liga
III. liga
Ostatné súťaže
Dorastenci
Žiaci
Prestup do zahraničia
8.9 Prestupový poriadok – odvolanie čl. 25, odst. 1
CL
16
25 €
25 €
20 €
10 €
5€
5€
25 €
25 €
20 €
10 €
5€
150 €
150 €
70 €
50 €
50 €
30 €
5€
5€
2€
150/70 €
50 €
30 €
100€/25 €
100€/25 €
90€/20 €
90€/10 €
7€
4€
20€
150 €
II. liga
III. liga
Súťaže IV. liga a V. a VI. ligy
Súťaže mládeže
150 €
70 €
50 €
30 €
8.10 Prestupový poriadok profesionálneho futbalu
prestup do zahraničia
20 €
8.11 Odvolanie čl. 23 – k bodu 10
u všetkých stupňov súťaží
50 €
8.12 Smernica pre registráciu prof. zmlúv, čl. 5, odst. 2
Finančná zábezpeka
Všetky stupne súťaží
Platobný kalendár pri prestupe prof. hráča
– obe zmluvné strany uhradia
33 194 €
166 €
8.13 Zmierovacia komisia, čl. 3, odst. 3 a 8:
Muži III. LZ/LV:
Dorastenecké súťaže a I.L Ž:
Žiacke súťaže a II.L Ž:
110 €
40 €
20 €
8.14 Odvolacia komisia, čl. 4, odst. 1
CL
II. liga
III. liga
Ostatné súťaže dospelí
Ostatné súťaže mládeže
150 €
150 €
100 €
50 €
30 €
8.15 Rozhodcovský súd
Poplatok za konanie pred RoS:
pri peňažnom plnení je 3% z hodnoty sporu, min. však
pri nepeňažnom plnení je poplatok
700 €
700 €
Všetky uvedené poplatky s výnimkou odvolacieho poplatku, poplatku za konanie pred ROS,
správneho poplatku za prestup do zahraničia a poplatku za vystavenie RP, sú hradené FK formou mesačnej zbernej faktúry vystavenej SFZ.
8.16 Variabilné symboly
Za účelom bezproblémového priradenia platieb sú futbalové kluby povinné označiť jednotlivé
platby nižšie uvedenými variabilnými symbolmi:
Por.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Poplatky - dôvod
ŠTK
Rozpis súťaže
KR, DZ
Semináre
Žiadosť o nedelegovanie
Video
TMK
Semináre
Školenia
Variabilný symbol
Poznámka
30103
30301
30302
30303
30501
30502
17
B. TECHNICKÉ USTANOVENIA
9.
Predpis
a)
Hrá sa podľa platných pravidiel futbalu, súťažného poriadku, smernice pre evidenciu žiakov
a tohto rozpisu, ktorého výklad prináleží ŠTK VsFZ.
b)
Všetky pokyny vydávané v úradných správach počas súťažného obdobia sú pre FK záväzné a sú
zverejňované na: www.futbalvsfz.sk.
c)
Vo všetkých vekových kategóriach futbalových súťaží sa výsledky hodnotia nasledovne
Výhra
3 body
Remíza 1 bod
Prehra
0 bodov
d)
Domáci FK v MR - východ je povinný pripraviť ku hre 4 lopty. Rezervné 2 lopty budú za bránkami
na stojanoch a jedna lopta bude pri stredovej zástavke. Usporiadajúci FK je súčasne povinný pri
súťažnom stretnutí zabezpečiť 4 zberačov lôpt, po dvoch za každou bránkou. V ostatných súťažiach je klub povinný pripraviť najmenej dve lopty.
10. Štart hráčov
a)
V súťažiach dospelých štartujú hráči, ktorí tvoria kategóriu dospelých a ďalej hráči kategórie dorastu, ktorí spĺňajú podmienky štartu, čl. 113 SP.
b)
Pri striedavom štarte hráča do dovŕšenia 18. roku veku je FK povinný predložiť pri stretnutí potvrdenie o povolení jeho striedavého štartu v zmysle čl. 113 SP. V prípade, že tak nevykoná, R nepovolí jeho štart za družstvo dospelých. FK je zároveň povinný zaslať v týždni pred stretnutím kópiu
súhlasu na striedavý štart hráča aj na ŠTK VsFZ. Nesplnenie tejto povinnosti bude pokladané za
nerešpektovanie platných predpisov a nariadení zo strany klubu a bude riešené v zmysle DP.
c)
V kategórii staršieho dorastu štartujú hráči narodení od 1.1.1995 a mladší. V kategórií mladšieho
dorastu štartujú hráči narodení od 1.1.1997 a mladší. V kategórií starších žiakov štartujú hráči
narodení od 1.1.1999 a mladší. V kategórií mladších žiakov štartujú hráči narodení od 1.1.2001
a mladší. V kategórií U13 hráči narodení po 1.1.2001, u kategórie U12 hráči narodení po 1.1.2002.
V kategórií U11 štartujú hráči nar. po 1.1.2003, u U10 hráči nar. po 1.1.2004 a u U9 hráči nar. po
1.1.2005.
d)
ŠTK povoľuje štart max. 5 žiakov narodených po 1. 1. 1999 za družstvo mladšieho dorastu, resp.
za družstvo samostatného staršieho dorastu na platné registračné preukazy. Toto ustanovenie
platí v súťaži II.L SD+MD len pre štart žiakov za mladší dorast. Platí ustanovenie SP čl.113, t.j. celú
zodpovednosť za štarty hráčov vo vlastnej, či vyššej vekovej kategórií nesie futbalový klub a príslušný tréner.
Hráči mladšieho dorastu zaradení na súpiske LMD môžu štartovať aj za B družstvo ml. dorastu
toho istého FK – najviac 5 hráčov.
e)
Hráči štartujú vo svojej vekovej kategórií. Po dovršení stanoveného veku prechádzajú do najbližšej vekovej kategórie vždy k 1. januáru kalendárneho roka, a to po dovŕšení:
- 14. roku veku z kategórie žiakov do kategórie dorastu,
- 18. roku veku z kategórie dorast do kategórie dospelých.
V prípade, že hráč dovŕši 14. rok veku v období 1.1. – 31.12. kalendárneho roku, môže príslušný
súťažný ročník dohrať v kategórií žiakov. Ak hráč dovŕši 18. rok veku v období 1.1. – 31.12. môže
príslušný súťažný ročník dohrať v kategórií dorast.
f)
18
Na majstrovské stretnutia nastupujú hráči v dresoch s dobre viditeľnými číslami bez obmedzenia
číslovania (v rozpätí číslovania od 1 do 99), pričom základnú zostavu tvoria hráči uvedení v poradí
na prvých jedenástich riadkoch v Zápise o stretnutí. Brankár má zároveň farbu dresu odlišnú od
farby dresov ostatných hráčov a úboru rozhodcov. Právo voľby dresov má hosťujúci klub. Domáci
klub sa musí prispôsobiť.
g)
Striedanie hráčov sa musí vykonávať pomocou dobre viditeľných tabúľ, ktoré je povinný poskytnúť pre obe družstvá usporiadajúci FK.
h)
Striedanie hráčov v súťažiach dospelých – po 3, dorastu – po 4 bez obmedzenia, v súťažiach žiakov - po 5 bez obmedzenia. V súťažiach žien organizovaných SFZ je dovolené striedať 5 hráčok.
i)
Družstvo v zápise rozhodcu uvedie mená 11 hráčov a maximálne 7 náhradníkov. Mená náhradníkov musia byť rozhodcovi oznámené pred začiatkom stretnutia a uvedené v Zápise o stretnutí.
Náhradník, ktorý nie je pred začiatkom stretnutia uvedený v zápise o stretnutí, nemôže byť do
Zápisu dodatočne dopísaný a nemôže sa zúčastniť na hre. Ak je hráč uvedený v zápise R ako
náhradník, a nie je prítomný pri konfrontácií pred stretnutím, jeho konfrontácia sa vykoná pri
nástupe na hraciu plochu.
j)
Registračné preukazy náhradníkov ostávajú v šatni rozhodcov. V prípade konfrontácie pred
stretnutím sa táto vykoná aj u náhradníkov. V prípade námietok k totožnosti hráčov plne platia
ustanovenia SP, čl. 66.
k)
Hráč môže v jednom hracom dni nastúpiť len v jednom súťažnom (majstrovskom, pohárovom)
stretnutí. Avšak v prípade, že hráč uvedený v zápise o stretnutí družstva klubu do stretnutia nenastúpi a taktiež neobdrží počas stretnutia ako hráč pripravený na striedanie osobný trest, môže
na ďalšie stretnutie, ktoré sa hrá po ukončení stretnutia, nastúpiť za predpokladu, že je za takéto
družstvo oprávnený nastúpiť.
l)
Z dôvodu zamedzenia prieťahov a omeškávania začiatkov stretnutí je domáci FK povinný vypisovať zápis o stretnutí ako prvý. V súťažiach dospelých všetkých skupín sú FK povinné vypisovať Zápis o stretnutí len v systéme ISSF, ktorý bude následne vytlačený, podpísaný kapitánmi,
a ten bude slúžiť ako zápis o stretnutí. Jedna kópia bude poskytnutá pre potreby DZ. Po stretnutí
a podpise kapitánov domáci FK zabezpečí skopírovanie, resp. vytlačenie zápisov pre potreby
oboch družstiev a DZ.
11. Podmienky štartu
a)
Všetci hráči nastupujúci na stretnutie musia predložiť platný registračný preukaz podľa čl. 34 SP
okrem prípadov uvedených v čl. 35 SP. Rozhodca je povinný povoliť štart hráčovi, ktorý z dôvodu
nedodania RP z výroby alebo z dôvodu straty nemá RP, jeho totožnosť je však overiteľná v ISSF /
priamo alebo predložením vytlačeného detailu hráča/. Zároveň však musí byť požiadané o vydanie RP daného hráča prostredníctvom elektronickej podateľne v ISSF. R je túto skutočnosť spolu
s odôvodnením povinný uviesť v Zápise o stretnutí. V prípade straty alebo odcudzenia RP je povinnosťou požiadať o vydanie nového RP do najbližšieho súťažného stretnutia, v ktorom bude
hráč štartovať.
b)
Lekárske prehliadky vo všetkých súťažiach riadených VsFZ sú stanovené čl. 36 SP. Vykonanie lekárskej prehliadky hráčov si FK nechá potvrdiť hromadne na zozname hráčov, ktorý predkladá
pred začiatkom súťažného ročníka. U hráčov, ktorých FK získa v priebehu súťažného ročníka, si
FK nechá vystaviť príslušným lekárom individuálne potvrdenie. Na požiadanie riadiaceho orgánu
je FK povinný predložiť doklad o platnosti lekárskej prehliadky. V čase PN sa prerušuje platnosť
lekárskej prehliadky. V čase PN je hráč povinný predložiť klubu doklad o PN a počas jej trvania
nesmie hráč nastúpiť v majstrovských, pohárových, príp. prípravných stretnutiach. Štart hráča
v takomto prípade je v rozpore s čl.96 SP a preto voči hráčovi sa postupuje v zmysle ustanovení
DP SFZ. Striedavý štart hráča sa riadi čl. 113 SP.
c)
Platnosť lekárskych prehliadok (ako i štartu hráčov, ktorí nie sú v treste) potvrdzuje podpisom
pred stretnutím do zápisu o stretnutí kapitán a vedúci družstva príslušného FK.
d)
Pri majstrovských stretnutiach vo všetkých kategóriách je povinnosťou domáceho FK zabezpečiť
zdravotnícku službu. Nedodržanie tohto ustanovenia má za následok disciplinárne opatrenie. V
stretnutiach IV.L dospelých je domáci FK povinný zabezpečiť na stretnutie kvalifikovaného lekára, ktorý podpíše Zápis o stretnutí. Zároveň R a D stretnutia je povinný vykonať kontrolu jeho
účasti.
19
Súčasťou výstroja musia byť u každého hráča aj chrániče holenných kostí. Hráč, ktorý túto povinnosť nebude rešpektovať, nebude pripustený do hry. Rozhodcovia sú povinní dodržiavanie tohto
ustanovenia kontrolovať.
f)
ŠTK povoľuje v družstve v jednom stretnutí štart 5 zahraničných hráčov. Do uvedeného počtu sa
však nezarátavajú hráči, ktorí majú príslušnosť štátu, ktorý je riadnym členom EU.
g)
FK po obdŕžaní 4, resp. 8, resp. 12 ŽK u hráča nezasiela registračný preukaz na VsFZ.
- napomenutie hráčov sa eviduje a trestá v jednom družstve a v jednom súťažnom ročníku. Pri
prestupe, resp. hosťovaní hráča v priebehu súťažného ročníka do iného FK toho istého stupňa
súťaže sa dovtedy obdŕžaný počet ŽK prenáša.
- osobitne sa evidujú a trestajú napomenutia v Slovenskom pohári.
- do nového súťažného ročníka sa ŽK neprenášajú, trest za ČK však áno.
- FK sú povinné viesť si vlastnú evidenciu ŽK podľa zápisu o stretnutí potvrdenom kapitánom
družstva
- hráč má po obdŕžaní 4.(1) resp. 8.(2), resp. 12–ej(3) ŽK automaticky zastavenú činnosť na príslušný počet stretnutí uvedený v zátvorke. Prejednávací poplatok po obdŕžaní 4., resp. 8., resp.
12 ŽK bude predmetom zbernej faktúry.
- Ak hráč obdrží v jednom stretnutí dve napomenutia žltou kartou, následná červená karta ruší
napomenutia žltými kartami, ktoré sa do evidencie žltých kariet nezarátavajú.
- Napomenutia žltou kartou a uložené disciplinárne opatrenia za napomenutia žltou kartou
v súťažiach sa na konci súťažného ročníka alebo súťaže anulujú.
h)
Pri vylúčení hráča, resp. po príkaze DZ na odobratie RP, rozhodca hráčovi neodoberie RP, len uvedie v zápise o stretnutí na 1. strane v kolónke napomínaní a vylúčení hráči okolnosti priestupku hráča, ktoré nechá potvrdiť kapitánom družstva. Hráč má automaticky zastavenú činnosť.
Disciplinárna komisia bude prípad prerokúvať po zaslaní návrhu trestu, príp. osobnej účasti a na
základe zápisu o stretnutí rozhodcu a správy delegáta o stretnutí. Príslušný poplatok FK uhrádza
prostredníctvom zbernej faktúry. Výsledok svojho rozhodnutia oznámi DK futbalovému klubu
osobne alebo písomnou formou v úradnej správe. Pri inzultácii R hráčom alebo funkcionárom
rozhodca RP neodoberá. Pri inzultácií rozhodcov sa na najbližšie zasadnutie vo štvrtok povinne
dostavia: rozhodcovia, DZ, kapitáni a vedúci oboch družstiev a ďalší hráči a funkcionári, ktorí mali
podiel na inzultácií.
i)
Ak je stretnutie predčasne ukončené z dôvodu inzultácie R alebo AR, oznámi R dôvod jeho ukončenia za prítomnosti DZ, kapitánov (u mládeže aj vedúcich) družstiev v kabíne rozhodcov. DZ,
R a AR to podrobne uvedú vo svojich správach a sú povinní ich odoslať najneskôr do 24 hod
riadiacemu orgánu a oznámiť zainteresovaným povinnosť zúčastniť sa najbližšieho zasadnutia
DK VsFZ.
j)
Ak bol v stretnutí R alebo AR inzultovaný, ale R stretnutie z toho dôvodu neukončil, musí R ešte na
hracej ploche túto skutočnosť oznámiť obidvom kapitánom. Po stretnutí platí zásada oznámenia
inzultácie v zmysle postupu v bode „h“ s podrobným popisom DZ a R v Zápise o stretnutí a Správe DZ. Asistenti sú povinní zaslať riadiacemu zväzu svoje stanoviská k uvedeným skutočnostiam.
k)
FK, ktorým boli uložené pokuty za disciplinárne previnenia, uhrádzajú tieto pokuty a poplatky
prostredníctvom zbernej faktúry.
l)
ŠTK povoľuje predaj piva bez obmedzenia stupňa, ale len v papierových pohároch. Predaj alkoholu je zakázaný. V prípade porušenia tohto zákazu budú voči previnilcom vyvodené disciplinárne dôsledky.
m)
FK IV.L-V, V. a VI ligy dospelých sú povinné vyplňovať zápis o stretnutí v systéme ISSF. Z toho dôvodu je usporiadajúci FK povinný zabezpečiť vhodnú výpočtovú techniku s pripojením na internet
pre vytvorenie elektronického Zápisu o stretnutí v ISSF aj s tlačiarňou. FK vo všetkých stupňoch
súťaží pripravujú 1 originál + 2 kópie zápisov o stretnutí. Ak je na stretnutí prítomný aj DZ, FK
pripraví 1 originál + 3 kópie zápisov o stretnutí. Ak na stretnutie nie je delegovaný DZ, iba originál
+ 2 kópie. Po stretnutí R vyplní 1. stranu zápisu aj s prípadnými osobnými trestami, resp. pripomienkami kapitána k stretnutiu, a takto vyplnený zápis s podpismi kapitánov po jednej kópií
20
e)
odovzdá kapitánom (u mládeže vedúcim) družstva aj s podpisom rozhodcu. Tieto zápisy potom
slúžia FK pri prípadnom námietkovom konaní, resp. pri evidencií počtu ŽK, aby nedochádzalo ku
kontumácií výsledkov z dôvodu obdŕžania príslušných počtov ŽK.
n)
FK všetkých stupňov súťaží sú povinné vyznačiť priestor dovoleného pohybu trénera, t.j. 1 meter
po stranách lavičky náhradníkov a 1 meter od postrannej čiary.
o)
Ak bol tréner, vedúci družstva alebo iný funkcionár, ktorý sa môže zdržovať počas stretnutia na
lavičke náhradníkov, vykázaný rozhodcom mimo hraciu plochu, má okamžite zákaz výkonu funkcie počas stretnutia až do prijatia záveru disciplinárnej komisie.
p)
V zmysle SP a rozhodnutia Rady a VV VsFZ sú družstvá dospelých štartujúcich v súťažiach VsFZ
povinné mať najmenej 2 mládežnícke družstvá zaradené v riadnych dlhodobých súťažiach.
q)
Na základe schválenia Rady a VV VsFZ ŠTK nezaradí do príslušnej súťaže družstvá všetkých kategórií, ktoré v priebehu nasledujúceho súťažného ročníka nastúpia do stretnutia v neúplnom
počte, a ich najmenej 2 stretnutia budú skontumované z dôvodu poklesu hráčov pod 7.
r)
V prípade, že v priebehu súťažného ročníka FK odhlási družstvo mládeže, alebo toto družstvo
bude zo súťaže vylúčené z dôvodov neúčasti na stretnutiach a podmienka z bodu „p“ takto
nebude splnená, bude FK povinný uhradiť poplatok 2000 € prostredníctvom zbernej faktúry
za jedno družstvo na zvláštny účet. Tieto prostriedky budú prerozdelené na mládež v príslušnom ObFZ.
Súťaže družstiev U12 a U13 riadi ŠTK SFZ.
12. Konfrontácia hráčov
a)
V súťažiach mládeže aj dospelých je konfrontácia povinná pred stretnutím. Kontrolu totožnosti
vykonávajú spolu obaja kapitáni, ktorým rozhodca poskytol všetky skontrolované registračné
preukazy a to tak, že kapitán kontrolovaného družstva predstavuje jednotlivých hráčov svojho
družstva a po ich kontrole preberá od kontrolujúceho kapitána súpera registračné preukazy už
skontrolovaných hráčov. U mládeže ju vykonávajú kapitáni družstiev za účasti svojich vedúcich,
ktorí majú právo opýtať sa jednotlivých hráčov na rôzne osobné údaje. Výsledok kontroly totožnosti oznámia kapitáni (vedúci družstiev mládeže) rozhodcovi. Po vykonaní kontroly totožnosti
vrátia registračné preukazy rozhodcovi.
b)
Konfrontácia v kategórii dospelých sa riadi čl. 66 SP a týmto dodatkom – v prípade neuznania totožnosti niektorého hráča (hráčov) pri konfrontácii kapitánmi (vedúcimi družstiev), kapitán uvedie námietku proti štartu hráča (hráčov) na vykonanie kontroly totožnosti podľa registračných
preukazov a OP, pasov, resp. preukazu poistenca. Túto konfrontáciu vykoná rozhodca sám tak, že
skonfrontuje fotografiu hráča na RP s platným občianskym preukazom /preukazom poistenca/
hráča, voči ktorého totožnosti bolo namietané. R v prípade rozporu môže vyhľadať konfrontáciu
hráča v systéme ISSF – verejná matrika. Ak rozhodca po konfrontácii, ktorú sám vykonal, rozhodne, že RP zodpovedá totožnosti hráča s porovnaním s OP, povolí hráčovi nastúpiť v stretnutí a na zadnej strane zápisu popíše dôvod svojho rozhodnutia. Ak je pri konfrontácií vznesená
námietka voči totožnosti hráča, je tento hráč povinný sa dvakrát podpísať na zadnú stranu Zápisu o stretnutí. Odmietnutie (nepodrobenie) sa kontrole totožnosti má za následok, že hráč(i)
nemôže v stretnutí nastúpiť, rozhodca ho nesmie pripustiť k hre a tieto skutočnosti podrobne
zdôvodní v zápise o stretnutí. Ak sa tak stane v polčasovej prestávke (v priebehu 2. polčasu),
hráč je v zmysle pravidiel futbalu vylúčený z hry. Za uskutočnenie kontroly totožnosti zodpovedá
kapitán a vedúci družstva.
c)
V prípade uvedenia námietky proti štartu hráča do zápisu o stretnutí, neuznania totožnosti hráča rozhodcom, musí sa na najbližšie zasadnutie ŠTK dostaviť R, DZ, kapitáni a vedúci obidvoch
družstiev a hráč (hráči), proti ktorým bola do zápisu o stretnutí uvedená námietka resp. záznam
rozhodcu. V prípade, že sa hráč, voči ktorému bola námietka vznesená, hry nezúčastní, nemusí sa
hráč zúčastniť na konfrontácií na ŠTK na najbližšom zasadnutí. V prípade, že sa stránka, voči ktorej
21
bola vznesená námietka riadnym námietkovým konaním jednania ŠTK nezúčastni, ŠTK námietku
posúdi sama a voči stránke vyvodí príslušné dôsledky (hracie či disciplinárne.)
e)
Ak bola kontrola totožnosti vykonaná pred stretnutím, v polčase alebo v prípade striedajúceho
hráča v druhom polčase a kapitán družstva súpera alebo jeho zástupca neuviedol žiadne námietky proti totožnosti hráča ihneď, nie je už neskôr možné uvádzať prípadné námietky do Zápisu
o stretnutí ohľadne totožnosti hráča. Rozhodca nemôže vykonať kontrolu totožnosti (konfrontáciu) hráča resp. družstva alebo náhradníka opakovane, v rôznom čase.
f)
Ak ŠTK potvrdí neoprávnený štart hráča, bude trénerovi družstva, ktorý umožnil neoprávnený
štart hráča, odobraná licencia.
13. Zoznam hráčov
a)
FK zašlú riadiacemu orgánu do začiatku súťažného ročníka zoznam družstva s uvedením dátumu
narodenia a čísla RP. Súčasťou zoznamu musí byť fotokópia trénerského preukazu a licencie, ktorá podlieha schváleniu TMK VsFZ v zmysle článku „14“.
Zoznam družstva sa predkladá v zmysle SP čl. 37 bod 4 zvlášť pre jesennú a zvlášť pre jarnú časť
súťažného ročníka. Zoznam musí byť potvrdený príslušným lekárom. Pri nahlásení zmeny alebo
doplnení zoznamu hráčov v priebehu súťažného ročníka sa postupuje takto:
- pri nastúpení nového hráča, ktorý nie je v zozname, požiada FK rozhodcu, aby v zápise
o stretnutí výrazným spôsobom uviedol meno a priezvisko tohto hráča, číslo RP a dátum narodenia s vyznačením – „nový hráč na zozname družstva“.
- nenahlásenie zmeny (nového hráča) do zoznamu hráčov má za následok disciplinárny postih.
Telefonické nahlásenie sa neberie do úvahy.
b)
FK hrajúce vo Vsl. futbalových súťažiach ako B družstvo, musia riadiacemu orgánu ako aj rozhodcovi pred stretnutím predložiť zoznam A družstva. Ak má FK 2 družstvá v rôznych súťažiach, štart
hráčov A družstva za B družstvo sa riadi nasledovne:
- hráči, ktorí sú uvedení na súpiske, môžu hrať v majstrovských stretnutiach za to družstvo klubu, na ktorého súpiske sú uvedení. V „B“ príp. „C“ družstva klubu môžu štartovať v majstrovskom stretnutí maximálne 3 hráči uvedení na súpiske „A“, príp. „B“ družstva pod poradovými
číslami 1 – 13, a ktorí za „A“, príp. „B“ družstvo v príslušnej vekovej kategórií a v príslušnej časti
súťažného ročníka (jeseň, jar) neštartovali vo viac ako 7 majstrovských stretnutiach bez ohľadu na poradové číslo na súpiske pre príslušnú časť súťažného ročníka. Za štart v majstrovskom stretnutí sa považuje akýkoľvek jeho časový úsek.
- hráči uvedení na súpiske „A“, príp. „B“ družstva pod poradovými číslami 14 a vyššie môžu za „B“,
príp. „C“ družstvo štartovať bez obmedzenia počtu.
- hráči klubu, ktorí nie sú uvedení na súpiske a sú riadne registrovaní, môžu nastúpiť kedykoľvek za všetky družstvá klubu v príslušnej kategórií.
14. Kvalifikácia trénerov
Pre súťaže riadené VsFZ platia nasledovné ustanovenia, ktoré sú FK povinné bezpodmienečne
dodržať.
22
Požadovaná kvalifikácia trénerov a pôsobnosť trénerských licencií
Kategória seniorov
IV. liga – východ
Hlavný tréner – minimálne držiteľ:
- tréner II. kvalifikačného stupňa /UEFA B licencia
- tréner II. Triedy /licencia „B“ /platnosť do r.2014*/
Asistent trénera – minimálne držiteľ:
- tréner I. kvalifikačného stupňa/licencia „C“
- tréner III. triedy/licencia „C“ /platnosť do r.2014*/
V. – VI. liga
Hlavný tréner – minimálne držiteľ:
- tréner II. Kvalifikačného stupňa/UEFA B licencia
- tréner III. triedy/licencia „C“ /platnosť do r.2014*/
Asistent trénera – minimálne držiteľ:
- tréner I. kvalifikačného stupňa/licencia „C“
Kategória dorastu:
II. liga kategória starší dorast:
Hlavný tréner – minimálne držiteľ:
- tréner III. kvalifikačného stupňa/UEFA A licencia
- tréner II. triedy/licencia „B“ /platnosť do r.2014*/
Asistent trénera – minimálne držiteľ:
- tréner I. kvalifikačného stupňa/licencia „C“
II. liga /kategória mladší dorast/ - III. liga
Hlavný tréner – minimálne držiteľ:
- tréner II. kvalifikačného stupňa/UEFA „B“ licencia
- tréner III. triedy/licencia „C“ /platnosť do r.2014*/
Asistent trénera – minimálne držiteľ:
- tréner I. kvalifikačného stupňa/licencia „C“
Kategória žiakov:
II. liga
Hlavný tréner – minimálne držiteľ:
- tréner II. kvalifikačného stupňa/UEFA „B“ licencia
- tréner III. triedy/licencia „C“ /platnosť do r.2014*/
Asistent trénera – minimálne držiteľ:
- tréner I. kvalifikačného stupňa/licencia „C“
Kategória prípraviek:
Hlavný tréner – minimálne držiteľ:
- tréner I. kvalifikačného stupňa/licencia „C“
Asistent trénera – minimálne držiteľ:
- tréner I. kvalifikačného stupňa/licencia „C“
*
od 1.1.2015 strácajú predchádzajúce licencie platnosť. Do tohto termínu je potrebné absolvovať
rekvalifikáciu na trénerské kvalifikácie a licencie podľa „Trénerskej konvencie UEFA“ a „Jednotného vzdelávacieho systému odborníkov v športe“
UPOZORNENIE:
Od SR 2014/2015 v súťažiach III. liga /kategória seniori/ - súťaž riadená VsFZ – bude požadovaná kvalifikácia hlavného trénera minimálne III. kvalifikačný stupeň licencia UEFA „A“.
23
15. Povinnosti FK pri predkladaní súpisiek
a)
Pred stretnutím predkladá vedúci družstva spolu s registračnými preukazmi aj kópiu platnej licencie trénera, ktorý je na zadnej strane zápisu menovite uvedený a jeho meno a priezvisko je
rovnaké, ako na potvrdenej súpiske.
b)
Pokiaľ dôjde ku zmene trénera, je FK povinný túto zmenu ihneď nahlásiť na TMK VsFZ, ktorá zaznamená túto zmenu na súpiske, ktorú má k dispozícií ŠTK VsFZ.
c)
Družstvo, ktoré nebude mať na stretnutí kvalifikovaného trénera, podlieha disciplinárnemu konaniu.
16. Systém súťaží
Podľa platného súťažného poriadku sa hrá systémom každý s každým dvojkolovo, resp. štvorkolovo podľa rozpisu súťaží.
17. Nenastúpenie a oneskorené nastúpenie
VsFZ doplňuje s platnosťou pre Východoslovenské futbalové súťaže čl. 100 SP nasledovnými zásadami:
a)
Ak sa majstrovské stretnutie vôbec neuskutoční v stanovenom termíne z viny niektorého FK,
klub, ktorý sa neprevinil zašle do 3 dní ŠTK a súperovi písomné stanovisko (doporučene), či súhlasí s odohratím stretnutia v náhradnom termíne najneskôr do 14 dní. Ak bude stanovisko kladné,
bude ŠTK oprávnená prihliadnuť na túto skutočnosť pri riešení prípadu. Keď ŠTK takéto stanovisko nedostane, resp. bude toto stanovisko záporné, bude riešiť prípad podľa platných odsekov čl.
100 SP a bodu 7 h tohto Rozpisu.
b)
Ak sa stretnutie neuskutoční resp. nemôže byť dohrané z vyššej moci je povinnosťou účastníkov
dohodnúť sa na novom termíne stretnutia, ktoré musí byť odohrané najneskôr do 10 dní a túto
dohodu uviesť v Zápise o stretnutí. V prípade, že k dohode nedôjde, nový termín určí ŠTK. Ak
k takému prípadu dôjde v 3 záverečných kolách, sú kluby povinné stretnutie odohrať do nasledujúcej stredy po neodohratom resp. nedohratom stretnutí na základe vzájomnej dohody.
c)
Ak na majstrovské stretnutie nastúpi jeden zo súperov zavinene po čakacej dobe alebo prekročí
polčasovú prestávku a stretnutie sa napriek tomu odohrá, je ŠTK oprávnená uznať výsledok dosiahnutý na ihrisku za predpokladu, že FK, ktorý sa neprevinil, nepodal námietky podľa pokynov
čl. 118 až 125 SP.
18. Zásady pre zmeny termínov
Zmeny termínov uvedených v termínovej listine sa môžu vykonať len na základe riadne zdôvodnenej žiadosti a dodržania zásad:
a)
Stretnutia sa zásadne predohrávajú, pokiaľ ŠTK nerozhodne ináč.
b)
V prípade, že z dôvodu krajne nepriaznivých poveternostných podmienok (prietrž mračien
a pod.) sa v posledných 3 kolách stretnutie neodohrá, družstvá sú povinné odohrať toto stretnutie ihneď do nasledujúcej stredy na základe vzájomnej dohody termínu.
c)
Usporiadajúci FK požiada ŠTK písomne doporučenou poštou o zmenu termínu (hracieho času)
najneskôr do 21 dní pred stretnutím. Poplatok za zmenu termínu je v zmysle RS predmetom
zbernej faktúry. Deň odoslania a deň stretnutia sa do lehoty nezarátavajú. Zmeny termínu takým
spôsobom sú možné len na dni pracovného pokoja a súper je povinný zmenu akceptovať po
predchádzajúcom súhlase ŠTK. Na základe vzájomnej dohody je lehota pre zmeny termínov 10
dní. Nedodržaním stanovenej lehoty ŠTK žiadosť zamietne.
d)
FK, ktorých minimálne 3 hráči sú nominovaní do výberu VsFZ, resp. reprezentácie, majú v prípade
požiadania právo na zmenu termínu stretnutia. Pri uplatnení takejto požiadavky zo strany klubu,
tomu nebude stanovený poplatok za žiadosť o zmenu termínu
.
24
19. Vybavenosť futbalových štadiónov
V zmysle rozhodnutia Výkonného výboru VsFZ bola prijatá zásada minimálneho vybavenia štadiónov pre družstvá IV. ligy - V a družstvá do nej postupujúce počnúc od súťažného ročníka 2004
– 2005 nasledovne:
a)
Sociálna budova: zásadne murovaná budova s minimálne štyrmi (dve na predzápas) šatňami
pre družstvá, šatňou rozhodcov, resp. inými spoločenskými miestnosťami.
b)
Hracia plocha: upravovaná trávnatá plocha, rovný povrch a pomocná hracia plocha, napr. aj vo
vedľajšej obci, ale schválená ŠTK VsFZ.
c)
Rozmery: šírka – 60 až 68 m, dĺžka – 100 až 105 m.
d)
Oplotenie hracej plochy: minimálne dvojitá trubková bariéra
Táto trubková bariéra zo strany divákov musí byť
umiestnená minimálne 2 m od postrannej čiary a minimálne 4 m od bránkovej čiary. V prípade, že za niektorou z uvedených čiar sa diváci nenachádzajú, trubková
bariéra nie je nutná.
e)
Priestor odchodu hráčov a rozhodcov z hracej plochy: musí byť zabezpečený tak, aby v žiadnom prípade nebol možný kontakt odchádzajúcich hráčov a rozhodcov s divákmi, t.z. odchod
musí byť zabezpečený plnou bariérou.
f)
Šatňa rozhodcov: jej plocha musí byť minimálne 6 m², obsahuje stôl, min. 4 stoličky, príslušný
počet vešiakov na zavesenie šatstva rozhodcov a DZ. Šatňa rozhodcov musí byť vybavená samostatným sprchovacím kútom, resp. umývadlom s teplou a studenou vodou na umytie.
g)
Šatne družstiev: šatne družstiev musia byť dostatočne priestranné, čisté, bez plesní, so samostatnými sprchami s teplou a studenou vodou na umytie po stretnutí. Podlaha sprchy musí byť
opatrená z hygienických dôvodov plastovými roštami.
h)
sociálne zariadenie pre divákov – muži + ženy
i)
vyhradiť dve miesta pre invalidov – vyčleniť dve miesta resp. podľa potreby
j)
Štadión musí disponovať funkčným ozvučením štadióna
k)
Družstvá IV. L-V, ktoré ašpirujú na postup do slovenských súťaží sú povinné rešpektovať požiadavky SFZ na vybavenie štadiónov a rozmery hracej plochy (105x68)
Spoločné ustanovenia:
1.
Usporiadateľ stretnutia ( v zmysle vyžrebovania domáci FK) zodpovedá za bezpečnosť dopravného prostriedku družstva hostí (zvyčajne autobus, prípadne za ich osobné autá), pre ktorý vyhradí
pred štadiónom vymedzený priestor, v zmysle čl.44 SP.
2.
Usporiadateľ stretnutia v zmysle bodu 1 je povinný zabezpečiť priestor pre dopravné prostriedky
delegovaných osôb a rozhodcov a v takomto priestore plne zodpovedá za prípadné škody spôsobené na týchto dopravných prostriedkoch v zmysle platných ustanovení súťažného poriadku,
v zmysle čl.44 SP.
3.
Usporiadatelia stretnutia sú povinne označení farebnými rozlišovačkami, resp. vestami s viditeľnými číslami. Hlavný usporiadateľ vyhotoví písomný zoznam usporiadateľov s pridelenými číslami a pred stretnutím ho odovzdá delegátovi stretnutia.
Minimálny typ bariéry pre družstvá IV. L - VI. L
25
20. Medzinárodný styk
FK riadené VsFZ sú povinné nahlásiť ŠTK medzinárodný styk pre evidenciu a delegovanie rozhodcov na tieto stretnutia komisiou rozhodcov. Inak je tento styk plne v kompetencií FK. Pritom
nesmie byť narušený priebeh majstrovských súťaží. Nesplnenie tejto povinnosti môže mať za
následok disciplinárne, resp. hracie dôsledky.
21. Povinnosť usporiadajúceho klubu
Usporiadajúci FK je povinný zabezpečiť bezpečné uloženie osobných vecí hráčov, funkcionárov,
rozhodcov a delegáta v šatniach. Ďalej zaistiť bezpečnosť ich dopravných prostriedkov parkujúcich na určenom mieste v areáli. Za spôsobené škody zodpovedá usporiadajúci FK. Peniaze, klenoty a iné cennosti sú povinní vyššie uvedení odovzdať do úschovy hlavnému usporiadateľovi.
22. Postup a zostup v súťažnom ročníku 2013 – 2014
Kritéria postupov a zostupov:
Ak majú po odohranej súťaží dve alebo viac družstiev rovnaký počet bodov, rozhoduje o postupujúcom alebo vypadávajúcom:
a) vyšší počet bodov zo vzájomných stretnutí
b) gólový rozdiel zo vzájomných stretnutí
c) vyšší počet strelených gólov na ihrisku súpera vo vzájomných stretnutiach
Ak sú tieto kritéria rovnaké, zohrajú družstvá kvalifikáciu jednokolovo na neutrálnom ihrisku.
Na určenie priebežného poradia, resp. v prípadoch, kde sa nerozhoduje o postupe platí čl. 26 SP.
Poradie družstiev sa v priebehu súťaže (a aj v prípade, že sa nerozhoduje o postupe a zostupe)
určí na základe počtu získaných bodov zo všetkých odohraných stretnutí. V prípade rovnosti bodov sa priebežné poradie určí nasledovne:
a) z gólového rozdielu zo všetkých odohraných stretnutí
b) z vyššieho počtu strelených gólov zo všetkých odohraných stretnutí
c) z vyššieho počtu víťazstiev dosiahnutých vo všetkých majstrovských stretnutiach
d) z vyššieho počtu remíz na súperových ihriskách.
Súťaže dospelých:
1. Pre SR 2014-2015 je schválená reorganizácia súťaží, kedy pod riadenie regiónov bude spadať riadenie tretích líg všeobecne. Družstvá súčasnej III.LV, ktorí nepostúpia do budúcej II.LV
zostávajú účastníkmi v III.LV. K nim sa doplnia zo súčasnej IV.LV družstvá na počet 16. Ostatné nezaradené družstvá sa stávajú účastníkmi budúcich IV.líg podľa príslušnosti. Podobným
spôsobom sa doplnia budúce IV.L podľa príslušnosti zo súčasných družstiev V.líg. Ten istý
princíp sa zachová pri dopĺňaní družstiev do budúcich V.líg, vždy podľa spádovej príslušnosti.
Modelová situácia rozdelenia podľa aktuálneho umiestnenia bude uverejnená po skončení
jesennej časti na webovej stránke VsFZ.
2. V prípade, že sa z oblastných futbalových súťaží neprihlási družstvo do regionálnej súťaže,
ostáva v súťaži družstvo umiestnené pod čiarou zostupu ako prvé.
3. Víťazi ObFZ majú zabezpečenú účasť v najbližšom SR v najnižšej súťaži VsFZ, t.j. V.ligách.
V prípade odmietnutia postupov, resp. nesplnenia podmienok pre postup v súťažiach VsFZ (budúcich V. líg) majú právo postupu až družstvá umiestnené do 3. miesta. Avšak tie musia svoj
záujem uviesť v prvotnej prihláške do súťaží. Pokiaľ v prvotnej prihláške neuvedú svoj záujem
o postup z uvedených miest, strácajú takto nárok na postup do vyššej súťaže z uvedených miest,
a vo vyššej súťaží zostávajú družstvá umiestnené pod čiarou zostupu.
Súťaž dvojičiek starší a mladší dorast:
Družstvá umiestnené na posledných dvoch miestach zostupujú do príslušných III. líg. V prípade,
že o postup do tejto súťaže nebude záujem, resp. víťazí III.líg nesplnia podmienky pre zaradenie
do súťaže, zostupujúce družstvá ostávajú v súťaži. V prípade vyššieho počtu záujmu postupujúcich /len víťazov III.L/ ako 2, o postupujúcich sa bude rozhodovať v barážových stretnutiach o 2
26
miesta, ktorých podmienky stanoví Komisia ŠTK. Podmienky barážových stretnutí budú obdobné s podmienkami rozpisu SFZ u zostupujúcich z I.LSD a postupujúcich do I.LSD. Zostup zo súťaže sa bude riadiť počtom zaradených družstiev z III. líg dorastu po splnení podmienok štartu pre
túto súťaž a počtu zostupujúcich z I. LSD. Víťaz II.LSD bude hrať barážové stretnutia s posledným
družstvom I.LSD (v prípade, ak tieto družstvá budú mať záujem hrať v súťaži ÚTM a budú spĺňať
podmienky licenčného systému ÚTM). Systém baráže:
- pri štyroch účastníkoch – posledný FK z I.LSD bude hrať barážový zápas s víťazom II.LSD zo
svojho regiónu qa druhú dvojičku vytvoria víťazi II.LSD z ostatných regiónov. Bude sa hrať na
1 víťazný zápas na neutrálnom ihrisku /NTC Senec, NTC Poprad/.Víťazi semifinálových baráži
odohrajú 1 zápas o celkového víťaza baráže na neutrálnom ihrisku /1 SR v NTC Senec, 1 v NTC
Poprad/, ktorý, ak spĺňa licenčné kritéria, postúpi do I.LSD.
- pri troch účastníkoch – systém bude totožný ako pri 4 účastníkoch, kde FK ktorý na základe
vyžrebovania nebude mať súpera, automaticky postupuje do finále baráže
- pri dvoch účastníkoch – odohrá sa 1 finálový zápas o víťaza baráže
- pri jednom účastníkovi – FK automaticky postupuje, resp. zostáva v I.LSD
Súťaže samostatných skupín dorastu:
Súťaže III. líg dorastu sú najvyššou súťažou samostatne hrajúcich družstiev dorastov. Víťazí III. líg
dorastu majú právo postupu do II.ligy dorastu v prípade, že zároveň vytvoria dvojičku s mladším
dorastom.
V súťaži III.L Š je v tomto SR 16 účastníkov.
Súťaže dvojičiek starších a mladších žiakov:
Postupy a zostupy v súťažiach dvojičiek starších a mladších žiakov sa riadia podľa umiestnenia
starších žiakov.
V prípade viacerých FK, ktoré prejavia záujem hrať v I. lige SŽ a MŽ, v termíne požiadajú o udelenie Grassroots licencie, ktorá im bude podmienečne udelená a zvíťazia vo svojej príslušnej skupine II. ligy SŽ, o postupujúcom do I. ligy SŽ a MŽ rozhodnú barážové stretnutia (v prípade troch
družstiev), resp. barážové stretnutie v prípade dvoch družstiev. Víťaz baráže odohrá barážové
stretnutie s družstvom, ktoré sa umiestni v I. lige SŽ skupina východ na 10. mieste.
23. Rozhodcovia a delegáti zväzu
Rozhodcov a delegátov deleguje na stretnutia VsFZ. Spravodaje a oznamy, ktorými informuje
VsFZ o obsadení, sú určené len pre rozhodcov a delegátov. VsFZ si vyhradzuje právo voľby oznámenia delegácie na stretnutia.
Rozhodcovia sú povinní zasielať zápis zo stretnutia strojovým písmom v púrvý pracovný deň po
stretnutí 1.triedou doporučene, a to nasledovne:
a) stretnutie riadené VsFZ 1 originál + 2 kópie
b) stretnutia riadené SFZ sú povinní na adresu SFZ zaslať 1 originál /1.LSMD, I.LSMŽ a 1.liga žien/,
a na adresu VsFZ 1x kópiu.
V prípade neprístojnosti, resp. HNS niektorého z FK, R priloží príolohu k zápisu o stretnutí.
Delegáti v súťažiach VsFZ zasielajú správy elektronickou poštou, a to najneskôr do utorka do
10,00 hod. /v prípade HNS do 24 hod./ na adresu [email protected] a [email protected] V
prípade nedostatkov pred, v priebehu a po skončení stretnutia je DZ povinný vyplniť tlačivo Hlásenie o nedostatkoch, a podpísané zainteresovanými zaslať doporučene v prvý pracovný deň1.
triedou.
Rozhodcovia, ktorí aktívne hrajú v súťažiach riadených VsFZ, nesmú hrať v súťaži, v ktorej sú zaradení ako R a AR (IV.L-V, 5. a 6. ligy). Ak je R potrestaný DK VsFZ ako hráč (aj v prípade trestu za 4.ŽK,
prípadne 8.ŽK), nesmie v čase trestu rozhodovať žiadne stretnutia.
Poplatok R a DZ za ospravedlnenie v termíne kratšom ako 15 dní pred stretnutím je 3 €.
27
24. Slovenský pohár
V súťažnom ročníku 2013 – 2014 sa nový ročník regionálnej časti SP nehrá.
25. Súťaž FAIR-PLAY
Aj v súťažnom ročníku 2013-2014 je vyhlásená súťaž FAIR-PLAY pre IV.L-V dospelých, ako aj v II.
LSD. Túto súťaž vyhodnocujú delegáti zväzu podľa ďalej uvedených kritérií. Po skončení súťažného ročníka budú prví traja v oboch súťažiach odmenení finančnou odmenou v hodnote – 1.
miesto – 340 €, 2. miesto – 170 €, 3. miesto – 100 €.
Hodnotenie FAIR-PLAY je odvodené z hodnotenia UEFA, uplatňovaného v súťaži FAIR-PLAY
v rámci Champion-League.
Vzhľadom na kladné poznatky z tohto hodnotenia boli kritéria prevzaté aj pre slovenské súťaže.
Kritéria:
1.
Červené a žlté karty
Odpočet sa robí z maximálneho počtu 10:
– žltá karta
-1 bod
– červená karta
-3 body
Ak hráč bol napomínaný žltou kartou a neskoršie obdržal 2. ŽK a v dôsledku toho aj červenú,
započíta sa do hodnotenia iba hodnota červenej karty, t.j. –3 body.
V prípade, že po žltej karte sa hráč dopustí priestupku, za ktorý dostane červenú kartu, do hodnotenia sa započítavajú obidve previnenia, t.j. 1 + 3 spolu – 4 body. V tomto kritériu je možné
vyčísliť aj mínusové body.
Pozitívna hra
Maximum 10 bodov, minimum 1 bod
Týmto kritériom sa má podporiť aktívna hra, ktorá je atraktívna pre divákov.
Pozitívne aspekty:
• viac ofenzívna ako defenzívna hra
• snaha nenaťahovať čas, dostať loptu rýchle späť do hry
• snaha o docielenie gólu, aj keď výsledok je jasný
Negatívne aspekty:
• zdržiavacia taktika
• naťahovanie času
• taktika založená na defenzíve, rozbíjanie hry
• simulovanie a pod.
Pozitívnosť je spojená s gólovými šancami a docielenými gólmi.
2.
Rešpektovanie súpera
Maximum 5 bodov, minimum 1 bod
Od hráčov sa očakáva, že budú rešpektovať pravidlá futbalu, súťažný poriadok a súpera.
Pri hodnotení delegát prihliada i na závažnosť udelených osobných trestov (ŽK a ČK).
Hodnotí sa tiež pozitívne chovanie, napr. pomoc pri zranení a pod..
Bežné správanie bez výrazných negatív a pozitív nemôže byť ohodnotené 5 bodmi.
3.
Rešpektovanie rozhodcu
Maximum 5 bodov, minimum 1 bod
Od hráča sa očakáva, že bude rešpektovať rozhodnutia rozhodcu.
Aj tu môže delegát prihliadať na závažnosť udelených osobných trestov (ŽK a ČK).
Hodnotí sa chovanie.
Bežné chovanie bez výrazných negatívnych a pozitívnych prípadov nemôže byť ohodnotené 5
bodmi.
4.
28
Správanie predstaviteľov klubu
Maximum 5 bodov, minimum 1 bod
Očakáva sa od predstaviteľov klubov vrátane trénerov, že budú vplývať na hráčov, aby hrali fair
a používali len dovolené športové, technické, taktické a morálne aspekty v hre aj mimo nej.
Správanie bez mimoriadnych negatívnych a pozitívnych aspektov nemôže byť hodnotené 5 bodmi.
5.
Chovanie obecenstva
Maximum 5 bodov
Publikum tvorí dôležitú kulisu pre futbal. Podpora zo strany fanúšikov je žiadúca. Ak táto podpora sa deje slušným povzbudzovacím pokrikom, spevom a pod., takéto správanie vytvára potrebnú futbalovú atmosféru a prispieva k FAIR-PLAY. Tým viac, ak obecenstvo rešpektuje verdikty
rozhodcov. 5 bodov je možné pripísať len za podmienky športovej atmosféry.
Toto kritérium je možné použiť aj pre hodnotenie súpera, ak je na stretnutí primeraný počet jeho
fanúšikov. Ak ide o nepatrný počet, kritérium sa nepoužije.
Celkové hodnotenie
• maximálny počet bodov je 40.
• v prípade, že sa u súpera neuplatní kritérium z bodu 6, maxim. počet bodov je 35.
Príklad
a) plný počet bodov – 40
dosiahnuté body (8 + 7 + 3 + 4 + 5 + 4) = 31
x 10 = 7,75 bodov
výpočet: 3140
b) počet bodov – 35
dosiahnuté body (mimo obecenstva) (8 +7 + 3 + 4 + 5) = 27
x 10 = 7,71 bodov
výpočet: 2735
Do poznámky sa uvedú výrazné individuálne prípady fair-play hráčov voči súperovi, rozhodcovi,
obecenstvu a pod. V prípade obzvlášť nešportového správania sa je možné správanie predstaviteľov klubu a obecenstva (v bodoch 5 a 6) hodnotiť mínusovou hodnotou najviac (-3 body). Ak
príde zo strany FK, jeho hráčov, funkcionárov, resp. divákov k naplneniu skutočnosti v čl. 100 /
písm. d/ SP, bude FK z tejto súťaže vylúčený.
25. Upozornenie
VsFZ vzhľadom na osamostatnenie sa klubov oznamuje FK-om, že pri úradnom styku je potrebné
používať iba pečiatku FK, resp. FO.
26. Tituly a ceny
Víťaz každej súťažnej skupiny v súťažnom ročníku 2013-2014 získa titul víťaza príslušnej skupiny
a dostane pohár, resp. upomienkový dar.
Pre súťažný ročník 2013-2014 je vyhlásená súťaž o najlepšieho strelca IV. liga - východ. Víťaz obdŕží diplom a pohár VsFZ.
Dospelí
a) víťaz IV. ligy - východ
b) víťaz V. ligy sever
c) víťaz V. ligy juh
d) víťaz VI. ligy skupina podtatranská
e) víťaz VI. ligy skupina šarišská
f ) víťaz VI. ligy skupina košicko-gemerská
29
g) víťaz VI. ligy skupina zemplínska
h) víťaz VI. ligy skupina vihorlatsko-dukelská
Dorast
i) víťaz II. ligy – starší dorast
j) víťaz II. ligy – mladší dorast
k) víťaz III. ligy skupina podtatranská
l) víťaz III. ligy skupina šarišská
m) víťaz III. ligy skupina košicko-gemerská
n) víťaz III. ligy skupina zemplínska
o) víťaz III. ligy skupina vihorlatsko-dukelská
Mladší a starší žiaci – dvojičky
p) víťaz II. ligy starší žiaci U15 - skupina A
q) víťaz II. ligy mladší žiaci U13 – skupina A
r) víťaz II. ligy starší žiaci U15 - skupina B
s) víťaz II. ligy mladší žiaci U13 - skupina B
t) víťaz III. ligy starší žiaci U15 – skupina C
u) víťaz III. ligy mladší žiaci U13 – skupina C
27. Zasadnutia odborných komisií
Zasadnutia odborných komisií VsFZ sa budú konať takto:
• ŠTK VsFz každý štvrtok o 16,30 hod.
• KR VsFz každý štvrtok o 16,30 hod.
• DK VsFz každý štvrtok o 16,30 hod.
Úradné správy VsFZ, rozhodnutia odborných komisií a delegácie R a DZ budú uverejňované na
webovej stránke VsFZ.
28. Záverečné ustanovenie
Tento Rozpis schválil VV VsFZ v Košiciach dňa 1. 7. 2013.
Rozpis je neoddeliteľnou súčasťou platného súťažného poriadku, a je záväzný pre riadiaci zväz aj
futbalové kluby vo východoslovenských futbalových súťažiach. Výklad k tomuto rozpisu prislúcha VsFZ.
Ing. Štefan OLŠAVSKÝ, v.r.
predseda ŠTK VsFZ
30
Marcel EPERJEŠI
sekretár VsFZ
Ing. Richard HAVRILLA, v.r.
predseda VV VsFZ
DOSPELÍ
IV.LIGA VÝCHOD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Účastníci :
FK Starý Smokovec-Vysoké Tatry
FK Družstevník Plavnica
FK Svit
FK Drustav Svidník
FK Pokrok SEZ Krompachy
MŠK Tesla Stropkov s.r.o.
MŠK Spišské Podhradie
FK Haniska
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
MFK Zemplín Michalovce "B"
FK Košice - Barca
TJ FK Vyšné Opátske-Krásna
TJ Veľké Revištia
FK Spišská Nová Ves
MFK Snina
MFK Slovan Sabinov
MFK Slovan Giraltovce
Schválené výnimky z hracích dní a časov :
V.Tatry
Sp.N.Ves
V.Opátske
Michalovce "B"
domáce stretnutia na ihrisku v Tatr.Lomnici
domáce stretnutia v sobotu UHČ
domáce stretnutia na ihrisku V.Opátske
domáce stretnutia v nedeľu o 10,30 hod. na ihrisku v Topoľanoch
Náhradné hracie plochy :
Stropkov
Sp.N.Ves
Sabinov
Michalovce "B"
ihrisko s umelou trávou
ihrisko s umelou trávou
ihrisko s umelou trávou
ihrisko s umelou trávou v objekte MFK Zemplín Michalovce
JESENNÁ ČASŤ
JARNÁ ČASŤ
1.kolo : 4.8.2013 o 16.30 hod.
16.kolo : 10.11.2013 o 13.30 hod.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
V.Tatry
Plavnica
Svit
Svidník
Krompachy
Stropkov
Sp.Podhradie
Haniska
Giraltovce
Sabinov
Snina
Sp.N.Ves
V.Revištia
V.Opátske 2.8. o 17,00
Barca
Michalovce "B"
Giraltovce
Sabinov
Snina
Sp.N.Ves
V.Revištia
V.Opátske
Barca
Michalovce "B"
V.Tatry
Plavnica
Svit
Svidník
Krompachy
Stropkov
Sp.Podhradie
Haniska
2.kolo : 7.8.2013 o 17.00 hod.
17.kolo : 17.11.2013 o 13.00 hod.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
Giraltovce
Barca
V.Opátske
V.Revištia
Sp.N.Ves
Snina
Sabinov
V.Tatry
Michalovce "B"
Haniska
Sp.Podhradie
Stropkov
Krompachy
Svidník
14.8. o 17,00
Svit
Plavnica
Michalovce "B"
Haniska
Sp.Podhradie
Stropkov
Krompachy
Svidník
Svit
Plavnica
Giraltovce
Barca
V.Opátske
V.Revištia
Sp.N.Ves
Snina
Sabinov
V.Tatry
3.kolo : 11.8.2013 o 16.30 hod.
18.kolo : 23.3.2014 o 15.00 hod.
17.
18.
19.
20.
137.
138.
139.
140.
Plavnica
Svit
Svidník
Krompachy
Giraltovce
V.Tatry
Sabinov
Snina
Giraltovce
V.Tatry
Sabinov
Snina
Plavnica
Svit
Svidník
Krompachy
31
21.
22.
23.
24.
Stropkov
Sp.Podhradie
Haniska
Michalovce "B"
Sp.N.Ves
V.Revištia
V.Opátske
Barca
141.
142.
143.
144.
Sp.N.Ves
V.Revištia
V.Opátske
Barca
Stropkov
Sp.Podhradie
Haniska
Michalovce "B"
4.kolo : 18.8.2013 o 16.00 hod.
19.kolo : 30.3.2014 o 15.00 hod.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
Giraltovce
V.Opátske
V.Revištia
Sp.N.Ves
Snina
Sabinov
V.Tatry
Plavnica
Barca
Michalovce "B"
Haniska
Sp.Podhradie
Stropkov
Krompachy
Svidník
Svit
Barca
Michalovce "B"
Haniska
Sp.Podhradie
Stropkov
Krompachy
Svidník
Svit
Giraltovce
V.Opátske
V.Revištia
Sp.N.Ves
Snina
Sabinov
V.Tatry
Plavnica
5.kolo : 25.8.2013 o 16.00 hod.
20.kolo : 6.4.2014 o 15.30 hod.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
Svit
Svidník
Krompachy
Stropkov
Sp.Podhradie
Haniska
Michalovce "B"
Barca
Giraltovce
Plavnica
V.Tatry
Sabinov
Snina
Sp.N.Ves
V.Revištia
V.Opátske
Giraltovce
Plavnica
V.Tatry
Sabinov
Snina
Sp.N.Ves
V.Revištia
V.Opátske
Svit
Svidník
Krompachy
Stropkov
Sp.Podhradie
Haniska
Michalovce "B"
Barca
6.kolo : 1.9.2013 o 15.30 hod.
21.kolo : 13.4.2014 o 15.30 hod.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
Giraltovce
V.Revištia
Sp.N.Ves
Snina
Sabinov
V.Tatry
Plavnica
Svit
V.Opátske
Barca
Michalovce "B"
Haniska
Sp.Podhradie
Stropkov
Krompachy
Svidník
V.Opátske
Barca
Michalovce "B"
Haniska
Sp.Podhradie
Stropkov
Krompachy
Svidník
Giraltovce
V.Revištia
Sp.N.Ves
Snina
Sabinov
V.Tatry
Plavnica
Svit
7.kolo : 8.9.2013 o 15.30 hod.
22.kolo : 20.4.2014 o 16.00 hod.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
Svidník
Krompachy
Stropkov
Sp.Podhradie
Haniska
Michalovce "B"
Barca
V.Opátske
Giraltovce
Svit
Plavnica
V.Tatry
Sabinov
Snina
Sp.N.Ves
V.Revištia
Giraltovce
Svit
Plavnica
V.Tatry
Sabinov
Snina
Sp.N.Ves
V.Revištia
Svidník
Krompachy
Stropkov
Sp.Podhradie
Haniska
Michalovce "B"
Barca
V.Opátske
8.kolo : 15.9.2013 o 15.30 hod.
23.kolo : 27.4.2014 o 16.00 hod.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
Giraltovce
Sp.N.Ves
Snina
Sabinov
V.Tatry
Plavnica
Svit
Svidník
V.Revištia
V.Opátske
Barca
Michalovce "B"
Haniska
Sp.Podhradie
Stropkov
Krompachy
V.Revištia
V.Opátske
Barca
Michalovce "B"
Haniska
Sp.Podhradie
Stropkov
Krompachy
Giraltovce
Sp.N.Ves
Snina
Sabinov
V.Tatry
Plavnica
Svit
Svidník
9.kolo : 22.9.2013 o 15.00 hod.
24.kolo : 4.5.2014 o 16.30 hod.
65.
66.
67.
185. Giraltovce
186. Svidník
187. Svit
32
Krompachy
Stropkov
Sp.Podhradie
Giraltovce
Svidník
Svit
Krompachy
Stropkov
Sp.Podhradie
68.
69.
70.
71.
72.
Haniska
Michalovce "B"
Barca
V.Opátske
V.Revištia
Plavnica
V.Tatry
Sabinov
Snina
Sp.N.Ves
188.
189.
190.
191.
192.
Plavnica
V.Tatry
Sabinov
Snina
Sp.N.Ves
Haniska
Michalovce "B"
Barca
V.Opátske
V.Revištia
10.kolo : 29.9.2013 o 15.00 hod.
25.kolo : 11.5.2014 o 16.30 hod.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
Giraltovce
Snina
Sabinov
V.Tatry
Plavnica
Svit
Svidník
Krompachy
Sp.N.Ves
V.Revištia
V.Opátske
Barca
Michalovce "B"
Haniska
Sp.Podhradie
Stropkov
Sp.N.Ves
V.Revištia
V.Opátske
Barca
Michalovce "B"
Haniska
Sp.Podhradie
Stropkov
Giraltovce
Snina
Sabinov
V.Tatry
Plavnica
Svit
Svidník
Krompachy
11.kolo : 6.10.2013 o 14.30 hod.
26.kolo : 18.5.2014 o 17.00 hod.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
Stropkov
Sp.Podhradie
Haniska
Michalovce "B"
Barca
V.Opátske
V.Revištia
Sp.N.Ves
Giraltovce
Krompachy
Svidník
Svit
Plavnica
V.Tatry
Sabinov
Snina
Giraltovce
Krompachy
Svidník
Svit
Plavnica
V.Tatry
Sabinov
Snina
Stropkov
Sp.Podhradie
Haniska
Michalovce "B"
Barca
V.Opátske
V.Revištia
Sp.N.Ves
12.kolo : 13.10.2013 o 14.30 hod.
27.kolo : 25.5.2014 o 17.00 hod.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
Giraltovce
Sabinov
V.Tatry
Plavnica
Svit
Svidník
Krompachy
Stropkov
Snina
Sp.N.Ves
V.Revištia
V.Opátske
Barca
Michalovce "B"
Haniska
Sp.Podhradie
Snina
Sp.N.Ves
V.Revištia
V.Opátske
Barca
Michalovce "B"
Haniska
Sp.Podhradie
Giraltovce
Sabinov
V.Tatry
Plavnica
Svit
Svidník
Krompachy
Stropkov
13.kolo : 20.10.2013 o 14.00 hod.
28.kolo : 1.6.2014 o 17.00 hod.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
Sp.Podhradie
Haniska
Michalovce "B"
Barca
V.Opátske
V.Revištia
Sp.N.Ves
Snina
Giraltovce
Stropkov
Krompachy
Svidník
Svit
Plavnica
V.Tatry
Sabinov
Giraltovce
Stropkov
Krompachy
Svidník
Svit
Plavnica
V.Tatry
Sabinov
Sp.Podhradie
Haniska
Michalovce "B"
Barca
V.Opátske
V.Revištia
Sp.N.Ves
Snina
14.kolo : 27.10.2013 o 14.00 hod.
29.kolo : 8.6.2014 o 17.00 hod.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
Giraltovce
V.Tatry
Plavnica
Svit
Svidník
Krompachy
Stropkov
Sp.Podhradie
Sabinov
Snina
Sp.N.Ves
V.Revištia
V.Opátske
Barca
Michalovce "B"
Haniska
Sabinov
Snina
Sp.N.Ves
V.Revištia
V.Opátske
Barca
Michalovce "B"
Haniska
Giraltovce
V.Tatry
Plavnica
Svit
Svidník
Krompachy
Stropkov
Sp.Podhradie
33
15.kolo : 3.11.2013 o 13.30 hod.
30.kolo : 15.6.2014 o 17.00 hod.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
34
Haniska
Michalovce "B"
Barca
V.Opátske
V.Revištia
Sp.N.Ves
Snina
Sabinov
Giraltovce
Sp.Podhradie
Stropkov
Krompachy
Svidník
Svit
Plavnica
V.Tatry
Giraltovce
Sp.Podhradie
Stropkov
Krompachy
Svidník
Svit
Plavnica
V.Tatry
Haniska
Michalovce "B"
Barca
V.Opátske
V.Revištia
Sp.N.Ves
Snina
Sabinov
DOSPELÍ
V.LIGA SEVER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Účastníci :
ŠK Štrba
OFK SIM Raslavice
FK Slovan Kendice
OcFK Dlhé Klčovo
OŠK Fintice
MFK Stará Ľubovňa
FK Rozvoj Pušovce
MsFK Hanušovce nad Topľou
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
FK Tatran Zámutov
OFK Tatran Kračúnovce
TJ Družstevník Radvaň nad Laborcom
1.MFK Kežmarok
FO AJAX Pakostov
MŠK Spartak Medzilaborce
OŠK Kľušov
Sokol Ľubotice
Schválené výnimky z hracích dní a časov :
St.Ľubovňa
domáce stretnutia v sobotu UHČ
JESENNÁ ČASŤ
JARNÁ ČASŤ
1.kolo : 4.8.2013 o 16.30 hod.
16.kolo : 10.11.2013 o 13.30 hod.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
Štrba
Raslavice
Kendice
Dl.Klčovo
Fintice
St.Ľubovňa
Pušovce
Hanušovce
Ľubotice
Kľušov
Medzilaborce
Pakostov
Kežmarok
Radvaň n/L
Kračúnovce
Zámutov
Ľubotice
Kľušov
Medzilaborce
Pakostov
Kežmarok
Radvaň n/L
Kračúnovce
Zámutov
Štrba
Raslavice
Kendice
Dl.Klčovo
Fintice
St.Ľubovňa
Pušovce
Hanušovce
2.kolo : 7.8.2013 o 17.00 hod.
17.kolo : 17.11.2013 o 13.00 hod.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
Ľubotice
Kračúnovce
Radvaň n/L
Kežmarok
Pakostov
Medzilaborce
Kľušov
Štrba
Zámutov
Hanušovce
Pušovce
St.Ľubovňa
Fintice
Dl.Klčovo
Kendice
Raslavice
Zámutov
Hanušovce
Pušovce
St.Ľubovňa
Fintice
Dl.Klčovo
Kendice
Raslavice
Ľubotice
Kračúnovce
Radvaň n/L
Kežmarok
Pakostov
Medzilaborce
Kľušov
Štrba
3.kolo : 11.8.2013 o 16.30 hod.
18.kolo : 23.3.2014 o 15.00 hod.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
Raslavice
Kendice
Dl.Klčovo
Fintice
St.Ľubovňa
Pušovce
Hanušovce
Zámutov
Ľubotice
Štrba
Kľušov
Medzilaborce
Pakostov
Kežmarok
Radvaň n/L
Kračúnovce
Ľubotice
Štrba
Kľušov
Medzilaborce
Pakostov
Kežmarok
Radvaň n/L
Kračúnovce
Raslavice
Kendice
Dl.Klčovo
Fintice
St.Ľubovňa
Pušovce
Hanušovce
Zámutov
4.kolo : 18.8.2013 o 16.00 hod.
19.kolo : 30.3.2014 o 15.00 hod.
25.
26.
27.
28.
145.
146.
147.
148.
Ľubotice
Radvaň n/L
Kežmarok
Pakostov
Kračúnovce
Zámutov
Hanušovce
Pušovce
Kračúnovce
Zámutov
Hanušovce
Pušovce
Ľubotice
Radvaň n/L
Kežmarok
Pakostov
35
29.
30.
31.
32.
Medzilaborce
Kľušov
Štrba
Raslavice
St.Ľubovňa
Fintice
Dl.Klčovo
Kendice
149.
150.
151.
152.
St.Ľubovňa
Fintice
Dl.Klčovo
Kendice
Medzilaborce
Kľušov
Štrba
Raslavice
5.kolo : 25.8.2013 o 16.00 hod.
20.kolo : 6.4.2014 o 15.30 hod.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
Kendice
Dl.Klčovo
Fintice
St.Ľubovňa
Pušovce
Hanušovce
Zámutov
Kračúnovce
Ľubotice
Raslavice
Štrba
Kľušov
Medzilaborce
Pakostov
Kežmarok
Radvaň n/L
Ľubotice
Raslavice
Štrba
Kľušov
Medzilaborce
Pakostov
Kežmarok
Radvaň n/L
Kendice
Dl.Klčovo
Fintice
St.Ľubovňa
Pušovce
Hanušovce
Zámutov
Kračúnovce
6.kolo : 1.9.2013 o 15.30 hod.
21.kolo : 13.4.2014 o 15.30 hod.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
Ľubotice
Kežmarok
Pakostov
Medzilaborce
Kľušov
Štrba
Raslavice
Kendice
Radvaň n/L
Kračúnovce
Zámutov
Hanušovce
Pušovce
St.Ľubovňa
Fintice
Dl.Klčovo
Radvaň n/L
Kračúnovce
Zámutov
Hanušovce
Pušovce
St.Ľubovňa
Fintice
Dl.Klčovo
Ľubotice
Kežmarok
Pakostov
Medzilaborce
Kľušov
Štrba
Raslavice
Kendice
7.kolo : 8.9.2013 o 15.30 hod.
22.kolo : 20.4.2014 o 16.00 hod.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
Dl.Klčovo
Fintice
St.Ľubovňa
Pušovce
Hanušovce
Zámutov
Kračúnovce
Radvaň n/L
Ľubotice
Kendice
Raslavice
Štrba
Kľušov
Medzilaborce
Pakostov
Kežmarok
Ľubotice
Kendice
Raslavice
Štrba
Kľušov
Medzilaborce
Pakostov
Kežmarok
Dl.Klčovo
Fintice
St.Ľubovňa
Pušovce
Hanušovce
Zámutov
Kračúnovce
Radvaň n/L
8.kolo : 15.9.2013 o 15.30 hod.
23.kolo : 27.4.2014 o 16.00 hod.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
Ľubotice
Pakostov
Medzilaborce
Kľušov
Štrba
Raslavice
Kendice
Dl.Klčovo
Kežmarok
Radvaň n/L
Kračúnovce
Zámutov
Hanušovce
Pušovce
St.Ľubovňa
Fintice
Kežmarok
Radvaň n/L
Kračúnovce
Zámutov
Hanušovce
Pušovce
St.Ľubovňa
Fintice
Ľubotice
Pakostov
Medzilaborce
Kľušov
Štrba
Raslavice
Kendice
Dl.Klčovo
9.kolo : 22.9.2013 o 15.00 hod.
24.kolo : 4.5.2014 o 16.30 hod.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
36
Fintice
St.Ľubovňa
Pušovce
Hanušovce
Zámutov
Kračúnovce
Radvaň n/L
Kežmarok
Ľubotice
Dl.Klčovo
Kendice
Raslavice
Štrba
Kľušov
Medzilaborce
Pakostov
Ľubotice
Dl.Klčovo
Kendice
Raslavice
Štrba
Kľušov
Medzilaborce
Pakostov
Fintice
St.Ľubovňa
Pušovce
Hanušovce
Zámutov
Kračúnovce
Radvaň n/L
Kežmarok
10.kolo : 29.9.2013 o 15.00 hod.
25.kolo : 11.5.2014 o 16.30 hod.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
Ľubotice
Medzilaborce
Kľušov
Štrba
Raslavice
Kendice
Dl.Klčovo
Fintice
Pakostov
Kežmarok
Radvaň n/L
Kračúnovce
Zámutov
Hanušovce
Pušovce
St.Ľubovňa
Pakostov
Kežmarok
Radvaň n/L
Kračúnovce
Zámutov
Hanušovce
Pušovce
St.Ľubovňa
Ľubotice
Medzilaborce
Kľušov
Štrba
Raslavice
Kendice
Dl.Klčovo
Fintice
11.kolo : 6.10.2013 o 14.30 hod.
26.kolo : 18.5.2014 o 17.00 hod.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
St.Ľubovňa
Pušovce
Hanušovce
Zámutov
Kračúnovce
Radvaň n/L
Kežmarok
Pakostov
Ľubotice
Fintice
Dl.Klčovo
Kendice
Raslavice
Štrba
Kľušov
Medzilaborce
Ľubotice
Fintice
Dl.Klčovo
Kendice
Raslavice
Štrba
Kľušov
Medzilaborce
St.Ľubovňa
Pušovce
Hanušovce
Zámutov
Kračúnovce
Radvaň n/L
Kežmarok
Pakostov
12.kolo : 13.10.2013 o 14.30 hod.
27.kolo : 25.5.2014 o 17.00 hod.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
Ľubotice
Kľušov
Štrba
Raslavice
Kendice
Dl.Klčovo
Fintice
St.Ľubovňa
Medzilaborce
Pakostov
Kežmarok
Radvaň n/L
Kračúnovce
Zámutov
Hanušovce
Pušovce
Medzilaborce
Pakostov
Kežmarok
Radvaň n/L
Kračúnovce
Zámutov
Hanušovce
Pušovce
Ľubotice
Kľušov
Štrba
Raslavice
Kendice
Dl.Klčovo
Fintice
St.Ľubovňa
13.kolo : 20.10.2013 o 14.00 hod.
28.kolo : 1.6.2014 o 17.00 hod.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
Pušovce
Hanušovce
Zámutov
Kračúnovce
Radvaň n/L
Kežmarok
Pakostov
Medzilaborce
Ľubotice
St.Ľubovňa
Fintice
Dl.Klčovo
Kendice
Raslavice
Štrba
Kľušov
Ľubotice
St.Ľubovňa
Fintice
Dl.Klčovo
Kendice
Raslavice
Štrba
Kľušov
Pušovce
Hanušovce
Zámutov
Kračúnovce
Radvaň n/L
Kežmarok
Pakostov
Medzilaborce
14.kolo : 27.10.2013 o 14.00 hod.
29.kolo : 8.6.2014 o 17.00 hod.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
Ľubotice
Štrba
Raslavice
Kendice
Dl.Klčovo
Fintice
St.Ľubovňa
Pušovce
Kľušov
Medzilaborce
Pakostov
Kežmarok
Radvaň n/L
Kračúnovce
Zámutov
Hanušovce
Kľušov
Medzilaborce
Pakostov
Kežmarok
Radvaň n/L
Kračúnovce
Zámutov
Hanušovce
Ľubotice
Štrba
Raslavice
Kendice
Dl.Klčovo
Fintice
St.Ľubovňa
Pušovce
37
15.kolo : 3.11.2013 o 13.30 hod.
30.kolo : 15.6.2014 o 17.00 hod.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
38
Hanušovce
Zámutov
Kračúnovce
Radvaň n/L
Kežmarok
Pakostov
Medzilaborce
Kľušov
Ľubotice
Pušovce
St.Ľubovňa
Fintice
Dl.Klčovo
Kendice
Raslavice
Štrba
Ľubotice
Pušovce
St.Ľubovňa
Fintice
Dl.Klčovo
Kendice
Raslavice
Štrba
Hanušovce
Zámutov
Kračúnovce
Radvaň n/L
Kežmarok
Pakostov
Medzilaborce
Kľušov
DOSPELÍ
V.LIGA JUH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Účastníci :
FK Šaca
ŠK Slovan Veľký Folkmar
OFK Slovan Poproč
TJ Lokomotíva ŠM Michaľany
ŠK Strážske
Tatra Sokoľany
SP MFK Rožňava
FO Slavoj Kráľovský Chlmec
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
FK Čaňa
MFK Spartak Medzev
TJ Mladosť Kalša
MFK Sobrance
OŠK Rudňany
MFK Veľké Kapušany
MŠK Tatran Spišské Vlachy
Družstevník Veľký Horeš
Schválené výnimky z hracích dní a časov :
Sobrance
Rožňava
V.Horeš
domáce stretnutia v sobotu UHČ
domáce stretnutia v sobotu UHČ
domáce stretnutia na ihrisku v Čiernej nad Tisou
JESENNÁ ČASŤ
JARNÁ ČASŤ
1.kolo : 4.8.2013 o 16.30 hod.
16.kolo : 10.11.2013 o 13.30 hod.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
Šaca
V.Folkmar
Poproč
Michaľany
Strážske
Sokoľany
Rožňava
Kr.Chlmec
V.Horeš
Sp.Vlachy
V.Kapušany
Rudňany
Sobrance
Kalša
Medzev
Čaňa
V.Horeš
Sp.Vlachy
V.Kapušany
Rudňany
Sobrance
Kalša
Medzev
Čaňa
Šaca
V.Folkmar
Poproč
Michaľany
Strážske
Sokoľany
Rožňava
Kr.Chlmec
2.kolo : 7.8.2013 o 17.00 hod.
17.kolo : 17.11.2013 o 13.00 hod.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
V.Horeš
Medzev
Kalša
Sobrance
Rudňany
V.Kapušany
Sp.Vlachy
Šaca
Čaňa
Kr.Chlmec
Rožňava
Sokoľany
Strážske
Michaľany
Poproč
V.Folkmar
Čaňa
Kr.Chlmec
Rožňava
Sokoľany
Strážske
Michaľany
Poproč
V.Folkmar
V.Horeš
Medzev
Kalša
Sobrance
Rudňany
V.Kapušany
Sp.Vlachy
Šaca
3.kolo : 11.8.2013 o 16.30 hod.
18.kolo : 23.3.2014 o 15.00 hod.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
V.Folkmar
Poproč
Michaľany
Strážske
Sokoľany
Rožňava
Kr.Chlmec
Čaňa
V.Horeš
Šaca
Sp.Vlachy
V.Kapušany
Rudňany
Sobrance
Kalša
Medzev
V.Horeš
Šaca
Sp.Vlachy
V.Kapušany
Rudňany
Sobrance
Kalša
Medzev
V.Folkmar
Poproč
Michaľany
Strážske
Sokoľany
Rožňava
Kr.Chlmec
Čaňa
39
4.kolo : 18.8.2013 o 16.00 hod.
19.kolo : 30.3.2014 o 15.00 hod.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
V.Horeš
Kalša
Sobrance
Rudňany
V.Kapušany
Sp.Vlachy
Šaca
V.Folkmar
Medzev
Čaňa
Kr.Chlmec
Rožňava
Sokoľany
Strážske
Michaľany
Poproč
Medzev
Čaňa
Kr.Chlmec
Rožňava
Sokoľany
Strážske
Michaľany
Poproč
V.Horeš
Kalša
Sobrance
Rudňany
V.Kapušany
Sp.Vlachy
Šaca
V.Folkmar
5.kolo : 25.8.2013 o 16.00 hod.
20.kolo : 6.4.2014 o 15.30 hod.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
Poproč
Michaľany
Strážske
Sokoľany
Rožňava
Kr.Chlmec
Čaňa
Medzev
V.Horeš
V.Folkmar
Šaca
Sp.Vlachy
V.Kapušany
Rudňany
Sobrance
Kalša
V.Horeš
V.Folkmar
Šaca
Sp.Vlachy
V.Kapušany
Rudňany
Sobrance
Kalša
Poproč
Michaľany
Strážske
Sokoľany
Rožňava
Kr.Chlmec
Čaňa
Medzev
6.kolo : 1.9.2013 o 15.30 hod.
21.kolo : 13.4.2014 o 15.30 hod.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
V.Horeš
Sobrance
Rudňany
V.Kapušany
Sp.Vlachy
Šaca
V.Folkmar
Poproč
Kalša
Medzev
Čaňa
Kr.Chlmec
Rožňava
Sokoľany
Strážske
Michaľany
Kalša
Medzev
Čaňa
Kr.Chlmec
Rožňava
Sokoľany
Strážske
Michaľany
V.Horeš
Sobrance
Rudňany
V.Kapušany
Sp.Vlachy
Šaca
V.Folkmar
Poproč
7.kolo : 8.9.2013 o 15.30 hod.
22.kolo : 20.4.2014 o 16.00 hod.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
Michaľany
Strážske
Sokoľany
Rožňava
Kr.Chlmec
Čaňa
Medzev
Kalša
V.Horeš
Poproč
V.Folkmar
Šaca
Sp.Vlachy
V.Kapušany
Rudňany
Sobrance
V.Horeš
Poproč
V.Folkmar
Šaca
Sp.Vlachy
V.Kapušany
Rudňany
Sobrance
Michaľany
Strážske
Sokoľany
Rožňava
Kr.Chlmec
Čaňa
Medzev
Kalša
8.kolo : 15.9.2013 o 15.30 hod.
23.kolo : 27.4.2014 o 16.00 hod.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
V.Horeš
Rudňany
V.Kapušany
Sp.Vlachy
Šaca
V.Folkmar
Poproč
Michaľany
Sobrance
Kalša
Medzev
Čaňa
Kr.Chlmec
Rožňava
Sokoľany
Strážske
Sobrance
Kalša
Medzev
Čaňa
Kr.Chlmec
Rožňava
Sokoľany
Strážske
V.Horeš
Rudňany
V.Kapušany
Sp.Vlachy
Šaca
V.Folkmar
Poproč
Michaľany
9.kolo : 22.9.2013 o 15.00 hod.
24.kolo : 4.5.2014 o 16.30 hod.
65.
66.
67.
185. V.Horeš
186. Michaľany
187. Poproč
40
Strážske
Sokoľany
Rožňava
V.Horeš
Michaľany
Poproč
Strážske
Sokoľany
Rožňava
68.
69.
70.
71.
72.
Kr.Chlmec
Čaňa
Medzev
Kalša
Sobrance
V.Folkmar
Šaca
Sp.Vlachy
V.Kapušany
Rudňany
188.
189.
190.
191.
192.
V.Folkmar
Šaca
Sp.Vlachy
V.Kapušany
Rudňany
Kr.Chlmec
Čaňa
Medzev
Kalša
Sobrance
10.kolo : 29.9.2013 o 15.00 hod.
25.kolo : 11.5.2014 o 16.30 hod.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
V.Horeš
V.Kapušany
Sp.Vlachy
Šaca
V.Folkmar
Poproč
Michaľany
Strážske
Rudňany
Sobrance
Kalša
Medzev
Čaňa
Kr.Chlmec
Rožňava
Sokoľany
Rudňany
Sobrance
Kalša
Medzev
Čaňa
Kr.Chlmec
Rožňava
Sokoľany
V.Horeš
V.Kapušany
Sp.Vlachy
Šaca
V.Folkmar
Poproč
Michaľany
Strážske
11.kolo : 6.10.2013 o 14.30 hod.
26.kolo : 18.5.2014 o 17.00 hod.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
Sokoľany
Rožňava
Kr.Chlmec
Čaňa
Medzev
Kalša
Sobrance
Rudňany
V.Horeš
Strážske
Michaľany
Poproč
V.Folkmar
Šaca
Sp.Vlachy
V.Kapušany
V.Horeš
Strážske
Michaľany
Poproč
V.Folkmar
Šaca
Sp.Vlachy
V.Kapušany
Sokoľany
Rožňava
Kr.Chlmec
Čaňa
Medzev
Kalša
Sobrance
Rudňany
12.kolo : 13.10.2013 o 14.30 hod.
27.kolo : 25.5.2014 o 17.00 hod.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
V.Horeš
Sp.Vlachy
Šaca
V.Folkmar
Poproč
Michaľany
Strážske
Sokoľany
V.Kapušany
Rudňany
Sobrance
Kalša
Medzev
Čaňa
Kr.Chlmec
Rožňava
V.Kapušany
Rudňany
Sobrance
Kalša
Medzev
Čaňa
Kr.Chlmec
Rožňava
V.Horeš
Sp.Vlachy
Šaca
V.Folkmar
Poproč
Michaľany
Strážske
Sokoľany
13.kolo : 20.10.2013 o 14.00 hod.
28.kolo : 1.6.2014 o 17.00 hod.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
Rožňava
Kr.Chlmec
Čaňa
Medzev
Kalša
Sobrance
Rudňany
V.Kapušany
V.Horeš
Sokoľany
Strážske
Michaľany
Poproč
V.Folkmar
Šaca
Sp.Vlachy
V.Horeš
Sokoľany
Strážske
Michaľany
Poproč
V.Folkmar
Šaca
Sp.Vlachy
Rožňava
Kr.Chlmec
Čaňa
Medzev
Kalša
Sobrance
Rudňany
V.Kapušany
14.kolo : 27.10.2013 o 14.00 hod.
29.kolo : 8.6.2014 o 17.00 hod.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
V.Horeš
Šaca
V.Folkmar
Poproč
Michaľany
Strážske
Sokoľany
Rožňava
Sp.Vlachy
V.Kapušany
Rudňany
Sobrance
Kalša
Medzev
Čaňa
Kr.Chlmec
Sp.Vlachy
V.Kapušany
Rudňany
Sobrance
Kalša
Medzev
Čaňa
Kr.Chlmec
V.Horeš
Šaca
V.Folkmar
Poproč
Michaľany
Strážske
Sokoľany
Rožňava
41
15.kolo : 3.11.2013 o 13.30 hod.
30.kolo : 15.6.2014 o 17.00 hod.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
42
Kr.Chlmec
Čaňa
Medzev
Kalša
Sobrance
Rudňany
V.Kapušany
Sp.Vlachy
V.Horeš
Rožňava
Sokoľany
Strážske
Michaľany
Poproč
V.Folkmar
Šaca
V.Horeš
Rožňava
Sokoľany
Strážske
Michaľany
Poproč
V.Folkmar
Šaca
Kr.Chlmec
Čaňa
Medzev
Kalša
Sobrance
Rudňany
V.Kapušany
Sp.Vlachy
DOSPELÍ
VI.LIGA KOŠICKO-GEMERSKÁ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Účastníci :
FK Košická Nová Ves
FK Geča 73
FK Krásnohorské Podhradie
MFK Dobšiná
MFK Ťahanovce
TJ Družstevník Malá Ida
TJ FK Vyšné Opátske-Krásna "B"
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
FK Gemerská Hôrka
TJ Kokšov-Bakša
TJ Tatran Betliar
TJ Družstevník Budimír
MŠK Ďurkov
FK Gemerská Poloma
TJ Cementár Turňa n/B
Schválené výnimky z hracích dní a časov :
Geča
V.Opátske "B"
Gem.Hôrka
Kr.Podhradie
Turňa n/B
domáce stretnutia v nedeľu o 10,45 hod.
domáce stretnutia v nedeľu o 10,30 hod. na ihrisku KE-Krásna
domáce stretnutia v sobotu UHČ
domáce stretnutia v sobotu UHČ
domáce stretnutia v sobotu v UHČ
JESENNÁ ČASŤ
1.kolo : 11.8.2013 o 16.30 hod.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Koš.N.Ves
Geča
Kr.Podhradie
Dobšiná
Ťahanovce
M.Ida
V.Opátske "B"
Turňa n/B
Gem.Poloma
Ďurkov
Budimír
Betliar
Kokšov-Bakša
Gem.Hôrka
JARNÁ ČASŤ
14.kolo : 10.11.2013 o 13.30 hod.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
Turňa n/B
Gem.Poloma
Ďurkov
Budimír
Betliar
Kokšov-Bakša
Gem.Hôrka
Koš.N.Ves
Geča
Kr.Podhradie
Dobšiná
Ťahanovce
M.Ida
V.Opátske "B"
2.kolo : 18.8.2013 o 16.00 hod.
15.kolo : 17.11.2013 o 13.00 hod.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
Turňa n/B
Kokšov-Bakša
Betliar
Budimír
Ďurkov
Gem.Poloma
Koš.N.Ves
Gem.Hôrka
V.Opátske "B"
M.Ida
Ťahanovce
Dobšiná
Kr.Podhradie
Geča
Gem.Hôrka
V.Opátske "B"
M.Ida
Ťahanovce
Dobšiná
Kr.Podhradie
Geča
Turňa n/B
Kokšov-Bakša
Betliar
Budimír
Ďurkov
Gem.Poloma
Koš.N.Ves
3.kolo : 25.8.2013 o 16.00 hod.
16.kolo : 6.4.2014 o 15.30 hod.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
Geča
Kr.Podhradie
Dobšiná
Ťahanovce
M.Ida
V.Opátske "B"
Gem.Hôrka
Turňa n/B
Koš.N.Ves
Gem.Poloma
Ďurkov
Budimír
Betliar
Kokšov-Bakša
Turňa n/B
Koš.N.Ves
Gem.Poloma
Ďurkov
Budimír
Betliar
Kokšov-Bakša
Geča
Kr.Podhradie
Dobšiná
Ťahanovce
M.Ida
V.Opátske "B"
Gem.Hôrka
4.kolo : 1.9.2013 o 15.30 hod.
17.kolo : 13.4.2014 o 15.30 hod.
22.
23.
113. Kokšov-Bakša
114. Gem.Hôrka
Turňa n/B
Betliar
Kokšov-Bakša
Gem.Hôrka
Turňa n/B
Betliar
43
24.
25.
26.
27.
28.
Budimír
Ďurkov
Gem.Poloma
Koš.N.Ves
Geča
V.Opátske "B"
M.Ida
Ťahanovce
Dobšiná
Kr.Podhradie
115.
116.
117.
118.
119.
V.Opátske "B"
M.Ida
Ťahanovce
Dobšiná
Kr.Podhradie
Budimír
Ďurkov
Gem.Poloma
Koš.N.Ves
Geča
5.kolo : 8.9.2013 o 15.30 hod.
18.kolo : 20.4.2014 o 16.00 hod.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
Kr.Podhradie
Dobšiná
Ťahanovce
M.Ida
V.Opátske "B"
Gem.Hôrka
Kokšov-Bakša
Turňa n/B
Geča
Koš.N.Ves
Gem.Poloma
Ďurkov
Budimír
Betliar
Turňa n/B
Geča
Koš.N.Ves
Gem.Poloma
Ďurkov
Budimír
Betliar
Kr.Podhradie
Dobšiná
Ťahanovce
M.Ida
V.Opátske "B"
Gem.Hôrka
Kokšov-Bakša
6.kolo : 15.9.2013 o 15.30 hod.
19.kolo : 27.4.2014 o 16.00 hod.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
Turňa n/B
Budimír
Ďurkov
Gem.Poloma
Koš.N.Ves
Geča
Kr.Podhradie
Betliar
Kokšov-Bakša
Gem.Hôrka
V.Opátske "B"
M.Ida
Ťahanovce
Dobšiná
Betliar
Kokšov-Bakša
Gem.Hôrka
V.Opátske "B"
M.Ida
Ťahanovce
Dobšiná
Turňa n/B
Budimír
Ďurkov
Gem.Poloma
Koš.N.Ves
Geča
Kr.Podhradie
7.kolo : 22.9.2013 o 15.00 hod.
20.kolo : 4.5.2014 o 16.30 hod.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
Dobšiná
Ťahanovce
M.Ida
V.Opátske "B"
Gem.Hôrka
Kokšov-Bakša
Betliar
Turňa n/B
Kr.Podhradie
Geča
Koš.N.Ves
Gem.Poloma
Ďurkov
Budimír
Turňa n/B
Kr.Podhradie
Geča
Koš.N.Ves
Gem.Poloma
Ďurkov
Budimír
Dobšiná
Ťahanovce
M.Ida
V.Opátske "B"
Gem.Hôrka
Kokšov-Bakša
Betliar
8.kolo : 29.9.2013 o 15.00 hod.
21.kolo : 11.5.2014 o 16.30 hod.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
Turňa n/B
Ďurkov
Gem.Poloma
Koš.N.Ves
Geča
Kr.Podhradie
Dobšiná
Budimír
Betliar
Kokšov-Bakša
Gem.Hôrka
V.Opátske "B"
M.Ida
Ťahanovce
Budimír
Betliar
Kokšov-Bakša
Gem.Hôrka
V.Opátske "B"
M.Ida
Ťahanovce
Turňa n/B
Ďurkov
Gem.Poloma
Koš.N.Ves
Geča
Kr.Podhradie
Dobšiná
9.kolo : 6.10.2013 o 14.30 hod.
22.kolo : 18.5.2014 o 17.00 hod.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
Ťahanovce
M.Ida
V.Opátske "B"
Gem.Hôrka
Kokšov-Bakša
Betliar
Budimír
Turňa n/B
Dobšiná
Kr.Podhradie
Geča
Koš.N.Ves
Gem.Poloma
Ďurkov
Turňa n/B
Dobšiná
Kr.Podhradie
Geča
Koš.N.Ves
Gem.Poloma
Ďurkov
Ťahanovce
M.Ida
V.Opátske "B"
Gem.Hôrka
Kokšov-Bakša
Betliar
Budimír
10.kolo : 13.10.2013 o 14.30 hod.
23.kolo : 25.5.2014 o 17.00 hod.
64.
65.
155. Ďurkov
156. Budimír
44
Turňa n/B
Gem.Poloma
Ďurkov
Budimír
Turňa n/B
Gem.Poloma
66.
67.
68.
69.
70.
Koš.N.Ves
Geča
Kr.Podhradie
Dobšiná
Ťahanovce
Betliar
Kokšov-Bakša
Gem.Hôrka
V.Opátske "B"
M.Ida
157.
158.
159.
160.
161.
Betliar
Kokšov-Bakša
Gem.Hôrka
V.Opátske "B"
M.Ida
Koš.N.Ves
Geča
Kr.Podhradie
Dobšiná
Ťahanovce
11.kolo : 20.10.2013 o 14.00 hod.
24.kolo : 1.6.2014 o 17.00 hod.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
M.Ida
V.Opátske "B"
Gem.Hôrka
Kokšov-Bakša
Betliar
Budimír
Ďurkov
Turňa n/B
Ťahanovce
Dobšiná
Kr.Podhradie
Geča
Koš.N.Ves
Gem.Poloma
Turňa n/B
Ťahanovce
Dobšiná
Kr.Podhradie
Geča
Koš.N.Ves
Gem.Poloma
M.Ida
V.Opátske "B"
Gem.Hôrka
Kokšov-Bakša
Betliar
Budimír
Ďurkov
12.kolo : 27.10.2013 o 14.00 hod.
25.kolo : 8.6.2014 o 17.00 hod.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
Turňa n/B
Koš.N.Ves
Geča
Kr.Podhradie
Dobšiná
Ťahanovce
M.Ida
Gem.Poloma
Ďurkov
Budimír
Betliar
Kokšov-Bakša
Gem.Hôrka
V.Opátske "B"
Gem.Poloma
Ďurkov
Budimír
Betliar
Kokšov-Bakša
Gem.Hôrka
V.Opátske "B"
Turňa n/B
Koš.N.Ves
Geča
Kr.Podhradie
Dobšiná
Ťahanovce
M.Ida
13.kolo : 3.11.2013 o 13.30 hod.
26.kolo : 15.6.2014 o 17.00 hod.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
V.Opátske "B"
Gem.Hôrka
Kokšov-Bakša
Betliar
Budimír
Ďurkov
Gem.Poloma
Turňa n/B
M.Ida
Ťahanovce
Dobšiná
Kr.Podhradie
Geča
Koš.N.Ves
Turňa n/B
M.Ida
Ťahanovce
Dobšiná
Kr.Podhradie
Geča
Koš.N.Ves
V.Opátske "B"
Gem.Hôrka
Kokšov-Bakša
Betliar
Budimír
Ďurkov
Gem.Poloma
45
DOSPELÍ
VI.LIGA ZEMPLÍNSKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Účastníci :
OŠK Vinné
FK Slavoj Sečovce
ŠK Nacina Ves
FK Tatran Úpor
OFK Lastomír
TJ Družstevník Čičarovce
OŠK Zalužice
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
TJ Olympia Borša
OŠK Krišovská Liesková
TJ Družstevník Parchovany
TJ Družstevník Petrovce nad Laborcom
FK Žbince
ŠK Agro Palín
TJ Družstevník Cejkov
Schválené výnimky z hracích dní a časov :
JESENNÁ ČASŤ
1.kolo : 11.8.2013 o 16.30 hod.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Vinné
Sečovce
Nac.Ves
Úpor
Lastomír
Čičarovce
Zalužice
Cejkov
Palín
Žbince
Petrovce n/L
Parchovany
Kr.Liesková
Borša
JARNÁ ČASŤ
14.kolo : 10.11.2013 o 13.30 hod.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
Cejkov
Palín
Žbince
Petrovce n/L
Parchovany
Kr.Liesková
Borša
Vinné
Sečovce
Nac.Ves
Úpor
Lastomír
Čičarovce
Zalužice
2.kolo : 18.8.2013 o 16.00 hod.
15.kolo : 17.11.2013 o 13.00 hod.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
Cejkov
Kr.Liesková
Parchovany
Petrovce n/L
Žbince
Palín
Vinné
Borša
Zalužice
Čičarovce
Lastomír
Úpor
Nac.Ves
Sečovce
Borša
Zalužice
Čičarovce
Lastomír
Úpor
Nac.Ves
Sečovce
Cejkov
Kr.Liesková
Parchovany
Petrovce n/L
Žbince
Palín
Vinné
3.kolo : 25.8.2013 o 16.00 hod.
16.kolo : 6.4.2014 o 15.30 hod.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
Sečovce
Nac.Ves
Úpor
Lastomír
Čičarovce
Zalužice
Borša
Cejkov
Vinné
Palín
Žbince
Petrovce n/L
Parchovany
Kr.Liesková
Cejkov
Vinné
Palín
Žbince
Petrovce n/L
Parchovany
Kr.Liesková
Sečovce
Nac.Ves
Úpor
Lastomír
Čičarovce
Zalužice
Borša
4.kolo : 1.9.2013 o 15.30 hod.
17.kolo : 13.4.2014 o 15.30 hod.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
46
Cejkov
Parchovany
Petrovce n/L
Žbince
Palín
Vinné
Sečovce
Kr.Liesková
Borša
Zalužice
Čičarovce
Lastomír
Úpor
Nac.Ves
Kr.Liesková
Borša
Zalužice
Čičarovce
Lastomír
Úpor
Nac.Ves
Cejkov
Parchovany
Petrovce n/L
Žbince
Palín
Vinné
Sečovce
5.kolo : 8.9.2013 o 15.30 hod.
18.kolo : 20.4.2014 o 16.00 hod.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
Nac.Ves
Úpor
Lastomír
Čičarovce
Zalužice
Borša
Kr.Liesková
Cejkov
Sečovce
Vinné
Palín
Žbince
Petrovce n/L
Parchovany
Cejkov
Sečovce
Vinné
Palín
Žbince
Petrovce n/L
Parchovany
Nac.Ves
Úpor
Lastomír
Čičarovce
Zalužice
Borša
Kr.Liesková
6.kolo : 15.9.2013 o 15.30 hod.
19.kolo : 27.4.2014 o 16.00 hod.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
Cejkov
Petrovce n/L
Žbince
Palín
Vinné
Sečovce
Nac.Ves
Parchovany
Kr.Liesková
Borša
Zalužice
Čičarovce
Lastomír
Úpor
Parchovany
Kr.Liesková
Borša
Zalužice
Čičarovce
Lastomír
Úpor
Cejkov
Petrovce n/L
Žbince
Palín
Vinné
Sečovce
Nac.Ves
7.kolo : 22.9.2013 o 15.00 hod.
20.kolo : 4.5.2014 o 16.30 hod.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
Úpor
Lastomír
Čičarovce
Zalužice
Borša
Kr.Liesková
Parchovany
Cejkov
Nac.Ves
Sečovce
Vinné
Palín
Žbince
Petrovce n/L
Cejkov
Nac.Ves
Sečovce
Vinné
Palín
Žbince
Petrovce n/L
Úpor
Lastomír
Čičarovce
Zalužice
Borša
Kr.Liesková
Parchovany
8.kolo : 29.9.2013 o 15.00 hod.
21.kolo : 11.5.2014 o 16.30 hod.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
Cejkov
Žbince
Palín
Vinné
Sečovce
Nac.Ves
Úpor
Petrovce n/L
Parchovany
Kr.Liesková
Borša
Zalužice
Čičarovce
Lastomír
Petrovce n/L
Parchovany
Kr.Liesková
Borša
Zalužice
Čičarovce
Lastomír
Cejkov
Žbince
Palín
Vinné
Sečovce
Nac.Ves
Úpor
9.kolo : 6.10.2013 o 14.30 hod.
22.kolo : 18.5.2014 o 17.00 hod.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
Lastomír
Čičarovce
Zalužice
Borša
Kr.Liesková
Parchovany
Petrovce n/L
Cejkov
Úpor
Nac.Ves
Sečovce
Vinné
Palín
Žbince
Cejkov
Úpor
Nac.Ves
Sečovce
Vinné
Palín
Žbince
Lastomír
Čičarovce
Zalužice
Borša
Kr.Liesková
Parchovany
Petrovce n/L
10.kolo : 13.10.2013 o 14.30 hod.
23.kolo : 25.5.2014 o 17.00 hod.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
Cejkov
Palín
Vinné
Sečovce
Nac.Ves
Úpor
Lastomír
Žbince
Petrovce n/L
Parchovany
Kr.Liesková
Borša
Zalužice
Čičarovce
Žbince
Petrovce n/L
Parchovany
Kr.Liesková
Borša
Zalužice
Čičarovce
Cejkov
Palín
Vinné
Sečovce
Nac.Ves
Úpor
Lastomír
47
11.kolo : 20.10.2013 o 14.00 hod.
24.kolo : 1.6.2014 o 17.00 hod.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
Čičarovce
Zalužice
Borša
Kr.Liesková
Parchovany
Petrovce n/L
Žbince
Cejkov
Lastomír
Úpor
Nac.Ves
Sečovce
Vinné
Palín
Cejkov
Lastomír
Úpor
Nac.Ves
Sečovce
Vinné
Palín
Čičarovce
Zalužice
Borša
Kr.Liesková
Parchovany
Petrovce n/L
Žbince
12.kolo : 27.10.2013 o 14.00 hod.
25.kolo : 8.6.2014 o 17.00 hod.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
Cejkov
Vinné
Sečovce
Nac.Ves
Úpor
Lastomír
Čičarovce
Palín
Žbince
Petrovce n/L
Parchovany
Kr.Liesková
Borša
Zalužice
Palín
Žbince
Petrovce n/L
Parchovany
Kr.Liesková
Borša
Zalužice
Cejkov
Vinné
Sečovce
Nac.Ves
Úpor
Lastomír
Čičarovce
13.kolo : 3.11.2013 o 13.30 hod.
26.kolo : 15.6.2014 o 17.00 hod.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
48
Zalužice
Borša
Kr.Liesková
Parchovany
Petrovce n/L
Žbince
Palín
Cejkov
Čičarovce
Lastomír
Úpor
Nac.Ves
Sečovce
Vinné
Cejkov
Čičarovce
Lastomír
Úpor
Nac.Ves
Sečovce
Vinné
Zalužice
Borša
Kr.Liesková
Parchovany
Petrovce n/L
Žbince
Palín
DOSPELÍ
VI.LIGA VIHORLATSKO-DUKELSKÁ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Účastníci :
FK Kamenica nad Cirochou
FK Vechec
ŠK Sačurov
OcŠK Sečovská Polianka
TJ Šimonka Čierne nad Topľou
TJ Slovan Belá nad Cirochou
OŠK Udavské
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
OFK Agrifop Stakčín
FK Soľ
TJ Družstevník N.Hrušov
TJ Družstevník Breznica
OFK Tatran Bystré
FKO Kochanovce
TJ Jasenov
Schválené výnimky z hracích dní a časov :
Kochanovce
domáce stretnutia na ihrisku v Humennom Pri Mlyne
v jesennej časti v nedeľu o 10,30 hod.
JESENNÁ ČASŤ
1.kolo : 11.8.2013 o 16.30 hod.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Kamenica n/C
Vechec
Sačurov
Seč.Polianka
Čierne n/T
Belá n/C
Udavské
Jasenov
Kochanovce
Bystré
Breznica
N.Hrušov
Soľ
Stakčín
JARNÁ ČASŤ
14.kolo : 10.11.2013 o 13.30 hod.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
Jasenov
Kochanovce
Bystré
Breznica
N.Hrušov
Soľ
Stakčín
Kamenica n/C
Vechec
Sačurov
Seč.Polianka
Čierne n/T
Belá n/C
Udavské
2.kolo : 18.8.2013 o 16.00 hod.
15.kolo : 17.11.2013 o 13.00 hod.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
Jasenov
Soľ
N.Hrušov
Breznica
Bystré
Kochanovce
Kamenica n/C
Stakčín
Udavské
Belá n/C
Čierne n/T
Seč.Polianka
Sačurov
Vechec
Stakčín
Udavské
Belá n/C
Čierne n/T
Seč.Polianka
Sačurov
Vechec
Jasenov
Soľ
N.Hrušov
Breznica
Bystré
Kochanovce
Kamenica n/C
3.kolo : 25.8.2013 o 16.00 hod.
16.kolo : 6.4.2014 o 15.30 hod.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
Vechec
Sačurov
Seč.Polianka
Čierne n/T
Belá n/C
Udavské
Stakčín
Jasenov
Kamenica n/C
Kochanovce
Bystré
Breznica
N.Hrušov
Soľ
Jasenov
Kamenica n/C
Kochanovce
Bystré
Breznica
N.Hrušov
Soľ
Vechec
Sačurov
Seč.Polianka
Čierne n/T
Belá n/C
Udavské
Stakčín
4.kolo : 1.9.2013 o 15.30 hod.
17.kolo : 13.4.2014 o 15.30 hod.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
Jasenov
N.Hrušov
Breznica
Bystré
Kochanovce
Kamenica n/C
Vechec
Soľ
Stakčín
Udavské
Belá n/C
Čierne n/T
Seč.Polianka
Sačurov
Soľ
Stakčín
Udavské
Belá n/C
Čierne n/T
Seč.Polianka
Sačurov
Jasenov
N.Hrušov
Breznica
Bystré
Kochanovce
Kamenica n/C
Vechec
49
5.kolo : 8.9.2013 o 15.30 hod.
18.kolo : 20.4.2014 o 16.00 hod.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
Sačurov
Seč.Polianka
Čierne n/T
Belá n/C
Udavské
Stakčín
Soľ
Jasenov
Vechec
Kamenica n/C
Kochanovce
Bystré
Breznica
N.Hrušov
Jasenov
Vechec
Kamenica n/C
Kochanovce
Bystré
Breznica
N.Hrušov
Sačurov
Seč.Polianka
Čierne n/T
Belá n/C
Udavské
Stakčín
Soľ
6.kolo : 15.9.2013 o 15.30 hod.
19.kolo : 27.4.2014 o 16.00 hod.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
Jasenov
Breznica
Bystré
Kochanovce
Kamenica n/C
Vechec
Sačurov
N.Hrušov
Soľ
Stakčín
Udavské
Belá n/C
Čierne n/T
Seč.Polianka
N.Hrušov
Soľ
Stakčín
Udavské
Belá n/C
Čierne n/T
Seč.Polianka
Jasenov
Breznica
Bystré
Kochanovce
Kamenica n/C
Vechec
Sačurov
7.kolo : 22.9.2013 o 15.00 hod.
20.kolo : 4.5.2014 o 16.30 hod.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
Seč.Polianka
Čierne n/T
Belá n/C
Udavské
Stakčín
Soľ
N.Hrušov
Jasenov
Sačurov
Vechec
Kamenica n/C
Kochanovce
Bystré
Breznica
Jasenov
Sačurov
Vechec
Kamenica n/C
Kochanovce
Bystré
Breznica
Seč.Polianka
Čierne n/T
Belá n/C
Udavské
Stakčín
Soľ
N.Hrušov
8.kolo : 29.9.2013 o 15.00 hod.
21.kolo : 11.5.2014 o 16.30 hod.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
Jasenov
Bystré
Kochanovce
Kamenica n/C
Vechec
Sačurov
Seč.Polianka
Breznica
N.Hrušov
Soľ
Stakčín
Udavské
Belá n/C
Čierne n/T
Breznica
N.Hrušov
Soľ
Stakčín
Udavské
Belá n/C
Čierne n/T
Jasenov
Bystré
Kochanovce
Kamenica n/C
Vechec
Sačurov
Seč.Polianka
9.kolo : 6.10.2013 o 14.30 hod.
22.kolo : 18.5.2014 o 17.00 hod.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
Čierne n/T
Belá n/C
Udavské
Stakčín
Soľ
N.Hrušov
Breznica
Jasenov
Seč.Polianka
Sačurov
Vechec
Kamenica n/C
Kochanovce
Bystré
Jasenov
Seč.Polianka
Sačurov
Vechec
Kamenica n/C
Kochanovce
Bystré
Čierne n/T
Belá n/C
Udavské
Stakčín
Soľ
N.Hrušov
Breznica
10.kolo : 13.10.2013 o 14.30 hod.
23.kolo : 25.5.2014 o 17.00 hod.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
50
Jasenov
Kochanovce
Kamenica n/C
Vechec
Sačurov
Seč.Polianka
Čierne n/T
Bystré
Breznica
N.Hrušov
Soľ
Stakčín
Udavské
Belá n/C
Bystré
Breznica
N.Hrušov
Soľ
Stakčín
Udavské
Belá n/C
Jasenov
Kochanovce
Kamenica n/C
Vechec
Sačurov
Seč.Polianka
Čierne n/T
11.kolo : 20.10.2013 o 14.00 hod.
24.kolo : 1.6.2014 o 17.00 hod.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
Belá n/C
Udavské
Stakčín
Soľ
N.Hrušov
Breznica
Bystré
Jasenov
Čierne n/T
Seč.Polianka
Sačurov
Vechec
Kamenica n/C
Kochanovce
Jasenov
Čierne n/T
Seč.Polianka
Sačurov
Vechec
Kamenica n/C
Kochanovce
Belá n/C
Udavské
Stakčín
Soľ
N.Hrušov
Breznica
Bystré
12.kolo : 27.10.2013 o 14.00 hod.
25.kolo : 8.6.2014 o 17.00 hod.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
Jasenov
Kamenica n/C
Vechec
Sačurov
Seč.Polianka
Čierne n/T
Belá n/C
Kochanovce
Bystré
Breznica
N.Hrušov
Soľ
Stakčín
Udavské
Kochanovce
Bystré
Breznica
N.Hrušov
Soľ
Stakčín
Udavské
Jasenov
Kamenica n/C
Vechec
Sačurov
Seč.Polianka
Čierne n/T
Belá n/C
13.kolo : 3.11.2013 o 13.30 hod.
26.kolo : 15.6.2014 o 17.00 hod.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
Udavské
Stakčín
Soľ
N.Hrušov
Breznica
Bystré
Kochanovce
Jasenov
Belá n/C
Čierne n/T
Seč.Polianka
Sačurov
Vechec
Kamenica n/C
Jasenov
Belá n/C
Čierne n/T
Seč.Polianka
Sačurov
Vechec
Kamenica n/C
Udavské
Stakčín
Soľ
N.Hrušov
Breznica
Bystré
Kochanovce
51
DOSPELÍ
VI.LIGA ŠARIŠSKÁ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Účastníci :
ŠK Nová Ľubovňa
FK Šarišské Dravce
OFK Chmiňany
FK Gerlachov
OFK Uzovce
FK Busov Gaboltov
TJ Javorina Malcov
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
OŠK Šarišské Michaľany
FC Pivovar Šariš Veľký Šariš
TJ Družstevník Záhradné
TJ Beloveža
TJ Šľachtiteľ Malý Šariš
TJ Družstevník Župčany
TJ Slovan Dlhá Lúka
Schválené výnimky z hracích dní a časov :
JESENNÁ ČASŤ
1.kolo : 11.8.2013 o 16.30 hod.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
N.Ľubovňa
Šar.Dravce
Chmiňany
Gerlachov
Uzovce
Gaboltov
Malcov
Dlhá Lúka
Župčany
M.Šariš
Beloveža
Záhradné
V.Šariš
Šar.Michaľany
JARNÁ ČASŤ
14.kolo : 10.11.2013 o 13.30 hod.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
Dlhá Lúka
Župčany
M.Šariš
Beloveža
Záhradné
V.Šariš
Šar.Michaľany
N.Ľubovňa
Šar.Dravce
Chmiňany
Gerlachov
Uzovce
Gaboltov
Malcov
2.kolo : 18.8.2013 o 16.00 hod.
15.kolo : 17.11.2013 o 13.00 hod.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
Dlhá Lúka
V.Šariš
Záhradné
Beloveža
M.Šariš
Župčany
N.Ľubovňa
Šar.Michaľany
Malcov
Gaboltov
Uzovce
Gerlachov
Chmiňany
Šar.Dravce
Šar.Michaľany
Malcov
Gaboltov
Uzovce
Gerlachov
Chmiňany
Šar.Dravce
Dlhá Lúka
V.Šariš
Záhradné
Beloveža
M.Šariš
Župčany
N.Ľubovňa
3.kolo : 25.8.2013 o 16.00 hod.
16.kolo : 6.4.2014 o 15.30 hod.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
Šar.Dravce
Chmiňany
Gerlachov
Uzovce
Gaboltov
Malcov
Šar.Michaľany
Dlhá Lúka
N.Ľubovňa
Župčany
M.Šariš
Beloveža
Záhradné
V.Šariš
Dlhá Lúka
N.Ľubovňa
Župčany
M.Šariš
Beloveža
Záhradné
V.Šariš
Šar.Dravce
Chmiňany
Gerlachov
Uzovce
Gaboltov
Malcov
Šar.Michaľany
4.kolo : 1.9.2013 o 15.30 hod.
17.kolo : 13.4.2014 o 15.30 hod.
22.
23.
113. V.Šariš
114. Šar.Michaľany
52
Dlhá Lúka
Záhradné
V.Šariš
Šar.Michaľany
Dlhá Lúka
Záhradné
24.
25.
26.
27.
28.
Beloveža
M.Šariš
Župčany
N.Ľubovňa
Šar.Dravce
Malcov
Gaboltov
Uzovce
Gerlachov
Chmiňany
115.
116.
117.
118.
119.
Malcov
Gaboltov
Uzovce
Gerlachov
Chmiňany
Beloveža
M.Šariš
Župčany
N.Ľubovňa
Šar.Dravce
5.kolo : 8.9.2013 o 15.30 hod.
18.kolo : 20.4.2014 o 16.00 hod.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
Chmiňany
Gerlachov
Uzovce
Gaboltov
Malcov
Šar.Michaľany
V.Šariš
Dlhá Lúka
Šar.Dravce
N.Ľubovňa
Župčany
M.Šariš
Beloveža
Záhradné
Dlhá Lúka
Šar.Dravce
N.Ľubovňa
Župčany
M.Šariš
Beloveža
Záhradné
Chmiňany
Gerlachov
Uzovce
Gaboltov
Malcov
Šar.Michaľany
V.Šariš
6.kolo : 15.9.2013 o 15.30 hod.
19.kolo : 27.4.2014 o 16.00 hod.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
Dlhá Lúka
Beloveža
M.Šariš
Župčany
N.Ľubovňa
Šar.Dravce
Chmiňany
Záhradné
V.Šariš
Šar.Michaľany
Malcov
Gaboltov
Uzovce
Gerlachov
Záhradné
V.Šariš
Šar.Michaľany
Malcov
Gaboltov
Uzovce
Gerlachov
Dlhá Lúka
Beloveža
M.Šariš
Župčany
N.Ľubovňa
Šar.Dravce
Chmiňany
7.kolo : 22.9.2013 o 15.00 hod.
20.kolo : 4.5.2014 o 16.30 hod.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
Gerlachov
Uzovce
Gaboltov
Malcov
Šar.Michaľany
V.Šariš
Záhradné
Dlhá Lúka
Chmiňany
Šar.Dravce
N.Ľubovňa
Župčany
M.Šariš
Beloveža
Dlhá Lúka
Chmiňany
Šar.Dravce
N.Ľubovňa
Župčany
M.Šariš
Beloveža
Gerlachov
Uzovce
Gaboltov
Malcov
Šar.Michaľany
V.Šariš
Záhradné
8.kolo : 29.9.2013 o 15.00 hod.
21.kolo : 11.5.2014 o 16.30 hod.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
Dlhá Lúka
M.Šariš
Župčany
N.Ľubovňa
Šar.Dravce
Chmiňany
Gerlachov
Beloveža
Záhradné
V.Šariš
Šar.Michaľany
Malcov
Gaboltov
Uzovce
Beloveža
Záhradné
V.Šariš
Šar.Michaľany
Malcov
Gaboltov
Uzovce
Dlhá Lúka
M.Šariš
Župčany
N.Ľubovňa
Šar.Dravce
Chmiňany
Gerlachov
9.kolo : 6.10.2013 o 14.30 hod.
22.kolo : 18.5.2014 o 17.00 hod.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
Uzovce
Gaboltov
Malcov
Šar.Michaľany
V.Šariš
Záhradné
Beloveža
Dlhá Lúka
Gerlachov
Chmiňany
Šar.Dravce
N.Ľubovňa
Župčany
M.Šariš
Dlhá Lúka
Gerlachov
Chmiňany
Šar.Dravce
N.Ľubovňa
Župčany
M.Šariš
Uzovce
Gaboltov
Malcov
Šar.Michaľany
V.Šariš
Záhradné
Beloveža
10.kolo : 13.10.2013 o 14.30 hod.
23.kolo : 25.5.2014 o 17.00 hod.
64.
65.
155. M.Šariš
156. Beloveža
Dlhá Lúka
Župčany
M.Šariš
Beloveža
Dlhá Lúka
Župčany
53
66.
67.
68.
69.
70.
N.Ľubovňa
Šar.Dravce
Chmiňany
Gerlachov
Uzovce
Záhradné
V.Šariš
Šar.Michaľany
Malcov
Gaboltov
157.
158.
159.
160.
161.
Záhradné
V.Šariš
Šar.Michaľany
Malcov
Gaboltov
N.Ľubovňa
Šar.Dravce
Chmiňany
Gerlachov
Uzovce
11.kolo : 20.10.2013 o 14.00 hod.
24.kolo : 1.6.2014 o 17.00 hod.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
Gaboltov
Malcov
Šar.Michaľany
V.Šariš
Záhradné
Beloveža
M.Šariš
Dlhá Lúka
Uzovce
Gerlachov
Chmiňany
Šar.Dravce
N.Ľubovňa
Župčany
Dlhá Lúka
Uzovce
Gerlachov
Chmiňany
Šar.Dravce
N.Ľubovňa
Župčany
Gaboltov
Malcov
Šar.Michaľany
V.Šariš
Záhradné
Beloveža
M.Šariš
12.kolo : 27.10.2013 o 14.00 hod.
25.kolo : 8.6.2014 o 17.00 hod.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
Dlhá Lúka
N.Ľubovňa
Šar.Dravce
Chmiňany
Gerlachov
Uzovce
Gaboltov
Župčany
M.Šariš
Beloveža
Záhradné
V.Šariš
Šar.Michaľany
Malcov
Župčany
M.Šariš
Beloveža
Záhradné
V.Šariš
Šar.Michaľany
Malcov
Dlhá Lúka
N.Ľubovňa
Šar.Dravce
Chmiňany
Gerlachov
Uzovce
Gaboltov
13.kolo : 3.11.2013 o 13.30 hod.
26.kolo : 15.6.2014 o 17.00 hod.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
54
Malcov
Šar.Michaľany
V.Šariš
Záhradné
Beloveža
M.Šariš
Župčany
Dlhá Lúka
Gaboltov
Uzovce
Gerlachov
Chmiňany
Šar.Dravce
N.Ľubovňa
Dlhá Lúka
Gaboltov
Uzovce
Gerlachov
Chmiňany
Šar.Dravce
N.Ľubovňa
Malcov
Šar.Michaľany
V.Šariš
Záhradné
Beloveža
M.Šariš
Župčany
DOSPELÍ
VI.LIGA PODTATRANSKÁ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Účastníci :
OŠK Teplička n/H
OFK Kravany
TJ Slovan Smižany
FK 1931 Hranovnica
TJ Štart Hrabušice
FK Slovan Helcmanovce
ŠK Harichovce
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
FK 05 Levoča
TJ Slovan Nálepkovo
AŠK Mária Huta Gelnica
FK Družstevník Spišské Bystré
TJ FK Lokomotíva Margecany
FK Poprad "B"
MŠK Slavoj Spišská Belá
Schválené výnimky z hracích dní a časov :
Mária Huta
Hrabušice
Poprad "B"
domáce stretnutia v sobotu UHČ
domáce stretnutia v nedeľu o 10,30 hod. , 1.kolo v UHČ
domáce stretnutia v nedeľu o 10,30 hod. na ihrisku Poprad-Veľká
JESENNÁ ČASŤ
1.kolo : 11.8.2013 o 16.30 hod.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Teplička n/H
Kravany
Smižany
Hranovnica
Hrabušice
Helcmanovce
Harichovce
Sp.Belá
Poprad "B"
Margecany
Sp.Bystré
Mária Huta
Nálepkovo
Levoča
JARNÁ ČASŤ
14.kolo : 10.11.2013 o 13.30 hod.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
Sp.Belá
Poprad "B"
Margecany
Sp.Bystré
Mária Huta
Nálepkovo
Levoča
Teplička n/H
Kravany
o 09,30
Smižany
Hranovnica
Hrabušice
Helcmanovce
Harichovce
2.kolo : 18.8.2013 o 16.00 hod.
15.kolo : 17.11.2013 o 13.00 hod.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
Sp.Belá
Nálepkovo
Mária Huta
Sp.Bystré
Margecany
Poprad "B"
Teplička n/H
Levoča
Harichovce
Helcmanovce
Hrabušice
Hranovnica
Smižany
Kravany
Levoča
Harichovce
Helcmanovce
Hrabušice
Hranovnica
Smižany
Kravany
Sp.Belá
Nálepkovo
Mária Huta
Sp.Bystré
Margecany
Poprad "B"
Teplička n/H
3.kolo : 25.8.2013 o 16.00 hod.
16.kolo : 6.4.2014 o 15.30 hod.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
Kravany
Smižany
Hranovnica
Hrabušice
Helcmanovce
Harichovce
Levoča
Sp.Belá
Teplička n/H
Poprad "B"
Margecany
Sp.Bystré
Mária Huta
Nálepkovo
Sp.Belá
Teplička n/H
Poprad "B"
Margecany
Sp.Bystré
Mária Huta
Nálepkovo
Kravany
Smižany
Hranovnica
Hrabušice
Helcmanovce
Harichovce
Levoča
4.kolo : 1.9.2013 o 15.30 hod.
17.kolo : 13.4.2014 o 15.30 hod.
22.
23.
24.
25.
26.
113.
114.
115.
116.
117.
Sp.Belá
Mária Huta
Sp.Bystré
Margecany
Poprad "B"
Nálepkovo
Levoča
Harichovce
Helcmanovce
Hrabušice
Nálepkovo
Levoča
Harichovce
Helcmanovce
Hrabušice
Sp.Belá
Mária Huta
Sp.Bystré
Margecany
Poprad "B"
55
27.
28.
Teplička n/H
Kravany
Hranovnica
Smižany
118. Hranovnica
119. Smižany
Teplička n/H
Kravany
5.kolo : 8.9.2013 o 15.30 hod.
18.kolo : 20.4.2014 o 16.00 hod.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
Smižany
Hranovnica
Hrabušice
Helcmanovce
Harichovce
Levoča
Nálepkovo
Sp.Belá
Kravany
Teplička n/H
Poprad "B"
Margecany
Sp.Bystré
Mária Huta
Sp.Belá
Kravany
Teplička n/H
Poprad "B"
Margecany
Sp.Bystré
Mária Huta
Smižany
Hranovnica
Hrabušice
Helcmanovce
Harichovce
Levoča
Nálepkovo
6.kolo : 15.9.2013 o 15.30 hod.
19.kolo : 27.4.2014 o 16.00 hod.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
Sp.Belá
Sp.Bystré
Margecany
Poprad "B"
Teplička n/H
Kravany
Smižany
Mária Huta
Nálepkovo
Levoča
Harichovce
Helcmanovce
Hrabušice
Hranovnica
Mária Huta
Nálepkovo
Levoča
Harichovce
Helcmanovce
Hrabušice
Hranovnica
Sp.Belá
Sp.Bystré
Margecany
Poprad "B"
Teplička n/H
Kravany
Smižany
7.kolo : 22.9.2013 o 15.00 hod.
20.kolo : 4.5.2014 o 16.30 hod.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
Hranovnica
Hrabušice
Helcmanovce
Harichovce
Levoča
Nálepkovo
Mária Huta
Sp.Belá
Smižany
Kravany
Teplička n/H
Poprad "B"
Margecany
Sp.Bystré
Sp.Belá
Smižany
Kravany
Teplička n/H
Poprad "B"
Margecany
Sp.Bystré
Hranovnica
Hrabušice
Helcmanovce
Harichovce
Levoča
Nálepkovo
Mária Huta
8.kolo : 29.9.2013 o 15.00 hod.
21.kolo : 11.5.2014 o 16.30 hod.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
Sp.Belá
Margecany
Poprad "B"
Teplička n/H
Kravany
Smižany
Hranovnica
Sp.Bystré
Mária Huta
Nálepkovo
Levoča
Harichovce
Helcmanovce
Hrabušice
Sp.Bystré
Mária Huta
Nálepkovo
Levoča
Harichovce
Helcmanovce
Hrabušice
Sp.Belá
Margecany
Poprad "B"
Teplička n/H
Kravany
Smižany
Hranovnica
9.kolo : 6.10.2013 o 14.30 hod.
22.kolo : 18.5.2014 o 17.00 hod.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
Hrabušice
Helcmanovce
Harichovce
Levoča
Nálepkovo
Mária Huta
Sp.Bystré
Sp.Belá
Hranovnica
Smižany
Kravany
Teplička n/H
Poprad "B"
Margecany
Sp.Belá
Hranovnica
Smižany
Kravany
Teplička n/H
Poprad "B"
Margecany
Hrabušice
Helcmanovce
Harichovce
Levoča
Nálepkovo
Mária Huta
Sp.Bystré
10.kolo : 13.10.2013 o 14.30 hod.
23.kolo : 25.5.2014 o 17.00 hod.
64.
65.
66.
67.
68.
155.
156.
157.
158.
159.
56
Sp.Belá
Poprad "B"
Teplička n/H
Kravany
Smižany
Margecany
Sp.Bystré
Mária Huta
Nálepkovo
Levoča
Margecany
Sp.Bystré
Mária Huta
Nálepkovo
Levoča
Sp.Belá
Poprad "B"
Teplička n/H
Kravany
Smižany
69.
70.
Hranovnica
Hrabušice
Harichovce
Helcmanovce
160. Harichovce
161. Helcmanovce
Hranovnica
Hrabušice
11.kolo : 20.10.2013 o 14.00 hod.
24.kolo : 1.6.2014 o 17.00 hod.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
Helcmanovce
Harichovce
Levoča
Nálepkovo
Mária Huta
Sp.Bystré
Margecany
Sp.Belá
Hrabušice
Hranovnica
Smižany
Kravany
Teplička n/H
Poprad "B"
Sp.Belá
Hrabušice
Hranovnica
Smižany
Kravany
Teplička n/H
Poprad "B"
Helcmanovce
Harichovce
Levoča
Nálepkovo
Mária Huta
Sp.Bystré
Margecany
12.kolo : 27.10.2013 o 14.00 hod.
25.kolo : 8.6.2014 o 17.00 hod.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
Sp.Belá
Teplička n/H
Kravany
Smižany
Hranovnica
Hrabušice
Helcmanovce
Poprad "B"
Margecany
Sp.Bystré
Mária Huta
Nálepkovo
Levoča
Harichovce
Poprad "B"
Margecany
Sp.Bystré
Mária Huta
Nálepkovo
Levoča
Harichovce
Sp.Belá
Teplička n/H
Kravany
Smižany
Hranovnica
Hrabušice
Helcmanovce
13.kolo : 3.11.2013 o 13.30 hod.
26.kolo : 15.6.2014 o 17.00 hod.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
Harichovce
Levoča
Nálepkovo
Mária Huta
Sp.Bystré
Margecany
Poprad "B"
Sp.Belá
Helcmanovce
Hrabušice
Hranovnica
Smižany
Kravany
Teplička n/H
o 09,30
Sp.Belá
Helcmanovce
Hrabušice
Hranovnica
Smižany
Kravany
Teplička n/H
Harichovce
Levoča
Nálepkovo
Mária Huta
Sp.Bystré
Margecany
Poprad "B"
57
STARŠÍ DORAST , MLADŠÍ DORAST
II.LIGA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Účastníci :
ŠK Odeva Lipany
MFK Slovan Sabinov
MŠK Slavoj Spišská Belá
FK Spišská Nová Ves
MFK Snina
ŠK FUTURA Humenné
Sokol Ľubotice
MFK Slovan Giraltovce
UHČ :
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
FK Poprad
Slavoj Trebišov
MFK Vranov n/T
FC Lokomotíva Košice, a.s.
MŠK Tesla Stropkov s.r.o.
FK Košická Nová Ves
ŠSK KAC Jednota Košice
FK Čaňa
mladší dorast sobota UHČ dospelých
starší dorast sobota 2 hod. 15 min. pred UHČ ml.dorastu
Schválené výnimky z hracích dní a časov :
Snina
Sp.Belá
Čaňa
KAC Košice
Lipany
Koš.N.Ves
Trebišov
Poprad
Sp.N.Ves
Giraltovce
Humenné
Ľubotice
Lok.Košice
Vranov
Stropkov
domáce stretnutia v nedeľu o 10,00 a 12,15 hod.
domáce stretnutia v sobotu o 10,00 a 12,15 hod.
domáce stretnutia v sobotu o 13,00 a 15,15 hod.
domáce stretnutia v sobotu o 10,00 a 12,15 hod.v Bysteri
domáce stretnutia v sobotu o 10,00 a 12,15 hod.
domáce stretnutia v sobotu o 10,00 a 12,15 hod.
domáce stretnutia v sobotu o 10,00 a 12,15 hod.
domáce stretnutia v nedeľu o 10,00 a 12,15 hod. na ihrisku Poprad-Veľká
domáce stretnutia v sobotu o 10,00 a 12,15 hod.
domáce stretnutia v sobotu o 10,00 a 12,15 hod.
domáce stretnutia v nedeľu o 10,00 a 12,15 hod.
domáce stretnutia v sobotu o 10,00 a 12,15 hod.
domáce stretnutia v sobotu o 10,00 a 12,15 hod.
domáce stretnutia v nedeľu o 10,00 a 12,15 hod.
domáce stretnutia v sobotu o 10,00 a 12,15 hod.
Náhradné hracie plochy :
Čaňa
Poprad
Sp.N.Ves
Giraltovce
Snina
Stropkov
vedľajšia hracia plocha a ihrisko v Ždani
ihrisko s UT Sp.Belá
ihrisko s UT
ihrisko v Kalništi , zraz v Giraltovciach
ihriskov v objekte MFK Snina
ihrisko s UT II.ZŠ Stropkov
JESENNÁ ČASŤ
JARNÁ ČASŤ
1.kolo : 3.8.2013 o 16.30 hod.
16.kolo : 9.11.2013 o 13.30 hod.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
58
Lipany
Sabinov
Sp.Belá
Sp.N.Ves
Snina
Humenné
Ľubotice
Giraltovce
Čaňa
KAC Košice
Koš.N.Ves
Stropkov
Lok.Košice
Vranov
Trebišov
Poprad
Čaňa
KAC Košice
Koš.N.Ves
Stropkov
Lok.Košice
Vranov
Trebišov
Poprad
Lipany
Sabinov
Sp.Belá
Sp.N.Ves
Snina
Humenné
Ľubotice
Giraltovce ned.11.45,14.00
2.kolo : 29.8.2013 o 16.00 hod.
17.kolo : 16.11.2013 o 13.00 hod.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
Čaňa
Trebišov
Vranov
Lok.Košice
Stropkov
Koš.N.Ves
KAC Košice
Lipany
Poprad
Giraltovce
Ľubotice
Humenné
Snina
Sp.N.Ves
Sp.Belá
Sabinov
Poprad
Giraltovce
Ľubotice
Humenné
Snina
Sp.N.Ves
Sp.Belá
Sabinov
Čaňa
Trebišov
Vranov
Lok.Košice
Stropkov
Koš.N.Ves
KAC Košice
Lipany
3.kolo : 10.8.2013 o 16.30 hod.
18.kolo : 22.3.2014 o 15.00 hod.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
Sabinov
Sp.Belá
Sp.N.Ves
Snina
Humenné
Ľubotice
Giraltovce
Poprad
Čaňa
Lipany
KAC Košice
Koš.N.Ves
Stropkov
Lok.Košice
Vranov
Trebišov
Čaňa
Lipany
KAC Košice
Koš.N.Ves
Stropkov
Lok.Košice
Vranov
Trebišov
Sabinov
Sp.Belá
Sp.N.Ves
Snina
Humenné
Ľubotice
Giraltovce
Poprad
4.kolo : 17.8.2013 o 16.00 hod.
19.kolo : 29.3.2014 o 15.00 hod.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
Čaňa
Vranov
Lok.Košice
Stropkov
Koš.N.Ves
KAC Košice
Lipany
Sabinov
Trebišov
Poprad
Giraltovce
Ľubotice
Humenné
Snina
Sp.N.Ves
Sp.Belá
Trebišov
Poprad
Giraltovce
Ľubotice
Humenné
Snina
Sp.N.Ves
Sp.Belá
Čaňa
Vranov
Lok.Košice
Stropkov
Koš.N.Ves
KAC Košice
Lipany
Sabinov
5.kolo : 24.8.2013 o 16.00 hod.
20.kolo : 5.4.2014 o 15.30 hod.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
Sp.Belá
Sp.N.Ves
Snina
Humenné
Ľubotice
Giraltovce
Poprad
Trebišov
Čaňa
Sabinov
Lipany
KAC Košice
Koš.N.Ves
Stropkov
Lok.Košice
Vranov
Čaňa
Sabinov
Lipany
KAC Košice
Koš.N.Ves
Stropkov
Lok.Košice
Vranov
Sp.Belá
Sp.N.Ves
Snina
Humenné
Ľubotice
Giraltovce
Poprad
Trebišov
6.kolo : 31.8.2013 o 16.00 hod.
21.kolo : 12.4.2014 o 15.30 hod.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
Čaňa
Lok.Košice
Stropkov
Koš.N.Ves
KAC Košice
Lipany
Sabinov
Sp.Belá
Vranov
Trebišov
Poprad
Giraltovce
Ľubotice
Humenné
Snina
Sp.N.Ves
Vranov
Trebišov
Poprad
Giraltovce
Ľubotice
Humenné
Snina
Sp.N.Ves
Čaňa
Lok.Košice
Stropkov
Koš.N.Ves
KAC Košice
Lipany
Sabinov
Sp.Belá
7.kolo : 7.9.2013 o 15.30 hod.
22.kolo : 19.4.2014 o 16.00 hod.
49.
50.
51.
169. Čaňa
170. Sp.Belá
171. Sabinov
Sp.N.Ves
Snina
Humenné
Čaňa
Sp.Belá
Sabinov
Sp.N.Ves
Snina
Humenné
59
52.
53.
54.
55.
56.
Ľubotice
Giraltovce
Poprad
Trebišov
Vranov
Lipany
KAC Košice
Koš.N.Ves
Stropkov
Lok.Košice
172.
173.
174.
175.
176.
Lipany
KAC Košice
Koš.N.Ves
Stropkov
Lok.Košice
Ľubotice
Giraltovce
Poprad
Trebišov
Vranov
8.kolo : 14.9.2013 o 15.30 hod.
23.kolo : 26.4.2014 o 16.00 hod.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
Čaňa
Stropkov
Koš.N.Ves
KAC Košice
Lipany
Sabinov
Sp.Belá
Sp.N.Ves
Lok.Košice
Vranov
Trebišov
Poprad
Giraltovce
Ľubotice
Humenné
Snina
Lok.Košice
Vranov
Trebišov
Poprad
Giraltovce
Ľubotice
Humenné
Snina
Čaňa
Stropkov
Koš.N.Ves
KAC Košice
Lipany
Sabinov
Sp.Belá
Sp.N.Ves
9.kolo : 21.9.2013 o 15.00 hod.
24.kolo : 3.5.2014 o 16.30 hod.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
Snina
Humenné
Ľubotice
Giraltovce
Poprad
Trebišov
Vranov
Lok.Košice
Čaňa
Sp.N.Ves
Sp.Belá
Sabinov
Lipany
KAC Košice
Koš.N.Ves
Stropkov
Čaňa
Sp.N.Ves
Sp.Belá
Sabinov
Lipany
KAC Košice
Koš.N.Ves
Stropkov
Snina
Humenné
Ľubotice
Giraltovce
Poprad
Trebišov
Vranov
Lok.Košice
10.kolo : 28.9.2013 o 15.00 hod.
25.kolo : 10.5.2014 o 16.30 hod.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
Čaňa
Koš.N.Ves
KAC Košice
Lipany
Sabinov
Sp.Belá
Sp.N.Ves
Snina
Stropkov
Lok.Košice
Vranov
Trebišov
Poprad
Giraltovce
Ľubotice
Humenné 27.9. o 15,00
Stropkov
Lok.Košice
Vranov
Trebišov
Poprad
Giraltovce
Ľubotice
Humenné
Čaňa
Koš.N.Ves
KAC Košice
Lipany
Sabinov
Sp.Belá
Sp.N.Ves
Snina
11.kolo : 5.10.2013 o 14.30 hod.
26.kolo : 17.5.2014 o 17.00 hod.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
Humenné
Ľubotice
Giraltovce
Poprad
Trebišov
Vranov
Lok.Košice
Stropkov
Čaňa
Snina
Sp.N.Ves
Sp.Belá
Sabinov
Lipany
KAC Košice
Koš.N.Ves
Čaňa
Snina
Sp.N.Ves
Sp.Belá
Sabinov
Lipany
KAC Košice
Koš.N.Ves
Humenné
Ľubotice
Giraltovce
Poprad
Trebišov
Vranov
Lok.Košice
Stropkov
12.kolo : 12.10.2013 o 14.30 hod.
27.kolo : 24.5.2014 o 17.00 hod.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
60
Čaňa
KAC Košice
Lipany
Sabinov
Sp.Belá
Sp.N.Ves
Snina
Humenné
Koš.N.Ves
Stropkov
Lok.Košice
Vranov
Trebišov
Poprad
Giraltovce
Ľubotice
Koš.N.Ves
Stropkov
Lok.Košice
Vranov
Trebišov
Poprad
Giraltovce
Ľubotice
Čaňa
KAC Košice
Lipany
Sabinov
Sp.Belá
Sp.N.Ves
Snina
Humenné
13.kolo : 19.10.2013 o 14.00 hod.
28.kolo : 31.5.2014 o 17.00 hod.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
Ľubotice
Giraltovce
Poprad
Trebišov
Vranov
Lok.Košice
Stropkov
Koš.N.Ves
Čaňa
Humenné
Snina
Sp.N.Ves
Sp.Belá
Sabinov
Lipany
KAC Košice
Čaňa
Humenné
Snina
Sp.N.Ves
Sp.Belá
Sabinov
Lipany
KAC Košice
Ľubotice
Giraltovce
Poprad
Trebišov
Vranov
Lok.Košice
Stropkov
Koš.N.Ves
14.kolo : 26.10.2013 o 14.00 hod.
29.kolo : 7.6.2014 o 17.00 hod.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
Čaňa
Lipany
Sabinov
Sp.Belá
Sp.N.Ves
Snina
Humenné
Ľubotice
KAC Košice
Koš.N.Ves
Stropkov
Lok.Košice
Vranov
Trebišov
Poprad
Giraltovce
KAC Košice
Koš.N.Ves
Stropkov
Lok.Košice
Vranov
Trebišov
Poprad
Giraltovce
Čaňa
Lipany
Sabinov
Sp.Belá
Sp.N.Ves
Snina
Humenné
Ľubotice
15.kolo : 2.11.2013 o 13.30 hod.
30.kolo : 14.6.2014 o 17.00 hod.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
Giraltovce
Poprad
Trebišov
Vranov
Lok.Košice
Stropkov
Koš.N.Ves
KAC Košice
Čaňa
Ľubotice ned.11.45 a 14.00
Humenné
Snina
Sp.N.Ves
Sp.Belá
Sabinov
Lipany
Čaňa
Ľubotice
Humenné
Snina
Sp.N.Ves
Sp.Belá
Sabinov
Lipany
Giraltovce
Poprad
Trebišov
Vranov
Lok.Košice
Stropkov
Koš.N.Ves
KAC Košice
61
DORAST
III.LIGA KOŠICKO-GEMERSKÁ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Účastníci :
Tatra Sokoľany
FK Šaca
FK Baník Drnava
FK Kechnec
TJ FK Vyšné Opátske-Krásna
TJ Družstevník Malá Ida
OFK Slovan Poproč
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
FK Krásnohorské Podhradie
TJ Lokomotíva Ruskov
MFK Spartak Medzev
FK Geča 73
FK Svinica
TJ Družstevník Trstené pri Hornáde
FC Valaliky
UHČ : sobota 14,00 hod.
Schválené výnimky z hracích dní a časov :
Valaliky
Drnava
V.Opátske
Kr.Podhradie
domáce stretnutia v sobotu UHČ dosp.
domáce stretnutia v sobotu UHČ dosp.
domáce stretnutia na ihrisku Košice-Krásna
domáce stretnutia v nedeľu o 10,30 hod.
JESENNÁ ČASŤ
1.kolo : 10.8.2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Sokoľany
Šaca
Drnava
Kechnec
V.Opátske
M.Ida
Poproč
14.kolo : 9.11.2013
Valaliky
Trstené
Svinica
Geča
Medzev
Ruskov
Kr.Podhradie
2.kolo : 17.8.2013
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Valaliky
Ruskov
Medzev
Geča
Svinica
Trstené
Sokoľany
Šaca
Drnava
Kechnec
V.Opátske
M.Ida
Poproč
Kr.Podhradie
Kr.Podhradie
Poproč
M.Ida
V.Opátske
Kechnec
Drnava
Šaca
62
Valaliky
Medzev
Geča
Svinica
Valaliky
Trstené
Svinica
Geča
Medzev
Ruskov
Kr.Podhradie
Sokoľany
Šaca
Drnava
Kechnec
V.Opátske
M.Ida
Poproč
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
Kr.Podhradie
Poproč
M.Ida
V.Opátske
Kechnec
Drnava
Šaca
Valaliky
Ruskov
Medzev
Geča
Svinica
Trstené
Sokoľany
16.kolo : 5.4.2014
Valaliky
Sokoľany
Trstené
Svinica
Geča
Medzev
Ruskov
4.kolo : 31.8.2013
22.
23.
24.
25.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
15.kolo : 16.11.2013
3.kolo : 24.8.2013
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
JARNÁ ČASŤ
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
Valaliky
Sokoľany
Trstené
Svinica
Geča
Medzev
Ruskov
Šaca
Drnava
Kechnec
V.Opátske
M.Ida
Poproč
Kr.Podhradie
17.kolo : 12.4.2014
Ruskov
Kr.Podhradie
Poproč
M.Ida
113.
114.
115.
116.
Ruskov
Kr.Podhradie
Poproč
M.Ida
Valaliky
Medzev
Geča
Svinica
26.
27.
28.
Trstené
Sokoľany
Šaca
V.Opátske
Kechnec
Drnava
5.kolo : 7.9.2013
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Drnava
Kechnec
V.Opátske
M.Ida
Poproč
Kr.Podhradie
Ruskov
Valaliky
Geča
Svinica
Trstené
Sokoľany
Šaca
Drnava
Valaliky
Šaca
Sokoľany
Trstené
Svinica
Geča
Medzev
Kechnec
V.Opátske
M.Ida
Poproč
Kr.Podhradie
Ruskov
Medzev
Medzev
Ruskov
Kr.Podhradie
Poproč
M.Ida
V.Opátske
Kechnec
Valaliky
Svinica
Trstené
Sokoľany
Šaca
Drnava
Kechnec
Valaliky
Drnava
Šaca
Sokoľany
Trstené
Svinica
Geča
V.Opátske
M.Ida
Poproč
Kr.Podhradie
Ruskov
Medzev
Geča
Geča
Medzev
Ruskov
Kr.Podhradie
Poproč
M.Ida
V.Opátske
Valaliky
Trstené
Sokoľany
Šaca
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
Medzev
Ruskov
Kr.Podhradie
Poproč
M.Ida
V.Opátske
Kechnec
Valaliky
Geča
Svinica
Trstené
Sokoľany
Šaca
Drnava
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
Valaliky
Drnava
Šaca
Sokoľany
Trstené
Svinica
Geča
Kechnec
V.Opátske
M.Ida
Poproč
Kr.Podhradie
Ruskov
Medzev
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
Geča
Medzev
Ruskov
Kr.Podhradie
Poproč
M.Ida
V.Opátske
Valaliky
Svinica
Trstené
Sokoľany
Šaca
Drnava
Kechnec
22.kolo : 17.5.2014
Valaliky
Kechnec
Drnava
Šaca
Sokoľany
Trstené
Svinica
10.kolo : 12.10.2013
64.
65.
66.
67.
Drnava
Kechnec
V.Opátske
M.Ida
Poproč
Kr.Podhradie
Ruskov
21.kolo : 10.5.2014
9.kolo : 5.10.2013
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
Valaliky
Šaca
Sokoľany
Trstené
Svinica
Geča
Medzev
20.kolo : 3.5.2014
8.kolo : 28.9.2013
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
19.kolo : 26.4.2014
7.kolo : 21.9.2013
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
Trstené
Sokoľany
Šaca
18.kolo : 19.4.2014
6.kolo : 14.9.2013
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
117. V.Opátske
118. Kechnec
119. Drnava
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
Valaliky
Kechnec
Drnava
Šaca
Sokoľany
Trstené
Svinica
V.Opátske
M.Ida
Poproč
Kr.Podhradie
Ruskov
Medzev
Geča
23.kolo : 24.5.2014
Svinica
Geča
Medzev
Ruskov
155.
156.
157.
158.
Svinica
Geča
Medzev
Ruskov
Valaliky
Trstené
Sokoľany
Šaca
63
68.
69.
70.
Drnava
Kechnec
V.Opátske
Kr.Podhradie
Poproč
M.Ida
11.kolo : 19.10.2013
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
M.Ida
Poproč
Kr.Podhradie
Ruskov
Medzev
Geča
Svinica
Valaliky
Sokoľany
Šaca
Drnava
Kechnec
V.Opátske
M.Ida
Valaliky
V.Opátske
Kechnec
Drnava
Šaca
Sokoľany
Trstené
64
Poproč
Kr.Podhradie
Ruskov
Medzev
Geča
Svinica
Trstené
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
Valaliky
V.Opátske
Kechnec
Drnava
Šaca
Sokoľany
Trstené
M.Ida
Poproč
Kr.Podhradie
Ruskov
Medzev
Geča
Svinica
25.kolo : 7.6.2014
Trstené
Svinica
Geča
Medzev
Ruskov
Kr.Podhradie
Poproč
13.kolo : 2.11.2013
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
Drnava
Kechnec
V.Opátske
24.kolo : 31.5.2014
12.kolo : 26.10.2013
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
159. Kr.Podhradie
160. Poproč
161. M.Ida
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
Trstené
Svinica
Geča
Medzev
Ruskov
Kr.Podhradie
Poproč
Valaliky
Sokoľany
Šaca
Drnava
Kechnec
V.Opátske
M.Ida
26.kolo : 14.6.2014
Valaliky
M.Ida
V.Opátske
Kechnec
Drnava
Šaca
Sokoľany
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
Valaliky
M.Ida
V.Opátske
Kechnec
Drnava
Šaca
Sokoľany
Poproč
Kr.Podhradie
Ruskov
Medzev
Geča
Svinica
Trstené
DORAST
III.LIGA ZEMPLÍNSKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Účastníci :
OŠK Vinné
FK Slavoj Sečovce
ŠK Nacina Ves
TJ Lokomotíva ŠM Michaľany
TJ Družstevník Plechotice
ŠK Agro Palín
MFK Sobrance
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
FO Slavoj Kráľovský Chlmec
OFK Biel
TJ Družstevník Parchovany
AFK Topoľany
ŠK Strážske
TJ Družstevník Čičarovce
FK Zemplínska Teplica
UHČ : sobota 14,00 hod.
Schválené výnimky z hracích dní a časov :
Čičarovce
Sobrance
domáce stretnutia v sobotu 2,5 hod.pred UHČ dosp.
domáce stretnutia v nedeľu UHČ
JESENNÁ ČASŤ
1.kolo : 10.8.2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Vinné
Sečovce
Nac.Ves
Michaľany
Plechotice
Palín
Sobrance
14.kolo : 9.11.2013
Zempl.Teplica
Čičarovce
Strážske
Topoľany
Parchovany
Biel
Kr.Chlmec
2.kolo : 17.8.2013
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Zempl.Teplica
Biel
Parchovany
Topoľany
Strážske
Čičarovce
Vinné
Sečovce
Nac.Ves
Michaľany
Plechotice
Palín
Sobrance
Kr.Chlmec
Kr.Chlmec
Sobrance
Palín
Plechotice
Michaľany
Nac.Ves
Sečovce
Zempl.Teplica
Parchovany
Topoľany
Strážske
Čičarovce
Zempl.Teplica
Čičarovce
Strážske
Topoľany
Parchovany
Biel
Kr.Chlmec
Vinné
Sečovce
Nac.Ves
Michaľany
Plechotice
Palín
Sobrance
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
Kr.Chlmec
Sobrance
Palín
Plechotice
Michaľany
Nac.Ves
Sečovce
Zempl.Teplica
Biel
Parchovany
Topoľany
Strážske
Čičarovce
Vinné
16.kolo : 5.4.2014
Zempl.Teplica
Vinné
Čičarovce
Strážske
Topoľany
Parchovany
Biel
4.kolo : 31.8.2013
22.
23.
24.
25.
26.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
15.kolo : 16.11.2013
3.kolo : 24.8.2013
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
JARNÁ ČASŤ
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
Zempl.Teplica
Vinné
Čičarovce
Strážske
Topoľany
Parchovany
Biel
Sečovce
Nac.Ves
Michaľany
Plechotice
Palín
Sobrance
Kr.Chlmec
17.kolo : 12.4.2014
Biel
Kr.Chlmec
Sobrance
Palín
Plechotice
113.
114.
115.
116.
117.
Biel
Kr.Chlmec
Sobrance
Palín
Plechotice
Zempl.Teplica
Parchovany
Topoľany
Strážske
Čičarovce
65
27.
28.
Vinné
Sečovce
Michaľany
Nac.Ves
5.kolo : 7.9.2013
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Nac.Ves
Michaľany
Plechotice
Palín
Sobrance
Kr.Chlmec
Biel
Zempl.Teplica
Topoľany
Strážske
Čičarovce
Vinné
Sečovce
Nac.Ves
Zempl.Teplica
Sečovce
Vinné
Čičarovce
Strážske
Topoľany
Parchovany
Michaľany
Plechotice
Palín
Sobrance
Kr.Chlmec
Biel
Parchovany
Parchovany
Biel
Kr.Chlmec
Sobrance
Palín
Plechotice
Michaľany
Zempl.Teplica
Strážske
Čičarovce
Vinné
Sečovce
Nac.Ves
Michaľany
Zempl.Teplica
Nac.Ves
Sečovce
Vinné
Čičarovce
Strážske
Topoľany
Plechotice
Palín
Sobrance
Kr.Chlmec
Biel
Parchovany
Topoľany
Topoľany
Parchovany
Biel
Kr.Chlmec
Sobrance
Palín
Plechotice
66
Zempl.Teplica
Čičarovce
Vinné
Sečovce
Nac.Ves
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
Parchovany
Biel
Kr.Chlmec
Sobrance
Palín
Plechotice
Michaľany
Zempl.Teplica
Topoľany
Strážske
Čičarovce
Vinné
Sečovce
Nac.Ves
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
Zempl.Teplica
Nac.Ves
Sečovce
Vinné
Čičarovce
Strážske
Topoľany
Michaľany
Plechotice
Palín
Sobrance
Kr.Chlmec
Biel
Parchovany
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
Topoľany
Parchovany
Biel
Kr.Chlmec
Sobrance
Palín
Plechotice
Zempl.Teplica
Strážske
Čičarovce
Vinné
Sečovce
Nac.Ves
Michaľany
22.kolo : 17.5.2014
Zempl.Teplica
Michaľany
Nac.Ves
Sečovce
Vinné
Čičarovce
Strážske
10.kolo : 12.10.2013
64.
65.
66.
67.
68.
Nac.Ves
Michaľany
Plechotice
Palín
Sobrance
Kr.Chlmec
Biel
21.kolo : 10.5.2014
9.kolo : 5.10.2013
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
Zempl.Teplica
Sečovce
Vinné
Čičarovce
Strážske
Topoľany
Parchovany
20.kolo : 3.5.2014
8.kolo : 28.9.2013
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
19.kolo : 26.4.2014
7.kolo : 21.9.2013
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
Vinné
Sečovce
18.kolo : 19.4.2014
6.kolo : 14.9.2013
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
118. Michaľany
119. Nac.Ves
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
Zempl.Teplica
Michaľany
Nac.Ves
Sečovce
Vinné
Čičarovce
Strážske
Plechotice
Palín
Sobrance
Kr.Chlmec
Biel
Parchovany
Topoľany
23.kolo : 24.5.2014
Strážske
Topoľany
Parchovany
Biel
Kr.Chlmec
155.
156.
157.
158.
159.
Strážske
Topoľany
Parchovany
Biel
Kr.Chlmec
Zempl.Teplica
Čičarovce
Vinné
Sečovce
Nac.Ves
69.
70.
Michaľany
Plechotice
Sobrance
Palín
11.kolo : 19.10.2013
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
Palín
Sobrance
Kr.Chlmec
Biel
Parchovany
Topoľany
Strážske
Zempl.Teplica
Vinné
Sečovce
Nac.Ves
Michaľany
Plechotice
Palín
Zempl.Teplica
Plechotice
Michaľany
Nac.Ves
Sečovce
Vinné
Čičarovce
Sobrance
Kr.Chlmec
Biel
Parchovany
Topoľany
Strážske
Čičarovce
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
Zempl.Teplica
Plechotice
Michaľany
Nac.Ves
Sečovce
Vinné
Čičarovce
Palín
Sobrance
Kr.Chlmec
Biel
Parchovany
Topoľany
Strážske
25.kolo : 7.6.2014
Čičarovce
Strážske
Topoľany
Parchovany
Biel
Kr.Chlmec
Sobrance
13.kolo : 2.11.2013
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
Michaľany
Plechotice
24.kolo : 31.5.2014
12.kolo : 26.10.2013
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
160. Sobrance
161. Palín
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
Čičarovce
Strážske
Topoľany
Parchovany
Biel
Kr.Chlmec
Sobrance
Zempl.Teplica
Vinné
Sečovce
Nac.Ves
Michaľany
Plechotice
Palín
26.kolo : 14.6.2014
Zempl.Teplica
Palín
Plechotice
Michaľany
Nac.Ves
Sečovce
Vinné
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
Zempl.Teplica
Palín
Plechotice
Michaľany
Nac.Ves
Sečovce
Vinné
Sobrance
Kr.Chlmec
Biel
Parchovany
Topoľany
Strážske
Čičarovce
67
DORAST
III.LIGA VIHORLATSKO-DUKELSKÁ
1.
2.
3.
4.
5.
Účastníci :
FK Kamenica nad Cirochou
TJ Jasenov
TJ Družstevník Dlhé nad Cirochou
FK Drustav Hrabovčík
OFK Agrifop Stakčín
6.
7.
8.
9.
10.
TJ Slovan Belá nad Cirochou
OFK Tatran Kračúnovce
FK Drustav Svidník
MŠK Spartak Medzilaborce
TJ PTAVA NV Ptičie
UHČ : sobota 14,00 hod.
Schválené výnimky z hracích dní a časov :
JESENNÁ ČASŤ
1.kolo : 24.8.2013
1.
2.
3.
4.
5.
Kamenica n/C
Jasenov
Dlhé n/C
Hrabovčík
Stakčín
10.kolo : 19.4.2014
Ptičie
Medzilaborce
Svidník
Kračúnovce
Belá n/C
2.kolo : 31.8.2013
6.
7.
8.
9.
10.
Ptičie
Kračúnovce
Svidník
Medzilaborce
Kamenica n/C
Jasenov
Dlhé n/C
Hrabovčík
Stakčín
Belá n/C
Belá n/C
Stakčín
Hrabovčík
Dlhé n/C
Jasenov
Ptičie
Svidník
Medzilaborce
Kamenica n/C
Jasenov
Ptičie
Kamenica n/C
Medzilaborce
Svidník
Kračúnovce
68
Dlhé n/C
Hrabovčík
Stakčín
Belá n/C
Kračúnovce
Kamenica n/C
Jasenov
Dlhé n/C
Hrabovčík
Stakčín
51.
52.
53.
54.
55.
Belá n/C
Stakčín
Hrabovčík
Dlhé n/C
Jasenov
Ptičie
Kračúnovce
Svidník
Medzilaborce
Kamenica n/C
56.
57.
58.
59.
60.
Ptičie
Kamenica n/C
Medzilaborce
Svidník
Kračúnovce
Jasenov
Dlhé n/C
Hrabovčík
Stakčín
Belá n/C
13.kolo : 10.5.2014
Kračúnovce
Belá n/C
Stakčín
Hrabovčík
Dlhé n/C
5.kolo : 21.9.2013
21.
22.
23.
24.
25.
Ptičie
Medzilaborce
Svidník
Kračúnovce
Belá n/C
12.kolo : 3.5.2014
4.kolo : 14.9.2013
16.
17.
18.
19.
20.
46.
47.
48.
49.
50.
11.kolo : 26.4.2014
3.kolo : 7.9.2013
11.
12.
13.
14.
15.
JARNÁ ČASŤ
61.
62.
63.
64.
65.
Kračúnovce
Belá n/C
Stakčín
Hrabovčík
Dlhé n/C
Ptičie
Svidník
Medzilaborce
Kamenica n/C
Jasenov
14.kolo : 17.5.2014
Ptičie
Jasenov
Kamenica n/C
Medzilaborce
Svidník
66.
67.
68.
69.
70.
Ptičie
Jasenov
Kamenica n/C
Medzilaborce
Svidník
Dlhé n/C
Hrabovčík
Stakčín
Belá n/C
Kračúnovce
6.kolo : 28.9.2013
26.
27.
28.
29.
30.
Ptičie
Medzilaborce
Kamenica n/C
Jasenov
Dlhé n/C
15.kolo : 24.5.2014
Svidník
Kračúnovce
Belá n/C
Stakčín
Hrabovčík
7.kolo :5.10.2013
31.
32.
33.
34.
35.
Hrabovčík
Stakčín
Belá n/C
Kračúnovce
Svidník
Ptičie
Kamenica n/C
Jasenov
Dlhé n/C
Hrabovčík
Ptičie
Dlhé n/C
Jasenov
Kamenica n/C
Medzilaborce
Stakčín
Belá n/C
Kračúnovce
Svidník
Medzilaborce
Ptičie
Medzilaborce
Kamenica n/C
Jasenov
Dlhé n/C
76.
77.
78.
79.
80.
Ptičie
Dlhé n/C
Jasenov
Kamenica n/C
Medzilaborce
Hrabovčík
Stakčín
Belá n/C
Kračúnovce
Svidník
17.kolo : 7.6.2014
Medzilaborce
Svidník
Kračúnovce
Belá n/C
Stakčín
9.kolo : 19.10.2013
41.
42.
43.
44.
45.
Svidník
Kračúnovce
Belá n/C
Stakčín
Hrabovčík
16.kolo : 31.5.2014
8.kolo : 12.10.2013
36.
37.
38.
39.
40.
71.
72.
73.
74.
75.
81.
82.
83.
84.
85.
Medzilaborce
Svidník
Kračúnovce
Belá n/C
Stakčín
Ptičie
Kamenica n/C
Jasenov
Dlhé n/C
Hrabovčík
18.kolo : 14.6.2014
Ptičie
Hrabovčík
Dlhé n/C
Jasenov
Kamenica n/C
86.
87.
88.
89.
90.
Ptičie
Hrabovčík
Dlhé n/C
Jasenov
Kamenica n/C
Stakčín
Belá n/C
Kračúnovce
Svidník
Medzilaborce
69
DORAST
III.LIGA ŠARIŠSKÁ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Účastníci :
FK Podolínec
MFK Stará Ľubovňa
OŠK Kapušany
FK Slovan Kendice
FK Družstevník Plavnica
TJ ŠM Dulova Ves
TJ Javorina Malcov
OŠK Šarišské Michaľany
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
ŠK Milénium 2000Bard.N.Ves
FK Rozvoj Pušovce
OŠK Fintice
OFK SIM Raslavice
FK 2010 Kurima
TJ Beloveža
TJ Družstevník Čirč
OŠK Sokol Chminianska Nová Ves
UHČ : sobota 14,00 hod.
Schválené výnimky z hracích dní a časov :
Dulova Ves
domáce stretnutia v sobotu UHČ dosp.
Beloveža
domáce stretnutia v sobotu o 13,30 hod.
St.Ľubovňa
domáce stretnutia v nedeľu o 10,30 hod.
OŠK Sokol Chminianska Nová Ves - domáce stretnutia v sobotu v UHČ dospelých
Náhradné hracie plochy :
Bard.N.Ves
v prípade nepriaznivého počasia na vedľajšej HP pri štadióne v Bard.N.Vsi
JESENNÁ ČASŤ
1.kolo :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
3.8.2013
Podolínec
St.Ľubovňa
Kapušany p/P
Kendice
Plavnica
Dul.Ves
Malcov
Šar.Michaľany
JARNÁ ČASŤ
16.kolo :
Chmin.N.Ves
Čirč
Beloveža
Kurima
Raslavice
Fintice
Pušovce
Bard.N.Ves
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
Chmin.N.Ves
Čirč
Beloveža
Kurima
Raslavice
Fintice
Pušovce
Bard.N.Ves
2.kolo : 29.8.2013 o 16,00 hod.
17.kolo :
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
Chmin.N.Ves
Pušovce
Fintice
Raslavice
Kurima
Beloveža
Čirč
Podolínec
3.kolo :
17.
18.
19.
20.
70
Bard.N.Ves
Šar.Michaľany
Malcov
Dul.Ves
Plavnica
Kendice
Kapušany p/P
St.Ľubovňa
10.8.2013
St.Ľubovňa
Kapušany p/P
Kendice
Plavnica
137.
138.
139.
140.
Podolínec
St.Ľubovňa
Kapušany p/P
Kendice
Plavnica
Dul.Ves
Malcov
Šar.Michaľany
16.11.2013
Bard.N.Ves
Šar.Michaľany
Malcov
Dul.Ves
Plavnica
Kendice
Kapušany p/P
St.Ľubovňa
18.kolo :
Chmin.N.Ves
Podolínec
Čirč
Beloveža
9.11.2013
Chmin.N.Ves
Pušovce
Fintice
Raslavice
Kurima
Beloveža
Čirč
Podolínec
22.3.2014
Chmin.N.Ves
Podolínec
Čirč
Beloveža
St.Ľubovňa
Kapušany p/P
Kendice
Plavnica
21.
22.
23.
24.
Dul.Ves
Malcov
Šar.Michaľany
Bard.N.Ves
4.kolo :
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
7.kolo :
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
Chmin.N.Ves
St.Ľubovňa
Podolínec
Čirč
Beloveža
Kurima
Raslavice
Fintice
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
Fintice
Pušovce
Bard.N.Ves
Šar.Michaľany
Malcov
Dul.Ves
Plavnica
Kendice
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
Chmin.N.Ves
Kapušany p/P
St.Ľubovňa
Podolínec
Čirč
Beloveža
Kurima
Raslavice
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
Raslavice
Fintice
Pušovce
Bard.N.Ves
Šar.Michaľany
Malcov
Dul.Ves
Plavnica
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
Kapušany p/P
Kendice
Plavnica
Dul.Ves
Malcov
Šar.Michaľany
Bard.N.Ves
Pušovce
12.4.2014
Fintice
Pušovce
Bard.N.Ves
Šar.Michaľany
Malcov
Dul.Ves
Plavnica
Kendice
Chmin.N.Ves
Raslavice
Kurima
Beloveža
Čirč
Podolínec
St.Ľubovňa
Kapušany p/P
19.4.2014
Chmin.N.Ves
Kapušany p/P
St.Ľubovňa
Podolínec
Čirč
Beloveža
Kurima
Raslavice
23.kolo :
Chmin.N.Ves
Fintice
Raslavice
Kurima
Beloveža
Čirč
Podolínec
St.Ľubovňa
5.4.2014
Chmin.N.Ves
St.Ľubovňa
Podolínec
Čirč
Beloveža
Kurima
Raslavice
Fintice
22.kolo :
Dul.Ves
Malcov
Šar.Michaľany
Bard.N.Ves
29.3.2014
Pušovce
Bard.N.Ves
Šar.Michaľany
Malcov
Dul.Ves
Plavnica
Kendice
Kapušany p/P
21.kolo :
14.9.2013
Chmin.N.Ves
Kurima
Beloveža
Čirč
Podolínec
St.Ľubovňa
Kapušany p/P
Kendice
Kurima
Raslavice
Fintice
Pušovce
20.kolo :
7.9.2013
Kendice
Plavnica
Dul.Ves
Malcov
Šar.Michaľany
Bard.N.Ves
Pušovce
Fintice
8.kolo :
Pušovce
Bard.N.Ves
Šar.Michaľany
Malcov
Dul.Ves
Plavnica
Kendice
Kapušany p/P
31.8.2013
Chmin.N.Ves
Raslavice
Kurima
Beloveža
Čirč
Podolínec
St.Ľubovňa
Kapušany p/P
141.
142.
143.
144.
19.kolo :
24.8.2013
Kapušany p/P
Kendice
Plavnica
Dul.Ves
Malcov
Šar.Michaľany
Bard.N.Ves
Pušovce
6.kolo :
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
17.8.2013
Chmin.N.Ves
Fintice
Raslavice
Kurima
Beloveža
Čirč
Podolínec
St.Ľubovňa
5.kolo :
Kurima
Raslavice
Fintice
Pušovce
Kendice
Plavnica
Dul.Ves
Malcov
Šar.Michaľany
Bard.N.Ves
Pušovce
Fintice
26.4.2014
Raslavice
Fintice
Pušovce
Bard.N.Ves
Šar.Michaľany
Malcov
Dul.Ves
Plavnica
Chmin.N.Ves
Kurima
Beloveža
Čirč
Podolínec
St.Ľubovňa
Kapušany p/P
Kendice
71
9.kolo :
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
Plavnica
Dul.Ves
Malcov
Šar.Michaľany
Bard.N.Ves
Pušovce
Fintice
Raslavice
10.kolo :
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
14.kolo :
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
Chmin.N.Ves
Plavnica
Kendice
Kapušany p/P
St.Ľubovňa
Podolínec
Čirč
Beloveža
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
Chmin.N.Ves
Dul.Ves
Plavnica
Kendice
Kapušany p/P
St.Ľubovňa
Podolínec
Čirč
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
Čirč
Beloveža
Kurima
Dul.Ves
Malcov
Šar.Michaľany
Bard.N.Ves
Pušovce
Fintice
Raslavice
Kurima
24.5.2014
Beloveža
Kurima
Raslavice
Fintice
Pušovce
Bard.N.Ves
Šar.Michaľany
Malcov
Chmin.N.Ves
Čirč
Podolínec
St.Ľubovňa
Kapušany p/P
Kendice
Plavnica
Dul.Ves
31.5.2014
Chmin.N.Ves
Dul.Ves
Plavnica
Kendice
Kapušany p/P
St.Ľubovňa
Podolínec
Čirč
29.kolo :
Chmin.N.Ves
Beloveža
Čirč
Podolínec
St.Ľubovňa
Kapušany p/P
Kendice
Plavnica
17.5.2014
Chmin.N.Ves
Plavnica
Kendice
Kapušany p/P
St.Ľubovňa
Podolínec
Čirč
Beloveža
28.kolo :
Plavnica
Dul.Ves
Malcov
Šar.Michaľany
Bard.N.Ves
Pušovce
Fintice
Raslavice
10.5.2014
Kurima
Raslavice
Fintice
Pušovce
Bard.N.Ves
Šar.Michaľany
Malcov
Dul.Ves
27.kolo :
Beloveža
Kurima
Raslavice
Fintice
Pušovce
Bard.N.Ves
Šar.Michaľany
Malcov
3.5.2014
Chmin.N.Ves
Kendice
Kapušany p/P
St.Ľubovňa
Podolínec
Čirč
Beloveža
Kurima
26.kolo :
26.10.2013
105. Chmin.N.Ves
106. Podolínec
107. St.Ľubovňa
72
Kurima
Raslavice
Fintice
Pušovce
Bard.N.Ves
Šar.Michaľany
Malcov
Dul.Ves
19.10.2013
Malcov
Šar.Michaľany
Bard.N.Ves
Pušovce
Fintice
Raslavice
Kurima
Beloveža
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
25.kolo :
12.10.2013
Chmin.N.Ves
Čirč
Podolínec
St.Ľubovňa
Kapušany p/P
Kendice
Plavnica
Dul.Ves
13.kolo :
Chmin.N.Ves
Kendice
Kapušany p/P
St.Ľubovňa
Podolínec
Čirč
Beloveža
Kurima
5.10.2013
Dul.Ves
Malcov
Šar.Michaľany
Bard.N.Ves
Pušovce
Fintice
Raslavice
Kurima
12.kolo :
24.kolo :
28.9.2013
Chmin.N.Ves
Beloveža
Čirč
Podolínec
St.Ľubovňa
Kapušany p/P
Kendice
Plavnica
11.kolo :
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
21.9.2013
Malcov
Šar.Michaľany
Bard.N.Ves
Pušovce
Fintice
Raslavice
Kurima
Beloveža
7.6.2014
225. Čirč
226. Beloveža
227. Kurima
Chmin.N.Ves
Podolínec
St.Ľubovňa
108.
109.
110.
111.
112.
Kapušany p/P
Kendice
Plavnica
Dul.Ves
Malcov
15.kolo :
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
Raslavice
Fintice
Pušovce
Bard.N.Ves
Šar.Michaľany
2.11.2013
Šar.Michaľany
Bard.N.Ves
Pušovce
Fintice
Raslavice
Kurima
Beloveža
Čirč
228.
229.
230.
231.
232.
Raslavice
Fintice
Pušovce
Bard.N.Ves
Šar.Michaľany
30.kolo :
Chmin.N.Ves
Malcov
Dul.Ves
Plavnica
Kendice
Kapušany p/P
St.Ľubovňa
Podolínec
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
Kapušany p/P
Kendice
Plavnica
Dul.Ves
Malcov
14.6.2014
Chmin.N.Ves
Malcov
Dul.Ves
Plavnica
Kendice
Kapušany p/P
St.Ľubovňa
Podolínec
Šar.Michaľany
Bard.N.Ves
Pušovce
Fintice
Raslavice
Kurima
Beloveža
Čirč
73
DORAST
III.LIGA PODTATRANSKÁ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Účastníci :
FK Lendak
FK Pokrok SEZ Krompachy
TJ Slovan Smižany
Tatran Ľubica
FK 05 Levoča
FK Prakovce
ŠK Harichovce
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
MFK Gelnica
MŠK Spišské Podhradie
FAM Poprad
Družstevník Spišské Bystré
1.MFK Kežmarok
MŠK Tatran Spišské Vlachy
OŠK Rudňany
UHČ : sobota 14,00 hod.
Schválené výnimky z hracích dní a časov :
Lendak
Prakovce
FAM Poprad
domáce stretnutia v nedeľu UHČ
domáce stretnutia v nedeľu UHČ
domáce stretnutia na ihrisku Švábovce
Náhradné hracie plochy :
Sp.Podhradie
NHP v Sp.Hrhove a Bijacovciach
JESENNÁ ČASŤ
1.kolo : 10.8.2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Lendak
Krompachy
Smižany
Ľubica
Levoča
Prakovce
Harichovce
14.kolo : 9.11.2013
Rudňany
Sp.Vlachy
Kežmarok
Sp.Bystré
FAM Poprad
Sp.Podhradie
Gelnica
2.kolo : 17.8.2013
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Rudňany
Sp.Podhradie
FAM Poprad
Sp.Bystré
Kežmarok
Sp.Vlachy
Lendak
74
Krompachy
Smižany
Ľubica
Levoča
Prakovce
Harichovce
Gelnica
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
Rudňany
Sp.Vlachy
Kežmarok
Sp.Bystré
FAM Poprad
Sp.Podhradie
Gelnica
Lendak
Krompachy
Smižany
Ľubica
Levoča
Prakovce
Harichovce
15.kolo : 16.11.2013
Gelnica
Harichovce
Prakovce
Levoča
Ľubica
Smižany
Krompachy
3.kolo : 24.8.2013
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
JARNÁ ČASŤ
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
Gelnica
Harichovce
Prakovce
Levoča
Ľubica
Smižany
Krompachy
Rudňany
Sp.Podhradie
FAM Poprad
Sp.Bystré
Kežmarok
Sp.Vlachy
Lendak
16.kolo : 5.4.2014
Rudňany
Lendak
Sp.Vlachy
Kežmarok
Sp.Bystré
FAM Poprad
Sp.Podhradie
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
Rudňany
Lendak
Sp.Vlachy
Kežmarok
Sp.Bystré
FAM Poprad
Sp.Podhradie
Krompachy
Smižany
Ľubica
Levoča
Prakovce
Harichovce
Gelnica
4.kolo : 31.8.2013
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Rudňany
FAM Poprad
Sp.Bystré
Kežmarok
Sp.Vlachy
Lendak
Krompachy
17.kolo : 12.4.2014
Sp.Podhradie
Gelnica
Harichovce
Prakovce
Levoča
Ľubica
Smižany
5.kolo : 7.9.2013
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Smižany
Ľubica
Levoča
Prakovce
Harichovce
Gelnica
Sp.Podhradie
Rudňany
Sp.Bystré
Kežmarok
Sp.Vlachy
Lendak
Krompachy
Smižany
Rudňany
Krompachy
Lendak
Sp.Vlachy
Kežmarok
Sp.Bystré
FAM Poprad
Ľubica
Levoča
Prakovce
Harichovce
Gelnica
Sp.Podhradie
FAM Poprad
FAM Poprad
Sp.Podhradie
Gelnica
Harichovce
Prakovce
Levoča
Ľubica
Rudňany
Kežmarok
Sp.Vlachy
Lendak
Krompachy
Smižany
Ľubica
Rudňany
Smižany
Krompachy
Lendak
Sp.Vlachy
Kežmarok
Sp.Bystré
Levoča
Prakovce
Harichovce
Gelnica
Sp.Podhradie
FAM Poprad
Sp.Bystré
Rudňany
Krompachy
Lendak
Sp.Vlachy
Kežmarok
Sp.Bystré
FAM Poprad
Smižany
Ľubica
Levoča
Prakovce
Harichovce
Gelnica
Sp.Podhradie
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
FAM Poprad
Sp.Podhradie
Gelnica
Harichovce
Prakovce
Levoča
Ľubica
Rudňany
Sp.Bystré
Kežmarok
Sp.Vlachy
Lendak
Krompachy
Smižany
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
Rudňany
Smižany
Krompachy
Lendak
Sp.Vlachy
Kežmarok
Sp.Bystré
Ľubica
Levoča
Prakovce
Harichovce
Gelnica
Sp.Podhradie
FAM Poprad
21.kolo : 10.5.2014
Sp.Bystré
FAM Poprad
Sp.Podhradie
Gelnica
Harichovce
Prakovce
Levoča
9.kolo : 5.10.2013
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
20.kolo : 3.5.2014
8.kolo : 28.9.2013
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
Rudňany
FAM Poprad
Sp.Bystré
Kežmarok
Sp.Vlachy
Lendak
Krompachy
19.kolo : 26.4.2014
7.kolo : 21.9.2013
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
Sp.Podhradie
Gelnica
Harichovce
Prakovce
Levoča
Ľubica
Smižany
18.kolo : 19.4.2014
6.kolo : 14.9.2013
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
Sp.Bystré
FAM Poprad
Sp.Podhradie
Gelnica
Harichovce
Prakovce
Levoča
Rudňany
Kežmarok
Sp.Vlachy
Lendak
Krompachy
Smižany
Ľubica
22.kolo : 17.5.2014
Rudňany
Ľubica
Smižany
Krompachy
Lendak
Sp.Vlachy
Kežmarok
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
Rudňany
Ľubica
Smižany
Krompachy
Lendak
Sp.Vlachy
Kežmarok
Levoča
Prakovce
Harichovce
Gelnica
Sp.Podhradie
FAM Poprad
Sp.Bystré
75
10.kolo : 12.10.2013
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
Rudňany
Sp.Vlachy
Lendak
Krompachy
Smižany
Ľubica
Levoča
23.kolo : 24.5.2014
Kežmarok
Sp.Bystré
FAM Poprad
Sp.Podhradie
Gelnica
Harichovce
Prakovce
11.kolo : 19.10.2013
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
Prakovce
Harichovce
Gelnica
Sp.Podhradie
FAM Poprad
Sp.Bystré
Kežmarok
Rudňany
Lendak
Krompachy
Smižany
Ľubica
Levoča
Prakovce
Rudňany
Levoča
Ľubica
Smižany
Krompachy
Lendak
Sp.Vlachy
76
Harichovce
Gelnica
Sp.Podhradie
FAM Poprad
Sp.Bystré
Kežmarok
Sp.Vlachy
Rudňany
Sp.Vlachy
Lendak
Krompachy
Smižany
Ľubica
Levoča
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
Rudňany
Levoča
Ľubica
Smižany
Krompachy
Lendak
Sp.Vlachy
Prakovce
Harichovce
Gelnica
Sp.Podhradie
FAM Poprad
Sp.Bystré
Kežmarok
25.kolo : 7.6.2014
Sp.Vlachy
Kežmarok
Sp.Bystré
FAM Poprad
Sp.Podhradie
Gelnica
Harichovce
13.kolo : 2.11.2013
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
Kežmarok
Sp.Bystré
FAM Poprad
Sp.Podhradie
Gelnica
Harichovce
Prakovce
24.kolo : 31.5.2014
12.kolo : 26.10.2013
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
Sp.Vlachy
Kežmarok
Sp.Bystré
FAM Poprad
Sp.Podhradie
Gelnica
Harichovce
Rudňany
Lendak
Krompachy
Smižany
Ľubica
Levoča
Prakovce
26.kolo : 14.6.2014
Rudňany
Prakovce
Levoča
Ľubica
Smižany
Krompachy
Lendak
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
Rudňany
Prakovce
Levoča
Ľubica
Smižany
Krompachy
Lendak
Harichovce
Gelnica
Sp.Podhradie
FAM Poprad
Sp.Bystré
Kežmarok
Sp.Vlachy
STARŠÍ ŽIACI , MLADŠÍ ŽIACI
II.LIGA , skupina A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Účastníci :
FC Lokomotíva Košice a.s.
FK Šaca
MFK Vranov n/T "B"
FK Geča 73
FA Buzica
SP MFK Rožňava
MFK Veľké Kapušany
UHČ
:
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
FK Slavoj Sečovce
ŠSK KAC Jednota Košice "A"
FK Čaňa
FK Kechnec
Futbalová akadémia Benecol Košice
Galaktik Košice
MFK Čierna nad Tisou
starší žiaci - sobota 09,00 hod.
mladší žiaci - sobota 10,45 hod.
Schválené výnimky z hracích dní a časov :
Galaktik Košice
Ben.Košice
V.Kapušany
Lok Košice
Čaňa
Buzica
Geča
KAC Košice "A"
Vranov "B"
domáce stretnutia v nedeľu o 10,00 a 11,45 hod. na ihrisku ZŚ Dneperská
domáce stretnutia v sobotu o 10,00 a11,45 hod. na ihrisku ZŚ Postupimská
domáce stretnutia v sobotu o 10,00 a 11,45 hod.
domáce stretnutia na ihrisku v Družstevnej
domáce stretnutia v nedeľu o 10,00 a 11,45 hod.
domáce stretnutia v sobotu o 10,00 a 11,45 hod.
domáce stretnutia v sobotu o 10,00 a 11,45 hod.
domáce stretnutia v sobotu o 10,00 a 11,45 hod.na UT ZŠ Bruselská 18,KE
domáce stretnutia v nedeľu o 10,00 a 11,45 hod.
Náhradné hracie plochy :
Čaňa
Rožňava
Vranov "B"
Lok.Košice
vedľajšia HP a ihrisko v Ždani
vedľajšia HP
štadión mládeže Rodinná oblasť Vranov
vedľajšia HP
JESENNÁ ČASŤ
1.kolo : 10.8.2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Lok.Košice
Šaca
Vranov "B"
Geča
Buzica
Rožňava
V.Kapušany
14.kolo : 9.11.2013
Čierna n/T
Galaktik Košice
Ben.Košice
Kechnec
Čaňa
KAC Košice "A"
Sečovce
2.kolo : 17.8.2013
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Čierna n/T
KAC Košice "A"
Čaňa
Kechnec
Ben.Košice
Galaktik Košice
Lok.Košice
Šaca
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
Čierna n/T
Galaktik Košice
Ben.Košice
Kechnec
Čaňa
KAC Košice "A"
Sečovce
Lok.Košice
Šaca
Vranov "B"
Geča
Buzica
Rožňava
V.Kapušany
15.kolo : 16.11.2013
Sečovce
V.Kapušany
Rožňava
Buzica
Geča
Vranov "B"
Šaca
3.kolo : 24.8.2013
15.
JARNÁ ČASŤ
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
Sečovce
V.Kapušany
Rožňava
Buzica
Geča
Vranov "B"
Šaca
Čierna n/T
KAC Košice "A"
Čaňa
Kechnec
Ben.Košice
Galaktik Košice
Lok.Košice
16.kolo : 5.4.2014
Čierna n/T
106. Čierna n/T
Šaca
77
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Vranov "B"
Geča
Buzica
Rožňava
V.Kapušany
Sečovce
Lok.Košice
Galaktik Košice
Ben.Košice
Kechnec
Čaňa
KAC Košice "A"
4.kolo : 31.8.2013
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Čierna n/T
Čaňa
Kechnec
Ben.Košice
Galaktik Košice
Lok.Košice
Šaca
Vranov "B"
Geča
Buzica
Rožňava
V.Kapušany
Sečovce
KAC Košice "A"
KAC Košice "A"
Sečovce
V.Kapušany
Rožňava
Buzica
Geča
Vranov "B"
Čierna n/T
Kechnec
Ben.Košice
Galaktik Košice
Lok.Košice
Šaca
Vranov "B"
Čierna n/T
Šaca
Lok.Košice
Galaktik Košice
Ben.Košice
Kechnec
Čaňa
Geča
Buzica
Rožňava
V.Kapušany
Sečovce
KAC Košice "A"
Čaňa
Čaňa
KAC Košice "A"
Sečovce
V.Kapušany
Rožňava
Buzica
Geča
Čierna n/T
Ben.Košice
Galaktik Košice
Lok.Košice
Šaca
Vranov "B"
Geča
Čierna n/T
Vranov "B"
Šaca
Lok.Košice
Galaktik Košice
Ben.Košice
Kechnec
78
Buzica
Čierna n/T
Čaňa
Kechnec
Ben.Košice
Galaktik Košice
Lok.Košice
Šaca
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
Čierna n/T
Šaca
Lok.Košice
Galaktik Košice
Ben.Košice
Kechnec
Čaňa
Vranov "B"
Geča
Buzica
Rožňava
V.Kapušany
Sečovce
KAC Košice "A"
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
Čaňa
KAC Košice "A"
Sečovce
V.Kapušany
Rožňava
Buzica
Geča
Čierna n/T
Kechnec
Ben.Košice
Galaktik Košice
Lok.Košice
Šaca
Vranov "B"
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
Čierna n/T
Vranov "B"
Šaca
Lok.Košice
Galaktik Košice
Ben.Košice
Kechnec
Geča
Buzica
Rožňava
V.Kapušany
Sečovce
KAC Košice "A"
Čaňa
21.kolo : 10.5.2014
Kechnec
Čaňa
KAC Košice "A"
Sečovce
V.Kapušany
Rožňava
Buzica
9.kolo : 5.10.2013
57.
KAC Košice "A"
Sečovce
V.Kapušany
Rožňava
Buzica
Geča
Vranov "B"
20.kolo : 3.5.2014
8.kolo : 28.9.2013
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
19.kolo : 26.4.2014
7.kolo : 21.9.2013
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
Vranov "B"
Geča
Buzica
Rožňava
V.Kapušany
Sečovce
18.kolo : 19.4.2014
6.kolo : 14.9.2013
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
Lok.Košice
Galaktik Košice
Ben.Košice
Kechnec
Čaňa
KAC Košice "A"
17.kolo : 12.4.2014
5.kolo : 7.9.2013
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
Kechnec
Čaňa
KAC Košice "A"
Sečovce
V.Kapušany
Rožňava
Buzica
Čierna n/T
Ben.Košice
Galaktik Košice
Lok.Košice
Šaca
Vranov "B"
Geča
22.kolo : 17.5.2014
Čierna n/T
148. Čierna n/T
Buzica
58.
59.
60.
61.
62.
63.
Rožňava
V.Kapušany
Sečovce
KAC Košice "A"
Čaňa
Kechnec
Geča
Vranov "B"
Šaca
Lok.Košice
Galaktik Košice
Ben.Košice
10.kolo : 12.10.2013
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
Čierna n/T
Galaktik Košice
Lok.Košice
Šaca
Vranov "B"
Geča
Buzica
Rožňava
V.Kapušany
Sečovce
KAC Košice "A"
Čaňa
Kechnec
Ben.Košice
Ben.Košice
Kechnec
Čaňa
KAC Košice "A"
Sečovce
V.Kapušany
Rožňava
Čierna n/T
Lok.Košice
Šaca
Vranov "B"
Geča
Buzica
Rožňava
Čierna n/T
Buzica
Geča
Vranov "B"
Šaca
Lok.Košice
Galaktik Košice
V.Kapušany
Sečovce
KAC Košice "A"
Čaňa
Kechnec
Ben.Košice
Galaktik Košice
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
Ben.Košice
Kechnec
Čaňa
KAC Košice "A"
Sečovce
V.Kapušany
Rožňava
Čierna n/T
Galaktik Košice
Lok.Košice
Šaca
Vranov "B"
Geča
Buzica
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
Čierna n/T
Buzica
Geča
Vranov "B"
Šaca
Lok.Košice
Galaktik Košice
Rožňava
V.Kapušany
Sečovce
KAC Košice "A"
Čaňa
Kechnec
Ben.Košice
25.kolo : 7.6.2014
Galaktik Košice
Ben.Košice
Kechnec
Čaňa
KAC Košice "A"
Sečovce
V.Kapušany
13.kolo : 2.11.2013
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
Rožňava
V.Kapušany
Sečovce
KAC Košice "A"
Čaňa
Kechnec
24.kolo : 31.5.2014
12.kolo : 26.10.2013
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
Geča
Vranov "B"
Šaca
Lok.Košice
Galaktik Košice
Ben.Košice
23.kolo : 24.5.2014
11.kolo : 19.10.2013
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
Galaktik Košice
Ben.Košice
Kechnec
Čaňa
KAC Košice "A"
Sečovce
V.Kapušany
Čierna n/T
Lok.Košice
Šaca
Vranov "B"
Geča
Buzica
Rožňava
26.kolo : 14.6.2014
Čierna n/T
Rožňava
Buzica
Geča
Vranov "B"
Šaca
Lok.Košice
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
Čierna n/T
Rožňava
Buzica
Geča
Vranov "B"
Šaca
Lok.Košice
V.Kapušany
Sečovce
KAC Košice "A"
Čaňa
Kechnec
Ben.Košice
Galaktik Košice
79
STARŠÍ ŽIACI , MLADŠÍ ŽIACI
II.LIGA , skupina B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Účastníci :
OFK 2010 Kurima
ŠSK KAC Jednota Košice "B"
MŠK Spartak Medzilaborce
MFK Vranov n/T "A"
MFK Slovan Giraltovce
Sokol Ľubotice
UHČ
:
7.
8.
9.
10.
11.
12.
OFK Tatran Kračúnovce
FK Drustav Svidník
SAFI Prešov
ŠK FUTURA Humenné
FAMT Prešov
MFK Slovan Sabinov
starší žiaci - sobota 09,00 hod.
mladší žiaci - sobota 10,45 hod.
Schválené výnimky z hracích dní a časov :
Svidník
Kurima
KAC Košice "B"
FAMT Prešov
Giraltovce
Ľubotice
Kračúnovce
domáce stretnutia v sobotu o 09,30 a 11,15 hod.
domáce stretnutia v sobotu o 10,00 a 11,45 hod.
domáce stretnutia v nedeľu o 10,00 a 11,45 hod.na UT ZŠ Bruselská 18,KE
domáce stretnutia v nedeľu o 09,00 a 10,45 hod.
domáce stretnutia v sobotu o 10,00 a 11,45 hod.
domáce stretnutia v sobotu o 10,00 a 11,45 hod.
domáce stretnutia v sobotu o 10,00 a 11,45 hod.
Náhradné hracie plochy :
Svidník
Vranov "A"
Giraltovce
ihrisko v Stročíne a v Mestisku
štadión mládeže Rodinná oblasť Vranov
ihrisko v Kalništi , zraz v Giraltovciach
JESENNÁ ČASŤ
JARNÁ ČASŤ
1.kolo : 17.8.2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kurima
KAC Košice "B"
Medzilaborce
Vranov "A"
Giraltovce
Ľubotice
12.kolo : 2.11.2013
Sabinov
FAMT Prešov
Humenné
SAFI Prešov
Svidník
Kračúnovce
2.kolo : 24.8.2013
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Sabinov
Svidník
SAFI Prešov
Humenné
FAMT Prešov
Kurima
80
KAC Košice "B"
Medzilaborce
Vranov "A"
Giraltovce
Ľubotice
Kračúnovce
Sabinov
FAMT Prešov
Humenné
SAFI Prešov
Svidník
Kračúnovce
Kurima
KAC Košice "B"
Medzilaborce
Vranov "A"
Giraltovce
Ľubotice
13.kolo : 5.4.2014
Kračúnovce
Ľubotice
Giraltovce
Vranov "A"
Medzilaborce
KAC Košice "B"
3.kolo : 31.8.2013
13.
14.
15.
16.
17.
18.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
Kračúnovce
Ľubotice
Giraltovce
Vranov "A"
Medzilaborce
KAC Košice "B"
Sabinov
Svidník
SAFI Prešov
Humenné
FAMT Prešov
Kurima
14.kolo : 12.4.2014
Sabinov
Kurima
FAMT Prešov
Humenné
SAFI Prešov
Svidník
79.
80.
81.
82.
83.
84.
Sabinov
Kurima
FAMT Prešov
Humenné
SAFI Prešov
Svidník
KAC Košice "B"
Medzilaborce
Vranov "A"
Giraltovce
Ľubotice
Kračúnovce
4.kolo : 7.9.2013
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Sabinov
SAFI Prešov
Humenné
FAMT Prešov
Kurima
KAC Košice "B"
15.kolo : 19.4.2014
Svidník
Kračúnovce
Ľubotice
Giraltovce
Vranov "A"
Medzilaborce
5.kolo : 14.9.2013
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Medzilaborce
Vranov "A"
Giraltovce
Ľubotice
Kračúnovce
Svidník
Sabinov
Humenné
FAMT Prešov
Kurima
KAC Košice "B"
Medzilaborce
Sabinov
KAC Košice "B"
Kurima
FAMT Prešov
Humenné
SAFI Prešov
Vranov "A"
Giraltovce
Ľubotice
Kračúnovce
Svidník
SAFI Prešov
SAFI Prešov
Svidník
Kračúnovce
Ľubotice
Giraltovce
Vranov "A"
Sabinov
FAMT Prešov
Kurima
KAC Košice "B"
Medzilaborce
Vranov "A"
Sabinov
Medzilaborce
KAC Košice "B"
Kurima
FAMT Prešov
Humenné
Giraltovce
Ľubotice
Kračúnovce
Svidník
SAFI Prešov
Humenné
Humenné
SAFI Prešov
Svidník
Kračúnovce
Ľubotice
Giraltovce
Medzilaborce
Vranov "A"
Giraltovce
Ľubotice
Kračúnovce
Svidník
97.
98.
99.
100.
101.
102.
SAFI Prešov
Svidník
Kračúnovce
Ľubotice
Giraltovce
Vranov "A"
Sabinov
Humenné
FAMT Prešov
Kurima
KAC Košice "B"
Medzilaborce
103.
104.
105.
106.
107.
108.
Sabinov
Medzilaborce
KAC Košice "B"
Kurima
FAMT Prešov
Humenné
Vranov "A"
Giraltovce
Ľubotice
Kračúnovce
Svidník
SAFI Prešov
109.
110.
111.
112.
113.
114.
Humenné
SAFI Prešov
Svidník
Kračúnovce
Ľubotice
Giraltovce
Sabinov
FAMT Prešov
Kurima
KAC Košice "B"
Medzilaborce
Vranov "A"
20.kolo : 24.5.2014
Sabinov
Vranov "A"
Medzilaborce
KAC Košice "B"
Kurima
FAMT Prešov
10.kolo : 19.10.2013
55. Sabinov
56. Kurima
57. KAC Košice "B"
Sabinov
KAC Košice "B"
Kurima
FAMT Prešov
Humenné
SAFI Prešov
19.kolo : 17.5.2014
9.kolo : 12.10.2013
49.
50.
51.
52.
53.
54.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
18.kolo : 10.5.2014
8.kolo : 5.10.2013
43.
44.
45.
46.
47.
48.
Sabinov
SAFI Prešov
Humenné
FAMT Prešov
Kurima
KAC Košice "B"
17.kolo : 3.5.2014
7.kolo : 28.9.2013
37.
38.
39.
40.
41.
42.
Svidník
Kračúnovce
Ľubotice
Giraltovce
Vranov "A"
Medzilaborce
16.kolo : 26.4.2014
6.kolo : 21.9.2013
31.
32.
33.
34.
35.
36.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
Sabinov
Vranov "A"
Medzilaborce
KAC Košice "B"
Kurima
FAMT Prešov
Giraltovce
Ľubotice
Kračúnovce
Svidník
SAFI Prešov
Humenné
21.kolo : 31.5.2014
FAMT Prešov
Humenné
SAFI Prešov
121. FAMT Prešov
122. Humenné
123. SAFI Prešov
Sabinov
Kurima
KAC Košice "B"
81
58. Medzilaborce
59. Vranov "A"
60. Giraltovce
Svidník
Kračúnovce
Ľubotice
11.kolo : 26.10.2013
61.
62.
63.
64.
65.
66.
82
Ľubotice
Kračúnovce
Svidník
SAFI Prešov
Humenné
FAMT Prešov
124. Svidník
125. Kračúnovce
126. Ľubotice
Medzilaborce
Vranov "A"
Giraltovce
22.kolo : 7.6.2014
Sabinov
Giraltovce
Vranov "A"
Medzilaborce
KAC Košice "B"
Kurima
127.
128.
129.
130.
131.
132.
Sabinov
Giraltovce
Vranov "A"
Medzilaborce
KAC Košice "B"
Kurima
Ľubotice
Kračúnovce
Svidník
SAFI Prešov
Humenné
FAMT Prešov
STARŠÍ ŽIACI , MLADŠÍ ŽIACI
II.LIGA , skupina C
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Účastníci :
TJ Slovan Smižany
FK Družstevník Plavnica
FK Svit
MŠK Slavoj Spišská Belá
FK 05 Levoča
FK Pokrok SEZ Krompachy
UHČ
:
7.
8.
9.
10.
11.
12.
MŠK Spišské Podhradie
1.MFK Kežmarok
MFK Stará Ľubovňa
FAM Poprad
Tatran Ľubica
FK Lendak
starší žiaci - sobota 09,00 hod.
mladší žiaci - sobota 10,45 hod.
Schválené výnimky z hracích dní a časov :
Kežmarok
Ľubica
Plavnica
Krompachy
Smižany
FAM Poprad
Sp.Podhradie
domáce stretnutia v sobotu o 09,30 a 11,15 hod.
domáce stretnutia v sobotu o 10,00 a 11,45 hod.
domáce stretnutia v sobotu o 10,00 a 11,45 hod.
domáce stretnutia v sobotu o 10,30 a 12,15 hod.
domáce stretnutia v sobotu o 10,00 a 11,45 hod.
domáce stretnutia na ihrisku vo Švábovciach
domáce stretnutia v sobotu o 09,30 a 11,15 hod.
Náhradné hracie plochy :
Sp.Podhradie
St.Ľubovňa
ihrisko v Bijacovciach a v Sp.Hrhove
ihrisko v N.Ľubovni a v Litmanovej
JESENNÁ ČASŤ
JARNÁ ČASŤ
1.kolo : 17.8.2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Smižany
Plavnica
Svit
Sp.Belá
Levoča
Krompachy
12.kolo : 2.11.2013
Lendak
Ľubica
FAM Poprad
St.Ľubovňa
Kežmarok
Sp.Podhradie
2.kolo : 24.8.2013
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Lendak
Kežmarok
St.Ľubovňa
FAM Poprad
Ľubica
Smižany
Plavnica
Svit
Sp.Belá
Levoča
Krompachy
Lendak
Ľubica
FAM Poprad
St.Ľubovňa
Kežmarok
Sp.Podhradie
Smižany
Plavnica
Svit
Sp.Belá
Levoča
Krompachy
13.kolo : 5.4.2014
Sp.Podhradie
Krompachy
Levoča
Sp.Belá
Svit
Plavnica
3.kolo : 31.8.2013
13.
14.
15.
16.
17.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
Sp.Podhradie
Krompachy
Levoča
Sp.Belá
Svit
Plavnica
Lendak
Kežmarok
St.Ľubovňa
FAM Poprad
Ľubica
Smižany
14.kolo : 12.4.2014
Lendak
Smižany
Ľubica
FAM Poprad
St.Ľubovňa
79.
80.
81.
82.
83.
Lendak
Smižany
Ľubica
FAM Poprad
St.Ľubovňa
Plavnica
Svit
Sp.Belá
Levoča
Krompachy
83
že
striedajúci hráč
opustí ihrisko a potom môže nový84.
hráčKežmarok
vstúpiť
18.najprv
Sp.Podhradie
Kežmarok
na hraciu plochu.Pri porušení tohto pravidla rozhodca nariadi nepriamy
voľný:kop
v prospech druhého družstva.Minimálny počet hráčov
4.kolo
7.9.2013
15.kolov :družstve
19.4.2014
je 6,ak klesne počet pod toto číslo,rozhodca stretnutie ukončí.
Strieda
sa
z
vymedzeného
priestoru
pozdlž
bránkových
tyčí
normálneho
19. Lendak
Kežmarok
85. Kežmarok
ihriska,kde
sú umiestnené
hráčske lavičky.
20. St.Ľubovňa
Sp.Podhradie
86. Sp.Podhradie
Záverečný
pozdrav poKrompachy
skončení stretnutia sa vykoná hokejovým
spôsobom
21. FAM Poprad
87. Krompachy
ruky
si podajú všetci hráči
/.
22. Ľubica
Levoča
88. Levoča
23. Smižany
Výstroj
hráčov :
24. Plavnica
Sp.Belá
Svit
89. Sp.Belá
90. Svit
Sp.Podhradie
Lendak
St.Ľubovňa
FAM Poprad
Ľubica
Smižany
Plavnica
Hráči :musia
byť po celý čas stretnutia ustrojení.Je zakázané
hrať : 26.4.2014
5.kolo
14.9.2013
16.kolo
v kopačkách s vymeniteľnými kolíkmi.Povinné sú chrániče predkolenia.
25. Svit
Lendak
91. Lendak
Svit
Doba
hry :
26. Sp.Belá
Plavnica
92. Plavnica
Sp.Belá
27. Levoča
Smižany
93. Smižany
Levoča
U
, U 10 - 2 x 20 minút
28.9 Krompachy
Ľubica
94. Ľubica
Krompachy
U
- 2 x 25 minút FAM Poprad
29.11Sp.Podhradie
95. FAM Poprad
Sp.Podhradie
30. Kežmarok
St.Ľubovňa
96. St.Ľubovňa
Kežmarok
Lopta v hre a mimo hry :
6.kolo : 21.9.2013
17.kolo : 3.5.2014
Ak je lopta mimo hry,dáva ju späť do hry brankár z priestoru pokutového
územia
a to buď vyhodením
alebo výkopom z ruky.Kroky brankára
v pokutovom území
sa
31. Lendak
St.Ľubovňa
97. St.Ľubovňa
Lendak
nepočítajú.Ak
položí brankár
loptu na zem,môže pokračovať98.
v hre
len nohou.Pri zahrávaní
32. FAM Poprad
Kežmarok
Kežmarok
FAM Poprad
lopty
do hry musia byť Sp.Podhradie
hráči súpera mimo pokutového územia.
33. Ľubica
99. Sp.Podhradie
Ľubica
V
je možné použiť
spätnú prihrávku brankárovi,t.j.100.
malúKrompachy
domov.
34.stretnutí
Smižany
Krompachy
Smižany
Hráč
mimo hry :
35. Plavnica
Levoča
101. Levoča
Plavnica
Neplatí
mimo hry ani hráč mimo hry.
36. Svitpostavenie hráča
Sp.Belá
102. Sp.Belá
Svit
7.kolo : 28.9.2013
18.kolo : 10.5.2014
B.
USTANOVENIA
:
37.TECHNICKÉ
Sp.Belá
Lendak
103. Lendak
Sp.Belá
38. Levoča
Svit
104. Svit
Levoča
Štart
hráčov :
39. Krompachy
Plavnica
105. Plavnica
Krompachy
40. Sp.Podhradie
Smižany
106. Smižany
Sp.Podhradie
41. Kežmarok
Ľubica
ĽubicaZŠ a ŠTK VsFZ.
Kežmarok
Hrá
sa na riadne žiacke
preukazy pre futbal alebo súpisku 107.
potvrdenú
42. St.Ľubovňa
FAM Poprad
108. FAM Poprad
St.Ľubovňa
Systém súťaže :
8.kolo : 5.10.2013
19.kolo : 17.5.2014
Rozdelenie družstiev do 4 členných skupín,kde sa hrá turnajovým spôsobom
Lendakčasti a v jarnej
FAMčasti.
Poprad
109. FAM Poprad
Lendak
v43.
jesennej
44. Ľubica
St.Ľubovňa
110. St.Ľubovňa
Ľubica
45. Smižany náležitosti
Kežmarok
111. Kežmarok
Smižany
Hospodárske
:
46. Plavnica
Sp.Podhradie
112. Sp.Podhradie
Plavnica
47. Svitúčastník štartujeKrompachy
113. Krompachy
Svit
Každý
na vlastné náklady.
48. Sp.Belá
Levoča
114. Levoča
Sp.Belá
Zdravotnícke zabezpečenie :
9.kolo : 12.10.2013
20.kolo : 24.5.2014
Zabezpečuje usporiadajúci domáci oddiel.
49. Levoča
Lendak
115. Lendak
Levoča
50. Krompachy:
Sp.Belá
116. Sp.Belá
Krompachy
Rozhodcovia
51. Sp.Podhradie
Svit
117. Svit
Sp.Podhradie
52. delegovaní
Kežmarok Oblastnými
Plavnica
118.usporiadajúceho
Plavnica
Kežmarok
Sú
futbalovými zväzmi na požiadanie
53. St.Ľubovňa
Smižany
119.
Smižany
domáceho
družstva alebo
vykonávajú tréneri odpočívajúcich
družstiev,ktorí
sa St.Ľubovňa
54. FAM pred
Poprad
Ľubica
120.jeĽubica
FAM Poprad
dohodnú
zahájením
turnaja.Za zabezpečenie rozhodcov
zodpovedný
usporiadajúci oddiel.
10.kolo : 19.10.2013
21.kolo : 31.5.2014
Zápis o stretnutí :
55. Lendak
Ľubica
121. Ľubica
Lendak
56.
Smižany
Poprad
FAMna
Poprad
Smižany
Z
každého
stretnutia saFAM
vyhotoví
1x Zápis o stretnutí,ktorý 122.
sa zašle
ŠTK
VsFZ.Za jeho odoslanie je zodpovedný usporiadajúci domáci oddiel.
84
57. Plavnica
St.Ľubovňa
Hodnotenie
výsledkov
:
58. Svit
Kežmarok
59. Sp.Belá
Sp.Podhradie
V
tejto
kategŕii sa výsledky
nehodnotia.
60.
Levoča
Krompachy
123.
124.
125.
126.
Námietky
:
11.kolo
: 26.10.2013
Plavnica
Svit
Sp.Belá
Levoča
22.kolo : 7.6.2014
V
zmysle
Súťažného poriadku
61.
Krompachy
Lendak pre futbal.
62. Sp.Podhradie
Levoča
63. Kežmarok
Sp.Belá
64. St.Ľubovňa
SvitP R Í P R A
65. FAM Poprad
Plavnica
66. Ľubica
Smižany
VKY -
I.skupina
I.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
St.Ľubovňa
Kežmarok
Sp.Podhradie
Krompachy
1.
2.
3.
4.
Svit
Svit
Kežmarok
Sp.N.Ves
St.Ľubovňa
od
127.
128.
129.
U 130.
9
131.
132.
Lendak
Levoča
Sp.Belá
Svit
Plavnica
Smižany
Krompachy
Sp.Podhradie
Kežmarok
St.Ľubovňa
FAM Poprad
Ľubica
1.8. do 2.9.2012
1.kolo :
Svit
St.Ľubovňa
Kežmarok
Sp.N.Ves
2.kolo :
Kežmarok
St.Ľubovňa
Sp.N.Ves
Svit
3.kolo :
Svit
Kežmarok
St.Ľubovňa
Sp.N.Ves
II.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
1.
2.
3.
4.
Kežmarok
Kežmarok
Sp.N.Ves
St.Ľubovňa
Svit
od
3.9. do 23.9.2012
1.kolo :
Kežmarok
Svit
Sp.N.Ves
St.Ľubovňa
2.kolo :
Sp.N.Ves
Svit
St.Ľubovňa
Kežmarok
3.kolo :
Kežmarok
Sp.N.Ves
Svit
St.Ľubovňa
III.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
1.
2.
3.
4.
Sp.N.Ves
Sp.N.Ves
St.Ľubovňa
Svit
Kežmarok
od
24.9. do 7.10.2012
1.kolo :
Sp.N.Ves
Kežmarok
St.Ľubovňa
Svit
2.kolo :
St.Ľubovňa
Kežmarok
Svit
Sp.N.Ves
3.kolo :
Sp.N.Ves
St.Ľubovňa
Kežmarok
Svit
IV.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
St.Ľubovňa
1. St.Ľubovňa
2. Svit
od
8.10. do 21.10.2012
85
SÚŤAŽ PRÍPRAVIEK VsFZ - U 9 , U 10 , U 11
A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA :
Riadenie súťaže :
ŠTK Východoslovenského futbalového zväzu
Kategórie :
5 a mladší
U 9 - narodení po 1.1.2004
4 a mladší / dvojičky /
U 10 - narodení po 1.1.2003
3 a mladší / dvojičky /
U 11 - narodení po 1.1.2002
Termíny , hracie dni :
Hracie dni si určí usporiadateľ cez voľné dni,v rozmedzí vždy do cca dvoch týždňov.Presný
termín oznámi usporiadajúce družstvo každému účastníkovi a ŠTK VsFZ týždeň vopred.
1.turnaj od 5.8. do 1.9.2013
2.turnaj od 2.9. do 22.9.2013
3.turnaj od 23.9. do 6.10.2013
4.turnaj od 7.10. do 20.10.2013
5.turnaj od 1.4. do 20.4.2014
6.turnaj od 21.4. do 11.5.2014
7.turnaj od 12.5. do 29.5.2014
8.turnaj od 30.5. do 15.6.2014
Časový plán turnaja :
1.kolo o 10,00 hod. U 10
/
U9
11,00 hod. U 11
2.kolo o 12,00 hod. U 10
/
U9
13,00 hod. U 11
3.kolo o 14,00 hod. U 10
/
U9
15,00 hod. U 11
Súčasne sa hrá na dvoch hracích plochách ,vždy 2 zápasy mladšej kategórie a potom zápasy
staršej kategórie / u dvojičiek /.
Miesto turnaja :
Každý účastník usporiada jeden turnaj na jeseň,jeden na jar pre kategóriu U9 a dvojičky U10
a U 11. Poradie je vždy podľa vyžrebovania na jeden deň a na jednom ihrisku.
Pravidlá :
Hrá sa podľa Pravidiel futbalu s odlišnosťami pre minifutbal a podľa Súťažného poriadku.
Hracia plocha :
Kategória U 9 , U 10 , U 11 :
Je polovicou normálneho ihriska,ktorej postranné čiary sú čiarami bránkovými a stredová
a bránková čiara sú čiarami postrannými.Pokutové územie je ohraničené značkami pre
zahrávanie kopu z rohu s predlženou bočnou čiarou pokutového územia normálneho ihriska.
Rozmery bránky 2 x 5 m. Pokutová značka vo vzdialenosti 7m od bránkovej čiary.
Lopta :
Hrá sa s odľahčenými loptami č.4.
86
Počet hráčov :
V kategórii U 9 , U 10 , U 11 počet hráčov je 1 + 7 .
Minimálny počet hráčov v každom družstve je 12. Medzi hráčmi môže
dochádzať k ľubovoľnému striedaniu i v neprerušenej hre,ale tým spôsobom,
že najprv striedajúci hráč opustí ihrisko a potom môže nový hráč vstúpiť
na hraciu plochu.Pri porušení tohto pravidla rozhodca nariadi nepriamy
voľný kop v prospech druhého družstva.Minimálny počet hráčov v družstve
je 6,ak klesne počet pod toto číslo,rozhodca stretnutie ukončí.
Strieda sa z vymedzeného priestoru pozdlž bránkových tyčí normálneho
ihriska,kde sú umiestnené hráčske lavičky.
Záverečný pozdrav po skončení stretnutia sa vykoná hokejovým spôsobom
ruky si podajú všetci hráči / .
Výstroj hráčov :
Hráči musia byť po celý čas stretnutia ustrojení.Je zakázané hrať
v kopačkách s vymeniteľnými kolíkmi.Povinné sú chrániče predkolenia.
Doba hry :
U 9 , U 10 - 2 x 20 minút
U 11 - 2 x 25 minút
Lopta v hre a mimo hry :
Ak je lopta mimo hry,dáva ju späť do hry brankár z priestoru pokutového
územia a to buď vyhodením alebo výkopom z ruky.Kroky brankára v pokutovom území sa
nepočítajú.Ak položí brankár loptu na zem,môže pokračovať v hre len nohou.Pri zahrávaní
lopty do hry musia byť hráči súpera mimo pokutového územia.
V stretnutí je možné použiť spätnú prihrávku brankárovi,t.j. malú domov.
Hráč mimo hry :
Neplatí postavenie hráča mimo hry ani hráč mimo hry.
B. TECHNICKÉ USTANOVENIA :
Štart hráčov :
Hrá sa na riadne žiacke preukazy pre futbal alebo súpisku potvrdenú ZŠ a ŠTK VsFZ.
Systém súťaže :
Rozdelenie družstiev do 4 členných skupín,kde sa hrá turnajovým spôsobom
v jesennej časti a v jarnej časti.
Hospodárske náležitosti :
Každý účastník štartuje na vlastné náklady.
Zdravotnícke zabezpečenie :
Zabezpečuje usporiadajúci domáci oddiel.
87
Rozhodcovia :
Sú delegovaní Oblastnými futbalovými zväzmi na požiadanie usporiadajúceho
domáceho družstva alebo vykonávajú tréneri odpočívajúcich družstiev,ktorí sa
dohodnú pred zahájením turnaja.Za zabezpečenie rozhodcov je zodpovedný
usporiadajúci oddiel.
Zápis o stretnutí :
Z každého stretnutia sa vyhotoví 1x Zápis o stretnutí,ktorý sa zašle na ŠTK
VsFZ.Za jeho odoslanie je zodpovedný usporiadajúci domáci oddiel.
Hodnotenie výsledkov :
V tejto kategŕii sa výsledky nehodnotia.
Námietky :
V zmysle Súťažného poriadku pre futbal.
PRÍPRAVKY - U9
I.skupina
I.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
1.kolo :
2.kolo :
3.kolo :
1.
2.
3.
4.
Svit
Lučivná
Svit
1.kolo :
2.kolo :
3.kolo :
1.
2.
3.
4.
Lučivná
Sp.N.Ves
Lučivná
1.kolo :
2.kolo :
3.kolo :
88
Sp.N.Ves
St.Ľubovňa
Sp.N.Ves
Lučivná
Lučivná
Sp.N.Ves
St.Ľubovňa
Svit
1.
2.
3.
4.
Sp.N.Ves
Sp.N.Ves
St.Ľubovňa
Svit
Lučivná
Lučivná
Lučivná
St.Ľubovňa
5.8. do 1.9.2013
Lučivná
Sp.N.Ves
St.Ľubovňa
od
Svit
Svit
Sp.N.Ves
III.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
od
St.Ľubovňa
St.Ľubovňa
Lučivná
II.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
Svit
Svit
Lučivná
Sp.N.Ves
St.Ľubovňa
2.9. do 22.9.2013
Sp.N.Ves
St.Ľubovňa
Svit
od
Sp.N.Ves
Svit
Sp.N.Ves
St.Ľubovňa
Lučivná
St.Ľubovňa
23.9. do 6.10.2013
St.Ľubovňa
Svit
Lučivná
Svit
Sp.N.Ves
Svit
IV.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
1.kolo :
2.kolo :
3.kolo :
St.Ľubovňa
Svit
St.Ľubovňa
1.
2.
3.
4.
St.Ľubovňa
St.Ľubovňa
Svit
Lučivná
Sp.N.Ves
Sp.N.Ves
Sp.N.Ves
Svit
od
Svit
Lučivná
Sp.N.Ves
JAR
V.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
1.kolo :
2.kolo :
3.kolo :
1.
2.
3.
4.
Svit
Lučivná
Svit
1.kolo :
2.kolo :
3.kolo :
1.
2.
3.
4.
Lučivná
Sp.N.Ves
Lučivná
1.kolo :
2.kolo :
3.kolo :
1.
2.
3.
4.
Sp.N.Ves
St.Ľubovňa
Sp.N.Ves
1.kolo :
2.kolo :
3.kolo :
St.Ľubovňa
Svit
St.Ľubovňa
od
Sp.N.Ves
Sp.N.Ves
St.Ľubovňa
Svit
Lučivná
1.
2.
3.
4.
St.Ľubovňa
St.Ľubovňa
Svit
Lučivná
Sp.N.Ves
Sp.N.Ves
Sp.N.Ves
Svit
1.4. do 20.4.2014
od
St.Ľubovňa
Lučivná
St.Ľubovňa
12.5. do 29.5.2014
St.Ľubovňa
Svit
Lučivná
od
Sp.N.Ves
Svit
Sp.N.Ves
21.4 do 11.5.2014
Sp.N.Ves
St.Ľubovňa
Svit
Lučivná
Lučivná
St.Ľubovňa
VIII.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
Lučivná
Lučivná
Sp.N.Ves
St.Ľubovňa
Svit
Lučivná
St.Ľubovňa
Lučivná
2014
Lučivná
Sp.N.Ves
St.Ľubovňa
Svit
Svit
Sp.N.Ves
VII.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
od
St.Ľubovňa
St.Ľubovňa
Lučivná
VI.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
Svit
Svit
Lučivná
Sp.N.Ves
St.Ľubovňa
7.10. do 20.10.2013
Svit
Sp.N.Ves
Svit
30.5. do 15.6.2014
Svit
Lučivná
Sp.N.Ves
Lučivná
St.Ľubovňa
Lučivná
89
II.skupina
I.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
1.kolo
2.kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo
:
:
:
:
:
1.
2.
3.
4.
5.
Michalovce
Stropkov
T.Prešov
MFK Košice
Bardejov
1.kolo
2.kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo
:
:
:
:
:
1.
2.
3.
4.
5.
T.Prešov
MFK Košice
Bardejov
Michalovce
Stropkov
1.kolo
2.kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo
:
:
:
:
:
1.
2.
3.
4.
5.
Bardejov
Michalovce
Stropkov
T.Prešov
MFK Košice
1.kolo
2.kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo
90
:
:
:
:
:
Stropkov
T.Prešov
MFK Košice
Bardejov
Michalovce
od
T.Prešov
T.Prešov
Bardejov
Stropkov
MFK Košice
Michalovce
od
1.
2.
3.
4.
5.
Bardejov
Bardejov
Stropkov
MFK Košice
Michalovce
T.Prešov
T.Prešov
MFK Košice
Bardejov
Michalovce
Stropkov
Stropkov
T.Prešov
MFK Košice
Bardejov
Michalovce
16.9. do 29.9.2013
Stropkov
T.Prešov
MFK Košice
Bardejov
Michalovce
od
Bardejov
Michalovce
Stropkov
T.Prešov
MFK Košice
2.9. do 15.9.2013
Bardejov
Michalovce
Stropkov
T.Prešov
MFK Košice
Michalovce
Stropkov
T.Prešov
MFK Košice
Bardejov
IV.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
Michalovce
Michalovce
T.Prešov
Bardejov
Stropkov
MFK Košice
5.8. do 1.9.2013
T.Prešov
MFK Košice
Bardejov
Michalovce
Stropkov
MFK Košice
Bardejov
Michalovce
Stropkov
T.Prešov
III.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
od
Stropkov
T.Prešov
MFK Košice
Bardejov
Michalovce
II.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
MFK Košice
MFK Košice
Michalovce
T.Prešov
Bardejov
Stropkov
MFK Košice
Bardejov
Michalovce
Stropkov
T.Prešov
30.9. do 13.10.2013
MFK Košice
Bardejov
Michalovce
Stropkov
T.Prešov
Michalovce
Stropkov
T.Prešov
MFK Košice
Bardejov
V.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
1.kolo
2.kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo
:
:
:
:
:
1.
2.
3.
4.
5.
MFK Košice
Bardejov
Michalovce
Stropkov
T.Prešov
Stropkov
Stropkov
MFK Košice
Michalovce
T.Prešov
Bardejov
od
Bardejov
Michalovce
Stropkov
T.Prešov
MFK Košice
Michalovce
Stropkov
T.Prešov
MFK Košice
Bardejov
JAR
VI.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
1.kolo
2.kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo
:
:
:
:
:
1.
2.
3.
4.
5.
Michalovce
Stropkov
T.Prešov
MFK Košice
Bardejov
1.kolo
2.kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo
:
:
:
:
:
1.
2.
3.
4.
5.
T.Prešov
MFK Košice
Bardejov
Michalovce
Stropkov
1.kolo
2.kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo
:
:
:
:
:
Bardejov
Michalovce
Stropkov
T.Prešov
MFK Košice
Michalovce
Michalovce
T.Prešov
Bardejov
Stropkov
MFK Košice
od
1.
2.
3.
4.
5.
T.Prešov
T.Prešov
Bardejov
Stropkov
MFK Košice
Michalovce
Michalovce
Stropkov
T.Prešov
MFK Košice
Bardejov
1.4. do 13.4.2014
Bardejov
Michalovce
Stropkov
T.Prešov
MFK Košice
14.4. do 27.4.2014
Bardejov
Michalovce
Stropkov
T.Prešov
MFK Košice
od
T.Prešov
MFK Košice
Bardejov
Michalovce
Stropkov
2014
T.Prešov
MFK Košice
Bardejov
Michalovce
Stropkov
MFK Košice
Bardejov
Michalovce
Stropkov
T.Prešov
VIII.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
od
Stropkov
T.Prešov
MFK Košice
Bardejov
Michalovce
VII.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
MFK Košice
MFK Košice
Michalovce
T.Prešov
Bardejov
Stropkov
14.10. do 27.10.2013
Stropkov
T.Prešov
MFK Košice
Bardejov
Michalovce
28.4. do 11.5.2014
Stropkov
T.Prešov
MFK Košice
Bardejov
Michalovce
MFK Košice
Bardejov
Michalovce
Stropkov
T.Prešov
91
IX.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
1.kolo
2.kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo
:
:
:
:
:
1.
2.
3.
4.
5.
Stropkov
T.Prešov
MFK Košice
Bardejov
Michalovce
1.kolo
2.kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo
:
:
:
:
:
1.
2.
3.
4.
5.
MFK Košice
Bardejov
Michalovce
Stropkov
T.Prešov
II.turnaj
92
:
:
:
:
:
1.
2.
3.
4.
5.
Lok.Košice
KAC Košice
SAFI Prešov
Ben.Košice
FAMT Prešov
Usporiadateľ :
Účastníci :
1.kolo
2.kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo
od
Michalovce
Stropkov
T.Prešov
MFK Košice
Bardejov
26.5. do 12.6.2014
Michalovce
Stropkov
T.Prešov
MFK Košice
Bardejov
T.Prešov
MFK Košice
Bardejov
Michalovce
Stropkov
III.skupina
Usporiadateľ :
Účastníci :
:
:
:
:
:
Stropkov
Stropkov
MFK Košice
Michalovce
T.Prešov
Bardejov
12.5. do 25.5.2014
MFK Košice
Bardejov
Michalovce
Stropkov
T.Prešov
Bardejov
Michalovce
Stropkov
T.Prešov
MFK Košice
I.turnaj
1.kolo
2.kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo
od
T.Prešov
MFK Košice
Bardejov
Michalovce
Stropkov
X.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
Bardejov
Bardejov
Stropkov
MFK Košice
Michalovce
T.Prešov
1.
2.
3.
4.
5.
SAFI Prešov
Ben.Košice
FAMT Prešov
Lok.Košice
KAC Košice
Ben.Košice
od
Ben.Košice
Lok.Košice
SAFI Prešov
FAMT Prešov
KAC Košice
5.8. do 1.9.2013
KAC Košice
SAFI Prešov
Ben.Košice
FAMT Prešov
Lok.Košice
SAFI Prešov
Ben.Košice
FAMT Prešov
Lok.Košice
KAC Košice
Lok.Košice
Lok.Košice
SAFI Prešov
FAMT Prešov
KAC Košice
Ben.Košice
Ben.Košice
FAMT Prešov
Lok.Košice
KAC Košice
SAFI Prešov
od
FAMT Prešov
Lok.Košice
KAC Košice
SAFI Prešov
Ben.Košice
2.9. do 15.9.2013
FAMT Prešov
Lok.Košice
KAC Košice
SAFI Prešov
Ben.Košice
KAC Košice
SAFI Prešov
Ben.Košice
FAMT Prešov
Lok.Košice
III.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
1.kolo
2.kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo
:
:
:
:
:
1.
2.
3.
4.
5.
FAMT Prešov
Lok.Košice
KAC Košice
SAFI Prešov
Ben.Košice
IV.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
1.kolo
2.kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo
:
:
:
:
:
1.
2.
3.
4.
5.
KAC Košice
SAFI Prešov
Ben.Košice
FAMT Prešov
Lok.Košice
V.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
1.kolo
2.kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo
:
:
:
:
:
1.
2.
3.
4.
5.
Ben.Košice
FAMT Prešov
Lok.Košice
KAC Košice
SAFI Prešov
SAFI Prešov od
SAFI Prešov
FAMT Prešov
KAC Košice
Ben.Košice
Lok.Košice
16.9. do 29.9.2013
Lok.Košice
KAC Košice
SAFI Prešov
Ben.Košice
FAMT Prešov
KAC Košice
SAFI Prešov
Ben.Košice
FAMT Prešov
Lok.Košice
FAMT Prešov od
FAMT Prešov
KAC Košice
Ben.Košice
Lok.Košice
SAFI Prešov
30.9. do 13.10.2013
SAFI Prešov
Ben.Košice
FAMT Prešov
Lok.Košice
KAC Košice
Ben.Košice
FAMT Prešov
Lok.Košice
KAC Košice
SAFI Prešov
KAC Košice od
KAC Košice
Ben.Košice
Lok.Košice
SAFI Prešov
FAMT Prešov
14.10. do 27.10.2013
FAMT Prešov
Lok.Košice
KAC Košice
SAFI Prešov
Ben.Košice
Lok.Košice
KAC Košice
SAFI Prešov
Ben.Košice
FAMT Prešov
JAR
VI.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
1.kolo
2.kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo
:
:
:
:
:
1.
2.
3.
4.
5.
Lok.Košice
KAC Košice
SAFI Prešov
Ben.Košice
FAMT Prešov
Ben.Košice
FAMT Prešov
Lok.Košice
KAC Košice
SAFI Prešov
Lok.Košice
KAC Košice
SAFI Prešov
Ben.Košice
FAMT Prešov
SAFI Prešov
Ben.Košice
FAMT Prešov
Lok.Košice
KAC Košice
2014
Ben.Košice
od
Ben.Košice
Lok.Košice
SAFI Prešov
FAMT Prešov
KAC Košice
1.4. do 13.4.2014
KAC Košice
SAFI Prešov
Ben.Košice
FAMT Prešov
Lok.Košice
SAFI Prešov
Ben.Košice
FAMT Prešov
Lok.Košice
KAC Košice
FAMT Prešov
Lok.Košice
KAC Košice
SAFI Prešov
Ben.Košice
93
VII.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
1.kolo
2.kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo
:
:
:
:
:
1.
2.
3.
4.
5.
SAFI Prešov
Ben.Košice
FAMT Prešov
Lok.Košice
KAC Košice
VIII.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
1.kolo
2.kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo
:
:
:
:
:
1.
2.
3.
4.
5.
FAMT Prešov
Lok.Košice
KAC Košice
SAFI Prešov
Ben.Košice
IX.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
1.kolo
2.kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo
:
:
:
:
:
1.
2.
3.
4.
5.
KAC Košice
SAFI Prešov
Ben.Košice
FAMT Prešov
Lok.Košice
X.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
1.kolo
2.kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo
94
:
:
:
:
:
1.
2.
3.
4.
5.
Ben.Košice
FAMT Prešov
Lok.Košice
KAC Košice
SAFI Prešov
Lok.Košice
od
Lok.Košice
SAFI Prešov
FAMT Prešov
KAC Košice
Ben.Košice
14.4. do 27.4.2014
Ben.Košice
FAMT Prešov
Lok.Košice
KAC Košice
SAFI Prešov
FAMT Prešov
Lok.Košice
KAC Košice
SAFI Prešov
Ben.Košice
SAFI Prešov od
SAFI Prešov
FAMT Prešov
KAC Košice
Ben.Košice
Lok.Košice
28.4. do 11.5.2014
Lok.Košice
KAC Košice
SAFI Prešov
Ben.Košice
FAMT Prešov
KAC Košice
SAFI Prešov
Ben.Košice
FAMT Prešov
Lok.Košice
FAMT Prešov od
FAMT Prešov
KAC Košice
Ben.Košice
Lok.Košice
SAFI Prešov
12.5. do 25.5.2014
SAFI Prešov
Ben.Košice
FAMT Prešov
Lok.Košice
KAC Košice
Ben.Košice
FAMT Prešov
Lok.Košice
KAC Košice
SAFI Prešov
KAC Košice od
KAC Košice
Ben.Košice
Lok.Košice
SAFI Prešov
FAMT Prešov
26.5. do 12.6.2014
FAMT Prešov
Lok.Košice
KAC Košice
SAFI Prešov
Ben.Košice
Lok.Košice
KAC Košice
SAFI Prešov
Ben.Košice
FAMT Prešov
KAC Košice
SAFI Prešov
Ben.Košice
FAMT Prešov
Lok.Košice
Ben.Košice
FAMT Prešov
Lok.Košice
KAC Košice
SAFI Prešov
Lok.Košice
KAC Košice
SAFI Prešov
Ben.Košice
FAMT Prešov
SAFI Prešov
Ben.Košice
FAMT Prešov
Lok.Košice
KAC Košice
IV.skupina
I.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
1.kolo
2.kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo
:
:
:
:
:
1.
2.
3.
4.
5.
Sečovce
Junior KE
Šaca
Čaňa
Galaktik KE
1.kolo
2.kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo
:
:
:
:
:
1.
2.
3.
4.
5.
Šaca
Čaňa
Galaktik KE
Sečovce
Junior KE
1.kolo
2.kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo
:
:
:
:
:
1.
2.
3.
4.
5.
Galaktik KE
Sečovce
Junior KE
Šaca
Čaňa
1.kolo
2.kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo
:
:
:
:
:
Junior KE
Šaca
Čaňa
Galaktik KE
Sečovce
od
Šaca
Šaca
Galaktik KE
Junior KE
Čaňa
Sečovce
od
1.
2.
3.
4.
5.
Galaktik KE
Galaktik KE
Junior KE
Čaňa
Sečovce
Šaca
Šaca
Čaňa
Galaktik KE
Sečovce
Junior KE
Junior KE
Šaca
Čaňa
Galaktik KE
Sečovce
16.9. do 29.9.2013
Junior KE
Šaca
Čaňa
Galaktik KE
Sečovce
od
Galaktik KE
Sečovce
Junior KE
Šaca
Čaňa
2.9. do 15.9.2013
Galaktik KE
Sečovce
Junior KE
Šaca
Čaňa
Sečovce
Junior KE
Šaca
Čaňa
Galaktik KE
IV.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
Sečovce
Sečovce
Šaca
Galaktik KE
Junior KE
Čaňa
5.8. do 1.9.2013
Šaca
Čaňa
Galaktik KE
Sečovce
Junior KE
Čaňa
Galaktik KE
Sečovce
Junior KE
Šaca
III.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
od
Junior KE
Šaca
Čaňa
Galaktik KE
Sečovce
II.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
Čaňa
Čaňa
Sečovce
Šaca
Galaktik KE
Junior KE
Čaňa
Galaktik KE
Sečovce
Junior KE
Šaca
30.9. do 13.10.2013
Čaňa
Galaktik KE
Sečovce
Junior KE
Šaca
Sečovce
Junior KE
Šaca
Čaňa
Galaktik KE
95
V.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
1.kolo
2.kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo
:
:
:
:
:
1.
2.
3.
4.
5.
Čaňa
Galaktik KE
Sečovce
Junior KE
Šaca
Junior KE
Junior KE
Čaňa
Sečovce
Šaca
Galaktik KE
od
Galaktik KE
Sečovce
Junior KE
Šaca
Čaňa
Sečovce
Junior KE
Šaca
Čaňa
Galaktik KE
JAR
VI.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
1.kolo
2.kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo
:
:
:
:
:
1.
2.
3.
4.
5.
Sečovce
Junior KE
Šaca
Čaňa
Galaktik KE
1.kolo
2.kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo
:
:
:
:
:
1.
2.
3.
4.
5.
Šaca
Čaňa
Galaktik KE
Sečovce
Junior KE
1.kolo
2.kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo
96
:
:
:
:
:
Galaktik KE
Sečovce
Junior KE
Šaca
Čaňa
Sečovce
Sečovce
Šaca
Galaktik KE
Junior KE
Čaňa
od
1.
2.
3.
4.
5.
Šaca
Šaca
Galaktik KE
Junior KE
Čaňa
Sečovce
Sečovce
Junior KE
Šaca
Čaňa
Galaktik KE
1.4. do 13.4.2014
Galaktik KE
Sečovce
Junior KE
Šaca
Čaňa
14.4. do 27.4.2014
Galaktik KE
Sečovce
Junior KE
Šaca
Čaňa
od
Šaca
Čaňa
Galaktik KE
Sečovce
Junior KE
2014
Šaca
Čaňa
Galaktik KE
Sečovce
Junior KE
Čaňa
Galaktik KE
Sečovce
Junior KE
Šaca
VIII.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
od
Junior KE
Šaca
Čaňa
Galaktik KE
Sečovce
VII.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
Čaňa
Čaňa
Sečovce
Šaca
Galaktik KE
Junior KE
14.10. do 27.10.2013
Junior KE
Šaca
Čaňa
Galaktik KE
Sečovce
28.4. do 11.5.2014
Junior KE
Šaca
Čaňa
Galaktik KE
Sečovce
Čaňa
Galaktik KE
Sečovce
Junior KE
Šaca
IX.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
1.kolo
2.kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo
:
:
:
:
:
1.
2.
3.
4.
5.
Junior KE
Šaca
Čaňa
Galaktik KE
Sečovce
1.kolo
2.kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo
:
:
:
:
:
1.
2.
3.
4.
5.
Čaňa
Galaktik KE
Sečovce
Junior KE
Šaca
1.
2.
3.
4.
Snina
Humenné
Snina
26.5. do 12.6.2014
Sečovce
Junior KE
Šaca
Čaňa
Galaktik KE
Humenné
Kamenica
Humenné
Usporiadateľ :
Účastníci :
Snina
Snina
Humenné
Kamenica
Trebišov
od
Trebišov
Trebišov
Humenné
II.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
III.turnaj
od
Sečovce
Junior KE
Šaca
Čaňa
Galaktik KE
Šaca
Čaňa
Galaktik KE
Sečovce
Junior KE
V.skupina
Usporiadateľ :
Účastníci :
1.kolo :
2.kolo :
3.kolo :
Junior KE
Junior KE
Čaňa
Sečovce
Šaca
Galaktik KE
12.5. do 25.5.2014
Čaňa
Galaktik KE
Sečovce
Junior KE
Šaca
Galaktik KE
Sečovce
Junior KE
Šaca
Čaňa
I.turnaj
1.kolo :
2.kolo :
3.kolo :
od
Šaca
Čaňa
Galaktik KE
Sečovce
Junior KE
X.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
Galaktik KE
Galaktik KE
Junior KE
Čaňa
Sečovce
Šaca
1.
2.
3.
4.
Humenné
Humenné
Kamenica
Trebišov
Snina
Humenné
Kamenica
Trebišov
od
Snina
Snina
Kamenica
Kamenica
1. Kamenica
2. Trebišov
5.8. do 1.9.2013
2.9. do 22.9.2013
Kamenica
Trebišov
Snina
od
Kamenica
Snina
Kamenica
Trebišov
Humenné
Trebišov
23.9. do 6.10.2013
97
3. Snina
4. Humenné
1.kolo :
2.kolo :
3.kolo :
Kamenica
Trebišov
Kamenica
Humenné
Humenné
Trebišov
IV.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
1.kolo :
2.kolo :
3.kolo :
1.
2.
3.
4.
Trebišov
Snina
Trebišov
Trebišov
Snina
Humenné
Trebišov
Trebišov
Snina
Humenné
Kamenica
od
Kamenica
Kamenica
Snina
V.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
1.kolo :
2.kolo :
3.kolo :
1.
2.
3.
4.
Snina
Humenné
Snina
1.kolo :
2.kolo :
3.kolo :
1.
2.
3.
4.
Humenné
Kamenica
Humenné
1.kolo :
2.kolo :
3.kolo :
Kamenica
Trebišov
Kamenica
VIII.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
98
Humenné
Humenné
Kamenica
Trebišov
Snina
od
1.
2.
3.
4.
Kamenica
Kamenica
Trebišov
Snina
Humenné
Humenné
Humenné
Trebišov
Trebišov
1. Trebišov
2. Snina
1.4. do 20.4.2014
Trebišov
Humenné
Trebišov
12.5. do 29.5.2014
Trebišov
Snina
Humenné
od
Kamenica
Snina
Kamenica
21.4 do 11.5.2014
Kamenica
Trebišov
Snina
od
Humenné
Trebišov
Humenné
2014
Humenné
Kamenica
Trebišov
Snina
Snina
Kamenica
VII.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
od
Trebišov
Trebišov
Humenné
VI.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
Snina
Snina
Humenné
Kamenica
Trebišov
7.10. do 20.10.2013
Snina
Humenné
Kamenica
JAR
Snina
Kamenica
Snina
Snina
Kamenica
Snina
30.5. do 15.6.2014
3. Humenné
4. Kamenica
1.kolo :
2.kolo :
3.kolo :
Trebišov
Snina
Trebišov
Kamenica
Kamenica
Snina
Snina
Humenné
Kamenica
Humenné
Trebišov
Humenné
P R Í P R A V K Y - U 10 , U 11 /dvojičky/
I.skupina
I.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
1.kolo
2.kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo
:
:
:
:
:
1.
2.
3.
4.
5.
Barca
Junior KE
Lok.Košice
KAC Košice
Galaktik KE
1.kolo
2.kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo
:
:
:
:
:
1.
2.
3.
4.
5.
Lok.Košice
KAC Košice
Galaktik KE
Barca
Junior KE
1.kolo
2.kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo
:
:
:
:
:
Galaktik KE
Barca
Junior KE
Lok.Košice
KAC Košice
Barca
Barca
Lok.Košice
Galaktik KE
Junior KE
KAC Košice
1.
2.
3.
4.
5.
Lok.Košice
Lok.Košice
Galaktik KE
Junior KE
KAC Košice
Barca
Barca
Junior KE
Lok.Košice
KAC Košice
Galaktik KE
5.8. do 1.9.2013
Lok.Košice
KAC Košice
Galaktik KE
Barca
Junior KE
od
KAC Košice
Galaktik KE
Barca
Junior KE
Lok.Košice
III.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
od
Junior KE
Lok.Košice
KAC Košice
Galaktik KE
Barca
II.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
KAC Košice
KAC Košice
Barca
Lok.Košice
Galaktik KE
Junior KE
2.9. do 15.9.2013
Galaktik KE
Barca
Junior KE
Lok.Košice
KAC Košice
od
Galaktik KE
Barca
Junior KE
Lok.Košice
KAC Košice
Junior KE
Lok.Košice
KAC Košice
Galaktik KE
Barca
16.9. do 29.9.2013
Junior KE
Lok.Košice
KAC Košice
Galaktik KE
Barca
KAC Košice
Galaktik KE
Barca
Junior KE
Lok.Košice
99
IV.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
1.kolo
2.kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo
:
:
:
:
:
1.
2.
3.
4.
5.
Junior KE
Lok.Košice
KAC Košice
Galaktik KE
Barca
1.kolo
2.kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo
:
:
:
:
:
od
Lok.Košice
KAC Košice
Galaktik KE
Barca
Junior KE
V.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
Galaktik KE
Galaktik KE
Junior KE
KAC Košice
Barca
Lok.Košice
1.
2.
3.
4.
5.
KAC Košice
Galaktik KE
Barca
Junior KE
Lok.Košice
Junior KE
Junior KE
KAC Košice
Barca
Lok.Košice
Galaktik KE
KAC Košice
Galaktik KE
Barca
Junior KE
Lok.Košice
od
Galaktik KE
Barca
Junior KE
Lok.Košice
KAC Košice
VI.turnaj
1.kolo
2.kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo
:
:
:
:
:
1.
2.
3.
4.
5.
Barca
Junior KE
Lok.Košice
KAC Košice
Galaktik KE
1.kolo
2.kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo
100
:
:
:
:
:
Lok.Košice
KAC Košice
Galaktik KE
Barca
Junior KE
od
Junior KE
Lok.Košice
KAC Košice
Galaktik KE
Barca
VII.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
KAC Košice
KAC Košice
Barca
Lok.Košice
Galaktik KE
Junior KE
1.
2.
3.
4.
5.
Barca
Barca
Lok.Košice
Galaktik KE
Junior KE
KAC Košice
KAC Košice
Galaktik KE
Barca
Junior KE
Lok.Košice
Lok.Košice
KAC Košice
Galaktik KE
Barca
Junior KE
2014
1.4. do 13.4.2014
Lok.Košice
KAC Košice
Galaktik KE
Barca
Junior KE
od
Barca
Junior KE
Lok.Košice
KAC Košice
Galaktik KE
14.10. do 27.10.2013
Barca
Junior KE
Lok.Košice
KAC Košice
Galaktik KE
JAR
Usporiadateľ :
Účastníci :
30.9. do 13.10.2013
Galaktik KE
Barca
Junior KE
Lok.Košice
KAC Košice
14.4. do 27.4.2014
Galaktik KE
Barca
Junior KE
Lok.Košice
KAC Košice
Junior KE
Lok.Košice
KAC Košice
Galaktik KE
Barca
VIII.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
1.kolo
2.kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo
:
:
:
:
:
1.
2.
3.
4.
5.
Galaktik KE
Barca
Junior KE
Lok.Košice
KAC Košice
1.kolo
2.kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo
:
:
:
:
:
1.
2.
3.
4.
5.
Junior KE
Lok.Košice
KAC Košice
Galaktik KE
Barca
1.kolo
2.kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo
:
:
:
:
:
Galaktik KE
Galaktik KE
Junior KE
KAC Košice
Barca
Lok.Košice
1.
2.
3.
4.
5.
KAC Košice
Galaktik KE
Barca
Junior KE
Lok.Košice
Junior KE
Junior KE
KAC Košice
Barca
Lok.Košice
Galaktik KE
28.4. do 11.5.2014
Junior KE
Lok.Košice
KAC Košice
Galaktik KE
Barca
od
Lok.Košice
KAC Košice
Galaktik KE
Barca
Junior KE
X.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
od
Barca
Junior KE
Lok.Košice
KAC Košice
Galaktik KE
IX.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
Lok.Košice
Lok.Košice
Galaktik KE
Junior KE
KAC Košice
Barca
12.5. do 25.5.2014
KAC Košice
Galaktik KE
Barca
Junior KE
Lok.Košice
od
Galaktik KE
Barca
Junior KE
Lok.Košice
KAC Košice
KAC Košice
Galaktik KE
Barca
Junior KE
Lok.Košice
Barca
Junior KE
Lok.Košice
KAC Košice
Galaktik KE
26.5. do 12.6.2014
Barca
Junior KE
Lok.Košice
KAC Košice
Galaktik KE
Lok.Košice
KAC Košice
Galaktik KE
Barca
Junior KE
II.skupina
I.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
1.kolo :
2.kolo :
3.kolo :
Poprad
St.Ľubovňa
Poprad
1.
2.
3.
4.
Poprad
Poprad
St.Ľubovňa
Sp.Belá
Svit
Svit
Svit
St.Ľubovňa
od
5.8. do 1.9.2013
St.Ľubovňa
Sp.Belá
Svit
Sp.Belá
Poprad
Sp.Belá
101
II.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
1.kolo :
2.kolo :
3.kolo :
1.
2.
3.
4.
St.Ľubovňa
Sp.Belá
St.Ľubovňa
1.kolo :
2.kolo :
3.kolo :
1.
2.
3.
4.
Sp.Belá
Svit
Sp.Belá
1.kolo :
2.kolo :
3.kolo :
1.
2.
3.
4.
Svit
Poprad
Svit
Sp.Belá
Sp.Belá
Svit
Poprad
St.Ľubovňa
od
Svit
Svit
Poprad
St.Ľubovňa
Sp.Belá
od
Sp.Belá
Sp.Belá
Poprad
V.turnaj
1.kolo :
2.kolo :
3.kolo :
1.
2.
3.
4.
Poprad
St.Ľubovňa
Poprad
Svit
Svit
St.Ľubovňa
VI.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
1.kolo :
2.kolo :
3.kolo :
102
St.Ľubovňa
Sp.Belá
St.Ľubovňa
od
1.
2.
3.
4.
St.Ľubovňa
St.Ľubovňa
Sp.Belá
Svit
Poprad
Poprad
Poprad
Sp.Belá
St.Ľubovňa
Svit
St.Ľubovňa
2014
1.4. do 20.4.2014
St.Ľubovňa
Sp.Belá
Svit
od
Poprad
Sp.Belá
Poprad
7.10. do 20.10.2013
Poprad
St.Ľubovňa
Sp.Belá
Poprad
Poprad
St.Ľubovňa
Sp.Belá
Svit
Svit
St.Ľubovňa
Svit
23.9. do 6.10.2013
Svit
Poprad
St.Ľubovňa
JAR
Usporiadateľ :
Účastníci :
2.9. do 22.9.2013
Sp.Belá
Svit
Poprad
St.Ľubovňa
St.Ľubovňa
Svit
IV.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
od
Poprad
Poprad
Sp.Belá
III.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
St.Ľubovňa
St.Ľubovňa
Sp.Belá
Svit
Poprad
Sp.Belá
Poprad
Sp.Belá
21.4 do 11.5.2014
Sp.Belá
Svit
Poprad
Svit
St.Ľubovňa
Svit
VII.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
1.kolo :
2.kolo :
3.kolo :
1.
2.
3.
4.
Sp.Belá
Svit
Sp.Belá
1.kolo :
2.kolo :
3.kolo :
1.
2.
3.
4.
Svit
Poprad
Svit
1.
2.
3.
4.
Humenné
Trebišov
Humenné
30.5. do 15.6.2014
Poprad
St.Ľubovňa
Sp.Belá
1.
2.
3.
4.
Trebišov
Vranov
Trebišov
Vranov
Sečovce
Vranov
od
St.Ľubovňa
Svit
St.Ľubovňa
Trebišov
Trebišov
Vranov
Sečovce
Humenné
1.
2.
3.
4.
Vranov
Vranov
Sečovce
Humenné
Trebišov
Trebišov
Trebišov
Sečovce
5.8. do 1.9.2013
Trebišov
Vranov
Sečovce
od
Humenné
Humenné
Vranov
III.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
Humenné
Humenné
Trebišov
Vranov
Sečovce
Sečovce
Sečovce
Trebišov
II.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
1.kolo :
2.kolo :
3.kolo :
od
Poprad
Sp.Belá
Poprad
III.skupina
Usporiadateľ :
Účastníci :
1.kolo :
2.kolo :
3.kolo :
Svit
Svit
Poprad
St.Ľubovňa
Sp.Belá
12.5. do 29.5.2014
Svit
Poprad
St.Ľubovňa
Sp.Belá
Sp.Belá
Poprad
I.turnaj
1.kolo :
2.kolo :
3.kolo :
od
St.Ľubovňa
St.Ľubovňa
Svit
VIII.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
Sp.Belá
Sp.Belá
Svit
Poprad
St.Ľubovňa
2.9. do 22.9.2013
Vranov
Sečovce
Humenné
od
Vranov
Humenné
Vranov
Sečovce
Trebišov
Sečovce
23.9. do 6.10.2013
Sečovce
Humenné
Trebišov
Humenné
Vranov
Humenné
103
IV.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
1.kolo :
2.kolo :
3.kolo :
1.
2.
3.
4.
Sečovce
Humenné
Sečovce
Sečovce
Sečovce
Humenné
Trebišov
Vranov
od
Vranov
Vranov
Humenné
Humenné
Trebišov
Vranov
JAR
V.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
1.kolo :
2.kolo :
3.kolo :
1.
2.
3.
4.
Humenné
Trebišov
Humenné
1.kolo :
2.kolo :
3.kolo :
1.
2.
3.
4.
Trebišov
Vranov
Trebišov
1.kolo :
2.kolo :
3.kolo :
1.
2.
3.
4.
Vranov
Sečovce
Vranov
1.kolo :
2.kolo :
3.kolo :
104
Sečovce
Humenné
Sečovce
Trebišov
Trebišov
Vranov
Sečovce
Humenné
od
Vranov
Vranov
Sečovce
Humenné
Trebišov
1.
2.
3.
4.
Sečovce
Sečovce
Humenné
Trebišov
Vranov
Vranov
Vranov
Humenné
1.4. do 20.4.2014
Sečovce
Trebišov
Sečovce
12.5. do 29.5.2014
Sečovce
Humenné
Trebišov
od
Vranov
Humenné
Vranov
21.4 do 11.5.2014
Vranov
Sečovce
Humenné
od
Trebišov
Sečovce
Trebišov
2014
Trebišov
Vranov
Sečovce
Trebišov
Trebišov
Sečovce
VIII.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
od
Humenné
Humenné
Vranov
VII.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
Humenné
Humenné
Trebišov
Vranov
Sečovce
Sečovce
Sečovce
Trebišov
VI.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
7.10. do 20.10.2013
Humenné
Vranov
Humenné
30.5. do 15.6.2014
Humenné
Trebišov
Vranov
Trebišov
Sečovce
Trebišov
IV.skupina
I.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
1.kolo :
2.kolo :
3.kolo :
1.
2.
3.
4.
Rožňava
Moldava
Rožňava
1.kolo :
2.kolo :
3.kolo :
1.
2.
3.
4.
Moldava
Buzica
Moldava
1.kolo :
2.kolo :
3.kolo :
1.
2.
3.
4.
Buzica
Šaca
Buzica
1.kolo :
2.kolo :
3.kolo :
od
Buzica
Buzica
Šaca
Rožňava
Moldava
od
1.
2.
3.
4.
Šaca
Rožňava
Šaca
Šaca
Šaca
Rožňava
Moldava
Buzica
Buzica
Buzica
Rožňava
V.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
1.kolo :
2.kolo :
3.kolo :
Rožňava
Moldava
Rožňava
1.
2.
3.
4.
Rožňava
Rožňava
Moldava
Buzica
Šaca
Šaca
Šaca
Moldava
od
Rožňava
Buzica
Rožňava
7.10. do 20.10.2013
Rožňava
Moldava
Buzica
JAR
Šaca
Moldava
Šaca
23.9. do 6.10.2013
Šaca
Rožňava
Moldava
od
Buzica
Rožňava
Buzica
2.9. do 22.9.2013
Buzica
Šaca
Rožňava
Moldava
Moldava
Šaca
IV.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
Moldava
Moldava
Buzica
Šaca
Rožňava
5.8. do 1.9.2013
Moldava
Buzica
Šaca
Rožňava
Rožňava
Buzica
III.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
od
Šaca
Šaca
Moldava
II.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
Rožňava
Rožňava
Moldava
Buzica
Šaca
Moldava
Šaca
Moldava
2014
1.4. do 20.4.2014
Moldava
Buzica
Šaca
Buzica
Rožňava
Buzica
105
VI.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
1.kolo :
2.kolo :
3.kolo :
1.
2.
3.
4.
Moldava
Buzica
Moldava
1.kolo :
2.kolo :
3.kolo :
1.
2.
3.
4.
Buzica
Šaca
Buzica
1.kolo :
2.kolo :
3.kolo :
1.
2.
3.
4.
Šaca
Rožňava
Šaca
1.
2.
3.
4.
MFK Košice
Michalovce
MFK Košice
12.5. do 29.5.2014
Šaca
Rožňava
Moldava
Šaca
Šaca
Rožňava
Moldava
Buzica
od
Rožňava
Buzica
Rožňava
30.5. do 15.6.2014
Rožňava
Moldava
Buzica
Michalovce
T.Prešov
Michalovce
MFK Košice
MFK Košice
Michalovce
T.Prešov
Bardejov
od
Bardejov
Bardejov
Michalovce
II.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
106
od
Šaca
Moldava
Šaca
Moldava
Šaca
Moldava
V.skupina
Usporiadateľ :
Účastníci :
1.kolo :
2.kolo :
3.kolo :
Buzica
Buzica
Šaca
Rožňava
Moldava
Buzica
Buzica
Rožňava
I.turnaj
1.kolo :
2.kolo :
3.kolo :
21.4 do 11.5.2014
Buzica
Šaca
Rožňava
Moldava
Moldava
Šaca
VIII.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
od
Rožňava
Rožňava
Buzica
VII.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
Moldava
Moldava
Buzica
Šaca
Rožňava
1.
2.
3.
4.
Michalovce
Michalovce
T.Prešov
Bardejov
MFK Košice
MFK Košice
MFK Košice
T.Prešov
5.8. do 1.9.2013
Michalovce
T.Prešov
Bardejov
od
T.Prešov
MFK Košice
T.Prešov
2.9. do 22.9.2013
T.Prešov
Bardejov
MFK Košice
Bardejov
Michalovce
Bardejov
III.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
1.kolo :
2.kolo :
3.kolo :
1.
2.
3.
4.
T.Prešov
Bardejov
T.Prešov
1.kolo :
2.kolo :
3.kolo :
od
Michalovce
Michalovce
Bardejov
IV.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
T.Prešov
T.Prešov
Bardejov
MFK Košice
Michalovce
1.
2.
3.
4.
Bardejov
MFK Košice
Bardejov
Bardejov
Bardejov
MFK Košice
Michalovce
T.Prešov
Bardejov
MFK Košice
Michalovce
od
T.Prešov
T.Prešov
MFK Košice
V.turnaj
1.kolo :
2.kolo :
3.kolo :
1.
2.
3.
4.
MFK Košice
Michalovce
MFK Košice
1.kolo :
2.kolo :
3.kolo :
1.
2.
3.
4.
Michalovce
T.Prešov
Michalovce
1.kolo :
2.kolo :
3.kolo :
T.Prešov
Bardejov
T.Prešov
Michalovce
Michalovce
T.Prešov
Bardejov
MFK Košice
od
1.
2.
3.
4.
T.Prešov
T.Prešov
Bardejov
MFK Košice
Michalovce
Michalovce
Michalovce
Bardejov
1.4. do 20.4.2014
T.Prešov
MFK Košice
T.Prešov
21.4 do 11.5.2014
T.Prešov
Bardejov
MFK Košice
od
Michalovce
Bardejov
Michalovce
2014
Michalovce
T.Prešov
Bardejov
MFK Košice
MFK Košice
T.Prešov
VII.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
od
Bardejov
Bardejov
Michalovce
VI.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
MFK Košice
MFK Košice
Michalovce
T.Prešov
Bardejov
MFK Košice
T.Prešov
MFK Košice
7.10. do 20.10.2013
MFK Košice
Michalovce
T.Prešov
JAR
Usporiadateľ :
Účastníci :
23.9. do 6.10.2013
Bardejov
Michalovce
Bardejov
12.5. do 29.5.2014
Bardejov
MFK Košice
Michalovce
MFK Košice
T.Prešov
MFK Košice
107
VIII.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
1.kolo :
2.kolo :
3.kolo :
1.
2.
3.
4.
Bardejov
MFK Košice
Bardejov
1.
2.
3.
4.
Sp.N.Ves
Kežmarok
Sp.N.Ves
1.
2.
3.
4.
Kežmarok
Sp.Podhradie
Kežmarok
III.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
1.
2.
3.
4.
Sp.Podhradie
Smižany
Sp.Podhradie
IV.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
1.kolo :
2.kolo :
3.kolo :
108
MFK Košice
Michalovce
T.Prešov
Smižany
Sp.N.Ves
Smižany
Sp.N.Ves
Sp.N.Ves
Kežmarok
Sp.Podhradie
Smižany
od
Smižany
Smižany
Kežmarok
II.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
1.kolo :
2.kolo :
3.kolo :
30.5. do 15.6.2014
Michalovce
Bardejov
Michalovce
VI.skupina
Usporiadateľ :
Účastníci :
1.kolo :
2.kolo :
3.kolo :
od
T.Prešov
T.Prešov
MFK Košice
I.turnaj
1.kolo :
2.kolo :
3.kolo :
Bardejov
Bardejov
MFK Košice
Michalovce
T.Prešov
1.
2.
3.
4.
Kežmarok
Kežmarok
Sp.Podhradie
Smižany
Sp.N.Ves
5.8. do 1.9.2013
Kežmarok
Sp.Podhradie
Smižany
od
Sp.Podhradie
Sp.N.Ves
Sp.Podhradie
2.9. do 22.9.2013
Sp.N.Ves
Sp.N.Ves
Sp.Podhradie
Sp.Podhradie
Smižany
Sp.N.Ves
Sp.Podhradie od
Sp.Podhradie
Smižany
Sp.N.Ves
Kežmarok
23.9. do 6.10.2013
Kežmarok
Kežmarok
Smižany
Smižany
Sp.N.Ves
Kežmarok
Smižany
Smižany
Sp.N.Ves
Kežmarok
Sp.Podhradie
Sp.Podhradie
Sp.Podhradie
Sp.N.Ves
od
Smižany
Kežmarok
Smižany
Sp.N.Ves
Sp.Podhradie
Sp.N.Ves
7.10. do 20.10.2013
Sp.N.Ves
Kežmarok
Kežmarok
Smižany
Sp.Podhradie Kežmarok
JAR
V.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
1.kolo :
2.kolo :
3.kolo :
1.
2.
3.
4.
Sp.N.Ves
Kežmarok
Sp.N.Ves
1.kolo :
2.kolo :
3.kolo :
1.
2.
3.
4.
Kežmarok
Sp.Podhradie
Kežmarok
VII.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
1.kolo :
2.kolo :
3.kolo :
1.
2.
3.
4.
Sp.Podhradie
Smižany
Sp.Podhradie
VIII.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
1.kolo :
2.kolo :
3.kolo :
1.
2.
3.
4.
Smižany
Sp.N.Ves
Smižany
Kežmarok
Kežmarok
Sp.Podhradie
Smižany
Sp.N.Ves
1.4. do 20.4.2014
Kežmarok
Sp.Podhradie
Smižany
od
Sp.Podhradie
Sp.N.Ves
Sp.Podhradie
21.4 do 11.5.2014
Sp.N.Ves
Sp.N.Ves
Sp.Podhradie
Sp.Podhradie
Smižany
Sp.N.Ves
Sp.Podhradie od
Sp.Podhradie
Smižany
Sp.N.Ves
Kežmarok
12.5. do 29.5.2014
Kežmarok
Kežmarok
Smižany
Smižany
Sp.N.Ves
Kežmarok
Smižany
Smižany
Sp.N.Ves
Kežmarok
Sp.Podhradie
od
Sp.Podhradie
Sp.Podhradie
Sp.N.Ves
Smižany
Kežmarok
Smižany
Sp.N.Ves
Sp.Podhradie
Sp.N.Ves
30.5. do 15.6.2014
Sp.N.Ves
Kežmarok
Kežmarok
Smižany
Sp.Podhradie Kežmarok
VII.skupina
I.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
od
Smižany
Smižany
Kežmarok
VI.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
Sp.N.Ves
Sp.N.Ves
Kežmarok
Sp.Podhradie
Smižany
2014
1.
2.
3.
4.
5.
Sabinov
od
Sabinov
SAFI Prešov
FAMT Prešov
Lipany
Ľubotice
5.8. do 1.9.2013
109
1.kolo
2.kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo
:
:
:
:
:
SAFI Prešov
Ľubotice
FAMT Prešov
Sabinov
Lipany
II.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
1.kolo
2.kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo
:
:
:
:
:
1.
2.
3.
4.
5.
FAMT Prešov
Sabinov
Lipany
SAFI Prešov
Ľubotice
III.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
1.kolo
2.kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo
:
:
:
:
:
1.
2.
3.
4.
5.
Lipany
SAFI Prešov
Ľubotice
FAMT Prešov
Sabinov
IV.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
1.kolo
2.kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo
:
:
:
:
:
1.
2.
3.
4.
5.
Ľubotice
FAMT Prešov
Sabinov
Lipany
SAFI Prešov
V.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
1.kolo :
110
Sabinov
1.
2.
3.
4.
5.
Ľubotice
FAMT Prešov
Sabinov
Lipany
SAFI Prešov
SAFI Prešov
SAFI Prešov
FAMT Prešov
Lipany
Ľubotice
Sabinov
FAMT Prešov
Sabinov
Lipany
SAFI Prešov
Ľubotice
od
Lipany
SAFI Prešov
Ľubotice
FAMT Prešov
Sabinov
2.9. do 15.9.2013
Sabinov
Lipany
SAFI Prešov
Ľubotice
FAMT Prešov
Lipany
SAFI Prešov
Ľubotice
FAMT Prešov
Sabinov
Ľubotice
FAMT Prešov
Sabinov
Lipany
SAFI Prešov
FAMT Prešov od
FAMT Prešov
Lipany
Ľubotice
Sabinov
SAFI Prešov
16.9. do 29.9.2013
SAFI Prešov
Ľubotice
FAMT Prešov
Sabinov
Lipany
Ľubotice
FAMT Prešov
Sabinov
Lipany
SAFI Prešov
Lipany
od
Lipany
Ľubotice
Sabinov
SAFI Prešov
FAMT Prešov
30.9. do 13.10.2013
FAMT Prešov
Sabinov
Lipany
SAFI Prešov
Ľubotice
Sabinov
Lipany
SAFI Prešov
Ľubotice
FAMT Prešov
Ľubotice
od
Ľubotice
Sabinov
SAFI Prešov
FAMT Prešov
Lipany
14.10. do 27.10.2013
Lipany
SAFI Prešov
Sabinov
Lipany
SAFI Prešov
Ľubotice
FAMT Prešov
SAFI Prešov
Ľubotice
FAMT Prešov
Sabinov
Lipany
FAMT Prešov
2.kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo
:
:
:
:
Lipany
SAFI Prešov
Ľubotice
FAMT Prešov
SAFI Prešov
Ľubotice
FAMT Prešov
Sabinov
JAR
VI.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
1.kolo
2.kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo
:
:
:
:
:
1.
2.
3.
4.
5.
SAFI Prešov
Ľubotice
FAMT Prešov
Sabinov
Lipany
VII.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
1.kolo
2.kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo
:
:
:
:
:
1.
2.
3.
4.
5.
FAMT Prešov
Sabinov
Lipany
SAFI Prešov
Ľubotice
VIII.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
1.kolo
2.kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo
:
:
:
:
:
1.
2.
3.
4.
5.
Lipany
SAFI Prešov
Ľubotice
FAMT Prešov
Sabinov
IX.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
1.
2.
3.
4.
5.
Ľubotice
FAMT Prešov
Sabinov
Lipany
Sabinov
Lipany
SAFI Prešov
Ľubotice
2014
Sabinov
od
Sabinov
SAFI Prešov
FAMT Prešov
Lipany
Ľubotice
1.4. do 13.4.2014
Ľubotice
FAMT Prešov
Sabinov
Lipany
SAFI Prešov
FAMT Prešov
Sabinov
Lipany
SAFI Prešov
Ľubotice
SAFI Prešov od
SAFI Prešov
FAMT Prešov
Lipany
Ľubotice
Sabinov
14.4. do 27.4.2014
Sabinov
Lipany
SAFI Prešov
Ľubotice
FAMT Prešov
Lipany
SAFI Prešov
Ľubotice
FAMT Prešov
Sabinov
FAMT Prešov od
FAMT Prešov
Lipany
Ľubotice
Sabinov
SAFI Prešov
28.4. do 11.5.2014
SAFI Prešov
Ľubotice
FAMT Prešov
Sabinov
Lipany
Ľubotice
FAMT Prešov
Sabinov
Lipany
SAFI Prešov
Lipany
od
Lipany
Ľubotice
Sabinov
SAFI Prešov
FAMT Prešov
12.5. do 25.5.2014
Lipany
SAFI Prešov
Ľubotice
FAMT Prešov
Sabinov
Ľubotice
FAMT Prešov
Sabinov
Lipany
SAFI Prešov
Sabinov
Lipany
SAFI Prešov
Ľubotice
FAMT Prešov
111
1.kolo
2.kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo
:
:
:
:
:
Ľubotice
FAMT Prešov
Sabinov
Lipany
SAFI Prešov
X.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
1.kolo
2.kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo
:
:
:
:
:
1.
2.
3.
4.
5.
Sabinov
Lipany
SAFI Prešov
Ľubotice
FAMT Prešov
Usporiadateľ :
Účastníci :
1.
2.
3.
4.
Snina
Medzilaborce
Snina
II.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
1.kolo :
2.kolo :
3.kolo :
1.
2.
3.
4.
Medzilaborce
Svidník
Medzilaborce
III.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
1.kolo :
2.kolo :
3.kolo :
IV.turnaj
Svidník
Stropkov
Svidník
Usporiadateľ :
Účastníci :
112
Sabinov
Lipany
SAFI Prešov
Ľubotice
FAMT Prešov
SAFI Prešov
Ľubotice
FAMT Prešov
Sabinov
Lipany
Ľubotice
od
Ľubotice
Sabinov
SAFI Prešov
FAMT Prešov
Lipany
26.5. do 12.6.2014
Lipany
SAFI Prešov
Ľubotice
FAMT Prešov
Sabinov
SAFI Prešov
Ľubotice
FAMT Prešov
Sabinov
Lipany
FAMT Prešov
Sabinov
Lipany
SAFI Prešov
Ľubotice
VIII.skupina
I.turnaj
1.kolo :
2.kolo :
3.kolo :
FAMT Prešov
Sabinov
Lipany
SAFI Prešov
Ľubotice
1.
2.
3.
4.
Snina
Snina
Medzilaborce
Svidník
Stropkov
od
5.8. do 1.9.2013
Stropkov
Stropkov
Medzilaborce
Medzilaborce
Svidník
Stropkov
Medzilaborce od
Medzilaborce
Svidník
Stropkov
Snina
2.9. do 22.9.2013
Snina
Snina
Svidník
Svidník
Stropkov
Snina
Svidník
Svidník
Stropkov
Snina
Medzilaborce
od
Medzilaborce
Medzilaborce
Stropkov
Stropkov
1. Stropkov
Stropkov
Medzilaborce
Stropkov
23.9. do 6.10.2013
Stropkov
Snina
Medzilaborce
od
Svidník
Snina
Svidník
Snina
Svidník
Snina
7.10. do 20.10.2013
2. Snina
3. Medzilaborce
4. Svidník
1.kolo :
2.kolo :
3.kolo :
Stropkov
Snina
Stropkov
Svidník
Svidník
Snina
Snina
Medzilaborce
Svidník
JAR
V.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
1.kolo :
2.kolo :
3.kolo :
1.
2.
3.
4.
Snina
Medzilaborce
Snina
VI.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
1.kolo :
2.kolo :
3.kolo :
1.
2.
3.
4.
Medzilaborce
Svidník
Medzilaborce
VII.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
1.kolo :
2.kolo :
3.kolo :
1.
2.
3.
4.
Svidník
Stropkov
Svidník
1.kolo :
2.kolo :
3.kolo :
Stropkov
Snina
Stropkov
od
1.
2.
3.
4.
2014
1.4. do 20.4.2014
Stropkov
Stropkov
Medzilaborce
Medzilaborce
Svidník
Stropkov
Medzilaborce od
Medzilaborce
Svidník
Stropkov
Snina
21.4 do 11.5.2014
Snina
Snina
Svidník
Svidník
Stropkov
Snina
Svidník
Svidník
Stropkov
Snina
Medzilaborce
od
Medzilaborce
Medzilaborce
Stropkov
VIII.turnaj
Usporiadateľ :
Účastníci :
Snina
Snina
Medzilaborce
Svidník
Stropkov
Medzilaborce
Stropkov
Medzilaborce
Stropkov
Stropkov
Snina
Medzilaborce
Svidník
Svidník
Svidník
Snina
Stropkov
Medzilaborce
Stropkov
12.5. do 29.5.2014
Stropkov
Snina
Medzilaborce
od
Svidník
Snina
Svidník
Snina
Svidník
Snina
30.5. do 15.6.2014
Snina
Medzilaborce
Svidník
Medzilaborce
Stropkov
Medzilaborce
113
114
č.
meno hráča
číslo RP
ŽK kolo
stop
ŽK kolo
Jedn otlivec
stop
ŽK kolo
stop
kolo
počet
N/P
kolo
červené karty
počet
N/P
Nominačné listiny rozhodcov SFZ pre súťažný ročník 2013/2014
1.
Anguš Erik
Štefánikova 19, 071 01 Michalovce
0918314719
2.
Čiernik Michal
Šoltésovej 3, 080 01 Prešov
0907507964
3.
Glova Filip
Americká trieda 3, 040 13 Košice
0910256990
4.
Chmura Pavol
Partizánska 8, 058 01 Poprad
0905389588
5.
Kačenga Ľubomír
Spišská Nová Ves
0908854543
6.
Kakaščík Jozef
Prostejovská 101, 080 01 Prešov
0905765298
7.
Kozák Igor
Malá Ida 8/223, 044 20 Malá Ida
0903785958
8.
Leško Štefan
Bukovecká 3, 040 12 Košice
0907948481
9.
Mojsej Róbert
Solivarská 41, 080 05 Prešov
0905395792
10. Molitoris Štefan
Merník 59, 094 23 Merník
0905593995
11. Sedlák Dušan
Polárna 8, 040 12 Košice
0905782271
12. Straka Július
Sadová 10, 052 01 Spišská Nová Ves
0905218617
13. Vlčej Peter
Rozmarínová 5, 040 01 Košice
0911888318
14. Weiss Roland
Štefánikova 8, 040 01 Košice
0904531138
15. Ziemba Peter
Sabinovská 35, 080 01 Prešov
0915872576
Nominačné listiny asistenti rozhodcu SFZ pre súťažný ročník 2013/2014
16. Ádám Gabriel
Čingovská 11, 040 12 Košice
0903635016
17. Benko Miroslav
Urxova 25, 080 05 Prešov
0907917600
18. Bobko Radoslav
Odorín 161, 053 22 Odorín
0910359360
19. Brendza Ondrej
Hrnčiarska 1606/19, 091 01 Stropkov
0905532659
20. Ferenc František
Tročany 85, 086 41 Tročany
0948094095
21. Jenčura Peter
Laborecká 4, 066 01 Humenné
0905582636
22. Klovanič Martin
Prostejovská 13, 080 01 Prešov
0907616131
23. Ličko Peter
Jarková 397/6, 091 01 Stropkov
0908485846
24. Mihálik Peter
Jana Kráľa 2, 082 21 Veľký Šariš
0903524038
25. Perat Anton
J. Gagarina 12, 091 01 Stropkov
0905175751
26. Poracký Roman
Šoltésová 14, 058 01 Poprad
0908654238
27. Špivák Martin
Okružná 27, 071 01 Michalovce
0907933447
28. Weiss Erik
Obrancov mieru 21, 040 01 Košice
0903368765
Nominačné listiny rozhodcov VsFZ pre súťažný ročník 2013/2014
1.
Alexa Dávid
2.
Antl Radomír
3.
Bajo Martin
4.
Baksay Tomáš
5.
Baldovský Jaroslav
6.
Bali-Jenčík Jozef
7.
Baloga Martin
Suchoňová 19, 058 01 Poprad
ČSA 29, 045 01 Moldava nad Bodvou
Húskova 63, 040 11 Košice
Čapajevova 16, 040 11 Košice
Teplička 279, 052 01 Teplička
Záhor 248, 072 53 Záhor
Levočská 128, 080 01 Prešov
0918899686
0944338290
094828329
0949174750
0911278000
0905619037
0918829386
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
115
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Dubník 1517, 093 01 Vranov n/Topľou
Mokrance 96, 044 73 Buzica
Barát Erik
Komenského 2656/6 06901 Snina
Basoš Pavol
Udavské 98, 067 31 Udavské
Bednár Tomáš
Jenisejská 65, 040 12 Košice
Beluško Patrik
Športová 21, 056 01 Gelnica
Bereš Dávid
Sabinovská 27, 080 01 Prešov
Bereš Milan
Ďumbierska 6, 080 01 Prešov
Berta Patrik
Petzvalova 3/2, 040 11 Košice
Bindas Mikuláš
1. Decembra 2207/4, 07501 Trebišov
Bíro Samuel
Čsl. Armády 1, 071 01 Michalovce
Biroš Michal
SNP 80, 040 11 Košice
Blichárová Slavomíra Nám. Sv. Martina 51, 082 41 Lipany
Bančanský Pavol
Bányácski Tomáš
21. Bochnovič Marcel
22. Brendza Daniel
23. Bucko Ladislav
24. Capík Dávid
25. Cuprák Jozef
26. Čech-Špirek Martin
27. Černica Milan
28. Černický Maximilián
29. Čertický Mário
30. Čiták Juraj
31. Čonka Martin
32. Dankanin Ján
33. Daňo Miroslav
34. Darivčák Marek
35. Djordjevič Michal
36. Dolhý Peter
37. Drabant Marek
38. Drabant Peter
39. Drenko Róbert
40. Dubinský Milan
41. Dušek Július
42. Džima Ján
43. Džubák Marek
44. Eperješi Jakub
45. Fabíny Róbert
46. Farkaš Jaroslav
116
0905121223 [email protected]
0915579612 [email protected]
0918037164 [email protected]
0915111435 [email protected]
0908880956 [email protected]
0918943968 [email protected]
0911115421 [email protected]
0903389475 [email protected]
0917554762 [email protected]
0905572133 [email protected]
0918113007 [email protected]
0908064554 [email protected]
0918139598
[email protected]
Mlynská 700/10, 091 01 Stropkov
0908988582 [email protected]
Breznica 264, 091 01 Breznica
0905182021 [email protected]
Cesta pod Hradovou 32, 040 01 Košice 0907591477 [email protected]
Záhradná 470/19, 094 13 Sačurov
0911164063 [email protected]
Dačov 40, 082 71 Dačov
0908061356 [email protected]
Družstevná 28, 085 01 Bardejov
0907570433 [email protected]
Wurmova 2, 040 01 Košice
0902283339 [email protected]
Jarková 633, 049 22 Gem. Poloma
0904377600 [email protected]
Bačianská 115/3, 076 41 Dobrá
0915926623 [email protected]
Stierová 3, 040 23 Košice
0905310639 [email protected]
Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník
0918184574 [email protected]
Pavla Horova 594/1, 072 22 Strážske 0905668094 [email protected]
Gelnická 101, 040 11 Košice
0903490881 [email protected]
Havaj 145, 050 23 Havaj
0944161229 [email protected]
Škultétyho 2, 040 01 Košice
0908234054 [email protected]
Dlhý rad 3, 085 01 Bardejov
0903497776 [email protected]
Dúhová 4, 044 42 Rozhanovce
0910537385 [email protected]
Dúhová 251/4, Rozhanovce 044 42
0902638721 [email protected]
Ružová 8, 048 01 Rožňava
0907905833 [email protected]
Bauerova 9, 040 23 Košice,
0905532152, [email protected]
Školská 238/2, 076 33 Michalovce
0905709137 judu81@gmail.com
Žakarovce 226, 055 71 Žakarovce
0907990543 dzimajan@zoznam.sk
Greschika 5, 054 01 Levoča
0918289929 marekdzubak@orangemail.sk
Slovenského 23, 040 01 Košice
0944491818 jakubeperjesi@gmail.com
Petržalská 6, 060 01 Kežmarok
0908026216 robert.fabiny@post.sk
Osloboditeľov 16/19 , 044 11 Trstené pri Hornáde
0907958741 farkijaro@gmail.com
47. Feckanin Jozef ml.
48. Feckanin Jozef st.
49. Fedák Miloš
50. Filipák Martin
51. Firda Anton
52. Firkaľ Marek
53. Firkaľ Miroslav
54. Fortuňák Matúš
55. Friga Kamil
56. Gajdoš Peter
57. Gál Marián
58. Gaľa Samuel
59. Gálik Peter
60. Ginda Marcel
61. Gnip Ján
62. Goč Valér
63. Godžák Marián
64. Gonos Patrik
65. Gorel Dávid
66. Greško Pavol
67. Guba Marek
68. Harajbič Igor
69. Haviarik Slavomír
70. Havrila Ivan
71. Havrila Pavol
72. Havrila Vladimír
73. Havriško Šimon
74. Hegedüš Tomáš
75. Hepka Miroslav
76. Hiľovský Roman
77. Holp Marián
78. Holp Peter
79. Homoľa Marcel
80. Hríb Michal
81. Hrinda Marek
82. Hudák Marek
83. Hudák Miloš
84. Hufnágel Lukáš
A. Svianteka 7, 085 01 Bardejov
A. Svianteka 7, 085 01 Bardejov
Zbudza 112, 072 23 Staré
Sibírska 4, 080 01 Prešov
Na Podskalku 4, 066 01 Humenné
Kpt. Jaroša 5, 040 22 Košice
Kpt. Jaroša 5, 040 22 Košice
Nové Sídlisko 371, 076 14 Michaľany
Partizánska 21, 066 01 Humenné
Jasenov 180, 066 01 Humenné
Talinská 8, 040 12 Košice
0902571554
0903422167
0908446132
0905788126
0907479723
0908041767
0915881949
0944333911
0905882117
0908020026
0905782232
j.feckanin@gmail.com
feckanin.jozef@centrum.sk
fedakm@gmail.com
martin.filipak@centrum.sk
firda.a@zoznam.sk
firkal@abovia.sk
miroslav.firkal@gmail.com
fortunak21@gmail.com
k.friga@gop.sk
petergajdos73@gmail.com
0911782232
marian.gal@tuke.sk
gala.samo@gmail.com
peponegalik@gmail.com
gima@centrum.sk
jano457@azet.sk
Myslava 265, 04016 Myslava
0902574983
Záhradnícka 1, 048 01 Rožňava
0905940088
Topoľovka 237, 06764 Topoľovka
0944958332
Štúrová 2, 067 81 Belá nad Cirochou
0944462482
Ul. akad. Pavlova 311/9, 091 01 Stropkov
0908973935 valergoc@atlas.sk
Osloboditeľov 22, 066 01 Humenné
0917781568 mariangodzak@atlas.sk
Záhradnícka 1, 048 01 Rožňava
0908343655 ildiko1984@azet.sk
Nováčany 7, 044 21 Nováčany
0911905234 daevino@centrum.sk
Udavské 404, 067 31 Udavské
0948531400 pavolgresko@gmail.com
Ňagov 92, 068 01 Medzilaborce
0911103030 maguzamagu@gmail.com
Staničná 5, 066 01 Humenné
0907464733 igor.harajbic@gmail.com
Rochovce 116, 049 36 Rochovce
0907996402 slavkohaviarik@gmail.com
Šarišské Jastrabie 54, 065 48
0908441954 ivan545@post.sk
Čordáková 34, 040 23 Košice
0944252902 havrilapavol@gmail.com
Berlínska 12, 040 13 Košice
0902251179 vladimir.havrila@zoznam.sk
Modrá nad Cirochou 296, 067 82
0948622663 simonhavrisko@gmail.com
Benkova 15, 040 18 Košice
0915949709
tomas.hegedus@gepardfinance.sk
M.R.Štefánika 1515/47, 075 01 Trebišov 0908992241 hepkamiroslav@centrum.sk
Mokrance 136, 045 01 Mokrance
0910943926 roman.hilovsky@post.sk
Baškovce 123, 067 23 Baškovce
0917551689 martinholphotak@facebook.com
Baškovce 42, 067 23 Baškovce
0908746206 peto320@centrum.sk
Chotčanská 87/7, 091 01 Stropkov
0918848392 homolam@inmail.sk
Komenského 2656/6, Snina
0915335415 misohrib@gmail.com
Okružná 44, 071 01 Michalovce
0910943907 marekhrinda@post.sk
Papín 210, 067 33 Papín
0908514844 marekhudakpapin@centrum.sk
Levočská 81, 080 01 Prešov
0908486917 milos@dalian.sk
Obchodná 28/67, Sečovce
0903640593 lukas.hufnagel@gmail.com
117
Park Angelinum 10, 040 01 Košice
Sabinovská 29, 080 01 Prešov
87. Ištoňa Peter
Nám. Sv. Martina 93, 082 71 Lipany
88. Ivan Patrik
Dukelská 44, 087 01 Giraltovce
89. Jacečko Tomáš
Partizánska 26, 085 01 Bardejov
90. Jancura Michal
Hrnčiarska 787/68, 091 01 Stropkov
91. Jančár Miloš
Slovenská 34/26, 052 01 Sp. N. Ves
92. Jasečko Miloš
Teplička 288, 052 01 Spišská Nová Ves
93. Jevín Ján
Bernoláková 1012, 093 01 Vranov n/T.
94. Jonáš Peter
Obrancov mieru 15, 040 01 Košice
95. Juhás Cyril
Zdoba 225, 044 41 Sady n/Torysou
96. Juhás Peter
Ruskov 358, 044 19 Ruskov
97. Juhászová Dominika Kokšovská 58, 044 13 Valaliky
98. Jurášek Igor
Záhradná 21, 080 01 Prešov
99. Kandráč Vincent
Letná 7, 064 01 Stará Ľubovňa
100. Karaffa Peter
Mierová 7, 064 01 Stará Ľubovňa
101. Kavčák Štefan
Borša 280, 076 32 Borša
102. Kica Rastislav
Tehelná 31, 085 01 Bardejov
103. Klokočka Tomáš
Filinského 9/31, 052 01 Spišská N. Ves
104. Kmec Ján
Tulčík 274, 082 13 Tulčík
105. Kmec Patrik
Opálová 27, 040 01 Košice
106. Knapíková Nicolette Hlinková 25, Košice
107. Kocur Milan
Muškátová 42, 040 01 Košice
108. Kočiš Peter
Fraňa Kráľa 13, 059 21 Svit
109. Kohl Jozef
Levočská 2, 040 12 Košice
110. Končár Tomáš
Tačevská 22, 085 01 Bardejov
111. Konečný Peter
Trieda SNP 7, Košice
112. Korečko Martin
Trsťany 52, 044 45 Trsťany
113. Kováč Viliam
Kuzmányho 47, Košice
114. Kováčová Zuzana
Budovateľov 6, 045 01 Moldava n/B.
85. Chnupa Jozef
86. Choma Ľubomír
115. Kovaľ Marián
116. Kovalčin Jozef
117. Kriak Peter
118. Krivjančin Miroslav
119. Kudelás Daniel
120. Kuľha Vladimír
121. Kunaj Ján
122. Kunst Eduard
123. Kunzo Lukáš
124. Kunzová Petra
118
0902250727 jozef.chnupa@gmail.com
0903275161 lubomirchoma@zoznam.sk
0907644991 peter.istona@mail.t-com.sk
0905953382 patrik.ivan8@gmail.com
0907470693 tomas.jacecko@gmail.com
0904584877 jancura@zsmlynstrop.edu.sk
0944546500 milosjancar01@gmail.com
0917539963 milosjasecko@gmail.com
0907931144 j.jevin@centrum.sk
0903564707 jonasp@post.sk
0905564986 cjuhas@cemtrum.sk
0905957411 juhy17@gmail.com
0910356706 nika.juhaszova@gmail.com
0907975821 igor.jurasek@jurimont.sk
0915932562 vincovnik@gmail.com
0903678293 petko.karaffa@gmail.com
0949367281 kavcakstevo71@gmail.com
0902585118 kicarastislav@centrum.sk
0911207306 fero.klokocka@gmail.com
0903366244 jankmec2@gmail.com
0904886484 patrikkmec@hotmail.com
0907069736 knapikova.n@gmail.com
0902250802 milan.ko@atlas.sk
0907945434 popolim@azet.sk
0908317354 jozef.kohl@gmail.com
0915181169 thom181@azet.sk
0902392873 konecny.peto@gmail.com
0949347438 m.korecko@gmail.com
0903658132 viliam@iol.sk
0905292623
kovacovazuzana@orangemail.com
Karpatská 838/15, 089 01 Svidník
0907289340 makov150@gmail.com
Ternavská 2245/2, 075 01 Trebišov
0917399658 jozef.kovalcin@atk.sk
Bielocerkevská 11, 040 22 Košice
0904629684 peto.krik@gmail.com
Smreková 8, 080 01 Prešov
0911202358 mirkok6.7@gmail.com
Tyršova 304/50, 073 01 Sobrance
0948015385 kudelas@minv.sk
Třebičska 1835/9, 066 01 Humenné
0918176045 kulhavladimir@gmail.com
Prostejovská 97, 080 01 Prešov
0918489982 jan.kunaj@gmail.com
L. Svobodu 20, 085 01 Bardejov
0918401588 kunst@centrum.sk
Spišský Hrušov 127, 053 63 Spiš. Hrušov 0908535003 kunzik316@azet.sk
Spišský Hrušov 127, 053 63 Spiš. Hrušov 0915410023 pepusa1712@azet.sk
125. Kuspan Vlastimil
126. Lang Zoltán
127. Laskovský Vlastislav
128. Leferovič Ján
129. Lenková Eva
130. Leško Pavol
131. Lešková Ivana
132. Lipták Matej
133. Mačák Martin
134. Maček Lukáš
135. Maličký Marcel
136. Maliňák Milan
137. Mano Dávid
138. Mano Ján
139. Maňkoš Milan
140. Marcin Martin
141. Marcin Richard
142. Marko Branislav
143. Martinko Erik
144. Marušin Mikuláš
145. Mati Dávid
146. Mihaliková Henrieta
147. Michalík Vladimír
148. Micheľ Kristián
149. Miklóš Tibor
150. Mišenčík Jaroslav
151. Mišenčík Matúš
152. Mišková Slavomíra
153. Moroz Martin
154. Nagy Tibor
155. Novák Dominik
156. Novotný Rastislav
157. Olejník Dušan
158. Onderišin Erik
159. Ondič Rudolf
160. Ondrášek Dušan
161. Onofrej Miloš
162. Oravec Martin
163. Palinský Oto
164. Paulišin Viliam
165. Pavlovský Jozef
Varšavská 7, 040 13 Košice
0905148826
Budovateľov 26, 045 01 Moldava n/B. 0905258290
Domašská 14, 080 06 Ľubotice
0908023645
8.mája 492/9, 089 01 Svidník
0904666986
Mlynská 1490, 093 01 Vranov n/Topľou 0907992502
Prostějovská 22, 080 01 Prešov
0915926865
Bukovecká 3, 040 12 Košice
0907617827
Jantárová 8, 040 01 Košice
0904319456
Slov. raja 252, 053 13 Letanovce
0948298169
Plavnica 439, 065 45 Plavnica
0911439309
Štúrova 13, 059 21 Svit
0907662949
Priečna 5, 059 14 Spišský Štiavnik
0907512326
1.mája 46, 072 22 Strážske
0908181216
1. mája 46, 072 22 Strážske
0918978877
Ardova 2 ,082 12 Kapušany
0908340305
Bracovce 180, 072 05 Bracovce
0919288481
Komenského 2088/19, 052 05 Sp. N. Ves 0911374151
J. Grešáka 3174/9, 085 01 Bardejov
0902310400
Južná 11, Spišské Tomášovce
0904189190
Teriakovská 15, 080 01 Prešov
0911077037
Šafárikova trieda 3, 040 11 Košice
0918324394
Športová 29, 056 01 Gelnica
0907030488
Magurska 17, 080 01 Prešov
0905662936
Kalinčiakova 1049/15,Stropkov 0908844500
Obchodná 506/11, 076 35 Somotor
0907482843
Šarišské Dravce 80, Šarišské Dravce
0907593708
Malý Šariš 519, 080 01 Prešov
0918779763
Jesenná 20, 040 01 Košice
0903958960
1.mája 636, 072 22 Strážske
0944949906
Mlynská 205/30, 076 41 Biel
0908372089
Helsinská 19, 040 13 Košice
0918790016
Agátová 10, 052 01 Spišská Nová Ves 0905843470
Duklianska 54, Spišská Nová Ves
0910998326
Tulčík 34
917475677
J.Hollého 55, 071 01 Michalovce
0908144444
Komenského 1682/15, 075 01 Trebišov 0949250057
Ličartovce 127, 082 03 Ličartovce
0903606060
Wurmova 17, 040 01 Košice
0949327759
Ruská 69, 076 77 Ruská
0905232920
Hrabovec n/Labor. 27, 067 01 Hrabovec 0904122089
Školská 17, 053 21 Markušovce
0903261922
vlastimil.kuspan@gmail.com
zlang@zmail.sk
v.laskovsky@gmail.com
leferovic.jan@azet.sk
lenkova.eva@azet.sk
pali.lesko@gmail.com
ivka.leskova@gmail.com
matej.liptak@gmail.com
martinkomacak@gmail.com
lm.lukasmacek@gmail.com
mali.nugi@post.sk
malinakmilan@gmail.com
davidmano@zoznam.sk
3jendo@azet.sk
mankos@zoznam.sk
matko.marcin@gmail.com
r.marcin87@gmail.com
admin@obfzbardejov.sk
martinovic77@azet.sk
marusin@slovanet.sk
matidavid@netkosice.sk
henrieta.mihalikova@gmail.com
vladimirmichalik191@gmail.com
kristianmichel49937@gmail.com
tibormiklos@azet.sk
misencikovak@gmail.com
mateuss24@centrum.sk
slavomira.miskova@gmail.com
mato3602@gmail.com
tibornagygrosso@gmail.com
d.novak44@gmail.com
r.novotny@centrum.sk
dusan.olejnik@gmail.com
erikoderisin@gmail.com
milano@centrum.sk
duzojoko11@post.sk
milo.onofrej@gmail.com
maio.oravec@gmail.com
ottopal@citromail.hu
paulisin.viliam@gmail.com
pavlovskyj@zoznam.sk
119
166. Pika Rastislav
167. Píro Martin
168. Počurek Alojz
169. Polomský Stanislav
170. Pongo Ladislav
171. Pristáč Ondrej
172. Prokopovič Patrik
173. Prokša Jakub
174. Rási Gabriel
175. Reňo Štefan
176. Rezanka Jozef
177. Roka Ján
178. Roman Dávid
179. Rumančík Milan
180. Ruščanský Milan
181. Sakalík Slavomír
182. Sedlačková Ivana
183. Sendek František
184. Sendek Jozef
185. Sivák Jakub
186. Slebodník Kamil
187. Slimák Peter
188. Somoši Jozef
189. Stretavský Anton
190. Sukeník Roman
191. Šeršeň Martin
192. Šimco Peter
193. Šimková Mária
194. Šipoš Vladimír
195. Škodi Tomáš
196. Škurla Róbert
197. Šoltés Boris
198. Štefanič Tomáš
199. Štefek Marek
200. Šuba Oliver
201. Švec Jozef
202. Tabaka Róbert
203. Tabaková Alena
204. Tabiš Adrián
120
Pekinská 15, 040 13, Košice
0908520595
Prešovská 65, 044 31 Druž. Pri Hornáde 0917704001
Šiba 36, 086 22 Bardejov
0908971769
Šarišské Dravce 215, 082 73 Šar.Dravce 0907506992
Ladožská 12, 040 12 Košice
0903245041
Hlavná 81, 065 45 Plavnica
0904057946
Sv. Cyrila a Metoda 120, 075 01 Nový Ruskov
0915327073
Pajorova 2 , 040 01 Košice
0910905621
Hanková 6, 049 34 Maskuška
0948230476
P.O.H. 33/38, 079 01 Veľké Kapušany 0907997355
Čaklov 12, Čaklov
0915866602
Hanojská 3, 040 13 Košice
0905459047
Pánska11, 085 01Dlhá Lúka
0903034569
Štúrovo námestie 4, 052 05 Sp. N. Ves 0915958793
Starinská 19, 066 01 Humenné
0948527257
Karpatská838/14, 089 01 Svidník
0908873933
Trhovisko 860/61, 053 04 Sp. Podhradie 0902435207
Prostejovská 41, 080 01 Prešov
0908369308
Osikov 18, 086 42 Osikov
0948056400
Lomné 2, Lomné
0918758065
Kluknava 108, 053 51 Kluknava
0907901942
Husková 59, 040 23 Košice
0910790190
Povrazová 72, 040 20 Košice
0907966424
Zalužice 322, 072 34 Zalužice
0907224268
Zombová 7,Košice
0903264087
Čordákova 19, 040 01 Košice
0944343700
Pod kútmi 30, 085 01 Dlhá Lúka
0902859244
Ložín 97, 072 05 Ložín
0908511677
Bánovce nad Ondavou 146, 072 04 Bánovce n/O.
0915311393
Masarykova 56, 071 01 Michalovce
0910102672
Bardejovská 359/12, 089 01 Svidník
0907923803
Za Kaštieľom 4/44, 053 11 Smižany
0904981345
Potočná 15, 080 06 Prešov
0915622960
Partizánska 2, 066 01 Humenné
0907623738
Slov. raja 122, 053 13 Letanovce
0907214269
Námestie Slobody 37, 066 01 Humenné 0918121656
Húskova 25, 040 23 Košice
0908896998
Húsková 25, 040 01 Košice
0918103685
Vl.Clementisa 3, 08é 01 Prešov
0908346713
pika.pika@post.sk
martinpiro@sk.uss.com
alojz.p.@centrum.sk
stanopolo@gmail.com
lacopongo@zoznam.sk
pristac33@gmail.com
patrik.prokopovic@gmail.com
jakub.proksa@gmail.com
gaborasi@gmail.com
stefanreno@centrum.sk
rezanka11@gmail.com
roka.jan2@atk.sk
david.roman.sildo@gmail.com
rumancikmilan@gmail.com
milanruscansky@yahoo.com
slavo.sakalik@gmail.com
sedlackova.ivana@gmail.com
fero.sendek@centrum.sk
jozef.sendek@gmail.com
15kuko9@azet.sk
kamilslebo@centrum.sk
p.slimak@atlas.sk
somosi.jozef@gmail.com
antonstretavsky@gmail.com
sukenik.roman@gmail.com
msking1985@gmail.com
peto199bj@gmail.com
simkova.maja@centrum.sk
vladimir.sipos@centrum.sk
tomas.skodi@centrum.sk
skurla@centrum.sk
soltesboris@gmail.com
stefanic.tomas@post.sk
stefekovajana@gmail.com
olinosuba@gmail.com
joz.svec@gmail.com
robertino@netkosice.sk
mikloskova.alena@gmail.com
tabis@centrum.sk
205. Tirpák Denis
206. Tkáč Peter
207. Tomáš Marek
208. Tomeček František
209. Tomko Juraj
210. Tóth Lukáš
211. Tóth Viktor
212. Tramita Štefan
213. Trembeckí Ľuboš
214. Treščák Viliam
215. Turcsanyi Marek
216. Tušek Michal
217. Uharček Marcel
218. Ulian Dávid
219. Vaľko Štefan
220. Vasilenko Vladimír
221. Vass Simeon
222. Verdžák Michal
223. Vojtko Patrik
224. Wurm Viktor
225. Zajac Juraj
226. Zubka Marián
227. Zvolánek Michal
228. Želinská Adriana
229. Želizňák Michal
Limbová 7, 080 06 Nižná Šebastová
Ohradzany 97 , 067 22 Ohradzany
Sídl. Juh 1049/53, 093 01 Vranov n/T
Karpatská 7, 080 01 Prešov
Budimír 124, 044 43 Budimír
Popradská 28, 059 11Hozelec
Drienovec 250, 044 01 Drienovec
Justičná 7, 080 01 Prešov
Jasuschova 22, 040 23 Košice
Rovné 17, 067 32 Vyšný Hrušov
Záhradná 10, 059 21 Svit
Komenského 668, Strážske
Šafarikova129, 048 01 Rožňava
Giglovce 31, 094 05 Giglovce
Žakovce 94, 059 73 Žakovce
Sov. Hrdinov 436/28, 089 01 Svidník
Hlavná 271/34, 076 15 Veľaty
Zalužice 111, 072 34 Zalužice
Vihorlatská 512/4, 067 81 Belá n/Cir.
Južná trieda 53, 040 11 Košice
Čordákova 12, 040 23 Košice
Vihorlatská 11, 080 01 Prešov
Jiskrova 6, 040 01 Košice,
Nová Ľubovňa 496, 065 11 N. Ľubovňa
Myslavská 204, 040 16 Myslava
230. Židišin Peter
Gorkého 14, 085 01 Bardejov
231. Žofčák Marek
Gen. Petrova 2, 071 01 Michalovce
Májová 744/28, 068 01 Medzilaborce
232. Žulevič Radovan
0908783557
0915943946
0908617545
0905104371
0908530437
0918679158
0908317027
0902422094
0908521655
0907581402
0917627933
0907409076
0908088162
0915373765
0911664642
0911361266
0911936260
0914101529
0907918884
0903883201
0918510052
0907909154
0903314868
0944545732
0907032915
0905707879
0903314728
0905597341
tirpakdenis@zoznam.sk
p.tkac@mail.t-com.sk
marek.tomas@minv.sk
frantisek.tomecek@centrum.sk
juraj.tomko@mfzke.sk
tothpp@zoznam.sk
viktor.toth1@gmail.com
stefan.tramita@gmail.com
trembo@zoznam.sk
trescak@azet.sk
lea144@azet.sk
michaltucek@centrum.sk
marceluharcek@gmail.com
ulian.david@gmail.com
3stevo@azet.sk
vlad.vas@post.sk
s.vass@centrum.sk
miskoverdzak@centrum.sk
patrikvojtko@zmail.sk
viktor.wurm@hotmail.com
zajac.juro@gmail.com
zubkamarian@gmail.com
michalzvolanek@post.sk
adkapeci@gmail.com
zeliznak.michal.junior@gmail.com
zidisinpeterzp@gmail.com
marekzofcak@post.sk
zulofutbal@zoznam.sk
121
Nominačné listiny pozorovateľov rozhodcov SFZ
pre súťažný ročník 2013/2014
1.
Czetö Štefan
Bieloruská 35, 071 01 Michalovce
0905410157
2.
Hlebaško Štefan
Dubinská 122/24, 076 17 Čeľovce
0905332981
3.
Christov Vojtech
Dubník 105, 093 01 Vranov n/T
0907163197
4.
Jurášek Miroslav
Záhradná 21, 080 01 Prešov
0905476395
5.
Kačenga Jozef
Sama Chalúpku 4, 052 01 Spiš. N. Ves
0905459846
6.
Kmec Jozef
Opálová 27, 040 01 Košice
0903602683
7.
Laskovský Vlastislav
Domašská 14, 080 06 Prešov
0905636175
8.
Ružbarský Marián
nám. Sv. Martina 69, 082 71 Lipany
0905619533
9.
Sekereš Gabriel
Matúškova 2, 040 11 Košice
0902120614
10. Špivák Ján
Štefánikova 70, 071 01 Michalovce
0905208407
11. Vaňo Stanislav
Gen. Svobodu 22, 083 04 Sabinov
0907290005
Nominačné listiny delegátovi stretnutia SFZ
pre súťažný ročník 2013/2014
12. Barna Peter
Dúbravská 62, 080 01 Prešov
13. Čan Vladimír
J. Hollého 81, 071 01 Michalovce
0915059999, 0903906948
0917685525
14. Kovalčík Jozef
Jarabina 325, 065 31 Jasrabina
0907122072
15. Olšavský Štefan
Janigova 21, 040 11 Košice
0907940410
16. Švarc Jaroslav
Štúr. Nábrežie 13, 052 05 Spišs.N. Ves
0905428216
17. Vaľko Štefan
Žakovce 94, 059 73 Žakovce
0911473209
18. Vansa Vladimír
Vrchná 9, 040 16 Košice
0903904257
Nominačné listiny delegátov zväzu VsFZ
pre súťažný ročník 2013/2014
1.
Barvirčák Ladislav
Bokšanská 1338/3, 091 01 Stropkov
0905835110
2.
Bazár František
Baškovce 56, 067 23 Baškovce
0915960615
3.
Bednár Peter
Strojnícka 6, 052 01 Spišská N. Ves
0905908405
4.
Borufka Vlastimil
Jasuschova 4, 040 01 Košice
0907628450
5.
Čabala Štefan
Nám. Kozmonautov 7, 040 01 Košice
0905125653
6.
Čaga Miroslav
Vihorlatská 623, 072 22 Strážske
0910227206
7.
Čeľovský Ján
Drienovská N. Ves 19, 082 01 Dr.N.V.
0905166611
8.
Čigáš František
Rovná 273/9, 044 10 Geča
0910898203
9.
Dub Ján
Laborecká 29, 066 01 Humenné
0904865882
10. Dudáš Václav
Ľud. Štúra 462/3, 089 01 Svidník
0903612660
11. Duška Jaroslav
Južná trieda 57, 040 01 Košice
0904841258
12. Dzido Pavol
Partizánska 35, 066 01 Humenné
0907461151
13. Džubák Ján
9.mája 3, 048 01 Rožňava
0907587257
14. Eliáš Róbert
Višňová 3, 080 01 Prešov
0904126238
122
15. Eperješi Marcel
Košické Olšany 8, 044 42 Koš. Olšany
0903630433
16. Fencík Štefan
Baltická 1, 040 12 Košice
0905142309
17. Ferenc Jozef
Paláriková 1625, 069 01 Snina
0905748692
18. Gábor František
Šafárikova 3, 040 11 Košice
0903328139
19. Gajdoš Ján
Študenská 1463/26, 069 01 Snina
0903274757
20. Gavalier Vladimír
Mojzesova 2808/8, 058 01 Poprad
0905701817
21. Gnip Ladislav
Štúrova 249/2, 067 81 Belá n/Cirochou
0905457995
22. Guľko Pavol
Tyršova 1707/2, 066 01 Humenné
0903593413
23. Hajdada František
Jenisejská 63, 040 12 Košice
0907648798
24. Hreško Jozef
Paričovská 355/73, 075 01 Trebišov
0908822203
25. Hudák Jozef
Sidl. Lúčna 829/34, 093 01 Vranov n/T
0917143459
26. Ivanov František
Starozagorská 2, 040 23 Košice
0907955941
27. Izrael František
Dukl. Hrdinov 1002, 093 01 Vranov n/T
0903032665
28. Jenčo Milan
Hlinné 137, 094 35 Hlinné
0908475777
29. Kačmár Ján
Stuľany 14, 086 43 Stuľany
0902909859
30. Kalanin Vladimír
Jasenovská 79, 066 01 Humenné
0915311763
31. Kanuščák Anton
Dub. Roveň 25, 082 71 Lipany
0905446176
32.
Klič Cyril
Košická 12, 066 01 Humenné
0904121825
33. Knut Miroslav
Poloma 204, 082 73 Poloma
0908879566
34. Kolesár Radoslav
Okrúžna 106, 071 01 Michalovce
0940820869
35. Komar Jozef
Radatice 227, 082 42 Radatice
0915748747
36. Korinko Martin
Ruská Nová Ves 289, 080 05 Prešov
0905560835
37. Kostík Jaroslav
Novomeského 3, 085 01 Bardejov
0905986334
38. Koščák Miroslav
Výborná 41, 059 02 Výborná
0905218062
39. Koščo Andrej
Komenského 2211/25, 075 01 Trebišov
0908385368
40. Koščo Peter
Plechotice 214, 076 11 Plechotice
0905824118
41. Kotrády Juraj
Prakovce 332, 055 62 Prakovce
0903183673
42. Krajčík Jozef
Dargovská 4, 080 01 Prešov
0915644918
43. Kunzo Vladimír
Sp. Hrušov 127, 053 63 Sp. Hrušov
0907939814
44. Labanc Ján
Kobyly253
0907978528
45. Lacko Ján
Prostějovská 87, 080 01 Prešov
0907622234
46. Leško Štefan st.
Bukovecká 3, 040 12 Košice
0903135004
47. Lisák Vladimír
Staré 186, 072 23 Staré
0905525362
48. Lumtzer Eduard
Mengusovská 7, 040 01 Košice
0903903187
49. Maturkanič Karol
Laborecká 1863/22, 066 01 Humenné
0908378205
50. Michna Ján
Mlynica 94,059 91 Mlynica
0907913126
51. Mikita Ján
Továrne 177, 094 01 Továrne
0908801198
52. Minaroviech Ján
Nad Laborcom 2, 071 01 Michalovce
0907914083
53. Mišenčík Albín
Severná 42, 080 01 Prešov
0918477622
54. Mriglot Peter
Bajkalská 21, 080 01 Prešov
0918328797
55. Novysedlák Vendelín
Košické Olšany 23, 044 42 Koš. Olšany
0903622024
123
56. Ondík Ján
Michalská 1, 082 22 Šar. Michaľany
0918997292
57. Onofrej Ján
Trnkov 29, 082 12 Trnkov
0915765061
58. Pečarka Peter
Školská 496, 065 11 Nová Ľubovňa
0907931451
59. Pecha Dušan
T. Ševčenku 1, 085 01 Bardejov
0905492081
60. Piruch Milan
Mat. Slovenskej 914/40, 091 01 Stropkov
61. Popik Ladislav
SNP 73, 071 01 Michalovce
62. Repovský Jozef
SNP 2501/92, 075 01 Trebišov
63. Sadiv Ján
Gen. Svobodu 699/22, 089 01 Svidník
64. Sakáč Jaroslav
Komenského 2222/81, 075 01 Trebišov
124
0908811758
0907550838, 0949223984
0905208540
0908998478
0911105709, 0905265530
65. Sendek Jozef
Osikov 18, 086 42 Osikov
0903156971
66. Styrančák Štefan
Dargov. hrdinov 11, 066 01 Humenné
0905225513
67. Szabó Alexander
Orgovánová 6, 079 01 Veľké Kapušany
0907255946
68. Šafranko Ján
Brusnica 115, 090 31 Brusnica
0911779862
69. Šimko Ján
Ložín 97, 072 05 Bracovce
0902529520
70. Škody Ondrej
Kosťova 6, 040 01 Košice
0902154811
71. Šproch Ján
Banícka 800, 058 01 Poprad
0910945191
72. Štofka Ján
Slobody 7, 044 42 Rozhanovce
0905474753
73. Tarcala Štefan
L. Svobodu 14, 085 01 Bardejov
0903120497
74. Tkáč Marián
Košická 2505, 066 01 Humenné
0905969478
75. Tkáčik Jozef
Trieda 1. Mája 2/10, 052 05 Sp. N. Ves
0905370865
76. Tornay Jozef
Slovenská 26/2? 052 01 Spišská N. Ves
0907974728
77. Tóth Róbert
Nár. Trieda 82, 040 01 Košice
0908341731
78. Vaško Jozef
Kalinčiakova 25, 091 01 Stropkov
0918361827
79. Vizvári Rudolf
Komenského 38, 085 01 Bardejov
0911280752
80. Voroňák Miroslav
Športová 410, 076 14 Michaľany
0907133693
81. Zvolánek Karol
Pionierska 1, 044 14 Čaňa
0903903752
DRESY
• LOPTY • SÚPRAVY • TRÉNINGOVÉ POMÔCKY • TAŠKY
3 ročná garancia dostupnosti • odber aj po jednom kuse • množstevné zľavy • široký výber produktov (vzorov a farieb)
Download

ROZPIS - Východoslovenský futbalový zväz