Výsledková listina - ŠKODA Bike Open Tour 2014
17. 5. 2014 - ŠKODA FC Maratón Marikovskou dolinou
21. 6. 2014 - AUTHOR ŠKODA Bikemaratón Sú¾ovské skaly
26. 7. 2014 - ŠKODA STUPAVA TROPHY
9. 8. 2014 - ŠKODA Horal MTB Maratón
13. 9. 2014 - ŠKODA Davorin Slovak Paradise
Kategória: Muži 19-39 r.
Por.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Priezvisko
TOMÁŠEK
BÍROŠ
HARTL
ONDRUŠ
DEDINSKÝ
HVOREÈNÝ
SOPKO
HORVÁTH
ZEMAN
HUPKA
CENDALI
ŠUKALA
MAJERSKÝ
SCHWARZKOPF
HUPKA
CHRAPPA
HOJDÍK
ÈAPUCHA
MIKUŠ
MLYNARÈÍK
MOLNÁR
NOVÁK
JASENOVEC
ŠIŠOVSKÝ
MARIKOVIÈ
ÚREK
LAMI
GALLIK
ROŽNÍK
HOMOLA
FRÝDL
ÈEREŠÒÁK
KUDRNÁÈ
KOVÁÈIK
IMRICH
GABRIŠ
GOLIAN
PORUBÈAN
MELIŠ
KLOUPAR
MENICH
SEDLÁØ
IZÁK
KRÁ¼
HALUŠKA
ZACHOVAL
STRENK
KUBIŠ
JANOTA
KAWECKÍ
BÁNOVSKÝ
MARTIŠKA
Strana: 1
Meno
Tomáš
Radovan
Karel
¼ubomír
Tomáš
Jaroslav
Miloš
Ladislav
Peter
Ondrej
Lorenzo
Branislav
Peter
Robert
Juraj
Richard
Vladimír
Adam
Timotej
Stanislav
Marek
Richard
Peter
Martin
Branislav
Ján
Michal
Ján
Jozef
Peter
Tomáš
Juraj
Tomáš
Matúš
Martin
Dušan
Erik
Matúš
Juraj
Karel
Michal
Jakub
Ondrej
Pavol
Roman
Tomáš
Peter
Andrej
Miroslav
Lech
Antonín
Jozef
www.sportsofttiming.sk
Rok
1981
1986
1977
1979
1991
1981
1975
1984
1975
1979
1977
1988
1976
1979
1980
1989
1992
1983
1992
1976
1981
1978
1976
1986
1980
1977
1986
1990
1984
1982
1983
1975
1987
1984
1986
1985
1992
1989
1985
1978
1985
1984
1989
1978
1976
1980
1982
1983
1977
1978
1988
1981
Klub
bikepoint.sk
ARIOS Sportakus Cycling Team
KELLYS BIKE RANCH TEAM
HC - VEDORA - VREDESTEIN
Športový klub Devínska Kobyla
BYTÈA
Višòové
ISAKO šport- Košice
Bratislava
ŠK Devínska Kobyla
Mochovce
Finanèné Centrum Team
Srnec z BB
PROefekt
CK Svätý Jur
CK Svätý Jur
Finanèné Centrum Team
MTB Team Limbach
CK Energia bike3al zone
CK Energia Svit
bikepoint.sk
bikepart.cz
Športový klub Devínska Kobyla
Trenèín
BRC
OZ Bajkom k tajchom
JUMP SPORT Košice
Kaktus Bike Team Bratislava
PHASE ITsol
HRT Sokolovce
Valachbajk Cyklomira
CK Nitra
Bike Club Neštich
BANSKÁ BYSTRICA
Velosprint - Mtbiker
Dubnica nac Váhom
ŠK Zniev, Kláštor pod Znievom
ŠK Pegas
Divina Racing Team
ARCHICO
AGGLU KPHC Turèianske Teplice
NOVATOP
ŽILINA
CK MTB ÈERTOV
OREL BOØITOV
Bratislava
Suncycle.sk Cycling Team
Valachbajk Cyklomira
Warszawa
Kellys Bikeranch Team
Èernová
1. kolo
2. kolo
1 065.42 1 129.68
1 240.94
979.12
1 226.83
913.92
922.96
1 130.49
850.55
818.07
919.24
803.84
1 072.01 1 183.20
748.22
814.20
0.00
898.97
975.00
788.08
1 117.79
933.43
990.92 1 077.78
1 198.21
939.12
668.91
698.44
1 154.93
930.82
1 109.27
0.00
871.69
858.26
977.37 1 110.86
626.61
653.68
924.77
608.48
834.06
1 265.37
1 235.90
679.12
754.75
1 204.27
630.68
801.86
841.37
493.66
1 180.99
871.66
861.75
1 120.05
852.09
798.94
851.18
862.81
800.84
871.09
1 170.79
1 147.81
795.74
822.80
1 204.69
1 106.19
728.10
806.28
699.85
786.45
1 054.69
1 160.06
1 198.68 1 220.21
1 136.50
3. kolo
4. kolo
1 444.59
1 300.00
1 600.00
974.67
1 494.57
1 074.46
1 025.97
1 351.64
1 000.00
1 590.68
1 223.46
1 373.41
991.37
970.08
1 451.17
1 099.17 1 014.32
1 481.71 1 212.75
900.93
836.67
1 435.82
1 403.18
1 238.98
1 017.96
971.71
1 241.14
0.00
1 234.85
951.27
1 446.95
1 047.84
882.51
949.36
1 074.06 1 023.77
1 480.07 1 491.69
1 538.53 1 390.79
885.25
727.25
1 100.14
948.16
1 132.31
1 539.93
1 546.63
837.22
734.20
1 106.33
831.47
1 488.22
1 486.37
907.00
876.63
901.56
1 505.23
834.97
933.10
997.08
861.83
1 412.91
1 433.64
889.13
1 285.01
1 360.89
0.00
927.48
973.44
1 220.23 1 235.98
1 389.57
1 264.71
1 261.23
1 185.00 1 203.78
1 155.05 1 218.00
Celkom
4 991.33
4 520.06
4 417.51
4 035.01
3 998.47
3 734.45
3 719.13
3 706.38
3 675.91
3 593.43
3 500.68
3 487.04
3 471.88
3 376.31
3 357.02
3 326.89
3 295.39
3 176.90
3 136.07
3 112.16
3 022.60
2 971.76
2 929.32
2 851.66
2 850.16
2 807.74
2 805.30
2 782.53
2 744.20
2 692.55
2 692.49
2 667.36
2 655.29
2 626.12
2 625.28
2 620.16
2 596.86
2 584.10
2 583.70
2 581.45
2 507.67
2 489.70
2 467.08
2 461.86
2 459.74
2 456.21
2 444.26
2 424.77
2 418.89
2 397.73
2 388.78
2 373.05
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
BYSTRIANSKY
SANDTNER
BLAHO
STRELIÈKA
JAVÙREK
JANÍÈEK
KURIL
ALEXAJ
FLAJŽÍK
KALDI
KOVAÈÍK
POSCH
VARGA
VOJTUŠ
KOZEL
REMKO
STRAKA
MADŽO
ŠIMARA
LITVÁK
TRTEK
HRIC - KOVÁÈ
ŽEC
ZIBRÍN
VLNKA
ROVDER
ŠIDLÍK
SÚKENÍK
KVOCERA
KOCERGIN
ÏURANA
ŠMÝKAL
KUBÍK
ŠTULC
VESELÝ
HANÁÈEK
NOCÁR
FAÈKOVEC
GAJDOŠ
BABINEC
SALÁK
ZEMAN
MURÁRIK
DOUBEK
JANÈURA
GOMBALA
TROCHAN
KOBERA
CULLY
ÈASNOCHA
CHLADNY
DLESK
MILO
MIKULENKA
KRŠÁK
NAVRÁTIL
JELÍNEK
JABLONICKY
HRONÈEK
JAKEŠ
MURÍN
SIVÝ
KOBZA
HABŠUDA
KOCHAN
REZÁK
MALEK
DOBROVIÈ
SOJÁK ML.
VISZLAI
ZÁHORÁK
Strana: 2
Marián
Jozef
Peter
Daniel
Martin
Ján
Patrik
Michal
Ján
Tamas
Martin
Helmut
Jaroslav
Michal
Dusan
Martin
Michal
Róbert
Jiøí
¼uboš
Roman
Andrej
Jaroslav
Martin
Tomáš
Lukáš
Tomáš
Juraj
Pavol
Juraj
Tomáš
Martin
Michal
Kamil
Peter
Jindøich
Zdenko
Matej
Lukáš
Marcel
Tomáš
Jakub
Michal
Tomáš
Matej
Róbert
Ján
Matej
Andy
Martin
Lukas
Patrik
Marcel
Lukáš
Lukáš
Róbert
Vladimír
Juraj
Michal
Jiøí
Pavol
Dušan
Michal
Martin
Lukas
Ladislav
Tomáš
Pavol
Ondrej
Igor
Peter
1975
1993
1976
1976
1989
1980
1979
1990
1976
1975
1985
1993
1980
1982
1983
1983
1991
1982
1992
1990
1986
1985
1977
1975
1985
1987
1993
1986
1988
1983
1990
1993
1982
1977
1975
1984
1975
1994
1992
1979
1995
1976
1983
1994
1986
1987
1982
1980
1995
1984
1985
1978
1989
1992
1981
1993
1986
1975
1986
1977
1984
1982
1987
1983
1984
1977
1984
1987
1995
1990
1985
ŠENKVICE
Martin
ŽILINA
AMENITY - EXTREM SPORT TEAM
ARIOS Sportakus Cycling Team
ARIOS Sportakus Cycling Team
Outsiterz
Dema Racing Team
ZKSE
Procyccling Bratislava
PROefekt team
bikeri z púchova
sk klokan
BIKE Jasenová
Kaktus Bike Team Bratislava
Piešany
Amenity-Extrem Sport Team
ŽILINA
LiptovRunningBeasts
Vyšná Slaná
CK Energia Svit
Krakovany
CK Svätý Jur
CYKLO SPIŠ
Napajedla
Finanèné Centrum Team
ProSport Team Kosice
Martin
Greenbike realiz racing team
KPHC Turèianske Teplice
TÜV SÜD RUSAVA BIKE TEAM
US Pressburg
PROefekt team
Tuchyòa
TRENCIN
PROefekt team
PROefekt
Kaktus Bike Team Bratislava
GREEN BIKE Realiz racing
404 Not Found
Cykloklub Mýtna
Nová Dubnica
KOBERA
AONE racing team
MTB Skalité
Bytca
TNV racing
Bike team Police
Vasilov
Finanèné Centrum Team
PHASE ITsol
609.60
725.09
672.95
704.38
762.14
765.82
1 076.85 1 184.34
1 100.92
1 255.51
997.73
1 134.49
1 128.18
1 004.91
1 046.82 1 114.20
1 181.49
974.30
829.10
789.99
634.47
707.64
939.46
640.37
686.01
841.26
527.14
1 062.85
1 004.89
1 030.94
960.27
1 131.91
938.94
621.46
0.00
854.67
908.50
549.72
658.05
1 199.31
1 098.71
912.54
509.78
855.67
1 045.57
940.16
828.39
954.94
618.20
606.28
0.00
963.24
948.42
0.00
888.49
962.35
928.41
948.41
763.42 1 108.28
935.88
608.36
613.09
887.58
987.64
960.29
919.13
942.99
722.81
879.95
VELOSPRINT, Nitra
Nilfisk ALTO pro cycling
OCK Kredenc
VG Bike Team
894.07
923.02
Lipany
FC TEAM
Bradlobike
CK VYHNE
CK Energia Svit
716.27
840.70
826.38
794.61
726.50
852.92
871.97
548.29
627.41
1 158.48
1 091.56
1 073.99
1 097.32 1 099.51
1 133.76 1 053.61
996.23 1 174.51
1 157.95
1 324.71
1 358.57
801.62
1 193.58
804.60
914.14
799.50
1 197.03
1 277.83
668.09
1 037.45
1 092.89
1 051.57
1 111.28
649.15
1 133.32
830.68
827.89
888.22
1 135.46
597.75
1 151.74
1 000.00
992.03
710.79
933.91
1 008.07
0.00
929.28
638.73
952.53
969.19
614.16
866.86
937.37
905.35
630.10
842.92
1 062.75
903.03
743.40
851.77
822.14
842.66
860.30
717.89
752.20
911.04
1 006.05
0.00
856.78
884.98
861.44
996.82
962.17
993.04
857.63
862.19
880.93
948.80
768.52
Sabinov
1 173.40 1 187.37
1 001.66
932.33
750.57
900.83
1 038.18
2 360.77
2 336.35
2 309.66
2 278.53
2 261.19
2 259.40
2 253.24
2 226.05
2 202.17
2 196.83
2 187.37
2 170.74
2 162.86
2 161.02
2 155.79
2 153.81
2 148.56
2 143.73
2 133.04
2 130.98
2 119.09
2 109.37
2 100.30
2 097.78
2 082.51
2 071.55
2 070.85
2 070.11
2 051.70
2 041.82
2 038.45
2 027.20
2 011.25
1 995.75
1 991.13
1 985.73
1 980.13
1 954.94
1 935.27
1 925.94
1 911.66
1 896.56
1 890.76
1 885.78
1 871.70
1 865.16
1 860.18
1 857.88
1 856.77
1 840.56
1 832.26
1 792.55
1 785.99
1 785.91
1 785.56
1 782.98
1 767.82
1 749.45
1 745.84
1 745.16
1 727.64
1 721.74
1 714.71
1 714.37
1 709.31
1 698.33
1 688.57
1 675.54
1 675.30
1 669.35
1 665.59
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
MALEK
LONGAUER
POLJAK
NAGY
ÒACHAJ
ŽILOVEC
UŽÍK
MALEÈKA
PILNÝ
MALÍK
BAUR
BOLLINGER
BRÁZDIL
MATUŠÈIN
MALATINO
SULIK
KOVÁÈ
MIKULÁŠTÍK
MAYER
ŠVANÈARA
KLIMASZEWSKI
DROZDEK
KARAS
BAHOREC
GAŠPIERIK
VRTIŠ
HORNYCH
KRALIK
PROKOP
JURDÍK
HANULIAK
SOLIN
MRÚZ
SVORADA
HLOUSEK
ŠVERCEL
HIRNER
HROMÁDKA
KRZYŒKO
PATÁK
BOROVSKÝ
MURGAŠ
KUBIŠ
ÈUNDERLÍK
BEM
ODOR
SANTA
VALJASEK
GAŠPEREC
MARTINEK
ŠVEC
KANTOR
CHODELKA
JAKEŠ
KOTLABA
KALICKY
CEPKA
VARGA
ŠTEFAÒÁK
GÁBOR
TLUMAÈ
HÁRONÍK
RIGLER
DUCHOÒ
KOLES
BORIK
JURSA
ROVDER
DINKA
ALLINA
MAGULA
Strana: 3
Martin
Jozef
Michal
Robert
Tomáš
Daniel
Martin
Ivan
¼uboš
Michal
Slavomir
Andreas
Jiøí
Peter
Gaetano
Samuel
Ján
Petr
Martin
Michal
£ukasz
Rafa³
Daniel
Peter
Lukaš
Peter
Véna
Roman
Michal
Filip
Martin
Marek
Jozef
Jaroslav
Martin
Jozef
Viliam
Matej
Bartosz
Kamil
Lukáš
Marián
Tomáš
Róbert
Grzegorz
Csaba
Marek
Damian
Zdeno
Tomáš
Juraj
Michal
Michal
Leoš
Radim
Andrej
Tomáš
Richard
Igor
Michal
Ján
Martin
Marek
Dalibor
Marek
David
Andrej
Peter
Michal
Jan
Richard
1978
1983
1982
1977
1995
1976
1992
1988
1988
1989
1980
1981
1988
1984
1976
1985
1986
1981
1977
1984
1989
1988
1979
1981
1995
1989
1978
1990
1978
1987
1990
1989
1978
1982
1983
1976
1987
1981
1987
1976
1988
1986
1984
1983
1993
1980
1987
1980
1980
1980
1980
1982
1989
1981
1975
1986
1982
1979
1984
1982
1975
1985
1977
1989
1983
1994
1976
1980
1978
1979
1987
brezova pod bradlom
Finanèné Centrum Team
Malokarpatské kvarteto
Aussie Team
prešov
Finanèné Centrum Team
ARIOS Sportakus Cycling Team
Myjava
Dohòany
Nilfisk ALTO
trek mountainbiker
BT Sazovice
Košeca
Kuchyna
štále
Bike team Police
RC Kreuzer
Nemšová
Mitutoyo DEMA PWR Team
Mitutoyo DEMA PWR Team
KAKTUS BIKE- TEAM Bratislava
Topo¾èany
Divina Racing Team
Kupkolo.cz - mtbtrilogy.cz
sam za seba
ELEVEN RUBENA TEST TEAM
POVAŽSKÁ BYSTRICA
Terchová
CK Krivoklat
prešov
PÚCHOV
961.71
0.00
726.47
693.59
731.34
779.83
794.65
808.54
734.34
784.94
808.93
821.70
794.26
774.21
821.53
920.39
917.88
860.18
840.78
818.62
878.55
1 600.00
1 594.01
1 589.06
789.64
622.50
819.74
798.82
963.91
704.04
701.28
760.53
882.22
883.19
1 568.84
838.78
718.72
1 553.71
1 550.89
866.00
715.49
712.57
681.98
824.45
692.32
840.93
492.31
805.06
661.86
479.67
676.18
699.31
780.06
682.99
837.87
0.00 1 539.54
1 516.37
817.54
1 504.83
513.04
1 479.99
787.22
1 469.93
CK MErida Bystrica
650.32
683.59
Mitutoyo DEMA PWR Team
Bike Team Sazovice
KOŠICE
CK po robote BB
Witzenmann Vlkanová
Mitutoyo DEMA PWR Team
PCCC
Trenèín
Martin
Štiavnik 1040
MTBiker.sk
POVAŽSKÁ BYSTRICA
Cyklo Slovakia Bratislava
Brezany
Bike team Police
CZECH OUTDOOR CLUB
Kalach
Cyklisti Trnava
OMSOB Jelenec
CYKLOVÒA - Stará ¼ubovòa
Cykloteam Lavína
CHILLIS BIKE
POVAŽSKÁ BYSTRICA
1 460.85
1 458.92
628.67
0.00
1 418.07
750.05
619.57
498.23
663.58
787.83
904.96
699.81
611.10
635.58
686.71
771.86
675.92
734.95
663.28
691.77
663.56
690.40
637.04
712.10
746.61
597.91
1 387.68
699.68
1 362.80
1 354.98
1 351.34
1 344.57
1 343.98
714.85
662.01
632.58
680.00
627.74
709.60
1 331.38
672.84
655.86
568.91
PROefekt
Buèany
826.50
649.79
654.11
1 429.60
1 418.23
796.24
790.60
Can you make it
ŠA¼A
Èeklis
CYKLO SPIŠ
817.57
779.96
679.86
579.97
741.47
629.83
728.16
1 655.30
1 651.73
1 644.35
1 640.01
1 635.43
1 627.16
1 612.89
1 606.64
1 603.19
1 600.00
1 595.74
1 594.01
1 589.06
1 588.46
1 586.41
1 586.26
1 584.47
1 580.27
1 568.84
1 557.50
1 553.71
1 550.89
1 550.44
1 547.98
1 539.94
1 539.54
1 516.37
1 509.86
1 504.83
1 502.79
1 485.02
1 481.24
1 479.99
1 479.37
1 470.21
1 469.93
1 467.89
1 463.55
1 460.85
1 458.92
1 455.17
1 446.03
1 444.71
1 429.60
1 418.23
1 418.07
1 413.63
1 407.40
1 403.19
1 387.68
1 386.52
1 382.96
1 375.60
1 370.53
1 362.80
1 355.05
1 354.98
1 353.96
1 351.34
1 349.14
1 344.57
1 344.52
1 343.98
1 342.59
1 342.18
1 342.01
1 331.38
1 328.70
1 310.38
1 309.69
1 308.13
195 KACZMARCZYK
HARING
FOJTÍK
198 PALÈÁK
199 ŠKOPEK
200 OSTROCHOVSKÝ
201 HANDZO
202 ZAVACKÝ
203 ROVNÝ
204 MICHALEC
205 ŠÍBL
206 HAUSER
207 FARBIAK
208 SEIDL
209 FAJT
210 VIŠÒOVSKÝ
211 KECHRT
212 HYNEÈEK
213 JURÁK
214 STRAPEK
215 PAW£OWSKI
216 RANDA
217 MELIŠ
218 PILKA
219 KONOPKA
220 LAMI
221 HORVÁTH
222 SCHNEIDGEN
223 GAŠPIERIK
224 KUCHTA
225 GLADIŠ
226 KUBIK
227 BARTOŠ
228 VANÈO
229 REZNIK
230 PULLMANN
231 SAMOHÝL
232 SIVÁK
233 TABAK
234 KVAK
235 ŠPROCHA
236 PFAFFL
237 HYNEÈEK
238 KASMAN
239 KOPERNIECH
240 KUZMA
241 VIRAVEC
242 LEGNAVSKÝ
243 WINKLER
244 FIŠERA
245 HEGLAS
246 NOVÁK
247 HAITL
248 SLINTÁK
249 KOTOUÈ
250 FRANCISTY
251 BRATKO
252 CIBULKA
253 LAJSTRÍK
254 DZIEDZIC
255 CHVÁLA
256 GOSSANYI
257 PODIVINSKÝ
258 BOROVSKÝ
259 KOVALÍK
260 KATUMINEC
261 ILENÈÍK
262 ŠEDÍK
263 JÁNOŠ
264 HEÈKO
265 VALÁŠEK
Strana: 4
Patryk
Martin
Ondøej
Jozef
Martin
Michal
Martin
Daniel
Rastislav
Kubo
Radoslav
Tomáš
Miroslav
Daniel
Milan
Tomaš
Tomáš
Michal
Václav
Peter
Wojciech
Stanislav
Marcel
Matej
Lubomír
František
Boris
Peter
Michal
Ivan
Tomáš
Pavol
Emanuel
Jakub
Sándor
Peter
Milan
Pavol
Andrej
Martin
Jozef
Stefan
Roman
Peter
Martin
Branislav
Pavol
Tomáš
Jan
Ondøej
Jozef
Ján
František
Michal
Richard
Štefan
Peter
Ján
Branislav
Kamil
Jakub
Ondrej
Richard
Róbert
Miroslav
Milan
Radoslav
Martin
Pavol
Martin
Lukáš
1991
1986
1977
1987
1986
1987
1985
1990
1990
1979
1980
1982
1983
1986
1977
1993
1981
1987
1975
1985
1991
1987
1978
1983
1981
1993
1978
1985
1982
1975
1985
1980
1986
1994
1983
1984
1976
1981
1979
1975
1990
1980
1975
1982
1981
1984
1988
1975
1977
1990
1975
1976
1984
1977
1976
1979
1986
1988
1977
1988
1994
1977
1988
1986
1975
1978
1977
1981
1984
1987
1989
Mitutoyo DEMA PWR Team
CK Banská Bystrica
OBR Drásal
CK Banska Bystrica
Kaktus Bike Team
POVAŽSKÁ BYSTRICA
1 300.00
1 300.00
1 300.00
1 290.39
0.00
628.83
606.00
1 290.21
660.57
680.55
1 284.44
Spišská Nová Ves
Velocity
4EVER Cyklobulis
ProSport Team Košice
VG Bike Team
Gavalieri
Eurofoam Team
PROefekt team
Pells Team
Superior Rubena Team
JUVACYKLO
Bánovce nad Bebravou
Mitutoyo DEMA PWR Team
1 275.38
1 275.31
1 272.58
1 265.62
473.62
1 259.81
1 257.03
1 255.69
1 252.21
1 249.57
588.47
653.21
1 235.52
602.81
590.10
Cycling Academy
ArkoBici
JUMP SPORT KLUB Košice
Dema Racing Team
CK MTB Topo¾èany
outsiters Novatec
BIKESTYLE.CZ
AMENITY - EXTREM SPORT TEAM
VAKELES
MTB MLYNKY
GO! Galaxy Hranice
CK Koloseo
Family Fran club
Ve¾ká Lehota
Lipt. Štiavnica
Kalas Racing Team Nitrianske Prav
Mitutoyo DEMA PWR Team
SK EDITH
Noha nohu mine
640.86
1 216.74
1 216.54
1 212.77
GO! Galaxy Hranice
POVAŽSKÁ BYSTRICA
RC Kreuzer Bad Vöslau
Amenity-Extrem Sport Team
Rajec
Dexter Cycling
Belasiiii
629.78
1 228.49
1 223.11
436.50
CK Banská Bystrica
PCCC
Spinning Trnava
Continental Sport Team
Triatlon Team Nereus Žilina
Rajec
789.38
1 260.51
775.88
1 208.25
1 203.12
1 201.47
1 201.03
1 198.65
1 198.00
1 197.27
1 196.27
1 195.93
610.81
584.36
479.56
649.97
544.73
715.20
1 190.14
1 189.86
1 189.17
1 186.82
557.04
629.06
576.26
609.73
1 173.35
1 172.51
1 172.47
1 165.83
0.00
1 165.78
1 165.62
1 161.75
1 156.72
555.05
601.31
1 148.37
0.00
569.99
1 146.09
575.27
1 141.29
1 139.99
1 135.15
1 133.36
KOŠICE
BUFF
MTV tím
CYKLOmax - Poprad
Automax Team
ZO SZCH Jablonové
POVAŽSKÁ BYSTRICA
429.83
700.97
1 129.60
545.27
583.03
1 127.57
526.36
600.52
1 121.84
1 121.76
524.41
597.14
1 300.00
1 300.00
1 300.00
1 290.39
1 290.21
1 289.40
1 286.55
1 284.44
1 275.38
1 275.31
1 272.58
1 265.62
1 263.00
1 260.51
1 259.81
1 257.03
1 255.69
1 252.21
1 249.57
1 241.68
1 235.52
1 232.59
1 230.96
1 228.49
1 223.11
1 216.74
1 216.54
1 212.77
1 212.38
1 208.25
1 203.12
1 201.47
1 201.03
1 198.65
1 198.00
1 197.27
1 196.27
1 195.93
1 195.17
1 194.76
1 194.70
1 190.14
1 189.86
1 189.17
1 186.82
1 186.10
1 185.99
1 173.35
1 172.51
1 172.47
1 165.83
1 165.78
1 165.62
1 161.75
1 156.72
1 156.36
1 148.37
1 146.09
1 145.26
1 141.29
1 139.99
1 135.15
1 133.36
1 130.80
1 129.60
1 128.30
1 127.57
1 126.88
1 121.84
1 121.76
1 121.55
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
CINTULA
PEZA
STRUHAR
VYHONSKÝ
MRÁZ
KOPERNIECH
BALEJA
ÏURATNÝ
JANKOVIÈ
VAVROŠEK
GASZNER
BÁLENT
JAS
VAŠKOVIÈ
HEFTY
KUCERA
TROJAN
KOTLABA
KRÈMA
FARKAŠ
UNGER
TYRPÁK
KOBLIHA
BARTOÒ
MARTON
ÈERNÝ
G£ÓD
DANÍŠEK
DURILLA
LUCA
MATTA
SYKORA
LEHOTSKÝ
JASTRÁB
DOBIAŠ
CVÍÈELA
DUCHOSLAV
VARGA
HARŠANY
ŠIMKULÁK
TRSAN
KUZMA
ÈAHOJ
ŠINDELÁØ
PILIP
POGÁNY
DRIENIK
KMETONY
BEBCAK
UMLAUS
PREO
HIMIÈ
VINCE
HAMAN
ÏUROVÈÍK
MARUŠIN
VYSKOÈIL
SISTIK
RIGER
FOJTÍK
BRZU¼A
HUDEC
KRIŠKA
TURAN
ZBUÒÁK
UHER
BELAS
HORVÁTH
KARAS
NOGOWCZYK
ŠTVRTECKÝ
Strana: 5
Lukáš
Jan
Radovan
Martin
Maroš
Marcel
Michal
Pavol
Rastislav
Cyril
Gábor László
Michal
Martin
Viktor
Ján
Alexander
Marek
Drahomír
Michal
Aleš
Peter
Maroš
Ondøej
Peter
Norbert
Marek
£ukasz
Tomáš
Dávid
Gabriel
Drahomir
Michal
Tomáš
¼ubomír
Pavol
Martin
Otto
Ján
Anton
Ján
Alan
Richard
Branislav
Martin
Martin
Tomáš
Michal
Branislav
Martin
Jiøí
Martin
Lukáš
Gabriel
Martin
Juraj
Michal
Jakub
Marián
Marek
Jan
Andrej
Ján
Rastislav
Dominik
František
Matúš
Martin
Ondrej
Juraj
Rafal
Jaroslav
1991
1984
1981
1991
1975
1983
1980
1981
1980
1977
1978
1983
1976
1981
1977
1987
1989
1988
1988
1975
1978
1987
1986
1976
1979
1991
1990
1989
1982
1977
1977
1981
1984
1978
1984
1994
1976
1981
1977
1976
1994
1982
1978
1983
1984
1988
1980
1978
1980
1994
1976
1992
1978
1984
1984
1981
1986
1975
1994
1988
1979
1979
1983
1983
1981
1982
1977
1981
1985
1980
1981
1 116.25
Cyklosport Chropyne
BRC
Cykloklub IRIS Prešov
bike and run team
Poprad
Cyklocentrum PLUS
bike - run team
BUDAPEST
www.spoma.sk
Povazska Bystrica
ŽILINA
Èierni Medvedi
cyk(l)osi
KOŠICE
CZECH OUTDOOR CLUB
OD MORAVA Holesov
1 115.52
470.96
564.12
534.68
499.87
640.16
1 108.67
1 107.59
1 107.55
540.16
569.25
602.08
1 100.38
1 097.79
1 097.01
599.09
519.57
497.67
576.79
1 093.41
1 092.79
1 089.06
1 088.19
1 083.60
1 081.80
Košecké Podhradie
KOŠICE
CykloTrénink.com
Arios-Sportakus CYCLING TEAM
Humenné
Poprad
MTB MOSIR DUKLA
1 079.73
1 077.26
1 076.82
1 076.39
0.00
1 073.49
1 071.91
1 070.12
1 069.76
NO-TAK bike team Stropkov
AS BIKE ALPINE ARAD 669
Alfa vlci Ttrhoviste
1 069.10
1 068.13
1 065.04
1 064.37
Levoèa
Trenèín
Dema Racing Team
Bystricka kujeba
MKSK Modra
KOMPAVA H-TRIATHLON TEAM
Spišská Belá
1 063.12
1 063.02
1 061.66
1 057.06
472.31
577.86
1 048.67
1 046.62
1 044.48
1 043.45
HK Manín
MTB Chrudim
Red Bull REKOMONT REACING TE
BRC
KPŠ Lúky
ŠK Pažo
HCK JAMES Púchov
1 035.03
1 034.98
1 034.46
382.70
487.13
651.37
543.64
1 029.91
1 026.66
1 019.85
1 016.55
1 015.06
Bratislava
Cykloklub IRIS Prešov
KOŠICE
SUPERIOR RIDERS
1 007.80
1 004.92
1 000.00
998.93
995.40
PublicDisplays.sk
Lednické kone-Bytèa
Symbio+ Cannondale
MTB Pohronie
994.23
511.40
989.78
989.08
986.27
985.16
984.98
CK OUTSITERZ NOVATEC BRATIS
Bikepoint
TRAX Pezinok
Kaktus Bike Team Bratislava
PROefekt team
ZVL Kreidler Sportiva
Dema Racing Team
983.33
975.46
0.00
974.90
974.67
972.30
970.66
969.82
967.78
479.09
1 116.25
1 115.52
1 111.12
1 108.67
1 107.59
1 107.55
1 104.28
1 103.93
1 101.95
1 100.38
1 097.79
1 097.01
1 096.76
1 096.36
1 093.41
1 092.79
1 089.06
1 088.19
1 083.60
1 081.80
1 079.73
1 077.26
1 076.82
1 076.39
1 073.49
1 071.91
1 070.12
1 069.76
1 069.10
1 068.13
1 065.04
1 064.37
1 063.12
1 063.02
1 061.66
1 057.06
1 050.17
1 048.67
1 046.62
1 044.48
1 043.45
1 035.03
1 034.98
1 034.46
1 034.07
1 030.77
1 029.91
1 026.66
1 019.85
1 016.55
1 015.06
1 007.80
1 004.92
1 000.00
998.93
995.40
994.23
990.49
989.78
989.08
986.27
985.16
984.98
983.33
975.46
974.90
974.67
972.30
970.66
969.82
967.78
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
399
400
401
402
403
404
405
406
407
MALIŠKA
POLGÁR
GLAJZA
ANDRÁŠ
MICHÁLEK
ZHDANOVYCH
SLIVANSKÝ
JANOUŠEK
FÁBRY
MORAVÈÍK
KOCIÁN
ZACHAR
FIŠER
MATOVÈÍK
GREŠO
BOHUNÈÁK
STREZENICKÝ
SOTÁK
GRUDZIEÑ
FUÈEK
KUÈERA
CSANK
MAJLING
CIRJÁK
ŠTEFÁNIK
TRAUTENBERGER
FARKAŠ
FENDEK
DREISIG
GREGUŠ
HOLEÈEK
PIŠKA
ŽEMBA
MRAVEC
DUTKO
VOŠKA
KOVÁÈ
JURIGA
ŠLAPÁK
POPITY
DRGA
SIEGL
ŠTEVÈEK
LUCAN
VOJTÍŠEK
BENKO
FOLTA
KRIŠTÍN
PAULECH
MAJERNÍK
SEMIZOROV
ÛBERALL
NEHÉZ
MATOUŠEK
KIDORA
FOLTÝN
UNGER
MARTANCIK
ŠULÁK
DEBNÁRIK
MARTINKO
NOVAK
PÒAÈEK
CVIÈEK
REHO
ÈURJAK
CISÍK
BARAN
CIBULA
JAKUBÈÍK
BOLEÈEK
Strana: 6
Rudolf
Marek
Ondrej
Bystrík
Miroslav
Oleksiy
Miloš
Michal
Peter
Matej
Robert
Andrej
Petr
Július
Juraj
Michal
Lukáš
Martin
Krzysztof
Branislav
Daniel
Zsolt
Tomáš
Michal
Jozef
Michal
Miroslav
Juraj
Marek
Peter
Jaroslav
Marek
Dávid
Tomáš
Tomáš
Marek
Ján
Milan
Viktor
Sebastian
Daniel
Franz
Tomáš
Miroslav
Peter
Tomáš
Peter
Matej
Marek
Juraj
Igor
Dan
Radovan
Peter
Jan
Michal
Jürgen
Pavol
Roman
Jozef
Daniel
Michal
Michal
¼ubomír
Peter
Matúš
Jaroslav
Samuel
Ondrej
Tomáš
Patrik
1982
1982
1994
1977
1986
1976
1980
1980
1976
1992
1988
1977
1977
1977
1989
1984
1984
1979
1976
1995
1987
1976
1985
1986
1980
1980
1979
1983
1987
1978
1979
1976
1981
1989
1988
1978
1978
1987
1987
1982
1992
1975
1990
1977
1978
1983
1985
1990
1984
1975
1975
1988
1994
1983
1981
1989
1981
1980
1980
1991
1994
1983
1982
1983
1984
1991
1979
1988
1995
1981
1995
Športservis Team Bratislava
MT Bikers Pohronie
STEEVENS ZNOJMO
CK Energia Svit
Financne centrum team
Banzaj-ra
IngSteel Car TV Racing Team
SUPERIOR RIDERS
Dolomitybike Nitra
Finanèné Centrum Team
Godzilla bike shop
966.96
963.01
962.89
961.57
959.22
0.00
958.96
958.69
956.64
954.73
0.00
953.89
950.02
949.04
948.26
CK SLovkolex
BLEJZER.SK
948.20
948.02
944.48
941.01
937.83
TRAX MODRA
MOKATE LOYD
bikepoint.sk
Kaktus Bike Team Bratislava
Eger MTB
Tlmace
UNIJUNIOR BIKE TEAM POPRAD
CK Epic Dohòany
Bike Klub Lipa
Pro Sport Team Košice
936.91
936.88
930.01
0.00
928.82
927.99
927.17
927.12
926.35
925.77
925.20
KOŠICE
OZ Bajkom k tajchom
Canyoning
marohc
adz-fly-club Sabinov
Divina Racing Team
923.29
921.52
916.52
916.15
914.44
913.12
402.31
510.51
908.79
JK TEAM Zvolen
908.33
907.64
KOŠICE
Ride4Fun
Finanèné Centrum Team
Tri Team Musketiere
Já, Já, jenom Já
MTB Harmony
CLIMBERG sport team Trenèín
VELOSVET
ARIOS Sportakus Cycling Team
ProCycling Dexter
mobilny-maser.sk
Velocity
Velocity
MTB Ondøejník
906.73
906.17
905.88
905.72
900.23
899.38
121.20
894.56
773.65
892.13
891.86
891.79
888.96
888.94
887.43
886.40
885.21
885.17
884.96
884.46
Moebelix
Bratislava Region Tourism
SPORTAKUS CYCLIG TEAM
883.27
881.19
Cyklo Team Levice
Vyšný Kubín
UNKASR bike-team
880.93
879.81
879.81
878.18
877.98
Lietava
877.17
876.52
Finanèné Centrum Team
JMB
PEZINOK
CYKLOMANIA.SK RIDERS
CK Muránska Dlhá Lúka
0.00
875.62
875.13
874.19
874.11
873.26
966.96
963.01
962.89
961.57
959.22
958.96
958.69
956.64
954.73
953.89
950.02
949.04
948.26
948.20
948.02
944.48
941.01
937.83
936.91
936.88
930.01
928.82
927.99
927.17
927.12
926.35
925.77
925.20
923.29
921.52
916.52
916.15
914.44
913.12
912.82
908.79
908.33
907.64
906.73
906.17
905.88
905.72
900.23
899.38
894.85
894.56
892.13
891.86
891.79
888.96
888.94
887.43
886.40
885.21
885.17
884.96
884.46
883.27
881.19
880.93
879.81
879.81
878.18
877.98
877.17
876.52
875.62
875.13
874.19
874.11
873.26
408
409
410
411
412
413
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
BARTSCH
ŠKVARIDLO
ÈIPKA
PLAULT
KRŠKO
LANGPAUL
GLÙZA
SLADOK
BALCIAR
PUHA
GALOVICH
MOLNÁR
PÁNEK
BAJZA
POMPURA
FÜZEK
DAXNER
MATYÁŠ
PODPERA
ŠTEFANÈA
FECKO
ŽÍDEK
MOHILA
PEŠKO
PAPÁNEK
MIŽANIN
VANKO
JURÍK
KIMLIÈKA
TÓTH
SENKO
SZENYAN
FILÍPEK
PODOBINSKÝ
OLEJÁR
VISZLAI
MELKNER
HEINRICH
MAUSER
SCHRAMM
ŽIVÈÁK
NAGL
PELZER
RYBAK
CASTRILLO
MALAÁK
MIŽANIN
HALADA
HELBICH
BOGDALÍK
BARTOŠ
PITTNER
FÁREK
KRIZAN
ÈAPUCHA
KOØENEK
ŠPANIHE¼
FAPŠO
DOLNÍK
MARCINÈIN
BARNA
BLAHÚT
IVANÈÍK
REKENEI
OBOÒA
MASNÝ
HÁJEK
HANUS
RYDZI
DITHALM
BRODNAN
Strana: 7
Dušan
Davorin
Dušan
Jean-Roman
Ondrej
Richard
Roman
Lubo
Filip
Andrej
Peter
Radovan
Pavel
Martin
Tomáš
Martin
Jakub
Marek
Tomas
Richard
Palo
Pavol
Tomáš
Michal
Ladislav
Marek
Marcel
Ján
Michal
Martin
Martin
Ivan
Petr
Miroslav
Martin
Martin
Martin
Jozef
Stefan
Johaness
Peter
Edi
Lenzi
Roland
Pedro
Marek
Ján
Peter
Miroslav
Boris
Róbert
Ladislav
Pavel
Erik
Jozef
Ján
Matej
Lukáš
Michal
Juraj
Jozef
Tomáš
Ján
Lukáš
Martin
Martin
Jiøí
Martin
Martin
Milan
Michal
1990
1979
1984
1985
1981
1977
1978
1977
1991
1976
1975
1976
1976
1977
1983
1975
1989
1985
1986
1981
1976
1984
1980
1986
1988
1981
1981
1989
1984
1991
1990
1986
1984
1978
1979
1991
1981
1982
1990
1977
1984
1975
1975
1975
1991
1986
1976
1975
1981
1975
1984
1985
1987
1975
1979
1980
1981
1981
1994
1976
1979
1982
1995
1988
1980
1986
1988
1987
1981
1976
1984
447.01
424.42
870.76
ŠKP Štrbské Pleso
TJ Dynamo Príbovce
Tvrdá Horská Cyklistika
Tvrdá Horská Cyklistika
Kaktus Bike Team Bratislava
CK UNICOM ZVOLEN
Velocity
VG Bike Team
MONA Vyšní Lhoty
Bradlo Bike Brezova
Lamaè 3KA
Füzo Team
TRIAX
CK BIKE-SPORT Nová Dubnica
HŠK Lift Trenèín
869.69
869.11
868.37
868.29
868.29
867.13
866.82
0.00
865.98
863.30
860.03
858.58
858.31
856.80
856.18
855.97
0.00
854.22
854.66
852.93
852.89
BIKESTYLE
TIR Mastodont
Predmier
Vyšná Šebastová
IngSteel Car TV Racing Team - VG
CK Machulince
ELEKTROINŠTALA
431.19
485.09
851.70
851.41
419.14
365.18
849.43
849.03
848.20
847.19
847.08
prešov
Skalica
Kyjov
Svit
Poprad
846.86
844.14
843.28
842.98
842.44
842.22
840.41
839.14
839.10
838.43
Skeleton Bike Team
WiDE OPEN RACING
Tri Team Musketiere
Turèianske Teplice
Tri Team Neudorf
Tri Team Neudorf
Tri Team Neudorf
Outsiterz cycling team
KOŠICE
Vyšná Šebastová
Riders
IN BIKE Topo¾èany
838.26
835.85
835.85
835.83
834.46
834.33
834.13
449.21
414.03
Rosenheim
Orange
VSK Vsetín
MTB Team Limbach
Ambiciózne Hoväda
POVAŽSKÁ BYSTRICA
mamrdmtb
BSP Bikers
CK VEDORA
Spinnig Trnava Team
Svit
MT Slovakia Racing Team
LIKVIDAS
417.63
823.70
821.91
821.08
819.90
818.45
375.67
442.09
816.99
816.36
815.98
815.85
815.69
813.79
813.57
813.44
0.00
813.26
812.92
Velosprint Team
CK Koliesko Stupava
Poluvsie
833.58
833.41
383.49
811.17
810.71
810.12
809.08
871.43
870.76
869.69
869.11
868.37
868.29
868.29
867.13
866.82
865.98
863.30
860.03
858.58
858.31
856.80
856.18
855.97
854.66
854.22
852.93
852.89
851.70
851.41
850.33
850.27
849.43
849.03
848.20
847.19
847.08
846.86
844.14
843.28
842.98
842.44
842.22
840.41
839.14
839.10
838.43
838.26
835.85
835.85
835.83
834.46
834.33
834.13
833.58
833.41
832.70
831.66
823.70
821.91
821.08
819.90
818.45
817.76
816.99
816.36
815.98
815.85
815.69
813.79
813.57
813.44
813.26
812.92
811.17
810.71
810.12
809.08
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
GARDLO
KRAJÈI
VAVRÚŠ
ZUŠÈÁK
BRISUDA
LORINÈÍK
GÁLIK
ÜBERALL
DIEŠKA
BÁNOVSKÝ
MARYAÑSKI
BISTÁK
Danko
LABUDÍK
MIKULA
HALÁSZ
BACKA
SLOVÁK
FUÈEK
FÜLÖP
ZÁLESKY
LINDA
ILÈIN
SLADOK
MIKLIAN
ÈIŽNÁR
HLUŠEK
TOMANÍK
MIŠO
KAMENICKY
NÉMETH
SMETANA
BOROS
KOVÁCS
GABRIŠ
JURÍNYI
TRŠKO
FRANCAN
ÈARSKÝ
DZURIK
GLADIÈ
RIÈÁNY
MUDRA
ANTONI
ZAKHAR
KONTRA
RADOCHA
NEDELKA
MICHALOVIÈ
ŠTEFKOVIÈ
OTERO
BOBULA
HRÁÈEK
KUBIÈKA
LEGÁT
MULLNER
BURÁNSKY
HOFERICA
LEHOCKÝ
PÁPAY
POPITY
LITVAJ
FABRY
SAMOL
NOVOTNÝ
ANTOL
SEÈ
TUŽINÈIN
JANÍÈEK
ŠTROF
JUSTINIÈ
Strana: 8
Bruno
Martin
Lukáš
František
Tomáš
Dušan
Lukáš
Roman
Michal
Martin
Krzysztof
Štefan
Juraj
Miroslav
Peter
Štefan
Marián
Rastislav
Michal
Ladislav
Vladimir
Václav
Jaroslav
Lubomir
Martin
Pavol
Martin
Peter
Pavol
Rastislav
Viliam
Luboš
Pavol
Péter
Juraj
Marián
Andrej
Ladislav
Branislav
Rastislav
Lukáš
Ján
Peter
Martin
Ronald
Marek
Lukáš
Ján
Igor
Borislav
Daniel
Branislav
Matej
Tibor
Marek
Bernhard
Marián
Peter
Richard
Andrej
Flavius
Martin
Ján
Daniel
Pavol
Miroslav
Vladimír
Peter
Jaroslav
Ivo
Tomáš
1985
1989
1984
1989
1979
1979
1988
1982
1988
1983
1983
1975
1976
1982
1980
1990
1984
1978
1990
1982
1980
1975
1995
1977
1985
1987
1976
1982
1985
1976
1975
1979
1982
1980
1984
1988
1980
1976
1976
1988
1992
1979
1986
1995
1990
1988
1986
1978
1979
1978
1975
1989
1988
1975
1987
1977
1982
1983
1979
1987
1976
1975
1979
1983
1975
1982
1986
1982
1977
1975
1991
Besne makaky
808.97
808.55
807.37
806.47
DELL
Ambiciózne Hoväda
Velosprint Nitra
MTB Ondøejník
Liptov Running beasts
CK Retiazka
AZS AWF Silesia Racing
806.40
805.54
804.93
803.92
803.60
803.37
802.16
801.39
801.11
Manín PB
MT Slovakia Racing Team
Hnoje
801.05
800.81
800.21
798.84
MTB Koleèko
Divina Racing
798.41
797.85
797.81
797.67
794.77
Poprad
Kaktus BikeTeam Bratislava
TJ Dynamo DK
Catch Me If You Can
794.64
793.32
792.67
788.15
787.65
NORTHUGcycling
Kofola Team
786.68
786.61
785.17
785.07
Strelene airbagy-Hells Krigels Bike
784.95
784.25
Bianchi Forza Racing Team
783.53
782.69
Poprad
Finanèné Centrum Team
Sabinov
ŠKODA Bike Team
Dúbrava
BIKE KLUB LIPAny
Studienka
O.S.N.
CK Energia Svit
781.97
781.76
0.00
781.59
781.00
780.24
778.71
778.67
777.76
777.62
776.86
OCK Kredenc
775.14
774.86
774.52
Skeleton Bike Team
IN BIKE Topo¾èany
773.91
773.32
772.44
CK Energia Svit
C.K. PIKO-Bike
NO-TAK bike team Stropkov
771.33
770.92
769.52
769.10
Tri Team Musketiere
MT Bikers Pohronie - Zvolen
Catch me if you can 8-)
Popity Power
768.63
768.55
768.05
767.52
764.03
763.97
763.93
763.87
AK Samol
CSB
763.63
763.14
763.09
762.16
760.85
759.64
757.38
Nášlaplý Bajk
754.74
808.97
808.55
807.37
806.47
806.40
805.54
804.93
803.92
803.60
803.37
802.16
801.39
801.11
801.05
800.81
800.21
798.84
798.41
797.85
797.81
797.67
794.77
794.64
793.32
792.67
788.15
787.65
786.68
786.61
785.17
785.07
784.95
784.25
783.53
782.69
781.97
781.76
781.59
781.00
780.24
778.71
778.67
777.76
777.62
776.86
775.14
774.86
774.52
773.91
773.32
772.44
771.33
770.92
769.52
769.10
768.63
768.55
768.05
767.52
764.03
763.97
763.93
763.87
763.63
763.14
763.09
762.16
760.85
759.64
757.38
754.74
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
LAŠAN
LUCHAVA
ŠEBO
ÏURKOVSKÝ
OBERTA
NOVÁK
GLEVAÒÁK
ÈERNICA
CMOREJ
JANEÈEK
HOŠEK
GUMENICKÝ
MATÚŠKA
KUKA
SLÍŽIK
PECHAL
PAGÁÈ
RENDEK
MALÝ
Daniel
ULLER
DINKA
ŽÁÈIK
ŠÈÍPA
CHLIPALA
BULKO
SAGULA
MIŠUTA
HRUŠKA
KIESL
KOLAØÍK
ÈIŽMÁR
VYKYSALY
ŠTEFANEC
VYSKOÈIL
VARGA
STANEK
STRÖMPL
MEDVEÏ
OLŠIAK
PORUBSKÝ
KUZMA
KOLÁØ
KOPÈAN
ÏURIŠ
KRKOŠKA
BALIAK
WEINŠTUK
ALEXOVITS
VANDLIK
KOBLIÈEK
MIKULA
CORREIA
MISTRIA
CISÁRIK
BACIK
SEMELA
GALLO
IŠTOK
KERUL
TØUPEK
BOHUNÈÁK
HAJDUK
TOMÍK
KRUŽIC
HARVÁNEK
ÏUREÈKA
MARTINOVIÈ
ŠIMUNEK
KLINOVSKÝ
ŽITNÍK
Strana: 9
Jozef
Andrej
Marek
Michal
Matej
Richard
Maroš
Dominik
Michal
Juraj
Michal
Michal
Marek
Matej
Michal
¼uboš
Juraj
Jakub
Pert
Martin
Miroslav
Martin
Marián
Marián
Martin
Vladimir
Matúš
Branislav
Pavel
Andreas
Jiøí
Martin
Juraj
Branislav
Richard
Attila
Tomáš
Ján
Pavol
Marek
Milan
Július
Michal
Ján
Matej
Radovan
Martin
Róbert
Štefan
Robert
Jakub
Michal
Jorge
¼uboš
Matej
Miro
Kamil
Rastislav
Martin
Miroslav
Pavel
Maroš
Peter
Slavomír
Filip
Martin
Ján
Peter
Marek
Michal
Tomáš
1992
1979
1995
1983
1990
1977
1990
1988
1982
1980
1984
1987
1990
1986
1990
1985
1975
1989
1980
1979
1978
1982
1976
1986
1986
1980
1988
1977
1986
1980
1980
1976
1978
1986
1978
1976
1980
1990
1979
1986
1976
1993
1975
1988
1984
1986
1986
1985
1975
1980
1993
1984
1981
1986
1994
1982
1991
1988
1983
1982
1988
1988
1981
1986
1995
1986
1982
1977
1980
1986
1980
Bike Klub Lipa
753.92
753.56
753.04
DHZ Hradná
752.55
751.30
749.68
Kežmarok
KRUPINA
Hôrka
749.60
749.38
749.19
748.70
748.45
747.50
PROefekt
Poprad
746.99
746.94
746.23
746.01
Cykloteam Lavína
743.85
743.34
743.27
MTB Koleèko
741.71
741.60
741.43
740.75
740.53
Malé Uherce
P+K Racing Team
Poprad
Keraming
MTB Sližári
Fešáci Opava
RC Kreuzer Bad Vöslau
Podhostýnští Vrchaøi
Poprad
Èertovská Jazda
BVS Team
Hasièi Continental
Bianchi Forza Racing Team
espreso
BK Spartak Medzev
BradloBike Brezová
Detvianska Huta
740.45
737.28
737.19
736.99
736.21
735.62
735.39
734.60
733.53
732.78
731.31
729.87
729.58
729.47
728.78
728.69
728.10
Bardejov
Tvrdá Horská Cyklistika
Kofola Team
Platypus Scottík racing
Microstep - HDO
MercedesForum.sk
SAAT sport racing team
Kosice
Kalinovo
ŠK Zniev
728.07
727.83
727.77
727.47
726.62
726.16
725.44
725.33
721.17
720.67
720.12
720.08
717.27
Los Debilos
SLOVAN LUHAÈOVICE
Poprad
PÚCHOV
717.16
715.76
715.13
714.86
0.00
714.74
711.98
711.92
Liptovská Teplièka
711.82
711.51
MTBiker.sk
Stupavar
710.41
710.23
709.91
BANSKÁ BYSTRICA
709.18
708.79
708.71
Seatclubslovakia.com
Divina Racing Team
0.00
706.42
705.29
753.92
753.56
753.04
752.55
751.30
749.68
749.60
749.38
749.19
748.70
748.45
747.50
746.99
746.94
746.23
746.01
743.85
743.34
743.27
741.71
741.60
741.43
740.75
740.53
740.45
737.28
737.19
736.99
736.21
735.62
735.39
734.60
733.53
732.78
731.31
729.87
729.58
729.47
728.78
728.69
728.10
728.07
727.83
727.77
727.47
726.62
726.16
725.44
725.33
721.17
720.67
720.12
720.08
717.27
717.16
715.76
715.13
714.86
714.74
711.98
711.92
711.82
711.51
710.41
710.23
709.91
709.18
708.79
708.71
706.42
705.29
621
622
623
624
625
626
627
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
ÈUNDERLIK
LEHOTSKÝ
BUCHEL
PITTNER
ŠPÁNIK
KOPERDAK
JANŽO
¼AHKÝ
REHÁK
CLEMENTIS
KRAJÍÈEK
HAVIAR
GALBAVY
PALÁÈEK
TUTTER
BADZÍK
HRADISKÝ
SAMUHEL
SIVÁK
HARRISON
SABO
SEDLÁÈEK
HULJAK
MIKO
BRENNER
ŽÁÈEK
DØEVOJÁNEK
FUKS
RIHO
STREÈANSKÝ
BADÁÒ
HALAMA
RENTKA
FLOREK
JANÍK
KRAJÈOVIÈ
NAGY
VALÈEK
MARKECH
¼UPTÁK
GALLÉ
EVARIST
TOMÈÍK
ŠMAHAJ
MAGOC
MLYNAROVIC
IVANÈÍK
DOBOŠ
KALINA
MACKOVIÈ
ZAMIŠKA
POMYKO£
VALENTOVIÈ
SÁMEL
VIKTORIN
MAZOUREK
ZELENAY
ORSULA
ŠRAMKO
SCHMIDT
STAMM
LOKAJ
BAŠISTA
DERMEK
VALUCH
UHRÍN
HAVLAT
ŠPINDOR
HVOREÈNÝ
GAŠPIERIK
HÚDEK
Strana: 10
Michal
Lukáš
Daniel
Lubos
Martin
Marek
Róbert
Marián
Ivan
Michal
Michal
Michal
Peter
Jiøí
Marek
Patrik
Martin
Oliver
Samuel
Jason
Michal
Michal
Marcel
Martin
Josef
Róbert
Jan
Martin
Peter
Daniel
Martin
Lukáš
Martin
Michal
Radomír
David
Patrik
Tomáš
Martin
Michal
Marek
Zuzan
Michal
Stanislav
Dusan
Ladislav
Martin
Michal
Jakub
Michal
Radoslav
£ukasz
Erik
Filip
Marian
František
Lukáš
Miloš
Michal
Gabriel
Stefan
Stanislav
Matej
Milan
Martin
Alexander
Michal
Juraj
Róbert
Peter
Tomáš
1981
1990
1978
1980
1975
1977
1980
1987
1976
1989
1985
1991
1986
1977
1982
1978
1983
1991
1985
1982
1984
1980
1978
1994
1980
1983
1975
1983
1986
1982
1977
1990
1977
1978
1976
1989
1990
1985
1991
1991
1984
1982
1991
1983
1983
1986
1994
1982
1990
1989
1986
1982
1984
1992
1979
1978
1984
1977
1983
1976
1980
1981
1985
1982
1977
1995
1985
1993
1976
1978
1982
704.74
704.32
703.94
703.76
Bratislava
Spišská Nová Ves
Autozeriavy.com
BELUŠA
KŠN Dubnica nad Váhom
VELO SVET Cycling Team Prievidz
RFF Team
MTB Palaèinky
Rožòava
CYKLO SPIŠ
CYKLO SPIŠ
Topolcany
703.03
701.55
700.00
700.00
700.00
700.00
699.82
699.40
698.98
697.44
695.48
694.25
693.57
692.90
692.15
691.90
691.34
691.09
Židlochovice
690.97
690.77
Bikepoint
Tri Team Musketiere
689.96
689.19
687.78
SKP VSETÍN - VALMEZBIKE
CFJ racing
Žiadny Amatér
685.94
684.88
684.34
683.72
682.94
682.47
682.14
Klub športových nadšencov Košec
3athletics Prievidza
A-SPORT PRIEVIDZA
Stupava
679.58
679.16
679.07
678.76
676.09
675.88
675.66
Rybacie hlavy
BANSKÁ BYSTRICA
Kofola Team
675.60
674.93
674.88
673.49
Studienka
Nová Dubnica
Bratislava
Tvrdé MTB
Bežecky Klub Stará ¼ubovòa
673.13
672.22
671.87
671.22
670.15
669.62
667.88
667.69
Levoèa
667.45
666.63
665.63
665.11
664.05
663.01
OREL BOØITOV
Microstep - HDO
ELBA a.s. Kremnica
662.46
661.16
660.51
Spišská Nová Ves
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Beskyd Bike
Team-Natur energie
660.41
660.21
660.20
659.84
659.76
659.49
Kaktus Bike Team Bratislava
n/a
Udièa
659.32
659.25
658.37
704.74
704.32
703.94
703.76
703.03
701.55
700.00
700.00
700.00
700.00
699.82
699.40
698.98
697.44
695.48
694.25
693.57
692.90
692.15
691.90
691.34
691.09
690.97
690.77
689.96
689.19
687.78
685.94
684.88
684.34
683.72
682.94
682.47
682.14
679.58
679.16
679.07
678.76
676.09
675.88
675.66
675.60
674.93
674.88
673.49
673.13
672.22
671.87
671.22
670.15
669.62
667.88
667.69
667.45
666.63
665.63
665.11
664.05
663.01
662.46
661.16
660.51
660.41
660.21
660.20
659.84
659.76
659.49
659.32
659.25
658.37
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
VALENÈÍK
KANKA
HUSÁR
TUYA
ŠALAGA
KUÈERÍK
KARDOŠ
HORÒÁK
BURAN
PROŠEK
BABIŠ
BIKSADSKÝ
GAJDOŠÍK
FOJT
STRELKA
ŠICHTA
MACHYNA
FUKSA
UDVARDY
MASARYK
CELKO
ŠVANDA
MANIAK
SUCHÁN
KALAFUT
TURANSKÝ
LACKOVICH
ROTH
BUCHAN
PAPÁNEK
ROCHOVSKÝ
LETKO
MATLAK
JÁNOŠ
KASMAN
PLÁNAVSKÝ
ŠVIDROÒ
HYBELA
FROLICH
BOANSKÝ
VNUK
CHABADA
DUDA
HANULÍK
KAMENSKÝ
MATALA
RUZINSKÝ
ŠNAJDR
ŠAFÁRIK
BUŠFY
SMITKA
KOŠÁR
JAKŠA
GAŠPARÍK
BAGIN
FUSKO
NOVÁK
GABALEC
ANÈIC
MAJERSKÝ
SLEZÁK
LUKÁÈ
FRAÒO
BDŽOCH
Gabriel
ZUZAN
JELENSKÝ
JELENSKÝ
BADIAR
KETEŠKA
FRÍBORT
Strana: 11
Miroslav
Daniel
Ján
Pablo
Michal
Martin
Michal
¼uboš
Peter
Jaroslav
Adrián
Jaroslav
Miroslav
Zdenìk
Marek
Robert
Ladislav
Ján
Matúš
Peter
Miroslav
Peter
Lukáš
Marián
Michal
Martin
Peter
Martin
Matej
Martin
Miroslav
Marián
Milos
Radovan
Martin
Luboš
Tomáš
Tomáš
Peter
Matej
Jan
Tomáš
Tibor
Ján
Ján
Martin
Martin
Jiøí
Tomáš
Filip
Tomáš
Marcel
Juraj
Lukáš
Stanislav
František
Jiøí
Milan
¼uboš
Marek
Martin
Jakub
Marián
Dominik
David
Evarist
Ján
Juraj
Juraj
Enest
Fábio
1981
1993
1975
1983
1979
1979
1983
1981
1976
1992
1995
1978
1977
1980
1980
1977
1975
1991
1991
1982
1980
1983
1990
1984
1992
1975
1994
1979
1983
1977
1988
1985
1977
1975
1990
1977
1981
1982
1995
1985
1976
1990
1980
1995
1983
1976
1982
1986
1981
1993
1989
1975
1976
1991
1980
1980
1975
1977
1981
1991
1982
1988
1977
1995
1993
1982
1979
1987
1977
1986
1990
Divina Racing Team
ASK Pezinok
CK Energia Svit
0.00
658.04
657.82
657.68
656.08
654.62
653.06
Kofola Team
652.32
Trenèianska Turna
Lifecoaching.sk
NORWIT - CykloMAX Poprad
652.11
651.91
651.78
651.70
651.35
MTB Dlhé Pole
Velmatti
Bánovce nad Bebravou
SPOMART CYCLOTEAM
Podkerepušky
651.05
650.37
650.24
649.36
649.26
648.97
648.90
Wolves Bike Team Lanska
Wolves Bike Team Lanska
Bratislava
MAN - ASS
Rybacie hlavy
Markušovce
Stupavar
Poprad
Bratislava
Bradlobike
Brezno
Košeca
647.07
647.05
646.54
645.97
645.81
645.64
645.08
643.74
643.11
642.47
642.32
640.81
640.69
640.64
640.41
639.72
639.38
CYKLOBY
Kosice
637.87
635.89
635.47
635.35
Tatra Bike Maòa
Dragon Fly
635.12
633.61
Zdochliaci
632.29
632.14
Dúbravy 165
Karosa
631.86
631.74
629.85
SK Valašské Království
628.64
627.98
627.42
627.21
DHZ Hradná
Valèa
Ve¾ka Lomnica
626.84
626.75
624.69
624.23
623.52
623.16
Bears on the bike
622.54
AONE racing team
Poprad
Cyklo Švec
Cycling Fighters
Cyklo Švec
620.93
619.43
619.21
619.09
619.05
618.87
617.38
617.36
616.56
616.54
615.08
udia
Cyklomag
614.51
0.00
613.52
658.04
657.82
657.68
656.08
654.62
653.06
652.32
652.11
651.91
651.78
651.70
651.35
651.05
650.37
650.24
649.36
649.26
648.97
648.90
647.07
647.05
646.54
645.97
645.81
645.64
645.08
643.74
643.11
642.47
642.32
640.81
640.69
640.64
640.41
639.72
639.38
637.87
635.89
635.47
635.35
635.12
633.61
632.29
632.14
631.86
631.74
629.85
628.64
627.98
627.42
627.21
626.84
626.75
624.69
624.23
623.52
623.16
622.54
620.93
619.43
619.21
619.09
619.05
618.87
617.38
617.36
616.56
616.54
615.08
614.51
613.52
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
HORÁK
VRABLIC
HRIC
HUDEC
BELAN
MATLAK
PAVÈO
HRIC
MOJTO
KOTLEBA
HARTL
BLAŠKO
ŠUSTR
PITTNER
DZUPPA
DUŠÍK
FILIPKO
ZUBKA
KRÁSNIK
KOPÈAN
BARANOVIÈ
MAJSTRÍK
KOZÁK
MARUSCAK
KOLNIK
DANIŽEK
PIERCHA£A
DITTRICH
PETERKA
HOUŠ
ZVÌØINA
MARTON
SUCHÁR
ROVAK
BLAZOVSKY
PILÒAN
BURDA
JÁNOŠÍK
ZVONEK
PECHAL
MLÁKAY
OBERT
BREZÁNI
TRŠKO
GROFÈÍK
JADUT
ŠUPEJ
GLUCHMAN
ŽIFÈÁK
FURMANIK
SCHNIERER
SCHNIERER
MOTYKA
ROSINA
ŠTAFFEN
Lietava
ZRÍNI
KOCHAN
RUSIÒÁK
BOÏO
KOLHÁNEK
BAÈÍK
PIKAN
STIPULA
HRABOVSKÝ
VRABLIK
SZABARI
PROŠKOVEC
HOZÁK
PULIS
BILÈÍK
Strana: 12
Michal
Michal
Andrej
Tomáš
Juraj
Marek
Juraj
Miroslav
Jozef
Jozef
Gabriel
Michal
Miroslav
Branislav
Ján
Lukáš
Ondrej
Filip
Vladimír
Marek
Peter
Miroslav
Michal
Jan
Rado
Ján
Jakub
Petr
Miroslav
Miroslav
Jiøí
Miroslav
Jaroslav
Michal
Matej
Branislav
Jiøí
Milan
¼uboš
¼uboš
Peter
Martin
Miloš
Martin
Michal
Stanislav
Michal
Martin
Štefan
Miroslav
Michal
Jozef
Gorazd
Pavol
Richard
Michal
Michal
Miloš
Roland
Tomáš
Norbert
Ladislav
Daniel
Peter
Martin
Peter
Martin
Marek
Peter
Bruno
Marek
1982
1979
1985
1993
1982
1986
1977
1977
1977
1985
1983
1979
1976
1981
1978
1992
1985
1989
1982
1990
1976
1985
1993
1984
1983
1979
1978
1977
1980
1975
1983
1987
1984
1979
1979
1995
1983
1981
1989
1984
1976
1985
1987
1992
1986
1980
1988
1984
1980
1979
1978
1979
1989
1985
1994
1983
1981
1988
1980
1985
1977
1977
1981
1976
1991
1975
1987
1977
1975
1977
1977
Bike team Police
613.26
0.00
611.26
608.71
mamrdmtb turie
MTV tím
608.46
607.69
607.48
606.09
604.94
Bike-Centrum,Dubnica nad Váhom
Pávoví Nurminátori
GHA
ATST
Poprad
604.47
604.31
604.13
602.64
602.17
601.78
601.67
KHC Bytèa
601.41
601.09
600.80
Ski Dúbravy
Incentives MTB team
Kofola Team
600.72
598.86
597.98
597.93
mamrdmtb
597.82
597.80
597.75
596.56
596.07
595.93
HC PAPAGAJ
Happyriders
Ladce
Slušovice
594.64
594.62
593.13
Sabinov
prešov
593.06
592.82
591.19
591.15
590.79
MTV tím
Vranèa freeride
Keraming
CK Epic Dohòany
KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
SCK Magnezit Jelšava
INBIKE
590.21
588.82
588.60
586.54
586.37
586.15
585.57
Udièa
KPHC Turèianske Teplice
584.90
584.71
584.28
583.85
Ražòany 93
Domaòovce 197
MARIÒÁCI
Diviaci
583.40
582.55
581.81
581.68
581.28
581.19
581.11
581.11
580.51
TK Cyklisti veselí
Myjava
PCS Sabinov
Poprad
Klasov
KK Dojo Stupava
579.06
578.19
578.04
577.74
577.36
577.20
577.17
575.36
Karpatski bajkeri
575.20
Dolná Mariková
M&M
Demoteam
575.10
575.08
574.81
574.41
574.13
573.22
613.26
611.26
608.71
608.46
607.69
607.48
606.09
604.94
604.47
604.31
604.13
602.64
602.17
601.78
601.67
601.41
601.09
600.80
600.72
598.86
597.98
597.93
597.82
597.80
597.75
596.56
596.07
595.93
594.64
594.62
593.13
593.06
592.82
591.19
591.15
590.79
590.21
588.82
588.60
586.54
586.37
586.15
585.57
584.90
584.71
584.28
583.85
583.40
582.55
581.81
581.68
581.28
581.19
581.11
581.11
580.51
579.06
578.19
578.04
577.74
577.36
577.20
577.17
575.36
575.20
575.10
575.08
574.81
574.41
574.13
573.22
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
PETLÁK
HORNAK
HACKER
LABAJ
KASSA
MIHALIK
HRUBALA
ŠEDÍK
PACIGA
HUÈKO
VALACH
PRIEDHORSKY
ÈECH
KOVÁR
ME¼O
RÖTH
ŠTIAVNICKÝ
MAAS
KUREL
KORCH+JELÍNEK
HOLÁK
HARCSA
MASTILIAK
PATAKY
FUSKA
STUPÒAN
HRUŠKA
DZUGAN
BATKA
MATALA
¼UPTÁK
PLACHÝ
HNOJÈÍK
TEHLÁR
VALÁŠEK
PALAJ
LOYOLA
KOLLÁR
HLADKÝ
KARNER
CHOVANKO
ME¼AGA
SALNIKOV
VÁŽAN
PAULUS
JURÈOVIÈ
HALÁK
HODÁS
RERKO
GARBIAR
ÈAHOJ
KOVÁÈIK
VESELÝ
KULKOVSKÝ
BOHÁÈ
BRUŠKA
ROVNAK
PETRÍK
KMOŠKO
VOPÁLENSKÝ
JANÍK
KOLÁR
GROEGER
MACEK
ŠAMAJ
ŠEBÁK
KORGO
KRESÁK
KUŠNIERIK
SLAVKOVSKY
KLAMO
Strana: 13
Adam
Daniel
Marek
Michal
Tomas
Zdenko
Igor
Lukáš
Marek
Michal
Michal
¼udovit
Tomáš
Roman
Martin
Roman
Martin
Ján
Ján
M+L
Michal
Vojtech
Tomáš
Michal
Valentín
Jozef
Jiøí
Stanislav
Robert
Pavol
Štefan
Erik
Jozef
Peter
Lukáš
Juraj
Diego
Peter
Lukáš
Michal
Peter
Michal
Andrey
Peter
Marián
Michal
¼udovít
Drahomir
Milan
Milan
Miroslav
Ivan
Peter
Milan
Vladimír
Maroš
Michal
Juraj
Peter
Jerguš
Dušan
Michal
Mario
Lukáš
Marek
Ivan
Michal
Martin
Tomáš
Robert
Juraj
1989
1975
1990
1991
1975
1976
1980
1985
1989
1989
1989
1976
1980
1989
1979
1985
1987
1987
1982
1975
1984
1976
1982
1990
1980
1987
1995
1986
1979
1977
1984
1991
1987
1978
1985
1975
1978
1978
1988
1992
1985
1985
1979
1977
1985
1987
1980
1977
1991
1977
1982
1987
1976
1983
1985
1981
1979
1980
1979
1985
1995
1988
1984
1985
1983
1979
1985
1976
1992
1977
1989
572.60
Trencianska Turna
KOLIESKO STUPAVA
571.97
571.60
570.30
DemoTeam Nova Dubnica
568.56
568.39
567.57
567.06
Poprad
566.28
565.51
Lietavská Lúèka
KEC Pružina
POVAŽSKÁ BYSTRICA
3
564.20
562.97
562.88
562.81
562.58
561.49
561.35
561.12
559.83
MTB JEŽÍKOV
DESMA Team
558.79
558.24
557.89
556.47
555.94
Pro Trening.sk
Kofola Team
Fešáci Opava
POVAŽSKÁ BYSTRICA
KOŠICE
Bratislava 49
Nová Dubnica
0.00
554.33
553.80
553.77
553.65
553.55
552.19
551.88
550.99
550.01
549.93
548.20
CK Malinovo
Ekuador
Šumiac
POVAŽSKÁ BYSTRICA
548.14
547.39
546.52
546.08
545.83
BANSKÁ BYSTRICA
Babiná
544.79
543.60
543.35
Bratislava
541.93
541.28
Captain Meister Racing Team Hava
541.14
539.57
538.29
Harichovce
537.25
536.81
PRIEVIDZA
Dohòany
Rajec
ŠKODA Bike Team
Vranovske Vydry
Ladce
535.95
535.69
535.19
535.06
535.03
534.85
531.63
530.19
529.93
SPP - Distribúcia MTB Racing
Poprad - Spišská Sobota
Hello Kitty
529.86
529.02
527.35
526.39
Automax Team
3
KEC Pružina
Continental Sport Club Zvolen
526.23
525.99
525.71
525.53
525.38
525.03
Rock Peak
Smart Cars
524.14
523.55
572.60
571.97
571.60
570.30
568.56
568.39
567.57
567.06
566.28
565.51
564.20
562.97
562.88
562.81
562.58
561.49
561.35
561.12
559.83
558.79
558.24
557.89
556.47
555.94
554.33
553.80
553.77
553.65
553.55
552.19
551.88
550.99
550.01
549.93
548.20
548.14
547.39
546.52
546.08
545.83
544.79
543.60
543.35
541.93
541.28
541.14
539.57
538.29
537.25
536.81
535.95
535.69
535.19
535.06
535.03
534.85
531.63
530.19
529.93
529.86
529.02
527.35
526.39
526.23
525.99
525.71
525.53
525.38
525.03
524.14
523.55
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
ŠIKO
HRIŠKO
SCHULZ
TEREÒ
UHLÁRIK
KUKLIS
ŠIMÈEK
KAŠUBA
JANKOVIÈ
PÁSTOR
BABINÈÁK
MRÁZ
VANICKÝ
HUDÁÈ
GREGOR
KOSTELANSKÝ
MOLOKÁÈ
HORVÁTH
KRSIK
KOTRY
VLÈEK
OROS
FRINAK
JURCIK
POMYKO£
PODHRADSKÝ
JAKUBECH
DEMEL
REŽUCHA
FAKTOR
HAJDUCH
VRÁBEL
MATUSZCZYK
ŠEVÈÍK
STRIEZENEC
HALLO
BELIÈKA
NAGY
MARCINAK
KOVÁR
BAJANÍK
NAVRÁTIL
JURÍK
ONDREJKA
KOLANDRA
FABIAN
KRATOCHVÍL
KUJAN
KRAJMER
SANGALA
SABOL
STAHOVEC
RIGÁÒ
FERIANC
KELLICH
VÀBIK
ŽÍDEK
ÈURLEJ
VRÁBEL
ÈURLEJ
JANÈO
ŠOŠOVIÈKA
KRATOCHVÍL
KUBÁÒ
KUBÁÒ
DRGOÒ
BAÏURA
VLNKA
POMYKO£
PETKÁÈ
PAZERA
Strana: 14
Marek
Peter
Eric
Marek
Branislav
Peter
Peter
Lucian
Andrej
Marek
František
Ján
Štefan
Tomáš
Ondrej
Patrik
Tomáš
Branislav
Roman
Branislav
Jan
Matej
Peter
Martin
Dawid
¼udovít
Martin
Eduard
Milan
Peter
Vladimír
Matúš
Dominik
Stanislav
Viktor
Ivan
Lukáš
Martin
Daniel
Jakub
Jozef
Filip
Ivan
Juraj
Filip
Matúš
Markus
Peter
Peter
Jakub
Roman
Marian
Lukáš
Miroslav
Tomáš
Juraj
Vladimír
Gabriel
Radoslav
Marián
Oliver
Marian
Kristián
Marcel
Emil
Karol
Tomáš
Marek
Darek
Rastislav
Jozef
1982
1985
1986
1984
1988
1978
1986
1975
1988
1985
1977
1984
1979
1985
1985
1982
1985
1995
1976
1983
1977
1986
1982
1981
1985
1980
1992
1982
1989
1978
1977
1992
1980
1984
1980
1985
1984
1986
1980
1995
1986
1995
1976
1976
1990
1987
1981
1981
1981
1985
1975
1984
1990
1983
1980
1977
1982
1978
1987
1977
1991
1976
1979
1979
1984
1980
1979
1984
1986
1980
1989
522.67
Chme¾ov
Bratislava
TENEX SERVIS
Kofola Team
522.54
521.65
521.49
521.02
520.46
519.82
518.52
518.48
hctatranstupava.sk
KOŠICE
prešov
517.89
517.24
516.88
KOŠICE
Poprad
ŽILINA
Stupavar
Dolna Marikova
515.51
515.39
514.00
513.90
513.50
511.21
509.60
509.45
508.69
508.69
Smizany
503.04
502.33
501.31
501.15
KEC Pružina
499.93
498.68
Poprad
Financne centrum team
498.33
498.00
497.99
497.94
494.53
494.36
AUTHOR Trenèín
494.13
492.87
491.22
490.54
Svinia
3
487.75
487.71
487.39
487.34
487.26
Los Debilos PE
CK Machulince
486.41
485.58
484.38
480.07
479.58
478.10
477.96
477.49
474.96
474.27
Poprad - Matejovce
474.27
472.76
471.89
Udièa
471.25
ZILINA
466.70
Trenèín
DemoTeam Nová Dubnica
Endomondo Nitra
ŽILINA
ŽILINA
Bratislava
www.geotb.sk
Žabokreky nad Nitrou
465.01
464.58
468.10
466.62
464.28
464.01
463.89
462.51
461.11
459.33
457.75
ŠKODA Bike Team
457.33
456.92
522.67
522.54
521.65
521.49
521.02
520.46
519.82
518.52
518.48
517.89
517.24
516.88
515.51
515.39
514.00
513.90
513.50
511.21
509.60
509.45
508.69
508.69
503.04
502.33
501.31
501.15
499.93
498.68
498.33
498.00
497.99
497.94
494.53
494.36
494.13
492.87
491.22
490.54
487.75
487.71
487.39
487.34
487.26
486.41
485.58
484.38
480.07
479.58
478.10
477.96
477.49
474.96
474.27
474.27
472.76
471.89
471.25
468.10
466.70
466.62
465.01
464.58
464.28
464.01
463.89
462.51
461.11
459.33
457.75
457.33
456.92
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
FÖLDES
SLUŠTÍK
KOPECKÝ
GOLEJ
ŠTANGA
TUŽINÈIN
ZAVADIL
MATUŠKOVIC
UHERÈÍK
PETROVIÈ
ŽIDULIAK
PENCÁK
KONOPA
NALEVANKO
DÍREŠ
KOSTKA
BULO
GELE
MAGER
JAKUBÈÍN
ME¼UCH
PRISTACH
DRONÈOVSKÝ
MÜLLER
HARTL
ESZTERGÁLYOS
ILLO
PRÍVOZNÍK
GREGA
CHROMEK
HLAVAÈKA
GONDA
LACLAVIK
HOREÈNÝ
HOREÈNÝ
KEDROVIÈ
HLAVAÈKA
SUŠKO
PETRIK
POHJANIEMI
GAŽO
GERÁT
CHUDIAK
BALALA
PAJTAS
BUKOVÝ
VLHA
DŽUGAN
HARVÁNEK
VARHANÍK
TICHÝ
MIKOLAJ
MAJCHRÁK
UHLIARIK
FRATRIC
ÏUGEL
CIBULÁK
KOMENDA
LISTOPAD
MRÁZEK
HORVÁTH
NADASKÝ
MACHÁÈEK
ŠVEC
JURKO
BEDNÁR
GOGULKA
BAJZA
MIKOVÈÁK
KRÈ
PLUTNAR
Strana: 15
Andrej
Ladislav
Peter
Michal
Miroslav
Martin
Adam
Dalibor
Boris
Miroslav
Peter
Branislav
Lukáš
Miroslav
Štefan
Erik
Lukas
Tomáš
Ondrej
Juraj
Rastislav
Stanislav
Ernest
Marek
Róbert
Štefan
Ivan
Marek
Jan
Matej
Marian
Matúš
Michal
Michal
Braòo
Jakub
Kazimír
Radovan
Juraj
Joni
Radoslav
Vladimír
Peter
Pavol
Marek
¼ubomír
Martin
Peter
Filip
Róbert
Roman
Stanislav
Aleš
Juraj
Roman
Radovan
Juraj
Lukáš
Ján
Vladimír
Marek
Daniel
Milan
Michal
Pavol
Tomáš
Róbert
Milan
Ladislav
Michal
Christoph
1987
1987
1979
1984
1986
1986
1983
1989
1975
1980
1980
1975
1976
1984
1978
1987
1989
1984
1990
1976
1978
1982
1981
1979
1987
1985
1987
1981
1984
1990
1978
1990
1976
1986
1977
1982
1975
1981
1984
1980
1986
1977
1984
1986
1976
1975
1986
1982
1990
1980
1975
1980
1979
1976
1986
1976
1980
1988
1975
1976
1982
1978
1984
1986
1987
1987
1980
1975
1979
1986
1983
VWFS
455.28
453.12
452.94
POVAŽSKÁ BYSTRICA
Bystièany
452.89
451.11
451.03
448.85
442.46
GEOZAV
441.57
441.05
440.72
Garmin Slovensko
Spišská Nová Ves
439.79
438.55
Rekomont Racing Team
Predmier
0.00
437.66
435.91
434.69
432.75
432.57
431.32
431.13
427.91
KOŠICE
39.79
427.50
427.30
386.82
422.81
420.22
KHC Bytèa
Kofola Team
Streženice
Slovakiawines.com
418.20
418.18
418.09
417.45
417.16
417.04
415.61
ISAKO Šport Košice
Halibut Carp Team
Brko / Brantsky biker club
BA
410.56
410.45
410.21
409.33
Bigmedia
406.87
403.10
398.44
Hanil Bike Team
Hells Krigels Bikers
391.34
390.36
389.97
388.12
386.74
386.33
KHC Kotešová
386.14
Poprad
POVAŽSKÁ BYSTRICA
Macko Pu Team
Poprad
Tvrdošín
Bike Club Neštich
384.35
375.93
377.70
0.00
371.00
366.54
366.45
364.76
364.43
364.19
360.41
356.51
356.06
355.99
347.22
343.81
342.26
Podkerepušky
ZH
Village People Zilina
Fijaš
Hanil Bike Team
Rado Team
341.02
340.54
335.72
328.77
324.05
322.42
ŠK ZNIEV Kláštor pod Znievom
321.85
320.20
455.28
453.12
452.94
452.89
451.11
451.03
448.85
442.46
441.57
441.05
440.72
439.79
438.55
437.66
435.91
434.69
432.75
432.57
431.32
431.13
427.91
427.50
427.30
426.61
422.81
420.22
418.20
418.18
418.09
417.45
417.16
417.04
415.61
410.56
410.45
410.21
409.33
406.87
403.10
398.44
391.34
390.36
389.97
388.12
386.74
386.33
386.14
384.35
377.70
375.93
371.00
366.54
366.45
364.76
364.43
364.19
360.41
356.51
356.06
355.99
347.22
343.81
342.26
341.02
340.54
335.72
328.77
324.05
322.42
321.85
320.20
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
ASCHMÜLLER
WEISER
BENKO
BIKAR
LAJCHA
BARTKO
CVIK
CHMELÍK
ŽELINSKÝ
ÈEPEL
KRIŠKO
JEMELKA
ŠIŠOVSKÝ
KOSTKA
GELINGER
TATIC
MACHAJ
HETNEROVIC
ŠIMEK
VAVREK
HORÒÁK
BOZELMAN
AMTMANN
HAMRAN
KYTKA
KUBÍK
TEOFIL
VERNARÈÍK
ŠVEC
MARTINKO
MIKULA
JELEÒOVSKÝ
KOLES
MINGYÁR
ECKERT
ŠÚTORIK
MALA
NOGA
MELO
KOLÁR
MOZOLÁNI
JAMBOR
ŠÚRI
ŽILOVEC
MACKO
ZÚBEK
CHLEBÁK
PROKOPEC
MARUŠKA
TYNIEC
BLAŠKO
BUCHAL
LAŠAK
HALKO
ÈERNÝ
HOLEŠA
KÁÈER
MINAROVSKÝ
MAJTÁN
KOLEDA
HOLEŠA
BARCÍK
KUCHYNKA
DRGA
CIGÁNEK
HALÍK
MAJER
EGGERT
PODOLAN
JEŽ
JOPPA
Strana: 16
Simon
Rudolf
Marek
Stefan
Dominik
¼ubomír
Marek
Martin
¼uboš
Igor
Daniel
Tomáš
Marek
Michal
Lukáš
Alen
Radoslav
Branislav
Michal
Jakub
Tomáš
Boris
Tomáš
Adrián
Rastislav
Erik
Cociuba
Marek
Jaroslav
Michal
Lukáš
Luboš
Peter
Erik
Vladimír
Ján
Tomas
Peter
Roman
Matej
Juraj
Michal
Samuel
Ján
Mikuláš
Marian
Martin
Jan
Rastislav
Marek
Ivan
Tomáš
Martin
Jozef
Michal
Lukáš
Juraj
Marek
Juraj
Michal
Tomáš
Michal
Richard
Andrej
Martin
Ján
Stano
Frank
Lukáš
Miroslav
Peter
1986
1994
1981
1982
1981
1979
1979
1981
1975
1980
1987
1988
1981
1979
1984
1984
1990
1976
1979
1988
1978
1975
1976
1978
1978
1985
1977
1978
1978
1990
1985
1975
1992
1988
1985
1978
1983
1976
1989
1992
1975
1978
1995
1993
1977
1975
1978
1978
1995
1982
1988
1985
1985
1986
1975
1987
1990
1983
1987
1979
1988
1981
1975
1980
1977
1976
1983
1975
1981
1990
1975
305.26
Ošklivá Káèatká
301.89
301.51
Poprad
Studienka
Poprad
289.35
287.36
287.17
274.17
272.90
268.32
268.23
260.22
256.34
255.95
E-P-M-D
245.70
228.71
211.02
Podkerepušky
199.21
189.14
160.41
POVAŽSKÁ BYSTRICA
Punkáèi
bikepoint.sk
AS BIKE ALPINE ARAD 669
Poprad
159.22
79.77
77.68
59.67
49.02
37.17
0.00
32.52
0.00
0.00
0.00
CK Energia Svit
Poprad
Hasici Kurov
Presporty.sk
Gelnica
HANTEK
Financne centrum team
Malachov
Cassandra Bytèa
Streèno
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Stupava
0.00
0.00
0.00
Žitava
Meskovi priatelia
Trišestri
Alltraining.cz Horòany
Žitavany
KRAKOW
POVAŽSKÁ BYSTRICA
SÚJ Kremnica
Dohòany 02051
Kofola Team
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
bela
BRMBA
0.00
FC TEAM
0.00
krivoklat
Bradlo bike
NORWIT - CykloMAX Poprad
Strelníky
MTB Eulenexppress
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
MTB MLYNKY
CYKLO SPIŠ
0.00
0.00
305.26
301.89
301.51
289.35
287.36
287.17
274.17
272.90
268.32
268.23
260.22
256.34
255.95
245.70
228.71
211.02
199.21
189.14
160.41
159.22
79.77
77.68
59.67
49.02
37.17
32.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
HUÒAVÝ
HRUŠKA
MICHALEK
KROÈEK
BEDNÁRIK
Spolu: 1122
Mikuláš
Ján
Peter
Roman
Erik
1988
1975
1975
1984
1986
KOŠICE
Nilfisk ALTO
Financne centrum team
SK Bagbike Rubing
Automax Team
Rok
1965
1970
1967
1966
1970
1973
1970
1974
1966
1970
1965
1973
1967
1971
1968
1971
1967
1967
1967
1974
1968
1974
1971
1974
1970
1971
1968
1966
1969
1974
1967
1972
1974
1971
1969
1971
1974
1965
1971
1972
1969
1969
1966
1974
1971
1973
1974
1972
1972
1965
1969
1971
1968
1968
1974
1966
1974
1966
1973
1968
1973
1968
Klub
BIKE KAMÍK TUÈAPS
Piešany
Cyklocentrum plus Trnava
HORAL - LIGR Team
Vasilov
MTB Team Limbach
CLIMBERG Sport Team
Bike team JA+XY
Bratislava
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Kategória: Muži 40-49 r.
Por.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
Priezvisko
SEDLÁÈEK
WOLF
KOTLEBA
RUSKO
KRŠÁK
ŠTEFKO
KACINA
HRADSKY
SALINGER
POTOÈÁR
ŠNOBEL
HAVALA
HAAS
BALOÈKO
HOŠALA
BENKO
GAJDOŠ
BUCHTÍK
BREZOVSKÝ
BRÁZ
HULKA
LIPECKÝ
WIESER
KULTAN
ŠUSTR
SPRATEK
ŠIMO
DANIŠ
LÁNIK
SOMORA
KOVÁÈ
SLÁDEK
REMEŠ
JANOŠ
CHUDOVSKÝ
ÈARSKÝ
PETØEK
OSTROCHOVSKÝ
MRÁZ
SEEWALD
GA¼A
MEÈIAR
SAKÁÈ
HABERERN
HUSAR
MATEJÈÍK
SKLENARIK
TABAÈKO
ORAVEC
SLOSIARIK
BABIŠ
LUKÁCS
STARUCH
BDŽOCH
ŠKVAØIL
KAKALEJÈÍK
BABULIC
ŠEFÈÍK
PELACH
KLOCÁÒ
KUÈERA
RICHTÁRIK
Strana: 17
Meno
Petr
Daniel
Jozef
Igor
Ján
Norbert
Branislav
Jan
Peter
Ján
Zdenìk
Luboš
Ivan
Rastislav
¼uboš
Peter
Ivan
Jaroslav
Stanislav
Ladislav
Roman
Ladislav
Bernhard
Slavomir
Martin
Radomír
Jaroslav
Igor
Norbert
Branko
Miroslav
Peter
Jaroslav
Rudy
Milan
Radoslav
Vojtìch
Juraj
Marian
Maroš
Anton
Jozef
Róbert
Martin
Ladislav
Jozef
Stanislav
Marek
Luboš
Peter
Marián
Vladislav
Radoslav
Miroslav
Jiøí
Vladimír
Igor
Stanislav
Dalibor
Rastislav
Vladimír
Peter
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
www.sportsofttiming.sk
Neverice
CK Banska Bystrica
KOŠICE
ISAKO Šport Košice
CK Energia Svit
Tuchyòa
Športservis Team Bratislava
CK Koliesko Stupava
1. kolo
2. kolo
1 112.29 1 157.69
919.05
808.23
833.28
767.14
1 074.62 1 170.75
669.05
769.80
892.89
1 182.66
965.09
942.40 1 013.32
638.82
707.85
901.60
818.50
837.06
785.42
829.14
853.25
838.98
583.93
734.29
614.00
1 125.64
672.79
1 189.49
1 147.54
808.86
Sportservis team Bratislava
RC-TRI-RUN-ARBÖ-WEIZ
OZ Bajkom k tajchom.
1 049.37
703.61
BB
Športservis Team Bratislava
ŽILINA
OD MORAVA
HK Direct
AMC BIKERS
Divina Racing Team
POVAŽSKÁ BYSTRICA
prešov
CK Koliesko Stupava
Sabinov
RSA - Žilina
Piešany
Continental Sport Team
782.77
1 117.04
1 079.12 1 138.75
991.70
922.41
991.48 1 138.37
980.63
803.64
685.72
905.91
537.34
962.52
Dema Racing Team
Cyklosam
ARIOS Sportakus Cycling Team
Svit
Continental Sport Club Zvolen
Gelnica
MTB Team Limbach
CYKLO SPIŠ
R-BIKE Dolný Kubín
Streèno
Cyklosport Chropynì
POVAŽSKÁ BYSTRICA
637.22
613.36
590.20
887.44
665.88
789.59
813.50
562.82
808.35
879.82
776.14
887.35
863.82
864.54
817.01
845.03
833.62
759.06
782.85
633.14
738.64
656.27
735.61
784.14
455.36
525.68
3. kolo
4. kolo
1 392.12 1 415.15
1 133.72 1 102.57
1 187.28
969.39
1 315.72
1 043.37 1 027.91
1 426.18 1 161.74
1 280.56
1 438.12
1 008.31
970.81
1 010.43 1 234.00
1 462.33 1 485.58
1 149.43
1 086.99
1 130.72
1 405.43 1 348.66
1 246.94 1 494.43
763.61
655.15
1 467.22 1 239.48
1 057.00
995.46
0.00 1 456.52
960.51
923.45
1 358.58
0.00
1 385.05
857.28
838.58
1 013.35 1 376.45
1 339.81
777.73
893.42
1 206.78 1 166.58
800.22
777.65
1 180.17
1 354.38
892.36
1 182.87
1 226.50
1 095.37 1 026.15
1 120.83
652.59
768.58
647.26
823.88
1 059.86
1 131.84
793.88
1 075.64
1 057.70
927.72
911.04
884.55
912.04
891.46
932.90
0.00
1 050.59
861.43
835.68
932.62
817.58
876.88
1 515.19
519.27
Celkom
5 077.25
3 963.57
3 757.09
3 561.09
3 510.13
3 480.81
3 428.31
3 393.84
3 325.79
3 146.03
2 947.91
2 797.07
2 777.30
2 755.12
2 754.09
2 741.37
2 736.98
2 706.70
2 666.46
2 582.16
2 556.75
2 548.07
2 532.59
2 504.72
2 389.80
2 389.18
2 374.76
2 373.36
2 360.64
2 297.21
2 246.74
2 217.87
2 174.57
2 148.91
2 129.85
2 121.52
2 101.46
2 093.45
2 067.66
2 061.34
1 965.77
1 945.34
1 894.04
1 883.99
1 842.34
1 833.84
1 815.07
1 795.59
1 775.86
1 756.00
1 749.91
1 732.47
1 716.47
1 695.05
1 594.74
1 572.44
1 565.76
1 556.22
1 533.15
1 519.75
1 515.19
1 500.31
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
126
127
128
129
130
131
132
133
FEDOR
GOGA
ŠMELKO
ŠVEC
LAKTIŠ
DOLINAY
SOLIN
Michal
TUŠL
PATRNÈIAK
BUCHMAN
GAŠPARÍK
KORBA
LELEK
BABICA
KOVÁÈIK
SIVÁK
ZÁŠKODNÝ
PAVELEC
MARŠOVSKÝ
RAUCHFUSS
BISCONTINI
RADOVICH
SCHMID
PEXA
BELZÁR
ŠIPOŠ
BLANÁR
JURÈIŠIN
GLAJZA
PÜRKL
HAUER
PROKOPIÈ
MATOUŠEK
RAIDA
BENEŠ
DUHAÈEK
KRIŠÁK
FITZINGER
PACEK
KUBOVÈÍK
KOVACIK
TULÁK
ZUZIAK
PROCHÁZKA
VACLACH
¼UPTÁK
KOBZA
ÈISLÁK
POUNOVIÈ
HOLIENCIK
ŠEVÈÍK
BEREŠ
KONDEK
HORVÁTH
STAVINOHA
BENÈÍK
KRUPÁR
VAŠINA
ZÁBOJNÍK
VALAŠÍK
JANTZEN
BLAINEAU
BARANOVSKIS
BARÉNYI
HYROS
LINC
ÈERNÁK
RAMPULA
PODHOREC
KIRDAJ
Strana: 18
Roman
Robert
František
Peter
Martin
Štefan
Peter
Robert
Martin
Peter
Miroslav
Vladimír
Erich
Josef
Pavel
Miroslav
Branislav
Otakar
Tomáš
Štefan
Marek
Bruno
Marek
Robert
Martin
Miloš
Dušan
Juraj
Albert
Robert
Ronnie
Johann
Michal
Martin
Pavel
Karel
Peter
Juraj
Gottfried
Anton
Rastislav
Lubor
Slavomír
Juraj
Aleš
Martin
¼ubomír
Raso
Stanislav
Vladimir
Roman
David
Roman
Karol
Peter
Robert
Vladimír
Ján
Martin
Jozef
Róbert
Thomas
Mickael
Henrikas
Milan
Juraj
Daniel
Martin
Tomáš
Raso
Karol
1974
1965
1968
1973
1974
1972
1967
1968
1968
1973
1974
1970
1974
1971
1967
1966
1973
1966
1968
1971
1969
1974
1974
1967
1974
1969
1966
1966
1974
1971
1971
1973
1972
1974
1974
1972
1971
1972
1973
1971
1973
1969
1974
1974
1971
1971
1971
1972
1968
1970
1970
1974
1967
1972
1973
1973
1968
1972
1974
1966
1974
1965
1972
1966
1974
1970
1969
1971
1971
1972
1967
CK UNICOM ZVOLEN
Dobšiná
Lietava
Vinárske závody Topo¾èianky
Poprad
Dubnica nad Váhom
Ostrava
SKI SENOHRABY
DL Boys
HC HAVRAN
Stupava
CYKLOSPIS
Hronov
Trenèín
Bike Landia Brezno
Gavalieri
834.40
661.67
605.95
873.28
1 433.84
442.34
859.39
654.65
649.72
427.53
562.05
555.28
747.37
742.54
1 387.71
1 366.38
1 359.42
638.99
605.56
615.85
703.54
732.31
707.41
1 321.23
494.86
760.08
1 250.20
1 244.26
1 231.94
1 219.66
1 217.50
CK MTB Maraton Hlinsko
1 204.37
Tri Team Neudorf
Cyklo Jiøièka
MTB Koleèko
CK Svatý Jur
Žilinská župa
Hor sa dole sa!
BANSKÁ BYSTRICA
Tri Team Neudorf
LAC Harlekin
Poprad
GIANT Pitrs bikes team
Hop nebo Trop
545.79
1 201.06
1 193.28
1 193.05
1 176.85
1 165.75
1 157.79
602.83
1 146.25
1 144.55
1 138.99
1 138.98
1 134.39
1 129.57
1 128.83
639.12
KEC Pružina
Bratislava
ARBÖ MERIDA POLIZEI WIEN
Dolna Mariková
CYKLO SPIŠ
ck.Koliesko.Stupava
Dema Racing Team
ŽILINA
SK ŠELA SPORT Pøerov
Podhostynšti Vrchaøi
SCK Zvolen
Òufkovia
Rozhanovce
CYKLOSLOVAKIA
BSC Zilina
Lowellpro Racing Team
KREMNICA
ŽILINA
567.28
491.48
548.05
543.07
1 100.86
562.17
480.71
621.48
1 110.46
436.25
1 081.86
0.00
654.59
1 078.74
1 076.72
1 066.30
1 061.66
1 057.99
1 056.95
490.34
1 051.03
1 056.51
564.56
1 045.26
1 044.27
1 039.73
Streèno Scott bike
1 035.14
0.00
522.38
512.45
1 035.03
1 031.43
Lednické kone
môj
2RadChaoten.com
Bournezeau Vélocypéde
Vilimeksas
Trek KCK Oslany
TJ - Èeská Kamenice
Kaktus Bike Team Bratislava
DRÁSOV
haTRIck.sk
512.74
516.24
1 014.08
1 003.63
1 003.63
1 001.82
1 000.00
672.86
322.55
990.55
974.76
968.93
958.76
470.95
486.44
1 496.07
1 479.23
1 433.84
1 431.92
1 414.67
1 402.02
1 392.26
1 387.71
1 366.38
1 359.42
1 342.53
1 337.87
1 323.26
1 321.23
1 254.94
1 250.20
1 244.26
1 231.94
1 219.66
1 217.50
1 204.37
1 201.06
1 193.28
1 193.05
1 176.85
1 165.75
1 157.79
1 148.62
1 146.25
1 144.55
1 138.99
1 138.98
1 134.39
1 129.57
1 128.83
1 119.83
1 115.33
1 112.96
1 110.46
1 105.24
1 100.86
1 090.84
1 081.86
1 078.74
1 076.72
1 066.30
1 061.66
1 057.99
1 056.95
1 056.51
1 054.90
1 051.03
1 045.26
1 044.27
1 039.73
1 035.14
1 035.03
1 034.83
1 031.43
1 028.98
1 014.08
1 003.63
1 003.63
1 001.82
1 000.00
995.41
990.55
974.76
968.93
958.76
957.39
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
PENNATI
ZEMAN
BORDÁÈ
FOJTÍK
MRÁZEK
GAJDOŠÍK
PÖS
BALALA
BUBENÍK
BUÈEK
TABIŠ
KEMENCEI
MAGDO
BUÈINA
LINDA
TILANDY
LAZO
BIELIK
ÈTVRTLIK
MYNÁØ
KÁN
VESELÝ
DORÈÁK
ŠICHTA
KUNTOŠ
¼UPTÁK
ŠTETIAR
BURANOVSKÝ
GLAJZA
GALDA
GROMANN
CSÁSZÁR
MALÁTEK
MAMOJKA
SADLOÒ
KIRALY
APUŠÍK
RICHTER
GALIK
KOCZKA
FRICKÝ
LICHOÒ
BYDZOVSKY
SLANÝ
KAÈMÁR
WEISS
GLEICH
TILANDY
ROTH
SCHILLER
GOLD
DEBRECÉNI
GU¼A
VRESTIAK
FUÈEK
HABÁNEK
HERSTEK
GALUSZKA
PEÈENKA
ZAVADZAN
DOBRY
ZUBA¼
ŠEVC
MECIAR
KOSTELANSKY
TALAJKA
LAŠTÍK
MIKLUŠEK
RAFFAJ
JURA
REBRO
Strana: 19
Alessio
Zdeno
Peter
Radim
Golard
Rudolf
Roman
Ján
Radoslav
Petr
Miloslav
Peter
Ján
Ján
Tomáš
Rado
Oliver
Roman
Jaroslav
Jura
Peter
Ján
Branislav
Peter
Jiøí
Peter
Rastislav
Luboš
Ondrej
Vladimir
Pavel
Ladislav
Rastislav
Peter
Igor
Róbert
Miroslav
Jiøí
Rastislav
Peter
Alexander
Ján
Jindrich
Martin
Peter
Markus
Heimo
Karol
Ján
Miroslav
Tomáš
Patrik
Karol
Milan
Ján
Miroslav
Martin
Miroslav
Vratislav
Ján
Petr
Vladimír
Eduard
Lubos
Juraj
Ján
Marián
Marian
Juraj
Martin
Dušan
1974
1970
1971
1970
1970
1972
1973
1971
1972
1968
1968
1974
1971
1972
1969
1969
1974
1972
1972
1965
1972
1971
1973
1966
1973
1970
1973
1965
1966
1966
1971
1973
1974
1974
1972
1968
1973
1970
1972
1967
1971
1968
1973
1973
1972
1969
1968
1965
1974
1967
1973
1972
1971
1972
1965
1966
1974
1970
1974
1971
1973
1970
1972
1967
1972
1974
1972
1971
1973
1972
1970
Parada Fly
KŠN Košecké Podhradie
Lednické kone
kokoti - jELITA !!!
0.00
453.40
947.01
946.85
490.25
932.11
930.93
partnerecentre.webnode.sk
Nováky
Kotešová
CLIMBERG Sport Team
NOVATOP
prešov
927.85
924.72
472.11
452.14
171.07
739.78
908.96
908.01
905.92
904.97
CK Energia Svit
Urbár Martin
bikepoint.sk
902.83
900.06
899.49
895.94
894.27
Kolex Tomáš Manas
MTB Ondøejník
CK BB
890.40
886.94
870.64
867.63
SCK - Magnyit Jelšava
KPHC Turèianske Teplice
Praha 5
Svit
limbach
prešov
CK UNITREK POPRAD
VSK Vsetín
Crostec racing bike team
867.17
0.00
853.30
848.26
847.98
843.90
841.29
841.05
838.98
837.95
837.27
Bratislava
FitSpace AT
836.98
hasièi Handlová
Amenity-Extrem Sport Team
limbach
ClimbBeer
ÈSOB Leasing
Unitrek Poprad
833.68
830.54
386.27
835.48
450.07
834.95
821.51
818.80
814.15
813.35
812.91
812.73
809.79
Mosquito Bikers
AST Limbach
Poprad
kompava h-triathlon team skalica
MTB Goldys
AHS
UKB
Ski-bajk Košútka svk Hriòová
CYKLOPOZITIV KLUB ŽILINA
808.86
808.65
806.81
804.05
803.01
802.92
400.63
802.89
401.14
801.29
0.00
800.55
798.61
797.90
ONO to jede
Alltraining.cz Horòany
Parada Fly Nitra
CYKLO SPIŠ
STROPKOV
KANIANKA
796.22
792.46
786.09
785.24
0.00
782.37
781.96
781.75
781.31
779.30
HK James D.Kubín
778.85
777.69
CK MŠK Kežmarok
Vajnory
PROefekt team
777.35
776.51
775.91
947.01
946.85
943.65
932.11
930.93
927.85
924.72
924.25
910.85
908.96
908.01
905.92
904.97
902.83
900.06
899.49
895.94
894.27
890.40
886.94
870.64
867.63
867.17
853.30
848.26
847.98
843.90
841.29
841.05
838.98
837.95
837.27
836.98
836.34
835.48
834.95
833.68
830.54
821.51
818.80
814.15
813.35
812.91
812.73
809.79
808.86
808.65
806.81
804.05
803.01
802.92
802.89
801.77
801.29
800.55
798.61
797.90
796.22
792.46
786.09
785.24
782.37
781.96
781.75
781.31
779.30
778.85
777.69
777.35
776.51
775.91
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
BALOGH
MÁTÉ
Marko
PITEK
SYNEK
HITKA
MIKULÁŠ
LÁNI
CVACHO
HORVÁTH
PILÒAN
KATRENIÈ
ŠIMKOVICH
DOBIŠ
JURÍÈEK
RUDÒANSKÝ
ŠIMEÈEK
TAJKOV
IVANÈÍK
MICHALIK
RIPFEL
BOŽOCH
PJATAK
PÁZMAN
SÁRAZ
ŠTEVULA
LAŠTÍK
UHLIARIK
ROTH
PALUŠEK
NALEVANKO
SZABO
KRASÒAN
ERDELSKÝ
SABO
ŠTEFLOVIÈ
SKLENARIK
LACIKA
SIDLO
MARTYNEK
ONDRUŠKO
HUDEC
KRAJÈOVIÈ
HUSÁR
BAJZA
KNOTEK
BOÈEK
KREMPASKÝ
ŽÙREK
ŠMÝKAL
RÁZGA ST.
SZOISTOK
KRAJÈÍRIK
HRDÝ
GERMAN
SOPÚCH
KAPUSTÍK
HUSENICA
PAVLOVIÈ
NECHOJDOMA
KRNÁÈ
ŠATÁNEK
ZAKO
HARMEÈNÝ
DRHA
ROKOŠNÝ
KOLCÚN
JÁNOŠ
BREZOVSKÝ
STUCHLÍK
SVEC
Strana: 20
Ladislav
František
Radoslav
Martin
Aleš
Slavomír
Pavol
Andrej
¼ubomír
Róbert
Branislav
Kamil
David
Branislav
Tomáš
Miloš
Richard
Peter
Norbert
Stano
Josef
Miroslav
Stanislav
René
Milan
Rudolf
Jozef
Daniel
Peter
¼ubomír
Jaroslav
Marek
Ján
Igor
Marián
Peter
Marián
Petr
Stefan
Róbert
Peter
Juraj
Igor
Pavol
Ladislav
Jan
Vítìzslav
Ján
Pavel
Igor
¼ubomír
Peter
Miloš
Milan
Vladislav
¼ubomír
Juraj
Pavol
Ivan
Juraj
Juraj
Marek
Miloš
Roman
Peter
Vladislav
Pavol
Roman
Pavol
Zbigniew
Vlado
1966
1967
1974
1974
1965
1973
1967
1974
1971
1969
1968
1972
1973
1971
1974
1974
1971
1974
1974
1974
1969
1968
1973
1971
1970
1968
1970
1973
1971
1965
1966
1973
1974
1966
1974
1965
1966
1969
1974
1972
1972
1965
1968
1969
1965
1974
1970
1967
1974
1966
1968
1970
1969
1974
1973
1972
1973
1965
1966
1973
1971
1973
1972
1972
1966
1973
1974
1969
1972
1970
1969
772.57
772.22
Precident - Tradièní Trdelníky
770.99
Hranovnica
VSK Vsetín
CK Koliesko Stupava
768.41
768.07
764.45
764.27
764.26
CSB
HASIÈI Most pri Bratislave
763.80
762.74
760.69
760.03
758.74
752.93
751.68
750.75
Five Star Ski Club
Skialp Ve¾ká Fatra Carbon Team
BSB bikers
KOŠICE
749.52
747.84
747.22
745.27
Union Tri Deutsch-Wagram
Spišská n.ves
CKT Svit
743.93
743.86
743.60
354.75
šk topo¾èianky
James Dolný Kubín
738.86
383.49
738.22
736.12
735.18
SVK
KOŠICE
731.74
728.80
727.60
726.98
725.82
PCKJ International
MSbike
KOŠICE
Laskár
Dragon Fly
CSB
Bratislava
725.79
725.48
725.16
318.54
717.14
400.44
716.65
715.59
714.59
711.70
P+K Racing Team
Nábytkové studio Lazecký
Poprad
BIKESTYLE.CZ
Greenbike team
CK Energia Svit
ÈSOB
OREL BOØITOV
POVAŽSKÁ BYSTRICA
HK James D.Kubín
Ma-Fra
709.71
709.69
705.85
704.79
702.85
701.87
701.16
700.00
693.47
690.84
690.79
683.34
681.68
681.42
679.95
679.26
677.79
676.57
Ovocinári Malachov
Cyklomax Poprad
KT Svederník
KT Svederník
CK BIKE-SPORT Nová Dubnica
Tuèko
Hrabušice
dknb
ONO to jede
673.79
670.43
669.11
669.02
668.92
664.14
662.01
660.55
659.59
658.48
653.70
772.57
772.22
770.99
768.41
768.07
764.45
764.27
764.26
763.80
762.74
760.69
760.03
758.74
752.93
751.68
750.75
749.52
747.84
747.22
745.27
743.93
743.86
743.60
738.86
738.24
738.22
736.12
735.18
731.74
728.80
727.60
726.98
725.82
725.79
725.48
725.16
718.98
717.14
716.65
715.59
714.59
711.70
709.71
709.69
705.85
704.79
702.85
701.87
701.16
700.00
693.47
690.84
690.79
683.34
681.68
681.42
679.95
679.26
677.79
676.57
673.79
670.43
669.11
669.02
668.92
664.14
662.01
660.55
659.59
658.48
653.70
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
LÁNI
MIKÁÈ
ÈECH
DAÒO
VRABKO
VAŠŠ
STAŠKO
ANDRÁŠKA
HYBEN
MASIVÝ
PEKARA
DRGOÒ
TOMÁŠKA
TECHNOVSKÝ
ZELENAK
RUDNER
ORAVEC
PALIESEK
RUS
ORŠULA
ZIMMERMANN
VRÁBEL
KAŠTÍL
PECEN
MUCHA
NAVRÁTIL
ZAJAC
HAVIAR
GURA
BLECHOVSKÝ
KUPÈOV
PAPIERNIK
LEDERLEITNER
JAKEŠ
KÁLMÁN
BELIS
STREÈANSKÝ
SCHMIDT
KOSPER
STENCHLAK
ÈERNAY
BLIŠAN
KURNICKÝ
DUDA
ŠTEFÁNKO
BENÈURA
HROMADA
MARUŠIC
MIGILA
LOHAZER
ÈURILLA
STÜMPEL
SEDLAK
ANTOL
OCILKA
KOBZA
DÍRER
Marek
POLAÈEK
KOŠÁR
DIRBÁK
FELTOVIÈ
CABUK
FERIANEC
KRAJÈÍR
GLONÈÁK
HAJDUK
CHOVANEC
ÏURECH
NOVOTNÝ
Otto
Strana: 21
Silvester
Marian
Peter
Robert
Juraj
Jozef
Róbert
Ján
Ján
Vladimir
¼ubomír
Michal
Milan
Miroslav
Peter
Andrzej
Dušan
Ján
Marián
Marián
Pavel
Maroš
Roman
Zdenko
Miloslav
Miloš
Ján
Stanislav
Pavol
Martin
Anton
Pavol
Jaroslav
Zdenek
Rudolf
Lubomir
Slavomír
Miroslav
¼ubomír
Pavol
Milan
Peter
Mário
Richard
¼uboš
Peter
Peter
Juraj
Rudolf
Marcel
Ladislav
Robert
Martin
Horst
Marek
Patrik
Jozef
Roman
Ján
Dalibor
Róbert
Ján
Lubomir
Vladimír
Róbert
Karol
Pavol
Marek
Ján
Peter
Vladimír
1967
1971
1973
1969
1970
1974
1968
1972
1973
1972
1969
1971
1971
1967
1972
1972
1970
1965
1972
1965
1969
1974
1970
1973
1971
1966
1971
1967
1974
1970
1969
1973
1965
1974
1965
1968
1970
1972
1973
1969
1966
1974
1972
1967
1970
1966
1972
1972
1972
1974
1968
1965
1972
1972
1973
1971
1968
1968
1972
1967
1968
1965
1967
1966
1973
1971
1973
1973
1968
1971
1972
kbl martin
EPIC Dohòany
653.35
652.59
NyNa
651.42
651.80
650.30
ZLATÉ MORAVCE
prešov
ZVOLEN
Poprad
ŽILINA
Maratón klub Rajec
Kostolište
0.00
650.20
649.81
647.20
646.24
641.72
637.30
633.44
633.34
630.45
Chorvátsky Grob
627.28
625.58
621.43
CFJ racing
Oskliva Kacatka
DemoTeam Nová Dubnica
MTB Klub Dubnica
Parada Fly Nitra
Finanèné Centrum Team
617.52
617.44
608.49
604.78
604.77
604.30
604.25
603.36
0.00
601.45
600.26
597.57
597.42
ONO to jede
Hrabušice
595.58
594.42
589.76
Old Punks Never Die
Brezovskí brojleri
MaMa-Trek Komárno
Zochy
SCK CYKLO TOUR Sú¾ov
MKL Kremnica
Kofola Team
TO TJ Lokomotíva Èadca
CK AB Sereï
Moravany Nad Vahom
sk klokan
588.86
588.21
587.84
586.65
586.28
585.88
585.20
582.61
582.57
0.00
582.52
582.11
581.20
581.19
Kaktus Bike Team Bratislava
Kofola Team
576.22
575.41
573.07
FC TEAM
Special forces
565.46
Topo¾èany
561.93
ŽILINA
558.96
563.92
563.64
560.27
555.61
553.77
553.55
552.06
Poprad
HO Poprad
ELEM bike Zlín
BIKE KLUB LIPAny
bikepoint.sk
546.92
542.22
535.24
533.05
532.40
529.31
527.19
526.38
525.84
525.70
BA Železná studnièka
KST Long Field
Vyšný Kubín
520.70
520.29
516.88
0.00
653.35
652.59
651.80
651.42
650.30
650.20
649.81
647.20
646.24
641.72
637.30
633.44
633.34
630.45
627.28
625.58
621.43
617.52
617.44
608.49
604.78
604.77
604.30
604.25
603.36
601.45
600.26
597.57
597.42
595.58
594.42
589.76
588.86
588.21
587.84
586.65
586.28
585.88
585.20
582.61
582.57
582.52
582.11
581.20
581.19
576.22
575.41
573.07
565.46
563.92
563.64
561.93
560.27
558.96
555.61
553.77
553.55
552.06
546.92
542.22
535.24
533.05
532.40
529.31
527.19
526.38
525.84
525.70
520.70
520.29
516.88
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
GAMAN
BUJNA
POLÁÈEK
HÁJEK
MULTÁÒ ST.
PALKO
VRÁBEL
JÁNOŠÍK
PÍR
ZREBNÝ
KRAMÁRIK
MELIŠ
SLÁDEÈEK
VLACH
CÍBA
SIVOK
KAŠUBA
ŠEVÈÍK
MULLER
SIHELSKÝ
KAŠTAN
RITSCHER
BAŠKA
KUÈERA
JURÍÈEK
ŠLACKÝ
CHVÁLA
BARTSCH ST.
OVSENÍK
RIGÁSZ
STRAÒÁK
PRŠEK
CISÁRIK
VOJTEK
ŠVEC
ROMAÒÁK
HLAVATÝ
BARTOŠ
KUBASKÝ
MAJESKÝ
VATRT
REPA
KRAJÈÍRIK
MIKOLÁŠ
BOGÁR
GVOTH
ŠRÁMKA
ŠUGAREK
MAHDON
HOLEŠTIAK
MURÈO
SKLENAR
VARGA
ŠÈEPÁN
KOVÁÈIK
ZVRŠKOVEC
KATUSCAK
SÁK
KLIMO
SZABO
GREPINIAK
MAHÚT
KOSEC
VRŠANSKÝ
SIROTA
DRAÈKA
ZAKO
ŽERJAVA
KARAS
KRIŠKO
RONCHETTI
Strana: 22
Mário
Martin
Slavomír
Miroslav
Peter
Jozef
Juraj
Juraj
Albert
Vladimír
Vladimír
Miroslav
Miloš
Jaroslav
Pavol
Róbert
Pavol
¼ubomír
Richard
Ivan
Ján
Tom, nils
Jaroslav
Zdenìk
Ján
Peter
Anton
Dušan
Milan
Vladimír
Dušan
Daniel
Milan
Dusan
Vladimír
Juraj
Marián
Jozef
Jozef
Libor
Peter
Michal
Miloš
Peter
Pavol
Martin
Rastislav
Jaroslav
Lubos
Pavol
¼ubomír
Karel
Ivo
Radovan
Rudolf
Rado
Kamil
Bohumil
Jan
Vladimír
Petr
Juraj
Dušan
Miroslav
Roman
Peter
Jozef
Juraj
Miroslav
Ján
Ladislav
1974
1967
1973
1969
1968
1974
1970
1969
1967
1965
1972
1974
1968
1965
1974
1967
1965
1969
1968
1973
1970
1966
1967
1965
1970
1972
1971
1965
1967
1967
1971
1974
1969
1965
1969
1969
1966
1972
1965
1971
1971
1973
1968
1971
1971
1973
1971
1966
1965
1972
1970
1966
1967
1966
1974
1970
1972
1965
1969
1966
1974
1974
1966
1971
1967
1967
1972
1968
1970
1965
1970
MODRA
Los Debilos PE
Poprad
KHC Kotešová
CK Energia Svit
Malý Šariš è.249
AUTHOR Trenèín
koliesko.eu
513.48
508.28
508.19
504.03
502.59
502.26
501.75
499.73
493.73
493.27
Rako¾uby
491.39
490.97
489.14
Poprad
Kaktus Bike Team Bratislava
Trenèín
487.74
486.17
486.08
482.36
479.02
Cyklospiš Levoèa
475.58
475.46
475.29
Nordhausen - D
Dohòany
473.87
473.11
467.28
MAPEI
Martin
461.73
458.87
458.04
457.75
455.35
Žilinská župa
Bratislava
455.20
448.12
447.16
446.78
443.21
Los Debilos
Lietava
Dubnica nad Váhom
0.00
442.26
442.00
440.57
Myjava
Pekáreò u Floriánka
438.55
430.27
420.61
408.64
407.53
Banka
407.37
Fantozzi cykloteam
Hlavné mesto Bratislava
404.27
406.39
401.92
399.87
CK Energia Svit
399.04
396.68
Žilinská župa
395.28
393.02
389.32
SKODA Bike Team
Trampolína Oce¾ová pružina
Trampolína Oce¾ová pružina
388.49
388.49
386.33
386.14
384.09
361.78
361.19
Migho s.r.o.
S. A. T. T. Košice
354.58
povazska b
OZ RADONKO
351.55
346.70
346.17
336.25
325.63
311.69
304.97
Kofola Team
301.51
262.68
260.26
260.26
513.48
508.28
508.19
504.03
502.59
502.26
501.75
499.73
493.73
493.27
491.39
490.97
489.14
487.74
486.17
486.08
482.36
479.02
475.58
475.46
475.29
473.87
473.11
467.28
461.73
458.87
458.04
457.75
455.35
455.20
448.12
447.16
446.78
443.21
442.26
442.00
440.57
438.55
430.27
420.61
408.64
407.53
407.37
406.39
404.27
401.92
399.87
399.04
396.68
395.28
393.02
389.32
388.49
388.49
386.33
386.14
384.09
361.78
361.19
354.58
351.55
346.70
346.17
336.25
325.63
311.69
304.97
301.51
262.68
260.26
260.26
418
419
420
421
422
423
424
425
426
BÚRI
HRABALA
STOP
SZABO
MAJÁK
GAŽO
BALETKA
PENIAŠKO
GAVALEC
NEMÈEK
LUTTER
GRANEC
BUGÁR
DOMOKOS
REMIS
ŠATKA
ZELINKA
BYSTRIANSKY
PRISTAŠ
KOLLÁR
MYNÁØ
TRÈÁLEK
KLABNÍK
HAVEL
MIKULA
KOBZA
DRÁBIK
MARTANÈÍK
KAPÁK
DRGA
SLIVKA
ÏURICA
COENEN
POKORNÝ
ONDUŠKO
SIDLO
BUGAN
TICHÝ
LAHITA
DOMIN
IVANÈIC
FLACHS
HRUŠKA
Spolu: 460
Roman
Adrián
Pavel
Laco
Peter
Rado
Vladimír
Róbert
Marian
Milan
Marián
Miloš
Igor
Daniel
Luboš
Vladimír
Marcel
Libor
Peter
Anton
Jiøí
Karel
Marcel
Luboš
Roman
Igor
Milan
Peter
Daniel
Peter
Miroslav
¼ubomír
David
Roman
Ján
Zdenko
Ivan
Peter
Imrich
Roman
Josef
Branislav
Ján
1969
1973
1972
1965
1973
1966
1970
1971
1974
1965
1974
1967
1970
1969
1969
1973
1969
1970
1967
1965
1965
1973
1971
1965
1970
1971
1971
1969
1967
1974
1967
1965
1973
1971
1968
1969
1965
1965
1973
1970
1974
1969
1971
ROSIJA Levice
dovolenka24
Kosice
Finanèné Centrum Team
243.24
180.53
155.43
151.58
0.00
8 žen
142.40
130.59
121.74
116.12
Nove Mesto nad Vahom
ŠK CZKLOPOZITÍV ŽILINA
prešov
8.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
HEAVEN BIKE CLUB
AS BIKE ALPINE ARAD 669
Dubnica
0.00
0.00
0.00
CK Energia Svit
ZSE- Hronské K¾aèany
MTB Ondøejník
CYKLOMARTINEK Valašské Klobou
Pedál Pezinok
SKI SENOHRABY
Dubnica nad Váhom
Dubnica nad Váhom
Praha 4
Poprad
Isako Košice
Fimanèné centrum Team
Dubnica nas Vahom
DNT SLOVAKIA
Scandinavian Business Seating
Bike One
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Dragon Fly
S. A. T. T. Košice
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Havran
ŠAS
CK Energia Svit
0.00
Kategória: Muži 50-59 r.
Por.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Priezvisko
JUHÁS
Daniel
BAUER
SAKALA
PODOLÁK
HULEJ
KILNAR
FOLTYN
BOREÈEK
PALÚCH
HVIZDOŠ
ŠOŠKA
GRÍGE¼
GRACIK
ANTOŠ
PULMAN
PATRÍK
SCHURGER
ÏURÈOV
KOÈIK
CHRAPPA
NEMEC
BENKO
PÁLENÍK
Strana: 23
Meno
Štefan
Miroslav
Pavel
Jozef
Martin
Miroslav
Aleš
Jiøí
Tomáš
Vladimír
Jaroslav
Eduard
Róbert
Eduard
Milan
Dušan
Oskar
Milan
Milan
Miroslav
Igor
Peter
Ján
Viliam
243.24
180.53
155.43
151.58
142.40
130.59
121.74
116.12
8.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
www.sportsofttiming.sk
Rok
1962
1958
1960
1956
1963
1964
1963
1964
1957
1957
1962
1961
1962
1958
1958
1957
1963
1961
1964
1964
1964
1960
1955
1957
Klub
CK Svätý Jur
CK 1380
CK UNICOM ZVOLEN
SMTA Nitra
KNAC Ružomberok
Ostrava
Novatop Lapierre
Donovaly
Partizán Vysoké Tatry
ŽILINA
KOŠICE
Jurassic bike team Dolný Kubín
Bratislava
i-cycling Luèenec
CK Nitra
Športový klub Devínska Kobyla
Èerní konì Cz.
Jaklovce
CK Svätý Jur
OZ Bajkom k tajchom
Jurassic bike team Dolný Kubín
ŠK Zálesie
1. kolo
2. kolo
996.45
827.84
1 107.71
984.98
891.51
0.00
816.92
3. kolo
1 132.46
1 329.73
1 135.46
1 114.63
907.37
1 224.00
1 035.21
974.35
1 059.40
979.40
655.87
659.01
753.65
859.54
891.47 1 044.99
281.19
653.45
553.08
635.06
739.51
403.22
507.47
834.52
769.60
808.84
686.12
374.76
4. kolo
1 049.51
1 398.68
1 249.50
1 271.12
872.91
1 372.27
1 440.06
1 264.87
1 160.54
766.59
1 203.76
732.00
737.86
1 097.26
992.09
703.21
1 076.85
768.99
715.35
574.65
486.61
856.38
906.96
551.26
840.36
930.41
688.08
Celkom
4 006.26
3 836.12
3 369.94
3 277.26
2 597.20
2 596.27
2 475.27
2 239.22
2 219.94
2 183.16
2 154.46
2 150.52
1 956.80
1 936.46
1 926.73
1 891.35
1 816.36
1 746.86
1 709.43
1 690.90
1 676.56
1 649.20
1 616.53
1 614.10
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
PAGANÍK
MAJERÈÍK
JAMES
SIMKO
JUST
REPA
PITOÒÁK
KORL
KAÈMÁRY
OTEVØEL
HOŠALA
PARTINEK
KOLIBÁR
EKL
VAVRINEC
KANDERA
LINEK
CIMBALA
MICK
JANÍK
KOLESA
HAVRILA
WESS
ÏURIŠKA ST.
KOLIBÁR
ZORVAN
CORRADO
GERBOC
GRUDNIAK
SIDOROV
VICENA
GABRIŽ
SUROVÝ
PEÒÁÈEK
OTEPKA
DLABAJA
VRZAL
WAGENHOFFER
TÁNCOŠ
HARASLÍN
RICHTER
SZUCS
NIEDOBA
OLEJÁR
KLASOVITÝ
FABU¼A
MESIARKIN
MAUSER
SLOPOVSKÝ
HRABOVSKÝ
OBŠIVAÈ
JANAK
PEŠKO
KOVÁÈ
ONDRÁÈEK
DRHA
VAVREK
BELIÈKA
MAJCHER
BUBELÍNY
RAŠKOVIÈ
RYPL
RYŠKA
BLAHUTA
RADOJÈIÈ
UHLÁRIK
GRÓF
MATEJÍÈEK
¼UDMA
PŠENKO
95 VAŠÍK
Strana: 24
Jozef
Ján
Garry
Dusan
Ladislav
Rudolf
Ivo
Frantisek
Gabriel
František
Peter
Jozef
František
Martin
Vladimír
Ladislav
Petr
Milo
Gerald
Pavol
Ludìk
Pavel
Werner
Ivan
Milan
Roman
Cristofaletti
Zdeno
Dariusz
Vladimir
Ján
Lubomír
Juraj
Miroslav
Igor
Radek
Josef
Jozef
Imrich
Miloš
Peter
Ervin
Ján
Vladimír
Ján
František
Andrej
Josef
Pavel
Marián
Václav
Milan
Emil
Július
Libor
Ivan
Vladimír
Ivan
Jozef
Rastislav
Vladimír
Rostislav
Jiøí
¼udovít
Miloš
Pavol
Barnabás
Peter
Igor
Miloslav
Ladislav
1958
1961
1962
1958
1961
1964
1964
1955
1961
1962
1964
1960
1960
1957
1964
1960
1959
1959
1962
1956
1961
1958
1959
1959
1961
1964
1961
1960
1960
1959
1962
1962
1962
1964
1963
1964
1959
1961
1955
1964
1957
1963
1956
1962
1956
1958
1961
1961
1955
1962
1962
1964
1964
1960
1964
1962
1961
1960
1962
1961
1958
1955
1962
1960
1957
1959
1957
1960
1962
1958
1959
CK Epic Dohòany
AAA DOWN UNDER
ski drienica
CYKLO SPIŒ
turbotrek
Mlynèenky
Kosice-Myslava
KOŠICE
771.74
648.94
703.30
607.91
795.60
717.65
814.37
1 487.60
808.98
737.71
738.87
1 295.02
1 294.13
693.89
619.77
591.96
609.17
ISAKO Šport Košice
Parada Fly
KOŠICE
Biketeam Kralupy Eurobike Praha
1 205.43
740.79
461.39
581.94
551.88
KNAC RUOMBEROK
ELEVEN RUBENA TEST TEAM
SPORT SERWIS SANDOMIERZ
KTM Donau Fritzi Racing
Klub športových nadšencov Košec
SK Kbely
CYKLOHAVRILA
RC Kreuzer
CK UNICOM ZVOLEN
606.83
1 185.79
595.81
1 135.17
1 134.78
1 103.75
1 102.14
553.14
546.31
1 095.33
1 090.19
1 070.06
1 056.33
536.08
1 053.69
518.19
3Atletik
AS BIKE ALPINE ARAD 669
AutoSportBMW Snina
Bašta bike sport Lesko
Sillamae
PST Stupava
Brezofskí Brojleri
MTB Koleèko
Pùjèovna kol Lednice
Amenity-Extrem Sport Team
KC HAKR Brno
Bratislava
Chateau Topo¾èianky
Ali-bi
CK Energia Svit
Poprad
Tatranské orly Lipt. Hrádok
Haniska
Bratislava
Tri Team Musketiere
1 040.46
1 037.69
1 034.12
1 015.89
1 014.73
1 014.11
987.16
950.32
944.20
941.70
935.52
920.01
917.84
903.61
901.59
889.71
874.69
872.72
865.83
850.77
849.54
834.10
825.81
816.78
816.37
YOGI racing
812.87
811.94
808.91
0.00
P+K Racing Team
MTB Sližári
CK BIKE-SPORT Nová Dubnica
Sabinov
Horná Ves
Penta
Turèianske Teplice
Parada Fly
Cyklosport Chropynì
MTB Team Bøeclav
Sex Pistols
CK Kežmarok
Maratón klub Rajec
MaMa-Trek Komárno
ZSE Cycling
Poprad
Vysoké Tatry
789.59
781.79
778.24
757.99
732.02
329.69
401.41
730.49
727.62
725.31
724.94
721.86
721.61
714.65
711.48
705.58
705.58
702.62
1 567.34
1 532.02
1 487.60
1 457.92
1 441.01
1 346.78
1 295.02
1 294.13
1 285.85
1 228.94
1 205.43
1 202.18
1 188.77
1 185.79
1 147.69
1 135.17
1 134.78
1 103.75
1 102.14
1 099.45
1 095.33
1 090.19
1 070.06
1 056.33
1 054.27
1 053.69
1 040.46
1 037.69
1 034.12
1 015.89
1 014.73
1 014.11
987.16
950.32
944.20
941.70
935.52
920.01
917.84
903.61
901.59
889.71
874.69
872.72
865.83
850.77
849.54
834.10
825.81
816.78
816.37
812.87
811.94
808.91
789.59
781.79
778.24
757.99
732.02
731.10
730.49
727.62
725.31
724.94
721.86
721.61
714.65
711.48
705.58
705.58
702.62
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
JÁNOŠKA
STOCHLA
CORIÈ
ADAMÈÍK
STARK
KRÈMÁRIK
KALAKAJ
SLADKÝ
LABAJ
VENGLÁØ
BAÏURA
FRANCISTY ST.
HLEBAŠKO
KURPIŠ
PLHÁK
PANÁK
HLINIÈAN
PALKOVIÈ
ŠIFRA
JUDÁK
TRUBAÈ
OHRÁDKA
ÈERBÁK
CHRÁST
KURTIS
KUÈERAK
HOFERICA
PAULUS
KILIAN
LANG
HOKA
VAVREK
JAVOREK
KAMINSKY
HUDÁK
JENÈÍK
MAJSTRÍK
MELO
KIŠA
PROKOPOVIÈ
MUDRÁK
ZAVADIL
JEMELKA
RYBÁRIK
VILEM
PETLAK
PAULINI
RANDA
MACKO
PONECHAL
REŽUCHA
STEININGER
HILKA
KUBIŠ
KUDÌLKA
KÁDEK
LAJCHA
MIÈUCH
FRANCISTYST.
GLÜCK
TØUPEK
MAJTÁN
KOBELLA
RYBÁR
GAŽO
KOVÁÈ
JANIŠ
BUBELA
MÜLLER
MAKARSKÝ
BEDNÁRIK
Strana: 25
Jozef
Anton
Bohuslav
Marián
Karol
Jozef
Valentín
Juraj
Ivan
Petr
Jozef
Štefan
Ján
Miloš
Václav
Dušan
¼uboš
Dušan
Jozef
Ivan
Karol
Pavol
Zdeno
Ladislav
Milos
Pavol
Ladislav
Marian
Peter
Miloš
Ivan
Július
Anton Peter
Stefan
Miroslav
Zdeno
Peter
Jozef
Marián
Ján
Ján
Jiøí
Petr
Juraj
Peter
Miroslav
Ján
Eduard
Jan
Martin
Milan
Martin
Stefan
Marián
Josef
László
Peter
Peter
Stefan
Alois
Miroslav
Ján
Ivan
Jaroslav
Anton
Jozef
Peter
Ondrej
Štefan
Jozef
Ján
1959
1960
1959
1963
1961
1957
1955
1961
1962
1962
1955
1956
1961
1961
1961
1961
1960
1960
1958
1963
1964
1960
1964
1960
1961
1962
1960
1963
1963
1962
1963
1960
1957
1961
1963
1963
1963
1964
1962
1961
1963
1955
1962
1960
1963
1961
1961
1961
1963
1963
1955
1963
1956
1958
1959
1964
1959
1963
1956
1955
1956
1962
1961
1956
1955
1963
1964
1962
1957
1964
1961
RAPID Bratislava
SAAT sport racing team
696.73
687.68
684.05
Cassandra Bytèa
Nezávislos Bratislava
CK Energia Svit
Deltaklub Košice
Epic Dohnany
Øepištì
JAKO Borský Mikuláš
Family Fran club
KOŠICE
Havran
672.54
671.32
660.69
336.13
323.14
652.22
651.19
636.50
634.06
633.22
631.30
627.31
625.38
620.11
614.11
613.42
ZSE cycling team
Bike-Sport Nová Dubnica
CORA GASTRO
611.69
611.09
610.37
skialpinizmus.sk
605.32
600.26
592.40
Havran
Brezno
585.89
577.78
574.71
572.14
571.08
568.27
KORATEX Red Bull Team
POVAŽSKÁ BYSTRICA
564.15
563.88
558.16
555.03
554.89
CUBEPov.Podhradie
CK Batizovce
Seèovce
554.78
553.71
Šumiac
Bike Mechanic Nová Dubnica
Hasièi Snakov
CK Batizovce
MTB Ondøejník
553.67
549.85
542.55
529.04
526.50
517.57
513.87
ZAMA
513.07
509.17
501.25
0.00
491.86
490.71
Kofola Team
Poprad
Trenèín
496.82
487.92
485.22
484.29
šk bat Stupava
471.32
466.07
MaMa-Trek Komárno
Považska Bystrica
Fran family klub
0.00
0.00
444.24
439.14
462.03
459.02
437.76
Ganja bike Pov. Bystrica
CK Energia Svit
435.09
419.58
405.47
403.62
400.55
399.06
391.74
390.29
388.02
376.67
361.63
696.73
687.68
684.05
672.54
671.32
660.69
659.27
652.22
651.19
636.50
634.06
633.22
631.30
627.31
625.38
620.11
614.11
613.42
611.69
611.09
610.37
605.32
600.26
592.40
585.89
577.78
574.71
572.14
571.08
568.27
564.15
563.88
558.16
555.03
554.89
554.78
553.71
553.67
549.85
542.55
529.04
526.50
517.57
513.87
513.07
509.17
501.25
496.82
491.86
490.71
487.92
485.22
484.29
471.32
466.07
462.03
459.02
444.24
439.14
437.76
435.09
419.58
405.47
403.62
400.55
399.06
391.74
390.29
388.02
376.67
361.63
167
168
169
170
171
172
MALIÒÁK
KAŠÁK
KOPACIK
STANK
SEPP
JAVOR
RICHTER ST.
TALDA
JUHÁS
SPEVÁR
MAZÚR
MEÈIAR
MAREC
DEMJANOVIÈ
ONDROVIÈ
MAREE
Ivan
BENKO
LACKNER
ORAVEC
SELKRIG
Spolu: 187
Vladimír
Marián
Ivan
František
Tomáš
Peter
Peter
Juraj
Jaroslav
Igor
Peter
Jozef
Rudolf
Michal
Ján
Joost
Milan
Jaromír
Wolfgang
Peter
Peter
1959
1962
1960
1963
1964
1961
1957
1959
1964
1961
1963
1962
1958
1960
1963
1963
1964
1961
1962
1964
1962
VSK Vsetín
ŠKODA Bike Team
358.43
245.02
141.61
137.57
BAUMIT
Vinárske závody Topo¾èianky
POVAŽSKÁ BYSTRICA
Dubnica nad Váhom
Bufallo
ISAKO Šport Košice
Lazany
Èadca
HQBC - Redpoint
74.41
7.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
BK Sliaè
0.00
0.00
PSV-Wien Giga sport
0.00
0.00
AAA DOWN UNDER
0.00
Kategória: Muži 60 r. a viac
Por.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Priezvisko
GROFÈÍK
PRCÍN
JANKOVIÈ
MOKRÝ
HUPKA
JASLOVSKÝ
FABIAN
KRKOŠKA
SYKORA
BRUNOVSKY
ŠUTOR
GROM
OTRUBA
BURIAN
VALKO
GRAÒÁK
KÁRA
VEGH
GRAUZEL
PELZER
PIPTA
KAŠTÁNEK
BLAŠKO
KRAJÒÁK
SLAVIÈÍNSKÝ
PLEVÈÍK
GALISIN
PUCHNER
ŠKRTE¼
MLÁKAY
FOLTÍN
MLÈÚCH
HOLÁŠ
PÁNEK
PALÁÈEK
JAMBOR
JAJCAY
ÈECH
ÏURÈANSKÝ
MURÁRIK
PLEVÈÍK
MISSBACH
ÈIŽMÁR
SLIVKA
ZAJAC
KUBICA
Strana: 26
Meno
Emil
Emil
Ivan
Ladislav
Vincent
Jaroslav
Miroslav
Jiljí
Bartolomej
Ladislav
Juraj
Vladimír
Jan
Radislav
Eduard
Ján
Bohuslav
Eduard
Vladimír
Lorenz
Ján
Pavel
Ján
Pavol
Milan
Miroslav
Peter
Josef
Blažej
Pavol
Viliam
Jozef
Ondrej
Miroslav
Jiøí
Jozef
Rudolf
Vojtech
Alojz
Ladislav
Benjamín
Viktor
Milan
Július
Vladimír
Vladimir
358.43
245.02
141.61
137.57
74.41
7.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
www.sportsofttiming.sk
Rok
1953
1951
1948
1950
1953
1953
1954
1951
1950
1952
1950
1954
1944
1953
1952
1951
1953
1952
1951
1952
1950
1952
1950
1952
1953
1947
1954
1950
1952
1947
1954
1952
1947
1947
1949
1953
1950
1954
1940
1952
1952
1942
1951
1942
1954
1951
Klub
Ellio Nitra
ŠK Kriváò Važec
CK UNICOM ZVOLEN
Banka biking
CK Svätý Jur
CK Svätý Jur
KOŠICE
MTB Ondøejník
CK UNIKOM Zvolen
Luka pri Piestanoch
Zázrivá
KSN Košecké Podhradie
Oceloví letci
1. kolo
2. kolo
747.57
854.02
907.27
800.95
0.00 1 010.21
552.60
663.84
240.26
559.57
820.85
540.98
577.36
816.82
900.12
399.77
558.85
434.77
556.83
709.06
655.99
549.91
473.00
Vitalis Topo¾èany
Mirage Pezinok
AC Sparta Praha
3. kolo
953.51
783.32
545.99
1 042.98
4. kolo
913.35
1 104.89
1 015.63
624.51
629.11
868.22
738.22
679.07
600.25
677.05
585.14
924.53
837.72
807.10
744.50
744.25
707.08
698.32
Bratislava
Tri Team Neudorf
Športservis Team Bratislava
ŽILINA
695.98
683.27
Triaxx
ARCHICO
Dlhé diely
Klondikebike Nitra
669.49
652.05
651.93
621.04
606.38
MIDO Žiar nad Hronom
SCK Magnezit Jelšava
594.28
564.60
549.62
541.42
BK APOLLO Bratislava
538.18
510.32
MTB Palaèinky
CK Svätý Jur
484.40
457.65
456.81
445.71
Jánošíkov kraj
Škt KNM
ZABENA
Alpin klub
KHC Bytèa
427.96
403.44
399.33
346.61
344.45
89.72
89.64
Poprad
0.00
Celkom
3 468.45
2 813.11
2 025.84
1 999.76
1 970.33
1 863.83
1 747.45
1 685.04
1 638.34
1 637.69
1 591.85
1 365.05
1 226.96
1 058.14
924.53
837.72
807.10
744.50
744.25
707.08
698.32
695.98
683.27
669.49
652.05
651.93
621.04
606.38
594.28
564.60
549.62
541.42
538.18
510.32
484.40
457.65
456.81
445.71
427.96
403.44
399.33
346.61
344.45
89.72
89.64
0.00
MIKULÁŠTÍK
Spolu: 47
Josef
1953 Vidèe 145
0.00
0.00
Kategória: Juniori 17-18 r.
Por.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
Priezvisko
SVATIK
MURARIK
ROSA
SKLENARIK
MIKULA
TABAÈKO
ŠTEVKO
BABIÈ
DRHA
DOLINAY
HRONSKÝ
FILO
HALUŠKA
IMRIŠEK
DŽUGAN
STARÍÈEK
MÜLLER
BUŠFY
BODIŠ
ŠTEVULA
RÁSTOCKÝ
BELANÈÍK
MALICH
BARTOÒ
VANÈO
ŠMELKO
LUKÁÈ
STAŠKO
SELNEKOVIÈ
KOVÁÈIK
RŽONCA
RAFFAJ
SPRUŠANSKÝ
ÈECH
HRIC
LULIAK
ALEXAJ
ZEDNÍK
GARDIAN
HAVRILA
MAJÁK
UHLÁRIK
KUBASKÝ
PADYŠÁK
RIGASZ
SCHMIDT
KONDAŠ
MIKL
JUGÁŠ
ZUBÈÁK
CHARBULIAK
BUÈO
MAJSTRÍK
PASTIERÍK
MATUŠOV
FILO
ÈIÈKA
ŠRÁMKA
BELAÈIÈ
SOLDÁN
TVAROŽEK
ÈERNÝ
LOKŠÍK
SLLUANIK
ŽEC
MICHALICA
Strana: 27
Meno
Daniel
Lubomir
Timotej
Filip
Miroslav
Šimon
Marek
Adrián
Matej
David
Rastislav
Patrik
Matej
Erik
Filip
Patrik
Matej
Michal
Dušan
Matúš
Štefan
Marcus
¼ubomír
Patrik
Filip
Adam
Milan
Samuel
Andrej
Vladimír
Michal
Tomáš
Martin
Benjamín
Šimon
Jakub
Adam
Vítìzslav
Peter
Tomáš
Peter
Peter
Oliver
Matúš
Kristián
Patrik
Martin
Václav
Jozef
Martin
Dominik
Tomáš
Šimon
Richard
Lukáš
Jakub
Marek
Filip
Ján
Martin
Samuel
Ronald
Adam
Marian
Andrej
Daniel Artur
www.sportsofttiming.sk
Rok
1996
1996
1997
1996
1997
1997
1997
1996
1996
1996
1997
1996
1997
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1997
1996
1996
1997
1996
1997
1996
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1996
1997
1997
1996
1997
1997
1996
1996
1997
1996
1997
1997
1996
1997
1996
1996
1996
1996
1997
1996
1997
1996
1996
1997
1997
1997
1996
1997
1997
Klub
Dema Racing Team
KAKTUS BIKE Bratislava
Jablonové
JUMP SPORT KLUB Košice
VELOSVET cycling team Prievidza
JUMP SPORT Košice
CK Dynamax Nitra
Unitrek Bike Team Poprad
CK BIKE-SPORT Nová Dubnica
CK Energia Svit
Kaktus Bike Team Bratislava
KPHC Turèianske Teplice
CK MTB ÈERTOV
Finanèné Centrum Team
MICHALOVCE
Drviè Jablonove
ŠK VAZKA Bratislava
Cyklistický spolok Žilina
CK AB Sereï
šk topo¾èianky
CK UNITREK POPRAD
1. kolo
943.05
892.01
675.72
983.53
978.87
2. kolo
938.97
878.69
803.82
974.27
3. kolo
979.34
943.49
885.92
987.32
999.98
920.67
943.73
905.89
816.29
755.20
0.00
774.81
660.10
560.49
4. kolo
926.47
946.95
831.37
985.90
867.23
922.92
881.07
910.54
870.72
668.94
781.02
718.31
0.00
614.21
598.72
940.95
779.28
656.82
969.17
944.13
935.21
928.33
917.10
917.05
Divina Racing Team
Amenity-Extrem Sport Team
CK BIKE-SPORT Nová Dubnica
Jasov
Cyklistický spolok Žilina
prešov
915.47
904.92
892.30
863.32
861.90
790.76
789.59
CK Epic Dohòany
Finanèné Centrum Team
CK MŠK Kežmarok
784.43
775.99
764.94
725.91
716.77
Poprad
PÚCHOV
Batizovce
BIKE SPORT SERVIS OPAVA
CYKLOHAVRILA
Finanèné Centrum Team
Maratón klub Rajec
Pekáreò u Floriánka
PROefekt
Bratislava
NOVA DUBNICA
Trek KCK Oslany
Tvrdá Horská Cyklistika
Zárieèie
698.99
667.27
660.17
656.34
656.33
649.49
637.02
636.47
612.57
612.29
607.02
597.00
589.46
576.10
569.58
550.50
549.73
549.73
548.23
536.78
Udièa
522.60
490.30
490.25
485.82
Novatop Lapierre
PŠK Reprogas
Coloseum
481.78
471.78
462.06
427.07
387.08
380.71
CK Energia Svit
379.29
346.60
Celkom
3 787.83
3 661.14
3 196.83
2 945.12
1 964.77
1 867.21
1 843.59
1 824.80
1 816.43
1 687.01
1 609.89
1 536.22
1 497.59
1 431.63
1 274.31
1 159.21
969.17
944.13
935.21
928.33
917.10
917.05
915.47
904.92
892.30
863.32
861.90
790.76
789.59
784.43
775.99
764.94
725.91
716.77
698.99
667.27
660.17
656.34
656.33
649.49
637.02
636.47
612.57
612.29
607.02
597.00
589.46
576.10
569.58
550.50
549.73
549.73
548.23
536.78
522.60
490.30
490.25
485.82
481.78
471.78
462.06
427.07
387.08
380.71
379.29
346.60
67 CIGÁNIK
JANÍK
VYKOUKAL
DRGA
SLIVKA
Spolu: 71
Michal
Marek
Marek
Juraj
Matej
1996
1997
1996
1996
1996
cigi
Poprad
4Ever cyklo Bulis
Dubnica nad Váhom
Plum T
Rok
1998
1999
1998
1998
1999
1999
1998
1998
1998
1998
1998
1999
1998
2001
2000
1998
1999
1999
1999
1999
1998
1999
1999
1998
1999
1998
1999
1998
1998
1998
1999
1999
2000
2000
1999
2000
1999
1999
2000
2000
1999
1998
2000
1999
2000
2002
1999
1998
1999
1998
2000
1998
2000
1998
1999
2000
1999
1999
1999
1999
1999
1998
Klub
RCT Martin
Divina Racing Team
prešov
KOMPAVA H-TRIATHLON TEAM
HOROVCE 51
325.72
0.00
0.00
0.00
0.00
Kategória: Kadeti 15-16 r.
Por.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
Priezvisko
BUBELÍNY
ŠOŠKA
MRÁZ
CHROMIAK
MIŠIK
JABLONICKÝ
GAŠPARIK
KUBAŠÈÍK
BALÁŽ
KATRENIÈ
DRGOÒ
MIKL
BLANÁR
VAVRINEC
KÁÈER
BALALA
DOLINAY
VELIÈ
PACURAR
KATRENIÈ
BACO
MELIŠ
KNOTEK
SZABO
JÁNOŠÍK
SZIRMAI
LESKOVJANSKÝ
BAJTOŠ
KAÈMÁR
DUDAŠKO
KUŠNÍR
FORMÁNEK
ONDUŠKO
KURNICKÝ
VÁVRA
MELIŠ
SERAFINOWSKI
TUREK
NAZAREJ
KOLAØÍK
Ivan
PAJDLHAUSER
JAROS
ŠVIK
MIKLUŠEK
KOREÒ
TENCER
GAŠPARÍK
FILO
KUCMEN
LETEV
SZENTIVÁNYI
KORBÁŠ
STRIEŽENEC
MOTYKA
SVÍZELA
HRTÁNEK
ŠTIFFEL
JAKUBÈÍK
ÈURILLA
DIRBÁK
KRAJÈOVIÈ
Strana: 28
Meno
Adam
Samuel
Dávid
Patrik
Branislav
Martin
Branislav
Matej
Viliam
Henrich
Jakub
Vojtech
Jakub
Vladimír
Jozef
Tomáš
Adam
Marek
Vlad
Frederik
Matej
Matúš
Tomáš
Mikloš
Kristián
Rudolf
Jakub
Eduard
Viktor
Dominik
Filip
Adam
Andrej
Roman
Michal
Patrik
Bart³omiej
Kamil
Adam
Lukáš
Patrik
Juraj
Oliver
Miroslav
Marián
Matúš Jakub
Andrej
Jakub
Matej
Jaroslav
Jakub
Michal
Matúš
Filip
Šimon
Tomáš
Ján
Adam
Michal
Jakub
Martin
Erik
325.72
0.00
0.00
0.00
0.00
www.sportsofttiming.sk
1. kolo
678.61
678.79
627.12
480.72
Divina Racing Team
Kolaèín
CK MŠK Kežmarok
Kaktus bike 1
Kaktus Bike Team Bratislava
Tvrdá Horská Cyklistika
Žilinská župa
678.61
689.67
656.15
Kotešová
CK Energia Svit
Považská Bystrica
AS BIKE ALPINE ARAD 669
Five Star Ski Club
534.57
518.88
494.78
2. kolo
647.07
889.40
613.63
831.40
523.16
606.20
660.26
3. kolo
671.98
604.62
573.25
537.90
524.91
521.11
682.75
682.78
664.63
891.88
557.08
814.35
645.49
617.90
569.17
4. kolo
634.14
654.80
632.73
649.65
593.07
579.93
592.69
485.05
456.93
908.79
821.89
778.43
772.28
707.56
KAKTUS BIKE-TEAM Bratislava
Liptovská Lužná
JUMP SPORT KLUB Košice
Outsiterz
Vysoké Tatry
696.56
694.13
688.79
681.09
678.74
675.76
Batizovce
UNITREK BIKE TEAM
Cyklo MXM Hulín
KBT Bratislava
668.85
662.33
656.38
654.08
642.34
637.45
Divina Racing Team
OPONY SERAFINOWSKI
Holumnica 98
UNITREK BIKE TEAM
Cyklo MXM Hulín
BK Sliaè
Kaktus Bike Team Bratislava
Unitrek Bike Poprad
Mary Team Košice
Kaktus Bike Team Bratislava
ŠK Topolèianky
Kaktus Bike Team Bratislava
Finanèné Centrum Team
634.32
632.82
632.73
629.43
623.80
623.36
617.62
608.93
607.58
607.14
600.12
596.67
596.32
0.00
592.76
591.39
Cyklo MXM Hulín
Poprad
587.76
586.00
585.84
584.58
584.50
Cyklo MXM Hulín
581.31
581.07
MAPEI
Martin
580.39
570.57
565.03
ELEM bike Zlín
Kaktus Bike Team Bratislava
562.88
560.46
Celkom
2 680.41
2 250.97
1 905.38
1 723.28
1 560.96
1 420.55
1 338.87
1 323.81
1 310.95
1 278.22
1 267.55
1 173.79
1 166.32
1 117.83
1 117.60
1 055.68
1 003.93
951.71
908.79
821.89
778.43
772.28
707.56
696.56
694.13
688.79
681.09
678.74
675.76
668.85
662.33
656.38
654.08
642.34
637.45
634.32
632.82
632.73
629.43
623.80
623.36
617.62
608.93
607.58
607.14
600.12
596.67
596.32
592.76
591.39
587.76
586.00
585.84
584.58
584.50
581.31
581.07
580.39
570.57
565.03
562.88
560.46
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
OKRÚHLICA
ADAMOV
KVARDA
TIMKO
LAKTIŠ
PALAJ
KRŠÁK
KUPÈOV
RŽONCA
MAS
HOLÁŠ
VRBIK
VESELOVSKÝ
ŠKORUBA
KLANDÚCH
ZAVADZAN
VRÁBEL
ROSA
SIVOK
HLÁÈIK
ONDREJKA
BLIŠAN
VRBIK
BENÈURA
CHVÁLA
ÈURLEJ ML.
KOŠÁR
BUBELA
KUBASKÝ
ZAKO
BUTKO
ŽERJAVA
BAJZA
BUCHMAN
MATEJÈÍK
CHREN
MATEJÈÍK
MELIŠ
VESELÝ
JÁNOŠÍK
PETRUSKA
FABUŠ
HYROS
ŠLAPKA
MICHLIK
BREYER
FROLICH
OKÁL
URBAN
KOSTKA
SMATANA
HETNEROVIC
HRABALA
BUBENÍK
MAJÁK
GAŽO
BALETKA
PENIAŠKO
JABLONICKÝ
JAVOR
KRAMÁR
PETRUSKA
TICHÝ
KUÈERA
LINGEŠ
MRÁZ
MICHALIÈKA
Spolu: 129
Adam
Ján Filip
Miroslav
Patrik
Timotej
Jerguš
Ján
Tomáš
Ján
Mateo
Filip
Adam
Šimon
Stanislav
Roman
Marcel
Radovan
Jakub
Tomáš
Adam
Adrián
Dominik
Juraj
Juraj
Tomáš
Marián
Filip
Július
Alan
Samuel
Roman
Marek
Michal
Roman
Denis
Patrik
Denis
Erik
Marko
Jurko
Vincent
Šimon
Andrej
Martin
Daniel
Tomáš
Pavol
Marián
Miloslav
Danko
Zdeno
Branislav
Adrián
Matej
Adrián
Martin
Kryštof
Filip
Jaroslav
Jakub
Timotej
Augustín
Jakub
Tomáš
Peter
Miroslav
Štefan
1999
1999
1999
1998
2002
2005
1999
1998
2000
1999
2000
2002
1999
1999
1998
2002
2000
2000
2001
1999
2002
2001
2002
1998
2001
2002
1999
2002
2002
2000
1999
1999
2000
2003
1999
1999
2002
2002
2003
2002
2003
2003
2000
2000
2000
1999
2002
1999
1999
2002
2003
2001
1999
2005
2006
2008
2003
1999
1998
2007
1999
2005
2000
2001
2001
1998
1999
559.49
558.25
558.23
Bukovec 251
šk topo¾èianky
CK Malinovo
555.75
555.26
548.21
0.00
Hrabušice
Financne centrum team
SU-Atgej
547.01
543.66
533.85
527.48
524.70
Kaktus Bike Team Bratislava
Liptovská Lužná
518.98
512.10
505.78
505.59
495.28
493.54
490.06
AUTHOR Trenèín
Kaktus Bike Team Bratislava
Oskar Brusno
Šk Topolèianky
488.03
487.24
486.41
484.35
Kaktus Bike Team Bratislava
Kaktus Bike Team Bratislava
472.18
470.80
469.66
466.66
HO Poprad
447.69
430.45
Pekáreò u Floriánka
430.27
423.20
414.57
410.14
403.19
400.89
Nereus Žilina
Nová Dubnica
Šk Topolèianky
400.77
396.72
394.56
394.40
368.38
Rajec
CK Koliesko Stupava
354.69
344.12
338.53
322.56
lesipa.sk
Považská Bystrica
314.82
313.23
Ve¾ké Leváre
0.00
310.03
302.38
288.07
268.35
246.18
E-P-M-D
191.21
189.05
180.67
171.09
142.45
130.51
121.81
CLIMBERG Sport Team
Finanèné Centrum Team
8 žen
116.79
38.83
CK KOLIESKO
7.13
Cyklomax Poprad
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
KBL Jasná
cys Žilina
0.00
0.00
Kategória: Ženy 19-39 r.
Por. Priezvisko
Strana: 29
Meno
559.49
558.25
558.23
555.75
555.26
548.21
547.01
543.66
533.85
527.48
524.70
518.98
512.10
505.78
505.59
495.28
493.54
490.06
488.03
487.24
486.41
484.35
472.18
470.80
469.66
466.66
447.69
430.45
430.27
423.20
414.57
410.14
403.19
400.89
400.77
396.72
394.56
394.40
368.38
354.69
344.12
338.53
322.56
314.82
313.23
310.03
302.38
288.07
268.35
246.18
191.21
189.05
180.67
171.09
142.45
130.51
121.81
116.79
38.83
7.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
www.sportsofttiming.sk
Rok
Klub
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
Celkom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
ŠKANDÍKOVÁ
RIMANOVÁ
HRONÈEKOVÁ
CSERI
OTEVØELOVÁ
ZIMOVÁ
ŠICHTOVÁ
BEDNAØÍKOVÁ
JUHÁSOVÁ
MEDVEÏOVÁ
RIEGROVÁ
GOMBALOVÁ
SCHRAMMOVÁ
JANOŠKOVÁ
SVÌRÁKOVÁ
TÙMOVÁ
KRÁLIKOVÁ
KESEG ŠTEVKOVÁ
KRASÒANOVÁ
SIVÁKOVÁ
MALARIKOVÁ
PAGANÍKOVÁ
VOJTKOVÁ
JENÈEKOVÁ
REPKOVÁ
TOADER
KARKOŠKOVÁ
KEDROVIÈOVÁ
JANZEN
BEHANCOVÁ
LABAŠOVÁ
TYSZOVÁ
SUCHÁNKOVÁ
BÄUMLOVÁ
KRIHOVA
KOLAŠÍNOVÁ
DIRLEA
NAJSROVÁ
SAMEKOVA
CIBOCH
PUKAJOVÁ
VEGHOVÁ
MELEGOVÁ
FAJTOVÁ
KUTÒÁKOVÁ
ŠARKANYOVÁ
ŽÙRKOVÁ
DEDINSKÁ
PREKOPOVÁ
MALACHOVSKÁ
GIERGIELOVÁ
ZVERINOVÁ
NEÈ LAPINOVA
NEMCOVÁ
STANOVIÈOVÁ
PÁLOVÁ
VOPÁLENSKÁ
LUCA
WYSZYÑSKA
PAULENOVÁ
CHOMOVÁ
ŽELEZNÍKOVÁ
JURÈIKOVÁ
BUDAYOVÁ
SERAFINOWSKA
MUCHOVÁ
SVECOVÁ
ŠIMKOVÁ
BILAÈIÈOVÁ
SEDLÁÈKOVÁ
PÁLOVÁ
Strana: 30
Barbara
Andrea
Martina
Szilvia
Adéla
Karolína
Martina
Jana
Zuzana
Marcela
Ivana
¼ubica
Veronika
Katarína
Dáša
Michaela
Barbora
Janka
Ivana
Lucia
Michaela
Viera
Šárka
Veronika
Michaela
Gabriela
Renáta
Jaroslava
Monika
Katarína
Katarína
Natália
Lenka
Karin
Ivana
Johana
Ioana Alexandra
Renata
Simona
Irina
Zuzana
Silvia
Jana
Stanislava
Veronika
Jana
Veronika
Lucia
Natália
Zuzana
Markéta
Jana
Kristina
Kateøina
Mária
Erika
Neli
Anca
Marianna
Nina
Barbora
Zuzana
Veronika
Barbora
Katarzyna
Barbora
Gabika
Katarína
Bici
Katka
Zuzana
1985
1989
1985
1984
1989
1995
1978
1988
1985
1984
1983
1983
1982
1984
1979
1990
1981
1976
1988
1986
1992
1988
1977
1981
1990
1983
1984
1983
1983
1991
1983
1988
1977
1990
1984
1989
1991
1975
1984
1975
1985
1983
1979
1984
1989
1978
1975
1991
1989
1987
1979
1985
1983
1983
1980
1977
1984
1984
1982
1981
1986
1984
1983
1988
1991
1985
1985
1981
1982
1987
1979
CK Svätý Jur
VELOSVET cycling team Prievidza
VELOSPRINT, Nitra
ZKSE
717.91
617.54
549.10
628.45
595.98
972.85
CK Svätý Jur
KPHC Turèianske Teplice
AMENITY – EXTREM SPORT TEAM
CK Svätý Jur
BANSKÁ BYSTRICA
Cykloklub Mýtna
Sväty Jur
ŽILINA
Cyklotrenink.com
BRC
Outsitzerz
POVAŽSKÁ BYSTRICA
bikeri z púchova
CK SKI-BIKE SPORTMED Bratislav
Dohòany
422.53
1 022.75
1 006.99
0.00
585.02
743.99
707.64
405.57
604.08
567.77
1 094.07
553.27
900.39
568.60
855.93
829.20
608.09
574.56
574.66
1 321.25
486.05
516.18
Eurofoam Team
Pedál Pezinok
AS BIKE ALPINE ARAD 669
NOVATOP GHOST
BA
MTB Eulenexppress
JUMP SPORT Košice
JUMP SPORT KLUB Košice
856.15
852.15
883.28
571.14
476.02
1 305.30 1 200.95
937.90
793.27
780.70
881.22
1 082.01 1 053.74
1 137.25
833.97
681.24
1 259.57
719.12
1 217.32
591.59
547.62
525.11
1 057.08
1 044.99
1 041.16
1 040.54
1 035.09
412.98
617.05
505.94
520.98
471.44
907.33
1 028.29
504.31
906.87
ProCycling Dexter
SUPERIOR RIDERS
Racing Bike Pro Merida Team
Bike One
YarekBike Team Brezova
LTC Seewinkel
883.25
412.28
866.43
470.81
856.19
838.68
381.55
450.61
825.52
822.43
Kaktus Bike Team Bratislava
818.40
412.82
AONE racing team
Go!Galaxy Hranice
Martin
BIKESTYLE.CZ
Bratislava
VŠC Dukla BB
Stará ¼ubovòa
Hukvaldy
399.48
775.84
0.00
762.87
728.49
701.21
0.00
685.20
660.29
660.23
649.21
647.76
KCK Oslany
CYKLO SPIŠ
NITRA
Pharmazet Racing
AS BIKE ALPINE ARAD 669
KRAKOW
644.01
640.56
621.57
620.37
618.40
599.54
599.45
599.38
Poprad
ŠK ORAVAMAN
Tvrdá Horská Cyklistika
POVAŽSKÁ BYSTRICA
OPONY SERAFINOWSKI
VSK Vsetín
597.05
593.02
584.56
0.00
580.45
570.80
565.92
562.05
Steeple Poprad
Chilli´s Bike
Nilfisk ALTO pro cycling
Vèelín
555.84
553.70
553.54
547.21
3 224.16
2 977.16
2 807.00
2 135.75
2 110.10
1 937.74
1 878.90
1 859.14
1 783.67
1 764.25
1 619.18
1 599.92
1 536.84
1 466.28
1 321.25
1 259.57
1 235.30
1 217.32
1 195.67
1 115.39
1 094.07
1 078.38
1 057.08
1 044.99
1 041.16
1 040.54
1 035.09
1 030.03
1 028.29
1 010.25
992.42
907.33
906.87
883.25
883.09
866.43
856.19
838.68
832.16
825.52
822.43
818.40
812.30
775.84
762.87
728.49
701.21
685.20
660.29
660.23
649.21
647.76
644.01
640.56
621.57
620.37
618.40
599.54
599.45
599.38
597.05
593.02
584.56
580.45
570.80
565.92
562.05
555.84
553.70
553.54
547.21
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
JANKÙ
REPKOVÁ
POROŠINOVÁ
PALENIKOVA
GRANÈIÈOVÁ
GRANÈIÈOVÁ
ÈIPKOVÁ
PODGÓRKA
VAVROŠEKOVÁ
SÝKOROVÁ
POLÁKOVÁ
GAWLICZEK
NOVOTNÁ
KUBIKOVA
BLANÁROVÁ
BOROVSKÁ
ŠKULTÉTYOVÁ
KUBÍKOVÁ
KOLIBÁROVÁ
ME¼AGOVÁ
BIÈIANOVÁ
SCHMIDTOVÁ
TAŠKÁ
KUCHYÒKOVA
HOŠALOVÁ
GEREKOVÁ
TVRDOÒOVÁ
RADOVICHOVÁ
ROJIKOVÁ
MYSLOVIÈOVÁ
PLUTNAR
BELORITOVÁ
MARÈÁKOVÁ
HUSLICOVÁ
MELIŠOVÁ
HANCKOVÁ
BALIAKOVÁ
RONÈÁKOVÁ
STRCULOVÁ
KUBICOVÁ
MACH
GREÈNÁROVÁ
GARAFOVA
MIKULOVÁ
FRATRICOVÁ
CIBULÁKOVÁ
JURÈÍKOVÁ
BAKŠOVÁ
BÁNYAIOVÁ
KOTKOVÁ
MACKOVÁ
PÒAÈEKOVÁ
ŠULÁKOVÁ
NOVOTNÁ
ADAMOVA
FAŠÁNOKOVÁ
IVANÈÍKOVÁ
KOCINCOVÁ
DUDAŠKOVÁ
ŠIŠOVSKÁ
SOLAØOVÁ
PAULINI
ÏURICOVÁ
CSANKNE SZULE
BALÁŽIOVÁ
BUBENÍKOVÁ
VOJTÍŠKOVÁ
VESELÁ
MARTIŠOVÁ
BERGENDIOVÁ
MAJÁKOVÁ
Strana: 31
Michaela
Andrea
Paulína
Zuzana
Ivana
Martina
Gabriela
Justyna
Stanislava
Jana
Martina
Hanna
Eva
Julia
Julia
Iveta
Pavla
Lenka
Daša
Jana
Anna
Alžbeta
Veronika
Ingrid
Zuzana
Petra
Martina
O¾ga
Terézia
Zuzana
Claudia
Alena
Zuzana
Mária
Martina
Marta
Janka
Monika
Erika
Eva
Marta
Zuzana
Magdalena
Andrea
Katarína
Alena
Júlia
Michaela
Katarína
Beáta
Ivana
Mária
Alena
Alexandra
Eva
Maja
Lenka
Andrea
Dominika
Iva
Lenka
Ivana
Adriána
Noemi
Lea
Katarína
Drahomíra
Veronika
Zuzana
Veronika
Andrea
1988
1976
1976
1980
1985
1984
1990
1986
1978
1984
1979
1990
1981
1989
1993
1989
1986
1983
1993
1990
1984
1979
1986
1980
1990
1984
1988
1976
1992
1984
1983
1980
1988
1985
1981
1975
1985
1986
1975
1979
1984
1994
1985
1990
1986
1982
1994
1990
1977
1990
1988
1983
1979
1983
1982
1987
1975
1990
1986
1982
1980
1983
1988
1977
1982
1979
1979
1977
1986
1994
1977
Valachbajk Cyklomira
O5 BK Furèa- Košice
544.03
DOLNY KUBIN
532.69
537.16
536.74
532.43
528.90
AZS AWF Silesia Racing
Kežmarok
Cycling Fighters
POVAŽSKÁ BYSTRICA
RYBNIK
520.13
519.27
518.12
206.94
KPHC Turcianske Teplice
Žilinská župa
KOŠICE
508.12
299.30
499.36
488.26
479.36
72.87
405.04
474.72
474.04
472.71
KOŠICE
Babiná
XLIVE sport Zlín
466.30
464.43
458.32
457.60
Spinning Trnava
446.62
441.95
439.74
438.90
ISAKO Šport Košice
KOŠICE
434.02
429.48
417.03
ŠKODA Bike Team
410.89
408.09
406.90
403.60
398.09
394.30
BRC
Nezavislos Bratislava
BREL
i-cycling Luèenec
Žilinská župa
0.00
391.52
382.05
377.93
377.50
372.33
371.18
370.14
368.32
366.04
Macko Pu Team
Trstená
364.42
360.40
359.07
358.01
347.56
Village People Žilina
341.01
332.89
327.08
324.16
322.18
8 žen
318.61
Praha 7
M&M
298.53
294.02
279.99
279.91
255.96
245.92
240.07
Babiná
Eger MTB
BANSKÁ BYSTRICA
Buben Bike team
CLIMBERG Sport Team
Rajec
228.64
221.78
220.58
206.01
205.89
186.43
157.49
157.02
Finanèné Centrum Team
0.00
144.43
544.03
537.16
536.74
532.69
532.43
528.90
520.13
519.27
518.12
508.12
506.24
499.36
488.26
479.36
477.91
474.72
474.04
472.71
466.30
464.43
458.32
457.60
446.62
441.95
439.74
438.90
434.02
429.48
417.03
410.89
408.09
406.90
403.60
398.09
394.30
391.52
382.05
377.93
377.50
372.33
371.18
370.14
368.32
366.04
364.42
360.40
359.07
358.01
347.56
341.01
332.89
327.08
324.16
322.18
318.61
298.53
294.02
279.99
279.91
255.96
245.92
240.07
228.64
221.78
220.58
206.01
205.89
186.43
157.49
157.02
144.43
143
144
145
146
147
148
149
ANTOLOVÁ
APOLLONOVA
HORÒÁKOVÁ
REVAKOVÁ
HOSOFFOVÁ
HUDAKOVÁ
ZELNIKOVA
ŠVAJDLENKOVÁ
PLÁÒAVSKÁ
KACZOROVÁ
DUŠALOVÁ
BORSENIKOVÁ
BELIANSKÁ
PIVKOVÁ
BLAHÁÈOVÁ
BIZUBOVA
BARCIKOVA
JURÈÍKOVÁ
HRUŠOVSKÁ
KOBELOVÁ
GRÚNEROVÁ
DÍREROVÁ
PROSTINÁKOVÁ
Spolu: 165
Silvia
Elena
Petra
Silvia
Lucia
Jana
Ivana
Zuzana
Lucia
Karin
Monika
Zuzana
Monika
Lucia
Barbora
Miriama
Emilia
Martina
Veronika
Martina
Lucia
Andrea
Daša
1977
1987
1981
1978
1978
1979
1979
1982
1988
1976
1989
1989
1987
1987
1987
1982
1987
1986
1990
1984
1984
1990
1986
ŽILINA
Rok
1969
1970
1971
1974
1966
1971
1971
1973
1974
1972
1973
1966
1970
1973
1973
1969
1972
1966
1974
1974
1968
1974
1972
1969
1965
1971
1973
1968
1965
1967
1973
1972
1967
1971
1972
1969
1971
1970
1971
1968
1973
1966
1972
1968
Klub
Piešany
CK Epic Dohòany
Finanèné Centrum Team
125.70
120.27
Punkáèi
79.14
68.00
61.48
61.14
17.70
Platypus Scottík racing
BRMBA
0.00
0.00
0.00
Pružina
POVAŽSKÁ BYSTRICA
Finanèné Centrum Team
0.00
0.00
0.00
Trenèianska Teplá
NOVA DUBNICA
FC TEAM
Sverepec
BELUŠA
Bolešov
Dubnica nad Váhom
QF
Košecké Podhradie
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Kategória: Ženy 40-49 r.
Por.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Priezvisko
WOLFOVA
MUŠÁKOVÁ
ŠMULÍKOVÁ
SLADKOVSKÁ
ÏURÈOVÁ
RICHTÁRIKOVÁ
KRŠÁKOVÁ
GALKOVÁ
FIAMOVÁ
HORVÁTHOVÁ
BELKOVÁ
OTEVØELOVÁ
BÚTOROVÁ
BELZÁROVÁ
POPKOVÁ
FLOREKOVÁ
HOLODOVA
PETRÙJOVÁ
POKORNÁ
TABAÈEK
DANIŠOVÁ
PILNÁ
MUCHOVÁ
KOSIBOVÁ
PALEÈKOVÁ
ÈERNAYOVÁ
KRAMAROVÁ
SERAFINOWSKA
PONECHALOVA
ŠEFÈÍKOVÁ
ONDUŠKOVÁ
TABAÈKOVÁ
GAJDOŠOVÁ
KAJDOVÁ
ZELENAKOVÁ
KOSECOVÁ
LASKIENE
NAVRÁTILOVÁ
PROCHÁZKOVÁ
BUBELÍNYOVÁ
SIROTOVÁ
BLANÁROVÁ
MACÍKOVÁ
OKÁLOVÁ
Strana: 32
Meno
Jana
Viera
Adriana
Dagmar
Monika
Daniela
Janka
Jaroslava
Mariana
Judita
Miroslava
Bohuslava
Miriam
Katarína
Ivana
Slávka
Jana
Bohumila
Taána
Andreja
Dana
Danica
Zlatica
O¾ga
Monika
Martina
Jarmila
Dorota
Zuzana
Jana
Iveta
Jana
¼ubica
Jana
Katarína
Jana
Diana
Zdenka
Edita
Ingrid
Andrea
Viera
Bohdana
Mária
125.70
120.27
79.14
68.00
61.48
61.14
17.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
www.sportsofttiming.sk
1. kolo
513.29
657.48
453.80
CK UNICOM ZVOLEN
POVAŽSKÁ BYSTRICA
337.95
PÚCHOV
CK Svätý Jur
381.94
360.53
CK Unicon Zvolen
699.19
Trenèín
MTB Koleèko
KC HAKR Brno
Alfi - Klub Prešov
Poprad
VSK Vsetín
Bike One
Kujoni Zdurení
Zbehy
MT Bikers Pohronie Zvolen
Parada Fly Nitra
468.35
2. kolo
649.48
689.58
461.81
524.65
436.64
405.20
408.25
3. kolo
760.55
665.12
1 013.32
715.41
519.55
711.48
451.66
651.35
787.13
609.22
4. kolo
707.20
727.67
486.85
906.79
623.23
514.55
581.18
450.00
486.84
702.88
736.98
619.89
757.80
962.42
837.28
831.41
787.08
782.88
774.46
726.98
706.51
703.62
693.95
684.07
594.46
582.53
Stupava
CK AB Sereï
533.04
525.87
490.98
OPONY SERAFINOWSKI
CYKLO SPIŠ
469.71
446.28
436.86
JUMP SPORT Košice
416.95
JK TEAM Zvolen
Chorvátsky Grob
Vilimeksas
Finanèné Centrum Team
8 žen
Turèianske Teplice
Žilinská župa
Praha 8
402.27
382.24
0.00
376.90
370.79
329.56
329.03
106.68
63.13
219.08
324.82
222.42
284.95
252.46
Celkom
2 630.52
2 074.73
2 067.58
1 920.11
1 863.29
1 808.69
1 697.86
1 691.85
1 498.72
1 490.01
1 436.17
1 229.11
1 226.15
962.42
837.28
831.41
787.08
782.88
774.46
726.98
706.51
703.62
693.95
684.07
594.46
582.53
533.04
525.87
490.98
469.71
446.28
436.86
416.95
402.27
382.24
376.90
370.79
329.56
329.03
325.76
324.82
285.55
284.95
252.46
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
LITVAJOVÁ
HRABALOVÁ
MAHDONOVA - RAN
VOJTEKOVA
JANOÈKOVÁ
HAVIAROVÁ
RUMANOVÁ
ŠTEFANKOVÁ
PÁCZOVÁ
FIRICOVA
PREKOPOVÁ
DRGOVÁ
VRABLOVA
VAN DER KREEFT
SLIVKOVA
VRÁBLOVÁ
Spolu: 60
Janka
Eva
Monika
Zuzana
Emília
Eva
Zuzana
Katarína
Ildiko
milena
Viera
Eva
Juliana
Jacqueline
Jana
Helena
1970
1974
1974
1970
1965
1969
1974
1972
1968
1969
1966
1973
1967
1968
1971
1967
230.20
180.74
157.48
157.41
230.20
180.74
157.48
157.41
138.47
106.31
99.83
95.05
7.16
6.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
138.47
106.31
99.83
95.05
7.16
6.90
Martin
Krivoklát
Dubnica nad Váhom
ZILINA
0.00
0.00
0.00
Plum T
Pružina
0.00
0.00
0.00
Kategória: Ženy 50 r. a viac
Por. Priezvisko
1 KALIVODOVÁ
2 MADARÁSZOVÁ
3 HUPKOVÁ
4 BURIANOVÁ
5 HRIVNÁKOVÁ
6 ANTOŠOVÁ
7 BÍMOVÁ
8 KUBÍKOVÁ
9 JÁNOŠKOVÁ
10 KINÈLOVÁ
11 WALDNEROVÁ
12 ZAVADILOVÁ
13 FERANCOVÁ
14 TØUPKOVÁ
15 HOVORKOVÁ
16 BUGANOVA
17 KRÁLOVÁ
18 DENEŠOVÁ
19 FABU¼OVÁ
20 MIŠIANIKOVÁ
21 BERGENDIOVA
Spolu: 21
Meno
¼ubica
Jana
Darina
Zuzana
Helena
Naïa
Ladislava
Elena
Tajana
Ivana
Anita
Dája
Ivica
Hana
Marie Tereza
Erika
Eva
Darina
Anna
Eva
Katarina
www.sportsofttiming.sk
Rok
1961
1961
1959
1963
1960
1962
1962
1963
1960
1959
1964
1961
1962
1961
1959
1963
1947
1964
1961
1954
1963
Klub
CK Svätý Jur
MTB Koleèko
CK Svätý Jur
Bratislava
Bratislava
BTK
KPHC Turèianske Teplice
RAPID Bratislava
1. kolo
2. kolo
511.95
540.11
240.32
383.33
612.18
351.45
458.95
453.21
348.47
416.79
3. kolo
732.23
755.68
423.53
4. kolo
794.23
915.03
402.85
642.57
594.96
885.53
697.38
636.92
617.85
MTB Ondøejník
Cyklošport Vidiná
491.27
458.11
435.15
S. A. T. T. Košice
ŠK VAZKA
PÚCHOV
Haniska
367.80
409.77
351.29
78.33
246.14
283.81
241.59
141.69
ABY SPORT NEBOLEL
Kategória: Juniorky 17-18 r.
Por.
1
2
3
4
5
6
7
8
Priezvisko
GAJDOŠOVÁ
KARABOVÁ
CETLOVÁ
MILOTOVÁ
BARBUŠOVÁ
ZAJACOVÁ
SKATULOKOVÁ
LÁNIKOVÁ
TICHÁ
Spolu: 9
Meno
Ivana
Martina
Diana
Pavlína
Katarina
Aïa
Kristína
Martina
Eva
www.sportsofttiming.sk
Rok
1996
1996
1997
1997
1996
1997
1997
1997
1996
Klub
Tuchyòa
ŠK Zniev, Kláštor pod Znievom
CK Energia Svit
Dema Racing Team
Qutsiterz
JUMP SPORT Košice
BYTÈA
Rok
1999
1998
1999
1998
1998
2000
2001
1999
1999
1998
2003
1999
2000
1998
1999
Klub
Kaktus Bike Team Bratislava
KOMPAVA H-Triathlon Skalica
CYKLO SPIŠ
CK Energia Svit
CK Bikesport Nová Dubnica
JUMP SPORT Košice
MTB Ondøejník
Bike pro racing
cys Žilina
SUPERIOR RIDERS
1. kolo
583.82
639.84
507.36
658.69
642.95
2. kolo
3. kolo
763.82
654.40
4. kolo
657.36
627.58
646.89
547.83
547.41
333.01
0.00
0.00
Kategória: Kadetky 15-16 r.
Por.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Priezvisko
KOREÒOVÁ
ŠVRÈKOVÁ
ŠEFÈÍKOVÁ
MLYNARÈÍKOVÁ
DRHOVÁ
TABAÈKOVÁ
MYNÁØOVÁ
VALUCHOVÁ
MICHALIÈKOVA
KNAPKOVA
KURNICKÁ
ÏUGELOVÁ
BENKOVÁ
HOLEŠTIAKOVÁ
SOLAØOVÁ
Strana: 33
Meno
Tereza Rebeka
Barbora
Martina
Stanislava
Zuzana
Radka
Laura
Natálie
Lucia
Denisa
Terezka
Natália
Laura
Natália
Lenka Lili
Celkom
2 578.52
1 670.71
1 450.03
1 254.75
946.41
912.16
885.53
765.26
697.38
636.92
617.85
491.27
458.11
435.15
409.77
367.80
351.29
324.47
283.81
241.59
141.69
Celkom
2 005.00
1 921.82
1 154.25
658.69
642.95
547.83
547.41
333.01
0.00
www.sportsofttiming.sk
Poprad
Nereus Žilina
Žilinská župa
1. kolo
2. kolo
560.28
571.27
381.09
558.32
3. kolo
780.82
715.50
412.87
4. kolo
529.99
605.87
379.29
570.92
501.08
462.70
629.43
625.41
616.02
606.21
582.20
364.21
354.96
324.13
245.90
Celkom
1 310.81
1 275.78
1 177.14
1 173.25
1 129.24
963.78
629.43
625.41
616.02
606.21
582.20
364.21
354.96
324.13
245.90
16 TICHÁ
17 VOJTÍŠKOVÁ
18 ZELNIKOVA
KOBZOVA
BYSTRIANSKA
Spolu: 20
Strana: 34
Kristínka
Dorota
Lea
Emma
Ninka
2004
2006 CLIMBERG sport team Trenèín
2009
1999 Dubnica nad Váhom
2002
188.44
121.38
17.91
0.00
0.00
188.44
121.38
17.91
0.00
0.00
Download

Výsledková listina - ŠKODA Bike Open Tour 2014