SLÁVNOSTI KAPUSTY „DEŇ ZELÁ“
3. - 5. 10. 2014, Stupava
Slávnosti kapusty patria od roku 1996 medzi najväčšie festivaly na Záhorí. Hlavnou myšlienkou
festivalu je zachovanie tradície pestovania a spracovania regionálnych odrôd kapusty, ktoré boli
a sú známe svojou špecifickou chuťou a vynikajúcou kvalitou. Festival je zároveň regionálnymi
folklórnymi slávnosťami s cieľom udržať a zachovať tradičnú kultúru.
Trojdňový festival Slávnosti kapusty sa každoročne koná prvý októbrový víkend v areáli
Sedliacky dvor „Barónové“.
Ďalšie informácie:
Mestské kultrne a informačné centrum
Mgr. Monika Ivánková
Agátová 16, 900 31 Stupava
www.mkic.sk
0911934312
02/65934312
www.zupnajesen.sk
MLYNSKÁ ULICA
NEDEĽA 5 / 10 / 2014
MÚZEUM FERDIŠA KOSTKU TEMPORARY
10.45
Slávnostná svätá omša
14.00
Vega
14. – 19.00
15.45
Atmosférik
PASTORAČNÉ CENTRUM
PIATOK 3 / 10 / 2014
17.15
Funny Fellows
15.00
Zvolávame na Deň zelá
18.40
Tomáš Kočko & orchester
18.00
Slávnostné otvorenie
19.40
Hex
18.15
Nevädza
21.00
Ohňostroj
18.30
Stupavjánek
SEDLIACKY DVOR
18.45
Devils
PIATOK AŽ NEDEĽA 3 – 5 / 10 / 2014
19.00
El Moro
19.30
Braňo Droba
Výstava úroda, Výstava dyňových strašidiel,
Predaj stupavskej kyslej kapusty, Zeleninový
a kvetinový trh.
21.00
ABBA Revival
23.00
Mia a Rasťo Kráľ
PIATOK AŽ NEDEĽA 3 – 5 / 10 / 2014
SOBOTA 4 / 10 / 2014
Tematické súťaže, rezanie kapusty, šliapanie
kapusty, detské tvorivé dielne, workshop
s Cirkuskusom, kuchárske štúdio na lúke za KD.
PIATOK AŽ NEDEĽA 3 – 5 / 10 / 2014
Stupavský jesenný jarmok
HLAVNÉ PÓDIUM
HLA
PROGVNÝ
RAM
HLAVNÝ AREÁL
10.00
Oukey Country
11.00
Hudobný kalendár s Miou
14.00
Susedé susedom – folklórne pásmo
PIATOK AŽ NEDEĽA 3 – 5 / 10 / 2014
16.40
Cimbalová hudba Fidlikanti
17.50
Záhorienka
19.00
Devils
19.15
Majself
Strážená interiérová herňa vo veľkej sále
KD – Skákací hrad, hračky, tvorivé dielne,
animovaný program… Pre deti od 3 – 12 rokov.
Menšie deti môžu byť v herni len v sprievode
rodiča, a pokiaľ to dovolí kapacita.
Vstupné 3 eurá/hod.
Výstava remesiel v malej sále.
20.30
AMO
21.45
Polemic
23.00
Diskotéka
KULTÚRNY DOM
PRE
DETI
LÚKA ZA KULTÚRNYM DOMOM
10. – 16.00
PIATOK AŽ NEDEĽA 3 – 5 / 10 / 2014
Voľný vstup do múzea a do tvorivého ateliéru
ŠTVRTOK 2 / 10 / 2014
19.00
Vernisáž – Kvetinové inšpirácie
SPRIE
PROGVODNÝ
RAM
PIATOK AŽ NEDEĽA 3 – 5 / 10 / 2014
14. – 19.00
Výstava – Kvetinové inšpirácie
STUPAVA
Týždeň zelovej kuchyne vo vybraných
reštauráciách v Stupave, Otvorené dvory
v Máste – ukážky, spracovanie a predaj
rezanej a kyslej kapusty, Súkromné múzeum
A. Stankovského v Máste.
MÁST / Program v spolupráci s Mástskym potravinovým
spolkom
SOBOTA 4 / 10 / 2014
08. – 20.00
Predaj kapustových výrobkov „v uličke“ pri
knižnici, rezanie kapusty, možnosť natlačenia
do súdku, predaj kapustnice a mástsky
jesenný minijarmok.
STUPAVAR
SOBOTA 4 / 10 / 2014
13. – 18.00
Deň otevrítych dverí – Riadené prehliadky
pivovaru, Šony The DJ
18. – 22.00
STUPAVAR BREWING PUNK
FUTBALOVÝ ŠTADIÓN / Program v spolupráci s FK
Stupava
SOBOTA 4 / 10 / 2014
SOBOTA 4 / 10 / 2014
13.00
Zápas žiakov ZŠ Stupava a žiakov FK Stupava
My varíme ze zelá – súťaž vo varení
kapustnice
14.30
Zápas Internacionálov FK Stupava proti
umelcom Slovenského národného divadla
⇽
SYNAGÓGA / POUR ART STAGE
MALACKY
March
SOBOTA 27 / 9 / 2014
Výtvarný ateliér – vernisáž výstavy
SYNAGÓGA
KULTÚRNY DOM
HLAVNÉ PÓDIUM
18.00
Andrea Zimányová, koncert šansónovej
speváčky, Vstupné 3 eurá
20.00
Veje vetrík – hudobno-spevácky program
orchestra Zlaté husle a speváckej skupiny
Lúčnica, Vstupné 5 eur
Kvarteto AndreaS – Toujours l’amour,
komorný koncert
Zdrav
o
Žele
zničn
P
á
18.30
Jednofázové kvasenie, koncert folkovej
skupiny
sta
ska ce
Devín
Nám. sv.
Trojice
tnícka
MÚZEUM
F. KOSTKU
3. – 5
. 10.
STUP 2014
AVA
ABBA
REVIVAL
Hlavná
Bezrúčová
MESTSKÉ
IHRISKO
á
Školsk
⇽
NEDEĽA 5 / 10 / 2014
16.00
PASTORAČNÉ
CENTRUM
JARMOK
MESTSKÁ
KNIŽNICA
Hviezdoslavová
Burza kníh
KOSTOL
HEX
Mlynská
Vajans
kého
Vlado Vizár – Revival & Traditional jazz band
Vstupné 3 eurá
SOBOTA 4 / 10 / 2014
09. – 15.00
vá
Kú
pe
PIATOK 3 / 10 / 2014
20.00
á
Agáto
ľn
á
17.00
eggsk
ZÁMOCKÝ PARK
MÚZEUM
HOSPODÁRSKEHO
DVORA
A. STANKOVSKÉHO
OTVORENÉ DVORY
V MÁSTE
KINO X / POUR ART STAGE
SOBOTA 4 / 10 / 2014
Moderovaná prezentácia – Stupavský potok
14.00
Moderovaná prezentácia – Ferdiš Kostka
16.00
Moderovaná prezentácia – Výstavba
cementárne
NEDEĽA 5 / 10 / 2014
14.00
Moderovaná prezentácia – Výstavba
cementárne
16.00
Moderovaná prezentácia – Stupavský potok
www.mkic.sk
Zmena programu vyhradená
BRATISLAVA
⇽
10.00
destinačný
partner:
FUNNY
FELLOWS
POLEMIC
AMO
MAJSELF
TOMÁŠ KOČK
& ORCHESTERO
Download

Viac info... - Župná jeseň