WWWW.POVECERNIK.SK
WW
W.POVECERNIK
.SK
W
W.POVECERNIK
.SK
ZALOŽENÉ
VV ROKU
ROKU
1990
ZALOŽENÉ
V ROKU
1990
ZALOŽENÉ
1990
ROČNÍK
2425
ROČNÍK
24
ROČNÍK
VYDÁVA
VYDAVATEĽSTVO
VYDÁVA
VYDAVATEĽSTVO
VYDÁVA
VYDAVATEĽSTVO
PRIVATPRESS,
s. s.
r.
PRIVATPRESS,
s. o.
o.
r.r.o.
CENA
€ €€
CENA0,30
0,30
ČÍSLO
5696
ČÍSLO 5696
6002
21.
JÚN
2013
21.
JÚN
2013 2014
24.
SEPTEMBRA
PIATOK
PIATOK
STREDA
Meniny
má
Alojz
Meniny
má
Alojz Ľubor
Meniny
má
Ľuboš,
PR
PRVÝ
VÝNEZÁVISLÝ
NEZÁVISLÝSÚKROMNÝ
SÚKROMNÝDENNÍK
DENNÍK
NA
SLOVENSKU
PRVÝ
NEZÁVISLÝ
SÚKROMNÝ
DENNÍKNA
NASLOVENSKU
SLOVENSKU
Najprv stanica LPG
a autoumývarka bez
súhlasuporušila
občanov,
Radnica
zákon
Radnica
porušila
zákon
Tvrdí
Prešovčan
Milčo
Tvrdí
Prešovčan
Rado
Milčo
teraz
ďalšíRado
problém
NA SEKČOVE! 2. - 3. strana
3.3.strana
strana
PUBLICISTIKA
PUBLICISTIKA
„Bezpečný
ženský dom môže fungovať ako akýsi
medzník,
ktorý
naplní
ženu
pocitomdych
bezpečia.“
Príbeh
aazla
vyrážal
Príbehdobra
dobra
zla
vyrážal
dych
466
Robotníka
Jeden
Jedendeň
deň
zasiahla
tyč
za
za4000
4000eur
eur
Právna
Zvýšia
Právnaporadňa:
poradňa:
TRESTNÉ
OZNÁMENIE
TRESTNÉ
OZNÁMENIE
svoje
šance
NA
NAZAŤA
ZAŤA
Vodiči uberte
252
767
8
Súkromníci
Súkromnícipracovný
pracovný z plynu
16
16
čas
časkvôli
kvôli
9
horúčavám
horúčavámnekrátia
nekrátia
PresovskyVecernik
PresovskyVecernik
TEL:
0917
946
402
TEL:
0917
946
402
MAIL:
[email protected]
MAIL:
[email protected]
2
Streda 24. septembra 2014
Téma/Inzercia
www.povecernik.sk
Najprv stanica LPG
občanov, teraz ďalší
Stredisko ešte pred rekonštrukciou.
Obyvatelia sú pobúrení. V tomto meste sa zastavia a využije asi už každý milimeter. Tak ako sa zhoršila kvalita
bývania obyvateľom na Čergovskej ulici, ktorým pod
oknami rastie LPG stanica a autoumyvárka, spokojní nie
sú ani na Vansovej. Po rekonštrukcii supermarketu prišli
vraj aj o tých niekoľko parkovacích miest čo mali. Paradoxom je, že im boli sľúbené aj nejaké miesta navyše.
Sľúbili im parkovacie
miesta
O najväčšom prešovskom sídlisku sa dlho hovorí ako o betónovej džungli, o „divočine“, kde je
parkovanie nočnou morou. Na
Sekčove, konkrétne na Vansovej ulici, sa už teraz zlá situácia
s parkovaním ešte zhoršila. Po
rekonštrukcii supermarketu, ktorého zákazníci zaberajú miesta
domácim, je podľa obyvateľov už
parkovanie hotovou katastrofou.
Ulice v okolí spomínaného supermarketu na Vansovej sú úzke.
V blízkosti je tiež aj zdravotné stredisko. Mária Pavlíková,
ktorá je aj predsedníčka výboru
členskej samosprávy, odovzdala
poslancom za túto mestskú časť
žiadosť s fotodokumentáciou od
obyvateľov ulice Vansovej 11 - ­14.
Požiadala ich o urgentné riešenie. „Obyvatelia po rekon-
štrukcii predajne na Justičnej
ulici prišli o parkovacie miesta a nemajú, kde parkovať,“
uviedla v žiadosti Mária Pavlíková. „Pred rekonštrukciou
potravín sme využívali parkovacie miesta pred obchodom
a bolo nám povedané, že sa to
nezmení ani po rekonštrukcii
a že ešte aj pár parkovacích
miest pribudne, ktoré budeme
aj naďalej využívať. Ďalej bolo
povedané, že obchod bude mať
rezervované parkovacie miesta pred vstupom do obchodu a v zadnej časti obchodu
smerom k rampe pre príjem
tovaru. S takýmto vyjadrením
sme boli spokojní. Obchod je
dokončený, parkovacie miesta sú sprístupnené a začínajú
nám problémy,“ opisuje situácia predsedníčka.
Zákaz vjazdu chcú
odstrániť
Erika Mináriková sa pripojila sa
k žiadosti pani Pavlíkovej. Okrem
už spomínaného žiada aj o preloženie značky „zákaz vjazdu“ pred
predajňou Milk-Agro. Medzi obyvateľmi sa otvorila aj diskusia o
tom, či majú zamestnanci supermarketu vyhradené miesta a ak
majú, kto také povolenie na konkrétne ŠPZ vydáva. „Obyvatelia
bývajúci na Vansovej ulici majú
rovnaké právo na parkovanie
ako majitelia obchodných prevádzok,“ upozorňuje Erika Mináriková. Obyvatelia blokov tvrdia aj to, že sú osočovaní ľuďmi,
ktorí majú v objekte prenajaté
priestory na podnikanie. Tí majú
spolu s priestormi rezervované aj
parkovacie miesto.
Téma/Inzercia
www.povecernik.sk
Streda 24. septembra 2014
3
a autoumývarka bez súhlasu
problém na Sekčove!
Nové miesta sú, ale...
Rekonštrukčné práce, ktoré mala na starosti istá
investičná spoločnosť, prebiehali niekoľko mesiacov. V zmluve s mestom sa spoločnosť zaviazala, že vytvorí aj parkovacie miesta. Počas otvorenia novej prevádzky výkonný riaditeľ investičnej
spoločnosti Jaroslav Fotul informoval, že sa tak
aj stalo. „Časť pôvodnej budovy sme zbúrali
a na voľnom priestranstve sme vybudovali priestor pre zásobovacie vozidlá, rampy
na vykladanie tovaru a dvadsať parkovacích
miest pre zamestnancov aj klientov. V noci
tam môžu parkovať aj obyvatelia sídliska.“
Tento týždeň je naplánované aj výjazdové
stretnutie a odborníci z oddelenia dopravy posúdia reálnu situáciu v teréne aj požiadavky obyvateľov.
Text a foto: msch
MÁTE PRE NÁS TIP?
Miesta pre zamestnancov a zákazníkov
Prešovský večerník
0917 946 402
[email protected]
4
Streda 24. septembra 2014
Publicistika/Inzercia
www.povecernik.sk
Klinická psychologička Slavka Sokáčová:
„Bezpečný ženský dom môže fungovať ako akýsi
medzník, ktorý naplní ženu pocitom bezpečia
a zabezpečí potrebu bezpečia aj pre jej deti.“
(md) – Nedorozumenia medzi obyvateľmi Šidlovca a Záujmovým združením
žien Mymamy stále pretrvávajú. V objekte bývalej materskej školy na Jánošíkovej ulici, ktoré má združenie v nájme od mesta, plánuje zriadiť Bezpečný
ženský dom pre týrané ženy. Realizácia projektu je už na spadnutie a občania
spísali petíciu proti. Priali by si skôr materskú škôlu. Myslia si, že bezpečný
ženský dom pritiahne do ich lokality asociálov. Oslovili sme preto odborníčku,
aby sa k problematike týraných žien vyjadrila.
Podľa našich informácii zriadenie škôlky v objekte, o ktorý má
záujem spomínané združenie,
je zo strany mesta nereálne. Peniaze na to nie sú. Ak sa s budovou niečo v budúcom roku
neurobí, možno bude nutná jej
sanácia.
Záujmové združenie žien Mymamy sa práci s týranými ženami venuje už niekoľko rokov.
Štatutárka združenia Mymamy
Apolónia Sejková tvrdí, že petícia občanov proti Bezpečnému
ženskému domovu bola založená na základe nepravdivých
informácií. Zbytočne sa začala
šíriť panika medzi obyvateľmi
a svojimi postojmi sa postavi-
li proti týraným ženám. „Ide
o desať žien, niektoré sú aj
bezdetné či vo vyššom veku,
ktoré sa po rokoch domáceho násilia odhodlali mužov
opustiť. Ostali samé a bez
prostriedkov. Nie sú žiadne
asociálky. Takéto veci sa stávajú, ako sa hovorí, aj v lepších rodinách.“
Na problém s odmietavým prístupom vzniku bezpečného
ženského domu pre týrané ženy
sme sa opýtali aj klinickej psychologičky Slavky Sokáčovej. Tá
pre Prešovský večerník opísala
ženy, ktoré sú obeťou týrania.
„Ide väčšinou o ženy, ktoré
trpia depresívnymi náladami,
postraumatickými dôsledkami „týrania“. Depresívnymi
„rozladami“ trpia aj v dôsledku zlej ekonomickej situácie,
nemožnosti zabezpečiť seba
a svoje deti, bývajú v podnájmoch, ktoré len ťažko splácajú. Sú to vlastne ženy, ktoré
traumatická udalosť týrania
povzbudí k novému životnému smerovaniu, začnú sa venovať aktivitám, ktorým by sa
predtým neboli venovali a sú
v týchto aktivitách úspešné.
Existujú ženy, pre ktorých je
oporou širšia rodina. Tie, ktoré to šťastie nemajú a často
ani v sebe nenájdu potenciál
pozdvihnúť sa, upadajú do
depresii, sú odkázané na so-
ciálnu pomoc štátu, občianskych združení a podobne.“
Ako ďalej psychologička uviedla, pre ženy, s ktorými sa ona
stretáva, môže byť Bezpečný
ženský dom len prínosom. „Niekedy môže fungovať ako akýsi
medzník, ako dočasný priestor,
ktorý naplní ženu pocitom bezpečia a zabezpečí potrebu bezpečia aj pre jej deti. Je to však
dočasné riešenie, pokiaľ nenazbiera vlastne sily, aby začala
riadiť svoj život,“ konštatovala.
Týrané ženy sú podľa psychologičky ženy, ktoré potrebujú
podporu, zdvihnúť sebavedomie,
naučiť sa nazerať s nádejou do
budúcnosti, byť emočnou oporou
pre svoje deti, zažívať radosť a
pocit spokojnosti a nie nedostatok a smútok.
Záujmové združenie žien Mymamy získalo financie na obnovu
zariadenia z nórskeho finančného mechanizmu vo výške 670-tisíc eur. Majú platnú nájomnú
zmluvu s mestom a začalo sa aj
stavebné konanie.
www.povecernik.sk
Publicistika/Inzercia
Streda 24. septembra 2014
5
Pracovníka zasiahla tyč!
(pv) - V pondelok začali opravy na dvojkilometrovom úseku D1. Hneď včera tam došlo k úrazu! Tridsaťdeväťročného
muža podľa polície zasiahla oceľová tyč a musel vyhľadať
lekárske ošetrenie.
V katastri obce Bertotovce pri
výstavbe diaľnice D1 Fričovce – Svinia na stavenisku došlo
k zraneniu 39-ročného muža,
ktorý na stavbe pracoval. Počas stavebných prác podľa polície vyskočila hydraulická tyč
z oceľovej podložky a kotviaca
tyč následne zasiahla pracovníka. „Zranenie v tvárovej časti
hlavy si vyžiadalo lekárske
ošetrenie a následnú hospitalizáciu v nemocnici s presne
nezistenou dobou liečenia,“
uviedla hovorkyňa KR PZ v Pre-
šove Jana Migaľová. Poverený
príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru Chminianska Nová Ves začal podľa
Jany Migaľovej v predmetnej
veci trestné stíhanie pre prečin
ublíženia na zdraví.
Pre opravu úseku bude medzi
križovatkami Fričovce a Široké
v smere do Popradu obmedzená
doprava do 17. októbra. Opravy realizuje Národná diaľničná
spoločnosť. Položením mikrokobercovej zmesi sa má zlepšiť
predovšetkým drsnosť povrchu
vozovky, má sa znížiť riziko
aquaplanningu a odstránia sa
aj drobné trhliny. Opravy majú
byť ukončené 17. októbra do 19.
hodiny. Doprava bude presmerovaná do voľného jazdného
pruhu.
Týždeň v kraji začal s veľkou kontrolou:
vodičáky brali aj za alkohol
(pv) - Na cestách Prešovského kraja vykonali
policajti ďalšiu dopravnú
akciu. Tentoraz však zadržali aj niekoľko vodičských
preukazov, až v troch prípadoch sa tak stalo pre
alkohol!
Muži zákona sa zamerali aj na
nemotorových účastníkov, aj na
používanie reflexných prvkov
alebo reflexných bezpečnostných odevov za zníženej viditeľnosti cyklistami a chodcami
a povinnosti vodičov voči chodcom a k zabezpečeniu dodržiavania povinností chodcov voči
vodičom a na kontrolu zákazu
požívania alkoholu a iných látok
pred alebo počas jazdy.
MÁTE PRE NÁS TIP?
Prešovský večerník
0917 946 402
„V pondelok dopoludnia zistili
policajti celkovo 154 priestupkov, z ktorých bolo 122 vyriešených blokovou pokutou, 31
napomenutím a oznámený
bol jeden priestupok. Požitie
alkoholu bolo zistené u troch
vodičov motorového vozidla
a u jedného nemotorového
účastníka cestnej premávky,“
uviedol Daniel Džobanik, hovorca KR PZ v Prešove. Podľa hovorcu bolo zadržaných 9 vodičských
preukazov, z toho 3 pre alkohol
a 6 pre insolventnosť. Zadržané
boli aj 3 osvedčenia o evidencii
vozidla.
[email protected]
6
Streda 24. septembra 2014
Publicistika/Inzercia
www.povecernik.sk
Večerník mladým
Podľa Európskej komisie si mladí
zvýšia svoje šance zamestnať sa
(msch) - Vysokoškolákov je na trhu práce veľa. Rok čo
rok ich pribúda ako húb po daždi. Kto chce pracovať vo
svojom obore, respektíve nechce hneď po ukončení štúdia len sedieť doma a chodiť sa zapisovať na úrad práce,
musí sa obracať. Veľkým plus je vo vašom životopise aj
trošku viac aktivít okrem samotného štúdia. Podľa Európskej komisie výmenný program Erasmus pomáha
práve v tejto oblasti.
Priamo do Prešova zavíta ročne niekoľko desiatok cudzincov
prostredníctvom projektu Erasmus. „Mám priateľov z Turecka, ale aj Grécka a Španielska.
Niektorí tu strávili semester,
iní aj dlhší čas. Každý týždeň
sme na internáte pripravili
večer, ktorý bol venovaný niektorej z iných kultúr. Zapojili
sme sa aj my, Slováci. Buď sa
varili tradičné jedlá, rozprávalo sa, bavilo sa,“ prezradil
spomienky zo svojich študentských čias na internáte Peter T.
„Aj keď som už rok po škole,
stále udržiavame s mnohými
erasmákmi kontakt. V Grécku
konkrétne v Thessalonikách
som bol dokonca aj na návšteve,“ doplnil bývalý študent
Prešovskej univerzity.
Mladá medička Lucia z Prešova, ktorá študovala v Košiciach,
strávila rok v tureckom Istanbule. „Okrem školy sme boli aj
každý deň v nemocnici. Videla som tam rôzne deformácie,
choroby detí, ktoré u nás ani
nie sú bežné. Ako študentku
ma pustili k určitým zákrokom, čo na Slovensku sa určite nedostane mladý nastupujúci lekár. Bola to pre mňa
obrovská skúsenosť.“
Európska komisia zverejnila
zaujímavú štúdiu o dopadoch
programu študentskej mobility
Erasmus. Zo štúdie všeobecne vyplýva, že tento program
výrazne prispel k zvýšeniu zamestnateľnosti mladých ľudí a
k pracovnej mobilite. „Erasmus
rozširuje obzory a prináša
nové sociálne väzby. Od ukončenia štúdia sa do inej krajiny
presťahovalo štyridsať percent študentov,“ uviedla Ingrid
Ludviková z tlačového oddelenia zastúpenia Európskej Komisie v SR. Zo štúdie tiež vyplýva,
že viac ako jednému z troch stážistov programu Erasmus ponúkol podnik, v ktorom absolvovali
prax, pracovné miesto. „Pri absolventovi s medzinárodnými
skúsenosťami je o polovicu
menej pravdepodobné, že sa
stane dlhodobo nezamestnaným,“ dodala Ingrid Ludviková.
Zaujímavosťou je tiež to, že od
roku 1987 sa narodilo približne
jeden milión bábätiek práve
dvojiciam, ktoré spojil program
Erasmus.
Nástupcom Erasmu je nový
program ERASMUS+, jeho rozpočet na obdobie 2014 – 2020 je
15 miliárd eur a príležitosť ísť do
zahraničia prinesie štyrom miliónom ľudí, a to vrátane dvoch
miliónov študentov vysokých
škôl a 300 tisícom zamestnancov
pôsobiacich v oblasti vysokoškolského vzdelávania. Okrem
toho sa z programu bude financovať 135 tisíc výmen študentov
a zamestnancov s partnerskými
krajinami mimo Európy.
Ilustračné foto: www
www.povecernik.sk
Publicistika
Streda 24. septembra 2014
Angličan na Slovensku
7
Sťahovanie, svadba, dieťa, to všetko predpokladá absolútne nový život. Je však také jednoduché začať ho viac ako
tisíc kilometrov od rodného domova? Na túto otázku odpovedal Mark Swanson, ktorý o tom vie veru viac, akoby sa
na prvý pohľad mohlo javiť.
Mark pochádza z Birminghamu v Anglicku a momentálne
žije spolu so svojou mladou rodinkou v Župčanoch. Tento rok
oslávil svoje dvadsiate deviate narodeniny, tretie z toho tu,
na Slovensku. „Ako to už asi
často býva vo všetkých ľudských príbehoch, a nielen tých
knižných, čo iné by ma sem
priviedlo, ako láska,“ s úsmevom konštatuje. Pred približne
ôsmimi rokmi spoznal vo svojom
rodnom meste očarujúcu Slovensku, Stanislavu. „Pracovali
sme v tej istej firme,“ dodáva.
Po dlhšom čase tam začali spoločne nažívať, kým neprišiel ten
výnimočný svadobný deň. Obrad
i hostinu sa rozhodli usporiadať
na Slovensku. Mark si našiel prácu v našom hlavnom meste, kde
si prenajali byt a začali manželský život. Spočiatku slovenský
jazyk veľmi neovládal, veď nejde
o jednoduchú reč. Prácu získal
na základe materinského jazyka.
Po určitom čase a čakaní prírastku do rodiny sa mu podarilo získať prácu v Košiciach, čo bol už
len kúsok od Stanislavinho rodného domu v Župčanoch. Manželkin sen bývať tam si s rados-
ťou osvojil. „Slovensko je prekrásna krajina, najmä v zime,“
vysvetľuje.
V Británii Mark absolvoval lektorský kurz na výučbu anglického jazyka. A napriek tomu, že
to nikdy nebolo jeho snom, vízia
učenia svojej reči sa mu skutočne zapáčila. „Som tak stále
spätý s mojím rodným domovom. Zamestnať sa v Prešove
ako lektor je avšak oveľa náročnejšie, než som očakával.“
Popri ustavičnej snahe nájsť si
prácu v tomto odbore a nemalým množstvom poslaných životopisov na školy, musel zatiaľ
siahnuť po inom druhu práce.
V Prešove mal ďalšie dve, ani
jedna však neposkytovala kariérny rast.
Teraz sa Mark sústredí na doučovanie študentov na živnosť,
zároveň stále nádejne čaká na
reakcie z rôznych prešovských
škôl. „Nechcem sa vzdať tohto sna, aj keď naplniť si ho je
ťažšie, ako sa môže zdať.“ Pri
vyučovaní ho najviac bavia konverzácie. „Pre žiakov je to oveľa zábavnejšie, sú kreatívni aj
sa viac zapájajú. Každá lekcia
je iná. Na gramatiku, samozrejme, nezabúdam,“ s humorom dodáva.
S manželkou majú dvojročného
synčeka, Seana Williama Swansona. Od narodenia ho učia obidva jazyky simultánne. Ocko sa
k nemu prihovára po anglicky,
mamka zase po slovensky. O pár
rokov v škole na hodinách anglického jazyka by tak rozhodne
nemal mať najmenší problém.
Rodinka si veľmi praje vyriešiť
svoju momentálnu ťažkú situáciu a ostať tu na východe. Pokiaľ
však okolnosti nebudú ani naďalej priaznivé, budú nútení všetko
zanechať a odísť za prácou minimálne do Bratislavy...
Petronela Vavreková
8
Streda 24. septembra 2014
Publicistika
www.povecernik.sk
„Vodiči uberte z plynu,
chodci používajte reflexné prvky“
(md) - Premenlivé jesenné počasie komplikuje
každoročne aj situáciu
na cestách Prešovského
samosprávneho kraja.
Polícia preto aj tento
rok včas začína kampaň
a varuje účastníkov cestnej premávky, aby boli
opatrní, ostražití a dbali
na dodržiavanie bezpečnosti.
„Dni sa skracujú, cesty sú
mokré a šmykľavé, časté sú
ranné hmly a znížená viditeľnosť. Po bezstarostnej letnej
jazde sa musia sťaženým podmienkam prispôsobiť všetci
účastníci cestnej premávky,“
upozorňuje Denisa Baloghová,
hovorkyňa Prezídia PZ. Problémy, ktoré so sebou prináša nepriaznivé počasie plus ľahostajnosť šoférov, chodcov a všetkých
účastníkov cestnej premávky
spôsobuje nárast smrteľných
nehôd. Potvrdzujú to aj informácie z prezídia, ktoré by mali
byť odstrašujúcim príkladom
pre každého. Podľa hovorkyne,
sa „od začiatku tohto roka až
do 21. septembra polícia eviduje 9 317 dopravných nehôd,
pri ktorých prišlo o život 195
osôb, z nich 17 motocyklistov,
40 chodcov a 18 cyklistov.“
Dbať na bezpečnosť!
Šoféri, ktorí sedia v autách, jeseň možno ešte nezaregistrovali, ale napriek tomu za oknami
vozidla je už realitou. „Motoristi by mali ubrať nohu
z plynu a dodržiavať väčšie
rozstupy medzi vozidlami,“
zdôrazňuje hovorkyňa Prezídia
PZ. Predídete tak, podľa jej slov,
riziku kolízií. Nemali by zabúdať aj na svetlá do hmly, ktoré
je potrebné vypínať vždy, ak si
to nevyžadujú okolnosti. Totižto, keď hmla nie je a „hmlovky“
ponecháme zasvietené, oslníme tým ostatných vodičov. Tak
skomplikujeme cestu. Nebezpečenstvom na jesenných cestách
je aj lesná zver, ktorá je v tomto
období najaktívnejšia. Denisa
Baloghová upozorňuje, že „aj
tak milé zviera ako je srnka,
či zajac, dokážu spôsobiť vážne poškodenie vozidla, nehovoriac, že zrážka s nimi môže
skončiť tragicky.“ V rámci prevencie sa preto odporúča nevyhýbať sa prechádzajúcim zvieratám vo veľkej rýchlosti. Následky šmyku môžu byť oveľa väčšie
ako zrážka so zvieraťom. „Ak by
ste dostali chuť na srnčí guláš
či zajačí perkelt a preukázalo
by sa neoprávnené prisvojenie cudzej zveri, takéto konanie je možné kvalifikovať ako
trestný čin pytliactva, za ktorý hrozí trest odňatia slobody
až na dva roky,“ pripomína hovorkyňa. Polícia v minulom roku
evidovala počas ôsmich mesiacov tohto roka vyše 110 zrážok
so zverou. Pozor treba dávať aj
na jesenné poľnohospodárske
práce, či opadané lístie na ceste,
ktoré by mohlo spôsobiť šmyk.
Hovorkyňa Denisa Baloghová
upozorňuje vodičov, aby si dáva-
li pozor aj na „zberačov“. „Často
vidieť na ceste pohodené bicykle, káričky, pobehujúce
deti a ich rodičov v tmavom
oblečení,“ čo označuje za absolútny hazard zo životom. „Najmenej, čo pre seba zberači
môžu urobiť, je obliecť si reflexné vesty a zabezpečiť, aby
ich „dopravné prostriedky“
neohrozovali ostatných,“ odporúča hovorkyňa.
Hazardujú aj chodci,
či cyklisti!
Napriek tomu, že chodci sú
všeobecne považovaní za najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky, často sú aj tí najmenej opatrní. Dokonca je možné považovať ich za hazardérov,
ktorých neohľaduplné správanie
môže spôsobiť vážne problémy
na cestách. Napriek výstrahám
a zákonu naďalej podceňujú
reflexné prvky, čo potvrdzujú
aj zistenia prezídia. Rizikovou
skupinou sú podľa hovorkyne najmä starší občania, ktorí
s obľubou nosia tmavé oblečenie. „Aj reflexný pás môže
zachrániť váš život, aj keď sa
možno nehodí k topánkam či
kabelke. Okrem toho je nutné predvídať, prechádzať cez
cestu na miestach na to určených, vyhýbať sa rizikovým
úsekom, nepreliezať zábradlia
a neriskovať,“ radí chodcom
Denisa Baloghová. V jesennom
počasí sa zhoršuje situácia aj
milovníkom bicyklov, ktorých
viditeľnosť na cestách už nie je
stopercentná. „Čo sa týka cyklistov, policajné skúsenosti
hovoria, že aj napriek ich povinnosti zo zákona byť osvetlený a mať na sebe reflexné
prvky, robia pravý opak. Taktiež jazdia po nesprávnej strane vozovky a výnimočná nie je
jazda ani v skupinkách vedľa
seba a jazda pod vplyvom alkoholu,“ upozorňuje hovorkyňa. Za rizikovú skupinu označila
aj motocyklistov, ktorí využívajú
posledné pekné dni, kým uložia
svojich dvojkolesových miláčikov na zimný spánok. „Popadané lístie a mokrá vozovka
môže navždy ukončiť ich bezstarostnú jazdu po jesenných
cestách. Preto dajte vždy pozor a jazdite s rozumom,“ odkazuje Denisa Baloghová.
Foto: Viktor Zamborský
Publicistika/Inzercia
www.povecernik.sk
Streda 24. septembra 2014
9
ANKETA
Sú naozaj nebezpečnejšie cesty počas jesene? Ste opatrnejší?
Danka Oľhová:
Katarína Kováčová:
Samozrejme, áno. V jeseni je zhoršené počasie, a teda
sa zvyšuje riziko na cestách. Častejšie prší, objavuje
sa hmla a tiež aj slabá námraza. Osobne si myslím, že
chodci a rovnako aj vodiči si to často neuvedomujú. Šofér by si v zlom počasí mal dávať pozor na chodcov, pričom by to malo platiť aj naopak. Opatrnosti nie je nikdy dosť. Tohto motta sa snažím na cestách vždy držať.
Snažím sa byť ohľaduplná voči ostatným účastníkom
cestnej premávky, či som v pozícii chodca alebo šoféra.
Často sa stáva, že v tomto zlom počasí chodec len tak vkročí bezohľadne na cestu a šofér sa potom môže aj „zblázniť“, ale zrážke sa už často nevyhne...
Počas jesene je určite zhoršená
viditeľnosť. Napríklad, keď prší
alebo padne hmla. Ja sa snažím
dávať si lepší pozor a byť ostražitejšia. Svoju jazdu prispôsobujem aktuálnym podmienkam,
v ktorých šoférujem. Chodím
pomalšie a dávam si pozor na
neosvetlených chodcov bez reflexných prvkov, či cyklistov jazdiacich popri ceste.
Peter Tarasovič:
Ján Olejník:
Podľa mňa je jesenné počasie naozaj viac rizikové nielen pre šoféra, ale aj chodca. Dovolím si povedať, že je
to krízové obdobie. Ak sa nemýlim, tak pri teplotách
pod 15°C je potrebné prezúvať aj pneumatiky. V tomto období to proste letné pneumatiky nie vždy dokážu
„vykryť“, ale na zimné je ešte priskoro. Chodím teda pomalšie, snažím sa udržiavať väčší odstup od iných áut.
Ak niekam idem autom, odchádzam z domu skôr, aby
som sa nemusel po ceste „plašiť“.
Nie, nemyslím si, že by to
bolo nebezpečnejšie. Je
pravda, že v daždi idem
opatrnejšie, ale veď to je
absolútne prirodzené. Inak
nemám pocit, že by bolo
potrebné svoju jazdu nejako
extra prispôsobovať, alebo
byť prehnane opatrný.
MÁTE PRE NÁS TIP?
Prešovský večerník
0917 946 402
[email protected]
10
Publicistika
Streda 24. septembra 2014
www.povecernik.sk
„Mozoček“ v škrupinke, alebo čo
všetko pripravíte z vlašského orecha
Svätojánska Nátierka z vlašských orechov
orechovica
Potrebujeme: 1 malé
maslo, 2 PL lahôdkového
sušeného droždia, soľ, hrsť
vlašských orechov.
Suroviny: 15 zelených orechov, celá škorica, 4 klinčeky, 3 ks celých borievok,
1 kôra z celého citróna, liter
vodky, ½ litra vody, ½ kila
cukru.
Príprava: Na Jána, 24.
júna, oberieme zo stromu
vlašského orecha pätnásť
zdravých zelených orechov.
To znamená, že to musia
byť orechy, ktoré nemajú
poškodenú kôru. Následne ich umyjeme, osušíme a
nakrájame na milimetrové
plátky ostrým nožom. Plátky orechov nasypeme do trojlitrového pohára. Pridáme škoricu,
klinčeky, borievky a postrúhanú
citrónovú kôru. Všetko zalejeme
vodkou, pohár uzavrieme viečkom. Sklo s tekutinou necháme
na teplom mieste minimálne
šesť týždňov. Po 10. auguste obsah fľaše precedíme cez husté
cedidlo, tmavú tekutinu vlejeme
späť do pohára a zalejeme sladkým roztokom. „Nálev“ si pripravíme z ½ litra vody a ½ kila
cukru, ktoré spolu necháme prevariť a následne vychladiť. Dobre premiešame a necháme stáť
na teple ešte mesiac. Prípadné
Postup: Vopred zmäknuté
maslo roztlačíme, pridáme
lahôdkové droždie, štipku soli a
nasekané orechy. Túto nátierku
pripravíme veľmi rýchlo a je nielen
veľmi chutná, ale aj vizuálne zaujímavá. Chlebíčky môžete ozdobiť
polovivou vlašského orecha.
tip
ášpravidelnej
NPri
konzumácii niekoľkých orechov 6 x týždenne klesá riziko infarktu myokardu až o 50 %.
Bravčové s orechmi
nečistoty a zakalenie sa za ten
čas usadia na dne. Likér potom
stiahneme do fliaš hadičkou,
fľaše uzavrieme zátkou a necháme v pivnici v chlade uležať,
najlepšie do jari. Tento rok ju už
asi nespravíte, ale o rok už určite nezabudnete, že aj vy si viete
pripraviť lahodnú orechovicu.
Náš t
ip
Je bohatým zdrojom energie. Obsahuje veľa vlákniny a vitamínu
E, ktoré podporujú znižovanie
cholesterolu. Vďaka vitamínu B sú
vlašské orechy dobrou potravou
pre mozog a nervy...
Koláč s vlašskými
orechmi a medom
Suroviny: 250 g hladkej múky,
1 KL prášku do pečiva, štipka soli, 120 g masla,
3 PL kryštálového
cukru, 1 vanilkový cukor, vajce,
300 g mletých
vlašských
orechov,
150 ml medu,
0,1 litra vody,
3 vajcia,
3 PL práškového cukru,
50 g sekaných
mandlí.
Potrebujeme: 800 g bravčového
karé, 4 PL hladkej múky, 4 PL sójovej omáčky, 1 PL hnedého cukru, šálku vlašských orechov, soľ
a olej.
Postup receptu: Umyté mäso
nakrájame na malé kúsky a
zmiešame s dvoma
lyžicami sójovej
omáčky, cukrom
a múkou. V hlbokej panvici rozpálime olej a za
stáleho miešania
vkladáme mäso
po častiach. Približne po piatich
minútach získa
hnedú kôrku. Potom kúsky mäsa
Príprava: Z múky, prášku do
pečiva, soli, masla, vanilkového,
kryštálového cukru a a jedného
vajíčka vymiesime krehké cesto a
necháme ho tridsať minút chladiť. Formu vymažeme maslom.
Cesto na pomúčenej doske rozvaľkáme na okrúhly plát a vložíme do formy. Cesto na dne formy poprepichujeme vidličkou a
necháme v chlade odstáť ďalších
dvadsať minút. Potom ho zakryjeme papierom na pečenie a zaťažíme hrachom. Pečieme 10 až 12
minút v rúre vyhriatej na 180 °C.
Z upečeného cesta odstránime
hrach a necháme ho vychladnúť.
Med a vodu zahrievame pokiaľ sa
med nerozpustí. Pridáme orechy
a desať minút varíme. Vzniknutú
orechovú hmotu necháme vychladnúť. Z bielkov a práškového
cukru vyšľaháme tuhý sneh. Žĺt-
vyberieme a necháme na site
odkvapkať. Na menšej panvici
opečieme na oleji jadrá orechov,
pridáme odkvapkané mäso a 2
lyžice sójovej omáčky. Masu napokon osolíme a ešte asi tri minúty povaríme. Dobrú chuť.
áš tip
NVlašské
orechy obsahujú veľa medi,
ktorá je dôležitá pre vstrebávanie železa v črevách a pri prevencii „chudokrvnosti“. Ďalším dôležitým stopovým prvkom vo vlašských orechoch
je mangán. Ten veľmi efektívne podporuje plodnosť u oboch pohlaví.
ky vymiešame s orieškovou hmotou a opatrne zapracujeme tuhý
sneh. Do koláčového cesta navrstvíme orechovú hmotu a ešte
tridsať minút pečieme v rúre vyhriatej na 160 °C. Upečený, ešte
horúci koláč posypeme sekanými
mandľami. Môžeme poliať čokoládovou polevou.
Náš t
ip
Podľa výskumníkov z tímu BBC
majú orechy dobrú výživnú kvalitu, ale vlašské sú predsa len
zdravšie ako arašidy, mandle,
pekany alebo pistácie. Teda ak
máte chuť na orechy, teraz je ten
správny čas si ich ísť nazbierať
popod orech kráľovský.
12
Streda 24. septembra 2014
Inzercia
príjem inzercie
www.povecernik.sk
PROSBA
O FINANČNÚ POMOC
MUDr. Andrej Bandura, 86 r., 13. h,
Dom smútku hlavný cintorín Prešov
na generálnu opravu
Konkatedrály sv. Mikuláša v Prešove.
PROSÍME POMÔŽTE,
vonkajšia fasáda potrebuje
rýchlu obnovu.
Dominanta nášho mesta
je naša!
Ďakujeme.
/1401362/ Predám Ladu Niva, r. v. 2008,
50 000 km, po prvom majiteľovi, výborný
stav. Cena 4 000 eur. T. č. 0911 619 481
/1202817/ Profesionálne metódy chudnutia
* Overené dlhoročnou praxou
* S vynikajúcimi individuálnymi výsledkami
MUDr. Iveta Hladká, kontakt: 0904
913 515, 051/77 211 53
/1401373/ Ponúkam na prenájom priestor
vhodný na podnikateľské účely na Levočskej ulici v Prešove (oproti vjazdu k Hausu), 1. poschodie, cca 90 m2. Kontakt: 0907
705 361
/1401375/ V centre mesta dám do podnájmu izbu s príslušenstvom pracujúcemu. T. č. 051/77 122 89
/1401380/ Prenajmem obchodný priestor
- predajňu v Prešove na Hlavnej 104. Plocha 36 m2, informácie na t. č. 0908 305
399. Priestor k dispozícii od 1. 10. 2014,
výklad aj vchod priamo na Hlavnú ulicu.
/1400763/ Pre začínajúceho stavebníka
alebo záhradkára predám drevený sklad
(skladačka) o rozmeroch 2,40 x 4,00 m x
2,20 m za 400 eur. T. č. 0905 74 99 45
/1401357/ Predám UNIMOBUNKU 6
x 2,60 m, má kovový rám, časť strechy
poškodená od lana, vhodná ako sklad na
stavbu. Nutné určité opravy. Cena: 499
eur - dohoda. Treba hlavne vidieť. T. č.
0905 558 284
/1401363/ Predám 2-izbový tehlový byt
pod OD Tesco, Zápotockého ulica. Cena
35 999 eur. Možný hypotekárny úver.
T. č. 0905 339 388
/1401364/ Predám garsónky po rekonštrukcii, 24 m2 a 20 m2 Hotel Šariš IPO.
T. č. 0905 388 197
/1401381/ Predám st. pozemok Prešov
- Solivar, 985 m2, všetky inž. siete, kompletná občianska vybavenosť, MHD.
Cena dohodou. T. č. 0949 518 020
/1401382/ Hľadám spoľahlivú ženu na
opatrovanie dôchodkyne. Potrebná 24hodinová opatera. Bývanie zabezpečené
+ strava a plat, Prešov. T. č. 0918 548 275
/1401335/ Hľadám prácu v administratíve, mám 7 rokov praxe v bankovníctve a
11 u výrobcu trezorov. Kontakt: 0948 219
877
/1401344/ Veľkosklad v Prešove prijme
do PP skladníka/vodiča a skladníčku.
Predpokladaný nástup do zamestnania
je 11/2014. Postačí VP skupiny B, ozveme
sa len úspešným uchádzačom. Kontaktujte nás na: [email protected]
/1401377/ Prijmeme výčapníkov - čky,
čašníkov - čky. Info na t. č. 0905 972 156
/1401379/ Ponúkame prácu pre servisného technika el. ručného náradia. Tel.
kontakt: 0915 959 595
Hľadáme čašníka/čašníčku
do prevádzky v Prešove.
T. č. 0915 333 486
Bankové spojenie:
VÚB a. s., pobočka Prešov
číslo účtu: 3082665551/0200
doplňujúce údaje: konkatedrála
Každé euro pomôže dokončiť
opravu Konkatedrály.
Viac informácií: tel. 0911 487 341,
e-mail: [email protected]
Darcov zverejníme v našom farskom
Infoliste s nákladom
1000 ks, ako aj na stránke farnosti
www.presov.rimkat.sk
Pre právnické osoby
aj darovaciu zmluvu.
o. Jozef Dronzek, dekan,
farnosť sv. Mikuláša Prešov
Televízny program
KATOLÍCKY KALENDÁR: PANNA
MÁRIA DE MERCEDE; SV. BYSTRÍK,
MUČENÍK; SV. GERARD, MUČENÍK
JOJ PLUS
body - sekundy 21.30 Deti milénia 22.00
Moje povstanie.sk 22.05 Morgiana 23.45
Polícia 23.55 Profesionál 00.15 Autosalón
00.45 Správy RTVS 01.30 Počasie 01.35
ArtSpektrum
VYBRALI SME PRE VÁS: CINEMAX PREŠOV: POD ZEMOU - USA, 2014, horor, 89
min., MP 15 o 16. h
06.00 Hlavne nezáväzne 06.20 Faktor strachu 07.05 Eurominúty 08.20 C.S.I.. Kriminálka New York 09.20 Ochrana svedkov
10.35 Bez syna neodídem 11.40 C.S.I. Kriminálka Las Vegas 13.10 Hoď svišťom 13.55
Profesionáli 14.50 Simpsonovci 15.20 Simpsonovci 15.50 Ničitelia mýtov 16.55 Faktor
strachu 18.00 C.S.I. Kriminálka Las Vegas
18.55 Simpsonovci 19.25 Simpsonovci 19.55
Hoď svišťom 20.45 Boh odpúšťa... Ja nie!
23.05 Kriminálka San Francisco 00.05 Ženy s
nožmi 01.10 Ničitelia mýtov 02.05 Magnum
02.55 Hlavou proti múru 03.35 Hlavou proti
múru 04.15 Ochrana svedkov
MARKÍZA
06.00 Teleráno 08.30 Búrlivé víno 09.40
Druhý dych 10.45 Chlapi neplačú 11.50
Bez stopy 12.45 Kobra 11 13.50 Farma
15.05 Kurz sebaovládania 15.35 Dva a pol
chlapa 16.00 Mentalista 17.00 Prvé televízne noviny 17.25 Reflex 17.50 Chlapi neplačú 19.00 Televízne noviny 20.00 Športové noviny 20.15 Počasie 20.30 Búrlivé
víno 21.40 Farma 23.00 Dva a pol chlapa
23.25 Kurz sebaovládania 23.50 Mentalista 00.45 Kobra 11 01.40 Bez stopy 02.20
Hrdinovia 03.10 Farma
TA 3
07.00 Ranné správy 07.30 Ranné správy
08.00 Ranné správy 08.30 Ranné správy
09.00 Správy 09.30 Šport+ 10.00 Správy
10.30 Správy 11.00 Správy 11.20 Téma dňa
12.00 Žurnál 12.30 Ekonomika 12.45 Labyrint 13.00 Správy 13.30 Správy 13.40 Ekonomika a šport 14.00 Správy 14.30 Motoring
15.00 Správy 15.30 Správy 15.40 Ekonomika
a šport 16.00 Žurnál 16.30 Ekonomika 16.45
Peňaženka 17.00 Správy 17.30 Správy 18.00
Správy 18.30 Hlavné správy 19.05 Správy
19.30 Ekonomika 19.50 Téma dňa 20.30
Správy 20.45 Biznis 21.00 24 hodín vo svete
21.30 Tak takto?! 22.00 Žurnál 22.30 Šport+
23.00 Správy 23.30 Správy 23.50 Euronews
00.00 24 hodín vo svete 00.30 Žurnál
DOMA
07.15 Mladí, krásni, skazení 08.25 Sudkyňa Hatchettová 08.50 Veštiareň 09.50 Perla Orientu 11.15 Feriha 12.40 Feriha 14.10
Skrytá vášeň 15.05 Skrytá vášeň 16.05
Druhý dych 17.05 Ženy z rodu Gilmorovcov 18.00 Priatelia 18.30 Kým nás smrť
nerozdelí 19.00 Bez servítky 20.00 Reflex
20.30 Oddelenie závažných zločinov 21.30
Feriha 22.45 Feriha 00.05 Klinika Mercy
01.00 Priatelia 01.20 Kým nás smrť nerozdelí 02.40 Láska a trest 03.05 Láska a trest
03.30 Druhý dych
STV 1
06.55 Sila lásky 07.45 Doktorka Quinnová
08.30 Správy RTVS 09.20 Poklady sveta
09.35 Poklady sveta 10.05 Recept na život
10.50 Duel 11.15 5 proti 5 12.00 Správy RTVS 12.20 Dámsky klub 13.55 Muž
s poslaním 14.40 Svet v obrazoch 15.05
District 16.00 Správy RTVS 16.20 Poklady sveta 16.40 Poklady sveta 17.00 Recept
na život 17.45 Duel 18.20 5 proti 5 19.00
Správy RTVS 19.50 Góly - body - sekundy
20.10 Počasie 20.20 Agatha Christie. Poirot 21.50 Goldman 23.20 District 00.00
Agatha Christie. Poirot 01.30 Dámsky klub
03.15 Sila lásky 04.05 Doktorka Quinnová
JOJ
9
8
1
5
5
1
2
4
9
1
7
3
8
2
1
6
2
8
9
7
4
5
8
1
8
5
MÁTE PRE NÁS TIP?
9
Prešovský večerník
Býk 21.4. - 21.5.
I keď vás čaká veľa povinností, nesmiete zabudnúť na dôslednosť. Ak teraz vyhrá povrchnosť a
lajdáckosť nad pevnou vôľou, veľmi
rýchlo všetko stratíte.
Blíženci 22.5. - 21.6.
Nápadov budete mať veľa, ale
na okamžitý úspech to ešte nestačí. Mali by ste sa viac angažovať vo
veci, na ktorej vám záleží. Prestaňte
sa rozptyľovať maličkosťami.
Rak 22.6. - 22.7.
Dnes vybočíte zo zaužívaných noriem a dôsledne presadíte
vaše podmienky. Využite priaznivú
finančnú situáciu a doprajte si všetko, na čo máte chuť.
Lev 23.7. - 23.8.
Nejaká zmena vás na chvíľu
vykoľají zo zabehnutého spôsobu
života. Či bude lepšia alebo horšia,
to závisí od vás. Neváhajte prijať
pomocnú ruku.
Panna 24.8. - 23.9.
Mali by ste si dávať pozor na
to, aby ste zosúladili svoje potreby
s možnosťami. Zneste sa viac k zemi
a postarajte sa o všetko potrebné
v bežnom živote. Máte na to ideálne
podmienky.
Váhy 24.9. - 23.10.
Cítite, že ak nevyužijete šancu,
ktorá sa vám teraz ponúka, neskôr
budete ľutovať. Zaktivizujte teda
všetky svoje sily a zariaďte všetko
potrebné. Oddychovať môžete neskôr.
Škorpión 24.10. - 22.11.
Nemali by ste istú finančnú
záležitosť ľahko prehliadnuť. Teraz
sa vám zdá málo zaujímavá, ale o
nejaký čas bude lákavejšia. Porozmýšľajte o tom a až potom robte
závery.
Strelec 23.11. - 21.12.
Ráno vás nazlostia nejaké maličkosti. Získate pocit, že nikto neberie na vás ohľad. Neľutujte sa. Ak
budete pozornejší, získate dobrú
radu.
8
7
Ani dnes nevyjde všetko podľa
vašich predstáv. Ak chcete dosiahnuť úspech, musíte tvrdšie pracovať.
Osviežením môže byť menší flirtík.
9
6
9
Baran 21.3. - 20.4.
Vyriešenie situácie hneď na
začiatku dňa bude dobrým znamením. Súlad medzi úvahami a konaním podporí vašu aktivitu a iniciatívu. Stretnutie so sympatickou
osobou prebudí vaše city.
Pocítite túžbu napredovať a
dosahovať vrcholy úcty, moci a vplyvu. Nesprávate sa trochu bezohľadne? Môžete mať kvôli tomu problémy v citovom živote.
3
4
3
13
Kozorožec 22.12. - 20.1.
7
1
2
2
05.55 Raňajky s Novou 08.50 Novashopping
09.10 Ulica 10.05 Ordinácia v ružovej záhrade 11.25 Dva a pol chlapa 11.50 Tescoma s
chuťou 12.00 Obedná televízne noviny 12.25
Vražedná čísla 13.20 Odložený pripad 14.20
Dr House 15.20 Ordinácia v ružovej záhrade
16.35 Dva a pol chlapa 17.00 Popoludňajšie
Televízne noviny 17.25 Mentalista 18.25
Ulica 19.30 Televízne noviny 20.20 Doktori z
počiatku 21.35 Námorná vyšetrovacia služba 22.35 Nebezpečné hry 00.45 Mentalista
01.30 Dr House 02.15 Novashopping 02.45
Kolotoč 03.15 DO-RE-MI
9
2
9
6
TV NOVA
06.00 Dobré ráno 08.00 Súdna sieň 09.05
Súdna sieň 09.55 Panelák 10.55 Najkrajšie bývanie 12.00 Noviny o 12.00 13.00
Rodinné záležitosti 14.25 Kosti 15.25
Top star 15.55 Nákupné maniačky 17.00
Noviny o 17.00 17.55 Súdna sieň 19.00
Krimi 19.30 Veľké noviny TV JOJ 20.15
Šport 20.25 Najlepšie počasie 20.30 Panelák 21.40 King a Maxwellová 22.40 Show
jana krausa 23.40 Life. Najbohatší policajt 00.40 Dotyk 01.45 Kriminálka San
Francisco 02.35 King a Maxwellová 03.35
Dotyk
5
9
07.05 Jewel Pet - Zvieratká z drahokamu
07.40 Alf 08.25 M * A * S * H 09.20 To je
vražda, napísala 10.20 Walker, Texas Ranger 11.25 Miesto činu. Kolín 13.25 Wolffov
revír 14.25 Doktor z hôr. Nové príbehy 15.25
Rizzoli & Isles. Vraždy na pitevni 16.25 Komisár Rex 17.30 Popoludňajšie správy 18.00
Prostřeno! 18.55 Správy FTV Prima 19.25
Krimi správy 19.40 Divácke správy 19.55
VIP správy 20.15 Cesty domov 21.35 Show
Jana Krausa 22.30 Telebazar 23.45 Hawaii
5-0 00.45 Zberatelia kostí 01.40 Vraždy v
Kitzbüheli 02.40 Doktor z hôr. Nové príbehy
03.25 Wolffov revír
06.45 Akčná výhra 08.35 Doba prílivu
09.20 Walker, texaský ranger 10.05 Crazy
TV 10.45 JPP. Jožo Pročko pokúša 11.15
Aj múdry schybí 12.25 Alf 12.55 Zajtrajšie
noviny 13.55 Jake a Tlsťoch 14.55 Kobra
11 15.55 Fringe 16.55 Doba prílivu 17.50
Walker, texaský ranger 18.50 Alf 19.20
Kurz sebaovládania 19.45 Dva a pol chlapa
20.15 Gen-X Cops. Zabijaci z Hongkongu
22.35 Patológia 00.25 Sexy výhra 01.55
Športové noviny 02.05 JPP. Jožo Pročko
pokúša
STV 2
4
TV PRIMA
DAJTO
07.00 Správy v slovenskom posunkovom
jazyku 07.05 Správy - Hírek 07.15 Správy
RTVS z regiónov 07.30 Správy a komentáre 08.00 Živá panoráma 08.30 Pre materské školy 08.55 Trpaslíci 09.00 Prečo chudoba? 09.55 Záchranári - pomoc v núdzi
10.20 Rusínsky magazín 10.45 Fokus zdravie 11.30 Ambulancia 12.05 Živá panoráma 12.35 ArtSpektrum 12.45 Myjavskí
hudci 13.05 Vat 13.30 Tempo 14.00 Cyklistika - MS Ponferrada Španielsko 17.30
Správy RTVS z regiónov 17.45 ArtSpektrum 17.50 Správy - Hírek 18.00 Súčasné
bývanie 18.20 (Ne)celebrity 18.30 Test
magazín 18.45 Večerníček 18.50 Blanche 18.55 Trpaslíci 19.00 Seržant Murko
19.10 Alica v krajine zázrakov 19.35 Mám
rád školu 19.55 Správy v slovenskom posunkovom jazyku 20.00 Moje rómske deti
21.00 Správy a komentáre 21.25 Góly -
Streda 24. septembra 2014
24. 9. 2014
www.povecernik.sk
5
1
6
7
8
3
0917 946 402
4
Vodnár 21.1. - 19.2.
Ryby 20.2. - 20.3.
Cítite sa oslabení vo vašej výkonnosti? Nedajte sa vyprovokovať
k podráždenosti. Podľa možností sa
nezaoberajte obchodom ani zárobkovou činnosťou.
[email protected]
14
Streda 24. septembra 2014
Šport/Inzercia
www.povecernik.sk
Loptičky lietali medzi kvapkami dažďa
(jm) – Niet prešovského leta bez
tenisového podielu od Mareka
Mateja. Aj keď v tomto roku trocha zapršaného, stále platí, že
Plynoma-Vaillant Cup je kvalitnou „značkou“. Na kurtoch Tatrana Prešov sa konal už 15. ročník
turnaja, ktorý organizuje spomenutý zanietenec športu fiftínov,
gemov a setov... Znova sa bolo na
čo pozerať, aj keď dažďové kvapky sčasti sťažovali tenistom pod-
mienky. Napriek tomu štyridsať
párov (niektorých zmiešaných)
zo Slovenska, Poľska a Maďarska
ukázalo množstvo kvalitných a zaujímavých výmen. „Aj keď sme
boli nakoniec prinútení urobiť
z jednodňového dvojdňový turnaj, nikto ďalšiu cestu na dvorce na Nábrežnej ulici neľutoval. Chcem sa preto poďakovať
všetkým sponzorom za pomoc
a ochotu,“ uviedol M. Matej.
Jeho akcia mala aj charitatívny
„podtón“. „Spoznali sme zaujímavý životný príbeh Miška
Valíčka, chlapca, ktorý bol po
autonehode vyše dvoch mesiacov v kóme a keď sa z nej
dostal, musel sa začať učiť
všetko odznova. A aj keď je
z najhoršieho vonku, stále
chodí na rôzne rehabilitácie,
na ktoré sme mu vyzbierali
200 eur. Určite to nepokryje
všetky náklady, no aspoň čiastočne pomôže. Mišo sa mi dokonca ponúkol za pomocníka
pri organizovaní 16. ročníka,
čo si veľmi cením,“ dodal M.
Matej.
Výsledky:
A kategória:
1. P. Petrovský, E. Figula (Košice), 2. P. Karas, V. Murín (Prešov),
3. P. Bača, P. Ďurika (Trebišov), 4. A. Roguľa, J. Ďuro (Prešov).
B kategória:
Strieborná dvojica Viktor Murín (vľavo), Peter Karas.
1. R. Toporcer, P. Gaľa (Prešov), 2. S. Straka, P. Tulach (Hanušovce n. Topľou) 3. V. Radkof, Ľ. Koscelanský (Sečovce), 4. D.
Katrenič, F. Kravec (Prešov).
Šport
www.povecernik.sk
Streda 24. septembra 2014
15
PRVÁ TRIEDA ObFZ PREŠOV – 7. kolo
V Hermanovciach znova excelovali Pokutovci
Vlastný gól streleckého lídra
(kub) – Bilancia siedmeho kola I. triedy oblastných futbalových majstrovstiev 7 4
2 1 19:7 hovorí o prevahe domácich mužstiev, ktoré získali spolu štrnásť bodov.
Z hostí boli stopercentne úspešní iba hráči Pečovskej Novej Vsi v Toryse a po bode
si odniesli Šarišské Dravce z Dubovice a Petrovany z Vyšnej Šebastovej. Strelci
dali spolu 26 gólov, z ktorých dva boli vlastné (K. Daňo z Petrovian a M. Zabala
z Ražnian). Na čele tabuľky strelcov sú dvaja hráči – osemgóloví – Slavomír Hurajt
z Dubovice a Jozef Pokuta z Hermanoviec. Rozhodcovia žltú kartu ukázali 18 hráčom. Jeden hráč – P. Vítovič zo Šarišských Draviec bol vylúčený.
V budúcom, ôsmom kole 28.
septembra sa stretnú: Chminianska Nová Ves - Pečovská
Nová Ves, Petrovany – Torysa,
Široké - Vyšná Šebastová (10.30
h), Župčany - Záborské, Šarišské Dravce – Hermanovce,
Nemcovce - Dubovica, Ražňany
– Fričovce.
Ražňany - Chminianska Nová
Ves 6:1 (1:1)
Začiatok patri hosťom, ktorým
už v piatej minúte pomohol
vlastný gól domáceho Zabalu a hoci domáci vyrovnali už
o tri minúty, prvá polovica hry
sa skončila zmierlivou remízou
1:1. Po zmene strán však prišiel
zo strany „letcov“ gólový uragán
a nakoniec hostí poslali domov
s poltuctom gólov.
Góly: 8. a 76. Stanislav Tomko,
50. a 68. Stanislav Červeňák,
56. Patrik Kaminský, 58. Lukáš
Sekerák – 5. M. Zabala vlastný.
Rozhodoval Kožár. ŽK: Ľ. Zlatohlavý (Chminianska Nová
Ves).
Fričovce - Nemcovce 2:1 (1:0)
Vo vyrovnanom stretnutí, keď
obidve mužstvá mali dobre
organizované obrany, ktoré
útočníkom neposkytovali veľa
priestoru, nakoniec získali tri
body domáci, najmä zásluhou
svojho skúseného „špilmachra“
Dušana Vysočana.
Góly: 26. Tomáš Jačišin, 68. Dušan Vysočan – 61. Pavol Majerník. Rozhodoval Kvašňák. ŽK: M.
Hatala, T. Jačišin – L. Vrbovský.
Dubovica - Šarišské Dravce
1:1 (1:0)
Domáci začali lepšie a po desiatich minútach sa ujali vedenia
- 1:0. Tento stav vydržal dosť
dlho. Dubovica napriek možnostiam ďalšie góly nedala a nevyužili ani výhodu o jedného hráča,
keď hostia hrali už od 9. minúty
bez vylúčeného Vitoviča. Naopak, toto oslabenie hráčov hostí
nabudilo, hrali obetavo, so zanietením a v 87. minúte sa dočkali odmeny v podobe vyrovnávajúceho gólu na 1:1.
Góly: 10. Ľubomír Huňady – 87.
Jakub Hovančík. Rozhodoval
Klovanič. ŽK: J. Kušnír, R. Michalík, Ľ. Huňady – A. Ševčovič, P. Blaščák, ČK: P. Vitovič (Š.
Dravce).
Hermanovce – Župčany 5:0
(2:0)
Domáci sa na „exligistov“ vytiahli, nadelili im päťku a nedovolili im ani streliť čestný
úspech. V hermanovskom drese excelovali najmä dvojgóloví
strelci Ján a Jozef Pokutovci.
Hostia zaostávali za domácimi
nielen v nasadení, ale aj v presnosti kombinácii a streľby.
vyhrali dvojgólovým rozdielom.
Hostia sa snažili s posilnenou
defenzívou pokrývať domácich
útočníkov, ale mali aj okienka
v tejto obrannej činnosti, čo domáci nakoniec dokázali využiť.
V útoku veľa toho hráči hostí
neukázali a tak konto domáceho
brankára ostalo čisté.
Góly: 24. Daniel Kakaščík, 54.
Filip Tudor. Rozhodoval Nosaľ
bez kariet.
Vyšná Šebastová - Petrovany
2:2 (1:1)
Bolo to vyrovnané stretnutie,
v ktorom k zisku troch bodov
boli bližšie hostia. Domáci síce
začali lepšie, ujali sa vedenia
už v 13. minúte, a mali aj ďalšie
príležitosti, ale Petrovany za pol
hodiny vyrovnali. Druhú polovicu hry začali lepšie hostia a v 52.
minúte išli do vedenia. Domácim sa naskytla už o päť minút
šanca vyrovnať, ale osvedčený
„exekútor“ pokutových kopov
Patrik Krivý tentoraz nedal.
A tak o remíze rozhodla 73.
minúta a „vlastenec“ Kristiána
Daňa, v tomto ročníku zatiaľ
najlepšieho, päťgólového strelca
Petrovian.
Eduard Valenčin, 66. a 70. Jozef
Pokuta. Rozhodoval Marušin.
ŽK: P. Katuščák (Župčany).
Góly: 13. Dominik Kravjar, 73.
Kristián Daňo – vlastný – 43.
Ľuboš Vargečko, 52. Daniel
Petruška. Rozhodoval Revák.
ŽK: F. Fedorko, M. Klimovič – Ľ.
Vargečko.
Záborské - Široké 2:0 (1:0)
Torysa - Pečovská Nová Ves
1:2 (0:2)
Góly: 12. a 62. Ján Pokuta, 27.
Domáci úlohu favorita v stretnutí s nováčikom súťaže splnili, keď
Za Sabinovom sa „diali veci“...
Hostia začali lepšie, aktívnejšie.
1. trieda ObFZ Prešov
1.Ražňany 7
2. Dubovica 7
3. Fričovce 7
4. Petrovany 7
5. Š. Dravce 7
6. V. Šebastová7
7. Záborské 7
8. Hermanovce7
9. Nemcovce 7
10. Torysa
7
7
11. Široké
12. Peč. N. Ves 7
13. Chm. N. Ves7
14. Župčany 7
6
5
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
2
1
0
1
3
3
2
4
3
2
1
1
1
3
0
2
1 18 : 6 18
1 19 : 8 16
1 10 : 4 12
1 13 : 1212
2 10 : 7 11
1 14 : 1110
2 14 : 12 9
3 20 : 19 8
4 10 : 10 7
4 13 : 16 7
4 8 : 14 7
3 11 : 19 6
5 7 : 21 6
4 9 : 17 5
Domáci sa akoby slabšie rozcvičili a nestačili na svižné kombinácie hosťujúcich hráčov. Tí si
v priebehu prvej polhodinky hry
vypracovali viacero nebezpečných akcií, z ktorých dve premenili. Druhý polčas sa hral už
viac v réžii domácich, ale hostia
dokázali umnou taktikou v defenzíve ubrániť víťazstvo.
Góly: 67. Martin Jašš – 20. Juraj
Majdák, 31. Alexander Radačovský. Rozhodoval Cuprák. ŽK: P.
Sedlák, D. Konečný, D. Oľšavský
– T. Tall, M. Fröhlich.
Tabuľka strelcov súťaže po 7.
kole o cenu BTS – PO Prešov:
8 gólov – S. Hurajt (Dubovica),
J. Pokuta (Hermanovce), 6 - R.
Albert (Pečovská Nová Ves), 5
– S. Červeňák, L. Sekerák (Ražňany), K. Daňo (Petrovany), M.
Jašš (Torysa), D. Kakaščík (Záborské), S. Krempaský (Župčany), 4 – D. Petruška (Petrovany),
Š. Zvolenský (Dubovica), 3 – S.
Hudymač, T. Malík (Torysa), P.
Majerník (Nemcovce), Ján Pokuta (Hermanovce), 2 – D. Baran,
A. Kakaščík, F. Tudor (Záborské), M. Bujňák (Torysa), P. Grejták, M. Marinica (Hermanovce),
P. Hudák (Chmin. N. Ves), T. Jačišin, P. Marciňák (Fričovce), D.
Kravjar, I. Mazanec, J. Želasko
(V. Šebastová), L. Maliňák, D.
Ružbarský (Široké), F. Molčan
(Dubovica), J. Molka (Župčany),
P. Peregrin, S. Tomko (Ražňany),
M. Seman, M. Župa (Nemcovce).
16
Šport
Streda 24. septembra 2014
www.povecernik.sk
Hokejisti o dôležité body s Liptákmi
(jm) – Prešovský hokejisti sa
dnes budú znova uchádzať
o priazeň fanúšikov. V zápase
5. kola prvej ligy privítajú na
vlastnom ľade od 17.30 h HK 32
Liptovský Mikuláš. Bývalý extraligista môže byť zaujímavým
súperom. Šarišania naposledy
vyhrali nad Považskou Bystri-
cou hladko 5:0, okrem výsledku
potešili aj tri body navrátilca
Martina Hajníka. Žilinský odchovanec už po tretíkrát obliekol prešovský dres. „Prvýkrát
to bolo, myslím, pred desiatimi rokmi, mužstvo sa volalo Lietajúce kone, hrali sme
pod vedením trénera Dušana
Kapustu,“ zaspomínal si M.
Hajník. Jeho aktuálny príchod
má na svedomí tréner Ján Vodila: „Zavolal mi a keďže ho
poznám ako dobrého kauča,
neváhal som, aj preto, lebo
v Žiline funkcionári nesplnili
na čom sme boli dohodnutí. A
hoci extraliga je túto sezónu
Stačili dva góly
(jm) – Hokejistky ŽHK 2000 Šarišanka Prešov v druhom kole vyhrali svoj
prvý zápas sezóny 2014/2015. V repríze minuloročného súboja o tretie miesto uspeli na ľade Petržalky.
„Hoci len o jeden gól, no víťazstvo
2:1 sa ráta,“ skonštatoval tréner Jaroslav Baláž. Pochválil všetky hráčky
za bojovnosť a nasadenie, za to, že
vydržali vysoké tempo celých šesťdesiat minút, že odolali tlaku súpera
a dvojnásobnému oslabeniu v samom
závere. „V dôležitých chvíľach nás
zasa podržala brankárka Kvaková,“
doplnil ešte.
Petržalka - Prešov 1:2 (1:0, 0:1, 0:1),
zostava a góly hostí: Kvaková, Pavláková - Maskaľová, Čarnoká, Čurmová,
Maršalová, Ujlakyová - Sabolčinová, Sl.
Štofaníková, Mir. Stašová - Čorňáková,
J. Štofaníková 1, Mišková 1 – Šimková.
Dnes tlačovka 1. FC Tatran
(jm) – Vedenie futbalového 1. FC Tatran Prešov zorganizovalo na dnes tlačovú konferenciu. Čo bude nosnou
témou zástupcov klubu so zástupcami
médií, zatiaľ jasné nie je, no určite sa
kompetentní nevyhnú otázkam týkajúcim sa výkonov a výsledkov A mužstva
zeleno-bielych. Zverenci trénera Stanislava Vargu sú po deviatich kolách
na poslednom dvanástom mieste tabuľky druhej najvyššej súťaže. „S týmto
mužstvom by sme nemali mať problém
skončiť po základnej časti do šiesteho
miesta a postúpiť ďalej,“ dal sa počuť
pred štartom sezóny 2014/2015 prezident 1. FC Tatran Miroslav Remeta.
Prianie je jedna vec, realita druhá. Viac
v zajtrajšom Prešovskom večerníku.
pasé, v Prešove je o čo hrať.
Najprv o play off, ktoré nám,
verím, že neunikne a potom
o čo najdlhšie zotrvanie v súťaži,“ povedal útočník s pre
neho typickými smutnými očami. Pred dnešným vystúpením
je optimistom. „Verím, že vyhráme a body ostanú doma.“
Šesť bodov
pre florbalistov
(jm) – Florbalisti FBC Mikuláš Prešov majú za
sebou prvé dva zápasy sezóny 2014/2015.
Premiéru absolvovali aj prešovské ženy, ktoré tiež vykročili pravou nohou.
Muži: SPU DFA Nitra - Prešov
(1:4,0:1,0:1), góly: Komínek 5, Maňkoš.
1:6
Tsunami Stupava - Prešov 11:4 (2:1,5:1,4:2),
góly: Kassay 2, Komínek, Maňkoš.
FBC Mikuláš: Sninčák - Sikorjak, Štofko, Balla,
Adamov, Kassay, Komínek, Maňkoš, Baláž, Leško, Novotný, Dlugoš.
Ženy: Prešov - NTS Nemšová 6:3 (2:0, 2:1,
2:2), góly: Floreková 2, Lupačová,Stašová, Zajacová, Robová.
FBC Mikuláš: Mládenková - Matisová, Kvasková, Floreková, Majtánová, Stašová, Zajacová,
Semančíková, Molčanová, Pavlinská, Váhovská,
Lupačová, Robová.
SÚŤAŽ O DRES ŠŠK Bemaco Prešov
n
pó
Ku 2
(jm) – Dnes pokračujeme v súťaži o dres,
ktorý nám venoval
prezident ženského
hádzanárskeho klubu
ŠŠK Bemaco Prešov
Pe t e r
Šutran. Pravidlá účasti sú
jednoduché. Vašou úlohou
bude nalepiť štyri kupóny (od utorka do piatku)
na korešpondenčný lístok,
pohľadnicu, alebo obyčajnú kartičku a najneskôr do
pondelka 29. septembra (do
10. hodiny) doručiť ich do
redakcie na Jarkovej ulici č. 2. Meno
šťastlivca, na ktorého sa pri žrebovaní usmeje šťastie,
zverejníme v utorok 30. septembra.
Prešovský večerník, prvé súkromné noviny na Slovensku – založené 1990. Vydáva PRIVATPRESS, s.r.o., Jarková 2, 080 01 Prešov, IČO: 31724434. Vychádza denne, okrem soboty a nedele. ŠÉFREDAKTORKA: RNDr. Adriena Šmihulová, tel.: 051 7723398, mail: [email protected], REDAKTORI: tel.: 051 7723398, mail: [email protected] ŠPORT: tel.: 0903829485, mail: [email protected] GRAFIKA: tel.:0517724163, mail: [email protected] WEB: www.povecernik.sk INZERCIA: tel./fax: 0517723398, mail: [email protected] TLAČ: Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov.
EVIDENČNÉ ČÍSLO: 247/08. PRÍJEM INZERCIE: v redakcii - Jarková 2, v predajni Kancelárske potreby – Hlavná 137 (Evanjelické kolégium), Papiernictvo MIMA,
Sídlisko III–Centrum,Prostejovská 33.Nevyžiadané rukopisy a fotografie nevraciame.Uverejňujeme aj názory a stanoviská,s ktorými redakcia nemusí súhlasiť.ISSN: 13364030.
© Privatpress, s. r. o. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Autori článkov zverejnených v tomto vydaní si v zastúpení vydavateľom vyhradzujú právo udeľovať súhlas
na rozmnožovanie a na verejný prenos článkov, ako aj na verejné rozširovanie rozmnoženiny týchto článkov v zmysle § 33 ods. 1 písm. a) a d) autorského zákona.
Streda 24. 9.
13°C 4°C
Štvrtok 25. 9.
14°C 6°C
Piatok 26. 9.
14°C 7°C
Download

Najprv stanica LPG a autoumývarka bez súhlasu občanov, teraz