ste s nami, sme s vami, sme spolu
Pondelok
28. mája 2012
Ročník XXIII. - Číslo 5432
Cena 0,30 eur
Baran 21.3. - 20.4.
I keď vás čaká veľa povinností, nesmiete zabudnúť na dôslednosť. Ak
teraz vyhrá povrchnosť a lajdáckosť
nad pevnou vôľou, veľmi rýchlo
všetko stratíte.
Býk 21.4. - 21.5.
Nápadov budete mať veľa, ale na
okamžitý úspech to ešte nestačí.
Mali by ste sa viac angažovať vo veci,
na ktorej vám záleží. Prestaňte sa
rozptyľovať maličkosťami.
Blíženci 22.5. - 21.6.
Dnes vybočíte zo zaužívaných noriem a dôsledne presadíte vaše podmienky. Využite priaznivú finančnú
situáciu a doprajte si všetko, na čo
máte chuť.
Rak 22.6. - 22.7.
Nejaká zmena vás na chvíľu vykoľají
zo zabehnutého spôsobu života. Či
bude lepšia alebo horšia, to závisí od
vás. Neváhajte prijať pomocnú ruku.
Lev 23.7. - 23.8.
Mali by ste si dávať pozor na to,
aby ste zosúladili svoje potreby s
možnosťami. Zneste sa viac k zemi
a postarajte sa o všetko potrebné v
bežnom živote. Máte na to ideálne
podmienky.
Panna 24.8. - 23.9.
Cítite, že ak nevyužijete šancu, ktorá
sa vám teraz ponúka, neskôr budete
ľutovať. Zaktivizujte teda všetky
svoje sily a zariaďte všetko potrebné.
Oddychovať môžete neskôr.
Váhy 24.9. - 23.10.
Nemali by ste istú finančnú záležitosť ľahko prehliadnuť. Teraz sa vám
zdá málo zaujímavá, ale o nejaký
čas bude lákavejšia. Porozmýšľajte o
tom a až potom robte závery.
Škorpión 24.10. - 22.11.
Ráno vás nazlostia nejaké maličkosti.
Získate pocit, že nikto neberie na vás
ohľad. Neľutujte sa. Ak budete pozornejší, získate dobrú radu.
Strelec 23.11. - 21.12.
Pocítite túžbu napredovať a dosahovať vrcholy úcty, moci a vplyvu.
Nesprávate sa trochu bezohľadne?
Môžete mať kvôli tomu problémy v
citovom živote.
Kozorožec 22.12. - 20.1.
Ani dnes nevyjde všetko podľa vašich predstáv. Ak chcete dosiahnuť
úspech, musíte tvrdšie pracovať.
Osviežením môže byť menší flirtík.
Vodnár 21.1. - 19.2.
Cítite sa oslabení vo vašej výkonnosti? Nedajte sa vyprovokovať k
podráždenosti. Podľa možností sa
nezaoberajte obchodom ani zárobkovou činnosťou.
Ryby 20.2. - 20.3.
Pokračujte v akciách a vaše meno si
iste mnohí zapamätajú. Pozor však
na namyslenosť, voľný pád býva
rýchlejší ako výstup na vrchol.
POčasie
Dva základné
spôsoby
o vykonávaní
samosprávy
občanmi dostanú
paragrafovú podobu:
Miestne
referendum
i zhromaždenie
obyvateľov
n Andrej Petruš
n Foto: Viktor Zamborský
Obyvatelia Veľkého Šariša hlasovali v miestnom
referende v marci. Nebolo však platné, lebo sa
na ňom nezúčastnila nadpolovičná väčšina voličov. Kedy a k akému problému sa uskutoční prvé
miestne referendum v Prešove?
Štyri tisícky Prešovčanov čakajú
na potravinovú pomoc! Dokedy?
Čítajte na 4. strane
Pondelok 28.05. 10o/22o
Poradný orgán primátora prerokoval aj návrh
všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov o spôsobe vykonania miestneho referenda
a o podmienkach organizovania a uskutočňovania zhromaždenia obyvateľov. Tieto dva základné spôsoby, ktorými občania vykonávajú samosprávu, dostanú tak paragrafovú podobu...
Pokračovanie na 3. strane
Z centra mesta boli odstránené
choré javory.
Viac na 5. strane
Utorok 29.05. 10o/23o
Streda 30.05. 11o/22o
Traja mladíci
z Medzilaboriec
sú podozriví
z falšovania peňazí
Humenský policajný vyšetrovateľ vzniesol
obvinenie voči trom mladíkom z Medzilaboriec pre zločin falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov. Ako informoval hovorca
Krajského riaditeľstva Policajného zboru
v Prešove Daniel Džobanik, obvinená trojica mala sfalšovať 50-eurovú bankovku a
neskôr, konkrétne v pondelok 21. mája, s
ňou zaplatiť za tovar v jednej z predajní v
meste Medzilaborce. Obvinení vo veku 17,
20 a 22 rokov sú podľa Džobanikových slov
stíhaní na slobode.
(tasr)
Každý deň
na letné
kúpalisko!
Stačia Ti len plavky! Od nás máš každý deň
zdarma dve vstupenky na Letné kúpalisko
na Sídlisku III a k tomu aj kupón na zľavu
pri kúpe pizze!
Prešovský večerník v spolupráci s Dobro s.r.o. pripravil pre čitateľov veľkú letnú súťaž Každý deň na kúpalisko! Až do
konca sezóny nájdete v našich novinách
uverejnený kupón, vďaka ktorému môžete získať dve voľné vstupenky. Stačí,
keď nám ho aj s uvedením vášho mena
a adresy doručíte do redakcie na Jarkovú
ul. č. 2 najneskôr do troch dní od dátumu
uverejnenom na kupóne. Meno víťazov
uverejníme hneď na druhý deň.
Dnešnou výherkyňou je Natália GALDUNOVÁ, Važecká 2, 080 05 Prešov.
Vstupenku pre dve osoby si môže vyzdvihnúť v našej redakcii.
navždy sa rozlúčime
Mária Popovňáková, 86 r., 11. h, Solivar
Margita Brindová, 77 r., 12. h, Solivar
Michal Rybarčák, 84 r., 13.30 h, Prešov
Mária Masariková, 80 r., 14.30 h, Solivar
Mobilné dopravné ihrisko
bude slúžiť školákom
z celého kraja
Pred sídlom Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR
PZ) v Prešove otvorili v piatok
nové mobilné dopravné ihrisko. V nasledujúcom období
bude slúžiť na výučbu žiakov
základných a materských
škôl v rámci praktickej časti
projektu s názvom Policajná
zebra. Ako informoval hovorca KR PZ v Prešove Daniel
Džobanik, do vzdelávacieho
projektu zapojila polícia od
jesenných mesiacov minulého roka celkovo 27 základných a 16 materských škôl z
Prešovského kraja. Realizovali ho zároveň za úzkej spolupráce kolegov z poľského
Rzeszowa, poznamenal. Poli-
cajná zebra si stanovila ako
základný cieľ vytvoriť kvalitné podmienky na vzdelávanie školákov kraja v oblasti
dopravnej výchovy. Celkový
rozpočet projektu, ktorý bol
v prevažnej miere financovaný z prostriedkov Európskej
únie, predstavuje takmer 38
000 eur. Teoretická časť vzdelávacieho projektu prebiehala od jesene minulého roka
v materských a základných
školách
prostredníctvom
DVD prezentácií, učebníc, ako
aj pracovných listov vytvorených pracovníkmi Policajného zboru. „Prostredníctvom
nového dopravného ihriska
si budú deti v rámci praktic-
kej časti overovať získané
vedomosti,“ vysvetlil Džobanik s tým, že každý účastník
projektu Policajná zebra získa
detský vodičský preukaz a
reflexné vrecúško. Ako prvé
si na mobilnom dopravnom
ihrisku v Prešove otestovali
svoje vedomosti žiaci miestnej Základnej školy na Ulici
Československej
armády.
Nová učebná pomôcka bude
podľa pripraveného harmonogramu putovať v nasledujúcich dňoch za žiakmi ďalších
škôl. Postupne sa s ňou zoznámia aj školáci v prihraničných
oblastiach Prešovského kraja.
(tasr)
Európske fondy pomohli
pri rekonštrukcii škôl
(ruš) – Mesto Prešov v období od januára minulého roku do apríla tohto roku podalo 13
a implementovalo 15 projektov, ktoré sú financované zo štrukturálnych fondov Európskej
únie. Vlani boli podané 3 projekty investičného charakteru a 4 projekty neinvestičného
charakteru. V tomto roku 3 projekty investičného charakteru a 2 projekty neinvestičného
charakteru. V procese prípravy na podanie je
jeden projekt investičného charakteru – oddychová zóna Borkút – rybník. Mesto si za európske peniaze pomohlo hlavne v rekonštrukcii
základných škôl – na Šrobárovej, Šmeralovej,
Lesníckej, Prostějovskej ulici, na Ulici českoslo- Carafovu väznicu po rekonštrukcii slávnostne otvorili
venskej armády, v procese prípravy je rekon- 1. marca. Prvú výstavu v nej mal akademický maliar
štrukcia ZŠ na Májovom námestí. Zrekonštru- Peter Kocák. Foto: Viktor Zamborský
ovaná za financie zo štrukturálnych fondov
Európskej únie je aj najstaršia svetská stavba v meste, národná kultúrna pamiatka – Caraffova
väznica, v ktorej bola vytvorená mestská galéria. Mestu sa podarilo získať na ňu 414 300 €
z európskych fondov a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
n Spravodajstvo
Dva základné spôsoby o vykonávaní
samosprávy občanmi dostanú paragrafovú podobu:
Miestne referendum
i zhromaždenie obyvateľov
Pokračovanie z 1. strany
Členovia mestskej rady na májovom
zasadnutí sa zaoberali aj návrhom
všeobecne záväzného nariadenia
mesta Prešov o spôsobe vykonania
miestneho referenda a o podmienkach organizovania a uskutočňovania zhromaždenia obyvateľov. Zobrali ho na vedomie s pripomienkami.
Návrh sa dostane opäť na zasadnutie poradného orgánu primátora
a následne aj na rokovanie mestského parlamentu.
Riaditeľ sekcie vnútornej správy mestského
úradu Maroš Handzo.
nok samosprávy obyvateľov prostredníctvom
inštitútov – miestne referendum a zhromaždenie obyvateľov mesta Prešov. Zákon o obecnom
zriadení ustanovuje, že podrobnosti miestneho
referenda si každá obec určí vo všeobecne záväznom nariadení. Zhromaždenie obyvateľov
obce je v zákone o obecnom zriadení upravené
len veľmi nešpecificky. Vzhľadom na to, že je to
jeden z troch rovnocenných zákonných spôsobov vykonávania samosprávy, určenie spôsobu a formy zhromaždenia obyvateľov je plne
v kompetencii samosprávy.
• Môžu odvolať aj primátora
Nazreli sme trochu podrobnejšie do návrhu
a uvedieme z neho základné fakty, keďže sme
neboli oboznámení s konkrétnymi pripomienkami členov mestskej rady. Pod miestnym referendom sa rozumie priame hlasovanie obyvateľov mesta o dôležitých otázkach samosprávy.
Na zhromaždení obyvateľov mesta alebo jeho
mestskej časti budú môcť obyvatelia vyjadriť
svoj názor k prerokovanej veci, ktorá sa týka
dôležitej otázky obyvateľov mesta, resp. jeho
mestskej časti. Oprávneným orgánom na vyhlásenie miestneho referenda je mestské zastupiteľstvo. Mestské zastupiteľstvo môže vyhlásiť
referendum, ak ide o: zlúčenie mesta, rozdelenie alebo zrušenie mesta, zmenu názvu mesta,
odvolanie primátora mesta, petíciu skupiny
obyvateľov mesta aspoň 30 % oprávnených
voličov, zmenu označenia mesta. Mestský parlament môže vyhlásiť referendum aj o ďalších
dôležitých otázkach. Miestne referendum o odvolaní primátora mestské zastupiteľstvo vyhlási vtedy, ak a) o to požiada petíciou aspoň 30
% oprávnených voličov, b) ak primátor hrubo
alebo opakovane zanedbáva svoje povinnosti,
porušuje Ústavu SR, ústavné zákony, zákony
a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy;
o tomto návrhu rozhoduje mestské zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých
poslancov (v Prešove je 31-členný mestský
parlament). Miestne referendum o odvolaní
primátora mesta môže mestské zastupiteľstvo
vyhlásiť, ak neprítomnosť alebo nespôsobilosť
primátora mesta na výkon funkcie trvá dlhšie
ako šesť mesiacov. Mesto najneskôr 15 dní pred
konaním miestneho referenda zašle každému
oprávnenému voličovi oznámenie o jeho vyhlásení, v ktorom sa volič dozvie všetko o referende. Okrsky na referendum sa vytvoria tak, aby
v nich bolo najmenej 2000 oprávnených voličov. Do mestskej komisie pre miestne referendum deleguje každá politická strana, ktorá má
zastúpenie v mestskom parlamente, jedného
člena a jedného náhradníka z radov poslancov
mestského zastupiteľstva. Ak bolo miestne referendum vyhlásené na základe petície, právo
delegovať do mestskej komisie jedného člena
a jedného náhradníka má aj petičný výbor. Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa na
ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených
voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov
miestneho referenda. Výsledky miestneho referenda sa oznámia na mimoriadnom zasadnutí
mestského zastupiteľstva. Výdavky na miestne
referendum sa uhradia z rozpočtu mesta. Mestské zastupiteľstvo môže zhromaždenie obyvateľov mesta zvolať na hociktorom zasadnutí.
Zhromaždenie sa prednostne bude uskutočňovať v priestoroch mestského úradu, ale bude
môcť aj v najbližšom zariadení pri danej lokalite
alebo aj na verejnom priestranstve. Na prijatie
záverečného vyhlásenia účastníkov sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných
účastníkov.
Andrej Petruš
Foto: Viktor Zamborský, pv
• Do parlamentu v júni
Materiál radným predložil riaditeľ sekcie vnútornej správy mestského úradu Maroš Handzo.
Na tlačovke k problematike novinárom povedal: „Sú to dva základné spôsoby, akými
obyvatelia mesta vykonávajú samosprávu.
V zákone o obecnom zriadení sú upravené len veľmi všeobecne, preto je potrebné
podrobnejšiu úpravu stanoviť vo všeobecne
záväznom nariadení mesta. Náš návrh sme
predložili na rokovanie mestskej rady. Jej
členovia mali nejaké pripomienky, ktoré zapracujeme do materiálu tak, aby návrh mohol byť predložený na zasadnutie júnového
mestského zastupiteľstva...“
Treba zdôrazniť, že účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je posilnenie účasti
verejnosti na priamom rozhodovaní o veciach
mesta Prešov, a to spresnením výkonu podmie-
Mestské zastupiteľstvo zvolalo vo februári v reštaurácii na zimnom štadióne verejné zhromaždenie
obyvateľov ulíc v blízkosti mestskej haly, aby sa vyjadrili ku kurzom bezpečnej jazdy – škole šmyku
pre vodičov.
Štyri tisícky
Prešovčanov
čakajú na
potravinovú
pomoc!
Pre osoby v núdzi a znevýhodnených občanov, ktorí sa
ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii, bola od 15. júna
minulého roka otvorená potravinová banka. Nárok mali
na 12 kíl potravín. Posledná
„várka“ prišla v marci. Mnohí ešte stále čakajú. Čo bude
ďalej?
Potravinový
škandál
Potravinová pomoc, ktorá bola
poskytovaná aj pre Prešovčanov,
je financovaná Európskou úniou.
Zatiaľ čo sa na ministerstve dohadujú, kde zmizli potraviny, takmer
deväťdesiattisíc ľudí z najnižších
sociálnych vrstiev po celom Slovensku čaká na hladkú múku a
bezvaječné cestoviny. Dôvodom
je, že z viac ako 20-tisíc ton potravín zabalených do obalov s logom
EÚ nedodala česká spoločnosť
Euromills Trade posledných 3500
ton. Podľa hovorkyne ministerstva pôdohospodárstva Magdy
Tóth Želeňákovej je podozrenie,
že obchod bol ušitý na mieru pre
niekoho, kto chcel profitovať z
ľudí odkázaných na potravinovú
pomoc.
Prešovčania
čakajú
Už minulý rok nebolo dodávanie
potravín pravidelné. Podľa hovorkyne primátora Veroniky Kmetóny Gazdovej v Prešove vydali 80
ton potravín. Potraviny sa zvážali
z centrálneho skladu v Košiciach.
Sociálne slabší občania mali nárok
na jednorazový príspevok 20 kilogramov múky a 20 kilogramov
cestovín. Potraviny si doteraz vyzdvihlo približne 2000 Prešovčanov, viac ako 4000 ich však stále
ešte čaká. „Celková potreba je
odhadovaná na 250 ton pre približne 6250 sociálne slabších
občanov mesta. Potravinovú
pomoc sme vydali približne jednej tretine,“ spresnila hovorkyňa.
Potravinová bankou Slovenska, o.
z. Lipany, ktorá sprostredkovala
potraviny pre Prešovčanov v minulom roku, momentálne potrebné množstvo nemá. „Čakáme na
vyjadrenie ministerstva a dodávateľov,“ povedal pre Prešovský
večerník predseda Potravinovej
banky Marko Urdzík. Dodal aj,
že „čo sme dostali, všetko sme
rozdali. Bolo to necelých 12 000
ton potravín.“
Tí, čo potraviny v minulom roku
dostali, ich už aj minuli. Prešovčanke Márii Klempayovej sa cestoviny
a múka z prvej júnovej várky neušli. O mesiac nato aj ona dostala
svoj prídel. Ten, ako nám prezradila, už dávno nemá. „Zužitkovala
som to a veľmi rýchlo. Mám dve
deti, manžel zomrel. Ak by sa
opäť niečo také organizovalo,
bola by som veľmi rada... Dnes
sú ťažké časy,“ posťažovala si.
Michaela Schifferová
Ilustračné foto:
Viktor Zamborský
(msch) – Javory.
Sú okrasou Hlavnej
ulice. Alebo boli?
Dohromady 28
javorov muselo byť
z centra mesta
odstránených.
Opäť ich napadli
japonské huby.
Už minulý rok sme v Prešovskom večerníku informovali, že javory na Hlavnej
postihla epidémia. Vyschnuté stromy
vyzerajú akoby spálené slnkom. Takto
sa javí chorý strom napadnutý epidémiou. Tá k nám prišla dokonca až z Japonska. Nákaza sa môže prenášať nielen
vzduchom, ale aj pôdou. Škodcovia
spôsobili teda to, že pôvodné stromy
musia nahradiť nové. „V dohľadnej
dobe prebehne výsadba 19 kusov
stromov javor mliečny kultivar Cleveland, ktorý by mal byť odolný voči
tejto hubovitej chorobe. Výsadba
bude pokračovať v jesennom období vysadením 9 ks stromov druhu
brest prostredný - guľovitý kultivar v
časti od Šarišskej galérie po Tkáčsku
ulicu,“ uviedla hovorkyňa primátora
Veronika Kmetóny Gazdová. Doplnila
tiež, že pri výsadbe stromov prebehne
stopercentná výmena pôdy.
Rozšíreniu tejto choroby na Hlavnej ulici napomáhajú aj ťažšie životné podmienky týchto stromov, ktoré sú vysadené vo výsadbových misách a ktoré sú
v zimnom období atakované soľnými
roztokmi používanými na chodníkoch.
Počas celého roka sú tiež v mnohých
prípadoch zalievané použitými saponátmi z čistenia predajní.
Zaujalo nás n
Okrem toho, že v piatok sa na Spojenej
škole Tarasa Ševčenka odovzdávali maturitné vysvedčenia,
tento deň bol významným ešte niečím
iným. Otvorili tu alejU umelcov.
Spojenú škola Tarasa Ševčenka
s vyučujúcim jazykom ukrajinským v tomto školskom roku navštevuje 274 študentov, z toho 54
je maturantov. Jedenásti z nich
sa dokonca môžu popýšiť, že na
vysvedčení majú jedinú známku, a to výbornú! Väčšina z nich
chce, samozrejme, pokračovať
v štúdiu na vysokej škole. Zameranie je rôzne, dominujú jazyky.
„Hlásia sa na medicínu, techniku, právo... niektorí idú ďalej
študovať ukrajinský alebo iný
cudzí jazyk,“ vysvetlil riaditeľ
školy Ing. Igor Andrejčák. Štúdium
jazykov podľa neho vyplýva aj
z niekoľkoročnej dobrej základne,
V aleji umelcov sú prvé
stromčeky na počesť
ukrajinských velikánov
ktorú dostali na tomto gymnáziu.
„Slovenčina a ukrajinčina sú
povinné. Na škole sa vyučuje
aj nemecký, anglický a ruský jazyk, ďalšie podľa záujmu.“ Je tu
dobrou tradíciou, že študenti po
rokoch opäť prichádzajú na svoju
alma mater. Na tejto škole po nich
už neostanú len vyblednuté fotografie. V piatok v areáli školy bola
totiž otvorená aleja umelcov. Zasadiť nový život v podobe mladého
stromčeka prišli nielen maturanti.
Prvý strom, venovaný zakladateľovi školy biskupovi Pavlovi Petrovi
Gojdičovi, zasadil Ing. Karol Lacko,
vedúci odboru školstva Úradu Prešovského samosprávneho kraja.
Generálna
konzulka
Ukrajiny
prof. Oľga Benč
v akcii.
Generálna konzulka Ukrajiny na
Slovensku prof. Oľga Benč takto
symbolicky vzdala úctu Tarasovi
Ševčenkovi, poslanec mestského
parlamentu Michal Kaliňák zasa
veľkému pedagógovi Alexandrovi
Duchnovičovi.
Študenti na Ukrajinu
Zápis do kroniky nesmie chýbať. Riaditeľ školy
poprosil o podpis všetkých zúčastnených.
Generálna konzulka Ukrajiny prof.
Oľga Benč prišla na piatkovú akciu aj ako ambasádorka: „Sadenie
stromčekov na pamiatku maturantov a veľkých ľudí bol výborný nápad. Aj keď ukrajinský
spisovateľ Taras Ševčenko nežil
na území Slovenska, mal Slo-
vensko vo svojom srdci. Písal o
Šafárikovi, ktorého nazval najjasnejším slnkom zo všetkých
slovenských sĺnc. Prišla som
k vám dnes rozvinúť spoluprácu s ukrajinským gymnáziom.“
Prezradila aj, že ide konkrétne o
výmenu študentov. „Študenti
veľmi málo poznajú našu krajinu. Prvé, čo treba urobiť je, aby
išli na Ukrajinu a pozreli sa , ako
to u nás vyzerá, aby ste si našli
nových priateľov, lepšie spoznali jazyk, ktorý sa učia.“
Text a foto:
Michaela Schifferová
šport
extra
Číslo 21
Pondelok 28. 5. 2012
(jac) - Súkromné športové gymnázium ELBA, ktorého zriaďovateľom a riaditeľom je Ing. Emil Blicha, má za sebou ďalšie úspechy.
Dozvedeli sme sa o nich na tradičnej tlačovej besede v priestoroch
súkromných škôl Elba. V týchto
dňoch najviac rezonuje úspech
mladých futbalistov - na školských
majstrovstvách Slovenska Coca
- Cola Školský pohár chlapcov do
15 rokov získali striebornú medailu. Finálový turnaj slovenskej
žiackej futbalovej súťaže CocaCola Školský pohár sa uskutočnil
v národnom tréningovom centri
v Senci.
Výsledky SŠG Elba v skupine:
ZŠ Pionierska Čaňa 3:0, ŠG Banská
Bystrica 0:2, ZŠ Martina Kukučína
Dolný Kubín 2:1, semifinále: Elba
- ZŠ Zoltána Kodálya D. Streda 0:0,
2:1 na pok. kopy, finále: SŠG Elba
- ŠG Banská Bystrica 0:1.
SŠG Elba: J. Haviarik, L. Adamčík, L. Levický, T. Varga, D. Roháľ,
R. Kúdela, K. Guľáš, I. Novotný, D.
Makara, P. Harvan, A. Fialka, M.
Bialko, M. Varga, J. Ďuríček, A. Jakubech, tréner Ľuboš Zlatohlavý,
vedúci družstva František Tramita.
Najlepší strelec družstva Leo Levický a jeho kapitán Igor Novotný
budú za odmenu vlajkonosičmi
na zápasoch majstrovstiev Európy
vo futbale Česko - Rusko a Česko Poľsko.
Elbáci absolvovali v rámci
nášho kraja v tejto súťaži štyri
turnaje, v nich ani raz nezaváhali
a dosiahli skóre 51:0. Na 6. ročníku tohto podujatia vo všetkých
kolách súťažilo 731 tímov s 10 281
hráčmi. Ako zvýraznil Emil Blicha,
smerovanie gymnázia je také, aby
športové talenty dostali dobré
vzdelanie a rozvíjali svoje nadanie. Bonusom je to, že vedenie
(jac) - Bežci a bežkyne sa v nedeľu popoludní opäť vydali na Šarišský hrad. Bolo to
v rámci 14. ročníka obľúbeného bežeckého
podujatia Pivovarsko-hradná sedemtisícovka. Vydarené preteky mali aj rekordnú účasť
- absolvovalo ich 260 vyznávačov behu. Na
školy i pedagógovia vychádzajú
mladým športovcom v ústrety.
Čiže výchovno-vzdelávací a tréningový proces je vhodne skĺbený. Štúdium je určené pre žiakov,
ktorí ukončia piaty ročník základnej školy so záujmom o šport. „Vytvárame pozitívne prostredie pre
vzdelanosť a športový život,“ podčiarkol E. Blicha. „Spolupracujeme
so základnými školami v regióne,
máme športovú víziu. Aj majstrovstvá sveta v hokeji potvrdili, že
šport je veľký fenomén.“ Pripomenieme, že Prešovský samosprávny
kraj ocenil SŠG Elba za rok 2011
ako najúspešnejšiu strednú školu
v oblasti športu.
Tréner a pedagóg Ľuboš Zlatohlavý: „Na veľmi dobrej úrovni
sme reprezentovali našu školu
a náš kraj. Cesta do finále nebola
ľahká, boli aj tesné víťazstvá. Za
nami je veľký kus práce. Dobrá
štarte nechýbali ani bežci z Nyírteleku a Grybowa.
Medzi mužmi bol najrýchlejší Jozef Urban
(JM Demolex Bardejov) - sedemkilometrovú trať zdolal za 29:30 min, druhý skončil
Damian Dziewinsky (Sokol Sanok) za 30:19
min a tretí Adrián Vavrek (Dulova Ves) časom
30:45 min.
robota s chlapcami priniesla ovocie.“
K úspechom Elbe zablahoželal
aj poslanec MsZ v Prešove Michal
Kaliňák.
Rušno bude na športoviskách
škôl Elba aj v júni. V piatok 8. júna
usporiada Súkromné športové
gymnázium Elba tretí ročník podujatia mini olympijské hry pre
žiakov 5. a 6. ročníka základných
škôl. Súkromná materská škola
Elba hotuje na 21. júna viacboj
všestrannosti predškolákov s rodičmi. Súkromná stredná odborná škola a športové gymnázium
Elba vyhlásili pre mládež do 14
rokov fotografickú súťaž Šport
v obrazoch. Súťažné fotografie
treba poslať do 31. augusta na
e-mail: [email protected] Z nich
sa pripraví výstava, ktorej vernisáž
bude v Elbe v septembri.
Foto: Jozef Frajkor
Ženy (5 000 m): 1. Zuzana Bosáková (Prešov) 24:50 - obhájila vlaňajšie prvenstvo,
2. Pivovarníková (Stará Ľubovňa) 24:57, 3.
Dana Smolková (OBS Prešov) 25:09 min.Viac
v zajtrajšom vydaní Prešovského večerníka.
Majstrovstvá regiónu VsFZ
Haniska – Giraltovce 4:0, V. Opátske – Stropkov 1:4, V. Šariš – Snina
1:4, N. Hrušov – Sabinov 1:2, Barca
– Svit 2:2, Bard. N. Ves – Krásna
4:1, Sp. Podhradie – Humenné 2:2,
Michalovce „B“ - Svidník 2:1
Humenné
27 17 5 5 54:20 56
Haniska
27 14 9 4 61:36 51
Stropkov
27 15 4 8 46:30 49
Svit
27 15 4 8 35:31 49
Snina
27 13 5 9 48:31 44
V. Opátske 27 13 3 11 53:44 42
Giraltovce
27 13 3 11 38:42 42
Michalovce „B“ 27 11 6 10 41:35 39
Bard. N. Ves 27 12 3 12 42:37 39
Barca
27 11 6 10 40:39 39
Sabinov
27 10 7 10 38:37 37
Svidník
27 11 4 12 33:32 37
Sp. Podhradie 27 10 7 10 40:40 37
Krásna
27 8 3 16 26:49 27
V. Šariš
27 4 4 19 35:77 16
N. Hrušov
27 1 3 23 11:61 6
IV. liga Sever
Levoča - Kľušov 2:1, Pakostov
– Breznica 2:0, Bystré - Kendice
0:1, Kračúnovce - Dl. Klčovo 2:1,
Medzilaborce – Hanušovce 1:0,
Ľubotice – Fintice 1:2, Jasenov
– Plavnica 2:0, Kežmarok - V. Tatry
1:1
V. Tatry
27 18 4 5 65:23 58
Ľubotice
27 16 4 7 51:24 52
Jasenov
27 15 4 8 50:38 49
Medzilaborce 27 14 5 8 63:47 47
Plavnica
27 14 4 9 52:22 46
Hanušovce 27 14 3 10 35:31 45
Kežmarok
27 11 9 7 37:31 42
Dl. Klčovo
27 12 6 9 42:39 42
Fintice
27 13 1 13 56:44 40
Kendice
27 11 5 11 40:43 38
Pakostov
27 10 7 10 39:45 37
Kľušov
27 11 3 13 29:29 36
Kračúnovce 27 9 3 15 39:57 30
Levoča
27 7 4 16 43:61 25
Breznica
27 7 2 18 25:67 23
Bystré
27 1 2 24 21:86 5
V. liga Šariš
Čirč - N. Ľubovňa 3:1, Beloveža
– Župčany 0:0, Záhradné – Malcov
6:1, Záborské - Š. Dravce 1:2,
Pušovce – Uzovce 2:1, Gaboltov
– Šiba 0:0, Raslavice – Chmiňany
4:0
Raslavice
23 14 5 4 57:16 47
Záhradné
23 14 3 6 64:24 45
Župčany
23 13 5 5 40:19 44
Uzovce
23 12 3 8 43:27 39
Pušovce
23 9 7 7 27:24 34
Záborské
23 10 3 10 42:37 33
Malcov
23 7 7 9 38:45 28
Š. Dravce
23 8 4 11 30:51 28
N. Ľubovňa 23 8 3 12 35:39 27
Beloveža
23 7 6 10 24:35 27
Chmiňany
23 7 4 12 27:44 25
Šiba
23 7 4 12 27:46 25
Čirč
23 7 4 12 22:47 25
V sobotu oslávil významné životné jubileum - osemdesiate narodeniny
- profesor Tomáš Stejskal, dlhoročný vysokoškolský pedagóg. Prednášal
psychológiu telesnej výchovy a športu a v tejto oblasti bol školiteľom
viacerých doktorandov. Významná je jeho vedecko-výskumná a publikačná činnosť, zaoberal sa problematikou reaktibility z aspektu športu.
Prezentoval ju na mnohých vedeckých kongresoch v zahraničí. Bol vedúcim katedry telesnej výchovy PdF UPJŠ Prešov a predsedom TJ Slávia UPJŠ
Prešov.
Stále je vyznávačom kalogatie, každý deň si chodí zaplávať, víkendy
venuje výletom. Želáme všetko najlepšie, veľa zdravia, pohody a optimizmu.
(jac)
(jac) - Aj Prešov sa v stredu
30. mája zapojí do Medzinárodného vyzývacieho dňa World
Challenge Day 2012. Jeho
cieľom je v tento deň zapojiť čo
najviac obyvateľov bez rozdielu
veku do akejkoľvek fyzickej aktivity, ktorá musí trvať aspoň 15
minút nepretržite.
Súperom Prešova na národnej
úrovni sú Košice a na medzinárodnej chorvátske mesto Sisak.
O víťazovi rozhodne percentuálny podiel aktívnych účastníkov podujatia z celkového
počtu obyvateľov mesta.
Zapojiť sa môžu školy, školské zariadenia, športové kluby,
občianske združenia, štátne
a verejné inštitúcie, firmy,
rodiny, jednotlivci.
Medzinárodný vyzývací deň
bude slávnostne otvorený
v stredu o 9.30 h na pódiu pred
Ľudovou bankou. Potom si
budete môcť zatancovať street
dance s tanečným klubom
Grimmy o 9.35 h, 10.30, 14.
a 15.30 h. Oblastný bežecký
spolok Prešov a atletický klub
TJ Slávia Prešovská univerzita
pozývajú v tento deň na nesúťažný Beh vyzývacieho dňa pre
všetky vekové kategórie - jeho
štart je stanovený na 17. h v areáli atletického štadióna TJ Slávia
PU na Ul. 17. novembra.
World Challenge Day 2012
podporí aj Mestská správa služieb - v bazénoch Šťuka a Delfín
v hodinách určených pre verejnosť bude plávanie bezplatné.
Je potešiteľné, že už v minulom týždni organizátorov kontaktovali školy, športové kluby,
občianske združenia aj jednotlivci a vyjadrili svoju podporu
a aktívnu účasť na tomto podujatí.
Počty
zúčastnených
je
potrebné nahlásiť v tento deň
do 19.30 h na e-mail: milos.
jakubikzavináčpresov.sk, tiež
na tel. č. 051/3100545-8, 0907
458 888, 0908 054 087.
(jac) - V Nitre sa uskutočnilo druhé kolo Pohára federácií v gymnastickom aerobiku. Štartovali na ňom aj pretekárky Klubu gymnastických športov TJ Slávia Prešovská univerzita.
V súťaži senioriek bola Ivana Faměrová piata (v rámci Slovenska
tretia), Petra Tomková obsadila siedme miesto (v rámci SR štvrtá). Juniorke Ivane Ligusovej patrila trinásta pozícia, v rámci Slovenska bola
tretia.
V súťaži trojíc starších žiačok získali Gabriela Sečková, Eva Adamovičová, Simona Perečinská šieste miesto, v rámci SR boli druhé.
I. trieda:
V. Šebastová - Ražňany 2:1,
Žipov - Kojatice 0:2, Š. Michaľany
- Torysa 2:1, Haniska - Miklušovce
2:0, Demjata - Fričovce 1:0, Hermanovce - Janov 2:2, Nemcovce
- Pečovská N. Ves 2:2, Dubovica Petrovany 6:0.
1. Š. Michaľany 27 18 6 3 73:19 60
2. Fričovce 27 17 6 4 58:28 57
3. Demjata 27 17 4 6 51:22 55
4. Dubovica 27 15 5 7 64:36 50
5. V. Šebastová 27 12 6 9 37:33 42
6. Janov 27 13 3 11 54:55 42
7. Peč. N. Ves 27 12 5 10 59:48 41
8. Hermanovce 27 11 5 11 49:59 38
9. Torysa 27 11 3 11 43:44 36
10. Ražňany 27 10 3 14 34:48 33
11. Petrovany 27 8 7 12 42:67 31
12. Kojatice 27 8 5 14 26:43 29
13. Haniska 27 8 3 16 33:49 27
14. Miklušovce 27 6 6 15 30:48 24
15. Nemcovce 27 4 11 12 24:49 23
16. Žipov 27 5 4 18 38:66 19
II. trieda:
Š. Sokolovce - Jarovnice 3:2,
Chmin. N. Ves - Žehňa 3:0, Radatice
- Brezovica 2:10, Široké - M. Šariš
1:2, I. Ostrovany - Jakubovany 2:2,
Sedlice - Poloma 4:1, Kapušany Lipníky 1:1.
III. A trieda:
Tulčík - Ľubotice B 3:0, Dulova
Ves - Ruská N. Ves 2:2, Kométa
Prešov - Drienov 1:2, Ličartovce
- Š. Bohdanovce 3:1, Lemešany Rokycany 2:0, Kokošovce - Chmeľov 4:0.
III. B trieda:
Medzany - Terňa 0:0, Víťaz Hrabkov 6:2, Brezovička - Krásna
Lúka 3:2, Kamenica - Lipany B 1:2,
Krivany - Gregorovce 2:1, Ovčie Uz. Šalgov 0:2.
I. tr. dorast:
Chmiňany - V. Šariš 2:1, Chmin.
N. Ves - Záborské 1:1, Rožkovany
- Hermanovce 4:4, Kamenica - Š.
Dravce 1:2, Brezovica - Fričovce 3:0
kont., Kendice - M. Šariš 6:1, Jarovnice - Gregorovce 2:6, Dubovica
- Petrovany 5:3.
II. A tr. dorast:
V. Šebastová - Haniska 4:2,
Miklušovce - Žehňa 3:2, Ličartovce
- Nemcovce 6:0.
II. B tr. dorast:
Ražňany - Záhradné 0:2, Tulčík
- Demjata 1:4.
I. tr. žiaci:
Š. Michaľany - V. Šariš 5:2, Chmin.
N. Ves - Župčany 3:1, Dulova Ves Pušovce 2:2, M. Šariš - Brezovica
4:0, Hermanovce - Peč. N. Ves 2:1,
Dubovica - Fintice 3:1.
II. A tr. žiaci:
V. Šebastová - Záborské 0:2,
Chmeľov - Kendice 5:0, FAMT
Prešov - SAFI Prešov 13:0.
II. B tr. žiaci:
Sedlice - Rokycany 17:1, Žipov
- Janov 2:2, Radatice - Miklušovce
0:4.
II. C tr. žiaci:
Hrabkov - Kojatice 9:0, Víťaz
- Chmiňany 1:0, Široké - Lipovce
3:0.
II. D tr. žiaci:
Terňa - Š. Sokolovce 2:1, I.
Ostrovany - Medzany 3:1, Kapušany - Gregorovce 6:3, Uz. Šalgov
- Demjata 1:2.
II. E tr. žiaci
Krivany - Poloma 0:23.
(kub)
V nedeľu 20. mája sa skončila sezóna
2011/2012 futbalovej Corgoň ligy a s ňou
aj tipovacia ligy Večerníka. O deň na to
si mohli čitatelia pozrieť známu tabuľku
a prečítať klasický komentár k nej. Dnes
sa vraciame k 5. ročníku „tipovačky“ naposledy, prinášame prehľad úspechov a „pádov“ jednotlivcov a okrem toho aj rad
zaujímavých štatistík a porovnaní. Zmienime sa tiež o niektorých rekordných zápisoch, o ktoré sa v tomto ročníku súťaže
postarali jej účastníci. Na záver zrátame
body zo všetkých piatich sezón a budete
si môcť pozrieť historickú tabuľku jednotlivcov.
Koľko a za čo
Pripomeňme si aj systém bodovania súťaže, aby
bolo každému jasné „koľko a za čo“. Za presný
uhádnutý výsledok sme udeľovali päť bodov. Dva
body za uhádnutú remízu, napríklad ak „tipér“ tipoval 0:0 a zápas sa skončil 2:2. Jeden bod za uhádnutie víťaza zápasu, napríklad ak sa stretnutie skončilo 1:0 a súťažiaci prognózoval výsledok 4:1.
Najzaujímavejšie
čísla
Konečný výsledok po absolvovaní 33 kôl je 15:18
z pohľadu večerníkarov. Aj na body boli úspešnejšie osobnosti – 1371:1428. Po piatich sezónach
vedú celkovo redaktori 3:2. Výsledky predchádzajúcich ročníkov z pohľadu novinárov: 2007/08
17:16, 2008/09 12:21, 2009/10 16,5:16,5 (na body
901:825 a víťazstvo bolo pripísané redaktorom),
2010/11 22:11, 2011/12 15:18.
# Osobnosť sezóny: jednoznačne Mária Nováková. V minulosti úspešná hádzanárka ukázala,
že má blízko aj k futbalovej lopte. Na čele bola
už od 22. kola.
# Bodový rekord jednotlivca: nepadol. Drží ho
ešte zo sezóny 09/10 Ján Miroľa (221 bodov).
# Najviac bodov v jednom kole: Ján Jacoš (v 3.
kole), Marek Matej (30.), Tomáš Bync (18.) a Ján
Miroľa (17.) - získali po 17 bodov. Absolútnym
rekordom ostáva 20 bodov Jána Miroľu, ktorý
takto zažiaril v jednom kole v sezóne 08/09.
# Najviac uhádnutých presných výsledkov:
V tejto sezóne sa Mária Nováková presne „trafila“ do 28 výsledkov. Za ňou nasledujú: Tomáš
Bync (25), Miroslav Švec (24), Ján Jacoš (22)...
# Najdlhšia séria aspoň s jedným presným
uhádnutým výsledkom: Mária Nováková a Miroslav Švec získavali minimálne po jednej „päťke“ nepretržite sedem kôl po sebe.
# Najdlhšia séria bez uhádnutého presného
výsledku: Ján Miroľa sa nevedel vôbec „trafiť“
osem kôl po sebe.
# Najviac všetkých bodov v jednom kole: výsledkom 73:59 pre novinárov sa skončila 21.
runda.
# Najmenej všetkých bodov v jednom kole:
výsledkom 22:14 pre novinárov sa skončila 29.
runda.
# Najtesnejší výsledok: zrodil sa v 33. kole, novinári prehrali 61:62.
# Najviac uhádnutých výsledkov hráčov 1. FC
Tatran: Adriena Šmihulová šesťkrát presne tipovala výsledok zápasu prešovských futbalistov, všetky
v jarnej časti (v Dunajskej Strede 0:0, v Senici 0:0,
doma so Žilinou 1:1, doma s Ružomberkom 1:1,
v Košiciach 0:0, doma so Slovanom 2:1).
Slovné hodnotenie jednotlivcov:
Mária Nováková – prvá žena, ktorá vyhrala túto
súťaž. Miroslav Švec – po 16. kole bol až pätnásty
a potom už iba stúpal vyššie a vyššie. Tomáš Bync
– chodil z extrému do extrému. V piatich rundách
po sebe získaval 9, 0, 0, 17 a 1 bod... Ján Jacoš
– raz viedol tabuľku jednotlivcov (po 20. kole), no
so zemiakovou medailou je vraj spokojný. Mery
Vargová – ak by sa súťaž končila po 28. kole, mohli
sme sa dočkať ženského „double“, vtedy bola manželka bývalého reprezentanta na druhom mieste.
Alexander Ernst – charakterizovala ho stabilita výkonov. Na šiestom mieste bol už od 26. kola. Janka
Šlosárová – vždy usmievavá, aj keď sa jej nedarilo. Adriena Šmihulová – mala výborný začiatok,
po prvom kole prvá, po druhom druhá a potom od
tretieho až do siedmeho kola znova na čele. Potom
sa jej prestalo dariť. Marek Matej – po 28. runde
bol posledný, no následne zabojoval. Pavel Hagyari – jarnú časť odštartoval výborne, bol na druhej
pozícii, no potom sa začal prepadávať. Andrej Petruš – neobhájil prvenstvo z vlaňajška, nečudo, získal o 38 bodov menej. Čísla nepustia. Ondrej Matej – známy politik bol raz hore, inokedy dole. V 22.
kole získal iba bod, hneď na to až 13, v 24. kole
zasa len bod. Viktor Zamborský – po predposlednom kole mu patrila 9. priečka, vo finiši si pohoršil
o štyri miesta. Adrián Mikloš – rovnako ako vlani aj
teraz splnil svoj jediný cieľ, ktorý má v tipovacej lige
– skončil lepšie než Ján Miroľa. Emil Blicha – po 13.
kole bol prvý, po šestnástom ešte strieborný. Po 24.
na deviatom mieste, no následne „padal a padal“.
Ján Miroľa – v roku 2009 tipovaciu ligu vyhral, o rok
neskôr prvenstvo obhájil. Toto sú dva jeho vrcholy
a nič viac. No je tu zaujímavosť: teraz získal o bod
viac, než vlani. No čo pred rokom stačilo na desiate
miesto, teraz nestačilo ani na pätnáste.
HISTORICKÝ PREHĽAD
PIATICH ROČNÍKOV
Doterajší víťazi medzi jednotlivcami:
2007/08 – Ján Jacoš
2008/09 – Ján Miroľa
2009/10 – Ján Miroľa
2010/11 – Andrej Petruš
2011/12 – Mária Nováková
Bodový súčet súťažiacich, ktorí absolvovali kompletne všetky päť ročníkov tipovacej ligy: Ján Jacoš
973, Ján Miroľa 906.
Čo dodať na záver? Piaty ročník tipovacej ligy
bol znova napínavý. Po prvýkrát vyhral hodnotenie
jednotlivcov „hráč“ tímu osobností. Nuž, dajme sa
prekvapiť, aké obsadenie bude mať súťaž v šiestom
ročníku. Začíname 14. júla.
(jm) – V HC Prešov 07 došlo v sobotu k „výmene stráží“ na trénerskom poste. Už skôr bolo avízované,
že Peter Křemen na striedačke žltomodrých po uplynulej sezóne skončil. Novým kormidelníkom sa stal
58-ročný bývalý hráč a funkcionár
Prešova Jozef Čontofalský (nar. 6.
decembra. 1953), ktorý sa v minulej
sezóne tešil s HC 46 Bardejov z prvenstva v prvej lige (na striedačke
(jm) – Adrenalín? Nech sa
páči. Už niekoľko dní si ho
verejnosť v našom meste
môže vychutnávať, no tentoraz v inom podaní. Na
Sídlisku III, hneď vedľa letného kúpaliska, slávnostne
otvorili lanové centrum,
najväčšie na Slovensku,
s oficiálnym názvom Outdoor park.
Areál na nachádza na ploche
6 tisíc štvorcových metrov a pod
jeho výstavbu sa „podpísalo“
Občianske združenie Skalná
Hrana, na čele s predsedom Ľubomírom Kuderjavým. „Spočiatku
sme mali obavy, ako bude areál
vnímaný verejnosťou a ako si
budú ľudia zvykať. Realita však
predčila naše očakávania a návštevnosť počas pekných slnečných dní bola naozaj vysoká,“
pochvaľuje si Ľ. Kuderjavý.
Hornošarišanov
ho
vystriedal ďalší Prešovčan Anton Tomko).
„Spoločnú reč sme
našli po rokovaniach,
ktoré trvali týždeň.
Jozef
Čontofalský
podpísal zmluvu na
jeden rok, s opciou
na ďalšiu sezónu. Od
soboty žhavíme tele-
Navyše je tu možnosť posedenia
na terase pri kaviarni, ktorú využívajú na oddych a občerstvenie
najmä cyklisti a korčuliari prichádzajúci z neďalekého cyklistického chodníka. Rodičia a deti si
najviac pochvaľujú detskú dráhu
Lanáčik, väčšie „detváky“ si obľúbili nízke alebo vysoké lanové
prekážky. Pre mládež sú zasa
lákadlom adrenalínové disciplíny
- Big swing a Tarzaní skok. „Veľmi
zaujímavým zistením pre nás
bolo, že vysoké prekážky sú
zaujímavé aj pre ľudí, ktorí
majú od tínedžerského veku už
dosť ďaleko, vysoké prekážky si
dokonca objednávajú aj rodičia
s väčšími deťmi. Preliezanie ich
stmelí, zabavia sa a príjemne
strávia spoločné chvíle.
Malý okruh prekážok je
vhodný naozaj takmer pre každého, prekážky sú stavané
(kub) - Členovia disciplinárnej komisie
ObFZ Prešov na svojom zasadnutí po hodnotení zápasov, ktoré sa hrali počas tretieho
májového víkendu, uviedli, že z hľadiska
disciplíny to bol najlepší víkend v jari. Rozhodcovia v ňom udelili 74 žltých kariet - 53
v súťažiach dospelých, 11 v dorasteneckcýh
a 10 v súťažiach žiakov. Je to najmenej žltých
kariet udelených počas jedného víkendu.
Červených kariet bolo päť, všetky v súťažiach dospelých. Dostali ich: Š. Kušnirík
z Fričoviec, P. Olejník zo Žipova, M. Drál
fónne linky a oslovujeme hráčov, ktorých
sme si vytipovali,“ uviedol prezident HC 07
René Pucher. Prešovčania absolvujú individuálnu letnú prípravu na suchu. „V polovici
júna sa s hráčmi stretneme na dvojdňovom ´minikepme´, po ktorom sa budú
znova pripravovať individuálne. Spoločná príprava začne v prvý augustový
týždeň, kedy už mužstvo vykorčuľuje na
ľad. V pláne máme absolvovať deväť prípravných stretnutí,“ dodal.
bez špeciálnej náročnosti na
fyzickú zdatnosť, pri tomto
okruhu je nutná predovšetkým
odvaha a schopnosť udržiavať
rovnováhu. Veľký okruh je už
stavaný pre fyzicky zdatnejších
a na svoje si prídu už aj vyslovení športovci,“ informuje šéf OZ
Skalná Hrana. Svojich pravidelných priaznivcov si vraj už našla
aj umelá lezecká stena, na ktorej
členovia horolezeckého klubu
pripravujú preteky v boulderingu.
„Keďže v našom programe sú aj
z Kapušian, J. Ferko z Jarovníc, M. Kakaščík
z Drienova.
FK Brezovica - trestá sa pokutou 33 EUR za
neúčasť dorastencov na súťažnom stretnutí
v Šarišských Dravciach.
DK trestá pokutou 1,70 EUR za nenahlásenie výsledkov stretnutí FK: Ličartovce,
Veľký Šariš, Hermanovce, Chmiňany, Uzovce,
Pušovce, Župčany.
FK Chmiňany - trestajú sa pokarhaním za
oneskorené predloženie zápisu o stretnutí
s Chminianskou Novou Vsou. Zastavenie
rôzne teambuildingové a animačné aktivity pre dospelých
aj deti - Ninja faktor, Pirátska
výprava, Dobýjanie nepriateľskej lode, plánujeme prekvapenie na Deň detí, najmenší sa
môžu tešiť na Pirátsku výpravu,
a kto príde v prezlečený za
piráta, dočká sa prekvapenia.
V lete chystáme denné tábory
pre deti, no nie iba v samotnom Outdoor parku, ale aj na
blízkom cyklistickom chodníku
a letnom kúpalisku.“
činnosti nepodmienečne: na 4 stretnutia: P.
Olejník (Žipov), R. Ferko (Jarovnice + 3,40
EUR), M. Drál (Kapušany), na 1 stretnutie: Š.
Kušnirík (Fričovce), M. Kakaščík (Drienov),
na 1 stretnutie za 4 ŽK: Š. Kušnirík (Fričovce),
J. Guži (Hermanovce + 3,40 EUR), T. Futej
(Demjata), L. Štofanik (Š. Michaľany), Š. Hirka
(Dulova Ves + 3,40 EUR), na 2 stretnutia za 8
ŽK: J. Bartko (Žipov), R. Marcin (Demjata).
DK uvoľnila činnosť hráčovi L. Harčárovi
(Rokycany).
Noc múzeí a galérií
(laz) - Jedinečnú príležitosť sfotografovať
sa v areáli múzea v dobových vojenských,
hasičských či policajných uniformách,
vrátane príslušnej výzbroje a výstroje,
mali Prešovčania počas nedávnej akcie
Noc múzeí a galérií. Do Krajského múzea v Prešove prišlo prekvapujúco veľa
návštevníkov. Pripravené pre nich boli
aj ukážky reštaurátorských postupov pri
obnove historických portrétov zo zbierkového fondu umeleckej histórie Múzea
či rezbárske umenie na ľudové motívy
Jana Bencúra z Prešova. Veľkú pozornosť
návštevníkov si vyslúžila ťažká požiarna
technika z konca 19. a prvej polovice 20.
storočia, ktorá bola pre túto príležitosť inštalovaná v átriu múzea. Vynímal sa tu au-
tomobil Škoda, používaný ružomberskými
hasičmi v tridsiatych rokoch minulého storočia, ktorý ešte ako nový posvätil tamojší
kaplán Andrej Hlinka. Pozornosti mužskej
populácie neušli malo vídané zbrane ako
protitanková päsť, protilietadlové delo
a guľomet Maxim, populárny z obdobia
občianskej vojny v Rusku. Návštevníci
mali možnosť prezrieť si všetky muzeálne
expozície a pokochať sa bohatým kultúrnym programom, kde sa predstavil folklórny súbor šarišan, pripravený bol aj koncert vážnej hudby v podaní poslucháčov
a pedagógov Katedry hudby pri FF PU
v Prešove, ktoré boli vítaným spestrením
voľnej prehliadky expozícií prevažne mladými návštevníkmi.
Päťdesiat rokov v slovenskom
národnom živote
Táto kniha univ. prof. PhDr. Imricha Sedláka,
CSc. (1933) sumarizuje polstoročné aktivity
autora v slovenskom školstve, múzejníctve a
Matici slovenskej a prispieva k osvetleniu dejín literárnej a kultúrnej histórie a života spoločnosti na Slovensku za posledných 50 rokov. Cennou súčasťou publikácie s výstižným
podtitulom Od spomienok k prameňom sú
dokumentačné fotografie v texte, prehľadná
výberová bibliografia autora a menný register
Keďže prof. I. Sedláka trápilo slabé poznanie
a podceňovanie východu Slovenska, stala
sa jeho problematika chápaná v celoslovenskom kontexte centrom celoživotnej
vedeckovýskumnej činnosti. Po prvých a dodnes jediných Dejinách Prešova (spoluautor a zostavovateľ, 1965) nasledovala trilógia: Strieborný vek (1970), V čierťažiach búrok (2001) a Svitanie na východe (2008) približujúca národno-politické,
kultúrno-spoločenské a literárno-integračné procesy na východnom Slovensku od
bernolákovcov a štúrovcov až po formovanie československého štátu po roku 1918
na východe Slovenska. Popri vydávaní 15 ročníkov priekopníckeho zborníka Nové
obzory a 15 ročníkov Literárnomúzejného letopisu spracúval početné monografie
východoslovenských literátov. Pred dvoma rokmi prekvapil verejnosť kolektívnymi
Dejinami slovenskej literatúry (2 zv., 598 + 786 s.).
Hoci sa od mladosti ťažko prebíjal životom, nestratil humor a obdivuhodnú pracovitosť. Svedčí o tom 27 publikácií z literárnej a kultúrnej histórie, vyše 100 vedeckých štúdií, zhruba 70 publicistických článkov, vyše 30 libriet a scenárov expozícií
a výstav, vyše 50 zborníkov (autor a spoluautor), zorganizovanie vyše 30 vedeckých
konferencií a seminárov atď.
Toto všetko stačil popri vedúcich funkciách na Filozofickej fakulte UPJŠ v Prešove
a po vynútenom odchode z Prešova v martinskej Matici slovenskej (kde je dodnes
vedeckým tajomníkom) a na FiF Univerzity M. Bela v B. Bystrici... Žil a tvorí dodnes
ako slovenskí obrodenci, ktorých osudy nám vo svojom diele predstavuje...
Text a foto: Ján Dobák
„Nebojte sa piť kávu, ktorej účinky
pozitívne vplývajú na váš život,“
hovorí Maroš Dzurus, ktorý tento
týždeň bezpochyby poteší všetkých
milovníkov kvalitnej kávy. Pokiaľ
si pri čítaní novín radi vypijete
šálku tohto zázračného nápoja,
nemusíte s tým prestať. Pitie
kávy má totiž na väčšinu ľudí viac
pozitívnych ako negatívnych účinkov.
Donedávna sa káva spájala so vznikom srdcových ochorení, osteoporózy, neplodnosti a rakoviny pankreasu. Súčasné výskumy však preukázali, že pokiaľ pijete kávu, znižuje sa u vás riziko vzniku cukrovky typu 2, srdcových ochorení, astmy, žlčových
kameňov, Parkinsonovej choroby, rakoviny pečene a hrubého
čreva. Káva tiež povzbudzuje organizmus k vyššej výkonnosti.
Potvrdenie prínosu kávy pre zdravie priniesli najmä štúdie
o cukrovke. V správe, ktorá zhrnula údaje z deviatich veľkých
štúdií, sa uvádza, že u ľudí, ktorí pili 4 – 6 šálok kávy denne,
sa znížilo riziko vzniku cukrovky typu 2 o 28 % v porovnaní
s tými, ktorí pili o dve šálky menej. Viac ako šesť šálok denne
znížilo toto riziko o 35 %. „Samozrejme, pod šálkou kávy
máme na mysli pravé talianske espresso,“ vysvetľuje Maroš Dzurus.
Napriek obavám z minulosti, že káva môže poškodzovať srdce,
štúdie nepreukázali žiadne spojenie so srdcovými ochoreniami.
„Naopak , jedna zo štúdií vykonaná medzi viac ako 40
000 zdravými ženami vo veku 55 až 69 rokov zistila,
že jedna až šesť šálok kávy denne (s kofeínom či bez
neho) znižuje riziko úmr tí na srdcové ochorenia. Najúčinnejší ochranný účinok má 4 až 6 šálok denne.“
Niekoľko štúdií tiež preukázalo spojenie pravidelného pitia
kávy s ochranou proti Parkinsonovej chorobe. Rovnako má pozitívne účinky aj pri ochrane pečene pred vplyvom alkoholu
a toxínov a dve šálky kávy denne zvyšujú výkonnosť pri fyzických aktivitách, napr. behu a bicyklovaní. Káva tiež podporuje
mozgovú činnosť, najmä ak je jej príjem rozložený počas celého
dňa.
Priaznivé účinky tohto nápoja sa spájajú s antioxidantmi,
ktorých efektívnosť sa zvyšuje pražením. „Predpokladá sa,
že antioxidanty v káve tlmia zápalové procesy v tele
a zlepšujú využívanie inzulínu – hormónu na znižovanie hladiny cukru v krvi. Káva tiež obsahuje horčík ,
minerál, ktorý ovplyvňuje hladinu cukru. Pozitívne
účinky má aj kofeín. Ten pomáha pri liečbe príznakov
astmy, podporuje f yzickú výkonnosť a mentálnu bdelosť. Ochranné účinky proti vzniku žlčníkových kameňov a Parkinsonovej choroby sa tiež pripisujú kofeínu.“
Pravidelné pitie kávy však nemusí byť vhodné pre každého.
Nadmerné množstvo kofeínu môže zvyšovať krvný tlak a tep
srdca, čo nie je želaným účinkom u osôb so srdcovými ochoreniami. U žien v menopauze, ktoré nemajú dostatočný príjem
vápnika, konzumácia troch šálok denne môže zapríčiniť rednutie kostí. Vysoký príjem kofeínu počas tehotenstva môže tiež
zvýšiť riziko potratu.
„Kofeín je stimulujúcou látkou, ktorá je mierne návyková. Pokiaľ pijete kávu pravidelne, vynechanie dennej
dávky môže spôsobiť zažívacie problémy, bolesť svalov,
hlavy, podráždenosť a dokonca miernu depresiu,“ varuje
Maroš Dzurus.
Bežná šálka kávy obsahuje podľa neho asi 100
mg kofeínu. Zdraví ľudia sa nemusia obávať
negatívnych účinkov, pokiaľ ich denná dávka kofeínu nepresiahne 450 mg. Tehotným
ženám sa neodporúča viac ako 300 mg kofeínu denne, niektorí odborníci toto množstvo obmedzujú až na 200 mg. Ďalšími obmedzujúcimi faktormi pitia kávy môže byť
vysoký krvný tlak, nespavosť a osteoporóza.
Lietadlo
bez paliva
Je dokázané, že pohonných hmôt je dostatok
už len na pár desiatok desaťročí. Čo potom? Už
teraz sa hľadajú iné riešenia. Jedným z nich je aj
solárne lietadlo. Prvé vyštartovalo minulý týždeň.
Cieľ bol jasný. Preletieť 2500 km bez kvapky paliva. Experimentálne zvládlo let zo Švajčiarska do
severnej Afriky. Prototyp jednomiestneho lietadla Solar Impulse vzlietol z domovskej základne
Payerne na západe Švajčiarska. Hmlisté počasie
oddialilo štart o dve hodiny. Solar Impulse HBSIA má rozpätie krídel porovnateľné s Boeingom
777 (63,4 metra). Vďaka konštrukcii z uhlíkových
vlákien však váži len okolo 1600 kilogramov. Po-
Býk v obývačke
Kým iní majú ako domáceho miláčika malinkého psíka, rodina z Texasu to zobrala z opačného konca. V ich obývačke sa premávajú mohutné býky. RC Bridges so svojou ženou Sherron to zažívajú každodenne. Váha jedného takého domáceho miláčika pritom presahuje
jednu tonu! Býky však stále rastú a môžu dosiahnuť výšku až vyše
troch metrov.
O 18 rokov budeme
potrebovať novú
planétu
Nezdá sa vám, že by sme si žili nad pomery? Vedci
varujú, že ak budeme naďalej plytvať takým veľkým
množstvom energií, potravín a vody ako doteraz,
tak na uspokojenie potrieb všetkých ľudí budeme
potrebovať v roku 2030 novú planétu. Najväčšími
problémami sú miznutia lesov. Každú minútu zmiz-
háňajú ho štyri elektrické motory a je navrhnuté
tak, aby mohlo letieť aj v noci. Má 12 000 solárnych článkov a vysokovýkonné batérie, ktoré dokážu akumulovať nadbytočnú energiu.
Podivní
milionári
Najslávnejší trpaslík všetkých čias
Tom Thomb si našiel svoje miesto na výslní. Napriek tomu, že ho
jeho vzrast predurčoval skôr na
opovrhovanie spoločnosťou, aj tak
prerazil vo svete šoubiznisu a stal
sa z neho boháč. Známy americký
promotér PT Barnum objavil Toma,
keď mal päť rokov. Keďže v ňom
videl zlatú baňu, prehovoril trpaslíkových rodičov a angažoval ho
do svojho múzea na newyorskom
Manhattane. Postupne sa z nich
stali nielen obchodní partneri a
milionári, ale i veľkí priatelia. Hoci
Tom v dospelosti meral iba 99 cm
a vážil 31 kíl, aj on túžil po láske.
Zamiloval sa do rovnako maličkej
nú zo zemského povrchu lesy vo veľkosti 35 futbalových ihrísk. Holé stráne ohrozujú nielen zvieratá,
ale celý ekosystém, pričom úbytok lesov je po uhlí
a rope tretím najväčším faktorom zmeny klímy. Poľnohospodárstvo stavia čoraz viac na umelom zavlažovaní polí. Na to sa teraz spotrebuje až 92 percent
celkových zásob úžitkovej vody na svete. Účinky
globálneho otepľovania a zmeny klímy sú čoraz
dramatickejšie. Nárast teplôt vedie k vzniku púští,
topeniu ľadovcov a zvyšovaniu morskej hladiny. Vo
svetových moriach a oceánoch sa situácia dramaticky vyostrila. Loví sa priveľa. Jedným z najväčších
problémov našej planéty je nekontrolovateľný rast
obyvateľov.
Lavinie, ktorá vystupovala v rovnakej šou. V roku 1863 mali v New
Yorku svadbu. Žili spolu šťastne až
do júla 1883, keď Tom zomrel.
Putovanie
po starom Prešove
s pohľadnicami
Sašu Kernaševiča
Pred budovou Národného hotela bola i tzv. záhradka, v ktorej
zákazníci mohli posedieť pri kávičke a občerstvení počas letných
mesiacov.
Osudy niektorých domov na
Hlavnej ulici majú napísanú
bohatú a pestrú kroniku. Kto
nepozná ich históriu, len veľmi
ťažko by uhádol, čo v nich bolo
v minulosti. Jedným z takých je i
dom s číslom 38. V novodobých
dejinách mesta je významný
tým, že v ňom sídlila prešovská
filiálka Tatra banky, najstaršej
slovenskej banky. Pobočka,
jedna z 27 na Slovensku, sa
presťahovala z malých izbietok na Vyšnom Huštáku, dnes
už neexistujúcej časti Prešova,
do tejto budovy (píše o tom
týždenník Slovenský svet č.
9/1922). Čo však bolo v nej ešte
za čias Rakúsko-Uhorska? Dva
zaujímavé zábery o jej využití
nám poskytol známy slovenský
zberateľ starých pohľadníc Ing.
Alexander Kernaševič z Bratislavy, prešovský rodák.
Prvá snímka dokumentuje,
že na začiatku 20. storočia bol
v budove Národný hotel (po
maďarsky Nemzeti szálloda).
V zozname prešovských remeselníkov i obchodníkov v roku
1908 sme našli i jeho prevádzkovateľa. V našom meste bolo
vtedy 7 hotelov: Bergerov hotel
(Samu Berger) na rohu Hlavnej
a Ružovej (dnes Svätoplukovej) ulice, Čierny orol (Emánuel
Gellért) na Hlavnej č. 50, U leva
(Manó Goldberger) na Košickej (dnes Masarykovej) ulici
č. 46, Széchenyiho hotel (A.
Kampauer) na Košickej ulici
č. 33 a, Národný hotel (Gyula
Schwarcz) na Hlavnej č. 38
a hotel na Trhovisku (dnešné
Námestie mieru) č. 22 vlastnila
vdova Mórné Grossmann a manažérom reštaurácie bol István
Oliva. Na pohľadnici možno
Nová podoba domu na Hlavnej ulici č. 38
i s novým hotelom. Hotel už tam nie je,
ale dom má dodnes takýto výzor.
ďalej prečítať, že v tomto
dome je Národný hotel, hostinec, reštaurácia a na prízemí
i obchod s pivom. Gyula Schwarcz je uvedený ako hostinský (krčmár) na tejto adrese a
spolu s manželkou prevádzkoval aj hostinec na Hlavnej ulici
č. 128 (v meste bolo vtedy zaregistrovaných 64 krčmárov).
Korzo hotel s reštauráciou
bol v budove až po Národnom
hoteli. Možno to dedukovať
z pohľadnice, lebo dom trochu
zmenil výzor (namiesto šiestich
okien na poschodí boli len tri)
a na tomto renesančnom dome
pribudla jednoduchá štítková
atika. Na prízemí už nie je ani
obchod s pivom.
Andrej Petruš
Cirkevný
život
v prešove
jún
2012
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
KONKATEDRÁLA SVÄTÉHO MIKULÁŠA
· Nedeľa: 5:45, 6:30, 7:45, 10:00, 11:30, 18:00
· Prac. dni: 5:45, 6:15, 7:00, 12:00 (okrem soboty),
18:00
· V stredu o 18:00 je sv. omša s účasťou detí (okrem
prvopiatkového týždňa)
· V piatok o 18:00 je sv. omša pre mládež
· 7.6.: Najsvätejšie Kristovo telo a krv: 5:45, 6:15,
7:00, 8:00, 12:00, 16:00, 18:00
· 10.6.: Eucharistický sprievod: začiatok v gr. kat.
katedrále o 15:00, františkáni, Sancta Maria, ACM
na Metodovej ul., konkatedrála
· 15.6.: Najsvätejšie Srdce Ježišovo: 5:45, 6:15, 7:00,
12:00, 16:00, 18:00
· 29.6.: Sv. Peter a Pavol: 5:45, 6:15, 7:00, 8:00, 12:00,
16:00, 18:00
kostol sv. jozefa - františkáni
· Nedeľa: 8:00, 9:30, 11:00, 19:00; 13:30 ruženec,
14:00 pobožnosť
· Prac. dni: 6:30, 8:00, 16:30; Sobota: 6:30, 16:30
· 7.6.: Najsvätejšie Kristovo telo a krv: 6:30, 8:00,
16:30, 19:00
· 15.6.: Najsvätejšie Srdce Ježišovo: 6:30, 8:00,
16:30
· 29.6.: Sv. Peter a Pavol: 6:30, 8:00, 16:30, 19:00
KOSTOL SV. KRÍŽA (KALVÁRIA)
· Nedeľa: 16:00
· 7.6.: Najsvätejšie Kristovo telo a krv: 16:00 + oltáriky
kostol sv. donáta (CEMJATA)
· Nedeľa: 10:15; ruženec 9:45
· 7.6.: Najsvätejšie Kristovo telo a krv: 17:00
· 15.6.: Najsvätejšie Srdce Ježišovo: 17:00
· 29.6.: Sv. Peter a Pavol: 17:00
KOSTOL SV. JÁNA BOSCA – SALEZIÁNI
(BOTTOVA UL. 9)
· Nedeľa: 7:30, 9:00, 11:00
· Prac. dni: 19:00 (uto.), 18:00 (str., štv., pia.)
· 7.6., 15.6., 29.6.: 18:00
farský kostol kráľovnej pokoja
(sídlisko iii)
· Nedeľa: 6:00, 7:15, 8:30, 10:00, 11:30, 18:00
· Prac. dni: 6:15, 8:00, 18:00 (str. 17:00 pre deti)
· Sobota: 7:00, 18:00
· 7.6.: Najsvätejšie Kristovo telo a krv: 6:15, 9:00,
16:00, 18:00
· 15.6.: Najsvätejšie Srdce Ježišovo: 6:15, 9:00,
16:00, 18:00
· 29.6.: Sv. Peter a Pavol: 6:15, 9:00, 16:00, 18:00
Farský kostol krista kráľa
(sídlisko sekčov)
· Nedeľa: 6:00, 7:00, 9:00, 11:00, 19:00
· Prac. dni: 6:00, 18:00 (pon., str., pia.), 9:00, 18:00
(uto., štv.)
· Sobota: 7:00, 18:00
· V stredu je sv. omša s účasťou detí o 18:00
· V piatok je sv. omša pre mládež o 18:00
· 7.6.: Najsvätejšie Kristovo telo a krv: 6:00, 9:00,
16:00, 18:00
· 15.6.: Najsvätejšie Srdce Ježišovo: 6:00, 9:00,
18:00
· 24.6.: Farfest 2012 – v ten deň bude iba jedna sv.
omša o 10:00
· 29.6.: Sv. Peter a Pavol: 6:00, 9:00, 16:00, 18:00
farský kostol najsvätejšej trojice
(solivar)
· Nedeľa: 7:30, 10:00, 11:30, 11:45 (v Opále)
· Všedné dni: 6:30, uto. 8:00 pre CZŠ, 18:00 – okrem
pon.
· 7.6.: Najsvätejšie Kristovo telo a krv: 6:30, 7:50, 18:00
– nasleduje eucharistický sprievod
· 15.6.: Najsvätejšie Srdce Ježišovo: 6:30, 7:50, 18:00
· 29.6.: Sv. Peter a Pavol: 6:30, 7:50, 18:00
KOmunitno - pastoračné centrum (ŠVÁBY)
· Nedeľa: 7:30, 18:00; pon. 17:00 pre deti; uto. a pia.
6:30
· 7.6.: Najsvätejšie Kristovo telo a krv: 6:30
· 15.6.: Najsvätejšie Srdce Ježišovo: 6:30, 18:00
· 29.6.: Sv. Peter a Pavol: 6:30, 18:00
KOSTOL SV. JÁNA KRSTITEĽA (SOĽNÁ BAŇA)
· Nedeľa: 8:30, v gr. kat. o 10:00; str. a pia. 18:30
· 7.6.: Najsvätejšie Kristovo telo a krv: 17:00
· 15.6.: Najsvätejšie Srdce Ježišovo: 17:00
· 24.6.: Narodenie sv. Jána Krstiteľa: 8:30, v gr. kat. o
10:00
· 29.6.: Sv. Peter a Pavol: 17:00
farský kostol najsvätejšieho mena
ježiš a mária (NižnÁ šebastovÁ)
· Nedeľa: 8:00, 11:00
· Všedné dni: podľa oznamov
EXERCIČNÝ DOM SPOLOČNOSTI JEŽIŠOVEJ
(POD KALVÁRIOU)
· Nedeľa: 6:30, 11:00, 17:00; Všedné dni: 6:30, 17:00
· 7.6. a 24.6.: 6:30, 17:00
Duchovné cvičenia:
· 4.6. - 10.6.: Hľadajte moju tvár (P. Mišovič S.J.)
· 7.6. - 10.6.: Kam smeruje tvoj život (P. Lehocký S.J.)
· 7.6. - 10.6.: Boh hľadajúci človeka (sr. Simeona C.J.)
· 11.6. - 19.6.: Poznávať Kristovu lásku a opätovať ju
(P. Majerčák S.J.)
· 14.6. - 17.6.: Veľké veci mi urobil Boh (P. Kovaľ S.J.)
· 14.6. - 17.6.: sr. Mária C.J.
· 18.6. - 24.6.: Život v slobode (P. Kovaľ S.J.)
· 21.6. - 24.6.: Hľadám Božiu vôľu vo svojom živote (sr.
Magdaléna C.J.)
· 25.6. - 3.7.: Môj rozhovor s Bohom (P. Kovaľ S.J.)
· 25.6. - 1.7.: Vyvoľ si život - pre rehoľníkov (P. Kovaľ
S.J.)
· 28.6. - 1.7.: Pane, nie som hoden... (P. Majerčák S.J.)
· Nástup je v prvý deň termínu: o 17.00 h je sv. omša,
o 18.00 h večera, ubytovanie a stravovanie za príslušný poplatok.
Prihlášky: od 7.30 do 17.00 h na tel.: 051/7460511; písomne: Exercičný dom sv. Ignáca, Pod Kalváriou 81,
080 01 Prešov
CONGREGATIO JESU (SANCTA MARIA)
· Utorok: 19:00 – modlitbové stretnutie žien a nácvik
mládežníckeho zboru
· Streda: 18:00 – modlitby za závislých
· Piatok: 18:00 – cvičme v rytme (pre ženy)
KAPLNKA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA
(POLIKLINIKA, SÍDLISKO SEKČOV)
· Utorok: 15:00 korunka k Božiemu milosrdenstvu,
15:30 gréckokatolícka svätá liturgia
· Štvrtok: 15:00 korunka k Božiemu milosrdenstvu,
15:30 rímskokatolícka svätá omša
· Štvrtok pred 1. piatkom: 15:00 sv. omša; 15:30 korunka k Božiemu milosrdenstvu
· Každý 1.piatok od 9:00 do 15:30 je poklona pred
Najsvätejšou Eucharistiou.
· Kaplnka je otvorená k adorácii denne od 9:00 do
15:30
GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV
katedrálny chrám sv. jána krstiteľa
· Nedeľa: sv. liturgie 5:50 (starosl.), 8:00 (slov.), 10:00
(starosl.), 11:45 (slov),
18:00 (starosl.); utiereň 7:00, večiereň 17:00
· Prac. dni: 5:45 (starosl.), 7:00 (slov.), 18:00
· Sobota: 5:50, 7:00, 17:00 (v. večiereň), 18:00
· 7.6.: Najsvätejšia Eucharistia: 5:45 (starosl.), 7:00
(slov.), 8:30 (starosl.), 16:30 (slov.), 18:00 (slov.)
· 24.6.: Narodenie sv. Jána Krstiteľa: 5:50 (starosl.),
7:00 (utiereň), 8:00 (slov.), 10:00 (starosl.), 11:45
(slov.), 17:00 (večiereň), 18:00 (starosl.)
· 29.6: Sv. Peter a Pavol: 5:45 (starosl.), 7:00 (slov.),
8:30 (starosl.), 16:30 (slov.), 18:00 (slov.)
farský chrám povýšenia Sv. kríža
(SÍDLISKO SEKČOV, V STREDISKU OPÁL)
· Nedeľa: 8:00, 10:00 (slov.), 11:45 (rím. kat.)
· Všedné dni: 18:00 (pon., uto.), 7:40, 18:00 (str.),
18:00 (štv.) + 19:00 eucharistická pobožnosť, 18:00
(pia.), 7:30 (sob)
· 7.6.: Najsvätejšia Eucharistia: 8:00 (starosl.), 18:00
(slov.), Soľná Baňa 16:00
· 29.6: Sv. Peter a Pavol: 8:00 (starosl.), 18:00 (slov.),
Soľná Baňa 16:00
FARSKÝ CHRÁM BLAŽENÉHO HIEROMUČENÍKA
PAVLA PETRA GOJDIČA (SÍDLISKO III)
· Nedeľa: 8:00 (starosl.), 10:00 (slov.); večiereň 18:15
(slov.)
· Všedné dni: 6:30, 18:00
· 7.6.: Najsvätejšia Eucharistia: 6:30 (slov.), 16:30
(slov.), 18:00 (starosl.)
· 29.6: Sv. Peter a Pavol: 6:30 (slov.), 16:30 (slov.),
18:00 (starosl.)
kaplnka sv. makríny (MONASTYR SESTIER
BAZILIÁNOK, NARCISOVÁ UL. Č. 1)
· Sväté liturgie v nedeľu: 8:00; utiereň 7:00, večiereň
17:00
· Pondelok, utorok, štvrtok, piatok: utiereň 6:30, liturgia 6:15, večiereň 18:30
· Streda: večiereň 17:30, sv. liturgia 18:00
· Sobota: utiereň 7:00, sv. liturgia 7:30; večiereň
17:00
PRAVOSLÁVNA CIRKEV
katedrálny chrám
sv. alexandra nevského
· Nedeľa: 6:15 utreňa, 7:45 a 9:30 sv. liturgia, 15:00
večerňa,
· Všedné dni: 6:30 sv. liturgia, 18:00 večerňa
· Sviatok: 6:30 utreňa, 7:45 sv. liturgia, 18:00 večerňa
CHRáM SV. JáNA BOHOSLOVA
(PLZENSKÁ UL. Č. 7)
· Nedeľa: 7:00 utreňa, 8:00 sv. liturgia
· Pondelok: 7:00 modlitby, 18:00 večerňa
· Utorok až piatok: 6:00 sv. liturgia, 18:00 večerňa
· Sobota: 8:00 sv. liturgia
EVANJELICKÁ CIRKEV A.V.
chrám svätej trojice
· Nedeľa: sl. Božie 9:00, 18:00, v prvú a poslednú nedeľu aj 11:00; detské sl. Božie o 9:00 na fare
· Streda: 7:45 sú v chráme mládežnícke sl. Božie pre
žiakov a študentov EKG, aj pre verejnosť
· Štvrtok: 18:00
CIRKEV BRATSKÁ
(SLOVENSKÁ ULICA 34)
· Nedeľa: 9:30 bohoslužba
· Streda: 18:00 biblická hodina
· Piatok: 16:00 stretnutie tínedžerov
REFORMOVANÁ KRESŤANSKÁ CIRKEV
· Každá 2. a 3. nedeľa v mesiaci: sl. Božie sa konajú
v Evanjelickom a. v. chráme Svätej Trojice so začiatkom o 11:00
CIRKEV ADVENTISTOV SIEDMEHO DŇA
(ŠTEFÁNIKOVA ULICA 12)
· Každú sobotu
9:30 – 10:30 štúdium Biblie
11:00 – 12:45 bohoslužba
Zmena programu vyhradená
Pripravil: Tomáš Majerník
/1201166/ Z rodinných dôvodov (ochorenie syna)
vezmen do prenájmu (najlepšie dlhodobo s možnosťou neskoršieho odkúpenia) rodinný dom, 3
- 4-izbový s ovocnou záhradou a pozemkom na
sadenie (od 1 000 m2). Lokalita: Kapušany, Nižná
Šebastová, Ľubotice... T. č. 0903 54 10 35
/1201244/ Dám do prenájmu nebytové priestory v
súčasnosti vedené ako zdravotné stredisko. Rozloha 74 m2. Kontakt: 0918 282 362
/1201243/ Predám rodinný dom v obci Kokošovce, 9 km od Prešova, smer rekreačná oblasť Sigord.
Cena 100 000 eur. T. č. 0903 522 881
/1201245/ Predám 1,5-izbový byt 42 m2 na Sídlisku III. Nachádza sa na vyvýšenom prízemí v zateplenej bytovke, plastové okná, plávajúce podlahy,
rekonštruované murované jadro. Obývačka spojená s kuchyňou, samostatná spálňa. Cena 34 000
eur. T. č. 0903 771 524
***/1201194/ ---ABSOLVENTI PRACOVNÁ PRÍLEŽITOSŤ--- Generálny partner spoločnosti SLOVAK TELEKOM, a. s., rozbieha projekt pre mladých
ľudí, ktorí aj bez praxe majú možnosť naštartovať
svoju kariéru a zamestnať sa v poprednej telekomunikačnej spoločnosti na pozícii MAGIO ŠPECIALISTA. Ponúkame: TPP - od 700 eur, zamestnanecké bonusy, služ. automobil, telefón. Info: 0850
500 123, 0911 333 328
/1201207/ Prijmeme kuchára, kuchárku. T. č. 0905
439 128
/0800401/ PREDÁM TATRANSKÝ PROFIL - PERODRÁŽKU, brúsený, I. tr. 3,80 eur, II. tr. 3 eurá. V
ponuke dlážkovica a dokončovacie lišty. DOVEZIEM. Tel. 0915 863 227, 0911 168 982
/1201186/ Predám detskú skladaciu cestovnú postieľku Megy, tmavomodrú. Cena 10 eur. Tel: 051/77
21 491
/1102505/ Predám 17,8 á stavebný pozemok v
centre obce Červená Voda (pri Sabinove). Pozemok
má vlastnú studňu a sú dostupné všetky IS. Cena
10 eur/m2 - dohoda možná. T. č. 0908 448 458
/1201201/ Odstúpim záhradku s chatkou, rýchlo,
lacno. T. č. 0905 646 604
/1201226/ Predám SP v Ličartovciach (58 á), všetky
siete - 19 eur/m2. RK nevolať. T. č. 0905 421 710
/1201239/ Predám záhradu, lokalita Prešov - Za
Kalváriou (436 m2). T. č. 0902 966 665
/1201240/ Predám rodinný dom v obci Bajerovce 106 so záhradou. Cena dohodou. T. č. 0911
270 948
/1201219/ Prijmeme čašníka, čašníčku. T. č. 0918
495 000
/1201114/ Aktuálna mágia úspechu a peňazí.
Prostredníctvom mágie Vás povediem k úspechu
a spokojnosti. Neexistujú náhody, vesmír nehrá
kocky. Oslobodenie od zarieknutia a negatívnej
energie. Výklad kariet. Odborne a úspešne. Objednávky na t. č. 0904 521 127
/1200582/ Prijmeme mužov a ženy do reklamného
oddelenia a na rozvoz. Osobné auto podmienkou.
T. č. 0948 511 962
/1201196/ Firma s dlhodobou tradíciou hľadá
zručných zváračov - zámočníkov (MIG - TIG) pre výrobu nerezu a čierneho materiálu. Znalosť čítania
výkresovej dokumentácie. Samostatnosť a zodpovednosť za výkon. Nástup možný ihneď. Info na t.
č. 0911 226 488
/1201200/ Taxislužba prijme vodiča s vlastným autom. Nástup možný ihneď. T. č. 0940 778 986
/1201206/ Stavebná firma prijme murárov. T. č.
0905 192 651
/1201108/ Predaj živej hydiny: 1-ročné nosnice,
brojlerové kurčatá, morky, mladé nosnice. Dovoz
zdarma! T. č. 0915 788 775, 0908 366 105, 057/44
90 325
/1201155/ Predám 5-týždňové kurčatá modré, jarabaté, čierne, hnedé, biely Sasex. T. č. 051/ 77 445
97, 0918 243 058
do 24. h. Spravodajstvo Televízie Prešov je
vysielané aj satelitnou televíziou TV PATRIOT
(súčasť balíka DIGI TV). V nedeľu o 18.00 h a
s reprízami v pondelok o 02.00, 09.00, 14.00,
18.00 a 23.00 h.
STV 1
pondelok 28. mája 2012
dnes blahoželáme
Viliamom, zajtra Vilmám
Mužské meno Viliam má nemecký pôvod
a jeho význam je „muž s pevnou vôľou“. Viliamovia sú hlavne predvídaví. Dokážu sa
uzavrieť do seba, ale aj úplne zapojiť do spoločenského života. Viliamov charakterizuje
tiež otvorenosť v konaní. Mali by sme ich brať
takých, akí sú, alebo ich nechať tak. Ich životaschopnosť je obrovská. Často ale riskujú, že
prekročia hranice svojej odolnosti. Nemali by
konať tvrdohlavo, podceňovať nebezpečenstvo, a izolovať sa od ľudí.
katolícky kalendár
sv. Viliam, mních
kultúra v meste
Cinemax: Prci, prci, prcičky: Stretávka – komédia, romant., USA, Avengers: Pomstitelia
– akčný, sci – fi, USA, Temné tiene – fantasy, horor, komédia, USA, Líbáš jako ďábel
– komédia, ČR, Bojová loď – akčný, sci-fi, USA,
Kráska a zviera – anim., rod., USA, Diktátor
– komédia, USA, Muži v čiernom 3 – komédia,
akčný, USA
Kino Scala: Vladimír Mišík & ETC, koncert
o 19. h
DJZ: Quo vadis o 10. h; Smrtiaca pasca o 19. h
Krajské múzeum: Park narodowy Magursky - fotografická výstava Magurského národného parku v Poľsku; Zima na Šariši – tradície
ľudovej módy v čase zimy; Ad fontes – výstava prác žiakov z umeleckej školy v Kežmarku;
100. výročie narodenia akademického sochára Františka Gibalu
Slovenské technické múzeum: Soľnobanská čipka na tému „noc“; Jubilujúca
čipkárka
DJZ na Nám. Legionárov 6: Z denníka
kresby a akvarely architekta Juraja Osvalda
Šarišská galéria: 50 rokov Katedry výtvarnej výchovy v Prešove
televízny program
televízia Prešov
Televízia Prešov, šírená v sieti káblovej televízie UPC Prešov, spol. s r. o., a v spoločných
anténach, vysiela denne Po - Ne v čase od 10.
05.15 Dámsky klub - 06.35 Správy STV - 07.20
Góly - body – sekundy - 07.30 Práca pre teba
- 07.45 Svet v obrazoch - 08.10 Duel - 08.45 5
proti 5 - 09.30 Sudkyňa Amy: Prekročiť hranice - 10.20 Sudkyňa Amy: Všetci sme len ľudia
- 11.05 Sila lásky IV. - 12.00 Poludňajšie správy
- 12.05 Dámsky klub - 13.25 Práca pre teba 13.35 Tajomstvo mojej kuchyne - 14.20 Divoký
anjel - 15.00 Bláznivo zamilovaní: Počúvaj svoje
srdce - 16.00 Správy STV o 16.00 - 16.15 Góly
- body – sekundy - 16.20 Počasie - 16.25 Práca
pre teba - 16.30 Sila lásky V. - 17.20 Vojna kuchárov - 17.50 Duel - 18.20 5 proti 5 - 19.00 Správy
STV - 19.45 Počasie - 19.50 Góly - body – sekundy - 20.10 Láska v Sankt Peterburgu - 21.40
Reportéri - 22.05 Nočné správy - 22.15 Počasie
- 22.20 Góly - body – sekundy - 22.30 Hlavný
podozrivý - 23.25 Bláznivo zamilovaní: Počúvaj
svoje srdce - 00.20 Láska v Sankt Peterburgu 01.50 Sudkyňa Amy: Prekročiť hranice - 02.35
Sudkyňa Amy: Všetci sme len ľudia - 03.20 Nočné správy - 03.30 Góly - body – sekundy - 03.35
Sila lásky IV. - 04.25 Sila lásky V.
STV 2
08.00 Živá panoráma - 08.35 Hádaj, kto nás
pozval - 09.05 Práca pre teba - 09.10 Dámsky klub - 10.30 Tvárou v tvár - 11.00 Národnostné správy - 11.05 Fokus – rodina - 11.45
Staroslovanské kultúrne centrá: Nitra - 12.15
Živá panoráma - 12.45 ArtSpektrum - 12.50
Zahraj nám, muzika, vesele: Máj, máj, máj zelený - 13.30 Ivan Rumanovský a jeho filmový
svet - 14.00 Autosalón - 14.25 Športové ozveny - 15.00 Odpískané - 15.35 Magazín NHL
- 15.55 Národnostný dokument: Národnostný
dokument - 16.30 Fokus práca - 16.55 VAT 17.25 Práca pre teba - 17.30 Regionálny denník - 18.00 Symboly krásy: Japonský ozdobný
papier - 18.25 6 miliárd názorov - 18.30 Večerníček: Rozprávky z celého sveta - 18.45 GEN.
sk: Božidara Turzonovová - 19.00 Správy STV
- 19.40 Správy – Hírek - 19.50 Počasie - 19.55
Medicína: Medicína - Preventívne gynekologické vyšetrenia - 20.55 Nezvyčajné príbehy
na slovenskom sídlisku: Na periférii - 21.30
Komentáre - 21.55 Práca pre teba - 22.00 Dvanásť - 00.35 On Air - 00.55 Udalosti ČT - 01.43
6 miliárd názorov - 01.45 Správy STV - 02.25
ArtSpektrum - 02.39 Záver vysielania
markíza
06.00 Teleráno - 08.30 Bez servítky - 09.20
Môj tichý partner - 11.15 Nezvestní III. - 12.05
Rýchle Televízne noviny - 12.10 FARMA - 13.45
FARMA – DUEL - 15.25 Rýchle Televízne noviny - 15.30 Dva a pol chlapa III. - 15.55 Rýchle
Televízne noviny - 16.00 NCIS VI. - 17.00 PRVÉ
TELEVÍZNE NOVINY - 17.20 POČASIE - 17.25
REFLEX - 17.50 Rýchle Televízne noviny - 17.55
Láska a trest 1/124 - NOVÝ SERIÁL - 19.00
TELEVÍZNE NOVINY - 19.50 POČASIE - 19.59
ŠPORTOVÉ NOVINY - 20.15 FARMA - 21.20
HLAS ČESKO SLOVENSKA - ROZHODNUTIE
– LIVE - 22.25 Partička - 23.10 Nočné Televízne noviny - 23.35 Zastavte Cartera - 01.30 Posledný súd - 04.50 TELEVÍZNE NOVINY
doma
05.10 Júlia - Cesty za šťastím - 07.00 Macocha
- 07.50 Sudkyňa Hatchettová III. - 08.25 Dr. Oz
I. - 09.15 Veštiareň - 10.15 Veronika III. - 10.40
Bozk čiernej vdovy - 12.25 Manželstvo pod
dohľadom - 14.20 Rebeli I. - 15.20 Mladí, krásni, skazení - 16.10 Cigánske srdce - 17.10 Keď
budeš moja - 18.05 Ženy z rodu Gilmorovcov
V. - 19.00 Dharma a Greg IV. - 19.25 Frasier IX. 20.15 Sultán - 21.30 Druhý dych - 22.30 Larina
voľba - NOVÝ SERIÁL - 23.25 Ezel - 00.30 Ako
byť trendy - 01.00 Adela show - 01.30 Frasier
IX. - 02.15 Zajtrajšie noviny IV. - 02.55 Ulica III.
- 03.40 Lampáreň - 04.15 V tieni - 04.30 Na
streche
JOJ
05.10 TOP STAR - 06.00 NOVINY TV JOJ - 06.30
KRIMI - 06.55 NOVINY TV JOJ - 07.30 Súdna
sieň: Kauza opičky - 08.30 Panelák IX.: Zamilovaná Ivana - 09.35 Dom snov II. - 10.30 Mama,
ožeň ma! - 12.00 NOVINY O 12.00 - 13.00 Ambiciózna blondínka - 15.00 HOTEL PARADISE
- 16.00 Profesionáli II.: Supermegaextrapoliš
- 17.00 NOVINY O 17.00 - 17.30 Riskni milión! - 18.00 Súdna sieň: Uštvala ma - 19.00
KRIMI - 19.30 NOVINY TV JOJ - 19.59 ŠPORT
- 20.10 NAJLEPŠIE POČASIE - 20.20 Panelák
IX.: Šach-mat - 21.30 Geissenovci - Ťažký život
milionárov II. - 22.30 HOTEL PARADISE - 23.25
Profesionáli VI.: Luník IX. - 00.15 Californication - Orgie v Kalifornii III. - 01.00 Útek do nebezpečenstva - 02.30 District - 03.10 District
- 03.55 Californication - Orgie v Kalifornii III.
- 04.20 Nebezpečná hra
joj plus
05.20 Kutyil s.r.o. - 06.00 Moderné veštenie 07.00 Starý - 08.15 Matlock V. - 09.20 Diagnóza: Vražda VII. - 10.20 Detektív Nash Bridges
IV. - 12.20 M*A*S*H - 13.30 Panelák IX.: Zamilovaná Ivana - 14.40 Faktor strachu III. - 15.40
Simpsonovci VI. - 16.45 Dom snov II. - 17.50
Akty X III. - 18.50 Faktor strachu III. - 19.50 Riskni milión! - 20.20 C.S.I.: Kriminálka New York
I. - 21.05 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas III. - 22.05
Podvodníci I. - 23.00 Dexter III. - 00.05 HOTEL
PARADISE - 01.10 Akty X III. - 02.05 Zákon
gangu I. - 03.30 Diagnóza: Vražda I. - 04.30
Láska a pomsta
ta 3
07.00 Ranné správy - 07.30 Ranné správy
- 08.00 Ranné správy - 08.30 Ranné správy 09.00 Správy - 09.15 Slovensko dnes - 09.30
Šport + - 10.00 Správy - 10.10 24 hodín vo
svete - 10.30 Správy - 10.40 Štúdio TA3 - 11.00
Správy - 11.10 Štúdio TA3 - 11.30 Týždeň 12.00 Žurnál - 12.30 Týždeň v kultúre - 13.00
V politike - 14.00 Správy - 14.10 Štúdio TA3 14.30 Šport extra - 15.00 Správy - 15.10 Štúdio
TA3 - 15.30 Správy - 15.40 Ekonomika a šport
- 16.00 Žurnál - 16.30 Správy - 16.40 Ekonomika a šport - 17.00 Správy - 17.10 Štúdio TA3
- 17.30 Správy - 17.40 Štúdio TA3 - 18.00 Správy - 18.15 Svet technológií - 18.30 Slovensko dnes - 18.45 Šport - 19.00 Správy - 19.10
Štúdio TA3 - 19.30 Správy - 19.40 Ekonomika
a šport - 20.00 Žurnál - 20.30 Téma dňa - 21.00
Debata - 21.30 Správy - 21.45 Peňaženka
- 22.00 Žurnál - 22.30 Šport + - 23.00 Správy
- 23.10 24 hodín vo svete - 23.30 Žurnál
Prešovský večerník, prvé nezávislé noviny v SR, vydáva PRIVATPRESS, s.r.o. Vychádza denne, okrem soboty a nedele. Šéfredaktorka
RNDr. Adriena Šmihulová, tel.: 051 77 24 563. Redaktori tel.: 051 77 23 398, mail: [email protected] INZERCIA tel./fax: 051 77 23 398, mail:
[email protected] GRAFIKA tel.: 051 77 24 163, mail: [email protected] ŠPORTOVÍ REDAKTORI tel.: 0903 829 485, mail: [email protected]
sk. WEB: www.povecernik.sk. REDAKCIA a ADMINISTRÁCIA: Jarková 2, 080 01 Prešov, 2.poschodie. TLAČ: Grafotlač Prešov, tel.: 051 77 32 489. Neobjednané rukopisy a fotografie nevraciame. Evidenčné číslo EV 247/08. Publikujeme i názory, s ktorými nie vždy súhlasíme. Inzeráty preberáme
v redakcii - Jarková 2; v predajni Kancelárske potreby – Hlavná 137 (Evanjelické kolégium, vedľa novinového stánku); v Turistickom informačnom centre
(podchod hlavnej železničnej stanice) a v predajni Lahôdky u Renátky, Prostějovská 33, Sídl. III. ISSN: 13364030
Download

Miestne referendUM i zhrOMaždenie ObyvateľOv