Rozvrh prednášok a skúšok 2014/2015
Dunajská Streda (I.) – slovenské skupiny
Dátum
prednášky
10. október
piatok
1.ročník
Bc.
Prednášajúci a predmet
24. október
piatok
25. október
sobota
7.
november
piatok
8.
november
sobota
15.
november
sobota
21.
november
piatok
22.
november
sobota
29.
november
sobota
6.
december
sobota
3.ročník
Bc.
Prednášajúci a predmet
15.45 – 19.00
PhDr. Zsuzsanna LAMPL, PhD.
Základy sociológie
Počet hodín: 4
11. október
sobota
18. október
sobota
2.ročník
Bc.
Prednášajúci a predmet
08.00 – 15.00
Mgr. Stanislav ŠPÁNIK, PhD.
Základy pedagogiky
Počet hodín: 8
15.45 – 19.00
PhDr. Zsuzsanna LAMPL, PhD.
Základy sociológie
Počet hodín: 4
08.00 – 15.00
doc. Ing. Anton DOKTOROV,
PhD.
Základy ekonomiky pre
sociálnych pracovníkov
Počet hodín: 8
15.45 – 16.30
PhDr. Beáta ÁČOVÁ, PhD.
Odborná prax
Počet hodín: 1_______________
16.45 – 19.00
PhDr. Beáta ÁČOVÁ, PhD.
Seminárna práca
Počet hodín: 3
08.00 – 15.00
doc. ThLic. Mgr. Pavol ZEMKO,
Th. D.
Úvod do novodobých dejín
Počet hodín: 8
08.00 – 11.15
ThLic. Marcel KUBINEC, PhD.
Základy filozofie
Počet hodín: 4_______________
11.45 – 15.00
Dr. h. c. doc. PhDr. PaedDr.
ThLic. György HERDICS, PhD.
Úvod do štúdia a dejiny
sociálnej práce
Počet hodín: 4
15.45 – 19.00
ThLic. Marcel KUBINEC, PhD.
Základy filozofie
Počet hodín: 4
08.00 – 15.00
doc. JUDr. Jana VALLOVÁ,
PhD
Úvod do právnych displín
Počet hodín: 8
08.00 – 15.00
PhDr. Margita NÉMETHOVÁ
Všeobecná psychológia
Počet hodín: 8
08.00 – 11.15
Dr. h. c. doc. PhDr. PaedDr.
ThLic. György HERDICS, PhD.
Úvod do štúdia a dejiny
sociálnej práce
Počet hodín: 4
1.ročník
Mgr.
Prednášajúci a predmet
15.45 – 19.00
MUDr. Mária CZELLÁRIKOVÁ
Sociálna práca v zdravotníctve
Počet hodín: 4
08.00 – 15.00
PhDr. Szilvia BUZALOVÁ
Úvod do sociálnej politiky
Počet hodín: 8
08.00 – 15.00
PhDr. Mária ŠIMONČIČOVÁ
Špeciálna a liečebná pedagogika
Počet hodín: 8
08.00 – 16.45
PhDr. Zsuzsanna LAMPL, PhD.
SPV – komunikácia
Počet hodín: 10
08.00 – 15.00
JUDr. Ladislav BOHUNICZKÝ
Sociálne zabezpečenie
Počet hodín: 8
08.00 – 15.00
PhDr. Richard KMEŤ
Sociálna patológia
Počet hodín: 8
08.00 – 15.00
PhDr. Beáta ÁČOVÁ, PhD.
Sociálna prevencia
Počet hodín: 8
15.45 – 19.00
MUDr. Mária CZELLÁRIKOVÁ
Sociálna práca v zdravotníctve
Počet hodín: 4
08.00 – 15.00
MUDr. Klára SÁRKÖZY
Metódy sociálnej práce
so skupinou a komunitou
Počet hodín: 8
15.45 – 19.00
PhDr. Zsuzsanna LAMPL, PhD.
Metodológia výskumu
Počet hodín: 4
08.00 – 15.00
PhDr. Mária ŠIMONČIČOVÁ
Sociálna pedagogika
Počet hodín: 8
08.00 – 16.45
MUDr. Klára SÁRKÖZY
Metódy sociálnej práce
s jednotlivcom
Počet hodín: 10
08.00 – 15.00
doc. MUDr. Jozef ŠUVADA, PhD.
Sociálna práca v paliatívnej
starostlivosti
Počet hodín: 8
08.00 – 15.00
Mgr. Beáta DOBOVÁ
Krízová intervencia
Počet hodín: 8
15.00 – 19.00
Mgr. László PARÁK
Seminár k bakalárskej práci
Počet hodín: 5
08.00 – 15.00
JUDr. Ladislav BOHUNICZKÝ
Sociálna práca
so žiadateľmi o azyl
Počet hodín: 8
15.45 – 19.00
PhDr. Zsuzsanna LAMPL, PhD.
Metodológia výskumu
Počet hodín: 4
08.00 – 15.00
PhDr. Vojtech RUŽIČKA, PhD.
Aplikovaná sociálna politika
Počet hodín: 8
08.00 – 15.00
PhDr. Denis MARKO, PhD.
Sociálna práca s obeťami
násilia
Počet hodín: 8
08.00 – 15.00
doc. JUDr. Jana VALLOVÁ, PhD
Sociálna práca s rodinou
Počet hodín: 8
08.00 – 15.00
doc. JUDr. Jana VALLOVÁ, PhD.
Rodinné právo
Počet hodín: 8
08.00 – 15.00
PaedDr. Terézia STRÉDL, PhD.
Psychológia osobnosti
a sociálna psychológia
Počet hodín: 8
08.00 – 15.00
doc. ThLic. Mgr. Pavol ZEMKO,
Th. D.
Sociálna antropológia
Počet hodín: 8
Download

Rozvrh prednášok a skúšok 2014/2015 Dunajská Streda (I