Přípojnicové systémy
Přípojnicový systém Mini-PLS (40 mm)
Držáky přípojnic.........................................................................................270
Speciální přípojnice E-Cu ..........................................................................270
Ochrana před nebezpečným dotykem ......................................................270
Adaptéry pro připojení...............................................................................270
Držáky pojistek s jezdcovým upevněním ..................................................271
Pojistkové odpínače výkonové zátěže NH velikost 000 ............................271
Přístrojové adaptéry 12 A/25 A .................................................................272
Přístrojové adaptéry 40 A/100 A ...............................................................273
Přiřazení spínacích přístrojů ......................................................................273
Přípojnicový systém RiLine60 (60 mm)
Systém plochých měděných přípojnic ......................................................276
Přípojnicový systém PLS...........................................................................278
Adaptéry pro připojení...............................................................................280
OM adaptéry 25 A až 65 A/OM nosiče......................................................283
CB přístrojové adaptéy 100 A až 630 A ....................................................287
Přiřazení spínacích přístrojů ......................................................................290
Držáky pojistek s jezdcovým upevněním ..................................................294
Pojistkové odpínače výkonové zátěže NH velikost 000 ............................296
Pojistkové odpínače výkonové zátěže NH velikost 00 .............................298
Pojistkové odpínače výkonové zátěže NH velikost 1 ................................300
Pojistkové odpínače výkonové zátěže NH velikost 2 ................................302
Pojistkové odpínače výkonové zátěže NH velikost 3 ................................304
Lištové pojistkové odpínače NH velikost 00 .............................................306
Lištové pojistkové odpínače NH velikost 1/velikost 2/velikost 3...............307
Pojistkové držáky do 60/400 A..................................................................308
Příslušenství RiLine ...................................................................................310
269
Mini-PLS přípojnicový systém (40 mm)
Přístrojové adaptéry str. 272 Držáky pojistek s jezdcovým upevněním str. 271 Pojistkové odpínače výkonové zátěže NH str. 271
Barva:
RAL 7035
RAL 9011
(chassis adaptéru pro připojení)
Držáky přípojnic,
adaptéry pro připojení
Materiál:
Polyamid (PA 6.6)
Chování při požáru dle
UL 94-V0
Ochrana před nebezpečným
dotykem
Graf odolnosti proti zkratu:
Naleznete na internetu.
Materiál:
Tepelně modifikované tvrdé
PVC
Chování při požáru dle
UL 94-V0
Technické informace:
Naleznete na internetu.
Detailní výkresy:
Naleznete na internetu.
Barva:
RAL 7035
Mini-PLS držáky přípojnic (3pólový)
Držáky přípojnic s možností umístit nad nimi
nástavbové prvky
Balení
n
Rozteč přípojnic mm
40
4 ks
Obj. č. SV
A Mini-PLS speciální přípojnice E-Cu, tloušťka přípojnice 3 mm, průřez přípojnice 120 mm2
Délka mm
Balení
500
700
1100
1500
3 ks
9601.000
9602.000
9603.000
9624.000
3 ks
9611.000
9611.000
9611.000
9611.000
Délka mm
500
Balení
1 ks
9605.000
Obj. č. SV
9605.000
9605.000
9605.000
700
1100
1 ks
1 ks
9606.000
9607.000
9606.000
9607.000
9606.000
9607.000
9606.000
9607.000
250
500
1 ks
1 ks
9608.000
9609.000
9608.000
9609.000
9608.000
9609.000
9608.000
9609.000
–
2 ks
9610.000
9610.000
9610.000
9610.000
Obj. č. SV
Příslušenství
A
B
9600.000
B Spojky přípojnic
Obj. č. SV
Ochrana před nebezpečným dotykem Mini-PLS
C
D
Součásti
C Spodní krycí profil
E
D Krycí profil
E Koncové zakrytí
Mini-PLS adaptéry pro připojení (3pólový)
Dimenzovaný proud do
Strana
Balení
Dimenzované provozní napětí
Vývod vodičů
Připojení kulatých vodičů1) mm2
Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic
Š x V mm
Šířka mm
Výška mm
Obj. č. SV
1 ks
63 A
250 A
690 V~
shora/zdola
690 V~
shora/zdola
1,5 – 35
10 – 120
10 x 8
17 x 15
54
160
115
182
9613.000
9612.000
n
n
Příslušenství
Lamelové měděné přípojnice
1)
314
Při použití jemně nebo velmi jemně laněných vodičů je nutné použít lisovací dutinky.
270
Rittal Katalog 33/Rozvod proudu
Mini-PLS jisticí prvky
Systém přípojnic strana 270 Adaptéry pro připojení strana 270 Přístrojové adaptéry strana 272/273
Držáky pojistek s jezdcovým
upevněním
Pojistkové odpínače výkonové
zátěže NH
Materiál:
Polyamid (PA 6.6)
Chování při požáru dle
UL 94-V0
Materiál:
Polyamid zesílený skelnými
vlákny
Chování při požáru dle
UL 94-V0
Kontaktové dráhy:
postříbřená tvrdá měď
Barva:
Chassis: RAL 9011
Kryt: RAL 7035
Adaptéry na přípojnice
Materiál:
Polyamid (PA 6.6)
Chování při požáru dle
UL 94-V0
Technické informace:
Naleznete na internetu.
Detailní výkresy:
Naleznete na internetu.
Barva:
RAL 9011
Barva:
RAL 7035
Podklad pro zkoušku:
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2
(pojistkové vložky)
Mini-PLS držáky pojistek s jezdcovým upevněním (3pólový)
Pojistková vložka
Balení
D 02-E18
Dimenzovaný proud
Dimenzované provozní napětí
63 A
400 V~
Připojení kulatých vodičů1) mm2
1,5 – 16
38
Šířka mm
Výška mm
Obj. č. SV
160
1 ks
9630.000
100 ks
9320.080
Příslušenství
Označovací štítky
1)
Při použití jemně nebo velmi jemně laněných vodičů je nutné použít lisovací dutinky.
Pojistkové odpínače výkonové zátěže NH velikost 000 (3pólové)
Dimenzovaný provozní proud
Dimenzované provozní napětí
Balení
Vývod vodičů
Způsob připojení
1,5 – 50
10 x 10
Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic Š x V mm
Šířka mm
Výška mm
89
141,5
1 ks
3431.000
Mini-PLS adaptér na přípojnici (3pólový)
S připojovacími vodiči mm2
35
Šířka mm
Výška mm
90
160
Obj. č. SV
Příslušenství
1 ks
9629.100
Mikrospínač
5 ks
3071.000
Rittal Katalog 33/Rozvod proudu
Strana
shora/zdola
Svorka
Připojení kulatých vodičů mm2
Obj. č. SV
Je třeba ještě přiobjednat
100 A
690 V~
296
324
271
Mini-PLS přístrojové adaptéry
Přípojnicový systém str. 270 Adaptéry pro připojení str. 270 Držáky pojistek s jezdcovým upevněním str. 271 Pojistkové odpínače výkonové zátěže NH str. 271
Materiál:
Polyamid (PA 6.6)
Chování při požáru dle
UL 94-V0
Upozornění:
Přehled běžně dostupných spínacích přístrojů s odpovídajícím
přiřazením adaptérů,
viz strana 273.
Barva:
RAL 7035
RAL 9011 (SV 9629.000)
Technické informace:
Naleznete na internetu.
Detailní výkresy:
Naleznete na internetu.
12 A/25 A (3pólový)
Provedení
Dimenzovaný proud do
Dimenzované provozní napětí
Balení
12 A
690 V~
25 A
690 V~
25 A
690 V~
25 A
690 V~
25 A
690 V~
25 A
690 V~
25 A
690 V~
25 A
690 V~
25 A
690 V~
AWG 14
1
AWG 12
1
AWG 12
1
AWG 12
1
AWG 12
1
AWG 12
1
AWG 12
1
AWG 12
1
AWG 12
1
7,5
7,5
15
7,5
15
7,5
15
7,5
7,5
45
45
45
54
54
72
72
90
108
1 ks
160
9614.110
160
9614.100
160
9615.100
160
9614.000
160
9615.000
160
9625.000
160
9626.000
160
9629.010
160
9629.030
Připojovací vodiče1)
Počet
Nosné lišty
Výška mm
Šířka mm
Výška mm
Obj. č. SV
Příslušenství
Přídavná lišta
Nosné lišty
Výška 7,5 mm
1)
Strana
2 ks
9623.000
9623.000
9623.000
9623.000
9623.000
9623.000
9623.000
9623.000
9623.000
318
Šířka 45 mm
Šířka 54 mm
10 ks
10 ks
9320.150
–
9320.150
–
9320.150
–
–
3548.000
–
3548.000
–
–
–
–
9320.150
–
–
3548.000
318
318
Šířka 72 mm
10 ks
–
–
–
–
–
3549.000
3549.000
–
–
318
AWG = americké značení průřezu vodičů
AWG 14 = 2,08 mm2 2,5 mm2
AWG 12 = 3,31 mm2 4 mm2
272
Rittal Katalog 33/Rozvod proudu
Mini-PLS přístrojové adaptéry
40 A/100 A (3pólový)
Provedení
Dimenzovaný proud do
Dimenzované provozní napětí
Balení
40 A
690 V~
40 A
690 V~
40 A
690 V~
40 A
690 V~
100 A
690 V~
AWG 10
1
AWG 10
1
AWG 10
1
AWG 10
1
35 mm2
–
7,5
54
15
54
7,5
72
15
72
–
90
1 ks
160
9616.000
160
9617.000
160
9627.000
160
9628.000
160
9629.000
Připojovací vodiče1)
Počet
Nosné lišty
Výška mm
Šířka mm
Výška mm
Obj. č. SV
Strana
Příslušenství
Přídavná lišta
Nosné
lišty
1)
Výška 7,5 mm
Výška 15 mm
2 ks
9623.000
9623.000
9623.000
9623.000
–
318
Šířka 54 mm
10 ks
3548.000
3548.000
–
–
–
318
Šířka 72 mm
10 ks
–
–
3549.000
3549.000
–
318
Šířka 72 mm
5 ks
–
–
–
–
9320.120
322
AWG = americké značení průřezu vodičů
AWG 10 = 5,26 mm2 6 mm2
Přiřazení spínacích přístrojů – Mini-PLS přístrojový adaptér 12 A/25 A
Výrobce/typ
Výrobce/typ
Obj. č. SV
ABB
MS116
MS325
MS450 (max. 25 A)
MS451 (max. 25 A)
9614.100
9614.000
9614.000
9614.000
Eaton
PKZM0 (do 25 A)
PKZM01 (do 25 A)
PKZM4 (do 25 A)
PKE12
PKE32 (do 25 A)
PKE65 (do 25 A)
9614.100
9614.100
9614.000
9614.100
9614.100
9614.000
Schneider Electric
GV2-P (do 25 A)
GV2-RT
GV2-LE10
GV3 (do 25 A)
9614.100
9614.100
9614.100
9614.100
Obj. č. SV
Siemens
S0
3RV10 21...
3RV20 21... (do 25 A)
S00
3RV10 11...
3RV20 11...
S2
3RV10 31... (do 25 A)
1)
9614.100
9614.100
9614.1001)
9614.1001)
9614.000
Nosnou lištu přístrojů je třeba posunout.
Přiřazení spínacích přístrojů – Mini-PLS přístrojový adaptér 40 A/100 A
Obj. č. SV
Příslušenství
Obj. č. SV
MS450 (max. 40 A)
MS451 (max. 40 A)
MS495
MS496
MS497
Tmax
T1
T2
Eaton
9617.000
9629.000
9629.000
9629.000
9629.000
–
9320.120
9320.120
9320.120
9320.120
9629.000
9629.000
–
–
NZM 1
PKZ2
PKZM4 (max. 40 A)
PKZM4
9629.000
9627.000
9617.000
9629.000
–
–
–
9320.120
Výrobce/typ
ABB
Rittal Katalog 33/Rozvod proudu
Výrobce/typ
Obj. č. SV
Příslušenství
Obj. č. SV
9629.000
9616.000
9629.000
–
–
9320.120
9616.000
9629.000
–
9320.120
9629.000
9320.120
Schneider Electric
NS 80
GV3 (max. 40 A)
GV3
Siemens
S2
3RV10 31... (max. 40 A)
3RV10 31...
S3
3RV1341/42
273
274
RiLine60
Přípojnicové systémy
3 a 4pólové
Držáky + přípojnice + ochrana před
nebezpečným dotykem
● Systém plochých měděných přípojnic,
viz strana 276
● Přípojnicový systém PLS,
viz strana 278
● Příslušenství, viz strana 310
Technika připojení
3 a 4pólový
● Adaptéry pro připojení,
viz strana 280
● Připojovací svorky,
viz strana 316
● Připojovací blok,
viz strana 317
● Příslušenství,
viz strana 310
Přístrojové adaptéry
3 a 4pólový
● OM adaptéry,
viz strana 283
● CB přístrojové adaptéry,
viz strana 287
● Příslušenství,
viz strana 318
Jisticí prvky
3pólové
● Držáky pojistek s jezdcovým upevněním,
viz strana 294
● Pojistkové odpínače výkonové zátěže NH,
viz strana 296
● Lištové pojistkové odpínače výkonové
zátěže NH,
viz strana 306
● Příslušenství,
viz strana 323
Rittal Power Engineering 5.0
s Upgrade na verzi 6.0
Obj. č. SV 3020.500,
viz strana 523
● Konfigurace přípojnicových systémů
RiLine60
● Snadný výběr komponentů, integrovaná
databáze spínacích přístrojů
● Automatický výpočet dimenzovaných
proudů a ztrátových výkonů
275
RiLine60 přípojnicové systémy do 800 A (60 mm)
Technika připojení strana 280 – 282 Přístrojové adaptéry strana 283 – 289 Jisticí prvky strana 294 – 309
Materiál:
Polyamid (PA 6.6)
Chování při požáru dle
UL 94-V0
Upozornění:
Pro aplikace UL je nutno použít
spodní krycí profil.
Barva:
RAL 7035
Grafy odolnosti proti zkratu:
Naleznete na internetu.
Technické informace:
Naleznete na internetu.
Detailní výkresy:
Naleznete na internetu.
Systém plochých měděných přípojnic
Držáky přípojnic
30 x 10
PLUS
Počet pólů/rozteč přípojnic
S vnějším upevněním
Balení
S vnitřním upevněním
Pro přípojnice mm
3pólový/60 mm
–
–
4pólový/60 mm
–
–
–
n
n
n
n
12 x 5/10
n
n
–
n
–
15 x 5 – 25 x 10, 30 x 5
n
n
n
n
–
30 x 10
n
–
n
–
n
n
n
4 ks
9340.010
9340.000
9340.050
9340.004
9342.014
12 ks
n
9340.090
n
9340.090
–
–
n
9340.090
–
–
Certifikáty
Obj. č. SV
Je třeba ještě přiobjednat
Distanční vložky při použití přípojnic 12 x 5/10 mm
Obj. č. SV
276
n
Strana
310
Rittal Katalog 33/Rozvod proudu
RiLine60 přípojnicové systémy do 800 A (60 mm)
Systém plochých měděných přípojnic
Držáky přípojnic
30 x 10
PLUS
Počet pólů/rozteč přípojnic
Obj. č. SV
Balení
4 ks
9340.010
3pólový/60 mm
9340.000 9340.050
4pólový/60 mm
9340.004
9342.014
n
n
–
n
–
12 ks
9340.090
9340.090
–
9340.090
–
Strana
Je třeba ještě přiobjednat
Distanční vložky při použití přípojnic 12 x 5/10 mm
Obj. č. SV
310
Ochrana před nebezpečným dotykem
Délka
mm
Součásti
C
B
A Koncové zakrytí
B Spodní krycí profil
Certifikáty Balení
E F D
Strana
2 ks
2 ks
9340.070
–
9340.070
9340.100
9340.070
9340.100
9340.074
–
9342.074
–
–
315
700
900
2 ks
2 ks
–
–
9340.110
9340.120
9340.110
9340.120
–
–
–
–
315
315
2 ks
–
9340.130
9340.130
9340.134
9342.134
315
1 ks
–
9340.170
–
–
–
315
2 ks
–
9340.140
9340.140
–
–
315
1100
A
Obj. č. SV
–
500
2400
C Mezikus spodního
krycího profilu
Obj. č. SV
–
100
700
2 ks
–
9340.200
9340.200
–
–
315
1100
2 ks
–
9340.210
9340.210
9340.214
9340.214
315
E Opěrný kryt
–
5 ks
–
9340.220
9340.220
9340.224
9340.224
315
F Dělicí příčky
160
2 ks
–
–
9340.230
–
–
315
D Krycí profil
–
Přípojnice E-Cu, délka: 2400 mm/přípojnice
Rozměry
mm
12 x 5
12 x 10
Max. dimenzovaný
proud dle
DIN EN
UL 508
210 A
340 A
Certifikáty Balení
Obj. č. SV
Obj. č. SV
–
–
6 ks
6 ks
3580.000
3580.100
3580.000
3580.100
3580.000
3580.100
3580.000
3580.100
Strana
–
–
311
311
15 x 5
260 A
175 A
6 ks
3581.000
3581.000
3581.000
3581.000
–
311
15 x 10
360 A
350 A
6 ks
3581.100
3581.100
3581.100
3581.100
–
311
20 x 5
20 x 10
319 A
497 A
230 A
465 A
6 ks
6 ks
3582.000
3585.000
3582.000
3585.000
3582.000
3585.000
3582.000
3585.000
–
–
311
311
25 x 5
384 A
290 A
6 ks
3583.000
3583.000
3583.000
3583.000
–
311
30 x 5
447 A
350 A
6 ks
3584.0001) 3584.0001) 3584.0001) 3584.0001)
–
311
30 x 10
800 A
700 A
6 ks
3586.0001) 3586.0001) 3586.0001) 3586.0001) 3586.0001)
311
Příslušenství
Součásti
Spojky přípojnic pro jednoduché spojení
Spojky přípojnic pro řadové spojení2)
Krycí profil přípojnic
Délka: 1000 mm/profil
Pro přípojnice
mm
Certifikáty Balení
Obj. č. SV
Obj. č. SV
Strana
12 x 5 – 15 x 10
3 ks
9350.075
9350.075
9350.075
9350.075
–
313
20 x 5 – 30 x 10
20 x 5 – 30 x 10
3 ks
3 ks
9320.020
9320.030
9320.020
9320.030
9320.020
9320.030
9320.020
9320.030
9320.020
9320.030
313
313
12 x 5 – 30 x 10
12/15 x 5
10 ks
4 ks
3092.000
9350.010
3092.000
9350.010
3092.000
9350.010
3092.000
9350.010
3092.000
9350.010
311
311
12/15 x 10
4 ks
9350.060
9350.060
9350.060
9350.060
9350.060
311
1)
Přípojnice v pocínovaném provedení se objednávají s koncovým trojčíslím .200. Dodací lhůta na vyžádání.
2) Spojení mezi dvěma skříněmi (TS 8).
Rittal Katalog 33/Rozvod proudu
277
RiLine60 přípojnicové systémy 800 A/1600 A (60 mm)
Technika připojení strana 280 – 282 Přístrojové adaptéry strana 283 – 289 Jisticí prvky strana 294 – 309
Materiál:
Polyamid (PA 6.6)
Chování při požáru dle
UL 94-V0
Upozornění:
Pro aplikace UL je nutno použít
spodní krycí profil.
Barva:
RAL 7035
Grafy odolnosti proti zkratu:
Naleznete na internetu.
Technické informace:
Naleznete na internetu.
Detailní výkresy:
Naleznete na internetu.
Přípojnicový systém PLS
Držáky přípojnic
PLS 1600
PLUS
Pro systém Rittal
Balení
PLS 800
3pólový/
60 mm
Počet pólů/rozteč přípojnic
S vnitřním upevněním
Držáky přípojnic s možností umístit nad nimi nástavbové prvky
Certifikáty
Obj. č. SV
4 ks
PLS 1600
3pólový/
60 mm
4pólový/
60 mm
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
–
9341.000
9341.050
–
9342.000
9342.050
9342.004
Rittal Canada
RITTAL Systems Ltd.
6485 Ordan Drive z Missisauga ON L5T 1X2
Kanada
Phone: +1 (905) 795-0777
Fax: +1 (905) 795-9548
Toll free: 1-800-399-0748
E-mail: [email protected] z www.rittal.ca
278
Rittal Katalog 33/Rozvod proudu
RiLine60 přípojnicové systémy 800 A/1600 A (60 mm)
Přípojnicový systém PLS
Držáky přípojnic
PLS 1600
PLUS
Pro systém Rittal
Balení
Počet pólů/rozteč přípojnic
Obj. č. SV
4 ks
PLS 800
3pólový/
60 mm
9341.000
9341.050
PLS 1600
3pólový/
60 mm
9342.000
9342.050
Strana
4pólový/
60 mm
9342.004
Ochrana před nebezpečným dotykem
Délka
mm
Součásti
C
B
A Koncové zakrytí
B Spodní krycí profil
E F D
C Mezikus spodního
krycího profilu
Obj. č. SV
Obj. č. SV
Strana
2 ks
2 ks
9341.070
9341.100
9341.070
9341.100
9342.070
9342.100
9342.070
9342.100
9342.074
–
–
315
700
900
2 ks
2 ks
9341.110
9341.120
9341.110
9341.120
9342.110
9342.120
9342.110
9342.120
–
–
315
315
2 ks
1 ks
9341.130
9341.170
9341.130
–
9342.130
9342.170
9342.130
–
9342.134
–
315
315
1100
2400
A
Certifikáty Balení
–
500
–
100
2 ks
9341.140
9341.140
9342.140
9342.140
–
315
D Krycí profil
700
1100
2 ks
2 ks
9340.200
9340.210
9340.200
9340.210
9340.200
9340.210
9340.200
9340.210
–
9340.214
315
315
E Opěrný kryt
–
160
5 ks
2 ks
9340.220
–
9340.220
9340.230
9340.220
–
9340.220
9340.230
9340.224
–
315
315
F Dělicí příčky
–
PLS speciální přípojnice E-Cu1)
Provedení
Průřez přípojnice
Balení
Tloušťka přípojnice
Max. dimenzovaný
proud dle
Délka
mm
DIN EN
UL 508
Pro šířku skříně
mm
Certifikáty
PLS 800
300 mm2
PLS 1600
5 mm
800 A
10 mm
1600 A
Strana
900 mm2
700 A
1400 A
Obj. č. SV
Obj. č. SV
495
695
600
800
3 ks
3 ks
3524.000
3525.000
3527.000
3528.000
312
312
895
1095
1000
1200
3 ks
3 ks
3525.010
3526.000
3528.010
3529.000
312
312
2400
variabilní
1 ks
3509.000
3516.000
312
Strana
Příslušenství
Součásti
Spojky přípojnic PLS
Obj. č. SV
Obj. č. SV
Jednoduché spojení
Certifikáty Balení
3 ks
3504.000
3514.000
313
Řadové spojení2)
3 ks
3 ks
3505.000
9320.060
3515.000
9320.070
313
313
PLS dilatační spojky3)
1)
2)
3)
Přípojnice v pocínovaném provedení se objednávají s koncovým trojčíslím .2X0. Dodací lhůta na vyžádání.
Spojení mezi dvěma skříněmi (TS 8).
K montáži jedné dilatační spojky jsou vždy zapotřebí dvě spojky přípojnic PLS (jednoduché spojení).
Rittal Malaysia
RITTAL Systems Sdn Bhd
7, Jalan TPP 1/1A Taman Industri Puchong
Batu 12 z Jalan Puchong 47100 Puchong
Solangor, Malaysia
Phone: +603-8060 6688
Fax: +603-8060 8866
E-mail: [email protected] z www.rittal.com.my
Rittal Katalog 33/Rozvod proudu
279
Technika připojení RiLine60
Přípojnicové systémy strana 276 – 279 Přístrojové adaptéry strana 283 – 289 Jisticí prvky strana 294 – 309
Materiál:
Chassis
Polyamid (PA 6.6)
Chování při požáru dle
UL 94-V0
Chassis
SV 3439.010
Termoplastický polyester
(PBT) zesílený skelnými vlákny
Chování při požáru dle
UL 94-V0
Kryt
ABS
Chování při požáru dle
UL 94-V0
Barva:
RAL 7035
Technické informace:
Naleznete na internetu.
Upozornění:
Technické údaje uvedené v
tabulce se mohou pro aplikace
UL lišit.
Detailní výkresy:
Naleznete na internetu.
SV 3439.010
Při připojení kulatých vodičů
300 mm2 s kabelovým okem je
nutné vyměnit standardně montované prizma svorky v adaptéru pro připojení za šrouby, popř.
svorníky M10.
Adaptéry pro připojení 125 A/250 A/800 A, vývod vodičů shora/zdola
Provedení
Balení
Dimenzovaný proud do
3pólový
4pólový
Strana
125 A
250 A
800 A
125 A
250 A
Dimenzované provozní napětí
Vývod vodičů shora/zdola
690 V~
n
690 V~
n
690 V~
n
690 V~
n
690 V~
n
Připojení kulatých vodičů mm2
● jemně laněné s dutinkou
● vícedrátové
● masivní
10 – 25
16 – 35
–
35 – 120
35 – 120
–
95 – 185
95 – 300
–
10 – 25
16 – 35
–
35 – 120
35 – 120
–
10 x 7,8
18,5 x 15,5
33 x 20
10 x 7,8
18,5 x 15,5
Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic
Š x V mm
Šířka mm
Výška mm
Certifikáty
Pro přípojnicové systémy s roztečí mm
Pro tloušťku přípojnic mm
Obj. č. SV
Příslušenství
Lamelové měděné přípojnice
280
1 ks
55
90
129
75
118
210
210
246
270
270
60
60
60
60
60
5/10
5/10
5/10
5/10
5/10
9342.220
9342.250
9342.280
9342.224
9342.254
n
n
n
n
n
314
Rittal Katalog 33/Rozvod proudu
Technika připojení RiLine60
Adaptéry pro připojení 63 A/125 A/250 A/800 A, vývod vodičů shora
Provedení
3pólový
3pólový
3pólový
3pólový
Dimenzovaný proud do
Dimenzované provozní napětí
Balení
63 A
690 V~
125 A
690 V~
250 A
690 V~
800 A
690 V~
Vývod vodičů shora
Připojení kulatých vodičů mm2
● jemně laněné s dutinkou
● vícedrátové
● masivní
n
n
n
n
2,5 – 10
2,5 – 10
2,5 – 10
10 – 25
16 – 35
–
35 – 120
35 – 120
–
95 – 185
95 – 300
–
–
10 x 7,8
18,5 x 15,5
33 x 20
20
215
55
210
90
210
129
246
Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic
Š x V mm
Šířka mm
Výška mm
Strana
Certifikáty
Pro přípojnicové systémy s roztečí mm
Pro tloušťku přípojnic mm
Obj. č. SV
1 ks
60
60
60
60
5/10
9342.200
5/10
9342.230
5/10
9342.260
5/10
9342.290
–
n
n
n
Příslušenství
Lamelové měděné přípojnice
314
Adaptéry pro připojení 63 A/125 A/250 A/800 A, vývod vodičů zdola
Provedení
Dimenzovaný proud do
Balení
Dimenzované provozní napětí
Vývod vodičů zdola
Připojení kulatých vodičů mm2
● jemně laněné s dutinkou
● vícedrátové
● masivní
Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic
Š x V mm
3pólový
4pólový
Strana
63 A
125 A
250 A
800 A
125 A
250 A
690 V~
690 V~
690 V~
690 V~
690 V~
690 V~
n
n
n
n
n
n
2,5 – 10
2,5 – 10
2,5 – 10
10 – 25
16 – 35
–
35 – 120
35 – 120
–
95 – 185
95 – 300
–
10 – 25
16 – 35
–
35 – 120
35 – 120
–
–
10 x 7,8
18,5 x 15,5
33 x 20
10 x 7,8
18,5 x 15,5
Šířka mm
20
55
90
129
75
118
Výška mm
215
210
210
246
270
270
Certifikáty
Pro přípojnicové systémy s roztečí mm
Pro tloušťku přípojnic mm
Obj. č. SV
1 ks
60
60
60
60
60
60
5/10
9342.210
5/10
9342.240
5/10
9342.270
5/10
9342.300
5/10
9342.244
5/10
9342.274
–
n
n
n
n
n
Příslušenství
Lamelové měděné přípojnice
Rittal Katalog 33/Rozvod proudu
314
281
Technika připojení RiLine60
Adaptéry pro připojení 600 A/800 A/1600 A, vývod vodičů shora/zdola
Provedení
Balení
3pólový
4pólový
Strana
Dimenzovaný proud do
600 A
800 A
1600 A
800 A
1600 A
Dimenzované provozní napětí
690 V~
690 V~
690 V~
690 V~
690 V~
Vývod vodičů shora/zdola
Připojení kulatých vodičů mm2
● jemně laněné s dutinkou
● vícedrátové
n
n
n
n
n
35 – 240
35 – 240
95 – 185
95 – 300
–
–
95 – 185
95 – 300
–
–
Šířka mm
24 x 21
24 x 21
180
33 x 26
33 x 21
150
65 x 27
65 x 22
255
33 x 26
33 x 21
150
65 x 27
65 x 22
255
Výška mm
Certifikáty
247
–
210
210
210
210
Pro přípojnicové systémy s roztečí mm
Pro tloušťku přípojnic mm
60
5/10
60
5/10
60
5/10
60
5/10
60
5/10
3439.010
9342.310
9342.320
9342.310
9342.320
Adaptér pro připojení (doplňková sada pro 4pólový systém)
Šířka mm
–
–
–
50
85
Výška mm
Certifikáty
–
–
–
–
–
–
270
270
Pro přípojnicové systémy s roztečí mm
Pro tloušťku přípojnic mm
–
–
–
–
–
–
60
5/10
60
5/10
–
–
–
9342.314
9342.324
n
n
n
n
n
Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic
Š x V mm
● při tloušťce přípojnic 5 mm
● při tloušťce přípojnic 10 mm
Obj. č. SV
Je třeba ještě přiobjednat
Obj. č. SV
Příslušenství
Lamelové měděné přípojnice
1 sada
1 ks
314
Rittal Norway
RITTAL AS
Postboks 258 z N-1401 Ski
Phone: +47 64 85 13 00 z Fax: +47 64 85 13 01
Besksadresse: Regnbueveien 10
N-1405 Langhus
E-mail: [email protected] z www.rittal.no
282
Rittal Katalog 33/Rozvod proudu
RiLine60 přístrojové adaptéry
Přípojnicové systémy strana 276 – 279 Technika připojení strana 280 – 282 Jisticí prvky strana 294 – 309
Materiál:
Polyamid (PA 6.6)
Chování při požáru dle
UL 94-V0
Barva:
Chassis: RAL 7035
Upozornění:
Přehled běžně dostupných
spínacích přístrojů s odpovídajícím přiřazením adaptérů,
viz strana 290 – 293.
Technické údaje uvedené
v tabulce se mohou pro aplikace UL lišit.
Provedení nosných lišt:
TS XXC s ochranou proti
posunutí
TS XXD bez ochrany proti
posunutí
TS XXD-V bez ochrany proti
posunutí, variabilně posuvné
na nosném rámečku
TS XXE s ochranou proti
posunutí, provedení v zesílené formě
Technické informace:
Naleznete na internetu.
Detailní výkresy:
Naleznete na internetu.
OM adaptéry 25 A/32 A s připojovacími vodiči (3pólový)
Provedení
Dimenzovaný proud do
Balení
25 A
25 A
25 A
32 A
32 A
32 A
32 A
32 A
690 V~
690 V~
690 V~
690 V~
690 V~
690 V~
690 V~
690 V~
Provedení
AWG 12
AWG 12
AWG 12
AWG 10
AWG 10
AWG 10
AWG 10
AWG 10
Délka mm
130
130
130
130
130
130
130
130
–
45 x 170
45 x 170
45 x 170
45 x 170
45 x 237
55 x 170
55 x 170
–
–
n
–
–
–
–
–
Dimenzované provozní napětí
Připojovací
vodiče1)
S
Nosné lišty
Nosným
rámečkem mm
PinBlock
Opěra nosného
rámečku
–
–
–
–
–
n
–
–
Počet
1
1
1
1
2
2
1
2
10
10
TS 55D
TS 55 D-V2)
Výška mm
Provedení nosných lišt
Šířka mm
Výška mm
10
10
10
10
TS 45C
TS 45C
TS 45C
TS 45C
45
208
45
208
45
208
45
208
10
10
TS 45D
TS 45D
TS 45 D-V2) TS 45 D-V2)
45
208
TS 55D
45
272
55
208
Strana
319
55
208
Certifikáty
Pro přípojnicové systémy
s roztečí mm
Pro tloušťku přípojnic mm
Obj. č. SV
1 ks
60
60
60
60
60
60
60
60
5/10
5/10
5/10
5/10
5/10
5/10
5/10
5/10
9340.310
9340.340
9340.370
9340.350
9340.380
9340.390
9340.460
9340.470
Příslušenství
OM nosiče
Přídavná lišta, nosné lišty
Spojovací kolík, nosný rámeček,
PinBlock pro nosný rámeček,
PinBlock PLUS
1)
2)
viz strana 286
viz strana 319
viz strana 320/321
AWG = American Wire Gauges (americké značení průřezu vodičů) z AWG 12 = 3,31 mm2 4 mm2 z AWG 10 = 5,26 mm2
Nosná lišta se speciálním blokováním se na demontovaném nosném rámečku upevňuje zezadu.
Rittal Katalog 33/Rozvod proudu
6 mm2
283
RiLine60 přístrojové adaptéry
OM adaptér 40 A/65 A s připojovacími vodiči (3pólový)
Provedení
Dimenzovaný proud do
Dimenzované provozní napětí
Připojovací vodiče1)
Balení
Provedení
Délka mm
Nosným
rámečkem mm
S
Nosné lišty
Opěra nosného
rámečku
Zásuvné lišty
Počet
Výška mm
40 A
690 V~
40 A
690 V~
40 A
690 V~
65 A
690 V~
65 A
690 V~
65 A
690 V~
65 A
690 V~
AWG 8
130
AWG 8
130
AWG 8
130
AWG 6
130
AWG 6
130
AWG 6
130
AWG 6
130
55 x 170
55 x 237
–
–
55 x 170
55 x 237
–
–
n
–
–
–
n
–
–
–
n
–
–
–
n
1
10
2
10
2
7,5
1
10
1
10
2
10
1
7,5
Kov
TS 55E
TS 55E
Šířka mm
55
TS 55D
TS 55D-V2)
55
75
55
55
TS 55E
TS 55D-V2)
55
Výška mm
Certifikáty
208
272
208
208
208
272
208
Pro přípojnicové systémy s roztečí mm
Pro tloušťku přípojnic mm
60
5/10
60
5/10
60
5/10
60
5/10
60
5/10
60
5/10
60
5/10
9340.720
9340.730
9340.710
9340.4103)
9340.4303)
9340.4503)
9340.7003)
Provedení nosných lišt
Obj. č. SV
Příslušenství
OM nosiče
Přídavná lišta, nosné lišty
Spojovací kolík, nosný rámeček,
PinBlock pro nosný rámeček, PinBlock PLUS
TS 55D
1 ks
Kov
Strana
319
75
viz strana 286
viz strana 319
viz strana 320/321
1)
AWG = americké značení průřezu vodičů
AWG 8 = 8,37 mm2 10 mm2
AWG 6 = 13,3 mm2 16 mm2
2) Nosná lišta se speciálním blokováním se na demontovaném nosném rámečku upevňuje zezadu.
3) Dle zkoušky oteplení provedené v souladu s IEC 60 439-1 je proudová zatížitelnost možná do 80 A.
Rittal Sweden
RITTAL Scandinavian ab
Rittalgatan 1 z SE-262 73 Ängelholm
Phone: +46 (431) 44 26 00
Fax: +46 (431) 44 26 44
E-mail: [email protected] z www.rittal.se
284
Rittal Katalog 33/Rozvod proudu
RiLine60 přístrojové adaptéry
OM adaptér 32 A se svorkou s tažnou pružinou/OM-Premium adaptér 25 A (3pólový)
Premium adaptér
Provedení
Dimenzovaný proud do
32 A
32 A
32 A
32 A
32 A
32 A
25 A
25 A
25 A
Dimenzované provozní napětí
Balení
690 V~
690 V~
690 V~
690 V~
690 V~
690 V~
690 V~
690 V~
690 V~
Připojení kulatých vodičů mm2
1,5 – 6
1,5 – 6
1,5 – 6
1,5 – 6
1,5 – 6
1,5 – 6
1,5 – 4
1,5 – 4
1,5 – 4
–
–
45 x 170
45 x 170
45 x 237
55 x 170
45 x 170
55 x 170
45 x 237
Nosným
rámečkem mm
Opěra nosného
rámečku
–
–
–
–
n
–
–
–
n
PinBlock
–
–
–
n
–
–
–
–
n
Konektorový vývod
–
–
–
–
–
–
1)
1)
2)
Počet
Výška mm
1
10
2
10
1
10
1
10
2
10
1
10
2
10
2
10
1
10
TS 45C
TS 45D
TS 45C
TS 45C
TS 45D
TS 45D-V3)
TS 55D
Šířka mm
45
45
45
45
45
55
45
55
45
Výška mm
Pro přípojnicové systémy
s roztečí mm
Pro tloušťku přípojnic mm
208
208
208
208
272
208
208
208
292
60
60
60
60
60
60
60
60
60
S
Nosné lišty
Provedení nosných lišt
5/10
5/10
5/10
5/10
5/10
5/10
5/10
5/10
5/10
9340.520
9340.530
9340.550
9340.560
9340.660
9340.910
9340.930
9340.900
AWG 14
AWG 12
15 ks
15 ks
9340.850
9340.860
9340.850
9340.860
9340.850
9340.860
9340.850
9340.860
9340.850
9340.860
9340.850
9340.860
9340.850
9340.860
9340.850
9340.860
9340.850
9340.860
321
321
AWG 10
15 ks
9340.870
9340.870
9340.870
9340.870
–
–
–
321
Přídavná lišta, nosné lišty
Spojovací kolík, nosný rámeček,
PinBlock pro nosný rámeček,
PinBlock PLUS,
ST-Combi konektor
2)
3)
319
9340.510
OM nosiče
1)
TS 45C
1 ks
Obj. č. SV
Příslušenství
Sada kabelů
TS 45D
TS 55D
TS 45D-V3) TS 55D-V3)
Strana
9340.870 9340.870
viz strana 286
viz strana 319
viz strana 320/321
Rozsah dodávky: Konektor s možností připojení 3 hlavních kontaktů (1,5 – 4 mm2).
Rozsah dodávky: Konektorový blok s možností připojení 3 hlavních kontaktů (1,5 – 4 mm2) a 8 pomocných kontaktů (0,5 – 2,5 mm2) včetně konektorů.
Nosná lišta se speciálním blokováním se na demontovaném nosném rámečku upevňuje zezadu.
Rittal Spain
RITTAL Disprel S.A.
Mas Baiona, 40
Polígono Industrial Can Roqueta
08202 Sabadell (Barcelona)
Phone: +34 937 001 300
Fax: +34 937 001 301
E-mail: [email protected] z www.rittal.es
Rittal Katalog 33/Rozvod proudu
285
RiLine60 přístrojové adaptéry
OM adaptéry 65 A se svorkou s tažnou pružinou (3pólový)
Provedení
Dimenzovaný proud do
Balení
Dimenzované provozní napětí
Připojení kulatých vodičů mm2
S
Nosné lišty
Nosným rámečkem mm
Opěra nosného rámečku
65 A
65 A
65 A
65 A
690 V~
690 V~
690 V~
690 V~
2,5 – 16
2,5 – 16
2,5 – 16
2,5 – 16
–
–
–
–
55 x 170
–
55 x 237
n
Počet
1
2
1
2
Výška mm
10
10
10
10
Strana
Šířka mm
55
TS 55E
TS 55D
55
55
TS 55E
TS 55D-V1)
55
Výška mm
208
208
208
272
Pro přípojnicové systémy s roztečí mm
60
60
60
60
5/10
5/10
5/10
5/10
1 ks
9340.6102)
9340.6202)
9340.6302)
9340.6502)
AWG 14
15 ks
9340.850
9340.850
9340.850
9340.850
321
AWG 12
AWG 10
15 ks
15 ks
9340.860
9340.870
9340.860
9340.870
9340.860
9340.870
9340.860
9340.870
321
321
AWG 8
AWG 6
6 ks
6 ks
9340.880
9340.890
9340.880
9340.890
9340.880
9340.890
9340.880
9340.890
321
321
6 ks
9340.820
9340.820
9340.820
viz strana 319
9340.820
321
Provedení nosných lišt
TS 55E
Pro tloušťku přípojnic mm
Obj. č. SV
TS 55E
319
Příslušenství
Sada kabelů
Zdvojené vodiče AWG 10
Přídavná lišta, nosné lišty
Spojovací kolík, nosný rámeček,
PinBlock pro nosný rámeček, PinBlock PLUS
viz strana 320/321
1)
Nosná lišta se speciálním blokováním se na demontovaném nosném rámečku upevňuje zezadu.
2) Podle zkoušky oteplení provedené v souladu s IEC 60 439-1 je proudová zatížitelnost možná do 80 A.
OM nosiče bez kontaktního systému (3pólový)
Provedení
Nosným rámečkem mm
45 x 170
45 x 237
55 x 237
Opěra nosného rámečku
–
n
n
PinBlock
n
–
–
Počet
Výška mm
–
–
1
10
1
10
–
TS 45D
TS 55D-V1)
Šířka mm
Výška mm
45
208
45
272
55
272
Pro přípojnicové systémy s roztečí mm
Pro tloušťku přípojnic mm
60
5/10
60
5/10
60
5/10
9340.260
9340.250
9340.270
S
Nosné lišty
Balení
Provedení nosných lišt
Certifikáty
Obj. č. SV
Příslušenství
1 ks
Přídavná lišta, nosné lišty
Spojovací kolík, nosný rámeček,
PinBlock pro nosný rámeček, PinBlock PLUS
1)
Strana
319
viz strana 319
viz strana 320/321
Nosná lišta se speciálním blokováním se na demontovaném nosném rámečku upevňuje zezadu.
286
Rittal Katalog 33/Rozvod proudu
RiLine60 přístrojové adaptéry
Přípojnicové systémy strana 276 – 279 Technika připojení strana 280 – 282 Jisticí prvky strana 294 – 309
Materiál:
Polyamid (PA 6.6)
Chování při požáru dle
UL 94-V0
Rozsah dodávky:
CB přístrojové adaptéry
125 A až 630 A
Včetně krytu svorek a drážkových vložek pro upevnění spínacích přístrojů.
Barva:
RAL 7035
Upozornění:
Technické údaje uvedené v
tabulce se mohou pro aplikace
UL lišit.
Technické informace:
Naleznete na internetu.
Detailní výkresy:
Naleznete na internetu.
CB přístrojové adaptéry 100 A/125 A/160 A (3pólový)
Provedení
Dimenzovaný proud do
Dimenzované provozní napětí
Balení
Způsob připojení
Připojení kulatých vodičů mm2
100 A
690 V~
125 A
690 V~
160 A
690 V~
Rámová svorka
10 – 35
Rámová svorka
35 – 120
Rámová svorka
35 – 120
Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic
Š x V mm
ABB
Allen Bradley
Eaton
Pro spínací přístroje
Výrobek/typ
Strana
10 x 7,8
18,5 x 15,5
18,5 x 15,5
MS 497
S2, T1, T1 UL, T2, T2 UL
S2, T1, T2
–
PKZ21)
140-CMN
NZM1, NZM1 UL, BZM B1
140-CMN
NZM1, BZM B1
–
–
FD
BC160N
FD
BC160N
GE
OEZ
Siemens
S3
NS80, NSC100,
NSE75, NSE100
3RV13 53, 3VT1
Terasaki
Univerzální použití
–
n 1)
E125, S125
–
E125, S125
–
Šířka mm
Výška mm
72
210
90
225
90
215
Certifikáty
Pro přípojnicové systémy s roztečí mm
60
60
–
60
GV3ME801)
Schneider Electric
Pro tloušťku přípojnic mm
Vývod vodičů2)
5/10
Obj. č. SV
Příslušenství
1 ks
Nosná lišta – šířka 72 mm, výška 15 mm
Drážkové vložky
5 ks
6 ks
Úhelníky pro připojení
1)
Montáž pouze s nosnou lištou SV 9320.120.
Rittal Katalog 33/Rozvod proudu
2)
NS80, NSC100
3RV13 53, 3VT1
5/10
5/10
shora
zdola
shora
zdola
shora
zdola
9342.400
9342.410
9342.540
9342.550
9342.500
9342.510
9320.120
–
–
9342.560
–
9342.560
322
322
–
n
n
322
Výstup spínače, resp. vývodní vodiče.
287
RiLine60 přístrojové adaptéry
CB přístrojové adaptéry 250 A/630 A (3pólový)
Provedení
Dimenzovaný proud do
Dimenzované provozní napětí
Balení
Způsob připojení
Připojení kulatých vodičů mm2
250 A
690 V~
630 A
690 V~
Rámová svorka
35 – 120
Šroubové připojení M10
max. 1501)
18,5 x 15,5
32 x 10
Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic
Š x V mm
ABB
Allen Bradley
S3, T3,
Eaton
GE
NZM2, NZM2 UL, BZM B2
FE
NZM3, NZM3 UL
–
NF125-SGW/HGW,
NF160-SGW/HGW
BD250N, BD250S
NF400-SEW/HEW/REW,
NF630-SEW/HEW/REW
BH630N, BH630S
NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250, GV7,
NSF150, NSF250
VL150X UL, VL150 UL, VL250 UL,
VL160X, VL160, VL250,
3RV10 63, 3RV13 63, 3RV13 64,
3VT24)
NS(X)400, NS(X)630,
NSJ400, NSJ600
Mitsubishi
Pro spínací přístroje
Výrobek/typ
T44),
OEZ
Schneider Electric
Siemens
T3 UL, T4 UL
140U-J
Strana
S5, T5, T5 UL
140U-L
VL400, VL6302),
VL400X UL, VL400 UL,
3VT3, 3V10 73, 3RV13 73, 3RV13 74
Šířka mm
L125, H125, S160, H160,
L160, E250, L250, H250
105
E400, S400, H400, L400,
E630, S630
140
Výška mm
240
324
60
5/10
60
5/10
Terasaki
Certifikáty
Pro přípojnicové systémy s roztečí mm
Pro tloušťku přípojnic mm
Vývod vodičů3)
Obj. č. SV
Příslušenství
Přídavná lišta 25 mm pro zvětšení konstrukční šířky
ze 140 mm na 190 mm
Drážkové vložky
Úhelníky pro připojení
1 ks
4 ks
(1 sada)
6 ks
shora
9342.600
zdola
9342.610
shora
9342.700
zdola
9342.710
–
9342.720
322
9342.640
n
–
n
322
322
1)
S kabelovým okem.
Je třeba ještě přiobjednat: přídavnou lištu 25 mm (SV 9342.720).
Výstup spínače, resp. vývodní vodiče.
4) Horní upevňovací profily na CB přístrojovém adaptéru musí být odstraněny.
2)
3)
Rittal South Korea
RITTAL Co., Ltd.
Seoul Head Office
3rd Floor Asaan Venture Tower B/D
315-6 Yangjae-Dong
Seocho-Gu z Seoul 137-896 z Korea
Phone: +82 (0)2-577-6525
Fax: +82 (0)2-577-6526
E-mail: [email protected] z www.rittal.co.kr
288
Rittal Katalog 33/Rozvod proudu
RiLine60 přístrojové adaptéry
CB přístrojové adaptéry 160 A/250 A (4pólový)
Provedení
Dimenzovaný proud do
160 A
250 A
Dimenzované provozní napětí
Balení
690 V~
690 V~
Způsob připojení
Připojení kulatých vodičů mm2
Rámová svorka
35 – 120
Rámová svorka
35 – 120
Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic
Š x V mm
ABB
Pro spínací přístroje
Výrobek/typ
Eaton
Schneider Electric
Strana
18,5 x 15,5
18,5 x 15,5
T1 (160 A), T2 (160 A)
T3S (250 A), T4V (315 A)
NZM1-4 (125 A), BZM E1-4 (100 A)
NSC100
NZM2-4 (250 A)
NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250
–
VL160X, VL160, VL250
Šířka mm
Siemens
120
140
Výška mm
Certifikáty
277
310
Pro přípojnicové systémy s roztečí mm
Pro tloušťku přípojnic mm
Vývod vodičů1)
60
60
5/10
5/10
shora
zdola
shora
zdola
Obj. č. SV
1 ks
9342.504
9342.514
9342.604
9342.614
Příslušenství
Drážkové vložky
6 ks
9342.560
9342.560
9342.640
9342.640
1)
322
Výstup spínače, resp. vývodní vodiče.
Rittal Austria
RITTAL Schaltschränke Gesellschaft m.b.H.
Laxenburger Straße 246a z A-1239 Wien
Phone: +43 (0) 5 99 40-0
Fax: +43 (0) 5 99 40-99 0
E-mail: [email protected] z www.rittal.at
Rittal Katalog 33/Rozvod proudu
289
RiLine60 přístrojové adaptéry
Přiřazení spínacích přístrojů – OM adaptéry s připojovacími vodiči
9340.430
9340.450
9340.460
9340.260
9340.250
9340.270
9342.860
9342.870
9340.290
9340.280
PKE 65 + DILM 65
MSC - DE ... M7 - M12
MSC - DE ... M17 - M32
90
90
MSC - DE ... M17 - M32
55
MSC - DE ... M7 - M12
PKZM4 + DILM 17-65
MSC-D + M7 - M15
PKE65
MSC-D + M17 - M32
45
45
45
45
55
45
45
45
45
55
45
45
140
55
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
OM nosiče,
45 x 208 mm
OM nosiče,
45 x 272 mm
OM nosiče,
55 x 272 mm
Spojovací kolík
90
1
OM adaptéry 25 A,
AWG 12, Šířka = 45 mm
Nosná lišta TS45D,
35 x 10 mm
Nosná lišta TS45D-V,
35 x 10 mm
Přídavná lišta,
10 x 208 mm
90
70
45
45
70
55
1
1
1
Potřebné množství v ks
1
OM adaptéry 65 A,
AWG 6, Šířka = 55 mm
OM adaptéry 65 A,
AWG 6, Šířka = 55 mm
OM adaptéry 32 A,
AWG 10, Šířka = 55 mm
PKZ0 + DS7-340
9340.390
PKE 12, PKE 32 + DS7-340
9340.380
Konstrukční šířka
Potřebné množství v ks
OM adaptéry 32 A,
AWG 10, Šířka = 45 mm
OM adaptéry 32 A,
AWG 10, Šířka = 45 mm
45
9340.370
PKE 65 + DILM 65
9340.350
Provedení
OM adaptéry 25 A,
AWG 12, Šířka = 45 mm
OM adaptéry 32 A,
AWG 10, Šířka = 45 mm
45
9340.340
54
45
Konstrukční šířka
Obj. č. SV
SoftRevers
kombinace startér
Spouštěč
PKE32
PKE12
PKZM4
PKZM01
LS
PKZM0
MS 450 + PSR30
MS 325 + PSR25
MS 116 + PSR3, PSR6, PSR9, PSR12, PSR16, PSR25
MS 450 + A40, A50
MS 132 + AF09, AF12, AF16, AF26, AF30, AF38
MS 116 + AF09, AF12, AF16
MS 450 + A40, A50
MS 132 + AF09, AF12, AF16, AF26, AF30, AF38
MS 116 + AF09, AF12, AF16
MS 495/496/497
MS 450/451
MS 325
LS
MS 116/132
Eaton
Revers
Spouštěč
Softstartér
kombinace
110
ABB
55
Pro výrobek/typ
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
3
3
3
3
3
3
Rittal Czech Republic
RITTAL Czech, s.r.o.
Ke Zdibsku 182 z 250 66 Zdiby u Prahy
Phone: +420 234 099 000
Fax: +420 234 099 099
E-mail: [email protected] z www.rittal.cz
290
Rittal Katalog 33/Rozvod proudu
RiLine60 přístrojové adaptéry
Přiřazení spínacích přístrojů – OM adaptéry s připojovacími vodiči
Siemens
OM adaptéry 65 A,
AWG 6, Šířka = 55 mm
OM adaptéry 65 A,
9340.450
AWG 6, Šířka = 55 mm
OM nosiče
9340.720
45 x 272 mm
OM nosiče
9340.260
45 x 208 mm
1
1
1
GV2 P + LC2D (AC)
GV2 ME + LC2D/LC2K (AC)
GV2 DM + LC2D/LC2K
GV2 DP + LC2D/LC2K
GV2 DP + LC2D/LC2K
GV2 ME + ATS
90
90
90
90
45
LUB 32
90
LUB 12
GV3 + LC1D65
GV2 - DP + LC1D/LC1K
GV2 - DM102 + LC1D/LC1K
GV2 ME + LC1D
GV2 P + LC1D
GV3 DO 65A
1
1
1
45
45
55
45
45
45
55
45
55
45
90
90
Potřebné množství v ks
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
OM nosiče
55 x 272 mm
Přídavná lišta
9340.290
10 x 208 mm
1
1
1
9340.270
9340.280 Spojovací kolík
120
100
90
45
45
45
55
45
Potřebné množství v ks
1
1
Konstrukční šířka
1
OM adaptéry 25 A,
9340.370
AWG 12, Šířka = 45 mm
OM adaptéry 25 A,
9340.390
AWG 12, Šířka = 45 mm
9340.430
45
45
1
45
1
55
45
Obj. č. SV Provedení
OM adaptéry 25 A,
9340.340
AWG 12, Šířka = 45 mm
OM adaptéry 32 A,
9340.350
AWG 10, Šířka = 45 mm
45
Konstrukční šířka
Softstartér
Revers
kombinace
Spouštěč
GV2 - RT, LE10, L10
GV2 - P
GV2 - ME (šroubové připojení a připojení tažnou pružinou)
LS
3RA22 20... (S0) šroubové připojení
3RA22 10... (S00) šroubové připojení
3RV10 31.. + 3RT103... (S2 + S2)
3RA12 10... (S00 + S00)
3RA21 20... (S0) šroubové připojení
3RA21 20... (S00/S0) šroubové připojení
3RA21 10... (S00) šroubové připojení
3RA11 30... (S2)
3RA11 20... (S0)
3RA11 10... (S00)
3RV20 21... (S0) šroubové připojení do 40 A
3RA11 20... (S0 + S0)
Revers
kombinace
Spouštěč
3RV20 11... (S00) šroubové připojení
3RV10 31... (S2)
3RV10 21... (S0)
3RV10 11... (S00)
LS
Schneider Electric
45
Pro výrobek/typ
3
1
1
3
3
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
3
3
PinBlock,
9342.800
Šířka = 45 mm
1
1
1
1
9342.820 PinBlock PLUS
1
1
1
1
Rittal Switzerland
RITTAL AG
Ringstrasse 1 z CH-5432 Neuenhof
Phone: +41 (0) 56 416 06 00
Fax: +41 (0) 56 416 06 66
E-mail: [email protected] z www.rittal.ch
Rittal Katalog 33/Rozvod proudu
291
RiLine60 přístrojové adaptéry
Přiřazení spínacích přístrojů – OM adaptéry se svorkou s tažnou pružinou
9340.530
9340.550
9340.560
9340.660
9340.630
9340.650
9340.250
9340.260
9340.270
9340.290
OM adaptéry 32 A,
1,5 – 6 mm, Šířka = 45 mm
OM adaptéry 32 A,
1,5 – 6 mm, Šířka = 45 mm
9340.870
Sada kabelů
AWG 6
Nosná lišta TS45D,
35 x 10 mm
Nosná lišta TS55D,
35 x 10 mm
1
1
MSC - DE ... M7 - M12
MSC - DE ... M17 - M32
PKE 65 + DILM 65
PKE 12 + DS7-340
PKE 32 + DS7-340
PKZ0 + DS7-340
90
110
45
45
45
PKE 65 + DILM 65
MSC - DE ... M17 - M32
MSC - DE ... M7 - M12
PKZM4 + DILM 17-65
MSC-D + M17 - M32
MSC-D + M7 - M15
PKE65
55
45
45
1
1
1
45
45
55
45
45
55
45
45
55
45
45
140
90
90
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
OM nosiče
55 x 272 mm
Přídavná lišta
10 x 208 mm
Sada kabelů
AWG 10
70
45
45
70
1
OM adaptéry 65 A,
2,5 – 16 mm, Šířka = 55 mm
OM nosiče
45 x 272 mm
OM nosič
45 x 208 mm
9340.860
Potřebné množství v ks
1
OM adaptéry 32 A,
1,5 – 6 mm, Šířka = 55 mm
OM adaptéry 65 A,
2,5 – 16 mm, Šířka = 55 mm
Sada kabelů
AWG 12
9342.930
1
Softstartér
Konstrukční šířka
Potřebné množství v ks
OM adaptéry 32 A,
1,5 – 6 mm, Šířka = 45 mm
Spojovací kolík
9342.860
55
Provedení
9340.280
9340.890
54
45
Konstrukční šířka
Obj. č. SV
Revers
kombinace
Spouštěč
PKE32
PKE12
PKZM4
PKZM01
LS
PKZM0
MS 450 + PSR30
MS 325 + PSR25
Softstartér
MS 116 + PSR3, PSR6, PSR9, PSR12, PSR16, PSR25
MS 450 + A40, A50
MS 132 + AF09, AF12, AF16, AF26, AF30, AF38
MS 116 + AF09, AF12, AF16
MS 450 + A40, A50
MS 132 + AF09, AF12, AF16, AF26, AF30, AF38
MS 116 + AF09, AF12, AF16
MS 495/496/497
MS 450/451
MS 325
LS
MS 116/132
Eaton
Revers
Spouštěč
kombinace
90
ABB
55
Pro výrobek/typ
1
1
1
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
Rittal Hungary
RITTAL Kereskedelmi Kft.
1044 Budapest, Ipari Park u. 1.
Phone: +36 (1) 399 8000
Fax: +36 (1) 399 8009
E-mail: [email protected] z www.rittal.hu
292
Rittal Katalog 33/Rozvod proudu
RiLine60 přístrojové adaptéry
Přiřazení spínacích přístrojů – OM adaptéry se svorkou s tažnou pružinou
Siemens
9342.820 PinBlock PLUS
GV2 DM + LC2D/LC2K
GV2 DP + LC2D/LC2K
GV2 ME + ATS
45
LUB 32
LUB 12
GV3 + LC1D65
GV2 - DP + LC1D/LC1K
GV2 - DM102 + LC1D/LC1K
GV2 P + LC1D
GV2 ME + LC1D
45
45
55
45
45
45
55
45
55
45
90
90
120
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9340.280 Spojovací kolík
Sada kabelů
9340.880
AWG 8
Sada kabelů
9340.890
AWG 6
1
1
Přídavná lišta
9340.290
10 x 208 mm
Sada kabelů
AWG 10
90
1
1
1
OM nosiče
9340.260
45 x 208 mm
OM nosiče
9340.270
55 x 272 mm
9340.870
GV2 ME + LC2D/LC2K (AC)
1
90
1
GV2 P + LC2D (AC)
1
90
1
90
1
1
Potřebné množství v ks
1
OM adaptéry 65 A,
2,5 – 16 mm, Šířka = 55 mm
Sada kabelů
9340.860
AWG 12
100
90
45
45
45
55
45
1
45
1
Softstartér
Konstrukční šířka
Potřebné množství v ks
OM adaptéry 32 A,
9340.560
1,5 – 6 mm, Šířka = 45 mm
OM adaptéry 65 A,
9340.630
2,5 – 16 mm, Šířka = 55 mm
9340.650
45
1
45
45
1
55
45
Konstrukční šířka
Obj. č. SV Provedení
OM adaptéry 32 A,
9340.530
1,5 – 6 mm, Šířka = 45 mm
OM adaptéry 32 A,
9340.550
1,5 – 6 mm, Šířka = 45 mm
Revers
kombinace
Spouštěč
GV3 DO 65A
GV2 - RT, LE10, L10
GV2 - P
GV2 - ME (šroubové připojení a připojení tažnou pružinou)
LS
3RA22 20... (S0) šroubové připojení
3RA22 10... (S00) šroubové připojení
3RV10 31.. + 3RT103... (S2 + S2)
3RA12 10... (S00 + S00)
3RA21 20... (S0) šroubové připojení
3RA21 20... (S00/S0) šroubové připojení
3RA21 10... (S00) šroubové připojení
3RA11 30... (S2)
3RA11 20... (S0)
3RA11 10... (S00)
3RV20 21... (S0) šroubové připojení do 40 A
3RA11 20... (S0 + S0)
Revers
kombinace
Spouštěč
3RV20 11... (S00) šroubové připojení
3RV10 31... (S2)
3RV10 21... (S0)
3RV10 11... (S00)
LS
Schneider Electric
45
Pro výrobek/typ
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
Rittal Japan
RITTAL K.K.
Sales HQ.
Shin-Yokohama AK Bldg 2F
3-23-3, Shin-Yokohama, Kohoku-ku
Kanagawa 222-0033
Phone: 0120-998-631 / +81 (45) 478-6801
Fax: 0120-998-632 / +81 (45) 478-6880
E-mail: [email protected] z www.rittal.co.jp
Rittal Katalog 33/Rozvod proudu
293
RiLine60 jisticí prvky
Přípojnicové systémy strana 276 – 279 Technika připojení strana 280 – 282 Přístrojové adaptéry strana 283 – 289
Materiál:
Držák pojistek s jezdcovým
upevněním
Termoplastický polyester
(PBT) zesílený skelnými vlákny
Chování při požáru dle
UL 94-V0
Ochrana před nebezpečným
dotykem
Polyamid (PA 6.6)
Chování při požáru dle
UL 94-V0
Barva:
RAL 7035
Technické informace:
Naleznete na internetu.
Upozornění:
Pro použití pojistkových vložek
dle DIN EN 60 269-3
(DIN VDE 0636-301).
Detailní výkresy:
Naleznete na internetu.
Držáky pojistek s jezdcovým upevněním (3pólové)
Provedení
Balení
Upevnění stahovacími šrouby
Montáž nasazením a zaklapnutím
D 02-E 18
D II-E 27
D III-E 33
D 02-E 18 D 02-E 18
D II-E 27
D II-E 27
D III-E 33
D III-E 33
(dutinková (šroubová
(šroubová (dutinková (dutinková
(vymezovací (vymezovací (vymezovací (vymezovací
vymezovací vymezovací vymezovací vymezovací vymezovací
kroužek)
kroužek)
kroužek)
kroužek)
vložka)
vložka)
vložka)
vložka)
vložka)
Pojistkové vložky
Šířka mm
Dimenzovaný proud
Dimenzované provozní napětí
Svorka pro kulaté vodiče1) mm2
27
63 A
42
25 A
57
63 A
36
63 A
36
63 A
42
25 A
42
25 A
57
63 A
57
63 A
400 V~
1,5 – 16
500 V~
1,5 – 16
690 V~
1,5 – 16
400 V~
1,5 – 16
400 V~
1,5 – 16
500 V~
1,5 – 16
500 V~
1,5 – 16
690 V~
1,5 – 16
690 V~
1,5 – 16
60
Pro přípojnicové systémy
s roztečí mm
60
60
60
60
60
60
60
60
Pro tloušťku přípojnic mm
5/10
5/10
5/10
5
10
5
10
5
10
3418.000
3427.000
3433.000
3422.000
3423.000
3520.000
3521.000
3530.000
3531.000
Obj. č. SV
10 ks
Ochrana před nebezpečným dotykem
Provedení
Kryt na ochranu před
nebezpečným dotykem
Balení
10 ks
3419.000
3428.000
3434.000
3424.000
3424.000
3428.000
3428.000
3434.000
3434.000
Kryt prázdného pole
10 ks
3421.000
3430.000
3436.000
–
–
3430.000
3430.000
3436.000
3436.000
Horní a spodní deska
pro systém se spodním krycím
profilem
10 ks
3420.010
3429.010
3435.010
3425.010
3425.010
3429.010
3429.010
3435.010
3435.010
10 ks
3420.000
3429.000
3435.000
3425.000
3425.000
3429.000
3429.000
3435.000
3435.000
10 ks
3093.000
3093.000
3093.000
3093.000
3093.000
3093.000
3093.000
3093.000
3093.000
100 ks
9320.080
9320.080
9320.080
9320.080
9320.080
9320.080
9320.080
9320.080
9320.080
Horní a spodní deska
pro systém bez spodního krycího
profilu
Boční kryt
Označovací štítky
1)
Obj. č. SV
Obj. č. SV
Při použití jemně nebo velmi jemně laněných vodičů je nutné použít lisovací dutinky.
294
Rittal Katalog 33/Rozvod proudu
RiLine60 jisticí prvky
Přípojnicové systémy strana 276 – 279 Technika připojení strana 280 – 282 Přístrojové adaptéry strana 283 – 289
Materiál:
Polyamid (PA 6)
Chování při požáru dle
UL 94-V0
Barva:
Chassis: RAL 7035
Patice pojistky: RAL 7001
Podklad pro zkoušku:
IEC/DIN EN 60 947-3
Rozsah dodávky:
Včetně redukčních přidržovacích
vložek pro pojistky D 01
a 10 x 38 mm.
Upozornění:
Pro použití pojistkových
vložek dle DIN EN 60 269-3
(DIN VDE 0636-301).
S integrovanou vizuální kontrolou stavu pojistek pomocí
optické signalizace a indikace
provozního stavu.
Technické informace:
Naleznete na internetu.
Detailní výkresy:
Naleznete na internetu.
Držák pojistek s jezdcovým upevněním D-Switch (3pólový)
Provedení
Balení
Montáž nasazením a zaklapnutím
D 011)
D 022)
10 x 38 mm1)
Pojistkové vložky
Dimenzovaný provozní proud
Dimenzované provozní napětí
63 A
400 V~
Svorka pro kulaté vodiče3) mm2
Min. napětí signalizační kontrolky
1,5 – 25
100 – 400 V~
Šířka mm
Výška mm
27
226
Pro přípojnicové systémy s roztečí mm
Pro tloušťku přípojnic mm
60
5/10
Obj. č. SV
3 ks
Při použití pojistek D 01 a 10 x 38 mm jsou zapotřebí redukční přidržovací vložky.
Pojistky D 01 lze volitelně použít s dutinkovou vymezovací vložkou pro patici D 02.
2) S dutinkovými vymezovacími vložkami Neozed pro D 02.
3) Při použití jemně nebo velmi jemně laněných vodičů je nutné použít lisovací dutinky.
9340.950
1)
Rittal USA
RITTAL Corporation
1 Rittal Place z Urbana, OH 43078, USA
Phone: +1 (937) 399-0500
Fax: +1 (937) 390-5599
Toll-free: 1-800-477-4000
E-mail: [email protected]
www.rittal-corp.com
Rittal Katalog 33/Rozvod proudu
295
Jisticí prvky RiLine NH
Přípojnicové systémy strana 276 – 279 Technika připojení strana 280 – 282 Přístrojové adaptéry strana 283 – 289
Materiál:
Pojistkové odpínače výkonové
zátěže NH
Polyamid zesílený skelnými
vlákny
Chování při požáru dle
UL 94-V0
Kontaktové dráhy:
postříbřená tvrdá měď
Adaptéry na přípojnice
Termoplastický polyester
(PBT) zesílený skelnými vlákny
Chování při požáru dle
UL 94-V0
Barva:
Pojistkové odpínače výkonové
zátěže NH
Chassis: RAL 9011
Kryt: RAL 7035
Adaptéry na přípojnice
RAL 7035
Podklad pro zkoušku:
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2
(pojistkové vložky)
Technické informace:
Naleznete na internetu.
Detailní výkresy:
Naleznete na internetu.
Pojistkové odpínače výkonové zátěže NH velikost 000 (3pólové)
Dimenzovaný provozní proud
Balení
100 A
Dimenzované provozní napětí
Vývod vodičů
Způsob připojení
shora/zdola
Svorka
Připojení kulatých vodičů mm2
1,5 – 50
Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic Š x V mm
10 x 10
Šířka mm
89
Výška mm
141,5
Pro druh konstrukce
Obj. č. SV
Strana
690 V~
1 ks
Komponenty k montáži na montážní desku
3431.000
Je třeba ještě přiobjednat
Adaptér na přípojnice
pro montáž SV 3431.000 na přípojnicové systémy
Připojovací kabely mm2
Šířka mm
35
90
Výška mm
230
Pro přípojnicové systémy s roztečí mm
60
Pro tloušťku přípojnic mm
Obj. č. SV
1 ks
Příslušenství
Mikrospínač
5 ks
296
5
9320.040
10
9320.050
3071.000
324
Rittal Katalog 33/Rozvod proudu
Jisticí prvky RiLine NH
Přípojnicové systémy strana 276 – 279 Technika připojení strana 280 – 282 Přístrojové adaptéry strana 283 – 289
Materiál:
Polyamid zesílený skelnými
vlákny
Chování při požáru dle
UL 94-V0
Kontaktové dráhy:
postříbřená tvrdá měď
Podklad pro zkoušku:
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2
(pojistkové vložky)
Technické informace:
Naleznete na internetu.
Detailní výkresy:
Naleznete na internetu.
Barva:
Chassis: RAL 7035
Kryt: RAL 7001
Posuvné pojistkové odpínače výkonové zátěže NH velikost 000 (3pólové)
Dimenzovaný provozní proud
Dimenzované provozní napětí
Balení
Vývod vodičů
100 A
690 V~
shora
zdola
Rámová svorka
Rámová svorka
2,5 – 50
53
2,5 – 50
53
213
60
213
60
1 ks
5/10
3431.020
5/10
3431.030
5 ks
3071.000
3071.000
Způsob připojení
Připojení kulatých vodičů mm2
Šířka mm
Výška mm
Pro přípojnicové systémy s roztečí mm
Pro tloušťku přípojnic mm
Obj. č. SV
100 A
690 V~
Strana
Příslušenství
Mikrospínač
324
Rittal Australia
RITTAL Pty. Ltd.
130 – 140 Parraweena Road
Miranda NSW 2228
Phone: +61 (2) 9525 2766
Fax: +61 (2) 9525 2888
E-mail: [email protected] z www.rittal.com.au
Rittal Katalog 33/Rozvod proudu
297
Jisticí prvky RiLine NH
Přípojnicové systémy strana 276 – 279 Technika připojení strana 280 – 282 Přístrojové adaptéry strana 283 – 289
Materiál:
Polyamid (PA 6)
Chování při požáru dle
UL 94-V0
Kontaktové dráhy:
elektrolytická měď,
postříbřená
Upozornění:
Technické údaje uvedené v
tabulce se mohou pro aplikace
RU lišit.
Použití dle RU pouze ve spojení
se „Special Purpose Fuses“.
Podklad pro zkoušku:
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2
(pojistkové vložky)
Technické informace:
Naleznete na internetu.
Detailní výkresy:
Naleznete na internetu.
Barva:
Chassis: RAL 7035
Kryt: RAL 7035/7001
Pojistkové odpínače výkonové zátěže NH velikost 00 (3pólové)
Provedení
Balení
Dimenzovaný provozní proud
Dimenzované provozní napětí
Vývod vodičů
Způsob připojení
Posuvné pojistkové odpínače
výkonové zátěže NH
pro přípojnicové systémy
Pojistkový odpínač výkonové
zátěže NH k montáži
na montážní desku
160 A
690 V~
160 A
690 V~
160 A
690 V~
160 A
690 V~
shora/zdola
Rámová svorka
shora/zdola
Šroub M8
shora/zdola
Rámová svorka
shora/zdola
Šroub M8
Připojení kulatých vodičů mm2
4 – 95
do 95
4 – 95
do 95
Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic Š x V mm
Šířka mm
13 x 13
106
20 x 5
106
13 x 13
106
20 x 5
106
194
194
194
194
–
Výška mm
Certifikáty
Pro přípojnicové systémy s roztečí mm
Strana
60
60
–
5/10
5/10
–
–
1 ks
9343.000
9343.010
9344.000
9344.010
Mikrospínač
5 ks
3071.000
3071.000
3071.000
3071.000
324
Prodloužení zakrytí připojovacích míst
2 ks
9344.520
9344.520
9344.520
9344.520
323
Prizmová svorka
Lamelové měděné přípojnice
3 ks
–
n
9344.600
n
–
n
9344.600
n
323
314
Pro tloušťku přípojnic mm
Obj. č. SV
Příslušenství
298
Rittal Katalog 33/Rozvod proudu
Jisticí prvky RiLine NH
Pojistkové odpínače výkonové zátěže NH velikost 00 (3pólové),
s elektronickou indikací stavu pojistek (ESÜ)
Provedení
Balení
Posuvné pojistkové odpínače
výkonové zátěže NH
pro přípojnicové systémy
Pojistkový odpínač výkonové
zátěže NH k montáži
na montážní desku
Strana
Dimenzovaný provozní proud
160 A
160 A
160 A
160 A
Dimenzované provozní napětí
Vývod vodičů
400 – 690 V~
shora/zdola
400 – 690 V~
shora/zdola
400 – 690 V~
shora/zdola
400 – 690 V~
shora/zdola
Způsob připojení
Připojení kulatých vodičů mm2
Rámová svorka
4 – 95
Šroub M8
do 95
Rámová svorka
4 – 95
Šroub M8
do 95
13 x 13
106
20 x 5
106
13 x 13
106
20 x 5
106
194
60
194
60
194
–
194
–
1 ks
5/10
9343.020
5/10
9343.030
–
9344.020
–
9344.030
Mikrospínač
5 ks
3071.000
3071.000
3071.000
3071.000
324
Prodloužení zakrytí připojovacích míst
2 ks
9344.520
9344.520
9344.520
9344.520
323
Prizmová svorka
3 ks
–
9344.600
–
9344.600
323
n
n
n
n
314
Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic Š x V mm
Šířka mm
Výška mm
Pro přípojnicové systémy s roztečí mm
Pro tloušťku přípojnic mm
Obj. č. SV
Příslušenství
Lamelové měděné přípojnice
Pojistkové odpínače výkonové zátěže NH velikost 00 (3pólové),
s elektromechanickou indikací stavu pojistek (MSÜ)
Provedení
Balení
Posuvné pojistkové odpínače
výkonové zátěže NH
pro přípojnicové systémy
Pojistkový odpínač výkonové
zátěže NH k montáži
na montážní desku
Strana
Dimenzovaný provozní proud
160 A
160 A
160 A
160 A
Dimenzované provozní napětí
Vývod vodičů
690 V~
shora/zdola
690 V~
shora/zdola
690 V~
shora/zdola
690 V~
shora/zdola
Způsob připojení
Připojení kulatých vodičů mm2
Rámová svorka
4 – 95
Šroub M8
do 95
Rámová svorka
4 – 95
Šroub M8
do 95
13 x 13
106
20 x 5
106
13 x 13
106
20 x 5
106
194
60
194
60
194
–
194
–
1 ks
5/10
9343.040
5/10
9343.050
–
9344.040
–
9344.050
Příslušenství
Mikrospínač
5 ks
3071.000
3071.000
3071.000
3071.000
324
Prodloužení zakrytí připojovacích míst
Prizmová svorka
2 ks
3 ks
9344.520
–
9344.520
9344.600
9344.520
–
9344.520
9344.600
323
323
n
n
n
n
314
Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic Š x V mm
Šířka mm
Výška mm
Pro přípojnicové systémy s roztečí mm
Pro tloušťku přípojnic mm
Obj. č. SV
Lamelové měděné přípojnice
Rittal Belgium
RITTAL nv/sa
Industrieterrein E17/3206 z Stokkelaar 8
B-9160 Lokeren
Phone: +32 (0) 9 353 9111
Fax: +32 (0) 9 355 6862
E-mail: [email protected] z www.rittal.be
Rittal Katalog 33/Rozvod proudu
299
Jisticí prvky RiLine NH
Pojistkové odpínače výkonové zátěže NH velikost 1 (3pólové)
Provedení
Balení
Posuvné pojistkové odpínače
výkonové zátěže NH
pro přípojnicové systémy
Pojistkový odpínač výkonové
zátěže NH k montáži
na montážní desku
Strana
Dimenzovaný provozní proud
250 A
250 A
250 A
250 A
Dimenzované provozní napětí
Vývod vodičů
690 V~
shora/zdola
690 V~
shora/zdola
690 V~
shora/zdola
690 V~
shora/zdola
Způsob připojení
Připojení kulatých vodičů mm2
Rámová svorka
35 – 1501)
Šroub M10
do 150
Rámová svorka
35 – 1501)
Šroub M10
do 150
20 x 3 – 14
184
32 x 10
184
20 x 3 – 14
184
32 x 10
184
Výška mm
Certifikáty
298
298
298
298
Pro přípojnicové systémy s roztečí mm
Pro tloušťku přípojnic mm
60
5/10
60
5/10
–
–
–
–
1 ks
9343.100
9343.110
9344.100
9344.110
1 ks
–
–
–
9344.810
324
Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic Š x V mm
Šířka mm
Obj. č. SV
Je třeba ještě přiobjednat
Adaptér na přípojnice
k montáži pojistkových odpínačů NH na přípojnicové systémy
s roztečí 100 mm
Příslušenství
Mikrospínač
2 ks
9344.510
9344.510
9344.510
9344.510
324
Prodloužení zakrytí připojovacích míst
Rámová svorka
2 ks
3 ks
9344.530
–
9344.530
9344.610
9344.530
–
9344.530
9344.610
323
323
Zhášecí komora
Lamelové měděné přípojnice
3 ks
9344.680
n
9344.680
n
9344.680
n
9344.680
n
323
314
1)
Připojení sektorových vodičů 50 – 150 mm2.
Pojistkové odpínače výkonové zátěže NH velikost 1 (3pólové),
s elektronickou indikací stavu pojistek (ESÜ)
Provedení
Balení
Dimenzovaný provozní proud
Dimenzované provozní napětí
Vývod vodičů
Posuvné pojistkové odpínače
výkonové zátěže NH
pro přípojnicové systémy
Pojistkový odpínač výkonové
zátěže NH k montáži
na montážní desku
250 A
400 – 690 V~
250 A
400 – 690 V~
250 A
400 – 690 V~
Strana
shora/zdola
shora/zdola
shora/zdola
Rámová svorka
Šroub M10
Šroub M10
35 – 1501)
20 x 3 – 14
do 150
32 x 10
do 150
32 x 10
Šířka mm
Výška mm
184
298
184
298
184
298
Pro přípojnicové systémy s roztečí mm
Pro tloušťku přípojnic mm
60
5/10
60
5/10
–
–
1 ks
9343.120
9343.130
9344.130
1 ks
–
–
9344.810
324
Způsob připojení
Připojení kulatých vodičů mm2
Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic Š x V mm
Obj. č. SV
Je třeba ještě přiobjednat
Adaptér na přípojnice
k montáži pojistkových odpínačů NH na přípojnicové systémy
s roztečí 100 mm
Příslušenství
Mikrospínač
2 ks
9344.510
9344.510
9344.510
324
Prodloužení zakrytí připojovacích míst
2 ks
9344.530
9344.530
9344.530
323
Rámová svorka
Zhášecí komora
3 ks
3 ks
–
9344.680
9344.610
9344.680
9344.610
9344.680
323
323
n
n
n
314
Lamelové měděné přípojnice
1)
Připojení sektorových vodičů 50 – 150 mm2.
300
Rittal Katalog 33/Rozvod proudu
Jisticí prvky RiLine NH
Pojistkové odpínače výkonové zátěže NH velikost 1 (3pólové),
s elektromechanickou indikací stavu pojistek (MSÜ)
Provedení
Balení
Posuvné pojistkové odpínače
výkonové zátěže NH
pro přípojnicové systémy
Pojistkový odpínač výkonové
zátěže NH k montáži
na montážní desku
Strana
Dimenzovaný provozní proud
250 A
250 A
250 A
Dimenzované provozní napětí
Vývod vodičů
690 V~
shora/zdola
690 V~
shora/zdola
690 V~
shora/zdola
Způsob připojení
Připojení kulatých vodičů mm2
Rámová svorka
35 – 1501)
Šroub M10
do 150
Šroub M10
do 150
20 x 3 – 14
184
32 x 10
184
32 x 10
184
298
60
298
60
298
–
1 ks
5/10
9343.140
5/10
9343.150
–
9344.150
1 ks
–
–
9344.810
324
Mikrospínač
Prodloužení zakrytí připojovacích míst
2 ks
2 ks
9344.510
9344.530
9344.510
9344.530
9344.510
9344.530
324
323
Rámová svorka
Zhášecí komora
3 ks
3 ks
–
9344.680
9344.610
9344.680
9344.610
9344.680
323
323
n
n
n
314
Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic Š x V mm
Šířka mm
Výška mm
Pro přípojnicové systémy s roztečí mm
Pro tloušťku přípojnic mm
Obj. č. SV
Je třeba ještě přiobjednat
Adaptér na přípojnice
k montáži pojistkových odpínačů NH na přípojnicové systémy
s roztečí 100 mm
Příslušenství
Lamelové měděné přípojnice
1)
Připojení sektorových vodičů 50 – 150 mm2.
Rittal Brazil
RITTAL Sistemas Eletromecânicos Ltda.
Av. Cândido Portinari, 1174
VI Jaguara 05114-001 z So Paulo-SP
Phone: +55 (11) 3622 2377
Fax: +55 (11) 3622 2399
E-mail: [email protected] z www.rittal.com.br
Rittal Katalog 33/Rozvod proudu
301
Jisticí prvky RiLine NH
Pojistkové odpínače výkonové zátěže NH velikost 2 (3pólové)
Provedení
Balení
Posuvné pojistkové odpínače
výkonové zátěže NH
pro přípojnicové systémy
Pojistkový odpínač výkonové
zátěže NH k montáži
na montážní desku
Strana
Dimenzovaný provozní proud
400 A
400 A
400 A
400 A
Dimenzované provozní napětí
Vývod vodičů
690 V~
shora/zdola
690 V~
shora/zdola
690 V~
shora/zdola
690 V~
shora/zdola
Způsob připojení
Připojení kulatých vodičů mm2
Rámová svorka
95 – 3001)
Šroub M10
do 240
Rámová svorka
95 – 3001)
Šroub M10
do 240
32 x 10 – 20
210
50 x 10
210
32 x 10 – 20
210
50 x 10
210
Výška mm
Certifikáty
298
298
298
298
Pro přípojnicové systémy s roztečí mm
Pro tloušťku přípojnic mm
60
5/10
60
5/10
–
–
–
–
1 ks
9343.200
9343.210
9344.200
9344.210
1 ks
–
–
–
9344.820
324
Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic Š x V mm
Šířka mm
Obj. č. SV
Je třeba ještě přiobjednat
Adaptér na přípojnice
k montáži pojistkových odpínačů NH na přípojnicové systémy
s roztečí 100 mm
Příslušenství
Mikrospínač
2 ks
9344.510
9344.510
9344.510
9344.510
324
Prodloužení zakrytí připojovacích míst
Rámová svorka
2 ks
3 ks
9344.540
–
9344.540
9344.620
9344.540
–
9344.540
9344.620
323
323
Zhášecí komora
Lamelové měděné přípojnice
3 ks
9344.680
n
9344.680
n
9344.680
n
9344.680
n
323
314
1)
Připojení sektorových vodičů 120 – 300 mm2.
Pojistkové odpínače výkonové zátěže NH velikost 2 (3pólové),
s elektronickou indikací stavu pojistek (ESÜ)
Provedení
Balení
Dimenzovaný provozní proud
Dimenzované provozní napětí
Vývod vodičů
Posuvné pojistkové odpínače
výkonové zátěže NH
pro přípojnicové systémy
Pojistkový odpínač výkonové
zátěže NH k montáži
na montážní desku
400 A
400 – 690 V~
400 A
400 – 690 V~
400 A
400 – 690 V~
Strana
shora/zdola
shora/zdola
shora/zdola
Rámová svorka
Šroub M10
Šroub M10
95 – 3001)
32 x 10 – 20
do 240
50 x 10
do 240
50 x 10
Šířka mm
Výška mm
210
298
210
298
210
298
Pro přípojnicové systémy s roztečí mm
Pro tloušťku přípojnic mm
60
5/10
60
5/10
–
–
1 ks
9343.220
9343.230
9344.230
1 ks
–
–
9344.820
324
Způsob připojení
Připojení kulatých vodičů mm2
Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic Š x V mm
Obj. č. SV
Je třeba ještě přiobjednat
Adaptér na přípojnice
k montáži pojistkových odpínačů NH na přípojnicové systémy
s roztečí 100 mm
Příslušenství
Mikrospínač
2 ks
9344.510
9344.510
9344.510
324
Prodloužení zakrytí připojovacích míst
2 ks
9344.540
9344.540
9344.540
323
Rámová svorka
Zhášecí komora
3 ks
3 ks
–
9344.680
9344.620
9344.680
9344.620
9344.680
323
323
n
n
n
314
Lamelové měděné přípojnice
1)
Připojení sektorových vodičů 120 – 300 mm2.
302
Rittal Katalog 33/Rozvod proudu
Jisticí prvky RiLine NH
Pojistkové odpínače výkonové zátěže NH velikost 2 (3pólové),
s elektromechanickou indikací stavu pojistek (MSÜ)
Provedení
Balení
Posuvné pojistkové odpínače
výkonové zátěže NH
pro přípojnicové systémy
Pojistkový odpínač výkonové
zátěže NH k montáži
na montážní desku
Strana
Dimenzovaný provozní proud
400 A
400 A
400 A
Dimenzované provozní napětí
Vývod vodičů
690 V~
shora/zdola
690 V~
shora/zdola
690 V~
shora/zdola
Způsob připojení
Připojení kulatých vodičů mm2
Rámová svorka
95 – 3001)
Šroub M10
do 240
Šroub M10
do 240
32 x 10 – 20
210
50 x 10
210
50 x 10
210
298
60
298
60
298
–
1 ks
5/10
9343.240
5/10
9343.250
–
9344.250
1 ks
–
–
9344.820
324
Mikrospínač
Prodloužení zakrytí připojovacích míst
2 ks
2 ks
9344.510
9344.540
9344.510
9344.540
9344.510
9344.540
324
323
Rámová svorka
Zhášecí komora
3 ks
3 ks
–
9344.680
9344.620
9344.680
9344.620
9344.680
323
323
n
n
n
314
Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic Š x V mm
Šířka mm
Výška mm
Pro přípojnicové systémy s roztečí mm
Pro tloušťku přípojnic mm
Obj. č. SV
Je třeba ještě přiobjednat
Adaptér na přípojnice
k montáži pojistkových odpínačů NH na přípojnicové systémy
s roztečí 100 mm
Příslušenství
Lamelové měděné přípojnice
1)
Připojení sektorových vodičů 120 – 300 mm2.
Rittal China
RITTAL Electro-Mechanical Technology
(Shanghai) Co. Ltd.
No. 1658 Minyi Road z Songjiang District
Shanghai, 201612
Phone: +86 (0) 21 5115 7799
Fax: +86 (0) 21 5115 7788
E-mail: [email protected] z www.rittal.cn
Rittal Katalog 33/Rozvod proudu
303
Jisticí prvky RiLine NH
Pojistkové odpínače výkonové zátěže NH velikost 3 (3pólové)
Provedení
Balení
Posuvné pojistkové odpínače
výkonové zátěže NH
pro přípojnicové systémy
Pojistkový odpínač výkonové
zátěže NH k montáži
na montážní desku
Strana
Dimenzovaný provozní proud
630 A
630 A
630 A
630 A
Dimenzované provozní napětí
Vývod vodičů
690 V~
shora/zdola
690 V~
shora/zdola
690 V~
shora/zdola
690 V~
shora/zdola
Způsob připojení
Připojení kulatých vodičů mm2
Rámová svorka
95 – 3001)
Šroub M10
do 300
Rámová svorka
95 – 3001)
Šroub M10
do 300
32 x 10 – 20
250
50 x 10
250
32 x 10 – 20
250
50 x 10
250
Výška mm
Certifikáty
298
298
298
298
Pro přípojnicové systémy s roztečí mm
Pro tloušťku přípojnic mm
60
5/10
60
5/10
–
–
–
–
1 ks
9343.300
9343.310
9344.300
9344.310
1 ks
–
–
–
9344.830
324
Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic Š x V mm
Šířka mm
Obj. č. SV
Je třeba ještě přiobjednat
Adaptér na přípojnice
k montáži pojistkových odpínačů NH na přípojnicové systémy
s roztečí 100 mm
Příslušenství
Mikrospínač
2 ks
9344.510
9344.510
9344.510
9344.510
324
Prodloužení zakrytí připojovacích míst
Rámová svorka
2 ks
3 ks
9344.550
–
9344.550
9344.620
9344.550
–
9344.550
9344.620
323
323
Zhášecí komora
Lamelové měděné přípojnice
3 ks
9344.680
n
9344.680
n
9344.680
n
9344.680
n
323
314
1)
Připojení sektorových vodičů 120 – 300 mm2.
Pojistkové odpínače výkonové zátěže NH velikost 3 (3pólové),
s elektronickou indikací stavu pojistek (ESÜ)
Provedení
Balení
Dimenzovaný provozní proud
Dimenzované provozní napětí
Vývod vodičů
Posuvné pojistkové odpínače
výkonové zátěže NH
pro přípojnicové systémy
Pojistkový odpínač výkonové
zátěže NH k montáži
na montážní desku
630 A
400 – 690 V~
630 A
400 – 690 V~
630 A
400 – 690 V~
Strana
shora/zdola
shora/zdola
shora/zdola
Rámová svorka
Šroub M10
Šroub M10
95 – 3001)
32 x 10 – 20
do 300
50 x 10
do 300
50 x 10
Šířka mm
Výška mm
250
298
250
298
250
298
Pro přípojnicové systémy s roztečí mm
Pro tloušťku přípojnic mm
60
5/10
60
5/10
–
–
1 ks
9343.320
9343.330
9344.330
1 ks
–
–
9344.830
324
Způsob připojení
Připojení kulatých vodičů mm2
Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic Š x V mm
Obj. č. SV
Je třeba ještě přiobjednat
Adaptér na přípojnice
k montáži pojistkových odpínačů NH na přípojnicové systémy
s roztečí 100 mm
Příslušenství
Mikrospínač
2 ks
9344.510
9344.510
9344.510
324
Prodloužení zakrytí připojovacích míst
2 ks
9344.550
9344.550
9344.550
323
Rámová svorka
Zhášecí komora
3 ks
3 ks
–
9344.680
9344.620
9344.680
9344.620
9344.680
323
323
n
n
n
314
Lamelové měděné přípojnice
1)
Připojení sektorových vodičů 120 – 300 mm2.
304
Rittal Katalog 33/Rozvod proudu
Jisticí prvky RiLine NH
Pojistkové odpínače výkonové zátěže NH velikost 3 (3pólové),
s elektromechanickou indikací stavu pojistek (MSÜ)
Provedení
Balení
Posuvné pojistkové odpínače
výkonové zátěže NH
pro přípojnicové systémy
Pojistkový odpínač výkonové
zátěže NH k montáži
na montážní desku
Strana
Dimenzovaný provozní proud
630 A
630 A
630 A
Dimenzované provozní napětí
Vývod vodičů
690 V~
shora/zdola
690 V~
shora/zdola
690 V~
shora/zdola
Způsob připojení
Připojení kulatých vodičů mm2
Rámová svorka
95 – 3001)
Šroub M10
do 300
Šroub M10
do 300
32 x 10 – 20
250
50 x 10
250
50 x 10
250
298
60
298
60
298
–
1 ks
5/10
9343.340
5/10
9343.350
–
9344.350
1 ks
–
–
9344.830
324
Mikrospínač
Prodloužení zakrytí připojovacích míst
2 ks
2 ks
9344.510
9344.550
9344.510
9344.550
9344.510
9344.550
324
323
Rámová svorka
Zhášecí komora
3 ks
3 ks
–
9344.680
9344.620
9344.680
9344.620
9344.680
323
323
n
n
n
314
Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic Š x V mm
Šířka mm
Výška mm
Pro přípojnicové systémy s roztečí mm
Pro tloušťku přípojnic mm
Obj. č. SV
Je třeba ještě přiobjednat
Adaptér na přípojnice
k montáži pojistkových odpínačů NH na přípojnicové systémy
s roztečí 100 mm
Příslušenství
Lamelové měděné přípojnice
1)
Připojení sektorových vodičů 120 – 300 mm2.
Rittal Denmark
RITTAL A/S
Dybendalsvnget 4 z DK-2630 Taastrup
Phone: +45 70 25 59 00 z Fax: +45 70 25 59 01
E-mail: [email protected] z www.rittal.dk
Rittal Katalog 33/Rozvod proudu
305
Jisticí prvky RiLine NH
Přípojnicové systémy strana 276 – 279, 340 Technika připojení strana 280 – 282 Pojistkové odpínače výkonové zátěže NH strana 296 – 305
Materiál:
Polyamid zesílený skelnými
vlákny
Chování při požáru dle
UL 94-V0
Kontaktové dráhy:
postříbřená tvrdá měď
Podklad pro zkoušku:
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2
(pojistkové vložky)
Technické informace:
Naleznete na internetu.
Detailní výkresy:
Naleznete na internetu.
Barva:
Chassis: RAL 7035
Kryt: RAL 7001
Rukojeť: RAL 7016
Lištové pojistkové odpínače výkonové zátěže NH velikost 00 (3pólové)
Dimenzovaný provozní proud
Balení
Dimenzované provozní napětí
Vývod vodičů
Způsob připojení
160 A
160 A
160 A
690 V~
690 V~
690 V~
shora/zdola
shora/zdola
shora/zdola
Rámová svorka
Šroub M8
Šroub M8
2,5 – 95
50
do 95
50
do 95
50
Připojení kulatých vodičů mm2
Šířka mm
Výška mm
400
Pro montáž měřícího transformátoru
Pro přípojnicové systémy s roztečí mm
Pro tloušťku přípojnic mm
Obj. č. SV
1 ks
Strana
400
740
–
–
–
–
–
n
60
100
60
100
185
185
5/10
10
5/10
10
10
10
9346.000
9346.020
9346.010
9346.030
9346.040
9346.050
Je třeba ještě přiobjednat
Adaptér na přípojnice
K montáži SV 9346.020/.030 na přípojnicové systémy s roztečí 185 mm
Jednoduchý adaptér
1 ks
–
Provedení
Dvojitý adaptér
1 ks
–
Svorka přípojnice
k montáži SV 9346.040/.050 na přípojnicové
3 ks
–
systémy s roztečí 185 mm
Příslušenství
Mikrospínač
9346.410
–
9346.410
–
–
325
9346.420
–
9346.420
–
–
325
–
–
–
9346.470
9346.470
–
324
5 ks
9346.400
9346.400
9346.400
9346.400
9346.400
9346.400
Třmenové svorky – připojovací díl
1 sada
–
–
3592.020
3592.020
3592.020
3592.020
324
Třmenové svorky – připojovací hranol
Opěrný úhelník
1 sada
4 ks
–
9346.430
–
9346.430
3592.010
9346.430
3592.010
9346.430
3592.010
9346.430
3592.010
9346.430
325
325
Zakrytí připojovacích míst (dlouhé)
1 ks
9346.460
9346.460
9346.460
9346.460
–
–
324
Maxi-PLS 1600/2000
Posuvné matice M8 pro
montáž SV 9346.040/.050
na přípojnicové systémy Maxi-PLS 3200
15 ks
–
–
–
–
9640.910
9640.910
329
15 ks
–
–
–
–
9650.905
9650.905
329
306
Rittal Katalog 33/Rozvod proudu
Jisticí prvky RiLine NH
Přípojnicové systémy strana 340 Připojovací svorky strana 316 Příslušenství strana 310 – 325
Materiál:
Polyamid zesílený skelnými
vlákny
Chování při požáru dle
UL 94-V0
Kontaktové dráhy:
postříbřená tvrdá měď
Barva:
Chassis: RAL 7035
Kryt: RAL 7001
Rukojeť: RAL 7016
Rozsah dodávky:
3 šrouby M12 x 30 pro
upevnění přístroje
3 opěrné matice M12
3 šestihranné matice pro
připojení vodiče
Technické informace:
Naleznete na internetu.
Detailní výkresy:
Naleznete na internetu.
Podklad pro zkoušku:
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2
(pojistkové vložky)
Lištové pojistkové odpínače výkonové zátěže NH velikost 1/velikost 2/velikost 3 (3pólové)
Konstrukční velikost
Balení
Dimenzovaný provozní proud
Dimenzované provozní napětí
Velikost 1
Velikost 2
Velikost 3
250 A
400 A
630 A
690 V~
690 V~
690 V~
Vývod vodičů
shora/zdola
shora/zdola
shora/zdola
Způsob připojení
Připojení kulatých vodičů mm2
Svorník M12
do 240
Svorník M12
do 240
Svorník M12
do 240
Upevnění přístroje
Šroub M12
Šroub M12
Šroub M12
Šířka mm
100
100
100
Výška mm
740
740
740
Pro přípojnicové systémy s roztečí mm
185
185
185
Pro tloušťku přípojnic mm
Obj. č. SV
1 ks
10
10
10
9346.110
9346.210
9346.310
Strana
Příslušenství
Rámová svorka
3 ks
9346.450
9346.450
9346.450
325
Svorka přípojnice
Opěrný úhelník
3 ks
4 ks
9346.440
9346.430
9346.440
9346.430
9346.440
9346.430
325
325
Mikrospínač
Opěrné matice M12
5 ks
30 ks
3071.000
3591.060
3071.000
3591.060
3071.000
3591.060
324
311
Rittal Katalog 33/Rozvod proudu
307
Jisticí prvky RiLine Class
Přípojnicové systémy strana 276 – 279 Technika připojení strana 280 – 282 Přístrojové adaptéry strana 283 – 289 Příslušenství strana 310 – 325
Materiál:
Polyamid (PA 6)
Chování při požáru dle
UL 94-V0
Barva:
RAL 7035
Upozornění:
Vhodné pro montáž nasazení
a zaklapnutím na
nosné lišty přístrojů 35 mm
(výška 7,5/15) dle
DIN EN 60 715
nebo
kombinace přístrojových
adaptérů RiLine
(OM adaptéry/nosiče),
viz strana 283 – 286.
Certifikáty:
UL 512, CSA C22.2 No. 39
Technické informace:
Naleznete na internetu.
Detailní výkresy:
Naleznete na internetu.
Pojistkové držáky do 60 A (3pólové)
Typ pojistky (Class)
Dimenzovaný provozní proud
Dimenzované provozní napětí
Norma pojistek
Velikost pojistek mm
Připojení kulatých vodičů
CC
J
J
30 A
30 A
60 A
600 V~
600 V~
600 V~
UL 4248-4
UL 4248-8
UL 4248-8
10 x 38
21 x 57
27 x 60
mm2
2,5 – 10
2,5 – 25
2,5 – 25
AWG
AWG 6 – 14
AWG 2 – 14
AWG 2 – 14
Šířka mm
52,5
97,5
120
Výška mm
78
114
122
Hloubka mm
59
80
89
4 ks
9345.000
2 ks
9345.0101)
2 ks
9345.030
Certifikáty
Balení
Obj. č. SV
1)
Bez aprobace UL lze použít také pro válcové pojistky 22 x 58 mm dle francouzských norem.
Příklad montáže na přípojnicový systém 60 mm
Potřebné příslušenství
308
Pro držáky pojistek
Strana
Obj. č. SV
9340.260
Označení
OM nosiče
SV 9345.000
–
SV 9345.010
1 ks
SV 9345.030
–
286
9340.270
9340.280
OM nosiče
Spojovací kolík
–
–
–
3 ks
1 ks
6 ks
286
320
9340.290
9340.410
Přídavná lišta
OM adaptér
–
–
–
1 ks
1 ks
1 ks
319
284
9340.460
9342.880
OM adaptér
Nosná lišta
1 ks
–
–
1 ks
–
–
283
319
9342.950
Nosná lišta
1 ks
1 ks
2 ks
319
Rittal Katalog 33/Rozvod proudu
Jisticí prvky RiLine Class
Přípojnicové systémy strana 276 – 279 Technika připojení strana 280 – 282 Přístrojové adaptéry strana 283 – 289 Příslušenství strana 310 – 325
Materiál:
Polyamid (PA 6)
Chování při požáru dle
UL 94-V0
Kontaktové dráhy:
elektrolytická měď,
postříbřená
Certifikáty:
UL 4248-1/UL 4248-8
CSA C22.2 No. 4248.107/
CSA C22.2 No. 4248.8-07
Technické informace:
Naleznete na internetu.
Detailní výkresy:
Naleznete na internetu.
Barva:
Chassis: RAL 7035
Kryt: RAL 7035/7001
Pojistkové držáky 61 – 400 A (3pólové)
Typ pojistky (Class)
Dimenzovaný provozní proud
Balení
Dimenzované provozní napětí
J
61 – 100 A
J
101 – 200 A
J
201 – 400 A
600 V~
600 V~
600 V~
Norma pojistek
UL 4248-8
UL 4248-8
UL 4248-8
Velikost pojistek mm
Vývod vodičů
29 x 118
shora/zdola
41 x 146
shora/zdola
54 x 181
shora/zdola
Rámová svorka
AWG 2 – MCM 300
Rámová svorka
AWG 3/0 – MCM 600
Rámová svorka
AWG 3/0 – MCM 600
184
288
210
288
250
328/3531)
60
5/10
60
5/10
60
5/10
Způsob připojení
Připojení kulatých vodičů
Šířka mm
Výška mm
Certifikáty
Pro přípojnicové systémy
Rozteč přípojnic mm
Pro tloušťku přípojnic mm
Obj. č. SV
Pro instalaci na montážní desku
1 ks
9345.100
9345.200
9345.400
Obj. č. SV
328 mm (SV 9345.400), 353 mm (SV 9345.410)
1 ks
9345.110
9345.210
9345.410
1)
Rittal Katalog 33/Rozvod proudu
309
Příslušenství RiLine
Držáky přípojnic/podpěrné izolátory
Držáky přípojnic 1 a 2pólové
1
Materiál:
Polyamid (PA 6.6)
Chování při požáru dle UL 94-V0
Upozornění:
SV 9340.030/SV 9342.030
Držáky přípojnic lze propojit do řady pro
uspořádání vícepólových systémů s roztečí
přípojnic 60 mm.
Barva:
RAL 7035
Technické informace:
Naleznete na internetu.
Rozsah dodávky:
SV 9342.030
Včetně zvýšení pro stupňovité uspořádání
přípojnic PLS.
Detailní výkresy:
Naleznete na internetu.
Provedení
2
Balení
Počet pólů
Rozteč přípojnic mm
1
2
2
1pólový
–
1pólový
–
2pólový
60
PLS 1600
Pro přípojnice E-Cu
–
Držáky PEN/N/PE
Držáky N/PE
Obj. č. SV
Příslušenství
Distanční vložky
Klecové matice M52)
1)
2)
Strana
–
–
12 x 5/101),
12 x 5 – 30 x 10 mm
15 x 5 – 30 x 10 mm
312
311
n
–
n
–
n
n
4 ks
9342.030
9340.030
9340.040
12 ks
–
9340.090
–
310
50 ks
–
4166.000
4166.000
665
Při používání přípojnic 12 x 5/10 mm je navíc zapotřebí distanční vložka SV 9340.090.
K upevnění držáku přípojnic na profil TS rámu a systémové chassis s pravoúhlým systémovým děrováním
12,5 x 10,5 mm.
Podpěrné izolátory
Pro realizaci systémů přípojnic s libovolnou roztečí a pro montáž izolovaných přípojnic PE nebo
PEN.
Materiál:
Teplem tvrditelný polyester (pryskyřice UP)
Technické informace:
Naleznete na internetu.
Detailní výkresy:
Naleznete na internetu.
Distanční díly
pro držáky přípojnic RiLine60
(systém plochých přípojnic)
Pro montáž rozměrů přípojnic 12 x 5 a 12 x 10 mm.
Pro držák přípojnice
● SV 9340.030 (1pólový),
viz strana 310.
● SV 9340.000/.010 (3pólový),
viz strana 276.
● SV 9340.004 (4pólový),
viz strana 276.
Dimenzované provozní
napětí
Pevnost v tahu
12 kN
13 kN
Pevnost v krutu
Pevnost v ohybu
75 Nm
6 kN
90 Nm
6 kN
Výška mm
Závit
40
M10
50
M10
Balení
Obj. č. SV
6 ks
3031.000
6 ks
3032.000
Balení
12 ks
1 kV
1 kV
Obj. č. SV
9340.090
Materiál:
Polyamid (PA 6.6)
Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva:
RAL 7035
310
Rittal Katalog 33/Rozvod proudu
Download

Přípojnicové systémy