Interfaceové moduly
Typ
interfacEové
moduly
Funkce
������������
�
Měřicí zesilovače pro snínače teploty
Lineární převod teploty z čidla teploty na normovaný analogový signál. Připojeny mohou být všechny
běžné snímače teploty nebo mV signály.
Typ -Ci, -CRi = mohou být programovány pomocí počítače.
�
• až o 30 % nižší spotřeba ve srovnání se
staršími typy modulů,
�
�����
Měřicí převodníky signálů z potenciometrů
Převod hodnot odporu potenciometru na normované proudové
a napěťové signály. Potenciometr může být instalován do Ex prostředí.
IM43-…
Hlídače mezních hodnot
Kontrola normovaných proudových a napěťových signálů na překročení nebo nedosažení mezní
hodnoty. K dispozici jsou přístroje se třemi mezními hodnotami, s proudovým výstupem. Typ -SR,
-SRi = manuální teach funkce, typ -R a -Ri lze nastavit pomocí otočného přepínače.
IM72-…
IMB-…
IME-…
Moduly pro řízení ventilů
Jiskrově bezpečné napájení pro ventily, převodníky, světelnou signalizaci, atd.
Vazební přístroje
Galvanicky oddělený přenos binárních signálů. Přístroje slouží jako spolehlivé rozhraní mezi
rozdílnými potenciály.
IM73-…
IM36-11Exi/24VDC
IM36-11ExU/24VDC
[ EEx ia]
[ EEx ia]
24 VDC
Kanály
Vstupy
Typ
IM43-13-R
IM43-13-SR
IM43-14-Ri
IM43-14-SRi
IM73-12-R
IM82-2414
IM82-2450
24 VDC
20…250 VUC
20…250 VUC
20…250 VUC
20…255 VUC
po smyčce
94…265 VAC
25…132 VAC
176…265 VAC
210…375 VDC
1
1
1
1
1
1
1
1
1
800 Ω až
20 kΩ
800 Ω až
20 kΩ
0/4…20 mA
nebo 0/2…10 V
0/4…20 mA
nebo 0/2…10 V
0/4…20 mA
nebo 0/2…10 V
0/4…20 mA
nebo 0/2…10 V
24 VDC
320 VAC
Výstupy
0…20 mA
0…10 V
3 relé
(spínací)
3 relé
(spínací)
3 relé (spínací)
1 × 0/4…20 mA
3 relé
0/4…20 mA
2 relé (přepínací)
24 V / 1,4 A
24 V / 5 A
Certifikát
ATEX
ATEX
CE
CE
CE
CE
CE
CE, UL
CE, UL
Specifické
vlastnosti
-
-
-
teach funkce
-
-
-
-
-
Napájení
Oddělovače analogových signálů / Ex-výstupní oddělovače
Galvanické oddělení a přenos analogových proudových signálů do Ex prostředí. V nabídce jsou
typy přístrojů s jiskrově bezpečenými výstupními obvody. U přístrojů HART je možná obousměrná
komunikace.
�
�
IM36-…
Napájecí zdroje
Napájecí modul s galvanickým oddělením k napájení malých spotřebičů, zvláště senzorů
a kontrolních zařízení společnosti TURCK.
IM82-2414
IM82-2450
Programovací adaptéry
K programování IM modulů pomocí PC.
IM-PROG
PB- xx/03
�
�
������������
��
��
�� �� ��
� � �
�
�
��
��
��
��
��
��
��
� ���
���
��
� ���
���
Odnímatelné svorky
Univerzální napájení
Odnímatelné svorky výrazně usnadňují
manipulaci při instalaci přístroje a
jeho výměně. Svorky jsou kódovány,
nemohou být mezi sebou zaměněny.
Nové IM moduly navržené pro rozsah
univerzálního napětí od 20 … 250 VUC,
případně pro přístroje do Ex prostředí
20 … 250 VAC/20 … 125 VDC, lze připojit
prakticky ke každé průmyslové napájecí síti.
Výběr, uložení a skladování náhradních dílů je
tak výrazně jednodušší.
K dispozici jsou přístroje se
šroubovacími nebo pružinovými
svorkami.
����������
������
�
�
�
�
…více než dobrá elektronika!
• chyba přenosu menší než 0,1 %,
Snížená spotřeba
Moderní konstrukce dovolila snížit spotřebu modulů
až o 30 % v porovnání se staršími typy. To má,
vedle vlastního snížení spotřeby, za následek i další
vlastnosti:
172114
5
www.turck.com
• nižší nároky na chlazení,
• možnost napájet moduly po smyčce,
�� �� �� �� ��
�� �� �� �� ��
ATEX
IM-CC
Odnímatelné pružinové svorky (3pólové) pro IM moduly.
• vynikající teplotní stabilita,
• vysoká hustota modulů ve skříních,
�
�
Napájecí sběrnice k rozvodu energie
Slouží k rozvodu napájení. „XX“ uvádí v typovém označení množství modulů, „03“ pro 3pólové svorky.
��
• snížené nároky na kabeláž - řada modulů je
napájena po smyčce,
• výborné EMC vlastnosti.
�� �� ��
� � �
����
• nižší cena,
Funkce
���
IM-CC
Moduly řady IME využívají nejnovější technologie a elektronické součástky.
Použití moderních procesorů vedlo k výraznému snížení použitých součástek.
To má za následek řadu unikátních vlastností:
Napájecí zdroje
• zvýšená spolehlivost díky menšímu
počtu součástek,
Měřicí převodníky
Napájení a přenos proudových signálů od dvoudrátových vysílačů v Ex prostředí.
U přístrojů HART je možná obousměrná komunikace. K dispozici jsou přístroje
s externím napájením i bez něj a přístroje s aktivními či pasivními výstupy.
�����
�
Oddělovací
relé
Oddělovače analogových signálů / Ex-vstupní oddělovače
Galvanické oddělení a /nebo převod analogových proudových a napěťových signálů. K dispozici jsou
přístroje s jiskrově bezpečeným vstupním obvodem.
�
IM33-…
IMB-…
IME-…
IM35-…
IMB-…
IME-…
Hlídače mezních hodnot
Měřiče a hlídače otáček
Kontrola otáček na překročení a/nebo nedosažení požadované hodnoty. Převod otáček na normovaný
analogový signál. K dispozici přístroje s jiskrově bezpečnými vstupy.
IM21-14Ex-CDTRi
IM21-14-CDTRi
IM34-…
IMB-…
IME-…
IMS-…
Signály
z potenciometrů
Oddělovací spínací zesilovače
Vyhodnocení stavu mechanických kontaktů a senzorů dle
EN 60947-5-6 (NAMUR).
������������
IM31-…
IMB-…
IME-…
IMS-…
IME - vysoce efektivní Ex moduly
Všechny přístroje s Ex rozhraním jsou na vstupní
resp. výstupní straně vybaveny jiskrově bezpečným
elektrickým obvodem. Podle směrnice 94/9/EG
(ATEX) pro přístroje a ochranné systémy je povoleno
jejich použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.
Modré svorky značí připojení pro Ex signály.
U0
• vysoká odolnost vůči teplotním šokům,
Snížení spotřeby
�����
�
�
�
�
• možnost vertikální i horizontální
montáže.
�����
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�
např. 12 V
např. 25 mA
lK
TURCK, s. r. o.
Hradecká 1151
500 03 Hradec Králové
Tel.:
(+420) 495 518 766
Fax:
(+420) 495 518 767
GSM:
(+420) 724 260 950
E-mail: [email protected]
Internet: www.turck.com
C 200585 0309
IM1-…
IM12-…
IMB-…
IME-…
Schéma připojení
Interfaceové moduly
Interfaceové moduly
Měřiče
a hlídače otáček
Spínací oddělovací zesilovače
IMB – jednoduché zapojení
Oddělovače analogových signálů
Systém IMB představuje tzv. „backplane“ řešení. Propojení základní
desky a řídicího systému je realizováno pomocí jediného tzv. systémového kabelu. Použití moderních procesorů vedlo k výraznému snížení
použitých součástek. To má za následek řadu unikátních vlastností:
IM1-12Ex-T
IM1-12Ex-MT
IM1-22Ex-R
IM1-22Ex-T
IM1-22Ex-MT
IM1-121Ex-R
IM1-121Ex-T
IM1-451Ex-R
IM1-451Ex-T
IM12-22Ex-R
IME-DI-22ExR/24 VDC
IME-DI-22ExT/24 VDC
IMB-DI451Ex-P
Typ
IM1-12Ex-R
[ EEx ia]
[ EEx ia]
[ EEx ia]
[ EEx ia]
[ EEx ia]
[ EEx ia]
[ EEx ia]
[ EEx ia]
[ EEx ia]
[ EEx ia]
[ EEx ia]
[ EEx ia]
[ EEx ia]
[ EEx ia]
Napájení
20…250 VAC
20…125 VDC
20…250 VAC
20…125 VDC
20…250 VAC
20…125 VDC
20…250 VAC
20…125 VDC
20…250 VAC
20…125 VDC
20…250 VAC
20…125 VDC
20…250 VAC
20…125 VDC
20…250 VAC
20…125 VDC
20…250 VAC
20…125 VDC
20…250 VAC
20…125 VDC
20…250 VAC
20…125 VDC
24 VDC
24 VDC
ze základní
desky (24 VDC)
IM21-14-CDTRi
IM21-14Ex-CDTRi
20…250 VAC
20…250 VDC
20…250 VAC
20…250 VDC
IM31-11-i
IM31-12-i
IM31-22-i
20…250 V
AC/DC
20…250 V
AC/DC
20…250 V
AC/DC
IMS-AI-DUDU/24 VDC
IMS-AI-DU-DI/24
VDC
IMS-AI-DU-LI/24
VDC
IMS-AI-DI-DU/24
VDC
IMS-AI-DI-DI/24
VDC
IMS-AI-DI-LI/24
VDC
IMS-AI-LI-DU/24
VDC
IMS-AI-LI-DI/24
VDC
IMS-AI-LI-LI/24
VDC
IMS-AI-UNI/24
VDC
IMS-AI-DLIDLI/L
IMS-AI-DLI22DLI/L
24 VDC
24 VDC
24 VDC
24 VDC
24 VDC
24 VDC
24 VDC
24 VDC
24 VDC
24 VDC
24 VDC
24 VDC
[ EEx ia]
Kanály
1
1
1
2
2
2
1
1
4
4
2
2
2
4
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
Vstupy
NAMUR
nebo kontakty
NAMUR
nebo kontakty
NAMUR
nebo kontakty
NAMUR
nebo kontakty
NAMUR
nebo kontakty
NAMUR
nebo kontakty
NAMUR
nebo kontakty
NAMUR
nebo kontakty
NAMUR
nebo kontakty
NAMUR
nebo kontakty
NAMUR
nebo kontakty
NAMUR
nebo kontakty
NAMUR
nebo kontakty
NAMUR
nebo kontakty
NAMUR kontakt
PNP
NAMUR kontakt
0/2…10 V
0/4…20 mA
0/2…10 V
0/4…20 mA
2 × 0/2…10 V
2 × 0/4…20 mA
0…10 V
0…10 V
0…10 V
0…20 mA
0…20 mA
0…20 mA
4…20 mA
4…20 mA
4…20 mA
0…10 V
0/4…20 mA
0…20 mA,
4…20 mA
0…20 mA,
4…20 mA
Výstupy
relé
(spínací)
tranzistor
≤ 30 VDC, 50
mA, ≥ 5 KHz
MOSFET
relé
(spínací)
tranzistor
≤ 30 V, 50 mA,
≥ 3 KHz
MOSFET
≤ 250 VAC
relé (spínací)
1 alarm
tranzistory
≤ 30 VDC, 50
mA, ≥ 5 KHz
relé (spínací)
1 alarm
tranzistorů
1 alarm
relé
(spínací)
relé
(spínací)
tranzistory
≤ 30 VDC/50 mA
ŘS **,
1× alarm
2 relé/1 tranzistor
1× 0/4…20 mA
2 relé/1 tranzistor
1× 0/4…20 m
0/4…20 mA
2 × 0/4…20 mA
2 × 0/4…20 mA
0…10 V
0…20 mA
4…20 mA
0…10 V
0…20 mA
4…20 mA
0…10 V
0…20 mA
4…20 mA
0…10 V
0…20 mA
4…20 mA
0…20 mA,
4…20 mA
0…20 mA
≤ 250 VAC/120 VDC
Certifikát
ATEX, FM,
NEPSI
ATEX, FM,
NEPSI
ATEX, FM,
NEPSI
ATEX, FM,
NEPSI
ATEX, FM,
NEPSI
ATEX, FM,
NEPSI
ATEX, FM,
NEPSI
ATEX, FM,
NEPSI
ATEX, FM,
NEPSI
ATEX, FM,
NEPSI
ATEX, FM,
NEPSI
ATEX, FM,
NEPSI
ATEX, FM,
NEPSI
ATEX, FM,
NEPSI
-
ATEX
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Specifické
vlastnosti
SIL 2,
zóna 2 ▲
SIL 2,
zóna 2 ▲
SIL 2,
zóna 2 ▲
SIL 2,
zóna 2 ▲
SIL 2,
zóna 2 ▲
SIL 2,
zóna 2 ▲
SIL 2,
zóna 2 ▲
SIL 2,
zóna 2 ▲
SIL 2,
zóna 2 ▲
SIL 2,
zóna 2 ▲
SIL 2,
zóna 2 ▲
nízká spotřeba,
SIL 2, zóna 2 ▲
nízká spotřeba,
SIL 2, zóna 2 ▲
backplane, SIL 2,
nízká spotřeba,
zóna 2 ▲
DTM *
DTM *
-
-
-
přesnos 0,1%
přesnos 0,1%
přesnos 0,1%
přesnos 0,1%
přesnos 0,1%
přesnos 0,1%
přesnos 0,1%
přesnos 0,1%
přesnos 0,1%
přesnos 0,1%
přesnos 0,1%
přesnos 0,1%
Oddělovače analogových Ex signálů s HART
Oddělovače analogových Ex signálů
Oddělovače analogových
výstupních signálů
Oddělovače a převodníky teplotních signálů
„„
vysoká hustota signálů – až o 50 % méně místa,
„„
zvýšená spolehlivost díky menšímu počtu součástek,
„„
až o 30 % nižší spotřeba v porovnání s konkurenčními výrobky,
„„
nižší nároky na chlazení,
„„
vynikající teplotní stabilita,
„„
redundantní napájení,
„„
redundantní propojení na řídicí systém,
„„
až 32 digitálních nebo 16 analogových kanálů v jedné stanici.
Vysoká hustota signálů
Moderní konstrukce umožňuje realizovat vysokou hustotu signálů.
Do jednoho standardního skříňového rozvaděče* lze zapojit až:
„„
576 analogových signálů,
„„
1152 digitálních signálů,
„„
288 resp. 576 teplotních signálů.
Moduly pro řízení ventilů
* rozvaděč Rittal TS8
HLÍDAČE MEZNÍCH HODNOT
„„
„„
„„
IM31-11Ex-i
IM31-11Ex-U
IM31-12Ex-i
IM31-12Ex-U
IM31-22Ex-i
IM31-22Ex-U
IM33-11ExHi/24VDC
[ EEx ia]
[ EEx ia]
[ EEx ia]
[ EEx ia]
[ EEx ia]
[ EEx ia]
[ EEx ia]
[ EEx ia]
[ EEx ia]
[ EEx ia]
[ EEx ia]
[ EEx ia]
[ EEx ia]
[ EEx ia]
[ EEx ia]
[ EEx ia]
[ EEx ia]
[ EEx ia]
[ EEx ia]
[ EEx ia]
20…250 VAC
20…125 VDC
20…250 VAC
20…125 VDC
20…250 VAC
20…125VDC
20…250 VAC
20…125 VDC
20…250 VAC
20…125 VDC
20…250 VAC
20…125 VDC
24 VDC
24 VDC
24 VDC
po smyčce
po smyčce
ze základní
desky (24 VDC)
ze základní
desky (24 VDC)
20…250 VAC
20…125 VDC
20…250 VAC
20…125 VDC
20…250 VAC
20…125 VDC
20…250 VAC
20…125 VDC
20…250 VAC
20…125 VDC
ze základní
desky (24 VDC)
ze základní
desky (24 VDC)
24 VDC
24 VDC
24 VDC
24 VDC
24 VDC
po smyčce
ze základní
desky (24 VDC)
po smyčce
po smyčce
po smyčce
ze základní
desky (24 VDC)
Kanály
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
2
1
2
2
4
Vstupy
0/2…10 V
0/4…20 mA
0/2…10 V
0/4…20 mA
0/2…10 V
0/4…20 mA
0/2…10 V
0/4…20 mA
2 × 0/2…10 V
2 × 0/4…20 mA
2 × 0/2…10 V
2 × 0/4…20 mA
0/4…20 mA
0/4…20 mA
0/4…20 mA
0/4…20 mA,
pasivní
0/4…20 mA,
aktivní, pasivní
0/4…20 mA,
pasivní
0/4…20 mA,
aktivní, pasivní
Ni/Pt100 nebo
termočlánky
mV-vstup
Ni/Pt100 nebo
termočlánky
mV-vstup
Ni/Pt100 nebo
termočlánky
mV-vstup
Ni/Pt100 nebo
termočlánky mV-vstup
Ni/Pt100 nebo
termočlánky
mV-vstup
odporový snímač
teploty
termočlánky
Pt100
termočlánek J
termočlánek K
0/4…20 mA
0/4…20 mA
0/4…20 mA
ŘS **
19…30 V
19…30 V
24 VDC
ŘS **
Typ
Napájení
IM33-12ExHi/24VDC
IM33-22ExHi/24VDC
IME-AI-11ExHI/L
IME-AIA-11ExHI/24VDC
IMB-AI-22ExHI
IMB-AIA22Ex-HI
IM34-11Ex-i
IM34-11Ex-Ci
IM34-11Ex-Ci/
K60
IM34-14Ex-CDRi
IM34-12Ex-Ri/
CRi
IMB-TI-RTD231Ex-HCI
IMB-TI-TC231Ex-HCI
IMS-TIPT100/24 VDC
IMS-TI-J/24
VDC
IMS-TIK/24VDC
IM35-11ExHi/24VDC
IM35-22ExHi/24VDC
IME-AO-11ExHI/L
IMB-AO22Ex-HI
IM72-11Ex/L
[ EEx ia]
[ EEx ia]
[ EEx ia]
[ EEx ia]
IM 72-22Ex/L
IME-DO22Ex/L
IMB-DO-44Ex
[ EEx ia]
[ EEx ia]
[ EEx ia]
[ EEx ia]
Výstupy
0/4…20 mA
0/2…10 V
2 × 0/4…20 mA
2 × 0/2…10 V
2 × 0/4…20 mA
2 × 0/2…10 V
0/4…20 mA
0/4…20 mA
0/4…20 mA
0/4…20 mA
0/4…20 mA
ŘS **
ŘS **
1 × 0/4…20 mA
1 × 0/4…20 mA
0/4…20 mA
0/4…20 mA
3× relé
1 × 0/4…20 mA
1 relé (spínací)
ŘS **
1× alarm
ŘS **
1× alarm
0…10 V
0…20 mA
4…20 mA
0…10 V
0…20 mA
4…20 mA
0…10 V
0…20 mA
4…20 mA
0/4…20 mA
0/4…20 mA
0/4…20 mA
0/4…20 mA
24 V / 45 mA
15 V / 45 mA
24 V / 45 mA
15 V / 45 mA
15/24 VDC max.
40 mA
15/24 VDC max.
40 mA
Certifikát
ATEX, FM
NEPSI
ATEX, FM
NEPSI
ATEX, FM
NEPSI
ATEX, FM
NEPSI
ATEX, FM
NEPSI
ATEX, FM
NEPSI
ATEX, FM
NEPSI
ATEX, FM
NEPSI
ATEX, FM
NEPSI
ATEX, FM,
NEPSI
ATEX, FM,
NEPSI
ATEX, FM,
NEPSI
ATEX, FM,
NEPSI
ATEX
ATEX
ATEX
ATEX
ATEX
ATEX, FM,
NEPSI
ATEX, FM,
NEPSI
-
-
-
ATEX
ATEX
ATEX, FM,
NEPSI
ATEX, FM,
NEPSI
ATEX
ATEX
ATEX, FM,
NEPSI
ATEX, FM,
NEPSI
-
-
-
-
-
-
přenos HART
signálů,
SIL 2
přenos HART
signálů,
SIL 2
přenos HART
signálů,
SIL 2
HART, nízká
spotřeba,
SIL 2, zóna 2 ▲
HART, nízká
spotřeba, SIL 2,
zóna 2 ▲
HART, backplane,
SIL 2, nízká
spotřeba, zóna 2 ▲
HART, backplane,
SIL 2, nízká
spotřeba, zóna 2 ▲
-
backplane, SIL2,
nízká spotřeba,
zóna 2 ▲, HART
backplane, SIL2,
nízká spotřeba,
zóna 2 ▲, HART
-
HART, nízká
spotřeba, SIL 2,
zóna 2 ▲
HART, nízká
spotřeba, SIL 2,
zóna 2 ▲
SIL 3
napájení
po smyčce
nízká spotřeba,
SIL2, zóna 2 ▲
backplane, SIL2,
nízká spotrřeba,
zóna 2 ▲
Specifické
vlastnosti
▲
zóna 2 - přístroj je možné instalovat v zóně 2/22
* DTM - přístroj podporuje technologii FDT/DTM lze nastavovat pomocí PC, obsahuje diagnostický kruhový buffer
** signály ze základní desky IMB jsou systémovým kabelem zapojeny přímo na vstupní/výstupní kartu v řídicím systému
programovatelné
pomocí PC
programovatelné
pomocí PC
programovatelné pomocí
PC, DTM *
-
-
-
HART,
SIL 2
HART,
SIL 2
SIL 3
napájení
po smyčce
až 3 meze pro analogový vstupní signál
jednoduché nastavení pomocí TEACH
funkce
možnost připojení na PC
ODDĚLOVAČE SIGNÁLŮ, MĚŘICÍ ZESILOVAČE,
EX BARIÉRY
 b inární signály (NAMUR, 24 VDC, mech.
kontakty)
 analogové signály včetně možnosti napájení
snímače po smyčce
 zpracování signálů ze snímačů teploty
 úplné galvanické oddělení
 HART komunikace
HART
®
FIELD COMMUNICATION PROTOCOL
HLÍDAČE A MĚŘIČE OTÁČEK
 hlídání na podkročení/překročení
 hlídání mezí, prokluzu
MODULY PRO
ŘÍZENÍ VENTILŮ
 kontrola vstupního obvodu
 vstupní signál je po zpracování
k dispozici jako pulzní/analogový výstup
 ovládání ventilů různých výkonů
 ovládání ventilů v Ex prostředí
 úplné galvanické oddělení
Download

…více než dobrá elektronika!