> Výběrová tabulka Modicon M241
Základní jednotky (CPU) řídicího systému Modicon M241
24 V DC
Napájecí napětí
24 V DC
24 V DC
230 V AC
230 V AC
230 V AC
Typ výstupů
Tranzistorové
Tranzistorové
Tranzistorové
Reléové
Reléové
Reléové
Digitální I / O
24
40
60
24
40
60
2x sériová linka
TM241C24T*
TM241C40T*
TM241C60T*
TM241C24R
TM241C40R
TM241C60R
2x sériová linka
+ Ethernet
TM241CE24T*
TM241CE40T*
TM241CE60T*
TM241CE24R
TM241CE40R
TM241CE60R
2x sériová linka
+ Ethernet
+ CANopen
TM241CEC24T*
TM241CEC24R
Poznámka: * V případě požadavku na negativní logiku nahraďte písmeno T na konci typového označení písmenem U. Příklad: TM241C24U.
Rozšiřující moduly diskrétních vstupů / výstupů (DI / DO)
Počet DI / DO
8
Připojení signálu
16
32
4 / 4
Šroubové svorky (2) Šroubové svorky (2) Konektor HE10
Konektor HE10
Šroubové svorky (2) Šroubové svorky (2)
Vstupy 24 V DC
TM3DI8
TM3DI16K
TM3DI32K
TM3DQ16TK
TM3DQ32TK
TM3DI16
Vstupy 120 V AC
TM3DI8A (3)
Reléové výstupy
TM3DQ8R
TM3DQ16R
Tr. výstupy (1)
TM3DQ8T
TM3DQ16T
16
Kombinované I / O
4 / 4
TM3DM8R
TM3DM24R
Poznámky: (1) Pozitivní logika.
(2) Šroubové svorky lze nahradit pružinovými. Na konec typového označení připojte písmeno G. Příklad: TM3DI8G.
(3) Provedení s pružinovými svorkami není k dispozici.
Rozšiřující moduly analogových vstupů / výstupů (AI / AO)
Počet AI / AO
2 vstupy
8 vstupů
4 vstupy
Napěťové vstupy
+/- 10 V, 0 – 10 V
+/- 10 V, 0 – 10 V
+/- 10 V, 0 – 10 V
Proudové vstupy
0 – 20 mA, 4 – 20 mA 0 – 20 mA, 4 – 20 mA 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
0 – 20 mA, 4 – 20 mA 0 – 20 mA, 4 – 20 mA 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
Rozlišení
16 bitů
12 bitů
12 bitů
4 výstupy
12 bitů
4 vstupy
2 vstupy / 1 výstup
4 vstupy / 2 výstupy
+/- 10 V, 0 – 10 V
+/- 10 V, 0 – 10 V
+/- 10 V, 0 – 10 V
12 bitů
12 bitů
Pt100, Pt1000, J, K, Pt100, Pt1000, J, K,
R, S, B, T, N, E, C
R, S, B, T, N, E, C
Teplotní vstupy
Napěťové výstupy
+/- 10 V, 0 – 10 V
+/- 10 V, 0 – 10 V
Proudové výstupy
0 – 20 mA, 4 – 20 mA
0 – 20 mA, 4 – 20 mA 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
12 bitů
Rozlišení
Šroubové svorky (1) TM3AI2H
TM3AI8
TM3AI4
TM3AQ4
TM3TI4
+/- 10 V, 0 – 10 V
12 bitů
12 bitů
TM3TM3
TM3AM6
Poznámka: (1) Šroubové svorky lze nahradit pružinovými. Na konec typového označení připojte písmeno G. Příklad: TM3AI2HG.
Zásuvné moduly
2x AI
2x měření teploty
2x AO
Zdvihy
1x AI
Balicí stroje
2x AI
Dopravníky
1x sériová linka
Čerpadla
1x AI + 1x AO
TMC4AI2
TMC4TI2
TMC4AQ2
TMC4HOIS01
TMC4PACK01
TMC4CONV01
TMC4PUMP01
Komunikační moduly
Bezpečnostní rozšiřující moduly
Ethernetový
2x sériová
switch, 4 porty linka
1x Profibus DP
(slave)
Počet okruhů / 3 / PLd
kategorie
TM4ES4
TM4PDPS1
Obsluha
Tlačítko nouzového Tlačítko nouzového Tlačítko nouzového
bezpečnostních zastavení, koncové zastavení, koncové zastavení, koncové
prvků
spínače
spínače
spínače, světelné
bariéry
Tlačítko nouzového
zastavení, koncové
spínače, světelné
bariéry, bezp. rohože
Šroub. svorky (1) TM3SAC5R
TM3SAK6R
TM4SL2
Více informací o The NEXT generation
– nové generaci PLC a LMC
z koncepce MachineStruxure
– získáte na
www.schneider-electric.com/msx
Schneider Electric CZ, s. r. o.
Thámova 13 – 186 00 Praha 8
www.schneider-electric.cz
Zákaznické centrum
Tel.: 382 766 333
E-mail: [email protected]
S1414CZ
3 / Ple
TM3SAF5R
3 / PLd
TM3SAFL5R
3 / Ple
Poznámka: (1) Šroubové svorky lze nahradit pružinovými. Na konec typového označení připojte
písmeno G. Příklad: TM3SAC5RG.
Schneider Electric Slovakia, s. r. o.
Karadžičova 16 – 821 08 Bratislava
www.schneider-electric.sk
Zákaznícke centrum
Tel.: 02 4552 4010
E-mail: [email protected]
06 – 2014
Zvyšte efektivitu své firmy
spolu s výkonem vašich strojů
MachineStruxure dokáže zpříjemnit veškeré
operace během celého životního cyklu stroje
– od vývoje až po údržbu.
The NEXT generation: nová generace
průmyslového řízení přichází
Mo
dic
on
78
1
24
M
M
od
i
n
co
21
2
M
i
n
LM
od
C0
M
co
M
25
1
Mo
o
di c
n
Řídicí jednotky s dosud
nevídaným výkonem
Intuitivní programování
v prostředí SoMachine
Nové programovatelné automaty (PLC)
a jednotky pro řízení pohybu (LMC) Modicon
rozšiřují hardwarovou základnu koncepce
MachineStruxure. Přinášejí dosud nevídaný
výpočetní výkon procesorů i pestrý výběr
rozšiřujících modulů TM3 resp. TM4.
• Modicon M221: pro aplikace řízené
diskrétním signálem.
• Modicon M241: pro středně náročné
aplikace.
• Modicon M251: pro distribuované
architektury.
• Modicon LMC078: pro náročné aplikace s logickým řízením a řízením polohy/pohybu.
V nabídce komunikačních rozhraní nechybí
port USB pro jednoduché programování,
standardní sériová linka, ethernetový port
s webovým rozhraním nebo rozhraní CAN
s protokolem CANopen (master).
SoMachine V4.1 jako první umožňuje vývoj,
uvádění do provozu a údržbu PLC, pohonů
a operátorských panelů v jednom vývojovém
prostředí. Navigace je snadná a intuitivní,
zbavena zbytečného klikání. Přináší tak další
zkrácení vývoje. Nová funkce virtuální řídicí
jednotky dovoluje off-line testování – reálné
osazení sestavy a uvedení stroje do provozu
jsou tak ještě rychlejší.
Předem připravené architektury
a aplikační funkční bloky
Tzv. TVDA (Tested, Validated and
Documented Architecture) – tedy otestované,
ověřené a zdokumentované architektury
vám pomohou zkrátit vývoj každého typu
stroje. Stejně efektivně vyřeší jak jednoduché
diskrétní úlohy (využívající frekvenční měniče
nebo servoměniče), tak složité stroje
postavené na výkonných řídicích jednotkách
Nové bezpečnostní moduly
LMC (typicky s velkým množstvím os).
Kromě digitálních a analogových vstupů/výstupů Součástí TVDA je návod k používání systému,
(I / O) zahrnuje nabídka rozšiřujících modulů TM3 CAD soubory a speciální aplikační funkční
také speciální karty Preventa. Ty jsou založeny bloky (AFB).
na autonomních jednotkách Preventa XPS AC,
AF, AK a AFL. Jejich obsluha je jednoduchá
a nekladou žádné požadavky na programátora
ve smyslu znalosti příslušných bezpečnostních
norem, potažmo ručení za bezpečnostní
aplikaci jako takovou. Zároveň plně těží
z integrace do PLC – nabízejí podrobnou
diagnostiku i jednoduché ovládání.
Zvyšte svoji konkurenceschopnost
Zlepšete efektivitu
Efektivita, klíčový pojem dneška, v sobě
„skrývá“ mnohé významy – energetickou
účinnost, nízké náklady na automatizaci
i rychlé programování. Zvyšte efektivitu
své firmy s pomocí ucelené koncepce
MachineStruxure – skvěle se v ní snoubí
jednotné vývojové prostředí SoMachine
s optimálně odstupňovanou hardwarovou
platformou (PLC, pohony, operátorské
panely, bezpečnostní komponenty).
www.schneider-electric.com/msx
www.schneider-electric.com/msx
Download

Zvyšte efektivitu své firmy spolu s výkonem vašich strojů