Arayüz
Teknolojisi
Modüler
Gövde
interfacemodul
serileri
Sense it! Connect it! Bus it! Solve it!
Modüler Gövdeli Arayüz Teknolojisi – IM serileri
Fonksiyonlar ve seçim rehberi
Gövde Konsepti
Üniversal güç beslemesi
Sökülebilir terminal blokları
Cihazların fonksiyonlarına bağlı olarak 18
ila 27mm genişliğinde, yüksekliği 104mm
olan gövdeler mevcuttur. Tüm modüller
bir sonrakine direkt monte edilebilirler
ve power bus aracılığıyla güç beslemesi
yapılabilir.
20…250 VUC, veya 20…250 VAC aralığında üniversal güç beslemesi olanaklıdır.
Kendinden güvenli (IS) versiyonlar için
20…125 VDC’li , yeni IM-modülleri pratik
olarak tüm endüstriyel besleme hatlarına
bağlanabilirler. Üniversal güç beslemesi
cihaz seçiminin yanı sıra yedek parça yönetimini de kolaylaştırır.
Sökülebilir terminal blokları, tesisat ve
cihaz değişimlerini önemli ölçüde kolaylaştırır. Terminaller ara değişim hatalarını
önlemek için kodlanmıştır.
Ayrıca cage-klemp terminalli standart
özellikteki cihazlar da mevcuttur. Tip kodunun sonuna “CC” eklenmelidir.
ATEX Uyumluluk
Tüm IM serisi arayüz cihazları kendinden
güvenli (IS) giriş ve çıkış devrelerine sahiptir ve potansiyel patlayıcı atmosfer
içinde kullanıma yönelik ekipman ve koruma sistemleriyle ilgili yeni 94/9/EC çerçeve yönergeleri uyarınca onaylanmışlardır. Bu alanlarla ilişkili ekipman olarak
kullanılabilmektedirler.
Mavi terminaller kendinden güvenli (IS)
sinyallerinin bağlantısı için tayin edilmiştir.
ATEX yönergeleriyle ilgili daha
fazla bilgiyi internet aracılığıyla
edinebilirsiniz :
h ttp://ec .eur opa.eu/en t er prise/atex/guide/index.htm
2
TURCK Otomasyon Tic. Ltd. Şti. • Tel +90 216 5722177 • Fax +90 216 5722123
İzolasyon Amfileri
Mekanik kontaklar ve sensörlerin anahtarlama durumlarının
EN 60947-5-6 (NAMUR)’a göre
değerlendirilmesi
Dönel hız monitörleri/Frekans-akım
çeviricileri
Yüksek ve düşük hızlar için dönel hız izleme
ve 0.06…600000/min arası çalışma aralığında
pencere fonksiyonu
(Sayfa 4)
Analog data transmiterleri /intrinsically safe giriş izolatörleri
Galvanik izolasyon ve/veya analog akım ve
gerilim sinyallerini dönüştürme. Intrinsically
safe giriş ve çıkış devreli cihazlardır.
(Sayfa 5)
(Sayfa 5 + 6)
İzolasyon Transdüserleri
Patlama tehlikesi olan alanlardaki 2-telli
transmiterlerin beslenmesi ve akım sinyallerinin iletilmesi. HART® cihazları çift-yönlü
haberleşme sağlar. Bu seriye yardımcı beslemesi olan veya olmayan cihazlar ve aktif
veya pasif çıkışlar katılır. FSD serisi duman ve
yangın dedektörlerini içerir.
(Sayfa 6 + 7)
Potansiyometre amfileri
Bir potansiyometrenin değişken direnç
değerlerinin standart akım ve gerilim
sinyallerine dönüştürülmesi. Giriş devresi
intrinsically safe özelliklidir, böylece potansiyometre patlama tehlikesi olan alanlara
monte edilebilir.
(Sayfa 8 + 9)
Kuplaj cihazları
İkili ( on/off ) anahtarlama durumlarının
galvanik izolasyonlu iletimidir. Bu cihazlar
farklı potansiyeller arasında güvenilir bir
arayüz sağlar.
(Sayfa 10)
Sıcaklık ölçüm amfileri
Sıcaklık değerlerinin standart akım sinyalleri
biçimine lineer dönüşümü.
Termo-elemanlarca algılanan sıcaklık değerleri, standart akım sinyallerine lineer çevrilir.
Tüm termo-elemanlar veya mV-sinyalleri
bağlanabilir. Model -Ci, -CRi = PC ile
PACTware™ yazılımı kullanılarak programlanabililir.
(Sayfa 7)
Limit Değer İzleme
Standart akım ve gerilim sinyallerinin
önceden belirlenmiş limit değerlere göre
izlenmesi.Bu seriler üç limit değer atanabilen ve akım çıkışlı cihazlar içerir.
-SR, -Sri tipleri manuel teach özelliklidir, -R
and -Ri modeller bir kodlu dönel switch ile
ayarlanabilir versiyonlardır.
(Sayfa 9)
(Sayfa 7)
[email protected] • www.turck.com.tr • 2014/01
(Sayfa 8)
Valf kontrol modülleri
Manyetik valfler,pilot indikatörler, transmiterler vb.. için intrinsically safe beslemedir.
(Sayfa 10)
Özellikle Turck’un interfacemodul, multimodul, Ve multisafe® serilerine uygun anahtarlama, ve izleme için gereken güç beslemesi
sağlamak, için galvanic izolasyonlu güç
kaynaklarıdır.
(Sayfa 11)
IM modüllerini bir PC racılığıyla programlamak içindir.
Patlama tehlikesi olan alanlar içersinde galvanic izolasyon ve analog akım sinyallerinin
transferi. Bu ürün ailesi intrinsically safe çıkış
devreli cihazlardan oluşur. HART® cihazları
çift yönlü haberleşme sağlar.
Güç Kaynakları
Programlama Adaptörleri
Analog data transmiterleri /intrinsically safe çıkış izolatörleri
Güç dağıtımı için Power-bus
Birkaç modüle güç beslemesini dağıtmak
içindir. Tip kodundaki „xx“, modül sayısı için,
„03“ ise 3-kutuplu terminaldir.
(Sayfa 6)
Cage-clamp terminaller
IM modülleri için ( 3/5- kutuplu ) sökülebilir
cage-clamp terminallerdir.
(Sayfa 8)
3
Tip
IM1-12Ex-R
[ Ex ia ]
IM1-12Ex-T
[ Ex ia ]
IM1-22Ex-R
[ Ex ia ]
IM1-22Ex-T
[ Ex ia ]
IM1-22Ex-MT IM1-121Ex-R IM1-231Ex-R IM1-451Ex-R
[ Ex ia ]
[ Ex ia ]
[ Ex ia ]
[ Ex ia ]
Fonksiyon
İzolasyon
anahtarlama
amfileri
İzolasyon
anahtarlama
amfileri
İzolasyon
anahtarlama
amfileri
İzolasyon
anahtarlama
amfileri
İzolasyon
anahtarlama
amfileri
İzolasyon
anahtarlama
amfileri
İzolasyon
anahtarlama
amfileri
İzolasyon
anahtarlama
amfileri
Besleme
Gerilimi
20…250 VAC
20…125 VDC
20…250 VAC
20…125 VDC
20…250 VAC
20…125 VDC
20…250 VAC
20…125 VDC
20…250 VAC
20…125 VDC
20…250 VAC
20…125 VDC
20...250 VAC
20...125 VDC
20…250 VAC
20…125 VDC
Girişler
1 NAMUR
sensör veya
kontak
1 NAMUR
sensör veya
kontak
2 NAMUR
sensör veya
kontak
2 NAMUR
sensör veya
kontak
2 NAMUR
sensör veya
kontak
1 NAMUR
sensör veya
kontak
2 NAMUR
sensör veya
kontak
4 NAMUR
sensör veya
kontak
Çıkışlar
2 röle (N.O.)
2 transistör
2 röle (N.O.)
≤ 30 V,
50 mA, ≤ 3 KHz
2 transistör
2 MOSFET
≤ 30 V,
≤ 250 VAC
50 mA, ≤ 3 KHz
2 röle (N.O.),
1 alarm çıkış
dahil
2 röle (change- 5 röle (N.O.),
over) ek olarak 1 alarm çıkış
1 alarm çıkış
dahil
(N.O.)
Onaylar
ATEX, FM/CSA,
IECEx, GOST
ATEX, FM/CSA,
IECEx, GOST
ATEX, FM/CSA,
IECEx, GOST
ATEX, FM/CSA,
IECEx, GOST
ATEX, FM,
NEPSI
Özel
nitelikler
SIL 2, zone 2
SIL 2, zone 2
SIL 2, zone 2
SIL 2, zone 2
SIL 2, zone 2
SIL 2, zone 2
zone 2
zone 2
içersine montaj içersine montaj içersine montaj içersine montaj içersine montaj içersine montaj içersine montaj içersine montaj
olanaklıdır
olanaklıdır
olanaklıdır
olanaklıdır
olanaklıdır
olanaklıdır
olanaklıdır
olanaklıdır
ATEX, FM/CSA,
IECEx, GOST
ATEX, FM/CSA,
IECEx, GOST
ATEX, FM/CSA,
IECEx, GOST
İzolasyon Amfileri
4
Sensörler , mekanik kontaklar ve EN 60947-5-6 standartına göre ( NAMUR ) çalışan sensörlerin anahtarlama durumlarının değerlendirilmesi ve işlenmesi.
TURCK Otomasyon Tic. Ltd. Şti. • Tel +90 216 5722177 • Fax +90 216 5722123
IM1-451Ex-T
IM12-22Ex-R
IM21-14ExCDRi
IM21-14-CDRi
IM31-11-i
IM31-12-i
IM31-22-i
[ Ex ia ]
IM31-11Ex-i
[ Ex ia ]
[ Ex ia ]
[ Ex ia ]
İzolasyon
anahtarlama
amfileri
İzolasyon
anahtarlama
amfileri
Hız monitörü/
Frek.-akım
çevirici
Hız monitörü/
Frek.-akım
çevirici
Analog data
transmitter
Analog data
transmitter
Analog data
transmitter
Analog data
transmitter
20…250 VAC
20…125 VDC
20…250 VAC
20…125 VDC
20…250 VAC
20…125 VDC
250 VUC
250 VUC
250 VUC
250 VUC
20…250 VAC
20…125 VDC
4 NAMUR
sensor veya
kontak
2 NAMUR
sensor veya
kontak
1 Namur sensor 1 NAMUR veya
3-telli sensör,
5...30 VDC
0/2…10 V
0/4…20 mA
0/2…10 V
0/4…20 mA
2 x 0/2…10 V
2 x 0/4…20 mA
0/2…10 V
0/4…20 mA
5 transistör,
1 alarm çıkış
dahil
2 röle (N.O.)
2 röle (N.O.)
1 transistör
1 x 0/4...20 mA
2 röle (N.O.)
1 transistör
1 x 0/4...20 mA
1 x 0/4…20 mA
2 x 0/4…20 mA
2 x 0/4…20 mA
0/4…20 mA
ATEX, FM/CSA,
IECEx, GOST
ATEX, FM/CSA,
IECEx, GOST
ATEX,
IECEx (mevcut),
GOST
–
zone 2
içersine montaj
olanaklıdır
zone 2
içersine montaj
olanaklıdır
Display, PC ile
Display, PC ile
programlama.
programlama
FDT/DTM), zone2 (FDT/DTM)
montaj olanağı
ATEX, FM/CSA,
IECEx, GOST
–
–
–
zone 2
içersine montaj
olanaklıdır
Hız izleme /Frekans- akım çeviriciler
[email protected] • www.turck.com.tr • 2014/01
İletken kopma/kısa devre için seçilebilir hat izleme (ON/OFF modu), giriş devrelerinde,
çıkış devrelerinde ve besleme geriliminde galvanik izolasyon, yüksek ve düşük hızlar
için dönel hız izleme ve 0.06…600000/min arası çalışma aralığında pencere fonksiyonu, EN 60947-5-6 (NAMUR) standartına gore sensör kontrolü, 3-telli sensör bağlantısı ve
5..30VDC harici gerilim kaynakları, 2 röle ve bir transistor çıkışı, puls bölücü, akım çıkışı
0/4…20 mA, terslenebilir, puls çıkışı , HART® diyagnostik fonksiyonlu FDT/DTM ile giriş
devresi hata durumlarında ayarlanabilir analog çıkış, ölçüm değerlerinin saklanması için
ring buffer, sökülebilir terminal bloklar, üniversal besleme gerilim aralığı (Ex- versiyonlar
için 20…250 VAC/20…125 VDC, non- Ex-versionlar için, 20…250 VUC ).
Analog data transmiterler/ intrinsically safe giriş izolatörleri
Analog akım ve gerilim sinyallerinin galvanic izolasyonu ve/veya çevrilmesi. Intrinsically
safe giriş ve çıkış devreli cihazlardır.
5
Tip
IM31-12Ex-i
IM31-22Ex-U
IM31-22Ex-i
IM33-11Ex-Hi/
24VDC
IM33-12Ex-Hi/
24VDC
IM33-22Ex-Hi/
24VDC
IM33-11Ex-Hi
IM33-12Ex-Hi
[ Ex ia ]
[ Ex ia ]
[ Ex ia ]
[ Ex ia ]
[ Ex ia ]
[ Ex ia ]
[ Ex ia ]
Fonksiyon
Analog data
transmitter
Analog data
transmitter
HART® izolasyon
transdüseri
HART® izolasyon
transdüseri
HART® izolasyon
transdüseri
HART® izolasyon
transdüseri
HART® izolasyon
transdüseri
Besleme
Gerilimi
20…250 VAC
20…125 VDC
20…250 VAC
20…125 VDC
24 VDC
24 VDC
24 VDC
20…250 VAC
20…125 VDC
20…250 VAC
20…125 VDC
Girişler
0/2…10 V
0/4…20 mA
2 x 0/2…10 V
2 x 0/4…20 mA
0/4…20 mA
1 x 0/4…20 mA
2 x 0/4…20 mA
1 x 0/4…20 mA
1 x 0/4…20 mA
Çıkışlar
2 x 0/4…20 mA
2 x 0/4…20 mA
2 x 0/2...10V
0/4…20 mA
2 x 0/4…20 mA
2 x 0/4…20 mA
1 x 0/4…20 mA
2 x 0/4…20 mA
Onaylar
ATEX, FM/CSA,
IECEx, GOST
ATEX, FM/CSA,
IECEx, GOST
ATEX, FM/CSA,
IECEx, GOST
ATEX, FM/CSA,
IECEx, GOST
ATEX, FM/CSA,
IECEx, GOST
ATEX, FM/CSA,
IECEx, GOST
ATEX, FM/CSA,
IECEx, GOST
Özel
nitelikler
Sinyal çoklayıcı,
zone2 içersine
montaj olanağı
zone2 içersine
montaj olanağı
HART®- iletim
olanağı /SIL 2,
zone2 içersine
montaj olanağı
HART®- iletim
olanağı /SIL 2,
zone2 içersine
montaj olanağı
HART®- iletim
olanağı /SIL 2,
zone2 içersine
montaj olanağı
HART®- iletim
olanağı, zone2
içersine montaj
olanağı
HART®- iletim
olanağı, zone2
içersine montaj
olanağı
Enerji dağıtımı için Power bus PB-xx/03
Birkaç modüle besleme gerilimini dağıtmak için.
„xx“ olarak belirtilen kısım ürün tipinde modül sayısını, „03“ ise 3-kutuplu terminal olduğunu göstermektedir.
İzolasyon Transdüserleri
Patlama tehlikesi olan alanlardaki 2-telli transmiterlerin beslenmesi ve akım sinyallerinin iletilmesi. HART® cihazları çift-yönlü haberleşme sağlar. Bu seriye yardımcı beslemesi
olan veya olmayan cihazlar ve aktif veya pasif çıkışlar katılır. FSD serisi duman ve yangın
dedektörlerini içerir.
6
TURCK Otomasyon Tic. Ltd. Şti. • Tel +90 216 5722177 • Fax +90 216 5722123
IM33-22Ex-Hi
[ Ex ia ]
IM33-14Ex-CDRi
[ Ex ia ]
IM33-FSD-Ex/L
[ Ex ia ]
IM34-11Ex-i
IM34-11Ex-Ci
IM34-12Ex-Ri
IM34-12Ex-CRi
[ Ex ia ]
[ Ex ia ]
[ Ex ia ]
[ Ex ia ]
HART® izolasyon
transdüseri
Trip amfili
transmiter-güç
beslemesi
İzolasyon transdüseri
Sıcaklık ölçüm
amfisi
Sıcaklık ölçüm
Amfisi
Sıcaklık ölçüm
Amfisi
Sıcaklık ölçüm
Amfisi
20…250 VAC
20…125 VDC
20…250 VAC
20…125 VDC
without auxiliary
energy
20…250 VAC
20…125 VDC
20…250 VAC
20…125 VDC
20…250 VAC
20…125 VDC
20…250 VAC
20…125 VDC
2 x 0/4…20 mA
0/4...20 mA veya
0/2...10 V veya
transmiter
2 x 0…20 mA
Ni/Pt100 veya termo-elemanlar veya
mV-input
Ni/Pt100 veya termo-elemanlar veya
mV-input
Ni/Pt100 veya termo-elemanlar veya
mV-input
Ni/Pt100 veya termo-elemanlar veya
mV-input
2 x 0/4…20 mA
1 x 0/4…20mA
3 röle (N.O.)
2 x 0…20 mA
1 x 0/4…20 mA
1 x 0/4…20 mA
1 x 0/4…20mA
1 röle (N.O.)
1 x 0/4…20 mA
1 röle (N.O.)
ATEX, FM/CSA,
IECEx, GOST
ATEX, FM/CSA,
IECEx, GOST
ATEX, GOST
ATEX, FM/CSA,
IECEx, GOST
ATEX, FM/CSA,
IECEx, GOST
ATEX, FM/CSA,
IECEx, GOST
ATEX, FM/CSA,
IECEx, GOST
HART®-iletim
olanağı,
Zone2 içersine
montaj olanağı
Display, PC ile
programlama (FDT/
DTM)/ zone2 montaj olanağı
Yangın ve duman
indikatörleri için
transdüser
Zone2 içersine
montaj olanağı
PC ile programlama Zone2 içersine
(FDT/DTM)/ zone2
montaj olanağı
montaj olanağı
PC ile programlama
(FDT/DTM)/ zone2
montaj olanağı
IM-PROG III Programlama Adaptörü
IM, IMB ve IME modüllerinin PC aracılığıyla programlanması için.
Sıcaklık ölçüm amfileri
Sıcaklık değerlerinin standart akım sinyalleri biçimine lineer dönüşümü
[email protected] • www.turck.com.tr • 2014/01
Termo-eleman ölçüm amfileri
Termo-elemanlarca algılanan sıcaklık değerleri, standart akım sinyallerine lineer çevrilir.
Tüm termo-elemanlar veya mV-sinyalleri bağlanabilir. Model -Ci, -CRi = PC ile PACTware™ ve FDT/DTM yazılımı kullanılarak Hart® transparent diyagnostik özellikleriyle birlikte
programlanabililir.
7
Tip
IM34-14Ex-CDRi
[ Ex ia ]
IM35-11Ex-Hi/
24VDC
[ Ex ia ]
IM35-11Ex-Hi
[ Ex ia ]
IM35-22Ex-Hi/
24VDC
[ Ex ia ]
IM35-22Ex-Hi
IM36-11Ex-i/
24VDC
[ Ex ia ]
[ Ex ia ]
Fonksiyon
Sııcaklık ölçüm
amfisi
HART® Analog
data transmitter
HART® Analog
data transmitter
HART® Analog
data transmitter
HART® Analog
data transmitter
Potansiyometre
amfisi
Besleme
Gerilimi
20…250 VAC
20…125 VDC
24 VDC
20…250 VAC
20…125 VDC
24 VDC
20…250 VAC
20…125 VDC
24 VDC
Girişler
Ni/Pt100 or
termo-elemanlar
veya mV-giriş
0/4…20 mA
1 x 0/4…20 mA
2 x 0/4…20 mA
2 x 0/4…20 mA
800 Ω…20 kΩ
Çıkışlar
3 röle (N.O.)
1 x 0/4…20 mA
0/4…20 mA
1 x 0/4…20 mA
2 x 0/4…20 mA
2 x 0/4…20 mA
0…20 mA
Onaylar
ATEX, FM/CSA,
IECEx, GOST
ATEX, FM/CSA,
IECEx, GOST
ATEX, FM/CSA,
IECEx, GOST
ATEX, FM/CSA,
IECEx, GOST
ATEX, FM/CSA,
IECEx, GOST
ATEX, FM/CSA,
IECEx, GOST
Özel
nitelikler
Display, PC ile
programlama (FDT/
DTM)/ zone2 montaj
olanağı
HART®- iletim
olanağı /SIL 2, zone2
içersine montaj
olanağı
HART®-iletim
olanağı,
Zone2 içersine
montaj olanağı
HART®- iletim
olanağı /SIL 2, zone2
içersine montaj
olanağı
HART®-iletim
olanağı,
Zone2 içersine
montaj olanağı
–
IM-CC-...
IM-Modülleri için sökülebilir cage-clamp terminaller (3/5-kutuplu)
Analog data transmiterler/intrinsically safe çıkış izolatörleri
8
Patlama tehlikesi olan alanlar içersinde galvanic izolasyon ve analog akım sinyallerinin
transferi. Bu ürün ailesi intrinsically safe çıkış devreli cihazlardan oluşur. HART® cihazları
çift yönlü haberleşme sağlar.
TURCK Otomasyon Tic. Ltd. Şti. • Tel +90 216 5722177 • Fax +90 216 5722123
IM36-11Ex-U/
24VDC
IM43-13-R
IM43-13-SR
IM43-14-Ri
IM43-14-CDRi
Potansiyometre
Amfileri
Potansiyometre
Amfileri
Potansiyometre
Amfileri
Potansiyometre
Amfileri
Potansiyometre
Amfileri
24 VDC
20…250 VUC
20…250 VUC
20…250 VUC
20…250 VUC
800 Ω ... 20 kΩ
0/4…20 mA veya
0/2…10 V veya
transmiter
0/4…20 mA veya
0/2…10 V veya
transmiter
0/4…20 mA veya
0/2…10 V veya
transmiter
0/4…20 mA veya
0/2…10 V veya
transmiter
0…10 V
3 röle (N.O.)
3 röle (N.O.)
3 röle (N.O.)
1 x 0/4…20 mA
3 röle (N.O.)
1 x 0/4…20 mA
ATEX, FM/CSA,
IECEx, GOST
–
–
–
–
–
–
manuel teach (öğret- –
me) fonksiyonu
[ Ex ia ]
PC aracılığıyla
programlanabilme
(FDT/DTM)
Potansiyometre amfileri
Bir potansiyometrenin değişken direnç değerlerinin standart akım ve gerilim sinyallerine dönüştürülmesi. Giriş devresi intrinsically safe özelliklidir, böylece potansiyometre
patlama tehlikesi olan alanlara monte edilebilir.
Limit Değer İzleme
Standart akım ve gerilim sinyallerinin önceden belirlenmiş limit değerlere göre izlenmesi. Bu seriler üç limit değer atanabilen ve akım çıkışlı cihazlar içerir.
-SR, -Sri tipleri manuel teach özelliklidir, -R and -Ri modeller bir kodlu dönel switch ile
ayarlanabilir versiyonlardır.
[email protected] • www.turck.com.tr • 2014/01
9
Tip
IM72-11Ex/L
IM72-22Ex/L
IM73-12-R
[ Ex ia ]
[ Ex ia ]
Fonksiyon
Valf kontrol modülü
Valf kontrol modülü
Röle Kuplör
Röle Kuplör
Besleme
Gerilimi
Besleme gerekmez
Besleme gerekmez
Yardımcı enerji
gerekmez
10...30 VUC
Girişler
19...30 V
19...30 V
19...30 V
24 VUC
230 VAC
2 x 10...30 VUC
Çıkışlar
24 V/45 mA
15 V/45 mA
24 V/45 mA
15 V/45 mA
2 röle (change- over) 2 röle (change-over)
Onaylar
ATEX, FM/CSA,
IECEx, GOST
ATEX, FM/CSA,
IECEx, GOST
–
Özel
nitelikler
SIL 3, loop-beslemeli, SIL 3, loop-beslemeli, SIL 3
zone2 içersine
zone 2 içersine
montaj
montaj
[ EEx ia ]
IM73-22Ex-R/
24VUC
[ Ex ia ]
ATEX, FM/CSA,
IECEx, GOST
Zone2 içersine montaj
olanağı
Valf kontrol modülleri
Manyetik valfler,pilot indikatörler, transmiterler vb.. için intrinsically safe beslemedir.
Kuplaj cihazları
İkili ( on/off ) anahtarlama durumlarının galvanik izolasyonlu iletimidir. Bu cihazlar farklı
potansiyeller arasında güvenilir bir arayüz sağlar.
10
TURCK Otomasyon Tic. Ltd. Şti. • Tel +90 216 5722177 • Fax +90 216 5722123
IM82-24-2,5
IM82-24-5,0
IM82-24-10
IM82-24-20
Güç Kaynağı
Güç Kaynağı
Güç Kaynağı
Güç Kaynağı
85…264 VAC,
90…375 VDC
90…132 VAC, 186…264 90…132 VAC, 186…264 VAC,
VAC, 210…370 VDC
210…370 VDC
90…264 VAC, 120…370 VDC
24 V/2,5 A
24 V/5 A
24 V/10 A
24 V/20 A
UL
UL
UL
Class 1
Div 2
Class 1
Div 2
Class 1
Div 2
Güç Kaynakları
Özellikle Turck’un interfacemodul, multimodul ve multisafe® serilerine uygun anahtarlama ve izleme için gereken güç beslemesi sağlamak için galvanic izolasyonlu güç kaynaklarıdır.
[email protected] • www.turck.com.tr • 2014/01
11
Your Global
Automation Partner!
Turck Otomasyon Tic. Ltd. Şti.
İnönü Mah. Kayışdağı Cad.
Yesil Konak Evleri, No:178, A Blok D:4
34755 Ataşehir/Istanbul
Tel 0216 572 21 77
Faks 0216 572 21 23
E-Mail [email protected]
Internet www.turck.com.tr
D201446 2014/01
*D201446ßß0114*
Download

Arayüz Teknolojisi Modüler Gövde