Inteligentní zobrazovače
a ukazatele
Model
BA484D
FM
Montáž
Volná
BA488C
Panel
BA684D
Volná
BA688C
Panel
APPROVED
ATEX
FM
APPROVED
Certifikace
ATEX II 1G
nebo II 1GD T80°C IP66
EEx ia IIC T5
FM IS Cl I II III, Div 1,
Gp ABCDEFG
NI Cl I, Div 2,
Gp ABCDEFG
Montáž
Modbus
Interface
Port
Protokol
BEKA BA201
nebo
MTL5051
RS232
RS422
RS485
Není vyžadován
RS232
nebo
RS485
ATEX II 1G
EEx ia IIC T5
FM IS Cl I, Div 1, Gp ABCD
NI Cl I, Div 2, Gp ABCD
Pouze do prostředí
bez nebezpečí výbuchu
Sběnicové zobrazovače - osm proměnných
Model
Jednoduchý ASCII
Není vyžadován
Foundation Fieldbus™
Certifikace
BA484DF
Volná
ATEX II 1G
nebo II 1GD T125°C IP66
EEx ia IIC T4
IECEx
FM IS Cl I II III, Div 1, Gp ABCDEFG
NI Cl I, Div 2, Gp ABCDEFG
Vyhovuje FISCO & FNICO
BA488CF
Panel
ATEX II 1G
EEx ia IIC T4
IECEx
FM IS Cl I, Div 1, Gp ABCD
NI Cl I, Div 2, Gp ABCD
Vyhovuje FISCO & FNICO
BA684DF
Volná
Pouze do prostředí bez nebezpečí výbuchu
BA688CF
Panel
Pouze do prostředí bez nebezpečí výbuchu
Sběrnicové zobrazovače pro jednu proměnnou
Model
D-Ex Instruments. s. r. o.
Montáž
Certifikace (stav k 06/06)
BA414DF
Volná
ATEX II 1G
nebo II 1GD T125°C IP66
EEx ia IIC T4
IECEx
FM IS Cl I II III, Div 1, Gp ABCDEFG
NI Cl I, Div 2, Gp ABCDEFG
Vyhovuje FISCO & FNICO
BA414NDF
Volná
ATEX II 3G
nebo II 3GD T125°C IP66
Vyhovuje EEx nL T4 FNICO
BA418CF
Panel
ATEX II 1G
EEx ia IIC T4
IECEx
FM IS Cl I, Div 1, Gp ABCD
NI Cl I, Div 2, Gp ABCD
Vyhovuje FISCO & FNICO
BA614DF
Volná
Pouze do prostředí bez nebezpečí výbuchu
BA618CF
Panel
Pouze do prostředí bez nebezpečí výbuchu
Inteligentní zobrazovače
a ukazatele
Modbus
nebo
jednoduchý ASCII
Profibus
Protokol
Foundation
fieldbus™
nebo
Profibus PA
Foundation Fieldbus™
Protokol
Foundation
fieldbus™
Optátova37•637 00Brno•Tel.:+420541 423 223•Fax+420541 221 580•E-mail:[email protected]://www.dex.cz
Pražská11•811 04Bratislava•Tel.:+421(0)2/5729 7421•Fax:+421(0)2/5729 7424•E-mail:[email protected]://www.dex.sk
pronormálníprostředí
a prostředí s nebezpečím výbuchu
© D-Ex Instruments 09/2008
Textové zobrazovače – osm proměnných
www.beka.co.uk
www.dex.cz
Jednoduchý ASCII
Modbus
Inteligentní zobrazovače
osmi proměnných
Jednaproměnná
Jednaproměnná+horizontálnígraf
Dvěproměnné
Pokudpotřebujetezobrazovatprovozníhodnotyaťužv textovépodoběneboformoujednoduchégrafiky,
nebopotřebujetecenověvýhodnéoperátorskérozhranívbezpečnémprostředínebov prostředís nebezpečímvýbuchu,natakovépotřebymáBEKAv sortimentuinteligentnízobrazovačes různýmiprotokoly.
Zobrazovačesemohouinstalovatvolněnebodopanelu,v bezpečnémprostředínebov prostředís nebezpečímvýbuchu.KomunikačníprotokolmůžebýtProfibusPA,FoundationFieldbus™,ModbusneboASCII.
Každýpřístrojmůžezobrazovatažosmproměnnýchnapodsvícenémdisplejibuďformoujednéz devíti
předdefinovanýchobrazoveknebonaspeciálněpřizpůsobenéobrazovce.
> Velkýkontrastnídisplejs podsvícením
> ProtokolyFoundationFieldbus™,ProfibusPA,ModbusneboASCII
> Zobrazeníažosmiproměnnýchnajednéz devítipřepínatelnýchobrazoveknebonaobrazovce
vytvořenéuživatelsky
> Tlačítkapropotvrzováníoperátoremnebomožnostexterníchtlačítek
> Galvanickyoddělenéspínacívýstupy
> Robustníprovedeníz GRPs krytímIP66
> PřimontážidopanelukrytíIP66z čelnístrany
> CertifikátyATEX,IECExaFMujiskrověbezpečnýchmodelů
> CertifikátyFMunezápalnéhoprovedení
S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU
BA488C
Jiskrově bezpečný
textový displej
pro osm proměnných
Zóna 0, 1 nebo 2
Div 1 nebo 2
BA684D Textový displej
pro osm proměnných
BA688C
Textový displej
pro osm
proměnných
Napájení
Napájení
BA484DF
Jiskrově bezpečný
sběrnicový displej
pro osm proměnných
Zóna 0, 1 nebo 2
Div 1 nebo 2
Jiskrově bezpečný
napáječ a kondicionér
BA618CF
Sběrnicový displej
pro jednu proměnnou
Třiproměnné+vertikálnígraf
Všechny modely
s možností šesti
alarmových výstupů
Možnost připojení
až šesti externích spínačů
BA418CF
Jiskrově bezpečný
sběrnicový displej
pro jednu proměnnou
Dvěproměnné+vertikálnígraf
Nadřízený systém
BA614DF
Sběrnicový displej
pro jednu proměnnou
Možnost výběru jedné z devíti
standardních obrazovek nebo
vlastní obrazovka
Jednaoduchý ASCII
nebo Modbus
protokol
S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU
BA414DF
Jiskrově bezpečný
sběrnicový displej
pro jednu proměnnou
Propojovací
skříňka
Příkladzákaznickéobrazovky
Zenerova bariéra
nebo oddělovač
pro napájení majáku
BEZ NEBEZPEČÍ VÝBUCHU
S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU
Čtyřiproměnné+vertikálnígraf
Až čtyři
textové
displeje
Oddělovač
komunikace
Napájení
Napájení
■ Zobrazováníažosmiproměnnýchv prostředís nebezpečím
výbuchunebov bezpečnémprostředí
■ Zprávyajejichpotvrzováníoperátorem
■ Nastavenímezníchhodnot
■ Výběrreceptury
■ Speciálníaplikace–vážicísystémy,řízenístrojů
Dvěproměnné+horizontálnígraf
Jednaproměnná+vertikálnígraf
Dva galvanicky
oddělené spínací
výstupy pro zapínání
světel, houkaček,
majáků nebo ventilů
BA484D
Jiskrově bezpečný
textový displej
pro osm proměnných
Možnosti použití
Čtyřiproměnné
Možnost připojení
až šesti externích spínačů
Napáječ
a kondicionér
BEZ NEBEZPEČÍ VÝBUCHU
Propojovací
skříňka
Zóna 0, 1 nebo 2
Div 1 nebo 2
BA684DF
Sběrnicový displej
pro osm proměnných
Možnost připojení
až šesti externích spínačů
BA688CF
Sběrnicový displej
pro osm proměnných
H1
>
>
>
>
>
>
>
Levnějšířešenítam,kdestačízobrazovatjenjednuproměnnou
Pětimístnáčíslao výšce20mm+31-segmentovýgraf
FoundationFieldbus™
Napájenísběrnicí,13mA
JiskrověbezpečnémodelyATEX,FMaIECEx
Robustníkrytz GRPs krytímIP66provolnoumontáž
Montáždopanelus krytímIP66z čelnístrany
Sběrnicové zobrazovače
pro jednu proměnnou
BA484CF
Jiskrově bezpečný
sběrnicový displej
pro osm proměnných
Jiskrově bezpečný
napáječ a kondicionér
Nadřízený systém
BEZ NEBEZPEČÍ VÝBUCHU
H1
Napáječ
a kondicionér
Foundation Fieldbus™
Profibus PA
Jednoduchý ASCII
Modbus
Inteligentní zobrazovače
osmi proměnných
Jednaproměnná
Jednaproměnná+horizontálnígraf
Dvěproměnné
Pokudpotřebujetezobrazovatprovozníhodnotyaťužv textovépodoběneboformoujednoduchégrafiky,
nebopotřebujetecenověvýhodnéoperátorskérozhranívbezpečnémprostředínebov prostředís nebezpečímvýbuchu,natakovépotřebymáBEKAv sortimentuinteligentnízobrazovačes různýmiprotokoly.
Zobrazovačesemohouinstalovatvolněnebodopanelu,v bezpečnémprostředínebov prostředís nebezpečímvýbuchu.KomunikačníprotokolmůžebýtProfibusPA,FoundationFieldbus™,ModbusneboASCII.
Každýpřístrojmůžezobrazovatažosmproměnnýchnapodsvícenémdisplejibuďformoujednéz devíti
předdefinovanýchobrazoveknebonaspeciálněpřizpůsobenéobrazovce.
> Velkýkontrastnídisplejs podsvícením
> ProtokolyFoundationFieldbus™,ProfibusPA,ModbusneboASCII
> Zobrazeníažosmiproměnnýchnajednéz devítipřepínatelnýchobrazoveknebonaobrazovce
vytvořenéuživatelsky
> Tlačítkapropotvrzováníoperátoremnebomožnostexterníchtlačítek
> Galvanickyoddělenéspínacívýstupy
> Robustníprovedeníz GRPs krytímIP66
> PřimontážidopanelukrytíIP66z čelnístrany
> CertifikátyATEX,IECExaFMujiskrověbezpečnýchmodelů
> CertifikátyFMunezápalnéhoprovedení
S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU
BA488C
Jiskrově bezpečný
textový displej
pro osm proměnných
Zóna 0, 1 nebo 2
Div 1 nebo 2
BA684D Textový displej
pro osm proměnných
BA688C
Textový displej
pro osm
proměnných
Napájení
Napájení
BA484DF
Jiskrově bezpečný
sběrnicový displej
pro osm proměnných
Zóna 0, 1 nebo 2
Div 1 nebo 2
Jiskrově bezpečný
napáječ a kondicionér
BA618CF
Sběrnicový displej
pro jednu proměnnou
Třiproměnné+vertikálnígraf
Všechny modely
s možností šesti
alarmových výstupů
Možnost připojení
až šesti externích spínačů
BA418CF
Jiskrově bezpečný
sběrnicový displej
pro jednu proměnnou
Dvěproměnné+vertikálnígraf
Nadřízený systém
BA614DF
Sběrnicový displej
pro jednu proměnnou
Možnost výběru jedné z devíti
standardních obrazovek nebo
vlastní obrazovka
Jednaoduchý ASCII
nebo Modbus
protokol
S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU
BA414DF
Jiskrově bezpečný
sběrnicový displej
pro jednu proměnnou
Propojovací
skříňka
Příkladzákaznickéobrazovky
Zenerova bariéra
nebo oddělovač
pro napájení majáku
BEZ NEBEZPEČÍ VÝBUCHU
S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU
Čtyřiproměnné+vertikálnígraf
Až čtyři
textové
displeje
Oddělovač
komunikace
Napájení
Napájení
■ Zobrazováníažosmiproměnnýchv prostředís nebezpečím
výbuchunebov bezpečnémprostředí
■ Zprávyajejichpotvrzováníoperátorem
■ Nastavenímezníchhodnot
■ Výběrreceptury
■ Speciálníaplikace–vážicísystémy,řízenístrojů
Dvěproměnné+horizontálnígraf
Jednaproměnná+vertikálnígraf
Dva galvanicky
oddělené spínací
výstupy pro zapínání
světel, houkaček,
majáků nebo ventilů
BA484D
Jiskrově bezpečný
textový displej
pro osm proměnných
Možnosti použití
Čtyřiproměnné
Možnost připojení
až šesti externích spínačů
Napáječ
a kondicionér
BEZ NEBEZPEČÍ VÝBUCHU
Propojovací
skříňka
Zóna 0, 1 nebo 2
Div 1 nebo 2
BA684DF
Sběrnicový displej
pro osm proměnných
Možnost připojení
až šesti externích spínačů
BA688CF
Sběrnicový displej
pro osm proměnných
H1
>
>
>
>
>
>
>
Levnějšířešenítam,kdestačízobrazovatjenjednuproměnnou
Pětimístnáčíslao výšce20mm+31-segmentovýgraf
FoundationFieldbus™
Napájenísběrnicí,13mA
JiskrověbezpečnémodelyATEX,FMaIECEx
Robustníkrytz GRPs krytímIP66provolnoumontáž
Montáždopanelus krytímIP66z čelnístrany
Sběrnicové zobrazovače
pro jednu proměnnou
BA484CF
Jiskrově bezpečný
sběrnicový displej
pro osm proměnných
Jiskrově bezpečný
napáječ a kondicionér
Nadřízený systém
BEZ NEBEZPEČÍ VÝBUCHU
H1
Napáječ
a kondicionér
Foundation Fieldbus™
Profibus PA
Inteligentní zobrazovače
a ukazatele
Model
BA484D
FM
Montáž
Volná
BA488C
Panel
BA684D
Volná
BA688C
Panel
APPROVED
ATEX
FM
APPROVED
Certifikace
ATEX II 1G
nebo II 1GD T80°C IP66
EEx ia IIC T5
FM IS Cl I II III, Div 1,
Gp ABCDEFG
NI Cl I, Div 2,
Gp ABCDEFG
Montáž
Modbus
Interface
Port
Protokol
BEKA BA201
nebo
MTL5051
RS232
RS422
RS485
Není vyžadován
RS232
nebo
RS485
ATEX II 1G
EEx ia IIC T5
FM IS Cl I, Div 1, Gp ABCD
NI Cl I, Div 2, Gp ABCD
Pouze do prostředí
bez nebezpečí výbuchu
Sběnicové zobrazovače - osm proměnných
Model
Jednoduchý ASCII
Není vyžadován
Foundation Fieldbus™
Certifikace
BA484DF
Volná
ATEX II 1G
nebo II 1GD T125°C IP66
EEx ia IIC T4
IECEx
FM IS Cl I II III, Div 1, Gp ABCDEFG
NI Cl I, Div 2, Gp ABCDEFG
Vyhovuje FISCO & FNICO
BA488CF
Panel
ATEX II 1G
EEx ia IIC T4
IECEx
FM IS Cl I, Div 1, Gp ABCD
NI Cl I, Div 2, Gp ABCD
Vyhovuje FISCO & FNICO
BA684DF
Volná
Pouze do prostředí bez nebezpečí výbuchu
BA688CF
Panel
Pouze do prostředí bez nebezpečí výbuchu
Sběrnicové zobrazovače pro jednu proměnnou
Model
D-Ex Instruments. s. r. o.
Montáž
Certifikace (stav k 06/06)
BA414DF
Volná
ATEX II 1G
nebo II 1GD T125°C IP66
EEx ia IIC T4
IECEx
FM IS Cl I II III, Div 1, Gp ABCDEFG
NI Cl I, Div 2, Gp ABCDEFG
Vyhovuje FISCO & FNICO
BA414NDF
Volná
ATEX II 3G
nebo II 3GD T125°C IP66
Vyhovuje EEx nL T4 FNICO
BA418CF
Panel
ATEX II 1G
EEx ia IIC T4
IECEx
FM IS Cl I, Div 1, Gp ABCD
NI Cl I, Div 2, Gp ABCD
Vyhovuje FISCO & FNICO
BA614DF
Volná
Pouze do prostředí bez nebezpečí výbuchu
BA618CF
Panel
Pouze do prostředí bez nebezpečí výbuchu
Inteligentní zobrazovače
a ukazatele
Modbus
nebo
jednoduchý ASCII
Profibus
Protokol
Foundation
fieldbus™
nebo
Profibus PA
Foundation Fieldbus™
Protokol
Foundation
fieldbus™
Optátova37•637 00Brno•Tel.:+420541 423 223•Fax+420541 221 580•E-mail:[email protected]://www.dex.cz
Pražská11•811 04Bratislava•Tel.:+421(0)2/5729 7421•Fax:+421(0)2/5729 7424•E-mail:[email protected]://www.dex.sk
pronormálníprostředí
a prostředí s nebezpečím výbuchu
© D-Ex Instruments 09/2008
Textové zobrazovače – osm proměnných
www.beka.co.uk
www.dex.cz
Download

Inteligentní zobrazovače a ukazatele