Přípojnicový systém Mini-PLS (40 mm)
Přístrojový adaptér strana 208 Jisticí prvky strana 207
Držáky přípojnic, adaptéry pro
připojení
Materiál:
– Polyamid (PA 6.6)
– Chování při požáru dle
UL 94-V0
Barva:
– RAL 7035
– RAL 9011 (chassis
připojovacího adaptéru)
Ochrana před nebezpečným
dotykem
Technika v detailu:
Naleznete na internetu
Materiál:
– Tepelně modifikované tvrdé
PVC
– Chování při požáru dle
UL 94-V0
Barva:
– RAL 7035
Držáky přípojnic Mini-PLS (3pólové)
Držáky přípojnic s možností umístit nad nimi nástavbové prvky
Balení
◾
Rozteč přípojnic mm
40
Certifikáty
Obj. č.
9600.000
4 ks
A Mini-PLS speciální přípojnice E-Cu, tloušťka přípojnice 3 mm, průřez přípojnice 120 mm2
Délka mm
Balení
500
700
1100
1500
3 ks
9601.000
9602.000
9603.000
9624.000
3 ks
9611.000
Certifikáty
A
Obj. č.
Příslušenství
B
B Spojky přípojnic
Certifikáty
Ochrana před nebezpečným dotykem Mini-PLS
Komponenty
C
D
C Spodní krycí profil
D Krycí profil
E
E Koncové zakrytí
Certifikáty
Délka mm
Balení
Obj. č.
500
1 ks
9605.000
700
1 ks
9606.000
1100
1 ks
9607.000
250
1 ks
9608.000
500
1 ks
9609.000
–
2 ks
9610.000
Adaptéry pro připojení Mini-PLS (3pólové)
Jmenovitý proud max. A
Strana
Balení
Jmenovité provozní napětí V, ~
63
250
690, 3~
690, 3~
nahoře/dole
nahoře/dole
1,5 – 35
10 – 120
10 x 8
17 x 15
Šířka mm
54
115
Výška mm
160
182
9613.000
9612.000
◾
◾
Vývod vodičů
Připojení kulatých vodičů mm²
Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic, š x v mm
Certifikáty
Obj. č.
1 ks
Příslušenství
Lamelové měděné přípojnice
206
255
Rittal Katalog 34/Rozvod proudu
Jisticí prvky Mini-PLS
Systém přípojnic strana 206 Adaptér pro připojení strana 206 Přístrojový adaptér strana 208/209
Držák pojistek s jezdcovým
upevněním
Pojistkové odpínače výkonové
zátěže NH
Materiál:
– Polyamid (PA 6.6)
– Chování při požáru dle
UL 94-V0
Materiál:
– Polyamid zesílený skelnými
vlákny
– Chování při požáru dle
UL 94-V0
– Kontaktové dráhy: postříbřená
tvrdá měď
Barva:
– Chassis: RAL 9011
– Kryt: RAL 7035
Adaptér na přípojnice
Materiál:
– Polyamid (PA 6.6)
– Chování při požáru dle
UL 94-V0
Technika v detailu:
Naleznete na internetu
Barva:
– RAL 9011
Barva:
– RAL 7035
Podklad pro zkoušku:
– IEC/DIN EN 60 947-3
– DIN EN 60 269-2
(pojistkové vložky)
Mini-PLS držák pojistek s jezdcovým upevněním (3pólový)
Pojistková vložka
Balení
D 02-E18
Jmenovitý proud max. A
63
Jmenovité provozní napětí V, ~
400, 3~
Připojení kulatých vodičů mm2
1,5 – 16
Šířka mm
38
Výška mm
160
Obj. č.
1 ks
9630.000
Pojistkový odpínač výkonové zátěže NH vel. 000 (3pólové)
Jmenovitý provozní proud max. A
Balení
Jmenovité provozní napětí V, ~
100
Vývod vodičů
nahoře/dole
Způsob připojení
Rámová svorka
Připojení kulatých vodičů mm²
1,5 – 50
Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic, š x v mm
10 x 10
Šířka mm
89
Výška mm
141,5
Obj. č.
Strana
690, 3~
1 ks
3431.000
238
Je třeba ještě přiobjednat
Mini-PLS adaptér na přípojnici (3pólový)
S připojovacími vodiči mm²
35
Šířka mm
90
Výška mm
160
Obj. č.
1 ks
9629.100
5 ks
3071.000
Příslušenství
Mikrospínače
Rittal Katalog 34/Rozvod proudu
263
207
Přístrojové adaptéry Mini-PLS
Přípojnicový systém strana 206 Připojovací adaptér strana 206 Jisticí prvky strana 207 Přiřazení spínacích přístrojů strana 209
Materiál:
– Polyamid (PA 6.6)
– Chování při požáru dle
UL 94-V0
Barva:
– RAL 7035
– RAL 9011 (9629.000)
Technika v detailu:
Naleznete na internetu
Jmenovitý provozní proud max. 12 – 25 A
Jmenovitý proud max. A
Balení
Jmenovité provozní napětí V, ~
12
25
25
25
25
25
25
690, 3~
690, 3~
690, 3~
690, 3~
690, 3~
690, 3~
690, 3~
Počet pólů
3pólový
3pólový
3pólový
3pólový
3pólový
3pólový
3pólový
Přívodní kabely
AWG 14
AWG 12
AWG 12
AWG 12
AWG 12
AWG 12
AWG 12
1/7,5
Počet nosných lišt/výška v mm
1/7,5
1/7,5
1/15
1/7,5
1/15
1/7,5
Šířka mm
45
45
45
54
54
72
90
Výška mm
160
160
160
160
160
160
160
9614.110
9614.100
9615.100
9614.000
9615.000
9625.000
9629.010
Strana
Certifikáty
Obj. č.
1 ks
Příslušenství
Přídavná lišta
Nosné lišty,
výška 7,5 mm
208
2 ks
9623.000
9623.000
9623.000
9623.000
9623.000
9623.000
9623.000
258
Šířka 45 mm
10 ks
9320.150
9320.150
9320.150
–
–
–
9320.150
258
Šířka 54 mm
10 ks
–
–
–
3548.000
3548.000
–
–
258
Šířka 72 mm
10 ks
–
–
–
–
–
3549.000
–
258
Rittal Katalog 34/Rozvod proudu
Přístrojové adaptéry Mini-PLS
Jmenovitý provozní proud max. 40 – 100 A
Jmenovitý proud max. A
Balení
Jmenovité provozní napětí V, ~
40
40
40
100
690, 3~
690, 3~
690, 3~
690, 3~
Počet pólů
3pólový
3pólový
3pólový
3pólový
Přívodní kabely
AWG 10
AWG 10
AWG 10
35 mm2
Počet nosných lišt / výška v mm
Strana
1/7,5
1/15
1/7,5
–
Šířka mm
54
54
72
90
Výška mm
160
160
160
160
1 ks
9616.000
9617.000
9627.000
9629.000
Certifikáty
Obj. č.
Příslušenství
Přídavná lišta
Nosné lišty
Výška 7,5 mm
Výška 15 mm
2 ks
9623.000
9623.000
9623.000
–
Šířka 54 mm
10 ks
3548.000
3548.000
–
–
258
258
Šířka 72 mm
10 ks
–
–
3549.000
–
258
Šířka 72 mm
5 ks
–
–
–
9320.120
261
Přiřazení spínacích přístrojů – Mini-PLS přístrojový adaptér 12 A/25 A
Obj. č.
Výrobce/typ
Obj. č.
Výrobce/typ
ABB
Siemens
S0
3RV10 21...
3RV20 21... (do 25 A)
S00
3RV10 11...
3RV20 11...
S2
3RV10 31... (do 25 A)
9614.100
9614.000
9614.000
9614.000
MS116
MS325
MS450 (max. 25 A)
MS451 (max. 25 A)
Eaton
9614.100
9614.100
9614.000
9614.100
9614.100
9614.000
PKZM0 (do 25 A)
PKZM01 (do 25 A)
PKZM4 (do 25 A)
PKE12
PKE32 (do 25 A)
PKE65 (do 25 A)
1)
9614.100
9614.100
9614.1001)
9614.1001)
9614.000
Nosnou lištu přístrojů je třeba posunout
Schneider Electric
GV2-P (do 25 A)
GV2-RT
GV2-LE10
GV3 (do 25 A)
9614.100
9614.100
9614.100
9614.100
Přiřazení spínacích přístrojů – Mini-PLS přístrojový adaptér 40 A/100 A
Výrobce/typ
Obj. č.
Příslušenství
Obj. č.
9617.000
9629.000
9629.000
9629.000
9629.000
–
9320.120
9320.120
9320.120
9320.120
9629.000
9629.000
–
–
9629.000
9627.000
9617.000
9629.000
–
–
–
9320.120
ABB
MS450 (max. 40 A)
MS451 (max. 40 A)
MS495
MS496
MS497
hmax
h1
h2
Rittal Katalog 34/Rozvod proudu
Obj. č.
Příslušenství
Obj. č.
9629.000
9616.000
9629.000
–
–
9320.120
9616.000
9629.000
–
9320.120
9629.000
9320.120
Schneider Electric
Eaton
NZM 1
PKZ2
PKZM4 (max. 40 A)
PKZM4
Výrobce/typ
NS 80
GV3 (max. 40 A)
GV3
Siemens
S2
3RV10 31... (max. 40 A)
3RV10 31...
S3
3RV1341/42
209
210
Rittal Katalog 34/Rozvod proudu
RiLine
Přípojnicové systémy
3/4pólové a DC
Držáky + přípojnice + ochrana před nebezpečným dotykem
◾ Systém plochých měděných přípojnic,
viz strana 212
◾ Přípojnicový systém PLS,
viz strana 214
◾ Příslušenství, viz strana 251
Technika připojení
3 a 4pólová
◾ Adaptér pro připojení,
viz strana 216
◾ Připojovací svorky,
viz strana 257
◾ Připojovací blok,
viz strana 258
◾ Příslušenství,
viz strana 257
Přístrojové adaptéry
3 a 4pólové
◾ OM adaptéry,
viz strana 219
◾ CB přístrojové adaptéry,
viz strana 226
◾ Příslušenství,
viz strana 259
Jisticí prvky
3pólové
◾ Držáky pojistek s jezdcovým upevněním,
viz strana 236
◾ Pojistkové odpínače výkonové zátěže NH,
viz strana 238
◾ Lištové pojistkové odpínače výkonové,
zátěže NH,
viz strana 246
◾ Pojistkové držáky,
viz strana 249
◾ Příslušenství,
viz strana 262
Rittal Power Engineering
s funkcí update
Obj. č. 3020.500,
viz strana 295
◾ Konfigurace systémů přípojnic RiLine
◾ Snadná volba komponent,
integrovaná databáze spínacích přístrojů
◾ Automatický výpočet jmenovitých
proudů a ztrátových výkonů
Rittal Katalog 34/Rozvod proudu
211
RiLine přípojnicové systémy do 800 A (60 mm)
Přípojný adaptér strana 216 Přístrojový adaptér strana 219 Jisticí prvky strana 236
Materiál:
– Polyamid (PA 6.6)
– Chování při požáru dle
UL 94-V0
Barva:
– RAL 7035
Upozornění:
– Certifikát UL platí pouze
v kombinaci s aplikací AC
– Pro aplikace UL je nutno
použít spodní krycí profil
Technika v detailu:
Naleznete na internetu
Systém plochých měděných přípojnic
Držáky přípojnic
Počet pólů
3pólové
3pólové
3pólové
4pólové
Rozteč přípojnic mm
60
60
60
60
S vnějším upevněním
◾
–
–
–
S vnitřním upevněním
–
◾
◾
◾
12 x 5/10
◾
◾
–
◾
15 x 5 – 25 x 10, 30 x 5
◾
◾
◾
◾
30 x 10
◾
◾
◾
◾
1000, 3~
1000, 3~
1000, 3~
1000, 3~
–
–
1500 (DC)
–
–
–
4 ks
9340.010
9340.000
9340.050
9340.004
◾
◾
–
◾
12 ks
9340.090
9340.090
–
9340.090
Pro přípojnice mm
Balení
Jmenovité provozní napětí V, ~
Certifikáty
Obj. č.
Strana
Je třeba ještě přiobjednat
Distanční vložky pro použití přípojnic 12 x 5/10 mm
Obj. č.
212
251
Rittal Katalog 34/Rozvod proudu
RiLine přípojnicové systémy do 800 A (60 mm)
Systém plochých měděných přípojnic
Držáky přípojnic
Počet pólů
Balení
3pólové
3pólové
3pólové
4pólové
60
60
60
60
4 ks
9340.010
9340.000
9340.050
9340.004
◾
◾
–
◾
12 ks
9340.090
9340.090
–
9340.090
251
Obj. č.
Strana
Rozteč přípojnic mm
Obj. č.
Strana
212
Je třeba ještě přiobjednat
Distanční vložka pro použití přípojnic 12 x 5/10 mm
Obj. č.
Ochrana před nebezpečným dotykem
Délka
mm
Komponenty
C
B
B Spodní krycí profily
A
E F D
Obj. č.
9340.070
9340.070
9340.070
9340.074
–
500
2 ks
–
9340.100
9340.100
–
256
700
2 ks
–
9340.110
9340.110
–
256
900
2 ks
–
9340.120
9340.120
–
256
1100
2 ks
–
9340.130
9340.130
9340.134
256
1 ks
–
9340.170
–
–
256
2 ks
–
9340.140
9340.140
–
256
–
100
D Krycí profily
Balení
2 ks
2400
C Mezikusy spodních
krycích profilů
Certifikáty
–
A Koncová zakrytí
700
2 ks
–
9340.200
9340.200
–
256
1100
2 ks
–
9340.210
9340.210
9340.214
256
E Opěrné kryty
–
F Dělicí příčky
160
5 ks
–
9340.220
9340.220
9340.224
256
–
2 ks
–
–
9340.230
–
256
Certifikáty
Balení
Obj. č.
Strana
Přípojnice E-Cu, délka: 2400 mm/přípojnice
Rozměry
mm
Max. jmenovitý proud
A dle
DIN EN
Obj. č.
UL 508
12 x 5
210
–
6 ks
3580.000
3580.000
3580.000
3580.000
252
12 x 10
340
–
6 ks
3580.100
3580.100
3580.100
3580.100
252
15 x 5
260
175
6 ks
3581.000
3581.000
3581.000
3581.000
252
15 x 10
360
350
6 ks
3581.100
3581.100
3581.100
3581.100
252
20 x 5
319
230
20 x 10
497
465
6 ks
3582.000
3582.000
3582.000
3582.000
252
3 ks
3585.005
3585.005
3585.005
3585.005
252
25 x 5
384
30 x 5
447
290
6 ks
3583.000
3583.000
3583.000
3583.000
252
350
6 ks
3584.000
3584.000
3584.000
3584.000
30 x 10
800
700
252
–
3 ks
3586.005
3586.005
3586.005
3586.005
252
Certifikáty
Balení
Obj. č.
Strana
–
Přípojnice CUPONAL, délka: 2400 mm/přípojnice
Rozměry
mm
Max. jmenovitý proud
A dle
DIN EN
Obj. č.
UL 508
20 x 5
235
–
–
6 ks
–
3582.020
3582.020
–
252
20 x 10
363
–
–
3 ks
–
3585.020
3585.020
–
252
30 x 5
328
–
–
6 ks
–
3584.020
3584.020
–
252
30 x 10
493
–
–
3 ks
–
3586.020
3586.020
–
252
Certifikáty
Balení
Obj. č.
Strana
254
Příslušenství
Komponenty
Spojky přípojnic pro jednoduché spojení
Spojky přípojnic pro řadové spojení1)
Krycí profily přípojnic
Délka: 1000 mm/profil
1)
Pro přípojnice
mm
Obj. č.
12 x 5 – 15 x 10
3 ks
9350.075
9350.075
9350.075
9350.075
20 x 5 – 30 x 10
3 ks
9320.020
9320.020
9320.020
9320.020
254
20 x 5 – 30 x 10
3 ks
9320.030
9320.030
9320.030
9320.030
254
12 x 5 – 30 x 10
10 ks
3092.000
3092.000
3092.000
3092.000
253
12/15 x 5
4 ks
9350.010
9350.010
9350.010
9350.010
253
12/15 x 10
4 ks
9350.060
9350.060
9350.060
9350.060
253
Spojení mezi dvěma skříněmi
Rittal Katalog 34/Rozvod proudu
213
RiLine přípojnicové systémy 800 A/1600 A (60 mm)
Technika připojení strana 216 Přístrojový adaptér strana 219 Jisticí prvky strana 236
Materiál:
– Polyamid (PA 6.6)
– Chování při požáru dle
UL 94-V0
Barva:
– RAL 7035
Upozornění:
– Certifikát UL platí pouze
v kombinaci s aplikací AC
– Pro aplikace UL je nutno
použít spodní krycí profil
Technika v detailu:
Naleznete na internetu
Přípojnicový systém PLS
Držáky přípojnic
PLS 1600
PLUS
Pro systém Rittal
PLS 800
Balení
Počet pólů
PLS 1600
3pólové
3pólové
3pólové
3pólové
4pólové
Rozteč přípojnic mm
60
60
60
60
60
S vnitřním upevněním
◾
◾
◾
◾
◾
Držáky přípojnic s možností umístit nad nimi nástavbové prvky
◾
◾
◾
◾
–
1000, 3~
1000, 3~
1000, 3~
1000, 3~
1000, 3~
–
1500 (DC)
–
1500 (DC)
–
9342.050
9342.004
Jmenovité provozní napětí V, ~
Certifikáty
Obj. č.
214
–
4 ks
9341.000
–
9341.050
9342.000
Rittal Katalog 34/Rozvod proudu
RiLine přípojnicové systémy 800 A/1600 A (60 mm)
Přípojnicový systém PLS
Držáky přípojnic
PLS 1600
PLUS
Pro systém Rittal
PLS 800
Balení
Počet pólů
3pólové
Rozteč přípojnic mm
Obj. č.
4 ks
PLS 1600
3pólové
3pólové
3pólové
Strana
4pólové
60
60
60
60
60
9341.000
9341.050
9342.000
9342.050
9342.004
214
Ochrana před nebezpečným dotykem
Délka
mm
Komponenty
C
B
E F D
Obj. č.
Obj. č.
Strana
–
2 ks
9341.070
9341.070
9342.070
9342.070
9342.074
–
2 ks
9341.100
9341.100
9342.100
9342.100
–
256
700
2 ks
9341.110
9341.110
9342.110
9342.110
–
256
900
2 ks
9341.120
9341.120
9342.120
9342.120
–
256
1100
2 ks
9341.130
9341.130
9342.130
9342.130
9342.134
256
1 ks
9341.170
–
9342.170
–
–
256
256
2400
A
Balení
500
A Koncová zakrytí
B Spodní krycí profily
Certifikáty
–
C Mezikusy spodních
krycích profilů
100
2 ks
9341.140
9341.140
9342.140
9342.140
–
D Krycí profily
700
2 ks
9340.200
9340.200
9340.200
9340.200
–
256
1100
2 ks
9340.210
9340.210
9340.210
9340.210
9340.214
256
5 ks
9340.220
9340.220
9340.220
9340.220
9340.224
256
2 ks
–
9340.230
–
9340.230
–
256
E Opěrné kryty
–
F Dělicí příčky
160
–
PLS speciální přípojnice E-Cu
Provedení
Balení
Průřez přípojnice mm2
Tloušťka přípojnice v mm
Max. jmenovitý
proud A dle
Délka mm
PLS 800
PLS 1600
300
900
5
10
DIN EN
800
1600
UL 508
700
1400
Pro šířku skříně
mm
Certifikáty
Strana
Obj. č.
Obj. č.
495
600
3 ks
3524.000
3527.000
695
800
3 ks
3525.000
3528.000
253
895
1000
3 ks
3525.010
3528.010
253
1095
1200
3 ks
3526.000
3529.000
253
2400
variabilní
1 ks
3509.000
3516.000
253
Strana
253
Příslušenství
Komponenty
Spojky přípojnic PLS
Balení
Obj. č.
Obj. č.
Jednoduché spojení
Certifikáty
3 ks
3504.000
3514.000
254
Řadové spojení1)
3 ks
3505.000
3515.000
254
3 ks
9320.060
9320.070
254
PLS dilatační spojky2)
1)
Spojení mezi dvěma skříněmi
2) K montáži jedné dilatační spojky jsou vždy zapotřebí 2 spojky přípojnic PLS (jednoduché spojen)
Rittal Katalog 34/Rozvod proudu
215
Adaptéry pro připojení
Přípojnicový systém strana 212 OM adaptéry strana 219 CB přístrojové adaptéry strana 226 Jisticí prvky strana 236
Materiál:
– Kryt: ABS
– Chassis: Polyamid (PA 6.6)
– Chassis 3439.010:
Termoplastický polyester (PBT)
zesílený skelnými vlákny
– Chování při požáru dle
UL 94-V0
Barva:
– RAL 7035
Upozornění:
– Uvedené technické údaje se
mohou lišit pro aplikace UL
– Certifikát UL platí pouze
v kombinaci s aplikací AC
– Jmenovité provozní napětí
u DC aplikací závisí na uspořádání přípojnic v držáku přípojnic 9340.050/9341.050/
9342.050
Technika v detailu:
Naleznete na internetu
Jmenovitý proud max. 63 – 125 A
Jmenovitý proud max. A
Balení
63
63
125
125
125
690, 3~
690, 3~
690, 3~
690, 3~
690, 4~
Jmenovité provozní napětí (L1 + L2) V
–
1000 (DC)
–
1000 (DC)
–
Jmenovité provozní napětí (L1 + L3) V
–
1500 (DC)
–
1500 (DC)
–
3pólové
3pólové
3pólové
3pólové
4pólové
Jmenovité provozní napětí V, ~
Počet pólů
Vývod vodičů
nahoře
dole
nahoře/dole
dole
nahoře/dole
Připojení kulatých vodičů,
jemně slaněné s lisovací dutinkou mm²
2,5 - 10
2,5 - 10
10 - 25
10 - 25
10 - 25
Připojení kulatých vodičů, vícežilové mm²
2,5 - 10
2,5 - 10
16 - 35
16 - 35
16 - 35
Připojení kulatých vodičů, jednožilové mm²
2,5 - 10
2,5 - 10
–
–
–
Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic,
š x v mm
–
–
10 x 7,8
10 x 7,8
10 x 7,8
Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic,
š x v mm (při tloušťce přípojnice 5 mm)
–
–
–
–
–
Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic,
š x v mm (při tloušťce přípojnice 10 mm)
–
–
–
–
–
Šířka mm
20
20
55
55
75
Výška mm
215
215
210
210
270
Certifikáty
UL
UL
UR
UL
UL
Pro přípojnicové systémy s roztečí mm
60
60
60
60
60
5/10
5/10
5/10
5/10
5/10
9342.200
9342.210
9342.220
9342.240
9342.224
Lamelové měděné přípojnice
–
–
viz strana
viz strana
viz strana
Doplňková sada adaptéru pro připojení
–
–
–
–
–
Pro tloušťku přípojnic mm
Obj. č.
1 ks
Strana
Příslušenství
216
255
Rittal Katalog 34/Rozvod proudu
Adaptéry pro připojení
Jmenovitý proud max. 250 – 600 A
Jmenovitý proud max. A
250
250
250
600
690, 3~
690, 3~
690, 4~
690, 3~
Jmenovité provozní napětí (L1 + L2) V
–
1000 (DC)
–
–
Jmenovité provozní napětí (L1 + L3) V
–
1500 (DC)
–
–
3pólové
3pólové
4pólové
3pólové
Jmenovité provozní napětí V, ~
Počet pólů
Vývod vodičů
nahoře/dole
dole
nahoře/dole
nahoře/dole
Připojení kulatých vodičů, jemně slaněné s lisovací
dutinkou mm²
35 - 120
35 - 120
35 - 120
35 - 240
Připojení kulatých vodičů, vícežilové mm²
35 - 120
35 - 120
35 - 120
35 - 240
–
–
–
–
Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic,
š x v mm
18,5 x 15,5
18,5 x 15,5
18,5 x 15,5
24 x 21
Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic,
š x v mm (při tloušťce přípojnice 5 mm)
–
–
–
–
Připojení kulatých vodičů, jednožilové
Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic,
š x v mm (při tloušťce přípojnice 10 mm)
–
–
–
–
Šířka mm
90
90
118
180
Výška mm
210
210
270
247
Certifikáty
UL
UL
UL
–
Pro přípojnicové systémy s roztečí mm
60
60
60
60
Pro tloušťku přípojnic mm
Obj. č.
Balení
5/10
5/10
5/10
5/10
9342.250
9342.270
9342.254
3439.010
1 ks
1 ks
1 ks
1 sada
viz strana
viz strana
viz strana
viz strana
–
–
–
–
Strana
Příslušenství
Lamelové měděné přípojnice
Doplňková sada adaptéru pro připojení
255
Jmenovitý proud max. 800 – 1600 A
Jmenovitý proud max. A
800
800
800
1600
690, 3~
690, 3~
690, 3~
690, 3~
Jmenovité provozní napětí (L1 + L2) V
–
1000 (DC)
1000 (DC)
1000 (DC)
Jmenovité provozní napětí (L1 + L3) V
–
1500 (DC)
1500 (DC)
1500 (DC)
3pólové
3pólové
3pólové
3pólové
nahoře/dole
nahoře/dole
dole
nahoře/dole
Připojení kulatých vodičů, jemně slaněné s lisovací
dutinkou mm²
95 - 185
95 - 185
95 - 185
–
Připojení kulatých vodičů, vícežilové mm²
95 - 300
95 - 300
95 - 300
–
–
–
–
–
33 x 20
–
33 x 20
–
–
33 x 26
–
65 x 27
Jmenovité provozní napětí V, ~
Počet pólů
Vývod vodičů
Připojení kulatých vodičů, jednožilové
Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic,
š x v mm
Prostor pro lamelové měděné přípojnice, š x v mm
(při tloušťce přípojnice 5 mm)
Prostor pro lamelové měděné přípojnice, š x v mm
(při tloušťce přípojnice 10 mm)
Strana
–
33 x 21
–
65 x 22
Šířka mm
129
150
129
255
Výška mm
246
210
246
210
Certifikáty
UR
UL
UL
UL
Pro přípojnicové systémy s roztečí mm
60
60
60
60
5/10
5/10
5/10
5/10
9342.280
9342.310
9342.300
9342.320
1 ks
1 sada
1 ks
1 sada
viz strana
viz strana
viz strana
viz strana
255
–
9342.314
–
9342.324
218
Pro tloušťku přípojnic mm
Obj. č.
Balení
Příslušenství
Lamelové měděné přípojnice
Doplňková sada adaptéru pro připojení
Rittal Katalog 34/Rozvod proudu
1 ks
217
Doplňková sada adaptéru pro připojení
Přípojnicový systém strana 212 OM adaptéry strana 219 CB přístrojové adaptéry strana 226 Jisticí prvky strana 236
Jednopólový přídavný modul
k doplnění 3pólového adaptéru
pro připojení 4pólového systému.
Materiál:
– Kryt: ABS
– Chassis: Polyamid (PA 6.6)
– Chování při požáru dle
UL 94-V0
Upozornění:
– Uvedené technické údaje se
mohou lišit pro aplikace UL
– Certifikát UL platí pouze
v kombinaci s aplikací AC
Technika v detailu:
Naleznete na internetu
Barva:
– RAL 7035
pro 4pólový systém
Vhodná pro obj. č.
Balení
Jmenovitý proud max. A
9342.310
9342.320
800
1600
Jmenovité provozní napětí V, ~
690, 1~
690, 1~
Počet pólů
1pólová
1pólová
Připojení kulatých vodičů, jemně slaněné s lisovací
dutinkou mm²
95 - 185
–
Připojení kulatých vodičů, vícežilové mm²
95 - 300
–
Prostor pro lamelové měděné přípojnice, š x v mm
(při tloušťce přípojnice 5 mm)
33 x 26
65 x 27
Prostor pro lamelové měděné přípojnice, š x v mm
(při tloušťce přípojnice 10 mm)
33 x 21
65 x 22
Šířka mm
50
85
Výška mm
270
270
Certifikáty
UL
UL
Pro přípojnicové systémy s roztečí mm
60
60
5/10
5/10
9342.314
9342.324
viz strana
viz strana
Pro tloušťku přípojnic mm
Obj. č.
1 ks
Strana
Příslušenství
Lamelové měděné přípojnice
218
255
Rittal Katalog 34/Rozvod proudu
OM adaptéry
Přípojnicový systém strana 212 Připojovací adaptéry strana 216 Jisticí prvky strana 236 Přiřazení spínacích přístrojů strana 231
Materiál:
– Polyamid (PA 6.6)
– Chování při požáru dle
UL 94-V0
Upozornění:
– Uvedené technické údaje se
mohou lišit pro aplikace UL
Technika v detailu:
Naleznete na internetu
Barva:
– Chassis: RAL 7035
Jmenovitý provozní proud max. 16 – 25 A s připojovacími vodiči
Jmenovitý proud max. A
Balení
Jmenovité provozní napětí V, ~
16
25
25
25
25
25
690, 3~
690, 3~
690, 3~
690, 3~
690, 3~
690, 3~
Počet pólů
3pólové
3pólové
3pólové
3pólové
3pólové
3pólové
Připojovací vodiče, provedení
AWG 12
AWG 12
AWG 12
AWG 12
AWG 12
AWG 12
Připojovací vodiče, délka v mm
165
130
130
130
130
130
45 x 237
–
45 x 170
45 x 170
–
45 x 170
S opěrou nosného rámečku
◾
–
–
–
–
–
S PinBlockem
◾
–
–
◾
–
–
S přídavnými lištami
–
–
–
–
–
–
1 / 10
1 / 10
1 / 10
1 / 10
2 / 10
3 / 10
TS 45D
TS 45C
TS 45C
TS 45C
TS 45D
TS 45D
TS 45D-V
S nosným rámečkem mm
Počet nosných lišt/výška v mm
Provedení nosných lišt
Šířka mm
45
45
45
45
45
90
Výška mm
272
208
208
208
208
208
–
UL
UL
UL
–
–
60
60
60
60
60
60
Certifikáty
Pro přípojnicové systémy s roztečí mm
Pro tloušťku přípojnic mm
Obj. č.
1 ks
5/10
5/10
5/10
5/10
5/10
5/10
9340.760
9340.310
9340.340
9340.370
9340.320
9340.400
Strana
Příslušenství
Spojovací kolík
20 ks
9340.280
9340.280
9340.280
9340.280
9340.280
–
260
Přídavná lišta
2 ks
9340.290
9340.290
9340.290
9340.290
9340.290
–
259
Nosné lišty
od strany
od strany
od strany
od strany
od strany
od strany
259
OM nosiče
viz strana
viz strana
viz strana
viz strana
viz strana
–
225
–
–
9342.800
–
–
9342.800
260
PinBlock
Rittal Katalog 34/Rozvod proudu
5 ks
219
OM adaptéry
Jmenovitý proud max. 32 A s připojovacími vodiči
Jmenovitý proud max. A
Balení
Jmenovité provozní napětí V, ~
32
32
32
32
32
32
690, 3~
690, 3~
690, 3~
690, 3~
690, 3~
690, 3~
Počet pólů
3pólové
3pólové
3pólové
3pólové
3pólové
3pólové
Připojovací vodiče, provedení
AWG 10
AWG 10
AWG 10
AWG 10
AWG 10
AWG 10
Připojovací vodiče, délka v mm
130
130
130
165
130
130
45 x 170
45 x 170
45 x 237
45 x 237
55 x 170
55 x 170
S opěrou nosného rámečku
–
–
◾
◾
–
–
S PinBlockem
–
–
–
◾
–
–
S přídavnými lištami
–
–
–
–
–
–
1 / 10
2 / 10
2 / 10
1 / 10
1 / 10
2 / 10
TS 45C
TS 45D
TS 45D-V
TS 45D
TS 45D-V
TS 45D
TS 55D
TS 55D
TS 55D-V
S nosným rámečkem mm
Počet nosných lišt/výška v mm
Provedení nosných lišt
Šířka mm
45
45
45
45
55
55
Výška mm
208
208
272
272
208
208
Certifikáty
UL
UL
UL
–
UL
UL
Pro přípojnicové systémy s roztečí mm
60
60
60
60
60
60
5/10
5/10
5/10
5/10
5/10
5/10
9340.350
9340.380
9340.390
9340.770
9340.460
9340.470
Pro tloušťku přípojnic mm
Obj. č.
1 ks
Strana
Příslušenství
Spojovací kolík
20 ks
9340.280
9340.280
9340.280
9340.280
9340.280
9340.280
260
Přídavná lišta
2 ks
9340.290
9340.290
9340.290
9340.290
9340.290
9340.290
259
Nosné lišty
od strany
od strany
od strany
od strany
od strany
od strany
259
OM nosiče
viz strana
viz strana
viz strana
viz strana
viz strana
viz strana
225
9342.800
9342.800
9342.800
9342.800
9342.810
9342.810
260
PinBlock
5 ks
Jmenovitý proud max. 40 A s připojovacími vodiči
Jmenovitý proud max. A
40
40
40
40
40
Jmenovité provozní napětí V, ~
Balení
690, 3~
690, 3~
690, 3~
690, 3~
690, 3~
Počet pólů
3pólové
3pólové
3pólové
3pólové
3pólové
Připojovací vodiče, provedení
AWG 8
AWG 8
AWG 8
AWG 8
AWG 8
130
130
130
130
130
55 x 170
–
–
55 x 237
–
S opěrou nosného rámečku
–
–
–
◾
–
S PinBlockem
–
–
–
–
–
S přídavnými lištami
–
–
–
–
◾
1 / 10
2 / 10
1 / 15
2 / 10
2 / 7,5
Kov
Připojovací vodiče, délka v mm
S nosným rámečkem mm
Počet nosných lišt/výška v mm
TS 55D
TS 55D
Kov
TS 55D
TS 55D-V
Šířka mm
55
55
55
55
75
Výška mm
208
208
208
272
208
Certifikáty
UL
–
–
UL
UL
Pro přípojnicové systémy s roztečí mm
60
60
60
60
60
5/10
5/10
5/10
5/10
5/10
9340.720
9340.740
9340.750
9340.730
9340.710
Provedení nosných lišt
Pro tloušťku přípojnic mm
Obj. č.
1 ks
Strana
Příslušenství
Spojovací kolík
20 ks
9340.280
9340.280
9340.280
9340.280
9340.280
Přídavná lišta
2 ks
9340.290
9340.290
9340.290
9340.290
–
259
od strany
od strany
od strany
od strany
od strany
259
viz strana
viz strana
viz strana
viz strana
viz strana
225
9342.810
–
–
9342.810
–
260
Nosné lišty
OM nosiče
PinBlock
220
5 ks
260
Rittal Katalog 34/Rozvod proudu
OM adaptéry
Jmenovitý proud max. 65 A s připojovacími vodiči
Jmenovitý proud max. A
65
65
65
65
Jmenovité provozní napětí V, ~
Balení
690, 3~
690, 3~
690, 3~
690, 3~
Počet pólů
3pólové
3pólové
3pólové
3pólové
Připojovací vodiče, provedení
AWG 6
AWG 6
AWG 6
AWG 6
130
130
130
130
S nosným rámečkem mm
–
55 x 170
55 x 237
–
S opěrou nosného rámečku
–
–
◾
–
S PinBlockem
–
–
–
–
S přídavnými lištami
–
–
–
◾
1 / 10
1 / 10
2 / 10
1 / 7,5
Kov
Připojovací vodiče, délka v mm
Počet nosných lišt/výška v mm
TS 55E
TS 55E
TS 55E
TS 55D-V
Šířka mm
55
55
55
75
Výška mm
208
208
272
208
Certifikáty
UL
UL
UL
UL
Pro přípojnicové systémy s roztečí mm
60
60
60
60
5/10
5/10
5/10
5/10
9340.410
9340.430
9340.450
9340.700
Provedení nosných lišt
Pro tloušťku přípojnic mm
Obj. č.
1 ks
Strana
Příslušenství
Spojovací kolík
20 ks
9340.280
9340.280
9340.280
–
260
Přídavná lišta
2 ks
9340.290
9340.290
9340.290
–
259
Nosné lišty
od strany
od strany
od strany
od strany
259
OM nosiče
viz strana
viz strana
viz strana
viz strana
225
–
9342.810
9342.810
–
260
Systémové příslušenství
PinBlock
Rittal Katalog 34/Rozvod proudu
5 ks
Power Engineering
Viz strana 295
221
OM adaptéry
Přípojnicový systém strana 212 Připojovací adaptéry strana 216 Jisticí prvky strana 236 Přiřazení spínacích přístrojů strana 231
Materiál:
– Polyamid (PA 6.6)
– Chování při požáru dle
UL 94-V0
Technika v detailu:
Naleznete na internetu
Barva:
– Chassis: RAL 7035
Jmenovitý proud max. 32 A, se svorkami s tažnou pružinou
Jmenovitý proud max. A
32
32
32
32
32
32
Jmenovité provozní napětí V, ~
Balení
690, 3~
690, 3~
690, 3~
690, 3~
690, 3~
690, 3~
Počet pólů
3pólové
3pólové
3pólové
3pólové
3pólové
3pólové
Připojení kulatých vodičů mm²
1,5 - 6
1,5 - 6
1,5 - 6
1,5 - 6
1,5 - 6
1,5 - 6
S nosným rámečkem mm
–
–
45 x 170
45 x 170
45 x 237
55 x 170
S opěrou nosného rámečku
–
–
–
–
◾
–
S PinBlockem
–
–
–
◾
–
–
1 / 10
2 / 10
1 / 10
1 / 10
2 / 10
1 / 10
TS 45C
TS 45D
TS 45C
TS 45C
TS 45D
TS 45D-V
TS 55D
Šířka mm
45
45
45
45
45
55
Výška mm
208
208
208
208
272
208
Počet nosných lišt/výška v mm
Provedení nosných lišt
Pro přípojnicové systémy s roztečí mm
Pro tloušťku přípojnic mm
Obj. č.
1 ks
60
60
60
60
60
60
5/10
5/10
5/10
5/10
5/10
5/10
9340.510
9340.520
9340.530
9340.550
9340.560
9340.660
viz strana
viz strana
viz strana
viz strana
viz strana
viz strana
–
–
–
–
–
–
Strana
Příslušenství
Sada kabelů
Dvojitá vedení
260
Spojovací kolík
20 ks
9340.280
9340.280
9340.280
9340.280
9340.280
9340.280
260
Přídavná lišta
2 ks
9340.290
9340.290
9340.290
9340.290
9340.290
9340.290
259
Nosné lišty
od strany
od strany
od strany
od strany
od strany
od strany
259
OM nosiče
viz strana
viz strana
viz strana
viz strana
viz strana
viz strana
225
–
–
9342.800
9342.800
9342.800
9342.810
260
PinBlock
222
5 ks
Rittal Katalog 34/Rozvod proudu
OM adaptéry
Jmenovitý proud max. 65 A, se svorkami s tažnou pružinou
Jmenovitý proud max. A
Balení
Jmenovité provozní napětí V, ~
65
65
65
65
690, 3~
690, 3~
690, 3~
690, 3~
Počet pólů
3pólové
3pólové
3pólové
3pólové
Připojení kulatých vodičů mm²
2,5 - 16
2,5 - 16
2,5 - 16
2,5 - 16
S nosným rámečkem mm
–
–
55 x 170
55 x 237
S opěrou nosného rámečku
–
–
–
◾
S PinBlockem
–
–
–
–
1 / 10
2 / 10
1 / 10
2 / 10
TS 55E
TS 55E
TS 55D
TS 55E
TS 55E
TS 55D-V
Počet nosných lišt/výška v mm
Provedení nosných lišt
Šířka mm
55
55
55
55
Výška mm
208
208
208
272
Pro přípojnicové systémy s roztečí mm
Pro tloušťku přípojnic mm
Obj. č.
1 ks
60
60
60
60
5/10
5/10
5/10
5/10
9340.610
9340.620
9340.630
9340.650
Strana
Příslušenství
Sada kabelů
viz strana
viz strana
viz strana
viz strana
260
Dvojitá vedení
viz strana
viz strana
viz strana
viz strana
260
Spojovací kolík
20 ks
9340.280
9340.280
9340.280
9340.280
260
Přídavná lišta
2 ks
9340.290
9340.290
9340.290
9340.290
259
Nosné lišty
od strany
od strany
od strany
od strany
259
OM nosiče
viz strana
viz strana
viz strana
viz strana
225
–
–
9342.810
9342.810
260
Systémové příslušenství
PinBlock
Rittal Katalog 34/Rozvod proudu
5 ks
Software Therm
Viz strana 385
223
OM adaptéry
Přípojnicový systém strana 212 Připojovací adaptéry strana 216 Jisticí prvky strana 236
Materiál:
– Polyamid (PA 6.6)
– Chování při požáru dle
UL 94-V0
Technika v detailu:
Naleznete na internetu
Barva:
– Chassis: RAL 7035
Jmenovitý proud max. 25 A se zásuvným vývodem vodičů
Jmenovitý proud max. A
25
25
25
Jmenovité provozní napětí V, ~
Balení
690, 3~
690, 3~
690, 3~
Počet pólů
3pólové
3pólové
3pólové
Připojení kulatých vodičů mm²
1,5 - 4
1,5 - 4
1,5 - 4
45 x 170
55 x 170
45 x 237
S opěrou nosného rámečku
–
–
◾
S PinBlockem
–
–
◾
2 / 10
2 / 10
1 / 10
TS 45D
TS 45D-V
TS 55D
TS 55D-V
TS 45C
S nosným rámečkem mm
Počet nosných lišt/výška v mm
Provedení nosných lišt
Šířka mm
45
55
45
Výška mm
208
208
292
Pro přípojnicové systémy s roztečí mm
Strana
60
60
60
5/10
5/10
5/10
9340.910
9340.930
9340.900
Konektor s možností připojení 3 hlavních kontaktů
(1,5 – 4 mm²)
◾
◾
–
Konektorový blok s možností připojení 3 hlavních
kontaktů (1,5 – 4 mm²) a 8 pomocných kontaktů
(0,5 – 2,5 mm²) včetně konektorů
–
–
◾
Sada kabelů
viz strana
viz strana
viz strana
260
Nosné lišty
od strany
od strany
od strany
259
Pro tloušťku přípojnic mm
Obj. č.
1 ks
Konkrétní rozsah dodávky dle obj. čísel
Příslušenství
224
Rittal Katalog 34/Rozvod proudu
OM nosiče
Přípojnicový systém strana 212 Připojovací adaptéry strana 216 Jisticí prvky strana 236
Pro montáž spínacích přístrojů s
externím napájecím zdrojem.
Materiál:
– Polyamid (PA 6.6)
– Chování při požáru dle
UL 94-V0
Technika v detailu:
Naleznete na internetu
Barva:
– Chassis: RAL 7035
bez kontaktního systému
Počet pólů
Balení
3pólové
3pólové
3pólové
45 x 170
55 x 237
–
S opěrou nosného rámečku
–
◾
–
S PinBlockem
◾
–
–
Počet nosných lišt / výška v mm
–
1 / 10
2 / 10
TS 45D
S nosným rámečkem mm
Provedení nosných lišt
–
TS 55D-V
Šířka mm
45
55
45
Výška mm
208
272
208
Certifikáty
UL
UL
–
Pro přípojnicové systémy s roztečí mm
60
60
60
Pro tloušťku přípojnic mm
Obj. č.
1 ks
5/10
5/10
5/10
9340.260
9340.270
9340.300
Strana
Příslušenství
Spojovací kolík
20 ks
9340.280
9340.280
9340.280
Přídavná lišta
2 ks
9340.290
9340.290
9340.290
259
od strany
od strany
od strany
259
Nosné lišty
Rittal Katalog 34/Rozvod proudu
260
225
CB přístrojové adaptéry
Přípojnicový systém strana 212 Připojovací adaptéry strana 216 Jisticí prvky strana 236
Materiál:
– Polyamid (PA 6.6)
– Chování při požáru dle
UL 94-V0
Barva:
– RAL 7035
Upozornění:
– Uvedené technické údaje se
mohou lišit pro aplikace UL
– Vývod vodiče: Výstup spínače,
resp. jako vývodní vodič ze
spínacího přístroje
Technika v detailu:
Naleznete na internetu
Jmenovitý proud max. 100 – 125 A, 3pólový
Jmenovitý proud max. A
100
100
125
125
Jmenovité provozní napětí V, ~
Balení
690, 3~
690, 3~
690, 3~
690, 3~
Počet pólů
3pólové
3pólové
3pólové
3pólové
Vývod vodičů
nahoře
dole
nahoře
dole
Rámová svorka
Rámová svorka
Rámová svorka
Rámová svorka
Způsob připojení
Připojení kulatých vodičů mm²
10 - 35
10 - 35
35 - 120
35 - 120
Prostor pro upevnění lamelových
měděných přípojnic, š x v mm
10 x 7,8
10 x 7,8
18,5 x 15,5
18,5 x 15,5
ABB (MS 497)
Eaton (PKZ2)
Schneider Electric
(GV3ME80)
Siemens (S3)
Pro spínací přístroje výrobek (typ)
ABB (MS 497)
Eaton (PKZ2)
Schneider Electric
(GV3ME80)
Siemens (S3)
ABB (S2, T1, T1 UL,
ABB (S2, T1, T1 UL,
T2, T2 UL)
T2, T2 UL)
Allen Bradley (140-CMN)
Allen Bradley (140-CMN)
Eaton (NZM1,
Eaton (NZM1,
NZM1 UL, BZM B1)
NZM1 UL, BZM B1)
GE (FD)
GE (FD)
OEZ (BC160N)
OEZ (BC160N)
Schneider Electric (NS80,
Schneider Electric (NS80,
NSC100, NSE75, NSE100) NSC100, NSE75, NS100)
Siemens (3RV13 53, 3VT1) Siemens (3RV13 53, 3VT1)
Terasaki (E125, S125)
Terasaki (E125, S125)
Šířka mm
72
72
90
90
Výška mm
210
210
225
225
Certifikáty
UL
UL
UL
UL
Pro přípojnicové systémy s roztečí mm
60
60
60
60
5/10
5/10
5/10
5/10
9342.400
9342.410
9342.540
9342.550
Kryt svorek
–
–
◾
◾
Drážkové vložky
–
–
◾
◾
Pro tloušťku přípojnic mm
Obj. č.
1 ks
Strana
Konkrétní rozsah dodávky dle obj. čísel
Příslušenství
Nosné lišty 35 x 15 mm
5 ks
9320.120
9320.120
–
–
261
Drážkové vložky
6 ks
–
–
9342.560
9342.560
261
Úhelník pro připojení
3 ks
–
–
9342.570
9342.570
261
–
–
–
–
Přídavná lišta
226
Rittal Katalog 34/Rozvod proudu
CB přístrojové adaptéry
Jmenovitý proud max. 160 – 250 A, 3pólový
Jmenovitý proud max. A
160
160
250
250
Jmenovité provozní napětí V, ~
Balení
690, 3~
690, 3~
690, 3~
690, 3~
Počet pólů
3pólové
3pólové
3pólové
3pólové
Vývod vodičů
nahoře
dole
nahoře
dole
Rámová svorka
Rámová svorka
–
–
35 - 120
35 - 120
–
–
18,5 x 15,5
18,5 x 15,5
–
–
Způsob připojení
Připojení kulatých vodičů mm²
Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic,
š x v mm
ABB (S3, T3, T4,
T3 UL, T4 UL)
Allen Bradley (140 U-J)
Eaton (NZM2,
NZM2 UL, BZM B2)
GE (FE 250)
ABB (S2, T1, T2,
ABB (S2, T1, T2,
Mitsubishi
XT1, XT2)
XT1, XT2)
(NF125-SGW/HGW,
Allen Bradley
Allen Bradley
NF160-SGW/HGW)
(140-CMN)
(140-CMN)
OEZ (BD250N,
Eaton
Eaton
BD250S)
(NZM1, BZM B1)
(NZM1, BZM B1)
Schneider Electric
GE (FD)
GE (FD)
(NS(X)100, NS(X)160,
OEZ (BC160N)
OEZ (BC160N)
NS(X)250, NSF150,
Schneider Electric
Schneider Electric
NSF250, GV7)
(NS80, NSC100)
(NS80, NSC100)
Siemens (VL150 UL,
Siemens
Siemens
VL150X UL, VL160,
(3RV13 53, 3VT1)
(3RV13 53, 3VT1)
VL160X, VL250,
Terasaki (E125, S125) Terasaki (E125, S125)
VL250 UL, 3RV10 63,
3RV13 63,
3RV13 64, 3VT2)
Terasaki (L125, H125,
S160, H160, L160,
E250, L250, H250)
Pro spínací přístroje výrobek (typ)
ABB (S3, T3, T4,
T3 UL, T4 UL)
Allen Bradley (140U-J)
Eaton (NZM2,
NZM2 UL, BZM B2)
GE (FE 250)
Mitsubishi
(NF125-SGW/HGW,
NF160-SGW/HGW)
OEZ (BD250N,
BD250S)
Schneider Electric
(NS(X)100, NS(X)160,
NS(X)250, NSF150,
NSF250, GV7)
Siemens (VL150 UL,
VL150X UL, VL160,
VL160X, VL250,
VL250 UL, 3RV10 63,
3RV13 63,
3RV13 64, 3VT2)
Terasaki (L125, H125,
S160, H160, L160,
E250, L250, H250)
Šířka mm
90
90
105
105
Výška mm
215
215
240
240
Certifikáty
–
–
–
–
60
60
60
60
Pro přípojnicové systémy s roztečí mm
Pro tloušťku přípojnic mm
5/10
5/10
5/10
5/10
9342.500
9342.510
9345.600
9345.610
Kryt svorek
◾
◾
–
–
Drážkové vložky
◾
◾
◾
◾
Připojovací pásky
–
–
◾
◾
Obj. č.
1 ks
Strana
Konkrétní rozsah dodávky dle obj. čísel
Příslušenství
Nosné lišty 35 x 15 mm
–
–
–
–
Drážkové vložky
6 ks
9342.560
9342.560
9342.640
9342.640
261
Úhelník pro připojení
3 ks
9342.570
9342.570
–
–
261
–
–
–
–
Přídavná lišta
Rittal Katalog 34/Rozvod proudu
227
CB přístrojové adaptéry
Jmenovitý proud max. 400 – 630 A, 3pólový
Jmenovitý proud max. A
400
400
630
630
Jmenovité provozní napětí V, ~
Balení
690, 3~
690, 3~
690, 3~
690, 3~
Počet pólů
3pólové
3pólové
3pólové
3pólové
Vývod vodičů
nahoře
dole
nahoře
dole
Způsob připojení
–
–
–
–
Připojení kulatých vodičů
–
–
–
–
Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic,
šxv
–
–
–
ABB (S5, T5, T5 UL)
Allen Bradley (140U-L)
Eaton (NZM3,
Eaton (NZM3,
Eaton (NZM3,
NZM3 UL/630 A)
NZM3 UL/400 A)
NZM3 UL/400 A)
Mitsubishi (NF630Mitsubishi (NF400Mitsubishi (NF400SEW/HEW/REW)
SEW/HEW/REW)
SEW/HEW/REW)
OEZ (BH630N,
Schneider Electric
Schneider Electric
BH630S)
(NS(X)400, NSJ400)
(NS(X)400, NSJ400)
Schneider Electric
Siemens (VL400,
Siemens (VL400,
(NS(X)630, NSJ600)
VL400X UL,
VL400X UL,
Siemens
VL400 UL)
VL400 UL)
(VL630, 3VT3,
Terasaki (E400, S400, Terasaki (E400, S400,
3V10 73, 3RV13 73,
H400, L400)
H400, L400)
3RV13 74)
Terasaki (E630, S630)
Pro spínací přístroje výrobek (typ)
–
ABB (S5, T5, T5 UL)
Allen Bradley (140U-L)
Eaton (NZM3,
NZM3 UL/630 A)
Mitsubishi (NF630SEW/HEW/REW)
OEZ (BH630N,
BH630S)
Schneider Electric
(NS(X)630, NSJ600)
Siemens
(VL630, 3VT3,
3V10 73, 3RV13 73,
3RV13 74)
Terasaki (E630, S630)
Šířka mm
140
140
140
140
Výška mm
345
345
345
345
Certifikáty
–
–
–
–
60
60
60
60
Pro přípojnicové systémy s roztečí mm
Pro tloušťku přípojnic mm
5/10
5/10
5/10
5/10
9345.720
9345.730
9345.700
9345.710
Připojovací pásky
◾
◾
◾
◾
Drážkové vložky
◾
◾
◾
◾
Obj. č.
1 ks
Strana
Konkrétní rozsah dodávky dle obj. čísel
Příslušenství
Nosné lišty 35 x 15 mm
–
–
–
–
Drážkové vložky
–
–
–
–
Úhelník pro připojení
Přídavná lišta
228
4 ks
–
–
–
–
9342.720
9342.720
9342.720
9342.720
261
Rittal Katalog 34/Rozvod proudu
CB přístrojové adaptéry
Přípojnicový systém strana 212 Připojovací adaptéry strana 216
Materiál:
– Polyamid (PA 6.6)
– Chování při požáru dle
UL 94-V0
Barva:
– RAL 7035
Upozornění:
– Uvedené technické údaje se
mohou lišit pro aplikace UL
– Vývod vodiče: Výstup spínače,
resp. jako vývodní vodič ze spínacího přístroje
Technika v detailu:
Naleznete na internetu
Jmenovitý proud max. 160 – 250 A, 4pólový
Jmenovitý proud max. A
160
160
250
250
Jmenovité provozní napětí V, ~
Balení
690, 4~
690, 4~
690, 4~
690, 4~
Počet pólů
4pólové
4pólové
4pólové
4pólové
Vývod vodičů
nahoře
dole
nahoře
dole
Rámová svorka
Rámová svorka
–
–
35 - 120
35 - 120
–
–
18,5 x 15,5
18,5 x 15,5
–
–
Způsob připojení
Připojení kulatých vodičů mm²
Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic,
š x v mm
ABB (T3S/250 A,
ABB (T3S/250 A,
ABB (T1/160 A,
ABB (T1/160 A,
T4V/315 A)
T4V/315 A)
T2/160 A)
T2/160 A)
Eaton (NZM2-4/250 A) Eaton (NZM2-4/250 A)
Eaton (NZM1-4/125 A, Eaton (NZM1-4/125 A, Schneider Electric
Schneider Electric
BZM E1-4/100 A)
BZM E1-4/100 A)
(NS(X)100, NS(X)160, (NS(X)100, NS(X)160,
NS(X)250)
NS(X)250)
Schneider Electric
Schneider Electric
(NSC100)
(NSC100)
Siemens (VL160X,
Siemens (VL160X,
VL160, VL250)
VL160, VL250)
Pro spínací přístroje výrobek (typ)
Šířka mm
120
120
140
140
Výška mm
277
277
310
310
Certifikáty
UL
UL
–
–
Pro přípojnicové systémy s roztečí mm
60
60
60
60
Pro tloušťku přípojnic mm
5/10
5/10
5/10
5/10
9342.504
9342.514
9345.604
9345.614
Kryt svorek
◾
◾
–
–
Drážkové vložky
◾
◾
◾
◾
Připojovací pásky
–
–
◾
◾
9342.560
9342.560
9342.640
9342.640
Obj. č.
Strana
1 ks
Konkrétní rozsah dodávky dle obj. čísel
Příslušenství
Drážkové vložky
Rittal Katalog 34/Rozvod proudu
6 ks
261
229
CB přístrojové adaptéry
Jmenovitý provozní proud max. 500 A, 4pólový
Jmenovitý proud max. A
500
500
500
500
Jmenovité provozní napětí V, ~
Balení
690, 4~
690, 4~
690, 4~
690, 4~
Počet pólů
4pólové
4pólové
4pólové
4pólové
dole
dole
dole
dole
Způsob připojení
–
–
–
–
Připojení kulatých vodičů
–
–
–
–
Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic,
šxv
–
–
–
–
ABB (Tmax T5)
Schneider Electric
(NS(X)400, NS(X)630)
Eaton
(NZM3-4-XKR130)
Siemens (3VL400)
Šířka mm
185
185
185
185
Výška mm
300
300
300
300
Certifikáty
–
–
–
–
60
60
60
60
Vývod vodičů
Pro spínací přístroje výrobek (typ)
Pro přípojnicové systémy s roztečí mm
Pro tloušťku přípojnic mm
5/10
5/10
5/10
5/10
9345.704
9345.714
9345.724
9345.734
Měděné distanční vložky
◾
◾
◾
◾
Šrouby pro připojení
◾
◾
◾
◾
Kontaktní destičky
◾
–
–
–
–
–
–
–
Obj. č.
1 ks
Strana
Konkrétní rozsah dodávky dle obj. čísel
Příslušenství
Drážkové vložky
Perforex
Novinka
Viz strana 488
230
Rittal Katalog 34/Rozvod proudu
OM adaptér s připojovacími vodiči
Přiřazení spínacích přístrojů
9340.380
OM adaptéry 32 A,
AWG 10, š = 45 mm
9340.390
OM adaptéry 32 A,
AWG 10, š = 45 mm
9340.430
OM adaptéry 65 A,
AWG 6, š = 55 mm
9340.450
OM adaptéry 65 A,
AWG 6, š = 55 mm
9340.460
OM adaptéry 32 A,
AWG 10, š = 55 mm
9340.260
OM nosiče,
45 x 208 mm
9340.270
OM nosiče,
55 x 272 mm
9342.860
Nosná lišta TS45D,
35 x 10 mm
9342.870
Nosná lišta TS45D-V,
35 x 10 mm
9340.290
Přídavná lišta,
10 x 208 mm
9340.280
Spojovací
kolík
Rittal Katalog 34/Rozvod proudu
PKE 65 + DILM 65
MSC - DE ... M7 - M12
MSC - DE ... M17 - M32
90
90
MSC - DE ... M17 - M32
MSC - DE ... M7 - M12
PKZM4 + DILM 17-65
MSC-D + M17 - M32
MSC-D + M7 - M15
PKE65
55
45
45
55
45
45
55
45
45
55
45
45
55
45
45
140
90
90
70
45
45
1
1
Konstrukční šířka
Potřebné množství v ks
Potřebné množství v ks
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
PKZ0 + DS7-340
OM adaptéry 25 A,
AWG 12, š = 45 mm
PKE 12, PKE 32 + DS7-340
9340.370
45
9340.350
OM adaptéry 32 A,
AWG 10, š = 45 mm
PKE 65 + DILM 65
9340.340
OM adaptéry 25 A,
AWG 12, š = 45 mm
45
Provedení
70
55
54
45
Konstrukční šířka
Obj. č.
Revers
Softkombinace startér
Spouštěč
PKE32
PKE12
PKZM4
PKZM01
LS
PKZM0
MS 450 + PSR30
MS 325 + PSR25
MS 116 + PSR3, PSR6, PSR9, PSR12, PSR16, PSR25
MS 450 + A40, A50
MS 132 + AF09, AF12, AF16, AF26, AF30, AF38
MS 116 + AF09, AF12, AF16
MS 450 + A40, A50
MS 132 + AF09, AF12, AF16, AF26, AF30, AF38
MS 116 + AF09, AF12, AF16
MS 495/496/497
MS 450/451
MS 325
LS
MS 116/132
Eaton
Revers
Softstartér
Spouštěč
kombinace
110
ABB
Pro výrobce/typ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
3
3
3
3
3
3
231
OM adaptér s připojovacími vodiči
Přiřazení spínacích přístrojů
Siemens
GV2 ME + LC2D/LC2K (AC)
GV2 DM + LC2D/LC2K
GV2 DP + LC2D/LC2K
GV2 DP + LC2D/LC2K
GV2 ME + ATS
90
90
45
LUB 12
GV3 + LC1D65
GV2 - DP + LC1D/LC1K
GV2 - DM102 + LC1D/LC1K
GV2 ME + LC1D
GV2 P + LC1D
GV3 DO 65A
LUB 32
45
45
55
45
45
45
45
55
45
55
45
90
90
120
100
90
45
45
45
1
1
1
1
Potřebné množství v ks
1
1
1
1
1
1
OM adaptéry 32 A,
9340.770
AWG 10, š = 45 mm
9340.370
90
OM adaptéry 32 A,
AWG 10, š = 45 mm
GV2 P + LC2D (AC)
9340.350
90
OM adaptéry 25 A,
AWG 12, š = 45 mm
Konstrukční šířka
Potřebné množství v ks
OM adaptéry 16 A,
9340.760
AWG 12, š = 45 mm
9340.340
45
45
55
45
45
45
45
55
Provedení
90
Obj. č.
45
45
Konstrukční šířka
Softstartér
Revers
kombinace
Spouštěč
GV2 - RT, LE10, L10
GV2 - P
GV2 - ME (šroubové připojení a připojení tažnou pružinou)
LS
3RA22 20... (S0) šroubové připojení
3RA22 10... (S00) šroubové připojení
3RA12 10... (S00 + S00)
3RA61 20...
3RA21 20... (S0) šroubové připojení
3RA21 20... (S00/S0) šroubové připojení
3RV20 11...(S00 + S0) svorka s tažnou pružinou
3RA21 10... (S00) šroubové připojení
3RA11 30... (S2)
3RA11 20... (S0)
3RA11 10... (S00)
3RV20 21... (S0) šroubové připojení do 40 A
3RV10 31.. + 3RT103... (S2 + S2)
Revers
kombinace
Spouštěč
3RV20 11... (S00) šroubové připojení
3RV10 31... (S2)
3RV10 21... (S0)
3RV10 11... (S00)
LS
Schneider Electric
3RA11 20... (S0 + S0)
Pro výrobce/typ
1
1
OM adaptéry 25 A,
AWG 12, š = 45 mm
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
OM adaptéry 25 A,
9340.390
AWG 12, š = 45 mm
9340.430
OM adaptéry 65 A,
AWG 6, š = 55 mm
1
1
1
OM adaptéry 65 A,
9340.450
AWG 6, š = 55 mm
9340.720
OM adaptéry 40 A,
AWG 8, š = 55 mm
1
1
1
Spojovací
kolík
9342.800
PinBlock,
Š = 45 mm
9342.820 PinBlock PLUS
1
1
Přídavná lišta
9340.290
10 x 208 mm
232
1
OM nosiče
55 x 272 mm
9340.280
1
1
OM nosiče
9340.260
45 x 208 mm
9340.270
1
3
1
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
Rittal Katalog 34/Rozvod proudu
OM adaptér se svorkami s tažnou pružinou
Přiřazení spínacích přístrojů
Provedení
9340.530
OM adaptéry 32 A,
1,5 – 6 mm², š = 45 mm
9340.550
OM adaptéry 32 A,
1,5 – 6 mm², š = 45 mm
9340.560
OM adaptéry 32 A,
1,5 – 6 mm², š = 45 mm
9340.660
OM adaptéry 32 A,
1,5 – 6 mm², š = 55 mm
9340.630
OM adaptéry 65 A,
2,5 – 16 mm², š = 55 mm
9340.650
OM adaptéry 65 A,
2,5 – 16 mm², š = 55 mm
9340.260
OM nosiče
45 x 208 mm
9340.270
OM nosiče
55 x 272 mm
9340.290
Přídavná lišta
10 x 208 mm
9340.280
Spojovací
kolík
9340.860
Sada kabelů
AWG 12
9340.870
Sada kabelů
AWG 10
9340.890
Sada kabelů
AWG 6
9342.860
Nosná lišta TS45D,
35 x 10 mm
9342.930
Nosná lišta TS55D,
35 x 10 mm
Rittal Katalog 34/Rozvod proudu
1
1
1
1
MSC - DE ... M7 - M12
MSC - DE ... M17 - M32
PKE 65 + DILM 65
PKE 12 + DS7-340
PKE 32 + DS7-340
PKZ0 + DS7-340
90
110
45
45
45
MSC - DE ... M17 - M32
MSC - DE ... M7 - M12
PKZM4 + DILM 17-65
PKE 65 + DILM 65
55
45
45
55
1
1
1
1
45
Potřebné množství v ks
1
1
MSC-D + M17 - M32
MSC-D + M7 - M15
PKE65
Potřebné množství v ks
45
55
45
45
55
45
45
55
45
45
Konstrukční šířka
140
90
90
70
45
45
70
55
54
45
Konstrukční šířka
Obj. č.
Revers
Softstartér
kombinace
Spouštěč
PKE32
PKE12
PKZM4
PKZM01
LS
PKZM0
MS 450 + PSR30
MS 325 + PSR25
MS 116 + PSR3, PSR6, PSR9, PSR12, PSR16, PSR25
MS 450 + A40, A50
MS 132 + AF09, AF12, AF16, AF26, AF30, AF38
MS 116 + AF09, AF12, AF16
MS 450 + A40, A50
MS 132 + AF09, AF12, AF16, AF26, AF30, AF38
MS 116 + AF09, AF12, AF16
MS 495/496/497
MS 450/451
MS 325
LS
MS 116/132
Eaton
Revers
Softstartér
Spouštěč
kombinace
90
ABB
Pro výrobce/typ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
233
OM adaptér se svorkami s tažnou pružinou
Přiřazení spínacích přístrojů
Siemens
OM nosiče
55 x 272 mm
9340.290
Přídavná lišta
10 x 208 mm
9340.280
Spojovací
kolík
9340.860
Sada kabelů
AWG 12
9340.870
Sada kabelů
AWG 10
9340.880
Sada kabelů
AWG 8
9340.890
Sada kabelů
AWG 6
9342.820
PinBlock PLUS
1
LUB 12
GV3 + LC1D65
GV2 - DP + LC1D/LC1K
GV2 - DM102 + LC1D/LC1K
GV2 ME + LC1D
GV2 P + LC1D
LUB 32
45
45
55
45
45
45
45
55
45
55
45
90
90
120
100
90
45
45
45
55
45
45
GV2 ME + ATS
9340.270
45
9340.260
OM nosiče
45 x 208 mm
GV2 DP + LC2D/LC2K
OM adaptéry 65 A,
2,5 – 16 mm², š = 55 mm
GV2 DM + LC2D/LC2K
9340.650
1
90
9340.630
OM adaptéry 65 A,
2,5 – 16 mm², š = 55 mm
1
GV2 ME + LC2D/LC2K (AC)
OM adaptéry 32 A,
1,5 – 6 mm², š = 45 mm
1
1
1
1
1
Potřebné množství v ks
1
1
90
9340.560
1
GV2 P + LC2D (AC)
OM adaptéry 32 A,
1,5 – 6 mm², š = 45 mm
1
90
9340.550
Konstrukční šířka
Potřebné množství v ks
1
Softstartér
90
9340.530
45
45
55
Provedení
OM adaptéry 32 A,
1,5 – 6 mm², š = 45 mm
234
45
45
Konstrukční šířka
Obj. č.
Revers
kombinace
Spouštěč
GV3 DO 65A
GV2 - RT, LE10, L10
GV2 - P
GV2 - ME (šroubové připojení a připojení tažnou pružinou)
LS
3RA22 20... (S0) šroubové připojení
3RA22 10... (S00) šroubové připojení
3RA12 10... (S00 + S00)
3RA21 20... (S0) šroubové připojení
3RA21 20... (S00/S0) šroubové připojení
3RA21 10... (S00) šroubové připojení
3RA11 30... (S2)
3RA11 20... (S0)
3RA11 10... (S00)
3RV20 21... (S0) šroubové připojení do 40 A
3RV10 31.. + 3RT103... (S2 + S2)
Revers
kombinace
Spouštěč
3RV20 11... (S00) šroubové připojení
3RV10 31... (S2)
3RV10 21... (S0)
3RV10 11... (S00)
LS
Schneider Electric
3RA11 20... (S0 + S0)
Pro výrobce/typ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
Rittal Katalog 34/Rozvod proudu
Držáky pojistek s jezdcovým
upevněním
235
Držáky pojistek s jezdcovým upevněním
Přípojnicový systém strana 212 Připojovací adaptéry strana 216 OM adaptéry strana 219 CB přístrojové adaptéry strana 226
Materiál:
– Držák pojistek s jezdcovým
upevněním: Termoplastický
polyester (PBT) zesílený skelnými vlákny
– Ochrana před nebezpečným
dotykem: Polyamid (PA 6.6)
– Chování při požáru dle
UL 94-V0
Technika v detailu:
Naleznete na internetu
Barva:
– RAL 7035
Upozornění:
– Pro použití pojistkových vložek
dle DIN EN 60 269-3
(DIN VDE 0636-301)
D 02-E 18
D 02-E 18
D II-E 27
D II-E 27
D III-E 33
D III-E 33
(dutinková vyme- (dutinková vyme- (šroubová vyme- (šroubová vyme- (šroubová vyme- (šroubová vyme- Strana
zovací vložka)
zovací vložka)
zovací vložka)
zovací vložka)
zovací vložka)
zovací vložka)
Pojistkové vložky
Jmenovitý proud max. A
Jmenovité provozní napětí V, ~
Počet pólů
Způsob připojení
63
63
25
25
63
63
400, 3~
400 (DC)
400, 3~
400 (DC)
500, 3~
500 (DC)
500, 3~
500 (DC)
690, 3~
690 (DC)
690, 3~
690 (DC)
3pólové
3pólové
3pólové
3pólové
3pólové
3pólové
Rámová svorka Rámová svorka Rámová svorka Rámová svorka Rámová svorka Rámová svorka
Připojení kulatých vodičů mm²
1,5 - 25
1,5 - 16
1,5 - 16
1,5 - 16
1,5 - 25
Šířka mm
27
41
42
56
57
71
Výška mm
209
251
209
251
209
251
Pro přípojnicové systémy s roztečí mm
Pro tloušťku přípojnic mm
Obj. č.
Balení
Předmontovaný prvek připravený k připojení,
včetně krytu na ochranu před nebezpečným
dotykem a vnějších připojovacích svorek
1,5 - 16
60
60
60
60
60
60
5/10
5/10
5/10
5/10
5/10
5/10
3418.010
3418.040
3427.010
3427.040
3433.010
3433.040
10 ks
5 ks
10 ks
5 ks
10 ks
5 ks
–
◾
–
◾
–
◾
3418.020
–
3427.020
–
3433.020
–
Je třeba ještě přiobjednat
Kryt na ochranu před nebezpečným dotykem
10 ks
262
Příslušenství
Rozšíření připojovacího prostoru
10 ks
3418.030
–
3427.030
–
3433.030
–
262
Boční kryty
10 ks
3093.010
–
3093.020
–
3093.020
–
262
236
Rittal Katalog 34/Rozvod proudu
Držák pojistek s jezdcovým upevněním D-Switch
Přípojnicový systém strana 212 Připojovací adaptéry strana 216 OM adaptéry strana 219 CB přístrojové adaptéry strana 226
Materiál:
– Polyamid (PA 6)
– Chování při požáru dle
UL 94-V0
Rozsah dodávky:
– včetně redukčních přidržovacích vložek pro pojistky D 01
a 10 x 38 mm.
Barva:
– Chassis: RAL 7035
– Patice pojistky: RAL 7001
Podklad pro zkoušku:
– IEC/DIN EN 60 947-3
Pojistkové vložky
Balení
Jmenovitý provozní proud max. A
Upozornění:
– Pro použití pojistkových vložek
dle DIN EN 60 269-3
(DIN VDE 0636-301)
– S integrovanou vizuální kontrolou stavu pojistek pomocí
optické signalizace a indikace
provozního stavu a s vedením
kabelů o průřezu do 6 mm²
D 01 (s redukční přidržovací vložkou)
D 02 (s dutinkovou vymezovací vložkou Neozed)
10 x 38 (s redukční přidržovací vložkou)
400, 3~
Počet pólů
3pólové
Napětí signalizační kontrolky V, ~
100 - 400
Způsob připojení
Rámová svorka
Připojení kulatých vodičů mm²
1,5 - 25
Šířka mm
27
Výška mm
226
Pro přípojnicové systémy s roztečí mm
60
Pro tloušťku přípojnic mm
Rittal Katalog 34/Rozvod proudu
Strana
63
Jmenovité provozní napětí V, ~
Obj. č.
Technika v detailu:
Naleznete na internetu
5/10
3 ks
9340.950
237
Pojistkové odpínače výkonové zátěže NH velikost 000
Přípojnicový systém strana 212 Připojovací adaptéry strana 216 OM adaptéry strana 219 CB přístrojové adaptéry strana 226
Materiál:
– Polyamid zesílený skelnými
vlákny
– Chování při požáru dle
UL 94-V0
– Kontaktové dráhy: postříbřená
tvrdá měď
Barva:
– Chassis: RAL 9011
– Kryt: RAL 7035
Podklad pro zkoušku:
– IEC/DIN EN 60 947-3
– DIN EN 60 269-2
(pojistkové vložky)
Technika v detailu:
Naleznete na internetu
Konstrukční velikost 000, pro montáž na montážní desky
Konstrukční velikost
Balení
Jmenovitý provozní proud max. A
000
Jmenovité provozní napětí V, ~
690, 3~
Počet pólů
3pólové
Vývod vodičů
nahoře/dole
Způsob připojení
Rámová svorka
Připojení kulatých vodičů mm²
1,5 - 50
Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic, š x v mm
10 x 10
Šířka mm
89
Výška mm
141,5
Pro instalaci na montážní desku
Obj. č.
Strana
100
◾
1 ks
3431.000
5 ks
3071.000
Příslušenství
Mikrospínače
238
263
Rittal Katalog 34/Rozvod proudu
Pojistkové odpínače výkonové zátěže NH velikost 000
Přípojnicový systém strana 212 Připojovací adaptéry strana 216 OM adaptéry strana 219 CB přístrojové adaptéry strana 226
Materiál:
– Polyamid zesílený skelnými
vlákny
– Chování při požáru dle
UL 94-V0
– Kontaktové dráhy: postříbřená
tvrdá měď
Barva:
– Chassis: RAL 7035
– Kryt: RAL 7001
Podklad pro zkoušku:
– IEC/DIN EN 60 947-3
– DIN EN 60 269-2
(pojistkové vložky)
Technika v detailu:
Naleznete na internetu
Konstrukční velikost 000
Konstrukční velikost
Balení
Jmenovitý provozní proud max. A
000
000
000
100
100
100
Jmenovité provozní napětí V, ~
690, 3~
690, 3~
690, 3~
Počet pólů
3pólové
3pólové
3pólové
Vývod vodičů
Způsob připojení
Připojení kulatých vodičů mm²
dole
nahoře
dole
Rámová svorka
Rámová svorka
Rámová svorka
2,5 - 50
2,5 - 50
2,5 - 50
Šířka mm
53
53
53
Výška mm
213
213
213
S elektronickou indikací stavu pojistek
◾
–
–
Pro přípojnicové systémy s roztečí mm
60
60
60
Pro tloušťku přípojnic mm
Obj. č.
5/10
5/10
5/10
1 ks
3431.035
3431.020
3431.030
5 ks
3071.000
3071.000
3071.000
Strana
Příslušenství
Mikrospínače
Rittal Katalog 34/Rozvod proudu
263
239
Pojistkové odpínače výkonové zátěže NH velikost 00 až 3
Přípojnicový systém strana 212 Připojovací adaptéry strana 216 OM adaptéry strana 219 CB přístrojové adaptéry strana 226
Materiál:
– Polyamid (PA 6)
– Chování při požáru dle
UL 94-V0
– Kontaktové dráhy: Elektrolytická měď, postříbřená
Technika v detailu:
Naleznete na internetu
Upozornění:
– Uvedené technické údaje se
mohou lišit pro aplikace RU.
Použití dle RU pouze ve
spojení se „Special Purpose
Fuses“.
Barva:
– Chassis: RAL 7035
– Kryt: RAL 7035/7001
Podklad pro zkoušku:
– IEC/DIN EN 60 947-3
– DIN EN 60 269-2
(pojistkové vložky)
Konstrukční velikost 00
Konstrukční velikost
Balení
Jmenovitý provozní proud max. A
00
00
00
00
160
160
160
160
Jmenovité provozní napětí V, ~
690, 3~
690, 3~
690, 3~
690, 3~
Počet pólů
3pólové
3pólové
3pólové
3pólové
Vývod vodičů
Strana
nahoře/dole
nahoře/dole
nahoře/dole
nahoře/dole
Rámová svorka
Šroub M8
Rámová svorka
Šroub M8
4 - 95
10 - 95
4 - 95
10 - 95
–
–
–
–
13 x 13
20 x 5
13 x 13
20 x 5
Šířka mm
106
106
106
106
Výška mm
194
194
194
194
Certifikáty
UR
UR
UR
UR
–
–
◾
◾
60
60
–
–
5/10
5/10
–
–
1 ks
9343.000
9343.010
9344.000
9344.010
–
–
–
–
2 ks
9344.520
9344.520
9344.520
9344.520
–
–
–
–
3071.000
3071.000
3071.000
3071.000
263
viz strana
viz strana
viz strana
viz strana
255
Způsob připojení
Připojení kulatých vodičů mm²
Připojení sektorových vodičů
Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic,
š x v mm
Pro instalaci na montážní desku
Pro přípojnicové systémy s roztečí mm
Pro tloušťku přípojnic mm
Obj. č.
Příslušenství
Rámové svorky
Prodloužení zakrytí připojovacích míst
Zhášecí komory
Mikrospínače
Lamelové měděné přípojnice
240
5 ks
263
Rittal Katalog 34/Rozvod proudu
Pojistkové odpínače výkonové zátěže NH velikost 00 až 3
Konstrukční velikost 1
Konstrukční velikost
Balení
Jmenovitý provozní proud max. A
1
1
1
1
250
250
250
250
Strana
Jmenovité provozní napětí V, ~
690, 3~
690, 3~
690, 3~
690, 3~
Počet pólů
3pólové
3pólové
3pólové
3pólové
Vývod vodičů
nahoře/dole
nahoře/dole
nahoře/dole
nahoře/dole
Rámová svorka
Šroub M10
Rámová svorka
Šroub M10
Připojení kulatých vodičů mm²
35 - 150
10 - 150
35 - 150
10 - 150
Připojení sektorových vodičů mm²
50 - 150
–
50 - 150
–
Způsob připojení
Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic,
š x v mm
20 x 3 - 14
32 x 10
20 x 3 - 14
32 x 10
Šířka mm
184
184
184
184
Výška mm
298
298
298
298
Certifikáty
UR
UR
UR
UR
–
–
◾
◾
60
60
–
–
5/10
5/10
–
–
9343.100
9343.110
9344.100
9344.110
Pro instalaci na montážní desku
Pro přípojnicové systémy s roztečí mm
Pro tloušťku přípojnic mm
Obj. č.
1 ks
Příslušenství
Rámové svorky
3 ks
–
9344.610
–
9344.610
263
Prodloužení zakrytí připojovacích míst
2 ks
9344.530
9344.530
9344.530
9344.530
263
Zhášecí komory
3 ks
9344.680
9344.680
9344.680
9344.680
263
Mikrospínače
2 ks
9344.510
9344.510
9344.510
9344.510
263
viz strana
viz strana
viz strana
viz strana
255
Lamelové měděné přípojnice
Konstrukční velikost 2 – 3
Konstrukční velikost
Balení
Jmenovitý provozní proud max. A
2
2
2
3
3
3
400
400
400
630
630
630
Jmenovité provozní napětí V, ~
690, 3~
690, 3~
690, 3~
690, 3~
690, 3~
690, 3~
Počet pólů
3pólové
3pólové
3pólové
3pólové
3pólové
3pólové
Vývod vodičů
nahoře/dole
nahoře/dole
nahoře/dole
nahoře/dole
nahoře/dole
nahoře/dole
Rámová svorka
Šroub M10
Šroub M10
Rámová svorka
Šroub M10
Šroub M10
Připojení kulatých vodičů mm²
95 - 300
10 - 240
10 - 240
95 - 300
10 - 300
10 - 300
Připojení sektorových vodičů mm²
120 - 300
–
–
120 - 300
–
–
32 x 10 - 20
50 x 10
50 x 10
32 x 10 - 20
50 x 10
50 x 10
Šířka mm
210
210
210
250
250
250
Výška mm
298
298
298
298
298
298
Certifikáty
UR
UR
UR
UR
UR
UR
–
–
◾
–
–
◾
60
60
–
60
60
–
5/10
5/10
–
5/10
5/10
–
9343.200
9343.210
9344.210
9343.300
9343.310
9344.310
Způsob připojení
Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic,
š x v mm
Pro instalaci na montážní desku
Pro přípojnicové systémy s roztečí mm
Pro tloušťku přípojnic mm
Obj. č.
1 ks
Strana
Příslušenství
Rámové svorky
3 ks
–
9344.620
9344.620
–
9344.620
9344.620
263
Prodloužení zakrytí připojovacích míst
2 ks
9344.540
9344.540
9344.540
9344.550
9344.550
9344.550
263
Zhášecí komory
3 ks
9344.680
9344.680
9344.680
9344.680
9344.680
9344.680
263
Mikrospínače
2 ks
9344.510
9344.510
9344.510
9344.510
9344.510
9344.510
263
viz strana
viz strana
viz strana
viz strana
viz strana
viz strana
255
Lamelové měděné přípojnice
Rittal Katalog 34/Rozvod proudu
241
Pojistkové odpínače výkonové zátěže NH velikost 00 až 3
Přípojnicový systém strana 212 Připojovací adaptéry strana 216 OM adaptéry strana 219 CB přístrojové adaptéry strana 226
Materiál:
– Polyamid (PA 6)
– Chování při požáru dle
UL 94-V0
– Kontaktové dráhy: Elektrolytická měď, postříbřená
Barva:
– Chassis: RAL 7035
– Kryt: RAL 7035/7001
Podklad pro zkoušku:
– IEC/DIN EN 60 947-3
– DIN EN 60 269-2
(pojistkové vložky)
Technika v detailu:
Naleznete na internetu
Konstrukční velikost 00, s elektronickou indikací stavu pojistek (ESÜ)
Konstrukční velikost
Balení
00
00
00
00
160
160
160
160
400 - 690, 3~
400 - 690, 3~
400 - 690, 3~
400 - 690, 3~
3pólové
3pólové
3pólové
3pólové
nahoře/dole
nahoře/dole
nahoře/dole
nahoře/dole
Rámová svorka
Šroub M8
Rámová svorka
Šroub M8
4 - 95
10 - 95
4 - 95
10 - 95
–
–
–
–
13 x 13
20 x 5
13 x 13
20 x 5
Šířka mm
106
106
106
106
Výška mm
194
194
194
194
–
–
◾
◾
60
60
–
–
5/10
5/10
–
–
1 ks
9343.020
9343.030
9344.020
9344.030
–
–
–
–
2 ks
9344.520
9344.520
9344.520
9344.520
–
–
–
–
3071.000
3071.000
3071.000
3071.000
263
viz strana
viz strana
viz strana
viz strana
255
Jmenovitý provozní proud max. A
Jmenovité provozní napětí V, ~
Počet pólů
Vývod vodičů
Způsob připojení
Připojení kulatých vodičů mm²
Připojení sektorových vodičů
Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic,
š x v mm
Pro instalaci na montážní desku
Pro přípojnicové systémy s roztečí mm
Pro tloušťku přípojnic mm
Obj. č.
Strana
Příslušenství
Rámové svorky
Prodloužení zakrytí připojovacích míst
Zhášecí komory
Mikrospínače
Lamelové měděné přípojnice
242
5 ks
263
Rittal Katalog 34/Rozvod proudu
Pojistkové odpínače výkonové zátěže NH velikost 00 až 3
Konstrukční velikost 1, s elektronickou indikací stavu pojistek (ESÜ)
Konstrukční velikost
Balení
1
1
1
250
250
250
400 - 690, 3~
400 - 690, 3~
400 - 690, 3~
3pólové
3pólové
3pólové
nahoře/dole
nahoře/dole
nahoře/dole
Jmenovitý provozní proud max. A
Jmenovité provozní napětí V, ~
Počet pólů
Vývod vodičů
Způsob připojení
Strana
Rámová svorka
Šroub M10
Šroub M10
Připojení kulatých vodičů mm²
35 - 150
10 - 150
10 - 150
Připojení sektorových vodičů mm²
50 - 150
–
–
Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic,
š x v mm
20 x 3 - 14
32 x 10
32 x 10
Šířka mm
184
184
184
Výška mm
298
298
298
–
–
◾
60
60
–
5/10
5/10
–
9343.120
9343.130
9344.130
Pro instalaci na montážní desku
Pro přípojnicové systémy s roztečí mm
Pro tloušťku přípojnic mm
Obj. č.
1 ks
Příslušenství
Rámové svorky
3 ks
–
9344.610
9344.610
263
Prodloužení zakrytí připojovacích míst
2 ks
9344.530
9344.530
9344.530
263
Zhášecí komory
3 ks
9344.680
9344.680
9344.680
263
Mikrospínače
2 ks
9344.510
9344.510
9344.510
263
viz strana
viz strana
viz strana
255
Lamelové měděné přípojnice
Konstrukční velikost 2 - 3, s elektronickou indikací stavu pojistek (ESÜ)
Konstrukční velikost
Balení
2
2
3
3
400
400
630
630
400 - 690, 3~
400 - 690, 3~
400 - 690, 3~
400 - 690, 3~
3pólové
3pólové
3pólové
3pólové
Vývod vodičů
nahoře/dole
nahoře/dole
nahoře/dole
nahoře/dole
Způsob připojení
Šroub M10
Šroub M10
Šroub M10
Šroub M10
10 - 240
10 - 240
10 - 300
10 - 300
–
–
–
–
Jmenovitý provozní proud max. A
Jmenovité provozní napětí V, ~
Počet pólů
Připojení kulatých vodičů mm²
Připojení sektorových vodičů
Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic,
š x v mm
50 x 10
50 x 10
50 x 10
50 x 10
Šířka mm
210
210
250
250
Výška mm
298
298
298
298
–
◾
–
◾
60
–
60
–
5/10
–
5/10
–
9343.230
9344.230
9343.330
9344.330
Pro instalaci na montážní desku
Pro přípojnicové systémy s roztečí mm
Pro tloušťku přípojnic mm
Obj. č.
1 ks
Strana
Příslušenství
Rámové svorky
3 ks
–
–
9344.620
9344.620
263
Prodloužení zakrytí připojovacích míst
2 ks
9344.540
9344.540
9344.550
9344.550
263
Zhášecí komory
3 ks
9344.680
9344.680
9344.680
9344.680
263
Mikrospínače
2 ks
9344.510
9344.510
9344.510
9344.510
263
viz strana
viz strana
viz strana
viz strana
255
Lamelové měděné přípojnice
Rittal Katalog 34/Rozvod proudu
243
Pojistkové odpínače výkonové zátěže NH velikost 00 až 3
Přípojnicový systém strana 212 Připojovací adaptéry strana 216 OM adaptéry strana 219 CB přístrojové adaptéry strana 226
Materiál:
– Polyamid (PA 6)
– Chování při požáru dle
UL 94-V0
– Kontaktové dráhy: Elektrolytická měď, postříbřená
Barva:
– Chassis: RAL 7035
– Kryt: RAL 7035/7001
Podklad pro zkoušku:
– IEC/DIN EN 60 947-3
– DIN EN 60 269-2
(pojistkové vložky)
Technika v detailu:
Naleznete na internetu
Konstrukční velikost 00, s elektromechanickou indikací stavu pojistek (MSÜ)
Konstrukční velikost
Balení
Jmenovitý provozní proud max. A
00
00
00
00
160
160
160
160
Jmenovité provozní napětí V, ~
690, 3~
690, 3~
690, 3~
690, 3~
Počet pólů
3pólové
3pólové
3pólové
3pólové
Vývod vodičů
Strana
nahoře/dole
nahoře/dole
nahoře/dole
nahoře/dole
Rámová svorka
Šroub M8
Rámová svorka
Šroub M8
4 - 95
10 - 95
4 - 95
10 - 95
–
–
–
–
13 x 13
20 x 5
13 x 13
20 x 5
Šířka mm
106
106
106
106
Výška mm
194
194
194
194
–
–
◾
◾
60
60
–
–
5/10
5/10
–
–
1 ks
9343.040
9343.050
9344.040
9344.050
–
–
–
–
2 ks
9344.520
9344.520
9344.520
9344.520
–
–
–
–
3071.000
3071.000
3071.000
3071.000
263
viz strana
viz strana
viz strana
viz strana
255
Způsob připojení
Připojení kulatých vodičů mm²
Připojení sektorových vodičů
Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic,
š x v mm
Pro instalaci na montážní desku
Pro přípojnicové systémy s roztečí mm
Pro tloušťku přípojnic mm
Obj. č.
Příslušenství
Rámové svorky
Prodloužení zakrytí připojovacích míst
Zhášecí komory
Mikrospínače
Lamelové měděné přípojnice
244
5 ks
263
Rittal Katalog 34/Rozvod proudu
Pojistkové odpínače výkonové zátěže NH velikost 00 až 3
Konstrukční velikost 1, s elektromechanickou indikací stavu pojistek (MSÜ)
Konstrukční velikost
Balení
Jmenovitý provozní proud max. A
1
1
1
250
250
250
Strana
Jmenovité provozní napětí V, ~
690, 3~
690, 3~
690, 3~
Počet pólů
3pólové
3pólové
3pólové
Vývod vodičů
nahoře/dole
nahoře/dole
nahoře/dole
Rámová svorka
Šroub M10
Šroub M10
Připojení kulatých vodičů mm²
35 - 150
10 - 150
10 - 150
Připojení sektorových vodičů mm²
50 - 150
–
–
Způsob připojení
Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic,
š x v mm
20 x 3 - 14
32 x 10
32 x 10
Šířka mm
184
184
184
Výška mm
298
298
298
–
–
◾
60
60
–
5/10
5/10
–
9343.140
9343.150
9344.150
Pro instalaci na montážní desku
Pro přípojnicové systémy s roztečí mm
Pro tloušťku přípojnic mm
Obj. č.
1 ks
Příslušenství
Rámové svorky
3 ks
–
9344.610
9344.610
263
Prodloužení zakrytí připojovacích míst
2 ks
9344.530
9344.530
9344.530
263
Zhášecí komory
3 ks
9344.680
9344.680
9344.680
263
Mikrospínače
2 ks
9344.510
9344.510
9344.510
263
viz strana
viz strana
viz strana
255
Lamelové měděné přípojnice
Konstrukční velikost 2 - 3, s elektromechanickou indikací stavu pojistek (MSÜ)
Konstrukční velikost
Balení
Jmenovitý provozní proud max. A
2
2
3
3
400
400
630
630
Jmenovité provozní napětí V, ~
690, 3~
690, 3~
690, 3~
690, 3~
Počet pólů
3pólové
3pólové
3pólové
3pólové
Vývod vodičů
nahoře/dole
nahoře/dole
nahoře/dole
nahoře/dole
Způsob připojení
Šroub M10
Šroub M10
Šroub M10
Šroub M10
10 - 240
10 - 240
10 - 300
10 - 300
–
–
–
–
Připojení kulatých vodičů mm²
Připojení sektorových vodičů
Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic,
š x v mm
50 x 10
50 x 10
50 x 10
50 x 10
Šířka mm
210
210
250
250
Výška mm
298
298
298
298
–
◾
–
◾
60
–
60
–
5/10
–
5/10
–
9343.250
9344.250
9343.350
9344.350
Pro instalaci na montážní desku
Pro přípojnicové systémy s roztečí mm
Pro tloušťku přípojnic mm
Obj. č.
1 ks
Strana
Příslušenství
Rámové svorky
3 ks
9344.620
9344.620
9344.620
9344.620
263
Prodloužení zakrytí připojovacích míst
2 ks
9344.540
9344.540
9344.550
9344.550
263
Zhášecí komory
3 ks
9344.680
9344.680
9344.680
9344.680
263
Mikrospínače
2 ks
9344.510
9344.510
9344.510
9344.510
263
viz strana
viz strana
viz strana
viz strana
255
Lamelové měděné přípojnice
Rittal Katalog 34/Rozvod proudu
245
Lištové pojistkové odpínače výkonové zátěže NH velikost 00 až 3
Přípojnicový systém strana 212 Připojovací adaptéry strana 216 OM adaptéry strana 219 CB přístrojové adaptéry strana 226
Materiál:
– Polyamid zesílený skelnými
vlákny
– Chování při požáru dle
UL 94-V0
– Kontaktové dráhy: postříbřená
tvrdá měď
Podklad pro zkoušku:
– IEC/DIN EN 60 947-3
– DIN EN 60 269-2
(pojistkové vložky)
Barva:
– Chassis: RAL 7035
– Kryt: RAL 7001
– Rukojeť: RAL 7016
Technika v detailu:
Naleznete na internetu
Konstrukční velikost 00
Konstrukční velikost
Balení
Jmenovitý provozní proud max. A
00
00
00
00
00
160
160
160
160
160
Jmenovité provozní napětí V, ~
690, 3~
690, 3~
690, 3~
690, 3~
690, 3~
Počet pólů
3pólové
3pólové
3pólové
3pólové
3pólové
Vývod vodičů
nahoře/dole
nahoře/dole
nahoře/dole
nahoře/dole
nahoře/dole
Rámová svorka
Šroub M8
Rámová svorka
Šroub M8
Šroub M8
2,5 - 95
2,5 - 95
2,5 - 95
2,5 - 95
2,5 - 95
Šířka mm
50
50
50
50
50
Výška mm
400
400
400
400
400
Způsob připojení
Připojení kulatých vodičů mm²
Pro montáž měřícího transformátoru
Pro přípojnicové systémy s roztečí mm
Pro tloušťku přípojnic mm
Obj. č.
1 ks
–
–
–
–
◾
60
60
100
100
100
5/10
5/10
5/10
5/10
5/10
9346.000
9346.010
9346.020
9346.030
9346.060
◾
◾
◾
◾
–
Strana
Konkrétní rozsah dodávky dle obj. čísel
3 upevňovací háčky
Příslušenství
Prodloužení zakrytí připojovacích míst
1 ks
9346.460
9346.460
9346.460
9346.460
9346.460
264
Třmenové svorky – připojovací hranol
1 sada
–
3592.010
–
3592.010
3592.010
264
Rámové svorky
–
–
–
–
–
Svorka přípojnice
–
–
–
–
–
9346.400
9346.400
9346.400
9346.400
9346.400
–
–
–
–
–
Mikrospínače
Měřicí transformátor proudu
5 ks
Držáky kabelů
–
–
–
–
–
Opěrné matice M12
–
–
–
–
–
246
263
Rittal Katalog 34/Rozvod proudu
Lištové pojistkové odpínače výkonové zátěže NH velikost 00 až 3
Konstrukční velikost 00 – 3
Konstrukční velikost
Balení
Jmenovitý provozní proud max. A
00
00
1
2
3
160
160
250
400
630
Jmenovité provozní napětí V, ~
690, 3~
690, 3~
690, 3~
690, 3~
690, 3~
Počet pólů
3pólové
3pólové
3pólové
3pólové
3pólové
nahoře/dole
nahoře/dole
nahoře/dole
nahoře/dole
nahoře/dole
Šroub M8
Šroub M8
Svorník M12
Svorník M12
Svorník M12
Vývod vodičů
Způsob připojení
Připojení kulatých vodičů mm²
2,5 - 95
2,5 - 95
6 - 240
6 - 240
6 - 240
Šířka mm
50
50
100
100
100
Výška mm
740
740
740
740
740
–
◾
◾
◾
◾
185
185
185
185
185
Pro montáž měřícího transformátoru
Pro přípojnicové systémy s roztečí mm
Pro tloušťku přípojnic mm
5/10
5/10
5/10
5/10
5/10
9346.040
9346.050
9346.110
9346.210
9346.310
3 šrouby M12 x 30 pro upevnění přístroje
–
–
◾
◾
◾
3 opěrné matice M12
–
–
◾
◾
◾
3 šestihranné matice pro připojení vodiče
–
–
◾
◾
◾
Obj. č.
1 ks
Strana
Konkrétní rozsah dodávky dle obj. čísel
Příslušenství
Prodloužení zakrytí připojovacích míst
–
–
–
–
–
1 sada
3592.010
3592.010
–
–
–
264
Rámové svorky
3 ks
–
–
9346.450
9346.450
9346.450
264
Svorka přípojnice
3 ks
9346.470
9346.470
9346.440
9346.440
9346.440
264
Mikrospínače
5 ks
9346.400
9346.400
3071.000
3071.000
3071.000
263
Třmenové svorky – připojovací hranol
Měnič proudu
–
viz strana
viz strana
viz strana
viz strana
265
Držák kabelu
1 ks
–
–
9346.480
9346.480
9346.480
265
Opěrné matice M12
30 ks
–
–
3591.060
3591.060
3591.060
253
Ri4Power ISV
Instalační rozváděče
Novinka
Viz strana 297
Rittal Katalog 34/Rozvod proudu
247
Lištové pojistkové odpínače výkonové zátěže NH velikost 00 až 3
Přípojnicový systém strana 212 Připojovací adaptéry strana 216 OM adaptéry strana 219 CB přístrojové adaptéry strana 226
Materiál:
– Polyamid zesílený skelnými
vlákny
– Chování při požáru dle
UL 94-V0
– Kontaktové dráhy: postříbřená
tvrdá měď
Podklad pro zkoušku:
– IEC/DIN EN 60 947-3
– DIN EN 60 269-2
(pojistkové vložky)
Barva:
– Chassis: RAL 7035
– Kryt: RAL 7001
– Rukojeť: RAL 7016
Technika v detailu:
Naleznete na internetu
Konstrukční velikost 00 – 3, s elektronickou indikací stavu pojistek (ESÜ)
Konstrukční velikost
Balení
Jmenovitý provozní proud max. A
00
1
2
3
160
250
400
630
Jmenovité provozní napětí V, ~
690, 3~
690, 3~
690, 3~
690, 3~
Počet pólů
3pólové
3pólové
3pólové
3pólové
Vývod vodičů
Způsob připojení
Připojení kulatých vodičů mm²
nahoře/dole
nahoře/dole
nahoře/dole
nahoře/dole
Šroub M8
Svorník M12
Svorník M12
Svorník M12
2,5 - 95
6 - 240
6 - 240
6 - 240
Šířka mm
50
100
100
100
Výška mm
400
740
740
740
–
◾
◾
◾
60
185
185
185
Pro montáž měřícího transformátoru
Pro přípojnicové systémy s roztečí mm
Pro tloušťku přípojnic mm
Obj. č.
1 ks
5/10
5/10
5/10
5/10
9346.015
9346.115
9346.215
9346.315
Strana
Konkrétní rozsah dodávky dle obj. čísel
3 upevňovací háčky
◾
–
–
–
3 šrouby M12 x 30 pro upevnění přístroje
–
◾
◾
◾
3 opěrné matice M12
–
◾
◾
◾
3 šestihranné matice pro připojení vodiče
–
◾
◾
◾
Příslušenství
Prodloužení zakrytí připojovacích míst
1 ks
9346.460
–
–
–
264
Třmenové svorky – připojovací hranol
1 sada
3592.010
–
–
–
264
264
Rámové svorky
3 ks
–
9346.450
9346.450
9346.450
Svorka přípojnice
3 ks
–
9346.440
9346.440
9346.440
264
Mikrospínače
5 ks
9346.400
3071.000
3071.000
3071.000
263
–
viz strana
viz strana
viz strana
265
Držák kabelu
1 ks
–
9346.480
9346.480
9346.480
265
Opěrné matice M12
30 ks
–
3591.060
3591.060
3591.060
253
Měnič proudu
248
Rittal Katalog 34/Rozvod proudu
Pojistkové držáky
Přípojnicový systém strana 212 Připojovací adaptéry strana 216 OM adaptéry strana 219 CB přístrojové adaptéry strana 226
Materiál:
– Polyamid (PA 6)
– Chování při požáru dle
UL 94-V0
Barva:
– RAL 7035
Upozornění:
– Vhodné pro montáž nasazením
a zaklapnutím na nosné lišty
přístrojů 35 mm (výška 7,5/
15 mm) dle DIN EN 60 715
nebo kombinace přístrojových
adaptérů RiLine (OM adaptér/
nosič)
Certifikáty:
– UL 512, CSA C22.2 č. 39
Technika v detailu:
Naleznete na internetu
Jmenovitý provozní proud max. 30 – 60 A
Typ pojistky (Class)
CC
J
J
Jmenovitý provozní proud max. A
30
30
60
Jmenovité provozní napětí V, ~
600, 3~
600, 3~
600, 3~
Počet pólů
3pólové
3pólové
3pólové
UL 4248-8
Norma pojistek
UL 4248-4
UL 4248-8
Velikost pojistek mm
10 x 38
21 x 57
27 x 60
Připojení kulatých vodičů mm²
2,5 - 10
2,5 - 25
2,5 - 25
Připojení kulatých vodičů
AWG 6 - 14
AWG 2 - 14
AWG 2 - 14
Šířka mm
52,5
97,5
120
Výška mm
78
114
122
Hloubka mm
59
80
89
Certifikáty
UL
UL
UL
9345.000
9345.010
9345.030
4 ks
2 ks
2 ks
Obj. č.
Balení
Rittal Katalog 34/Rozvod proudu
Strana
249
Pojistkové držáky
Přípojnicový systém strana 212 Připojovací adaptéry strana 216 OM adaptéry strana 219 CB přístrojové adaptéry strana 226
Materiál:
– Polyamid (PA 6)
– Chování při požáru dle
UL 94-V0
– Kontaktové dráhy: Elektrolytická měď, postříbřená
Barva:
– Chassis: RAL 7035
– Kryt: RAL 7035/7001
Certifikáty:
– UL 4248-1
– UL 4248-8
– CSA C22.2 č. 4248.1-07
– CSA C22.2 č. 4248.8-07
Technika v detailu:
Naleznete na internetu
Jmenovitý provozní proud max. 100 – 400 A
Typ pojistky (Class)
Balení
Jmenovitý provozní proud min. A
Jmenovitý provozní proud max. A
Jmenovité provozní napětí V, ~
Počet pólů
Norma pojistek
Velikost pojistek mm
Vývod vodičů
Způsob připojení
J
J
J
61
101
201
100
200
400
600, 3~
600, 3~
600, 3~
3pólové
3pólové
3pólové
UL 4248-8
UL 4248-8
UL 4248-8
29 x 118
41 x 146
54 x 181
nahoře/dole
nahoře/dole
nahoře/dole
Rámová svorka
Rámová svorka
Rámová svorka
AWG 2 - MCM 300
AWG 3/0 - MCM 600
AWG 3/0 - MCM 600
Šířka mm
184
210
250
Výška mm
288
288
328
Certifikáty
UR
UR
UR
Pro přípojnicové systémy s roztečí mm
60
60
60
5/10
5/10
5/10
9345.100
9345.200
9345.400
Připojení kulatých vodičů
Pro tloušťku přípojnic mm
Obj. č.
250
1 ks
Strana
Rittal Katalog 34/Rozvod proudu
Příslušenství RiLine
Držáky přípojnic/podpěrné izolátory
Držáky přípojnic
Upozornění:
9340.030/9342.030
– Držáky přípojnic lze propojit do řady pro
uspořádání vícepólových systémů s roztečí
přípojnic 60 mm
1 a 2pólové
Materiál:
– Polyamid (PA 6.6)
– Chování při požáru dle UL 94-V0
Technika v detailu:
Naleznete na internetu
Barva:
– RAL 7035
1
Rozsah dodávky:
9342.030
– Včetně zvýšení pro stupňovité uspořádání
přípojnic PLS
Provedení
f
g
g
1pólové
1pólové
2pólové
–
–
60
PLS 1600
–
–
Balení
Počet pólů
Rozteč přípojnic mm
Pro přípojnice E-Cu
1000, 1~
1000, 1~
1500 (DC)
1500 (DC)
–
◾
◾
◾
Držáky PEN/N/PE
Držáky N/PE
253
12 x 5/101),
12 x 5 – 30 x 10 mm
15 x 5 – 30 x 10 mm
–
Jmenovité provozní napětí V, ~
Strana
252
1000, 2~
–
–
◾
4 ks
9342.030
9340.030
9340.040
Distanční vložky
12 ks
–
9340.090
–
251
Klecové matice M52)
50 ks
–
4166.000
4166.000
624
Obj. č.
2
Příslušenství
1)
2)
Při používání přípojnic 12 x 5/10 mm je navíc zapotřebí distanční vložka 9340.090
K upevnění držáku přípojnic na profil TS rámu a systémové chassis s pravoúhlým systémovým děrováním
12,5 x 10,5 mm
Podpěrné izolátory
Jmenovité provozní napětí kV
1
1
Pro realizaci systémů přípojnic s libovolnou roztečí
a pro montáž izolovaných přípojnic PE nebo PEN.
Pevnost v tahu kN
12
13
Pevnost v krutu Nm
75
90
Materiál:
– Teplem tvrditelný polyester (pryskyřice UP)
Pevnost v ohybu kN
6
6
Výška mm
40
50
Technika v detailu:
Naleznete na internetu
Závit
M10
M10
Balení
6 ks
6 ks
Obj. č.
3031.000
3032.000
Distanční vložky
pro RiLine držák přípojnic (systém plochých
přípojnic)
K adaptaci rozměrů přípojnic 12 x 5 a 12 x 10 mm.
Pro držák přípojnice
◾ 9340.030 (1pólový), viz strana 251
◾ 9340.000/.010 (3pólový), viz strana 212
◾ 9340.004 (4pólový), viz strana 212
Balení
Obj. č.
12 ks
9340.090
Materiál:
– Polyamid (PA 6.6)
– Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva:
– RAL 7035
Rittal Katalog 34/Rozvod proudu
251
Příslušenství RiLine
Přípojnice
Přípojnice CUPONAL
Rozměry
mm
Dle DIN EN 13 601
Délka: 2400 mm/přípojnice
Hliníkové přípojnice s měděným pláštěm vhodné pro
montáž přípojnicových systémů s držáky přípojnic
9340.000/9340.050, viz strana 212.
Materiál:
– Hliníkové jádro s nalisovaným měděným pláštěm
z E-Cu
1)
Jmenovitý
proud1) A
Balení
Obj. č.
20 x 5
235
6 ks
3582.020
20 x 10
363
3 ks
3585.020
30 x 5
328
6 ks
3584.020
30 x 10
493
3 ks
3586.020
Proudová zatížitelnost při teplotě přípojnic 65 °C
a okolní teplotě 35°C,
graf korekčního činitele dle normy DIN 43 671
Graf odolnosti proti zkratu
70
Rázový zkratový proud Ip [kA]
65
60
b
55
50
45
40
a
35
30
25
20
200 250 300 350 400 450 500
Vzdálenost držáků přípojnic [mm]
Přípojnice E-Cu
Přípojnice
CUPONAL mm
Přípojnicový
držák
20 x 5/10
9340.000/.050
a
30 x 5/10
9340.000/.050
b
Charakteristika
Technika v detailu:
Naleznete na internetu
Dle DIN EN 13 601
Délka: 2400 mm/přípojnice
Materiál:
E-Cu F30
Rozměry
mm
Certifikáty
Balení
Obj. č.
12 x 5
6 ks
3580.000
15 x 5
6 ks
3581.000
20 x 5
6 ks
3582.000
25 x 5
6 ks
3583.000
30 x 5
6 ks
3584.000
12 x 10
6 ks
3580.100
15 x 10
6 ks
3581.100
Strana
20 x 10
–
3 ks
3585.005
30 x 10
–
3 ks
3586.005
40 x 10
–
3 ks
3587.000
50 x 10
–
2 ks
3588.005
60 x 10
–
2 ks
3589.005
80 x 10
–
1 ks
3590.005
100 x 10
–
1 ks
3590.015
12 x 5 – 15 x 10 (jednoduché spojení)
3 ks
9350.075
20 x 5 – 30 x 10 (jednoduché spojení)
3 ks
9320.020
254
20 x 5 – 30 x 10 (řadové spojení)
3 ks
9320.030
254
Příslušenství
Spojky přípojnic
mm
Krycí profily přípojnic
pro přípojnice
mm
252
254
12/15 x 5
4 ks
9350.010
253
12/15 x 10
4 ks
9350.060
253
12 x 5 – 30 x 10
10 ks
3092.000
253
40 – 60 x 10
10 ks
3085.000
253
Rittal Katalog 34/Rozvod proudu
Příslušenství RiLine
Přípojnice
Krycí profily přípojnic
Upozornění:
– Ochrana před nebezpečným dotykem, další
řešení, viz strana 256
Ochrana před nebezpečným dotykem úplným
zapouzdřením přípojnic. Délku lze individuálně
zkrátit.
Technika v detailu:
Naleznete na internetu
Délka: 1000 mm/profil
Materiál:
– Tepelně modifikované tvrdé PVC
– Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva:
– RAL 7035
Pro přípojnice
mm
Certifikáty
Balení
Obj. č.
12/15 x 5
–
4 ks
9350.010
12/15 x 10
–
4 ks
9350.060
12 x 5 – 30 x 10
10 ks
3092.000
40 – 60 x 10
10 ks
3085.000
Opěrné matice M12
Balení
Obj. č.
Pojistné rýhované matice pro přípojnice E-Cu.
30 ks
3591.060
Průměr otvoru: 14,5 mm
PLS speciální přípojnice E-Cu
Technika v detailu:
Naleznete na internetu
Pro systém PLS 800, tloušťka přípojnice 5 mm, průřez přípojnice 300 mm2
Pro šířku skříně
mm
Délka
mm
600
Certifikáty
495
Balení
Obj. č.
3 ks
3524.000
800
695
3 ks
3525.000
1000
895
3 ks
3525.010
1200
1095
3 ks
3526.000
variabilní
2400
1 ks
3509.000
Strana
Příslušenství
Spojky přípojnic PLS (jednoduché spojení)
3 ks
3504.000
254
Spojky přípojnic PLS (řadové spojení)
3 ks
3505.000
254
Dilatační spojky PLS
3 ks
9320.060
254
Balení
Obj. č.
Strana
Pro systém PLS 1600, tloušťka přípojnice 10 mm, průřez přípojnice 900 mm2
Pro šířku skříně
mm
Délka
mm
Certifikáty
600
495
3 ks
3527.000
800
695
3 ks
3528.000
1000
895
3 ks
3528.010
1200
1095
3 ks
3529.000
variabilní
2400
1 ks
3516.000
Příslušenství
Spojky přípojnic PLS (jednoduché spojení)
3 ks
3514.000
254
Spojky přípojnic PLS (řadové spojení)
3 ks
3515.000
254
Dilatační spojky PLS
3 ks
9320.070
254
Rittal Katalog 34/Rozvod proudu
253
Příslušenství RiLine
Přípojnice
Spojky přípojnic
Technika v detailu:
Naleznete na internetu
Pro spojování pravoúhlých přípojnic bez vrtání.
Materiál:
9350.075
– Horní díl: St 37, povrch poniklovaný
– Kontaktní destička: E-Cu, povrch poniklovaný
9320.020/9320.030
– Horní díl: Ocelový plech, pozinkovaný, pasivovaný
– Kontaktní destička: E-Cu, postříbřená
Pro přípojnice
mm
Použití
Jednoduché
spojení
12 x 5 – 15 x 10
20 x 5 – 30 x 10
1)
Certifikáty
Řadové
spojení1)
Balení
Obj. č.
◾
–
3 ks
9350.075
◾
–
3 ks
9320.020
–
◾
3 ks
9320.030
Spojení mezi dvěma skříněmi
Spojky přípojnic PLS
Ke spojování speciálních přípojnic PLS bez vrtání.
Technika v detailu:
Naleznete na internetu
Materiál:
– E-Cu
Povrch:
– Poniklovaný
Použití
Jednoduché spojení
Řadové spojení1)
1)
Balení
Obj. č.
PLS 800
3 ks
3504.000
PLS 1600
3 ks
3514.000
PLS 800
3 ks
3505.000
PLS 1600
3 ks
3515.000
Pro systém
Certifikáty
Spojení mezi dvěma skříněmi
Dilatační spojky PLS
Pro tepelné a mechanické vyrovnání délky při propojování speciálních přípojnic PLS mezi dvěma
skříněmi.
Upozornění:
– Při zvýšení teploty o 30 K se přípojnice roztáhne
do délky cca o 0,5 mm/m. Proto se doporučuje
použít u systémů přípojnic pro tepelné vyrovnání
u úseků přípojnic > 3600 mm dilatační spoj.
Materiál:
– E-Cu
Technika v detailu:
Naleznete na internetu
Dilatační spojky
Balení
Obj. č.
PLS 800
3 ks
9320.060
PLS 1600
3 ks
9320.070
PLS 800
3 ks
3504.000
254
PLS 1600
3 ks
3514.000
254
Pro systém
Certifikáty
Strana
Je třeba ještě přiobjednat
Spojky přípojnic PLS1)
1)
254
Pro montáž jedné dilatační spojky jsou vždy zapotřebí dvě spojky přípojnic
Rittal Katalog 34/Rozvod proudu
Příslušenství RiLine
Přípojnice
Lamelové měděné přípojnice
Technika v detailu:
Naleznete na internetu
Délka: 2000 mm/přípojnice
Materiál:
Měděné lamely
– Vysoce čistá elektrolytická měď F20
Izolace
– Vysoce odolná vinylová směs
– Tažnost 370 %
– Rozsah teplot: -30 °C...+105 °C
– Chování při požáru dle UL 94-V0
– Elektrická pevnost: 20 kV/mm
Struktura1)
mm
1)
2)
In při 70 K2)
A
In při 50 K2)
A
In při 30 K2)
A
Balení
Obj. č.
6 x 9 x 0,8
285
240
180
1 ks
3565.005
6 x 15,5 x 0,8
415
350
265
1 ks
3568.005
10 x 15,5 x 0,8
575
480
365
1 ks
3569.005
5 x 20 x 1
525
435
330
1 ks
3570.005
5 x 24 x 1
605
510
385
1 ks
3571.005
10 x 24 x 1
920
770
585
1 ks
3572.005
5 x 32 x 1
770
645
485
1 ks
3573.005
10 x 32 x 1
1155
965
730
1 ks
3574.005
5 x 40 x 1
930
780
590
1 ks
3575.005
10 x 40 x 1
1370
1145
865
1 ks
3576.005
5 x 50 x 1
1125
940
710
1 ks
3577.005
10 x 50 x 1
1635
1365
1030
1 ks
3578.005
10 x 63 x 1
1950
1610
1230
1 ks
3579.005
Počet lamel x šířka lamel x tloušťka lamel
Výsledná teplota vodiče je dána součtem teploty okolního prostředí a oteplení vlivem proudového zatížení
lamelové ploché měděné přípojnice
Příklad:
Zatížíme-li přípojnici 3565.005 proudem 180 A, zvýší se její teplota o 30 K. Při teplotě okolního prostředí
35 °C z toho vyplývá výsledná teplota vodiče 35 °C + 30 K = 65 °C
Univerzální držáky
Pro upevnění lamelových měděných přípojnic
5 x 20 x 1 až 10 x 63 x 1 mm.
Balení
Obj. č.
3 ks
3079.000
Materiál:
– Termoplastický polyester (PBT) zesílený skelnými
vlákny
– Chování při požáru dle UL 94-V0
– PS montážní přípojnice, viz strana 610
Barva:
– RAL 7035
Technika v detailu:
Naleznete na internetu
Příslušenství:
Rozsah dodávky:
– Včetně šroubů a posuvných matic pro upevnění
na montážní lišty PS
Univerzální držáky
Pro upevnění několika svazků
měděných lamelových přípojnic 5 x 40 x 1 až
10 x 100 x 1 mm.
Materiál:
– Termoplastický polyester (PBT) zesílený skelnými
vlákny
– Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva:
– RAL 7035
Balení
Obj. č.
3 sady
3079.010
Upozornění:
– 3 sady univerzálních držáků odpovídají obsahu
dodávky zobrazenému na snímku
Příslušenství:
– Profilové lišty tvaru C 30/15 viz strana 612
Rozsah dodávky:
– Včetně šroubů a posuvných matic k upevnění na
profilové lišty tvaru C
Rittal Katalog 34/Rozvod proudu
255
Příslušenství RiLine
Ochrana před nebezpečným dotykem
Systémové komponenty
Materiál:
– Tepelně modifikované tvrdé PVC
– Chování při požáru dle UL 94-V0
Technika v detailu:
Naleznete na internetu
Barva:
– RAL 7035
3pólové
Pro přípojnicový systém RiLine
Ploché
přípojnice
4pólové
PLS 800
Ploché
přípojnice
PLS 1600
PLS 1600
PLUS
f Spodní krycí profily
Délka (L) mm
1
Balení
Certifikáty
Obj. č.
Obj. č.
500
2 ks
9340.100
9341.100
9342.100
–
–
700
2 ks
9340.110
9341.110
9342.110
–
–
900
2 ks
9340.120
9341.120
9342.120
–
–
1100
2 ks
9340.130
9341.130
9342.130
9340.134
9342.134
2400
1 ks
9340.170
9341.170
9342.170
–
–
2 ks
9340.140
9341.140
9342.140
–
–
700
2 ks
9340.200
9340.200
9340.200
–
–
1100
2 ks
9340.210
9340.210
9340.210
9340.214
9340.214
–
f Mezikusy spodních krycích profilů
100
g Krycí profily
2
f Spodní krycí profily
f Mezikus spodního krycího profilu g Krycí profil
Na ochranu před nebezpečným
dotykem sestavy plochých přípojnic
ze zadní strany.
Na ochranu před nebezpečným dotykem ze zadní strany při propojení přípojnic mezi dvěma skříněmi.
S možností individuálního zkrácení,
montáž zaklapnutím do spodního
krycího profilu.
Rozsah dodávky:
Včetně upevňovacího materiálu
Upozornění:
Při zatížení krycího profilu zepředu je
zapotřebí opěrný kryt pro stabilizaci.
Opěrné kryty
pro krycí profil
Jako doplňkový ochranný kryt z boční strany.
Kromě toho nabízí opěrný kryt větší stabilitu.
Pro uspořádání
systému
Balení
Obj. č.
3pólové
5 ks
9340.220
4pólové
5 ks
9340.224
Certifikáty
Doporučená montážní vzdálenost: ≤ 500 mm
Materiál:
– Polyamid (PA 6.6)
– Chování při požáru dle UL 94-V0
Technika v detailu:
Naleznete na internetu
Barva:
– RAL 7035
Dělicí příčky
pro spojky přípojnic RiLine 3pólové
K dodržení přeskokových drah pro napájecí obvody
požadovaných dle UL 508. Pro systémy plochých
přípojnic s roztečí 60 mm a PLS 800/1600.
Materiál:
– Polyamid (PA 6.6)
– Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva:
– RAL 7035
Délka
mm
Certifikáty
160
Balení
Obj. č.
2 ks
9340.230
Je třeba ještě
přiobjednat:
– Opěrný kryt 9340.220, viz strana 256
Technika v detailu:
Naleznete na internetu
Upozornění:
– Pro jedno spojení přípojnic jsou zapotřebí dvě
dělicí příčky
256
Rittal Katalog 34/Rozvod proudu
Příslušenství RiLine
Technika připojení
Svorky pro připojení vodičů
Příslušenství:
Materiál:
3450.500 – 3459.500
– Ocelový plech, pozinkovaný, pasivovaný
3550.000/3555.000
– Mosaz
Připojení
kulatých vodičů
mm2
Pro tloušťku přípojnic
mm
– Měděné lamelové přípojnice, viz strana 255
Technika v detailu:
Naleznete na internetu
Prostor pro upevnění měděných lamelových přípojnic,
š x v mm
Certifikáty
Balení
Obj. č.
3–5
1–4
–
15 ks
3550.000
5
1–4
–
15 ks
3450.500
5
2,5 – 16
8x8
15 ks
3451.500
5
16 – 50
10,5 x 11
15 ks
3452.500
5
35 – 70
16,5 x 15
15 ks
3453.500
5
70 – 185
22,5 x 20
15 ks
3454.500
6 – 10
1–4
–
15 ks
3555.000
10
1–4
–
15 ks
3455.500
10
2,5 – 16
8x8
15 ks
3456.500
10
16 – 50
10,5 x 11
15 ks
3457.500
10
35 – 70
16,5 x 15
15 ks
3458.500
10
70 – 185
22,5 x 20
15 ks
3459.500
Ploché svorky
Pro připojení měděných lamelových přípojnic bez
nutnosti vrtání.
Pro přípojnice
mm
Prostor pro
upevnění měděných lamelových
přípojnic,
š x v mm
Balení
Obj. č.
12 x 5 –
30 x 10
34 x 10
3 ks
3554.000
40 x 10
34 x 10
3 ks
3559.000
50 x 10
34 x 10
3 ks
3560.000
50 x 10
54 x 10
3 ks
3562.000
60 x 10
34 x 10
3 ks
3561.000
60 x 10
54 x 10
3 ks
3563.000
80 x 10
65 x 10
3 ks
3460.500
Materiál:
– Ocelový plech
Povrch:
– Pozinkovaný, pasivovaný
Příslušenství:
– Měděné lamelové přípojnice, viz strana 255
Technika v detailu:
Naleznete na internetu
Systémové kryty
Pro svorky pro připojení vodičů a ploché svorky.
Materiál:
– ABS
– Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva:
– RAL 7035
Šířka
mm
Upozornění:
– Pro 3pólové systémy se vzdáleností středů
přípojnic 60/100 mm
– Možno používat jen u systémů bez spodního
krycího profilu
– U systémů se spodním krycím profilem se musí
kryty systému přípojnic mechanicky zkrátit
Technika v detailu:
Naleznete na internetu
Hloubka
mm
Výška mm
Při montáži na přípojnicové systémy
60 mm
Certifikáty
Balení
Obj. č.
100 mm
50
80
230
325
4 ks
3086.000
100
80
230
325
4 ks
3087.000
100
110
230
325
4 ks
3090.000
200
80
230
325
4 ks
3088.000
200
110
230
325
4 ks
3091.000
Rittal Katalog 34/Rozvod proudu
257
Příslušenství RiLine
Připojovací technika/Mini-PLS pro přístrojové adaptéry
Připojovací blok
Upozornění:
– Při použití svorky na 2pólových přípojnicových
systémech se musí svorka pro připojení na přípojnici PE otočit o 180°
Materiál:
Chassis
– Polyamid (PA 6.6)
– Chování při požáru dle UL 94-V0
Technika v detailu:
Naleznete na internetu
Kryt
– ABS
– Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva:
– RAL 7035
Rozsah dodávky:
– 3 svorky včetně krytu
Jmenovitý proud max. A
Balení
Jmenovité provozní napětí V, ~
800
1600
690, 1~
690, 1~
Jmenovité provozní napětí (L1 + L2) V
1000 (DC)
1000 (DC)
Jmenovité provozní napětí (L1 + L3) V
1500 (DC)
1500 (DC)
Vývod vodičů
nahoře/dole
nahoře/dole
Připojení kulatých vodičů, jemně slaněné
s lisovací dutinkou mm²
95 – 185
–
Připojení kulatých vodičů, vícežilové mm²
90 – 300
–
Prostor pro upevnění měděných lamelových
přípojnic, (při tloušťce přípojnice 5 mm)
š x v mm
33 x 26
65 x 27
Prostor pro upevnění měděných lamelových
přípojnic, (při tloušťce přípojnice 10 mm)
š x v mm
33 x 21
65 x 22
Šířka mm
50
85
Výška mm
88
88
Pro tloušťku přípojnic mm
Obj. č.
3 ks
5/10
5/10
9342.311
9342.321
◾
◾
Strana
Příslušenství
Lamelové měděné přípojnice
Přídavné lišty
pro přístrojové adaptéry Mini-PLS
Pro zvětšení konstrukční šířky.
255
Šířka
mm
Balení
Obj. č.
9
2 ks
9623.000
Šířka
mm
Balení
Obj. č.
45
10 ks
9320.150
54
10 ks
3548.000
72
10 ks
3549.000
Materiál:
– ABS
Barva:
– RAL 7035
Nosné lišty 35 x 7,5 mm
pro přístrojové adaptéry Mini-PLS
Materiál:
– Ocelový plech
Povrch:
– Pozinkovaný
Rozsah dodávky:
– Včetně upevňovacích šroubů a ochrany proti bočnímu posunutí
258
Rittal Katalog 34/Rozvod proudu
Příslušenství RiLine
pro OM adaptéry/nosiče
Nosné lišty 35 x 10 mm
pro OM adaptéry/nosiče
K upevnění na adaptérovém chassis a nosném
rámečku.
Rozsah dodávky:
– Včetně upevňovacích šroubů
Upozornění:
– Schválení UL ve spojení s OM adaptéry/nosiči
Materiál:
– Polyamid (PA 6.6)
Barva:
– RAL 9005
1)
2)
Provedení
Šířka
mm
S ochranou
proti posunutí1)
Balení
Obj. č.
TS 45C
45
◾
5 ks
9342.850
TS 45D
45
–
5 ks
9342.860
TS 45D-V2)
45
–
5 ks
9342.870
TS 55C
55
◾
5 ks
9342.920
TS 55D
55
–
5 ks
9342.930
TS 55D-V2)
55
–
5 ks
9342.940
S ochranou proti posunutí motorových jističů
Nosné lišty vhodné pouze pro montáž na nosném rámečku nezávisle na rastru
Nosné lišty 35 x 15 mm
pro OM adaptéry/nosiče
K upevnění na adaptérovém chassis.
Šířka
mm
Balení
Obj. č.
45
5 ks
9342.880
55
5 ks
9342.950
Šířka
mm
Balení
Obj. č.
72
5 ks
9342.980
Materiál:
– Ocelový plech
Povrch:
– Pozinkovaný
Rozsah dodávky:
– Včetně upevňovacích šroubů a ochrany proti
bočnímu posunutí
Nosné lišty 35 x 7,5 mm
pro OM adaptéry/nosiče
Pro montáž na 55 mm široké OM adaptéry/nosiče
s přídavnými lištami o šířce 10 mm namontovanými
na pravé a levé straně.
Umístění upevňovacího otvoru pro vystředěnou
montáž na 55 mm široké adaptérové chassis nebo
nosný rámeček.
Materiál:
– Ocelový plech
Povrch:
– Pozinkovaný
Rozsah dodávky:
– Včetně upevňovacích šroubů a ochrany proti
bočnímu posunutí
Přídavné lišty
pro OM adaptéry/nosiče
Pro zvětšení konstrukční šířky v 10 mm rastru.
Možnost libovolného přiřazení na obou stranách.
S integrovaným kabelovým kanálem.
Šířka
mm
10
Certifikáty
Balení
Obj. č.
2 ks
9340.290
Materiál:
– Polyamid (PA 6.6)
Barva:
– RAL 7035
Rozsah dodávky:
– Včetně 6 spojovacích kolíků
Rittal Katalog 34/Rozvod proudu
259
Příslušenství RiLine
pro OM adaptéry/nosiče
Spojovací kolík
Certifikáty
Pro libovolné mechanické spojení OM adaptérů/
nosičů a přídavné lišty 9340.290.
Balení
Obj. č.
20 ks
9340.280
Materiál:
– Polyamid (PA 6)
Barva:
– RAL 5010
PinBlock
pro nosný rámeček
Pro bezpečné upevnění a správné nastavení polohy
stykačů u kombinací spouštěčů motoru. Jednoduchá montáž nasunutím a zaklapnutím na nosný
rámeček. Vertikální umístění se provádí individuálně
posouváním bloku PinBlock.
Materiál:
– Polyamid (PA 6.6)
Barva:
– RAL 9005
PinBlock Plus
pro spouštěče se zvýšeným upevněním
stykačů
Montáž se provádí jednoduchým nasunutím
a zaklapnutím na PinBlock 9342.800/.810.
Materiál:
– Polyamid (PA 6.6)
Pro šířku
nosného rámečku
mm
Balení
Obj. č.
45
5 ks
9342.800
55
5 ks
9342.810
Upozornění:
– Schválení UL ve spojení s OM adaptéry/nosiči
Příslušenství:
– PinBlock Plus, viz strana 260
Balení
Obj. č.
5 ks
9342.820
Upozornění:
– Schválení UL ve spojení s OM adaptéry/nosiči
Barva:
– RAL 9005
Sada kabelů
Předpřipravené připojovací vodiče pro individuální
připojení spínacích přístrojů, namontovaných na OM
adaptérech pomocí svorek s tažnou pružinou.
Délka: 130 mm
Materiál:
– Izolace z PVC
– Teplotní odolnost do 105 °C
– Konce vodičů na obou stranách slisované
ultrazvukem
Technika v detailu:
Naleznete na internetu
Dvojitá vedení
Provedení
Balení
Obj. č.
AWG 14 =
2,08 mm2 ≙ 2,5 mm2
15 ks
9340.850
AWG 12 =
3,31 mm2 ≙ 4 mm2
15 ks
9340.860
AWG 10 =
5,26 mm2 ≙ 6 mm2
15 ks
9340.870
AWG 8 =
8,37 mm2 ≙ 10 mm2
6 ks
9340.880
AWG 6 =
13,3 mm2 ≙ 16 mm2
6 ks
9340.890
AWG = americké rozměry vodičů
Provedení
Balení
Obj. č.
AWG 10 =
5,26 mm2 ≙ 6 mm2
6 ks
9340.820
AWG 8 =
8,37 mm2 ≙ 10 mm2
6 ks
9340.830
pro OM adaptéry
se svorkou s tažnou pružinou 2,5 – 16 mm2
Předpřipravené připojovací vodiče pro individuální
připojení max. dvou spínacích přístrojů na jeden
adaptér.
AWG = americké rozměry vodičů
Délka vodiče:
L1 = 140 mm
L2 = 250 mm
Technika v detailu:
Naleznete na internetu
Materiál:
– Izolace z PVC
– Teplotní odolnost do 105 °C
– Konce vodičů na obou stranách slisované
ultrazvukem
260
Rittal Katalog 34/Rozvod proudu
Příslušenství RiLine
pro CB přístrojové adaptéry
Přídavné lišty
pro CB přístrojové adaptéry
Pro zvětšení konstrukční šířky ze 140 mm na
190 mm.
Materiál:
– ABS
Vhodné pro
obj. č.
Šířka
mm
9345.700/.710
9345.720/.730
25
Certifikáty
Balení
Obj. č.
4 ks
9342.720
Upozornění:
– Pro rozšíření přístrojového adaptéru jsou zapotřebí 4 ks
Barva:
– RAL 7035
Drážkové vložky
pro CB přístrojové adaptéry
Pro přídavnou aretaci kompaktních jističů s více než
dvěma upevňovacími body.
Vhodné pro
obj. č.
Se
závitem
Balení
Obj. č.
9342.500/.510
9342.504/.514
9342.540/.550
M3/M4
6 ks
9342.560
Barva:
– RAL 7035
9345.600/.610
9345.604/.614
M4/M5
6 ks
9342.640
Upozornění:
– Schválení UL ve spojení s CB přístrojovými
adaptéry
Úhelník pro připojení
pro CB přístrojové adaptéry
Předpřipravená lamelová plochá měď k připojení
běžných kompaktních jističů (MCCB).
Technika v detailu:
Naleznete na internetu
Materiál:
– Elektrolytická měď F20
Izolace:
– Vinylová směs
– Teplotní odolnost do 105°C
– Chování při požáru dle UL 94-V0
Vhodné pro
obj. č.
9342.500/.510
9342.540/.550
1)
2)
Rozměry1)
mm
K připojení kompaktních jističů (MCCB),
výrobce (typ)
Balení
Obj. č.
6 x 9 x 0,8
ABB (T1, T1 UL, T2, T2 UL),
Eaton (NZM1, NZM1 UL, BZM B1),
OEZ (BC160N),
Schneider Electric (NSC100, NSE75, NSE100)
Siemens (3RV13 53, 3VT 1)
3 ks
9342.5702)
Počet lamel x šířka lamel x tloušťka lamel
Univerzální použití pro spínací přístroje s rozdílem v rozměrech mezi upevňovací rovinou a horní hranou
kontaktní rovina 20 ± 5 mm
Nosné lišty 35 x 15 mm
pro
◾ CB přístrojové adaptéry
◾ Mini-PLS přístrojové adaptéry
Vhodné pro
obj. č.
Šířka
mm
9342.400
9342.410
9629.000
72
Certifikáty
Balení
Obj. č.
5 ks
9320.120
Materiál:
– Ocelový plech
Povrch:
– Pozinkovaný
Rozsah dodávky:
– Včetně upevňovacích šroubů a ochrany proti
bočnímu posunutí
Rittal Katalog 34/Rozvod proudu
261
Příslušenství RiLine
pro držáky pojistek s jezdcovým upevněním
Kryty na ochranu před
nebezpečným dotykem
pro držáky pojistek s jezdcovým upevněním
Kryt zaručuje ochranu před dotykem zepředu, shora
a zdola. Kompletní ochrana před dotykem (až IP 2X)
ve spojení s bočním krytem 3093.010/.020.
Vhodné pro obj. č.
Balení
Obj. č.
3418.010 (D 02-E 18)
10 ks
3418.020
3427.010 (D II-E 27)
10 ks
3427.020
3433.010 (D III-E 33)
10 ks
3433.020
Vhodné pro obj. č.
Balení
Obj. č.
3418.010 (D 02-E 18)
10 ks
3093.010
3427.010 (D II-E 27)
3433.010 (D III-E 33)
10 ks
3093.020
Vhodné pro obj. č.
Balení
Obj. č.
3418.010 (D 02-E 18)
10 ks
3418.030
3427.010 (D II-E 27)
10 ks
3427.030
3433.010 (D III-E 33)
10 ks
3433.030
Materiál:
– Polyamid (PA 6.6)
– Chování při požáru dle UL 94-V0
Boční kryty
pro držáky pojistek s jezdcovým upevněním
K montáži nasazením a zaklapnutím na kryty
s ochranou proti nebezpečnému dotyku.
Materiál:
– Polyamid (PA 6.6)
– Chování při požáru dle UL 94-V0
Rozšíření
připojovacího prostoru, boční
pro držáky pojistek s jezdcovým upevněním
Kryt na kompletní ochranu před nebezpečným
dotykem včetně kabelového kanálu k rozšíření
připojovacího prostoru do stran o 14 mm.
Materiál:
– Polyamid (PA 6.6)
– Chování při požáru dle UL 94-V0
262
Rittal Katalog 34/Rozvod proudu
Příslušenství RiLine
pro lištové pojistkové odpínače výkonové zátěže NH/pojistkové
Rámové svorky
Technika v detailu:
Naleznete na internetu
pro odpínače NH vel. 1 až 3 se šroubovým
připojením
Pro přímé připojení kulatých a sektorových vodičů
a lamelových měděných přípojnic.
Materiál:
– Mosazný odlitek
Povrch:
– Poniklovaný
Vhodné pro
odpínač NH
Prostor pro upevnění
měděných lamelových
přípojnic,
š x v mm
Kulaté vodiče
mm2
vel. 1
20 x 14
Velikost 2/3
32 x 20
Připojení
Sektorové vodiče
mm2
Balení
Obj. č.
35 – 150
50 – 150
3 ks
9344.610
95 – 300
120 – 300
3 ks
9344.620
Kryty připojovacího prostoru
pro odpínače NH
K prodloužení zakrytí na ochranu před nebezpečným dotykem, např. při použití dlouhých kabelových ok. Možnost libovolného řadového propojení
nahoře a dole.
Materiál:
– Polyamid (PA 6)
Barva:
– RAL 7035
Vhodné pro
odpínač NH
Balení
Obj. č.
Vel. 00
2 ks
9344.520
Vel. 1
2 ks
9344.530
Vel. 2
2 ks
9344.540
Vel. 3
2 ks
9344.550
Technika v detailu:
Naleznete na internetu
Zhášecí komory
pro odpínače NH velikost 1 až 3
Pro zvýšení odpínací schopnosti (kategorie použití).
Balení
Obj. č.
3 ks
9344.680
Technika v detailu:
Naleznete na internetu
Mikrospínače
pro odpínače NH / lištové odpínače NH
Pro signalizaci spínací polohy přístroje NH (krytu).
1)
f
g
Vhodné pro
odpínač NH
Vhodné pro
lištové odpínače
NH
Balení
Vel. 000/00
Vel. 1/2/3
5 ks
3071.000
Vel. 1/2/3
–
2 ks
9344.5101)
–
Vel. 00
5 ks
9346.400
Obj. č.
1
Včetně plastové vložky pro upevnění mikrospínače
na dělicím chassis
2
Rittal Katalog 34/Rozvod proudu
263
Příslušenství RiLine
pro lištové pojistkové odpínače výkonové zátěže NH
Prodloužení zakrytí
připojovacích míst
pro lištové odpínače výkonové zátěže NH
vel. 00
Prodloužené provedení pro použití dlouhých
kabelových ok.
Vhodné pro
obj. č.
Balení
Obj. č.
9346.000/.010/.015
9346.020/.030/.060
1 ks
9346.460
Materiál:
– Polykarbonát
Třmenové svorky –
připojovací díly
Balení
Obj. č.
1 sada
3592.010
pro odpínače NH, vel. 00 se šroubovým
připojením
Pro připojení kulatých vodičů o průřezu 1,5 až
95 mm2.
Materiál:
– Mosazný odlitek
Povrch:
– Poniklovaný
Technika v detailu:
Naleznete na internetu
Rámové svorky
Balení
Obj. č.
3 ks
9346.450
pro lištové odpínače výkonové zátěže NH
vel. 1 až 3
Pro přestavbu lištových odpínačů NH na připojení
rámovými svorkami pro kulaté vodiče do 300 mm2.
Materiál:
– Mosazný odlitek
Povrch:
– Poniklovaný
Svorky přípojnic
pro lištové odpínače výkonové zátěže NH
K montáži lištových odpínačů NH na přípojnicové
systémy s roztečí 185 mm.
Pro vel. 00
Vhodné pro obj. č.
9346.040/.050
Balení
Obj. č.
3 ks
9346.470
Balení
Obj. č.
3 ks
9346.440
Pro vel. 1 až 3
Vhodné pro obj. č.
9346.110/.210/.310
9346.115/.215/.315
264
Rittal Katalog 34/Rozvod proudu
Příslušenství RiLine
pro lištové pojistkové odpínače výkonové zátěže NH
Měřicí transformátor proudu
◾ Kompaktní konstrukce bez změny hloubky
montáže díky mechanické integraci do lištového
odpínače výkonové zátěže (vel. 1 až 3), to umožňuje prostorově úspornou montáž
◾ Komfortní připojení kabelu pomocí svorky pro
kulaté vodiče
pro lištové odpínače výkonové zátěže NH
1
f Pro vel. 00
9346.050
(vzdálenost středů 185 mm)
Pro lištové odpínače výkonové zátěže NH
Fáze
Primární proud I1N
Sekundární proud I2N
Třída přesnosti
1
1
150 A
150 A
1A
5A
1
1
50 – 60 Hz
50 – 60 Hz
Tepelný jmenovitý trvalý proud
1,2 x I1N
1,2 x I1N
Tepelný jmenovitý zkratový proud Ith
60 x I1N
60 x I1N
2,5 x Ith,
max. 120 kA
2,5 x Ith,
max. 120 kA
Faktor omezení nadproudu (FS)
FS 5
FS 5
Izolační napětí
3 kV
3 kV
Jmenovitá frekvence
Jmenovitý rázový proud Idyn
Třída izolace
1
E
E
Materiál
Sklolaminátový polykarbonát
Sklolaminátový polykarbonát
Připojení
Šroubová svorka M5
Šroubová svorka M5
2,5 VA
2,5 VA
Jmenovitý výkon
Balení
3 ks
3 ks
Obj. č.
9346.560
9346.570
2
g Pro vel. 1 až 3
9346.110/.115/.210/.215/.310/.315
(vzdálenost středů 185 mm)
Pro lištové odpínače výkonové zátěže NH
Primární proud I1N
Sekundární proud I2N
Třída přesnosti
Jmenovitá frekvence
Jmenovitý tepelný trvalý proud
Jmenovitý tepelný zkratový proud Ith
250 A
250 A
400 A
400 A
600 A
600 A
1A
5A
1A
5A
1A
5A
1
1
1
1
1
1
50 – 60 Hz 50 – 60 Hz 50 – 60 Hz 50 – 60 Hz 50 – 60 Hz 50 – 60 Hz
1,2 x I1N
1,2 x I1N
1,2 x I1N
1,2 x I1N
1,2 x I1N
1,2 x I1N
2,5 x Ith,
max.
120 kA
2,5 x Ith,
max.
120 kA
2,5 x Ith,
max.
120 kA
2,5 x Ith,
max.
120 kA
2,5 x Ith,
max.
120 kA
2,5 x Ith,
max.
120 kA
Faktor omezení nadproudu (FS)
FS 5
FS 5
FS 5
FS 5
FS 5
FS 5
Izolační napětí
3 kV
3 kV
3 kV
3 kV
3 kV
3 kV
E
E
E
E
E
E
Polyamid
PA 6
Polyamid
PA 6
Polyamid
PA 6
Polyamid
PA 6
Polyamid
PA 6
Polyamid
PA 6
Jmenovitý rázový proud Idyn
Třída izolace
Materiál
Připojení (rámová svorka)
2
60 x I1N,
60 x I1N,
60 x I1N,
60 x I1N,
60 x I1N,
60 x I1N,
max. 50 kA max. 50 kA max. 50 kA max. 50 kA max. 50 kA max. 50 kA
1,5 – 4 mm2 1,5 – 4 mm2 1,5 – 4 mm2 1,5 – 4 mm2 1,5 – 4 mm2 1,5 – 4 mm2
Jmenovitý výkon
5 VA
5 VA
5 VA
5 VA
5 VA
Balení
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
Obj. č.
9346.600
9346.630
9346.610
9346.640
9346.620
9346.650
Držáky kabelů
pro lištové odpínače výkonové zátěže NH
vel. 1 až 3
Pro zpětné vedení kabelů měřicích transformátorů
proudu.
5 VA
Balení
Obj. č.
1 ks
9346.480
Materiál:
– Polyamid (PA 6)
Rittal Katalog 34/Rozvod proudu
265
Download

Zbernicové systémy