Náš Plot Vaša Istota
CENNÍK
ŠTANDARDNÝCH VÝROBKOV
REMO, spol. s r.o.
Sama Chalupku č. 6
972 51 Handlová
www.remo-handlova.sk
[email protected]
[email protected]
Telefón: (00421) 046/5472 183, 5475 719
Fax : (00421) 046/5472 267, 5472 183
Platnosť cenníka : od 1.10.2014
Upravil : Ing. Kriváň Slavomír
Schválil : Ing. Milan Melišík – konateľ spoločnosti
Náš Plot Vaša Istota
1. Plotové panely REMO
Názov
Typ plotového panela
Cena € / 1 ks
bez
DPH
Názov
Typ plotového panela
s DPH
Cena € / 1 ks
bez
DPH
s DPH
Oko 200 x 50
Oko 200 x 50
Plotový panel R 1070 x 2500 LZ
Plotový panel R 1070 x 2500 SZ
Plotový panel R 1070 x 2500 LK
Plotový panel R 1070 x 2500 SK
24,93
27,56
20,91
23,16
29,91
33,07
25,09
27,79
Plotový panel R 1630 x 2500 LZ
Plotový panel R 1630 x 2500 SZ
Plotový panel R 1630 x 2500 LK
Plotový panel R 1630 x 2500 SK
39,60
46,47
32,37
37,98
47,52
55,76
38,84
45,58
Plotový panel R 1270 x 2500 LZ
Plotový panel R 1270 x 2500 SZ
Plotový panel R 1270 x 2500 LK
Plotový panel R 1270 x 2500 SK
29,49
33,75
24,71
28,41
35,39
40,05
29,65
34,09
Plotový panel R 1830 x 2500 LZ
Plotový panel R 1830 x 2500 SZ
Plotový panel R 1830 x 2500 LK
Plotový panel R 1830 x 2500 SK
45,71
52,06
37,36
42,55
54,85
62,47
44,83
51,06
Plotový panel R 1470 x 2500 LZ
Plotový panel R 1470 x 2500 SZ
Plotový panel R 1470 x 2500 LK
Plotový panel R 1470 x 2500 SK
35,00
40,39
28,62
33,01
42,00
48,47
34,34
39,61
Plotový panel R 2030 x 2500 LZ
Plotový panel R 2030 x 2500 SZ
Plotový panel R 2030 x 2500 LK
Plotový panel R 2030 x 2500 SK
52,26
60,08
42,72
49,11
62,72
72,10
51,26
58,93
Popis označenia plotového panela :
Plotový panel R 1070 x 2500 L (S) K (Z)
VYSVETLIVKY :
R
– REMO, spol. s r.o. Handlová (výrobca)
1070 – výška plotového panela v mm
2500 – šírka plotového panela v mm
L
– prevedenie „ ĽAHKÝ „ - priemer drôtov : vodorovné 5 mm / zvislé 4 mm
S
– prevedenie „ SILNÝ „ - priemer drôtov : vodorovné 5 mm / zvislé 5 mm
Z
– povrchová úprava : pozinkovanie
K
– povrchová úprava : pozinkovanie + polyesterová vypaľovacia farba podľa vzorkovníka RAL
Bez príplatku : - odtieň RAL 6005 je na sklade bez obmedzenia minimálneho odberu
- odtiene RAL : 9010, 7040, 8017, 9005 – min. objednaný počet 10 ks
V ponuke aj ďalších 230 druhov farebných odtieňov podľa štandardného RAL vzorkovníka.
Pri objednaní nižšieho počtu kusov a iného odtieňa účtujeme prirážku + 15 % k momentálne platnej cene.
Náš Plot Vaša Istota
2. Plotové stĺpiky REMO R50
Názov
Typ plotového stĺpika
Cena € / 1ks
bez
DPH
s DPH
R 50 - 1600 Z
R 50 - 1600 K
R 50 - 1800 Z
R 50 - 1800 K
R 50 - 2000 Z
R 50 - 2000 K
R 50 - 2200 Z
R 50 - 2200 K
R 50 - 2400 Z
R 50 - 2400 K
R 50 - 2600 Z
R 50 - 2600 K
R 50 - 2800 Z
R 50 - 2800 K
R 50 - 3000 Z
11,29
11,83
12,59
13,15
13,91
14,54
15,24
15,93
16,56
17,35
17,98
18,74
19,18
19,97
20,03
13,55
14,20
15,11
15,78
16,69
17,45
18,29
19,12
19,87
20,82
21,58
22,49
23,02
23,96
24,04
Plotový stĺpik R 50 - 3000 K
21,42
25,70
Plotový stĺpik
Plotový stĺpik
Plotový stĺpik
Plotový stĺpik
Plotový stĺpik
Plotový stĺpik
Plotový stĺpik
Plotový stĺpik
Plotový stĺpik
Plotový stĺpik
Plotový stĺpik
Plotový stĺpik
Plotový stĺpik
Plotový stĺpik
Plotový stĺpik
Popis označenia plotového stĺpika :
Plotový stĺpik R 50 - 1600 K (Z)
VYSVETLIVKY :
R - REMO, spol. s r.o. Handlová (výrobca)
50 - prierez stĺpika – materiál : uzavretý profil 50 x 50 x 1,5
1600 - výška stĺpika v mm
Z
- povrchová úprava : obojstranné pozinkovanie
K
- povrchová úprava : obojstranné pozinkovanie + polyesterová vypaľovacia farba podľa vzorkovníka RAL
Bez príplatku : - odtieň RAL 6005 je na sklade bez obmedzenia minimálneho odberu
- odtiene RAL : 9010, 7040, 8017, 9005 – min. objednaný počet 10 ks
V ponuke aj ďalších 230 druhov farebných odtieňov podľa štandardného RAL vzorkovníka.
Pri objednaní nižšieho počtu kusov a iného odtieňa účtujeme prirážku + 15 % k momentálne platnej cene.
Náš Plot Vaša Istota
3. Plotové úchyty REMO R50
Názov
Cena € / 1ks
Typ plotového úchytu
Plotový úchyt
Plotový úchyt
Plotový úchyt
Plotový úchyt
Popis označenia plotového úchytu :
R 50 N - PRIE
R 50 K - PRIE
R 50 N - KON
R 50 K - KON
bez
DPH
s DPH
2,05
2,33
2,05
2,33
2,46
2,80
2,46
2,80
Plotový úchyt R 50 K (N) – PRIE (KON)
VYSVETLIVKY :
R
- REMO, spol. s r.o. Handlová (výrobca)
50
- na stĺpik z uzavretého profilu 50 x 50 x 1,5
N
- bez povrchovej úpravy – materiál : nerezová oceľ 17 240
K
- povrchová úprava : nerez + polyesterová farba v odtieňoch podľa vzorkovníka RAL
PRIE - konštrukčné prevedenie – na priebežný stĺpik
KON - konštrukčné prevedenie – na koncový stĺpik
SÚČASŤOU (je v cene) dodávky každého úchytu sú : lavicová skrutka M8x20 (DIN 603) Zn – 2 ks
matka trhacia M8 (A1) – nerez – 2 ks
Bez príplatku : - odtieň RAL 6005 je na sklade bez obmedzenia minimálneho odberu
- odtiene RAL : 9010, 7040, 8017, 9005 – min. objednaný počet 10 ks
V ponuke aj ďalších 230 druhov farebných odtieňov podľa štandardného RAL vzorkovníka.
Pri objednaní nižšieho počtu kusov a iného odtieňa účtujeme prirážku + 15 % k momentálne platnej cene.
Orientačné technické parametre plotového systému REMO :
typ plotového panela
váha typu
L
váha typu
S
Doporučená výška
plotového stĺpika
Plotový panel R 1070 x 2500 L(S) K(Z)
8,44 kg
11,57 kg
1600 mm
Plotový panel R 1270 x 2500
„
9,70 kg
13,37 kg
1800 mm
Plotový panel R 1470 x 2500
„
10,97 kg
15,18 kg
2000 mm
Plotový panel R 1630 x 2500
„
12,59 kg
17,34 kg
2200 mm
Plotový panel R 1830 x 2500
„
13,85 kg
19,14 kg
2400 mm
Plotový panel R 2030 x 2500
„
15,11 kg
20,95 kg
2600 mm
Poznámka : - Pri montáži je doporučená vnútorná svetlosť stĺpikov 2510 – 2515 mm
- celková výška oplotenia = výška panela + (30 až 50 mm) od úrovne terénu
počet
prelisov
počet
plot. úchytov
2
2
2
3
3
3
2
2
2
3
3
4
ERROR: ioerror
OFFENDING COMMAND: image
STACK:
Download

od 1.10.2014 - REMO spol. s ro Handlová