Vážený obchodný partner!
Dovoľte nám, aby sme Vám predstavili našu
s p o l o č n o s ť S V X s . r. o . H i s t ó r i a n a š e j
spoločnosti sa začala písať v roku 2009, keď
bola 1.7.2009 založená spoločnosť Tomáš
Bajnok – SVX. Postupne ako sa naša
spoločnosť etablovala na trhu, začali sme
spoločnosť rozširovať:
Dear business partner,
Let us introduce our company SVX s.r.o. The
history of our company began in 2009 with the
constitution of company Tomáš Bajnok- SVX on
1.7.2009. Gradually as our company has
established its position on the market, we have
started to expand the company:
In the 2010 the company transformed to SVX
s.r.o. based on positive results of our
business
 In the 2011 the portfolio of our business
extended to retail in „fasteners
 11.4.2012 we expanded and opened a new
affiliated branch in the Czech Republic. With
this progress we have obtained a status of
functional international company
 1.10.2012 we focused on building our own
capacities and moved our businnes to the
newly built place with the storage capacity od
circa 250 pallete spaces and completelly
new retail store for our customers

V roku 2010 sme sa na základe kladných
výsledkov predaja pretransformovali na SVX
s.r.o.
 V roku 2011 sme rozšírili našu obchodnú
činnosť aj o maloobchodný predaj
spojovacieho materiálu, náradia a kotviacej
techniky.
 11.4.2012 sme expandovali a otvorili
pobočku aj v Českej republike a týmto
krokom sme získali postavenie fungujúcej
medzinárodnej spoločnosti.
 1.10.2012 sme sa zamerali aj na
dobudovanie vlastných kapacít a
presťahovali sme sa do novovybudovaných
priestorov spoločnosti, kde sme vytvorili
skladové kapacity pre cca 250 paletových
miest a úplne novú maloobchodnú predajňu
pre našich zákazníkov.

Našou hlavnou obchodnou činnosťou je
veľkoobchodný predaj lanového príslušenstva,
reťazí, textilných zdvíhacích prostriedkov a
pevnostného programu na zdvíhanie ťažkých
bremien. Sme spoločnosť zameraná na predaj
našich produktov pre ďalších predajcov, ako sú
železiarstva, obchody so spojovacím
materiálom a firmy montujúce lanové a
reťazové komplety. Tovar expedujeme do 24
hodín k zákazníkovi po celej SR a ČR zdarma.
Na záver tohto krátkeho predstavenia našej
spoločnosti chceme poďakovať našim
zákazníkom a obchodným partnerom, ktorí
prispeli k tomu, že sme sa v priebehu krátkej
doby dokázali úspešne stabilizovať ako na
Slovenskom tak aj na Českom trhu. Veríme, že
s našimi poskytovanými službami budete aj
naďalej spokojní a naša ponuka Vás vždy osloví
tak v cenových reláciách ako aj sortimentom,
ktorý neustále rozširujeme.
S úctou kolektív spoločnosti SVX s.r.o.
The main business activity is a wholesale of
wire rope components, chains, eyeslings,
roundslings, grade 80/100 chains and
components. The company´s focus is on selling
our products to other resellers such as
hardware shops, and the companies
assemblying chain and wire rope slings. The
merchandise is dispatched within 24 hours
throughout Slovak and Czech republic for
FREE.
At the end of this short introduction of our
company, we would like to thank all our
customers and business partners, who have
helped us with stabilizing our company at
Slovak and Czech market in a short period. We
believe that offered services will further satisfy
you and our offers will interest you as by its
prices and always growing range of products.
Best regards,
SVX s.r.o.
LANOVÉ PRÍSLUŠENSTVO
WIRE ROPE ACCESSORIES
Zahŕňa produkty používané hlavne pri oceľových lanách a
reťaziach, ktoré sú zväčša vyrobené z ocele tr.4 - v úpravách
galvanický zinok a čierne.
VAROVANIE!
Všetky komponenty na zdvíhanie v kapitole lanové príslušenstvo
sú určené len pre manipuláciu s nákladom. Je prísne zakázané
používať tieto komponenty pre zdvíhanie ľudí. Podľa direktívy
89/686/EEC.
This includes products used mainly for wire ropes and chains are
usually made of steel gr.4 editing zinc galvanized and black.
ATTENTION!
All lifting accessories we produce are just for load handling. They
must not be used to lift people as they cannot be reguarded as
individual Protection Devices. Guideline 89/686/EEC.
LANOVÁ SVORKA DIN 741
WIRE ROPE CLIPS CAST IRON
DIN 741
LANOVÁ SVORKA DIN 1142
WIRE ROPE CLIPS UNI
EN 13411-5
LANOVÁ SVORKA
JEDNSKRUTKOVÁ
SIMPLEX WIRE ROPE CLIPS
Rozmer
Size
Lano
Rope
mm
3
5
6
8
10
11
12
14
16
19
22
26
30
32
34
40
A
B
C
mm
mm
mm
mm
3
5
6,5
8
10
11
13
14
16
19
22
26
30
32
34
40
21
24
26
30
37
38
44
46
52
58
64
68
80
80
88
95
10
11
12
14
20
20
25
25
28
32
35
38
40
40
45
48
10
10
11
15
19
20
23
25
28
34
35
38
45
45
52
58
Rozmer
Size
A
B
C
mm
mm
mm
mm
5
6,5
8
10
12
14
16
19
22
26
30
34
40
25
30
39
40
50
59
64
68
74
84
95
105
117
13
16
20
20
24
28
32
32
34
38
41
45
49
13
14
18
21
25
30
35
40
44
51
59
67
77
B
mm
C
mm
12
15
18
20
23
30
34
5
6,5
7,5
8,5
10
14
16
Rozmer
Size
mm
A
mm
2
3
4
5
6
8
10
17,5
17,5
22
24
30
36
42
D
M4
M5
M5
M6
M8
M8
M 10
M 10
M 12
M 12
M 14
M 14
M 16
M 16
M 16
M 16
D
M5
M6
M8
M8
M 10
M 12
M 14
M 14
M 16
M 20
M 20
M 22
M 24
D
M4
M4
M5
M5
M6
M8
M 10
Hmot.
Weight
I
L
L1
mm
mm
mm
Kg
9
11
13
16
20
21
25
27
30
34
38
42
50
50
54
60
20
24
28
34
42
44
55
57
63
75
85
95
110
118
120
140
12
13
15
19
22
22
30
30
33
38
44
45
50
50
55
60
0,010
0,020
0,020
0,020
0,060
0,060
0,110
0,120
0,150
0,230
0,270
0,300
0,500
0,650
0,680
0,860
Hmotnosť
Weight
I
L
L1
mm
mm
mm
Kg
12
14
18
20
24
28
32
36
40
46
54
60
68
25
32
41
46
50
66
76
83
96
111
127
141
159
13
17
20
24
28
31
35
36
40
50
55
60
65
0,020
0,040
0,082
0,092
0,250
0,300
0,430
0,490
0,680
1,170
1,400
2,130
2,680
E
mm
F
mm
G
mm
7,5
10
12
14
17
22
25
1
1,5
1,5
1,5
1,5
2
3
1
1,5
1,5
1,5
1,5
2
2
Hmotnosť
Weight
Kg
0,002
0,002
0,004
0,004
0,005
0,050
0,090
LANOVÁ SVORKA
DVOJSKRUTKOVÁ
DUPLEX WIRE ROPE CLIPS
Rozmer
Size
B
mm
C
mm
D
mm
A
mm
2
3
4
5
6
8
10
38
38
47
51
63
76
88
12
15
18
20
23
30
34
5
6,5
7,5
8,5
10
14
16
M4
M4
M5
M5
M6
M8
M 10
E
mm
F
mm
G
mm
I
mm
7,5
10
12
14
17
22
25
1
1,5
1,5
1,5
1,5
2
3
1
1,5
1,5
1,5
1,5
2
2
20,5
20,5
25
27
33
42
46
Hmot.
Weight
Kg
0,010
0,015
0,025
0,035
0,050
0,100
0,180
5
LANOVÁ SVORKA OVÁLNEHO
TYPU
Rozmer
Size
EGG SHAPED WIRE ROPE
CLIP
2
3
4
5
6
L
D
H
Hmotnosť
Weight
mm
mm
mm
Kg
28
28
34
34
35
M5
M5
M6
M6
M6
11
12
14
15
15
0.009
0.009
0.019
0.020
0.025
DIN 1480 NAPÍNAČ OKO - HÁK
TURNBUCKLES EYE
AND HOOK DIN 1480
Rozmer
Size
M6
M8
M 10
M 12
M 14
M 16
M 20
M 22
M 24
M 27
M 30
M 33
M 36
M 39
A
B
C
D
E
F
G
H
L1
L2
S.W.L.
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Kg
Hmot.
Weight
Kg
12
15
18
21
23
27
34
36
39
45
45
45
55
63
110
110
125
125
140
170
200
220
255
255
255
255
295
330
74
80
97
106
126
160
190
200
210
236
240
242
276
276
50
52
60
67
83
97
116
120
125
150
150
150
160
165
10
11
14
17
18
23
25
30
34
34
38
39
48
48
76
89
103
121
144
172
185
216
225
250
250
250
284
288
50
52
62
65
82
105
110
125
135
135
145
145
170
170
8,5
10
12
16
16
16,5
17,5
23
23
29
29
29
38
38
155
160
200
205
245
285
315
330
405
445
450
451
516
519
235
240
270
270
330
390
425
450
570
585
595
596
676
700
75
165
235
320
420
530
730
1120
1550
1870
2240
2850
3530
4150
0,090
0,140
0,280
0,410
0,570
0,960
1,540
2,130
2,840
3,890
4,150
5,880
7,530
9,380
S.W.L. – Bezpečná pracovná záťaž / Safe working load
DIN 1480 NAPÍNAČ OKO - OKO
TURNBUCKLES EYE AND EYE
DIN 1480
A
B
C
D
E
F
L1
L2
S.W.L.
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Kg
Hmot.
Weight
Kg
M6
M8
M 10
M 12
M 14
M 16
M 20
M 22
M 24
M 27
M 30
M 33
M 36
M 39
M 42
M 45
M 48
M 50
M 52
12
15
18
21
23
27
34
36
39
45
45
45
55
63
63
78
78
78
78
110
110
125
125
140
170
200
220
255
255
255
255
295
330
330
355
355
355
355
74
80
97
106
126
160
190
200
210
236
240
242
276
276
320
322
322
322
322
50
52
60
67
83
97
116
120
125
150
150
150
160
165
180
175
180
180
180
10
11
14
17
18
23
25
30
34
34
38
39
48
48
55
55
55
55
55
4
5
6,5
8
8,5
13
14
16
17
18,5
19,5
21
27
28
40
40
40
40
40
155
160
200
205
240
280
310
325
400
445
451
452
510
511
575
590
590
590
590
225
230
270
270
325
380
410
430
565
586
595
607
673
690
754
755
755
755
755
225
410
650
930
1330
1770
2700
3300
3920
4950
6250
7560
9100
10600
12500
14400
16500
18100
19800
0,080
0,140
0,250
0,370
0,510
0,950
1,480
2,060
2,760
3,910
4,050
5,750
7,250
9,360
13,960
19,100
19,300
20,600
28,840
M 50
78
355
322
180
55
40
590
755
18100
20,600
Rozmer
Size
DIN 1480 NAPÍNAČ HÁK - HÁK
TURNBUCKLES HOOK
AND HOOK DIN 1480
Rozmer
Size
M6
M8
M 10
M 12
M 14
M 16
M 20
M 22
M 24
M 27
M 30
M 33
M 36
M 39
A
B
C
D
E
L1
L2
S.W.L.
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Kg
Hmot.
Weight
Kg
12
15
18
21
23
27
34
36
39
45
45
45
55
63
110
110
125
125
140
170
200
220
255
255
255
255
295
330
76
89
103
121
144
172
185
216
225
250
250
250
284
288
8,5
10
12
16
16
16,5
17,5
23
23
29
29
29
38
38
155
160
200
205
260
285
320
355
410
445
450
451
519
530
235
240
270
270
340
390
430
475
580
585
595
596
679
706
75
165
235
320
420
530
730
1120
1550
1870
2240
2850
3530
4150
0,100
0,140
0,310
0,450
0,630
0,970
1,600
2,200
2,920
3,870
4,250
6,010
7,810
9,400
50
52
62
65
82
105
110
125
135
135
145
145
170
170
S.W.L. – Bezpečná pracovná záťaž / Safe working load
6
TURNBUCKLE BODIES
DIN 1480
DIN 1480 NAPÍNAČ
S NAVAROVACÍMI KONCAMI
TURNBUCKLES WITH
STUBENDS DIN 1480
Rozmer
Size
A
B
C
E
F
G
H
S.W.L.
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Kg
Hmot.
Weight
Kg
M6
M8
M 10
M 12
M 14
M 16
M 20
M 22
M 24
M 27
M 30
M 33
M 36
M 39
M 42
M 45
M 48
M 50
M 52
M 56
12
15
18
21
23
27
34
36
39
45
45
45
55
63
63
78
78
78
78
78
86
80
89
83
94
116
132
148
177
165
165
165
185
204
204
199
199
199
199
199
110
110
125
125
140
170
200
220
255
255
255
255
295
330
330
355
355
355
355
355
6
8
9
11
12
14
17
19
20
23
23
23
28
32
32
40
40
40
40
40
12
15
18
21
24,5
27
34
37
39
45
45
45
55
63
63
80
80
80
80
80
9
11
14
16
18
20
24
26
28
34
34
34
40
50
50
65
65
65
65
65
19
23
30
34
38
42
52
56
60
74
74
74
86
104
104
135
135
135
135
135
225
410
650
930
1330
1770
2700
3300
3920
4950
6250
7560
9100
10600
12500
14400
16500
18100
19800
23000
0,060
0,080
0,150
0,190
0,250
0,390
0,720
0,920
1,340
1,810
1,850
3,150
3,150
4,600
4,500
9,000
8,900
8,580
8,260
7,260
Rozmer
Size
A
B
C
D
E
L1
L2
S.W.L.
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Kg
Hmot.
Weight
Kg
M6
M8
M 10
M 12
M 14
M 16
M 20
M 22
M 24
M 27
M 30
M 33
M 36
M 39
M 42
M 45
M 48
M 50
M 52
M 56
OKO SO ZÁVITOM
PRAVÝ ZÁVIT
EYES
Rozmer
Size
M5
M6
M8
M 10
M 12
12
15
18
21
23
27
34
36
39
45
45
45
55
63
63
78
78
78
78
78
110
110
125
125
140
170
200
220
255
255
255
255
295
330
330
355
355
355
355
355
120
120
150
150
180
200
220
240
260
260
260
300
300
350
350
350
380
380
380
410
60
65
75
75
90
100
120
130
150
160
175
190
190
210
210
210
220
220
220
240
5,35
7,05
8,80
10,70
12,70
14,50
18,70
21,70
22,50
24,80
27,50
30,70
33,10
39
42
45
48
50
52
56
240
240
300
300
360
400
440
480
520
520
520
600
600
700
700
700
760
760
760
820
338
338
407
407
477
543
606
664
736
736
736
810
840
967
967
977
1037
1037
1037
1097
225
410
650
930
1320
1770
2700
3300
3920
4950
6250
7560
9100
10600
12500
14400
16500
18100
19800
23000
0,100
0,160
0,310
0,430
0,610
0,970
1,700
2,380
2,940
4,150
4,450
6,570
7,170
10,320
11,180
16,900
18,580
18,900
18,460
19,060
A
B
C
D
L
S.W.L.
mm
mm
mm
mm
mm
Kg
Hmot.
Weight
Kg
8
10
11
14
17
16
18
21
27
33
50
55
60
73
90
4
4
5
6,5
8
69
79
88
110
129
140
225
410
650
930
0,011
0,016
0,035
0,060
0,110
S.W.L. – Bezpečná pracovná záťaž / Safe working load
DIN 1480 NAPÍNACIA MATICA
S.W.L. – Bezpečná pracovná záťaž / Safe working load
HAK SO ZÁVITOM
PRAVÝ ZÁVIT
HOOKS
Rozmer
Size
M5
M6
M8
M 10
M 12
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
F
mm
L
mm
S.W.L.
Kg
Hmot.
Weight
64
75
88
105
135
8
10
11
14
17
48
55
60
73
90
16,5
21
27
33
42
6
8,5
10
12
16
4
5
6
8
10
70
81
97
114
146
50
75
165
235
320
0,012
0,018
0,035
0,070
0,130
Kg
S.W.L. – Bezpečná pracovná záťaž / Safe working load
7
DEE SHACKLES COMMERCIAL TYPE
Rozmer
Size
mm
3,5
5
6
8
10
11
12
14
16
18
20
22
24
28
32
36
38
42
45
50
NEPEVNOSTNÝ STRMEŇ
TVAR - OBLÚK
BOW SHACKLES COMMERCIAL TYPE
Rozmer
Size
mm
3,5
5
6
8
10
11
12
14
16
20
22
24
28
32
36
38
42
45
50
A
B
C
D
E
F
S.W.L.
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Kg
Hmotnosť
Weight
Kg
7
10
13
16
19
22
25
28
32
37
38
44
48,5
57
64
72
76
84
90
102
15
20
25
32
39
44
49
56
64
70
78
88
97
113
128
144
152
168
180
202
16
21
28
36
43
50
57
64
72
74
86
91
99
129
143
155
171
185
202
225
3,5
5
6
8
10
11
12
14
16
18
20
22
24
28
32
36
38
42
45
50
4
5
6
8
10
11
12
14
16
18
20
22
24
28
32
36
38
42
45
50
9
11
14
18
20
24
28
30
33
33,5
40
50
47,5
68
73
80
85
90
98
108
50
70
100
250
400
470
630
750
1000
1300
1600
2000
2500
3150
4000
5000
6000
8000
10000
12500
0,010
0,020
0,030
0,070
0,130
0,125
0,220
0,310
0,380
0,730
0,939
1,322
2,071
2,879
3,171
5,808
6,100
7,800
11,000
14,000
A
B
C
D
E
F
G
S.W.L.
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Kg
7
10
13
16
19
22
25
28
32
38
44
48,5
57
64
72
76
84
90
102
15
20
25
32
39
44
49
56
64
78
88
95
113
128
144
152
168
180
202
10
16
20
24
32
35
38
44
50
66
74
68
94
104
115
136
142
150
156
3,5
5
6
8
10
11
12
14
16
20
22
24
28
32
36
38
42
45
50
16
21
28
36
43
50
57
64
72
86
91
108
129
143
155
171
185
202
225
4
5
6
8
10
11
12
14
16
20
22
24
28
32
36
38
42
45
50
9
11
14
18
20
24
28
30
32
40
50
47
68
73
80
85
90
98
108
50
80
100
200
300
400
500
600
800
1100
1500
2000
2600
3200
4200
4500
6000
7000
8000
Hmot.
Weight
Kg
0,010
0,020
0,030
0,080
0,130
0,153
0,230
0,360
0,370
1,003
1,428
2,045
2,879
4,100
5,300
7,400
8,000
12,000
15,000
KARABÍNA DIN 5299 C
SNAP HOOKS DIN 5299
Rozmer
Size
Hmot.
Weight
A
B
C
D
L
S.W.L.
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Kg
Kg
4 x 40
5 x 50
6 x 60
7 x 70
8 x 80
9 x 90
10 x 100
11 x 120
12 x 140
14 x 160
7
8
9
10
12
12
15
18
20
22
14
15
17
19
23
24
29
36
40
54
6
7
8
8
10
10
11
16
19
23
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
40
50
60
70
80
90
100
120
140
160
30
100
120
180
230
250
350
380
400
410
0,010
0,020
0,020
0,040
0,070
0,090
0,130
0,190
0,200
0,360
S.W.L. – Bezpečná pracovná záťaž / Safe working load
KARABÍNA DIN 5299 D
SNAP HOOK WITH SAFETY
SCREW
Rozmer
Size
mm
6 x 60
7 x 70
8 x 80
9 x 90
10 x 100
11 x 120
12 x 140
13 x 160
14 x 180
A
B
C
D
L
S.W.L.
Hmot.
Weight
mm
mm
mm
mm
mm
Kg
Kg
7
8
9
10
11
12
14
16
16
6
7
8
9
10
11
12
13
14
6
7
8
8
10
15
17
25
39
10
11
13
13
16
19
20
22
22
60
70
80
90
100
120
140
160
180
130
180
230
250
350
450
510
600
650
0,028
0,043
0,066
0,092
0,129
0,186
0,256
0,354
0,486
S.W.L. – Bezpečná pracovná záťaž / Safe working load
8
S.W.L. – Bezpečná pracovná záťaž / Safe working load
NEPEVNOSTNÝ STRMEŇ
TVAR – “D”
KARABÍNA S KRÚŽKOM
SNAP HOOKS WITH RING
Rozmer
Size
mm
A
B
C
D
L
S.W.L.
mm
mm
mm
mm
mm
Kg
Hmot.
Weight
Kg
4 x 40
5 x 50
6 x 60
7 x 70
8 x 80
9 x 90
10 x 100
11 x 120
12 x 140
13 x 160
6
7
8
8
9,5
11,5
12,5
12,5
15
19
14
16
18
22
23
26
30
36
40
50
6,5
7
8
8
9
9
12
18
19
30
4,5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
40
50
60
70
80
90
100
120
140
160
30
100
120
180
230
250
350
380
400
410
0,010
0,020
0,030
0,040
0,070
0,090
0,127
0,190
0,210
0,370
S.W.L. – Bezpečná pracovná záťaž / Safe working load
KARABÍNA S MATICOU
QUICK LINKS
Rozmer
Size
mm
A
B
C
D
mm
mm
mm
mm
mm
Kg
Hmot.
Weight
Kg
3,5
4
5
6
7
8
9
10
12
14
16
10
12
13
15
16
17,5
19
20,5
23,5
27
29,5
30
33
40
46
52
58
62
69
80,5
97
113
3,5
4
5
6
7
8
9
10
12
14
16
4
5
6,5
9
9
9,5
10
13
14,5
16
21
7
8
9
11
12,5
14
15
17
19
22
24
100
180
200
400
550
700
850
1110
1500
2220
2900
0,010
0,010
0,020
0,030
0,060
0,080
0,110
0,150
0,230
0,350
0,450
S.W.L.
ch.S
S.W.L. – Bezpečná pracovná záťaž / Safe working load
OČNICA PRE OCEĽOVÉ
LANÁ DIN 6899A
THIMBLES DIN 6899A
OČNICA PRE OCEĽOVÉ
LANÁ DIN 6899B
THIMBLES DIN 6899B
Rozmer
Size
mm
A
B
C
S
mm
mm
mm
mm
Hmot.
Weight
Kg
1,8
2,5
3,5
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
18
20
24/26
6/8
10
12
13
14
15
16
18
20
22
24
26
28
32
35
40
44
48
16/17,5
21,5
26,5
28,5
30
33
35
39
43
47,5
51,5
56,5
61
68,5
78
86,5
95
90
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
18
20
22
26
0,5
0,5
0,75
0,75
1
1
1,25
1,25
1,25
1,5
1,5
1,5
1,8
2
2,5
2,5
2,5
4
0,0009
0,0015
0,0035
0,0043
0,0058
0,0079
0,0101
0,0160
0,0198
0,0295
0,0370
0,0525
0,0725
0,0833
0,1790
0,2700
0,3550
0,4600
Rozmer
Size
mm
2,5
3,5
4
5
6
7
9
11
13
13
15
16
17
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
46
48
52
56
A
mm
B
mm
C
mm
S
mm
D
mm
Hmot.
Weight
Kg
12
13
14
16
18
20
24
28
30
32
36
38
40
45
50
56
62
70
75
80
95
100
110
115
120
150
120
120
145
145
19
21
23
25
28
32
38
45
48
51
58
61
64
72
80
90
99
112
120
128
152
160
176
184
192
240
220
240
275
305
3
4
5
6
7
8
10
12
13
14
16
17
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
45
48
50
54
58
1,6
1,6
1,9
2,4
2,4
2,8
3,1
3,3
3,3
3,7
3,8
4,7
4,7
5,7
5,7
6,5
6,8
8
8
8
8,5
8,5
8,5
10,5
10,5
10,5
6
8
10
10
1,25
1,25
0,75
0,75
0,75
1
1,25
1,5
1,5
1,75
2
2
2
2,25
2,5
3
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
4
4
6,5
6
7
8
9
0,005
0,008
0,010
0,016
0,019
0,030
0,047
0,068
0,080
0,100
0,145
0,180
0,200
0,290
0,320
0,470
0,590
0,800
1,100
1,230
1,560
1,760
1,920
2,920
3,200
3,640
5,750
6,200
6,900
8,500
9
LIFTING EYE BOLTS DIN 580
Rozmer
Size
A
B
C
E
F
G
H
45°
Max. uťahovací moment
SWL SWL Max Tightening couple
Kg
Kg
Nm
L
mm mm mm mm mm mm mm mm
M6
M8
M 10
M 12
M 14
M 16
M 18
M 20
M 22
M 24
M 27
M 30
M 33
M 36
M 39
M 42
M 45
M 48
M 52
M 56
M 64
M 72
M 80
M 100
20
20
25
30
30
35
35
40
40
50
54
60
60
70
80
80
90
90
100
100
110
140
160
180
36
36
45
54
54
63
63
72
72
90
98
108
108
126
144
144
166
166
184
184
206
260
296
330
20
20
25
30
30
35
35
40
40
50
62
65
65
75
85
85
100
100
110
110
120
150
170
190
6
6
8
10
10
12
12
14
14
18
20
22
22
26
30
30
35
35
38
38
42
50
55
60
8
8
10
12
12
14
14
16
16
20
22
24
24
28
32
32
38
38
42
42
48
60
68
75
10
10
12
14
14
16
16
19
19
24
26
28
28
32
38
38
46
46
50
50
58
72
80
88
36
36
45
53
53
62
62
71
71
90
99
109
109
128
147
147
168
168
187
187
208
260
298
330
Rozmer
Size
A
B
C
E
F
G
H
mm mm mm mm mm mm mm
M6
M8
M 10
M 12
M 14
M 16
M 18
M 20
M 22
M 24
M 27
M 30
M 33
M 36
M 39
M 42
M 45
M 48
M 52
M 56
M 64
M 72
20
20
25
30
30
35
35
40
40
50
54
60
60
70
80
80
90
90
100
100
110
140
13
13
17
20,5
20,5
27
27
30
30
36
40
45
45
54
63
63
68
68
78
78
90
100
112
130
90
140
230
340
500
700
930
1200
1500
1800
2500
3200
4200
4600
6000
6300
7800
8600
9900
11500
16000
20000
28000
40000
ZÁVESNÁ MATICA DIN 582
EYE NUTS DIN 582
KLADKA OTOČNÁ
JEDNOKOLIESKOVÁ
PONIKLOVANÁ S OCEĽ.
KOLIESKOM
NICKEL PLATED SINGLE
PULLEY WITH SWIVEL EYE
KLADKA OTOČNÁ
DVOJKOLIESKOVÁ
PONIKLOVANÁ S OCEĽ.
KOLIESKOM
NICKEL PLATED DOUBLE
PULLEY WITH SWIVEL EYE
10
Rozmer
Size
1/2"
3/4"
1"
1-1/4"
1-1/2"
2"
Rozmer
Size
1/2"
3/4"
1"
1-1/4"
1-1/2"
2"
36
36
45
54
54
63
63
72
72
90
98
108
108
126
144
144
166
166
184
184
206
260
20 8,5
20 8,5
25 10
30 11
30 11
35 13
35 13
40 16
40 16
50 20
62 22
65 25
65 25
75 30
85 35
85 35
100 40
100 40
110 45
110 45
120 50
150 60
8
8
10
12
12
14
14
16
16
20
22
24
24
28
32
32
38
38
42
42
48
60
10
10
12
14
14
16
16
19
19
24
26
28
28
32
38
38
46
46
50
50
58
72
36
36
45
53
53
62
62
71
71
90
99
109
109
128
147
147
168
168
187
187
208
260
60
100
170
240
350
500
650
860
1050
1290
1830
2300
3050
3300
4400
4500
5500
6100
7100
8200
11000
14000
20000
29000
SWL
Kg
45°
SWL
Kg
90
140
230
340
500
700
930
1200
1500
1800
2500
3200
4200
4600
6000
6300
7800
8600
9900
11500
16000
20000
60
100
170
240
350
500
650
860
1050
1290
1830
2300
3050
3300
4400
4500
5500
6100
7100
8200
11000
14000
Kg
0,060
0,060
0,110
0,170
0,170
0,310
0,480
0,480
0,480
0,900
1,250
1,700
1,900
2,150
4,000
4,150
6,100
6,200
8,600
8,800
12,400
22,500
34,500
3,5
8
16
28
45
70
95
135
182
230
343
465
632
814
1059
1304
1638
1981
2540
3000
4736
6913
9625
19613
Max. uťahovací moment
Max Tightening couple
Nm
3,5
8
16
28
45
70
95
135
182
230
343
465
632
814
1059
1304
1638
1981
2540
3000
4736
6913
Hmot.
Weight
Hmot.
Weight
Kg
0,060
0,060
0,100
0,170
0,150
0,260
0,240
0,410
0,360
0,750
0,800
1,400
1,270
2,030
3,200
3,050
5,000
4,820
7,000
6,690
10,100
d1
L1
Drôt
Wire
Hmotnosť
Weight
Prac. záťaž
Working load
Trhacia záťaž
Breaking load
mm
mm
mm
Kg
Kg
Kg
10
10
10
20
20
20
49
49
60
88
88
105
4
5
6
8
8
8
0.0256
0.0286
0.0498
0.1094
0.1132
0.2050
20
30
40
50
90
120
80
120
160
200
360
480
d1
L1
Drôt
Wire
Hmotnosť
Weight
Prac. záťaž
Working load
Trhacia záťaž
Breaking load
mm
mm
mm
Kg
Kg
Kg
10
10
10
20
20
20
49
49
60
88
88
105
4
5
6
8
8
8
0.0416
0.0468
0.0808
0.1752
0.1806
0.3130
20
30
40
50
90
120
80
120
160
200
360
480
S.W.L. – Bezpečná pracovná záťaž / Safe working load
ZÁVESNÉ OKO DIN 580
KLADKA PEVNÁ
JEDNOKOLIESKOVÁ
POZINKOVANÁ SO SILONOVÝM
KOLIESKOM
Rozmer
Size
GALVANIZED SINGLE
PULLEY WITH NYLON WHEEL
15
20
25
30
40
50
65
KLADKA PEVNÁ
DVOJKOLIESKOVÁ
POZINKOVANÁ SO SILONOVÝM
KOLIESKOM
Rozmer
Size
GALVANIZED DOUBLE PULLEY
WITH NYLON WHEEL
15
20
25
30
40
50
d
L
Drôt
Wire
Hmotnosť
Weight
Prac. záťaž
Working load
Trhacia záťaž
Breaking load
mm
mm
mm
Kg
Kg
Kg
10
11
12
13
14
16
20
50
60
70
80
93
113
135
6
7
7
8
10
12
16
0.0232
0.0368
0.0570
0.0762
0.1372
0.2312
0.3882
150
200
230
250
300
390
450
600
800
920
1 000
1 200
1 560
1800
d
L
Wire
Hmotnosť
Weight
Prac. záťaž
Working load
Trhacia záťaž
Breaking load
mm
mm
mm
Kg
Kg
Kg
10
11
12
13
14
16
50
60
70
80
93
113
6
7
7
8
10
12
0.0376
0.0586
0.0886
0.1458
0.2126
0.3262
150
200
230
250
300
390
600
800
920
1 000
1 200
1 560
OTOČNÁ SPOJKA S KRÚŽKOM
ROUND SWIVEL WITH RING
Rozmer
Size
D
L1
L2
L3
mm
mm
mm
Ø
mm
4
5
6
7
8
9
10
20
40
43
50
56
56
60
21
30
35
37
43
41
47
22
33
36
38
44
43
48
6
8
9
9
10
10
12
Hmotnosť
Weight
Prac. záťaž
Working load
Trhacia záťaž
Breaking load
Kg
Kg
Kg
0.019
0.048
0.075
0.111
0.148
0.174
0.268
80
100
130
160
200
260
340
400
500
650
800
1000
1300
1700
OTOČNÁ SPOJKA
SWIVELS
Rozmer
Size
D1
D2
L
mm
mm
mm
mm
13 x 13
16 x 16
20 x 20
22 x 22
25 x 25
13
16
20
22
25
13
16
20
22
25
50
60
65
70
78
11
POISTNÁ ZÁVLAČKA
SPRING PIN SIMPLE
Rozmer
Size
mm
L
Hmotnosť
Weight
mm
Kg
2
3
4
5
6
50
70
80
100
110
0.002
0.008
0.018
0.034
0.052
POISTNÁ ZÁVLAČKA OVÁLNA
LINCH PIN WITH ROUND RING
PRUŽINOVÁ KARABÍNA
BEZ OBRTLÍKA
SIMPLEX HOOK
PRUŽINOVÁ KARABÍNA
S OBRTLÍKOM
ELECTRO GALVANIZED
SPRING HOOK
Rozmer
Size
A
B
D
d
Hmotnosť
Weight
mm
mm
mm
Kg
4,5
5
6
7
8
9
10
11
29
40
45
45
45
47
46
46
26
39
43
44
46
46
47
49
2
2.5
3
3
3.5
3.5
3.5
3.5
0.008
0.012
0.020
0.026
0.030
0.042
0.052
0.060
Rozmer
Size
L
A
B
C
mm
mm
30
40
50
60
70
80
90
100
120
1.7
2
2.5
3.3
3.5
3.8
4.2
5
6.1
0.8
1
1.2
1.5
1.5
1.8
2
2.3
3
Rozmer
Size
L
30
40
50
60
70
80
90
100
120
12
A
B
C
mm
mm
1.7
2
2.5
3.3
3.5
3.8
4.2
5
6
0.8
1
1.2
1.5
1.5
1.8
2
2
3
mm
D
mm
E
mm
F
mm
7
8.5
10.5
12.5
14
16
17
18
19.5
3
4
6
6
9
11
14
11
13.5
3
4
5
6
7.3
8
8.5
10.2
11
4.5
5.5
6.7
8
9.5
11
11
12.3
13.1
mm
D
mm
E
mm
F
G
H
I
mm mm mm mm
2
2.4
2.7
3.5
3.3
4
3.5
3.5
4
9
11
13.5
15
15
18
15.5
16
18
7
3
8.5
4
10.5
6
12.5
6
14
9
16
11
17
14
18
10
19 10.5
3
4
5
6
7.3
8
8.5
10
11
4.5 6
5.5 8
6.7 9
8
11
9.5 12
11 16
11 20
12 20
13 20.5
J
mm
1.5
2
2.2
2.5
2.5
3
4.5
4.5
5
Hmotnosť
Weight
Pracovná záťaž
Working load
Kg
Kg
0.002
0.004
0.009
0.015
0.021
0.030
0.043
0.060
0.097
3
5
10
15
20
25
30
35
40
Hmotnosť
Weight
Pracovná záťaž
Working load
Kg
Kg
0.004
0.007
0.013
0.023
0.030
0.044
0.061
0.079
0.129
3
5
10
15
20
25
30
35
40
HLINÍKOVÁ OBJÍMKA
EN13411-3
ALUMINIUM FERRULE
Rozmer
Size
mm
A
mm
B
mm
S
mm
L
mm
Hmot.
Weight
Kg
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
6
6,5
7
8
9
10
11
12
13
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
44
48
52
56
60
1.4
1.7
2.2
2.7
3.3
3.8
4.4
4.9
5.5
6.6
7.2
7.8
8.8
9.9
10.9
12.1
13.2
14.2
15.3
17.5
19.6
21.7
24.3
26.4
28.5
31.0
33.1
35.2
37.8
39.8
41.9
44.0
48.4
52.8
57.2
61.6
66.0
2.5
3.4
4.4
5.4
6.6
7.6
8.8
9.8
11.0
13.2
14.4
15.6
17.6
19.8
21.8
24.2
26.4
28.4
30.6
35.0
39.2
43.4
48.6
52.8
57.0
62.0
66.2
70.4
75.6
79.6
83.8
88.0
96.8
105.6
114.4
123.2
132.0
0.7
1.0
1.0
1.05
1.25
1.5
1.7
1.9
2.1
2.5
2.7
2.9
3.3
3.7
4.1
4.5
4.9
5.4
5.8
6.7
7.6
8.4
9.2
10.0
10.9
11.7
12.5
13.4
14.2
15.0
15.8
16.6
18.3
20.0
21.6
23.3
25.0
5.0
6.1
7.0
9.0
11.0
13.0
14.0
16.0
18.0
21.0
23.0
25.0
28.0
32.0
35.0
39.0
42.0
46.0
49.0
56.0
63.0
70.0
77.0
84.0
91.0
98.0
105.0
112.0
119.0
126.0
133.0
140.0
154.0
168.0
182.0
196.0
210.0
0.00008
0.00016
0.00023
0.0005
0.0008
0.0013
0.0018
0.0026
0.0036
0.0059
0.0076
0.0095
0.0137
0.0198
0.0264
0.0358
0.0458
0.0597
0.0735
0.1110
0.1590
0.2170
0.2920
0.3760
0.4810
0.6030
0.7390
0.8970
1.0770
1.2750
1.5030
1.7340
2.3140
3.0100
3.8130
4.7720
5.8800
KARABÍNKA NA KĽÚČE
SNAP HOOKS
OPRAVNÝ ČLÁNOK
NA REŤAZE
REPAIR LINK
Rozmer
Size
mm
D
L
F
Hmotnosť
Weight
mm
mm
mm
Kg
13
13
16
16
20
20
22
22
25
25
13
13
16
16
20
20
22
22
25
25
73
79
78
84
82
88
84
90
87
93
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
0,028
0,035
0,030
0,037
0,032
0,039
0,036
0,043
0,042
0,049
Rozmer
Size
D
H
B
Hmotnosť
Weight
Pracovná záťaž
Working load
mm
mm
Kg
Kg
4
5
6
7
8
10
24
28
33
36
40
52
7.5
9.5
12
14
17
22
0.0088
0.0168
0.0292
0.0430
0.0632
0.1316
20
30
50
70
100
125
13
S HÁK PRE BEŽNÉ POUŽITIE
S HOOKS
Rozmer
Size
mm
L
L1
Ø
S.W.L.
mm
mm
mm
Kg
Hmotnosť
Weight
Kg
3
3,4
4
4,4
5
5,5
6
7
8
30
33,5
38,5
39
46
48
52,5
61
64
16
20
21,5
26
26,5
28
31,5
36
44
3
3,4
4
4,4
5
5,5
6
7
8
10
12
20
23
30
38
50
70
100
0,003
0,005
0,008
0,010
0,013
0,017
0,022
0,037
0,050
S.W.L. – Bezpečná pracovná záťaž / Safe working load
NAPÍNAČ LANA
WIRE-TIES FOR AGRICULTURE
14
Rozmer
Size
A
B
E
L
mm
mm
mm
mm
1
2
3
4
26
26
26
44
6
6
6
7
5,5
5,5
5,5
10
80
92
104
140
Hmotnosť
Weight
Kg
0,080
0,090
0,100
0,220
NEREZOVÉ PRÍSLUŠENSTVO
STAINLESS STEEL ACCESSORIES
Nerezové komponenty vyrobené z materiálu AISI316/A4, vhodné
aj do agresívnych prostredí a potravinárskeho priemyslu.
Components made of stainless steel material AISI316/A4 are
suitable for aggressive environments and food industries.
VAROVANIE!
Odporúčame nekombinovať s pozinkovanými reťazami
a oceľovými lanami, nakoľko môže dôjsť ku korózii a následnému
skráteniu životnosti produktov.
WARNING!
We recommend not to combine with galvanized chains and wire
ropes, as this may lead to corrosion, resulting in shorter product
life.
NEREVOZÁ LANOVÁ SVORKA
DIN 741
STAINLESS STEEL WIRE
ROPE CLIPS
NEREZOVÁ LANOVÁ SVORKA
JEDNOSRUTKOVÁ
STAINLESS STEEL SIMPLEX
WIRE ROPE CLIPS
NEREZOVÁ LANOVÁ SVORKA
DVOJSKRUTKOVÁ
STAINLESS STEEL DUPLEX
WIRE ROPE CLIPS
Rozmer
Size
Ø mm
A
B
C
E
F
H
L
D
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Hmot.
Weight
kg
3-4
5
6
8
10
12
14
16
18
19-20
22
25
28
32
22
24
30
33
37
45
46
53
55
58
64
69
80
92
14
16
18
20
22
25
27
30
31,5
33
34
39
42
46
8
9
11
12
14
16
18
20
21
22
23
24
30
37
7
8
10
10
13
17
17
17
19
19
19
19
22
24
3,5
4
5
5
6,5
8
8
8
10
10
10
10
13
13
12
15
18
20
22
30
30
30
35
35
43
43
52
52
22
24
33
35
43
54
54
65
80
80
85
85
105
110
4
5
6
6
8
10
10
10
12
12
12
12
14
16
0,010
0,020
0,030
0,040
0,070
0,120
0,150
0,200
0,240
0,270
0,310
0,360
0,600
0,900
Lano Ø
Rope Ø
mm
D
E
F
H
L
M
Q
S
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Hmot.
Weight
kg
2
3
4
5
6
8
10
5
5
6,5
6,5
7
10
11
12
15
18
20
23
30
34
7,5
10
12
14
17
22
25
17,5
17,5
22
24
30
36
42
5
6,5
7,5
8,5
10
14
16
1
1,5
1,5
1,5
1,5
2
2
1
1,5
1,5
1,5
1,5
2
3
0,010
0,020
0,030
0,030
0,040
0,050
0,090
Lano Ø
Rope Ø
mm
A
C
D
E
F
L
M
S
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Hmot.
Weight
kg
2
3
4
5
6
8
10
20,5
20,5
25
27
33
42
46
38
38
47
51
63
76
88
5
5
6,5
6,5
7
10
11
12
15
18
20
23
30
34
7,5
10
12
14
17
22
25
5
6,5
7,5
8,5
10
14
16
1
1,5
1,5
1,5
1,5
2
2
1
1,5
1,5
1,5
1,5
2
3
0,010
0,030
0,030
0,028
0,050
0,100
0,180
M4
M4
M5
M5
M6
M8
M 10
Q
M4
M4
M5
M5
M6
M8
M 10
LANOVÁ OČNICA NEREZOVÁ
STAINLESS STEEL THIMBLES
16
Rozmer
Size
A
B
C
S
Hmot.
Weight
mm
mm
mm
mm
mm
Kg
2
2,5
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
2
2,5
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
23
25
28
30
32
7
8
9
11
14
15
18
24
29
33
37
40
45
45
49
60
65
73
10
14
15
18
20
23
29
37
50
54
64
70
75
78
79
105
115
128
0,7
0,7
1
1
1,2
1,2
1,5
1,5
1,5
2
2
2,5
2,5
2,5
2,5
3
3
4
0,003
0,002
0,006
0,008
0,010
0,010
0,020
0,030
0,040
0,080
0,120
0,150
0,180
0,190
0,210
0,360
0,420
0,710
NEREZOVÝ NAPÍNAČ
OKO-HÁK
STAINLESS STEEL
TURNBUCKLES EYE
AND HOOK
Rozmer
Size
A
mm
B
mm
D
mm
L1
mm
L2
mm
S.W.L
Kg
M5
M6
M8
M 10
M 12
M 16
M 20
5
6
8
10
12
16
20
9
10
11
12
14
16
18
8
10
14
16
18
26
30
70
90
120
150
200
250
300
110÷170
140÷220
180÷280
230÷360
280÷460
370÷590
420÷650
50
75
165
235
320
530
730
Hmot.
Weight
Kg
0,040
0,080
0,170
0,270
0,560
1,100
1,900
S.W.L. – Bezpečná pracovná záťaž / Safe working load
NEREZOVÝ NAPÍNAČ
OKO-OKO
STAINLESS STEEL
TURNBUCKLES EYE AND EYE
Hmotnosť
Weight
Rozmer
Size
A
D
L1
L2
S.W.L
mm
mm
mm
mm
Kg
Kg
M5
M6
M8
M 10
M 12
M 16
M 20
5
6
8
10
12
16
20
8
10
14
16
18
26
30
70
90
120
150
200
250
300
110÷170
140÷220
180÷280
230÷360
280÷460
370÷590
420÷650
140
225
410
650
930
1770
2700
0,040
0,080
0,160
0,250
0,560
1,000
1,900
S.W.L. – Bezpečná pracovná záťaž / Safe working load
NEREZOVÝ NAPÍNAČ
HÁK-HÁK
STAINLESS STEEL
TURNBUCKLES HOOK
AND HOOK
Rozmer
Size
A
mm
B
mm
L1
mm
L2
mm
S.W.L
Kg
M5
M6
M8
M 10
M 12
M 16
M 20
5
6
8
10
12
16
20
9
10
11
12
14
16
18
70
90
120
150
200
250
300
110÷170
140÷220
180÷280
230÷360
280÷460
370÷590
420÷650
50
75
165
235
320
530
730
Hmotnosť
Weight
Kg
0,040
0,080
0,160
0,250
0,560
1,100
1,870
S.W.L. – Bezpečná pracovná záťaž / Safe working load
NEREZOVÁ KARABÍNA
DIN 5299C
STAINLESS STEEL SNAP
HOOKS
Rozmer
Size
mm
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
L
mm
40
50
60
70
80
90
100
120
140
160
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
6
8
9
10
12
13
15
19
20
23
5
6
7,5
8,5
9
9,5
10,5
15,5
14
18
6
7
8
9
11
12
13
16
21
22
40
50
60
70
80
90
100
120
140
160
Hmotnosť
Weight
Kg
0,008
0,020
0,030
0,050
0,070
0,090
0,130
0,190
0,265
0,360
17
NEREZOVÁ KARABÍNA
S KRÚŽKOM
STAINLESS STEEL SNAP
HOOKS WITH EYE
NEREZOVÁ KARABÍNA
S MATICOU
Rozmer
Size
mm
A
mm
B
mm
D
mm
L
mm
40
50
60
70
80
90
100
120
140
160
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
4,5
7
8
9
10,5
12
14
18
18
20
6
7
8
9
11
12
13
16
21
22
40
50
60
70
80
90
100
120
140
160
Diameter /D
Diameter /D
STAINLESS STEEL QUICK
LINKS
mm
L1
B1
S
mm
mm
mm
29
32
39
45
52
58
62
69
81
10
12
13
14
16
18
20
22
24
4,5
5,5
6,5
7,5
8,5
9,5
11,0
12,0
14,5
3,5
4
5
6
7
8
9
10
12
NEREZOVÉ ZÁVESNÉ OKO
DIN 580
STAINLESS STEEL EYE
BOLTS DIN 580
Rozmer
Size
M6
M8
M 10
M 12
M 14
M 16
M 18
M 20
M 24
M 30
A
B
C
D
E
L
S
SWL 45° SWL
Hmot.
Weight
Kg
0,009
0,020
0,030
0,050
0,070
0,090
0,130
0,190
0,265
0,360
Hmotnosť
Weight
Kg
0,010
0,010
0,020
0,030
0,060
0,080
0,110
0,150
0,230
Max. uťahovací moment
Max tightening couple
mm
mm
mm mm
mm mm mm
6
8
10
12
14
16
18
20
24
30
36
36
45
54
54
63
63
72
90
108
20
20
25
30
30
35
35
40
50
60
6
6
8
10
10
12
12
14
18
22
20
20
25
30
30
35
35
40
50
65
13
13
17
20,5
20,5
27
27
30
36
45
8
8
10
12
12
14
14
16
20
24
Hmot.
Weight
Kg
Kg
(Nm)
kg
90
140
230
340
500
700
930
1200
1800
3200
60
100
170
240
350
500
650
860
1290
2300
3,5
8
16
28
45
70
95
135
230
465
0,050
0,060
0,120
0,180
0,190
0,310
0,400
0,440
0,940
1,800
S.W.L. – Bezpečná pracovná záťaž / Safe working load
NEREZOVÁ ZÁVESNÁ
MATICA DIN 582
STAINLESS STEEL EYE
NUTS DIN 582
Rozmer
Size
M6
M8
M 10
M 12
M 14
M 16
M 20
M 24
M 30
A
B
C
D
E
S
SWL 45° SWL
Max tightening couple
Hmot.
Weight
Max. uťahovací moment
mm
mm
mm mm
mm
mm
Kg
Kg
(Nm)
kg
6
8
10
12
14
16
20
24
30
36
36
45
54
54
63
72
90
108
20
20
25
30
30
35
40
50
60
8,5
8,5
10
11
11
13
16
20
25
8
8
10
12
12
14
16
20
24
90
140
230
340
500
700
1200
1800
3200
60
100
170
240
350
500
860
1290
2300
3,5
8
16
28
45
70
135
230
465
0,060
0,050
0,100
0,160
0,160
0,240
0,380
0,770
1,600
20
20
25
30
30
35
40
50
65
S.W.L. – Bezpečná pracovná záťaž / Safe working load
18
NEREZOVÝ ZÁMOK REŤAZI
TVAR "D"
STAINLESS STEEL D
SHACKLES
Rozmer
Size
mm
D
mm
A
mm
L
mm
H
mm
S.W.L
Kg
4
5
6
8
10
12
14
16
19
22
25
28
32
4
5
6
8
10
12
14
16
19
22
25
28
32
8
10
14
16
20
25
29
34
40
47
50
56
64
16
20
26
32
45
48
63
64
76
96
100
112
128
24
30
37
48
64
72
88,5
96
114
143
150
168
192
50
70
100
250
400
630
750
1000
1600
2000
2500
3150
4000
Hmotnosť
Weight
Kg
0,010
0,020
0,030
0,070
0,130
0,220
0,310
0,380
0,690
1,200
1,300
3,000
4,170
S.W.L. – Bezpečná pracovná záťaž / Safe working load
NEREZOVÝ ZÁMOK REŤAZI
TVAR OBLÚK
STAINLESS STEEL BOW
SHACKLES
Rozmer
Size
Hmotnosť
Weight
D
E
A
L
S.W.L
mm
mm
mm
mm
mm
Kg
Kg
4
5
6
8
10
12
14
16
19
22
25
28
32
4
5
6
8
10
12
14
16
19
22
25
28
32
12,5
15
21
24
31
38
43,5
52
59
67
76,5
86
101
8
10
14
16
20
26
30
32
42
44
54
56
64
16
20
24
32
40
48
63,5
64
76
88
100
112
128
50
80
100
200
300
500
600
800
1100
1500
2000
2600
3200
0,010
0,020
0,030
0,080
0,130
0,224
0,346
0,370
0,950
1,350
2,200
2,880
4,100
S.W.L. – Bezpečná pracovná záťaž / Safe working load
NEREZOVÝ KRUH
STAINLESS STEEL ROUND
RINGS
Rozmer
Size
mm
S
H
Rozmer
Size
mm
H
mm
Hmot.
Weight
Kg
S
mm
mm
mm
Hmot.
Weight
Kg
5 x 25
5 x 30
5 x 35
5 x 40
5 x 45
5 x 50
6 x 30
6 x 35
6 x 40
6 x 45
6 x 50
6 x 55
6 x 60
8 x 40
8 x 45
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
8
8
25
30
35
40
45
50
30
35
40
45
50
55
60
40
45
0,010
0,010
0,020
0,020
0,030
0,020
0,020
0,030
0,030
0,040
0,040
0,040
0,040
0,060
0,060
8 x 50
8 x 55
8 x 60
8 x 65
8 x 70
8 x 75
9 x 50
9 x 60
9 x 70
9 x 80
10 x 50
10 x 60
10 x 70
10 x 80
10 x 90
10 x 100
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
50
55
60
65
70
75
50
60
70
80
50
60
70
80
90
100
0,070
0,070
0,080
0,090
0,090
0,100
0,090
0,100
0,120
0,140
0,100
0,130
0,150
0,170
0,190
0,210
MEDENÁ OBJÍMKA
COPPER SLEEVES FOR
PRESSING
Typ
Type
1
2
3
4
5
6
8
10
Lano Ø
Rope Ø
A
L
mm
mm
mm
2
2,5
3
4
5
6
8
10
2,5
3
4
5
6
7
9,5
11,5
9,5
10
14
16
23
22
27
33
Hmotnosť
Weight
Kg
0,001
0,010
0,010
0,010
0,020
0,020
0,050
0,060
19
REŤAZE
CHAINS
Reťaze pre bežné a priemyselné použitie. Reťaze sú
vhodné najmä do predajní alebo maloobchodov.
Chains for general and industrial use. Chains are
particularly suitable for stores and retailers.
UPOZORNENIE!
Ku klasickým reťaziam je možné si zapožičať stojan do
Vašej predajne.
ATTENTION!
To classic chains can be rented stand to your store.
BEŽNÁ REŤAZ
POZINKOVANÁ
ELECTRO GALVANIZED
CHAIN
P
H
w
BEŽNÁ REŤAZ ČIERNA
BRIGHT POLISHED CHAIN
P
H
w
BEŽNÁ REŤAZ ŽIAROVÝ
ZINOK
HOT DIPPED GALVANIZED
CHAIN
P
H
w
BEŽNÁ REŤAZ NEREZOVÁ
STAINLESS STEEL CHAIN
AISI 304 / AISI 316
P
H
w
P
H
mm
mm
mm
Váha
Weight
gr/mt
Bezpečná pracovná záťaž
Safe working load
kg
1,5
1,6
1,8
1,9
2,2
2,4
2,8
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,8
10
12
14
16
12,5
13
14,5
14,5
15,2
16,2
17
19
20
20,5
22
23
27
29
30,5
30,5
32
35
37,5
40
47,5
52,5
55
6,5
7,2
8,1
8,3
10,6
11
12,2
13
14,5
16
17,5
19,5
21
23
24,5
26,5
28,5
30,5
33,5
38
44,5
53
57
37
42
54
64
87
102
131
165
215
280
365
455
545
650
790
920
1070
1205
1505
1900
2895
3970
5115
8
15
20
22
25
30
37
110
150
160
250
300
350
360
450
500
600
650
850
1100
1500
2000
2800
w
P
H
mm
mm
mm
Váha
Weight
gr/mt
Bezpečná pracovná záťaž
Safe working load
kg
1,5
1,6
1,8
1,9
2,2
2,4
2,8
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,8
10
12
14
16
12,5
13
14,5
14,5
15,2
16,2
17
19
20
20,5
22
23
27
29
30,5
30,5
32
35
37,5
40
47,5
52,5
55
6,5
7,2
8,1
8,3
10,6
11
12,2
13
14,5
16
17,5
19,5
21
23
24,5
26,5
28,5
30,5
33,5
38
44,5
53
57
37
42
54
64
87
102
131
165
215
280
365
455
545
650
790
920
1070
1205
1505
1900
2895
3970
5115
8
15
20
22
25
30
37
110
150
160
250
300
350
360
450
500
600
650
850
1100
1500
2000
2800
w
P
H
mm
mm
mm
Váha
Weight
gr/mt
Bezpečná pracovná záťaž
Safe working load
kg
1,5
1,6
1,8
1,9
2,2
2,4
2,8
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,8
10
12
14
16
12,5
13
14,5
14,5
15,2
16,2
17
19
20
20,5
22
23
27
29
30,5
30,5
32
35
37,5
40
47,5
52,5
55
6,5
7,2
8,1
8,3
10,6
11
12,2
13
14,5
16
17,5
19,5
21
23
24,5
26,5
28,5
30,5
33,5
38
44,5
53
57
37
42
54
64
87
102
131
165
215
280
365
455
545
650
790
920
1070
1205
1505
1900
2895
3970
5115
8
15
20
22
25
30
37
110
150
160
250
300
350
360
450
500
600
650
850
1100
1500
2000
2800
Aisi 304
w
P
H
mm
mm
mm
Váha
Weight
gr/mt
Bezpečná pracovná záťaž
Safe working load
kg
2
3
4
5
6
8
14,5
19
20,5
23
28
35
9
13
16
19,5
23
30,5
72
170
300
482
686
1250
125
175
325
375
700
12,5
14,5
16
20,5
23
28
35
40
6,5
9
11
16
19,5
23
30,5
38
40
72
166
300
482
686
1250
2000
125
175
325
375
700
1250
Aisi 316
w
1,5
2
3
4
5
6
8
10
-
21
REŤAZ S PREDĹŽENÝM
OČKOM DIN 5685/763C
POZINKOVANÁ
DIN 763/5685 “C” LONG
LINK CHAIN
P
H
w
REŤAZ S PREDĹŽENÝM
OČKOM DIN 5685/763C
ČIERNA
DIN 763/5685 “C” LONG LINK
CHAIN BRIGHT POLISHED
P
H
w
REŤAZ S PREDĹŽENÝM
OČKOM DIN 5685/763C
ŽIAROVÝ ZINOK
DIN 763/5685 “C” LONG LINK
CHAIN HOT DIPPED
GALVANIZED
P
H
w
REŤAZ S PREDĹŽENÝM OČKOM
DIN 5685/763C NEREZOVÁ
AISI 304 / AISI 316
DIN 763/5685 “C” LONG LINK
CHAIN STAINLESS STEEL
P
H
P
H
mm
mm
Váha
Weight
gr/mt
Bezpečná pracovná záťaž
Safe working load
kg
2,5
3
3,5
4
4,5
5
6
7
8
10
13
16
20
24
26
28
32
34
35
42
49
52
65
82
100
120
10
12
14
16
18
20
24
28
32
40
50
60
75
100
150
195
260
335
410
605
800
1065
1680
2925
4365
7600
125
150
188
250
325
375
525
700
1250
2000
3125
5000
w
P
H
mm
mm
mm
Váha
Weight
gr/mt
Bezpečná pracovná záťaž
Safe working load
kg
2,5
3
3,5
4
4,5
5
6
7
8
10
13
16
20
24
26
28
32
34
35
42
49
52
65
82
100
120
10
12
14
16
18
20
24
28
32
40
50
60
75
100
150
195
260
335
410
605
800
1065
1680
2925
4365
7600
125
150
188
250
325
375
525
700
1250
2000
3125
5000
w
P
H
mm
mm
mm
Váha
Weight
gr/mt
Bezpečná pracovná záťaž
Safe working load
kg
2,5
3
3,5
4
4,5
5
6
7
8
10
13
16
20
24
26
28
32
34
35
42
49
52
65
82
100
120
10
12
14
16
18
20
24
28
32
40
50
60
75
100
150
195
260
335
410
605
800
1065
1680
2925
4365
7600
125
150
188
250
325
375
525
700
1250
2000
3125
5000
Aisi 304
w
P
H
mm
mm
mm
Váha
Weight
gr/mt
2,5
24
10
100
-
3
26
12
150
100
150
Bezpečná pracovná záťaž
Safe working load
kg
4
32
16
270
5
35
20
430
260
6
42
24
640
300
8
52
32
1100
560
Aisi 316
w
22
w
mm
2
22
8
70
-
3
26
12
150
100
150
4
32
16
270
5
35
20
430
260
6
42
24
640
300
8
52
32
1100
560
10
66
40
1750
1000
REŤAZ DIN 766 POZINKOVANÁ
DIN 766 CALIBRATED CHAIN
ELECTRO GALVANIZED
L
P
Rozmer
Size
D
L
mm
P
mm
B
mm
Váha/mt
Weight/m.
kg
Pracovná záťaž
Working load
kg
Trhacia záťaž
Breaking load
kg
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
13 mm
24.7
29.3
31.3
37
41
49.3
63.6
16
18.5
18.5
22
24
28
36
13.6
17
20.4
23.8
27.2
36
47
0.318
0.474
0.713
0.960
1.268
2.139
3.911
200
320
400
630
800
1250
2000
8
12.5
16
25
32
50
80
Rozmer
Size
D
L
mm
P
mm
B
mm
Váha/mt
Weight/m.
kg
Pracovná záťaž
Working load
kg
Trhacia záťaž
Breaking load
kg
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
13 mm
24.7
29.3
31.3
37
41
49.3
63.6
16
18.5
18.5
22
24
28
36
13.6
17
20.4
23.8
27.2
36
47
0.318
0.474
0.713
0.960
1.268
2.139
3.911
200
320
400
630
800
1250
2000
8
12.5
16
25
32
50
80
Rozmer
Size
D
L
mm
P
mm
B
mm
Váha/mt
Weight/m.
kg
Pracovná záťaž
Working load
kg
Trhacia záťaž
Breaking load
kg
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
13 mm
24.7
29.3
31.3
37
41
49.3
63.6
16
18.5
18.5
22
24
28
36
13.6
17
20.4
23.8
27.2
36
47
0.318
0.474
0.713
0.960
1.268
2.139
3.911
200
320
400
630
800
1250
2000
8
12.5
16
25
32
50
80
Pracovná záťaž
Working load
kg
Trhacia záťaž
Breaking load
kg
B
D
REŤAZ DIN 766 ČIERNA
DIN 766 CALIBRATED CHAIN
BRIGHT POLISHED
L
P
B
D
REŤAZ DIN 766 ŽIAROVÝ
ZINOK
DIN 766 CALIBRATED
CHAIN HOT DIPPED
GALVANIZED
L
P
B
D
REŤAZ DIN 766 NEREZOVÁ
DIN 766 CALIBRATED CHAIN
STAINLESS STEEL AISI 316
L
P
B
Rozmer
Size
D
L
mm
P
mm
B
mm
Váha/mt
Weight/m.
kg
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
18
23
27
31
36
41
50
60
15
18
19
21
24
28
34
40
9
12.5
16
19
23
27
30
38
0.0626
0.1316
0.2786
0.4562
0.6794
0.8948
1.1936
1.8580
30
50
125
195
290
375
500
775
120
200
500
780
1 160
1 500
2 000
3 100
D
23
REŤAZ OZDOBNÁ
PREVEDENIE
NIKEL / ŽLTÝ ZINOK
GENOVESE CHAIN NICKEL
PLATED / BRASS PLATED
P
w
P
H
mm
mm
mm
Váha
Weight
gr/mt
Bezpečná pracovná záťaž
Safe working load
kg
1,3
1,6
1,8
2,2
2,8
10
13
14,5
15,2
17
3
7,2
8,1
10,6
12,2
30
42
54
87
131
3
15
20
25
37
H
w
REŤAZ DIN 5686 “VIKTORIA”
POZINKOVANÁ
KNOTTED CHAIN DIN 5686
P
H
w
FAREBNÁ REŤAZ
ČIERNA, ČERVENÁ,
MODRÁ, ZELENÁ
w
P
H
mm
mm
mm
Váha
Weight
gr/mt
Bezpečná pracovná záťaž
Safe working load
kg
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,5
2,8
3,0
3,4
3,8
4,2
4,6
5,0
21
23
27
28
31
35
39
41
44
46
52
51
61
6.5
7
8
9
10
11
12.5
14
15.5
17
19
20.5
22.5
0.042
0.047
0.067
0.080
0.102
0.123
0.153
0.208
0.233
0.316
0.354
0.434
0.571
15
20
30
40
50
70
90
120
140
160
170
180
190
Váha
Weight
gr/mt
Bezpečná pracovná záťaž
Safe working load
kg
w
p
H
mm
mm
mm
2,2
15,2
10,6
87
25
3
19
13
165
110
GENOVESE COLORED CHAIN
BLACK, RED, BLUE, GREEN
P
H
w
KLASICKÁ REŤAZ
POZINKOVANÁ DIN 5685/A
ELECTRO GALVANIZED
CHAIN DIN 5685/A
P
H
w
24
w
P
H
mm
mm
mm
Váha
Weight
gr/mt
Bezpečná pracovná záťaž
Safe working load
kg
3
4
5
6
7
8
10
12
16
19
21
24
28
32
40
48
11
15
20
24
28
32
37,5
48
165
295
475
700
980
1255
2050
2900
125
175
325
375
525
700
1250
1750
OCEĽOVÉ LANÁ
WIRE ROPES
Štandardné laná
Laná vinuté klasickým spôsobom - malým počtom hrubších drôtov
rovnakého prierezu. Dobrá odolnosť voči oderu, nízka ohybnosť,
jednoduchá a lacná výroba. STN 02432x, DIN 3055, DIN 3060.
Používajú sa ako montážne laná, signálne, kotvenie na lanové dráhy
a lanovky, ťažné laná, ťažné pre lanovky, posunovacie, výťahové,
vrtné, zdvíhacie, rýpadlové, žeriavové, lodné, vlečné a podobne.
VAROVANIE!
Do úvahy treba vziať maximálnu a minimálnu teplotu, pri ktorej má
lano pracovať, teplotné podmienky veľmi ovplyvňujú životnosť, ako aj
pevnosť oceľového lana.
Standard wire ropes
Ropes coiled in traditional way - a small number of thicker wires of the
same diameter. Good abrasion resistance, low flexibility, easy and
inexpensive production. STN 02432x, DIN 3055, DIN 3060.
They are used as mounting cables, signal, anchoring the cable cars
and lifts, tow rope to tow lifts, displacement, lifting, excavator, crane,
shipping, towing and more.
ATTENTION!
Consideration should be given maximum and minimum temperature
at which the rope work, temperature conditions greatly affect the
durability and strength of wire rope.
OCEĽOVÉ LANÁ
WIRE ROPES
Rozmer
Size
DIN norma
DIN Norm
Spletenie
Twisting
mm
1x19
6x7+FC
6x19+FC
6x37+FC
Váha/mt
Weight/m.
Pevnosť
Tensile strenght
Trhacia sila
Breaking load
Trhacia sila
Breaking load
kg
N/mm2 Mpa
kN
Kg
1
1,5
2
3
3053
3053
3053
3053
1x19
1x19
1x19
1x19
0.005
0.011
0.0185
0.0430
1770
1770
1770
1770
1,27
2,55
3,82
8,43
130
260
390
860
1,5
2
3
4
5
3055
3055
3055
3055
3055
6x7+FC
6x7+FC
6x7+FC
6x7+FC
6x7+FC
0.0072
0.0146
0.029
0.060
0.091
1770
1770
1770
1770
1770
1,86
2,55
5,59
9.4
14.7
190
260
570
958
1499
5
6
8
3060
3060
3060
6x19+FC
6x19+FC
6x19+FC
0.084
0.120
0.218
1770
1770
1770
13.6
19.6
34.8
1386
1998
3548
10
11
12
13
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
3066
3066
3066
3066
3066
3066
3066
3066
3066
3066
3066
3066
3066
3066
6x37+FC
6x37+FC
6x37+FC
6x37+FC
6x37+FC
6x37+FC
6x37+FC
6x37+FC
6x37+FC
6x37+FC
6x37+FC
6x37+FC
6x37+FC
6x37+FC
0.322
0.394
0.480
0.585
0.652
0.840
1.074
1.325
1.606
1.862
2.288
2.558
3.024
3.542
1770
1770
1770
1770
1770
1770
1770
1770
1770
1770
1770
1770
1770
1770
52.2
63.2
75.2
88.2
102
134
169
209
253
301
353
409
470
535
5322
6444
7668
8994
10401
13644
17233
21312
25798
30693
35995
41706
47926
54554
FC – textilná duša / fiber core
OCEĽOVÉ LANO
POPLASTOVANÉ EN 12385-4
PVC TRANSPARENTNÉ
HOT DIP GALV. AND PVC
COATED STEEL WIRE ROPE
EN 12385-4 6x7+FC
OCEĽOVÉ LANO
POPLASTOVANÉ EN 12385-4
PVC ČERVENÉ
HOT DIP GALV. AND PVC
COATED STEEL WIRE ROPE
EN 12385-4 6x7+FC
26
Rozmer
Size
mm
Prameň
Strand
2
3
4
5
6
8
RHRL
RHRL
RHRL
RHRL
RHRL
RHRL
Rozmer
Size
mm
3
4
Drôt
Wire
mm
1
2
3
4
4
6
Prameň Drôt
Strand Wire
mm
RHRL
RHRL
2
3
DIN norma Spletenie Váha/mt
Pevnosť
Trhacia sila Trhacia sila
DIN Norm
Twisting Weight/m. Tensile strenght Break. load Break. load
3053
3055
3055
3055
3055
3055
+PVC
Kg
N/mm Mpa
2
kN
Kg
1x19
6x7
6x7
6x7
6x7
6x7
0,01
0,02
0.043
0.072
0.109
0,168
1770
1770
1770
1770
1770
1770
1,45
2,65
5.29
9.4
9.4
23,5
147
270
539
958
958
2396
DIN norma Spletenie
DIN Norm Twisting
3055
3055
Pevnosť
Trhacia sila Trhacia sila
Váha/mt
Weight/m. Tensile strenght Break. load Break. load
+PVC
Kg
N/mm Mpa
2
kN
Kg
6x7
6x7
0,02
0.043
1770
1770
2,65
5.29
270
539
NEREZOVÉ LANÁ
STAINLESS STEEL ROPES
Vyrábajú sa rovnakými postupmi, ako klasické laná, s tým rozdielom,
že drôt je nerezový. Nerezový drôt má horšie mechanické vlastnosti
(hlavne ohybnosť), ako klasický drôt z uhlíkovej ocele (je krehkejší), a
hlavne jeho cena je rádovo vyššia.
They are made by the same procedures as conventional ropes, with
the difference that the wire is stainless. Stainless wire has worse
mechanical properties (especially flexibility), than regular carbon
steel wire (is more fragile), and price is much higher.
Používajú sa v korozívnom prostredí (agresívne slané prostredie,
dlhotrvajúce poveternostné podmienky (kotviace a zaisťovacie laná),
laná inštalované pod vodou ...), kde nestačí klasické lano, alebo lano
z oceľového, galvanicky pozinkovaného drôtu.
They are used in corrosive environments (salt, aggressive, long-term
weather conditions (anchoring and securing ropes), cables installed
under water ...), in which it is not enough to use classic rope or rope
steel galvanized wire.
NEREZOVE LANÁ AISI 316
STAINLESS STEEL WIRE
ROPE AISI 316
1x7
1x19
7x7
7x19
NEREZOVÉ LANO
POPLASTOVANÉ
STAINLESS STEEL WIRE R
OPE IN PVC
28
Din norma
DIN Norm
Spletenie
Twisting
Váha/mt
Weight/m.
kg
Trhacia sila
Breaking load
kN
Trhacia sila
Breaking load
Kg
0,8
1
3052
3052
1x7
1x7
0
0
0,7
1,11
71,48
113,19
0,6
0,8
1
1,5
2
2,5
3
4
5
6
7
8
3053
3053
3053
3053
3053
3053
3053
3053
3053
3053
3053
3053
1x19
1x19
1x19
1x19
1x19
1x19
1x19
1x19
1x19
1x19
1x19
1x19
0
0
0
0,01
0,02
0,03
0,04
0,08
0,12
0,18
0,24
0,32
0,33
0,6
0,93
2,11
3,75
5,86
8,43
15
23,4
33,7
45,9
60
33,65
61,18
94,83
215,16
382,39
597,55
859,62
1529,57
2386,14
3436,44
4680,5
6118,3
0,9
1
1,5
2
3
4
3055
3055
3055
3055
3055
3055
7x7
7x7
7x7
7x7
7x7
7x7
0
0
0,01
0,02
0,04
0,06
0,54
0,67
1,51
2,69
6,05
10,75
55,6
68,32
153,98
274,3
616,93
1096,19
2
3
4
5
6
8
10
12
14
3060
3060
3060
3060
3060
3060
3060
3060
3060
7x19
7x19
7x19
7x19
7x19
7x19
7x19
7x19
7x19
0,02
0,03
0,06
0,1
0,14
0,24
0,38
0,54
0,75
2,6
5,85
10,41
16,26
23,42
41,42
65,1
93,7
128
265,13
596,53
1061,52
1658,06
2388,17
4223,66
6638,35
9554,74
13052,36
Rozmer
Size
mm
Rozmer
Size
Drôt
Wire
mm
mm
2
3
5
6
1
2
3
4
Din norma
DIN Norm
Spletenie
Twisting
Váha/mt
Weight/m.
kg
Trhacia sila
Breaking load
kN
Trhacia sila
Breaking load
Kg
3055
3055
3055
3055
7x7+PVC
7x7+PVC
7x7+PVC
7x7+PVC
0,01
0,02
0,063
0,09
0,67
2,69
6,05
10,75
68
274
616
1096
LESNÉ PRÍSLUŠENSTVO A LANOVÉ HÁKY
FOREST ACCESSORIES AND HOOKS FOR WIRE ROPE
Reťaze a príslušenstvo určené priamo pre lesné hospodárstvo
a ťažbu dreva. “D“ profil reťaze pre lepší záber.
Chains and accessories designed specifically for forestry and
logging. "D" profile chains for better traction.
VAROVANIE!
Pred použitím Vami zvoleného úväzku prosím skontrolujte jeho
opotrebenie. V prípade viditeľného poškodenia reťaze či
komponentov prosím daný úväzok opravte alebo nahraďte,
v opačnom prípade riskujete poškodenie majetku alebo zranenie.
WARNING!
Before using your chosen workload Please check the wear. In the
case of visible damage on the chain or components please fix or
replace it, otherwise you risk damage or injury.
HÁK S KLINOM
SKIDDING HOOK
Rozmer
Size
B
A
E
L
Pevnosť
Lashing cap.
Trhacia sila
Breaking force
mm
mm
mm
mm
mm
Kn
Kn
Hmotnosť
Weight
Kg
7/8 mm
36
9
10
99
45
90
0.440
KLZNÝ STRMEŇ 060
060-G8 CHAIN - ROPE
CONNECTOR
Rozmer
Size
A
B
C
D
E
F
Pevnosť
Lashing cap.
Trhacia sila
Breaking force
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Kn
Kn
Hmotnosť
Weight
Kg
8 mm
20
39
49
10.5
32.5 11.5
45
90
0.644
KLZNÝ STRMEŇ OTOČNÝ 478
478-G8 SWIVEL CHAIN
ROPE CONNECTOR
Rozmer
Size
A
C
D
E
Pevnosť
Lashing cap.
Trhacia sila
Breaking force
mm
mm
mm
mm
mm
Kn
Kn
Hmotnosť
Weight
Kg
8 mm
68
49
10
38
45
90
0.728
HRANATÁ REŤAZ
SQUARE FORESTRY CHAIN
30
Rozmer
Size
(D)
L
mm
D
mm
B
mm
P
mm
Predĺženie
Elongation
min.%
8 mm
45
8
29
28
16
Váha/ks Max. uťahovací moment
Trhacia sila
Weight/m.
Lashing cap.
Breaking force
kg
kN
kN
1.549
45
90
PRIBLIŽOVACÍ ELEMENT
PRIMER PIN FOR SKIDDING
CHAIN
Rozmer
Size
mm
Hmotnosť
Weight
Kg
9x310 mm
0.179
LANOVÝ HÁK S OKOM
HOOK WITH LATCH
Rozmer
Size
B
E
R
Prac. záťaž
Working load
Trhacia sila
Breaking force
mm
mm
mm
mm
Kg
Kg
Hmotnosť
Weight
Kg
0.75 T
1T
1.5 T
2T
3T
5T
18.5
23
28
32
39
51
25
26
28
31
39
47
81
93
103
119
147
185.5
750
1 000
1 500
2 000
3 000
5 000
3 750
5 000
7 500
10 000
15 000
25 000
0.2406
0.4054
0.6066
0.9924
1.7790
3.1828
Rozmer
Size
B
E
Prac. záťaž
Working load
Trhacia sila
Breaking force
LANOVÝ OTOČNÝ HÁK
SWIVEL HOOK WITH LATCH
mm
mm
mm
mm
Kg
Kg
Hmotnosť
Weight
Kg
0.75 T
1T
1.5 T
2T
3T
5T
24
33
40
42
45
59
25
26
27
31
38
48
112
133
150
162
188
244
750
1 000
1 500
2 000
3 000
5 000
3 750
5 000
7 500
10 000
15 000
25 000
0.3196
0.625
0.682
1.2460
2.2294
4.6562
Rozmer
Size
B
E
R
Prac. záťaž
Working load
Trhacia sila
Breaking force
mm
mm
mm
mm
Kg
Kg
Hmotnosť
Weight
Kg
0.25 T
0.5 T
1T
1.6 T
2.5 T
12
16
20
22
25
19
25
35
36
47
64
85
115
130
163
250
500
1 000
1 600
2 500
1 000
2 000
4 000
6 400
10 000
0.1454
0.33
0.8666
1.4124
3.132
R
POZINKOVANÝ HÁK DIN 689
ZINC PLATED HOOK DIN 689
31
NÁHRADNÁ ZÁPADKA
PLECHOVÁ
REPAIR KIT FOR HOOKS
32
Rozmer
Size
Hmotnosť
Weight
Kg
750 kg
1000 kg
1500 kg
2000 kg
3000 kg
5000 kg
0.0080
0.0090
0.0120
0.0140
0.0260
0.0480
PEVNOSTNÁ TRIEDA 80
ACCESSORIES GRADE 80
Reťaze a komponenty tr. 80 sú určené priamo na zdvíhanie
ťažkých bremien. Všetky reťaze a komponenty sú preskúšané
a certifikované podľa platných noriem EÚ.
Chains and Components gr. 80 are primarily intended for heavy
lifting. All chains and components are tested and certified
according to current EU standards.
VAROVANIE!
Zadané normy na “Pracovný záťažový limit“ NEPLATIA, ak sa
vyskytnú nasledovné faktory:
WARNING!
The “working load limit” indicated is not valid if any one of the
following factors occur:
Zakrúcanie
Korózia
Permanentné deformácie spôsobené častým preťažením
Poškodenia vďaka vysokým teplotám nad + 200 °C
Twisting, corrosion and wear-out
Permanent deformation due to application at a higher load than
the one prescribed
Use at temperatures superior to +200 °C
51 - PEVNOSTNÝ STRMEŇ
S ČAPOM TVAR “D”
ALLOY STEEL DEE
SHACKLES WITH SCREW PIN
52 - PEVNOSTNÝ STRMEŇ
S ČAPOM TVAR OMEGA
ALLOY STEEL BOW
SHACKLES WITH SCREW PIN
53 - PEVNOSTNÝ STRMEŇ
SO SKRUTKOU A ZÁVLAČKOU
TVAR “D”
ALLOY STEEL DEE
SHACKLES WITH BOLT
54 - PEVNOSTNÝ STRMEŇ
SO SKRUTKOU A ZÁVLAČKOU
TVAR OMEGA
ALLOY STEEL BOW
SHACKLES WITH BOLT
34
Prac. záťaž
Working load
t
Rozmer
Size
0,33
0,50
0,75
1,00
1,50
2,00
3,25
4,75
6,50
8,50
9,50
12,00
13,50
17,00
25,00
35,00
42,50
55,00
85,00
3/16”
1/4”
5/16”
3/8”
7/16”
1/2”
5/8”
3/4”
7/8”
1”
1 1/8”
1 1/4”
1 3/8”
1 1/2”
1 3/4”
2”
2 1/4”
2 1/2”
3”
Prac. záťaž
Working load
t
Rozmer
Size
0,33
0,50
0,75
1,00
1,50
2,00
3,25
4,75
6,50
8,50
9,50
12,00
13,50
17,00
25,00
35,00
42,50
55,00
85,00
3/16”
1/4”
5/16”
3/8”
7/16”
1/2”
5/8”
3/4”
7/8”
1”
1 1/8”
1 1/4”
1 3/8”
1 1/2”
1 3/4”
2”
2 1/4”
2 1/2”
3”
Prac. záťaž
Working load
Rozmer
Size
t
0,50
0,75
1,00
1,50
2,00
3,25
4,75
6,50
8,50
9,50
12,00
13,50
17,00
25,00
35,00
42,50
55,00
85,00
120,00
1/4”
5/16”
3/8”
7/16”
1/2”
5/8”
3/4”
7/8”
1”
1 1/8”
1 1/4”
1 3/8”
1 1/2”
1 3/4”
2”
2 1/4”
2 1/2”
3”
3 1/2”
Prac. záťaž
Working load
Rozmer
Size
t
0,50
0,75
1,00
1,50
2,00
3,25
4,75
6,50
8,50
9,50
12,00
13,50
17,00
25,00
35,00
42,50
55,00
85,00
120,00
1/4”
5/16”
3/8”
7/16”
1/2”
5/8”
3/4”
7/8”
1”
1 1/8”
1 1/4”
1 3/8”
1 1/2”
1 3/4”
2”
2 1/4”
2 1/2”
3”
3 1/2”
A
B
C
D
mm
mm
mm
mm
Váha
Weight
Kg
9,5
11,9
13,5
16,8
19,1
20,6
26,9
31,8
36,6
42,9
46
51,6
57,2
60,5
73,2
82,6
95
104,9
127
5
6,4
7,9
9,7
11,2
12,7
16
19,1
25,4
25,4
28,7
31,8
35,1
38,1
44,5
50,8
57
66,5
75
19
22,4
26,2
31,8
36,6
41,4
50,8
60,5
71,3
81
90,9
100
111,2
122,1
146
171,4
190
203,2
230
6
7,9
9,7
11,2
12,7
16
19,1
22,4
25,4
28,7
31,8
35,1
38,1
41,4
50,8
57,2
65
69,9
80
0,020
0,0499
0,0772
0,1271
0,1952
0,2679
0,5675
1,1940
1,4346
2,1565
3,0645
4,1132
5,28
7,2413
12,1445
19,2087
26,060
32,5745
56,680
A
B
C
D
E
mm
mm
mm
mm
mm
Váha
Weight
Kg
9,7
11,9
13,5
16,8
19,1
20,6
26,9
31,8
36,6
42,9
46
51,6
57,2
60,5
73,2
82,6
95
104,9
127
4,8
6,4
7,9
9,7
11,2
12,7
16
19,1
22,4
25,4
29,5
32,8
36,1
39,1
46,7
52,8
57
68,8
75
22,4
28,7
31
36,6
42,9
47,8
60,5
71,4
84,1
95,3
107,9
119,1
133,3
146
177,8
196,8
222
266,7
330
6,4
7,9
9,7
11,2
12,7
16
19,1
22,4
25,4
28,7
31,8
35,1
38,1
41,4
50,8
57,2
65
69,9
80
15,2
19,8
21,3
26,2
29,5
33,3
42,9
50,8
57,9
68,3
73,9
82,6
92,2
98,6
127
146
160
186,1
190
0,0272
0,0454
0,0863
0,1407
0,1725
0,3269
0,6220
1,0669
1,6435
2,2836
3,3641
4,3130
6,1426
7,8088
12,6121
20,43
29,010
38,9305
62,240
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
11,9
13,5
16,8
19,1
20,6
26,9
31,8
36,6
42,9
46
51,6
57,2
60,5
73,2
83
95
104,9
127
146
6,4
7,9
9,7
11,2
12,7
16
19,1
22,4
25,4
28,7
31,8
35,1
38,1
44,5
50
57
66,5
76,2
90
19,1
25,4
31
36,1
41,4
50,8
60,5
71,4
81
90,9
100
111,2
122,1
146
171
190
203,2
215,9
267
7,9
9,7
11,2
12,7
16
19,1
22,4
25,4
28,7
31,8
35,1
38,1
41,4
50,8
57
65
69,9
82,6
95
Váha
Weight
Kg
0,059
0,1044
0,1498
0,2225
0,3405
0,6674
1,1441
1,7479
2,5197
3,4504
4,9077
6,2425
8,3990
14,2556
18,850
26,060
38,59
56,4095
88,000
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
11,9
13,5
16,8
19,1
20,6
26,9
31,8
36,6
42,9
46
51,6
57,2
60,5
73,2
82,5
95
104,9
127
133,3
6,4
7,9
9,7
11,2
12,7
16
19,1
22,4
25,4
28,7
31,8
35,1
38,1
44,5
50,8
57
66,6
76,2
91,9
28,7
31
36,6
42,9
47,8
60,5
71,4
84,1
95,3
107,9
119,1
133,3
146
177,8
196,8
222
266,7
330,2
371,6
7,9
9,7
11,2
12,7
16
19,1
22,4
25,4
28,7
31,8
35,1
38,1
41,4
50,8
57,2
65
69,9
82,6
95,3
19,8
21,3
26,2
29,5
33,3
42,9
50,8
57,9
68,3
73,9
82,6
92,2
98,6
127
146
160
186,1
200,1
228,6
Váha
Weight
Kg
0,050
0,100
0,150
0,222
0,359
0,763
1,235
1,793
2,570
3,755
5,310
7,137
9,443
15,395
23,722
29,010
44,606
69,916
120,31
800 - OTOČNÉ ZÁVESNÉ OKO
Kód
Code
Rozmer
Size
mm
W.L.L.
A
B
C
E
H
SW
D1
t
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Váha
Weight
Kg
0,3
0,5
0,5
1,12
1,12
1,12
2
3,15
5,3
5,3
8
8
8
10
15
15
15
25
30
35
30
30
30
30
30
30
34
40
40
40
50
50
50
50
70
70
70
68
68
68
13
13
13
13
13
13
16
19
20
20
22
22
22
22
30
30
30
40
40
40
46
46
46
46
46
46
57
70
65
65
90
90
90
90
120
120
120
127
127
127
50
50
50
50
50
50
61
68
80
80
95
95
95
95
130
130
130
165
165
165
105
105
105
105
105
105
131
153
165
165
205
205
205
205
280
280
280
338
338
338
30
30
30
30
30
30
40
48
65
65
75
75
75
75
95
95
95
134
134
134
38
38
38
38
38
38
50
58
75
75
85
85
85
85
120
120
120
160
170
170
0,480
0,500
0,500
0,530
0,530
0,530
1,050
1,630
2,230
2,230
5,300
5,300
5,500
10,000
10,000
10,000
10,000
29,000
29,000
29,000
ROTATING EYEBOLT
WITH RING
C8000031018
C8000051218
C8000051225
C8000101620
C8000101630
C8000102030
C8000202030
C8000302430
C8000503035
C8000503045
C8000803035
C8000803045
C8000803654
C8001004263
C8001504860
C8001505678
C8001506496
C8002572108
C8003080120
C8003590135
M10x18
M12x18
M12x25
M16x20
M16x30
M20x30
M20x30
M24x30
M30x35
M30x45
M30x35
M30x45
M36x54
M42x63
M48x60
M56x78
M64x96
M72x108
M80x120
M90x135
G
Kód
Code
C8000031018
C8000051218
C8000051225
C8000101620
C8000101630
C8000102030
C8000202030
C8000302430
C8000503035
C8000503045
C8000803035
C8000803045
C8000803654
C8001004263
C8001504860
C8001505678
C8001506496
C8002572108
C8003080120
C8003590135
Rozmer
Size
0°
0°
90°
90°
D x L (mm)
1 rameno
Single leg
2 ramená
1 rameno
single leg
2 ramená
0,3 t - M10x18
0,5 t - M12x18
0,5 t - M12x25
1,12 t - M16x20
1,12 t - M16x30
1,12 t - M20x30
2 t - M20x30
3,15 t - M24x30
5,3 t - M30x35
5,3 t - M30x45
8 t - M30x35
8 t - M30x45
8 t - M36x54
10 t - M42x63
15 t - M48x60
15 t - M56x78
15 t – M64x96
25 t – M72x108
30 t – M80x120
35 t – M90x135
0,6
1
1
2
2
2
4
6,3
10,6
10,6
12,5
12,5
12,5
15
25
25
25
35
35
35
2 legs
1,2
2
2
4
4
4
8
12,5
21,2
21,2
25
25
25
30
50
50
50
70
70
70
0,3
0,5
0,5
1,12
1,12
1,12
2
3,15
5,3
5,3
8
8
8
10
15
15
15
25
30
35
0°-45°
Asimm
0°-45°
2 ramená
2 legs
2 legs
0,6
1
1
2
2
2
4
6,3
10,6
10,6
16
16
16
20
30
30
30
50
60
70
45°-60°
0,42
0,75
0,75
1,5
1,5
1,5
2,8
4,25
7,1
7,1
11,2
11,2
11,2
14
21
21
21
35
42
49
0,3
0,5
0,5
1,12
1,12
1,12
2
3,15
5,3
5,3
8
8
8
10
15
15
15
25
30
35
45°-60°
Asimm
3/4 ramená
3/4 legs
0,3
0,5
0,5
1,12
1,12
1,12
2
3,15
5,3
5,3
8
8
8
10
15
15
15
25
30
35
0,63
1,1
1,1
2,36
2,36
2,36
4
6,3
11,2
11,2
16,8
16,8
16,8
21,2
31,5
31,5
31,5
52,5
63
73,5
0,45
0,75
0,75
1,6
1,6
1,6
3
4,75
8
8
12
12
12
15
22,5
22,5
22,5
37,5
45
52,5
Max. uťahovací moment
Max tightening couple
(Nm)
0,3
0,5
0,5
1,12
1,12
1,12
2
3,15
5,3
5,3
8
8
8
10
15
15
15
25
30
35
16
28
28
70
70
135
135
230
465
465
465
465
814
1304
1981
3000
4738
6913
9625
14000
35
801 - PEVNOSTNÉ ZÁVESNÉ
OKO SO SKRUTKOU 8.8
Kód
Code
EYE BOLT WITH SCREW 8.8
Rozmer
Size
A
D x L (mm)
mm
M6x15
M8x15
M10x16
M12x22
M14x20
M16x29
M20x32
M24x40
M30x45
25
25
25
35
35
35
50
50
60
C80106
C80108
C80110
C80112
C80114
C80116
C80120
C80124
C80130
C
F
H
Váha
Weight
mm
mm
mm
mm
Kg
45
45
45
63
63
63
90
90
108
25
25
25
35
35
35
50
50
65
10
10
10
14
14
14
20
20
24
45
45
45
62
62
62
90
90
109
0,090
0,090
0,110
0,270
0,290
0,310
0,860
0,900
1,700
B
G
Kód
Code
Rozmer
Size
0°
0°
1 rameno
Single leg
C80106
C80108
C80110
C80112
C80114
C80116
C80120
C80124
C80130
M6x15
M8x15
M10x16
M12x22
M14x20
M16x29
M20x32
M24x40
M30x45
90°
2 ramená
2 legs
0,4
0,8
1
1,6
3
4
6
8
12
90°
0°-45°
1 rameno 2 ramená
Single leg 2 legs
0,8
1,6
2
3,2
6
8
12
16
24
0,1
0,2
0,25
0,4
0,75
1
1,5
2
3
0,2
0,4
0,5
0,8
1,5
2
3
4
6
45°-60°
0°-45°
2 ramená
2 legs
0,14
0,28
0,35
0,56
1
1,4
2,1
2,8
4,2
45°-60°
Max. uťahovací moment
Max tightening couple
3/4 ramená
3/4 legs
0,1
0,2
0,25
0,4
0,75
1
1,5
2
3
0,2
0,4
0,5
0,8
1,5
2
3
4
6
(Nm)
0,14
0,28
0,35
0,56
1
1,4
2,1
2,8
4,2
3,5
8
16
28
45
70
135
230
465
802 - PEVNOSTNÁ ZÁVESNÁ
MATICA DIN 582 8.8
EYE NUT 8.8
Kód
Code
C80206
C80208
C80210
C80212
C80214
C80216
C80218
C80220
C80224
C80227
C80230
36
Rozmer
Size
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M24
M27
M30
Kód
Code
Rozmer
Size
C80206
C80208
C80210
C80212
C80214
C80216
C80218
C80220
C80224
C80227
C80230
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M24
M27
M30
0°
0°
1 rameno
Single leg
2 ramená
2 legs
0,4
0,8
1
1,6
3
4
5
6
8
10
12
0,8
1,6
2
3,2
6
8
10
12
16
20
24
A
B
C
E
F
H
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Váha
Weight
Kg
25
25
25
35
35
35
50
50
50
60
60
45
45
45
63
63
63
90
90
90
108
108
25
25
25
35
35
35
50
50
50
65
65
10
10
10
14
14
14
20
20
20
24
24
10
10
10
14
14
14
20
20
20
24
24
45
45
45
62
62
62
90
90
90
109
109
0,100
0,100
0,100
0,260
0,260
0,260
0,750
0,750
0,750
1,400
1,400
0°-45°
45°-60°
2 ramená
2 legs
0,14
0,28
0,35
0,56
1
1,4
1,8
2,1
2,8
3,5
4,2
0°-45°
45°-60°
3/4 ramená
3/4 legs
0,1
0,2
0,25
0,4
0,75
1
1,25
1,5
2
2,5
3
0,2
0,4
0,5
0,8
1,5
2
2,5
3
4
5
6
0,14
0,28
0,35
0,56
1
1,4
1,8
2,1
2,8
3,5
4,2
Max. uťahovací moment
Max tightening couple
(Nm)
3,5
8
16
28
45
70
95
135
230
343
465
803 - PEVNOSTNÉ ZÁVESNÉ
OKO DIN 580 8.8
EYE BOLT 8.8
Kód
Code
Rozmer
Size
D x L (mm)
A
B
C
E
F
H
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Váha
Weight
Kg
M6x13
M8x13
M10x17
M12x21
M14x21
M16x27
M18x27
M20x30
M22x36
M24x36
M27x45
M30x45
M33x54
M36x54
M42x63
M48x68
M56x78
M64x90
25
25
25
35
35
35
50
50
50
50
60
60
70
70
80
90
100
110
45
45
45
63
63
63
90
90
90
90
108
108
126
126
144
166
184
206
25
25
25
35
35
35
50
50
50
50
65
65
75
75
85
100
110
120
10
10
10
14
14
14
20
20
20
20
24
24
26
26
30
35
38
42
10
10
10
14
14
14
20
20
20
20
24
24
28
28
32
38
42
48
45
45
45
62
62
62
90
90
90
90
109
109
128
128
147
168
187
208
0,090
0,090
0,110
0,270
0,290
0,310
0,840
0,860
0,900
0,900
1,660
1,700
2,000
2,150
4,150
6,200
8,800
12,400
C80306
C80308
C80310
C80312
C80314
C80316
C80318
C80320
C80322
C80324
C80327
C80330
C80333
C80336
C80342
C80348
C80356
C80364
Kód
Code
Rozmer
Size
0°
1 rameno
Single leg
C80306
C80308
C80310
C80312
C80314
C80316
C80318
C80320
C80322
C80324
C80327
C80330
C80333
C80336
C80342
C80348
C80356
C80364
M6x13
M8x13
M10x17
M12x21
M14x21
M16x27
M18x27
M20x30
M22x36
M24x36
M27x45
M30x45
M33x54
M36x54
M42x63
M48x68
M56x78
M64x90
0,4
0,8
1
1,6
3
4
5
6
7
8
10
12
14
16
24
32
36
45
0°
0°-45°
2 ramená
2 legs
0,8
1,6
2
3,2
6
8
10
12
14
16
20
24
28
32
48
64
72
90
45°-60°
0°-45°
2 ramená
2 legs
0,14
0,28
0,35
0,56
1
1,4
1,8
2,1
2,4
2,8
3,5
4,2
4,8
5,6
8,4
11,2
12,6
15,7
45°-60°
Max. uťahovací moment
Max tightening couple
3/4 ramená
3/4 legs
0,1
0,2
0,25
0,4
0,75
1
1,25
1,5
1,75
2
2,5
3
3,4
3,9
5,9
7,8
8,8
11
0,2
0,4
0,5
0,8
1,5
2
2,5
3
3,5
4
5
6
6,8
7,8
11,8
15,6
17,6
22
(Nm)
0,14
0,28
0,35
0,56
1
1,4
1,8
2,1
2,4
2,8
3,5
4,2
4,8
5,4
8,2
10,9
12,3
15,4
3,5
8
16
28
45
70
95
135
182
230
343
465
632
814
1304
1981
3000
4736
808 RAČŇOVÝ NAPÍNAČ
RATCHET LOAD BINDER
ACCORDING TO EN 12195-3
Kód
Code
C80808
C80810
C80813
A
B
C
D
E
G
Váha
Weight
KN
inch
Na reťaz
Chain
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Kg
40
63
100
5/16
3/8
1/2
8
10
13
356
356
356
35
35
35
70
70
70
595
620
685
780
790
885
9,5
12
15
4,90
5,50
7,40
L.C.
37
804 - NAVAROVACÍ BOD
ATTACHMENT-POINT,
WELD-ON TYPE
Kód
Code
A
B
C
D
E
F
I
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Váha
Weight
Kg
C80401
C80402
C80403
C80405
C80408
C80415
35
38
42
60
70
90
41
42
45
55
70
97
36
39
43
50
65
90
13
13
17
22
26
34
28
33
34
44
53
73
66
74
80
95
108
155
40
44
49
55
70
92
0,39
0,39
0,70
1,50
2,60
5,85
W.L.L.
t
1,12
2
3,15
5,3
8
15
W.L.L. – Weight Load Limit / Maximálna pracovná záťaž
805 - NAVAROVACÍ HÁK
HOOK WELD-ON TYPE
Kód
Code
A
B
C
E
G
L
mm
mm
mm
mm
mm
mm
C805112
C8052
C8053
C8055
C8058
C80510
25
26,5
29
34,5
34,5
51
76
92
106
130
135
171,5
59,5
65
75
92
98
134,5
20
22
24
30
39
39
25
34
36
45
51
53
97
114
129
171
177
223
Váha
Weight
Kg
0,48
0,85
1,12
2,50
3,20
5,20
W.L.L.
t
1,12
2
3
5
8
10
W.L.L. – Maximálna pracovná záťaž / Weight Load Limit
CL - SPOJOVACÍ ČLÁNOK
CONNECTING LINK
Na reťaz
Chain
inch
mm
6
7
8
10
13
16
20
22
26
32
1/4
9/32
5/16
3/8
1/2
5/8
3/4
7/8
1
11/4
Kód
Code
CL 06
CL 07
CL 08
CL 10
CL 13
CL 16
CL 20
CL 22
CL 26
CL 32
A
C
O
R
P
S
mm
mm
mm
mm
mm
Váha
Weight
Kg
W.L.L.
mm
16
17,8
19
23,8
28
34,3
44
49
60
80
18
20
25,5
30
36
40,5
48
51
60
77
16,5
20,5
23,5
27,5
33,3
39,5
47
55
66
86
43
50,5
62
72
87,3
103
116
133
148
190
7,2
10,2
11,5
12,6
19
20,6
23
26,5
31,5
40
6,8
9
10
12,6
16,7
20,6
23
26,5
31,5
32
0,07
0,10
0,25
0,35
0,68
1,10
1,70
2,20
4,20
7,19
1120
1500
2000
3150
5300
8000
12500
15000
21200
31500
Kg
W.L.L. – Maximálna pracovná záťaž / Weight Load Limit
CLS - SPOJOVACÍ ČLÁNOK
NA TEXTILNÉ PÁSY
Na reťaz
Chain
WEBBING COUPLING LINK
mm
inch
7-8
10
13
16
20
22
9/32-5/16
3/8
1/2
5/8
3/4
7/8
Kód
Code
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Váha
Weight
W.L.L.
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Kg
Kg
58
24
81
35
104 48
115 57
134 65
177 100
20
30
36
40
50
59
24
30
36
44
52
68
14
14
18
24
29
39
17
23
28
36
40
43
9
11
16
21
23
27
10
13
16
21
23
27
0,28
0,47
0,99
2,0
2,3
6,3
2000
3150
5300
8000
12500
15000
CLS 08 40
CLS 10 40
CLS 13 55
CLS 16 67
CLS 20 82
CLS 22 125
W.L.L. – Maximálna pracovná záťaž / Weight Load Limit
38
CZ - OMEGA STRMEŇ
OMEGA SHACKLE
Na reťaz
Chain
inch
Kód
Code
mm
7-8
10
13
16
9/32-5/16
3/8
1/2
5/8
CZ 08
CZ10
CZ 13
CZ 16
A
C
F
G
H
PxL
Váha
Weight
W.L.L.
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Kg
Kg
8,7
12,5
15
19
24
32
40
50
32
44
55
65
11
14
17
22
18
19
25
30
9,5x33,5
13,0x43,5
17,0x57,0
21,0x69,0
0,18
0,35
0,72
1,20
2000
3150
5300
8000
W.L.L. – Weight Load Limit / Maximálna pracovná záťaž
CA - HÁK S OKOM
A ZÁPADKOU
SLING HOOK WITH LATCH
Na reťaz
Chain
inch
Kód
Code
A
A2
D
G
H
O
R
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Váha
Weight
Kg
25
29,5
35,7
43,5
52,5
60
70
77
95
20,5
24,5
29
35,4
44
52
62
73
87
8,5
11
14
17,5
22
27
30
35
39
14,5
19
23,5
29
35,5
48
51,5
60
71
20
27
33
40
49
53
60
75
89
20,5
25
34
42,5
52
55
60
70
76
80,5
95,5
120,5
150
183
203
224
237
259
0,27
0,50
0,90
1,50
2,75
4,50
7,10
13,8
27
mm
6
7-8
10
13
16
20
22
26
32
1/4
9/32-5/16
3/8
1/2
5/8
3/4
7/8
1
1 1/4
CA 06
CA 08
CA 10
CA 13
CA 16
CA 20
CA 22
CA 26
CA 32
W.L.L.
Kg
1120
2000
3150
5300
8000
12500
15000
21200
31500
W.L.L. – Maximálna pracovná záťaž / Weight Load Limit
CB - HÁK NA REŤAZ
SO ZÁPADKOU
CLEVIS SLING HOOK
WITH LATCH
Na reťaz
Chain
inch
Kód
Code
mm
6
7-8
10
13
16
20
22
26
1/4
9/32-5/16
3/8
1/2
5/8
3/4
7/8
1
CB 06
CB 08
CB 10
CB 13
CB 16
CB 20
CB 22
CB 26
A
A1
B
C
G
H
P
R
Váha
Weight
W.L.L.
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Kg
Kg
14,5
19
23,5
28,5
37
51
50
60
20
27
33
40
48
52
62
75
7
9
13
16
20
24
27
30
73
86,3
105
128,5
155
183
213
230
0,24
0,53
0,95
1,67
3,00
5,70
8,80
13,5
1120
2000
3150
5300
8000
12500
15000
21200
25
19 6,7 8,5
29,5 24,5 8,7 9,8
35,7 29 12,2 13,5
43,5 35 15,3 17
56
45
18
22
61
53
23
26
72
62 24,5 29
77
73
30
34
W.L.L. – Maximálna pracovná záťaž / Weight Load Limit
CD - SKRACOVACÍ HÁK
S OKOM
EYE GRAB HOOK
Na reťaz
Chain
mm
inch
6
7-8
10
13
16
20
22
26
1/4
9/32-5/16
3/8
1/2
5/8
3/4
7/8
1
Kód
Code
CD 06
CD 08
CD 10
CD 13
CD 16
CD 20
CD 22
CD 26
A
D
G
H
O
R
Váha
Weight
W.L.L.
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Kg
Kg
8
10
13
17
20
23
27
30,5
8,5
10
11
16
19
22
25
36
22
30
44
53
64
85
87
100
22
24
31
38
60
65
68
90
12
16
21
26
30
36
38
55
51,5
60
80
104
129
153
180
213
0,18
0,23
0,59
1,24
2,6
4,2
5,35
13
1120
2000
3150
5300
8000
12500
15000
21200
W.L.L. – Maximálna pracovná záťaž / Weight Load Limit
39
CF - SKRACOVACÍ HÁK
NA REŤAZ
CLEVIS GRAB HOOK
Na reťaz
Chain
inch
Kód
Code
mm
6
7-8
10
13
16
20
22
26
1/4
9/32-5/16
3/8
1/2
5/8
3/4
7/8
1
CF 06
CF 08
CF 10
CF 13
CF 16
CF 20
CF 22
CF 26
A
B
C
G
H
R
PxL
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Váha
Weight
Kg
W.L.L.
mm
8
10
13
17
20
24
26
30,5
8
9
13
17
21
24
26
30
8,8
10
14
17
20
24
26
35
22
30
44
53
64
85
87
100
7,5x17,5
9x22,5
13x31,5
16x42
21x51,5
24x61,5
26x72
30x80
0,20
0,27
0,75
1,35
2,8
4,8
5,65
13,5
1120
2000
3150
5300
8000
12500
15000
21200
22 50,5
24
50
31
72
38
88
60 111
65 130
68 139
90 190,5
Kg
W.L.L. – Weight Load Limit / Maximálna pracovná záťaž
CX - SKRACOVAČ REŤAZOVÍ
SHORTENING CLUTCH
Na reťaz
Chain
inch
Kód
Code
mm
6
7
8
10
13
16
1/4
9/32
5/16
3/8
1/2
5/8
CX 06
CX 07
CX 08
CX 10
CX 13
CX 16
A
B
C
D
E
F
PxL
Váha
Weight
W.L.L.
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Kg
Kg
7,5x17,5
9x22,5
10x22,5
13x31,5
16x42
21x51,5
0,21
0,48
0,48
1,12
1,83
2,83
1120
1500
2000
3150
5300
8000
8
8
10
8
19
45
9,5 9,5
10
9,5 23,5 56
9,5 9,5
10
9,5 23,5 56
12
12 14,5 12 32,5 78
15,5 15,5 18 15,5 44
90
19
21
21
19
50 106
W.L.L. – Maximálna pracovná záťaž / Weight Load Limit
CX S - SKRACOVAČ REŤAZOVÍ
S POISTKOU
SHORTENING CLUTCH
WITH SAFETY
Na reťaz
Chain
inch
Kód
Code
mm
6
7
8
10
13
16
1/4
9/32
5/16
3/8
1/2
5/8
A
B
C
D
E
F
G
PxL
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Váha
Weight
Kg
W.L.L.
mm
23
29
29
36
35
38
7,5x17,5
9x22,5
10x22,5
13x31,5
16x42
21x51,5
0,21
0,48
0,48
1,12
1,83
2,83
1120
1500
2000
3150
5300
8000
CX 06S 8
8
10
8
CX 07S 9,5
9,5 10
9,5
CX 08S 9,5
9,5 10
9,5
CX 10S 12
12 14,5 12
CX 13S 15,5 15,5 18 15,5
CX 16S 19
21
21
19
19 45
23,5 56
23,5 56
32,5 78
44 90
50 106
Kg
W.L.L. – Maximálna pracovná záťaž / Weight Load Limit
CRG - SAMOZAISŤOVACÍ
OTOČNÝ HÁK
SWIVEL SELF LOCKING
HOOK
Na reťaz
Chain
mm
inch
6
7-8
10
13
16
1/4
9/32-5/16
3/8
1/2
5/8
Kód
Code
CRG 06
CRG 08
CRG 10
CRG 13
CRG 16
R
A
B
O
D
G
H
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Váha
Weight
Kg
150
185
217
271
334
28
34
45
54
62
23
27
35
43
58
33
37
42
48
62
11
13
16
21
22
15
19
23
27
37
20
24
30
40
49
0,6
1,1
2,0
4,0
6,8
W.L.L.
Kg
1120
2000
3150
5300
8000
W.L.L. – Maximálna pracovná záťaž / Weight Load Limit
40
CRO - SAMOZAISŤOVACÍ
HÁK S OKOM
SELF LOCKING EYE HOOK
Na reťaz
Chain
inch
Kód
Code
mm
6
7-8
10
13
16
20
22
1/4
9/32-5/16
3/8
1/2
5/8
3/4
7/8
CRO 06
CRO 08
CRO 10
CRO 13
CRO 16
CRO 20
CRO 22
A
D
G
H
O
R
T
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Váha
Weight
Kg
28
34
45
51
60
70
80
11
12
16
20
27
30
32
16
20
25
35
36
60
62
21
26
30
40
50
67
70
21
25
33
40
50
60
70
109
135
168
205
251
290
322
35
43
56
69
80
90
100
0,510
0,936
1,626
3,250
6,050
10,50
14,4
W.L.L.
Kg
1120
2000
3150
5300
8000
12500
15000
W.L.L. – Weight Load Limit / Maximálna pracovná záťaž
CRF - SAMOZAISŤOVACÍ HÁK
NA REŤAZ
SELF LOCKING CLEVIS
HOOK
Na reťaz
Chain
inch
6
7-8
10
13
16
20
22
1/4
9/32-5/16
3/8
1/2
5/8
3/4
7/8
A
B
C
G
H
R
T
PxL
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Váha
Weight
Kg
W.L.L.
mm
28
34
45
51
60
70
80
7
9
12
15
19
23
26
8
10
14
17
19
26
32
16
20
25
35
36
60
62
21
26
30
40
50
67
70
94
123
143
180
215
253
287
35
43
56
69
80
90
100
7,5x17,5
9x22,5
13x31,5
16x42
21x51,5
24x73
26x72
0,496
0,934
1,580
3,200
5,950
9,800
14,400
1120
2000
3150
5300
8000
12500
15000
Kód
Code
mm
CRF 06
CRF 08
CRF 10
CRF 13
CRF 16
CRF 20
CRF 22
Kg
W.L.L. – Maximálna pracovná záťaž / Weight Load Limit
CY - ZLIEVARENSKÝ HÁK
S OKOM
FOUNDRY HOOK
Na reťaz
Chain
inch
Kód
Code
mm
6
7-8
10
13
16
20
1/4
9/32-5/16
3/8
1/2
5/8
3/4
CY 06
CY 08
CY 10
CY 13
CY 16
CY 20
A
D
G
H
O
R
Váha
Weight
W.L.L.
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Kg
Kg
53,5
64
76
89
102
114
11,5
13,5
14
19
24
28
22
25
23
38
45
54
26
29
30
40
48
60
15
18
32
27
47
56
102,5
125
150
173
210
260
0,61
0,92
1,77
2,82
5,03
7,6
1120
2000
3150
5300
8000
12500
W.L.L. – Maximálna pracovná záťaž / Weight Load Limit
CYF - ZLIEVARENSKÝ HÁK
NA REŤAZ
FOUNDRY CLEVIS HOOK
Na reťaz
Chain
mm
inch
6
7-8
10
13
16
1/4
9/32-5/16
3/8
1/2
5/8
Kód
Code
CYF 06
CYF 08
CYF 10
CYF 13
CYF 16
A
B
C
G
H
R
PxL
Váha
Weight
W.L.L.
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Kg
Kg
53,5 8,5
64
10
76
13
89
17
101 19
6,5
11,5
15
17,5
21,5
22
26
30
40
45
26
31
34
44,5
50,5
91
120,4
131
148
198,5
7,5x17,5
9x22,5
13x31,5
16x42
21x51,5
0,7
1,1
1,7
3,6
5,6
1120
2000
3150
5300
8000
W.L.L. – Maximálna pracovná záťaž / Weight Load Limit
41
CT -“C” HÁK NA REŤAZ
CLEVIS C HOOK
Na reťaz
Chain
inch
Kód
Code
mm
7-8
10
13
9/32-5/16
3/8
1/2
A
B
C
G
H
R
PxL
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Váha
Weight
Kg
20
28
39
9
12
15
11
14
17
22
28
35
27
39
51
90
129
166
9x22,5
13x31,5
16x42
0,56
1,40
3,00
CT 08
CT 10
CT 13
W.L.L.
Kg
2000
3150
5300
W.L.L. – Weight Load Limit / Maximálna pracovná záťaž
CJ -JOKER HÁK
NA TEXTILNÉ PÁSY
Kód
Code
JOKER HOOK FOR
WEB SLING
CJ 01
CJ 02
CJ 03
CJ 04
CJ 05
CJ 06
CJ 08
CJ 10
A
B
C
D
G
H
P
T
T2
Váha
Weight
W.L.L.
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Kg
Kg
78
91
113
133
133
133
188
188
123
148
175
223
223
223
302
302
12
19
21
40
40
40
50
50
41
55
55
70
70
70
105
105
17
21
25
36
36
36
40
40
20
26
32
40
40
40
60
60
16
17
25
36
36
36
42
42
31
40
50
59,5
59,5
59,5
80
80
26
31
37
43
43
43
65
65
0,7
1,2
2,2
4,5
4,5
4,5
9,7
9,7
1000
2000
3000
4000
5000
6000
8000
10000
W.L.L. – Maximálna pracovná záťaž / Weight Load Limit
ZÁVESNÁ HLAVA ZVÄČŠENÁ
MASTER LINK EN 1677-4
ZÁVESNÁ HLAVA
SO SPLOŠTENÍM
MASTER LINK EN 1677-6
42
Rozmer
Size
A
B
D
S
Váha
Weight
Prac. záťaž
Working load
Skúšobná záťaž
Proof force
Trhacia záťaž
Breaking force
mm
mm
mm
mm
mm
Kg
T
kN
kN
7/6
8/7
10/8
13/10
16/13
18/16
20/18
22/20
26/22
32/26
110
110
135
160
180
200
260
300
340
350
60
60
75
90
100
110
140
160
180
190
14
16
18
22
25
32
36
40
45
50
7
7.7
8
11.5
14
19
23
26.5
28
32
0.413
0.535
0.838
1.476
2.150
3.872
6.184
8.836
13.000
16.628
1.6
2.12
3.15
5.3
8
11.2
14
17
21.2
31.5
39.2
52.0
77.2
130.0
196.0
275.0
343.2
416.8
520.0
772.0
62.8
83.2
124.0
208.0
314.0
439.0
549.2
666.9
832.0
1240.0
Rozmer
Size
A
B
D
S
Váha
Weight
Prac. záťaž
Working load
Skúšobná záťaž
Proof force
Trhacia záťaž
Breaking force
mm
mm
mm
mm
mm
Kg
T
kN
kN
12
14
18
20
22
25
28
32
51
100
100
160
160
180
180
275
275
360
60
60
90
90
100
100
140
140
190
12
14
18
20
22
27
28
32
51
7
7.3
9
10.5
13.5
16.5
16.5
19
30
0.281
0.396
0.972
1.224
1.639
2.484
3.816
5.061
17.500
1.2
2.2
3.2
5.2
6.5
9.2
9.4
12.8
36
23.5
43.1
62.8
102.0
127.5
180.4
184.4
251.1
706.1
58.8
107.9
156.9
255.0
318.7
451.1
460.9
627.6
1765.2
SUB ZOSTAVA NA OCEĽOVÉ
LANÁ
MASTER LINK ASSEMBLY
EN 1677-6
Rozmer
Size
14
18
20
22
28
32
40
45
51
Prac. záťaž
Váha
Weight Working load
Skúšobná záťaž Trhacia záťaž
Proof force
Breaking force
A
B
S
a
b
d
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Kg
T
kN
kN
100
160
160
180
270
270
300
340
350
60
7.5
90
8
90
8.5
100
9
140 13.5
140 17
160 19
180
21
190 26.5
85
100
100
150
160
180
270
290
340
40
60
60
70
90
100
140
155
180
12
14
14
18
22
25
32
36
44
0.854
1.757
2.009
3.399
6.813
9.388
19.225
26.006
40.985
2
2.5
4
6.4
9.6
13.9
16.8
24
32
39.2
49.0
78.5
125.5
188.3
272.6
329.5
470.7
627.6
98.1
122.6
196.1
313.8
470.7
681.6
823.8
1176.8
1569.1
W.L.L. – Weight Load Limit / Maximálna pracovná záťaž
SUB ZOSTAVA NA REŤAZE
G8 MASTER LINK ASSEMBLY
EN 1677-4
Rozmer
6
7
8
10
13
16
18
20
22
26
28
32
CN - ŠPECIÁLNA ZÁVESNÁ
HLAVA
Váha
Prac. záťaž
Skúš. záťaž
Trhacia záťaž
b
d
Weight
Working load
Proof force
Breaking force
mm
mm
Kg
T
kN
kN
14
14
16
18
22
25
32
32
35
39
44
48
1.272
1.338
2.210
3.235
5.941
9.448
19.800
23.000
25.000
35.800
47.500
64.000
2.36
3.15
4.25
6.7
11.2
17
21.2
26.5
31.5
45
50
67
57.9
77.2
104.2
164.3
275.0
416.8
520.0
649.7
772.0
1103.3
1230.0
1642.6
92.6
124.0
166.7
262.8
439.0
666.9
832.0
1039.5
1240.0
1765.2
1960.0
2628.2
A
B
D
S
mm
mm
mm
mm
135
135
160
180
200
260
340
350
350
400
430
460
75
75
90
100
110
140
180
190
190
200
220
250
18 7.5 54 25
18 7.5 60 36
22 7.5 70 34
25
11
85 40
32
13 115 50
37.5 17 140 65
46.5 21.5 180 100
50
20 180 100
50 23.5 180 100
56 26.5 200 110
63
32 200 110
72
35 200 110
Size
Na reťaz
Chain
Kód
Code
a
mm
Rozmer DIN 5688-86
Size according to DIN 5688-86
So sploštením
with flat
SPECIAL OBLONG
MASTERLINK
Ø mm Ø mm
8
10
13
16
20
22
26
32
36
7
8
10
13
16
20
22
26
32
CN 0807
CN 1008
CN 1310
CN 1613
CN 2016
CN 2220
CN 2622
CN 3226
CN 3632
D
P
L
SxX
mm
mm
mm
mm
14
16
20
27
33
38
45
50
60
120
140
160
190
230
275
340
350
400
70
80
95
110
130
150
180
190
200
8x25
8x25
11,5x35
14x45
18x45
CNS 0807
CNS 1008
CNS 1310
CNS 1613
CNS 2016
Váha
Weight
W.L.L.
Kg
Kg
0,44
0,67
1,20
2,65
4,80
7,50
12,80
16,50
27,00
2700
3500
5500
9400
14200
22300
33500
40800
56800
W.L.L. – Maximálna pracovná záťaž / Weight Load Limit
CNC - ŠPECIÁLNA SUB
ZOSTAVA
Na reťaz
Chain
Kód
Code
Rozmer DIN 5688-86
Size according to DIN 5688-86
So sploštením
with flat
Váha
Weight
W.L.L.
Kg
Kg
2,90
3,10
5,00
10,00
17,00
27,80
42,20
60,10
5500
6650
9400
14200
22300
33500
40800
56800
SPECIAL SUB-ASSEMBLY
D
Ø mm
7
8
10
13
16
20
22
26
CNC 07
CNC 08
CNC 10
CNC 13
CNC 16
CNC 20
CNC 22
CNC 26
CNCS 07
CNCS 08
CNCS 10
CNCS 13
CNCS 16
L1
SxX
mm mm mm mm mm mm
mm
20
23
27
33
38
45
50
60
P
160
160
190
230
275
340
350
400
L
95
110
110
130
150
180
190
200
D1
14
16
20
27
33
38
45
50
P1
120
140
160
190
230
275
340
350
70 8x25
80 8x25
95 11,5x35
110 14x45
130 18x45
150
180
190
W.L.L. – Maximálna pracovná záťaž / Weight Load Limit
43
CP 1 - ZÁVESNÁ HLAVA
SO SPOJOVACÍM ČLENOM
1 VETVA
Reťaz
Chain
Kód
Code
Rozmery DIN 5688-86
Size according to DIN 5688-86
MASTER LINKS WITH
CLEVIS ATTACHMENTS
Ø mm
6
8
10
13
16
CP106
CP108
CP110
CP113
CP116
ØD
P
L
T
mm
mm
mm
mm
13
16
18
22
26
110
110
135
160
180
60
60
75
90
100
140
151
185
223
257
Hmot.
Weight
W.L.L.
Kg
Kg
0,58
0,88
1,35
2,40
4,00
1,120
2,000
3,150
5,300
8,000
W.L.L. – Weight Load Limit / Maximálna pracovná záťaž
CP 2 - ZÁVESNÁ HLAVA
SO SPOJOVACÍM ČLENOM
2 VETVY
Reťaz
Chain
Kód
Code
Rozmery DIN 5688-86
Size according to DIN 5688-86
MASTER LINKS WITH
CLEVIS ATTACHMENTS
Ø mm
6
8
10
13
16
CP206
CP208
CP210
CP213
CP216
Hmot.
Weight
ØD
P
L
T
mm
mm
mm
mm
13
18
22
26
32
110
135
160
180
200
60
75
90
100
110
140
176
210
243
277
Kg
0,70
1,40
2,45
4,20
7,05
W.L.L.
0°- 45°
45°- 60°
Kg
Kg
1,600
2,800
4,250
7,500
11,200
1,120
2,000
3,150
5,300
8,000
W.L.L. – Maximálna pracovná záťaž / Weight Load Limit
CP 4 - ZÁVESNÁ HLAVA
SO SPOJOVACÍM ČLENOM
4 VETVY
Na reťaz
Chain
Kód
Code
MASTER LINKS WITH
CLEVIS ATTACHMENTS
Ø mm
6
8
10
13
16
CP406
CP408
CP410
CP413
CP416
Rozmer DIN 5688-86
Size according to DIN 5688-86
Hmot.
Weight
ØD
P
L
Ø D1
T
mm
mm
mm
mm
mm
18
22
26
32
36
135
160
180
200
260
75
90
100
110
140
13
16
18
22
26
219
271
315
378
477
Kg
1,65
3,20
5,30
9,40
16,30
W.L.L.
0°- 45°
45°- 60°
Kg
Kg
2,360
4,250
6,700
11,200
17,000
1,700
3,000
4,750
8,000
11,800
W.L.L. – Maximálna pracovná záťaž / Weight Load Limit
CKS CKL – NÁHRADNÁ
ZÁPADKA KOVANÁ
Rozmer
Size
LATCH KIT FOR HOOKS
44
mm
inch
6
7-8
10
13
16
16
20
1/4
9/32-5/16
3/8
1/2
5/8
5/8
3/4
TI - IDENTIFIKAČNÝ ŠTÍTOK
Označenie
Tag
IDENTIFICATION TAG
1 rameno
1 leg
2/3/4 ramená
2/3/4 legs
TI 01
PEVNOSTNÁ REŤAZ TR.8
EN818-2, ČERVENÁ
GRADE 8 LIFTING CHAIN
EN818-2, RED
PEVNOSTNÁ REŤAZ TR.8
EN818-2, ČIERNA
GRADE 8 LIFTING CHAIN
EN818-2, BLACK
Rozmer
Size
TI 02
(D)
D
tol
mm
P
mm
P
tol
mm
B
max
mm
L
max
mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
13 mm
16 mm
+/- 0.24
+/- 0.28
+/- 0.32
+/- 0.40
+/- 0.52
+/- 0.64
18
21
24
30
39
48
+/- 0.5
+/- 0.6
+/- 0.7
+/- 0.9
+/- 1.2
+/- 1.4
22.2
25.9
29.6
37
48.1
59.2
30.5
36.1
40.7
50.9
66.2
82.4
(D)
D
tol
mm
P
mm
P
tol
mm
B
max
mm
L
max
mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
13 mm
16 mm
+/- 0.24
+/- 0.28
+/- 0.32
+/- 0.40
+/- 0.52
+/- 0.64
18
21
24
30
39
48
+/- 0.5
+/- 0.6
+/- 0.7
+/- 0.9
+/- 1.2
+/- 1.4
22.2
25.9
29.6
37
48.1
59.2
30.5
36.1
40.7
50.9
66.2
82.4
Rozmer
Size
Predĺženie
Váha/mt
Prac. záťaž
Skúš. záťaž
Trhacia záťaž
Elongation
Weight/m.
Working load
Proof force
Breaking force
min.%
kg
T
kN
kN
0.8
1.1
1.4
2.2
3.8
5.7
1.12
1.5
2
3.15
5.3
8
28.3
38.5
50.3
78.5
133
201
45.2
61.6
80.4
126
212
322
20
20
20
20
20
20
Predĺženie
Váha/mt
Prac. záťaž
Skúš. záťaž
Trhacia záťaž
Elongation
Weight/m.
Working load
Proof force
Breaking force
min.%
kg
T
kN
kN
0.8
1.1
1.4
2.2
3.8
5.7
1.12
1.5
2
3.15
5.3
8
28.3
38.5
50.3
78.5
133
201
45.2
61.6
80.4
126
212
322
20
20
20
20
20
20
45
PEVNOSTNÁ TRIEDA 100
ACCESSORIES GRADE 100
VÝHODY REŤAZÍ A KOMPONENTOV TRIEDY 100:
BENEFITS OF CHAINS AND COMPONENTS GRADE 100:
+ 25% sily materiálu a zdvihového faktoru ako pri pevnostnej triede
80, so stále rovnakými bezpečnostnými štandardmi
+ 25% more loading capacity than the Grade 80, with unvaried
safety standards
Menšie opotrebenie a výnimočná odolnosť materiálu
Low wear rate given the exceptional resistance of the materials
n the exceptional resistance of the materials
CLX - SPOJOVACÍ ČLÁNOK
CONNECTING LINK
Kód
Code
Na reťaz
Chain
mm
inch
6
7
8
10
13
16
20
22
26
1/4
9/32
5/16
3/8
1/2
5/8
3/4
7/8
1
CLX 06
CLX 07
CLX 08
CLX 10
CLX 13
CLX 16
CLX 20
CLX 22
CLX 26
A
C
O
R
P
S
Váha
Weight
W.L.L.
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Kg
Kg
14
17,8
19
23,8
28
34,3
42
49
57
18
20
25,5
30
36
40,5
46
55
85
18
20,5
23,5
27,5
33,3
39,5
46
58
70
45
50,5
62
72
87,3
105
113
133
192
8
10,2
11,5
12,6
19
20,6
29
30
40
7,5
9
10
12,6
16,7
20,6
25
28
30
0,07
0,14
0,20
0,35
0,74
1,16
2,05
3,10
6,80
1400
1900
2500
4000
6700
10000
16000
19000
26500
W.L.L. – Weight Load Limit / Maximálna pracovná záťaž
CAX - HÁK S OKOM
A ZÁPADKOU
Kód
Code
Na reťaz
Chain
A
A1
D
G
H
O
R
Váha
Weight
W.L.L.
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Kg
Kg
26
33
40
51
56
60
70
77
19
26
31
40
45
52
62
73
10
11
16
19
24,5
27
29
35
16
19
26
33
40
48
50
60
20
29
33
42
50
53
60
75
20,5
25
34
43
50
55
60
70
81
101
131
159
183
203
224
257
0,25
0,50
0,97
1,90
3,30
4,50
7,10
12
1400
2500
4000
6700
10000
16000
19000
26500
SLING HOOK WITH LATCH
mm
inch
5-6
7-8
10
13
16
20
22
26
7/32-1/4
9/32-5/16
3/8
1/2
5/8
3/4
7/8
1
CAX 06SF
CAX 08SF
CAX 10SF
CAX 13SF
CAX 16SF
CAX 20SF
CAX 22SF
CAX 26SF
W.L.L. – Maximálna pracovná záťaž / Weight Load Limit
CBX - HÁK NA REŤAZ
SO ZÁPADKOU
CLEVIS SLING HOOK
WITH LATCH
Na reťaz
Chain
Kód
Code
mm
inch
5-6
7
8
10
13
16
20
22
7/32-1/4
9/32
5/16
3/8
1/2
5/8
3/4
7/8
CBX 06SF
CBX 07SF
CBX 08SF
CBX 10SF
CBX 13SF
CBX 16SF
CBX 20SF
CBX 22SF
A
A1
B
C
G
H
R
PxL
Váha
Weight
W.L.L.
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Kg
Kg
26
34
34
40
51
56
60
70
19
26
26
31
40
45
53
62
7,2
9,5
9,5
12
15
18
23
25
8
10
10
13,5
17
22
26
29
15
19
19
25
30
37
51
50
20
28
28
33
40
48
52
63
0,25
0,55
0,50
1,00
1,70
3,20
5,00
12,3
1400
1900
2500
4000
6700
10000
16000
19000
69 7,5x17,5
95 9x22,5
95 10x22,5
110 13x29,5
136 16X37
155 20x52
185 24x73
210 26x72
W.L.L. – Maximálna pracovná záťaž / Weight Load Limit
CDX - SKRACOVACÍ HÁK
S OKOM
EYE GRAB HOOK
WITH/WITHOUT LATCH
Kód
Code
Na reťaz
Chain
mm
inch
6
7-8
10
13
16
20
22
26
1/4
9/32-5/16
3/8
1/2
5/8
3/4
7/8
1
A
D
G
H
Váha
Weight
W.L.L.
mm mm
Kg
Kg
12 51,5 35,5
17
69
47
22 86,5 55
26 110,5 81
32 129 92
38 153 100
41 180 121
55 213 127
0,18
0,40
0,88
1,95
3,20
4,9
7,5
13
1400
2500
4000
6700
10000
16000
19000
26500
O
mm mm mm mm mm
CDX 06
CDX 08
CDX 10
CDX 13
CDX 16
CDX 20
CDX 22
CDX 26
8
10
13
17
19
23,5
26
30,5
8,5
11
15
18
21
23
26
36
22
30
44
53
64
85
92
100
22
28
34
47
60
64
65
90
R
M
W.L.L. – Maximálna pracovná záťaž / Weight Load Limit
47
CFX - SKRACOVACÍ HÁK
NA REŤAZ
CLEVIS GRAB HOOK
WITH/WITHOUT LATCH
Kód
Code
Na reťaz
Chain
mm
inch
6
7
8
10
13
16
20
22
1/4
9/32
5/16
3/8
1/2
5/8
3/4
7/8
A
B
C
G
H
R
mm mm mm mm mm
CFX 06
CFX 07
CFX 08
CFX 10
CFX 13
CFX 16
CFX 20
CFX 22
8
10
10
13
17
19
23,5
26
8
10
10
13
17
19
23
26
8,8
11,4
10,9
15
17,5
18,3
22
25
22
30
30
44
53
64
85
92
M
mm mm
22 50,5 35,5
28 65,5 47
28 64,9 47
34 79,9 55
47 105,4 81
60 111,8 92
65 118 100
68 154 120
PxL
Váha
Weight
W.L.L.
mm
Kg
Kg
0,20
0,44
0,44
0,96
2,10
3,40
5,20
7,80
1400
1900
2500
4000
6700
10000
16000
19000
7,5x17,5
9x22,5
10x22,5
13x31,5
16X42
21x51,5
24x61,5
26x72
W.L.L. – Weight Load Limit / Maximálna pracovná záťaž
ZÁVESNÁ HLAVA G100
Rozmer
Size
A
B
D
S
Váha
Weight
Prac. záťaž
Working load
Skúš. záťaž
Proof force
Trhacia záťaž
Breaking force
mm
mm
mm
mm
Kg
T
kN
kN
5
7/6
8/7
10/8
13/10
16/13
19/16
22/19
26/22
32/26
80
110
110
135
160
180
200
260
340
350
45
60
60
75
90
100
110
140
180
190
10
14
16
18
22.5
27
32.5
36
45
50
6
8
8
8.5
16
17.5
18
28
38
39
0.147
0.405
0.541
0.831
1.487
2.598
3.982
6.280
12.786
16.700
1.4
2.3
3.5
5
7.6
10
14
25.1
30.8
40
MASTER LINK G100
34.3
54.9
56.4
90.2
85.8
137.3
122.6
196.1
Pracovná záťaž
186.3
298.1
245.2
343.2
615.4
755.1
980.7
392.3
549.2
984.6
1208.2
1569.1
SUB ZOSTAVA G100
MASTER LINK ASSEMBLY
G100
REŤAZ PEVNOSTNÁ TR 100
ZELENÁ
GRADE 10 LIFTING CHAIN
48
Rozmer
Size
A
B
D
S
mm
mm
6
8
10
13
16
135
160
180
200
260
75
18
90
22
100 27
110 32.5
140 36.5
mm mm
7.5
8.5
11
14
18
Váha Prac. záťaž Skúš. záťaž Trhacia záťaž
Weight Work. load Proof force Breaking force
a
b
d
mm
mm
mm
54
70
85
115
140
25
34
40
50
65
14
16
18
22
27
Kg
T
kN
kN
1.258
2.196
3.645
5.840
10.454
3
5.3
8
14
21.2
73.6
129.9
196.1
343.2
519.8
117.7
207.9
313.8
549.2
831.6
Pracovná záťaž
Skúšaná záťaž
Trhacia záťaž
Working load
Proof force
Breaking fore
kN
kN
34.3
61.3
98.1
164.3
54.9
98.1
156.9
262.8
Váha/m.
Rozmer
Size
(D)
D tol
mm
P
mm
P tol
mm
6 mm
8 mm
10 mm
13 mm
+/- 0.24
+/- 0.32
+/- 0.40
+/- 0.52
18
24
30
39
+/- 0.5
+/- 0.7
+/- 0.9
+/- 1.2
B max L max Weight/m.
mm
mm
kg
22.2
29.6
37
48.1
30.5
40.7
50.9
66.2
0.857
1.510
2.333
3.900
T
1.4
2.5
4
6.7
CXX - SKRACOVAČ REŤAZOVÍ
S POISTKOU
SHORTENING CLUTCH
WITH SAFETY
Na reťaz
Chain
mm
inch
6
7
8
10
13
16
1/4
9/32
5/16
3/8
1/2
5/8
A
B
C
D
E
F
G
PxL
Váha
Weight
W.L.L.
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Kg
Kg
23
29
29
36
35
38
7,5x17,5
9x22,5
10x22,5
13x31,5
16x42
21x51,5
0,21
0,48
0,48
1,12
1,83
2,83
1400
1900
2500
4000
6700
10000
Kód
Code
CXX 06 8
8
10
8
CXX 07 9,5
9,5 10
9,5
CXX 08 9,5
9,5 10
9,5
CXX 10 12
12 14,5 12
CXX 13 15,5 15,5 18 15,5
CXX 16 19
21
21
19
19 45
23,5 56
23,5 56
32,5 78
44 90
50 106
W.L.L. – Weight Load Limit / Maximálna pracovná záťaž
CRGX - SAMOZAISŤOVACÍ
OTOČNÝ HÁK
Na reťaz
Chain
Kód
Code
R
A
B
O
D
G
H
Váha
Weight
W.L.L.
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Kg
Kg
158
182
217
271
320
28
34
45
54
62
23
27
35
43
58
36
36
42
50
62
13
13
16
21
24
16
20
25
35
38
21
26
30
40
50
0,6
1,1
2,0
4,0
6,8
1400
2500
4000
6700
10000
SWIVEL SELF LOCKING HOOK
mm
inch
5-6
7-8
10
13
16
7/32-1/4
9/32-5/16
3/8
1/2
5/8
CRGX 06
CRGX 08
CRGX 10
CRGX 13
CRGX 16
W.L.L. – Maximálna pracovná záťaž / Weight Load Limit
CROX - SAMOZAISŤOVACÍ
HÁK S OKOM
Na reťaz
Chain
Kód
Code
A
D
G
H
O
R
T
Váha
Weight
W.L.L.
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Kg
Kg
28
34
45
51
60
70
80
11
12
16
20
27
30
32
16
20
25
35
36
60
62
21
26
30
40
50
67
70
21
25
33
40
50
60
70
109
135
168
205
251
290
322
35
43
56
69
80
90
100
0,50
0,96
1,65
3,25
6,10
9,8
14,4
1400
2500
4000
6700
10000
16000
19000
SELF LOCKING EYE HOOK
mm
inch
5-6
7-8
10
13
16
20
22
7/32-1/4
9/32-5/16
3/8
1/2
5/8
3/4
7/8
CROX 06
CROX 08
CROX 10
CROX 13
CROX 16
CROX 20
CROX 22
W.L.L. – Maximálna pracovná záťaž / Weight Load Limit
CRFX - SAMOZAISŤOVACÍ
HÁK NA REŤAZ
Na reťaz
Chain
Kód
Code
A
B
C
G
H
R
T
PxL
Váha
Weight
W.L.L.
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Kg
Kg
28
34
34
45
51
60
70
82
7
9
9
12
15
19
23
26
8
10
10
14
17
19
26
32
16
20
20
25
35
36
60
62
21
26
26
30
40
50
67
70
94
123
123
143
180
215
253
287
35
43
43
56
69
80
90
100
7,5x17,5
9x22,5
10x22,5
13x31,5
16x42
21x51,5
24X73
26X72
0,50
0,95
0,95
1,60
3,20
6,00
9,8
14,4
1400
1900
2500
4000
6700
10000
16000
19000
SELF LOCKING CLEVIS HOOK
mm
inch
5-6
7
8
10
13
16
20
22
7/32-1/4
9/32
5/16
3/8
1/2
5/8
3/4
7/8
CRFX 06
CRFX 07
CRFX 08
CRFX 10
CRFX 13
CRFX 16
CRFX 20
CRFX 22
W.L.L. – Maximálna pracovná záťaž / Weight Load Limit
49
CYX - ZLIEVARENSKÝ HÁK
S OKOM
Na reťaz
Chain
FOUNDRY HOOK
Kód
Code
mm
inch
6
7-8
10
13
16
20
1/4
9/32-5/16
3/8
1/2
5/8
3/4
CYX 06
CYX 08
CYX 10
CYX 13
CYX 16
CYX 20
A
D
G
H
O
R
Váha
Weight
W.L.L.
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Kg
Kg
53,5
64
76
89
102
114
11,5
13,5
14
19
24
28
22
25
23
38
45
54
26
29
30
40
48
60
15
18
32
27
47
56
102,5
125
150
173
210
260
0,61
0,92
1,77
2,82
5,03
7,6
1400
2500
4000
6700
10000
16000
W.L.L. – Weight Load Limit / Maximálna pracovná záťaž
CYFX - ZLIEVARENSKÝ HÁK
NA REŤAZ
Na reťaz
Chain
Kód
Code
A
B
C
G
H
R
PxL
Váha
Weight
W.L.L.
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Kg
Kg
53,5 8,5
64
10
64
10
76
13
89
17
101 19
6,5
11,5
11,5
15
17,5
21,5
22
26
26
30
40
45
26
31
31
34
44,5
50,5
91
120,4
120,4
131
148
198,5
7,5x17,5
9x22,5
10x22,5
13x31,5
16x42
21x51,5
0,7
1,1
1,1
1,7
3,6
5,6
1400
1900
2500
4000
6700
10000
FOUNDRY CLEVIS HOOK
mm
inch
6
7
8
10
13
16
1/4
9/32
5/16
3/8
1/2
5/8
CYFX 06
CYFX 07
CYFX 08
CYFX 10
CYFX 13
CYFX 16
W.L.L. – Maximálna pracovná záťaž / Weight Load Limit
CMX - ŠPECIÁLNA ZÁVESNÁ
HLAVA
Na reťaz
Chain
Kód
Code
Rozmery DIN 5688-86
Size according to DIN 5688-86
Váha
Weight
W.L.L.
Kg
Kg
0,34
0,53
0,915
1,60
2,46
4,14
6,22
8,95
12,82
16,55
2000
2500
4000
6700
10000
14000
17500
22400
26600
39500
OBLONG MASTERLINK
Ø mm Ø mm
7
8
10
13
16
18
20
22
26
32
6
7
8
10
13
16
18
20
22
26
CMX 0706
CMX 0807
CMX 1008
CMX 1310
CMX 1613
CMX 1816
CMX 2018
CMX 2220
CMX 2622
CMX 3226
D
P
L
mm
mm
mm
13
16
18
22
26
32
36
40
45
51
110
110
135
160
180
200
260
300
340
350
60
60
75
90
100
110
140
160
180
190
W.L.L. – Maximálna pracovná záťaž / Weight Load Limit
CMCX - ŠPECIÁLNA SUB
ZOSTAVA
Na reťaz
Chain
Kód
Code
Rozmery DIN 5688-86
Size according to DIN 5688-86
Váha
Weight
W.L.L.
Kg
Kg
1,315
1,315
2,32
3,52
6,26
9,56
22,65
25,19
36,01
2000
4000
5300
8000
14000
21200
33600
39900
55650
SUB-ASSEMBLY
Ø mm
6
7
8
10
13
16
20
22
26
CMCX 06
CMCX 07
CMCX 08
CMCX 10
CMCX 13
CMCX 16
CMCX 20
CMCX 22
CMCX 26
D
P
L
D1
P1
L1
mm
mm
mm
mm
mm
mm
18
18
22
26
32
36
50
50
57
135
135
160
180
200
260
350
350
400
75
75
90
100
110
140
190
190
200
13
13
16
18
22
26
33
36
40
54
54
70
85
115
140
150
170
170
25
25
34
40
50
65
70
75
75
W.L.L. – Maximálna pracovná záťaž / Weight Load Limit
50
ZDVÍHACIE PÁSY A NEKONEČNÉ SLUČKY
EYESLINGS AND ROUNDSLINGS
Textilné pásy vyrábané podľa EU DIN EN 1492-1, farebne
rozlíšené podľa štandardu EU. Bezpečnostný faktor 7:1.
Ideálne na zdvíhanie a prenášanie ťažkých predmetov.
VAROVANIE!
Pred každým použitím skontrolujte pás kvôli prípadným oderom
či inému poškodeniu. Pásy nikdy nepreťažujte a nepoužívajte
ich pri ostrých hranách, na tento účel zvoľte správnu ochranu
určenú pre toto špecifické použitie.
Lifting slings manufactured according to DIN EN 1492-1 EU,
color coded according to EU standards. The safety factor of 7:1.
Ideal for lifting and carrying heavy objects.
WARNING!
Before each use, check the belt due to possible abrasion or
other damage. Never overload belts and use them with sharp
edges, for this purpose, select the correct protection directly to
the specified use.
ZDVÍHACÍ PÁS OKO OKO
CARCOLOR EYESLINGS,
TWO PLYS
Kód
Code
C101
C102
C103
C104
C105
C106
C108
C110
NEKONEČNÝ PÁS
Kód
Code
ROUNDSLINGS
Max. pracovná záťaž
Weight Load Limit
Šírka x hrúbka
Width x thickness
Dĺžka očka
Lenght of loop
Šírka očka
Width of loop
Kg
mm
mm
mm
30x7
60x7
90x7
120x7
150x7
180x7
240x7
300x10
200
300
350
425
500
550
600
750
15
30
30
40
50
60
80
100
1000
2000
3000
4000
5000
6000
8000
10000
2000
4000
6000
8000
10000
12000
16000
20000
Max. pracovná záťaž
Weight Load Limit
Kg
C201
C202
C203
C204
C205
C206
C208
C210
1000
2000
3000
4000
5000
6000
8000
10000
UPÍNACÍ PÁS
RATCHET LASHING
Systém dvojitého upínania na oboch
koncoch J hák. Možnosť zakúpenia
upínacieho pásu s ERGO račňou
alebo klasickou račňou.
Dĺžka
Lenght
Šírka pásu
Width
Max. pracovná záťaž
Weight Load Limit
m
mm
t
4
6
8
10
25
35
50
50
1
2
4
5
Standard ratchet lashing made from
two parts finishing with
J hooks. We can delivery ratchet
lashings with normal of ERGO
ratchets.
ZDVÍHACÍ PÁS OKO OKO / NEKONEČNÁ SLUČKA
EYESLINGS/ROUNDSLINGS
Maximálna pracovná záťaž Kg
Working load limit Kg
uhol popruhu 0°
sling angle 0°
52
0°
≤ 6°
0°- 45°
45°- 60°
1000
800
2000
1400
1000
1400
1120
1000
800
2000
1600
4000
2800
2000
2800
2240
2000
1600
3000
2400
6000
4200
3000
4200
3360
3000
2400
4000
5000
3200
4000
8000
10000
5600
7000
4000
5000
5600
7000
4480
5600
4000
5000
3200
4000
6000
4800
12000
8400
6000
8400
6720
6000
4800
8000
6400
16000
11200
8000
11200
8960
8000
6400
10000
8000
20000
14000
10000
14000
11200
10000
8000
12000
9600
24000
16800
12000
16800
13400
12000
9600
15000
12000
30000
21000
15000
21000
16800
15000
12000
20000
16000
40000
28000
20000
28000
22400
20000
16000
25000
20000
50000
35000
25000
35000
28000
25000
20000
0°- 45°
45°- 60°
PLASTOVÝ PROGRAM
PLASTIC PROGRAM
Položky z plastu, ktoré sú určené hlavne pre ohraničenie
či predelenie priestoru.
Items made of plastic that are designed primarily for space
limitation and partitioning.
VAROVANIE!
Pokiaľ potrebujete umiestniť kužeľ na verejnú komunikáciu,
použite len certifikované kužele s vysokou odrazovou svietivosťou.
WARNING!
If you need to place the cone on public communication, use
only certified cone with high- reflective film.
PLASTOVÁ REŤAZ
ČERVENO - BIELA
ČIERNO - ŽLTÁ
PLASTIC CHAIN
WHITE - RED
YELLOW - BLACK
Rozmer
Size
Balenie
Packing
H
P
mm
m
mm
mm
6
8
10
25
25
25
24
29
39
39
49
70
Rozmer
Size
Balenie
Packing
Kód
Code
Dĺžka návinu
Length
mm
Ks
mm
m
70
80
36
36
S720070
S720080
200
200
Rozmer
Size
Balenie
Packing
Veľkosť podstavca
Stand size
cm
Ks
cm
90
12
27,5x27,5x8,5
Výška
Height
Balenie
Packing
cm
Ks
34
54
75
20
10
5
P
H
Vlastnosti reťazí: umývateľná,
nevodivá, antimagnetická,
použiteľné teplotné rozhranie
od -10 °C do +75 °C.
OHRANIČUJÚCA PÁSKA
SIGNAL TAPE
STOJAN S PODSTAVCOM
COMPLETE BASE
PLASTOVÝ KUŽEĽ
NECERTIFIKOVANÝ - PVC
CONE MADE FROM PVC
WITH WHITE BAND
54
Kód
Code
S2002PVC
S2003PVC
S2020PVC
PLASTOVÝ KUŽEĽ
NECERTIFIKOVANÝ - PE
CONE MADE FROM PE
WITH WHITE BAND
PLASTOVÝ KUŽEĽ
CERTIFIKOVANÝ - PVC
CONE MADE FROM PVC
WITH WHITE BAND
CERTIFIKOVANÁ
BEZPEČNOSTNÁ HELMA
SAFETY HELMET
Výška
Height
Balenie
Packing
Kód
Code
cm
Ks
34
54
20
10
S2002PE
S2003PE
Výška
Height
Balenie
Packing
Kód
Code
cm
Ks
34
54
20
10
S2002PVC CL2
S2203PVC CL2
K dispozícii farby: žltá , biela, zelená, modrá, oranžová, a červená
Balenie po 24ks
1. Textil vo vnútri helmy
2. UV stála farba helmy
3. Teplotné rozhranie od -20°C do +50°C
4. Dielektrická do 440V
5. Váha 340 gr.
6. Manuálne nastavenie veľkosti
7. Splňuje : CE EN 397
8. Vyrobené z polyetylénu PE HD
CERTIFIKOVANÁ
BEZPEČNOSTNÁ HELMA
"G FALCO“
SAFETY HELMET “G FALCO“
Patentovaný systém nastavenia veľkosti na hlavu, veľmi pohodlná a ľahká helma
K dispozícii farby: žltá, biela, zelená, modrá, oranžová a červená
Balenie po 28ks
1. Textil vo vnútri helmy
2. UV stála farba helmy
3. Teplotné rozhranie od -20°C do +50°C
4. Váha 415 gr.
5. Splňuje: CE EN 397
6. Otvory na ventiláciu
7. Vyrobené z polyetylénu PE HD
8. Automatické nastavenie veľkosti
55
OBCHODNÉ PODMIENKY / GENERAL CONTRACT CONDITIONS
Článok I.
Úvodné ustanovenia
1.1 Tieto všeobecné obchodné a dodacie podmienky
spoločnosti SVX s.r.o. , so sídlom Považská 2, 940 01 Nové
Zámky, IČO: 45 615 993, zapísanej do Obchodného
registra vedeného Okresným súdom Nitra, Oddiel: Sro.,
vložka č.: 27034/N (ďalej ako spoločnosť alebo
predávajúci) vypracované spoločnosťou v súlade s
ustanovením §273 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v platnom znení (skrátene ako Obchodný
zákonník alebo ObZ) sa bez rozdielu použijú na všetky
dodávky tovarov zo strany predávajúceho pri výkone jeho
podnikateľskej činnosti tak na území Slovenskej republiky,
ako aj v zahraničí.
1.2 Predávajúci a kupujúci (odberateľ, zákazník,
objednávateľ akéhokoľvek tovaru, ďalej ako kupujúci) sa
dohodli, že všetky ich vzájomné záväzkové vzťahy
vznikajúce pri podnikateľskej činnosti spoločnosti, ponuky,
objednávky, kúpne a iné zmluvy, ako aj dodávky tovarov
nevynímajúc (skrátene ako zmluva alebo obchodnoprávny záväzkový vzťah), sa budú v súlade s ustanovením
§262 ObZ riadiť týmito všeobecnými obchodnými a
dodacími podmienkami (ďalej ako VODP alebo podmienky
) kupujúci svoj súhlas, ako i vedomosť o existencii,
obsahu, právach a povinnostiach vyplývajúcich z VODP
potvrdzuje samotnou objednávkou tovarov od
predávajúceho (predávajúci a kupujúci ďalej spoločne ako
účastníci).
1.3 V súlade s bodom 1.2 tohto článku VODP sú tieto
podmienky ako príloha neoddeliteľnou súčasťou všetkých
zmlúv uzatváraných medzi predávajúcim a kupujúcim,
faktúr a/alebo sú dostupné na internetovej stránke
predávajúceho.
1.4 Tieto podmienky platia v plnom rozsahu, pokiaľ si
predávajúci a kupujúci nedohodnú v písomnej zmluve
niektoré podmienky odlišným spôsobom alebo rozsahom.
1.5 Účastníci sa zároveň v súlade s ustanovením §9
zákona o medzinárodnom práve dohodli, že podmienky a
obchodno-právne záväzkové vzťahy sa v prípade, ak bude
kupujúci subjektom špecifikovaným v písm. b), d), g) a h)
bodu 1.3 tohto článku VODP, spravujú taktiež ObZ; táto
dohoda o voľbe práva nadobúda platnosť a účinnosť
momentom určeným v súlade s bodom 1.2 v súvislosti s
bodom 1.6 tohto článku podmienok.
Článok II.
Ponuka, objednávka a uzatvorenie zmluvy
2.1 Ponuka predávajúceho má výlučne informatívny
charakter, pričom na jej platnosť nemá vplyv eventuálna
zmena technických parametrov pôvodne objednaného
tovaru, ktorú nespôsobil svojim konaním predávajúci.
2.2 Podklady, informácie a prílohy priložené k ponukám,
ako sú predovšetkým špecifikácie výrobkov, majú výlučne
informatívny charakter, pokiaľ ich predávajúci výslovne
neoznačí za záväzné; predmetom zmluvy je výlučne
presne špecifikovaný výrobok s vlastnosťami a
charakteristikami, ako aj účelom použitia podľa
priloženého popisu výrobku.
2.3 Objednávky predkladá kupujúci predávajúcemu
písomnou formou osobne, faxom, elektronicky (napr. emailom) alebo poštou - objednávka sa stáva pre
kupujúceho záväznou okamihom jej doručenia
predávajúcemu. V prípade telefonickej objednávky sa
kupujúci zaväzuje túto potvrdiť písomnou formou podľa
prvej vety.
2.4 Objednávka kupujúceho musí obsahovať základné
identifikačné údaje kupujúceho, predovšetkým však:
a) obchodné meno alebo meno a priezvisko kupujúceho,
b) sídlo spoločnosti alebo miesto podnikania alebo trvalý
pobyt kupujúceho,
c) určenie miesta dodania,
d) IČO alebo iný identifikačný údaj o zápise v príslušnom
registri,
e) DIĆ a DIČ pre DPH, prípadne uviesť, či je kupujúci
platiteľ DPH,
f) osobu oprávnenú konať v mene kupujúceho,
g) určenie predmetu plnenia,
h) určenie množstva plnenia.
Článok III.
Predmet plnenia
3.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný
tovar podľa špecifikácie uvedenej v objednávke a kupujúci
sa zaväzuje tento tovar odobrať a riadne a včas zaplatiť
dohodnutú kúpnu cenu.
Článok IV.
Cena tovaru/cena služby
4.1 Dohodnutá cena tovaru (ako aj cena služby a
akéhokoľvek iného súvisiaceho a obdobného výkonu) je
výslovne uvedená na faktúre - táto cena neobsahuje DPH,
colné poplatky, dane a iné platby, ktoré je kupujúci povinný
uhradiť; cenou sa rozumie pri dodacej doložke EXW alebo
FCA alebo CFR ( Incoterms 2000 ) podľa individuálnej
dohody v zmluve alebo objednávke.
4.2 Pokiaľ nebolo výhradne písomne dohodnuté inak,
znáša zákazník predovšetkým všetky náklady:
a) na dopravu,
b) na balenie,
c) vedľajšie poplatky,
d) poistenie,
e) clá,
f) náklady na peňažný styk a
g) iné obdobné a súvisiace náklady.
4.3 Predávajúci a kupujúci si dohodli nasledovnú
kurzovú doložku: v prípade, ak sa v čase od uzavretia
zmluvy do dodania tovaru zvýši výmenný kurz
relevantnej cudzej meny voči EUR podľa platného
kurzu Národnej banky Slovenska alebo Európskej
Centrálnej Banky v prípade, že Národná banka
Slovenska výmenný kurz neuvádza, o viac ako 5 %,
zvýši sa o rovnaké percentá aj výška kúpnej ceny
dohodnutá v relevantnej cudzej mene.
4.4 Predávajúci a kupujúci si dohodli nasledovnú colnú
doložku: v prípade, ak sa od v čase uzavretia zmluvy do
dodania tovaru zmenia colné predpisy (napr.
zavedením cla, dovoznej prirážky a pod.), predávajúci
je oprávnený ceny upraviť podľa takto objektívne
vzniknutej okolnosti.
4.5 Cena bude zvýšená o príslušnú sadzbu DPH v
súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
platnými v Slovenskej republike.
Článok V.
Platobné podmienky
5.1 Platby za tovar a služby, ich výška a termín
splatnosti sú dohodnuté individuálne , pričom sú
výslovne uvedené na faktúre.
5.2 Platobná povinnosť kupujúceho je splnená v
okamihu riadneho a včasného pripísania celej sumy v
prospech bankového účtu predávajúceho, ak kupujúci
neplatí v hotovosti do pokladne predávajúceho. V
prípade, ak je kupujúci v omeškaní so zaplatením
dohodnutej kúpnej ceny, je v súlade s ustanovením
§369 v súvislosti s ust. §502 OZ povinný zaplatiť
predávajúcemu dohodnutý úrok z omeškania vo výške
0,05 % z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň
omeškania; pri omeškaní dlhšom ako 30 dní je
predávajúci oprávnený nárokovať si zaplatenie
zmluvnej pokuty vo výške 25% z celkovej ceny dodávky
tovaru alebo služby, čím nie je, v súlade s ustanovením
§373 a nasl. ObZ, dotknutý nárok na náhradu škody a
ušlého zisku.
5.3 V prípade, ak kupujúci riadne a včas nezaplatí
predchádzajúcu dodávku tovaru do splatnosti
príslušnej faktúry, predávajúci je oprávnený pozastaviť
všetky ďalšie dodávky až do momentu úplného
zaplatenia dodaného tovaru; toto právo patrí
predávajúcemu aj vtedy, ak nastane oprávnená
pochybnosť o platobnej schopnosti kupujúceho.
Článok VI.
Dodacie lehoty
6.1 Dodávky tovaru budú s poukazom na dostupnosť
produktov, výrobných faktorov a prevádzkových
možností predávajúceho realizované v najkratšom
možnom termíne . Predávajúci je oprávnený aj k
čiastočnému plneniu, prípadne i k plneniu pred
stanovenou dodacou lehotou.
6.2 Lehota na dodanie tovaru sa primerane predlžuje v
prípade udalostí spôsobených vyššou mocou, ktoré
majú priamo a/alebo sprostredkovane vplyv na plnenie
predávajúceho alebo jeho dodávateľov a ďalších
okolností, ktoré vylučujú a/alebo môžu vylučovať
zodpovednosť predávajúceho; v prípade, ak sa stane
plnenie na základe takýchto okolností nemožným alebo
plnenie nie je možné od predávajúceho spravodlivo
požadovať, predávajúci je od povinnosti plnenia
oslobodený bez akéhokoľvek nároku kupujúceho na
náhradu škody a ušlého zisku.
Článok VII.
Dodacie podmienky a prechod nebezpečenstva
škody
7.1 Ak nie je dohodnuté inak, je miestom dodania sídlo
predávajúceho. Tovar za kupujúceho preberajú osoby
určené v objednávke; ak tieto osoby nie sú kupujúcim
určené, má sa za to, že tovar riadne prevzala osoba,
ktorá jeho prevzatie za kupujúceho písomne potvrdí na
dodacom liste, pričom kupujúci, pokiaľ možno, na
dodacom liste výslovne uvedie predovšetkým:
a) meno a priezvisko preberajúcej osoby,
b) dátum a čas prevzatia tovaru a/alebo služby,
c) prípadné chyby a nedostatky tovaru,
d) podpis preberajúcej osoby a odtlačok jej pečiatky. V
prípade, ak preberajúci nedisponuje pečiatkou, je plne
postačujúci čitateľný podpis preberajúcej osoby k takto
napísanému čitateľnému podpisu preberajúca osoba
(zodpovedný zástupca, poverený zamestnanec) doplní
svoju vlastnoručnú parafu a/alebo iný podpisový vzor.
Neuvedenie vyššie uvedených údajov nemá vplyv na
riadne dodanie tovaru predávajúcim.
7.2 Kupujúci je povinný bezodkladne pri prevzatí riadne
skontrolovať predmet plnenia, predovšetkým čo sa týka:
a) množstva,
b) druhu a
c) kvality dodaného tovaru.
Zistené nedostatky je kupujúci povinný bezodkladne
oznámiť predávajúcemu, inak jeho právo na riadne
plnenie zaniká; v prípade poškodenia dopravovanej
zásielky je povinný kupujúci spísať na mieste s
dopravcom protokol o poškodení a uviesť v ňom všetky
zistené závady - jednu datovanú a oboma účastníkmi
podpísanú kópiu protokolu odovzdá kupujúci zástupcovi
dopravcu a jednu predávajúcemu.
7.3 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na
kupujúceho:
a) prevzatím tovaru kupujúcim v mieste sídla
predávajúceho. V tomto prípade je kupujúci povinný
najneskôr do 3 dní odo dňa písomného vyzvania
prevziať tovar v mieste sídla predávajúceho. V prípade,
ak kupujúci túto lehotu nedodrží a bezodkladne
neoznámi predávajúcemu ako má s tovarom ďalej
naložiť, predávajúci tovar uskladní a tento sa považuje
za prevzatý dňom uskladnenia, pričom predávajúci má
právo na skladné v obvyklej výške vzhľadom na predmet
a dobu uskladnenia; predávajúci je oprávnený tovar
uskladniť buď vo svojom sklade, v inom verejnom sklade
alebo u tretej osoby, a to vždy na náklady kupujúceho,
b) odovzdaním tovaru prvému dopravcovi na prepravu
pre kupujúceho, ak zmluva určuje odoslanie tovaru
predávajúcim,
c) odovzdaním tovaru prvému dopravcovi na prepravu
pre kupujúceho, ak zmluva určuje zabezpečenie
dopravy kupujúcim.
7.4 Kupujúci je povinný vytvárať vhodné podmienky na
rýchlu dodávku, resp. vykládku tovaru.
7.5 Poistenie prepravy zabezpečuje predávajúci výlučne
na základe predchádzajúceho písomného dojednania a
na náklady kupujúceho.
Článok VIII.
Záruka za tovar
8.1 Kupujúci je povinný prezrieť tovar bezodkladne po
jeho prevzatí, pričom akékoľvek vady tovaru je povinný u
predávajúceho bezodkladne písomne reklamovať,
najneskôr však:
a) pri vadách zásielky, množstevných a zjavných vadách
v lehote do 5 dní odo dňa prevzatia tovaru,
b) pri skrytých vadách, ktoré nie je možné zistiť pri
dôkladnej vstupnej kontrole v lehote do 5 dní odo dňa,
kedy tieto vady mohli byť zistené pri vynaložení všetkej
odbornej starostlivosti a
c) v ostatných prípadoch do konca záručnej doby pri
vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka predávajúceho.
8.2 Pri reklamáciách je rozhodujúcim dátum riadneho
doručenia reklamácie predávajúcemu. Neoddeliteľnou
súčasťou každej písomnej reklamácie:
a) neúplnej alebo nesprávnej dodávky a
b) reklamácie zjavných vád
c) popis, akým spôsobom sa táto chyba (vada) prejavuje.
8.3 V prípade, ak práva z chýb (vád) tovaru nie sú
uplatnené v lehote a spôsobom v zmysle týchto VODP,
považuje sa predávajúcim dodaný a kupujúcim
objednaný tovar za riadne a včas dodaný tovar bez vád a
zodpovednosť predávajúceho za vady zaniká.
8.4 O výsledku reklamácie predávajúci informuje
kupujúceho spravidla v lehote jedného mesiaca odo dňa
prijatia riadnej reklamácie - podmienkou prijatia
reklamácie je jej oprávnenosť, včasnosť a dodržanie
stanovenej formy v súlade s týmto článkom VODP.
8.5 Predávajúci poskytuje záruku na výslovne zaručené
vlastnosti a bezchybnosť tovaru v rozsahu
zodpovedajúcom súčasnému stavu techniky akékoľvek
zmeny v konštrukcii alebo vyhotovení tovaru vykonané
predávajúcim na žiadosť kupujúceho neoprávňujú
kupujúceho na reklamáciu.
8.6 Na tovar sa vzťahuje záručná doba v rozsahu a v
trvaní, ktoré sú presne stanovené výrobcom a/alebo
predávajúcim. Inak predávajúci poskytuje kupujúcemu
uvedenému v článku I., bode 1.3, písm. a) a b) týchto
podmienok všeobecnú 24 mesačnú záručnú dobu
Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru
alebo v prípade neprevzatia tovaru v dohodnutej dodacej
lehote bez zavinenia predávajúceho začína záručná
doba plynúť od 1. dňa nasledujúceho po porušení
povinností kupujúceho.
8.7 Kupujúci poskytne predávajúcemu možnosť
posúdenia reklamovanej vady vrátane posúdenia
reklamácie zo strany výrobcu zariadenia alebo dielca.
8.8 Zodpovednosť predávajúceho za chyby (vady)
nevzniká, resp. právny nárok na záruku zaniká v týchto
prípadoch:
a) ak chyba (vada) je spôsobená neodborným
zaobchádzaním s tovarom,
b) ak tovar nie je obsluhovaný a udržiavaný v zmysle
návodu na užívanie alebo určenie použitia tovaru,
c) na tovare boli vykonané zmeny, neodborné úpravy
alebo iné zásahy kupujúcim alebo treťou osobou ,
d) ak vada bola spôsobená po prechode nebezpečenstva
škody na tovare vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich
predávajúci alebo osoby, s ktorých pomocou predávajúci
plnil svoj záväzok,
e) ak reklamácia nebola riadne písomne uplatnená u
predávajúceho,
f) záruka sa nevzťahuje na diely, ktoré podliehajú
prirodzenému a obvyklému opotrebovaniu,
g) ak bol tovar vyžadujúci odbornú montáž a uvedenie do
prevádzky odborne spôsobilou osobou uvedený do
prevádzky inou osobou,
h) nedodržania pravidiel pre inštaláciu a použitie tovaru,
i) nesprávna preprava alebo skladovanie tovaru,
j) chýb (vád) spôsobených klimatickými alebo inými
podobnými a súvisiacimi vplyvmi,
k) chýb (vád), z dôvodu ktorých bola dohodnutá zľava z
ceny tovaru,
l) poškodenia tovaru počas prepravy.
8.9 Predávajúci je povinný plniť svoje záväzky vyplývajúce
zo zodpovednosti za vady len vtedy, ak kupujúci nie je v
omeškaní s úhradou dohodnutej kúpnej ceny a/alebo
žiadneho iného peňažného a/alebo nepeňažného
záväzku voči predávajúcemu.
8.10 Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu náklady
vzniknuté v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.
Článok IX.
Náhrada škody a okolnosti vylučujúce
zodpovednosť
9.1 Predávajúci a kupujúci zodpovedajú za škodu, ktorá
bola druhej zmluvnej strane spôsobená porušením
zmluvných povinností, a to za podmienok stanovených
ObZ.
9.2 Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za škodu,
ktorá vznikne predovšetkým v dôsledku:
a) údržby predmetu plnenia inou ako spôsobilou osobou,
b) nesprávneho alebo neprimeraného používania tovaru a
c) použitia tovaru v inom ako pre tovar určenom prostredí.
9.3 Predávajúci taktiež nezodpovedá kupujúcemu za
škodu, ktorá mu vznikne v dôsledku vyššej moci; pre účely
týchto VODP sa vyššou mocou rozumejú predovšetkým
všetky výnimočné okolnosti, ktoré:
a) predávajúcemu bránia splniť dočasne alebo trvale
povinnosti vyplývajúce mu zo zmluvy,
b) pokiaľ tieto okolnosti nastanú po uzavretí zmluvy,
c) sú od predávajúceho nezávislé
d) a predávajúci ich nemohol v čase uzatvorenia zmluvy
predpokladať ani odvrátiť, ako aj všetky
e) vojny, povstania, požiare, povodne, zemetrasenia,
štrajky, rôzne opatrenia úradov, zmeny v legislatíve,
prírodné udalosti, možné poruchy prevádzky (napr.
zlomenie stroja alebo valcov, nedostatok surovín alebo
energií), omeškanie dopravy, zákonne výluky,
f) konkurz, reštrukturalizácia, likvidácia, zrušenie bez
právneho nástupcu účastníkov alebo omeškanie
dodávateľa a/alebo subdodávateľa náhradných dielov,
ktorých výrobcom nie je predávajúci (ako aj akékoľvek
predávajúcim nezavinené oneskorené dodávky materiálu,
energie a podobné udalosti vyššej moci, ktoré narušia
plnenie zmluvných povinností).
9.4 V prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré majú charakter
vyššej moci, má predávajúci právo:
a) primerane predĺžiť dodaciu lehotu alebo
b) primerane predĺžiť inú lehotu, alebo
c) nedodať tovar alebo náhradný diel alebo
d) odstúpiť od zmluvy.
Vo vyššie uvedených prípadoch nie je predávajúci
zodpovedný za spôsobenú škodu.
9.5 Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že kupujúci má v
prípade porušenia zmluvnej povinnosti zo strany
predávajúceho právo na zaplatenie dohodnutej zmluvnej
pokuty vo výške maximálne 15% z ceny tovaru, respektíve
z ceny predmetu dodávky.
9.6 Nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty, rovnako ako aj
právne nároky zo záruky prislúchajú výlučne kupujúcemu
vyššie uvedené práva nie je možné platne a účinne
postúpiť na tretiu osobu.
Článok X.
Započítanie
10.1 Kupujúci je oprávnený voči pohľadávkam
predávajúceho započítať len svoje:
a) právoplatne súdom priznané alebo predávajúcim
uznané formou notárskej zápisnice a;
b) iné pohľadávky je kupujúci oprávnený započítať len so
súhlasom predávajúceho, pričom obdobné ustanovenie
platí aj pre eventuálny výkon zádržného práva kupujúcim.
10.2 Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že v
prípade vzniku platobnej neschopnosti kupujúceho je
predávajúci oprávnený písomným oznámením
doručeným kupujúcemu zmeniť splatnosť na splatnosť
ihneď u všetkých existujúcich pohľadávok predávajúceho
(skrátene ako akcelerácia). Pre účely tejto zmluvy sa
pritom za dôvod akcelerácie považuje predovšetkým:
a) omeškanie s úhradou ktorejkoľvek pohľadávky
predávajúceho dlhšie ako 15 dní alebo
b) úpadok kupujúceho alebo
c) vstup kupujúceho do likvidácie.
V prípade, ak by na základe písomnej výzvy
predávajúceho kupujúci neuhradil v lehote siedmich dní
odo dňa jej doručenia všetky svoje záväzky voči
predávajúcemu, má predávajúci právo odstúpiť od
všetkých uzatvorených kúpnych zmlúv, z ktorých
kupujúci nesplnil svoje peňažné záväzky a kupujúci je
povinný vrátiť predávajúcemu všetok tovar, na ktorý sa
odstúpenie vzťahuje.
10.3 V prípade výroby podľa výkresov, vzoriek a iných
návodov kupujúceho predávajúci nenesie
zodpovednosť za funkčnú spôsobilosť tovaru; vyššie
uvedené sa však nevzťahuje na záruku a ručenie, pokiaľ
sa tieto okolnosti týkajú návodov zákazníka.
10.4 Kupujúci zodpovedá za to, že výroba tovaru
vyrobeného podľa jeho návodov a pokynov neporušuje
žiadne práva tretích osôb; v prípade uplatnenia práv
tretích osôb je predávajúci oprávnený odstúpiť od
zmluvy, pričom kupujúci je povinný nahradiť mu
spôsobenú škodu a všetky vzniknuté a súvisiace
náklady.
Článok XI.
Výhrada vlastníckeho práva a zmluvná pokuta
11.1 Kupujúci nadobudne vlastnícke právo na dodaný
tovar až po úplnej, riadnej a včasnej úhrade kúpnej ceny
za dodaný tovar a po úhrade všetkých svojich
peňažných záväzkov, ktoré má voči predávajúcemu
(skrátene ako tovar s výhradou vlastníckeho práva).
Kupujúci sa zaväzuje, že do doby nadobudnutia
vlastníckeho práva všetok tovar s výhradou
vlastníckeho práva označí a bude ho skladovať alebo s
ním zaobchádzať tak, aby bol dostatočne odlíšiteľný od
iného tovaru. Vlastníckeho právo tak na kupujúceho
prechádza v súlade s ustanovením §445 ObZ až úplným
zaplatením celej kúpnej ceny, úrokov, úrokov z
omeškania, zmluvnej pokuty a ostatných nákladov
spojených s dodaním tovaru kupujúcemu; týmto
ustanovením nie sú dotknuté ustanovenia o zálohovej
faktúre podľa článku IV. VODP.
11.2 Kupujúci je povinný s tovarom, ku ktorému ešte
nenadobudol vlastnícke právo, starostlivo zaobchádzať
- výhradou vlastníckeho práva podľa bodu 12.1 tohto
článku podmienok nie sú dotknuté ustanovenia o
prechode nebezpečenstva škody na tovare z
predávajúceho na kupujúceho a o záručných
podmienkach.
11.3 V prípade, ak kupujúci poruší svoje povinnosti zo
zmluvy, predovšetkým ak je v omeškaní s úhradou
svojich splatných záväzkov, je predávajúci oprávnený
vyzvať ho na okamžité vrátenie tovaru s výhradou
vlastníckeho práva; uplatnenie výhrady vlastníctva
predávajúcim sa však nepovažuje za odstúpenie od
zmluvy.
11.4 V prípade, ak kupujúci tovar nevráti do 15 dní od
doručenia písomnej výzvy, je predávajúci oprávnený mu
tovar na jeho náklady odobrať, odviezť, uskladniť a opäť
predať. Kupujúci súhlasí s tým, aby predávajúci alebo
ním poverená osoba vstúpila do:
a) sídla spoločnosti kupujúceho,
b) jeho obchodných priestorov,
c) prevádzkarní,
d) pobočiek,
e) predajní alebo
f) iných obdobných a súvisiacich priestorov
a príslušný tovar odobral/a; uvedené ustanovenie sa
primerane použije aj v ďalších prípadoch, v ktorých je
predávajúci oprávnený prevziať späť dodaný tovar.
11.5 V prípade, ak akákoľvek tretia osoba uplatní na
tovar s výhradou vlastníckeho práva svoje právo alebo
sa tento tovar stane predmetom výkonu rozhodnutia,
exekúcie a pod., je kupujúci povinný o tomto
bezodkladne informovať predávajúceho, dodať mu k
tomu všetky dostupné podklady a vykonať všetky úkony
nevyhnutné na ochranu vlastníckeho práva
predávajúceho.
Článok XII.
Riešenie sporov
12.1 Zmluvné strany sa zaväzujú vyvinúť maximálnu
snahu o riešenie všetkých sporov vyplývajúcich alebo
súvisiacich s touto zmluvou vzájomnou dohodou, a to do
30 (tridsať) dní od doručenia písomného upozornenia
Zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane. Pokiaľ takéto
riešenie sporu nebude možné, zaväzujú sa Zmluvné
strany spor riešiť rozhodcovským konaním podľa
príslušných ustanovení zákona č. 244/2002 Z.z. o
rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov.
12.2 Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy, vrátane
sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú
riešené pred Stálym rozhodcovským súdom zriadeným
spoločnosťou Stály rozhodcovský súd a.s. so sídlom Dr.
Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava, IČO: 36
725 439, zapísanou v Obchodnom registri vedenom
Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č.:
4064/B (ďalej len ako Rozhodcovský súd );
rozhodcovské konanie bude vedené podľa vnútorných
predpisov Rozhodcovského súdu, a to trojčlenným
senátom ustanoveným podľa vnútorných predpisov
rozhodcovského súdu. Výrok Rozhodcovského súdu je
konečný a záväzný pre obe zmluvné strany a zmluvné
strany súhlasia, že sa mu podrobia.
12.3 Miestom rozhodcovského konania bude Bratislava
a jeho jazykom bude slovenčina. Zmluvné strany budú
znášať náklady a výdavky rozhodcovského konania ako
aj právneho zastúpenia druhej zmluvnej strany pomerne
podľa úspechu v rozhodcovskom konaní. Ak sa
ktorákoľvek zmluvná strana dobrovoľne nepodriadi
rozhodnutiu, je druhá zmluvná strana oprávnená podať
návrh na výkon rozhodnutia na príslušný súd. Ak
Rozhodcovský súd odmietne právomoc a/alebo
príslušnosť, každá zo zmluvných strán je oprávnená
obrátiť sa na vecne a miestne príslušný súd.
Článok XIII.
Spoločné a záverečné ustanovenia
13.1 Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu
písomne oznámiť predávajúcemu najmä akúkoľvek
zmenu:
a) svojich identifikačných údajov,
b) zníženie základného imania,
c) vstup do likvidácie,
d) stav úpadku,
e) rozhodnutie o splynutí, zlúčení, rozdelení a/alebo
zmeny právnej formy,
f) podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu,
g) podanie návrhu na reštrukturalizáciu,
h) akúkoľvek ďalšiu skutočnosť, ktorá môže mať vplyv
na schopnosť kupujúceho splniť svoje peňažné záväzky.
13.2 Kupujúci sa zaväzuje predávajúcemu na základe
jeho písomnej výzvy v požadovanom rozsahu a termíne
bezodkladne dodať všetky vyžiadané podklady.
13.3 Kupujúci sa v súlade s ustanovením §51 v súvislosti
s ustanovením § 271 ObZ zaväzuje všetky informácie
získané pri uzatváraní a plnení kúpnej a/alebo inej
obdobnej zmluvy uzatvorenej s predávajúcim
zachovávať v tajnosti a nezverejňovať ich vo vzťahu k
tretím osobám - kupujúci súhlasí s použitím jeho
obchodného mena, predmetu kúpy na marketingové
účely predávajúceho a zároveň súhlasí s uvedením v
referenciách predávajúceho.
13.4 Odoslaním objednávky a/alebo prevzatím tovaru
dáva kupujúci svoj výslovný súhlas so spracovaním
poskytnutých údajov na marketingové účely na dobu
neurčitú.
13.5 Zaplatením akejkoľvek sumy faktúry kupujúci
súčasne potvrdzuje, že prijíma a akceptuje tieto VODP,
nielen vo vzťahu ku konkrétnej dodávke tovarov, ale vo
všeobecnosti voči predávajúcemu a vyhlasuje, že sa
bude oboznamovať s ich aktuálnym znením, uvedeným
na každej faktúre a na internetovej stránke
predávajúceho.
13.6 Kupujúci nie je oprávnený postúpiť svoje práva zo
zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho súhlasu
predávajúceho.
13.7 Účastníci sa budú snažiť riešiť prípadné spory
dohodou, a to aj na úrovni štatutárnych orgánov
zmluvných strán.
13.8 Tieto VODP a všetky právne vzťahy medzi
predávajúcim a kupujúcim sa spravujú slovenským
právnym poriadkom, a to predovšetkým ObZ;
ustanovenia Dohovoru OSN o zmluvách o
medzinárodnej kúpe tovaru, ktorý bol publikovaný v
Zbierke zákonov ako oznámenie Federálneho
Ministerstva zahraničných vecí Českej a Slovenskej
Federatívnej Republiky č. 160/1991 Zb., sa nepoužijú. V
prípade medzinárodného prvku podľa ust. §1 zákona č.
97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a
procesnom v znení neskorších predpisov sa zmluvné
strany dohodli v súlade s ust. §9 a nasl. tohto zákona, že
rozhodným právom pre riešenie sporov je právo
Slovenskej republiky, vecne a miestne príslušným je
podľa rozhodcovskej doložky (bodov 13.9 až 13.11) je
Rozhodcovský súd.
13.9 V prípade, ak sa niektoré z ustanovení VODP
a/alebo uzatvorenej zmluvy stanú neplatnými,
neúčinnými alebo nevykonateľnými, predmetná
neplatnosť, neúčinnosť alebo nevykonateľnosť nemá
vplyv na ostatný obsah VODP a/alebo uzatvorenej
zmluvy; neplatnosťou, neúčinnosťou alebo
nevykonateľnosťou dotknuté ustanovenia sa nahradia
takými platnými, účinnými a vykonateľnými
ustanoveniami, ktoré im sú svojim obsahom a
významom najbližšie.
13.10 Tieto VODP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa
1.6. 2011 . Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VODP v
budúcnosti zmeniť a oznámiť takúto zmenu kupujúcemu
a/alebo zverejniť ich aktuálne platné znenie na svojej
internetovej stránke aspoň 10 dní pred nadobudnutím
platnosti a účinnosti.
ĎALŠÍ SORTIMENT / OTHER
SPOJOVACÍ MATERIÁL
skrutky, matice, podložky, klince,
závitové tyče...
ELEKTRICKÉ A RUČNÉ
ZDVÍHACIE ZARIADENIA
YALE / PFAFF
kladkosroje, paletové vozíky,
navijáky...
NORMOVANÉ STROJÁRENSKÉ
SÚČIASTKY - ELESA / GANTER
priemyselné úchytky, ovládacie
súčiastky...
FASTENERS
screws, washers, nuts...
ELECTRIC AND HAND LIFTING
EQUIPMENTS - YALE / PFAFF
hoists, hand pallet trucks, winches...
NORMED MACHINERY COMPONENTS
ELESA / GANTER
industrial handles, control components...
ELEKTRICKÉ A RUČNÉ NÁRADIE
METABO / UNIOR
vŕťačky, uhlové brúsky, skrutkovače...
REZNÉ, BRÚSNE A
DIAMANTOVÉ KOTÚČE
na železo, nerez, kameň...
TEXTILNÉ A KONOPNÉ LANÁ
bezpečnostné postroje, horolezecké
laná...
POWER AND HAND TOOLS
METABO / UNIOR
drills, angle grinders, screwdrivers...
CUTING, GRINDLING AND DIAMOND
WHEELS
iron, steel, stone...
TEXTILES AND HEMP ROPES
safety harnesses, climbing ropes...
N 47.999374
E 18.177027
SVX s.r.o.
Považská 2
94001 Nové Zámky
SVX s.r.o.
Zápská 1862
250 01, Brandýs nad Labem
+421 917 860 563
+421 35 6424 223
+420 773 640 096
www.svx.sk
[email protected]
www.facebook.com/svxsro
www.svx.cz
[email protected]
w w w . s e i t . s k
Download

katalóg svx