PLETIVÁ A PLOTY
tkanivá - drôty
CENNÍK
(základné ceny v EUR)
Platnosť od 11.7.2011
EMIGA, s.r.o.
Sídlo: Bielocerkevská 23
040 22 Košice
Prevádzka : Južná trieda č.48
040 01 Košice
Telefón : 055 / 63 392 88
Fax
: 055 / 63 392 88
Mobil : 0905 270 111
[email protected]
IČO : 44 836 376
DIČ : SK2022847288
č.ú.: 0449468615/0900
Banka : SLSP, Košice
OBSAH
Názov
Strana
Štvorhranné pletivá – s malými okami
3
Štvorhranné pletivá – pozinkované
4
Štvorhranné pletivá – poplastované
5
Zvárané ohradové pletivá
(E-Plast, H-Plast, V-Plast, M-Plast)
Okrasné pletivá
(JARDINET, LUXANET)
Stĺpiky a bočné vzpery
(AQUIGRAF, BPL, ZN, BPL60)
6
7
8–9
Príslušenstvo ku pletivám a stĺpikom
10 – 11
Plotové systémy
(GALAXIA PVC, GALAXIA LIGHT PVC, GALAXIA ZN, GALAXIA LIGHT ZN)
12 – 14
Stĺpiky a príslušenstvo k plotovým dielom
15 – 17
Uzlové pletivo
18 – 19
Farmárske pletivo
20
Oborové pletivo (ZN, PVC, FE)
21
Drôty (Zn, Fe, PVC), natáčané drôty (Zn, Fe, PVC)
Klince
22 - 23
24 - 25
Ostnatý drôt YOWA, Ostnatý drôt Concertina
26
Zvárané štvorhranné pletivá
27
Šesťhranné pletivá
28
Kovové a rabicové tkaniny
29
Rebierková tkanina a plotové diely
30
Oplotenie tenisových kurtov
31
Bránky a brány
(Bránka jednokrídlová, Bránka dvojkrídlová, Brána posuvná koľajnicová)
32 – 39
Ohradové boxy
40 – 41
Príslušenstvo LOCINOX na brány
42 – 43
Oceľové lanká
Závitové tyče, ostatný sortiment
Náradie
44
45 – 46
47
Strana 2 z 46
ŠTVORHRANNÉ PLETIVÁ
Štvorhranné poplastované pletivá sú klasické ohradové pletivá, ktoré patria k štandardným druhom oplotenia.
Vyrábajú sa z oceľového pozinkovaného alebo poplastovaného drôtu. Pletivo svojimi vlastnosťami spĺňa všetky
požiadavky kladené na možnosť použitia, životnosť a estetiku.
ŠTVORHRANNÉ PLETIVÁ pozinkované s malými okami



priemer drôtu 1,40 – 2,00 mm
povrchová úprava: pozinkovaný drôt
balenie po 25m, resp. 10m, konce roliek sú štandardne balené do fólie
Veľkosť oka
(mm)
10
12
Priemer drôtu
(mm)
1,40
1,40
16
1,60
20
2,00
30
2,00
40
2,00
ZĽAVY
Balenie v rolke
(m)
10
10
10
25
10
25
25
25
25
25
Výška
(cm)
100
100
100
160
100
160
200
100
100
150
Množstevné zľavy pre štvorhranné pletivá pozinkované
s malými okami pri jednorazovom odbere,
zľava z ceny bez DPH
Cena bez DPH
(EUR/m)
6,94
5,63
4,89
7,83
4,04
6,47
8,08
2,80
2,05
3,08
101 – 200 m2
201 – 500 m2
Cena s DPH
(EUR/m)
8,33
6,76
5,87
9,39
4,85
7,76
9,70
3,36
2,46
3,69
5%
10 %
ŠTVORHRANNÉ PLETIVÁ poplastované s malými okami




priemer drôtu 2,00 mm po plastifikácii
povrchová úprava: poplastovaný pozinkovaný drôt (Zn+PVC)
farba tmavozelená (RAL 6005)
balenie 10m, konce roliek sú štandardne balené do fólie
Veľkosť oka
(mm)
16
ZĽAVY
Priemer drôtu
(mm)
2,00 (1,4 / 2,0)
Balenie v rolke
(m)
10
Množstevné zľavy pre štvorhranné pletivá poplastované
s malými okami pri jednorazovom odbere,
zľava z ceny bez DPH
Výška
(cm)
100
Cena bez DPH
(EUR/m)
6,40
101 – 200 m2
201 – 500 m2
Cena s DPH
(EUR/m)
7,68
5%
10 %
Strana 3 z 46
ŠTVORHRANNÉ PLETIVÁ pozinkované





povrchová úprava: pozinkovanie (Zn)
balenie po 25m
balenie na objednávku po 15m,
konce roliek sú štandardne balené do fólie
pletivo je dodávané bez zabudovaného napínacieho drôtu (BND), ku každej rolke
pletiva je možné dodať príslušné množstvo pozinkovaného napínacieho drôtu
priemeru 3,10 mm
Veľkosť oka
(mm)
Priemer drôtu
(mm)
50
2,15
2,15
60
Výška
(cm)
100
125
150
160
180
200
Cena bez DPH
(EUR/m)
1,43
1,79
2,15
2,29
2,58
2,86
Cena s DPH
(EUR/m)
1,72
2,15
2,58
2,75
3,10
3,44
100
125
150
160
180
200
1,19
1,49
1,79
1,91
2,15
2,38
1,43
1,79
2,15
2,29
2,57
2,86
ŠTVORHRANNÉ PLETIVÁ pozinkované z iných priemerov drôtov





povrchová úprava: pozinkovanie (Zn)
balenie po 15m, resp. 25m
konce roliek sú štandardne balené do fólie
pletivo je dodávané bez zabudovaného napínacieho drôtu (BND), ku každej rolke
pletiva je možné dodať príslušné množstvo pozinkovaného napínacieho drôtu
priemeru 3,10 mm
pletivá sa dodávajú výlučne na objednávku, treba kontaktovať obchodný úsek
spoločnosti
Veľkosť oka
(mm)
50
60
Priemer drôtu
(mm)
1,8
2,0
2,5
2,8
3,1
Výška
(cm)
100, 125, 150,160, 180, 200
100, 125, 150,160, 180, 200
100, 125, 150,160, 180, 200
100, 125, 150, 160, 180, 200
100, 125, 150, 160, 180, 200
Cena bez DPH
(EUR/m2)
1,16
1,31
1,95
2,35
2,90
Cena s DPH
(EUR/m2)
1,39
1,57
2,34
2,82
3,48
1,8
2,0
2,5
2,8
3,1
100, 125, 150, 160, 180, 200
100, 125, 150,160, 180, 200
100, 125, 150, 160, 180, 200
100, 125, 150, 160, 180, 200
100, 125, 150, 160, 180, 200
1,01
1,13
1,67
2,04
2,51
1,21
1,36
2,00
2,45
3,01
Množstevné zľavy pre štvorhranné pletivá pozinkované
s veľkosťou oka 50 a 60mm pri jednorazovom odbere
zľava z ceny bez DPH
201 – 500 m2
501 – 1000 m2
5%
10 %
Strana 4 z 46
ŠTVORHRANNÉ PLETIVÁ poplastované





povrchová úprava: pozinkovanie a poplastovanie (Zn+PVC)
farba tmavozelená (RAL 6005)
balenie po 25m, balenie na objednávku po 15m,
konce roliek sú štandardne balené do fólie
pletivo je dodávané bez zabudovaného napínacieho drôtu (BND), ku každej rolke
pletiva je pribalené príslušné množstvo poplastovaného napínacieho drôtu priemeru
3,5mm, cena napínacieho drôtu nie je zahrnutá v cene pletiva
Veľkosť oka
(mm)
Priemer drôtu
(mm)
Výška
(cm)
40
2,5
(1,65 / 2,50)
100
150
200
300
45
3,0
(tenis)
(2,00 / 3,00)
400
(balenie pletivá na tenisové kurty je 18m v balíku)
100
125
150
2,5
50
(1,65 / 2,50)
160
180
200
60
2,5
(1,65 / 2,50)
Pribalené
množstvo
napínacieho drôtu
(m)
52
78
78
Cena bez DPH
(EUR/m)
Cena s DPH
(EUR/m)
2,29
3,44
4,58
2,75
4,13
5,50
nie je
nie je
9,67
12,79
11,60
15,35
52
52
78
78
78
78
1,42
1,78
2,13
2,28
2,56
2,84
1,70
2,13
2,55
2,72
3,06
3,40
52
52
78
78
78
78
1,27
1,59
1,91
2,04
2,29
2,54
1,52
1,90
2,28
2,43
2,74
3,04
100
125
150
160
180
200
ŠTVORHRANNÉ PLETIVÁ poplastované z iných priemerov drôtov





povrchová úprava: pozinkovanie a poplastovanie (Zn+PVC) farba tmavozelená (RAL 6005)
balenie po 15m, resp. 25m
konce roliek sú štandardne balené do fólie
pletivo je dodávané bez zabudovaného napínacieho drôtu (BND), ku každej rolke pletiva je
pribalené príslušné množstvo poplastovaného napínacieho drôtu priemeru 3,5mm, cena
napínacieho drôtu nie je zahrnutá v cene pletiva
pletivá sa dodávajú výlučne na objednávku, treba kontaktovať obchodný úsek výrobcu
Veľkosť oka (mm)
100, 125, 150, 160, 180, 200
100, 125, 150, 160, 180, 200
100, 125, 150, 160, 180, 200
100, 125, 150, 160, 180, 200
100, 125, 150, 160, 180, 200
100, 125, 150, 160, 180, 200
Cena bez DPH
(EUR/m2)
1,28
1,68
1,88
2,02
2,45
2,62
Cena s DPH
(EUR/m2)
1,54
2,02
2,26
2,42
2,94
3,14
60
2,4 (1,4 / 2,4)
3,0 (1,9 / 3,0)
3,0 (2,0 / 3,0)
3,4 (2,2 / 3,4)
3,5 (2,5 / 3,5)
100, 125, 150, 160, 180, 200
100, 125, 150, 160, 180, 200
100, 125, 150, 160, 180, 200
100, 125, 150, 160, 180, 200
100, 125, 150, 160, 180, 200
1,18
1,65
1,77
2,20
2,34
1,42
1,98
2,12
2,64
2,81
80
4,0 (3,0 / 4,0)
100, 125, 150, 160, 180, 200
2,84
3,41
Priemer drôtu (mm)
Výška (cm)
50
2,4 (1,4 / 2,4)
2,8 (1,8 / 2,8)
3,0 (1,9 / 3,0)
3,0 (2,0 / 3,0)
3,4 (2,2 / 3,4)
3,5 (2,5 / 3,5)
Množstevné zľavy pre štvorhranné pletivá poplastované pri
jednorazovom odbere
zľava z ceny bez DPH
201 – 500 m2
501 – 1000 m2
5%
10 %
Strana 5 z 46
ZVÁRANÉ OHRADOVÉ PLETIVÁ
Zvárané pletivá sú vyrábané z oceľových pozinkovaných drôtov a sú následne poplastované vysokokvalitným a
priľnavým plastom. Vyznačujú sa vysokou eleganciou, estetikou a životnosťou.
ZVÁRANÉ OHRADOVÉ PLETIVÁ




priemer drôtu podľa typu pletiva, od 2,20 – 3,00mm
povrchová úprava: pozinkovanie a poplastovanie (Zn+PVC)
farba tmavozelená (RAL 6005)
balenie v rolkách po 25m
Názov
EUROPLAST
(E-Plast)
HORTAPLAST
(H-Plast)
Rozmer oka
(mm)
100 x 50
100 x 50
VOLIPLAST
(V-Plast)
MULTIPLAST
(M-Plast)
50 x 50
50 x 50
Priemer drôtu
(mm)
Výška
(m)
Cena bez DPH
(EUR/m)
Cena s DPH
(EUR/m)
2,2
60
80
100
120
150
180
200
1,25
1,62
1,98
2,37
2,96
3,54
3,94
1,50
1,94
2,38
2,84
3,55
4,25
4,73
2,5
60
80
100
120
150
180
200
1,88
2,34
2,75
3,24
3,98
4,71
5,22
2,26
2,81
3,30
3,89
4,78
5,65
6,26
2,5
100
120
150
180
200
3,14
3,76
4,71
5,65
6,27
3,77
4,51
5,65
6,78
7,52
3,0
100
120
150
180
200
4,46
5,35
6,69
8,02
8,91
5,35
6,42
8,03
9,62
10,69
ZVÁRANÉ OHRADOVÉ PLETIVÁ
EUROPLAST / E-Plast
HORTAPLAST / H-Plast
VOLIPLAST / V-Plast
MULTIPLAST / M-Plast
Strana 6 z 46
OKRASNÉ PLETIVÁ
Okrasné pletivá svojou estetikou a eleganciou dopĺňajú škálu plotov a pletív. Pre ich atraktívny vzhľad si nájdu
uplatnenie aj v aranžérstve a na dekoratívne účely, na oplotenie predzáhradok, kvetinových záhonov, trávnatých plôch
a pod.
JARDINET




priemer drôtu: 3,1/2x2,5 mm
rozmery oka: 150,00 x 82,00 mm
povrchová úprava: pozinkovanie a poplastovanie (Zn+PVC),
farba tmavozelená (RAL 6005)
balenie v rolkách po 25m
Názov
JARDINET
zelený
Výška (cm)
25
40
65
90
Cena bez DPH (EUR/m)
1,04
1,10
1,52
2,08
Cena s DPH (EUR/m)
1,25
1,32
1,82
2,50
LUXANET



rozmery oka: 76,20 x 76,20 mm
povrchová úprava: pozinkovanie a poplastovanie (Zn+PVC),
farba tmavozelená (RAL 6073)
balenie v rolkách po 25m
Názov
LUXANET
Výška (cm)
66
91
117
Cena bez DPH (EUR/m)
2,94
3,64
4,25
Množstevné zľavy pre zvárané ohradové a okrasné pletivá pri
jednorazovom odbere,
zľava z ceny bez DPH
101 – 200 m
201 – 500 m
Cena s DPH (EUR/m)
3,53
4,37
5,10
5%
10 %
Strana 7 z 46
STĹPIKY A BOČNÉ VZPERY
STĹPIK AQUIGRAF





stĺpiky AQUIGRAF majú vytvarovaný profil na pripevnenie zváraných ohradových
pletív, stĺpik je takisto možné použiť ako lacnejšiu alternatívu k panelom GALAXIA
a GALAXIA LIGHT
priemer stĺpika je 48mm resp. 50mm
povrchová úprava: obojstranné pozinkovanie a poplastovanie (Zn+PVC)
farba tmavozelená (RAL 6005)
súčasťou stĺpika je čiapočka z PVC
Stĺpik AQUIGRAF Ø 50mm
Výška stĺpika
AQUIGRAF (cm)
150
180
200
220
250
275
300
Cena bez DPH
(EUR/ks)
7,30
8,70
9,70
10,60
12,10
13,50
14,50
Cena s DPH
(EUR/ks)
8,76
10,44
11,64
12,72
14,52
16,20
17,40
Stĺpik AQUIGRAF Ø 48mm
Cena bez DPH
(EUR/ks)
5,50
6,70
7,40
8,10
9,10
Cena s DPH
(EUR/ks)
6,60
8,04
8,88
9,72
10,92
STĹPIK BPL





stĺpik BPL je kruhového priemeru, je určený na použitie k štvorhranným pletivám
priemer stĺpika je 48mm, resp. 38mm
povrchová úprava: obojstranné pozinkovanie a poplastovanie (Zn+PVC)
farba tmavozelená (RAL 6005)
súčasťou stĺpika je čiapočka z PVC
Stĺpik BPL Ø 48mm
Výška stĺpika
(cm)
150
175
200
220
230
240
250
260
280
300
Cena bez DPH
(EUR/ks)
5,00
5,80
6,60
7,10
7,50
7,90
8,20
8,60
9,20
9,90
Cena s DPH
(EUR/ks)
6,00
6,96
7,92
8,52
9,00
9,48
9,84
10,32
11,04
11,88
Stĺpik BPL Ø 38mm
Cena bez DPH
(EUR/ks)
3,50
4,00
4,60
5,00
5,20
5,40
5,60
5,90
6,30
6,80
Cena s DPH
(EUR/ks)
4,20
4,80
5,52
6,00
6,24
6,48
6,72
7,08
7,56
8,16
BOČNÁ VZPERA UNI-BPL




bočná vzpera UNI-BPL je kruhového priemeru, používa sa aj k stĺpikom BPL aj AQUIGRAF,
priemer bočnej vzpery je 38mm
povrchová úprava: obojstranné pozinkovanie a poplastovanie (Zn+PVC)
farba tmavozelená (RAL 6005)
súčasťou bočnej vzpery je násadka a háková skrutka
Výška bočnej vzpery (cm)
150
175
200
220
230
240
250
260
280
300
Cena bez DPH (EUR/ks)
6,10
6,70
7,40
8,00
8,20
8,50
8,80
9,10
9,60
10,20
Cena s DPH (EUR/ks)
7,32
8,04
8,88
9,60
9,84
10,20
10,56
10,92
11,52
12,24
Strana 8 z 46
STĹPIK ZN



stĺpik ZN je kruhového priemeru, priemer stĺpika je 48mm, resp. 38mm, je určený na
použitie k štvorhranným pletivám
povrchová úprava: obojstranné pozinkovanie (Zn)
súčasťou stĺpika je čiapočka z PVC
Výška stĺpika
(cm)
150
175
200
220
230
240
250
260
280
300
Stĺpik Ø 48mm
Cena bez DPH
Cena s DPH
(EUR/ks)
(EUR/ks)
4,70
5,64
5,40
6,48
6,10
7,32
6,70
8,04
7,00
8,40
7,30
8,76
7,50
9,00
7,80
9,36
8,40
10,08
9,00
10,80
Stĺpik Ø 38mm
Cena bez DPH
Cena s DPH
(EUR/ks)
(EUR/ks)
3,30
3,96
3,70
4,44
4,20
5,04
4,50
5,40
4,70
5,64
4,90
5,88
5,10
6,12
5,30
6,36
5,70
6,84
6,00
7,20
BOČNÁ VZPERA ZN



bočná vzpera ZN je kruhového priemeru, priemer bočnej vzpery je 38mm
povrchová úprava: obojstranné pozinkovanie (Zn)
súčasťou bočnej vzpery je násadka a háková skrutka
Výška bočnej vzpery
(cm)
150
175
200
220
230
240
250
260
280
300
Cena bez DPH
(EUR/ks)
4,70
5,20
5,60
6,00
6,20
6,40
6,60
6,70
7,10
7,50
Cena s DPH (EUR/ks)
5,64
6,24
6,72
7,20
7,44
7,68
7,92
8,04
8,52
9,00
STĹPIK BPL60



stĺpik BPL60 je kruhového priemeru, priemer stĺpika je 60 mm, stĺpik sa používa na
oplotenie tenisových kurtov
povrchová úprava: obojstranné pozinkovanie a poplastovanie (Zn+PVC)
súčasťou stĺpika je čiapočka z PVC
Výška stĺpika BPL60 (cm)
400
500
Cena bez DPH (EUR/ks)
36,60
45,30
Cena s DPH (EUR/ks)
43,92
54,36
STĹPIK UNIVERZAL pre okrasné pletivá



stĺpik UNIVERZAL je profilovaného prierezu, priemer stĺpika je 45 mm
povrchová úprava: obojstranné pozinkovanie a poplastovanie (Zn+PVC)
súčasťou stĺpika je čiapočka z PVC
Výška stĺpika BPL60 (cm)
100
120
Cena bez DPH (EUR/ks)
4,40
5,30
Množstevné zľavy pre stĺpiky ( AQUIGRAF, BPL, BPL60, ZN) a bočné
vzpery (UNI-BPL, ZN) pri jednorazovom odbere,
zľava z ceny bez DPH
Cena s DPH (EUR/ks)
5,28
6,36
21 – 50 ks
51 – 100 ks
5%
10 %
Strana 9 z 46
PRÍSLUŠENSTVO KU PLETIVÁM A STĹPIKOM
Cena bez DPH (EUR/MJ)
Cena s DPH (EUR/MJ)
ks
0,09
0,11
Príchytka z PVC na napínací drôt,
farba tmavozelená, čierna
ks
0,17
0,20
Napinák ZN
Napinák PVC
ks
ks
0,44
0,48
0,53
0,58
Pätka na stĺpik BPL a AQUIGRAF Ø 48 mm
Pätka na stĺpik BPL a AQUIGRAF Ø 38 mm
Pätka na vzperu UNI-BPL, Ø 38 mm
Pätka na stĺpik ATLANTIS
ks
ks
ks
ks
9,95
9,95
9,95
27,07
11,94
11,94
11,94
32,48
Čiapočka PVC, zelená, čierna,
Ø 38mm, Ø 48 mm
ks
0,42
0,50
1000 ks
1000 ks
13,55
20,67
16,26
24,80
Príchytky AGRAFES – clipsy na
stĺpiky AQUIGRAF na
pripevnenie zváraných
ohradových pletív
Spona Rocafix Zn (spájanie pletív)
Spona Rocafix PVC (spájanie pletív)
NADSTAVEC NA STĹPIK – BAVOLET





nadstavec slúži na uchytenie max. troch radov ostnatého drôtu
povrchová úprava NADSTAVEC ZN: pozinkovanie
povrchová úprava NADSTAVEC PVC: pozinkovanie a poplastovanie (Zn+PVC)
povrchová úprava NADSTAVEC AL
farba tmavozelená (RAL 6005)- platí pre: NADSTAVEC PVC
Nadstavec ZN Ø 48mm
Nadstavec ZN Ø 60mm
Nadstavec PVC Ø 48mm
Nadstavec PVC Ø 60mm
Nadstavec (medzikus) na
Aquigraf 50/45 mm
Nadstavec V Ø 48mm (AL+PVC)
Nadstavec V Ø 48mm, ramená
jokel (ZN+PVC)
Cena bez DPH
(EUR/ks)
7,80
8,53
8,10
8,78
4,60
Cena s DPH (EUR/ks)
9,36
10,24
9,72
10,54
5,52
7,70
Strana 10 z 46
NAPÍNACIA TYČ ZN RESP. PVC



napínacia tyč slúži na pripevnenie pletiva na prvom, resp. ukončovacom stĺpiku
povrchová úprava NAPÍNACIA TYČ ZN: pozinkovanie
povrchová úprava NAPÍNACIA TYČ PVC: pozinkovanie a poplastovanie, farba tmavozelená
(RAL 6005)
Napínacia tyč ZN resp. PVC, dĺžka 1050 mm
Napínacia tyč ZN resp. PVC, dĺžka 1300 mm
Napínacia tyč ZN resp. PVC, dĺžka 1550 mm
Napínacia tyč ZN resp. PVC, dĺžka 1650 mm
Napínacia tyč ZN resp. PVC, dĺžka 1850 mm
Napínacia tyč ZN resp. PVC, dĺžka 2050 mm
Cena bez DPH (EUR/ks)
2,02
2,48
2,93
3,06
3,18
3,58
Cena s DPH (EUR/ks)
2,42
2,98
3,52
3,67
3,82
4,30
OPASOK ZN RESP. PVC NA PRICHYTENIE NAPINÁKU


povrchová úprava OPASOK ZN: pozinkovanie
povrchová úprava OPASOK PVC: pozinkovanie a poplastovanie, farba tmavozelená (RAL
6005)
Cena bez DPH (EUR/ks)
Cena s DPH (EUR/ks)
0,61
0,88
1,03
0,73
1,06
1,24
Opasok Zn resp. PVC na stĺpik Ø 38mm
Opasok Zn resp. PVC na stĺpik Ø 48mm
Opasok Zn resp. PVC na stĺpik Ø 60mm
OČKO ZN RESP. PVC NA PRICHYTENIE NAPINÁKU



na prichytenie jedného napináku na opasok je potrebných jeden pár očiek (2 ks)
povrchová úprava OČKO ZN: pozinkovanie
povrchová úprava OČKO PVC: pozinkovanie a poplastovanie, farba tmavozelená (RAL 6005)
Očko ZN resp. PVC – cena za kus!!!
Cena bez DPH (EUR/ks)
Cena s DPH (EUR/ks)
0,70
0,84
SKRUTKY



na prichytenie napináku sa používa skrutka M8x25mm (bez vyobrazenia)
na prichytenie napínacej tyče sa používa skrutka s očkom (vyobrazenie)
povrchová úprava pozinkovanie
Skrutka M8 x 28mm vrátane podložky a matice
Skrutka s očkom na napínaciu tyč,
vrátane podložiek a matice
Cena bez DPH (EUR/ks)
0,57
Cena s DPH (EUR/ks)
0,68
0,81
0,97
PODHRABOVÁ DOSKA A DRŽIAK PODHRABOVEJ DOSKY


podhrabová doska je vyrobená z betónu, slúži ako náhrada betónového múrika
držiak podhrabovej dosky je z PVC, nasúva sa na stĺpik s priemerom max. 48mm
Podhrabová doska, 249 x 3,5 x 25cm
Držiak podhrabovej dosky Ø 48mm
Cena bez DPH (EUR/ks)
15,77
3,05
Cena s DPH (EUR/ks)
18,92
3,66
Strana 11 z 46
PLOTOVÉ SYSTÉMY
Plotové diely sú výrobky nadštandardného charakteru, ktoré svojou eleganciou a jednoduchou montážou predstavujú
vrchol v plotových programoch. Vhodné sú na oplotenie rodinných domov, firiem, podnikov a výrobných hál, škôl,
športových objektov a štadiónov.
PLOTOVÉ DIELY MERKUR PVC






priemer drôtu 4,40 mm
rozmery oka: 200 x 60 mm
povrchová úprava: pozinkovanie a poplastovanie (Zn + PVC)
bočné zakončenie panelov je hladké, horné a spodné zakončenie je s presahom
zvislých drôtov
farba štandard: tmavozelená (RAL 6005)
k plotovým dielom MERKUR PVC sa používajú stĺpiky:
o ATLANTIS + príchytky
o GALAXIA PVC + príchytky (priebežná, koncová, rohová)
o alebo v prípade lacnejšej alternatívy stĺpiky AQUIGRAF + príchytka
Plotové diely MERKUR PVC – štandardné rozmery
Rozmer dielu
(výška x dĺžka)
(m)
0,625 x 2,50
0,855 x 2,50
1,025 x 2,50
1,225 x 2,50
1,585 x 2,50
1,785 x 2,50
2,085 x 2,50
Počet
profilov
Odporúčaná výška
stĺpika (cm)
Cena bez DPH
(EUR/diel)
Cena s DPH (EUR/diel)
2
2
2
2
4
4
5
100
120
150
175
200
220
250
9,90
12,60
14,60
17,00
23,40
25,70
30,10
11,88
15,12
17,52
20,40
28,08
30,84
36,12
Strana 12 z 46
PLOTOVÉ DIELY GALAXIA PVC








priemer drôtu 5,00 mm
rozmery oka: 200 x 50 mm
povrchová úprava: pozinkovanie a poplastovanie (Zn + PVC)
bočné zakončenie panelov je hladké, horné a spodné zakončenie je s presahom
zvislých drôtov
farba štandard: tmavozelená (RAL 6005),pri inej farbe - prirážka +15%.
na objednávku je možné dodať aj nasledujúce farby: biela (RAL 9010),
čierna (RAL 9005), modrá (RAL 5010), šedá (RAL 7030), hneda (RAL 8017). resp. iná
farba po dohode s obchodným úsekom
Plotové diely s rozmermi 2,16x2,50; 2,36x2,50 a 2,56x2,50 dodávame iba na
objednávku
K plotovým dielom GALAXIA PVC sa používajú stĺpiky ATLANTIS, GALAXIA PVC
alebo v prípade lacnejšej alternatívy stĺpiky AQUIGRAF
Plotové diely GALAXIA PVC – štandardné rozmery
Rozmer dielu
Počet
Odporúčaná výška
(výška x dĺžka)
profilov
stĺpika (cm)
(m)
0,80 x 2,50
2
150
1,00 x 2,50
2
150
1,20 x 2,50
2
175
1,40 x 2,50
2
200
1,60 x 2,50
2
220
1,76 x 2,50
4
220
1,96 x 2,50
4
250
Plotové diely GALAXIA PVC na objednávku
2,16 x 2,50
4
2,36 x 2,50
4
2,56 x 2,50
4
280
300
320
Cena bez DPH
(EUR/diel)
Cena s DPH (EUR/diel)
23,40
26,90
31,50
35,80
39,80
45,00
48,60
28,08
32,28
37,80
42,96
47,76
54,00
58,32
53,50
58,40
63,30
64,20
70,08
75,96
PLOTOVÉ DIELY GALAXIA LIGHT PVC







priemer drôtu 4,00 mm
rozmery oka: 200 x 50 mm
povrchová úprava: pozinkovanie a poplastovanie (Zn + PVC)
bočné zakončenie panelov je hladké, horné a spodné zakončenie je s presahom
zvislých drôtov
farba štandard: tmavozelená (RAL 6005),pri inej farbe - prirážka +15%.
na objednávku je možné dodať aj nasledujúce farby: biela (RAL 9010),
čierna (RAL 9005), modrá (RAL 5010), šedá (RAL 7030), hneda (RAL 8017). resp. iná
farba po dohode s obchodným úsekom
K panelom doporučujeme použiť stĺpik GALAXIA LIGHT PVC, alternatívne je možné
použiť aj stĺpik ATLANTIS
Plotové diely GALAXIA LIGHT PVC – štandardné rozmery
Rozmer dielu
Odporúčaná výška
Počet
(výška x dĺžka)
stĺpika
profilov
(m)
(cm)
1,20 x 2,50
2
200
1,36 x 2,50
4
200
1,56 x 2,50
4
220
1,76 x 2,50
4
240
Cena bez DPH
(EUR/diel)
Cena s DPH (EUR/diel)
25,50
27,40
30,60
33,80
30,60
32,88
36,72
40,56
Strana 13 z 46
PLOTOVÉ DIELY POZINKOVANÉ GALAXIA ZN





priemer drôtu 5,00 mm
rozmery oka: 200 x 50 mm
povrchová úprava: žiarovo pozinkované, nános Zn 240 g/m²
bočné zakončenie panelov je hladké, horné a spodné zakončenie je s presahom
zvislých drôtov
k plotovým dielom je možné dodať „Stĺpiky pre plotové diely Galaxia ZN“ s profilom
JAKL v prevedení ZN alebo alternatívne „Stĺpiky k plotovým dielom ATLANTIS, v ALprevedení
Plotové diely GALAXIA ZN – štandardné rozmery:
Rozmer dielu
Odporúčaná výška
Počet
(výška x dĺžka)
stĺpika
profilov
(m)
(cm)
0,80 x 2,50
2
160
1,00 x 2,50
2
160
1,20 x 2,50
2
180
1,40 x 2,50
2
200
1,60 x 2,50
2
220
1,76 x 2,50
4
240
1,96 x 2,50
4
260
Plotové diely GALAXIA ZN - na objednávku:
2,16 x 2,50
4
280
2,36 x 2,50
4
300
2,56 x 2,50
4
320
Cena bez DPH
(EUR/diel)
Cena s DPH (EUR/diel)
21,00
23,90
28,10
32,10
35,60
38,10
40,80
25,20
28,68
33,72
38,52
42,72
45,72
48,96
47,10
50,90
54,70
56,52
61,08
65,64
PLOTOVÉ DIELY GALAXIA LIGHT ZN





priemer drôtu 4,00 mm
rozmery oka: 200 x 50 mm
povrchová úprava: pozinkovanie (Zn), nános Zn 240 g/m²
bočné zakončenie panelov je hladké, horné a spodné zakončenie je s presahom
zvislých drôtov
k panelom doporučujeme použiť stĺpik GALAXIA LIGHT ZN
Plotové diely GALAXIA LIGHT ZN – štandardné rozmery
Rozmer dielu
Odporúčaná výška
Počet
(výška x dĺžka)
stĺpika
profilov
(m)
(cm)
1,20 x 2,50
2
200
1,36 x 2,50
4
200
1,56 x 2,50
4
220
1,76 x 2,50
4
240
Cena bez DPH
(EUR/diel)
Cena s DPH (EUR/diel)
21,20
23,60
26,20
29,60
25,44
28,32
31,44
35,52
Strana 14 z 46
STĹPIKY ATLANTIS K PLOTOVÝM DIELOM GALAXIA PVC a MERKUR




povrchová úprava: AL + PVC
farba štandard: tmavozelená (RAL 6005), pri inej farbe –prirážka +15%.
farby na objednávku s príplatkom (tieto farby je možné objednať iba s objednávkou na
plotové diely resp. stĺpiky): biela (RAL 9010), čierna (RAL 9005), modrá (RAL 5010),
šedá (RAL 7030), červená (RAL 3000).
Iné farby len po konzultácii s obchodným úsekom.
Ako alternatíva je možné tento stĺpik použiť aj k panelom GALAXIA LIGHT PVC
Výška stĺpika
(cm)
100
120
150
175
200
220
250
280
Počet príchytiek
(ks)
2
2
4
4
4
6
6
6
Cena bez DPH
(EUR/ks)
12,21
15,51
17,30
20,40
22,20
25,10
28,20
31,50
Cena s DPH (EUR/ks)
14,65
18,61
20,76
24,48
26,64
30,12
33,84
37,80
STĹPIKY GALAXIA PVC PRE PLOTOVÉ DIELY GALAXIA PVC a MERKUR





stĺpik profilu JAKL
rozmery stĺpika: 40 x 60mm
povrchová úprava: pozinkované a poplastované (ZN + PVC)
farba štandard: tmavozelená (RAL 6005), pri inej farbe –prirážka +15%.
farby na objednávku s príplatkom (tieto farby je možné objednať iba s objednávkou na
plotové diely resp. stĺpiky): biela (RAL 9010), čierna (RAL 9005), modrá (RAL 5010), šedá
(RAL 7030), červená (RAL 3000).
Iné farby len po konzultácii s obchodným úsekom.
Výška stĺpika (cm)
Potrebný počet príchytiek
100
120
160
180
200
220
240
260
2
2
2
3
3
3
4
4
Cena bez DPH
(EUR/ks)
6,49
7,76
9,40
10,60
11,80
12,90
14,10
15,20
Nasledovné stĺpiky pre plotové diely GALAXIA sa dodávajú iba na objednávku:
16,40
280
4
17,50
300
4
18,70
320
5
Cena s DPH (EUR/ks)
7,79
9,31
11,28
12,72
14,16
15,48
16,92
18,24
19,68
21,00
22,44
Strana 15 z 46
STĹPIKY GALAXIA LIGHT PVC
(PRE PLOTOVÉ DIELY GALAXIA LIGHT PVC a MERKUR)





stĺpik profilu JAKL
rozmery stĺpika: 40 x 60mm
povrchová úprava: pozinkovanie a poplastovanie (Zn + PVC)
farba štandard: tmavozelená (RAL 6005), pri inej farbe –prirážka +15%.
farby na objednávku s príplatkom (tieto farby je možné objednať iba s objednávkou na
plotové diely resp. stĺpiky): biela (RAL 9010), čierna (RAL 9005), modrá (RAL 5010),
šedá (RAL 7030), červená (RAL 3000).
Iné farby len po konzultácii s obchodným úsekom.
Výška stĺpika (cm)
100
120
200
220
240
Potrebný počet
príchytiek
2
2
2
3
3
Cena bez DPH
(EUR/ks)
7,80
8,58
13,00
14,30
15,60
Množstevné zľavy pre plotové diely a stĺpiky pri jednorazovom
odbere
zľava z ceny bez DPH
11 – 20 ks
21 – 50 ks
Cena s DPH (EUR/ks)
9,36
10,29
15,60
17,16
18,72
5%
10 %
STĹPIKY GALAXIA ZN PRE PLOTOVÉ DIELY GALAXIA ZN



stĺpik profilu JAKL
rozmery stĺpika: 40 x 60mm
povrchová úprava: žiarovo pozinkované, nános Zn 240 g/m²
Výška stĺpika (cm)
Potrebný počet príchytiek
160
180
200
220
240
260
2
3
3
3
4
4
Cena bez DPH
(EUR/ks)
11,40
13,30
14,90
16,50
17,50
19,10
Nasledovné stĺpiky pre plotové diely GALAXIA sa dodávajú iba na objednávku:
20,90
280
4
22,50
300
4
23,50
320
5
Cena s DPH (EUR/ks)
13,68
15,96
17,88
19,80
21,00
22,92
25,08
27,00
28,20
STĹPIKY GALAXIA LIGHT ZN
(PRE PLOTOVÉ DIELY GALAXIA LIGHT ZN)



stĺpik profilu JAKL
rozmery stĺpika: 40 x 60mm
povrchová úprava: pozinkovanie (Zn)
Výška stĺpika (cm)
Potrebný počet príchytiek
200
220
240
2
3
3
Množstevné zľavy pre plotové diely a stĺpiky pri jednorazovom
odbere
zľava z ceny bez DPH
Cena bez DPH
(EUR/ks)
10,70
11,80
12,90
11 – 20 ks
21 – 50 ks
Cena s DPH (EUR/ks)
12,84
14,16
15,48
5%
10 %
Strana 16 z 46
PRÍSLUŠENSTVO K PLOTOVÝM DIELOM A STĹPIKOM
PRÍCHYTKA K STĹPIKU ATLANTIS




povrchová úprava: INOX + PVC
farba štandard: tmavozelená (RAL 6005)
farby na objednávku a príplatok: biela (RAL 9010), čierna (RAL 9005), modrá (RAL 5010), šedá
(RAL 7030), červená (RAL 3000). Tieto farby je možné objednať výlučne s objednávkou na
plotové diely a stĺpiky.
Iné farby len po konzultácii s obchodným úsekom.
povrchová úprava: INOX (pre stĺpiky ATLANTIS)
Príchytka k panelom
Príchytka AW k panelom na prichytenie na
drevený alebo betónový stĺpik
Cena bez DPH (EUR/ks)
0,94
Cena s DPH (EUR/ks)
1,13
0,84
1,01
PRÍCHYTKA K STĹPIKU GALAXIA PVC, GALAXIA LIGHT PVC
PRÍCHYTKA K STĹPIKU GALAXIA ZN, GALAXIA LIGHT ZN


povrchová úprava: INOX + PVC
o farba štandard: tmavozelená (RAL 6005)
o farby na objednávku a príplatok: biela (RAL 9010), čierna (RAL 9005), modrá (RAL
5010), šedá (RAL 7030), červená (RAL 3000). Tieto farby je možné objednať výlučne
s objednávkou na plotové diely a stĺpiky.
Iné farby len po konzultácii s obchodným úsekom.
povrchová úprava: INOX
Príchytka INOX + PVC – rohová
Príchytka INOX + PVC – priebežná
Príchytka INOX + PVC – koncová
Cena bez DPH (EUR/ks)
2,05
1,91
1,80
Cena s DPH (EUR/ks)
2,46
2,29
2,16
1,99
1,62
1,56
2,39
1,94
1,87
Príchytka INOX – rohová
Príchytka INOX – priebežná
Príchytka INOX – koncová
PRÍCHYTKA PANELU K STĹPIKU AQUIGRAF
PRÍCHYTKA PANELU K STĹPIKU GALAXIA, GALAXIA LIGHT


farba štandard: tmavozelená (RAL 6005)
táto príchytka z umelej hmoty sa používa v prípade použitia lacnejšej alternatívy použitia panelu
GALAXIA so stĺpikom AQUIGRAF resp. k stĺpikom GALAXIA, GALAXIA LIGHT
Príchytka panelu k stĺpiku AQUIGRAFU
Príchytka panelu k stĺpiku GALAXIA, GALAXIA LIGHT
Cena bez DPH (EUR/ks)
1,34
1,77
Cena s DPH (EUR/ks)
1,61
2,12
NADSTAVEC NA STĹPIK GALAXIA a GALAXIA LIGHT – BAVOLET


nadstavec slúži na uchytenie max. troch radov ostnatého drôtu
objednávku a dodanie treba konzultovať s obchodným úsekom
Nadstavec – bavolet
Cena bez DPH (EUR/ks)
7,70
Cena s DPH (EUR/ks)
9,24
Cena bez DPH (EUR/ks)
15,77
Cena s DPH (EUR/ks)
18,92
4,77
5,72
PODHRABOVÉ DOSKY

rozmer dosky 249 x 25 x 3,50 cm
Podhrabová doska
Držiak podhrabovej dosky na
stĺpik GALAXIA
Množstevné zľavy pre plotové diely, stĺpiky, podhrabové dosky a
príslušenstvo pri jednorazovom odbere,
zľava z ceny bez DPH
11 – 20 ks
21 – 50 ks
5%
10 %
Strana 17 z 46
UZLOVÉ PLETIVO
Pre svoju charakteristickú skladbu oka (oká sa zväčšujú smerom dohora) slúži ako
zábrana pre malú aj vysokú zver. Vyznačuje sa ľahkou skladovateľnosťou a montážou.
Spoľahlivo kopíruje terén a preto je jeho použitie vhodné aj v horských terénoch.
Používa sa hlavne na oplotenie lesných porastov a škôlok, pasienkov,
poľnohospodárskych, lesných a poľovníckych objektov. Pre svoje výhody sa používa
aj pri oplotení diaľnic. Po dohode je možné vyrobiť pletivo aj inej výšky, prípadne
zmeniť počet vodorovných drôtov





priemer drôtu: 2,0 / 2,8 mm, na objednávku 2,2 / 3,1mm; 1,6 / 2,0mm; 1,8 / 2,2mm
rozmery oka: viď tabuľka
dĺžka roliek: 50m
povrchová úprava : drôt pozinkovaný (Zn) – nános zinku 60g/m2
v prípade záujmu je možné vyrobiť pletivo aj s vysokým nánosom zinku min. 240g/m2
rozostup zvislých drôtov je 15cm, alternatívne 30cm
Štandardné uzlové pletivo
Výška pletiva (cm)
Počet drôtov
100
115
125
140
150
160
160
160
175
175
180
200
200
200
200
220
11
12
13
14
14
15
20
23
16
23
18
17
19
23
25
20
priemer drôtu (vnútorný/vodiaci) 2,0 / 2,8 mm
Cena bez DPH (EUR/m)
Cena s DPH (EUR/m)
0,84
1,01
0,90
1,08
0,94
1,13
1,03
1,24
1,06
1,27
1,10
1,32
1,34
1,61
1,47
1,76
1,16
1,39
1,50
1,80
1,25
1,50
1,24
1,49
1,31
1,57
1,53
1,84
1,61
1,93
1,43
1,72
Uzlové pletivo na objednávku
Výška
pletiva (cm)
Počet
drôtov
100
115
125
140
150
160
160
160
175
175
180
200
200
200
200
220
11
12
13
14
14
15
20
23
16
23
18
17
19
23
25
20
priemer drôtu
(vnútorný/vodiaci)
1,6 / 2,0
priemer drôtu
(vnútorný/vodiaci)
1,8 / 2,2
priemer drôtu
(vnútorný/vodiaci)
2,2 / 3,15
Cena bez
DPH
(EUR/m)
Cena s DPH
(EUR/m)
Cena bez
DPH
(EUR/m)
Cena s DPH
(EUR/m)
Cena bez
DPH
(EUR/m)
Cena s DPH
(EUR/m)
0,61
0,66
0,69
0,76
0,78
0,81
0,98
1,07
0,85
1,10
0,90
x
0,94
1,12
1,18
x
0,73
0,79
0,83
0,91
0,94
0,97
1,18
1,28
1,02
1,32
1,08
X
1,13
1,34
1,42
X
0,72
0,76
0,81
0,88
0,90
0,94
1,13
1,25
0,98
1,28
1,06
x
1,10
1,31
1,37
x
0,86
0,91
0,97
1,06
1,08
1,13
1,36
1,50
1,18
1,54
1,27
X
1,32
1,57
1,64
x
0,98
1,06
1,13
1,24
1,25
1,33
1,59
1,76
1,39
1,80
1,49
1,49
1,58
1,85
1,94
1,73
1,18
1,27
1,36
1,49
1,50
1,60
1,91
2,11
1,67
2,16
1,79
1,79
1,90
2,22
2,33
2,08
Strana 18 z 46
Množstevné zľavy pre uzlové pletivá pri jednorazovom odbere
zľava z ceny bez DPH
201 – 500 m
501 – 1000 m
5%
10 %
Strana 19 z 46
FARMÁRSKE PLETIVO (zvárané pletivo PVC)
Pre svoju charakteristickú skladbu oka (oká sa zväčšujú smerom dohora) slúži ako
zábrana pre malú aj vysokú zver. Vyznačuje sa ľahkou skladovateľnosťou a montážou.
Používa sa hlavne na oplotenie lesných porastov a škôlok, pasienkov,
poľnohospodárskych, lesných a poľovníckych objektov. Pre svoje výhody sa používa
aj pri oplotení diaľnic.





priemer drôtu: 2,50 / 3,00 mm
rozmery oka: viď tabuľka
dĺžka roliek: 50m
povrchová úprava : drôt pozinkovaný a poplastovaný (Zn+PVC)
rozostup zvislých drôtov je 15cm
Farmárske pletivo
Výška pletiva (cm)
Počet drôtov
152
203
15
18
Množstevné zľavy pre farmárske pletivá pri jednorazovom
odbere
zľava z ceny bez DPH
priemer drôtu (vnútorný/vodiaci) 2,50 / 3,00 mm
Cena bez DPH
Cena s DPH (EUR/m)
(EUR/m)
2,14
2,57
2,68
3,22
201 – 500 m
501 – 1000 m
5%
10 %
Strana 20 z 46
OBOROVÉ PLETIVO
Vyrábajú sa z oceľového čierneho, pozinkovaného resp. pozinkovaného a následne poplastovaného drôtu. Použitie
týchto pletív, vzhľadom na ich vlastnosti je v poľnohospodárstve, lesníctve, na oborové zábrany do lesov a na
pasienky.
OBOROVÉ PLETIVO
ŠTVORHRANNÉ PLETIVO S VEĽKÝMI OKAMI





priemer drôtu: 3,10 – 6,00 mm
rozmery oka: 80x80mm; 100x100 mm; 150x150mm
výška pletiva: 100 – 400 cm, pri rozmere oka 80 mm......2,2m
dĺžka roliek: 5m, 10m , 15m, 20m, 25m
povrchová úprava:
o drôt bez povrchovej úpravy (Fe)
o drôt pozinkovaný (Zn)
o drôt poplastovaný (PVC) farba tmavozelená (RAL6005)
Povrchová
úprava
Priemer drôtu
(mm)
3,10
4,00
FE
5,00
6,00
3,10
ZN
4,00
5,00
3,50
PVC
4,00
Veľkosť oka
(mm)
100 x 100
150 x 150
100 x 100
150 x 150
100 x 100
150 x 150
100 x 100
150 x 150
Cena bez DPH
(EUR/m2)
2,77
2,13
3,66
2,74
4,99
3,66
6,63
4,80
Cena s DPH
(EUR/m2)
3,32
2,56
4,39
3,29
5,99
4,39
7,96
5,76
80 x 80
100 x 100
150 x 150
100 x 100
150 x 150
100 x 100
150 x 150
2,86
2,20
3,82
2,86
5,35
3,61
3,43
2,64
4,58
3,43
6,42
4,33
100 x 100
150 x 150
80 x 80
100 x 100
2,68
2,04
2,84
3,48
3,22
2,45
3,41
4,18
Množstevné zľavy pre oborové pletivo pri jednorazovom odbere,
zľava z ceny bez DPH
201 – 500 m2
501 – 1000 m2
5%
10 %
Strana 21 z 46
DRÔTY
DRÔT POZINKOVANÝ (ZN)
DRÔT BEZ POVRCHOVEJ ÚPRAVY (FE)

balenie: štandardne balené
Priemer
drôtu (mm)
0,50
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,50
2,80
3,10
4,00
5,00
6,00
8,00
10,00
Drôt pozinkovaný
(ZN)
Cena bez DPH
Cena s DPH
(EUR/kg)
(EUR/kg)
2,28
2,74
1,80
2,16
1,68
2,02
1,40
1,68
1,34
1,61
1,21
1,45
1,19
1,43
1,18
1,42
1,18
1,42
1,18
1,42
1,18
1,42
1,18
1,42
1,18
1,42
1,21
1,45
x
X
1,45
1,74
1,45
1,74
Drôt bez povrchovej úpravy
(FE)
Cena bez DPH
Cena s DPH
Priemer
(EUR/kg)
(EUR/kg)
drôtu (mm)
1,80
2,16
0,50
1,50
1,80
0,80
1,43
1,72
1,00
1,24
1,49
1,20
1,22
1,46
1,40
1,18
1,42
1,60
1,18
1,42
1,80
1,15
1,38
2,00
1,15
1,38
2,20
1,13
1,36
2,50
1,13
1,36
2,80
1,10
1,32
3,10
1,10
1,32
4,00
1,10
1,32
5,00
1,10
1,32
6,00
X
X
8,00
X
X
10,00
Množstevné zľavy pre drôty pozinkované a drôty bez povrchovej
úpravy pri jednorazovom odbere,
zľava z ceny bez DPH
501 – 1000kg
1001 – 3000 kg
5%
10 %
NATÁČANÉ DRÔTY POZINKOVANÉ (ZN)
NATÁČANÉ DRÔTY BEZ POVRCHOVEJ ÚPRAVY (FE)


balenie: podľa priemeru drôtu 80 – 100 m balíky
povrchová úprava:
o drôt bez povrchovej úpravy (Fe)
o drôt pozinkovaný (Zn)
Povrchová
úprava
ZN
FE
Priemer drôtu
(mm)
0,80
1,00
1,20
1,40
2,20
3,10
Dĺžka drôtu v bal
(m)
100
100
100
100
100
80
Cena bez DPH
(EUR/ks)
1,31
1,73
1,77
2,34
4,79
6,82
Cena s DPH
(EUR/ks)
1,57
2,08
2,12
2,81
5,75
8,18
1,40
2,50
3,10
100
100
100
2,84
5,44
7,58
3,41
6,53
9,10
Množstevné zľavy pre natáčané drôty Zn a FE pri jednorazovom
odbere,
zľava z ceny bez DPH
11 – 30 ks
31 – 70 ks
5%
10 %
Strana 22 z 46
DRÔT POPLASTOVANÝ (PVC)


balenie: voľne (kg)
priemer drôtu v mm je uvádzaný pred poplastovaním a po poplastovaní
Priemer drôtu (mm)
1,40 / 2,00
1,65 / 2,50
1,70 / 2,50
1,65 / 2,70
1,70 / 2,70
1,80 / 2,80
1,80 / 3,00
2,00 / 3,00
2,20 / 3,40
2,20 / 3,20
2,50 / 3,50
Cena bez DPH
(EUR/kg)
1,68
1,49
1,49
1,52
1,50
1,50
1,53
1,46
1,45
1,43
1,40
Množstevné zľavy pre drôty poplastované pri jednorazovom
odbere,
zľava z ceny bez DPH
Cena s DPH (EUR/kg)
2,02
1,79
1,79
1,82
1,80
1,80
1,84
1,75
1,74
1,72
1,68
501 – 1000kg
1001 – 3000 kg
5%
10 %
NATÁČANÉ DRÔTY POPLASTOVANÉ (PVC)


balenie: podľa priemeru drôtu
priemer drôtu je uvádzaný pred poplastovaním a po poplastovaní
Povrchová
úprava
PVC
Priemer drôtu
(mm)
1,00 / 1,40
1,40 / 2,00
2,50 / 3,50
2,50 / 3,50
2,50 / 3,50
2,50 / 3,50
Dĺžka drôtu v bal
(m)
50
30
26
48
52
78
Množstevné zľavy pre natáčané drôty PVC pri jednorazovom
odbere,
zľava z ceny bez DPH
Cena bez DPH
(EUR/ks)
1,28
3,66
3,24
5,77
5,99
7,78
11 – 30 ks
31 – 70 ks
Cena s DPH
(EUR/ks)
1,54
4,39
3,89
6,92
7,19
9,34
5%
10 %
Strana 23 z 46
OSTNATÝ DRÔT
Ostnatý drôt je najznámejší zabezpečovací prvok na zvýšenie úrovne bezpečnosti zvlášť dôležitých objektov.
OSTNATÝ DRÔT POZINKOVANÝ




Ostnatý drôt tvorí sústava dvoch spletených drôtov, medzi ktoré sú každých 100mm
vpletané dva priečne drôty – ostne.
povrchová úprava: drôt pozinkovaný (Zn)
priemer drôtu 2,00mm priebežný drôt, priemer drôtu 1,80mm ostne
balenie v balíkoch s držiakom, balíky 50, 100, 250m
Povrchová
úprava
ZN
Priemer drôtu
(mm)
1,8 / 2,0
1,8 / 2,0
1,8 / 2,0
Dĺžka drôtu v bal
(m)
50
100
250
Cena bez DPH
(EUR/bal)
7,40
13,10
29,90
Cena s DPH
(EUR/bal)
8,88
15,72
35,88
OSTNATÝ DRÔT POPLASTOVANÝ




Ostnatý drôt tvorí sústava dvoch spletených drôtov, medzi ktoré sú každých 100mm
vpletané dva priečne drôty – ostne.
povrchová úprava: drôt poplastovaný (PVC) farba tmavozelená (RAL6005)
priemer drôtu 2,50mm (priebežný drôt) / 2,00mm (ostne)
balenie v balíkoch s držiakom, balíky 100m
Povrchová
úprava
PVC
Priemer drôtu
(mm)
2,0 / 2,5
Dĺžka drôtu v bal
(m)
100
Cena bez DPH
(EUR/bal)
18,30
Cena s DPH
(EUR/bal)
21,96
ŽILETKOVÝ OSTNATÝ DRÔT CONCERTINA



Konštrukcia tohto ostnatého drôtu s mimoriadne ostrými hranatými okrajmi ho
predurčuje na splnenie jedinej funkcie – maximálnu ochranu. Ostnatý drôt
CONCERTINA sa používa všade tam, kde je potrebná maximálna ochrana objektov.
Jedná sa najmä o väznice, vojenské objekty, elektrárne a pod.
balenie v balíkoch s rozvinutou dĺžkou 10m
priemer balíka 450mm, 700mm
CONCERTINA
CONCERTINA
Priemer balíka
(mm)
450
700
Dĺžka drôtu v bal
(m)
10
10
Množstevné zľavy pre ostnaté drôty ZN, PVC a ostnatý drôt
CONCERTINA pri jednorazovom odbere,
zľava z ceny bez DPH
Cena bez DPH
(EUR/bal)
24,50
37,90
501 – 1000 m
1000 – 2000 m
Cena s DPH
(EUR/bal)
29,40
45,48
5%
10 %
Strana 24 z 46
ZVÁRANÉ ŠTVORHRANNÉ PLETIVÁ
ZVÁRANÉ ŠTVORHRANNÉ PLETIVÁ POZINKOVANÉ





štandardná výška 100cm
priemer drôtu 0,65 – 2,00 mm
oko je štvorcové, veľkosť oka od 6,0x6,0mm – 50,0x50,0mm
povrchová úprava: pozinkovanie (Zn)
balenie po 25m
Veľkosť oka
(mm)
12,7 x 12,7
50,0 x 50,0
Priemer drôtu
(mm)
1,05
2,00
Cena bez DPH
(EUR/m)
6,08
3,20
10,0 x 10,0 CN
13,0 x 13,0 CN
13,0 x 13,0 CN
16,0 X 16,0 CN
19,0 x 19,0 CN
25,0 x 25,0 CN
50,0 x 50,0 CN
0,80
0,80
1,05
1,20
1,40
2,00
2,00
2,01
1,30
2,83
2,34
2,51
4,86
2,43
Cena s DPH (EUR/m)
7,30
3,84
2,41
1,56
3,40
2,81
3,01
5,83
2,92
ZVÁRANÉ ŠTVORHRANNÉ PLETIVÁ POPLASTOVANÉ





štandardná výška 100cm
priemer drôtu 1,20 – 2,60 mm
oko je štvorcové, veľkosť oka od 13,0x13,0mm – 50,0x25,0mm
povrchová úprava: pozinkovanie a poplastovanie (Zn+PVC)
balenie po 25m
Veľkosť oka
(mm)
16,0 x 16,0
50,0 x 25,0
Priemer drôtu
(mm)
1,20
2,60
Cena bez DPH
(EUR/m)
2,08
4,03
Veľkosť oka
(mm)
13,0 x 13,0 CN
16,0 x 16,0 CN
19,0 x 19,0 CN
25,0 x 25,0 CN
25,0 x 25,0 CN
Priemer drôtu
(mm)
1,20
1,20
1,40
2,00
2,30
Cena bez DPH
(EUR/m)
1,89
1,59
1,86
3,27
4,15
Množstevné zľavy pre zvárané štvorhranné pletivo ZN resp. PVC
pri jednorazovom odbere,
zľava z ceny bez DPH
101 – 200 m
201 – 500 m
Cena s DPH (EUR/m)
2,50
4,84
Cena s DPH (EUR/m)
2,27
1,91
2,23
3,92
4,98
5%
10 %
Strana 25 z 46
ŠESŤHRANNÉ PLETIVÁ
Klasické pletivo, patrí k štandardom v oplocovaní. Vyznačuje sa veľkou estetikou a vysokou životnosťou. Šesťhranné
pletivo sa používa na oplotenie klietok a voliér pre zvieratá a vtáctvo, na prenosné a pevné ohrady pre hydinu. V
poľnohospodárstve sa využíva ako ochrana sadeníc a stromov a v kvetinárstve ako materiál na aranžovanie a výstuhy
pre dekorácie. V stavebníctve je možné použitie tohto pletiva na spevňovanie omietok a pri zatepľovaní budov.
Šesťhranné pletivo sa používa aj na prichytávanie izolácie teplovzdušných potrubí.
ŠESŤHRANNÉ PLETIVÁ POZINKOVANÉ V TAVENINE (Zn)





štandardná výška 100cm
priemer drôtu 0,70 - 0,80mm
oko je zapletané, šesťuholníkové, veľkosť oka 13 – 25mm
povrchová úprava: pozinkovanie v tavenine (Zn), t.j. pletivo je najskôr zapletené a až
následne pozinkované
balenie po 50m
Veľkosť oka
(mm)
13
16
20
25
Priemer drôtu
(mm)
0,70
0,70
0,70
0,80
Cena bez DPH
(EUR/m)
1,06
0,94
0,87
0,82
Cena s DPH (EUR/m)
1,27
1,13
1,04
0,98
ŠESŤHRANNÉ PLETIVÁ POPLASTOVANÉ





štandardná výška 100cm
priemer drôtu 0,90 - 1,00mm
oko je zapletané, šesťuholníkové, veľkosť oka 13 – 25mm
povrchová úprava: pozinkovanie a poplastovanie (Zn + PVC)
balenie po 25m
Veľkosť oka
(mm)
13
16
20
25
Priemer drôtu
(mm)
0,90
0,90
0,90
1,00
Cena bez DPH
(EUR/m)
1,31
1,21
1,16
0,88
Cena s DPH (EUR/m)
1,57
1,45
1,39
1,06
ŠESŤHRANNÉ PLETIVÁ Z POZINKOVANÉHO DRÔTU (Znd)





štandardná výška 100cm
priemer drôtu 0,70 – 0,80mm
oko je zapletané, šesťuholníkové, veľkosť oka 13 – 25mm
povrchová úprava: pozinkovaný drôt (Zn)
balenie po 50m
Veľkosť oka
(mm)
13
16
20
25
Priemer drôtu
(mm)
0,70
0,70
0,70
0,80
Množstevné zľavy pre šesťhranné pletivá pri jednorazovom
odbere,
zľava z ceny bez DPH
Cena bez DPH
(EUR/m)
0,91
0,84
0,75
0,75
101 – 300 m2
301 – 500 m2
Cena s DPH (EUR/m)
1,09
1,01
0,90
0,90
5%
10 %
Strana 26 z 46
KOVOVÉ A RABICOVÉ TKANINY
Kovové tkaniny sú kombináciou dvoch typov drôtov - osnovného a útkového. Vyrábajú sa na člnkových tkacích
stavoch zo žíhaného alebo pozinkovaného drôtu.
Kovové tkaniny sa používajú ako triediace sitá, pri osievaní malty resp. zeminy. Ďalej sa používajú ako siete proti
hmyzu a zvieratám. V stavebníctve sa používajú na spevnenie betónov v rohoch a kútoch.
KOVOVÁ TKANINA BEZ POVRCHOVEJ ÚPRAVY (Fe)





priemer drôtu: 0,50 – 1,00 mm
rozmery oka: 2,00 – 10,00 mm
povrchová úprava: drôt bez povrchovej úpravy (Fe)
balenie v rolkách po 25m
štandardná výška 100cm, iná výška po dohode s výrobcom
Veľkosť oka
(mm)
2,00
3,15
4,00
5,00
8,00
10,00
Priemer drôtu
(mm)
0,50
0,80
1,00
0,80
1,00
1,00
Cena bez DPH
(EUR/m2)
3,54
4,71
5,41
4,18
3,49
3,24
Cena s DPH (EUR/m2)
4,25
5,65
6,49
5,02
4,19
3,89
KOVOVÁ TKANINA POZINKOVANÁ (Zn)





priemer drôtu: 0,50 – 1,00 mm
rozmery oka: 2,00 – 10,00 mm
povrchová úprava: pozinkovaný drôt
balenie v rolkách po 25m
štandardná výška 100cm, iná výška po dohode s výrobcom
Veľkosť oka
(mm)
2,00
3,15
4,00
5,00
8,00
10,00
Priemer drôtu
(mm)
0,50
0,80
1,00
0,80
1,00
1,00
Cena bez DPH
(EUR/m2)
3,84
5,23
6,21
4,67
3,85
3,57
Cena s DPH (EUR/m2)
4,61
6,28
7,45
5,60
4,62
4,28
RABICOVÁ TKANINA



povrchová úprava: drôt bez povrchovej úpravy (Fe) alebo pozinkovaný drôt (Zn)
(objednávku z pozinkovaného drôtu je potrebné konzultovať s obchodným úsekom)
balenie v rolkách 50 m, alternatívne 25 m
štandardná výška 100cm
Povrchová
úprava
FE
Veľkosť oka
(mm)
16 x 16
Priemer drôtu
(mm)
0,80
Množstevné zľavy pre kovové a rabicové tkaniny pri
jednorazovom odbere,
zľava z ceny bez DPH
Cena bez DPH
(EUR/m2)
0,84
101 – 500 m2
501 – 1000 m2
Cena s DPH
(EUR/m2)
1,01
5%
10 %
Strana 27 z 46
REBIERKOVÁ TKANINA
Rebierkovú tkaninu tvoria krepované drôty, ktoré správnym pretkávaním vytvoria pevnú tkaninu s veľkou škálou
použitia. Oká tkaniny sú zväčša pravouhlé a štvorcové. Vyrábajú sa z drôtov pozinkovaných (Zn) alebo z drôtov bez
povrchovej úpravy. Tkanina je dodávaná voľne v tabuliach alebo v plotových dieloch. Použitie týchto tkanín je možné
ako plotové výplne, balkónové zábrany, kryty točivých strojov, deliace steny, výťahové šachty, dekorácie. Po dohode
môže byť vyrobený aj rozmer tkaniny podľa požiadavky odberateľa.
REBIERKOVÁ TKANINA




priemer drôtu: 2,00 – 4,00 mm
rozmery oka: 20x20 mm – 50x50 mm
povrchová úprava: drôt bez povrchovej úpravy (Fe), drôt pozinkovaný (Zn)
štandardný rozmer 1000x2000 mm, 1250x2000mm, 1500x2000mm
Veľkosť oka
(mm)
20
30
40
50
Priemer drôtu
(mm)
2,00
2,50
2,80
3,10
2,50
3,10
2,80
3,10
4,00
Bez povrchovej úpravy (Fe)
Cena bez DPH
Cena s DPH
(EUR/m2)
(EUR/m2)
9,60
11,52
8,00
9,60
8,60
10,32
9,60
11,52
6,00
7,20
7,20
8,64
5,40
6,48
5,90
7,08
7,30
8,76
Povrchová úprava pozinkovanie (Zn)
Cena bez DPH
Cena s DPH
(EUR/m2)
(EUR/m2)
9,50
11,40
8,50
10,20
8,90
10,68
10,00
12,00
6,20
7,44
7,50
9,00
5,50
6,60
6,10
7,32
7,80
9,36
PLOTOVÝ DIEL 50/2,80, 30/2,80




rozmery oka: 50 mm, 30 mm,
priemer drôtu: 2,80 mm
povrchová úprava: drôt pozinkovaný (Zn)
kovový rám, priemer rámu 14mm, rám natretý základnou farbou
Veľkosť oka (mm)
Priemer drôtu
(mm)
30
2,80
50
2,80
Rozmer dielu
1000 x 2000
1250 x 2000
1500 x 2000
1000 x 2000
1250 x 2000
1500 x 2000
Množstevné zľavy pre rebierkové tkaniny pri jednorazovom
odbere,
zľava z ceny bez DPH
Množstevné zľavy pre plotové diely 50/2,80 a 30/2,80
s rebierkovou tkaninou pri jednorazovom odbere,
zľava z ceny bez DPH
Prirážky pre plotové diely a rebierkové tkaniny za neštandardný
rozmer!
Pri neštandardnom rozmere nie je možné uplatniť
množstevné zľavy!
Cena bez DPH
(EUR/diel)
49,20
55,90
62,40
42,80
48,00
52,00
Cena s DPH (EUR/diel)
59,04
67,08
74,88
51,36
57,60
62,40
81 – 150 m2
151 – 250 m2
5%
10 %
31 – 80 ks
81 – 130 ks
5%
10 %
1 – 10 ks
11 – 30 ks
31 – 60 ks
+45 %
+25 %
+10 %
Strana 28 z 46
OPLOTENIE TENISOVÝCH KURTOV
Rozmer tenisového kurtu je 18 x 36m, výška 4m, materiál ZN+PVC, farba tmavozelená RAL 6005. Tabuľka obsahuje
kompletný materiál na tenisový kurt, ako je navrhnutý výrobcom. V prípade záujmu o inú variantu tenisového kurtu je
potrebné kontaktovať obchodný úsek výrobcu
Názov materiálu
Stĺpik BPL rohový Ø 60,0x2,0x500
Stĺpik stredový Ø 60,0x2,0x500
Vzpera BPL horná Ø 42,0x1,5x315
Vzpera BPL stredová Ø 42,0x2,0x250
Vzpera BPL bránová Ø 42,0x2,0x180
4-hranné pletivo PVC oko 45mm,
drôt 2,00/3,00, výška 400cm
Napínací drôt PVC Ø 3,5 mm
Viazací drôt PVC (30 bm)
Napínacia tyč PVC 2050mm
Hlavica na stĺpik stredový 60/42
Spojka hornej vzpery
Opasok na stĺpik Ø 60 mm
Násadka na vzperu BPL Ø 42 mm
(na tenis.kurt)
Skrutka M8x25+podložka+matica
Vodiaca spinka pre napínací drôt
Očko na prichytenie napináku
Skrutka na napínaciu tyč
Napinák PVC
Bránka na tenis. kurt 120x200 PVC
SPOLU v EUR
4 ks
43 ks
36 ks
8 ks
2 ks
Cena bez
DPH
(EUR/MJ)
45,30
45,30
18,15
13,49
10,40
108 m
12,79
15,35
1381,32
1657,58
880 m
20 ks
18 ks
43 ks
32 ks
86 ks
0,10
3,66
3,58
2,99
3,09
1,03
0,12
4,39
4,30
3,59
3,71
1,24
88,00
73,20
64,44
128,57
98,88
88,58
105,60
87,84
77,33
154,28
118,66
106,30
28 ks
2,20
2,64
61,60
73,92
24 ks
344 ks
100 ks
108 ks
112 ks
1 ks
0,57
0,17
0,70
0,81
0,48
410,00
0,68
0,20
0,84
0,97
0,58
492,00
13,68
58,48
70,00
87,48
53,76
410,00
5589,21
16,42
70,18
84,00
104,98
64,51
492,00
6707,05
Množstvo
54,36
54,36
21,78
16,19
12,48
Cena
celkom
bez DPH
181,20
1947,90
653,40
107,92
20,80
Cena
celkom
s DPH
217,44
2337,48
784,08
129,50
24,96
Cena s DPH
(EUR/MJ)
Strana 29 z 46
BRÁNY A BRÁNKY
Bránka záhradná
Bránka záhradná jednokrídlová (BJZ)
Stĺpiky
Rám brány
Výplň
Zámok
Povrchová úprava
Šírka bránky
Trubka ZN (2ks), priemer 60mm vrátane čiapočky
Trubka ZN, priemer 38mm vrátane čiapočky
Štvorhranné pletivo poplastované, veľkosť oka 50mm
 Bez zámku
 So zámkom
ZN + PVC, farba RAL 6005
svetlá šírka bránky medzi stĺpikmi
Ceny: Bránka záhradná jednokrídlová - bez zámku, uvádzané sú základné rozmery
(typy bránok), ceny iných rozmerov bránok na vyžiadanie na obchodnom úseku
Výška bránky (m)
1,00
1,20
1,50
1,60
1,80
2,00
Šírka bránky (m)
1,00
1,20
1,00
1,20
1,00
1,20
1,00
1,20
1,00
1,20
1,00
1,20
Cena bez DPH (EUR/ks)
Cena s DPH (EUR/ks)
112,00
115,00
118,00
122,00
131,00
136,00
134,00
139,00
142,00
146,00
149,00
153,00
134,40
138,00
141,60
146,40
157,20
163,20
160,80
166,80
170,40
175,20
178,80
183,60
Príplatky:
Cena bez DPH (EUR/ks)
Cena s DPH (EUR/ks)
32,00
38,40
Zámok
Bránka záhradná dvojkrídlová (BDZ)
Stĺpiky
Rám brány
Výplň
Zámok
Povrchová úprava
Trubka ZN (2ks), priemer 60mm vrátane čiapočky
Trubka ZN, priemer 38mm vrátane čiapočky
Štvorhranné pletivo poplastované, veľkosť oka 50mm
 Bez zámku
 So zámkom
ZN + PVC, farba RAL 6005
Šírka bránky
svetlá šírka bránky medzi stĺpikmi
Ceny: Bránka záhradná dvojkrídlová - bez zámku - uvádzané sú základné rozmery (typy bránok), ceny iných
rozmerov bránok na vyžiadanie na obchodnom úseku
Výška bránky (m)
Šírka bránky (m)
Cena bez DPH (EUR/ks)
Cena s DPH (EUR/ks)
1,50
1,60
1,80
2,00
3,00
4,00
3,00
4,00
3,00
4,00
3,00
4,00
287,00
306,00
293,00
311,00
305,00
326,00
315,00
338,00
344,40
367,20
351,60
373,20
366,00
391,20
378,00
405,60
Príplatky:
Zámok
Cena bez DPH (EUR/ks)
Cena s DPH (EUR/ks)
32,00
38,40
Strana 30 z 46
BRÁNKA JEDNOKRÍDLOVÁ (BJ)







Rám brány: profil JAKL 40 x 40mm
Stĺpik: profil JAKL podľa typu brány (60 x 60mm, 80 x 80mm)
Výplň:

Alternatíva 1: tyčový profil JAKL 20 x 20mm

Alternatíva 2: výplet – rebierkové pletivo 50 x 50 x 4mm
 Alternatíva 3: plotový diel GALAXIA
Povrchová úprava: ZN + PVC
Farba tmavozelená (RAL 6005), prípadne podľa dohody
Uhol otvárania: 90stupňov
Príslušenstvo: V cene je zámok, kľučka, nastaviteľný záves (0-50mm)
Bránka jednokrídlová s rebierkovou výplňou
Bránka jednokrídlová s tyčovou výplňou
BJ-100
L
Vnútorná šírka
(mm)
1 000
BJ-120
1 240
BJ-150
1 480
BJ-160
1 600
Označenie
Označenie
BJ-100
BJ-120
BJ-150
BJ-160
1,00 m
1,20 m
225,00
270,00
232,00
278,40
256,00
307,20
259,00
310,80
235,00
282,00
244,00
292,80
268,00
321,60
272,00
326,40
H
Výška bránky
(m)
H1
Výška stĺpika
(m)
1,00; 1,20; 1,50;
1,60; 1,80; 2,00
1,50; 1,70; 2,10;
2,20; 2,50; 2,80
Výška „H“
1,50 m
1,60 m
Cena bez DPH (EUR/ks)
Cena s DPH (EUR/ks)
268,00
274,00
321,60
328,80
280,00
286,00
336,00
343,20
305,00
312,00
366,00
374,40
311,00
317,00
373,20
380,40
Stĺpik (podľa výšky bránky)
Profil
(mm)
V: 1,00-2,00m = 60 x 60
V: 1,00-1,60m:= 60 x 60
V: 1,80-2,00m = 80 x 80
V: 1,00-1,60m:= 60 x 60
V: 1,80-2,00m = 80 x 80
V: 1,00-1,60m:= 60 x 60
V: 1,80-2,00m = 80 x 80
1,80 m
2,00 m
289,00
346,80
354,00
424,80
382,00
458,40
391,00
469,20
303,00
363,60
376,00
451,20
404,00
484,80
412,00
494,40
Strana 31 z 46
BRÁNKA DVOJKRÍDLOVÁ (BD)







Rám brány: profil JAKL 40 x 40mm
Stĺpik: profil JAKL podľa typu brány (60 x 60mm, 80 x 80mm, 120 x 120mm)
Výplň:

Alternatíva 1: tyčový profil JAKL 20 x 20mm

Alternatíva 2: výplet – rebierkové pletivo 50 x 50 x 4mm
 Alternatíva 3: plotový diel GALAXIA
Povrchová úprava: ZN + PVC
Farba tmavozelená (RAL 6005), prípadne podľa dohody
Uhol otvárania: 90stupňov
Príslušenstvo: V cene je zámok s kľučkou, nastaviteľný záves, kolík do zeme,
stredový doraz
Bránka dvojkrídlová s tyčovou výplňou
BD-200
L
Vnútorná šírka
(mm)
2 120
BD-250
2 600
BD-300
3 080
BD-350
3 400
BD-400
4 120
BD-450
4 600
Označenie
Označenie
BD-200
BD-250
BD-300
BD-350
BD-400
BD-450
H
H1
Stĺpik (podľa výšky bránky)
Výška bránky (m)
Výška stĺpika (m)
Profil (mm)
1,50; 1,70; 2,10;
2,20; 2,50; 2,80
V: 1,00-2,00m = 60 x 60
V: 1,00-1,50m = 60 x 60
V: 1,60-2,00m = 80 x 80
V: 1,00-1,50m = 60 x 60
V: 1,60-2,00m = 80 x 80
V: 1,00-1,20m = 60 x 60
V: 1,50-2,00m = 80 x 80
V: 1,00m = 60 x 60
V: 1,20-1,60m = 80 x 80
V: 1,80-2,00m = 120 x 120
V: 1,00m = 60 x 60
V: 1,20-1,60m = 80 x 80
V: 1,80-2,00m = 120 x 120
1,00; 1,20; 1,50;
1,60; 1,80; 2,00
1,00 m
1,20 m
544,00
652,80
560,00
672,00
643,00
771,60
657,00
788,40
747,00
896,40
762,00
914,40
562,00
674,40
578,00
693,60
666,00
799,20
680,00
816,00
808,00
969,60
826,00
991,20
Výška „H“
1,50 m
1,60 m
Cena bez DPH (EUR/ks)
Cena s DPH (EUR/ks)
590,00
597,00
708,00
716,40
609,00
663,00
730,80
795,60
700,00
753,00
840,00
903,60
759,00
773,00
910,80
927,60
859,00
874,00
1030,80
1048,80
878,00
894,00
1053,60
1072,80
1,80 m
2,00 m
617,00
740,40
689,00
826,80
783,00
939,60
804,00
964,80
971,00
1165,20
995,00
1194,00
636,00
763,20
718,00
861,60
813,00
975,60
836,00
1003,20
1013,00
1215,60
1038,00
1245,60
Strana 32 z 46
BRÁNKA DVOJKRÍDLOVÁ PRIEMYSELNÁ (BDPR)








Rám brány: profil JAKL 60 x 60mm, vnútorný rám 40 x 40mm
Stĺpik: profil JAKL 120 x 120mm, resp. 150 x 150mm
Výplň:

Alternatíva 1: tyčový profil JAKL 30 x 30 x 2mm

Alternatíva 2: výplet – rebierkové pletivo 50 x 50 x 4mm
Povrchová úprava: ZN ZN + polyuretán (R)
Farba tmavozelená (RAL 6005), prípadne podľa dohody
Uhol otvárania: 90stupňov
Príslušenstvo: V cene je zámok s kľučkou, nastaviteľný záves, kolík do zeme, stredový doraz
Na objednávku je možnosť montáže bezpečnostného hrebeňa (ochrana proti preliezaniu)
Označenie
BDPR-500
BDPR-550
BDPR-600
BDPR-650
BDPR-700
BDPR-750
BDPR-800
BDPR-850
BDPR-900
BDPR-950
BDPR-1000
Označenie
BDPR-500
BDPR-550
BDPR-600
BDPR-650
BDPR-700
BDPR-750
BDPR-800
BDPR-850
BDPR-900
BDPR-950
BDPR-1000
L
H
H1
Stĺpik (podľa výšky bránky)
Vnútorná šírka (mm)
5160
5660
6160
6660
7160
7660
8160
8660
9160
9660
10160
Výška bránky (m)
Výška stĺpika (m)
Profil (mm)
V: 1,60-2,00mm = 120 x 120
V: 1,60-2,00mm = 120 x 120
V: 1,60-2,00mm = 120 x 120
V: 1,60-2,00mm = 120 x 120
V: 1,60-2,00mm = 150 x 150
V: 1,60-2,00mm = 150 x 150
V: 1,60-2,00mm = 150 x 150
V: 1,60-2,00mm = 150 x 150
V: 1,60-2,00mm = 150 x 150
V: 1,60-2,00mm = 150 x 150
V: 1,60-2,00mm = 150 x 150
1,60 m
1657,00
1988,40
1702,00
2042,40
1844,00
2212,80
1891,00
2269,20
2133,00
2559,60
2177,00
2612,40
2308,00
2769,60
2354,00
2824,80
2483,00
2979,60
2529,00
3034,80
2685,00
3222,00
1,60; 1,80; 2,00
2,30; 2,50; 2,80
2,50; 2,70; 3,00
Výška „H“
1,80 m
Cena bez DPH (EUR/ks)
Cena s DPH (EUR/ks)
1721,00
2065,20
1770,00
2124,00
1905,00
2286,00
1956,00
2347,20
2210,00
2652,00
2260,00
2712,00
2394,00
2872,80
2443,00
2931,60
2576,00
3091,20
2627,00
3152,40
2786,00
3343,20
2,00 m
1778,00
2133,60
1831,00
2197,20
1972,00
2366,40
2026,00
2431,20
2299,00
2758,80
2352,00
2822,40
2489,00
2986,80
2544,00
3052,80
2680,00
3216,00
2734,00
3280,80
2899,00
3478,80
Strana 33 z 46
BRÁNKA POSUVNÁ KOĽAJNICOVÁ (BPK)









Stĺpik: profil JAKL, rozmery v tabuľke podľa typu brány
Rám brány: profil JAKL, rozmery v tabuľke podľa typu brány
Výplň:

Alternatíva 1: tyčový profil JAKL, rozmery v tabuľke podľa typu brány

Alternatíva 2: výplet – rebierkové pletivo, rozmery v tabuľke podľa typu brány
Povrchová úprava: ZN + polyuretán (R)
Farba tmavozelená (RAL 6005), prípadne podľa dohody
Príslušenstvo: V cene je zámok, kľučka
Brány majú po vzájomnej dohode možnosť motorizácie
Možnosť výroby atypickej brány po vzájomnej dohode
Pri dopyte, resp. objednávaní je potrebné uvádzať smer pohybu brány z pohľadu exteriéru
(pohľad od ulice do vnútra) z dôvodu prípravy brány na motorizáciu
Legenda:
L – svetlá (prejazdná) šírka
L1 – šírka brány
L2 – šírka rámu brány
H – výška brány
H1 – výška stĺpika
L
svetlá (prejazdná) šírka
(mm)
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
10 000
H
výška brány
(m)
H1
výška stĺpika
(m)
1,00; 1,20;
1,50; 1,60;
1,80; 2,00
1,80; 2,00;
2,30; 2,30;
2,60; 3,00
L1
šírka brány
(mm)
3 300
4 300
5 300
6 300
7 300
8 300
9 300
10 300
L2
šírka rámu
(mm)
3 760
4 880
5 840
6 800
7 970
8 750
9 920
10 940
Strana 34 z 46
BRÁNA POSUVNÁ KOĽAJNICOVÁ (BPK-5)



Stĺpik: profil JAKL 50 x 50mm, Rám brány: profil JAKL 40 x 40mm
Výplň:

Alternatíva 1: profil JAKL 30 x 20 x 2mm

Alternatíva 2: výplet - rebierkové pletivo 50 x 50 x 4mm
Povrchová úprava: ZN + polyuretán (R)
Svetlá šírka „L“
(mm)
3 000
4 000
5 000
Výška brány „H“ - 1,00 m
Výška brány „H“ - 1,20 m
Výška brány „H“ - 1,50 m
Cena bez DPH (EUR/ks) / Cena s DPH (EUR/ks)
1191,00
1228,00
1285,00
1429,20
1473,60
1542,00
1282,00
1326,00
1392,00
1538,40
1591,20
1670,40
1368,00
1418,00
1493,00
1641,60
1701,60
1791,60
BRÁNA POSUVNÁ KOĽAJNICOVÁ (BPK-9)




Stĺpik: profil JAKL 60 x 60mm
Rám brány: profil JAKL 60 x 60mm
Výplň:

Alternatíva 1: profil JAKL 30 x 20 x 2mm

Alternatíva 2: výplet - rebierkové pletivo 50 x 50 x 4mm
Povrchová úprava: ZN + polyuretán (R)
Svetlá
šírka „L“
(mm)
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
1,00 m
1,20 m
1264,00
1516,80
1369,00
1642,80
1467,00
1760,40
1570,00
1884,00
1723,00
2067,60
1849,00
2218,80
2000,00
2400,00
1306,00
1567,20
1417,00
1700,40
1522,00
1826,40
1632,00
1958,40
1791,00
2149,20
1922,00
2306,40
2082,00
2498,40
Výška brány „H“
1,50 m
1,60 m
1,80 m
Cena bez DPH (EUR/ks) / Cena s DPH (EUR/ks)
1366,00
1381,00
1429,00
1639,20
1657,20
1714,80
1490,00
1506,00
1561,00
1788,00
1807,20
1873,20
1602,00
1623,00
1684,00
1922,40
1947,60
2020,80
1724,00
1748,00
1816,00
2068,80
2097,60
2179,20
1895,00
1923,00
1997,00
2274,00
2307,60
2396,40
2033,00
2063,00
2143,00
2439,60
2475,60
2571,60
2204,00
2236,00
2324,00
2644,80
2683,20
2788,80
2,00 m
1484,00
1780,80
1597,00
1916,40
1720,00
2064,00
1855,00
2226,00
2038,00
2445,60
2183,00
2619,60
2364,00
2836,80
BRÁNA POSUVNÁ KOĽAJNICOVÁ (BPK-10)



Stĺpik: profil JAKL 100 x 60mm, Rám brány: profil JAKL 60 x 60mm
Výplň:

Alternatíva 1: profil JAKL 30 x 20 x 2mm

Alternatíva 2: výplet - rebierkové pletivo 50 x 50 x 4mm
Povrchová úprava: ZN + polyuretán (R)
Svetlá šírka „L“
Výška brány „H“ - 1,60 m
Výška brány „H“ - 1,80 m
Výška brány „H“ - 2,00 m
(mm)
Cena bez DPH (EUR/ks) / Cena s DPH (EUR/ks)
2401,00
2508,00
2631,00
7 000
2881,20
3009,60
3157,20
2557,00
2669,00
2798,00
8 000
3068,40
3202,80
3357,60
2752,00
2875,00
3010,00
9 000
3302,40
3450,00
3612,00
2924,00
3047,00
3187,00
10 000
3508,80
3656,40
3824,40
Strana 35 z 46
Brány samonosné (BS)
- Brány samonosné, typ BSG
- Brány samonosné, typ BST
Nosný rám
Rám brány
Výplň
Zámok
Povrchová úprava
Šírka brány (L)
Výška brány (H)
Šírka brány 3,50 – 5,50m
Šírka brány 6,00 – 12,00m
Profil 80 x 80mm
Profil 120 x 100mm
+ 2vodiace vozíky
+ 2 vodiace vozíky
Profil 50 x 50mm
Profil 60 x 60mm
 Brána samonosná typ BSG: Panel GALAXIA
 Brána samonosná typ BST: profil 25 x 25mm
LOCINOX
 ZN: žiarové zinkovanie
 PVC: žiarové zinkovanie + poplastovanie
Svetlá šírka (medzi stĺpikmi)
od 3,50m do 12,00m
(šírku brány je možné odstupňovať po 0,50m)
Od 1,30m do 2,10m
(výšku brány je možné odstupňovať po 0,10m)
Brána samonosná, typ BSG
Brána samonosná, typ BST
Strana 36 z 46
Detail - brána samonosna, typ BST
Typ brány
BSG
BST
Šírka brány (m)
3,50 – 5,50
6,00 – 12,00
3,50 – 5,50
6,00 – 12,00
3,50 – 5,50
6,00 – 12,00
3,50 – 5,50
6,00 – 12,00
Povrchová
úprava
ZN
ZN
PVC
PVC
ZN
ZN
PVC
PVC
Cena bez DPH
(EUR / m2)
235,00
225,00
268,00
244,00
275,00
256,00
305,00
256,00
Cena EUR s DPH/m2
282,00
270,00
321,60
292,80
330,00
307,20
366,00
307,20
Príplatky k bránam samonosným:
Ozubený hrebeň
(na vrch brány, na zvýšenie bezpečnosti objektu)
Ozubená lišta
(príprava na automatiku)
Cena bez DPH
(EUR / m)
Cena EUR s DPH/m
16,90
20,28
24,20
29,04
Strana 37 z 46
OHRADOVÉ BOXY






variabilný výrobok s rôznym použitím na oplotenie kontajnerov na zber komunálneho
odpadu, nádob na separáciu sklad, plastov, papiera, voliéry a klietky
otvorená varianta (bez bránky) alebo uzatvorená varianta (s bránkou)
dodávajú sa 3 základné typy ohradových boxov: MINI, MIDI, MAXI
povrchová úprava ZN+PVC
farebné prevedenie – zelená RAL 6005
po dohode je možné dodať aj atypický rozmer ohradového boxu, povrchovú úpravu
ZN, alebo iné farebné prevedenie
OHRADOVÉ BOXY „MINI“
Názov materiálu
Plotový diel GALAXIA 140 x 250cm
Plotový diel GALAXIA 140 x 120cm
Stĺpik s pätkou 160cm ku GALAXII
Stĺpik bránový s pätkou 160 cm ku GALAXII
Bránka s výplňou GALAXIA, 140x120cm
Príchytka koncová na stĺpik GALAXIA
Príchytka rohová na stĺpik GALAXIA
Kotva 10x120mm
SPOLU v EUR
Množstvo
3 ks
1 ks
3 ks
2 ks
1 ks
4 ks
6 ks
20 ks
Cena bez
DPH
(EUR/MJ)
35,80
19,69
18,70
33,90
279,00
1,80
2,05
0,93
Cena s DPH
(EUR/MJ)
Cena celkom
bez DPH
42,96
23,63
22,44
40,68
334,80
2,16
2,46
1,12
107,40
19,69
56,10
67,80
279,00
7,20
12,30
18,60
568,09
Cena s DPH
(EUR/MJ)
Cena celkom
bez DPH
42,96
23,63
22,44
2,29
2,16
2,46
1,12
71,60
39,38
93,50
3,82
7,20
8,20
18,60
242,30
Cena celkom
s DPH
128,88
23,63
67,32
81,36
334,80
8,64
14,76
22,32
681,71
OHRADOVÉ BOXY „MIDI“
Názov materiálu
Plotový diel GALAXIA 140 x 250cm
Plotový diel GALAXIA 140 x 120cm
Stĺpik s pätkou 160cm ku GALAXII
Príchytka priebežná na stĺpik GALAXIA
Príchytka koncová na stĺpik GALAXIA
Príchytka rohová na stĺpik GALAXIA
Kotva 10x120mm
SPOLU v EUR
Množstvo
2 ks
2 ks
5 ks
2 ks
4 ks
4 ks
20 ks
Cena bez
DPH
(EUR/MJ)
35,80
19,69
18,70
1,91
1,80
2,05
0,93
Cena celkom
s DPH
85,92
47,26
112,20
4,58
8,64
9,84
22,32
290,76
Strana 38 z 46
OHRADOVÉ BOXY „MAXI“
Názov materiálu
Plotový diel GALAXIA 140 x 250cm
Plotový diel GALAXIA 140 x 120cm
Stĺpik s pätkou 160cm ku GALAXII
Príchytka priebežná na stĺpik GALAXIA
Príchytka koncová na stĺpik GALAXIA
Príchytka rohová na stĺpik GALAXIA
Kotva 10x120mm
SPOLU v EUR
Množstvo
Cena bez
DPH
(EUR/MJ)
6 ks
2 ks
9 ks
6 ks
4 ks
8 ks
36 ks
Množstevné zľavy pre ohradové boxy pri jednorazovom odbere,
zľava z ceny bez DPH
Cena s
DPH
(EUR/MJ)
35,80
19,69
18,70
1,91
1,80
2,05
0,93
2 – 10ks
11 – 20 ks
42,96
23,63
22,44
2,29
2,16
2,46
1,12
Cena
celkom
bez DPH
Cena
celkom
s DPH
257,76
47,26
201,96
13,75
8,64
19,68
40,18
589,22
214,80
39,38
168,30
11,46
7,20
16,40
33,48
491,02
5%
10 %
Strana 39 z 46
Príslušenstvo LOCINOX na brány
ZÁMKY A DORAZY NA BRÁNKU




zámok obsahuje kľučku (kompletnú) a vložku s 3 kľúčmi
zámky sa montujú na kruhový alebo štvorcový profil
zámok LAK Z40 P1 je určený na montáž na profil 40mm, zámok LAK Q40 U2 je určený na
montáž na profil 40-60mm
farby: tmavozelená RAL(6005), čierna (RAL 9005), strieborna
Názov
Zámok LAKQ40 U2, pre profil 40-60mm
Zámok LAKZ40 P1, pre profil 40mm
Zámok LEKQ40 U4 - elektrozámok
Doraz SAKL QF2 ALUM
Doraz SHKL 40 ALUM - bezpečnostný
Elektrodoraz EMISSA
Guľa otočná 3006 R
Guľa pevná 3006 R/2
Kolík do zeme – zaistenie brány
Zámok LAKQ40 U2
Cena bez DPH (EUR/ks)
67,40
44,50
176,70
17,30
11,90
203,80
26,50
19,00
19,20
Cena s DPH (EUR/ks)
80,88
53,40
212,04
20,76
14,28
244,56
31,80
22,80
23,04
Zámok LAKZ40 P1
Doraz SAKL QF
ZÁMOK NA POSUVNÚ BRÁNU




farby: tmavozelená RAL(6005), čierna (RAL 9005), strieborna
zámky sa montujú na štvorcový profil
zámok obsahuje kľučku (kompletnú) a vložku s 3 kľúčmi
zámok LAK Z40 P1 je určený na montáž na profil 60mm
Názov
Zámok LSKZ60 U2
Doraz zámku SSKZ
Cena bez DPH (EUR/ks)
100,20
25,60
Zámok LSKZ60 U2
Cena s DPH (EUR/ks)
120,24
30,72
Doraz zámku SSKZ
Strana 40 z 46
ZÁMOK NA BAZÉNOVÚ BRÁNU



farby: tmavozelená RAL(6005), čierna (RAL 9005), strieborna
zámok obsahuje vložku s 3 kľúčmi, detskú poistku
zámok je určený na montáž na profil 40mm
Názov
Zámok Twist 40
Cena bez DPH (EUR/ks)
61,00
Cena s DPH (EUR/ks)
73,20
Zámok TWIST 40
DORAZ NA ZAISTENIE BRÁNY V OTVORENEJ POLOHE


doraz je určený na zaistenie brán s profilom do 50mm
doraz je výškovo nastaviteľný v rozsahu 52mm
Názov
Cena bez DPH (EUR/ks)
25,60
ABL
Cena s DPH (EUR/ks)
30,72
Doraz ABL
BEZPEČNOSTNÝ HREBEŇ
Názov
Bezpečnostný hrebeň
Dĺžka
100 cm
Cena bez DPH (EUR/m)
3,20
Bezpečnostný hrebeň
Cena s DPH (EUR/m)
3,84
Bezpečnostný hrebeň
ZÁVES PRIEMYSELNEJ BRÁNY
Názov
Záves priemyselnej brány
GBMU16Z-2/GAMU16Z-2
Záves priemyselnej brány
GBMU22Z-2/GAMU22Z-2
Záves č. 155 M20 na bránu
Balenie
Cena za
Cena bez DPH
(EUR/ks)
Cena s DPH (EUR/ks)
2 ks
1 ks
11,80
14,16
2 ks
1 ks
22,60
27,12
1 ks
5,10
6,12
Záves č. 155 M20 (M24 ) na bránu
Záves priemyselnej brány (otvorenie brány nad 90st.)
Strana 41 z 46
OCEĽOVÉ LANKÁ
... ::: DOPREDAJ ZÁSOB ::: ...
Označenie
priemer 1,0 mm, 500m, DIN 3055
priemer 1,20 mm, 500m, DIN 3055
priemer 1,50 mm, 500m, DIN 3055
priemer 2,0 mm, 200m, DIN 3055
priemer 3,0 mm, 200m, DIN 3055
priemer 4,0 mm, 100m, DIN 3055
priemer 5,0 mm, 75m, DIN 3055
priemer 6,0 mm, 75m, DIN 3055
priemer 8,0 mm, 75m, DIN 3055
priemer 10,0 mm, 50m, DIN 3055
priemer 12,0 mm, 50m, DIN 3055
Povrchová úprava
Zn
Zn
Zn
Zn
Zn
Zn
Zn
Zn
Zn
Zn
Zn
priemer 2,0/3,0 mm, 200m, DIN 3055
priemer 3,0/4,0 mm, 100m, DIN 3055
priemer 4,0/5,0 mm, 75m, DIN 3055
priemer 5,0/6,0 mm, 50m, DIN 3055
Zn+PVC
Zn+PVC
Zn+PVC
Zn+PVC
priemer 1,0 mm, 300m, AISI 316 DIN 3055
priemer 1,20 mm, 300m, AISI 316 DIN 3055
priemer 1,50 mm, 300m, AISI 316 DIN 3055
priemer 2,0 mm, 200m, AISI 316 DIN 3055
priemer 3,0 mm, 200m, AISI 316 DIN 3055
priemer 4,0 mm, 100m,AISI 316 DIN 3055
priemer 5,0 mm, 75m,AISI 316 DIN 3055
priemer 6,0 mm, 75m, AISI 316 DIN 3055
nerez
nerez
nerez
nerez
nerez
nerez
nerez
nerez
Cena bez DPH
(EUR/ks)
38,68
45,33
26,31
14,73
24,37
19,66
23,79
35,47
59,65
61,90
83,04
Cena s DPH
(EUR/ks)
46,42
54,40
31,57
17,68
29,24
23,59
28,55
42,56
71,58
74,28
99,65
22,02
16,46
19,86
19,34
26,42
19,75
23,83
23,21
18,98
26,55
37,94
41,43
88,48
77,24
88,86
127,96
22,78
31,86
45,53
49,72
106,18
92,69
106,63
153,55
Strana 42 z 46
MOBILNÉ OPLOTENIE – PANELY, PRÍSLUŠENSTVO




rozmery panelu: 1900x3540mm
rozmery oka: 150x120mm
Priemer drôtov: 3,40mm
Povrchová úprava: pozinkovanie (ZN)
Panel, 1900x3540, ZN
Podstavec betónový pod panel
Cena bez DPH (EUR/ks)
cena na vyžiadanie
cena na vyžiadanie
Cena s DPH (EUR/ks)
21 – 40 ks
41 – 80 ks
nad 81 ks
Množstevné zľavy pre mobilné oplotenie a príslušenstvo
k mobilnému oploteniu pri jednorazovom odbere
zľava z ceny bez DPH
5%
10 %
cena dohodou
ZVÁRANÉ ROHOŽKY
Zvárané rohožky 50x50 / 4,0 – 1000 x 2000 FE
Zvárané rohožky 50x50 / 4,0 – 1500 x 2000 FE
Zvárané rohožky 50x50 / 4,0 – 1500 x 3000 FE
Ks
Ks
Ks
Cena bez DPH (EUR/ks) Cena s DPH (EUR/ks)
15,52
18,62
22,22
26,66
32,73
39,28
STAVEBNÉ ROHOŽE
Priemer drôtu
(mm)
4,00
5,00
6,00
8,00
Veľkosť oka
(mm)
100 x 100
150 x 150
200 x 200
100 x 100
150 x 150
200 x 200
100 x 100
150 x 150
100 x 100
150 x 150
Označenie
rohoží
KA 16
KA 17
KA 18
KD 35
KD 37
KD 36
KH 30
KH 20
KY 62
KY 50
Rozmer
(m)
2x3
2x3
2x3
2x3
2x3
Množstevné zľavy pre stavebné rohože pri jednorazovom odbere
zľava z ceny bez DPH
Váha
2
(kg/m )
1,98
1,35
0,99
3,08
2,10
1,54
4,44
3,03
7,90
5,40
Cena bez DPH
(EUR/m2)
Cena na dopyt
Cena na dopyt
Cena na dopyt
Cena na dopyt
Cena na dopyt
Cena na dopyt
Cena na dopyt
Cena na dopyt
Cena na dopyt
Cena na dopyt
201 – 500 m2
501 – 1000 m2
Cena s DPH
(EUR/m2)
5%
10 %
Strana 43 z 46
NÁRADIE
KLIEŠTE NA PRICHYTÁVANIE SPONY KU STĹPIKOM
Kliešte sa používajú na prichytávanie pletív typu E-Plast, H-Plast, V-Plast, M-Plast ku
stĺpikom AQUIGRAF.
Na prichytenie pletiva ku stĺpiku sa používajú príchytky (spony).
Ďalej sa tieto kliešte so sponami používajú pri spájaní pletiva mimo stĺpika a pri opravách
pletiva.
Cena bez DPH
(EUR/ks)
19,40
Cena s DPH
(EUR/ks)
23,28
NAPÍNACIE KLIEŠTE K ZVÁRANÝM PLETIVAM
Napínacie kliešte slúžia na napínanie pletív typu E-Plast, H-Plast, V-Plast, M-Plast (tieto
pletivá nevyžadujú napínací drôt)
Cena bez DPH
(EUR/ks)
47,70
Cena s DPH
(EUR/ks)
57,24
MONTÁŽNY KĽÚČ A MONTÁŽNE KLIEŠTE
na príchytku k plotovým dielom, GALAXIA PVC
Montážny kľúč - Cena bez DPH (EUR/ks)
Montážny kľúč -Cena s DPH(EUR/ks)
Montážne kliešte - Cena bez DPH (EUR/ks)
Montážne kliešte - -Cena s DPH(EUR/ks)
54,00
64,80
31,00
37,20
KLIEŠTE ROCAFIX
Kliešte ROCAFIX slúžia na spájanie pletív, na prichytávanie pletív k napínacím drôtom
Cena bez DPH (EUR/ks)
Cena s DPH (EUR/ks)
34,75
41,70
Strana 44 z 46
Strana 45 z 46
Strana 46 z 46
Download

Pletiva, ploty, brány