EMIGA, s.r.o.
Južná trieda 48
040 01 Košice
www.emiga.sk
TESÁRSKE DREVOKONŠTRUKČNÉ PRVKY
Tesárske drevokonštrukčné prvky :
Spojovacie uholníky
Spojovacie, dierované platne
Trámové prvky - strmene
Kotevné prvky
Kotevné prvky na betón
Kotevné pätky do betónu
Rohovník
Uholník krokve a väznice
Hmoždinka – buldog
Zavetrovacie pásy
Spojovacie uholníky
Montážny uholník KM
Názov
Rozmer a x b x c
Názov
Rozmer a x b x c
Názov
Rozmer a x b x c
KM1
40x40x40
KM7
80x80x40
KM13
100x100x100
Uholník s prelisom KP
Názov
Rozmer a x b x c
KM2
40x40x60
KM8
80x80x60
KM14
40x40x100
KM3
60x60x40
KM9
80x80x80
KM15
40x40x200
KM4
60x60x60
KM10
80x80x100
KM5
60x60x80
KM11
100x100x60
hrúbka plechu 2,5 mm
KP1
90x90x65
Uholníková spojka KW
KW1 – KW4
Názov
Rozmer a x b x c
Názov
Rozmer a x b x c
hrúbka plechu 2 mm
KP2
105x105x90
KP3
90x50x55
KP4
70x70x55
hrúbka plechu 2, 4, 5 mm
KW5 – KW7
KW1
25x25x17x2
KW5
100x100x20x4
KW2
40x40x17x2
KW6
125x125x20x4
KW3
50x50x17x2
KW7
150x150x25x5
KW4
75x75x17x2
KM6
60x60x100
KM12
100x100x80
Uholník nastaviteľný KR
KR1
hrúbka plechu 3 a 2,5 mm
KR2
Názov
Rozmer a x b x c
Uholníková spojka KK
Názov
Rozmer a x b x c
KR1
65x80x20x3
hrúbka plechu 2 mm
KK1
40x200x40
Uholníková spojka typu Z LZ
Názov
Rozmer a x b x c
KR2
40x60x60x2,5
LZ0
20x70x10
KK2
40x300x40
hrúbka plechu 2 mm
LZ1
40x85x30
Uholník trámový KB
hrúbka plechu 2 mm
Názov
Rozmer a x b x c
KB1
100x75x30
Uholník ohýbací KG1
Názov
Rozmer a x b x c
KK3
40x400x40
LZ2
50x85x30
KB2
120x80x35
LZ3
60x85x30
KB3
180x120x40
Uholník pergoly OP hrúbka plechu 2 mm
KG1
120x38x38
OP
30x38x30
Spojovacie platne
Dierované platne a pásy
hrúbka plechu 2 mm
Názov
Dier. platne
Dier. platne
Rozmer a x b
180x80
200x80
Názov
Dier pásy
Dier pásy
Dier pásy
Rozmer a x b
1000x80
1000x120
1000x140
Ostatné rozmery je možné nastrihať podľa požiadavky - max. dĺžka 2000 mm.
Spojka úzka LW a spojovacie dosky
Názov
Rozmer a x b
Názov
Rozmer a x b
Názov
Rozmer a x b
Spojka LW2
78x17x2
Spojka LW7
293x17x2
Spojka plochá
220x40x3
hrúbka plechu 2, 2,5 a 3mm
Spojka LW3
98x17x2
Spojka plochá
180x65x2,5
Spojka LW4
148x17x2
Spojka plochá
210x90x2,5
Trámové prvky – strmene vonkajšie, vnútorné a delené
Názov
Rozmer a x b
Názov
Rozmer a x b
Názov
Rozmer b
Strmeň von Strmeň von
51 x 105
51 x 135
Strmeň von Strmeň von
100 x 140
120 x 160
Str. delený Str. delený
120
140
Strmeň von
51 x 165
Strmeň von
140 x 180
Str. delený
180
Spojka LW5
193x17x2
Spojka plochá
100x40x3
Spojka LW6
243x17x2
Spojka plochá
180x40x3
hrúbka plechu 2 mm
Strmeň von
51 x 195
Strmeň dnu
90 x 105
Str. delený
200
Strmeň von
60 x 130
Strmeň dnu
120 x 120
Strmeň von
80 x 120
Kotevné prvky hrúbka plechu 3 a 4 mm
Názov
Rozmer a x b x c
Názov
Rozmer a x b x c
Kotevný prvok
80x60x40x3
Kotevný prvok
95x85x65x4
Kotevný prvok
120x60x40x3
Kotevný prvok
135x85x65x4
Kotevný prvok
160x60x40x3
Kotevný prvok
285x85x65x4
Kotevný prvok
200x60x40x3
Kotevné prvky s prelisom Pr. a bez prelisu na betón hrúbka plechu 3 mm
Názov
Kotevný prvok s Pr Kotevný prvok s Pr Kotevný prvok s Pr
Rozmer a x b x c
100x100x120x3
120x120x120x3
140x120x120x3
Názov
Kotevný prvok
Kotevný prvok
Kotevný prvok
Rozmer a x b x c
100x100x120x3
120x120x120x3
140x120x120x3
Na objednávku aj iné rozmery : 100x60, 80x80, 90x100 a pod.
Kotevné pätky na roxore s prelisom Pr., bez prelisu, typu „T“ a „L“ do betónu hrúbka plechu 3 mm
Názov
Rozmer a x b x c
Názov
Rozmer a x b x c
Názov
Rozmer a x b x c
Kot. pätka s Pr
100x100x120x3
Kotevný prvok
100x100x120x3
Kot. pätka „T“
80x80x110x3
Kot. pätka s Pr
120x120x120x3
Kotevný prvok
120x120x120x3
Kot. pätka „T“
100x100x110x3
Kot. pätka s Pr
140x120x120x3
Kotevný prvok
140x120x120x3
Kot. pätka „L“
80x800x120x3
Kot. pätka s Pr
150x120x120x3
Kotevný prvok
150x120x120x3
Kot. pätka „L“
100x100x120x3
Kotevné pätky na betón pevné a výškovo nastaviteľné, pätky stĺpa
Pevná
nastaviteľná pätka stĺpa nastaviteľná
Názov
Rozmer a x b x c
Názov
Rozmer a x b x c
Kot. pätka pevná
100x100x120x3
Pätka stĺpa nastav.
80x80 výška 200
Kaslík na platničke, špic do zeme
Názov
Rozmer a x b x c
Názov
Rozmer a x a x b
Rohovník
Názov
Rozmer a x b
Kot. pätka pevná
120x120x120x3
Pätka stĺpa nastav.
100x100 výška 200
Kot. pätka pevná
140x120x120x3
Pätka stĺpa nastav.
100x100 výška 250
Kot. pätka nastav.
120x120x120x3
Pätka stĺpa nastav.
100x100 výška 330
Kaslík na platni
90x90x150
Špic štvorcový
70x70 výška 900
Kaslík na platni
100x100x150
Špic štvorcový
90x90 výška 9000
Kaslík na platni
120x120x150
Špic štvorcový
90x90 výška 750
Rohovník
240 x 30
Spojovač „T“
160 x 140 x 40
hrúbka plechu 2 mm
Kaslík na platni
70x70x150
Kaslík na platni
140x140x150
hrúbka plechu 2 mm
Rohovník
120 x 30
Uholník krokve, väznice – ľavý + pravý
Názov
Rozmer a x b
hrúbka plechu 3 mm
Uholník krokve
40 x 170 Ľ + P
hrúbka plechu 2 mm
Uholník krokve
40 x 210 Ľ + P
Uholník krokve
40 x 250 Ľ + P
Uholník krokve
40 x 290 Ľ + P
Hmoždinka - buldog
Názov
Rozmer a x b
Zavetrávací pás
hrúbka plechu 2 mm
Buldog 50
50x18
Buldog 75
75x22
Buldog 90
90x36
hrúbka plechu 2 mm
Názov
Zavetr. pás
Rozmer šírka x dĺžka
25mm x 10m
Na objednávku dĺžka 33m a 50m
Zavetr. pás
28mm x 10m
Zavetr. pás
40mm x 10m
Zavetr. pás
60mm x10m
Ostatné
Zástrčka
Záves
Zarážka na dvere a brány
Úchyt na hojdačky, zinok biely
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sídlo: Bielocerkevská 23
040 22 Košice
Prevádzka : Južná trieda č.48
040 01 Košice
www.emiga.sk
Telefón : 055 / 63 392 88
Fax
: 055 / 63 392 88
Mobil : 0905 270 111
[email protected]
IČO : 44 836 376
DIČ : SK2022847288
č.ú.: 0449468615/0900
Banka : SLSP, Košice
Download

Tesárske a drevokonštrukčné prvky