DREVENE KCIE
Výpis drevených prvkov nosnej konštrukcie
Stavba: Rodinný dom - ALFA 105 Zemplínska Teplica
Investor: Peter Lištiak s manželkou
Miesto: Jesenná ulica, Zemplínska Teplica
Okres: Trebišov
Parcela: 919/1
Kat. územie: Zemplínska Teplica
Dátum zhotovenia: máj 2012
Zhotovil: Ing. Matej Rehák, www.rehaking.blogspot.com
Rozmer prierezu [mm]
Označenie
Číslo prvku
prvku
Popis
70 x 35
20 x 80 40 x 100
100 x
220
40 x 220 70 x 140 40 x 40 40 x 150 40 x 160
150 x
150
200 x
200
80 x 160
Hmotnosť
nosníka
[kg]
POČET
[ks]
N 01
Nosník
12 970
3 630
26
N 02
Nosník
3 980
1 366
7
6
N 03
Nosník
18 540
4 595
8
28
N 04
Nosník
20 400
5 726
4
31
N 05
Nosník
22 200
6 292
4
34
N 06
Nosník
8 420
1 932
1
12
V 01
Stužujúci veniec na kóte -0,330
70 x 140
V 02
Stužujúci veniec na kóte +2,715
100 x 220
P 01
Nenosný predklad
40 x 100
P 02
Nenosný predklad
P 03
Nenosný predklad
1 Veniec je počítaný v jednom kuse
80 716
1 Veniec je počítaný v jednom kuse
40 640
2 030
12
40 x 100
630
8
40 x 100
1 230
2
12
P 04
Nenosný predklad
40 x 100
1 130
P 05
Nenosný predklad
40 x 100
1 910
D 01
Kotvenie okien a dreví
40 x 40
D 02
Nadokené kotvenie
70 x 35
710
20
D 03
Pokladné nosníky/ kotviace nosníky
70 x 35
400
109
D 04
Pokladné nosníky, remeselne dopracované
40 x 220
400
D 05
Pokladné nosníky, remeselne dopracované
40 x 220
400
D 06
Krokva
70 x 140
D 07
Stužujúca lata
40 x 150
D 08
Krokva, terasa
40 x 160
D 09
Vaznica
150 x 150
12 840
D 10
Stĺp, terasa
150 x 150
2 552
D 11a
Krokva
80 x 160
2 550
4
D 11b
Krokva
80 x 160
2 280
2
D 11c
Krokva
80 x 160
1 260
2
D 12
Stĺpik
80 x 160
760
3
D 13
Klieština
40 x 160
D 14
Väznica
200 x 200
1 810
2
D 15
Stĺp, nadstrešenie vchodu
200 x 200
3 150
2
D 16
Úžlabná krokva
40 x 160
D 17
Vrcholová väznica
80 x 160
D 18
Väznica
40 x 160
D 19
Priehradový strešný väzník, zhotovený dodávateľsky
Celková dĺžka [mm]
Celková dĺžka [bm]
Objem prierezu [m3]
5
3
4
76
400
20
2 881
1
6
6
4 030
4 000
2
3 400
4 400 100 796
54 970
40 640
50 000
30 400
94 250
28 152
9 920
22 960
750,0
190,7
55,0
40,6
4,4
100,8
50,0
30,4
94,3
28,2
9,9
23,0
1,8
0,3
0,2
0,9
0,4
1,0
0,1
0,2
0,6
0,6
0,4
0,3
40,0
91,2
282,8
84,5
29,8
68,9
4,9
500
918,8
152,6
241,9
447,0
58,1
493,9
2 443,4
POZN: Dĺžky ako aj všetky rozmery jednotlivých prvkov sú počítané bez prirážky na odpad. Prípadnú prirážku je potrebné zvoliť percentuálnym koeficientom napr. 1,05, t.j. 5%.
Nosná konštrukcia strechy nie je súčasťou výpisu prvkov. Navrhovaná je konštrukcia z drevených priehradových väzníkov spájaných oceľovými styčníkovými plechmi.
Page 1
1
1
4 450
Objemová hmotnosť [kg/m3]
Celková hmotnosť [kg]
8
5 020
Celkový objem [m3]
Celková hmotnosť prierezu
125
400
750 020 190 706
20
Download

VYPIS DREVENYCH PRVKOV NOSNEJ KONSTRUKCI