VÍTEJTE NA KATEDŘE
MARKETINGOVÉ
KOMUNIKACE A PR"
CO SE DOZVÍTE? "
ü  Kdo jsme a co děláme "
ü  Co můžeme udělat pro vás"
ü  K čemu vám studium u nás bude"
ü  Co požadujeme od vás"
ü  Jak se k nám přidat "
NAŠI PEDAGOGOVÉ"
PhDr. Denisa Hejlová,
."
Ph.D
PhDr. Tereza Rábová
Klabíková, Ph.D.
doc. PhDr. PaedDr.
Karol ORBAN, Ph.D"
PhDr. Wadim
Strielkowski, Ph.D.
Doc. PhDr. Jan
Halada, CSc."
Mgr. David Klimeš,
Ph.D."
Mgr. Anna Matušková,
Ph.D."
Ing. Petra
Koudelková, Ph.D.
PROFESIONÁLOVÉ Z PRAXE"
Filip Winter"
právo a etika"
Martin Bezouška"
kreativita"
Ladislav Báča"
reklama"
Eva Máchová"
online marketing"
Ondřej Obluk"
reklama"
Martin Kupka"
rétorika"
...a mnozí další"
NAUČÍME VÁS TEORII I PRAXI"
• 
Máme povinné teoretické předměty a volitelné prakticky
orientované semináře "
• 
Propojujeme lidi a oblasti – politický marketing, marketing
módních značek, cestovního ruchu, malých a středních
podniků, mezinárodní marketing, nová média a online
komunikace a další "
• 
Dbáme na vysokou kvalitu vzdělání, titul od nás bude mít
trvalou hodnotu a nebude ho mít každý "
MÁME ŠIROKOU NABÍDKU
ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ"
Absolvent Richard Nevšímal, stipendium
Erasmus, Dánsko: "
„Jedinečná příležitost s přesahy daleko
za samotné vzdělání. Zkušenost
sebepoznání v novém prostředí a
založení „druhého domova” v EU jsou
nenahraditelné.“&
CO ZÍSKÁTE? "
PŘÁTELE"
KVALITNÍ
VZDĚLÁNÍ"
KONTAKTY"
ZNALOSTI"
ZAHRANIČNÍ "
ZKUŠENOSTI"
STRATEGIE"
ZÁŽITKY"
ODPOVĚDNOST"
CO DĚLAJÍ NAŠI ABSOLVENTI"
Tiskoví mluvčí"
Komunikační konzultanti"
Manažeři komunikace"
Pracovníci
v komunikačních
odděleních podniků "
Manažeři public relations"
Marketingoví specialisté "
Pracovníci v agenturách na
výzkum trhu "
Pracovníci
v komunikačních
odděleních neziskových,
kulturních či vládních
institucí "
"
Patricia Neupauerová,"
manažerka, Google"
Michal Kroupa,
Digital Manager,
Ikea"
Václav Pláteník,
tiskový mluvčí,
KDU ČSL"
Jaroslav Matyáš"
Analytik, ČT"
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY: "
1) PÍSEMNÝ TEST"
1. test z volitelného cizího jazyka (angličtina, nebo němčina,
dále viz “Požadavky k přijímacím zkouškám z jazyků na rok
2013/2014“) – max. 30 bodů"
"
2. integrovaný test z českého jazyka a všeobecného
historického, politického, společenského a kulturního
přehledu – max. 70 bodů"
2) ÚSTNÍ POHOVOR"
K ústní části přijímací zkoušky si přineste: "
ü  seznam literatury (povinný)"
ü  motivační dopis (nepovinný)"
ü  strukturovaný životopis (nepovinný) "
ü  ukázky vaší práce (nepovinné)"
JAK SE PŘIPRAVIT?"
Písemná část – rozšiřovat si všeobecný přehled, číst
noviny, sledovat média, zajímat se o náš obor, politiku,
kulturu, moderní historii a společenské dění"
• 
Ústní část – sledovat oborová média (portály, zabývající se
marketingem, PR a médii), prokázat svou dosavadní
aktivitu"
• 
Hledáme studenty, kteří jsou aktivní, pracovití, mají zájem o
svět kolem sebe a nebojí se udělat něco navíc, i když z
toho nemají okamžitý finanční prospěch. "
"
• 
INFORMACE O STUDIU"
Stránky studentů MKPR
(neoficiální): "
https://www.facebook.com/
iksz.fsv.uk?fref=ts"
http://www.mkpr.cz/prijimacizkousky-na-mkpr-fsv/"
Studijní oddělení – Hana Hándlová "
(222 112 164),
[email protected] "
Stránky Fakulty sociálních věd:
http://fsv.cuni.cz/
FSVTEMP-346.html"
Facebookové stránky: "
Sekretariát – Pavla Koterová (222
112 260)"
"
https://www.facebook.com/
IloveMKPR?fref=ts"
"
Všichni interní pedagogové:
[email protected]"
KONTAKTY NA NÁS"
www.fsv.cuni.cz / iksz.fsv.cuni.cz"
Studijní oddělení – Hana Hándlová "
(222 112 164), [email protected]"
"
Sekretariát – Pavla Koterová (222 112 260)"
Všichni interní pedagogové:
[email protected]"
MÁME PRO VÁS DVEŘE OTEVŘENÉ"
Download

Prezentace MKPR 2015