Pomalo nábehové a rýchloodvzdušňovacie ventily MS-SV, rad MS
Pomalo nábehové a rýchloodvzdušňovacie ventily MS-SV, rad MS
prehľad dodávok jednotiek úpravy vzduchu, rad MS
typ
veľkosť
rozsah regulovaného tlaku
[bar]
0,1
…
4
D5
0,3
…
7
D6
0,1
…
12
D7
0,5
…
16
D8
0,01
A
1
B
5
C
40
E
–
–
n
n
n
n
–
–
–
–
–
–
n
n
n
n
kombinácie jednotiek úpravy vzduchu (ďalšie varianty je možné objedať cez konfigurátor è internet: msb4, msb6 alebo msb9)
MSB
4
G¼
Gx, G¼, Gy
–
–
–
n
n
–
pneumatické
prípoje v telese
kód
jednotky úpravy vzduchu
MSB-FRC
jednotlivé zariadenia
filtre
s redukčným
ventilom
MS-LFR
filter
MS-LF
jemný a veľmi
jemný filter
MS-LFM
filter
s aktívnym
uhlím
MS-LFX
odlučovač vody
MS-LWS
2
4
6
9
12
Gx, G¼
G¼, Gy, G½
–
–
pripojovacia doska
AG…
Gx, G¼, Gy
G¼, Gy, G½, G¾
0,05 0,05
…
…
0,7 2,5
D2
D4
jemnosť filtra
[μm]
–
–
–
–
–
–
n
n
G¼, Gy, G½, G¾
–
–
–
n
n
–
–
–
n
n
Gx, G¼
G¼, Gy, G½
G¾, G1
–
Gx, G¼, Gy
G¼, Gy, G½, G¾
G½, G¾, G1, G1¼, G1½
G1, G1¼, G1½, G2
–
–
–
–
–
–
–
–
n
n
n
–
n
n
n
n
n
n
n
n
–
n
n
n
–
–
–
–
–
–
–
–
n
n
n
n
n
n
n
n
4
6
9
12
4
6
9
12
4
6
9
12
Gx, G¼
G¼, Gy, G½
G¾, G1
–
Gx, G¼
G¼, Gy, G½
G¾, G1
–
Gx, G¼
G¼, Gy, G½
G¾, G1
–
Gx, G¼, Gy
G¼, Gy, G½, G¾
G½, G¾, G1, G1¼, G1½
G1, G1¼, G1½, G2
Gx, G¼, Gy
G¼, Gy, G½, G¾
G½, G¾, G1, G1¼, G1½
G1, G1¼, G1½, G2
Gx, G¼, Gy
G¼, Gy, G½, G¾
G½, G¾, G1, G1¼, G1½
G1, G1¼, G1½, G2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
n
n
n
n
–
–
–
–
–
–
–
–
n
n
n
n
–
–
–
–
n
n
n
n
–
–
–
–
–
–
–
–
n
n
n
n
–
–
–
–
–
–
–
–
4
6
9
12
–
G¼, Gy, G½
G¾, G1
–
G¼, Gy, G½, G¾
G½, G¾, G1, G1¼, G1½
G1, G1¼, G1½, G2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
6
G½
9
–
12
–
4
6
9
12
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2013/09
Pomalo nábehové a rýchloodvzdušňovacie ventily MS-SV, rad MS
prehľad dodávok jednotiek úpravy vzduchu, rad MS
è strana/
internet
tlakový snímač
otočný ovládač s aretáciou,
uzamykateľné s príslušenstvom
otočný ovládač
s integrovaným zámkom
tlmiče hluku
smer prietoku sprava
doľava
R
U
M
H
V
E…
VS
AG
A8
A4
AD…
AS
E11
S
Z
jednotky úpravy vzduchu
MSB-FRC
4
6
9
12
n
n
–
–
–
n
n
n
–
–
n
n
–
–
–
–
n
n
–
–
–
–
–
–
n
n
–
–
–
–
n
n
msb4
msb6
–
–
kombinácie jednotiek úpravy vzduchu
MSB
4
n
n
n
–
n
–
–
n
–
–
–
n
–
–
n
msb4
n
–
n
–
–
n
–
–
–
n
–
–
n
msb6
6
n
9
–
–
12
–
–
jednotlivé zariadenia
filtre
4
s redukčným
6
ventilom
9
MS-LFR
12
n
n
–
–
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
–
n
n
n
n
–
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
–
–
–
n
n
n
n
n
n
n
–
n
n
n
n
n
n
n
n
–
–
–
–
n
n
n
n
ms4-lfr
ms6-lfr
ms9-lfr
ms12-lfr
4
6
9
12
4
6
9
12
4
6
9
12
n
n
–
–
n
n
–
–
n
n
–
–
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
–
–
–
–
n
n
n
–
n
n
n
–
–
–
–
–
n
n
n
n
n
n
n
n
–
–
–
–
–
n
n
n
–
n
n
n
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
ms4-lf
ms6-lf
ms9-lf
ms12-lf
ms4-lfm
ms6-lfm
ms9-lfm
ms12-lfm
ms4-lfx
ms6-lfx
ms9-lfx
ms12-lfx
4
6
9
12
–
–
–
–
n
n
n
–
–
–
–
–
–
n
n
n
n
n
n
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
n
n
n
–
ms6-lws
ms9-lws
ms12-lws
filter
MS-LF
jemný a veľmi
jemný filter
MS-LFM
filter s aktívnym
uhlím
MS-LFX
odlučovač vody
MS-LWS
2013/09 – zmeny vyhradené
n
integrovaný manometer
MS
adaptér pre EN
manometer Gx
kód
externé, plnoautomatické, elektrické
uzatvárací kryt
(bez manometra)
adaptér pre EN
manometer G¼
uzamykateľnosť možnosti
plnoautomatické
indikácia tlaku
poloautomatické
odpúšťanie kondenzátu
ručné, otáčaním
ochrana
nádobiek
kovová nádoba
veľkosť
plastový ochranný kôš
typ
è internet: www.festo.sk
3
Pomalo nábehové a rýchloodvzdušňovacie ventily MS-SV, rad MS
prehľad dodávok jednotiek úpravy vzduchu, rad MS
veľkosť
rozsah regulovaného tlaku
[bar]
pneumatické
prípoje v telese
kód
jednotlivé zariadenia
tlakové
regulačné ventily
MS-LR
pripojovacia doska
AG…
0,05 0,05
…
…
0,7 2,5
D2
D4
napájacie napätie
0,1
…
4
D5
0,3
…
7
D6
0,1
…
12
D7
0,5
…
16
D8
24 V DC, pripojovací
obrazec podľa EN 175301
24 V DC, prípoj M12 podľa
IEC 61076-2-101
110 V AC, pripojovací
obrazec podľa EN 175301
230 V AC, pripojovací
obrazec podľa EN 175301
typ
V24
V24P V110 V230
4
6
9
12
4
6
9
12
4
6
9
12
4
6
9
12
4
6
9
12
Gx, G¼
G¼, Gy, G½
G¾, G1
–
G¼
G½
–
–
–
G¼, Gy, G½
–
–
–
G½
–
–
–
G¼, Gy, G½
–
–
Gx, G¼, Gy
G¼, Gy, G½, G¾
G½, G¾, G1, G1¼, G1½
G1, G1¼, G1½, G2
Gx, G¼, Gy
G¼, Gy, G½, G¾
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
n
n
n
–
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
–
n
n
n
–
n
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
G¼, Gy, G½, G¾
n
n
n
–
n
–
–
–
–
–
G¼, Gy, G½, G¾
n
n
n
–
n
–
–
–
–
–
G¼, Gy, G½, G¾
–
–
n
n
n
n
–
–
–
–
zaolejovač
MS-LOE
4
6
9
12
Gx, G¼
G¼, Gy, G½
G¾, G1
–
Gx, G¼, Gy
G¼, Gy, G½, G¾
G½, G¾, G1, G1¼, G1½
G1, G1¼, G1½, G2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
zapínacie ventily
MS-EM(1)
4
6
9
12
4
6
9
12
4
6
9
12
4
6
9
12
Gx, G¼
G¼, Gy, G½
G¾, G1
–
Gx, G¼
G¼, Gy, G½
G¾, G1
–
Gx, G¼
G¼, Gy, G½
–
–
Gx, G¼
G¼, Gy, G½
–
–
Gx, G¼, Gy
G¼, Gy, G½, G¾
G½, G¾, G1, G1¼, G1½
G1, G1¼, G1½, G2
Gx, G¼, Gy
G¼, Gy, G½, G¾
G½, G¾, G1, G1¼, G1½
G1, G1¼, G1½, G2
Gx, G¼, Gy
G¼, Gy, G½, G¾
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
n
n
n
n
–
–
–
–
–
–
–
–
n
n
–
–
–
–
–
–
n
n
n
n
–
–
–
–
–
–
n
n
n
n
–
–
G1, G1¼, G1½, G2
Gx, G¼, Gy
G¼, Gy, G½, G¾
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
n
n
–
–
–
–
n
n
–
n
n
G1, G1¼, G1½, G2
–
–
–
–
–
–
n
n
n
n
tlakové
regulačné ventily
MS-LRB
presné tlakové
regulačné ventily
MS-LRP
presné tlakové
regulačné ventily
MS-LRPB
elektrický
redukčný ventil
MS-LRE
zapínacie ventily
MS-EE
pomalo
nábehové ventily
MS-DL
pomalo
nábehové ventily
MS-DE
4
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2013/09
Pomalo nábehové a rýchloodvzdušňovacie ventily MS-SV, rad MS
prehľad dodávok jednotiek úpravy vzduchu, rad MS
è strana/
internet
adaptér pre EN
manometer G¼
tlakový snímač
otočný ovládač s aretáciou,
uzamykateľné s príslušenstvom
otočný ovládač
s integrovaným zámkom
tlmiče hluku
smer prietoku sprava
doľava
možnosti
adaptér pre EN
manometer Gx
uzamykateľnosť
integrovaný manometer
MS
indikácia tlaku
uzatvárací kryt
(bez manometra)
ochrana nádobiek
kovová nádoba
veľkosť
plastový ochranný kôš
typ
kód
R
U
VS
AG
A8
A4
AD…
AS
E11
S
Z
jednotlivé zariadenia
tlakové
4
regulačné ventily 6
MS-LR
9
12
tlakové
4
regulačné ventily 6
MS-LRB
9
12
presné tlakové
4
regulačné ventily 6
MS-LRP
9
12
presné tlakové
4
regulačné ventily 6
MS-LRPB
9
12
elektrický
4
redukčný ventil 6
MS-LRE
9
12
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
–
–
–
n
–
n
n
n
n
n
n
n
n
n
–
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
–
–
–
–
–
–
n
n
n
n
n
n
–
n
–
n
n
n
n
n
–
n
–
n
–
n
n
n
n
n
–
n
–
n
n
–
n
–
–
–
–
n
4
6
9
12
n
n
–
–
n
n
n
n
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
n
n
n
n
ms4-loe
ms6-loe
ms9-loe
ms12-loe
zapínacie ventily 4
MS-EM(1)
6
9
12
zapínacie ventily 4
MS-EE
6
9
12
pomalo
4
nábehové ventily 6
MS-DL
9
12
pomalo
4
nábehové ventily 6
MS-DE
9
12
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
–
–
–
n
–
–
–
n
–
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
–
–
n
n
–
–
n
n
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
n
n
n
n
n
n
n
n
–
–
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
–
–
–
n
n
n
n
n
n
–
n
–
n
n
n
–
n
n
–
–
–
–
–
–
–
–
–
n
n
n
–
n
n
–
n
–
–
–
–
n
ms4-em1
ms6-em1
ms9-em
ms12-em
ms4-ee
ms6-ee
ms9-ee
ms12-ee
ms4-dl
ms6-dl
–
ms12-dl
ms4-de
ms6-de
–
ms12-de
zaolejovač
MS-LOE
2013/09 – zmeny vyhradené
è internet: www.festo.sk
ms4-lr
ms6-lr
ms9-lr
ms12-lr
ms4-lrb
ms6-lrb
–
–
–
ms6-lrp
–
–
–
ms6-lrpb
–
–
–
ms6-lre
–
–
5
Pomalo nábehové a rýchloodvzdušňovacie ventily MS-SV, rad MS
prehľad dodávok jednotiek úpravy vzduchu, rad MS
jednotlivé zariadenia
pomalo nábehové a rýchloodvzdušňovacie
ventily
MS-SV-C
C
E
230 V AC, pripojovací
obrazec podľa EN 175301
pripojovacia doska
AG…
110 V AC, pripojovací
obrazec podľa EN 175301
kód
24 V DC, prípoj M12 podľa
IEC 61076-2-101/ podľa
EN 60947-5-2
pneumatické
prípoje v telese
napájacie napätie
24 V DC, pripojovací
obrazec podľa EN 175301
výkonnostná úroveň
kategória 4, 2 kanály
s automatickým
monitorovaním
veľkosť
kategória1, 1 kanál
typ
V24
V24P
V110
V230
4
–
6
G½
G¼, Gy, G½, G¾
n
–
n
n
n
n
9
G¾, G1
G½, G¾, G1, G1¼, G1½
n
–
n
n
n
n
G¼, Gy, G½, G¾
–
n
n
–
–
–
12
–
pomalo nábehové a rýchloodvzdušňovacie
ventily
MS-SV-E
4
–
6
G½
9
–
12
–
membránový
sušič vzduchu
MS-LDM1
4
6
9
12
Gx, G¼
G¼, Gy, G½
–
–
Gx, G¼, Gy
G¼, Gy, G½, G¾
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
rozbočovacie
moduly
MS-FRM
4
6
9
12
4
6
9
12
Gx, G¼
G¼, Gy, G½
G¾, G1
–
G¼
G½
–
–
Gx, G¼, Gy
G¼, Gy, G½, G¾
G½, G¾, G1, G1¼, G1½
G1, G1¼, G1½, G2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
4
6
9
12
–
G½
–
–
G½
G1, G1½
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
rozdeľovacie
bloky
MS-FRM-FRZ
snímače
prietoku
SFAM
6
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2013/09
Pomalo nábehové a rýchloodvzdušňovacie ventily MS-SV, rad MS
prehľad dodávok jednotiek úpravy vzduchu, rad MS
jednotlivé zariadenia
pomalo nábeho- 4
vé a rýchlood6
vzdušňovacie
9
ventily
12
MS-SV-C
è strana/
internet
adaptér pre EN
manometer G¼
tlakový snímač
2x PNP alebo NPN,
1 analógový výstup
4 … 20 mA
2x PNP alebo NPN,
1 analógový výstup
0 … 10 V
tlmiče hluku
smer prietoku sprava
doľava
možnosti
adaptér pre EN
manometer Gx
spínací výstup
integrovaný manometer
MS
indikácia tlaku
uzatvárací kryt (bez
manometra)
kód
ochrana nádobiek
kovová nádoba
veľkosť
plastový ochranný kôš
typ
R
U
VS
AG
A8
A4
AD…
2SA
2SV
S
Z/R
–
–
–
–
n
n
–
n
n
–
–
n
n
8
–
–
n
n
–
n
n
–
–
n
n
32
–
–
–
pomalo nábehové a rýchloodvzdušňovacie
ventily
MS-SV-E
4
–
6
–
9
–
–
12
–
–
membránový
sušič vzduchu
MS-LDM1
4
6
9
12
–
–
–
–
n
n
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
n
n
ms4-ldm1
ms6-ldm1
–
–
rozbočovacie
moduly
MS-FRM
4
6
9
12
4
6
9
12
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
n
n
n
n
–
–
n
n
n
–
–
–
n
–
–
–
–
–
n
n
n
–
–
–
n
n
n
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
n
n
n
–
n
n
ms4-frm
ms6-frm
ms9-frm
ms12-frm
ms4-frm
ms6-frm
–
–
4
6
9
12
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
n
n
n
n
–
–
n
n
rozdeľovacie
bloky
MS-FRM-FRZ
snímače
prietoku
SFAM
2013/09 – zmeny vyhradené
–
n
n
è internet: www.festo.sk
–
n
n
–
–
n
n
18
–
sfam-62
sfam-90
–
7
-V- novinka
Pomalo nábehové a rýchloodvzdušňovacie ventily MS6-SV-C, rad MS
prehľad príslušenstva
Pomalo nábehový a rýchloodvzdušňovací ventil MS6-SV-C
4
-H-
6
Ďalšie príslušenstvo:
– modulový konektor pre
kombináciu s veľkosťou
MS4/MS6 alebo veľkosť MS9 è
internet: amv, rmv, armv
– adaptér pre montáž na profil è
internet: ipm-80, ipm-40-80,
ipm-80-80
1
aE
2
5
3
upozornenie
aD
aC
1
aA
2
9
3
8
7
napájacie napätie
V24/10V24/V110/V230
napájacie napätie
10V24P
aJ
aB
5/6
napájacie napätie
V24P
aH
aG
bJ
bA
aF
bJ
bA
aI
8
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2013/09
-V- novinka
Pomalo nábehové a rýchloodvzdušňovacie ventily MS6-SV-C, rad MS
prehľad príslušenstva
Upevňovacie prvky a príslušenstvo
jednotlivé zariadenie
bez pripojovacej
s pripojovacou
dosky
doskou
1
2
3
4
5
6
7
8
9
aJ
aA
aB
aC
aD
aE
aF
aG
aH
aI
bJ
bA
1)
uzatvárací kryt
MS6-END
upevňovacia doska
MS6-AEND
pripojovacia doska
MS6-AG…
upevňovací uholník
MS6-WB
modulový konektor
MS6-MV
upevňovací uholník
MS6-WP
upevňovací uholník (bez vyobrazenia)
MS6-WPB/WPE/WPM
tlmiče hluku
U-¾-B
MS manometer
AG/RG
adaptér pre manometer EN ¼
A4
manometer
MA
tlakový snímač s indikáciou spínania
AD7 … AD10
spojovacie vedenie
NEBU-M8…-LE3
tlakový snímač s LCD displejom
AD1 … AD4
spojovacie vedenie
NEBU-M8…-LE3/NEBU-M12…-LE4
kryt
MS6-SV-C-MK
svetelné tesnenie
MEB-LD
zásuvka s káblom
KMEB
zásuvka
MSSD-EB
uzatváracia spona
CPV18-HV
spojovacie vedenie
NEBU-M12G5
spojovacie vedenie
NEBU-M12W5
kombinácia
bez pripojovacej
dosky
è strana/internet
s pripojovacou
doskou
ms6-end
–
–
n
–
n1)
–
n1)
–
–
n1)
–
n1)
n
n
–
–
–
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
NO TAG
n
n
n
n
16
n
n
n
n
16
n
n
n
n
46
n
n
n
n
16
n
n
n
n
46
n
n
n
n
16
n
n
n
n
46
n
n
n
n
44
n
n
n
n
45
n
n
n
n
45
n
n
n
n
45
n
n
n
n
46
n
n
n
n
46
n
n
n
n
46
ms6-aend
ms6-ag
ms6-wb
ms6-mv
ms6-wp
ms6-wp
Pre montáž je potrebný modulový konektor MS6-MV 5 alebo upevňovací uholník MS6-WP/WPB/WPE/WPM 6.
2013/09 – zmeny vyhradené
è internet: www.festo.sk
9
-V- novinka
Pomalo nábehové a rýchloodvzdušňovacie ventily MS6-SV-C, rad MS
legenda k typovému označeniu
MS
6
–
SV
–
½
–
C
–
10V24 –
S
rad
MS
jednotka úpravy vzduchu, štandardná
veľkosť
6
rozmer rastra 62 mm
funkcia údržby
SV
pomalo nábehový a rýchloodvzdušňovací ventil
pneumatický prípoj
½
vnútorný závit G½
výkonnostná úroveň
C
kategória 1, podľa EN ISO 13849-1
napájacie napätie
10V24
napájacie napätie 24 V DC
tlmiče hluku
S
tlmiče hluku
Ďalšie varianty si môžete objednať zo stavebnice výrobkov è 16
n pripojovacie dosky
n napájacie napätie
n manometer/alternatívy manometra
n alternatívne škálovanie manometra
n spôsob upevnenia
n ochrana proti manipulácii
n smer prietoku
10
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2013/09
-V- novinka
Pomalo nábehové a rýchloodvzdušňovacie ventily MS6-SV-C, rad MS
údajový list
funkcia
-M-Q-L-W-
prietok
5 700 l/min
teplotný rozsah
0 … +60 °C
prevádzkový tlak
3 … 18 bar
www.festo.sk
menu
Podpora/Náhradné diely
Elektropneumaticky ovládaný pomalo
nábehový a rýchloodvzdušňovací
ventil pre mierny nábeh a rýchle
odvetrávanie súčastí zariadenia
(jeden kanál).
Pomocou hlavného škrtiaceho ventilu
pod vekom sa dosahuje pomalý nárast tlaku výstupného tlaku p2. Keď
výstupný tlak p2 dosiahne nastavený
tlakový spínací bod (prepínací tlak),
ventil sa otvorí a na výstupe je plný
prevádzkový tlak p1.
n Vhodné pre aplikácie s vysokým
prietokom pri obmedzenom
montážnom priestore so strednými
bezpečnostnými požiadavkami až
po kategóriu riadenia 1, výkonnostnú úroveň „c“
n veľký objemový prietok prívodu
a odvetrania
n pomalý nábeh pre napájací prietok
nastaviteľný s využitím škrtiaceho
ventilu
n nastaviteľný tlakový spínací bod
n voliteľný tlakový snímač
n voliteľné krytovanie obslužných
častí ako ochrana proti manipulácii
Bezpečnostno-technické parametre
zodpovedá norme
bezpečnostná funkcia
výkonnostná úroveň (PL)
osvedčený konštrukčný prvok
odolnosť proti nárazom
odolnosť proti vibráciám
EN ISO 13849-1
odvetrávanie
odvetrávanie: do kategórie 1, PL c
áno
test nárazov so stupňom 2 podľa FN 942017-5 a EN 60068-2-27
test použitia pre transport so stupňom 2 podľa FN 942017-4 a EN 60068-2-6
Všeobecné technické údaje
pneumatický prípoj 1, 2
pneumatický prípoj 3
spôsob ovládania
konštrukcia
spôsob upevnenia
montážna poloha
indikácia tlaku
funkcia ventilu
bez prekrytia kanálov
funkcia odvodu vzduchu
spôsob spätného nastavenia
spôsob riadenia
napájanie riadiaceho vzduchu
princíp tesnenia
G½ (vnútorný závit)
G¼ … G¾ (s pripojovacou doskou AG…)
G¾
elektrický
piestový posúvač
s príslušenstvom
zapojenie do vedenia
ľubovoľná
s tlakovým snímačom pre LCD indikáciu výstupného tlaku a s elektrickým výstupom
s tlakovým snímačom pre indikáciu spínania výstupného tlaku a s elektrickým výstupom
s manometrom pre indikáciu výstupného tlaku
s manometrom s červeno-zelenou stupnicou pre indikáciu výstupného tlaku
G¼ pripravený
3/2-cestný ventil, zatvorený, monostabilný
funkcia pomalého nábehu, nastaviteľná
áno
bez škrtenia
mechanickou pružinou
s pomocným ovládaním
interné
mäkký
-H- upozornenie: Tento produkt zodpovedá ISO 1179-1 a ISO 228-1.
2013/09 – zmeny vyhradené
è internet: www.festo.sk
11
-V- novinka
Pomalo nábehové a rýchloodvzdušňovacie ventily MS6-SV-C, rad MS
údajový list
Hodnoty prietoku
pneumatický prípoj
vnútorný závit G½
nominálny prietok qnN1) [l/min]
v hlavnom smere prietoku 1 > 2
v smere odvzdušnenia 2 > 3
5 700
7 6002)
hodnota C [l/s*min]
v hlavnom smere prietoku 1 > 2
v smere odvzdušnenia 2 > 3
23,2
25,6
hodnota b
v hlavnom smere prietoku 1 > 2
v smere odvzdušnenia 2 > 3
0,4
0,4
1)
2)
merané pri p1 = 6 bar a p2 = 5 bar, Δp = 1 bar
merané voči atmosférickému tlaku s tlmičom hluku S
Elektrické údaje
parametre cievky
elektrický prípoj
V24, V24P
10V24, 10V24P
V110
V230
V24, 10V24
V110, V230
10V24P
V24P
krytie
spínacia doba
čas spínania vypnutie
čas spínania zapnutie
[%]
[ms]
[ms]
24 V DC: 1,5 W; prípustné výkyvy napätia _10%
24 V DC: 2,5 W; prípustné výkyvy napätia _10%
110 V AC: 50/60 Hz; spínací príkon 3,0 W; trvalý príkon 2,4 W; prípustné výkyvy napätia _10 %
230 V AC: 50/60 Hz; spínací príkon 3,0 W; trvalý príkon 2,4 W; prípustné výkyvy napätia –14 %/+10 %
konektor, 2 póly, podľa EN 175301-803, tvar C
konektor, 3 póly, podľa EN 175301-803, tvar C
M12x1, 2 póly, podľa IEC 61076-2-101
M12x1, 2 póly, podľa EN 60947-5-2
IP65 so zásuvkou
100
65
370
Prevádzkové podmienky a podmienky okolia
variant
charakteristika cievky
V24, V24P
prevádzkový tlak
[bar]
prevádzkové médium
upozornenie pre prevádzkové/
riadiace médium
teplota okolia
[°C]
teplota média
[°C]
skladovacia teplota
[°C]
odolnosť proti korózii KBK1)
CE značka (viď vyhlásenie o zhode)
trieda horľaviny podľa UL 94
osvedčenie
1)
2)
charakteristika cievky
10V24, 10V24P
3 … 18 (3 … 10)2)
3 … 10
stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
prevádzka s mazaním možná (potrebné pri ďalšej prevádzke)
0 … +60 (0 … +50)2)
0 … +60 (0 … +50)2)
–10 … +60 (0 … +50)2)
2
–
V0-V2
C-Tick
–
charakteristika cievky
V110, V230
3 … 18 (3 … 10)2)
podľa nízkonapäťovej smernice EU
Trieda odolnosti proti korózii 2 podľa normy Festo 940 070
Konštrukčné diely s miernymi nárokmi na odolnosť proti korózii. Vonkajšie viditeľné časti s požiadavkami predovšetkým na vzhľad povrchu, ktorý je vystavený priamemu kontaktu s okolitou pre priemysel bežnou
atmosférou prípadne kontaktu s médiami, ako sú chladiace látky a mazivá.
s tlakovým snímačom AD…
Hmotnosti [g]
pomalo nábehový
a rýchloodvzdušňovací ventil
pomalo nábehový
a rýchloodvzdušňovací ventil
s tlmičom hluku S
12
886
1 006
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2013/09
-V- novinka
Pomalo nábehové a rýchloodvzdušňovacie ventily MS6-SV-C, rad MS
údajový list
Materiály
teleso
piestový posúvač
tesnenia
poznámka o materiáli
hliníkový tlakový odliatok
vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca
NBR
v zmysle RoHS
Nastavovacie prvky
1
2
3
4
1 skrutka pre nastavenie bodu
3 ručné ovládanie pomalo nábehového
spínacieho tlaku
a rýchloodvzdušňovacieho ventilu:
2 škrtiaca skrutka pre nastavenie
– s aretáciou/automatickým
natlakovania
návratom do základnej polohy
akonáhle je aktivovaná
elektromagnetická cievka alebo
ručné ovládanie na predradenom
elektromagnetickom ventile.
4 ručné ovládanie na predradenom
elektromagnetickom ventile:
– s tlačidlom, ovládanie zhora
(pri 10V24/10V24P)
– tlačidlom/s aretáciou,
ovládanie zpredu (pri
V24/V24P/V110/V230)
sťahovanie CAD modelov è www.festo.sk/engineering
Rozmery – základný typ
s vnútorným závitom ½, s uzatváracím krytom
napájacie napätie
V24/10V24/V110/V230
napájacie napätie
10V24P
napájacie napätie
V24P
1 pripojenie konektora
podľa EN 175301-803
2 elektrický prípoj podľa
IEC 61076-2-101, konektor
M12x1, 2 póly pre NEBU-M12
3 elektrický prípoj podľa
EN 60947-5-2, konektor
M12x1, 2 póly pre NEBU-M12
s tlmičom hluku S
è smer prietoku
napájacie napätie V24/V24P/V110/V230
-H-
4 ručné ovládanie s tlačidlom (stav
pri dodávke) na predradenom
elektromagnetickom ventile
5 posúvač
6 záslepka
7 pomocné ručné ovládanie, tlačidlové a s aretáciou (variant 10V24
iba s tlačidlom) na predradenom
elektromagnetickom ventile
napájacie napätie 10V24/10V24P
upozornenie
Pre ručné ovládanie s aretáciou odstráňte sivú
záslepku 6 a posúvač 5 stlačte nadol.
typ
B1
B4
B5
D1
D2
D5
L1
L2
L4
MS6-SV-C
62
31
76
G½
M12x1
G¾
144
71
130
typ
V24/10V24/V110/V230
MS6-SV-C
31,6
L8
10V24P
36,55
V24P
L9
V24/10V24/V110/V230
10V24P
48
23
26
-H- upozornenie: Tento produkt zodpovedá ISO 1179-1 a ISO 228-1.
2013/09 – zmeny vyhradené
è internet: www.festo.sk
13
-V- novinka
Pomalo nábehové a rýchloodvzdušňovacie ventily MS6-SV-C, rad MS
údajový list
Rozmery – manometer/alternatívy manometra
integrovaný manometer MS so štandardnou stupnicou AG alebo
červeno-zelenou stupnicou RG, jednotka indikácie [bar]
sťahovanie CAD modelov è www.festo.sk/engineering
adaptér A4 pre manometer EN ¼, bez manometra
è smer prietoku
è smer prietoku
typ
B4
B5
D4
MS6-SV-…-AG
MS6-SV-…-RG
MS6-SV-…-A4
31
31
31
77
78,5
78,5
–
–
G¼
-H- upozornenie: Tento produkt zodpovedá ISO 1179-1 a ISO 228-1.
14
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2013/09
-V- novinka
Pomalo nábehové a rýchloodvzdušňovacie ventily MS6-SV-C, rad MS
údajový list
sťahovanie CAD modelov è www.festo.sk/engineering
údajové listy è internet: sde1
Rozmery – manometer/alternatívy manometra
tlakový snímač s LCD displejom AD1 … AD4
variant AD1:
SDE1-D10-G2-MS-L-P1-M8
s trojpólovým konektorom M8x1,
1 spínaný výstup PNP
variant AD2:
SDE1-D10-G2-MS-L-N1-M8
s trojpólovým konektorom M8x1,
1 spínaný výstup NPN
variant AD3:
SDE1-D10-G2-MS-L-PI-M12 so
4-pólovým konektorom M12x1,
1 spínaný výstup PNP a 4 … 20 mA
analógový
variant AD4:
SDE1-D10-G2-MS-L-NI-M12 so
4-pólovým konektorom M12x1,
1 spínaný výstup NPN a 4 … 20 mA
analógový
è smer prietoku
údajové listy è internet: sde5
tlakový snímač s indikáciou spínania AD7 … AD10
variant AD7:
SDE5-D10-O-…-P-M8 s 3-pólovým
konektorom M8x1, porovnávač
okien, 1 spínaný výstup PNP, spínač
variant AD9:
SDE5-D10-O3-…-P-M8 s 3-pólovým
konektorom M8x1, porovnávač
okien, 1 spínaný výstup PNP, spínač
variant AD8:
SDE5-D10-C-…-P-M8 s 3-pólovým
konektorom M8x1, porovnávač
okien, 1 spínaný výstup PNP,
rozpínač
variant AD10:
SDE5-D10-O3-…-P-M8 s 3-pólovým
konektorom M8x1, porovnávač
okien, 1 spínaný výstup PNP,
rozpínač
è smer prietoku
typ
MS6-SV-…-AD1/AD2
MS6-SV-…-AD3/AD4
MS6-SV-…-AD7/AD8/AD9/AD10
B4
B5
B6
31
102
32,3
31
79
–
Typové označenie
veľkosť
prípoj
s tlmičom hluku
č. dielu
typ
uzatvárací kryt
MS6
G½
8001469 MS6-SV-½-C-10V24-S
2013/09 – zmeny vyhradené
è internet: www.festo.sk
D6
M8x1
M12x1
M8x1
L5
35,1
–
L6
46,7
55,8
–
15
-V- novinka
Pomalo nábehové a rýchloodvzdušňovacie ventily MS6-SV-C, rad MS
typové označenie – stavebnica výrobkov
è
0
M Minimálne údaje
č. stavebnice
rad
veľkosť
funkcia
pneumatický prípoj
výkonnostná
úroveň
napájacie napätie
548713
MS
6
SV
½,
AGB,
AGC,
AGD,
AGE
C
V24,
V24P,
10V24,
10V24P,
V110,
V230
príklad
objednávky
548713
MS
6
– SV
– AGB
– C
Tabuľka pre objednávku
rozmer rastra
[mm] 62
0
M č. stavebnice
rad
veľkosť
funkcia
pneumatický prípoj
výkonnostná úroveň
napájacie napätie
ê
prenosový kód objednávky
548713
MS
16
– 10V24
podmienky kód
–
zadanie
kódu
548713
štandardné
6
pomalo nábehový a rýchloodvzdušňovací ventil
vnútorný závit G½
pripojovacia doska G¼
pripojovacia doska Gy
pripojovacia doska G½
pripojovacia doska G¾
kategória 1, 1 kanál, podľa EN ISO 13849-1
24 V DC (schéma zapojenia podľa EN 175301), 3 … 18 bar
24 V DC s adaptérom zásuvky M12 (schéma zapojenia podľa EN 60947-5-2),
3 … 18 bar
24 V DC (schéma zapojenia podľa EN 175301), 3 … 10 bar
24 V DC, M12 podľa IEC 61076-2-101, 3 … 10 bar
110 V AC (schéma zapojenia podľa EN 175301), 3 … 18 bar
230 V AC (schéma zapojenia podľa EN 175301), 3 … 18 bar
6
– SV
–
– C
è internet: www.festo.sk
MS
6
-SV
-½
-AGB
-AGC
-AGD
-AGE
-C
-V24
-V24P
MS
6
-SV
-C
-10V24
-10V24P
-V110
-V230
–
zmeny vyhradené – 2013/09
-V- novinka
Pomalo nábehové a rýchloodvzdušňovacie ventily MS6-SV-C, rad MS
typové označenie – stavebnica výrobkov
è 0
O Možnosti
tlmiče hluku
manometer/
alternatívy
manometra
alternatívne
škálovanie
manometra
spôsob upevnenia
ochrana proti
manipulácii
smer prietoku
S
AG,
A4,
RG,
AD1, AD2, AD3,
AD4, AD7, AD8,
AD9, AD10
PSI,
MPA
WP,
WPM,
WB
MK
Z
– S
– AG
Tabuľka pre objednávku
rozmer rastra
0
O tlmiče hluku
manometer/alternatívy
manometra
alternatívne škálovanie
manometra
spôsob upevnenia
ochrana proti manipulácii
smer prietoku
–
– WP
–
[mm] 62
–
podmienky kód
tlmiče hluku
MS manometer
adaptér pre EN manometer ¼, bez manometra
integrovaný manometer, červeno/zelená stupnica
tlakový snímač s LCD displejom, konektor M8, 1 spínaný výstup PNP, 3 póly
tlakový snímač s LCD displejom, konektor M8, 1 spínaný výstup NPN, 3 póly
tlakový snímač s LCD displejom, konektor M12, 1 spínaný výstup PNP, 4 póly,
analógový výstup 4 … 20 mA
tlakový snímač s LCD displejom, konektor M12, 1 spínaný výstup NPN, 4 póly,
analógový výstup 4 … 20 mA
tlakový snímač s indikáciou spínania, konektor M8, porovnávač okien, PNP, NO
tlakový snímač s indikáciou spínania, konektor M8, porovnávač okien, PNP, NC
tlakový snímač s indikáciou spínania, konektor M8, porovnávač okien, PNP, NO
tlakový snímač s indikáciou spínania, konektor M8, porovnávač okien, PNP, NC
psi
MPa
upevňovací uholník, spojovacia konštrukčná zostava
upevňovací uholník, spojovacia konštrukčná zostava
upevňovací uholník, teleso
Komplet (ručné ovládanie pomalo nábehového a rýchloodvzdušňovacieho ventilu
uzavreté, nastavovacie skrutky uzavreté, ručné ovládanie na predradenom
elektromagnetickom ventile uzavreté (iba s napájacím napätím 10V24, 10V24P))
smer prietoku sprava doľava
1 AD1 … AD4, AD7 … AD10
3 WP, WPM
1
1
1
-S
-AG
-A4
-RG
-AD1
-AD2
-AD3
1
-AD4
1
1
1
1
2
2
3
3
-AD7
-AD8
-AD9
-AD10
-PSI
-MPA
-WP
-WPM
-WB
-MK
zadanie
kódu
-Z
iba s pripojovacou doskou AGB, AGC, AGD alebo AGE
rozsah merania max. 10 bar
2 PSI, MPA
iba v kombinácii s manometrom AG alebo RG
prenosový kód objednávky
–
–
2013/09 – zmeny vyhradené
–
è internet: www.festo.sk
–
–
–
17
-V- novinka
MS6-SV-…-E-ASIS
Pomalo nábehové a rýchloodvzdušňovacie ventily MS6-SV-E, rad MS
prehľad príslušenstva
Pomalo nábehový a rýchloodvzdušňovací ventil MS6-SV-E
6
-H-
1
5
upozornenie
Ďalšie príslušenstvo:
– modulový konektor pre
kombináciu s veľkosťou
MS4/MS6 alebo veľkosť MS9 è
internet: amv, rmv, armv
– adaptér pre montáž na profil è
internet: ipm-80, ipm-40-80,
ipm-80-80
2
3
aA
4
aJ
1
8
2
7
3
9
4/5/6
aC
aB
aD
aG
aE
18
aF
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2013/09
-V- novinka
MS6-SV-…-E-ASIS
Pomalo nábehové a rýchloodvzdušňovacie ventily MS6-SV-E, rad MS
prehľad príslušenstva
Upevňovacie prvky a príslušenstvo
jednotlivé zariadenie
bez pripojovacej
s pripojovacou
dosky
doskou
1
2
3
4
5
6
7
8
9
aJ
aA
aB
aC
aD
aE
aF
aG
1)
uzatvárací kryt
MS6-END
upevňovacia doska
MS6-AEND
pripojovacia doska
MS6-AG…
modulový konektor
MS6-MV
upevňovací uholník
MS6-WPB
upevňovací uholník
MS6-WPE
MS manometer
AG
adaptér pre manometer EN ¼
A4
manometer
MA
tlakový snímač s LCD displejom
AD1 … AD4
spojovacie vedenie
NEBU-M8…-LE3/NEBU-M12…-LE4
multipólová zásuvka
NECA
konfiguračný konektor ASI-i
CACC
adresačné vedenie
KASI-ADR
adresovací prístroj
ASI-PRG-ADR
tlmiče hluku
UOS-1
tlmiče hluku
UOS-1-LF
kombinácia
bez pripojovacej
dosky
è strana/internet
s pripojovacou
doskou
ms6-end
–
–
n
–
n1)
–
n1)
–
–
n1)
–
n1)
ms6-ag
–
–
n
n
ms6-mv
n
n
n
n
ms6-wpb
n
n
n
n
ms6-wpe
n
n
n
n
30
n
n
n
n
30
n
n
n
n
46
n
n
n
n
30
n
n
n
n
46
n
n
n
n
42
n
n
n
n
44
n
n
n
n
kasi-asi
n
n
n
n
asi-prg-adr
n
n
n
n
43
n
n
n
n
43
ms6-aend
Pre montáž je potrebný modulový konektor MS6-MV alebo upevňovací uholník MS6-WPB/WPE.
2013/09 – zmeny vyhradené
è internet: www.festo.sk
19
-V- novinka
MS6-SV-…-E-ASIS
Pomalo nábehové a rýchloodvzdušňovacie ventily MS6-SV-E, rad MS
legenda k typovému označeniu
MS
6
–
SV
–
½
–
E
–
10V24 –
SO
–
AG
rad
MS
jednotka úpravy vzduchu, štandardná
veľkosť
6
rozmer rastra 62 mm
funkcia údržby
SV
pomalo nábehový a rýchloodvzdušňovací ventil
pneumatický prípoj
½
vnútorný závit G½
výkonnostná úroveň
E
kategória 4, 2 kanále s automatickým monitorovaním,
podľa EN ISO 13849-1
napájacie napätie
10V24
ASIS
24 V DC
22 … 31,6 V DC, rozhranie AS-I-Safety at Work,
SPEC3.0 profil 7.5.5
tlmiče hluku
SO
bez tlmiča hluku
tlmič hluku, otvorený
manometer/alternatívy manometra
AG
AD1
MS manometer
tlakový snímač s LCD displejom, konektor M8,
1 spínaný výstup PNP, 3 póly (iba s napájacím napätím 10V24)
Ďalšie varianty si môžete objednať zo stavebnice výrobkov è 30
n pripojovacie dosky
n manometer/alternatívy manometra
n alternatívne škálovanie manometra
n multipólová zásuvka
n spôsob upevnenia
n certifikát UL
n smer prietoku
20
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2013/09
-V- novinka
MS6-SV-…-E-ASIS
Pomalo nábehové a rýchloodvzdušňovacie ventily MS6-SV-E, rad MS
údajový list
-M-
funkcia
-Q-L-W-
prietok
4300 l/min
teplotný rozsah
–10 … +50 °C
prevádzkový tlak
3,5 … 10 bar
www.festo.sk
menu
Podpora/Náhradné diely
Elektropneumatický pomalo nábehový
a rýchloodvzdušňovací ventil slúži na
rýchle a bezpečné zníženie tlaku a na
mierne zvyšovanie tlaku v pneumatickom rozvode a koncových priemyselných zariadeniach.
Zariadenie je autonómny, redundantný mechatronický systém v zmysle
-H-
upozornenie
požiadaviek normy EN ISO 13849-1.
Tak je zaručené bezpečné odvzdušnenie aj v prípade poruchy vo ventile
(napr. opotrebovaním, znečistením,
elektronickou poruchou), čo je dôležité z hľadiska pneumatickej bezpečnosti. Vďaka konštrukcii s 2 kanálmi
a ich monitorovaniu spĺňa zariadenie
-H-
V záujme prevencie vzniku dynamických tlakov odporúčame prevádzkovať zariadenie v kombinácii s tlmičom hluku UOS-1. Tlmič hluku
možno objednať prostredníctvom
stavebnice výrobkov (SO è 30)
alebo ako príslušenstvo (UOS-1
è 43).
Bezpečnostno-technické parametre
typ
MS6-SV-…-E-10V24
odolnosť proti nárazom
odolnosť proti vibráciám
-H-
-H-
upozornenie
Zariadenie MS6-SV-…-E-10V24
možno používať iba v kombinácii
so špeciálne certifikovanou multipólovou zásuvkou NECA.
Multipólovú zásuvku možno objednať prostredníctvom stavebnice
výrobkov (MP… è 30) alebo ako
príslušenstvo (NECA è 42).
zodpovedá norme
bezpečnostná funkcia
výkonnostná úroveň (PL)
Safety Integrity Level (SIL)
osvedčený konštrukčný prvok
upozornenie pre nútenú dynamizáciu
úrad, ktorý vystavuje certifikát
CE značka (viď vyhlásenie o zhode)
nároky kategórie riadenia 3 a 4.
To umožňuje dosiahnuť max. výkonnostnú úroveň „e“.
Prostredníctvom elektrického prípoja
(multipólová zásuvka NECA Sub-D,
9 pólov alebo pripojovacie kábla AS-i)
prijíma zariadenie bezpečný signál
upozornenie
Za MS6-SV-…-E možno zaradiť iba
zariadenia, ktoré nemajú negatívny
vplyv na pneumatické ochranné
opatrenie – bezpečné
odvzdušnenie.
Ventil MS6-SV-…-E nie je schválený
pre využitie ako tlakový bezpečnostný ventil.
2013/09 – zmeny vyhradené
n výkonnostná úroveň „e“ / kategória
4 podľa EN ISO 13849-1
n zodpovedá norme IEC 61508
n oneskorenie prepnutia pre pomalý
nábeh tlaku s využitím škrtiaceho
ventilu
n voliteľný tlakový snímač
MS6-SV-…-E-ASIS
EN ISO 13849-1
odvetrávanie
odvetrávanie: kategória 4, PL e
odvetrávanie: SIL 3
áno
spínacia frekvencia min. 1/mesiac
BGIA 0904020
–
podľa smernice EU o strojných zariadeniach
podľa smernice EU-EMV
test nárazov so stupňom 2 podľa FN 942017-5 a EN 60068-2-27
test použitia pre transport so stupňom 2 podľa FN 942017-4 a EN 60068-2-6
upozornenie pre nútenú dynamizáciu: spínacia frekvencia min. 1/mesiac
V procesovo bezpečnom (t.z.. pod
tlakom) stave nie je mechanický
systém testovaný. Ak má procesom
Enable (EN1/EN2) vygenerovaný bene
dostupnými elektronickými alebo
elektromechanickými bezpečnostnými
zariadeniami, ktoré zabezpečujú
ochranu stroja (napr. núdzové vypínanie, svetelná clona, elektrický
dverový spínač a pod.).
podmienená frekvencia spínania
(bezpečné odvzdušnenie) hodnotu
menej ako raz mesačne, potom musí
è internet: www.festo.sk
prevádzkovateľ strojného zariadenia
zabezpečiť povinné vypnutie.
Prídavné funkcie MS6-SV-…-E-ASIS:
n integrovaná tlaková senzorika
prostredníctvom protokolu AS-i
n monitorovanie tlaku (prekročenie/
nedosiahnutie medznej hodnoty)
21
-V- novinka
MS6-SV-…-E-ASIS
Pomalo nábehové a rýchloodvzdušňovacie ventily MS6-SV-E, rad MS
údajový list
MS6-SV-…-E-ASIS v rozhraní pohon-snímač (AS-i)
Rozhranie pohon-snímač (AS-i) je
systém pre sieťové prepojenie snímačom a pohonov na najnižšej úrovni
automatizačnej hierarchie. Ide
o otvorený zbernicový systém nezávislý od výrobcu, ktorý umožňuje prenos
dát a energie cez jedno vedenie.
Jednoduchá manipulácia umožňuje
hospodárnu konštrukciu pri zachovaní spoľahlivých prevádzkových
vlastností. Topológiu siete systému
AS-i možno ľubovoľne a bez problémov rozširovať.
Sieť AS­i sa skladá z riadiacej jednotky, ktorá sa nazýva Master a z príslušných snímacích a hnacích komponentov, ktoré sa nazývajú Slaves. Master
cyklicky dotazuje všetky projektované
Slaves zariadenia a vymieňa si s nimi
vstupné­ a výstupné dáta. Telegram
obsahuje 4­bit užívateľských dát.
Master komunikuje s učastníkmi
pomocou sériového prenosového
protokolu.
Rozhranie AS­i Safety at Work
predstavuje certifikovaný štandard,
ktorý umožňuje používať v systéme
AS­i bezpečnostné komponenty.
Bezpečný systém AS-i je určený pre
bezpečnostné aplikácie do kategórie 4
podľa EN ISO 13849-1 PL „e“.
Zmiešaná prevádzka štandardných
komponentov a bezpečnostných
komponentov je možná. Jednotka
AS­i-Master považuje bezpečnostné
zariadenia Slaves za rovnocenné
zariadenia Slaves začlení ich do siete.
Prenosový protokol a vedenia systému
AS­i sú navrhnuté tak, aby dokázali
prenášať aj bezpečnostné telegramy.
Bezpečnostný monitor AS-i predsta-
vuje centrálny bezpečnostný prvok
a monitoruje v rámci systému AS-i
všetky zariadenia Slaves, ktoré mu
boli priradené. Bezpečnostná funkcia
sa dosahuje prídavným prenosom
signálu medzi bezpečnostnými zariadeniami Slaves a bezpečnostným
monitorom AS-i. Prenos sa uskutočňuje pomocou špeciálneho bezpečnostného protokolu.
V prípade požiadavky stop alebo
poruchy prepne bezpečnostný monitor
systém AS-i do ochranného režimu
s dobou odozvy maximálne 40 ms.
MS6-SV-…-E-ASIS
bezpečnostný monitor ASI-i
AS-i +
AS-i –
AS-i-Master
22
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2013/09
-V- novinka
MS6-SV-…-E-ASIS
Pomalo nábehové a rýchloodvzdušňovacie ventily MS6-SV-E, rad MS
údajový list
MS6-SV-…-E-10V24 s multipólovou zásuvkou NECA
opis
signály enable (EN1/EN2)
NECA-…-M
P1
n taktovacie signály
enable
(EN1 = 0 … 24 V,
EN2 = 0 … 24 V)
pre snímanie priečneho
zopnutia.
Snímanie priečneho
zopnutia pomocou
taktovacích signálov
sa zásadne realizuje
prostredníctvom
bezpečnostného
spínacieho zariadenia/
bezpečného systému
SPS.
NECA-…-M
P3
príklady pripojenia
n statické signály Enable
(EN1 = 24 V,
EN2 = 24 V).
-H-
upozornenie
Taktovacie výstupy rôznych výrobcov taktovacích
zariadení nie sú normalizované, preto je nutné
overiť pouiteľnosť testom. Ak je taktovacia
frekvencia mimo popísaných medzných hodnôt,
potom ho ventil MS6-SV-…-E-10V24 rozpozná
ako chybu a vyvolá bezpečné vypnutie.
n statické signály Enable
(EN1 = 0 V,
EN2 = 24 V).
n Snímanie priečneho
zopnutia je možné
realizovať aj staticky.
Priečne zopnutie vedení
EN1 a EN2 nevyvolá
neúmyselný nábeh
ventilu.
2013/09 – zmeny vyhradené
è internet: www.festo.sk
23
-V- novinka
MS6-SV-…-E-ASIS
Pomalo nábehové a rýchloodvzdušňovacie ventily MS6-SV-E, rad MS
údajový list
Všeobecné technické údaje
pneumatický prípoj 1, 2
pneumatický prípoj 3
spôsob ovládania
konštrukcia
spôsob upevnenia
montážna poloha
indikácia tlaku
princíp snímania pozície
funkcia ventilu
bez prekrytia kanálov
funkcia odvodu vzduchu
ručné ovládanie
spôsob spätného nastavenia
indikácia spínacej polohy
spôsob riadenia
napájanie riadiaceho vzduchu
princíp tesnenia
G½ (vnútorný závit)
G¼ … G¾ (s pripojovacou doskou AG…)
G1
elektrický
piestové sedlo
s príslušenstvom
zapojenie do vedenia
ľubovoľná
s tlakovým snímačom pre LCD indikáciu výstupného tlaku a s elektrickým výstupom
s manometrom pre indikáciu výstupného tlaku
G¼ pripravený
princíp magnetického piestu
3/2-cestný ventil, zatvorený, monostabilný
funkcia pomalého nábehu, nastaviteľná
nie
bez škrtenia
žiadne
mechanickou pružinou
LED a bezpotenciálový kontakt
s pomocným ovládaním
interné
mäkký
-H- upozornenie: Tento produkt zodpovedá ISO 1179-1 a ISO 228-1.
Hodnoty prietoku
pneumatický prípoj
vnútorný závit G½
nominálny prietok qnN1) [l/min]
v hlavnom smere prietoku 1 > 2
v smere odvzdušnenia 2 > 3
4 300
9 0002)
hodnota C [l/s*min]
v hlavnom smere prietoku 1 > 2
v smere odvzdušnenia 2 > 3
19,3
24,6
hodnota b
v hlavnom smere prietoku 1 > 2
v smere odvzdušnenia 2 > 3
0,21
0,4
1)
2)
24
merané pri p1 = 6 bar a p2 = 5 bar, Δp = 1 bar
merané voči atmosférickému tlaku s tlmičom hluku UOS-1.
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2013/09
-V- novinka
MS6-SV-…-E-ASIS
Pomalo nábehové a rýchloodvzdušňovacie ventily MS6-SV-E, rad MS
údajový list
Elektrické údaje
typ
elektrický prípoj
nominálne prevádzkové
napätie
prípustné výkyvy napätia
rozsah prevádzkového
napätia AS-Interface
spínacia doba
max. spínacia frekvencia
čas spínania vypnutie
čas spínania zapnutie
indikácia spínacej polohy
krytie
MS6-SV-…-E-10V24
MS6-SV-…-E-ASIS
[V DC]
Sub-D, 9 pólov
24
2x M12
–
[%]
[V DC]
_10
–
–
22 … 31,6
[%]
[Hz]
[ms]
[ms]
100
1
40
130
LED a bezpotenciálový kontakt
IP65 so zásuvkou
Špecifické dáta AS-i Safety
typ
rozhranie prevádzkovej zbernice
indikácia LED
diagnostika špecifická pre zariadenie
identifikácia produktu
ID predajcu rozhrania AS-Interface
ID zariadenia rozhrania AS-Interface
rozsah adries
MS6-SV-…-E-ASIS
zásuvka, M12 (ASI Out) a konektor, M12 (ASI In)
AS-i a stav
vstupy digitálne cyklické dáta (odvetraný, pod tlakom, chyba)
cyklické analógové dáta (vstupný tlak p1, výstupný tlak p2)
acyklické dáta (počítadlo, monitorovanie tlaku, chyba, prekročenie spínacej frekvencie, stav)
IO kód: 0x7
profil: 7.5.5
ID kód: 0x5
ID1: 0xF
ID2: 0x5
0x014D
0x03A6
štandardné zariadenie Slave: 1 … 31
Prevádzkové podmienky a podmienky okolia
typ
MS6-SV-…-E-10V24
prevádzkový tlak
[bar]
prevádzkové médium
upozornenie pre prevádzkové/
riadiace médium
teplota okolia
[°C]
teplota média
[°C]
skladovacia teplota
[°C]
odolnosť proti korózii KBK1)
hladina hluku
[dB(A)]
CE značka (viď vyhlásenie o zhode)
trieda horľaviny podľa UL 94
osvedčenie
1)
2)
LED a cez AS-i
MS6-SV-…-E-ASIS
3,5 … 10
3,5 … 10
stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
prevádzka s mazaním možná (potrebné pri ďalšej prevádzke)
–10 … +50 (0 … +50)2)
–10 … +50 (0 … +50)2)
–10 … +50 (0 … +50)2)
2
75 (s tlmičom hluku UOS-1)
podľa smernice EU-EMV
podľa smernice EU o strojných zariadeniach
V0-V2
c UL us - Recognized (OL)
C-Tick
0 … +50
0 … +50
0 … +50
Trieda odolnosti proti korózii 2 podľa normy Festo 940 070
Konštrukčné diely s miernymi nárokmi na odolnosť proti korózii. Vonkajšie viditeľné časti s požiadavkami predovšetkým na vzhľad povrchu, ktorý je vystavený priamemu kontaktu s okolitou pre priemysel bežnou
atmosférou prípadne kontaktu s médiami, ako sú chladiace látky a mazivá.
s tlakovým snímačom AD…
2013/09 – zmeny vyhradené
è internet: www.festo.sk
25
-V- novinka
MS6-SV-…-E-ASIS
Pomalo nábehové a rýchloodvzdušňovacie ventily MS6-SV-E, rad MS
údajový list
Hmotnosti [g]
pomalo nábehový a rýchloodvzdušňovací
ventil
pomalo nábehový a rýchloodvzdušňovací
ventil s tlmičom hluku UOS-1
2 000
2 200
Materiály
teleso
piestový posúvač
tesnenia
poznámka o materiáli
hliníkový tlakový odliatok
vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca
NBR
v zmysle RoHS
Bod prepnutia
tlak p v závislosti od času t
-H-
100%
70%
p
rozsah tolerancie
50%
40%
bod prepnutia
upozornenie
Tolerančná hodnota +20 %/-10 %
bodu prepnutia sa vzťahuje na
prevádzkový tlak p1.
Príklad: Pri prevádzkovom tlaku
4 bar je prípustná hodnota bodu
prepnutia 1,6 bar až 2,8 bar.
čas natlakovania nastaviteľný
pomocou škrtenia
t
26
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2013/09
-V- novinka
MS6-SV-…-E-ASIS
Pomalo nábehové a rýchloodvzdušňovacie ventily MS6-SV-E, rad MS
údajový list
Rozmery – základný typ
s napájacím napätím 10V24,
s vnútorným závitom ½, s uzatváracím krytom
sťahovanie CAD modelov è www.festo.sk/engineering
s napájacím napätím ASIS,
s vnútorným závitom ½, s uzatváracím krytom
1 nastavovacia skrutka
pre škrtiaci ventil
2 tlmič hluku UOS-1
5 zásuvka M12, 5 pólov
6 M12 kolík, 5 pólov
typ
MS6-SV-½-E-10V24
MS6-SV-½-E-ASIS
3 multipólová zásuvka NECA
alebo konfiguračný konektor
ASI-i CACC
4 rozmer bez kábla
B1
62
B2
58,8
B3
B4
104
22,5
26,1
D1
G½
D5
G1
è smer prietoku
D6
55
L1
228
L2
L3
L4
81
61
28,3
145,1
-H- upozornenie: Tento produkt zodpovedá ISO 1179-1 a ISO 228-1.
2013/09 – zmeny vyhradené
è internet: www.festo.sk
27
-V- novinka
MS6-SV-…-E-ASIS
Pomalo nábehové a rýchloodvzdušňovacie ventily MS6-SV-E, rad MS
údajový list
sťahovanie CAD modelov è www.festo.sk/engineering
adaptér A4 pre manometer EN ¼, bez manometra
Rozmery – manometer/alternatívy manometra
integrovaný MS manometer AG, jednotka indikácie [bar]
è smer prietoku
typ
MS6-SV-…-E-…-AG
MS6-SV-…-E-…-A4
è smer prietoku
B2
B3
D4
58,8
104,8
106,3
–
G¼
-H- upozornenie: Tento produkt zodpovedá ISO 1179-1 a ISO 228-1.
sťahovanie CAD modelov è www.festo.sk/engineering
údajové listy è internet: sde1
Rozmery – manometer/alternatívy manometra
tlakový snímač s LCD displejom AD1 … AD4
variant AD1:
SDE1-D10-G2-MS-L-P1-M8
s trojpólovým konektorom M8x1,
1 spínaný výstup PNP
variant AD2:
SDE1-D10-G2-MS-L-N1-M8
s trojpólovým konektorom M8x1,
1 spínaný výstup NPN
variant AD3:
SDE1-D10-G2-MS-L-PI-M12 so
4-pólovým konektorom M12x1,
1 spínaný výstup PNP a 4 … 20 mA
analógový
variant AD4:
SDE1-D10-G2-MS-L-NI-M12 so
4-pólovým konektorom M12x1,
1 spínaný výstup NPN a 4 … 20 mA
analógový
è smer prietoku
typ
MS6-SV-…-E-…-AD1/AD2
MS6-SV-…-E-…-AD3/AD4
B2
B3
D6
L5
L6
58,8
130,8
M8x1
M12x1
31,2
46,7
55,8
-H- upozornenie: Tento produkt zodpovedá ISO 1179-1 a ISO 228-1.
28
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2013/09
-V- novinka
MS6-SV-…-E-ASIS
Pomalo nábehové a rýchloodvzdušňovacie ventily MS6-SV-E, rad MS
údajový list
Typové označenie – napájacie napätie 10V24
veľkosť
prípoj
bez tlmiča hluku
č. dielu
typ
s tlmičom hluku
č. dielu
typ
manometrom MS, jednotka indikácie [bar]
MS6
G½
548715
548717
MS6-SV-½-E-10V24-AG
MS6-SV-½-E-10V24-SO-AG
tlakový snímač s LCD displejom, konektor M8, PNP, 3 póly
MS6
G½
562580 MS6-SV-½-E-10V24-AD1
–
Typové označenie – napájacie napätie ASIS
veľkosť
prípoj
bez tlmiča hluku
č. dielu
typ
s tlmičom hluku
č. dielu
typ
manometrom MS, jednotka indikácie [bar]
MS6
G½
8001480 MS6-SV-½-E-ASIS-AG
2013/09 – zmeny vyhradené
è internet: www.festo.sk
-V-
8001481 MS6-SV-½-E-ASIS-SO-AG
-V-
29
-V- novinka
MS6-SV-…-E-ASIS
Pomalo nábehové a rýchloodvzdušňovacie ventily MS6-SV-E, rad MS
typové označenie – stavebnica výrobkov
è
0
M Minimálne údaje
č. stavebnice
rad
veľkosť
funkcia
pneumatický prípoj
výkonnostná
úroveň
napájacie napätie
548713
MS
6
SV
½,
AGB,
AGC,
AGD,
AGE
E
10V24,
ASIS
príklad
objednávky
548713
MS
6
– SV
– AGB
– E
– 10V24
Tabuľka pre objednávku
rozmer rastra
[mm] 62
0
M č. stavebnice
rad
veľkosť
funkcia
pneumatický prípoj
výkonnostná úroveň
napájacie napätie
ê
prenosový kód objednávky
548713
MS
30
podmienky kód
–
zadanie
kódu
548713
štandardné
6
pomalo nábehový a rýchloodvzdušňovací ventil
vnútorný závit G½
pripojovacia doska G¼
pripojovacia doska Gy
pripojovacia doska G½
pripojovacia doska G¾
kategória 4, 2 kanále s automatickým monitorovaním, podľa EN ISO 13849-1
24 V DC (schéma zapojenia podľa EN 175301)
22 … 31,6 V DC, rozhranie AS-I-Safety at Work, SPEC 3.0, profil 7.5.5
6
– SV
–
– E
è internet: www.festo.sk
MS
6
-SV
-½
-AGB
-AGC
-AGD
-AGE
-E
-10V24
-ASIS
MS
6
-SV
-E
–
zmeny vyhradené – 2013/09
-V- novinka
MS6-SV-…-E-ASIS
Pomalo nábehové a rýchloodvzdušňovacie ventily MS6-SV-E, rad MS
typové označenie – stavebnica výrobkov
è 0
O Možnosti
tlmiče hluku
manometer/
alternatívy
manometra
alternatívne
škálovanie
manometra
multipólová
zásuvka
spôsob
upevnenia
certifikát UL
smer prietoku
SO
AG,
A4,
AD1,
AD2,
AD3,
AD4
PSI,
MPA
MP1,
MP3
WPB
UL1
Z
– MP1
– WPB
– SO
– AG
Tabuľka pre objednávku
rozmer rastra
0
O tlmiče hluku
manometer/alternatívy
manometra
alternatívne škálovanie
manometra
multipólová zásuvka
spôsob upevnenia
certifikát UL
smer prietoku
–
–
[mm] 62
–
podmienky kód
tlmič hluku, otvorený
MS manometer
adaptér pre EN manometer ¼, bez manometra
tlakový snímač s LCD displejom, konektor M8, 1 spínaný výstup PNP, 3 póly
tlakový snímač s LCD displejom, konektor M8, 1 spínaný výstup NPN, 3 póly
tlakový snímač s LCD displejom, konektor M12, 1 spínaný výstup PNP, 4 póly,
analógový výstup 4 … 20 mA
tlakový snímač s LCD displejom, konektor M12, 1 spínaný výstup NPN, 4 póly,
analógový výstup 4 … 20 mA
psi
MPa
Sub-D, 9 pólov, svorkovnica bez kábla,
statické signály Enable (EN1 = 24 V, EN2 = 24 V)
Sub-D, 9 pólov, svorkovnica bez kábla,
statické signály Enable (EN1 = 0 V, EN2 = 24 V).
snímanie priečneho zopnutia možné
upevňovací uholník, veľká montážna vzdialenosť
cULus, ordinary location pre Kanadu a USA
smer prietoku sprava doľava
1
1
1
-SO
-AG
-A4
-AD1
-AD2
-AD3
1
-AD4
2
2
1
-PSI
-MPA
-MP1
1
-MP3
1
-WPB
-UL1
-Z
zadanie
kódu
1 AD1, AD2, AD3, AD4, MP1, MP2, UL1
Nie s napájacím napätím ASIS.
2 PSI, MPA
Nie s manometrom/alternatívou manometra A4, AD1, AD2, AD3, AD4
prenosový kód objednávky
–
–
2013/09 – zmeny vyhradené
–
è internet: www.festo.sk
–
–
–
–
31
-V- novinka
Pomalo nábehové a rýchloodvzdušňovacie ventily MS9-SV-C, rad MS
prehľad príslušenstva
Pomalo nábehový a rýchloodvzdušňovací ventil MS9-SV-C
5
-H-
aC
4
upozornenie
Ďalšie príslušenstvo:
– modulový konektor pre
kombináciu s radom MS6,
MS9 alebo MS12
è internet: rmv, armv
3
2
1
7
2/3/4/5
aA
1
8
2/3/4/5
napájacie napätie
V24/V110/V230
aB
9
aJ
6
napájacie napätie
10V24P
aF
aG
aE
aH
aI
aD
32
bJ
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2013/09
-V- novinka
Pomalo nábehové a rýchloodvzdušňovacie ventily MS9-SV-C, rad MS
prehľad príslušenstva
Upevňovacie prvky a príslušenstvo
jednotlivé zariadenie
s vnútorným závitom ¾
alebo 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
aJ
aA
aB
aC
aD
aE
aF
aG
aH
aI
bJ
pripojovacia doska
MS9-AG…
modulový konektor
MS9-MV
upevňovací uholník
MS9-WP
upevňovací uholník
MS9-WPB
upevňovací uholník
MS9-WPM
tlmiče hluku
U-1-B
uzatvárací kryt
VS
MS manometer
AG/RG
tlakový snímač s indikáciou spínania
AD7 … AD10
spojovacie vedenie
NEBU-M8…-LE3
adaptér pre manometer EN ¼
A4
manometer
MA
kryt
MS9-SV-MH/MK
svetelné tesnenie
MC-LD
zásuvka s káblom
KMC
zásuvka
MSSD-C
spojovacie vedenie
NEBU-M12G5
spojovacie vedenie
NEBU-M12W5
zásuvka
SIE-GD
uhlová zásuvka
SIE-WD
2013/09 – zmeny vyhradené
è internet: www.festo.sk
s pripojovacou doskou AG…
kombinácia
modul bez pripojovacieho
závitu, bez pripojovacej
dosky G
è strana/
internet
–
n
n
ms9-ag
–
–
n
ms9-mv
n
n
n
ms9-wp
n
n
n
ms9-wp
n
n
n
ms9-wp
n
n
n
45
n
n
n
40
n
n
n
40
n
n
n
40
n
n
n
46
n
n
n
40
n
n
n
46
n
n
n
44
n
n
n
45
n
n
n
45
n
n
n
45
n
n
n
46
n
n
n
46
n
n
n
46
n
n
n
46
33
-V- novinka
Pomalo nábehové a rýchloodvzdušňovacie ventily MS9-SV-C, rad MS
legenda k typovému označeniu
MS
9
–
SV
–
G
–
C
–
V24
–
S
–
VS
rad
MS
jednotka úpravy vzduchu, štandardná
veľkosť
9
rozmer rastra 90 mm
funkcia údržby
SV
pomalo nábehový a rýchloodvzdušňovací ventil
pneumatický prípoj
G
modul bez pripojovacieho závitu, bez pripojovacej dosky
výkonnostná úroveň
C
kategória 1, podľa EN ISO 13849-1
napájacie napätie
V24
napájacie napätie 24 V DC
tlmiče hluku
S
tlmiče hluku
manometer/alternatívy manometra
VS
uzatvárací kryt
Ďalšie varianty si môžete objednať zo stavebnice výrobkov è 40
n pripojovacie dosky
n napájacie napätie
n manometer/alternatívy manometra
n alternatívne škálovanie manometra
n spôsob upevnenia
n ochrana proti manipulácii
n certifikát UL
n smer prietoku
34
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2013/09
-V- novinka
Pomalo nábehové a rýchloodvzdušňovacie ventily MS9-SV-C, rad MS
údajový list
funkcia
-M-Q-L-W-
prietok
8 300 … 16 550 l/min
teplotný rozsah
0 … +60 °C
prevádzkový tlak
3,5 … 16 bar
www.festo.sk
menu
Podpora/Náhradné diely
Elektropneumaticky ovládaný pomalo
nábehový a rýchloodvzdušňovací
ventil pre mierny nábeh a rýchle
odvetrávanie súčastí zariadenia
(jeden kanál).
Pomocou hlavného škrtiaceho ventilu
pod vekom sa dosahuje pomalý
nárast tlaku výstupného tlaku p2. Keď
výstupný tlak p2 dosiahne nastavený
tlakový spínací bod (prepínací tlak),
ventil sa otvorí a na výstupe je plný
prevádzkový tlak p1.
n Vhodné pre aplikácie s vysokým
prietokom pri obmedzenom
montážnom priestore so strednými
bezpečnostnými požiadavkami až
po kategóriu riadenia 1, výkonnostná úroveň „c“.
n veľký objemový prietok prívodu
a odvetrania
n pomalý nábeh pre napájací prietok
nastaviteľný s využitím škrtiaceho
ventilu
n nastaviteľný tlakový spínací bod
n voliteľný tlakový snímač
n voliteľné krytovanie obslužných
častí ako ochrana proti manipulácii
Bezpečnostno-technické parametre
zodpovedá norme
bezpečnostná funkcia
výkonnostná úroveň (PL)
odolnosť proti nárazom
odolnosť proti vibráciám
EN ISO 13849-1
odvetrávanie
odvetrávanie: do kategórie 1, PL c
test nárazov so stupňom 1 podľa FN 942017-5 a EN 60068-2-27
test použitia pre transport so stupňom 1 podľa FN 942017-4 a EN 60068-2-6
Všeobecné technické údaje
pneumatický prípoj 1, 2
G¾ (vnútorný závit)
pneumatický prípoj 3
spôsob ovládania
konštrukcia
spôsob upevnenia
G1
elektrický
piestový posúvač
s príslušenstvom
zapojenie do vedenia
ľubovoľná
s tlakovým snímačom pre indikáciu spínania výstupného tlaku a s elektrickým výstupom
s manometrom pre indikáciu výstupného tlaku
s manometrom s červeno-zelenou stupnicou pre indikáciu výstupného tlaku
G¼ pripravený
3/2-cestný ventil, zatvorený, monostabilný
funkcia pomalého nábehu, nastaviteľná
bez škrtenia
mechanickou pružinou
s pomocným ovládaním
mäkký
montážna poloha
indikácia tlaku
funkcia ventilu
funkcia odvodu vzduchu
spôsob spätného nastavenia
spôsob riadenia
princíp tesnenia
G1 (vnútorný závit)
G½ … G1½ (s
pripojovacou doskou AG…)
– (modul bez pripojovacie­
ho závitu, bez pripojovacej
dosky G)
-H- upozornenie: Tento produkt zodpovedá ISO 1179-1 a ISO 228-1.
2013/09 – zmeny vyhradené
è internet: www.festo.sk
35
-V- novinka
Pomalo nábehové a rýchloodvzdušňovacie ventily MS9-SV-C, rad MS
údajový list
Elektrické údaje
parametre cievky
elektrický prípoj
krytie
spínacia doba
V24
10V24P
V110
V230
V24, V110,
V230
10V24P
[%]
Hodnoty prietoku
pneumatický prípoj
24 V DC: 8,4 W; prípustné výkyvy napätia _10%
24 V DC: 2,7 W; prípustné výkyvy napätia _10%
110 V AC: 50/60 Hz; spínací príkon 14,5/12 VA; trvalý príkon 10,5/7,6 VA; prípustné výkyvy napätia _10 %
230 V AC: 50/60 Hz; spínací príkon 14,5/12 VA; trvalý príkon 10,5/7,6 VA; prípustné výkyvy napätia _10 %
zástrčka, štvorcový tvar podľa EN 175301-803, tvar A
M12x1, 4 póly, podľa IEC 61076-2-101, podľa DESINA
IP65 so zásuvkou
100
vnútorný závit
¾
1
pripojovacia doska
AGD
AGE
AGF
AGG
AGH
v hlavnom smere prietoku 1 > 2
v smere odvzdušnenia 2 > 3
14 150
14 790
16 460
14 140
8 300
16 500
13 250
14 400
16 340
13 800
16 550
13 200
15 910
13 200
hodnota C [l/s*min]
v hlavnom smere prietoku 1 > 2
v smere odvzdušnenia 2 > 3
57,61
55,52
69,59
54,01
31,43
56,22
54,24
54,07
68,24
52,73
68,45
51,06
66,07
51,36
hodnota b
v hlavnom smere prietoku 1 > 2
v smere odvzdušnenia 2 > 3
0,37
0,49
0,32
0,46
0,47
0,60
0,37
0,49
0,34
0,47
0,35
0,45
0,35
0,44
nominálny prietok qnN1) [l/min]
1)
merané pri p1 = 6 bar a p2 = 5 bar, Δp = 1 bar
Prevádzkové podmienky a podmienky okolia
variant
charakteristika cievky
V24
prevádzkový tlak
[bar]
prevádzkové médium
upozornenie pre prevádzkové/
riadiace médium
teplota okolia
[°C]
teplota média
[°C]
skladovacia teplota
[°C]
odolnosť proti korózii KBK1)
hladina hluku3)
[dB(A)]
CE značka (viď vyhlásenie o zhode)
certifikát (variant UL1)
1)
2)
3)
charakteristika cievky
10V24P
3,5 … 16 (3,5 … 10)2)
3,5 … 10
stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Prevádzka s mazaním možná (potrebné pri ďalšej prevádzke)
0 … +60 (0 … +50)2)
0 … +60 (0 … +50)2)
0 … +60 (0 … +50)2)
2
93 (s tlmičom hluku S)
–
c UL us - Recognized (OL)
–
charakteristika cievky
V110, V230
3,5 … 16 (3,5 … 10)2)
podľa nízkonapäťovej smernice EU
–
Trieda odolnosti proti korózii 2 podľa normy Festo 940 070
Konštrukčné diely s miernymi nárokmi na odolnosť proti korózii. Vonkajšie viditeľné časti s požiadavkami predovšetkým na vzhľad povrchu, ktorý je vystavený priamemu kontaktu s okolitou pre priemysel bežnou
atmosférou prípadne kontaktu s médiami, ako sú chladiace látky a mazivá.
s tlakovým snímačom AD…
odvetranie pri 10 bar vo vzdialenosti 1 m.
Hmotnosti [g]
pomalo nábehový a rýchloodvzdušňovací
ventil
pomalo nábehový a rýchloodvzdušňovací
ventil s tlmičom hluku S
36
2 970
3 200
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2013/09
-V- novinka
Pomalo nábehové a rýchloodvzdušňovacie ventily MS9-SV-C, rad MS
údajový list
Materiály
funkčný rez
Pomalo nábehový a rýchloodvzdušňovací ventil
1 teleso
2 piestový posúvač
–
tesnenia
poznámka o materiáli
1
2
hliníkový tlakový odliatok
mosadz
NBR
v zmysle RoHS
Nastavovacie prvky
2
4
1 skrutka pre nastavenie bodu
spínacieho tlaku
2 škrtiaca skrutka pre nastavenie
natlakovania
3 ručné ovládanie pomalo nábehového a rýchloodvzdušňovacieho
ventilu:
– s aretáciou/automatickým
návratom do základnej polohy
akonáhle je aktivovaná
elektromagnetická cievka
alebo ručné ovládanie na
predradenom elektromagnetickom ventile.
1
3
sťahovanie CAD modelov è www.festo.sk/engineering
Rozmery – základný typ
modul bez pripojovacieho závitu, bez pripojovacej dosky G, s uzatváracím krytom VS
napájacie napätie V24/V110/V230
4 ručné ovládanie na predradenom
elektromagnetickom ventile:
– s tlačidlom, ovládanie zhora
napájacie napätie 10V24P
s tlmičom hluku S
1 pripojenie konektora
podľa EN 175301-803
2 elektrický prípoj podľa
IEC 61076-2-101, konektor
M12x1, 4 póly podľa DESINA
3 pomocné ručné ovládanie
è smer prietoku
typ
B1
B2
B3
D2
D5
L1
L2
L3
L4
L5
L6
MS9-SV-G-…-V24/V110/V230
MS9-SV-G-…-10V24P
90
45
109
–
M12x1
G1
200
83
23
36,4
39,2
12
10
189
2013/09 – zmeny vyhradené
è internet: www.festo.sk
37
-V- novinka
Pomalo nábehové a rýchloodvzdušňovacie ventily MS9-SV-C, rad MS
údajový list
sťahovanie CAD modelov è www.festo.sk/engineering
s pripojovacou doskou AG…
Rozmery – pripojovací závit/pripojovacia doska
s vnútorným závitom ¾ alebo 1
1 upevňovacia skrutka M6xmin.90 podľa DIN 912 (nie je súčasťou
dodávky) pre montáž na stenu bez upevňovacieho uholníka
typ
MS9-SV-¾
MS9-SV-1
MS9-SV-AGD
MS9-SV-AGE
MS9-SV-AGF
MS9-SV-AGG
MS9-SV-AGH
è smer prietoku
B4
B5
B6
B7
B8
90
104
91,5
–
–
112
132
132
142
162
176
–
–
–
D1
G¾
G1
G½
G¾
G1
G1¼
G1½
D6
D7
L6
T1
ß
11
6,5
66
6
–
–
30
36
41
50
55
–
–
–
-H- upozornenie: Tento produkt zodpovedá ISO 1179-1 a ISO 228-1.
Rozmery – manometer/alternatívy manometra
integrovaný manometer MS so štandardnou stupnicou AG alebo
červeno-zelenou stupnicou RG
sťahovanie CAD modelov è www.festo.sk/engineering
adaptér A4 pre manometer EN ¼, bez manometra
è smer prietoku
typ
MS9-SV-…-AG/RG
MS9-SV-…-A4
B2
B3
B9
D3
45
109
–
–
110
–
G¼
-H- upozornenie: Tento produkt zodpovedá ISO 1179-1 a ISO 228-1.
38
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2013/09
-V- novinka
Pomalo nábehové a rýchloodvzdušňovacie ventily MS9-SV-C, rad MS
údajový list
sťahovanie CAD modelov è www.festo.sk/engineering
údajové listy è internet: sde5
Rozmery – manometer/alternatívy manometra
tlakový snímač s indikáciou spínania AD7 … AD10
variant AD7:
SDE5-D10-O-…-P-M8 s 3-pólovým
konektorom M8x1, porovnávač
okien, 1 spínaný výstup PNP, spínač
variant AD9:
SDE5-D10-O3-…-P-M8 s 3-pólovým
konektorom M8x1, porovnávač
okien, 1 spínaný výstup PNP, spínač
variant AD8:
SDE5-D10-C-…-P-M8 s 3-pólovým
konektorom M8x1, porovnávač
okien, 1 spínaný výstup PNP,
rozpínač
variant AD10:
SDE5-D10-O3-…-P-M8 s 3-pólovým
konektorom M8x1, porovnávač
okien, 1 spínaný výstup PNP,
rozpínač
è smer prietoku
typ
B2
B11
D3
MS9-SV-…-AD7/AD8/AD9/AD10
45
112
M8
Typové označenie
veľkosť
prípoj
s tlmičom hluku
č. dielu
typ
uzatvárací kryt
MS9
–
570737
2013/09 – zmeny vyhradené
MS9-SV-G-C-V24-S-VS
è internet: www.festo.sk
39
-V- novinka
Pomalo nábehové a rýchloodvzdušňovacie ventily MS9-SV-C, rad MS
typové označenie – stavebnica výrobkov
è
0
M Minimálne údaje
č. stavebnice
rad
veľkosť
funkcia
pneumatický prípoj
výkonnostná úroveň
napájacie napätie
562176
MS
9
SV
¾, 1,
AGD, AGE, AGF, AGG,
AGH,
G
C
V24, 10V24P,
V110, V230
príklad
objednávky
562176
MS
9
– SV
Tabuľka pre objednávku
rozmer rastra
– V24
podmienky kód
zadanie
kódu
562176
rad
veľkosť
funkcia
pneumatický prípoj
štandardné
9
pomalo nábehový a rýchloodvzdušňovací ventil
vnútorný závit G¾
vnútorný závit G1
pripojovacia doska G½
pripojovacia doska G¾
pripojovacia doska G1
pripojovacia doska G1¼
pripojovacia doska G1½
modul bez pripojovacieho závitu, bez pripojovacej dosky
kategória 1, 1 kanál, podľa EN ISO 13849-1
24 VDC (rozhranie podľa EN 175301), 16 bar
24 V DC, M12 podľa IEC 61076-2-101, 10 bar
110 V AC (rozhranie podľa EN 175301), 16 bar
230 V AC (rozhranie podľa EN 175301), 16 bar
výkonnostná úroveň
napájacie napätie
40
– C
[mm] 90
0
M č. stavebnice
prenosový kód objednávky
562176
MS
– 1
9
– SV
–
MS
9
-SV
-¾
-1
-AGD
-AGE
-AGF
-AGG
-AGH
-G
-C
V24
10V24P
V110
V230
– C
è internet: www.festo.sk
MS
9
-SV
-C
–
zmeny vyhradené – 2013/09
-V- novinka
Pomalo nábehové a rýchloodvzdušňovacie ventily MS9-SV-C, rad MS
typové označenie – stavebnica výrobkov
è 0
M Minimálne údaje
0
O Možnosti
tlmiče hluku
manometer/
alternatívy
manometra
alternatívne
škálovanie
manometra
spôsob
upevnenia
ochrana proti
manipulácii
certifikát UL
smer prietoku
S
AG, VS,
A4, RG,
AD7, AD8, AD9,
AD10
PSI,
MPA,
BAR
WP,
WPM,
WPB
MH,
MK
UL1
Z
– S
– AG
Tabuľka pre objednávku
rozmer rastra
–
–
–
[mm] 90
0
M tlmiče hluku
manometer/alternatívy
manometra
0
O alternatívne škálovanie
manometra
spôsob upevnenia
ochrana proti manipulácii
certifikát UL
smer prietoku
1 RG
–
podmienky kód
tlmiče hluku
MS manometer
uzatvárací kryt
adaptér pre EN manometer ¼, bez manometra
integrovaný manometer, červeno/zelená stupnica
tlakový snímač s indikáciou spínania, konektor M8, porovnávač okien, PNP, NO
tlakový snímač s indikáciou spínania, konektor M8, porovnávač okien, PNP, NC
tlakový snímač s indikáciou spínania, konektor M8, porovnávač okien, PNP, NO
tlakový snímač s indikáciou spínania, konektor M8, porovnávač okien, PNP, NC
Psi
MPa
Bar
upevňovací uholník
upevňovací uholník
upevňovací uholník pre väčšiu vzdialenosť od steny
bez ručného ovládania (ručné ovládanie pomalo nábehového a rýchloodvzdušňovacieho
ventilu otvorené, nastavovacie skrutky otvorené, ručné ovládanie na predradenom
elektromagnetickom ventile uzavreté)
komplet (ručné ovládanie pomalo nábehového a rýchloodvzdušňovacieho ventilu
uzavreté, nastavovacie skrutky uzavreté, ručné ovládanie na predradenom
elektromagnetickom ventile uzavreté)
cULus, ordinary location pre Kanadu a USA
smer prietoku sprava doľava
3 PSI, MPA, BAR
nie s alternatívnym škálovaním manometra PSI,
stupnica PSI slúži len ako pomocná stupnica
2013/09 – zmeny vyhradené
–
è internet: www.festo.sk
1
2
2
2
2
3
3
3
4
4
4
-S
-AG
-VS
-A4
-RG
-AD7
-AD8
-AD9
-AD10
zadanie
kódu
-S
-PSI
-MPA
-BAR
-WP
-WPM
-WPB
-MH
-MK
5
-UL1
-Z
nie s manometrom/alternatívami manometra VS, A4, AD7, AD8,
AD9, AD10
2 AD7, AD8, AD9, AD10 rozsah merania max. 10 bar
prenosový kód objednávky
– S
–
–
4 WP, WPM, WPB
nie s modulom G
5 UL1
nie s napájacím napätím V110, V230
–
–
–
41
Pomalo nábehové a rýchloodvzdušňovacie ventily MS-SV, rad MS
príslušenstvo
Multipólová zásuvka NECA
(typové označenie v stavebnici
výrobkov: MP1/MP3)
n pre pomalo nábehový
a rýchloodvzdušňovací ventil
MS6-SV-E
Technické údaje
spôsob upevnenia
elektrický prípoj
rozsah prevádzkového
napätia
nominálne prevádzkové
napätie
prúdová zaťažiteľnosť
prierez elektrického prípoja
prípustný priemer kábla
krytie podľa IEC 60529
[V DC]
s priebežným otvorom
Sub-D, 9 pólov, svorkovnica 9 pólov
21,6 … 26,4
[V DC]
24
[A]
[mm2]
[mm2]
[mm]
1,0
0,34 … 1,0 bez dutiniek káblového zakončenia
0,34 … 0,5 s dutinkami káblového zakončenia
5,0 … 10,0
IP65
Prevádzkové podmienky a podmienky okolia
relatívna vlhkosť vzduchu
teplota okolia
skladovacia teplota
odolnosť proti korózii KBK1)
1)
[°C]
[°C]
95 %, nekondenzujúca
0 … +50
–20 … +70
2
Trieda odolnosti proti korózii 2 podľa normy Festo 940 070
Konštrukčné diely s miernymi nárokmi na odolnosť proti korózii. Vonkajšie viditeľné časti s požiadavkami predovšetkým na vzhľad povrchu, ktorý je vystavený priamemu kontaktu s okolitou pre priemysel bežnou
atmosférou prípadne kontaktu s médiami, ako sú chladiace látky a mazivá.
Materiály
teleso
skrutky
prevlečená matica
tesnenia
spevnený PA
oceľ
mosadz
NBR
sťahovanie CAD modelov è www.festo.sk/engineering
Rozmery
Typové označenie
opis
pre MS6-SV-E
42
prípoj
hmotnosť
[g]
č. dielu
typ
bez kábla, statické signály Enable (EN1 = 24 V, EN2 = 24 V)
bez kábla, statické signály Enable (EN1 = 0 V, EN2 = 24 V),
monosť snímania priečneho zopnutia
60
60
548719
552703
NECA-S1G9-P9-MP1
NECA-S1G9-P9-MP3
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2013/09
-V- novinka
UOS-1-LF
Pomalo nábehové a rýchloodvzdušňovacie ventily MS-SV, rad MS
prísluenstvo
-H-
Tlmiče hluku UOS-1
(typové označenie v stavebnici
výrobkov: SO)
n pre pomalo nábehový
a rýchloodvzdušňovací ventil
MS6-SV-E
upozornenie
Priestorovo úsporný tlmič hluku
UOS-1-LF možno použiť iba pre
aplikácie s nižším odvetrávacím
výkonom. Pneumatický prípoj 2
pomalo nábehového a rýchloodvzdušňovacieho ventilu MS6-SV-E
je nutné redukovať pomocou pripojovacej dosky MS6-AGB na G¼.
Tlmiče hluku UOS-1-LF
n pre pomalo nábehový
a rýchloodvzdušňovací ventil
MS6-SV-E
UOS-1
UOS-1-LF
Technické údaje
pneumatický prípoj
konštrukcia
spôsob upevnenia
montážna poloha
typ tesnenia na závitovej časti
G1
tlmič hluku, otvorený
s vonkajším závitom
ľubovoľná
bez tesnenia
Prevádzkové podmienky a podmienky okolia
prevádzkový tlak
prevádzkové médium
teplota okolia
odolnosť proti korózii KBK1)
1)
[bar]
[°C]
0 … 10
stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [–:–:–]
–10 … +50
2
Trieda odolnosti proti korózii 2 podľa normy Festo 940 070
Konštrukčné diely s miernymi nárokmi na odolnosť proti korózii. Vonkajšie viditeľné časti s požiadavkami predovšetkým na vzhľad povrchu, ktorý je vystavený priamemu kontaktu s okolitou pre priemysel bežnou
atmosférou prípadne kontaktu s médiami, ako sú chladiace látky a mazivá.
Materiály
typ
teleso
puzdro
tlmiaca vložka
poznámka o materiáli
UOS-1
UOS-1-LF
POM
hliníková tvárna zliatina
PE
v zmysle RoHS
bez obsahu medi a teflónu
hliníková tvárna zliatina
–
sťahovanie CAD modelov è www.festo.sk/engineering
Rozmery
UOS-1
UOS-1-LF
typ
D1
D2
∅
UOS-1
UOS-1-LF
G1
55
Typové označenie
opis
pre MS6-SV-E
pre vysoký odvetrávací výkon
pre malý odvetrávací výkon
2013/09 – zmeny vyhradené
è internet: www.festo.sk
L1
L2
156,5
72,2
11,5
13
hmotnosť [g]
č. dielu
typ
200
157,9
552252 UOS-1
1901207 UOS-1-LF
-V-
43
-V- novinka
Pomalo nábehové a rýchloodvzdušňovacie ventily MS-SV, rad MS
prísluenstvo
.
Konfiguračný konektor ASI-i CACC
n pre pomalo nábehový
a rýchloodvzdušňovací ventil
MS6-SV-E-ASIS
poznámka o materiáli: v zmysle RoHS
1 M12 kolík, 4 pólov
Rozmery a údaje pre objednávku
opis
pre MS6-SV-E-ASIS
D1
L1
ß1
č. dielu
typ
14,5
48,3
13
573923
CACC-CP-AS
-V-
Krytie MS-SV-MH/MK
(typové označenie v stavebnici
výrobkov: MH/MK)
n pre pomalo nábehový
a rýchloodvzdušňovací ventil
MS6/9-SV-C
poznámka o materiáli: v zmysle RoHS
MS6-SV-C-MK
MS9-SV-MK
Typové označenie
opis
pre MS6-SV-C
pre MS9-SV-C
1)
44
ochrana proti manipulácii pre ručné ovládanie pomalo nábehového
a rýchloodvzdušňovacieho ventilu, škrtiacu skrutku, nastavovaciu skrutku tlakového
spínacieho bodu a ručné ovládanie na predradenom elektromagnetickom ventile
(iba MS6-SV-…-C-10V24/10V24P)
ochrana proti manipulácii pre ručné ovládanie pomalo nábehového
a rýchloodvzdušňovacieho ventilu, škrtiacu skrutku, nastavovaciu skrutku tlakového
spínacieho bodu a ručné ovládanie na predradenom elektromagnetickom ventile
ochrana proti manipulácii pre ručné ovládanie pomalo nábehového
a rýchloodvzdušňovacieho ventilu a ručné ovládanie na predradenom
elektromagnetickom ventile
MS9-SV-MH
KBK1)
č. dielu
2
8001479 MS6-SV-C-MK
-V-
2
1457669 MS9-SV-MK
-V-
2
1457670 MS9-SV-MH
-V-
typ
Trieda odolnosti proti korózii 2 podľa normy Festo 940 070
Konštrukčné diely s miernymi nárokmi na odolnosť proti korózii. Vonkajšie viditeľné časti s požiadavkami predovšetkým na vzhľad povrchu, ktorý je vystavený priamemu kontaktu s okolitou pre priemysel bežnou
atmosférou prípadne kontaktu s médiami, ako sú chladiace látky a mazivá.
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2013/09
Pomalo nábehové a rýchloodvzdušňovacie ventily MS-SV, rad MS
príslušenstvo
údajové listy è internet: u
Typové označenie – tlmiče hluku U-…-B
opis
pneumatický prípoj
typové
č. dielu
označenie v
stavebnici
výrobkov
typ
pre MS6-SV-C
G¾
S
6845
U-¾-B
pre MS9-SV-C
G1
S
151990
U-1-B
spôsob upevnenia káblov
č. dielu
typ
upínacie skrutky
nožová svorkovnica
upínacie skrutky
upínacie skrutky
nožová svorkovnica
151687
192745
539712
34583
192748
MSSD-EB
MSSD-EB-S-M14
MSSD-EB-M12
MSSD-C
MSSD-C-S-M16
elektrický prípoj
indikácia
dĺžka kábla
spínacieho stavu [m]
č. dielu
2 póly
LED dióda
547268
547269
547270
547271
151688
151689
193457
151690
151691
30931
30933
193459
30932
30934
KMEB-3-24-2,5-LED
KMEB-3-24-5-LED
KMEB-3-24-2,5
KMEB-3-24-5
KMEB-1-24-2,5-LED
KMEB-1-24-5-LED
KMEB-1-24-10-LED
KMEB-1-230AC-2,5
KMEB-1-230AC-5
KMC-1-24DC-2,5-LED
KMC-1-24DC-5-LED
KMC-1-24-10-LED
KMC-1-230AC-2,5
KMC-1-230AC-5
rozsah prevádzkového napätia
č. dielu
údajové listy è internet: meb, mc
typ
12 … 24 V DC
230 V DC/AC ±10%
12 … 24 V DC
230 V DC/AC ±10%
151717
151718
19145
19146
MEB-LD-12-24DC
MEB-LD-230AC
MC-LD-12-24DC
MC-LD-230AC
údajové listy è internet: mssd
Typové označenie – zásuvka MSSD
opis
elektrický prípoj
pre MS6-SV-C
pre MS9-SV-C
3 póly
4 póly
3 póly
3 póly
4 póly
Typové označenie – kábel so zásuvkou KMEB/KMC
opis
prevádzkové
napätie
pre MS6-SV-C
24 V DC
–
pre MS9-SV-C
3 póly
LED dióda
230 V AC
3 póly
–
24 V DC
3 póly
LED dióda
230 V AC
3 póly
–
Typové označenie – svetelné tesnenie MEB-LD/MC-LD
opis
pre zásuvku s káblom KMEB a zásuvku
MSSD-EB
pre zásuvku s káblom KMC a zásuvku
MSSD-C
2013/09 – zmeny vyhradené
è internet: www.festo.sk
2,5
5
2,5
5
2,5
5
10
2,5
5
2,5
5
10
2,5
5
údajové listy è internet: kmeb, kmc
typ
45
Pomalo nábehové a rýchloodvzdušňovacie ventily MS-SV, rad MS
príslušenstvo
Typové označenie – spojovacie vedenie NEBU-M8
elektrický prípoj
M8x1, priama zásuvka
M8x1, zásuvka uhlová
počet žíl
dĺžka kábla
[m]
č. dielu
údajové listy è internet: nebu
typ
3
2,5
541333
NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
5
541334
NEBU-M8G3-K-5-LE3
2,5
541338
NEBU-M8W3-K-2.5-LE3
5
541341
NEBU-M8W3-K-5-LE3
počet žíl
dĺžka kábla
[m]
č. dielu
údajové listy è internet: nebu
typ
4
2,5
550326
NEBU-M12G5-K-2.5-LE4
5
541328
NEBU-M12G5-K-5-LE4
2,5
550325
NEBU-M12W5-K-2.5-LE4
5
541329
NEBU-M12W5-K-5-LE4
3
Typové označenie – spojovacie vedenie NEBU-M12
elektrický prípoj
M12x1, priama zásuvka
M12x1, zásuvka uhlová
4
Typové označenie – zásuvka SIE-GD
elektrický prípoj
M12x1, 4 póly
18494
Typové označenie – uhlová zásuvka SIE-WD
elektrický prípoj
č. dielu
M12x1, 4 póly
Typové označenie – manometer MA
nominálna veľkosť
pneumatický prípoj
manometer MA, EN 837-1
40
R¼
G¼
46
údajové listy è internet: sie-wd
typ
12956
SIE-WD-TR
č. dielu
typ
[psi]
0 … 16
0 … 25
0 … 16
0 … 232
0 … 360
0 … 232
187080
187081
183901
údajové listy è internet: ma
MA-40-16-R¼-EN
MA-40-25-R¼-EN
MA-40-16-G¼-EN
–
525729
údajové listy è internet: ma
MA-50-16-R¼-E-RG
údajové listy è internet: cpv18-hv
č. dielu
typ
PE1)
Typové označenie – uzatváracia spona CPV18-HV
opis
1)
SIE-GD
rozsah zobrazenia
[bar]
manometer MA, EN 837-1, s červeno-zeleným poľom
50
R¼
0 … 16
pre MS6-SV-C-…-V24
údajové listy è internet: sie-gd
typ
č. dielu
zakrytie ručného ovládania,
spona zabraňuje manipulácii
530056
CPV18-HV
10
množstvo v balnej jednotke
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2013/09
Download

novinka