Lineárne pohony DGC-K
-V- novinka
Lineárne pohony DGC
hlavné údaje
Stručný prehľad
n bez externého vedenia, pre
jednoduché pracovné funkcie
n priestorovo úsporné – malá
montážna dĺžka vzhľadom
ku zdvihu
n 1:1 možnosť výmeny s lineárnym
pohonom DGP
n jednoduchá montáž a inštalácia
n voliteľné:
– bežec, štandardný
– bežec, predĺžený
n systém tesnenia
krycí pás
výhody tesniaceho systému
– dlhé zdvihy bez obmedzení
– takmer bez únikov
tesniaca páska
n voliteľne: NSF-H1 mazacie látky pre potravinársky priemysel
Lineárny pohon je vhodný pre
potravinársky priemysel.
Ďalšie informácie o vhodnosti pre
potravinársky priemysel è
Vyhlásenie výrobcu.
Varianty vedenia
kompaktné vyhotovenie DGC-K
základné vyhotovenie DGC-G
n piest ∅ 18 … 40 mm
n dĺžky zdvihu od 1 … 8 500 mm
n 30 % užšie ako DGC-G
n nízka pohybovaná vlastná
hmotnosť
n symetrická konštrukcia
klzné vedenie DGC-GF
n piest ∅ 8 … 63 mm
n dĺžky zdvihu od 1 … 8 500 mm
n vôľa vedenia = 0,2 mm
n pre malé záťaže
n optimálny chod pri záťaži krútiacim
momentom = stredný
obežné guľôčkové vedenie DGC-KF
n piest ∅ 18 … 63 mm
n dĺžky zdvihu od 1 … 8 500 mm
n vôľa vedenia = 0,05 mm
n pre malé a stredné záťaže
n optimálny chod pri záťaži krútiacim
momentom = stredný
n piest ∅ 8 … 63 mm
n dĺžky zdvihu od 1 … 8 500 mm
n vôľa vedenia = 0 mm
n pre stredné a veľké záťaže
n presné montážne rozhranie vďaka
vozíku z ušľachtilej ocele
n optimálny chod pri záťaži krútiacim
momentom = veľmi dobrý
Os s vedením DGC-FA
n bez pohonu
n piest ∅ 8 … 63 mm
n dĺžky zdvihu od 1 … 8 500 mm
n vôľa vedenia = 0 mm
n presné vedenie, vhodné pre
DGC-KF, možné použiť ako strojový
prvok alebo dvojité vedenie
pomocou DGC-KF
D2 – prípoj stlačeného vzduchu obojstranne
Pri lineárnom pohone DGC-K sú prípoje stlačeného vzduchu štandardne na
uzatváracom veku.
2
Zadaním objednávacieho kódu D2
v stavebnici výrobkov možno zaistiť
obojstranné riadenie lineárneho
pohonu.
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2013/09
-V- novinka
Lineárne pohony DGC
hlavné údaje
Príklady použitia
na otváranie a zatváranie dverí
na transportovanie sklených dosiek
2013/09 – zmeny vyhradené
è internet: www.festo.sk
3
-V- novinka
Lineárne pohony DGC
prehľad dodávok
Varianty produktov
è strana/
internet
piest ∅
teoretická sila
pri 6 bar
[mm]
[N]
Fy
[N]
Fz
[N]
Mx
[Nm]
My
[Nm]
Mz
[Nm]
18
25
32
40
153
295
483
754
–
–
–
–
120
330
480
800
0,8
1,2
1,9
3,8
11
20
40
60
1
3
5
8
8
8
12
18
25
32
40
50
63
30
68
153
295
483
754
1 178
1 870
150
300
70
180
250
370
480
650
150
300
340
540
800
1 100
1 600
2 000
0,5
1,3
1,9
4
9
12
20
26
2
5
12
20
40
60
150
150
2
5
4
5
12
25
37
48
dgc
vlastnosti vedenia
kompaktné vyhotovenie DGC-K
základné vyhotovenie DGC-G
4
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2013/09
-V- novinka
Lineárne pohony DGC
prehľad dodávok
Varianty produktov
è strana/
internet
piest ∅
teoretická sila
pri 6 bar
[mm]
[N]
Fy
[N]
Fz
[N]
Mx
[Nm]
My
[Nm]
Mz
[Nm]
18
25
32
40
50
63
153
295
483
754
1 178
1 870
440
640
900
1 380
1 500
2 300
540
1 300
1 800
2 000
2 870
4 460
3,4
8,5
15
28
54
96
20
40
70
110
270
450
8,5
20
33
54
103
187
dgc
obežné guľôčkové vedenie DGC-KF
8
12
18
25
32
40
50
63
30
68
153
295
483
754
1 178
1 870
300
650
1 850
3 050
3 310
6 890
6 890
15 200
300
650
1 850
3 050
3 310
6 890
6 890
15 200
1,7
3,5
16
36
54
144
144
529
4,5
10
51
97
150
380
634
1 157
4,5
10
51
97
150
380
634
1 157
dgc
vlastnosti vedenia
klzné vedenie DGC-GF
2013/09 – zmeny vyhradené
è internet: www.festo.sk
5
-V- novinka
Lineárne pohony DGC-K
legenda k typovému označeniu
DGC
—
K
— 25
— 500 — PPV —
A
— GK
—
—
—
FK
—
typ
DGC
lineárny pohon
vedenie
K
kompaktné
piest j [mm]
zdvih [mm]
tlmenie
PPV
pneumatické tlmenie,
nastaviteľné v koncových polohách
snímanie polohy
A
pre snímače koncových polôh
základné vyhotovenie
GK
GV
bežec, štandardný
bežec, predĺžený
prípoj vzduchu
—
D2
jednostranne
na obidvoch stranách
mazanie
—
H1
štandardné
schválené pre potravinársky priemysel
unášač
FK
spojka unášača
osvedčenie EU
EX2
EX3
6
II 3GD
II 2D
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2013/09
-V- novinka
Lineárne pohony DGC-K
legenda k typovému označeniu
è
+ ZUB
—
F
2B
2G
2S
príslušenstvo
ZUB
príslušenstvo voľne priložené
pätkové upevnenie
F
pätkové upevnenie
profilové upevnenie
…M
profilové upevnenie
drážkový kameň
…Y
pre upevňovaciu drážku
krytie drážky
…B
pre upevňovaciu drážku
bezdotykové snímače, spínače
…G
…H
…I
…J
s káblom 2,5 m
s konektorom
bezkontaktný s káblom 2,5 m
bezkontaktný s konektorom
snímač koncových polôh, rozpínač
…N
s káblom 2,5 m
spojovacie vedenie
…V
so zástrčkou 2,5 m
krytie drážky
…S
pre drážku snímača
2013/09 – zmeny vyhradené
è internet: www.festo.sk
7
-V- novinka
Lineárne pohony DGC-K
prehľad príslušenstva
1
2
3
4
5
6
7
8
9
aJ
Príslušenstvo
typ
stručný opis
è strana/internet
1
pneumatický lineárny pohon s unášačom
9
na vyrovnanie chýb v súosovosti, pri použití externého vedenia
21
na ochranu pred znečistením a na upevnenie kábla snímača koncových polôh
22
na snímanie polohy unášača
22
n pre snímače koncových polôh
23
n na upevnenie montážnych dielov
n pri piestoch s ∅ 18 a 25 nepoužívať v kombinácii s DGC-…-D2
(prípoj stlačeného vzduchu obojstranne)
n na upevnenie montážnych dielov
n pri piestoch ∅ 18 a 25 sú možné všetky kombinácie
na upevnenie osi, zvlášť pri dlhých zdvihoch
22
pre reguláciu rýchlosti
22
na upevnenie osi
20
2
3
4
5
6
7
8
9
aJ
8
lineárny pohon
DGC-K
spojka unášača
FK (typ: DARD)
krytie drážky
B/S
snímače koncových polôh
G/H/I/J/N
spojovacie vedenie
V
drážkový kameň pre upevňovaciu drážku
Y (typ: NST)
drážkový kameň pre upevňovaciu drážku
Y (typ: ABAN)
stredová podpera
M
škrtiaci spätný ventil
GRLA
pätkové upevnenie
F
è internet: www.festo.sk
22
20
zmeny vyhradené – 2013/09
-V- novinka
Lineárne pohony DGC-K
údajový list
Funkcia
-N-T-
priemer
18 … 40 mm
dĺžka zdvihu
1 … 8 500 mm
Všeobecné technické údaje
piest ∅
18
konštrukcia
vedenie
spôsob činnosti
zdvih
pneumatický prípoj
tlmenie
dĺžka tlmenia
max. rýchlosť
s tlmením PPV
s externým tlmením
snímanie polohy
spôsob upevnenia
montážna poloha
[mm]
PPV
[mm]
[m/s]
[m/s]
25
pneumatický lineárny pohon s unášačom
teleso valca s drážkou
dvojčinný pohon
1 … 3 000
1 … 8 500
M5
Gx
obojstranné, nastaviteľné
16
18
32
G¼
20
30
32
40
2
3
pre snímače koncových polôh
s príslušenstvom
ľubovoľná
Prevádzkové podmienky a podmienky okolia
piest ∅
18
prevádzkový tlak
[bar]
prevádzkové médium
upozornenie pre prevádzkové/riadiace médium
teplota okolia1)
[°C]
odolnosť proti korózii KBK2)
2…8
stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:—:—]
prevádzka s mazaním možná (potrebné pri ďalšej prevádzke)
—10 … +60
1
1)
2)
40
25
1,5 … 8
Berte ohľad na rozsah bezdotykových snímačov.
Trieda odolnosti proti korózii 1 podľa normy Festo 940 070
Konštrukčné diely s nízkymi nárokmi na odolnosť proti korózii. Ochrana pri preprave a skladovaní. Diely bez požiadaviek na vzhľad povrchu, určené napr. do skrytých vnútorných priestorov alebo zadné kryty.
ATEX1)
—10°C ≤ Ta ≤ +60°C
podľa smernice ochrany EU-Ex (ATEX)
teplota okolia EX
CE značka (viď vyhlásenie o zhode)
osvedčenie EX2
ATEX kategória plyn
Ex ochrana proti zapáleniu plyn
ATEX kategória prach
Ex ochrana proti zapáleniu prach
osvedčenie EX3
ATEX kategória plyn
Ex ochrana proti zapáleniu plyn
1)
II 3G
c T4 X
II 3D
c T120°C X
II 2G
c T4 X
Dbajte na požiadavky certifikátu ATEX príslušenstva.
Sily [N] a energia nárazu [J]
piest ∅
18
25
32
40
teoretická sila pri 6 baroch
153
295
483
754
2013/09 – zmeny vyhradené
è internet: www.festo.sk
9
-V- novinka
Lineárne pohony DGC-K
údajový list
Hmotnosti [g]
piest ∅
základná hmotnosť pri zdvihu 0 mm
DGC-…-GK
DGC-…-GV
nárast hmotnosti pri zväčšení zdvihu o 10 mm
DGC-…-GK
DGC-…-GV
pohybovaná hmotnosť
DGC-…-GK
DGC-…-GV
18
25
32
40
370
630
933
1 343
1 319
1 999
2 450
3 620
18
18
29
29
37
37
53
53
64
130
136
261
227
427
360
700
Materiály
funkčný rez
1
2
3
Lineárne pohony
1
2
3
4
—
—
4
jazdec
tesniaca páska/
krycia páska
uzatvárací kryt
teleso valca
tesnenie piestu
klzné prvky
poznámka o materiáli
eloxovaný hliník
polyuretán/oceľ
eloxovaný hliník
eloxovaný hliník
polyuretán
polyacetál
v zmysle RoHS
Ovplyvnenie snímačov koncových polôh feritovými materiálmi
Feritové materiály (oceľové diely alebo
plechy) v bezprostrednej blízkosti
snímačov koncových polôh môžu
spôsobovať chyby pri snímaní.
Je nutné dodržať nasledujúce
bezpečnostné vzdialenosti.
piest ∅ 18/25
Vzdialenosť závisí od polohy
snímačov koncových polôh
(pozrite 1 a 2).
piest ∅ 32/40
L1
L3
4
L1
L4
L3
1
3
poloha
L2
2
1
L1
L2
piest ∅ 18
1
2
3
[mm] 0
[mm] 0
[mm] 0
10
10
30
piest ∅ 25
1
2
3
[mm] 0
[mm] 0
[mm] 0
0
0
10
10
5
L3
L4
poloha
30
0
10
0
30
10
piest ∅ 32
1
2
4a5
10
0
0
0
10
0
piest ∅ 40
1
2
4a5
L4
2
L2
L1
L2
L3
L4
[mm] 0
[mm] 0
[mm] 0
0
0
0
10
0
0
0
10
0
[mm] 0
[mm] 0
[mm] 0
0
0
0
30
0
0
0
30
0
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2013/09
-V- novinka
Lineárne pohony DGC-K
údajový list
Parametre zaťaženia
Uvedené sily a momenty sa vzťahujú
na povrch jazdca.
Pri dynamickej prevádzke nesmú byť
tieto hodnoty prekročené. Pritom je
treba venovať veľkú pozornosť
priebehu brzdenia.
porovnanie vzťažného systému pri
DGC-K a DGP:
Z
DGC-K
Y
DGP
Z
V prípade, že na pohon pôsobí viac
z nižšie uvedených síl a momentov
súčasne, musia byť okrem uvedených
maximálnych hodnôt zaťaženia dodržané ešte nasledujúce rovnice:
0, 4
Fz v 1
Fzmax.
Prípustné sily a momenty
piest ∅
Fzmax.
DGC-…-GK
DGC-…-GV
Mxmax.
DGC-…-GK
DGC-…-GV
Mymax.
DGC-…-GK
DGC-…-GV
Mzmax.
DGC-…-GK
DGC-…-GV
-H-
Fz ) Mx ) My ) 0, 2
Fz max. Mx max. Mymax.
Mz v 1
Mzmax.
Y
Mz v 1
Mzmax.
18
25
32
40
[N]
[N]
120
120
330
330
480
480
800
800
[Nm]
[Nm]
0,8
1,6
1,2
2,4
1,9
3,8
3,8
7,6
[Nm]
[Nm]
11
22
20
40
40
80
60
120
[Nm]
[Nm]
1
2
3
6
5
10
8
16
upozornenie
návrhový softvér
QuickCalc
è www.festo.sk
2013/09 – zmeny vyhradené
è internet: www.festo.sk
11
-V- novinka
Lineárne pohony DGC-K
údajový list
Maximálna prípustná rýchlosť v závislosti od užitočného zaťaženia m a vzdialenosti ťažiska hmotnosti rmax
Tieto údaje predstavujú dosiahnteľné maximálne hodnoty. V praxi sa
môžu tieto hodnoty líšiť podľa hmotnosti užitočnej záťaže a montážnej
polohy.
DGC-18-K-PPV
DGC-25-K-PPV
DGC-32-K-PPV
DGC-40-K-PPV
Pracovný rozsah tlmenia
Tlmenie koncových polôh je potrebné
nastaviť tak, aby bola zaručená plynulá prevádzka bez nárazu. Ak sú
prevádzkové podmienky mimo prípustných hodnôt, je potrebné vyrov-
piest ∅
vzdialenosť rmax.
12
[mm]
nať pohybujúcu sa hmotnosť vhodnými vonkajšími zariadeniami (externé tlmiče nárazov), a to najlepšie
v smere ťažiska hmotnosti.
18
25
32
40
14
40
40
40
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2013/09
-V- novinka
Lineárne pohony DGC-K
údajový list
Počet stredových podpier MUP v závislosti od tiažovej sily F a vzdialenosti podpier l
Aby sa obmedzil priehyb pri veľkých
zdvihoch, pohon je v prípade potreby
nutné podoprieť. Nasledujúce dia-
gramy slúžia na zistenie maximálnych
prípustných vzdialeností podpier
v závislosti od montážnej polohy
montážna poloha
vodorovne
a pôsobiacich tiažových
a normálových síl.
zvisle
DGC-K-18
DGC-K-25
DGC-K-32
DGC-K-40
Príklad:
Na pohon DGC-K-25-1500 pôsobia
pri vodorovnej montážnej polohe
sily 200 N.
2013/09 – zmeny vyhradené
Pohon má celkovú dĺžku:
l
= dĺžka zdvihu + L1
(pozri rozmery)
= 1 500 mm + 200 mm
= 1 700 mm
è internet: www.festo.sk
Z diagramu vychádza pohon
DGC-K-25 pri sile 200 N s max.
vzdialenosťou podpier 1 450 mm.
V tomto príklade treba použiť
stredové podpery, pretože max.
vzdialenosť podpier (1 450 mm) je
menšia, ako celková dĺžka pohonu
1 700 mm.
13
-V- novinka
Lineárne pohony DGC-K
údajový list
sťahovanie CAD modelov è www.festo.sk/engineering
Rozmery
+ pripočítať dĺžku zdvihu
1 prípoj stlačeného vzduchu
voliteľne na 3 stranách
2 drážka pre snímače koncových
polôh
3 aretačný otvor pre pätkové
upevnenie HP
4 regulačná skrutka pre nastaviteľné tlmenie v koncovej polohe
∅
B1
[mm]
B3
B4
B5
B6
B11
D2
∅
D3
∅
+0,2
D4
±0,2
18
25
32
40
34+0,2/—0,05
45+0,4
54+0,4
64+0,4
12
19
19
21
28
39,1
46
53
7
18
21
28
24
32,5
40
49
—
11,5
11,5
9,5
3
3,3
4,3
4,3
5,2
5,2
5,2
6,5
M5
M5
M5
M6
∅
D6
EE
H1
H2
H3
H4
H5
J1
[mm]
D5
∅
H7
18
25
32
40
6
8
8
10
M5
M4
M5
M5
M5
Gx
Gx
G¼
49,8
63
72
86
43,8
57
66
78
37,6
51
61,8
71,9
14
19,55
23
26,5
17
22,5
27
32
10,7
12
11,4
13,5
∅
J2
J3
J4
L3
L4
GK
GV
GK
GV
150
200
250
300
230
300
380
470
75
100
125
150
115
150
190
235
5
17
18,5
11,5
5
7
8,5
11,5
L7
L8
L9
T1
T2
T3
±0,1
±0,1
±0,1
30
30
50
70
60
50
100
130
—
—
30
40
11
13
13,2
13,2
2
2
3
4
10
7,5
7,5
10,5
L1
L2
[mm]
18
25
32
40
11,1
16,7
19
22
∅
L5
12,2
15,2
16,4
18,5
10,4
13
14
21
L6
GK
GV
85
109
135
171
165
209
265
341
[mm]
18
25
32
40
14
15,5
25
31
31
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2013/09
-V- novinka
Lineárne pohony DGC-K
údajový list
sťahovanie CAD modelov è www.festo.sk/engineering
Rozmery
GK — bežec, štandardný
j 18
j 25
j 32
j 40
∅
[mm]
18
25
32
40
B3
D3
±0,2
+0,2
12
19
19
21
5,2
5,2
5,2
6,5
2013/09 – zmeny vyhradené
D4
M5
M5
M5
M6
è internet: www.festo.sk
D5
∅
H7
L6
6
8
8
10
85
109
135
171
L7
L8
L9
±0,1
±0,1
±0,1
30
30
50
70
60
50
100
130
—
—
30
40
15
-V- novinka
Lineárne pohony DGC-K
údajový list
sťahovanie CAD modelov è www.festo.sk/engineering
Rozmery
GV — bežec, predĺžený
j 18
j 25
j 32
j 40
∅
[mm]
18
25
32
40
16
B3
D3
±0,2
±0,2
12
19
19
21
5,2
5,2
5,2
6,5
D4
D5
∅
H7
L6
M5
M5
M5
M6
6
8
8
10
165
209
265
341
L7
L8
L9
L13
L14
L15
L16
±0,1
±0,1
±0,1
±0,1
±0,1
±0,1
±0,1
30
30
50
70
60
50
100
130
—
—
30
40
100
130
180
160
—
—
—
250
130
100
160
220
—
150
230
—
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2013/09
-V- novinka
Lineárne pohony DGC-K
údajový list
sťahovanie CAD modelov è www.festo.sk/engineering
Rozmery
profilová rúra
j 18
j 25
j 32
j 40
2 drážka pre snímače
koncových polôh
6 upevňovacia drážka
pre drážkový kameň
∅
[mm]
B10
B11
H10
H11
18
25
32
40
34
45
54
64
—
—
22
24
34
45
54
64
—
—
22
24
2013/09 – zmeny vyhradené
è internet: www.festo.sk
17
-V- novinka
Lineárne pohony DGC-K
typové označenie – stavebnica výrobkov
Typové označenie
minimálne údaje/voľby
FK
B/S
G/H/I/J/N
V
Y
Y
M
F
18
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2013/09
-V- novinka
Lineárne pohony DGC-K
typové označenie – stavebnica výrobkov
Tabuľka pre objednávku
veľkosť
18
25
32
40
0
M č. stavebnice
1312500
1312501
1312502
1312503
funkcia
vedenie
piest ∅
zdvih
tlmenie
snímanie polohy
základné vyhotovenie
lineárny pohon
kompaktné
[mm] 18
25
32
[mm] 1 … 3000
1 … 8500
pneumatické tlmenie, nastaviteľné v koncových polohách
pre snímače koncových polôh
bežec, štandardný
bežec, predĺžený
0
O prípoj vzduchu
DGC
-K
-…
-…
-PPV
-A
-GK
-GV
40
jednostranne
na obidvoch stranách
štandardné
schválené pre potravinársky priemysel
spojka unášača
II 3GD
II 2G
mazanie
unášač
osvedčenie EU
0
O príslušenstvo
pätkové upevnenie
stredová podpera
drážkový kameň, upevňovacia drážka
krytovanie drážky, upevňovacia drážka
bezdotykové snímače,
kábel, 2,5 m
spínače
konektor M8
snímač koncových polôh, kábel, 2,5 m
spínač, bezkontaktný,
konektor M8
PNP
snímač koncových polôh,
rozpínač
kábel, 2,5 m
spojovacie vedenie
M8, 2,5 m
krytovanie drážky snímača
1 EX2, EX3
podmienky kód
voľne priložené (dodatočná montáž)
1
1 … 10
1 … 10
–
–
1 … 10
1 … 10
1 … 10
zadanie
kódu
DGC
-K
-PPV
-A
-D2
-H1
-FK
-EX2
-EX3
1
1
ZUBF
…M
…Y
…B
…G
…H
…I
1 … 10
1 … 10
…J
1 … 10
…N
1 … 10
1 … 10
…V
…S
ZUB-
nie v kombinácii s bezdotykovým snímačom G, H, I, J, N alebo spojovacím vedením V
prenosový kód objednávky
DGC – K
2013/09 – zmeny vyhradené
–
–
– PPV
è internet: www.festo.sk
– A
–
–
–
–
–
ZUB
19
-V- novinka
Lineárne pohony DGC-K
prísluenstvo
materiál:
pozinkovaná oceľ
bez obsahu medi a teflónu
Pätkové upevnenie HP
(typové označenie: F)
+
Rozmery a údaje pre objednávku
pre ∅
AB
AC
∅
[mm]
18
25
32
40
5,5
5,5
6,6
6,6
2
2
2
2
AH
= pripočítať dĺžku zdvihu
AO
AT
AU
SA
TR
GK
US
hmotnosť č. dielu
typ
GV
[g]
24
29,5
37
46
4,7
6
7
8,5
3
3
4
5
13,3
13
17
17,5
176,6
226
284
335
256,6
326
414
505
24
32,5
38
45
33,2
44
52
62
59
61
117
188
158472
150731
150732
150733
HP-18
HP-25
HP-32
HP-40
materiál:
pozinkovaná oceľ
bez obsahu medi a teflónu
Stredová podpera MUP
(typové označenie: M)
MUP-18/25
MUP-32/40
1 poloha stredovej podpery
v oblasti profilovej rúry je
ľubovoľne voliteľná
Rozmery a údaje pre objednávku
pre ∅
AH
B1
B2
D1
∅
H1
H2
L1
L2
L3
[mm]
18
25
32
40
20
hmotnosť č. dielu
typ
[g]
24
29,5
37
46
70,5
81
35
35
47
58
22
22
5,5
5,5
6,6
6,6
13
13
–
–
7
7
–
–
25
25
–
–
–
–
41,5
47
–
–
35
40
33
33
89
126
è internet: www.festo.sk
150736
150736
150737
150738
MUP-18/25
MUP-18/25
MUP-32
MUP-40
zmeny vyhradené – 2013/09
-V- novinka
Lineárne pohony DGC-K
prísluenstvo
materiály:
čap: oceľ, vysoko legovaná
Unášač DARD
(typové označenie: FK)
vidlicová koncovka:
oceľ, vysoko legovaná
klzný diel: mosadz
poistný krúžok:
pružinová oceľ
DARD-18
DARD-32 … 40
-H-
upozornenie
Vyrovnanie v smere šípky
je možné.
Rozmery a údaje pre objednávku
pre ∅
max. vyosenie medzi lineárnym
pohonom a externým vedením
[mm]
[mm]
±2
18
25
32
40
pre ∅
max. prípustné zaťaženie
v smere sily
[N]
teplota okolia
550
1 100
1 100
1 800
–20 … +120
1)
B2
B3
B4
26
30
–
–
54
50
40
20
58
60
44
24
[°C]
D1
∅
D2
D3
∅
H3
H5
H6
L1
L2
L3
L4
L5
KBK1)
9
M4
6
3
40
20
13
10,1
M5
8
5
80
66
–
16
12,1
6,5
M6
10
6
57,8
75
84
99
70
5,5
43,8
57
66
78
90
76
–
18
14,1
1
1
1
1
[mm]
18
25
32
40
B1
hmotnosť č. dielu
typ
[g]
103
231
231
362
8001411
8001412
8001412
8001413
DARD-L1-18-S
DARD-L1-32-S
DARD-L1-32-S
DARD-L1-40-S
Trieda odolnosti proti korózii 1 podľa normy Festo 940 070
Konštrukčné diely s nízkymi nárokmi na odolnosť proti korózii. Ochrana pri preprave a skladovaní. Diely bez požiadaviek na vzhľad povrchu, určené napr. do skrytých vnútorných priestorov alebo zadné kryty.
2013/09 – zmeny vyhradené
è internet: www.festo.sk
21
-V- novinka
Lineárne pohony DGC-K
prísluenstvo
Typové označenie
pre ∅
opis
typové
označenie
č. dielu
typ
drážkový kameň ABAN/NST
18, 25
pre upevňovaciu drážku
Y
8003032
katalogové listy è internet: hmbn
ABAN-1M4-5
4
526091
150914
NST-HMV-M4 2)
NST-5-M5
18, 25
32, 40
PE1)
1
pre upevňovaciu drážku
po 0,5 m
B
151681
katalogové listy è internet: abp
ABP-5
2
18, 25, 32,
40
pre drážku snímača
po 0,5 m
S
563360
ABP-5-S1
škrtiaci spätný ventil GRLA
18
kovové vyhotovenie
–
193137
193138
193142
193143
193144
193145
193146
193147
193148
katalogové listy è internet: grla
GRLA-M5-QS-3-D
1
GRLA-M5-QS-4-D
GRLA-x-QS-3-D
GRLA-x-QS-4-D
GRLA-x-QS-6-D
GRLA-x-QS-8-D
GRLA-¼-QS-6-D
GRLA-¼-QS-8-D
GRLA-¼-QS-10-D
krytovanie drážky ABP
32, 40
25, 32
40
1)
2)
množstvo v balnej jednotke
pri piestoch ∅ 18 a 25 nepoužívať v kombinácii s DGC-…-D2 (prípoj stlačeného vzduchu obojstranne)
dĺžka kábla
[m]
č. dielu
katalogové listy è internet: smt
typ
kábel, 3 žily
konektor M8x1, 3 póly
konektor M12x1, 3 póly
kábel, 3 žily
konektor M8x1, 3 póly
2,5
0,3
0,3
2,5
0,3
574335
574334
574337
574338
574339
SMT-8M-A-PS-24V-E-2,5-OE
SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D
SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M12
SMT-8M-A-NS-24V-E-2,5-OE
SMT-8M-A-NS-24V-E-0,3-M8D
kábel, 3 žily
7,5
574340
SMT-8M-A-PO-24V-E-7,5-OE
Typové označenie – snímače koncových polôh pre dráku T, bezkontaktné
spôsob upevnenia
spínací
elektrický prípoj
výstup
spínač
nasúvanie do drážky zhora,
lícujúce s profilom valca,
krátky tvar
PNP
NPN
rozpínač
nasúvanie do drážky zhora,
lícujúce s profilom valca,
krátky tvar
22
PNP
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2013/09
-V- novinka
Lineárne pohony DGC-K
prísluenstvo
dĺžka kábla
[m]
č. dielu
katalogové listy è internet: sme
typ
kábel, 2 žily
konektor M8x1, 3 póly
2,5
5,0
2,5
0,3
543862
543863
543872
543861
SME-8M-DS-24V-K-2,5-OE
SME-8M-DS-24V-K-5,0-OE
SME-8M-ZS-24V-K-2,5-OE
SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D
kábel, 3 žily
7,5
546799
SME-8M-DO-24V-K-7,5-OE
elektrický prípoj vpravo
dĺžka kábla
[m]
č. dielu
katalogové listy è internet: nebu
typ
priama zásuvka, M8x1, 3 póly
kábel, voľný koniec, 3 žily
priama zásuvka, M12x1, 5 pólov
kábel, voľný koniec, 3 žily
uhlová zásuvka, M8x1, 3 póly
kábel, voľný koniec, 3 žily
uhlová zásuvka, M12x1, 5 pólov
kábel, voľný koniec, 3 žily
2,5
5
2,5
5
2,5
5
2,5
5
541333
541334
541363
541364
541338
541341
541367
541370
NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
NEBU-M8G3-K-5-LE3
NEBU-M12G5-K-2.5-LE3
NEBU-M12G5-K-5-LE3
NEBU-M8W3-K-2.5-LE3
NEBU-M8W3-K-5-LE3
NEBU-M12W5-K-2.5-LE3
NEBU-M12W5-K-5-LE3
Typové označenie – bezdotykové snímače pre drážku T, magnetické jazýčkové relé
spôsob upevnenia
spínací
elektrický prípoj
výstup
spínač
možnosť nasadenia zhora do drážky,
lícujúce s profilom valca
kontaktný
kábel, 3 žily
rozpínač
možnosť nasadenia zhora do drážky,
lícujúce s profilom valca
Typové označenie – spojovacie vedenie
elektrický prípoj vľavo
2013/09 – zmeny vyhradené
kontaktný
è internet: www.festo.sk
23
Download

Lineárne pohony DGC-K