Radiálne uchopovače DHRS
-V- novinka
Radiálne uchopovače DHRS
hlavné údaje
Stručný prehľad
Všeobecné údaje
Flexibilné možnosti aplikácie
n vysoké momentové zaťaženie
bočným vystužením čeľustí
n samostrediace
n možnosti centrovania na čeľustiach
Technické podrobnosti
čeľusť zatvorená
n max. opakovateľná presnosť
n poistka sily uchopenia
n interné pevné škrtenie
n rozmanité možnosti adaptácie
k pohonom
n Senzorika:
– adaptovateľné snímače polohy
pre malé uchopovače
– integrovateľné snímače
koncových polôh pre stredné
a veľké uchopovače
n voliteľné použiteľné ako dvojčinné
a jednočinné uchopovače
n prítlačná pružina na podporu alebo
zaistenie uchopovacích síl
n vhodné ako vonkajší a vnútorný
uchopovač
čeľusť otvorená
1 čeľuste
2 kulisa
3 piest s magnetom
1
2
3
-H-
upozornenie
návrhový softvér
Výber uchopovača
è www.festo.sk
Prípoje stlačeného vzduchu
bočne
-H-
upozornenie
Uchopovače nie sú navrhnuté pre
nižšie uvedené a podobné aplikácie:
n zváracie iskry
n kvalitné opracovanie
n brúsny prach
n agresívne média
2
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2012/08
-V- novinka
Radiálne uchopovače DHRS
hlavné údaje a legenda k typovému označeniu
Možnosti upevnenia
bočne
zospodu
1
1
2
1
2
1 strediace puzdrá
2 upevňovacie skrutky
2
Možnosti upevnenia externých prstov čeľuste
1
2
3
1 upevňovacie skrutky
2 strediace kolíky
3 prsty čeľuste
Legenda k typovému označeniu
DHRS
—
16
—
A
—
typ
DHRS
radiálne uchopovače
veľkosť
snímanie polohy
A
pre snímače koncových polôh
poistka sily uchopenia
NZ
zatváracia
2012/08 – zmeny vyhradené
è internet: www.festo.sk
3
-V- novinka
Radiálne uchopovače DHRS
prehľad príslušenstva
Prehľad príslušenstva
DHRS-10
DHRS-16 … 40
5
6
1
2
7
1
3
8
9
1
4
Systémový produkt pre manipulačnú a montážnu techniku
aJ
Príslušenstvo
typ
stručný opis
è strana/internet
1
spojovacie vedenie
NEBU
vyhodnocovacia jednotka
SMH-AE1
prevodník signálu
SVE4
snímač polohy
SMH-S1
strediaci kolík
pre pripojenie vyhodnocovacej jednotky a prevodníku signálu
19
n pre vyhodnotenie signálu pre snímač polohy SMH-S1
n pre veľkosť 10
n pre vyhodnotenie signálu pre snímač polohy SMH-S1
n pre veľkosť 10
n adaptovateľné a integrovateľná senzorika, pre snímanie polohy piesta
n pre veľkosť 10
pre centrovanie prstov na čeľusti
19
6
snímače koncových polôh
SMT-8G
20
7
snímače polohy
SMAT-8M
8
nástrčný prípoj
QS
strediace puzdro
ZBH
konštrukčná zostava adaptéra
HMSV, HAPG, HAPS, HMVA
n na snímanie polohy piestu
n snímače koncových polôh nevyčnieva z telesa
n pre veľkosť 16 … 40
n sníma kontinuálne polohu piestu. Je vybavený analógovým výstupom, ktorý poskytuje
výstupný signál úmerný polohe piestu.
n pre veľkosť 16 … 40
pre pripojenie hadíc stlačeného vzduchu s kalibrovaným vonkajším priemerom
n pre ustredenie uchopovača pri montáži
n 2 strediace puzdrá sú časťou dodávky pohonu
spojovacia doska medzi pohonom a uchopovačom
19
2
3
4
5
9
aJ
4
19
19
–
20
quick star
14
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2012/08
-V- novinka
Radiálne uchopovače DHRS
údajový list
funkcia
dvojčinný
DHRS-…-A
-N-T-W-
Funkcia – varianty
Jednočinný alebo
s poistkou sily uchopenia …
… zatváranie DHRS-…-NC
veľkosť
10 … 40 mm
uhol otvárania
180°
www.festo.sk
menu
Podpora/Náhradné diely
-A-
servis opráv
Všeobecné technické údaje
veľkosť
konštrukcia
spôsob činnosti
funkcia uchopenia
vedenie
poistka sily uchopenia
počet čeľustí
uhol otvárania na jednu čeľusť
pneumatický prípoj
opakovateľná presnosť1)
max. presnosť výmeny
max. pracovná frekvencia
rotačná symetria
snímanie polohy
spôsob upevnenia
10
[°]
[mm]
[mm]
[Hz]
[mm]
montážna poloha
1)
25
32
40
NZ
NZ
Gx
Gx
2
Rozptyl nastavenia koncových polôh v konštantných podmienkach pri 100 po sebe idúcich zdvihoch v smere pohybu čeľustí.
Prevádzkové podmienky a podmienky okolia
veľkosť
min. prevádzkový tlak
DHRS-…-A
[bar]
DHRS-…-A-NC
[bar]
max. prevádzkový tlak
[bar]
prevádzkové médium
upozornenie pre prevádzkové/riadiace médium
teplota okolia1)
[°C]
odolnosť proti korózii KBK2)
1)
2)
16
postupnosť pohybov s núteným vedením
dvojčinný pohon
radiálne
klzné vedenie
–
NZ
NZ
2
90
M3
M3
M5
≤ 0,1
≤ ±0,2
4
3
< ∅ 0,2
pre snímač polohy pre snímače koncových polôh
s priebežným otvorom a strediacim puzdrom
s vnútorným závitom a strediacim puzdrom
ľubovoľná
10
16
25
32
40
2
–
4
8
stlačený vzduch ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
prevádzka s mazaním možná (potrebné pri ďalšej prevádzke)
+5 … +60
1
Berte ohľad na rozsah bezdotykových snímačov.
Trieda odolnosti proti korózii 1 podľa normy Festo 940 070
Konštrukčné diely s nízkymi nárokmi na odolnosť proti korózii. Ochrana pri preprave a skladovaní. Diely bez požiadaviek na vzhľad povrchu, určené napr. do skrytých vnútorných priestorov alebo zadné kryty.
Hmotnosti [g]
veľkosť
DHRS-…-A
DHRS-…-A-NC
2012/08 – zmeny vyhradené
10
16
25
32
40
44
114
118
270
277
480
490
829
844
–
è internet: www.festo.sk
5
-V- novinka
Radiálne uchopovače DHRS
údajový list
Materiály
funkčný rez
1
Radiálny uchopovač
2
1
2
3
4
5
3
4
–
–
čeľusť
uzatvárací kryt
kulisa
piest
teleso
tesnenia
poznámka o materiáli
vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca
polyamid
ušľachtilá oceľ
polyacetál
hliníková tvárna zliatina, tvrdo eloxovaná
nitrilový kaučuk
bez obsahu medi a PTFE
v zmysle RoHS
5
Celkový uchopovací moment [Ncm] pri 6 bar
Uchopovací moment nie je v rámci
uhla otvárania konštantný è 10.
veľkosť
DHRS-…-A
otváranie
zatváranie
10
16
25
32
40
21
15
62
55
233
215
423
390
725
660
Statická záťažová charakteristika na čeľustiach
Uvedené prípustné sily a momenty sa
vzťahujú na povrch jednej čeľuste.
Zahrňujú rameno páky, prídavné
tiažové sily pôsobením obrobku resp.
externého prsta čeľuste a vznikajúce
veľkosť
Max. prípustná sila Fz
Max. prípustný moment Mx
Max. prípustný moment My
Max. prípustný moment Mz
[N]
[Nm]
[Nm]
[Nm]
sily zrýchlenia počas pohybu.
Pri výpočte momentov je nutné
zohľadniť polohu 0 systému súradníc
(vedenie jednej čeľuste).
10
16
25
32
40
30
0,8
0,8
0,8
40
1,3
1,3
1,3
75
3,2
3,2
3,2
120
6,2
6,2
6,2
200
14
14
14
Momenty zotrvačnosti [kgm2x10–4]
Momenty zotrvačnosti radiálnych
uchopovačov vztiahnuté na strednú
os, bez externých prstov čeľuste,
v nezaťaženom konštrukčnom stave.
veľkosť
10
16
25
32
40
DHRS-…-A
DHRS-…-A-NC
0,03
0,14
0,15
0,69
0,71
1,66
1,69
4,18
4,24
6
–
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2012/08
-V- novinka
Radiálne uchopovače DHRS
údajový list
Časy otvárania a zatvárania [ms] pri 6 bar
bez externých prstov čeľuste
Uvedené časy otvárania a zatvárania [ms] boli merané pri izbovej
teplote, prevádzkovom tlaku 6 bar
a pri vodorovne zabudovanom
uchopovači bez prídavných prstov
veľkosť
bez externých prstov čeľuste
DHRS-…-A
DHRS-…-A-NC
otváranie
zatváranie
otváranie
zatváranie
uchopovača (reprezentácia priemernej
hodnoty). Pre vyššie tiažové sily musia
byť uchopovače škrtené. Časy otvárania a zatvárania musia byť zodpovedajúco nastavené.
10
16
25
32
40
35
91
61
63
75
43
102
105
150
96
111
119
131
88
113
142
151
110
–
–
-4
-4
2
2
Otváracie­ a zatváracie časy t, ktoré treba nastaviť pri 6 bar v závislosti od momentu zotrvačnosti prstov uchopovača
DHRS-10
DHRS-16
DHRS-32
2
2
-4
-4
DHRS-25
2
-4
DHRS-40
2012/08 – zmeny vyhradené
è internet: www.festo.sk
7
-V- novinka
Radiálne uchopovače DHRS
údajový list
Uchopovacia sila FH na jednu čeľusť v závislosti od prevádzkového tlaku a ramena páky x
-H-
upozornenie
návrhový softvér
Výber uchopovača
è www.festo.sk
x
Z nasledujúcich grafov možno zistiť
uchopovacie sily, v závislosti od
prevádzkového tlaku a ramena páky.
Uchopovací moment nie je v rámci
uhla otvárania konštantný è 10.
2 bar
4 bar
6 bar
8 bar
Vonkajšie uchopenie (zatvoriť)
DHRS-10
DHRS-16
DHRS-25
DHRS-32
DHRS-40
8
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2012/08
-V- novinka
Radiálne uchopovače DHRS
údajový list
Uchopovacia sila FH na jednu čeľusť v závislosti od prevádzkového tlaku a ramena páky x
-H-
upozornenie
návrhový softvér
Výber uchopovača
è www.festo.sk
x
Z nasledujúcich grafov možno zistiť
uchopovacie sily, v závislosti od
prevádzkového tlaku a ramena páky.
Uchopovací moment nie je v rámci
uhla otvárania konštantný è 10.
2 bar
4 bar
6 bar
8 bar
Vnútorné uchopenie (otvoriť)
DHRS-10
DHRS-16
DHRS-25
DHRS-32
DHRS-40
2012/08 – zmeny vyhradené
è internet: www.festo.sk
9
-V- novinka
Radiálne uchopovače DHRS
údajový list
Uchopovacia sila FH na jednu čeľusť pri 6 bar v závislosti od ramena páky x a excentricity a a b
b
x + Ǹa 2 ) b2
Z vypočítanej hodnoty x možno
z grafov (è 8/9) odčítať
uchopovaciu silu FH.
x
a
Na výpočet ramena páky x pri
excentrickom uchopovaní musí
byť použitý nasledujúci vzorec:
príklad výpočtu
Dané:
Vzdialenosť a = 25 mm
Vzdialenosť b = 20 mm
Hľadáme:
Uchopovacia sila pri 6 baroch,
pri uchopovači DHRS-16,
použitý ako vonkajší uchopovač
Postup:
Výpočet ramena páky x
Z grafu (è 8) možno odčítať
hodnotu uchopovacej sily FH = 8 N.
x + Ǹ25 2 ) 20 2
x = 32 mm
Priebeh momentu M v závislosti od uhla otvárania á
V dôsledku princípu pohonu čeľuste
nie je moment v rámci uhla otvárania
konštantný. Z grafu možno zistiť príslušnú percentuálnu sadzbu, ktorá je
k dispozícii.
Uhol otvárania 0° znamená: paralelná
pozícia čeľustí
α
10
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2012/08
-V- novinka
Radiálne uchopovače DHRS
údajový list
Moment pružiny MF v závislosti od uhla otvárania a
DHRS-16
DHRS-25
DHRS-32
DHRS-40
α
Určenie skutočných uchopovacích momentov MGrges pre DHRS-…-NC v závislosti od aplikácie
Radiálny uchopovač so zabudovanou
pružinou, DHRS-…-NC (poistka sily
uchopenia zatváracia), možno podľa
potreby použiť nasledovne:
Aplikácia
jednočinný
n uchopovanie silou pružiny:
MGrges = MF
n uchopovanie tlakovou silou:
MGrges = MGr – MF
2012/08 – zmeny vyhradené
– jednočinný uchopovač
– uchopovač s podporou sily
uchopenia
– uchopovač s poistkou sily
uchopenia
podpora sily uchopenia
n uchopenie s tlakovou a pružinovou
silou:
MGrges = MGr + MF
è internet: www.festo.sk
Na výpočet uchopovacieho momentu
MGrges (na jednu čeľusť), ktorý je k dispozícii musia byť zodpovedajúco
skombinované dáta z grafov
uchopovacej sily FH ( è 8/9),
priebehu momentu M ( è 10)
a momentu pružiny MF ( è 11).
MGr = FH * x * M [%]
MGr
FH
x
M
uchopovací moment
uchopovacia sila
rameno páky
priebeh momentu
poistka sily uchopenia
n uchopovanie silou pružiny:
MGrges = MF
11
-V- novinka
Radiálne uchopovače DHRS
údajový list
sťahovanie CAD modelov è www.festo.sk/engineering
Rozmery
DHRS-10
1 prípoj vzduchu otvoriť,
2 prípoj vzduchu zatvoriť
3 drážka pre snímač koncových
polôh
4 strediace puzdra ZBH
(2 kusy sú v časťou dodávky)
veľkosť
B1
[mm]
±0,05
10
16
25
32
40
14
19
29,5
38
49
veľkosť
B21)
B3
B4
B5
+0,03/
+0,01
D1
∅
H8
D2
∅
+0,1
D3
∅
H8/h7
2
2
5,8
8,75
11
11
8,5
14
15
16
24
6,5
10
13
14
20
2
2
3
4
5
2,4
2,5
3,3
5,1
6,4
5
5
7
9
12
–
–
–
–
D6
D7
∅
EE
H1
H2
H3
M3
M3
M4
M6
M8
3,2
3,2
5,3
6,4
10,3
M3
M3
M5
Gx
Gx
60,8
88,2
107,2
128,5
140
46
70,5
84
96,2
108,4
30,8
49
57
65
71,5
[mm]
10
16
25
32
40
1)
12
D4
∅
D5
7
9
15
15
M2,5
M3
M4
M5
M6
H4
H5
H6
±0,25
±0,2
±0,05
42,25
73,70
89,45
103,5
108,7
13,8
16,5
21,2
29,5
29,5
14,95
19,7
24,95
32
33,7
–
tolerancia pre strediaci otvor ±0,02 mm; tolerancia pre závit ±0,1 mm
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2012/08
-V- novinka
Radiálne uchopovače DHRS
údajový list
veľkosť
H7
[mm]
–0,1
10
16
25
32
40
6,25
7
10,25
14
13,8
veľkosť
L4
1)
2)
H102)
H9
12
21
23,2
24,8
29,6
4
4
5,25
7
8
L5
8
8
10,5
14
16
L6
12,3
7,5
7,5
11
17,5
L7
4
4
6
8
10
0,5
1
1
1
1
5
6
8
10
12
H12
H13
L21)
L1
8,8
12,25
11,8
20
9
16
23
31
25
46
7
7
9
15
15
T1
T2
T3
+0,1
+1
+0,5
1,2
1,2
1,6
2,1
2,6
cez
5,8
6,4
12,9
13,4
3,5
4,5
4,5
6,5
6
24
33,4
44
51
59
T4
11,6
16
21
24
28,4
L3
±0,02
15
16
25
29
33
12,4
17
22,2
25,8
30
T5
W1
W2
–0,3
±2°
+3°
1,2
1,2
1,4
1,9
2,4
90
90
90
90
90
2
2
2
2
2
tolerancia pre strediaci otvor ±0,02 mm; tolerancia pre závit ±0,1 mm
tolerancia pre strediaci otvor –0,05 mm; tolerancia pre závit ±0,1 mm
Typové označenie
veľkosť
dvojčinný
bez prítlačnej pružiny
[mm]
č. dielu
typ
10
16
25
32
40
H11
±0,05
±0,05
[mm]
10
16
25
32
40
H8
1310159
1310160
1310162
1310164
1310166
2012/08 – zmeny vyhradené
DHRS-10-A
DHRS-16-A
DHRS-25-A
DHRS-32-A
DHRS-40-A
è internet: www.festo.sk
jednočinný alebo s poistkou sily uchopenia
zatváracia
č. dielu
typ
–
1310161
1310163
1310165
1310167
DHRS-16-A-NC
DHRS-25-A-NC
DHRS-32-A-NC
DHRS-40-A-NC
13
-V- novinka
Radiálne uchopovače DHRS
prísluenstvo
-H-
materiál:
hliníková tvárna zliatina
bez obsahu medi a PTFE
v zmysle RoHS
Konštrukčná zostava adaptéra
HMSV, HAPG, HAPS, HMVA
Konštrukčná zostava obsahuje
individuálne upevňovacie rozhranie
ako aj potrebný upevňovací materiál
sťahovanie CAD modelov è www.festo.sk/engineering
konštrukčná zostava adaptéra
KBK1)
č. dielu
typ
Prípustné kombinácie pohon/uchopovač s konštrukčnou zostavou adaptéra
kombinácia
pohon
uchopovače
veľkosť
veľkosť
možnosť montáže
DGSL/DHRS
SLT/DHRS
DPZ/DHRS
HMP/DHRS
1)
14
DGSL
8, 10
12, 16
20, 25
DHRS
10
16
25, 32
n
n
n
n
n
n
SLT
10
16
20
25
DHRS
10
16
25
32
n
n
n
n
–
–
–
–
DPZ
10, 16
16
20
25, 32
DHRS
16
25
25
32
n
n
n
n
–
–
–
–
HMP
DHRS
priame upevnenie
16, 20
16
16, 20, 25
25
16, 20, 25, 32 32
25
40
32
40
upevnenie rybinovou drážkou
16, 20
16
16, 20, 25
25
16, 20, 25, 32 32
25
40
32
40
upozornenie
HMSV
548784
548785
548786
HMSV-54
HMSV-55
HMSV-56
178448
178449
178450
178451
HAPS-2
HAPS-3
HAPS-4
HAPS-5
163250
163251
163252
163253
HAPG-1
HAPG-2
HAPG-3
HAPG-4
2
177666
177761
177762
177763
177764
HMSV-20
HMSV-21
HMSV-22
HMSV-23
HMSV-24
2
177767
177768
177769
177770
178211
HMSV-27
HMSV-28
HMSV-29
HMSV-30
HMSV-31
2
HAPS
2
HAPG
2
HMSV
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
Trieda odolnosti proti korózii 2 podľa normy Festo 940 070
Konštrukčné diely s miernymi nárokmi na odolnosť proti korózii. Vonkajšie viditeľné časti s požiadavkami predovšetkým na vzhľad povrchu, ktorý je vystavený priamemu kontaktu s okolitou pre priemysel bežnou
atmosférou prípadne kontaktu s médiami, ako sú chladiace látky a mazivá.
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2012/08
-V- novinka
Radiálne uchopovače DHRS
prísluenstvo
-H-
materiál:
hliníková tvárna zliatina
bez obsahu medi a PTFE
v zmysle RoHS
Konštrukčná zostava adaptéra
HMSV, HAPG, HAPS, HMVA
upozornenie
Konštrukčná zostava obsahuje
individuálne upevňovacie rozhranie
ako aj potrebný upevňovací materiál
Prípustné kombinácie pohon/uchopovač s konštrukčnou zostavou adaptéra
kombinácia
pohon
uchopovače
veľkosť
veľkosť
možnosť montáže
sťahovanie CAD modelov è www.festo.sk/engineering
konštrukčná zostava adaptéra
KBK1)
č. dielu
typ
DGP…, DGE-…, DGEA/DHRS
HMVA, HAPG, HMSV
DG…
DHRS
priame upevnenie
182), 253)
10
2)
3)
n
403)
10
n
n
182), 253)
16
n
n
403)
16
n
n
182), 253)
25
n
n
403)
25
n
n
n
n
upevnenie rybinovou drážkou
182), 25
16
1)
n
40
16
n
n
182), 25
25
n
n
40
25
n
n
40
32
n
n
40
40
n
n
2
196788
192706
196790
192706
196788
192705
196790
192705
196788
193922
196790
193922
HMVA-DLA18/25
HAPG-37-S1
HMVA-DLA40
HAPG-37-S1
HMVA-DLA18/25
HAPG-36-S1
HMVA-DLA40
HAPG-36-S1
HMVA-DLA18/25
HAPG-37-S4
HMVA-DLA40
HAPG-37-S4
2
196788
177767
196790
177767
196788
177768
196790
177768
196790
177769
196790
177770
HMVA-DLA18/25
HMSV-27
HMVA-DLA40
HMSV-27
HMVA-DLA18/25
HMSV-28
HMVA-DLA40
HMSV-28
HMVA-DLA40
HMSV-29
HMVA-DLA40
HMSV-30
Trieda odolnosti proti korózii 2 podľa normy Festo 940 070
Konštrukčné diely s miernymi nárokmi na odolnosť proti korózii. Vonkajšie viditeľné časti s požiadavkami predovšetkým na vzhľad povrchu, ktorý je vystavený priamemu kontaktu s okolitou pre priemysel bežnou
atmosférou prípadne kontaktu s médiami, ako sú chladiace látky a mazivá.
len pre DGEA-…
len pre DGE…/DGP…
2012/08 – zmeny vyhradené
è internet: www.festo.sk
15
-V- novinka
Radiálne uchopovače DHRS
prísluenstvo
-H-
materiál:
hliníková tvárna zliatina
bez obsahu medi a PTFE
v zmysle RoHS
Konštrukčná zostava adaptéra
HMSV, HAPG, HAPS, HMVA
Konštrukčná zostava obsahuje
individuálne upevňovacie rozhranie
ako aj potrebný upevňovací materiál
sťahovanie CAD modelov è www.festo.sk/engineering
konštrukčná zostava adaptéra
KBK1)
č. dielu
typ
Prípustné kombinácie pohon/uchopovač s konštrukčnou zostavou adaptéra
kombinácia
pohon
uchopovače
veľkosť
veľkosť
možnosť montáže
DRQD/DHRS
HSP/DHRS
HSW/DHRS
1)
2)
3)
16
DRQD-…-FW
6, 8, 12
162)
162)
162)
202)
202)
253)
253)
323)
323)
40, 50
DRQD-…ZW
16
16
20
20
25
DHRS
10
10
16
25
25
32
25
32
32
40
40
DHRS
16
25
25
32
32
HSP
12
DHRS
10
16
upozornenie
HAPG
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
2
187568
187566
184477
184478
184479
184480
184482
184483
184485
184486
526027
HAPG-34
HAPG-SD2-12
HAPG-SD2-1
HAPG-SD2-2
HAPG-SD2-3
HAPG-SD2-4
HAPG-SD2-6
HAPG-SD2-7
HAPG-SD2-9
HAPG-SD2-10
HAPG-SD2-21
163267
163268
163269
163270
163271
HAPG-18
HAPG-19
HAPG-20
HAPG-21
HAPG-22
192709
540881
192706
540882
192705
540882
192705
540883
193922
540883
HAPG-60-S1
HAPG-70-B
HAPG-37-S1
HAPG-71-B
HAPG-36-S1
HAPG-71-B
HAPG-36-S1
HAPG-72-B
HAPG-37-S4
HAPG-72-B
192706
540882
192705
540882
HAPG-37-S1
HAPG-71-B
HAPG-36-S1
HAPG-71-B
HAPG
2
HAPG
n
–
10
n
–
16
16
n
–
25
16
n
–
25
25
n
–
HSW
12, 16
DHRS
10
12, 16
16
2
HAPG
n
–
n
–
2
Trieda odolnosti proti korózii 2 podľa normy Festo 940 070
Konštrukčné diely s miernymi nárokmi na odolnosť proti korózii. Vonkajšie viditeľné časti s požiadavkami predovšetkým na vzhľad povrchu, ktorý je vystavený priamemu kontaktu s okolitou pre priemysel bežnou
atmosférou prípadne kontaktu s médiami, ako sú chladiace látky a mazivá.
Možné v kombinácii s DRQD-…-E422 (vyhotovenie s priechodom cez hriadeľ).
Možné v kombinácii s DRQD-…-E444 (vyhotovenie s priechodom cez hriadeľ).
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2012/08
-V- novinka
Radiálne uchopovače DHRS
prísluenstvo
-H-
materiál:
hliníková tvárna zliatina
bez obsahu medi a PTFE
v zmysle RoHS
Konštrukčná zostava adaptéra
HMSV, HAPG, HAPS, HMVA
Konštrukčná zostava obsahuje
individuálne upevňovacie rozhranie
ako aj potrebný upevňovací materiál
sťahovanie CAD modelov è www.festo.sk/engineering
konštrukčná zostava adaptéra
KBK1)
č. dielu
typ
Prípustné kombinácie pohon/uchopovač s konštrukčnou zostavou adaptéra
kombinácia
pohon
uchopovače
veľkosť
veľkosť
možnosť montáže
DSM/DHRS
DSL/DHRS
EGSL/DHRS
EGSA/DHRS
1)
DSM-…-FW
6, 8, 10
DSM-…
12
16
16
25
25
32
DHRS
10
DHRS
16
16
25
25
32
32
DSL
16
20
20
25
25
32
DHRS
16
16
25
25
32
32
EGSL
35
DHRS
10
45, 55
75
16
25, 32
EGSA
50
DHRS
16
60
60
upozornenie
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
HAPG
2
HAPG
187568
HAPG-34
2
163266
163267
163268
163269
163270
163271
HAPG-17
HAPG-18
HAPG-19
HAPG-20
HAPG-21
HAPG-22
163266
163267
163268
163269
163270
163271
HAPG-17
HAPG-18
HAPG-19
HAPG-20
HAPG-21
HAPG-22
548784
1088262
548785
548786
HMSV-54
HMSV-70
HMSV-55
HMSV-56
560017
548785
560019
177666
560018
548786
HMSV-61
HMSV-55
HMSV-63
HMSV-20
HMSV-62
HMSV-56
HAPG
2
HMSV
n
n
n
n
n
n
2
HMSV
n
n
16
n
n
25, 32
n
n
2
Trieda odolnosti proti korózii 2 podľa normy Festo 940 070
Konštrukčné diely s miernymi nárokmi na odolnosť proti korózii. Vonkajšie viditeľné časti s požiadavkami predovšetkým na vzhľad povrchu, ktorý je vystavený priamemu kontaktu s okolitou pre priemysel bežnou
atmosférou prípadne kontaktu s médiami, ako sú chladiace látky a mazivá.
2012/08 – zmeny vyhradené
è internet: www.festo.sk
17
-V- novinka
Radiálne uchopovače DHRS
prísluenstvo
-H-
materiál:
hliníková tvárna zliatina
bez obsahu medi a PTFE
v zmysle RoHS
Konštrukčná zostava adaptéra
HMSV, HAPG, HAPS, HMVA
Konštrukčná zostava obsahuje
individuálne upevňovacie rozhranie
ako aj potrebný upevňovací materiál
sťahovanie CAD modelov è www.festo.sk/engineering
konštrukčná zostava adaptéra
KBK1)
č. dielu
typ
Prípustné kombinácie pohon/uchopovač s konštrukčnou zostavou adaptéra
kombinácia
pohon
uchopovače
veľkosť
veľkosť
možnosť montáže
ERMB/DHRS
EHMB/DHRS
1)
18
upozornenie
ERMB
20
25
20
25
32
32
DHRS
25
25
32
32
32
40
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
HAPG
EHMB
20
20
25, 32
DHRS
32
40
40
n
n
n
n
n
n
2
184479
184482
184480
184483
184485
184486
HAPG-SD2-3
HAPG-SD2-6
HAPG-SD2-4
HAPG-SD2-7
HAPG-SD2-9
HAPG-SD2-10
184485
184486
526027
HAPG-SD2-9
HAPG-SD2-10
HAPG-SD2-21
HAPG
2
Trieda odolnosti proti korózii 2 podľa normy Festo 940 070
Konštrukčné diely s miernymi nárokmi na odolnosť proti korózii. Vonkajšie viditeľné časti s požiadavkami predovšetkým na vzhľad povrchu, ktorý je vystavený priamemu kontaktu s okolitou pre priemysel bežnou
atmosférou prípadne kontaktu s médiami, ako sú chladiace látky a mazivá.
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2012/08
-V- novinka
Radiálne uchopovače DHRS
prísluenstvo
Typové označenie
pre konštrukčnú
veľkosť
[mm]
strediace puzdro ZBH
10, 16
25
32
40
1)
opis
hmotnosť
č. dielu
typ
PE1)
[g]
technické údaje è internet: zbh
ZBH-5
10
ZBH-7
ZBH-9
ZBH-12
pre ustredenie uchopovača pri montáži
1
1
1
1
189652
186717
150927
189653
pre konštrukčnú veľkosť
hmotnosť
[g]
č. dielu
10
20
technické údaje è internet: smh-s1
175712 SMH-S1-HGR10
hmotnosť
č. dielu
množstvo v balnej jednotke
Typové označenie
typ
snímač polohy SMH-S1
typ
Prevodník signálu/vyhodnocovacia jednotka pre snímač polohy SMH-S1
prevodníky signálu SVE4
vyhodnocovacia jednotka SMH-AE1
n premieňa analógové signály na
spínacie body
n spínacie funkcie voľne
programovateľné funkciou teach-in
n komparátor prahovej hodnoty,
hysterézy alebo porovnávač okien
Typové označenie
typ
pre konštrukčnú
veľkosť
n premieňa analógové signály na
spínacie body
n s 3 potenciometrami pre
nastavovanie 3 spínacích bodov
prípoj vstup
prípoj výstup
spínací
výstup
typ
[g]
prevodníky signálu SVE4
10
zásuvka M8x1,
4 póly
vyhodnocovacia jednotka SMH-AE1
10
zásuvka M8x1,
4 póly
Typové označenie – spojovacie vedenie
elektrický prípoj vľavo
konektor M8x1,
4 póly
2x PNP
2x NPN
19
konektor M12x1,
5 pólov
3x PNP
3x NPN
170
elektrický prípoj vpravo
spojenie medzi snímačom polohy a prevodníkom signálu/vyhodnocovacou jednotkou
priama zásuvka, M8x1, 4 póly
konektor priamy, M8x1, 4 póly
spojenie medzi vyhodnocovacou jednotkou a riadením
priama zásuvka, M12x1, 5 pólov
2012/08 – zmeny vyhradené
kábel, nezakrytý koniec, 5 žíl
è internet: www.festo.sk
544216
544219
technické údaje è internet: sve4
SVE4-HS-R-HM8-2P-M8
SVE4-HS-R-HM8-2N-M8
technické údaje è internet: smh-ae
175708 SMH-AE1-PS3-M12
175709 SMH-AE1-NS3-M12
technické údaje è internet: nebu
typ
dĺka kábla
[m]
č. dielu
2,5
554035
NEBU-M8G4-K-2.5-M8G4
2,5
5
541330
541331
NEBU-M12G5-K-2,5-LE5
NEBU-M12G5-K-5-LE5
19
-V- novinka
Radiálne uchopovače DHRS
prísluenstvo
technické údaje è internet: nebu
typ
Typové označenie – spojovacie vedenie
elektrický prípoj vľavo
elektrický prípoj vpravo
dĺka kábla
[m]
č. dielu
spojenie medzi prevodníkom signálu a riadením
priama zásuvka, M8x1, 4 póly
kábel, nezakrytý koniec, 4 žily
2,5
5
2,5
5
541342
541343
541344
541345
spínací
výstup
dĺka kábla
[m]
č. dielu
PNP
2,5
0,3
547859
547860
SMT-8G-PS-24V-E-2,5Q-OE
SMT-8G-PS-24V-E-0,3Q-M8D
analógový výstup
[V]
dĺka kábla
[m]
č. dielu
technické údaje è internet: smat
typ
0 … 10
0,3
553744
elektrický prípoj vpravo
dĺka kábla
[m]
č. dielu
priama zásuvka, M8x1, 3 póly
kábel, nezakrytý koniec, 3 žily
uhlová zásuvka, M8x1, 3 póly
kábel, nezakrytý koniec, 3 žily
2,5
5
2,5
5
541333
541334
541338
541341
uhlová zásuvka, M8x1, 4 póly
kábel, nezakrytý koniec, 4 žily
NEBU-M8G4-K-2,5-LE4
NEBU-M8G4-K-5-LE4
NEBU-M8W4-K-2,5-LE4
NEBU-M8W4-K-5-LE4
Snímače koncových polôh pre veľkosť 16 … 40
Typové označenie – snímače koncových polôh pre dráku T, bezkontaktné
spôsob upevnenia
elektrický prípoj,
smer výstupu prípoja
technické údaje è internet: smt
typ
spínač
nasúvanie do drážky po
dĺžke
kábel, 3 žily, priečne
konektor M8x1, 3 póly, priečne
Snímače koncových polôh pre veľkosť 16 … 40
typové označenie – snímače koncových polôh pre drážku T
spôsob upevnenia
elektrický prípoj,
smer výstupu prípoja
možnosť nasadenia zhora
do drážky
-H-
konektor M8x1, 3 póly, priečne
SMAT-8M-U-E-0,3-M8D
upozornenie
Spôsob činnosti:
Snímač polohy sníma kontinuálne
polohu piestu. Je vybavený analógovým výstupom, ktorý poskytuje
výstupný signál úmerný polohe
piestu.
Typové označenie – spojovacie vedenie
elektrický prípoj vľavo
20
è internet: www.festo.sk
technické údaje è internet: nebu
typ
NEBU-M8G3-K-2,5-LE3
NEBU-M8G3-K-5-LE3
NEBU-M8W3-K-2,5-LE3
NEBU-M8W3-K-5-LE3
zmeny vyhradené – 2012/08
Download

Radiálne uchopovače DHRS